Photon Terapi MEDISINSK INFORMASJON 1. VARME OG DENS BRUKSOMRÅDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Photon Terapi MEDISINSK INFORMASJON 1. VARME OG DENS BRUKSOMRÅDER"

Transkript

1 PHOTONTERAPI EKSPERIMENTELT BEVIS FOR DEN TERAPEUTISKE BRUK AV PHOTON PLATINUM CAPSULE (Sauna med Photon infrarød stråling) MED ET VITENSKAPELIG GRUNNLAG Photon Terapi MEDISINSK INFORMASJON 1. VARME OG DENS BRUKSOMRÅDER Varme er en spesiell type energi som manifesteres i molekyler og atomer i form av bevegelse. Mer bevegelse, mer varme. For at et termo - terapeutisk virkemiddel skal betegnes som varm må den være over C. Den øvrige grensen er ved hudens tåleevne, og den høyeste temperatur som kan benyttes burde ikke overstige 60 C. Varme blir overført fra et legeme til et annet ved hjelp av to fundamentale mekanismer: a) Ledning b) Stråling Gjennom ledning blir varmen overført ved en overgivelse av kinetisk energi fra de varme molekylene til de nærliggende kalde molekylene. Lettheten i denne overføringen bestemmes av ledningsevnen til hver substans. Den andre typen varmeoverføring er ved stråling. Det varme legemet sender ut energi i form av stråling med en bølgelengde som avhenger av temperaturen. Ultrafiolett Synlig Infrarød Figur 1: Spekteret av bølgeemisjoner Varmestoffet, som virker varmestimulerende, forårsaker en reaksjon som har en intensitet betinget av: a) b) c) d) e) Temperaturforskjellen mellom den appliserte stimuleringen og hovedsegmentet som blir stimulert. Jo høyere temperatur varmestoffet har, jo høyere blir stimuleringen. Temperaturen til det spesifikke varmestoffet. Varmestoffets ledningsevne. Varigheten av stimuleringen. Generelt sett er stimuleringen like mye mer intens som varigheten av den termo- terapeutiske behandlingen. Et varmestoff som appliseres på en organisme vil miste varme over en variabel tidsperiode, avhengig av den spesifikke varme og ledningsevne. Hvis varmestoffet holder en konstant temperatur vil stimulansen også være konstant. Overflaten som stimuleres. Jo større areal som stimuleres, jo større, generelt sett, er

2 f) effekten som produseres. Bestemte refleksogene soner eksisterer som kan fremprovosere refleksive responser på avstand. Følsomheten til individet, som varierer på ulike steder av hudens overflate, varierer også fra ett individ til et annet. Basert på de fysiologiske effektene av varme kan dens terapeutiske effekter reduseres og summeres i følgende virkningsområder: Smertestillende virkning: Dette er basert på virkningen av varmen på følsomheten, og spesielt følsomheten for smerte hos subjektet. På grunn av dette indikeres varmen som en smertestillende agent og en beroligende. Den smertestillende virkningen oppstår hurtig innen få minutter og er mer eller mindre intens avhengig av temperaturen, varigheten av behandlingen og individuelle betingelser i prosessen eller pasienten. Virkning mot betennelse: Denne virkningen baserer seg på den kombinerte effekten av varme på omløp, blod, lokal forbrenning, osv. Virkning mot spasmer: Varmebehandling agerer på spasmer og sammentrekninger i muskel og skjellett, samt på spastiske tilstander i muskulære og viscerale organer. På grunn av dette indikeres dette i muskulære sammentrekninger og spasmer som stiv nakke, lumbago, poliomyelitt, viscerale smerter, magesmerter og alle typer kolikk. Den varmede tørre luften kan benyttes som generell eller lokal termoterapi. Den generelle benyttelsen av tørr luft er egentlig et varmluftbad, og et representativt eksempel på dette er det Romerske bad. Den nakne pasienten plasseres i et rom som tilføres tørr luft varmet til den ønskede starttemperatur på 40 C og senere til 60 C, og blir der i 15 til 60 minutter. Pasienten er uhemmet og kan bevege seg fritt i rommet, sitte eller legge seg ned. Dette badet kan også være tilgjengelig i form av en kabin eller boks som pasienten sitter inne i med bare hodet som vises utenfor. Den varme luften kan benyttes lokalt, hvor en jet av luft projiseres direkte på det området som skal behandles, enten direkte eller ved å benytte små bokser eller kabiner spesialadaptert til det området som skal behandles. En spesiell type erme kan også benyttes, adaptert til armer eller ben og festet på disse der hvor den varme luften når frem. FORDELER VED INFRARØD VARME Den indre nukleus varmes bedre ved stråling (Photon Infrared Sauna) enn ved ledning (konvensjonell sauna). Den normale sauna krever at hele kroppen eksponeres for varmen, mens Photon Infrared Sauna unngår eksponering av områder som ikke bør overopphetes (hodet). Den nødvendige eksponeringstiden for å oppnå idealtemperaturen er mye mindre i Photon Infrared Sauna.

3 2. HISTORISK DATA Bruken av varme på behandling av sykdom (spesielt muskulære sykdommer) er en arkaisk form for terapi, kanskje så langt tilbake som menneskets oppdagelse av ilden. Historien attribuerer oppfinnelsen av varme bad som terapi til Herkules. I diverse steder i det antikke Hellas er bygningene som huset badene viet til den guden som representerte fysisk styrke. Myntene fra Therme, en by grunnlagt av Kartagoerne nord på Sicilia, viser, på den ene siden, hodet til Herkules og på den andre siden, nymfene som for å gjøre Minerva til lags bygget en fontene designet for å reparere styrken til helten hun beskyttet. I Pompeii var de vellykkede borgerne vant til å ta varme bad, anbefalt av legene, i bassenger bygget for dette formål. I begynnelsen var disse bassengene varmet av en ovn, men ettersom byen sakte utviklet seg, ble badene bygget over en substratum fult av varm luft, og disse ble fullbyrdet med rør langs veggene som distribuerte et behagelig og jevnt nivå av varme gjennom hele badet. Patrons, Diomenes og Plinio den Yngre hadde varme bad av denne typen i sine villaer. Celso behandlet sti på øyet med oppvarmet olje, mens Ambrosio Paré anbefalte bruken av varme omslag som en sekundærbehandling ved eventuelle brudd. På den andre siden var Arnaldo de Vilanova en entusiast av konsentrert bruk av varm voks. Omslag laget av ulike elementer ble også brukt. I det 14. århundre benyttet Francois Magendie varme i sin medisinske praksis og gav de første forklaringer av dens effekt basert på eksperimenter utført på dyr. Ved utgangen av det 14. århundre brukte Bier en innretning sammensatt av et glass som endte i en spiss, hvorpå det ble festet en tube av kork med en åpne/lukke ventil og en metallpumpe til å skape et vakuum. Lokalisert varme ble anvendt og den væskende massen av byller ble fjernet med dette apparatet. Om oppvarming studeres på cellenivå kan vi observere at mengden av metaboliske prosesser tiltar med den økende temperaturen. Først eksponentielt, men så, når høyere temperaturer oppnås, vil denne aktiviteten avta betraktelig. I begynnelsen var denne vasodilaterende prosessen og effekten produsert på et metabolisk nivå hovedforklaringen på fordelene av bruk av varme, noe som marginaliserte effekten på et systemisk nivå og bortviste det utelukkende til en lokal og isolert rolle.

4 3. CELLULÆR RESPONS PÅ VARME Varmeeksponering (HS heat shock), så vel som andre virkemidler som bryter ned cellulær homøostase som: fysisk trening, oksiderende stress, eksponering for stråling, opptak eller inhalering av tunge metaller, inntak av etanol, etc., induserer produksjon av de såkalte heat shock proteins (HSP). Denne strømmen av reaksjoner begynner med eksponering for det stressfremkallende virkemiddelet (fra enten fysiske, kjemiske eller biologiske kilder). Cellens kontakt med proteiner denaturalisert av virkningen av de tidligere nevnte virkemidler involverer en serie hendelser som begynner med å aktivere nukleær transduksjon, aktiverings- og forflyttningssignaler fra de såkalte heat shock transcription factors (HSF). Herfra innledes den genetiske transkripsjonen og HSP oversettelsen, som produserer en serie av fysiologiske hendelser som vil bli kommentert. En adekvat reaksjon til HS vil fremprovosere en cellulær respons med en økning i uttrykket av HSP og cellens tilpassning til de fiendtlige omgivelsene. På den andre siden vil en inadekvat respons generere cellulær sårbarhet som resulterer i anormal utvikling og celledød. Aktivering av en HS induserer transkripsjonen av HSF og den påfølgende økning i HSP som forbereder cellen på å støtte nedbrytingen av homøostasen. I virvlene er det flere HSF: HSF1 gir generelt utslag ved mindre stressorer. HSF2 er et kortlevd protein som er spesielt viktig i embryogenesen og spermatogenesen. HSF3 er med på å regulere HSF1 og aktiveres ved sterk stimulering og interagerer med andre transkripsjonsfaktorer relatert til utvikling, vekst og celle-død slik som c-myc og p53. Til slutt, HSF4 binder DNA, selv i ustressede celler, og finnes helst i muskel-, hjerne- og bukspyttkjertelceller. I et tilfelle med termisk stress former de ulike lette HSP phosphorylan og danner oligomer med ledsageraktiviteter som kontrollerer den tre-dimensjonelle formingen av proteiner og øker glutathionenivået, som handler sammen med koenzym Q, og forbedrer cellenes blokkeringskapasitet og beskytter mitochondrial-membranen. HSP90 stabiliserer de skadede proteinene under eller etter stress, spesielt kinaseproteinene: calcineurine, calmoduline, nitric oxide synthase, telomerase, steroidmottakere, oncogener, og transkriberingsfaktorer. En kort forklaring av HSP HSP ble først beskrevet i 1962 av Ritossa i spyttkjertelceller fra Drosophila, etter å ha blitt utsatt for 37 C i 30 minutter og så ved deres normaltemperatur på 25 C, noe som produserte en økning i syntesen av proteiner med en molekylær vekt på 70 og 26 kda (disse proteinene er denominerte heat shock proteiner). Varmesjokk- eller stressproteinene er komponenter i et system nødvendig for vedlikehold av proteinhomøostase i alle cellene. Deres tilstedeværelse øker i respons til situasjoner som er farlige for cellene, slik som hypothermia og mechanical, ionic, eller oxidative stress, etc.

5 De mellomcellulære nivåer av økning av HSP konferer cellenes toleranse av stress og kan opptre som negative regulatorer av syntesen av pro-inflammatorisk cytocynes, som beskytter de cellene som er nære betennelsen fra skade eller død. HSP utfører en rekke primære funksjoner som folding av proteinene (bruk av de molekylære ledsagerne) og de deltar i mekanismene i signaltransduksjon og regulering av det genetiske uttrykk, så vel som beskyttelse av cellene i stressende situasjoner. Folding av proteiner og deres sammensetting er ikke fullt ut spontane prosesser, men blir tilrettelagt av en annen gruppe proteiner som kalles molekylære ledsagere som kortvarig forener spirende polypeptider og ufoldede eller usammensatte proteiner. De kollaborerer i biogenesen av proteinene på to måter: - blokkere protein - protein interaksjoner som leder til ukorrekte folderuter. - tilrettelegge folding ved å kidnappe mellommennene Proteinenes funksjon blir utført når de er i løselig form og godt foldet. De er komponert av hydrofile (mest på overflaten) og hydrofobiske (på innsiden) aminosyrer. De mellommolekylære interaksjonene, hvori disse karakteristikker er meget viktige, er de som modulerer foldingen av disse proteinene. De molekylære ledsagerne interagerer med polypeptidene som er delvis eller ukorrekt foldet og tilrettelegger folderuter eller skaffer mikroomgivelser hvori folding kan utføres. Det cellulære miljøet er karakterisert ved hydrofile grupper (egentlig vann), ufullstendig foldete proteiner eller ufoldede proteiner med deres hydrofobiske soner blottlagt til deres omgivelser og med en tendens til å gruppere seg sammen. Denne grupperingen er svært skadelig for cellen og det er dette som hindrer ledsagerne, hvis funksjon er å danne innkapslede hydrofobiske miljøer som tillater adekvat folding av proteinet. Når proteinsyntesen forekommer i høy hastighet, i begrensede betingelser for ledsagerne eller ved høy temperatur kan de hydrofobiske sonene bli anormalt blottlagt for løsemidlene, som kan generere proteinbunnfall inne i cellene, dannet av uløselige eller inaktive proteiner. I noen tilfeller kan proteinmolekylene bli innstilt på en strukturert måte og forme såkalte amyloidale fibere som, i pattedyr assosieres med ulike nevrodegenerative problemer som er i økning. I andre vil proteinene grupperes i en ustrukturert form, danner mer eller mindre amorfisk bunnfall kalt inclusion bodies. Husk at sekvensen av aminosyrer vil avgjøre hvilke protein som, om den har tid og det ikke forekommer noen forstyrrelser i dens tilpassning, vil adoptere en 3-dimensjonell struktur med minimumsenergi i rommet. I cellen, overfylt av interagerende substanser og som blir utsatt for ulike kjemiske reaksjoner og biologiske prosesser, vil tilstedeværelsen av ledsagere forsikre korrekt tilpassning og perfeksjonere foldingen av hver enkelt protein individuelt. HSP ene er til stede i alle celler i levende organismer og deres funksjon er den samme i samtlige, fra bakterier til komplekse multicellulære organismer. HSP70 (nummeret indikerer den molekylære vekten av proteinet, i dette tilfellet ) og

6 HSP60 (med en molekylær vekt på , også kalt ledsagere) danner den mest kjente gruppen molekylære ledsagere. I mennesker har det blitt bevist at eksponering for varme øker nivåene av HSP72 i arterieblod. Dessuten har studier demonstrert at, etter eksponering for varme, økningen i uttrykket til HSP72 blir fulgt av en nedgang av betennelsen i adventia, som undertrykker arterieutvidelse og oxidative stress. Imidlertid ser det ut til å være en motsigelse i det som har blitt uttrykt tidligere. På den ene siden har vi beskrevet viktigheten i å ha høye konsentrasjoner av HSP som reagerer i tilfellet stress, men det også blitt bevist at høye konsentrasjoner av disse proteiner er til stede i tilfeller av cellepatologi og aldring. Hvordan kan man forklare det faktum at en høy konsentrasjon av HSP kan være både bra og dårlig? Det er mulig at en positiv respons på varmesjokk er på grunn av en cytoprotector effekt. Det har blitt bevist at når en serie sykdommer forekommer induseres et høyt uttrykk av HSP som ser ut til å redusere intracellulær kalsium og uttrykket av lymphocytes CD69. Denne økningen av stressproteiner vil føre til en normal proteinsyntese, en endring i de proteiner som ikke er foldet og en normal organisk funksjon, som er forårsaket av en adaptasjon av cellen til denne nye situasjonen. Når situasjonen er forsinket i å generere HSP kan vi finne høye konsentrasjoner av disse proteinene; men deres regenererende evne har kollapset. FUNDAMENTALKUNNSKAPER OM CELLEN Varme induserer produksjonen av de såkalte varmesjokk proteinene(hsp-heat shock proteins). HSP ene er komponenter av et system som er nødvendig for vedlikehold av proteinhomøostasen i alle celler. Det er mulig at en positiv respons på varmesjokk er på grunn av en cytoprotector effekt. For å kunne gi en forklaring på dette nye konseptet har man benyttet en antikk teori kalt Hormesis. 4. GENERELL FUNDAMENTALVITEN. ANVENDELSE AV KONSEPTET HORMESIS Hormesis er et fenomen av relasjonen mellom doser og respons, karakterisert ved stimulering ved lave doser og inhibering ved høye doseringsnivåer. Det har blitt observert hyppig i veldesignede studier og er bredt generalisert som å være uavhengig av de fysio-kjemiske virkestoffene, den biologiske modellen og objektet for evalueringen. I begynnelsen av 1940 fant Southam og hans kollega J. Earlish at mens høye konsentrasjoner av eikebarkekstrakt inhiberte veksten av visse sopper, stimulerte lave doser soppenes vekst. De benyttet ordet hormesis (for å simulere konseptet hormon ) og beskrev denne virkningen av visse giftige virkestoffer som hormesis, og publiserte resultatene i 1943.

7 I de påfølgende tiår ble dette konseptet vitenskapelig avvist etter det hadde blitt tatt opp av homøopatien i et forsøk på å finne et vitenskapelig valid argument for hypotesen. Noe senere, i 1980, publiserte Luckey den første rigorøse artikkelen om hormesis som cellens adaptasjon til lave nivåer av stråling. I denne artikkelen gjennomgikk han flere vitenskapelige studier som dokumenterte det faktum at lave doser stråling hadde en beskyttende effekt på cellen. Luckey ble konfrontert med de generelle fordommer som var forårsaket av mangelen på vitenskapelig strenghet og uklok bruk av røntgen i årene fra 1925 til Selv om de første tegn til kreft indusert av røntgeneksponering ble funnet i så tidlig som i 1902, trodde folk at jonisk stråling hadde flere positive effekter. Følgelig ble mineralvann som inneholdt radium 226 og 228 solgt, kurer som involverte flere timers opphold i huler med naturlig stråling ble tilbudt, og til og med BH er som inneholdt radium ble solgt. Etter kjernevåpenbruken i Hiroshima og Nagasaki ble det utført studier på de overlevende som mer eller mindre beviste den motsatte effekt, altså at alt som har noe med en type stråling å gjøre ble på et populært nivå oppfattet som farlig og skadelig. Men eksperimentelle studier utført på mus utsatt for doser av 1 cgy per dag i 5 dager produserte tilfeller av lymfesvulster som var 16% lavere enn de musene som ikke var utsatt for denne forbehandlingen når disse ble utsatt for 2 Gy. Epidemiologiske studier har også demonstrert færre tilfeller av kreft i subjekter som først ble utsatt for små doser stråling, for eksempel studien av mennesker i Kina utført av Wei et al. Hvordan kan dette hermetiske fenomenet forklares? Det finner flere varierende teorier, og de mest innflytelsesrike er: 1. Lave doser stråling forårsaker skade på den delen av DNA som styrer cellen til å produsere proteiner som har en reparativ effekt. Den eksperimentelle forankringen er basert på det faktum at en inhibitor av proteinsyntesen, som for eksempel cycloheximide, blokkerer den hermetiske effekten. 2. Eliminering av frie radikaler. I 1987 demonstrerte Feinendengen et al. At lave doser stråling forårsaket en midlertidig inhibering av syntesen av DNA (opptil maksimum 5 timer). I løpet av denne tiden kan cellulære antioksidanter produseres som senere beskytter cellen fra oxidative skade når konfrontert med nye eksponeringer. 3. Stimulering av immunsystemet. Mens det er velkjent at høye doser stråling undertrykker immunsystemet, demonstrerte Luckey et al. i flere ulike studier at lave nivåer av stråling stimulerte immunitet. Denne effekten kan linkes med Theory of Damage, fremlagt av Matzinger, som antyder at normale celler i all vev i organismen sender et signal når de blir utsatt for stress. Hun kaller dette signalet for fare, alarm eller signal null, som har som hensikt å aktivere de cellene som produserer antigener (CPA), dermed antar man at disse cellene ikke er kapable i seg selv til å sende co-stimulerende signaler, men må bli aktivert av faresignalet.

8 HSP har en plass i alle disse tre teoriene. I den første av disse teoriene vet vi nå at de proteinene som ble diskutert i den hermetiske fenomen er HSP ene. I den andre har det blitt demonstrert at HSP forbedrer fenomenet ischemia-reperfusion (slag, hjerteattakk, etc.), som er de klareste komponenter av oxidative stress. Forholdet i den tredje teorien er klart, HSP72 kan være et faresignal som induserer en immunrespons med henhold til Matzingers Theory of Danger. 5. PATOLOGIER HVORI FORDELAKTIGHETEN AV HSP HAR BLITT DEMONSTRERT. Her blir det nødvendig å sitere data, siden de studier som utføres begynner å vise stort samsvar i pasienter med ventricular arrhythmias, i pasienter med arteriosklerose, i pasienter med nervøs anoreksi eller tarmbetennelser, og i fenomenet ischemia-reperfusion (slag, hjerteattakk, etc.). De fungerer også som chelating agents på tunge metaller, et spørsmål som gruvearbeiderne i Almaden i den Romerske storhetstiden, da disse tok dampbad etter arbeid i gruvene for å unngå de giftige effektene av kvikksølvet. Til slutt må det poengteres at deres anti-tumor effekt studeres nå med velfunderte forventninger. Av de patologier som har blitt studert for deres respons til økt HSP har alle simultant vært tjent med denne anvendelsen, selv om dette forholdet ikke kan forklares. De sykdommer hvori de fordelaktige effektene av HSP blir demonstrert er de sykdommer som er mulig å forbedre ved bruk av kapselen Photon Platinum (Infrarød Sauna Photon). 6. Terapi med Photonvarme Photon Platinum Kapselen er basert på benyttelsen av mikrokeramisk Photon, et produkt av legeringen av tre pulveriserte metaller platina, titan og aluminium ved å benytte en teknologisk prosedyre inne i kapselen. Denne keramikken sender ut en infrarød med en bølgelengde på mellom 4 og 14 mikroer, som er en sone som korresponderer med utslippene av energi som er fordelaktig for organismen grunnet dens gunstige biologiske effekter.

9 De første vitneskapelige undersøkelsene av de biologiske effekter av de infrarøde utslippene i bølgelengde mellom 4 og 14 mikroer ble utført av Shojiro Inoue og Morihiro Kabaya ved Institute of Medical Engineering i Tokyo i denne gruppen forskere utførte spørreundersøkelser på mer enn 500 brukere av denne type varme, og fant fordeler generelt som varierte fra generelle uspesifiserte forbedringer til reduksjon i sirkulasjonssymptomer, søvnløshet, etc. I senere år ble konseptet med en personlig sauna utviklet gjennom danningen av et individuelt rom oppnådd ved å bruke en innpakning som omringet subjektet. På denne måten akkumuleres varmen inne i den lukkede kapselen slik at men får økte biologiske effekter ved lavere temperaturer, og man unngår det unyttige termiske stresset man får i en tradisjonell tørrluftssauna. 6.a. Forskning utført Eksperimenter på mus har vist at den infrarøde strålingen (4 14 mikroer) har en normaliserende effekt på de biologiske parametrene, som vekst, atferd og overlevelse. Yu Sy et al. observerte at å bli utsatt for infrarød stråling har en effekt på huden som ikke er fra varmen alene, slik som påføringen av bio-infrarød stråling ikke var påvirket av behandling med antagonister av muscarine cholinergic reseptorer, men de var undertrykket av en inhibitor av nitro oksidet endothelial synthetase. Dette arbeidet har fått støtte fra mange andre hvori det ble fremvist at benyttelsen av en infrarød sauna terapi økte uttrykket av enos i en hamster med indusert cardiomyopathy. Kihara, et al. viste i et klinisk eksperiment at pasienter med hjerteproblemer at benyttelsen av en infrarød strålingssauna reduserte antallet ventrikulære extrasystole, samtidig som at Mukomaya, et al. fant at det reduserte den plasmatiske konsentrasjonen peptid natriuesis type B (BNP) BNP øker i hypertensjon og dens nivå har blitt korrelert med alvorlighetsgraden av økning av blodtrykk. På den andre siden har Tokokawa, et al. relatert en infrarød sauna til den stimulerende effekten av utslippene av TGF?1, en vekstfaktor som er veldig viktig i utviklingen og reguleringen av immunsystemet. Masuda, et al. (2004), fant i et klinisk studie av pasienter med koronare risikofaktorer utsatt for infrarød sauna behandling at deres blodtrykk sank og 8epiPGF2 økte, noe som leder til konklusjonen om at repeterte behandlinger kan ha en preventiv effekt på ischemic cardiopathy, sammen med en sunn livsstil som inkluderer trening og et balansert kosthold. For å utbrodere på prevensjon og generelle faktorer insisterer Biro, et al., forskere ved School of Medicine i Kagoshima (Japan), på at de pleotrophic effektene av en infrarød sauna og vektlegger at i subjekter med normal vekt med asteni øker behandlingene i sauna det plasmatiske grelinet og forbedrer pasientens appetitt. Men, med medisinsk overvektige pasienter, etter to uker med sauna, vil vekten reduseres, hovedsakelig grunnet tap av fett, uten noen plasmatisk økning i grelinet. Til slutt, en viktig anvendelse er behandlingen av kronisk intoksikering med tunge metaller, spesielt kvikksølv. Høyt konsum av mat forgiftet med kvikksølv (stor fisk) produserer en kronisk intoksikasjon som krever kompleks behandling. Bruken av chelations, hypotermia og infrarøde sauna

10 er meget effektive og blir benyttet i Unit of Environmental Medicine i Dallas (Dr. William Rea) og North Charleston (Dr. Allan Lieberman). 6.b. - Anvendelsesprotokoll Studiene som er utført har utsatt pasienten for følgende rettningslinjer: Pasient med dorsalt liggesår i 15 minutter ved 50 C til 60 C, en økning på 1 C i temperaturen i den indre kjerne burde oppnås, og dette kan antas om økningen i den tympaniske eller rektale temperatur er 1.5 C. Påfølgende behandlingen bør pasienten hvile i 30 minutter tildekket av en Photon Dyne (eiderdown) eller Photon Kit (madrass, pute og eiderdown) for å vedlikeholde varmen og stabilisere kroppstemperaturen på 36.5 C. Behandlingen vil gjennomføres over tre uker (fem dager i uken). Sauna ved en lav temperatur i minutter ved 35 C - 40 C, vil være avslappende og produsere perspirasjon 6.c. Selvmotsigelser 6.c.1. Medisinerte pasienter; de pasientene som tar medisiner som påvirker deres termoregulering bør behandles under medisinsk kontroll. Liste med medikamenter: Alkohol, Alfa adrenergics, Amfetaminer, Anticholinergics, Antihistaminer, Bensodiasepiner, Betablokkere, Kalsium antagonister: Kokain, Vanndrivende middler, Neuroleptics, Phenothiazines, Tri-cycle Anti-depressives. 6.c.2. Barn og voksne over 60 år. Umodenheten av termoreguleringen hos barn og eldre gjør det tilrådelig å ta spesielle forhåndsregler med disse gruppene, spesielt med tanke på hydrering. 6.c.3. Pasienter med hjerte - kar sykdommer. Det bør tas i betraktning at en sauna behandling på 20 minutter tilsvarer energikonsumet ved lett jogg i 6 kilometer. Fordelene for personer med denne typen patologi har allerede blitt kommentert. Imidlertid bør muligheten for å gjøre en utholdenhetstest på forhånd bli overveid for å unngå mulige problemer. 6.c.4. Pasienter som har sykdommer som forårsaker ineffektiv termoregulering (Parkinson, Multippel Sklerose, svulster i det sentrale nervesystemet, ubehandlet diabetes). 6.c.5. Pasienter med feber, menstruasjon, graviditet, implantater, pacemakere, etc. 6.c.6. Implantater (Avhengig av type). 6.c.7. Pasienter med åreknuter (evaluer graden), phlebitis, trombotiske episoder. Prof. Dr. José Antonio Villegas Garcia Professor of Physiology, Catholic University of Murcia (Spain)

11 PHOTON TERAPI SIRKEL Photon Søvnsystem Hvile Lett Restitusjon Ergonomisk Photon Alkalisk Vann Alkalisert Ionisert Oppbryting av cluster Normal ph Photon Daglig Forebyggende Kne straps Såler Singlet Photon Kapsel(1 behandling hver uke) Hvile/Avslapning Dyp Restitusjon Anbefalninger: lett trening, balansert kosthold og normal puls Photon Drikke Hydrodrink Relaxdrink Cardiodrink Mineral drikke med vitaminer Vitamin drikke med Drikke med aminosyrer og ekstrakter naturlige ekstrakter

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Produktpresentasjon samt ofte stilte spørsmål: Dual Ionic 2010 Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Alt vi

Detaljer

UV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canaria

UV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canaria UV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canaria Vivian Aagesen Grøm Master i fysikk og matematikk Oppgaven levert: Juli 2011 Hovedveileder: Tore

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter.

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter. Er kreftgåten løst? Hva er de grunnleggende årsakene til kreft - og hvordan kan man forhindre at stadig flere får denne fryktede sykdommen? I denne artikkel vil vi belyse kreftårsaker og hva man selv kan

Detaljer

Emosjoner. Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? Hva går facial feedback hypotesen ut på?

Emosjoner. Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? Hva går facial feedback hypotesen ut på? Diverse oppgaver (andres) PSY110 Emosjoner Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? De sympatiske nervene, som er en del av det autonome (selvstyrte) nervesystem, har motsatt

Detaljer

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil.

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil. Produktoversikt 2015/2016 - KR 39,- EQ PURE ARCTIC OIL Omega-3 fra det arktiske ishavet Naturlige norske produkter fra norske Eqology Test din helse nå! 0672 INNHOLD 26 EQ MULTICHI ENERGY ER BASERT PÅ

Detaljer

Kolesterol og Statiner

Kolesterol og Statiner Paal Røiri: Kolesterol og Statiner Fører inntak av fett til økt kolesterolnivå i blodet? Er det sammenheng mellom høyt kolesterolnivå, aterosklerose og utvikling av koronarsykdom? Hvordan virker statiner,

Detaljer

DITT VITALE VANN. Renser ioniserer alkaliserer vitaliserer gir energi

DITT VITALE VANN. Renser ioniserer alkaliserer vitaliserer gir energi DITT VITALE VANN Renser ioniserer alkaliserer vitaliserer gir energi Renser ioniserer alkaliserer vitaliserer gir energi Innhold Ionisert vann: Din personlige ungdomskilde Kosthold, livsstil og ph Er du

Detaljer

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2012 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag

Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Inga Sørlie Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag Avsluttende eksamen i sykepleiefaget, 6 semester Vår 2007

Detaljer

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2013 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften...

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... RØYKESTOPP Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... 9 Hva skjer med kroppen når du slutter å røyke?...

Detaljer

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Jordkontakt en manglende faktor i helselikningen Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Tekst Iver Mysterud Foto Shutterstock Mennesket har i fortiden

Detaljer

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Medisin og fysiologi Jordkontakt en manglende faktor i helselikningen Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Tekst Iver Mysterud Foto Shutterstock 26

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Kalddusj. Vegard Bell

Kalddusj. Vegard Bell 1 2 Kalddusj En ukjent vei til bedre helse, bedre forbrenning, og en vakker hud. Vegard Bell (C) 2015 Bell forlag 3 Kapittel 1: Varmdusj eller kalddusj? Det er uenigheter om hva som er best; kalde dusjer

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2008 - 4. årgang Vi gratulerer Stavanger med kulturbystatus 12. januar 2008.

Detaljer

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium Tidsskriftet for teknologi- og forskningslære SPISS 2011 Innhold Forord...03 Bare positivt å trene på treningsstudio?... 06 Fra råvann til rentvann... 09 Hvordan takler kroppen ulike typer kosthold?...

Detaljer

En oversikt over vanlige terapiformer

En oversikt over vanlige terapiformer Kapittel 4 En oversikt over vanlige terapiformer Elektronisk tilleggsutgave Akupunktur Hva er akupunktur? Akupunktur er et medisinsk system som er utviklet i Kina. Ordet akupunktur kommer fra de to latinske

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Naturens Eget Antibiotikum

Naturens Eget Antibiotikum Naturens Eget Antibiotikum Ionisert Kolloidalt Sølv Tradisjonelt kjent for å: Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp. Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler. Fremme sårheling og vevsoppbygging.

Detaljer

Nr 05 MAI 2012. Ny hudpleie NATURLIG OG EFFEKTIV. LEGEN Hva du ikke visste om vann. DETOX SMOOTHIE Supergod med agurk og rensende urteekstrakter

Nr 05 MAI 2012. Ny hudpleie NATURLIG OG EFFEKTIV. LEGEN Hva du ikke visste om vann. DETOX SMOOTHIE Supergod med agurk og rensende urteekstrakter Nr 05 MAI 2012 Ny hudpleie NATURLIG OG EFFEKTIV LEGEN Hva du ikke visste om vann. DETOX SMOOTHIE Supergod med agurk og rensende urteekstrakter innhold Leder 6Endelig ny EQ-hudpleie virkningsfult i ny EQ-drakt,

Detaljer

Smerter i hode, muskler og skjelett

Smerter i hode, muskler og skjelett Smerter i hode, muskler og skjelett?? verker vondt i kroppen hodet? smerter i bena - vi gir deg bedre helse Innholdsfortegnelse Innledning... s 4 Smerte... s 5 Om smerte... s 5 Smertetyper... s 6 Hvor

Detaljer

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek SENIOR Innhold: Velkommen til Ditt Apotek...4 Hva er Ditt Apotek?...4 Ditt Apotek styres av medlemmene...5 Alt før 50 er oppvarming!...6 Hvordan legge grunnlaget

Detaljer

Kjære leser! side 1. Trygve Eklund Direktør

Kjære leser! side 1. Trygve Eklund Direktør Kjære leser! orsk arbeidsliv skal være i stand Ntil å skape arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse. Dette er visjonen for Statens arbeidsmiljøinstitutt i den nye strategiplanen som er

Detaljer