AKK Informasjonshefte 2011/12. Sesongen 2011/2012 Informasjonshefte. Asker kunstløpklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKK Informasjonshefte 2011/12. Sesongen 2011/2012 Informasjonshefte. Asker kunstløpklubb"

Transkript

1 Sesongen 2011/2012 Informasjonshefte Asker kunstløpklubb 1

2 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 side 9 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 17 side 18 side 20 side 21 side 22 side 23 side 26 side 27 Forord Organisasjonskart Verdigrunnlag for Asker Kunstløpklubb Treningstilbud Istrening 6 Barmarktrening og dans 7 Klasseopprykk Sportsutvalget Økonomi Treningsavgift 11 Forsikring Dugnadsplikt og dugnader Akks arrangementer i Askerhallen Deltagelse på stevne Musikk 15 Elementskjema 16 Stevne- og mesterskapsgebyr 16 Ordensregler på isen Garderobe Ordensregler for garderoben 19 Foreldrevettregler Utstyr Sommerleir Skader og forebygging av skader Terminliste Sosiale og sportslige begivenheter i AKK

3 3 Forord Styret i Asker Kunstløpsklubb (AKK) ønsker alle aktive løpere, aspiranter og foreldre hjertelig velkommen til en ny sesong. AKK, som er en av landets største Kunstløpsklubber, har ved inngangen til denne sesongen (2011/2012) 40 konkurranseløpere inklusiv oppvisningsklasse (som ikke får ranking før det kalenderåret de fyller 11 år) og ca 20 aspiranter samt en skøyteskole som teller barn i alderen fra 4 år og oppover. Klubben ble stiftet 14. september Før denne tid ble kunstløp drevet som en avdeling i Asker Skøyteklubb. AKK er tilsluttet Norges Skøyteforbund gjennom Akershus og Oslo Skøytekrets. AKK har også denne sesongen treningstider på isen i Askerhallen alle dager unntatt onsdag, da har vi istid i Holmenhallen. Klasseinndelingen av løperne er i år: Senior, Junior, Novice, Debs, Springs og Cubs, samt oppvisningsklassen for løpere som i løpet av kalenderåret fyller f.o.m 6 år og t.o.m 10 år. Benevnelsene på konkurranseøvelsene er kortprogram og friløp. Springs og Cubs er klasser der det kun gjennomføres konkurranse i friløp. Oppvisningsklasse inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerene ut fra en fargeskala. En oversikt over årets konkurranser finner dere på terminlisten bak i heftet (side 29). Vi har også i år, sammen med Tønsberg Turn kunstløp, arrangert sommerleir i Tønsberg ishall. Dette var svært vellykket og vi vurderer det samme opplegget for sommeren Denne sesongen har vi fått 3 nye trenere. De nye trenerne er: Lida Kuldova, Zuzana Vodnaska og Jorge Berastegul-Sampeds. Med disse nye trenerne, i tillegg til de dyktige trenerne vi har i klubben fra før, stiller vi sterkt på trenersiden. Vi er svært glade for at vi har fått et så bra trenerteam, og regner med dette vil bidra i en fin utvikling av våre løpere. Vi satser på å beholde den samme kvaliteten på de årvisse sosiale aktivitetene som foreldremøte på høsten, og rekeaften som sesongavslutning på våren. Klubben arrangerer en juleavslutning i desember. Ved avslutningen på vårsesongen er det klubbmesterskap. Klubben er ved alle arrangementer avhengig av at foreldre og foresatte stiller opp og hjelper til slik at vi får gjennomført vellykkede arrangementer. Vi tar gjerne imot initiativ fra dere om ønskede arbeidsoppgaver. Vi ser frem til et nært og positivt samarbeid mellom styret, trenere, løpere og foreldre. Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å studere dette heftet nøye, slik at dere blir kjent med det som skjer i klubben inneværende sesong. Vel møtt til en ny sesong! Hilsen Styret i Asker Kunstløpsklubb

4 4 Organisasjonskart Årsmøtet Styret Torkild Bøe Leder Karina Rasmuss Nestleder/Daglig drift Judith Høgtun Sekretær Gry Jørgensen Kasserer Petter Gjersem Styremedlem Trenere Berit Steigedal Hovedtrener Janusz Komendera Lida Kuldova Zuzana Vodnaska Jorge Berastegul-Sampeds Barmark Jan Milton Berge Styremedlem Siri Lieungh Styremedlem Kjell Høisæther Vara Sportsutvalget Berit Steigedal (hovedtrener) Karina Rasmuss (nestleder) Petter Gjersem (styremedlem) Siri Lieungh (styremedlem) Arrangement Hovedansvarlig: Karina Rasmuss Kiosk: Kirstine Lauklie Kaffeautomat: Hans Petter Bacher Skøyteskolen Jan Milton Berge Sponsor Torkild Bøe Geir Atle Gregussen Dugnad Kjell Høisæther Garderobe og Skap Lise Bacher Webmaster Judith Høgtun

5 5 Verdigrunnlag for AKk Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet er grunnverdiene til AKK. AKKs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: Glade barn som utøver kunstløp fra skøyteskole til landslagsnivå. AKK har som målsetning å være beste klubb i alle klasser i Norge og skal aktivt rekruttere gjennom en veldrevet skøyteskole og aspirantgruppe. AKK har en målsetning om å etablere seg som en av Nordens fremste kunstløpsklubber. Klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, rettferdighet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Målsetning for sesongen 2011/2012 I sesongen 2011/2012 har AKK 4 trenere på heltid samt en egen barmarkstrener. To av trenerene har et spesielt ansvar for skøyteskole og aspirantnivå. AKK øker fokus på skøyteskole og aspirantnivå. AKK har denne sesongen økt antall timer på is for alle aspiranter. Aspirantene har også denne sesongen fått tilbud om ballett/dans og barmarkstrening. Målsetning for de eldste klassene: finale i ett mesterskap, medalje i nordisk, og å vinne alle klasser i NM/LM. For de yngste klassene er målsetning å bli blant de 5 beste i nasjonale stevner. AKK skal rekruttere løpere til talentgruppe og forbundsgruppe i Kunstløp. Forbundslaget har som målsetning i år å oppnå medalje i nordisk og finale i ett mesterskap. For å stimulere til toppsatsning organiserer AKK ekstra istrening i Holmen hallen og morgentrening i Askerhallen. Ekstra istid tilbys etter følgende kriterier: l Alle som er representert på forbundslag og talentlag l De som viser spesiell treningsiver og motivasjon l De som har vist ferdigheter og prestasjoner Uttak til ekstra trening skjer i dialog med sportsutvalg og trenere. Endringer kan fortløpende vurderes som følge av motivasjon og treningsiver. Det er en begrensing på ca 12 løpere pr ekstratime grunnet sikkerhet og kvalitet på trening. Ekstra trening kan også være et tilbud til å dekke spesielle behov som f.eks. å tilpasse et løp eller å løse problemer i forhold til skole.

6 6 Treningstilbud Istrening Ordinær istrening er i Askerhallen og Holmenhallen. Skøyteskolen Skøyteskolen har to semestre i løpet av en sesong, et høstsemester fra september til desember, og et vinter-/vårsemester fra januar til slutten av mars. Her gis opplæring i grunnleggende skøyteferdighet til barn fra ca 4 år og oppover. Ved slutten av hvert semester vil skøyteskolebarna bli vurdert for opprykk til aspirantgruppen. Aspirant Aspiranttrening foregår i hovedsak som felles-/gruppetrening med en eller flere instruktører/trenere etter behov. Aspiranter som har klart Test 3, vil normalt bli tilbudt opptak som Oppvisningsløper/Cubs i Asker Kunstløpsklubb. Aspiranter som tar test 3 i løpet av sesongen/semesteret må regne med å fortsette i sin tidligere aspirantgruppe frem til nye sesong-/semesterstart. Konkurranseløpere og inndeling i treningsgrupper AKK tildeles istid fra kommunen i konkurranse med andre brukere av Askerhallen. Vi får naturlig nok verken det antall timer eller til de tider vi skulle ønske. Erfaringene har vist at vi klarer å benytte tildelt isstid best ved å dele konkurranseløperne i tre grupper. Antall utøvere i hver gruppe styres i stor grad av løpernes ferdighetsnivå. Gruppe 1 har typisk kun plass til ca 10 løpere. Gruppe 2 kan være ca 15 og de yngste (gruppe 3) kan være inntil 20 på isen. Dette innebærer at AKK har en øvre ramme på ca 45 konkurranseløpere. Trenerne, sammen med Sportsutvalget, vil hver sommer inndele løperne i grupper. Antall løpere, tilgjengelige treningstider, individuelle ferdigheter og trenertilknytning er alle momenter som hensyntas. I løpet av høstsemesteret vil hver løper få et skjema som skal fylles ut med tanker/planer om egne målsetninger samt hvilke treningstider han/hun vil benytte. Etter at trenerne og Sportutvalget har gjennomgått skjemaene, gjøres det eventuelt justeringer. Hvert år får vi tildelt istid tidlig på ettermiddagen; typisk fra kl 14:00. Styret har besluttet at denne tiden fortrinnsvis må benyttes av de yngste løperne.

7 7 Vi minner om at det er viktig at løperne møter til rett tid. Det tette programmet for bruk av isen gjør at det er viktig at vi alle passer på at løperne læres opp til å være presise med å gå på og av isen til rett tid. Askerhallen Istider for 2010/11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag e E Holmenhallen e E = Ekstra istid For istreningstider se Da det kan skje endringer i istreningstidene er det viktig å følge med på klubbens hjemmeside. Barmarkstrening og dans AKK har fast opplegg med basistrening og dans som er et meget viktig supplement til istreningen. Barmarkstrening Barmarkstrening er viktig for utvikling i idretten og forebygging av skader. Barmark øker også løperen sin forståelse for hvor teknisk krevende idretten er. Vi trener teknikk, balanse, styrke, koordinasjon og kondisjon. I is-sesongen vil det bli en organisert barmarkstrening per uke. Sted: Askerhallen. Gruppe 1: Tirsdag til ca Gruppe 2: Mandag til Gruppe 3: Mandag til Aspirant: Lørdager til I perioden etter våris og før sommerferie blir det organisert fire barmarkstreninger per uke (to for aspirantene). Sted: Føyka og gresset utenfor Askerhallen. Følg med på for mere informasjon.

8 8 AKIMI AKIMI er en trenings- og behandlingsinstitusjon som har tilhold i Askerhallen. AKK og Frisk Asker har begge aksjeposter i AKIMI og vi samarbeider med dem. For utøvere i gruppe1 har AKK en avtale med AKIMI om fast basistrening en gang per uke. Gruppe 1: Fredag Vi har også en avtale om fri behandling i forbindelse med skader og forbyggende behandling. Hver utøver fra Debs opp t.o.m Senior kan benytte AKIMI fem ganger per år uten å betale. AKIMI vil prioritere alle AKK løpere og en kan påregne meget kort ventetid. Restitusjon Rolig jogg, uttøying osv for å gjøre løperene klare til videre trening og konkurranse. Sted: Askerhallen. Gruppe 3: Fredag til (rett etter is) Gruppe 2: Fredag til (rett etter is) Ballett/dans For alle løpere fra aspirant nivå og oppover arrangerer i sesongen 2011/2012 akk ballett/dans en gang per uke. Ballett/dans er viktig i forhold til god holdning, koordinasjon, musikkforståelse og fleksibilitet. Det blir ganger før jul. Etter jul blir det ganger. Sesongen avsluttes med oppvisning på rekeaften i april/mai. Sted: Klubblokalet til Asker Tennisklubb vis a vis Bleiker Videregående. Ballett pedagog: Lisbeth Rønning. For mere info om Lisbeth, se våre nettsider. Gruppe 3 og aspirantene: Torsdag kl til Gruppe 2 Torsdag kl til Gruppe 1 Torsdag kl til Kontaktperson for ballettreningen: Siri Lieungh, mobil Følg med på

9 9 Klasseopprykk Klasseopprykk skjer normalt ved individuell vurdering. Som en generell norm blir en aspirant i aldern 6 8 år. Etter bestått test 3 blir man, ut i fra alder, Oppvisningsløper eller Cubs. Oppvisningsklassen; bestående av løpere som av kalenderåret fyller f.o.m. 6 år og t.o.m. 10 år. Oppvisningsløperen inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerene ut fra en fargeskala. I det året man fyller 11 år flyttes utøverne opp i Cubs. Normalt konkurrerer man 1 år i Cubs før en flytter opp i Springs og deretter opp i Debs. Det året løperen fyller 13 år kan en konkurrere i landsmesterskap og delta i konkurranser uten for Norden. Avhengig av ferdigheter flyttes utøvere opp i Novice. Hvis en vil konkurrere internasjonalt må en fra 15 år delta i Junior. I Norge kan en delta i Novice frem til 19 år, men internasjonalt er øvre alder 15 år på Novice og 19 år på Junior. Det er en kombinasjon av alder og ferdigheter som er bestemmende for hvilken klasse en deltar i. Det er treneren som bestemmer om en utøver skal flyttes opp en klasse, og dette skjer som regel om høsten. De yngste klassene kan få opprykk etter nyttår, men regelen er at opprykk skjer ved sesongstart. For en kopi av NSF s testbok (håndbok) kontakt Karina Rasmuss: Sportsutvalget AKK har opprettet eget Sportsutvalget. Sportsutvalget skal være bindeleddet mellom styret, trenere og foreldre. Sportsutvalget består inneværende år av hovedtrener Berit Steigedal, nestleder Karina Rasmuss, styremedlem Petter Gjersem og styremedlem Siri Lieungh. Sportsutvalget utarbeider isfordelingsplaner, bistår trenerene i gruppeinndeling av løpere, årsplaner, internasjonale stevnedeltakelse o.l. Sportsutvalget kan besvare spørsmål fra foreldre angående alle sportslige aktiviteter i klubben:

10 10 Økonomi AKK er en registrert arbeidsgiver (org. nr.: ) med fast ansatte trenere. Klubbens drift er finansiert av medlemskontingenter, treningsavgifter, tilskudd fra kommunen/akershus Idrettsråd, sponsorer og egeninnsats fra klubbens medlemmer i form av dugnader, hallsalg, loddsalg m.m. Styret i klubben jobber hardt med å skaffe penger til klubbkassen. Vi arbeider for å oppnå de mål som ligger i budsjettet vårt. For å klare dette, er vi avhengige av at alle gjør en god innsats i form av dugnadsarbeid. Dette dugnadsarbeidet består i å bidra med loddsalg, kakebaking, salg av reklameplasser i Askerhallen og på hjemmesiden, dugnad utført under FRISK Askers hjemmekamper etc. Vi prøver også å skaffe noen lette dugnadsjobber, som løperne kan gjøre sammen med foreldre. Foresatte med løpere på stevner arrangert av AKK forventes å delta på dugnad ifm arrangementet. Foreldre plikter å bidra til klubbens økonomi ved å delta på dugnader. Det er obligatorisk dugnadsplikt på 25 timer for ett barn og 40 timer for to barn. Aspirant foreldre har dugnadsplikt på 10 timer. Det er allikevel slik at klubben er avhengig av at man stiller mer enn disse timene ved behov. Semesteravgift for sesongen 2011/2012 (Innkreves høsten 2011 og vinter 2012) Konkurranseløpere: kr 2000,- per semester (dvs per halvår) Aspiranter: kr 2500,- per semester (dvs per halvår) Medlemskontingent (innkreves i januar) Barn (under 15 år): kr 75,- per år. Voksne (15 år og eldre ): kr 125,- per år. Alle aktive medlemmer må betale kontingent. Alle foreldre og andre kunstløpsvenner oppfordres til å tegne passivt medlemskap. Passivt medlemskap er beregnet på foreldre og andre som ønsker å være medlem i klubben uten å være aktive løpere. Passivt medlemskapet gir følgende «fordeler»: 1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte. 2. Det støtter klubbens økonomi direkte. 3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

11 11 Når det gjelder stemmerett på årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett. Idrettens lovverk for idrettslag sier i paragraf 5 at «For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9.» Du har med andre ord ikke anledning til å avlegge stemme på barnets vegne, men vil ha stemmerett som følge av eget passivt medlemskap. Passivt medlemskap koster kr 125,- per år. Styret oppfordrer herved alle foreldre/foresatte om å bli passive medlemmer slik at vi kan bli en større og mer robust organisasjon. Medlemsavgift må betales en måned før årsmøtet for å oppnå stemmerett. Treningsavgift I tillegg til semesteravgift og kontingent betaler aktive løpere fra Oppvisningsklassen/Cubs opp til Senior en treningsavgift. Innbetaling av treningsavgift skje etter følgende system: Den samlede treningsavgift for is trening i løpet av et år skal tilnærmet tilsvare den treningsavgift som er fastsatt i budsjettet. Den samlede treningsavgift for året søkes fordelt over de måneder det er istid, normalt 8 måneder; januar, februar, mars, august, september oktober, november og desember. For den enkelte løper fastsettes en treningsavgift basert på antall treningstimer løperen har på isen hvert semester. For hver treningstime fastsettes en timepris. Timeprisen skal dekke inn lønn + faste tillegg som feriepenger, pliktige forsikringsordninger og arbeidsgiveravgift. Treningsavgiften faktureres med 4 àkonto fakturaer gjennom sesongen, slik at àkonto faktureringene antas å gjenspeile % av årets samlede treningsavgift for løperen. Den 5. fakturaen vil være sluttavregning foretas kort tid etter isen er tatt i Askerhallen på vårparten. Trening på vår is faktureres separat iht. påmelding. Våris 2012 arrangeres i Holmenhallen. Det gis ikke fradrag for kortvarig skade-/sykefravær. Ved lengre tids skade-/ sykdomsfravær gis fradrag utover den første uken under forutsetning av at det er meldt til trener/sportsutvalg eller styret, og at det ikke er mulig for trener å tilrettelegge alternativ trening i klubbens regi. Sportsutvalget forbeholder seg retten til å kreve legeattest eller tilsvarende dokumentasjon. Ved all type fravær skal det gis beskjed til egen trener. Dersom man ønsker å slutte i klubben, skal dette meddeles til trener eller

12 12 sportsutvalg og skriftlig (e-post eller post) til styret i klubben. I tillegg må man sende en e-post til for at løperes skap kan tildeles en annen løper. Dersom man slutter midt i en sesong er oppsigelsestid en måned, dvs at treningsavgift blir avregnet for 1 måned utover oppsigelsesdato. Klubbens kontonummer er: Forsikring Alle aktive løpere i AKK er ulykkesforsikret gjennom lisensen som betales til NSF. Vi viser til beskrivelse av vilkårene som ligger på NSFs hjemmesider. For alle andre løpere gjelder klubbens ulykkesforsikring. Forsikringene gjelder under stevner, trening i klubbens regi (på og utenfor isen), reiser til og fra stevner og trening og under opphold på konkurransestedet. Ved skade ber vi om at det tas kontakt med styreleder for ytterligere informasjon.

13 13 Dugnadsplikt og dugnader Antall timer dugnadsplikt er for tiden: l For aspiranter er dugnadsplikten per familie 10 timer per sesong. l For Cubs/Oppvisning og oppover er dugnadsplikten 25 timer. l For de som har 2 barn eller flere i klassene Cubs/Oppvisning og oppover er dugnadsplikten 40 timer. En eventuell justering av timene må besluttes på årsmøte. VIKTIG! Dugnadstimer for oppfylling av dugnadsplikten skal være direkte inntektsbringende. Alle dugnadstimer utover den overnevnte plikten, og inntil 50 timer, vil godskrives med kr 50,-/time som trekkes fra treningsavgiften. Dersom man ikke oppfyller den obligatoriske dugnaden vil man bli belastet med kr 200,-/ time. Timene vil bli avregnet etter sesongen. Slutter man i løpet av sesongen vil dette bli avregnet umiddelbart. Dugnadsarbeid blir informert via hjemmesiden og per mail. Den enkelte plikter å holde seg orientert om, samt stille opp på dugnader som de er satt opp på. Alle timer den enkelte familie jobber skal registreres hos Kjell Høisæther. Send en med oversikt over utførte dugnadstimer til Vi har ulike dugnader i Asker Kunstløpklubb; noen er faste og andre varierer fra sesong til sesong. Ofte legges nye dugnader ut på vår hjemmeside. Dette er ulike dugnader klubben har per i dag: l Dugnader knyttet opp mot stevner AKK arrangerer l Billettsalg for Frisk Asker Ishockey l Kampvakter for Frisk Asker Ishockey Dugnadsordningen vil evalueres på årsmøtet. Det er derfor viktig at alle som har meninger om hvordan ordningen har fungert stiller på årsmøtet. Spørsmål angående dugnader? Ta kontakt med Kjell Høisæther på eller mobil Sponsor Dersom noen har arbeidsgivere eller andre kontakter som kunne være interessert i å profilere seg i Askerhallen eller på vår hjemmeside så er det bare å ta kontakt med Torkild Bøe på eller mobil:

14 14 AKKs arrangementer i Askerhallen Stevner og arrangementer AKKs styre søker hvert år forbundet om å få arrangere minst en konkurranse for hver klasse i Askerhallen. Denne sesongen arrangerer AKK to stevner: l september 2011: Debs, Novice, Junior, Senior og Basic l februar 2011: Debs, Novice, Junior, Senior og Basic l 10 mars 2011: Elementstevne, mere info vil komme Ved arrangementer er det behov for funksjonærer, vakter, kioskbetjening, speakere m.m. Det er en forutsetning at foreldre til løpere i de aktuelle stevner stiller opp for at stevnet skal kunne gjennomføres tilfredsstillende. Det er etablert praksis at løpere bor hos hverandre ved utenbys stevner. Det forutsettes derfor at foreldre/foresatte til løpere i de aktuelle konkurranseklasser, uavhengig om eget barn skal delta, tilbyr husrom til tilreisende løpere ved våre arrangementer. Foreldre/foresatte er forpliktet til å stille opp når klubben er arrangør av stevner. Skøyteskole på søndager Under skøyteskole på søndager skal det være kiosksalg. Denne oppgaven pålegges foreldre/foresatte til aspirantene og det er to familier som er ansvarlig hver gang. Turnusliste settes opp av skøyteskoleansvarlig. Dersom tidspunktet ikke skulle passe må den som skal ha kioskvakt selv sørge for å bytte med en av de andre på listen. I tillegg til å betjene kiosken skal en familie bake og en familie medbringe den mengde vaffelrøre som er angitt i vaktlisten. VAFFELRØREOPPSKRIFT Denne oppskriften gir ca. 1 liter røre. 2 egg 1/2 dl sukker 25 g smeltet smør 6,5 dl melk 5 dl mel 1 1/4 ts bakepulver Tilsettes kardemomme eller vaniljesukker etter smak

15 15 Deltagelse på stevner All påmelding til stevner skjer på oppslagene som henges opp på informasjonstavlen i Askerhallen. Vi forutsetter at løpere under myndighetsalder klarerer påmeldingen med sine foresatte. Påmelding skal også klareres med trener før navnet settes på listen. Løperne og foresatte bør studere terminlisten (se side 29) så tidlig som mulig, og sammen med trener planlegger hvilke stevner løperen skal delta i. Musikk Alle konkurranseløpere må ha musikk innspilt på egen CD, tydelig merket med navn, klubb, klasse og øvelse/program. CD må ikke inneholde annen musikk. Innspillingen må være fra starten av CD og av god kvalitet. Med lett tilgjengelig programvare og utbredelse av CD-brennere er det blitt enkelt å lage egen CD. Når det gjelder valg av musikk, henviser vi til den enkeltes trener. Husk å ha minimum en reserve CD! Før stevner hjemme i Askerhallen skal løperne også sende inn en musikkfil for hvert løp til Sverre Stenersen: Se for informasjon om hvordan man lager disse filene. Musikkens varighet for de ulike klassene vises i tabellen nedenfor. Merk at Cubs og Springs går kun friløp. Evt endringer finnes på Senior damer Junior Junior Novice Novice Debs Debs Springs Springs Cubs og menn damer menn gutter jenter gutter jenter gutter jenter Kortprogram 00:02:50 00:02:50 00:02:50 00:02:30 00:02:30 00:02:15 00:02:15 (maksimum varighet) Max Friløp 00:04:00 00:03:30 00:04:00 00:03:30 00:03:00 00:03:30 00:03:00 00:03:00 00:02:30 00:02:30 (varighet +/- 10 sekunder)

16 16 Elementskjema Som opplyst på Tinget 2011 jobber forbundet med en database med alle elementskjemaene på NSFs sider. Det betyr at løperne kun sender inn elementskjema før sesongstart, og sender inn justeringer hvis dette forekommer i løpet av sesongen. Små endringer trenger ikke meldes inn, men justeringer som endrer rekkefølgen på elementene skal sendes inn. Dette vil lette jobben for arrangørene, samt bedre bedømningen. Nytt elementskjema ligger på NSFs kunstløpsside under «skjemaer». Elementskjema MÅ dateres og lagres med følgende format på filnavn: Klubb_Klasse_FornavnEtternavn_Dato.xls som f.eks.: AKK_NoviceJenter_JemimaRasmuss_ xls Elementskjema sendes til: For spørsmål og hjelp: Stevne- og mesterskapsgebyr Startlisens betales til NSF og dekkes av klubben. Stevneavgift/påmeldingsgebyr til konkurranser forskutteres av klubben. Satsene fastsettes årlig av NSF og varierer for de ulike klassene (viser til NSFs testbok for detaljer). Dersom en løper ikke stiller på konkurranse etter påmelding vil klubben fakturere påmeldingsavgiften til den aktuelle løper. Klubben er heller ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle egne utgifter til f.eks. transport, stevneavgifter o.l., som måtte komme ved avmelding fra et stevne. Alle egne reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte løper/foresatte. Løperne er oppfordret til å bo privat ved utenbys stevner. Det er etablert praksis at de litt eldre/mer erfarne løperne bor hos hverandre (med vertsfamilier). Klubben har alltid med trener som har ansvaret for disse løperne under reisen fra Asker stasjon med flytoget til de møter vertsfamilien og tilbake til Asker stasjon.

17 17 Ordensregler på isen Ordensreglene skal hjelpe deg og dine kunstløpskamerater til å få best mulig utbytte av treningstiden. 1. Møt opp i god tid og gå ut på isen straks den er klar. Er du forhindret fra å komme presis eller i å møte til en treningsdag, så gi beskjed til treneren din. 2. Før du går ut på isen må du passe på at du er riktig kledd, og at du har fått med deg det du trenger. 3. Varm opp før treningen din begynner, dette for å unngå skader og for å få best mulig utbytte av treningen på isen. 4. Unngå unødig prating med andre løpere mens du er på isen. Ved unødig prating står du i veien for andre løpere, du forstyrrer den/de du prater med og du får ikke utnyttet din egen treningstid. Treneren kan be en løper gå av isen for resten av dagen ved gjentatte tilsnakkelser for prating og ved dårlig oppførsel. 5. Ikke heng ved vantet. Må du hvile, så still deg inntil vantet i feltet mellom de blå strekene, og sørg for at du ikke står i veien for andre løpere eller trenere. Hvis du må gå av banen fordi du ikke orker å trene mer, må du først konferere med treneren din. Løpere som ikke trener aktivt på banen, kan bli bedt om å gå av isen av en trener. (Slike tilfeller skal rapporteres til styret). 6. Musikken skal spilles i den rekkefølgen som løperne har lagt seg i kø. Foran konkurranser skal de som skal delta ha førsteretten til å gå programmene sine. 7. Går raskt av isen når treningen er ferdig. 8. Når isen vannes (Zamboni maskinen går) skal alle være av banen og ingen må henge utover vantet. 9. Er det noe du er misfornøyd med eller lurer på, snakk med treneren din eller en i sportsutvalget.

18 18 Garderoben Alle konkurranseløpere skifter i AKKs garderobe i Askerhallen (ned trappen til venstre ved inngangen). Aspiranter kan skifte i garderoben i forbindelse med trening, men har ikke tilgang til skap. Alle er ansvarlige for å holde det rent og ordentlig i garderoben. Skøyter oppbevares på eget ansvar. Skøyteskoleelever må skifte på tribunen eller på et av hallens fellestoalett. En av forutsetningene for at vi får disponere garderoben i kjelleren, er at vi selv ordner med rydding og renhold. Ordensansvarlig for Garderoben En Ordensanvarlig for Garderoben har blitt tildelt ansvar for streng håndheving av reglene dette gjelder både løpernes og foreldrenes (vaske)ansvar i garderoben. Vaskeoppgaver En løper og deres foresatte er ansvarlig for vaskingen hver uke. Det er ønskelig at vasken blir gjennomført på tirsdag kveld eller onsdag. En liste over vaskeoppgaver er hengt opp i garderoben. Vasken skal helst gjøres med minst en av foreldrene tilstede og sammen med løperen. Utført vask må registreres på ark som henges på hoveddøren inn til garderoben. Løperen som er ansvarlig, må kvittere på det de har gjort med signatur. Vaskelisten legges ut på AKKs nettsider, se VIKTIG! De som ikke utfører vaskingen og kvitterer blir faktuert kr 300,-. Klær som er hengt ut til salgs Alt av klær som er til salgs, må være merket med ønsket pris, navn, telefonnummer og datoen plagget ble det lagt ut for salg. Usolgte plagg må fjernes fra garderoben i perioden 1. april tom 15. september og 15. desember tom 15. januar. Selgeren er ansvarlig for å merke tøyet slik at kontaktinformasjonen ikke «faller av». Kun aktive løpere har lov til å henge ut klær til salgs i garderoben. Skap gebyr Det er et gebyr på 200 kr per løper/år (høst til vår) for tildeling av skap. Alle løpere som bruker garderoben bør ha skap. Gebyret blir fakturert i begynnelse av sesongen. Pengene skal brukes til innkjøp av ev luktabsorberende midler og sluttvask etter sesongslutt (hvis nødvendig). Spørsmål? Ta kontakt med Lise Bacher på

19 19 Ordensregler for Garderoben Ordensregler for Garderoben gjelder alle som bruker garderoben, ikke bare de som er tildelt skap. Reglene er basert på behov for et hygienisk, hyggelig og trygt miljø for løperne og KRAV fra kommunen. Garderoben skal kun brukes i forbindelse med organisert trening og ikke som et oppholdssted utenom treningstider. Personer uten tilknytning til AKK har ikke adgang All mat søppel skal i fellessøppelbøttene utenfor garderoben.. Det er ikke tillatt å spise i garderoben. Åpen brus og drikke som innholder sukker, sirup, osv er ikke tillatt. Mat og drikke i forseglet container er tillatt oppbevart i skap eller lukket bag, men skal ikke åpnes i garderoben. Løpere med skap l Alt utstyr skal inn i skapet når du forlater plassen din, unntatt skøytene som kan stå på benken direkte foran skap ditt for lufting/tørking. Dette gjelder også når du er på isen, barmark eller ballett. Oppbevaring av bag utenfor skap er ikke tillatt utenom treningstider. l Ekstrabag, skolesekk og sko er tillatt oppbevart på gulvet under benkene i treningstiden. Alle bagger og sekker skal være lukket når løperen ikke er til stede. Løpere uten skap l Løpere som ikke er tildelt skap, skal oppbevare alt av klær i sin egen lukkede bag eller på krokene over bagen sin. Bagen kan stå på gulvet eller benken. Oppbevaring av bag er ikke tillatt utenfor treningstider. l Sko og skolesekker er tillatt oppbevart på gulvet under benkene i treningstider. l Løpere som står på venteliste for å få tildelt skap, kan hvis ønskelig, bli tildelt en fast merket plass for oppbevaring av bag og skøyter. Dette blir da ansett som et «skap». Menn som ikke er trenere, løpere eller har oppdrag på vegne av styret, er IKKE ØNSKET i garderoben. Fedre har imidlertid adgang for å gjøre vask sammen med sitt barn. Hvis en mann mot formodning må inn i garderoben, skal man spør om noen skifter klær og vente på bekreftelse fra jentene som er tilstede om at de er påkledd. Det er ikke tillatt å bruke parfyme, hårspray el i garderoben av hensyn til allergi. (Bruk heller hallens fellestoaletter i 1. etasje.) Døren skal, til enhver tid, være låst. Dette for å unngå uønsket adgang/tyveri. Eventuelle endringer av reglene blir annonsert gjennom klubbens internettsider, e-post og/eller oppslag i garderoben.

20 20 Foreldrevettregler 1. Møt frem til trening og konkurranser barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle barna under konkurranse ikke bare egne barn. 3. Gi oppmuntring både i medgang og motgang. 4. Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse respekter trenerens valg av taktikk. 5. Ikke kritiser dommeravgjørelser. 6. Lær barna å takle både seier og tap. 7. Oppmuntre barna ikke press dem til å delta. 8. Spør om konkurransen var morsom eller spennende ikke fokuser på resultatet. 9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr. 10. Respekter arbeidet klubben gjør og tilby din hjelp. 11. Det er barnet ditt som trener, ikke du. 12. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre. 13. Treningen er ikke slutt når barnet går av isen. La barnet få tid til nedtrapping og uttøyning. Ikke vær utålmodig.

21 21 Utstyr KJØP/SALG AV BRUKTE SKØYTER Ønske om kjøp eller salg av brukte skøyter kan legges ut på hjemmesiden eller en kan settes opp en lapp på informasjonstavlen i hallen. Edges Skate selger også brukte skøyter. Kontakt: Jan Milton Berge, mobil LEIE AV SKØYTER AKK har en del skøyter i str til utleie. Leie per sesong: kr 500, (kr 300, for et halvt år). Kontaktperson: Jan Milton Berge, mobil SLIPING AV SKØYTER MANDAGER Skøyter til sliping legges på angitt plass i garderoben. Jan sliper skøyter på mandager. Husk å legge lapp med navn og telefonnr i skøytene! Kontaktperson: Jan Milton Berge, mobil Tom Kystad kan også slipe skøyter ved behov. «RIKTIGE» SKØYTER Nybegynnerskøyter bør være mest mulig stive i læret, slik at de gir god ankelstøtte. Skøytejernet bør være av høytemperert stål med et skøyteskjær slipt til en grunn bue som danner to skarpe skjær langs hele stålet. Skøytejernet bør ha pigger foran. Billige skøyter med bløtt og slaskete lær i støvelen kan ikke brukes. Konferer alltid med trenerne eller dere kan få hjelp av Jan Milton Berge før dere velger skøyter. STELL AV SKØYTER Sliping: Skøytene må være skarpe. Kjenn langs skjæret på stålet med neglen. Dersom du ikke får avskalling på neglen eller kjenner mange hakk, trenger skøytene sliping. Vanligvis bør skøytene slipes to ganger i året dersom de kun benyttes i is haller. Kalosjer: Bruk kalosjer når du er av isen for å beskytte stålet og hindre skader. Husk å ta kalosjene av når du legger skøytene i bagen etter trening. Pakk skøytene inn i et håndkle eller sy poser av frotté eller lignende. Vask kalosjene av og til. Etter trening: Tørk godt av stålet før du tar på kalosjer, og tørk godt av skøytene med en fille etter trening. Ved konkurranser: Før konkurranser må skøytene alltid være perfekt stelt. Bruk skokrem, hvitte m.m. (tannpasta er fin å fjerne svarte flekker med). Lisser kan med fordel vaskes. Husk å ha reservelisser tilgjengelig.

22 22 Annet: Hvis man tar på et lag med hæl og såle emalje av og til, kan man hindre vann i å separere hælen fra det ytterste sålelaget. Dessuten hindrer dette forråtning som bl.a. medfører at skruene løsner. Løse skruer må plugges. Snakk med treneren om dette. Skøyter og skøyteutstyr til kunstløp l Klubbjakker/dress: kontakt Karina Rasmuss, l Søm av konkorransekjoler m.m.: Bjørg Sola Flagstad, Hønskogen 55, 1384 Asker, tlf , mobil l Edge Skate salg av skøyter: Jan Berge, tlf , l Jennings FSA Salg av treningstøy, konkurransekjoler m.m.: Karin Kolstad, tlf , l Skøyteshop, Tønsberg: tlf , Sommerleir De siste årene har AKK sammen med Tønsberg Turn, kunstløp, arrangert sommerleir i Tønsberg i juli/august. Vi anser dette som meget vellykket og vurderer tilsvarende for sommeren 2012.

23 23 Skader og forebygging av skader Etter foredrag av Arvid Holst ved Sentrum Fysikalske i Asker, som har bred erfaring med behandling av kunstløpskader. 1. AKUTTE SKADER Akutte skader er bl.a. strekk, støt, slag og vridning. Vanligst oppstår dette hos kunstløpere ved fall, som fører til slag i hofte eller kne, eller ved strekk i lår og lyske. Ved slagskader blir slimposene irritert og hovner opp. Vev blir knust og det oppstår blødninger i vevet, noe som fører til nedsatt funksjon. For å minske smerten og gjøre skaden minst mulig slik at man blir raskt bra igjen, er det viktig med tidlig førstehjelp. De første timene er akutte og følgende 3 råd bør følges: 1. Kjøling: Legg på ispose (gjerne en frossen grønnsakblanding)10 15 minutter annenhver time. Is spray har liten effekt, virker bare i overflaten. 2. Kompresjon: Legg på trykkbandasje. Begynn surringen nedenfra, et stykke under skadestedet. Blødninger har en tendens til å sige nedover. 3. Elevasjon: Hold skadestedet høyt. Ikke vær redd for å søke hjelp fra fagfolk (lege/fysioterapeut). Ved meget rask undersøkelse kan man teste skadeomfanget umiddelbart og riktig behandling kan iverksettes slik at skadetiden blir kortest mulig. Hvis man venter, vil smerten og hevelsen bli så stor at testen ikke kan utføres før hevelsen har gått en del tilbake. Fysioterapeuten vil som regel ikke anbefale den skadete idrettsutøver om å holde seg i ro, men i stedet anbefale: 1. Kompensasjonstrening: Snillere form for trening for å bygge seg opp og komme fort tilbake, for eksempel sykle, svømme, gå. 2. Restriktiv trening: Trene kunstløp, men unngå elementer som volder smerte. Dersom smerten øker, har man tatt for stor dose. Ankelskader hos kunstløpere oppstår ofte ved at man trår over ved gulvtrening. Det er viktig å få sjekket stabiliteten i ankelen og om det er røket et leddbånd. Behandling som ved slagskader. Kne vridning kan også oppstå. Brusken ernæres ved press/avlastning og må brukes for ikke å få bevegelighetsinnskrenkninger. Hvis leddet blir ustabilt, må spesialtrening iverksettes i samråd med fysioterapeut. Strekkskader føles som en akutt smerte i for eksempel lår eller lyske.

24 24 2. Etter 48 timer bør man foreta tøyninger og rolig trening. For å forebygge strekkskader er det viktig med tøyning av muskulaturen. KRONISKE SKADER, BELASTNINGSSKADER Senebetennelse hos kunstløpere oppstår ofte under kneskjellet pga hopp og landinger. Muskelen blir kortere og dette øker draget i festet. Det oppstår ømme punkter ved at fiber ryker. Smerten kjennes ofte når man går nedover bakke og i trapper. Senebetennelse på leggen (den lange storetå bøyeren) eller i kneet (lårmuskelfestet på kneet) er ofte et problem etter sommerleir. Etter en periode uten is trening, blir overgangen for brå. Det er viktig med variasjon i is treningen i starten så musklene ikke blir overbelastet. Benhinnebetennelse oppstår ofte på innsiden av skinnleggen ved mye aktivitet på tå spiss. Stramt snørt skøyte, øker presset mot benhinnen og huden utenpå knokkelen blir irritert. Dette virker på nervene og fører til store smerter. For å forebygge benhinnebetennelse anbefales l Støtabsorberende hæl/såle i skøyten l Å polstre mot leggen med bobleplast eller tynn skumgummi l Ikke å bruke for stive typer skøyter eller skifte skøyter for ofte l Tøye tykkleggen både med strakt og bøyd kne l Tøye lysken i forskjellige rotasjoner. Få med hele muskulaturen og kjenn etter hvor det tøyes. Betente slimposer ved kneskjellet: Slimposene virker som støtputer når senene glir over knoklene. Ved mye trykk blir posene «slitne». Det oppstår blødninger, slimposene blir hovne og ømme. Det er da nødvendig med redusert trening en periode. (Restriktiv trening). Chondromalcia patellae (skadet leddbrusk bak kneskjellet): Brusken føles ullen på baksiden av kneet (kram snø) pga oppsvulmet brusk, og press mot kneet gjør vondt. Fysioterapeuten vil da gjøre en grinding test; dvs skvise kneskjellet mot lårbenet. Kunstløperne har ung brusk, så skaden vil raskt bli leget ved kompensasjonstrening; lett belastning og mange gjentagelser. Betennelse i akillessenen oppstår i hælen, der de store leggmusklene vokser sammen. Senen blir skadet ved at det stadig foregår små avrivninger, som etter hvert får større omfang. Det vil etter hvert vokse nye fibere, men for at de skal vite i hvilken retning de skal vokse og bli styrket, er det nødvendig med tøyning av akillessenen. Ta hensyn til smertegrensen!

25 25 Tverrmassasje ved begynnende skade: Masser med en kraftig fingertupp på tvers av fibrene. Det øker blodsirkulasjonen og fjerner slaggstoffene. Nye celler blir bygd raskere opp og skadetiden blir kortere. Vanlig massasje gir psykisk velvære, men er mer behandling av overflaten enn egentrening, som går dypere. Hypermobile ledd i ryggen: Kunstløpere må ha stor fleksibilitet i ryggen (bøyepiruett). Det er i midlertidig viktig å trene styrke og stabilitet. Dette kan gjøres ved å trene styrke i ytrestillinger og i forskjellige utgangsstillinger, for eksempel rotasjon med motstand (rotasjon sittende, holde i en stang), skrå buk og dype ryggmuskler. Stølhet er ikke skadelig og noe man må igjennom. Som ofte er det verst et par dager etter trening av nye muskelgrupper. Tren videre! 3. FOREBYGGELSE AV SKADER Oppvarming og uttøyning skal være halvparten av effektiv trening! Oppvarmingen skal ha progresjon; dvs man starter langsomt, har med uttøyninger og øker på etter hvert. Man starter oppvarmingen på bakken og kan ta den siste delen på isen. Dersom man tar pause i treningen, må man varme opp på nytt! Ved lav temperatur i is hallen og fall der man blir våt, blir man raskt kald igjen. Uttøyning: Husk å tøye ut musklene etter hver trening for å unngå skader. Be treneren din eller en av de andre i garderoben om å hjelpe deg. Det er viktig å ha et system for tøyningen både når det gjelder teknikk og rekkefølge. To teknikker kan brukes: a) Stretching: Spenningen holdes i 4 6 sekunder. Avspenning i 3 6 sekunder. Tøyning i sekunder. Dette gjentas 2 3 ganger for hver muskelgruppe. b) Vanlig tøyning: Man holder en behagelig tøyning over tid; ca 30 sekunder. Tøyninger forebygger skader og øker leddutslaget. Tøyning ved stive skuldre og nakke: 1. Løft og senk skuldrene. 2. Knytt hendene, bøy i albueledd, trekk skuldrene opp mot ørene. Hold litt og løs deretter ut. 3. Roter i skulderleddet/skulderbuen. 4. Tøy nakken rolig.

26 26 Forkortelser i terminlisten: AKK: Asker Kunstløpklubb, OSK: Oslo Skøiteklub, BKK: Bergen Kunstløpklubb, SIL Storhamar Kunstløp, BSK: Bærum Kunstløpklubb, SKK: Stavanger Kunstløpklubb, TSK: Trondheims Skøiteklubb, OI: Oslo Idrettslag, TT: Tønsberg Turn Kunstløp, SSK: Sarpsborg Skøyteklubb, RKK: Romerike Kunstløpklubb Terminliste i kunstløp 2010/2011 TERMINLISTE I KUNSTLØP 2011/ august 3-4 september september Dato BASIC SENIOR JUNIOR NOVICE DEBS SPRINGS CUBS Oppvisnings september e AKK AKK AKK AKK AKK september p SIL SIL SIL 1-2 oktober 8-9 oktober BSK BSK BSK oktober oktober p OI OI OI oktober e OSK OSK OSK OSK OSK 5-6 november SIL interclub Avlyst SIL interclub Avlyst SIL interclub Avlyst SIL interclub Avlyst november p BKK BKK BKK november november p SSK SSK SSK 3-4 desember e TSK TSK TSK TSK desember RKK RKK RKK 7-8 januar p OSK OSK OSK januar e NM / TSK LM /TSK januar p SKK SKK SKK januar e BKK BKK BKK BKK 4-5 februar TT TT TT 9-12 februar Nordics/Helsinki februar februar e AKK AKK AKK AKK AKK 3-4 mars p SSK SSK SSK 10 mars Element stevne* mars mars Element stevne* Element stevne* Element stevne* * inkluderes hvis det ikke overstiger max. antall - e=elektronisk versjon p= papirversjon Elementstevne*: egen invitasjon vil publiseres JGP 2011: August 31-September 4, 2011 Riga/Latvia September 7-11, 2011 Brisbane/Australia September 14-18, 2011 Gdansk/Polen September 21-25, 2011 Brasov /Romania September 28-October 2, 2011 Innsbruck/Østerrike October 5-9, 2011 Milan/Italia October 12-16, 2011 Tallinn/Estland Element stevne* Mesterskap: januar, EM, Sheffield/ Storbritania februar, Four Continents, Colorado Springs/USA 27 feb.-4. mars, JVM, Minsk/Hviterussland 26 mars-1.april, VM, Nice/Frankrike pr.10.9 klasse

27 27 Sosiale og sportslige begivenheter i AKK AKK Høsttreff: 9. november 2011 Foreldremøte Aspirantene: Januar/februar 2012 Nasjonale stevner: se terminlisten (side 29) Juleavslutning: 16. desember 2011 Avslutning skøyteskolen: desember 2011 og slutten av mars 2012 Klubbmesterskap: april 2012 Rekeaften med premieutdeling fra klubbmesterskap: våren (april/mai) 2012 Følg med på

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Policy og retningslinjer

Policy og retningslinjer 1 Policy... 4 2 Styrende organer.... 5 2.1 Styret... 5 2.1.1 Leder... 5 2.1.2 Nestleder... 5 2.1.3 Leder senioravdelingen... 5 2.1.4 Leder junioravdelingen... 5 2.1.5 Markedsansvarlig... 5 2.1.6 Økonomiansvarlig

Detaljer

Håndbok for bandyledere i Høvik IF

Håndbok for bandyledere i Høvik IF Håndbok for bandyledere i Høvik IF Høsten 2004, versjon 1.1 Håndbok for bandyledere i Høvik, versjon 1.1, Side 1 av 49 1. OM HÅNDBOKEN Håndboken skal være et praktisk oppslagsverk og idéhefte for bandyledere

Detaljer

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS)

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS) SaS lille grønne Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no SaS` lille grønne 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Bli kjent med Sandefjord Svømmeklubb side 3 2.0.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2 Klubbplan Den røde tråd Rev. 2 1 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er

Detaljer

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken.

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken. Innledning Dette er i utgangspunktet et 20 timerskurset og som er første steg på en trenerutdanning innenfor motorsporten. 16 timer av kurset er felles for alle uansett hvilken gren du tilhører. Noen grener

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Oslo, mars 2011 Håndbok for Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret Håndboken er basis for alpingruppens virksomhet og bør derfor være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 En organisasjonsplan skal være et dokument under stadig utvikling - et dokument som det skal arbeides med og som skal

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 23.03. 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2015. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG

FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG Til årsmøtet i Tromsø Idrettslag Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00 FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG Styret i Tromsø IL 22. februar 2012 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER INNLEDNING Styret i Tromsø

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer