AKK Informasjonshefte 2011/12. Sesongen 2011/2012 Informasjonshefte. Asker kunstløpklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKK Informasjonshefte 2011/12. Sesongen 2011/2012 Informasjonshefte. Asker kunstløpklubb"

Transkript

1 Sesongen 2011/2012 Informasjonshefte Asker kunstløpklubb 1

2 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 side 9 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 17 side 18 side 20 side 21 side 22 side 23 side 26 side 27 Forord Organisasjonskart Verdigrunnlag for Asker Kunstløpklubb Treningstilbud Istrening 6 Barmarktrening og dans 7 Klasseopprykk Sportsutvalget Økonomi Treningsavgift 11 Forsikring Dugnadsplikt og dugnader Akks arrangementer i Askerhallen Deltagelse på stevne Musikk 15 Elementskjema 16 Stevne- og mesterskapsgebyr 16 Ordensregler på isen Garderobe Ordensregler for garderoben 19 Foreldrevettregler Utstyr Sommerleir Skader og forebygging av skader Terminliste Sosiale og sportslige begivenheter i AKK

3 3 Forord Styret i Asker Kunstløpsklubb (AKK) ønsker alle aktive løpere, aspiranter og foreldre hjertelig velkommen til en ny sesong. AKK, som er en av landets største Kunstløpsklubber, har ved inngangen til denne sesongen (2011/2012) 40 konkurranseløpere inklusiv oppvisningsklasse (som ikke får ranking før det kalenderåret de fyller 11 år) og ca 20 aspiranter samt en skøyteskole som teller barn i alderen fra 4 år og oppover. Klubben ble stiftet 14. september Før denne tid ble kunstløp drevet som en avdeling i Asker Skøyteklubb. AKK er tilsluttet Norges Skøyteforbund gjennom Akershus og Oslo Skøytekrets. AKK har også denne sesongen treningstider på isen i Askerhallen alle dager unntatt onsdag, da har vi istid i Holmenhallen. Klasseinndelingen av løperne er i år: Senior, Junior, Novice, Debs, Springs og Cubs, samt oppvisningsklassen for løpere som i løpet av kalenderåret fyller f.o.m 6 år og t.o.m 10 år. Benevnelsene på konkurranseøvelsene er kortprogram og friløp. Springs og Cubs er klasser der det kun gjennomføres konkurranse i friløp. Oppvisningsklasse inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerene ut fra en fargeskala. En oversikt over årets konkurranser finner dere på terminlisten bak i heftet (side 29). Vi har også i år, sammen med Tønsberg Turn kunstløp, arrangert sommerleir i Tønsberg ishall. Dette var svært vellykket og vi vurderer det samme opplegget for sommeren Denne sesongen har vi fått 3 nye trenere. De nye trenerne er: Lida Kuldova, Zuzana Vodnaska og Jorge Berastegul-Sampeds. Med disse nye trenerne, i tillegg til de dyktige trenerne vi har i klubben fra før, stiller vi sterkt på trenersiden. Vi er svært glade for at vi har fått et så bra trenerteam, og regner med dette vil bidra i en fin utvikling av våre løpere. Vi satser på å beholde den samme kvaliteten på de årvisse sosiale aktivitetene som foreldremøte på høsten, og rekeaften som sesongavslutning på våren. Klubben arrangerer en juleavslutning i desember. Ved avslutningen på vårsesongen er det klubbmesterskap. Klubben er ved alle arrangementer avhengig av at foreldre og foresatte stiller opp og hjelper til slik at vi får gjennomført vellykkede arrangementer. Vi tar gjerne imot initiativ fra dere om ønskede arbeidsoppgaver. Vi ser frem til et nært og positivt samarbeid mellom styret, trenere, løpere og foreldre. Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å studere dette heftet nøye, slik at dere blir kjent med det som skjer i klubben inneværende sesong. Vel møtt til en ny sesong! Hilsen Styret i Asker Kunstløpsklubb

4 4 Organisasjonskart Årsmøtet Styret Torkild Bøe Leder Karina Rasmuss Nestleder/Daglig drift Judith Høgtun Sekretær Gry Jørgensen Kasserer Petter Gjersem Styremedlem Trenere Berit Steigedal Hovedtrener Janusz Komendera Lida Kuldova Zuzana Vodnaska Jorge Berastegul-Sampeds Barmark Jan Milton Berge Styremedlem Siri Lieungh Styremedlem Kjell Høisæther Vara Sportsutvalget Berit Steigedal (hovedtrener) Karina Rasmuss (nestleder) Petter Gjersem (styremedlem) Siri Lieungh (styremedlem) Arrangement Hovedansvarlig: Karina Rasmuss Kiosk: Kirstine Lauklie Kaffeautomat: Hans Petter Bacher Skøyteskolen Jan Milton Berge Sponsor Torkild Bøe Geir Atle Gregussen Dugnad Kjell Høisæther Garderobe og Skap Lise Bacher Webmaster Judith Høgtun

5 5 Verdigrunnlag for AKk Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet er grunnverdiene til AKK. AKKs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: Glade barn som utøver kunstløp fra skøyteskole til landslagsnivå. AKK har som målsetning å være beste klubb i alle klasser i Norge og skal aktivt rekruttere gjennom en veldrevet skøyteskole og aspirantgruppe. AKK har en målsetning om å etablere seg som en av Nordens fremste kunstløpsklubber. Klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, rettferdighet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Målsetning for sesongen 2011/2012 I sesongen 2011/2012 har AKK 4 trenere på heltid samt en egen barmarkstrener. To av trenerene har et spesielt ansvar for skøyteskole og aspirantnivå. AKK øker fokus på skøyteskole og aspirantnivå. AKK har denne sesongen økt antall timer på is for alle aspiranter. Aspirantene har også denne sesongen fått tilbud om ballett/dans og barmarkstrening. Målsetning for de eldste klassene: finale i ett mesterskap, medalje i nordisk, og å vinne alle klasser i NM/LM. For de yngste klassene er målsetning å bli blant de 5 beste i nasjonale stevner. AKK skal rekruttere løpere til talentgruppe og forbundsgruppe i Kunstløp. Forbundslaget har som målsetning i år å oppnå medalje i nordisk og finale i ett mesterskap. For å stimulere til toppsatsning organiserer AKK ekstra istrening i Holmen hallen og morgentrening i Askerhallen. Ekstra istid tilbys etter følgende kriterier: l Alle som er representert på forbundslag og talentlag l De som viser spesiell treningsiver og motivasjon l De som har vist ferdigheter og prestasjoner Uttak til ekstra trening skjer i dialog med sportsutvalg og trenere. Endringer kan fortløpende vurderes som følge av motivasjon og treningsiver. Det er en begrensing på ca 12 løpere pr ekstratime grunnet sikkerhet og kvalitet på trening. Ekstra trening kan også være et tilbud til å dekke spesielle behov som f.eks. å tilpasse et løp eller å løse problemer i forhold til skole.

6 6 Treningstilbud Istrening Ordinær istrening er i Askerhallen og Holmenhallen. Skøyteskolen Skøyteskolen har to semestre i løpet av en sesong, et høstsemester fra september til desember, og et vinter-/vårsemester fra januar til slutten av mars. Her gis opplæring i grunnleggende skøyteferdighet til barn fra ca 4 år og oppover. Ved slutten av hvert semester vil skøyteskolebarna bli vurdert for opprykk til aspirantgruppen. Aspirant Aspiranttrening foregår i hovedsak som felles-/gruppetrening med en eller flere instruktører/trenere etter behov. Aspiranter som har klart Test 3, vil normalt bli tilbudt opptak som Oppvisningsløper/Cubs i Asker Kunstløpsklubb. Aspiranter som tar test 3 i løpet av sesongen/semesteret må regne med å fortsette i sin tidligere aspirantgruppe frem til nye sesong-/semesterstart. Konkurranseløpere og inndeling i treningsgrupper AKK tildeles istid fra kommunen i konkurranse med andre brukere av Askerhallen. Vi får naturlig nok verken det antall timer eller til de tider vi skulle ønske. Erfaringene har vist at vi klarer å benytte tildelt isstid best ved å dele konkurranseløperne i tre grupper. Antall utøvere i hver gruppe styres i stor grad av løpernes ferdighetsnivå. Gruppe 1 har typisk kun plass til ca 10 løpere. Gruppe 2 kan være ca 15 og de yngste (gruppe 3) kan være inntil 20 på isen. Dette innebærer at AKK har en øvre ramme på ca 45 konkurranseløpere. Trenerne, sammen med Sportsutvalget, vil hver sommer inndele løperne i grupper. Antall løpere, tilgjengelige treningstider, individuelle ferdigheter og trenertilknytning er alle momenter som hensyntas. I løpet av høstsemesteret vil hver løper få et skjema som skal fylles ut med tanker/planer om egne målsetninger samt hvilke treningstider han/hun vil benytte. Etter at trenerne og Sportutvalget har gjennomgått skjemaene, gjøres det eventuelt justeringer. Hvert år får vi tildelt istid tidlig på ettermiddagen; typisk fra kl 14:00. Styret har besluttet at denne tiden fortrinnsvis må benyttes av de yngste løperne.

7 7 Vi minner om at det er viktig at løperne møter til rett tid. Det tette programmet for bruk av isen gjør at det er viktig at vi alle passer på at løperne læres opp til å være presise med å gå på og av isen til rett tid. Askerhallen Istider for 2010/11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag e E Holmenhallen e E = Ekstra istid For istreningstider se Da det kan skje endringer i istreningstidene er det viktig å følge med på klubbens hjemmeside. Barmarkstrening og dans AKK har fast opplegg med basistrening og dans som er et meget viktig supplement til istreningen. Barmarkstrening Barmarkstrening er viktig for utvikling i idretten og forebygging av skader. Barmark øker også løperen sin forståelse for hvor teknisk krevende idretten er. Vi trener teknikk, balanse, styrke, koordinasjon og kondisjon. I is-sesongen vil det bli en organisert barmarkstrening per uke. Sted: Askerhallen. Gruppe 1: Tirsdag til ca Gruppe 2: Mandag til Gruppe 3: Mandag til Aspirant: Lørdager til I perioden etter våris og før sommerferie blir det organisert fire barmarkstreninger per uke (to for aspirantene). Sted: Føyka og gresset utenfor Askerhallen. Følg med på for mere informasjon.

8 8 AKIMI AKIMI er en trenings- og behandlingsinstitusjon som har tilhold i Askerhallen. AKK og Frisk Asker har begge aksjeposter i AKIMI og vi samarbeider med dem. For utøvere i gruppe1 har AKK en avtale med AKIMI om fast basistrening en gang per uke. Gruppe 1: Fredag Vi har også en avtale om fri behandling i forbindelse med skader og forbyggende behandling. Hver utøver fra Debs opp t.o.m Senior kan benytte AKIMI fem ganger per år uten å betale. AKIMI vil prioritere alle AKK løpere og en kan påregne meget kort ventetid. Restitusjon Rolig jogg, uttøying osv for å gjøre løperene klare til videre trening og konkurranse. Sted: Askerhallen. Gruppe 3: Fredag til (rett etter is) Gruppe 2: Fredag til (rett etter is) Ballett/dans For alle løpere fra aspirant nivå og oppover arrangerer i sesongen 2011/2012 akk ballett/dans en gang per uke. Ballett/dans er viktig i forhold til god holdning, koordinasjon, musikkforståelse og fleksibilitet. Det blir ganger før jul. Etter jul blir det ganger. Sesongen avsluttes med oppvisning på rekeaften i april/mai. Sted: Klubblokalet til Asker Tennisklubb vis a vis Bleiker Videregående. Ballett pedagog: Lisbeth Rønning. For mere info om Lisbeth, se våre nettsider. Gruppe 3 og aspirantene: Torsdag kl til Gruppe 2 Torsdag kl til Gruppe 1 Torsdag kl til Kontaktperson for ballettreningen: Siri Lieungh, mobil Følg med på

9 9 Klasseopprykk Klasseopprykk skjer normalt ved individuell vurdering. Som en generell norm blir en aspirant i aldern 6 8 år. Etter bestått test 3 blir man, ut i fra alder, Oppvisningsløper eller Cubs. Oppvisningsklassen; bestående av løpere som av kalenderåret fyller f.o.m. 6 år og t.o.m. 10 år. Oppvisningsløperen inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerene ut fra en fargeskala. I det året man fyller 11 år flyttes utøverne opp i Cubs. Normalt konkurrerer man 1 år i Cubs før en flytter opp i Springs og deretter opp i Debs. Det året løperen fyller 13 år kan en konkurrere i landsmesterskap og delta i konkurranser uten for Norden. Avhengig av ferdigheter flyttes utøvere opp i Novice. Hvis en vil konkurrere internasjonalt må en fra 15 år delta i Junior. I Norge kan en delta i Novice frem til 19 år, men internasjonalt er øvre alder 15 år på Novice og 19 år på Junior. Det er en kombinasjon av alder og ferdigheter som er bestemmende for hvilken klasse en deltar i. Det er treneren som bestemmer om en utøver skal flyttes opp en klasse, og dette skjer som regel om høsten. De yngste klassene kan få opprykk etter nyttår, men regelen er at opprykk skjer ved sesongstart. For en kopi av NSF s testbok (håndbok) kontakt Karina Rasmuss: Sportsutvalget AKK har opprettet eget Sportsutvalget. Sportsutvalget skal være bindeleddet mellom styret, trenere og foreldre. Sportsutvalget består inneværende år av hovedtrener Berit Steigedal, nestleder Karina Rasmuss, styremedlem Petter Gjersem og styremedlem Siri Lieungh. Sportsutvalget utarbeider isfordelingsplaner, bistår trenerene i gruppeinndeling av løpere, årsplaner, internasjonale stevnedeltakelse o.l. Sportsutvalget kan besvare spørsmål fra foreldre angående alle sportslige aktiviteter i klubben:

10 10 Økonomi AKK er en registrert arbeidsgiver (org. nr.: ) med fast ansatte trenere. Klubbens drift er finansiert av medlemskontingenter, treningsavgifter, tilskudd fra kommunen/akershus Idrettsråd, sponsorer og egeninnsats fra klubbens medlemmer i form av dugnader, hallsalg, loddsalg m.m. Styret i klubben jobber hardt med å skaffe penger til klubbkassen. Vi arbeider for å oppnå de mål som ligger i budsjettet vårt. For å klare dette, er vi avhengige av at alle gjør en god innsats i form av dugnadsarbeid. Dette dugnadsarbeidet består i å bidra med loddsalg, kakebaking, salg av reklameplasser i Askerhallen og på hjemmesiden, dugnad utført under FRISK Askers hjemmekamper etc. Vi prøver også å skaffe noen lette dugnadsjobber, som løperne kan gjøre sammen med foreldre. Foresatte med løpere på stevner arrangert av AKK forventes å delta på dugnad ifm arrangementet. Foreldre plikter å bidra til klubbens økonomi ved å delta på dugnader. Det er obligatorisk dugnadsplikt på 25 timer for ett barn og 40 timer for to barn. Aspirant foreldre har dugnadsplikt på 10 timer. Det er allikevel slik at klubben er avhengig av at man stiller mer enn disse timene ved behov. Semesteravgift for sesongen 2011/2012 (Innkreves høsten 2011 og vinter 2012) Konkurranseløpere: kr 2000,- per semester (dvs per halvår) Aspiranter: kr 2500,- per semester (dvs per halvår) Medlemskontingent (innkreves i januar) Barn (under 15 år): kr 75,- per år. Voksne (15 år og eldre ): kr 125,- per år. Alle aktive medlemmer må betale kontingent. Alle foreldre og andre kunstløpsvenner oppfordres til å tegne passivt medlemskap. Passivt medlemskap er beregnet på foreldre og andre som ønsker å være medlem i klubben uten å være aktive løpere. Passivt medlemskapet gir følgende «fordeler»: 1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte. 2. Det støtter klubbens økonomi direkte. 3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

11 11 Når det gjelder stemmerett på årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett. Idrettens lovverk for idrettslag sier i paragraf 5 at «For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9.» Du har med andre ord ikke anledning til å avlegge stemme på barnets vegne, men vil ha stemmerett som følge av eget passivt medlemskap. Passivt medlemskap koster kr 125,- per år. Styret oppfordrer herved alle foreldre/foresatte om å bli passive medlemmer slik at vi kan bli en større og mer robust organisasjon. Medlemsavgift må betales en måned før årsmøtet for å oppnå stemmerett. Treningsavgift I tillegg til semesteravgift og kontingent betaler aktive løpere fra Oppvisningsklassen/Cubs opp til Senior en treningsavgift. Innbetaling av treningsavgift skje etter følgende system: Den samlede treningsavgift for is trening i løpet av et år skal tilnærmet tilsvare den treningsavgift som er fastsatt i budsjettet. Den samlede treningsavgift for året søkes fordelt over de måneder det er istid, normalt 8 måneder; januar, februar, mars, august, september oktober, november og desember. For den enkelte løper fastsettes en treningsavgift basert på antall treningstimer løperen har på isen hvert semester. For hver treningstime fastsettes en timepris. Timeprisen skal dekke inn lønn + faste tillegg som feriepenger, pliktige forsikringsordninger og arbeidsgiveravgift. Treningsavgiften faktureres med 4 àkonto fakturaer gjennom sesongen, slik at àkonto faktureringene antas å gjenspeile % av årets samlede treningsavgift for løperen. Den 5. fakturaen vil være sluttavregning foretas kort tid etter isen er tatt i Askerhallen på vårparten. Trening på vår is faktureres separat iht. påmelding. Våris 2012 arrangeres i Holmenhallen. Det gis ikke fradrag for kortvarig skade-/sykefravær. Ved lengre tids skade-/ sykdomsfravær gis fradrag utover den første uken under forutsetning av at det er meldt til trener/sportsutvalg eller styret, og at det ikke er mulig for trener å tilrettelegge alternativ trening i klubbens regi. Sportsutvalget forbeholder seg retten til å kreve legeattest eller tilsvarende dokumentasjon. Ved all type fravær skal det gis beskjed til egen trener. Dersom man ønsker å slutte i klubben, skal dette meddeles til trener eller

12 12 sportsutvalg og skriftlig (e-post eller post) til styret i klubben. I tillegg må man sende en e-post til for at løperes skap kan tildeles en annen løper. Dersom man slutter midt i en sesong er oppsigelsestid en måned, dvs at treningsavgift blir avregnet for 1 måned utover oppsigelsesdato. Klubbens kontonummer er: Forsikring Alle aktive løpere i AKK er ulykkesforsikret gjennom lisensen som betales til NSF. Vi viser til beskrivelse av vilkårene som ligger på NSFs hjemmesider. For alle andre løpere gjelder klubbens ulykkesforsikring. Forsikringene gjelder under stevner, trening i klubbens regi (på og utenfor isen), reiser til og fra stevner og trening og under opphold på konkurransestedet. Ved skade ber vi om at det tas kontakt med styreleder for ytterligere informasjon.

13 13 Dugnadsplikt og dugnader Antall timer dugnadsplikt er for tiden: l For aspiranter er dugnadsplikten per familie 10 timer per sesong. l For Cubs/Oppvisning og oppover er dugnadsplikten 25 timer. l For de som har 2 barn eller flere i klassene Cubs/Oppvisning og oppover er dugnadsplikten 40 timer. En eventuell justering av timene må besluttes på årsmøte. VIKTIG! Dugnadstimer for oppfylling av dugnadsplikten skal være direkte inntektsbringende. Alle dugnadstimer utover den overnevnte plikten, og inntil 50 timer, vil godskrives med kr 50,-/time som trekkes fra treningsavgiften. Dersom man ikke oppfyller den obligatoriske dugnaden vil man bli belastet med kr 200,-/ time. Timene vil bli avregnet etter sesongen. Slutter man i løpet av sesongen vil dette bli avregnet umiddelbart. Dugnadsarbeid blir informert via hjemmesiden og per mail. Den enkelte plikter å holde seg orientert om, samt stille opp på dugnader som de er satt opp på. Alle timer den enkelte familie jobber skal registreres hos Kjell Høisæther. Send en med oversikt over utførte dugnadstimer til Vi har ulike dugnader i Asker Kunstløpklubb; noen er faste og andre varierer fra sesong til sesong. Ofte legges nye dugnader ut på vår hjemmeside. Dette er ulike dugnader klubben har per i dag: l Dugnader knyttet opp mot stevner AKK arrangerer l Billettsalg for Frisk Asker Ishockey l Kampvakter for Frisk Asker Ishockey Dugnadsordningen vil evalueres på årsmøtet. Det er derfor viktig at alle som har meninger om hvordan ordningen har fungert stiller på årsmøtet. Spørsmål angående dugnader? Ta kontakt med Kjell Høisæther på eller mobil Sponsor Dersom noen har arbeidsgivere eller andre kontakter som kunne være interessert i å profilere seg i Askerhallen eller på vår hjemmeside så er det bare å ta kontakt med Torkild Bøe på eller mobil:

14 14 AKKs arrangementer i Askerhallen Stevner og arrangementer AKKs styre søker hvert år forbundet om å få arrangere minst en konkurranse for hver klasse i Askerhallen. Denne sesongen arrangerer AKK to stevner: l september 2011: Debs, Novice, Junior, Senior og Basic l februar 2011: Debs, Novice, Junior, Senior og Basic l 10 mars 2011: Elementstevne, mere info vil komme Ved arrangementer er det behov for funksjonærer, vakter, kioskbetjening, speakere m.m. Det er en forutsetning at foreldre til løpere i de aktuelle stevner stiller opp for at stevnet skal kunne gjennomføres tilfredsstillende. Det er etablert praksis at løpere bor hos hverandre ved utenbys stevner. Det forutsettes derfor at foreldre/foresatte til løpere i de aktuelle konkurranseklasser, uavhengig om eget barn skal delta, tilbyr husrom til tilreisende løpere ved våre arrangementer. Foreldre/foresatte er forpliktet til å stille opp når klubben er arrangør av stevner. Skøyteskole på søndager Under skøyteskole på søndager skal det være kiosksalg. Denne oppgaven pålegges foreldre/foresatte til aspirantene og det er to familier som er ansvarlig hver gang. Turnusliste settes opp av skøyteskoleansvarlig. Dersom tidspunktet ikke skulle passe må den som skal ha kioskvakt selv sørge for å bytte med en av de andre på listen. I tillegg til å betjene kiosken skal en familie bake og en familie medbringe den mengde vaffelrøre som er angitt i vaktlisten. VAFFELRØREOPPSKRIFT Denne oppskriften gir ca. 1 liter røre. 2 egg 1/2 dl sukker 25 g smeltet smør 6,5 dl melk 5 dl mel 1 1/4 ts bakepulver Tilsettes kardemomme eller vaniljesukker etter smak

15 15 Deltagelse på stevner All påmelding til stevner skjer på oppslagene som henges opp på informasjonstavlen i Askerhallen. Vi forutsetter at løpere under myndighetsalder klarerer påmeldingen med sine foresatte. Påmelding skal også klareres med trener før navnet settes på listen. Løperne og foresatte bør studere terminlisten (se side 29) så tidlig som mulig, og sammen med trener planlegger hvilke stevner løperen skal delta i. Musikk Alle konkurranseløpere må ha musikk innspilt på egen CD, tydelig merket med navn, klubb, klasse og øvelse/program. CD må ikke inneholde annen musikk. Innspillingen må være fra starten av CD og av god kvalitet. Med lett tilgjengelig programvare og utbredelse av CD-brennere er det blitt enkelt å lage egen CD. Når det gjelder valg av musikk, henviser vi til den enkeltes trener. Husk å ha minimum en reserve CD! Før stevner hjemme i Askerhallen skal løperne også sende inn en musikkfil for hvert løp til Sverre Stenersen: Se for informasjon om hvordan man lager disse filene. Musikkens varighet for de ulike klassene vises i tabellen nedenfor. Merk at Cubs og Springs går kun friløp. Evt endringer finnes på Senior damer Junior Junior Novice Novice Debs Debs Springs Springs Cubs og menn damer menn gutter jenter gutter jenter gutter jenter Kortprogram 00:02:50 00:02:50 00:02:50 00:02:30 00:02:30 00:02:15 00:02:15 (maksimum varighet) Max Friløp 00:04:00 00:03:30 00:04:00 00:03:30 00:03:00 00:03:30 00:03:00 00:03:00 00:02:30 00:02:30 (varighet +/- 10 sekunder)

16 16 Elementskjema Som opplyst på Tinget 2011 jobber forbundet med en database med alle elementskjemaene på NSFs sider. Det betyr at løperne kun sender inn elementskjema før sesongstart, og sender inn justeringer hvis dette forekommer i løpet av sesongen. Små endringer trenger ikke meldes inn, men justeringer som endrer rekkefølgen på elementene skal sendes inn. Dette vil lette jobben for arrangørene, samt bedre bedømningen. Nytt elementskjema ligger på NSFs kunstløpsside under «skjemaer». Elementskjema MÅ dateres og lagres med følgende format på filnavn: Klubb_Klasse_FornavnEtternavn_Dato.xls som f.eks.: AKK_NoviceJenter_JemimaRasmuss_ xls Elementskjema sendes til: For spørsmål og hjelp: Stevne- og mesterskapsgebyr Startlisens betales til NSF og dekkes av klubben. Stevneavgift/påmeldingsgebyr til konkurranser forskutteres av klubben. Satsene fastsettes årlig av NSF og varierer for de ulike klassene (viser til NSFs testbok for detaljer). Dersom en løper ikke stiller på konkurranse etter påmelding vil klubben fakturere påmeldingsavgiften til den aktuelle løper. Klubben er heller ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle egne utgifter til f.eks. transport, stevneavgifter o.l., som måtte komme ved avmelding fra et stevne. Alle egne reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte løper/foresatte. Løperne er oppfordret til å bo privat ved utenbys stevner. Det er etablert praksis at de litt eldre/mer erfarne løperne bor hos hverandre (med vertsfamilier). Klubben har alltid med trener som har ansvaret for disse løperne under reisen fra Asker stasjon med flytoget til de møter vertsfamilien og tilbake til Asker stasjon.

17 17 Ordensregler på isen Ordensreglene skal hjelpe deg og dine kunstløpskamerater til å få best mulig utbytte av treningstiden. 1. Møt opp i god tid og gå ut på isen straks den er klar. Er du forhindret fra å komme presis eller i å møte til en treningsdag, så gi beskjed til treneren din. 2. Før du går ut på isen må du passe på at du er riktig kledd, og at du har fått med deg det du trenger. 3. Varm opp før treningen din begynner, dette for å unngå skader og for å få best mulig utbytte av treningen på isen. 4. Unngå unødig prating med andre løpere mens du er på isen. Ved unødig prating står du i veien for andre løpere, du forstyrrer den/de du prater med og du får ikke utnyttet din egen treningstid. Treneren kan be en løper gå av isen for resten av dagen ved gjentatte tilsnakkelser for prating og ved dårlig oppførsel. 5. Ikke heng ved vantet. Må du hvile, så still deg inntil vantet i feltet mellom de blå strekene, og sørg for at du ikke står i veien for andre løpere eller trenere. Hvis du må gå av banen fordi du ikke orker å trene mer, må du først konferere med treneren din. Løpere som ikke trener aktivt på banen, kan bli bedt om å gå av isen av en trener. (Slike tilfeller skal rapporteres til styret). 6. Musikken skal spilles i den rekkefølgen som løperne har lagt seg i kø. Foran konkurranser skal de som skal delta ha førsteretten til å gå programmene sine. 7. Går raskt av isen når treningen er ferdig. 8. Når isen vannes (Zamboni maskinen går) skal alle være av banen og ingen må henge utover vantet. 9. Er det noe du er misfornøyd med eller lurer på, snakk med treneren din eller en i sportsutvalget.

18 18 Garderoben Alle konkurranseløpere skifter i AKKs garderobe i Askerhallen (ned trappen til venstre ved inngangen). Aspiranter kan skifte i garderoben i forbindelse med trening, men har ikke tilgang til skap. Alle er ansvarlige for å holde det rent og ordentlig i garderoben. Skøyter oppbevares på eget ansvar. Skøyteskoleelever må skifte på tribunen eller på et av hallens fellestoalett. En av forutsetningene for at vi får disponere garderoben i kjelleren, er at vi selv ordner med rydding og renhold. Ordensansvarlig for Garderoben En Ordensanvarlig for Garderoben har blitt tildelt ansvar for streng håndheving av reglene dette gjelder både løpernes og foreldrenes (vaske)ansvar i garderoben. Vaskeoppgaver En løper og deres foresatte er ansvarlig for vaskingen hver uke. Det er ønskelig at vasken blir gjennomført på tirsdag kveld eller onsdag. En liste over vaskeoppgaver er hengt opp i garderoben. Vasken skal helst gjøres med minst en av foreldrene tilstede og sammen med løperen. Utført vask må registreres på ark som henges på hoveddøren inn til garderoben. Løperen som er ansvarlig, må kvittere på det de har gjort med signatur. Vaskelisten legges ut på AKKs nettsider, se VIKTIG! De som ikke utfører vaskingen og kvitterer blir faktuert kr 300,-. Klær som er hengt ut til salgs Alt av klær som er til salgs, må være merket med ønsket pris, navn, telefonnummer og datoen plagget ble det lagt ut for salg. Usolgte plagg må fjernes fra garderoben i perioden 1. april tom 15. september og 15. desember tom 15. januar. Selgeren er ansvarlig for å merke tøyet slik at kontaktinformasjonen ikke «faller av». Kun aktive løpere har lov til å henge ut klær til salgs i garderoben. Skap gebyr Det er et gebyr på 200 kr per løper/år (høst til vår) for tildeling av skap. Alle løpere som bruker garderoben bør ha skap. Gebyret blir fakturert i begynnelse av sesongen. Pengene skal brukes til innkjøp av ev luktabsorberende midler og sluttvask etter sesongslutt (hvis nødvendig). Spørsmål? Ta kontakt med Lise Bacher på

19 19 Ordensregler for Garderoben Ordensregler for Garderoben gjelder alle som bruker garderoben, ikke bare de som er tildelt skap. Reglene er basert på behov for et hygienisk, hyggelig og trygt miljø for løperne og KRAV fra kommunen. Garderoben skal kun brukes i forbindelse med organisert trening og ikke som et oppholdssted utenom treningstider. Personer uten tilknytning til AKK har ikke adgang All mat søppel skal i fellessøppelbøttene utenfor garderoben.. Det er ikke tillatt å spise i garderoben. Åpen brus og drikke som innholder sukker, sirup, osv er ikke tillatt. Mat og drikke i forseglet container er tillatt oppbevart i skap eller lukket bag, men skal ikke åpnes i garderoben. Løpere med skap l Alt utstyr skal inn i skapet når du forlater plassen din, unntatt skøytene som kan stå på benken direkte foran skap ditt for lufting/tørking. Dette gjelder også når du er på isen, barmark eller ballett. Oppbevaring av bag utenfor skap er ikke tillatt utenom treningstider. l Ekstrabag, skolesekk og sko er tillatt oppbevart på gulvet under benkene i treningstiden. Alle bagger og sekker skal være lukket når løperen ikke er til stede. Løpere uten skap l Løpere som ikke er tildelt skap, skal oppbevare alt av klær i sin egen lukkede bag eller på krokene over bagen sin. Bagen kan stå på gulvet eller benken. Oppbevaring av bag er ikke tillatt utenfor treningstider. l Sko og skolesekker er tillatt oppbevart på gulvet under benkene i treningstider. l Løpere som står på venteliste for å få tildelt skap, kan hvis ønskelig, bli tildelt en fast merket plass for oppbevaring av bag og skøyter. Dette blir da ansett som et «skap». Menn som ikke er trenere, løpere eller har oppdrag på vegne av styret, er IKKE ØNSKET i garderoben. Fedre har imidlertid adgang for å gjøre vask sammen med sitt barn. Hvis en mann mot formodning må inn i garderoben, skal man spør om noen skifter klær og vente på bekreftelse fra jentene som er tilstede om at de er påkledd. Det er ikke tillatt å bruke parfyme, hårspray el i garderoben av hensyn til allergi. (Bruk heller hallens fellestoaletter i 1. etasje.) Døren skal, til enhver tid, være låst. Dette for å unngå uønsket adgang/tyveri. Eventuelle endringer av reglene blir annonsert gjennom klubbens internettsider, e-post og/eller oppslag i garderoben.

20 20 Foreldrevettregler 1. Møt frem til trening og konkurranser barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle barna under konkurranse ikke bare egne barn. 3. Gi oppmuntring både i medgang og motgang. 4. Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse respekter trenerens valg av taktikk. 5. Ikke kritiser dommeravgjørelser. 6. Lær barna å takle både seier og tap. 7. Oppmuntre barna ikke press dem til å delta. 8. Spør om konkurransen var morsom eller spennende ikke fokuser på resultatet. 9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr. 10. Respekter arbeidet klubben gjør og tilby din hjelp. 11. Det er barnet ditt som trener, ikke du. 12. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre. 13. Treningen er ikke slutt når barnet går av isen. La barnet få tid til nedtrapping og uttøyning. Ikke vær utålmodig.

21 21 Utstyr KJØP/SALG AV BRUKTE SKØYTER Ønske om kjøp eller salg av brukte skøyter kan legges ut på hjemmesiden eller en kan settes opp en lapp på informasjonstavlen i hallen. Edges Skate selger også brukte skøyter. Kontakt: Jan Milton Berge, mobil LEIE AV SKØYTER AKK har en del skøyter i str til utleie. Leie per sesong: kr 500, (kr 300, for et halvt år). Kontaktperson: Jan Milton Berge, mobil SLIPING AV SKØYTER MANDAGER Skøyter til sliping legges på angitt plass i garderoben. Jan sliper skøyter på mandager. Husk å legge lapp med navn og telefonnr i skøytene! Kontaktperson: Jan Milton Berge, mobil Tom Kystad kan også slipe skøyter ved behov. «RIKTIGE» SKØYTER Nybegynnerskøyter bør være mest mulig stive i læret, slik at de gir god ankelstøtte. Skøytejernet bør være av høytemperert stål med et skøyteskjær slipt til en grunn bue som danner to skarpe skjær langs hele stålet. Skøytejernet bør ha pigger foran. Billige skøyter med bløtt og slaskete lær i støvelen kan ikke brukes. Konferer alltid med trenerne eller dere kan få hjelp av Jan Milton Berge før dere velger skøyter. STELL AV SKØYTER Sliping: Skøytene må være skarpe. Kjenn langs skjæret på stålet med neglen. Dersom du ikke får avskalling på neglen eller kjenner mange hakk, trenger skøytene sliping. Vanligvis bør skøytene slipes to ganger i året dersom de kun benyttes i is haller. Kalosjer: Bruk kalosjer når du er av isen for å beskytte stålet og hindre skader. Husk å ta kalosjene av når du legger skøytene i bagen etter trening. Pakk skøytene inn i et håndkle eller sy poser av frotté eller lignende. Vask kalosjene av og til. Etter trening: Tørk godt av stålet før du tar på kalosjer, og tørk godt av skøytene med en fille etter trening. Ved konkurranser: Før konkurranser må skøytene alltid være perfekt stelt. Bruk skokrem, hvitte m.m. (tannpasta er fin å fjerne svarte flekker med). Lisser kan med fordel vaskes. Husk å ha reservelisser tilgjengelig.

22 22 Annet: Hvis man tar på et lag med hæl og såle emalje av og til, kan man hindre vann i å separere hælen fra det ytterste sålelaget. Dessuten hindrer dette forråtning som bl.a. medfører at skruene løsner. Løse skruer må plugges. Snakk med treneren om dette. Skøyter og skøyteutstyr til kunstløp l Klubbjakker/dress: kontakt Karina Rasmuss, l Søm av konkorransekjoler m.m.: Bjørg Sola Flagstad, Hønskogen 55, 1384 Asker, tlf , mobil l Edge Skate salg av skøyter: Jan Berge, tlf , l Jennings FSA Salg av treningstøy, konkurransekjoler m.m.: Karin Kolstad, tlf , l Skøyteshop, Tønsberg: tlf , Sommerleir De siste årene har AKK sammen med Tønsberg Turn, kunstløp, arrangert sommerleir i Tønsberg i juli/august. Vi anser dette som meget vellykket og vurderer tilsvarende for sommeren 2012.

23 23 Skader og forebygging av skader Etter foredrag av Arvid Holst ved Sentrum Fysikalske i Asker, som har bred erfaring med behandling av kunstløpskader. 1. AKUTTE SKADER Akutte skader er bl.a. strekk, støt, slag og vridning. Vanligst oppstår dette hos kunstløpere ved fall, som fører til slag i hofte eller kne, eller ved strekk i lår og lyske. Ved slagskader blir slimposene irritert og hovner opp. Vev blir knust og det oppstår blødninger i vevet, noe som fører til nedsatt funksjon. For å minske smerten og gjøre skaden minst mulig slik at man blir raskt bra igjen, er det viktig med tidlig førstehjelp. De første timene er akutte og følgende 3 råd bør følges: 1. Kjøling: Legg på ispose (gjerne en frossen grønnsakblanding)10 15 minutter annenhver time. Is spray har liten effekt, virker bare i overflaten. 2. Kompresjon: Legg på trykkbandasje. Begynn surringen nedenfra, et stykke under skadestedet. Blødninger har en tendens til å sige nedover. 3. Elevasjon: Hold skadestedet høyt. Ikke vær redd for å søke hjelp fra fagfolk (lege/fysioterapeut). Ved meget rask undersøkelse kan man teste skadeomfanget umiddelbart og riktig behandling kan iverksettes slik at skadetiden blir kortest mulig. Hvis man venter, vil smerten og hevelsen bli så stor at testen ikke kan utføres før hevelsen har gått en del tilbake. Fysioterapeuten vil som regel ikke anbefale den skadete idrettsutøver om å holde seg i ro, men i stedet anbefale: 1. Kompensasjonstrening: Snillere form for trening for å bygge seg opp og komme fort tilbake, for eksempel sykle, svømme, gå. 2. Restriktiv trening: Trene kunstløp, men unngå elementer som volder smerte. Dersom smerten øker, har man tatt for stor dose. Ankelskader hos kunstløpere oppstår ofte ved at man trår over ved gulvtrening. Det er viktig å få sjekket stabiliteten i ankelen og om det er røket et leddbånd. Behandling som ved slagskader. Kne vridning kan også oppstå. Brusken ernæres ved press/avlastning og må brukes for ikke å få bevegelighetsinnskrenkninger. Hvis leddet blir ustabilt, må spesialtrening iverksettes i samråd med fysioterapeut. Strekkskader føles som en akutt smerte i for eksempel lår eller lyske.

24 24 2. Etter 48 timer bør man foreta tøyninger og rolig trening. For å forebygge strekkskader er det viktig med tøyning av muskulaturen. KRONISKE SKADER, BELASTNINGSSKADER Senebetennelse hos kunstløpere oppstår ofte under kneskjellet pga hopp og landinger. Muskelen blir kortere og dette øker draget i festet. Det oppstår ømme punkter ved at fiber ryker. Smerten kjennes ofte når man går nedover bakke og i trapper. Senebetennelse på leggen (den lange storetå bøyeren) eller i kneet (lårmuskelfestet på kneet) er ofte et problem etter sommerleir. Etter en periode uten is trening, blir overgangen for brå. Det er viktig med variasjon i is treningen i starten så musklene ikke blir overbelastet. Benhinnebetennelse oppstår ofte på innsiden av skinnleggen ved mye aktivitet på tå spiss. Stramt snørt skøyte, øker presset mot benhinnen og huden utenpå knokkelen blir irritert. Dette virker på nervene og fører til store smerter. For å forebygge benhinnebetennelse anbefales l Støtabsorberende hæl/såle i skøyten l Å polstre mot leggen med bobleplast eller tynn skumgummi l Ikke å bruke for stive typer skøyter eller skifte skøyter for ofte l Tøye tykkleggen både med strakt og bøyd kne l Tøye lysken i forskjellige rotasjoner. Få med hele muskulaturen og kjenn etter hvor det tøyes. Betente slimposer ved kneskjellet: Slimposene virker som støtputer når senene glir over knoklene. Ved mye trykk blir posene «slitne». Det oppstår blødninger, slimposene blir hovne og ømme. Det er da nødvendig med redusert trening en periode. (Restriktiv trening). Chondromalcia patellae (skadet leddbrusk bak kneskjellet): Brusken føles ullen på baksiden av kneet (kram snø) pga oppsvulmet brusk, og press mot kneet gjør vondt. Fysioterapeuten vil da gjøre en grinding test; dvs skvise kneskjellet mot lårbenet. Kunstløperne har ung brusk, så skaden vil raskt bli leget ved kompensasjonstrening; lett belastning og mange gjentagelser. Betennelse i akillessenen oppstår i hælen, der de store leggmusklene vokser sammen. Senen blir skadet ved at det stadig foregår små avrivninger, som etter hvert får større omfang. Det vil etter hvert vokse nye fibere, men for at de skal vite i hvilken retning de skal vokse og bli styrket, er det nødvendig med tøyning av akillessenen. Ta hensyn til smertegrensen!

25 25 Tverrmassasje ved begynnende skade: Masser med en kraftig fingertupp på tvers av fibrene. Det øker blodsirkulasjonen og fjerner slaggstoffene. Nye celler blir bygd raskere opp og skadetiden blir kortere. Vanlig massasje gir psykisk velvære, men er mer behandling av overflaten enn egentrening, som går dypere. Hypermobile ledd i ryggen: Kunstløpere må ha stor fleksibilitet i ryggen (bøyepiruett). Det er i midlertidig viktig å trene styrke og stabilitet. Dette kan gjøres ved å trene styrke i ytrestillinger og i forskjellige utgangsstillinger, for eksempel rotasjon med motstand (rotasjon sittende, holde i en stang), skrå buk og dype ryggmuskler. Stølhet er ikke skadelig og noe man må igjennom. Som ofte er det verst et par dager etter trening av nye muskelgrupper. Tren videre! 3. FOREBYGGELSE AV SKADER Oppvarming og uttøyning skal være halvparten av effektiv trening! Oppvarmingen skal ha progresjon; dvs man starter langsomt, har med uttøyninger og øker på etter hvert. Man starter oppvarmingen på bakken og kan ta den siste delen på isen. Dersom man tar pause i treningen, må man varme opp på nytt! Ved lav temperatur i is hallen og fall der man blir våt, blir man raskt kald igjen. Uttøyning: Husk å tøye ut musklene etter hver trening for å unngå skader. Be treneren din eller en av de andre i garderoben om å hjelpe deg. Det er viktig å ha et system for tøyningen både når det gjelder teknikk og rekkefølge. To teknikker kan brukes: a) Stretching: Spenningen holdes i 4 6 sekunder. Avspenning i 3 6 sekunder. Tøyning i sekunder. Dette gjentas 2 3 ganger for hver muskelgruppe. b) Vanlig tøyning: Man holder en behagelig tøyning over tid; ca 30 sekunder. Tøyninger forebygger skader og øker leddutslaget. Tøyning ved stive skuldre og nakke: 1. Løft og senk skuldrene. 2. Knytt hendene, bøy i albueledd, trekk skuldrene opp mot ørene. Hold litt og løs deretter ut. 3. Roter i skulderleddet/skulderbuen. 4. Tøy nakken rolig.

26 26 Forkortelser i terminlisten: AKK: Asker Kunstløpklubb, OSK: Oslo Skøiteklub, BKK: Bergen Kunstløpklubb, SIL Storhamar Kunstløp, BSK: Bærum Kunstløpklubb, SKK: Stavanger Kunstløpklubb, TSK: Trondheims Skøiteklubb, OI: Oslo Idrettslag, TT: Tønsberg Turn Kunstløp, SSK: Sarpsborg Skøyteklubb, RKK: Romerike Kunstløpklubb Terminliste i kunstløp 2010/2011 TERMINLISTE I KUNSTLØP 2011/ august 3-4 september september Dato BASIC SENIOR JUNIOR NOVICE DEBS SPRINGS CUBS Oppvisnings september e AKK AKK AKK AKK AKK september p SIL SIL SIL 1-2 oktober 8-9 oktober BSK BSK BSK oktober oktober p OI OI OI oktober e OSK OSK OSK OSK OSK 5-6 november SIL interclub Avlyst SIL interclub Avlyst SIL interclub Avlyst SIL interclub Avlyst november p BKK BKK BKK november november p SSK SSK SSK 3-4 desember e TSK TSK TSK TSK desember RKK RKK RKK 7-8 januar p OSK OSK OSK januar e NM / TSK LM /TSK januar p SKK SKK SKK januar e BKK BKK BKK BKK 4-5 februar TT TT TT 9-12 februar Nordics/Helsinki februar februar e AKK AKK AKK AKK AKK 3-4 mars p SSK SSK SSK 10 mars Element stevne* mars mars Element stevne* Element stevne* Element stevne* * inkluderes hvis det ikke overstiger max. antall - e=elektronisk versjon p= papirversjon Elementstevne*: egen invitasjon vil publiseres JGP 2011: August 31-September 4, 2011 Riga/Latvia September 7-11, 2011 Brisbane/Australia September 14-18, 2011 Gdansk/Polen September 21-25, 2011 Brasov /Romania September 28-October 2, 2011 Innsbruck/Østerrike October 5-9, 2011 Milan/Italia October 12-16, 2011 Tallinn/Estland Element stevne* Mesterskap: januar, EM, Sheffield/ Storbritania februar, Four Continents, Colorado Springs/USA 27 feb.-4. mars, JVM, Minsk/Hviterussland 26 mars-1.april, VM, Nice/Frankrike pr.10.9 klasse

27 27 Sosiale og sportslige begivenheter i AKK AKK Høsttreff: 9. november 2011 Foreldremøte Aspirantene: Januar/februar 2012 Nasjonale stevner: se terminlisten (side 29) Juleavslutning: 16. desember 2011 Avslutning skøyteskolen: desember 2011 og slutten av mars 2012 Klubbmesterskap: april 2012 Rekeaften med premieutdeling fra klubbmesterskap: våren (april/mai) 2012 Følg med på

Sesongen 2012/2013 Informasjonshefte. Asker kunstløpklubb

Sesongen 2012/2013 Informasjonshefte. Asker kunstløpklubb Sesongen 2012/2013 Informasjonshefte Asker kunstløpklubb 2 AKK Informasjonshefte 2012/13 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 side 9 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 17 side 18 side 20

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Team Sommeris Tønsberg 2010

Team Sommeris Tønsberg 2010 Team Sommeris Tønsberg 2010 Team Sommeris Tønsberg (TST) har sitt utspring fra kunstløpsmiljøene i Tønsbergs turnforenings skøytegruppe (TT) og Asker Kunstløpsklubb (AKK) og har som formål å arrangere

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Agenda. Ø Hvem er Hvem Ø Klubbens målsetning Ø Ny8 fra SU Ø Vik=ge arrangement Ø Klubbens dri>smodell Ø Pølser og hygge

Agenda. Ø Hvem er Hvem Ø Klubbens målsetning Ø Ny8 fra SU Ø Vik=ge arrangement Ø Klubbens dri>smodell Ø Pølser og hygge AKK- klubbkveld Agenda Ø Hvem er Hvem Ø Klubbens målsetning Ø Ny8 fra SU Ø Vik=ge arrangement Ø Klubbens dri>smodell Ø Pølser og hygge Sesongen 2014/2015 Styrets sammensetning: SL: Jan Milton Berge Forbund,

Detaljer

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling. Innenfor TK og TM

Detaljer

Årsrapport 2015/16. 19.03.2016 Styret AKK

Årsrapport 2015/16. 19.03.2016 Styret AKK Årsrapport 2015/16 19.03.2016 Styret AKK 1. STYRET For perioden mai 2015 mai 2016 består styret av: Styreleder: Tone Madsen Nestleder: Gunnar H. Lille Styremedlem: Alexander Fjeldly Styremedlem: Anu Nybom

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Trondheim kortbaneklubb Vi bygger i bredden for å nå toppen

Trondheim kortbaneklubb Vi bygger i bredden for å nå toppen Trondheim kortbaneklubb Vi bygger i bredden for å nå toppen Klubbhåndbok Revidert 10. oktober 2017 Denne klubbhåndboken inneholder informasjon om hvilke krav og regler som gjelder på Trondheim kortbaneklubbs

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Elisabeth Tidemand har vært regnskapsfører, men ikke sittet i styret.

Elisabeth Tidemand har vært regnskapsfører, men ikke sittet i styret. Årsrapport 2016/17 1. STYRET For perioden april 2016 mars 2017 består styret av: Styreleder: Tone Madsen Nestleder: Alexander Fjeldly Styremedlem: Jon Øyvind Kvebæk Styremedlem: Anu Nybom Styremedlem:

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Årsrapport 2014/15. 18.05.2015 Styret AKK

Årsrapport 2014/15. 18.05.2015 Styret AKK Årsrapport 2014/15 18.05.2015 Styret AKK Årsrapport 2014/15 1. STYRET Styret har for perioden mai 2014 mai 2015 bestått av: Styreleder: Jan Berge Nestleder: Yvonne Olstad Sekretær: Marianne Aschim (avsluttet

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert)

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi!

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi! Bjugn/Ørland skøyteklubb Her er vi! Heftets formål Klubbens verdier og retningslinjer Bjugn/ Ørland skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for mennesker

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp

Uttakskriterier kunstløp Uttakskriterier kunstløp 2011-2012 Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene selv, men klubbene skal bruke NSFs uttakskriterier

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier 2017-2018 Per august 2017 (gjelder inntil annet er publisert). Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Team Sommeris Tønsberg 2008

Team Sommeris Tønsberg 2008 Team Sommeris Tønsberg 2008 Team Sommeris Tønsberg (TST) har sitt utspring fra kunstløpsmiljøene i Tønsbergs turnforenings skøytegruppe (TT) og Asker Kunstløpsklubb (AKK) og har som formål å arrangere

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Uttakskriterer 2015-2016 Per oktober 2015 (gjelder inntil annet er publisert), Endringer er merket med understrek Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp

Uttakskriterier kunstløp Uttakskriterier kunstløp Generelt: Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne konkurranser i Norden eller på Nordkalotten gjøres av klubbene selv. Klubbene må melde inn deltagere til NSFs kontor

Detaljer

Skader og forebyggende trening for unge fotballjenter

Skader og forebyggende trening for unge fotballjenter Skader og forebyggende trening for unge fotballjenter Benedicte Sæter-Mehmeti 10.09.2016 Typiske skader Mer skader hos voksne enn barn 3-4 alvorlige skader blant 16-årige jentespillere. Kne- og ankelskader

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Invitasjon til Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig På vegne av Norges Svømmeforbund inviterer ROMA til ÅPENT

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

BELASTNINGSSKADER OG SKADEBEHANDLING

BELASTNINGSSKADER OG SKADEBEHANDLING Bærum Turnforening BELASTNINGSSKADER OG SKADEBEHANDLING Barn som driver idrett, kan også få belastningsskader. Årsaken er som regel å finne i uttrykket too much, too fast, too soon. Ved belastningsskader

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Sandefjord Svømmeklubb

Sandefjord Svømmeklubb Sandefjord Svømmeklubb September 2014 FORELDREMØTE Styret i Sandefjord Svømmeklubb, 04.09.2014 SaS Foreldremøte, Sep 2014 1 Agenda Velkommen Kort om klubben (til nye foreldre) Ny hovedtrener Jens Fridorff

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Team Sommeris Tønsberg 2007

Team Sommeris Tønsberg 2007 Team Sommeris Tønsberg 2007 Team Sommeris Tønsberg (TST) har sitt utspring fra kunstløpsmiljøene i Tønsbergs turnforenings skøytegruppe (TT) og Asker Kunstløpsklubb (AKK) og har som formål å arrangere

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Nyhetsbrev Oktober 2007

Nyhetsbrev Oktober 2007 Nyhetsbrev Oktober 2007 Viktige hendelser denne måned: 30. september Shotocup, Haukelandshallen 1.-7. oktober Høstferie INGEN TRENING 17.-21. oktober Karatefestival 2007, Karmøy 19.-21. oktober Gasshuku

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

En liten innføring i svømmesporten

En liten innføring i svømmesporten Side 1 av 9 Svømming i BS-LK En liten innføring i svømmesporten og svømmeklubben BS-LK 1.Innledning... 2 2.Medlem i BS-LK... 2 2.1 Rettigheter... 2 2.2 Plikter... 2 3.Svømming ord og vendinger... 3 4.Delta

Detaljer

Årsberetning. Fredrikstad Kunstløpklubb Driftsåret 2013

Årsberetning. Fredrikstad Kunstløpklubb Driftsåret 2013 Årsberetning Fredrikstad Kunstløpklubb Driftsåret 2013 Årsberetning... 1 Styrets sammensetning... 2 Styrets arbeid... 2 Styremøter... 2 Spesielle oppgaver... 2 Aktivitet... 2 Gjenstående organisatorisk

Detaljer

Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen

Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen 2013 2014 Langrennsgruppa foreldremøte 24. oktober 2013 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer