enighetsblad for Søndre Land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "enighetsblad for Søndre Land"

Transkript

1 M enighetsblad for Søndre Land Nr. 2 Juni årgang Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, de blide stråler varmer og alt på ny blir født. Konfirmasjonsbilder Besøk på Betel i Fluberg Søndre Land Cup

2 2 Pinsetid - en tid for å puste Jeg leste i Aftenposten for en tid siden at det finnes puste-terapeuter som lærer folk å puste riktig. Egentlig er det rart at noen trenger opplæring i å puste, for det er jo det mest grunnleggende og naturlige vi gjør. Det er pustingen som holder oss i live. Men det hender jo likevel at noen av oss «glemmer å puste»i forskjellige situasjoner i livet. Jeg leste om at slanke, unge jenter er redde for å puste med magen. De tar ikke sjansen på å vise fram at magen utvider seg ved pusting. De lar være å puste dypt og velger å se slanke ut i stedet. Problemet er at vi blir syke av å puste feil. Kroppen reagerer med sykdom og smerte. Mange mennesker plages av stress, det naturlige åndedrettet forsvinner og vi blir syke. Artikkelen jeg leste, holder fram spebarn som gode eksempler på hvordan vi skal puste riktig. Se hvordan et lite barn puster naturlig og godt og bruker hele kroppen! Møtet med puste-terapien fikk meg til å tenke på vårt åndelige liv. Hvordan står det til med vårt «åndelige åndedrett» i denne kirkens pinsetid? Er vi preget av en overfladisk tilnærming til livet der vi har glemt de dype åndelige og livgivende pustebevegelsene? Det greske ordet «pneuma» betyr både «pust», «vind» og «ånd». Rundt pinse handler det mye om dette. Vi leser i Bibelen at Jesus pustet på disiplene og sa: «Ta imot Den Hellige Ånd». Nikodemus mottar åndelig veiledning av Jesus og han forteller om vinden. «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.» ( Joh. 3 ). Dette med den Hellig Ånd er vanskelig å forstå for oss, men det blir jordnært når vi knytter den til dåpen, som er stedet vi mottar Guds gode ånd. Jeg tror det finnes en åndelig dimensjon ved livet, der gode krefter er i virksomhet. Jeg tror Gud er den livgivende og åndelige kraft som sender sin Hellige Ånd til oss. Vår oppgaver er å ta til oss og fylles av denne Ånd i dype åndedrag, slik at vi kan fungere i pakt med vårt innerste vesen og det mål som er satt for livet vårt. Skaperen har «blåst livspust inn i vår nese» med en spesiell oppgave for oss og en mening med vårt liv. For å klare denne vanskelige oppgaven er det at Ånden kommer oss til hjelp. Det vi ikke klarer selv, gir Gud oss styrke og kraft til å mestre. Ikke ved egen hjelp, men ved Åndens ledelse kan vi klare det. «Drikk dere ikke fulle på vin ( spiritus ) men bli fylt av Ånden! (Spiritus Sanctus)»,oppfordrer Skriften oss. Et barnet behersker kunsten å puste riktig også i åndelig forstand. Barnet er det som tar imot Ånden på en rett måte. «Dersom dere ikke blir som et barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike,» sier Jesus. Barnet kan tro og derfor døper vi barn i vår kirke. Barnet har evnen til å leve betingelsesløst overgitt til andres hender, til omgivelsen rundt. De er et godt eksempel for oss på hvordan vi skal leve overgitt i Guds hender. En ny fødsel er det snakk om både for Nikodemus og oss. Vi må bli født på ny av vann og Ånd. Og dette «dåpsunderet» kan skje på ny, igjen og igjen, når vi tar til oss Guds livgivende kraft. «Den som er født av Ånden er ånd». Pinsetid er tiden for å fylle lungene med Guds åndelige gaver og hente ny kraft og styrke gjennom denne pustebevegelsen. Bibelen gir oss åndelig puste-terapi. Det kan virke svevende og vanskelig, men er egentlig noe jordnært og enkelt. Minst like vanskelig og like enkelt som å puste. Fortsatt god pinsetid! Øystein Wang Friluftsgudstjeneste på toppen av Odnesbakken! Søndag den 22. juni kl arrangerer Odnes velforening og Fluberg menighetsråd gudstjeneste på toppen av slalombakken i Odnes. Legg søndagsturen til Odnesbakken og opplev en gudstjeneste i fantastisk vakre omgivelser! Ekstra hyggelig er det at det blir dåp denne dagen, Rolf Eirik Raaum fra Odnes skal døpes. May Elin Haug Nereng sørger for at det blir felles avgang fra varmestua kl Vi følger løypa som helselaget i Fluberg har merket. Det er også mulig å kjøre opp. Om du kjører opp, ber vi om at du tar med deg egen stol, ellers vil det bli satt ut stoler. Etter gudstjenesten serverer velforeninga kaffe og kringle. Om det skulle bli dårlig vær feirer vi gudstjenesten i varmestua. Vel møtt!

3 Nytt flygel til Hov kirke! Hold dere fast. Dette er en gladmelding! Nytt flygel kommer til Hov kirke. Dette kan med sikkerhet slås fast etter siste behandling i menighetsrådet, den 21. mai. Instrumentet som står i Oslo er allerde satt i bestilling og er forespeilet å være hos oss innen 15. juni. Dette er forøvrig datoen for kirkekorets sommerkonsert hvor vi håper at det vil bli en uformell innvielse av instrumentet med muligheter for «prøvelytting». Det har lenge vært et ønske i menigheten og blant de kirkelig ansatte om bedre pianolyd og større forutsigbarhet enn hva det gamle Petrof pianoet har maktet å gi. F. eks. har enkelte toner streiket helt rett før konserter og pianostemmer har måttet komme ekstra for både stemming og ettersyn. Men man kan ikke vente for mye av et instrument som ligger i nedre ende av prisskalkaen. Det er nesten utrolig å tenke på at det nå snart ruller inn et intsrument fra den øvre ende av skalaen, noe som er et kvantesprang m.h.t. klang og muligheter. Hvem som helst vil kunne være interessert i å holde konsert hos oss når det er kjent at vi har et Steinway B 211 i kirka. For å være helt korrekt er firmanavnet Steinway & Sons med modelbetegnelsen B 211. Tallet indikerer lengden på flygelet fra klaviaturet til spissen. Instrumentet er produsert i Hamburg hvor den ene av Steinways to fabrikker ligger. Det er en spesiell situasjon rent finansielt å ha muligheten til å realisere et slikt prosjekt som et Steinwayflygel. Disse flyglene er nesten å betrakte som samlerobjekt fra de blir levert fra fabrikk. De holder seg følgelig godt i pris. I fjor ble det opprettet en flygelkonto i menigheten. Pengene som er gitt, vil uavkortet gå inn i kjøpet. Men det var arven til Søndre Land menighetsråd etter Esther og Rolf Hornslien som gjorde det mulig å realisere et kjøp allerede nå. Et instrumentkjøp av dette kaliberet er uten tvil et stort økonomisk løft og menighetsrådet ønsker derfor fortsatt bidragsytere. Flygelkontoen vil bli opprettholdt en stund til for de som har mulighet og lyst til gi et bidrag på kontonr Vi er takknemlige for store og små beløp! I musikkmiljøer utenfor Hov som jeg kjenner til, blir nyheten om Steinway-flygel mottatt med begeistring. Mange pianister ser på Steinway synonymt med kvalitet både i materialvalg, gode håndverkstradisjoer og ikke minst den spesielle klangen fra øverste til nederste register. På bakgrunn av dette vil derfor mange hevde at Steinway er referansen innenfor klaverbygging. Vi ønsker tilykke og lykke til med det nye flygelet og har håp om at det skal gi inspirasjon til enda mer variert musikalsk utfoldelse i Søndre Land. Til glede for mange! For menighetsrådet Gudbrand Tandberg Organist Gudbrand Tandberg på sitt kontor i Oppistua Eg bar så ljos ei von Eg bar så ljos ei von om vår og lange dagar, Om fugl som song i li og lund, og blom i hagar. Eg venta sol og varme vind med havdåm salte, Og knupp og blom på tre og busk kvar dag eg talde. Men det eg ikkje ynskte sjå var snø og kulde Med rim og kalde gufs frå nord når gro det skulde. Mi von vart sløkkt, for atter vind frå nord som ula Og kvein kring nov og nos som om det var i jula Kom kastande med kvite flak av snø som gøymde Dei grøne strå og blom som stod og berre drøymde. Men så ein dag rann sola opp og ljoset fløymde, Ein dag på nytt om alt vårt land, -og sevja strøymde, Og fuglar song i kvart eit tre, og lang vart dagen, Og folk dei sa No er det vår og grov i hagen. Jakob Mork (Skrevet 18.mai 1941) 3

4 4 Våre hellige rom I en bortgjemt bakgate i gamle Oslo, ligger Interkulturelt Museum. I det som var det gamle politihuset på Grønland, hadde nok begrepene «bot og bedring» en mer bokstavelig betydning for de som den gang ble ført gjennom de tunge dørene. I dag er de samme dørene en portal til en horisontutvidende opplevelse. Utstillingen heter «Våre Hellige Rom 6 religioner på vandring». I det som engang var celler, kan vi nå trede inn i gjenskapninger av Hellige Rom til 6 av de store verdensreligioner, Hinduisme, Jødedommen, Buddhisme, Islam, Sikhisme, og Katolisisme - slik de har fått sin form i Norge : Diaspora. Det mystisk vakre ordet (av det greske ordet for «spredning» ) - er et religionshistorisk uttrykk som opprinnelig ble brukt om den fordrevne Jødedommens kår, endring og utvikling. I dag brukes det for å betegne også andre religioners utforming i utlendighet, om måten de ivaretas av troende som har forlatt sine hjemland enten som følge av tvang eller trengsel. Begrepet omfatter også hvordan disse kulturelle, og etniske minoriteter og deres Tro - preges og formes av prøvelser og konfrontasjoner med fremmedfrykt og intoleranse i vertslandet. For hver av de 6 religioner som er valgt ut til utstillingen, har museet altså bygget opp et Hellig Rom. I tett samspill med, og nøye overvåking fra de øverste ledere og forstandere i de ulike trossamfunn. De har sørget for både den innholdsmessige korekthet og religiøse integritet (sogar vigsling). De har óg stillet krav om at besøkende skal kunne vise respekt for de regler like hellige som rommene - som gjelder for besøk til disse rom. Med heldigvis hele strømper, tidvis tildekket hode og åpent sinn, ledsaget av en entusiastisk og kunnskapsrik guide, ble dette en vandring «innerst i sjelen» til store deler av den moderne menneskeheten. Denne utstillingen gav meg en enestående viktig anledning til å bedre forståelsen av og dermed også respekten for disse meget diverse religionene. Selv om flere av dem har elementer i seg og ved seg som jeg kan oppleve som provoserende fremmedartet var det påtagelig enkelt å erkjenne likheter med vår egen kirke bl.a en to-deling, som dels forener dels skiller. Alt er ikke for alle. Det var i alle rom preg av det «høykirkelige», med trygt forutsigelig formstrenghet forvaltet av skolerte ledere - og glimt av det folkelige - der troen utøves i nødvendig tilpasset samklang med den hverdag den enkelte lever i. Broene - eller murene er menneskenes verk. Den åpenbare fellesnevner i all denne religiøse mangfold, var betydningen av å ha et Hellig rom - for den som aktivt vil oppsøke skjermet nærhet til sin Gud, for den som trenger et fristed, eller søker tilflukt, styrke, råd, trøst - eller et fellesskap. Selv for den som knapt kjenner innsiden av sitt eget Gudshus, kan det Hellige rom bli en viktig del av bearbeidelse og forberedelse. Til å kunne møte virkeligheter utenfor som føles større enn det synes mulig å forholde seg til. I sorg og glede. Det Hellige rommets betydning for enkeltmennesket som befinner seg i livets ytterpunkter er nok ikke så ulik i Bombay, Katmandu, på Bygdøy, i Hunndalen - eller på Hov. Utstillingen anbefales på det varmeste. Jens Mørch Plakat fra utstillingen «Hellige rom» Foto: Frederic Poirot Interkulturelt museum (IKM) holder til i Grønland Kulturstasjon, 5 i Oslo. Huset ble oppført som politistasjon fram til, først under navnet Bækkegatens politistasjon, deretter Grønland politistasjon I flyttet IKM til Kulturstasjonen og de gamle fengselscellene ble omgjort til museum. Huset inneholder også kunstgalleri, konsertlokale, seminarrom og kulturverksted. IKM får støtte over statsbudsjettet og ble i 2006 konsolidert med Oslo Bymuseum og Teatermuseet til Oslo museum. IKM Internasjonalt Kultursenter og Museum ble tildelt Norges museumsforbunds pris «Årets museum» (kilder: Wikipedia og utstillingskatalogen «Våre Hellige Rom», ved religionshistoriker Anders Bettum) Les også menighetsbladet på nett! Klikk deg inn på menighetsblad.no Der finner du både våre menighetsblader, samt blader fra mange andre menigheter. Redaksjonskomité: Thor Johannes Wang (layout) Synnøve Haugstadsveen Øyvind Sporild Per Lomsdalen Oddmund Rønning Birgit Singstad Øystein Wang Stoff til neste nummer må være levert innen 31. august

5 Intervju med Trygve Kleppen Vi sitter i den koselige stua til Trygve Kleppen i boligfeltet ovenfor Hov sentrum. Ser vi ut av vinduet, faller blikket på Hov kirke, og det er med tanke på den, vi har avtalt dette møtet. Vi vet at Trygve har vært aktiv i menigheten i mange år, og vil gjerne få han til å fortelle litt om den tiden. Trygve kom hit som lærer i Framhaldsskolen i Skoleåret før hadde han tatt ekstrautdanning på sløyd- og tegnelærerskolen på Notodden. Den første lærerstillingen hadde han hatt på Senja i Troms. Der bodde han på Skaland, men alternerte mellom to skoler en uke på hvert sted. At folket og naturen der oppe i nord har satt varige spor hos Trygve, har vi skjønt når han deler minner med oss fra åra der nord. Framhaldsskolen var ettårig (senere toårig), med en praktisk og en teoretisk klasse. Og med 7-årig folkeskole og treårig realskole på gamle Fryal, er det ikke vanskelig å skjønne at det var trangt om plassen. «Men det gikk greit.» Trygve ble tidlig aktiv i menigheten, og da som klokker. Det var i 1953/54. Som klokker tjenestegjorde han ved alle gudstjenester i Hov og av og til i Enge når klokkeren der, lærer Olav Hæreid, var forhindret. I tillegg måtte han møte fram i alle begravelser og brudevigsler. Leif Martinsen var prest den gangen Det var ikke alltid så enkelt å ordne seg med vikar i skolen de timene han utførte denne tjenesten. Dette var m.a. en av grunnene til at han ikke holdt på mer enn i fire fem år. Det er ingen klokker tilsatt i vår menighet i dag, og derfor blir ikke den gamle inngangsbønnen «Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus». bedt. Dette sakner Trygve. Mens vi sitter og snakker om klokkertjenesten, dukker en spesiell hendelse fra et bryllup opp i minnet. Etter at brudeparet hadde gått ut av kirken, oppdaget Trygve en stor dam med blod på golvet framfor knefallet. Grunnen til dette var at brudgommen hadde vært så uheldig og hogd seg i foten noen dager før, og så hadde såret begynt og blø igjen da de knelte for å motta velsignelsen. Andre oppgaver som hørte med til klokkerens oppgaver var å sette opp salmenumrene på salmetavlene i kirken før hver gudstjeneste. Han måtte også gå ut i sakristiet for å si fra til presten at nå sang menigheten siste verset av prekensalmen. Det var klokkeren som førte kirkeboken for presten, bl.a. skrev inn navnet på alle barn som ble døpt., hvem som var foreldre og faddere, samt dåpsdatoen. Klokkeren hadde også en finger med i andre ting som skjedde i menighetens regi. Årets juletrefest var alltid 3.januar, og den ble holdt i gym.salen på Fryal. Det var en stilig fest. Han husker at Hov salongorkester og /eller Hov kammerkor deltok, Orkesteret ble ledet av Arvid Arnesen og koret av organist Hjørdis Dyve. Om Trygve sluttet som klokker, var ikke tjenesten for kirken slutt med det. Han var i flere perioder med i menighetsrådet, der han fungerte både som formann og kasserer. Kapellan Martinsen startet en samtalegruppe (mannsgruppe) med 7-8 menn fra ulike steder i bygda. For moro skyld titulerte de seg som «Sjustjerna». Det kunne til tider være sterke meninger og ulike synspunkter, husker Trygve. Men det var alltid positivt. Denne mannsgruppa stod hvert år som arrangør av det de kalte STOR- MØTE. Han minnes spesielt et år møtet ble holdt på Nedre Enger, med Gunvor og Olaf Struksnæs som vertskap. Det var ca 100 som møtte fram. Taler der var dr. Einar Lundby, og teksten hans var fra Høisangen kap. 2 vers 15 (Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.). Trygve minnes også at menighetsrådet et år startet en menighetsaksjon. Den gikk over en uke med noen kveldsmøter og med avsluttende gudstjeneste siste søndagen. Domprost Finstad i Hamar var aksjonens taler. Noen av menighetsrådets medlemmer drog rundt i hjemmene for å reklamere og be folk inn til møtene. Et ekstra innslag var musikklaget de hadde stablet på beina til denne aksjonen. Siden 5 kirka ikke hadde eget piano, lånte de ett. Trygve mener å huske at i tillegg til pianoet var det gitarer. Et resultat av denne aksjonsuka var at det ble startet bibelgrupper rundt om. Trygve var med på å starte gruppa i Bjørnerud. Der var han med i 10 år, og ser tilbake på de årene og møtene med stor takknemlighet.. Møtene ble holdt rundt om i hjemmene. «De gjorde godt». Etter hvert som samtalen skrider fram, dukker stadig flere minner opp. «En gang skulle noen av oss besøke Leif Martinsen i Oslo» forteller Trygve. «Det ble en minnerik tur. Vi dro to biler i følge. Først punkterte vi, og måtte innom en bensinstasjon for å få lappet dekket. Der viste det seg at rattet på en av bilene hadde løsnet, slik at sjåføren satt med det i fanget. Heldigvis at det skjedde der, og ikke på vegen. Men alt ble reparert, og en god del forsinket kom vi fram» Oddmund Rønning Dette intervjuet med Trygve ble gjort tidlig i februar. Bare noen uker senere døde Trygves kjære livsledsager gjennom mange år: Jorunn Kleppen. Vi føler det riktig å minnes Jorunn Kleppen og takke for den innsats hun har gjort i menigheten i mange år. Trygve og Jorunn har vært trofaste støttespillere i Søndre Land menighet i over 50 år og har betydd mye for så mange. Vi minnes Jorunn i takknemlighet og lyser Guds fred over hennes gode minne! ØW

6 6 På besøk i Betel, Fluberg Da Jakob våknet av søvnen, sa han: «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!» Da ble han grepet av frykt og sa: «Hvor skremmende dette stedet er! Her er Guds hus, her er himmelens port.»... Han gav stedet navnet Betel....Denne steinen som jeg har reist til minnestein, skal være et Guds hus; og av alt du gir meg, skal jeg gi deg tiende.» ( 1. Mosebok kap. 28 ) Betel er hebraisk og betyr «Guds hus». Denne gamle teksten handler om hellige steder der Gud møter oss, og det er en fortelling om hvordan våre Gudshus er blitt utviklet fra slike hellige møtesteder. «Vår stamfar Jakob» drømte vel neppe om at det noen tusen år senere skulle stå et Gudshus i Fluberg, i den lille kommunen Søndre Land i Norge, med navnet Betel. Pinsemenighetens Gudshus er ikke noe imponerende og storslått bygg der det ligger langs riksveg 33 i Bergegarda, midt mellom Hassvollseter og Svingvoll. Men om det kan virke anonymt og beskjedent sett utenfra, vil den som parkerer bilen der på en fredagkveld oppleve at det skjuler seg en helt annen virkelighet inne i bygningen. Alteret med de tente lysene, teksten over alteret fra Hebreerbrevet om at «Jesus Kristus er i går og dag den samme, ja, til evig tid». Talerstolen med inskripsjonen «Herren er min hyrde», med et Jesusbilde under, omkranset av det norske og israelske flagget. Når sangen i tillegg begynner å lyde i lokalet er vi over hodet ikke i tvil: «Her er Guds hus, her er himmelens port». Vi blir med i refrenget: «Hele veien har han lovt å være med, og jeg synger om hans kjærlighet og fred. Ingen ting Granlien Evangeliesenter er på besøk i Fluberg, og spiller og synger lovsanger jeg frykter her, bare Jesus er meg nær. Hele veien har han lovt å være med». De rundt 30 som er kommet sammen denne varme junikvelden, både barn og voksne, synger av hjertets lyst og stemningen er god, med godt akkompagnement av trekkspill og to gitarer. Per Pettersen fra Gjøvik har åpningsord: «Vi som er frelst har fått en himmel i vårt indre» begynner han og peker på at vi som kristne har fått en glede som er fullkommen, en glede som kun Herren kan gi. «Vi ser den fullkomne naturen rundt oss og gleder oss. Vi er fullkomne vi også,» fortsetter han, «men synden har ødelagt. Derfor sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus, til oss for å frelse oss. Og på pinsedag fikk vi Den Hellige Ånd som kom for å bo i de troende. Pinsefestens dag er en gledens dag som vi har del i.» Han forteller om en eldre kar han møtte på Gjøvik som hadde sagt om seg selv at «han nok snart skulle leveres innat». «Ja, husk at Herren har betalt vrakpanten», hadde Per svart, og fått en god kontakt med mannen. «Ja, Gud har lagt en evig Ånd i våre hjerter,» avslutter han og går over i bønn, der enkelte også taler i tunger og kommer med profetiske budskap, uten at det virker unaturlig eller skremmende. Vi synger sangen «Vår takk og vår jubel skal lyde lik englenes lovsang mot sky», og møtelederen, Odd Tomter, gir ord og toner videre til de som er på besøk denne kvelden: Granlien Evangeliesenter fra Helgøya. De skaper fin stemning gjennom sin sang. Thor Arne har et vitnespyrd om livet sitt og møtet med Jesus, der han fikk legge det gamle bak seg og begynne et nytt liv. Bandet får det til å svinge igjen, og sanger med amerikansk country/gospel preg lenkes sammen, og folk er med og synger og klapper. «Rekk meg din hand, vi har samme veg å gå». Kjell Jensen kommer fra Danmark og er leder for gruppen. Han spiller gitar og synger, og han avslutter den lengre sang-sekvensen med en tale ut fra Apostelgjerningenes kapittel 13, der Barnabas og Saulus God servering hører med når pinsemenigheten samles

7 7 Odd Tomter og Anders Gunderstuen er ledere for Betel pinsemenighet i Fluberg (Paulus) møter en trollmann som motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren på stedet bort fra troen. Paulus ble fylt av Den Hellige Ånd og talte mot den onde ånden og Guds kraft ble synlig. Guvernøren ble overveldet over Herrens lære og kom til tro. «På samme måte må vi som har den hellige Ånd i dag også våge å gå imot og irettesette det som kommer fra den onde», sa Kjell Jensen. Barna som er til stede har tatt seg noen turer ut og kommer inn igjen.de ser ut til å trives selv om møtet begynner å nærme seg to timer. Etter talen fulgte et par sanger før det var bevertning og hyggelig samvær rundt bordene. En god og inkluderende stemning var det og barn og voksne hadde det fint sammen denne fine junikvelden Pinsemenigheten i Land ledes nå av Anders Gundersstuen og Odd Tomter som deler eldstefunksjonen i menigheten «Vi har ikke så mange medlemmer, ca 25 er det for tiden,» forteller Gunderstuen, «en del familier har flyttet ut fra distriktet i det siste. Men vi når likevel mange gjennom vårt arbeid og inviterer åpent til møter, der det også kommer mange som ikke tilhører vår menighet». Pinsemenigheten Betel har møter hver fredagskveld kl. 19 og lederne opplever at menigheten er blitt et åndelig hjem for mange. Den siste tiden har de hatt besøk av evangelistene Kari og John Nettum fra Hønefoss som også var til stede denne kvelden. I juli holder vi stengt, men de er i gang igjen i august. I oktober arrangerer de også et høststevne. Selv om sangutvalget og måten å være sammen på er ganske forskjellig fra det vi opplever i våre «Gudshus» i Den norske kirke, var det mye som tiltalte meg denne kvelden. Vi må nok innrømme at vi ofte blir veldig formelle og høytidelige i vår gudstjenestefeiring. Det virker som om talere og møteledere såvel som tilhørerne får mulighet til «å ta ut» mer følelser og dele livet mer direkte enn det vi gir mulighet til. Vi har nok mye å lære av pinsebevegelsens åpne og dirkete måte å kommunisere på. Det er rart å oppleve at denne forkynnelsen som på mange måter nok kan virke mer «fremmed», gjennom mer aktiv bruk av Bibelen og kanskje det noen vil kalle «kanaans språk», likevel treffer det enkelte menneskets liv og hverdag på en bedre måte enn hva vi i den norske kirke klarer å gjøre. Det er noen tankevekkende paradokser å ta med seg videre for en statskirkeprest. Synes du at vi i statskirken har tilpasset oss og budskapet vårt litt vel mye til vår tid og vår tidsånd, Odd? «Ja, jeg vil nok si dere er for forsiktige når det gjelder å utfordre den enkelte til tro,» svarer Odd Tomter. «Vi i pinsebevegelsen er opptatt av å si det mer dirkete og formidle et klart og enkelt budskap om at vi trenger å omvende oss tro at Jesus er den som kan frelse oss.» Øystein Wang Kjell Jensen, t.v. er en av lederne for Granlien Evangeliesenter. Her sammen med blant annet Geir og Sara Nordby. Foto: Ø. Wang

8 8 Grette kulturgård I en samtale med Nils Kristian Blom har menighetsbladet fått han til å fortelle litt om planene hans har for det nye tilskuddet i utviklingen av Grette som kulturgård. Han forteller at arbeidet med å omgjøre den gamle låven fra å stå tom og ubrukt til å bli et nytt samlingssted for kulturelle aktiviteter har pågått en tid, og at mye er gjort. «Men det står mye igjen ennå», sier han. Men planen om åpne fjøset på sensommeren står fast. I den senere tiden og som mange ganger tidligere, har Skute kirke fått ta imot kjærkomne gaver, fra givere som har hatt og har tilhørighet til vår vakre kirke. Først fikk kirken et kirkeskip. Dette ble plassert foran i kirken og er blitt et fint skue hvor du enn sitter. I tillegg fikk vi en skinninnbundet Olavsbibel. Dette er to gaver gitt av Kristian Nordberg. Kirkeskipet ble innviet Fjøset er tilbakeført til slik det så ut kring år Uthuset ble bygd i 1906, så den modernisering som da ble gjort var absolutt nødvendig, forteller Nils Kristian. Søndag 17.august kl blir datoen og klokkeslettet vi åpner dørene. Blom forteller også at en god del av hva som skal være med på å fylle fjøset og dagen er klart. Billedkunstnerne Mona Hauge og Jens Ladehaug deltar med malerier og Tekst og foto: Oddmund Rønning Takk for gaven til Skute kirke under gudstjenesten søndag den 19. august i fjor. Dagen før, lørdag den 18. august ble fire nye brudestoler tatt i bruk for første gang, da familien Søfferud gav de til kirken i tilknytning til Mari og Torgeir Søfferuds datters bryllup. Et praktfullt arbeid de selv har utført. Jeg vil gjennom menighetsbladet og som kirkelig ansatt i Skute kirke, få rette en stor takk til Nordberg og familien Søfferud for gavene dere har skjenket Skute kirke. Dette er et synlig bevis på at givergleden og tilhørigheten til Skute kirke er til sted, både utenfor og innenfor sognets grenser. En hjertelig varm takk til giverne. fotografisk kunst. Keramiker Laila Marie Brenno stiller ut egne keramiske arbeider. Laila Marie driver galleri Odin som ligger mellom Hov og Røykenvik. Men det er ikke bare kunst for øyet som blir å finne åpningsdagen. Også øret skal få sitt i og med at søster til Nils Kristian, Kirsti Blom skal lese fra egen dikting. Musikk av lokale kunstnere er det også gjort plass til. I et fjøs hører det også med ei «mjølkebu». Om det blir mulig å kjøpe melk er heller tvilsomt, men kaffe m.m. kan en få kjøpt. Alt i alt blir både syn, hørsel og smak til godesett denne søndagen Dette er litt av hva som er klart til denne søndagen. Men Blom har også andre planer som ligger klare for realisering. Om alt blir ferdig til åpningsdagen er han ikke sikker på, men noe blir det. I en så gammel låve som låven på Grette ligger mye lagret av fortidens gårdsredskaper og annet husgeråd. Dette skal på sikt bli til et gardsmuseum. Allerede nå har han satt fram en del gamle karjoler og triller. Til slutt er det bare å si. Velkomne til åpningesdagen 17.august kl Det blir plass til alle. Ole Andreas Bredviken kirketjener Foto: Øyvind Sporild

9 Min pinsesalme Menighetsbladet har spurt Knut Singstad om hvilken pinsesalme hans ser på som sin, og her er hva han svarte: Søndre Land-cup - sommerens fotballmylder 9 Av høytidene jul, påske og pinse, er pinse den minst kjente. Den er like viktig for det. Min pinsesalme er helt klart nr. 208 i Norsk salmebok Kom Hellig Ånd med skapermakt. Kom Hellig Ånd med skapermakt Opprett hva synd har ødelagt, Og glede i hvert hjerte giv Som du har født til evig liv (1.vers) Det er fordi den viser veien til Gud. I Johs. 14,6. sier Jesus: «Jeg er veien» Første vers av salmen er blitt til en bønn for meg. Salmen er oversatt av Martin Luther, en munk fra Wittenberg i Tyskland. Han ønsket å reformere den romerskkatolske kirke tidlig på 1500 tallet. Lutherdommens viktigste stikkord er rettferdiggjørelse ved tro, arvesynd, reform, skriftens overhøyhet, forkastelse av tusenårsriket. Musikk spiller en viktig rolle i luthersk gudsdyrkelse. Mange av korverkene ble komponert av Johan Sebastian Bach, som selv var en tro lutheraner. Nattverden er hentet fra den katolske kirke og er et viktig element i gudstjeneste på søndager. Fotballgutter klare til cupen. Øverst fra venstre: Christer Sveen, Jørgen Engebakken Bergli, Mathias Skaugrud Bjerke, Vebjørn Edvardsen Nyhus. Foran: Markus og Jonathan Bø Hveberg. Foto: Ø. Wang Helgen juni var det igjen klart for Søndre Land Cup, en av årets store begivenheter for våre yngste fotballspillere. Og det er vel få personer i kommunen som har unngått å bli involvert i denne betydelige fotballmønstringen som Søndre Land IL fotball, yngres avdeling har arrangert hver sommer nå i hele 19 år. Et stort apparat har ca. 200 medlemmer engasjert i alle nødvendige gjøremål som bl.a. innkvartering, transport, vaffelsteking, banemannskap, rydding, sekretariat m.m lag er påmeldt i klassene fra 6 til 16 år, forteller Erik Høgberget, leder i yngres avdeling. Og regner man da i snitt har10 personer pr lag pluss familie og venner, så blir det mange som skal innom Hov Stadion den helga, sier han og legger til at de fleste lagene kommer fra Vest- Oppland, men at det også fra Hedmark-sida deltar noen lag. Det spilles på 9 baner samtidig, og alle lagene er garantert å få spille minst 4 kamper à 20 minutter. Alle spillerne får deltakerpremie, men det er kun i de to eldste klassene hvor det kåres vinnere. Søndre Land Cup (Tidligere Statoil-Cup) har blitt en årlig begivenhet i vår kommune. Og de yngste klassene i fotball engasjerer mange familiemedlemmer både direkte i arrangementet, men også som stolte og engasjerte supportere. Apropos fotballglede: Hva er vel mer sjarmerende enn 6-åringenes ivrige «sverming» rundt fotballen uansett hvor den befinner seg på banen? Red.

10 10 Konfirmasjon våren 2008 Alle fotografier: Knut Kamphaug

11 Slekters gang Hov og Enger Døpte: Anna Løken Byøygard Therese Veland Vigde: Anette Hauger og Olav Rognerud Døde: Alma Othilie Komperud ( gravlagt Vølstad kirke) Eva Aslaksen ( Vestre krematorium) Kari Haugen Jan Magne Fossum Helge Storm Peter Lomsdalen Rolf Høstmark Markus Magnussen Marianne Solvang Kari Mikkelstuen Engelund Wencke Røste Odd Gunnar Stenberg Gunhild Stenberg Skute Døpte: Casper Aarstad Engelund Aleksander Sevaldhullet Østdahl Døde: Eivind P. Struksnæs Agnes Helene Skudsveen Fluberg Døpte: Eline Maka Lucas Chinsongkram Nordmo Julie Fredriksen-Skogli Liv Gustavsen Haug Joachim René Haugerud Marius Øyhus Pernille Skoglund Hansen Døde: Ella Ingrid Berge Johanne Brenner Harder Ruben Schjåvik Stine N. Lundgård Olsen ( begravet ved Østsinni.) Hilda Scheslien Arvid Høitomt Kathrine Madsstuen Dan Skogli Wenche Dahle Slåttsveen Ole Johansen 11

12 12 Kirkevergen informerer Fellesrådet som eiendomsforvalter av kirker og kirkegårder har et forvaltningsansvar på vegne av soknene. Bygningsmassene er spesielle og forholdsvis store, med arbeidskrevende utearealer som en kirkegård er. Forvaltning av kirker og kirkegårder har i Norge alltid vært et lokalt ansvar knyttet til soknet. Dette prinsippet er videreført i dagens kirkelovgivning ved at fellesrådet tillagt forvaltningsansvaret på vegne av soknene, mens kommunen har et økonomisk anvar. Kirker: Restaureringskomiteens formann har sendt inn ny søknad til NIKU for på den måten få frigjort midler til videre restaurering av kirkekunst i Fluberg kirke og vidreføre det arbeidet som er utført tidligere. Komiteen fikk avslag på tidligere sendt søknad for 2007 og har søkt på nytt for Komiteen har ikke fått tilbakemelding på søknaden for 2008, men håper på positivt svar. Det er også i 2007 blitt utført store vedlikeholds- og utbedringsarbeider på de enkelte kirkene: 1. Termografering av elektriske installasjoner i alle kirkebygg i Følgende feil og mangler er utbedret og skiftet av det Lokale Eltilsyn: Sikringselementer i sikringsskap Hov kirke. Kontaktorer i sikringsskap Enger kirke. Sikringselementer i sikringsskap Skute kirke. Som det fremgår av rapporten bør det foretas utskifting eller gjøres sikringstiltak av rørovnene under sittebenkene i Enger og Skute kirke.(forslag til sikring eller utskifting må det jobbes videre med i 2008). Gammel el.installasjon, panelovn/ledningsnett i våpenhuset er fjernet og nytt lagt opp i Enger kirke. Den fremste benken på hver side av midtgangen er tatt ut og rørovner som var innstallert under disse, tatt bort. Disse er erstattet med 2 frittstående mobile reflektor ovner - Enger kirke. Malt tak og vegger (hele våpenhuset/ gangen) Enger kirke. Lagt ny gulvløper i kirka, som er kjøpt av S. Land Menighetsråd. Reparasjon av belg og div. sikringstiltak, m.m. for skadedyrangrep på orglet i Enger og Hov kirke. Tilrettelegging av ny trapp/inngangsparti bedret tilgjengelighet for bevegelseshemmede - vestre inngang Hov kirke, samt nye heller ved nordre inngang. For bevegelseshemmede er det nå tilrettelagt for god adkomst ved benyttelse av begge innganger til kirka. ( sammen med S. Land menighetsråd). Innkjøp av to nye frittstående reflektor ovner til Hov kirke. Nytt el. opplegg, ny kurs til fordeling, for dobbel stikk Hov kirke. Nytt opplegg for spotlights i taket mot alteret og korskille og opplegg for spotlights over prekestolen i Hov kirke - (Søndre Land menighetsråd). Stemming og vedlikehold av orglet i Fluberg kirke. Ny toalett Landåsbygda kapell (Fluberg menighetsråd). Innkjøpt nytt stativ/oppheng for oppbevaring av konformantkapper - (Fluberg Menighetsråd). Skute kirke - Omfattende og grundig rensing/rengjøring av kirkebygg, børehus og servicebygg p.g.a. stort svartsopp angrep, samt malt kirka og alle øvrige bygninger utvendig. I tillegg reparasjon av råteskade m.m. på endestokk på kirkebygget. Reparasjon og nytt pipebeslag Skute kirke. Kirkegårder: Mottatt tillatelse etter søknad til Statens Vegvesen om omlegging av påkjøring til riksvegen for kommunal tilførselsvei til Enger kirke. (Nærmere avtale med grunneier om grunnavståelse m.m. må forhandles frem av Søndre Land kommune). Landåsbygda kirkegård: 1. Rensing av vannledning og tømming og opprenskning av brønn. Lakkert smijernsportene. Innkjøpt maling for fullføring av malingsarbeide på gjerde i Hogget trær og fjernet uønsket vegetasjon m.m. på kirkegården. 2. nye utekrakker til kirkegården. (Fluberg Menighetsråd). 3. Innkjøpt to nye senkeapparat til bruk ved begravelser på Hov og Fluberg kirkegårder. Innkjøpt tre nye gressklippere til bruk på Hov, Fluberg og Skute kirkegårder. Beskjæring og rydding av vegetasjon m.m. Hov og Enger kirkegårder. Avholdt kartforretning/renseoppgang mot gnr. 13, bnr. 22 (mot servicebygg, bårehus Fluberg kirkegård i 2006.) Avtalen underskrevet av partene i 2007 og behandlet i formannskapsmøte I h.h.t. avtalens pkt. 2. skal S. Land kommune besørge oppsetting av nytt stakittgjerde mot øst til erstatning for eksisterende gjerde fra uthus fram til innkjøring til nevnte eiendom. Det er også i år blitt investert i en del nytt utstyr til kirkegårdene. Noen vintermatter og presenninger er imidlertid kjøpt inn, samt noe div. redskap som river, spader, snøskuffe og lignende til den enkelte kirkegård. Det har ikke blitt foretatt større utvidelser av kirkegårdene i Arbeidet med å holde kirkegårdene jevnt pene og godt vedlikeholdt pågår kontinuerlig. Vi har innleid sommervikarer til å være med å holde sommervedlikeholdet på kirkegårdene oppe. Det er med glede vi også i år kan se tilbake på det som er blitt utført i året som har gått. Med de økonomiske rammer og midler Søndre Land kirkelige fellesråd har til disposisjon i tillegg til å ivareta den daglige driften av kirkelig sektor. Det enkelte menighetsråd har også bidratt økonomisk i enkelt prosjekter og dugnader. Takk for godt samarbeid i året som har gått, med ønske om en riktig god sommer til dere alle! Kirkevergen

13 Diakonens hjørne Litt av hvert... Er du ca. 14 år eller eldre? Kanskje du vil være med til Raaum gård 22.juni til 23.juni? Hvis ja vil du kunne få flotte naturopplevelser og mulighet til å rappellere, klatre, ri, be, grille, spikke, m.m. ledertrening, sosialt felleskap. Kort sagt kjenne på det å være en del av skaperverket og være en del av fellesskapet. Interessert? Hvis ja ta kontakt med diakonen. Er du i et parforhold og kjenner at kommunikasjonen kanskje kunne være bedre? Hvorfor ikke legge opp til en hyggelig helg hvor dere bruker tid på dere selv, gjør hyggelig ting sammen og lån med dvden «Samlivs kurset: Din for evig? Hvordan få kjærligheten til å vare.» Dvden legger opp til samtale. Nb denne kan kjøpes fra Modum samlivssenter eller få låne den på Menighet kontoret. Kontakt diakonen. Den årlige Grillfesten for utenfor Oppistua hvis fint vær den 12.juni kl hvis regn blir det inne på Hovland. Hvis du ikke er medlem av Amnesty International, så kan du bli det med noen taste trykk på mobilen, så pass har vi alle råd til å investere i at rettferdighet kan skje.tast 1960 Har du lyst til å gjøre noe sammen med andre? Ring diakonen og registrer deg på «God tid»-klubben. Forslag videre sendes og den som vil og kan blir med på kino, teater gudstjeneste, konsert, grille, klippe plen, spille sjakk eller you name it Ingen MÅ, men en mulighet når det passer og i perioder når det er godt med «litt drahjelp» for å komme opp av god-stolen. Gled deg til årets ferie, men hva skal du bruke den til? Det er mulig med flere gode tanker samtidig slik som gode opplevelser med mennesker du ikke har brukt tid sammen med på ei stund, kanskje bli kjent med nye mennesker, invitere naboen, etisk forbruk, miljø ta det som en utfordring, utfordre hverandre GOD FERIE. Visste du at... det trengs to kilo olje for å lage ett kilo plast? Videre at det tar fra år å bryte ned plastposen? Fra Grønn Hverdag fortrekker de tøynett framfor papirposer, selv om papir er nedbrytbart materiale. Grunnen er at papirposene er tyngre og krever mer energi ved transport og fordi papir er energi krevende å produsere. Ok, så vi får bruke om igjen det vi kan. Vi kan lage våre egne handlenett. Finn ut mer Kjøp Fairtrade Max Havelaar når det er mulig, våre lokale butikker har opp til flere produkter. Tenke globalt, handle lokalt. Ta en tur på nettet og søk etter: rettferdig handel, gronn hverdag.no eller lignende. Det er vår klode og søsken av samme jord det gjelder. Liv Anne Betraktninger fra butråppa Jeg hadde hatt foreldremøte på skolen som ble litt lenger enn jeg hadde tenkt. Ute i bilen fant jeg mobilen og skulle gi beskjed om at jeg ble noe seinere. Da lå denne meldinga på telefonen: «Jeg går deg i møte». En fin beskjed som ble tittelen på denne teksten. Et minne om den vesle gutten som la ut på en tur som ble litt for lang, - og om den vegen vi alle må gå til slutt. Je går dæ i møte Refreng: Je går dæ i møte, på vægen vi alle må gå, mot den grålise mårå n, og mot natta da kvæl fæller på. 1. Og tu urn du la ut på vart alt før lang, sjøl stjerner og måne var sløkt. Langs kronglete stier du famle dæ fram, og skogen blir mørk uta løkt. 2. Vilsen og frøsin og sulten og kjei, du er svak uta meining og mot. Aleine og redd, både slitin og lei, og du angrer på alt du førlot. 3. Tell slutt så skjønte du håppas du var, - fækk oftne ei vælkjent grind. Du såg at i liset frå glaset sto n far, og i værmen han lætte dæ inn. Refreng: Je går dæ i møte, på vægen vi alle må gå, mot den grålise mårå n, og mot natta da kvæl fæller på. 13 av Hans Ludvig Fredheim

14 14 Gjør som Pastor Wang, - ta vare på legemet hos: -TRENINGA tlf: SNEKKERHAUGEN I LANDÅSBYGDA Nordlysterapi og massasje. Kurs og terapi. - Avspenning - Balansering - Klangbehandling Tlf Sigrun Balavoine Godt vi har hverandre! Coop Hov Sentrumsveien 6, 2860 Hov Tlf: Åpent 9 20 (18) Joker Landåsbygda Tlf: Bergfossenteret har over 19 butikker du kan handle i. Gjør handelen lokalt! Møteplassen på Dokka! Malia Hov Hus og Hjem Hov AS Tlf: Åpent: Man-Fre 9-17 Lør 9-14 Gjølberg Bondlitorget Dokka Tlf: Fax: Bøker - Papir - Leker - Musikk - Film Advokat Knut Erling Nyheim Medlem av den norske advokatforening Hunnsveien 5 Tlf: Gjøvik Faks: El-forsyning og El-installasjon Tlf: Dokka Statoil Service Hov Tlf: Åpent til Bilvask Fotohuset Knut Kamphaug STORGATA 28, 2870 DOKKA Tlf: Søndre Land Tlf: Åpningstid: (9-15) Aromaterapeut Rita Neraker Sentrumsveien 2, 2860 Hov Timebestilling: Mobilnr: Mandager kl treffes jeg på tlf:

15 ODNES - Norway Tlf Fax Din lokale tømmerkjøper Vi utfører leieskur - kort ventetid Land Begravelsesbyrå Innehaver Norvald Åbø Ordner alt ved begravelser og kremasjoner - Gravmonumenter, skrifthugging, - Blomster og kranser, båredekorasjoner Også utenfor distriktet Døgnvakt: Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 2864 Fall Dokka Begravelsesbyrå Nordre Land, Søndre Land og Etnedal eller hvor det måtte være bruk for oss. Ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner. Kranser, blomster og båredekorasjoner (eget blomsterbinderi). Gravmonumenter Skrifthugging Elin, Endre og Grethe Rustaden Tri ngel Sko Glass Parfyme Grettegutua 1, 2860 Hov Tlf: Døgnvakt 2870 Dokka Hov BEKA A / S 2863 Odnes Tlf: Fax Kafeteria Selskapslokaler Catering Overnatting Nye Hus og Hjem A/S Schee Møbelsenter Jevnakerveien 16, PB 64, 2882 Dokka Tlf: , Fax: Dokka Landaasen Rehabiliteringssenter Landåsvegen Landåsbygda Sentralbord: Åge Viken Anleggsgartner 2864 Fall Tlf: Dokka Bilsalg Jevnakerveien 4, 2870 Dokka Tlf: E-post: Din Suzuki-forhandler! Vi forhandler også BK-hengeren! Hov Solstudio Sentrumsveien 18, 2860 Hov Tlf: / SØNES A/S Gu l l Sø l v Ga v e r Bondlidtorget - Tlf: Dokka Rema 1000 Hov Hovsbakken 2, 2860 Hov Tlf: bare lave priser på varer du kjenner

16 16 Søndre Land prestegjeld Menighetskontoret Oppistua, 2860 Hov Tlf Fax Sogneprest Gitte Bergstuen tlf E-post: Sogneprest Øystein Wang, tlf , Diakon Liv Anne Rød Larsen Tlf , Kirkeverge Gerd Margot Michaelsen, tlf Kontortid: Hver dag Menighetssekretær Arnhild Hagenborg tlf Organist Gudbrand Tandberg, tlf Mobil Organist/korleder (deltidsstilling): Gerd Myklebust Wang, Kirketjener i Fluberg og Landåsbygda: Øistein Sveum, tlf treffes best kl Kirketjener i Hov og Enger: Steinar Hagen, tlf , Kirketjener i Skute: Ole Andreas Bredviken, tlf Fellesrådet: Iver Øksne, leder 2860 Hov, tlf Fluberg menighetsråd Elsa Karin Brenden, leder Søndre Land menighetsråd Anders Kleven, leder. Skute menighetsråd Torgeir Søfferud, leder PRISER FOR UTLEIE AV HOVLAND: inkl. vask kr. 500,- Uten vask kr. 400, For kjøkken og peisestuene inkl.vask kr. 250, -Uten vask kr. 200, For kjøkken og kaffestue inkl. vask kr. 250, -Uten vask kr. 200,- Kontakt Bjørg Solum, tlf: GUDSTJENESTER Søndag 22. juni kl 11 Friluftsgudstjeneste Odnesbakken Gitte Bergstuen Søndag 29. juni Enger kirke kl. 11. Gitte Bergstuen Søndag 6. juli Hov kirke kl. 11. Gitte Bergstuen Søndag 13. juli Fluberg kirke kl. 11. Gitte Bergstuen Søndag 20. juli Landåsbygda kapell kl. 11 Øystein Wang Søndag 27. juli Hov kirke kl. 11. Øystein Wang Tirsdag 29 juli. Olsok Kirkelandet Fluberg kl. 18 Friluftsgudstjeneste. Øystein Wang Søndag 3. august Enger kirke kl. 11. Øystein Wang Søndag 10. august Fluberg kirke kl. 11. Øystein Wang Kula, Lomsjøen kl 13. Øystein Wang Søndag 17. august Hov kirke kl. 11. Øystein Wang Søndag 24. august Fluberg kirke kl. 11. Gitte Bergstuen Presentasjon av konfirmantene. Søndag 31. august Landåsbygda kapell kl. 11. Gitte Bergstuen Presentasjon av nye konfirmanter. Enger kirke kl 13. Øystein Wang Søndag 7. september Skute kirke kl. 11. Presentasjon av nye konfirmanter. Jubileum for 50 års konfirmanter. Søndag 14. september Hov kirke kl. 11. Presentasjon av nye konfirmanter. Søndag 21. september Fluberg kirke kl. 11. Jubileum for 50 års konfirmanter. Utdeling av NT til 5.-klasse. Hov kirke kl. 11. Jubileum for 50 års konfirmanter. Søndag 28. september Landåsbygda kapell kl. 11. Utdeling av barnas kirkebok til 4 åringer. Utdeling av NY til 5.-klasse Søndag 5. oktober Hov kirke kl. 17. Familiegudstjeneste. Barnegospel deltar. Utdeling av barnas kirkebok til 4 åringer. Søndag 12. oktober Enger kirke kl. 11. Fluberg kirke kl. 13. Søndag 19. oktober Skute kirke kl. 11. Hov kirke kl. 13. Søndag 26. oktober Bots- og bededag Landåsbygda kapell kl. 11. ( Konfirmantweekend Skogstad.) Se fredagsannonse i OA for evt. endringer Klipp her Betalingsinformasjon Betalt av Kvittering Innbetalt til konto Beløp Frivillig kontingent for 2008, kr. 100,- Gi gjerne en gave i tillegg. (bruker du nettbank, kan du gjerne skrive «Abonnenment 2008» i meldingsfeltet) GIRO Underskrift ved girering Betalt til Betalerens kontonummer Betalingsfrist Blankettnummer Menighetsbladet for Søndre Land Oppistua 2860 Hov Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Se fredagsannonser Øre i OA T il for konto evt. endringer. B lankettnummer H < 0 > < >

enighetsblad for Søndre Land God påske! Nr. 1 Påsken 2009 69. årgang Stammeskolen på Halmrast

enighetsblad for Søndre Land God påske! Nr. 1 Påsken 2009 69. årgang Stammeskolen på Halmrast M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2009 69. årgang God påske! Å stå den av... Bispevisitas Stammeskolen på Halmrast 2 Påske-egget På egget er det malt et Kristus-ikon. Fra den russisk-ortodokse

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 MENIGHETSBLADET For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 SOMMER 2013 Sankt Hans «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

NR. 4 ÅR G. 70 JULEN 2010. Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld og tusene barnehender mot himmelen ljosa held Jakob Sande

NR. 4 ÅR G. 70 JULEN 2010. Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld og tusene barnehender mot himmelen ljosa held Jakob Sande NR. 4 ÅR G. 70 JULEN 2010 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld og tusene barnehender mot himmelen ljosa held Jakob Sande Effekten av julen Det blir godt å kunne feire jul igjen. Gleder

Detaljer

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69.

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69. M for Søndre Land enighetsblad Nr. 2 Sommer 2009 69. årgang God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Farvel, Landåsbygda skole. s. 14 Anders Kleven, 20 år i menighetsråd.

Detaljer

enighetsblad God Påske! for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2010 70. årgang Fantastisk «Messias» i Skute kirke side 19

enighetsblad God Påske! for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2010 70. årgang Fantastisk «Messias» i Skute kirke side 19 M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Påsken 2010 70. årgang God Påske! Fantastisk «Messias» i Skute kirke side 19 Malin og Tuva Johanne Rostad på tur på isen ved Enger kirke 2 «Du må værra lagd før du

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 1, ÅRG. 75 PÅSKEN 2014

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 1, ÅRG. 75 PÅSKEN 2014 MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 1, ÅRG. 75 PÅSKEN 2014 Kristus er oppstanden, og livet er levende I det Jesus døde på korset revnet forhenget inn til det aller helligste i tempelet. Slik understreker

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND. God jul! Skute kirke 100 år NR. 2, ÅRG. 76 SOMMER 2015. og Landåsbygda kirke 50 år

MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND. God jul! Skute kirke 100 år NR. 2, ÅRG. 76 SOMMER 2015. og Landåsbygda kirke 50 år MENIGHETSBLADET FOR SØNDRE LAND NR. 2, ÅRG. 76 SOMMER 2015 God jul! Skute kirke 100 år og Landåsbygda kirke 50 år Tusenvis av små fortellinger om store ting. 14. juni feirer vi Skute kirke sin 100-årsdag.

Detaljer

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 1, ÅRG. 74

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 1, ÅRG. 74 MENIGHETSBLADET For søndre land NR. 1, ÅRG. 74 PÅSKEN 2013 Påskeandakt «Og Josef tok Jesu kropp ned, svøpte den i et linklede og la ham i en grav» (Luk 23,53) Våre barn er våre barn hele livet. Maria,

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 4 OKTOBER 2012 39. Årgang Høytidelig utnevnt 16. september ble tjenestebrevet høytidelig opplest og overlevert til den nye kirkevergen Øyvind Sandholt og den nye kirketjeneren/kirkegårdsarbeideren

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 4, ÅRG. 72

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 4, ÅRG. 72 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 4, ÅRG. 72 JULEN 2012 Bak din tynne hud stråler mot oss Guds kjærlighet. Mange av kirkene våre har bilde av Maria og barnet. Bilder som enkelt formidler mysteriet at Gud

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Nr. 3 Juni 2011 75. årgang. God sommer! Foto: Geir Høitomt

Nr. 3 Juni 2011 75. årgang. God sommer! Foto: Geir Høitomt Nr. 3 Juni 2011 75. årgang MARISKO God sommer! Foto: Geir Høitomt NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang I år feirer Kvinesdal Menighetssenter 5 år. Da kontrakt om å kjøpe Rafoss Hotell var undertegnet i 2008 var gleden stor. Raymond

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG Vinteraktivitet i barnehagen Diplomfest Hører du godt i kirken? se side 4 se side 5 se side 4 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG LIV OG (be)røre FESTIVAL Støttekonsert for Haithi

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer