Innhold: Forord. Dette hefte vil være under konstant utvikling. Håper dette kan være til nytte for deg og din Tae Kwon Do.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Forord. Dette hefte vil være under konstant utvikling. Håper dette kan være til nytte for deg og din Tae Kwon Do."

Transkript

1 GRADERINGSPENSUM

2 Innhold: Forord... 2 Nødvergeparagrafen... 3 Gradsystem Ålesund WTF Taekwondo... 4 Graderingspensum til Gult Belte... 5 Taegeuk Il jang... 6 Graderingspensum til Grønnt Belte... 8 Taegeuk lh jang Graderingspensum til Blått Belte Graderingspensum til Blått Belte med Rød Stripe Taegeuk Sah jang Graderingspensum til Rødt Belte Taegeuk Oh jang Graderingspensum til Rødt Belte med 1 Stripe Taegeuk yuk jang Graderingspensum til Rødt Belte med 2 Striper Taegeuk Chil jang Graderingspensum til Rødt Belte med 3 Striper Taegeuk Poomse Tegn Gwe n Sambon Kirugi Hambon Kiurgi Hambon Kirugi benteknikker Advarsler og minuspoeng i kamp Forord I alle de årene jeg har trent Tae Kwon Do så har jeg alltid opplevd det som vanskelig å vite hva som har vært pensum til neste gradering. Bortsett fra å kunne en ny poomse så har jeg opplevd resten av pensum og da spesielt teoridelen vanskelig å forholde seg til. Derfor har jeg etter beste evne prøvd å utvikle et pensum for Ålesund TKD. Jeg ønsker for klubbens medlemmer at de kan finne mest mulig på ett sted, og at dette pensumet er noe vi som er instruktører i klubben kjenner godt og har full innsikt i. Slik håper jeg at våre medlemmer og instruktører skal lettere erverve seg bedre kunnskap om TKD. Jeg vil anbefale alle å kjøpe Bok 1, 2 og barneboken av Grandmaster Cho. Disse bøkene er av uvurdelelig verdi og vil hjelpe deg videre med din TKD. Dette hefte fungerer kun som en oppsummering av hva du bør kunne for å gå opp til gradering og som et hjelpemiddel for at du skal vite hva du skal lese på. Siden vi i Ålesund er en TTU-klubb så har jeg tilpåsset vårt pensum til TTU slik at vi og inkluderer de nye tingene som har kommet der. Men jeg føler at TTU sitt hefte ikke inkluderer alt det jeg ønsker å ta med. Derfor forsøker jeg og samle alt i ett hefte som jeg kan redigere selv når det kommer forandringer eller oppdateringer. Finner du feil eller mangler i dette heftet, så gi meg tilbakemelding så vil det bli rettet opp så fort som mulig. Dette hefte vil være under konstant utvikling. Håper dette kan være til nytte for deg og din Tae Kwon Do.

3 Nødvergeparagrafen Straffeloven 3. Kapittel 48 "Nødvergepåragrafen" lyder som følger (ikke ordrett). Ingen kan straffes for en handling som er foretatt i nødverge. Det er nødverge når en ellers straffbar handling foretaes til avvergelse eller forsvar mot et rettsstridig angrep, såfremt handlingen ikke overskrider det opprinnelige angrepets styrke eller karakter mht. farlighet. Hva ovenfor beskrevet om avergrelse av et rettstridig angrep, kommer også til anvendelse med hensyn til handlinger som foretaes i hensikt og iverksette en lovelig pågripelse eller hindre at en straffeller varetektsfange rømmer. Har noen oversteget grensene for nødverge, er han/hun dog fritatt for straff, hvis overtredelsen har rammet offeret på en slik måte at han/hun har følt seg alvorlig truet. Sagt på en annen måte så har alle rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt en det som er nødvendig for å avverge et angrep, eller stoppe noen som begår en straffbar handlig. Denne paragrafen er viktig for oss som kampsportutøvere, enten vi trener Tae Kwon Do/Karate eller en annen kampsport. Vi som har trent en stund har lært at det aller beste er å kunne trekke seg ut av en uheldig situasjon, vold er og blir absolutte siste utvei. Dojangregler Ålesund TKD Hensikt: Reglenes hensikt er at du som utøver skal få best mulig utbytte av treningen og at den skal bli så effektiv som mulig. 1. PRESIS Vær alltid presis på treningene. Dersom du kommer for sent og treningen er startet skal du vente bak i dojangen,. Ønsker du og delta på treningen sitt da ned og vente til du får tegn fra trener om at du skal komme frem. ANTREKK/TRENINGSREGLER - Dobok-en skal være ren, og strøket - Halskjeder, ringer, klokker, øreringer og lignende tas av før trening - Det er ikke tillatt å komme til eller å forlate dojangen med draktens overdel som yterplagg. Det er ikke tillat å komme til eller å forlate dojangen med belte synelig. Det er ikke tillatt å bruke tyggegummi under treningen Det er ikke tillat å banne eller bruke stygge ord i dojang. Det er ikke tillat å spise å drikke med drakt og belte på. (Unntak er drikkeflaske under trening.) Skal du gå på toalettet så ta av beltet. Klubbmerke og TTU merke skal være på drakten. Klubbmerke på venstre side. Under trening må en skjerpe syn og hørsel. Dette fordi teknikker som vises skal prøves å etterlignes på en best mulig måte og lytt å husk det som sies da det er mye toeri og navn på teknikker som er pensum til graderinger. Unngå snakking og tull og tøys under treningen. Dette forstyrrer både Instruktør og andre elever Spørsmål som ikke har noe med selve treningen å gjøre skal stilles i påuser eller etter treningen. Har du et spørsmål til instruktøren eller han spør etter svar, rekk da opp hånden før du svarer eller stiller ditt spørsmål. Dersom du vil ha drikke under treningen så ta med deg en flaske med drikke på og sett denne i dojang. 2. OPPSTILLING OG OPPTELLING Alle treninger starter med oppstilling og opptelling. Eleven med høyest grad skal stå forrest til Høyre, eleven med nest høyeste grad skal stå til venstre for denne osv.

4 Elever uten drakt skal stå bakerst i dojangen. Elever med drakt og hvit belte stiller foran de uten drakt. 3. FORLATE DOJANG UNDER TRENING Hvis du må forlate dojang-en skal du gå frem til instruktøren (i et passende øyeblikk) og spørre om det er greit at du forlater dojang-en. 4. HOVEDTRENER IKKE TIL STEDE. Hvis hovedinstruktørene ikke er tilstede skal elevene respektere den som er blitt tildelt ansvaret med å lede treningen. Han/hun har da ansvaret og treningsøkten skal følges på samme måte som om hovedinstruktørene hadde vært tilstede. 5. AVSLUTNING PÅ TRENINGEN Treningene avsluttes med oppstilling, retting av drakt og hilsing på instruktør. 6. DISIPLIN - Prøv så godt du kan å opprettholde god disiplin ved å bukke når du kommer til dojang og forlater denne, og oppføre deg på en god måte i dojang. Utvis respekt ovenfor høyere graderte og Høy respekt for din instruktør Gradsystem Ålesund WTF Taekwondo 10 Cup 8 Cup 7 Cup 6 Cup 5 Cup 4 Cup 3 Cup 2 Cup 1 Cup Poom/1.Dan Dette gradsystem er gjeldende f.o.m etter anbefaling av Grandmaster Cho Woon Sup

5 Graderingspensum til Gult Belte Teknikk Seogi Sågi Samlebegrep for alle stillinger Moa Seogi Måa sågi Stilling med samlede ben (Vekt Foran/Bak i % 50/50 ) Joochoom seogi Djutshum sågi Hestestilling (Vekt Foran/Bak i % 50/50 ) Apkoobi Apkobi Lang frontstilling (Vekt Foran/Bak i % 70/30 ) Apseogi Apsågi Kort front stilling (Vekt Foran/Bak i % 30/70 ) Gibon Joonbiseogi ( Narana seogi) Gibån djumbisågi Grunnleggende klarstilling (Vekt Foran/Bak i % 50/50 ) Makki Magki Blokk Geodero Makki Kådurå magki Blokk med begge armer med knyttet hånd. (En hånd Ved solar plexus ) Arae Hechyeomakki Aree hetchåmagki Lav skilleblokk Arae makki Are magki Lav blokk Momtong An makki måmtång anmagki Blokkering utenfra og inn, i kroppshøyde Eolgoolmakki Ålgolmagki Høy blokk (Eolgool = Ansikt, Makgi = Blokk ) Jireugi Djirugi Slag fra hoften med knyttet hånd Momtong jireugi Måmtång djirugi Slag i midtseksjon Eolgool jireugi Ålgol djirugi Høyt slag (slag rett under nesen) Arae jireugi Aree djirugi Lavt slag Chagi Tchagi Spark Ap chagi aptchagi Frontspark, bøyd fot Apchaolligi Aptchaålligi Frontspark, strak fot, (Olligi = Løfte opp ) Yeopcha Olligi yåpptchaålligi Setter siden til og løfter opp sidespark med strakt ben. Teori Joomok Djumåk Knyttet hånd Ap Ap Front Arae Are Lav (under belte) Momtong Måmtång Midten av kroppen, (mom = kropp, tong = tønne ) (fra belte til halsen) Eolgul Ålgol Høy / ansikt (fra halsen og opp ) An An Innside / innover Charyeot Tcharyåt Innta hilsestilling Kyeongne Gyångne Hilse (bukke) Kukgie daehayeo kyeongne Kokgie dehayå kyångne Hilse på flagget Joonbi Djumbi Innta klarstilling Keuman Kuman Stopp og innta startposisjon Dwio dora Dyrå dåra 180-graders vending (dyrå=bakover, dåra=snu) Shwieo Shyå Hvil II II Første Moogeut Mogup Ingen grad (Cup) / nivå Dobok Dåbåg Taekwondodrakt Tti Ti Belte Dojang Då djang Taekwondo-treningssal Jogyonim Djåkyånim Instruktør under 1. Dan (Jo = Assistere ) Gyosanim Kyåsanim Instruktør 1-3 Dan (Lærer) Sabeomnim Sabåmnim Mesterinstruktør 4 Dan og høyere

6 Beom sa nim Båmsamnim Grandmaster 8 Dan og over Kwan sa nim Kwandjanim Head over chief. Sjef for en tkd-skole. Taegeuk Il jang Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 og 2 Poomse Taegeuk il Jang Tegeuk il djang Himmel og Lys (Far) Tellinger 18 Gwe Keon Betydning Far / Himmel og lys Kjønn Mannlig Utførelse Kraftfull Gwe Taegeuk il jang Taegeuk II Jang henvender seg til Keon-handlingen i Palgwe, som er prinsippet i de 64 Gwe ene i Book of Changes. Taegeuk begynner med Keon, som representerer himmel og lys. Himmelen gir oss regn, og solen gir oss lys og får ting til å gro. Keon er skapelsens kjerne og begynnelsen til alt på jorden. Keon-Gwe er den kraftfulle og mannlige Gwe. Den kan sammenliknes med en drage på vei mot himmelen fra dens levested på jorden. Keon markerer den uendelige konsentrasjon av Yang - energi.

7 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM 1 Snu 90 mot venstre. Blokkér samtidig med Venstre arm. V1 Oen - Apseogi 2 Sett høyre fot frem, slå samtidig med høyre hand. Oreun - Apseogi 3 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå H1 Oreun - frem med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre Apseogi arm. 4 Sett venstre fot frem, slå samtidig med venstre hånd. Oen - Apseogi 5 Snu 90 til venstre skli frem med venstre fot. Blokkér samtidig B Oen - med venstre arm. Apkoobi 6 Stå i samme stilling og slå med høyre arm Oen - Apkoobi 7 Snu 90 til høyre. Stå rolig med venstre ben, skli frem med H2 Oreun - høyre fot iii stillingen. Blokker samtidig med venstre arm. Apseogi 8 Sett venstre fot frem, slå samtidig med høyre hand. Oen - Apseogi 9 Snu 180 til venstre, balansér på tåballene på høyre fot og gå V2 Oen - frem med venstre fot. Blokker samtidig med høyre arm. Apseogi 10 Sett høyre fot frem, slå samtidig med venstre hånd. Oreun - Apseogi 11 Snu 90 til høyre, skli frem med høyre fot. Blokker samtidig B Oreon - med høyre arm. Apkoobi 12 Stå i samme stilling og slå med venstre arm Oreon - Apkoobi Area Makki Momtong Bandae Jireugi Area Makki Momtong Bandae Jireugi Area Makki Momtong Baro Jireugi Momtong An Makki Momtong Baro Jireugi Momtong An Makki Momtong Baro Jireugi Area Makki Momtong Barn Jireugi 13 Snu 90 til venstre, skli frem med venstre fot. Blokker V3 Oen - Area Makki

8 samtidig med venstre arm Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm. 15 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokker samtidig med høyre arm Spark med venstre ben. 2. Gå frem med venstre ben, og slå samtidig med venstre arm. Apseogi Oreun - Ap Chagi H3 Oreun - Apseogi Oen - Apseogi Momtong Bandae Jireugi Area Makki Momtong Bandae Jireugi 17 Snu 90 til høyre, skli frem med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. A Oen - Apkoobi 18 Skli høyre fot frem, slå samtidig med høyre hånd. Skrik. Oreon - Apkoobi Area Makki Momtong Bandae Jireugi Graderingspensum til Grønnt Belte Teknikk Pyeonhi seogi Pyånhisågi Hvilestilling (pyeohi = konfortabel) Dwit koobi Dyttkobi Bakstilling / bakre bøy Dwitchook moa seogi Dytchuk måa sågi Stilling med samlet hæler ( hilsestilling) Narahi seogi Narahisågi Parallell stilling føttene side ved side Bandae jireugi Pandedjirugi Slag med samme hånd og fot Baro jireugi Parå djirugi Slag med motsatt hånd og fot Montong bakkat makki Måmtång pagkatmagki Utover blokkering i kroppshøyde Sonnal eolgool makki Sånnal ålgol magki Høy blokk med åpen hånd. En hånd ved belte og en hånd over hode Dollyo chagi dållyå tchagi Sirkelspark Baldeong Dollyo chagi Baldung dållyå tchagi Sirkelspark hvor det treffes med vrista Apchok dollyeo chagi Apchuk dållyå chagi Sirkelspark hvor det treffes med tåball Yeop chagi Yåpp tchagi Sidespark Mit chagi Mit tchagi Mellomting mellom ap og dollyo chagi (kamp dollyo) Naeryo chagi Naero tchagi Nedagående spark Teori yoogeup Jugup Kup garadert (Yoo = Eksistere) Bagkat Bagkat Ytterside / Utover

9 Son Sån Hånd sonnal Sånnal Kniv hånd Baldeung Baldung Virst (Bal = Fot, Duna = Rygg) Dollyeo Dållyå Sirkel Poomse Pomse Sammensatte Grunnteknikker I mønster Bal Bal Fot Pal Pal Arm Palmok Palmåkk Hånledd An-palmok An palmåkk Tommelfingersiden av håndleddet. Bakat-palmok Baakat Palmåkk Lillefingersiden av håndleddet. Mit palmok Mit Palmåkk Innsiden av håndleddet apchook Aptchuk Tåballen Mok Måkk Hals Yeop Yåpp side Ih Ih Andre Dwit Dwit Bakover Ap Ap Front Ollyo ållyå Oppover Koobi Koobi Felles betegnelse for lange stillinger Seogi sågi Felles betegnelse for korte stillinger Hanna / dool / set / net Hana / tul / set / net En / to / tre / fire Taeseot / yeoseot ilgop Tasåt / yåsåt / ilgop Fem / seks / syv Yeodeol / ahop / yeol Yådål / ahåp / yål Åtte / ni / ti TTU Traditional TKD Union Ha kjennskap til TTU NKF Norges Kampsport Forbund WTF World TKD Federation Verdens største taekwondo org ETU European TKD Union Europeisk organisering av WTF TKD Nødverge paragrafen Kjenne innholdet i denne Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1,2,3 og 4 Hambon Kyeoreugi 1 og 2 Poomse Taegeuk IH Jang Teguk i djang Glede

10 Taegeuk lh jang Taegeuk I Jang er en serie former som rettes mot prinsippene Tae i Palgwe. Dette er uttrykt ved symbolet Tae og betyr myk utvendig og hard innvendig. Tae betyr også glede. Det er i denne tilstanden ens hjerne er klar, fast og rolig. Tilstanden hvorfra ekte godhet smiler. Tae er feminin. Det er symbolisert med en innsjø. Tae er ikke stille, men bobler av glede. Følgelig skal Tae utføres rolig men kraftfull. Den begynner med Area Makki og fortsetter til Momtong Jireugi, Ap Chagi og Eolgol Makki. Tellinger 18 Gwe Tae Betydning Glede Kjønn Kvinnelig Gwe

11 Bevegelse av kroppen Stilling Poom 1 Snu 90 til venstre. Blokkér samtidlig med venstre arm. Oen - Apseogi Area Makki 2 Sett høyre fot frem, slå samtidig med høyre hånd. Oreun -Apkoobi Momtong BandaeJireugi 3 Snu 180 til høyre, balanser på tåballene på venstre fot og gå frem Oreun - Apseogi med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre arm. Area Makki 4 Sett venstre fot frem, slå samtidig med venstre hånd. Oen - Apkoobi Momtong Bandae Jireugi 5 Snu 90 til venstre, skli frem med venstre fot. Blokkér samtidig med Oen - Apseogi høyre arm. Momtong An Makki 6 Sett høyre fot frem. Blokkér samtidig med venstre arm Oreon - Apseogi Momtong An Makki 7 Snu 90 til venstre. Stå rolig med høyre ben, skli frem med venstre Oen - Apseogi Area Makki fot til stillingen Blokkér samtidig med venstre arm Spark med høyre ben. Oreun - Apkoobi Eolgool Bandae Jireugi 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm. 9 Snu 90 til høyre, skli frem med høyre fot. Blokkér samtidig med Oreun - Apseogi Area Makki høyre arm Spark med venstre ben. Oen Apkoobi Eolgool Bandae Jireugi 2. Gå frem med venstre ben, og slå sarntidig med venstre arm. 11 Snu kroppen 90 til venstre, skli frem med venstre fot. Oen Apseugi Eolgool Makki Blokkér samtidig med venstre arm. 12 Sett høyre fot frem. Blokkér samtidig med høyre arm. Oreon Apseogi Eolgool Makki 13 Snu 270 til venstre. Stå rolig med høyre ben, flytt venstre fot bak Oen Apseogi Momtong An Makki den høyre til stillingen. Blokkér samtidig med høyre arm. 14 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. Oreun - Apseogi Momtong An Makki

12 15 Snu 90 til venstre, skli frem med venstre fot. Blokkér samlidig med Oen - Apseogi Area Makki 16 venstre arm. 1. Spark med høyre ben. Oreun Apseogi Momtong Bandae Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm. 1. Spark med venstre ben. Oen - Apseogi Jireugi Momtong Bandae Gå frem med venstre ben, og slå samtidig med venstre arm. 1. Spark med høyre ben. Oreun Apseogi Jireugi Momtong Bandae 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm. Skrik Jireugi Graderingspensum til Blått Belte Teknikk Na cjooeo seogi Natsjåsågi Dyp Stilling Doobeon Momtong jireugi Tobånmåmtång djirugi Dobbelt slag, i kroppshøyde Hansonnal anchigi Hansånnal antchigi Slag mot hals med knivhånd Anpalmok momtong bakatmakki An palmåkk måmtång pågkatmagki Utover blokkering m innside av underarm I kroppshøyde Anpalmok yeopmakki An palmåkk yåpp magki Side blokkering med innside av underarm Hansonnal momtong Hansånnal måmtång yåpp Enkelt knivhåndsblokkering til siden, yeopmakki magki kroppshøyde Dollyoca Ollyogi Tollyotcha ållyogi Dollyo chagi med strakt ben Arae geodro makki Are godrå magki Geodro makki med fremre hånd lav og Bakre hånd ved minong chi Dwit chagi dyt tchagi Bak spark/ hestespark Bandal Chagi Påndal tchangi Havmånespark (Ban = halv, dal = måne ) An Bandal Chagi An påndal tchagi Halvmånespark innover Bakkat Bandal Chagi Bakkat påndal tchagi Halvmånespark utover Dwidora Bandea dollyo chagi (dwi huryegi chagi) Dydåra bande dållyå tchagi Bak-rundt-spark. Vri kroppen 180* og spark med Bakerste fot. (Rundspark) Teori Sondeung Såndung Håndryggen (tommelfingersiden av knivhånd) Balbadak Balbadak Fotsålen (badak = Flate ) Doo Bon Tobån To eller dobbelt Mireo Mirå Skubbe / dytte Sam Sam Tredje (3) shijak shidjak Begynn / start Kallyeo Kallyå Spre/ skille (stopp) Gyesok Gyesåk Fortsett Chwa hyang chwa tshwa hyang tshwa Vending mot venstre Woo Hyang woo O hyang o Vending mot høyre Chwa woo hyang voo tshwa o hyang o Snu mot hverandre Hva er / Betyr Kihap? Kihap Kamprop (Ki = energi, Hap = samle ) Djayu Fri Chong Tchong Blå Hong Hång Rød Chigi Tchigi Slag som ikke kommer fra hoften

13 Chireugi Tchireugi Stikkslag fra hoften Hva betyr poomse? Sammensatte grunnteknikker, imaginær kamp ( en tenkt kamp ) Hva er / Betyr Tae Kwon Do Tae = Fot, Kwon = Hånd, do = Vei å gå Klubbens Historie. Kjennskap til klubbens historie Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 til 6 Hambon Kyeoreugi Nr 1 til 4 Hoshinsool Hoshinsool Hoshinsul Selvforsvar Beherske friggjøring fra håndleddsgrep (Ho = Beskytte, Shin = kropp, Sool = Metode ) Poomse Taegeuk sam jang Taegeuk sam djang Ild / Sol Tellinger 20 Gwe Ri Betydning Ild og sol Kjøn Kvinnelig Taegeuk Sam Jang Gwe Taegeuk Sam Jang henvender seg til RI - prinsippet i Palgwe. Det symboliserer ild og sol og deres egenskaper av varme, entusiasme og håp. Hva som skiller mennesket fra dyret er bl.a. at menneskene vet hvordan ild anvendes. Brennende lid gir lys, varme, entusiasme og håp. Ri er feminin og representerer syd. Ri handlingen skal utføres med variasjon og lidenskap, lik flakkende ild. Lik ilden som den representerer er Taegeuk Sam Jang fylt med endrende kraftutblåsninger bundet med kontinuerlig flyt av bevegelser. Den lærer eleven kombinasjoner, spesielt de håndkombinasjoner som brukes i frikamp.

14

15 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM 1 Snu 90 mot venstre. Blokkér samtidig med venstre Oen - Apseogi Area Makki arm Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med Oreun - Apkoobi Momtong Doobeon Jireugi høyre arm. 3. Forbli i stillingen og slå med venstre arm. 3 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot Oreun - Apseogi Area Makki og gå frem med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre arm. 4 1 Spark med venstre ben. 2. Gå frem med venstre ben, og slå samtidig med Oen - Apkoobi Momtong Doobeon Jireugi venstre arm. 3. Forbli i stillingen og slå med høyre arm. 5 Snu 90 til venstre, skli ut med venstre fot. Slå Oen - Apseogi Oreun Sonnal Anchigi samtidig med høyre arm. 6 Sett frem med høyre fot. Slå samtidig med venstre arm. Oreun - Apseogi Oen Sonnal Anchigi 7 Snu 90 til venstre, Skli Ut med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. Oreun -Dwitkoobi Oen Hansonnal Momtong Bakkat Makki 8 Skli høyre fot frem, slå samtidig med høyre hånd. Oen - Apkoobi Momtong BaroJireugi 9 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre arm. Oen - Dwitkoobi Oreun Hansonnal Momtong Bakkat Makki 10 Sett venstre fot frem, slå samtidig med venstre hånd. Oreun - Apkoobi Momtong Barn Jireugi 11 Snu kroppen 90 til venstre, balansér på tåballene på høyre fot, skli frem med venstre fot. Blokkér samtidig med høyre arm. 12 Skli frem med høyre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. 13 Snu 270 til venstre, balansér på tâballene på høyre fot, skli frem med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm. 3. Forbli i stillingen og slå med venstre arm. 15 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre arm Spark med venstre ben. 2. Gå frem med venstre ben, og slå samtidig med Oen - Apseogi Oreun - Apseogi Oen - Apseogi Oreun Apkoobi Oreun - Apseogi Oen - Apkoobi Momtong An Makki Momtong An Makki Area Makki Momtong Doobeon Jireugi Area Makki Momtong Doobeon Jireugi

16 venstre arm. 3. Forbli i stillingen og slä med høyre arm. 17 Snu 90 iii venstre, skli frem med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. Forbli i stillingen og slå med høyre arm. 18 Skli høyre fot frem Blokkér samtidig med høyre arm. Oen - Apseogi Oreon - Apseogi Momtong Barn Jireugi Momtong Baro Jireugi Forbli i stillingen og slå med venstre arm Spark med venstre ben. 2. Gå frem med venstre ben. Blokkér samtidig med venstre arm Oen - Apseogi 3. Forbli i stillingen og slâ med høyre arm Spark med høyre ben. Oreon - Apseogi 2. Gå frem med høyre ben. Blokkér samtidig med høyre arm 3. Forbli i stillingen og slå med venstre arm. Skrik. Momtong Barn Jireugi Momtong Barn Jireugi Graderingspensum til Blått Belte med Rød Stripe Teknikk Sonnal momtong geodeureo bakatmakki Sånnal måmtång gådurå pågkatmagki Dobbel knivhåndsblokkering i midtseksjon Jebipoom mokchigi Djebipommåktchigi Slag mot hals, Svaleteknikk (jebi = svale ) Batangson momtong nolleomagki Deung jumeok Ap-Chigi Pyeonson geut seweo jireugi Pyeonson geut neobheo chirugi Pyeonson geut eopeo chireugi Batangsån måmtång nullåmagki Deung joomok ap tchigi Pyånsånggut sewådjirugi Nedadgående blokkering med håndroten (nullå = Presse ) Slag med oversiden av knyttet neve. (omvendt knokeslag) Fingerstikk med loddrett håndstilling (pyeon = åpen) (son = hånd) (sewo = stå) Fingerstikk med flat håndstilling. (håndflaten opp mot himelen) Fingerstikk med flat håndstilling. ( håndflaten ned mot bakken) Palgoop doolyeochigi Palgop tållyåtchigi Sirkel albueslag (palgoop= arm-bøy ) Palgoop pyojeokchigi Palgop pyadjåktchigi Albuestøt mot håndflaten (pyojeok = mål/punkt) Mireo chagi mirå tchagi skubbespark / Dyttespark. Ligner Apchagi Ieo-chagi Iå tchagi To spark (iå=etterfølgende) høyre/venstre Seokgeochagi såkå tchagi To forskjellinge spark like etter hverandre (seokgeo = blande) Jishigi djishigi Stamp/Tramp/Pulverisere (Jishigi = mose) Teori Batangson Batangsån Håndrot Son-keut Sånggut Fingertuppene (ggut=slutt/ende) Pyeonson-Keut chireug Pyånsånggut ddjirugi Fingerstikk Chigi Tchigi Støt/slag som ikke kommer fra hoften Deung joomeok Dung djumåk Oversiden av knyttet hånd Mit-palmok Mitt palmåkk Undersiden av underarm

17 Me-jumeok Me djumåk Yttersiden (lillefingersiden) av knytted hånd Ap joomeok Ap djumåk Forsiden av de to store knokene. Palkoop Palgop Albue Dari Dari Ben Mooreup Morup Kne Pyojeok Pyådjåk Mål / Punkt Sah Sa Fjerde (4 ) Balnal Ballal Knivfot Jebipoom Djebipom Svaleteknikk Ha kjennskap til De forskjellige Beltefargenes opprinnelse Kjennskap til kwan Heon Oppførsel/etikette. Se cho 1 Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Hambon Kyeoreugi Nr 1 til 6 Hoshinsool Hoshinsool Hoshinsul Selvforsvar Frigjøring fra skulder/brystgrep (flere ) Poomse Taegeuk sa jang Teguk sa djang Lyn /Torden Tellinger 19 Gwe Jin Betydning Lyn og Torden Kjønn Mannlig Gwe Taegeuk Sah jang Taegeuk Sa Jang henvender seg til Jin - prinsippet i Palgwe. Jin er mannlig. Det symboliserer torden og lyn, som vekker frykt og skjelving. Det minner oss om at fare, som tordenstorm, er over like plutselig som det begynner, og etterlater seg blå bimmel, solskinn og regnsfrisk luft etterpå. I Taegeuk Sa Jang reagerer en rolig mot trusler om fare. Ved utføringen av mønsteret skal du ikke tenke på å gjøre teknikkene i et vakuum, men du skal heller svare på angrep fra et antall av omringende motstandere, og utføre de nødvendige blokkeringer og angrep. Praiktiseringen av dette mønsteret skal hjelpe en til å opptre rolig og modig ansikt til ansikt med høylytte og fryktelige farer, virkelige eller forestilte, vitende om at de også går over. F.eks; Denne formen begynner med Sonnal Makki. Forestill deg at du blokkerer et slag og stikker Pyonsonkeut Sewo Chirugi i motstanderens mave. Deretter blokkerer du et angrep mot hodet, og angriper samtidlig med et slag mot nakken, Jebipoom Mok Chigi. Spark-kombinasjonen med to Yeop Chagi etter hverandre krever balanse og koordinasjon uten bruk av krefter. Denne mønsterformen trener også opp koordinasjon til hele kroppen, samt armer og ben. Når denne kombinasjonen beherskes vil utøveren klare å skli tilbake mykt og raskt i en bevegelse, istedenfor å hoppe bakover.

18

19 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM 1 Snu 90 mot venstre. Blokkér samtidig. 2 Sett høyre fot frem, slå samtidig.. 3 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér. Oreun -Dwitkoobi Oreun - Apkoobi Oen - Dwitkoobi Sonnal Geodero Makki Oreun Pyonsonkeut Sewo Jireugi Sonnal Geodero Makki 4 Sett venstre fot frem, slå samtidig. Oen - Apkoobi Oen Pyonsonkeut Sewo Jireugi 5 Snu 90 til venstre, Skli ut med venstre fot. Slå og blokkér samtidig Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med venstre arm. 7 Spark sidespark med venstre ben, slå samtidig langs benet med venstre arm 8 Spark sidespark med høyre ben, slå samtidig langs benet med høyre arm. Blokkér. 9 Snu 270 til venstre, balansér på tåballene på høyre fot og gå frem med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm Spark med høyre ben. 2. Trekk benet tilbake og skli bakover, blokkér samtidig med høyre arm. Vri kroppen 45 til venstre. 11 Stå på samme sted, snu 180 mot høyre. Blokkér samtidig med høyre hånd Spark med venstre ben. 2. Trekk benet tilbake og skli bakover, blokkér samtidig med venstre arm. Vri kroppen 45 til høyre. 13 Hold høyre fot på samme sted, snu 90 til venstre. Slå og blokkér samtidig Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm. 15 Hold høyre fot på samme sted, snu 90 til venstre.blokkér samtidig med venstre arm. Oen - Apkoobi Oreun - Apkoobi Oreun -Dwitkoobi Oen - Dwitkoobi Oreon -Dwitkoobi Oreun -Dwitkoobi Oen - Dwitkoobi Oen - Dwitkoobi Oen Apkoobi Oreun Apkoobi Oen -Apseogi Jebipoom Mok Chigi Momtong Baro Jireugi Geodéro Makki Sonnal Geodero Makki Oen Bakkat Palmok Bakkat Makki Momtong An Makki Oreon Bakkat Palmok Bakkat Makki Momtong An Makid Jebipoom Mok Chigi Oreun Deung Joomeok Eolgol Ap Chigi Momtong An Makki 16 Forbli i samme stilling og slå med høyre arm. Oen -Apseogi Momtong Baro Jireugi 17 Bli på samme sted, snu 180 til høyre. Blokkér samtidig med høyre arm. Oreon - Apseogi Momtong An Makki 18 Forbli i samme stilling og slå med venstre arm. Oreon - Apseogi Momtong Barn Jireugi

20 19 Snu 90 til venstre, blokkér samtidig med venstre hånd. slå dobbel-slag. 20 Gå frem med høyre ben, blokkér samtidig med høyre arm. slå dobbel-slag. Skrik. Oen - Apseogi Oreon - Apseogi Momtong An Makki Dobeon Jireugi Momtong An Makki Dobeon Jireugi Graderingspensum til Rødt Belte Teknikk Oreun-Seogi Årun sågi Høyre-stilling ( bestemmes av det benet som har mest vekt) Oenseogi Wensågi Venstre-stilling ( bestemmes av det benet som Har mest vekt) Dwit-koa-seogi Dyt kåa sågi Baklengs Krysstilling. Benet med mest Tyngde bak Ap Koa Seogi Ap kåa sågi Forlengs kryssstilling. Benet med mest Tyngde foran Me-jumeok naeryo-chigi Me djumåk neryå tchigi Nedadgående slag med yttersiden av knyttet hånd Eolul bakatmakki Ålgol pågkat magki Utoverblokkering i høy seksjon Sonnal eolgul bakat-chigi Sånnal ålgol pågkat tchigi Utoverslag m.knivhånd Ddwieo chagi Ddye tchagi Flyvende spark m.fremste ben ( ddyå= løpe/hoppe) Koolleo chagi kullå tchagi Spark med fremste fot hvor man stepper inn med bakerste fot før man sparker ( kooleo = trampe) Ieo seokeo-chagi iå såkgå tchagi Samme som ieo-chagi, men forskjellige spark ( blande / etterfølgende ) Dobbelblokk utover med innsiden av Anpalmok geodeureo påkgåtmaki Anpalmåk gådurå påkgåtmagki underarmen Utadgående blokkering med omvendt Sonnaldeung bagkatmagki Sånnaldung pakkatmagki knivhånd Teori Balggeut Balggut Tærne (Bal=Fot, ggut=slutt) Dwigoomchi Dyggomtchi Baksiden av hælene Mom Måm Kropp Oh Å Femte Dwichok Dytchok Underside av hæl Sonnaldeung bakkkat chigi Sånnaldung pågkat tchigi Utadgående slag med tommelfingersiden av åpen hånd

21 Sonnaldeung an chigi Sånnaldung an tchig Innadgående slag med tommelfingersiden av åpen hånd Semool Smool Tyve ( 20 ) Seol hun Sårhun tretti (30) Ma hun Mahun Førti (40) Shi hun Shy hun Femti (50) Kjennskap til dommerreglementet Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Hambon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Benteknikker Nr 1 og 2 Kombinasjons teknikker Nr 1 og 2 Hoshinsool Hoshinsool Hoshinsul Selvforsvar Frigjøring fra Halsgrep (kvelertak) Poomse Taegeuk oh jang teguk å djang Vind Taegeuk Oh jang Tellinger 20 Gwe Seon Betydning Vind Kjønn Kvinnelig Gwe Taegeuk Oh Jang er en serie handlinger som henvender seg til Seon i Palgwe. Seon er kvinnelig, og symboliserer vinden. Selv om det finnes fryktelige og destruktive vinder, som tyfonen, orkanen og tomadoen, er vindens egenskaper mild men gjennomtrengende. Vårbrisen kjærtegner piletreet mykt, men piletrærne stopper ikke vinden, de bøyer seg heller villig i dens vei. Vinden symboliserer derfor ydmyke og godhjertede handlinger. Seon kan være skiftende mild og fleksibel som en bris, eller kraftfull og utøyeig som en syklon. Dette mønsteret uttrykker tosidigheten innbefattet i alle Palgweformene. Taegeuk Oh Jang er enkel som en mild bris, men den er også sterk og kraftfull som en storm. Teknikkene feier gjennom luften, skyver bort all motstand og trenger gjennom som vinden. Disse gjennomirengende teknikkene iniduderer Me Joomeok Chigi mot ansiktet, Palkoop Chigi og utførelsen av Deung Joomeok mens en hopper frem til Dwit Koa Seogi. Taegeuk Oh Jang s kraftfulle kombinasjoner inkluderer Ap Chagi, An Makki, Deung Joomeok Chigi og Yeop Chagi.

22 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM Snu 90 mot venstre. Blokker samtidig. V1 Oen Apkoobi Area Makki Trekk venstre fot tilbake, se fortsatt til venstre og slå med Mo Seogi Me Joomeok Naeryo strak arm i en bue mot venstre Chigi Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og H1 Oreun Apkoobi Area Makki gå frem med høyre fot. Blokkér. Trekk høyre fot tilbake, se fortsatt til høyre og slå med Mo Seogi Me Joomeok Naeryo Chigi strak arm i en bue mot høyre

23 5 6 1.Snu 90 til venstre, skli ut med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. 2. Stå i samme stilling og blokkér med høyre arm. 1. Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og slå samtidig med høyre arm mot ansiktet. 3. Blokkér med venstre arm Spark med venstre ben. 2. Gå frem med venstre ben, og slå samtidig med venstre arm mot ansiktet. 3. Blokkér med høyre arm. 8 Gå frem med høyre ben, slå med høyre arm mot ansiktet. 9 Snu 270 til venstre, balansér på tåballene på høyre fot og gå frem med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre B Oen Apkoobi Dobeom Momtong An Oreun Apkoobi Oen Apkoobi Oreon Apkoobi Makki Oreon Deung Joomeok Eolgool Ap Chigi Momtong An Makki Oen Deung Joomeok Eolgool Ap Chigi Momtong An Makki Oreon Deun Joomeok Ap Chigi V3 Oreon Dwitkoobi Oen Hansonnal Makki arm. 10 Oreun Apkoobi Oreon Palkoop Momtong Gå frem med høyre ben, slå samtidig med albuen. Chigi 11 H3 Oen Dwitkoobi Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og Oreon Hansonnal Makki gå frem med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre ann. 12 Gå frem med venstre ben, slå samtidig med albuen Hold høyre fot på samme sted, snu 90 til venstre. Blokkér samtidig med venstre arm. 2. Stå i samme stilling og blokkér med høyre arm Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre ben, og blokkér samtidig med høyre arm 3. Forbli i stillingen og blokkér med venstre arm. 15 Hold høyre fot på samme sted, snu 90 til venstre. Blokkér samtidig med venstre arm Spark sidespark med høyre ben. Slå med armen langs benet. 2. Sett høyre ben ned foran, slå samtidig med venstre albue 17 Snu kroppen 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér samtidig med høyre arm Spark sidespark med venstre ben. slå med arrnen langs benet 2. sett venstre ben ned foran, slå samtidig med høyre albue Oen Apkoobi Oen Apkoobi Oen Palkoop Momtong Chigi Area Makki Momtong An Makki A Oreun Apkoobi Area Makki Momtong An Makki Vi Oen Apkoobi Eolgeol Makki Oreon - Apkoobi Oen Palkoop Momtong Pyojeok Chigi Hi Oreon Apkoobi Eolgeol Makid Oen Apkoobi Oreon Palkoop Momtong Pyojeok Chigi

24 19 1. Snu kroppen 90 ni venstre, balans& på tåballene på høyre fot og gå frem med venstre fot. Blokkér samtidig med venstre arm. 2. Stå i samme stilling og blokkér med høyre arm Spark med høyre ben. 2. Hopp frem og trekk venstre fot frem og bak høyre fot. 3. Slå samtidig mot ansiktet og skrik. A Oen Apkoobii Area Makki Momtong An Makki Oreon - Koa Seogi Oreon Deung Joomeok Eolgool Ap Chigi Graderingspensum til Rødt Belte med 1 Stripe Teknikk Bojoomeok joonbi seogi Bådjumåk djombi sågi Klarstilling med dekket neve Batangsån kådurå måmtång Håndrotsblokkering med støtte ( motsatt Batangson goedeureo momtong anmagki an magki arm/ben) (kådurå-hjelpe) Hansonnal eolgol bitereomagki Blokkering med enkelt knivhånd hvor Hansånnal ålgol pitturå man vrir kroppen (motsatt hånd og fot ) magki pitturå=vri Batangson momtong anmakki Eotgeoreo areamakki Eolgool eotgeoreo makki Batangsån måmtång an magki Åtkårå aremagki Innadgående håndrots blokkering (motsatt arm/ben) Krysshåndsblokkering i lav seksjon med knyttet hånd ( sette på kryss) Krysshåndsblokkering høy med knyttet hånd Gåwi makki Gåwi magki sakseblokkering ( gåwi=saks) Keodeup chagi kådup tchagi Samme spark med samme fot flere ganger (kådup=igjen og igjen) Nagka chagi Nagka tchagi krokspark Momdollyo chagi Spark der man roterer i forkant av sparket. Flere forskjellige spark brukes Biteureo-chagi pitturå tchagi Vri spark (biteureo=skru/tviste) spark fra innsiden og utover med tåballen/vristen Teori Pyeonjoomeok Pyåndjumåk Halvknyttet neve (pyeon=åpen) Doo joomeok Tojumåk Dobbelt knyttneve (doo = 2) Bo jumeok Bå djumåk Dekket neve Oen joomeok Oen djumåk To hender samlet til en. Hendene foldes høyre i venstre Gomson Gåmsån Bjørnehånd Moseogi Måsågi Spiss stilling Geodeureo Gudrå Støtte Eotgeoreo Åtkårå Kryss Gawi Kawi Saks Yook Yuk Sjette ( 6 ) Twieo Twio Å hoppe Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Hambon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Benteknikker Nr 1 til 4

25 Kombinasjons teknikker 1 til 4 Hoshinsool Hoshinsool Hoshinsul Selvforsvar Frigjøring fra holding bakfra Poomse Taegeuk yuk jang Teguk yuk djang Vann Taegeuk yuk jang Tellinger 19 Gwe Gam Betydning Vann Kjøn Mannlig Gwe Taegeuk Yuk Jang henvender seg til GAM-prinsippet i Palgwe. GAM er vann, som er væske og formløs. Likevel mister det aldri sine egenskaper, selvom det tilpasser seg alle typer former. Vann renner altid nedover, og over lang tid kan det tære bort det den hardeste granitt. GAM er mannlig, og det symboliserer Nord. Gjennom GAM lærer vi at vi kan overkomme alle vanskeligheter om vi går fremad med selvtillit og iherdighet, lett å bende, men vanskelig å knuse. Lik vann er Taegeuk Yuk Jang flytende og mild, men likevel destruktiv. Den lærer at mennesket som konfronteres med en utfordring, kan overkomme alle vanskeligheter med iherdighet og fast tro på seg selv. For å gi denne formen opptreden av kontinuitet, er den separate bevegelses-sekvensen bundet sammen med Apchagi. Sekvensene og krever god balanse og koordinasjon for å forbli flytende som vann.

26 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM 1 Snu 90 mot venstre. Blokkér samtidig. V1 Oen - Apkoobi Area Makki 2 1. Spark med høyre ben. 2. Sett foten tilbake i A-senteret, og skli tilbake med Oreun Dwitkoobi Bakkat Makki

27 3 venstre fot til stillingen. Blokkér samtidig med venstre arm. Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér 4 1. Spark med venstre ben. 2. Sett foten tilbake i A-senteret, og skli tilbake med høyre fot til stillingen. blokker samtidig med høyrearm Snu 90 til venstre, skli ut med venstre fot. Blokkér samtidig med høyre arm. Hoften skal vris skarp til venstre når blokken utføres H1 Oreun - Apkoobi Area Makki Oen Dwitkoobi Bakkat Makki B Oen - Apkoobi Biteureo Makki 6 Spark med høyre ben. Dollyo Chagi 7 1. Sett høyre ben helt inntil venstre fot. 2. Gå frem med venstre ben, og blokkér med venstre V2 Oen - Apkoobi Oen Bakkat Palmok Eolgool Makki Momtong Baro Jireugi arm 4. Stå i samme stilling og slå med høyre arm 8 1. Spark med høyre ben. Oreun - Apkoobi Momtong Barn Jireugi 9 2. Sett benet ned og slå med venstre arm. 1. Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre ben. Blokkér samtidig med høyre arm 2. Stå i samme stilling og slå med venstre arm Spark med venstre ben H2 Oreon Apkoobi Oen - Apkoobi Oreun Bakkat Palmok Eolgool Makki Momtong BaroJireugi Momtong Baro Jireugi 2. Sett benet ned og slå med høyre arm. Snu 90 til venstre, balansér på tåballene på høyre fot B Pyeonbi Seogi Area Hechyo Makki og skli venstre fot til klarstilling. Blokkér samtidig sakte med begge armene. 1. Sett høyre fot frem. Blokkér samtidig med venstre B Oreun - Apkoobi Biteureo Makki arm. Hoften skal vris skarp til høyre nâr blokken utføres. Spark med venstre ben. Skrik V3 Naranhi Seogi Dollyo Chagi 1. Med en gang foten settes ned, vri hodet og snu 270 til høyre. Balansér på tåballene på venstre fot og skli frem med høyre fot til stillingen. 2. Blokkér samtidig med høyre arm. Oreun - Apkoobi Area Makki 1. Spark med venstre ben. Oen - Dwitkoobi Bakkat Makki 2. Sett foten tilbake i B-senteret, og skli tilbake med høyre fot til stillmgen. Blokkér samtidig med høyre arm. Snu 180 til venstre, balansér på tåballene på høyre fot Oen Apkoobi Area Makki og gå frem med venstre ben. Blokkér samtidig med venstre arm. 1. Spark med høyre ben. Oreun -Dwitkoobi Bakkat Makki 2. Sett foten tilbake i B-senteret, og skli tilbake med venstre fot til stillingen Blokkér samtidig med venstre arm. Snu 90 til venstre og flytte høyre fot mot B. B Oreun -Dwitkoobi Sonnal Geodeora Blokkér samtidig. Makki Flytt vensire fot bak. Blokkér samtidig. Oen Dwitkoobi Sonnal Geodeora Makki Flytt høyre fot bak. Blokkér samtidig. Oen Apkoobi Oen Batangson Momtong Makki Forbli i samme stilling og slå med høyre hånd Oen Apkoobi Momtong Barn Jireugi Flytt venstre fot bak. Blokkér samtidig. Oreun Apkoobi Oreun Batangson Momtong Makki Forbli i samme stilling og slå med venstre hånd. Oreun Apkoobi Momtong Baro Jireugi

28 Graderingspensum til Rødt Belte med 2 Striper Teknikk Beomseogi Båmsågi tigerstilling Doo jumeok jecheo jireugi Tojumåk djetchå Ddjirugi Dobbeltslag m omvendt knyttneve Momtong hechyeomakki Måmtång hetchå magki Dobbeltblokkering utover med knyttet neve (håndflaten inn mot kroppen) Geodeureo deung-jumeok eolgul apchigi Eolgool Hechyo makki Gådurå dungdjumuk ålgol aptchigi Utoverslag med baksiden av knyttneven i holdehøyde Dobbelblokkering utover med tommel fingrene på utsiden. Litt høyere en momtong. Yeop jireugi Yåpp djirugi Slag til siden Geodeureo araemakki Gådurå are magki Blokkering i lav seksjon med støtte Sewoon joomeok Seon djumåk (stående) Slag med knyttet hånd med loddrett håndstilling Doobaldangsang chagi Tobaldangsangtchagi 2 flygende spark etter hverandre, hvor et første er et "falsk spark" Pyojeok-anchagi Pyådjåk antchagi Innadgående spark mot håndflaten (pyådjåk = punk/mål) Mooreupchigi Pyojook mooreutchigi Morup tchigi spark/støt med kneet Holde hode til motstanderen og støte med kneet Teori Bamjumeok påmdjumåk Fremskutt peke/langfinger knoke Balnaldeung ballaldung Innside av fot Mo-joochoom-seogi mådjuchumsågi Spiss hestestilling Ap-joochoom-seogi ap djutchumsågi Hestestilling med en fot foran Teok tåkk Hake Dangyo dangyå trekke Santeul santul fjellform ( tul = Form) Oe-santeul we-santul Halv Fjellform ( we = alene ) Chil Tchil Syvende ( 7) Noon Non Øyne Påkchigi Påkk Tchigi Støt med hodet Taekwondo Historie. Ha kunnskap til TKD historie i norge og internasjonalt Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Hambon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Benteknikker Nr 1 til 6 Kombinasjons teknikker 1 til 6 Hoshinsool Hoshinsool Hoshinsul Selvforsvar Frigjøring fra holding forfra. Forskjellige grep

29 Poomse Taegeuk Chill jang Teguk chill djang Fjell Taegeuk Chil jang Antall tellinger 25 Gwe Gan Betydning Fjell Kjøn Mannlig Gwe Taegeuk Chil Jang henvender seg til GAN-prinsippene i Palgwe. GAN betyr å stoppe, og symboliserer et fjell. Den er mannlig, fåmælt og stødig. Som et fjell er den helt stø og kan ikke flyttes. GAN uttrykker prinsippet om at en ikke skal handle forhastet. Vi må vite når vi skal styrte frem, men også når det er bedre å stoppe opp og hvile for å oppnå våre mål GAN representerer fjellet. Denne formen lærer studenten å forflytte seg bare når det er nødvendig, og da å bevege seg raskt og å stoppe brått og stødig, stående som en klippe. Den trener opp hengivenhet til bevegelse og immobilitet, for en må ikke vaie eller nøle. Dette konseptet, å eliminere overflødige bevegelser som sløser energi, kan anvendes i sparring. Denne formen er den første av mønstrene i Taegeuk hvor en bruker tigerstillingen / Beom Seogi. Beom Seogi er lett å holde rolig, men en kan også raskt bevege seg ut av denne. Den introduserer også Moreup Chigi og An Freo Chagi samt et stort antall blokker beregnet for å stoppe en motstanders bevegelse uten selv å bli forflyttet - lik den stødige kraften til et fjell.

30

31 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM 1 Snu 90 mot venstre. Blokkér samtidig med høyre hånd. V1 Oen - Beomseogi Batangson Momtong An Makki 2 1. Spark med høyre ben. Oen - Beomseogi Momtong An Makki 2. Sett foten tilbake i A-senteret. Blokkér samtidig med venstre arm. 3 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre fot. Blokkér H1 Oreun -Beomseogi Batangson Momtong An Makki samtidig med venstre hånd Spark med venstre ben. Oreun -Beomseogi Momtong An Makki 2. Sett foten tilbake i A-senteret. Blokkér samtidig med høyre arm. 6 Gå frem med høyre ben frem til stilling, blokkér V2 Oen - Dwitkoobi Sonnal Area Makki samtidig. 7 Snu 90 til venstre, mens venstre fot sklir til stilling. Blokkér samtidig dobbelblokk.. Oen - Beomseogi Dobeon Batangson Momtong An Makki 8 Forbli i samme stilling og slå med høyre arm (med venstre hånd plassert under høyre albue, Oen - Beomseogi Deung Joomeok Ap Chigi håndflaten ned). 9 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå frem med høyre ben. Blokkér H2 Oreon -Beomseogi Dobeon Batangson Momtong An Makki samtidig dobbelblokk. 10 Forbli i sarnme stilling og slå med venstre arm (med høyre hånd plassert under albuen, Oreon -Beomseogi Deung Joomeok Ap Chigi håndflaten ned) 11 Snu 90 til venstre og trekk høyre fot inntil den venstre. Samtidig dekk høyre hånd med den venstre og før de samlet fra høyre hofte opp foran kroppen til hakehøyde. B Moa Seogi Oen Joomeok Sett venstre fot frem. Blokkér samtidig. Oen - Apkoobi Dobeon Gåwi Makki 2. Forbli i stillmgen og blokkér en gang til (Venstre hånd skal nå være ved venstre kne) Sett høyre fot frem. Blokkér samtidig. Oreun - Apkoobi Dobeon Gåwi Makki 2. Forbli i stilligen og blokkér en gang til.(høyre hånd skal nå være ved høyre kne). 14 Snu 270 til venstre. Balansér på tåballene på H3 Oen - Apkoobi Bakat Palmok høyre fot og flytt venstre fot bak den høyre til Heycho Makki stilingen.blokkér samtidig Spark med høyre kne. Oreun Dwit Koa Doo Joomeok 2. Hopp et skritt frem med høyre fot og slå dobbel- Seogi Momtong Jeoycho slag. Jiregui

32 16 Flytt venstre fot tilbake ul stilling. Blokkér samtidig raskt (høyre handledd over venstre) 17 Snu 180 til høyre, balansér på tåballene på venstre fot og gå med høyre ben til stilling. Blokkér samtidig Spark med venstre kne. 2. Hopp et skritt frem med venstre fot og slå dobbel-slag. 19 Flytt høyre fot tilbake til stilling. Blokkér samtidig raskt (venstre håndledd over høyre) 20 Snu 90 til venstre, mens venstre fot går til stilling Spark med høyre ben (treff håndflaten). 2. GÅ frem med høyre fot og slå samtidig med høyre albue i venstre hånd. 22 Stå rolig med høyre ben og trekk venstre ben etter 23 deg frem til stilling. Slå samtidig. 1. Spark med venstre ben (treff håndfiaten). 2. GÅ frem med venstre fot og slå samtidig med venstre albue i høyre hånd. V3 Oreun Apkoobi Oreun Apkoobi Oen Dwit Koa Seogi Oen Apkoobi Oen Pyeonhi Seogi Joochom Seogi Oreun Pyeonhi Seogi Joochom Seogi Eotgeore Area Makki Bakat Palmok Heycho Makki Doo Joomeok Momtong Jeoycho Jiregui Eotgeore Area Makki Oen Deung Joomeok Eolgool Bakat Chigi Oreun Påilcop Pyojeok Chigi Oreun Deung Joomeok Eolgool Bakat Chigi Oen Palkop Pyojeok 24. Forbli i stillingen og blokkér med venstre hånd Oen Hansonnal 25 Gå frem med høyre ben og slå samtidig med høyre hand, mens du knyuer venstre hand og trekker denne tilbake til hoften (som om du griper motstanderen). Skrik. Joochom Seogi Chigi Momtong Yeop Makki Oreun Joomeok Yeop Jireugi Graderingspensum til Rødt Belte med 3 Striper Teknikk Oe-santeul makki We santul makgi Den ene hånden er arae makki. Den andre er En høy Yeop makki Santul makki Santul makgi Den ene hånden er an makki, den andre er Yeop. (albuene i skulderyøyde og begge Blokkene til eolgol) Trekk med en hånd og utfør slag med den dangyå tåk djrugi Dangyeo teok jireugi andre hånden mot haken

33 Palkoop naeryo chigi palgop neryå tchigi Nedadgående albuestøt Palkoop ollyeochigi palgop ållyåchigi Oppådgående albuestøt Sonnaldeung geodeureo magki sånnaldung gådurå magki Sonnaldeung geodeureo Sånnaldung gådurå areamgki areamagki dobbel utadgående blokkering med tommelfingersiden av åpen hånd Lav dobbel utadgående blokkering med tommelfingersiden av åpen hånd Twieo ieo-chagi Dtyå iå tcagi Samme spark 2 gånger - flygende Ddwieo nophi chagi (ap-dollyoyeop chagi) ddyå nåphi tchagi Høyt hoppspark (nophi = høyt ) Gåwi chagi Gåwi tchagi Kombinasjons spark Nopi chagi Nopi tchagi Sparke så høyt som mulig også ved hoppspark. Forskjellige spark Teori Jibge jumeok djibge djumeok Pinsettneve ( tommelfinger og pekefinger ) Sonnal deung sånnal dung Motsatt knivhånd Gåwison ggeut gåwisån ggut Fingerstikk m/spredt peke og langfinger Hanson keut hansån ggut Fingerstikk med en finger Moeun dooson ggeut måun toosån ggut Fingerstikk m / samlet peke og langfinger Moeun-seson keut måun sesån ggut Fingerstikk m tre fingre samlet Ap joochom seogi Ap djutchumsågi Kort ridestilling. Fremste fot i gång retning Anchoong joochoomseogi anddjung djutchumsågi Innoverdreid hestestilling Ollyeo Ållyå Oppådgåående Momdolla twieo dwidora bande Dollyo chagi Momdola twio bande Tållyå tchagi Hoppe med et forsteg rundspark Pal Åttende Ha utvidet kjennskap til dommer reglemanget. Kjenne forskjell på advarsel og minus poeng. Macheo Kyeoreugi Sebeon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Hambon Kyeoreugi Nr 1 til 8 Benteknikker Nr 1 til 8 Kombinasjons teknikker 1 til 8 Ibon kirugi 1 til 4 Hoshinsool Hoshinsool Hoshinsul Selvforsvar Frigjøring fra forskjellige grep liggende på ryggen Poomse Taegeuk pal jang Teguk pal djang Mor / Jord

34 Tellinger 27 Gwe Gon Betydning Mor Kjøn Kvinnelig Taegeuk Pal Jang Gwe Taegeuk henvender seg til GON-prinsippet i Palgwe. GON symboliserer jorden, som er kilden til alt liv. Ettersom Keon er far, er GON mor. Jorden er der kreative himmelkrefter er realisert. GON representerer mottagbarheten til jorden. Den er fuktig og tung, og synker ned i jorden. GON er også mild og fruktbar. GON kjennetegner den uendelige konsentrasjon av UM-energi (Ying). Jorden favner og gror alt. Den yter fruktbarhet i stilthet og i styrke. GON forteller oss om viktigheten av livskraften i oss, og respekterer alle livsformer. Som den siste av Palgwe-formene er GON som en mor som tester vâre kunnskaper, forsikrer oss og overfører sin energi til oss etterhvert som vi forbereder oss til å gå videre til høyrer former. Som Moder jord s representant inneholder Taegeuk Pal Jang alle grunnelementer i Taekwondo. Den tjener både som tilbakeblikk på de første mønstrene, og som grunnlegger for den første svartbelte-formen.

35

36 BEVEGELSE AV KROPPEN STILLING POOM la Gå frem med venstre ben og blokkér samtidig B Oreun Geodoreo Makki Dwitkoobi lb Gå litt frem med venstre fot og slå samtidig Oen Apkoobi Momtong Baro Jireugi 2 1. utfør et dobbelt hoppspark og skrik. 2. GÅ frem med venstre fot til stilling, blokkér samtidig med venstre arm. 3. Stå i samme stilling og slå dobbelsslag. Oen Apkoobi Doobaldasang Ap Chagi Momtong An Makki Momtong Doobeon Jireugi 3 Gå frem med høyre ben og slå samtidig Oreun Apkoobi Momtong Bandae Jireugi 4 Stå stille med høyre ben, flytt venstre ben bak H2 Oreun Apkoobi Oseanteul Makki deg og snu 180 til venstre (se bakover ). Blokkér samtidig. 5 Snu 90 til venstre (snu deg fremover, mens du balansérer på tåballene på høyre fot). Flytt venstre ben til stilling. Trekk samtidig venstre neve til høyre skulder (håndflaten opp), mens V2 Oen - Apkoobi Oreun Joomeok Dangyo Teok Jireugi

37 den høyre neven går i en bue ned og frem til slag (sakte). 6 Snu 90 til høyre, mens venstre fot sklir til stilling. (Dwit Koa Seogi) Oseanteul Makki Blokkér samtidig. Oen Apkoobi 7 Snu 90 til høyre (snu deg fremover, mens du balansérer på tåballene på venstre fot). Flytt Oreun - Apkoobi Oen Joomeok Dangyo Teok Jireugi høyre ben til stilling. Trekk samtidig høyre neve til venstre skulder (håndflaten opp), mens den høyre neven går i en bue ned og frem til slag (sakte). 8 Snu 90 til venstre. Balansér på tåballene på venstre fot og flytt høyre ben til stilling. Blokkér B Oreun Dwitkoobi Sonnal Goedeoreo Makki samtidig. 9 Gå litt frem med venstre fot og slå samtidig Oen Apkoobi Momtong Baro Jireugi Spark med høyre ben. 2. Flytt høyre ben tilbake til venstre ben, og skli Oen Beomseogi Ap Chagi - Batangson Momtong Makki et skritt tilbake med venstre ben til stilling. Blokkér samtidig med høyre hånd. 11 Snu ansiktet 900 til venstre mens venstre ben sklir frem til stilling. Blokkér samtidig. V2 Oreon Beomseogi Sonnal Goedeoreo Makki Spark med venstre ben. 2. Gå frem med venstre fot til stilling og slå Oen Apkoobi Ap Chagi - Momtong Baro Jireugi samtidig med høyre hånd. 13 Hold høyre ben på samme sled, skli tilbake med venstre og blokkér samtidig. Oreon Beomseogi Batangson Momtong Makki 14 Snu 180 til høyre, mens du balanserer på tåballen på venstre fot óg sklir til høyre med H2 Oreun Beomseogi Sonnal Goedeoreo Makki høyre fot til stilling. Blokkér samtidig Spark med høyre ben. 2. Gå frem med høyre fot til stilling og slå Oreun Apkoobi Ap Chagi - Momtong Barn Jireugi samtidig med venstre hånd. 16 Hold venstre ben på samme sled, skli tilbake med høyre og blokkér saintidig. A Oen Beomseogi Batangson Momtong Makki 17 Snu 90 til høyre mens du balanserer på tåballene på venstre fot og flytter høyre ben til Oen Dwitkobbi Goedeoreo Area Makki stilling. Blokkér samtidig dobbelblokk Utfør et dobbelt hoppspark og skrik. 2. Gå frem med høyre fot til stilling, blokker samtidig med høyre arm. 3. Stå i samme stilling og slå dobbelslag. Oreun Apkoobi Doobaldasang Ap Chagi Momtong An Makki Momtong Doobeon Jireugi 19 Snu 270 til venstre mens du balanserer på tåballene på høyre fot og venstre ben krysser i en bue bak og til stilling. Blokker samtidig med venstre hånd. Vi Oreun Dwitkoobi Hansonnal Momtong Bakkat Makki

BJERKE TAEKWONDO KLUBB

BJERKE TAEKWONDO KLUBB Graderingspensum Graderingspensumet bygger på retningslinjer fra Traditional Taekwondo Union av stormester Cho Woon Sup med inspirasjon og tilpasninger fra andre etablerte klubber (Ringerike Taekwondo

Detaljer

Håndbok Karate. Versjon 1, 30.09.2014 Rune Flordalen, 2. Dan

Håndbok Karate. Versjon 1, 30.09.2014 Rune Flordalen, 2. Dan Håndbok Karate Versjon 1, 30.09.2014 Rune Flordalen, 2. Dan Innhold Velkommen... 3 Karate er en kampkunst som gir trening med mening... 3 Om stilarten vår... 5 Dojo-regler... 6 Seremoni ved start og avslutning

Detaljer

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening (Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening Et treningsopplegg for grunnleggende trening av håndballkeepere Ved Bjørn Engebretsen KEEPERTRENING 1 Innholdsfortegnelse Talent eller

Detaljer

andre / utvidet utgave

andre / utvidet utgave andre / utvidet utgave Flagrende vide bukser i beste tradisjonelle japanske stil. Personer kastes metervis og ruller lydløst opp på bena igjen. Solide grasiøse bevegelser. Det er Aikido det dreier seg

Detaljer

EASY BASKET Øvelseshefte

EASY BASKET Øvelseshefte EASY BASKET Øvelseshefte Alle mennesker ønsker å gjøre rett, utfordringen er å lære de hvordan. Sokrates Dette er et øvelseshefte som følger opp introduksjonsheftet til Easy Basket, utgitt av NBBF. Introduksjonsheftet

Detaljer

Velkommen til Trondheim NTN Taekwon-Do klubb!

Velkommen til Trondheim NTN Taekwon-Do klubb! Velkommen til Trondheim NTN Taekwon-Do klubb Denne mappen er en informasjon til deg som er ny i klubben slik at du er godt orientert om hva Taekwon-Do er, og hva vår klubb kan tilby deg, når du kan trene,

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO PR. 15.2.2012v2 TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE (NIF) MEMBER OF NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF

Detaljer

AHer kan du plukke. Outside, offensive moves. Outside, offensive moves - avansert

AHer kan du plukke. Outside, offensive moves. Outside, offensive moves - avansert sommeren 2015 Vær så god her er det som kan bli ditt helt eget trenings-program denne sommeren. Det er bare DU som avgjør om du blir en bedre utøver i løpet av de 5 månedene vi ikke spiller organisert

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no Forord norsk utgave Det er med stor glede og nytte jeg har brukt årets første måneder til å oversette dette heftet til norsk. Metodene som beskrives er helt i tråd med hvordan jeg selv arbeider med egne

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING 2 KEN-DOKKA (INTRO) Ken-dokka hadde En liten kul. Under den kunne hun forestille seg hva hun ville. Hun tenkte at kjønnet der inne var klemt sammen akkurat

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Bordtennisskolen 0-11

Bordtennisskolen 0-11 Bordtennisskolen 0-11 Norges Bordtennisforbund 1 Bordtennisskolen 0-11 Utgitt av: Norges Bordtennisforbund 2010 1 INFO Forfatter Jan Berner foto Raymond Gonzales Per-Morten Halvorsen Kazuyuki Takahashi

Detaljer

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > Medisinsk yoga som terapi > Pusteteknikk - Lange, dype åndedrag. >

Detaljer

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen-mestring hver gang Det handler ikke om å vinne, men om mestring, gode opplevelser og å ha det gøy. Bryting Verdens beste

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no FORORD 2 3 INNLEDNING Dette heftet er utviklet av Norges Frisbeeforbund. Heftet gir en bred innføring av de mange mulighetene som finnes med frisbee og er laget som

Detaljer

På de første treningene trenger du bare en treningsbukse og en t-skjorte. Vi trener barbeint og uten smykker, ringer o.l.

På de første treningene trenger du bare en treningsbukse og en t-skjorte. Vi trener barbeint og uten smykker, ringer o.l. VELKOMMEN TIL STAVANGER TAEKWON-DO KLUBB! Stavanger Taekwon-Do klubb ble stiftet i 1996 og har pr. i dag ca 80 registrerte medlemmer. Klubben har flere partier fordelt på barn, ungdom og voksne. Klubben

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Cairn Terrier trimming - fra start til slutt

Cairn Terrier trimming - fra start til slutt Cairn Terrier trimming - fra start til slutt http://www.dincairn.no Cairn Terrier trimming - fra start til slutt - Cairn Terrier trimming - fra start til slutt Vi har fått tillatelse fra den amerikanske

Detaljer

Informasjon om rideturen

Informasjon om rideturen Informasjon om rideturen Velkommen på tur. Du får straks utdelt en ny firbeint venn, om ikke for livet, så for en uke helt avhengig av hvor dreven du er på å smøre tørre brødskalker med salt og margarin,

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

Teknikkutviklingsmodell

Teknikkutviklingsmodell Teknikkutviklingsmodell Trener 2 oppgave 2005 Av Gard Hongslo og Eirik Ansnes INTRODUKSJON 4 DE FIRE GRUNNREGLENE 6 TRINN 1 GREPET STYRER ALT 8 RACKETGREPET 8 TRINN 2 DE FØRSTE SLAGENE 9 SERVE UTEN SKRU

Detaljer

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSADVARSLER OG BRUK... 2-4 hovedkomponenter... 5 Delliste... 6 Montere... 7-5 ØVELSER... 6 Bli kjent med... 6 Tre innstillinger for håndtaket... 6 Komme seg

Detaljer

Samlet av Hilde Husby, Rehabiliteringstjenesten Helse Fonna HF Versjon 2 06.06.04

Samlet av Hilde Husby, Rehabiliteringstjenesten Helse Fonna HF Versjon 2 06.06.04 Kilder / Inspirasjon: The Freechild Project Guide to Cooperative Games for Social Change Luke Moynahan, Glenne habiliteringssenter Ungdomsalternativet i Sverige Sara Salmon, Center for Safe Schools and

Detaljer

Spenn opp fortellinga

Spenn opp fortellinga Spenn opp fortellinga Et informasjonshefte til Forfatterbesøk Av Mikkel Bugge 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Informasjon til lærere 3 Et vellykket forfatterbesøk 5 Diskusjon 6 Åtte spørsmål om litteratur

Detaljer