Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet"

Transkript

1 Saksnr. Dato Hendelsessted Fakultet/inst. avd./seksjon Ans. (a) stud.(s) Beskrivelse av skaden/ avviket Fraværsdager Beskrivelse av hendelsesforløpet Melders forslag til forbedringer - kommentarer HMS-avdelingens kommentarer 89/11 21/3-11 Studentarealet IVT-fak., Inst. for prod. og kvalitetsteknikk (s) Traff øyet m/ bordtennisracket Under bordtennisspilling (to spillere på hver side), traff bordtennis-racketen til medspilleren øyet. Ble bragt til Legevakten Taes til etterretning 90/11 31/3-11 Utenfor MTFS DMF, Økonomiog planseksjonen (a) Fall på isen 13 På veg hjem, falt vedk. utenfor MTFS. Fikk hjelp av kollega. Påvist hjernerystelse av lege. MR-undersøkelse. Fysikalsk behandling (nakkesleng) Bedre strøing. Oversendt fakultetets HMS-koordinator Taes til etterretning 91/11 31/3-11 MTFS, 1.et., Nord DMF, Studieseksjonen Automatisk dørlås virket ikke Automatisk dørlås virket ikke, "trang" dørkarm. Driftsav. må ordne dette Er utbedret, fungerer Er fulgt opp av Driftsavsd. 92/11 31/3-11 MTFS, Møterom, 1.et., Nord DMF Maur Maur i møterom. Det må innføres normal rengjøring av rom, spesielt lister under vindu og golvet generelt. Sjekke tilstanden bak listverk og reparere/tette defekter Rommet er rundvasket av byggvaskteam + spraying av listverk med maurmiddel 93/11 30/3-11 Realfags-biblioteket UBiT, Realfagsbiblioteket (a) Falt i golvet da gardintrapp veltet Under arbeid med å sette på plass Det anskaffes mer stabil gardintrapp noen hovedoppgaver, på øverste hylle i bibliotekets magasin, sto vedk. på øverste trinn på gardintrapp. Denne veltet plutselig og vedk. stupte i betonggolvet uten at hun fikk tatt seg for. Ble liggende en stund, da hun var ganske forslått og hadde smerter i hofte/kne. Kom seg etter hvert opp på kontoret og videre hjem. Det bør brukes mer stabil gardintrapp

2 94/11 4/4-11 Lager, Medisinsk biokjemi DMF, LBK (a) Lukt av løsemidler forårsaket hodepine Vedk. skulle hente flasker på lageret, der de oppbevares i låste skap. Det stinket løsemidler, og vedk. hadde vondt i hodet resten av dagen. Dette er "lagerrom for brannfarlige væsker". Det må sjekkes om avtrekkene fungerer, noe de umulig kan gjøre. Skapet bør flyttes Sluket var uten vann, ble fylt på. LBK følger opp om sluket bør tettes, da det ikke vil være aktuelt å helle evt. kjemikaliesøl i et sluk. LBK henger opp plakater om at kjemikalier ikke må helles over på mindre flasker i dette rommet, det skal gjøres i avtrekks-skap i egnet rom annet sted. LBK informerer LMK og IKM om avviket. Ved inspeksjon 4/4 var det ingen lukt og svært god trekk i ventilasjons-anlegget. (Har vært målt tidligere og funnet OK). 95/11 1/4-11 Cellelab., Medisinsk biokjemi DMF, LBK Cryorør eksploderte Ved tining av 3 cryorør fra N2-tank, Alle prosedyrer er fulgt, ingen skade eksploderte et rør. Røret var under lokk skjedd. Det samme har skjedd med i varmebad. Vedk. hadde på visir, frakk flere rør som har vært frosset ned i og hansker. Gjennom-gang av samme omgang, trolig "brukerfeil". nedfrysnngsprotokoller, sjekke ulike Instituttet har tatt opp rutinene for typer cryorør nedfrysing og vil drøfte dette på et fellesmøte for alle ingeniører 96/11 1/4-11 Inngang, Pfi-bygget NT-fak., Inst. for kjem. pros.- teknologi (a) Kutt i finger og håndbak Glasset i hoveddøra var knust, og noen hadde limt på en glassplate med kanter som var knekt/skåret, for å holde glasskårene på plass. Vedk. dyttet på døra, hånden skled på glassplaten og fikk kutt i finger og håndbak. Blødde kraftig, gikk med plaster i flere dager. Er nå bra. Det må ikke limes glassplater på knust glass uten å sørge for silikonering rundt platen Melding til vaktmestertjenesten om at det må legges silikon rundt pålimte glassplater

3 97/11 '30/3-11 PÅ veg fra Tjeldbergodden NT-fak., Inst. for kjem. pros.- teknologi Buss kjørte utfor vegen Buss, leid til ekskursjon, med 33 stud., 1 reiseleder + sjåfør, kjørte utfor vegen. Det skkjedde i en sving ned en bakke pga dårlig føre (snø). Bussen hadde lav fart, ingen dramatikk, ingen personskader. Ingen falt ut av seter. Bussen sto godt fast, ingen fare for velting. Forsinkelse på 2,5 timer i påvente av Viking. Ingen skader på bussen, ble brukt på resten av vegen til Trondheim Taes til etterretning 98/11 24/3-11 Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for kjemi 99/11 24/3-11 Inst. for kjemisk prosesstekn. NT-fak., Inst. for kjem. pros.- teknologi 100/11 22/3-11 Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for bioteknologi Gasslukt Det luktet gass i gangen og på kontorene i kjelleren i blokken. (s) Syre på finger Pga av en dråpe på utsiden av utstyret, fikk vedk. syre på fingeren Kloakklukt Kloakklukt på kontorer og lab.'er i alle etasjer. Prosedyre for identifisering av årsak til spredning av løsemiddel-lukt ble fulgt. Inst.-kontakter ble informert, likeledes HMS-koordinator ved Inst. for kjemi. Lukten skyldtes forsøk, dette ble stoppet Det ble øyeblikkelig skylt i 15 min. Driftsavdelingen ble kontaktet, ikke forslag til løsning Taes til etterretning

4 101/11 7/4-11 Kjemblokk 3 + mellombygg blokk 3/4 NT-fak., Inst. for bioteknologi Kjemikalielukt Rask spredning av kraftig kjemikalielukt i hele blokken samt mellombygg blokk 3 og 4. Lukten minnet om propangass og er lik den som tidligere har vært avviksmeldt i samme bygg flere ganger tidligere. Lukten har som Da flere enheter har aktivitet i K3, foreslår instituttet at NT-fak. forbyr alt arbeid i avtrekk inntil Driftsavd. kan fastslå hvor det er mulig å jobbe i avtrekk uten at slike hendelser oppstår. Evt. må all aktivitet som skal gjøres i regel kommet ca. kl. 17 og det har vært avtrekk, risikovurderes og hvor det tas i rapportert at den har fremkalt hodepine. Enkelte forlot denne gang betraktning at stoffet kan gå inn i friskluftinntak. Inst. for kjemi flytter ut av blokken. Ved befaring ble det avdekket K3, Inst. for bioteknologi blir i bygget at kilden var arbeid i avtrekk på rom 210 (Inst. for kjemi). Arb. innebar bruk av vannstrålesug. Denne type forsøk blir ofte gjennom-ført ved 17-tida. Det konkluderes med at tidligere innrapportert spredning av gasslukt i blokk 3 skyldes denne type aktivitet. Den raske spredningen av gass fra inntil totalrenovering skal skje. NT-fak. har laget notat m/tiltak som skal iverksettes i forhold til all aktivitet som skal foregå inntil bygget blir renovert. Tiltak er iverksatt for å forebygge at tilsvarende avvik skjer igjen. Men så lenge vent.-systemet er ustabilt må man regne med at det kan skje igjen arbeid i avtrekk til hele bygget er en sterk indikasjon på at utluften fra avtrekk eller kloakk (vannstrålesug) føres ut over tak og under visse vindforhold trekkes tilbake i frisklufttilførselen ("kortslutning"). 102/11 '30/3-11 MTFS DMF, Studieseksjonen Pengeskrin stjålet 103/11 12/4-11 Kjemiblokk 2 Sterk, stikkende lukt Pengeskrin i låst skap stjålet. Brutt opp - ødelagt lås på dør Sterk og stikkende lukt av kjemikalier fylte trappeoppganger/kontorlokaler. Lukten kom fra Nanolab. via ventilasjonsanlegget Anmelde forholdet til politiet. Kjøpe ny safe Sørge for at utløp og inntak for vent.- systemene ikke er så nær hverandre Følges opp av Driftsavd.

5 104/11 12/4-11 Kjemiblokk 2 Sterk, stikkende lukt Sterk og stikkende lukt av kjemikalier fylte trappeoppganger/kontorlokaler. 2 personer følgte også ubehag etter å ha sittet inne på et kontor over lengre tid. Siden lign. hendelser har skjedd før, ble det sjekket opp en mistanke om at lukten kom fra Nano-lab., og det stemte også denne gang. Årsaken er antakelig at utslippet fra ventilasjonen i Nanolab. er for nær inntaket til vent. i K2. Lukten var svakere inne på Nanolab. enn i trappoppgangen, forhåpentlig skyldes dette at lukten har "beveget seg videre", ikke at lukten fra avtrekkskap på Nanolab. kommer inn i K2 Sørge for at utløp og inntak for vent.- systemene ikke er så nær hverandre Følges opp av Driftsavd. 105/11 12/4-11 Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for materialtekn. Tralle manglet hjul Tralle for transport av gassflasker manglet ett av fire hjul, noe som gjør det mulig å velte trallen med gassflaske under transport Sette på det hjulet som mangler

6 106/11 29/3-11 Realfagbygget NT-fak., Inst. for biologi Elektronisk døråpner virket ikke 6 personer befant seg i rommet og skulle gå ut, den elektronisk åpneren virket ikke. Da ble forsøkt åpnet fra utsida med nøkkelkort, men dette fungerte ikke. Nødåpneren ble utløst, døra var fremdeles låst. En metallplate på utsida av låsen ble skrudd ut, slik at låsen ble demontert. Dette er ikke holdbart. Ved brann ville disse personene være fanget inne i rommet. De fleste dørene med elektronisk kortlås har ikke en metall-plate som kan skrues av på utsida. Hvis dette hadde skjedd på et annet rom, måtte sannsynligvis hele døra bli demontert. Alle dører med elektroniske kortlåser har også en vanlig nøkkel-lås. Det må være mulig å åpne disse dørene fra innsida med instituttnøkkel. Lås er reparert. Taes opp i HMS-utvalg på instituttet 107/11 April-11 Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for bioteknologi Svovellukt/ propanlukt Svovellukt/propanlukt i de fleste lab.'er og gang. Årsaken var aktivitet på lab., der det ble gjort forsøk. Et av biproduktene er fulfidforbindelse. Forsøket ble utført i avtrekk, og det luktet lite sulfid i dette laboratoriene, i andre lab.'er luktet det kraftig. Prosedyre for identifisering av årsak til spredning av løsemiddellukt ble fulgt. Slike forsøk må gjøres i stinklab. Forsøket vil ikke bli gjort flere ganger iflg. veileder

7 108/11 14/4-11 Gastrosenteret DMF, IKM Ventilasjons-stans I forbindelse med varslet testing av bryter i hovedfordelinger for normalkraft/reservekraft kl 07.30, koblet ikke ventilasjon til laboratoriene (inkl avtrekkskap) i Gastrosenter 3.etg inn før etter ca 30 min etter at testing var gjort. Normalt skal labventilasjonen (avtrekkskapene) starte opp automatisk når reserve-krafta kobles inn. I løpet av denne tida rakk lufta på labene å bli tett og dårlig. Labkoordinator varslet Faglig ansvarlig elektro på St Olavs Hospital om dette og ble anbefalt å sende avviksmelding. Denne hendelsen må sjekkes opp mot Driftsservice på St Olavs Hospital og vi forventer en tilbakemelding på hvorfor ikke ventilasjonssystemet startet opp med en gang, slik det skal når strømmen er tilbake. IKM/NTNU må få tilbake-melding på hva forsinket oppstart av lab.ventilasjonen skyldes og hva som tenkes gjort for å unngå dette ved framtidige strømbrudd Brev er sendt Driftsservice, StOH, der det bes om redegjørelse for årsaker til det unntrufne, og hva som skal gjøres for å forebygge vent.stans i liknende situasjoner

8 109/11 14/4-11 Gastrosenteret DMF, IKM Strømbrudd Ca kl 12 var det et kort strømbrudd (varighet noen få sekunder) i Gastrosenter 3.etg. Ventilasjonen til laboratoriene i 3.etg sørfløy koblet inn igjen etter kort tid etter strømbruddet, mens ventilasjonen til laboratoriene i Gastrosenter 3.etg nordlig del av østfløy og hele nordfløy var ute av drift helt til ca kl Normalt skal labventila-sjonen (avtrekkskapene) koblet inn automatisk ved hjelp av nødstrømmen. Varslet Kundesenter Driftservice på St Olavs Hospital med en gang det var klart at ikke labventilasjonen startet opp igjen etter strømbruddet og måtte en time etter strømbruddet igjen purre via driftsansvarlig for bygget. Denne hendelsen må sjekkes opp mot Driftsservice på St olavs Hospital og det forventes en tilbakemelding på hvorfor ikke systemet i øst og nord fungerte slik det skal. En awiksmelding ble kl 14 sendt via e-post til Kundesenter Driftsservice hvor det ble etterlyst en tilbakemelding på hvorfor ikke labventilasjonen i nordfløy og deler av østfløy startet opp igjen med en gang etter strømbruddet. IKM/NTNU må få tilbakemelding på hva manglende oppstart av lab.ventilasjon i nordfløy og deler av østfløy skyldes: Svikt i el.forsyning/ elsystem eller svikt i rutiner Brev er sendt Driftsservice, StOH, der det bes om redegjørelse for årsaker til det unntrufne, og hva som skal gjøres for å forebygge vent.stans i liknende situasjoner

9 110/11 28/4-11 Inst. for elkraftteknikk IME-fak., Inst. for elkraftteknikk 2 tilfeller av utfall av 110 V DC styrestrømforsyning Siemensmontørene laget bruddet i Følg. tiltak er iverksatt: Bedre merking Høystrøm-/bryterlab. i forbindelse med av kabel. Spesifikk instruksjon av kliping av kabler. Effektbryter ble prøvd installatører med hensyn til betydningen lagt ut etter langtidsforsøk uten å av 110 V DC-anlegget og hvilke lykkes. Den måtte "tvangs-utlegges" forholdsregler som må tas dersom det vha bryterens fjær-mekanisme. Neste er behov for å gjøre endringer på dette dag ble årsaken funnet, anlegget. Montering av indikator som styrestrømsforsyningen ble opprettet. viser at spenning er til stede. Nok en gang var styrestrøm blitt frakoblet uten at ansvarlige ved Elkraftlab. var kontaktet, noe som betyr at nød-utkoblingen til effektbryteren til 800 kv transformatoren ikke vil fungere ved brudd i 110 V forsyning, bryteren kan ikke legges inn/kobles ut på normal måte. Signalkabler kan ikke kuttes før etter samråd med instituttet. Omstendighetene rundt de to hendelsene med avklipping/brudd skal klarlegges.avviket rapporteres hos SINTEF via Synergi. Utarbeide rutiner mellom Elkraft og avtalepartnere som sikrer at tilsv. utilsiktede brudd ikke oppstår

10 111/11 28/4-11 Inst. for elkraftteknikk IME-fak., Inst. for elkraftteknikk Stenging av kraftelektronikklab.en Utbredt generell uorden, manglende HMS-koordinator/driftsansvarlig for jording av utstyr, oppsett med spenning lavspenningsanleggene anbefaler over 50 V som ikke var berøingssikre. tiltakene Som strakstiltak ble besluttet å stenge lab.en inntil videre. Info til brukerne og oppslag på inngangsdørene. Som kortsiktig tiltak ble ryddedugnad organisert før lab.en ble gjenåpnet. Som langsiktige tiltak: Innarbeide rollen som romansvarlig bedre, bedre rutiner for tildeling av lab.plass/kontroll av oppsett, oppsett som ikke lenger er i bruk, fjernes, bedre opplæring av ansatte/studenter som skal arbeide i lab. Arb.gruppe var allerede nedsatt m/mandat å forbedre lab.driften 112/11 15/4-11 Karantene, AKM DMF, Avd. for komp. medisin (a) vikar Bitt av mus Bitt til blods av mus. Den likte tydeligvis ikke å bli under Alle på AKM bruker hansker og maske når de jobber med dyrene. Verneutstyret beskytter ikke mot bitt. Alle ansatte har fulgt anbefalt vaksinasjon i forhold til tetanus

11 113/11 April-11 Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for material-tekn. Brannalarm Hendelsen er knyttet til et pilot-anlegg Defekt grafikkpakning skiftes. Alltid for produksjon av keramiske pulvere dobbeltsjekke at oppsaml.beholder er ved såkalt Spraypyrolyse-metode: tilstrekkelig festet. Vurdere hvilken type Løse metallsalter i vandig form sprayes alarmer som bør være plassert i lab. inn i en ovn (800 grader C) og tørkes til Slik det er p.t. vil også vanndamp pulver som deretter samles opp i en utløse alarm. Stort risikovurderingsarbeid er utført ved lab. Et komplett syklon med en oppsamlingsbeholder. Prosessen foregår med konstant monitoreringssystem vil være operativt undertrykk, bl.a. for å hindre medio mai-11. støvutslipp. Den aktuelle hendelsen oppsto da en trykkoppbygning i systemet medførte at ca. 300 g pulver som var samlet i syklonen/oppsamlingsbeholderen ble blåst ut og dekket ca 1/3 av gulvet i sydenden av laboratoriet. Støvet utløste også brannalarmen. En defekt grafittpakning var delvis årsak til hendelsen, da denne førte til at ovnen ikke holdt høy nok temperatur til å danne pulver. Dette ga en opphopning (kondensasjon) av ureagerte metallsalter. Under høye temperaturer vil denne typen kondensat danne gass (hovedsakelig CO2 og NO2). Det er antatt at dette førte til trykkoppbygningen og støvutblåsingen. Det er også antatt at utblåsningen ble ekstra kraftig pga utilstrekkelig tetting mellom syklonen og oppsamlingsbeholderen. Etter hendelsen ble laboratoriet rengjort av personer iført verneutstyr.

12 114/11 April-11 Inst. for materialteknologi NT-fak., Inst. for material-tekn. Brannalarm Ved et uhell, der et pulverutslipp Oppslag blir satt på døra til rommet om utløste brannalarmen, ble to at ingen skal gå ved brannalarm, uten bygningsansvarlige observert inne i at en fra fagmiljøet har gitt klarsignal til rommet der pulverutslippet hadde vært. dette. Dette gjelder både Dette på tross av at en bygn.ansvarlige og rednings-personell. områdeansvarlig, iført oransje vest, ba Dette for at riktig verne-utstyr blir dem om ikke å gå inn i rommet, da benyttet dette var fylt med pulverstøv. En av to to kom sågar tilbake igjen etter noen min. og gikk inn i rommet igjen. Bygn.ansvarlige må respektere info som blir gitt fra fagmiljøet. Ingen var helt klar over hva utslippet inneholdt. 115/11 4/5-11 Varmeteknisk lab. IVT-fak., Inst. for energi- og prosessteknikk 116/11 4/5-11 Varmeteknisk lab. IVT-fak., Inst. for energi- og prosessteknikk 117/11 Vår-11 Inst. for energi- og prosessteknikk IVT-fak., Inst. for energi- og prosessteknikk Dørlåser åpne 1.mai Kalde kontorer Branntilløp Både eksterne og interne dørlåser var Årsaken var feil i det nye datautstyret, åpne søndag 1.mai. Dette ble registrert melder Driftsavd. kl. 10, vaktkontoret varslet, avvik rettet etter kort tid Fra brukere av noen kontorer ble det vår/ettervinter klaget over at flere av kontorene ble for kalde mot slutten av dagen. Det virket som om sirkulasjonspumpene stoppet lenge før arb.tidens slutt. Pga dette har flere elektriske ovner blitt anskaffet Varmetilførselen fra radiatoranlegget vil i neste fyringssesong bli opprettholdt gjennom hele arb.dagen Taes til etterretning Taes til etterretning Branntilløp i elektrisk verkstedmaskin Kurser som er/blir automatisk styrt, må av eldre årgang. Denne har manuell tostegs nøye gjennomgås, det skal være krav til oppstartbryter, ble ikke utstyret som er montert på slike kurser. korrekt/evt. var ikke avslått da uret som Verkstedmaskinene som ikke har slikt styrer strømmen i verkstedet "tok helg"/evt. hadde noen slått på maskinen, uten strøm til stede. Strømmen ble koblet på etter helgen, innebygd (eldre typer), må sikres mot gjenstart ved strømbortfall. Bruken av eldre utdaterte maskiner bør vurderes kritisk bryteren sto i driftsposisjon, dvs strøm på uten at den roterte. Første-mann på jobb kjente "brent lukt", fant maskinen "dirrende", rykende og meget varm. Sannsynligvis på grensen til å ta fyr

13 118/11 April-11 Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for material-tekn. Brannalarm Etter et uhell ble brannalarmen utløst, ble etter kort tid stoppet, av ikke oppgitte årsaker. Dette skapte stor forvirring, da det var et reelt uhell i bygget. Ingen bygn.ansvarlig bar gul vest, slik at beskjed fra områdeansvarlige ikke kom fram. Det ble ringt til Brannvesenet. Etter en øvelse som ble gjennomført tidligere i år, kom det fram at det er sperringer (bånd) i korridoren fra Realfagbygget og kjemiblokkene (kjelleretasje). Disse ble ikke brukt og uvedkommende tok seg inn i blokka under brannalarmen Bygn.ansvarlig må bruke gul vest når det er brannalarm. Alarmen må kunne settes på manuelt hvis den stopper. Sperrebånd må settes opp mellom Realfagbygget og kjemiblokkene og benyttes 119/11 5/5-11 Lab.senteret DMF, Inst. for kreftforskn. og mol. medisin Feil lagring av fenol-avfall Relativt store mengder fenol-avfall ble funnet i avfallsboks utenfor avtrekk. Siden fenol er meget giftig, flyktig og lekker gjennom plast, skal slikt avfall lagres i merket boks i avtrekk. Det må gis bedre info og oppmerksomhet på farlige kjemikalier. Avfallsrutiner eksisterer allerede Personen som gjorde dette, er en særdeles ansvarlig og ryddig person. At fenol ble deponert i åpent avfall var en ren glipp, i den tro at fenol ikke penetrerer plast. Melding er sendt ut til samtlige medlemmer av instituttgruppen - om at reglement for fenolhåndtering må overholdes

14 120/11 10/5-11 Celledelt lab. IME-fak., Inst. for elkraftteknikk (s) Brudd i finger 2 I forb. med lab.arbeid i tilknytning til masteroppgave, hadde vedk. lab.- oppsett i en høyspenningscelle. Da vedk. var innom for å se over måleinstrumentene Det aktuelle oppsettet står inngjerdet i en høyspenningscelle, og man kan derfor ikke uforvarende komme i kontakt med de bevegelige delene. I utenfor cellen, hørte han dette tilfellet tok studenten med hensikt en ulyd fra det roterende utstyret i oppsettes. Ville sjekke, koblet fra på de bevegelige delene mens disse roterte. Ytterligere tildekking ville ikke spenning og jordet anlegget, slik at han hatt noen effekt. Det understrekes at kunne gå inn i cellen. Ved sjekking av utstyret, kom en finger i klem mellom festepunktet på roterende drivhjul og motorfestet. Hendelsen resulterte i motor må stanses før kontakt med bevegelige deler. Det vurderes som alvorlig at stud. var alene da ulykken inntraff. Det er ikke tillatt å utføre brudd i finger. Motor må stanses før all risikofylt lab.arb. uten at det er andre kontakt med bevegelige deler. Stud. oppsøkte umiddelbart legevakten og fikk behandling personer i nærheten. Stud. var kjent med dette. Oppfølging videre vil være å konsentrere seg om hvordan innskjerpe dette på en effektiv og hensiktsmessig måte 121/11 16/5-11 Bergmek. lab. IVT-fak., Inst. for geologi og bergteknikk SINTEFansatt Fingre i klem Kjefttygger for bergprøver stoppet. Under reparasjon fikk en SINTEFansatt tre fingre i klem, hvor en finger så stygg ut Vedk. ble kjørt til legevakten. Hendelsen er rapportert av SINTEF og antakelig Inst. for geologi og bergteknikk. Avviket er meldt fra Inst. for bygg, anlegg og transport da en av instituttets ansatte deltok i forsøket Taes til etterretning 122/11 16/5-11 Inst. for elkraftteknikk IME-fak., Inst. for elkraftteknikk (a) Lettere forbrenning Da vedk. skulle hente kaffe/te fra en kaffemaskin, løsnet risten som koppene sto på. Begge koppene veltet, forsøkte å ta den ene koppen, med det resultat at vedk. fikk varmt tevann utover hånden og dermed en lettere forbrenning Risten festes skikkelig etter rengjøring. Unngå å belaste risten med to kopper samtidig.

15 123/11 4/5-11 Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for material-tekn. Lukt Intens lukt av svidd gummi, med intens svovellukt. Ikke mulig å lokalisere hvor den kom fra. Den var i korridor, kontorer og lab.'er. Mistanken gikk på at det kunne være noe i vent.anlegget. Bygn.ansvarlig kontaktet, uten at årsaken ble funnet. VVS-avd. også kontaktet, ingen resultat. Mange fikk helseplager, hodepine, kvalme og rennende øyne. Noen gikk hjem Finne ut hvor lukten kom fra. Avventer svar fra VVS-avd. 124/11 16/5-11 Kjemiblokk 2, kjeller NT-fak., Inst. for material-tekn. Kjemikalier tømt i vask Lukt på spraypylolyselab. og lab. 032 viste seg å komme fra slukene. Vannlåsene var tørre. Kjemikalielukt, kvalmende, svidd gummilukt. Siden lukten er kjemikaliepreget er sannsynligheten stor for at noen har tømt kjemikalie i vask. (Avtrekk-skap eller ute i lab). Alt kjemikali-avfall skal etter reglement samles i oppsamlingsbeholdere. Få rutiner hos drift som fyller vann eller "slukblokk" i slukene slik at disse ikke går tørre. E-post sendt til alle ansatte om at det ikke er lov å helle kjemikalier i sluk. Mulig at tørre vannlåser har en sammenheng med lukttilfellet noen dager før (Ref. Avvik 123/11) 125/11 4/5-11 Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for material-tekn. Stikkontakter uten jording Ved at et instrument gikk i stykker, ble det oppdaget at lab. ikke har stikkkontakter med jording. Kontaktene er utformet som om de har jording, men det går full spenning gjennom. Dette har gjort at brukerne av rommet har gått ut fra at de var jordet. Instrumentet gikk i stykker pga av dette Stikkontaktene må umiddelbart jordes. Alle lab,'er i K2 må sjekkes for jord-feil. Reparasjon av instrumentet som gikk i stykker, må kostes av firmaet som har utført det elektriske arbeidet. Umiddelbart ble tiltak iverksatt

16 126/11 Mai-11 Inst. for samfunnsmedisin DMF, Inst. for samfunnsmed. Lukt av kjemikalier Lukt av kjemikalier fra trappeoppgang som ligger bak i bygget. Varslet vaktmester straks, han undersøkte området. Det er ingen vent.anlegg i området, derfor klarte man ikke å forklare årsaken. Rapport fra NTNU vakt meldte et avvik i kjelleren hvor det var en del søppel, her kunne han lukte bensin. Melding sendt til vaktmester i bygget, han undersøkte dette og mente at det ikke var en direkte sammenheng. Flere tiltak forsøkt: Luftet gangen, trappa vasket. Varsel sendt etter 2 uker til vaktmester om at større tiltak bør iverksettes enn det som var forsøkt, men uten respons. Varsel sendt fakultetet med forespørsel om å ta over saken og sette i gang tiltak mot huseieren, Trondheim kommune. Både hovedverneombud og fakultetet er varslet/orientert om avviket. Instituttet sender henvendelse til HMS-avd. for å få befaring av yrkeshygieniker Vaktmester mener i ettertid bestemt at denaktuelle lukta kommer fra dunken m/avfetttingsmiddel/rensemiddel som er fjernet for en tid siden. Mener noen har har benyttet seg at kjellerrommet samt tilstøtende park.plass til å rense en motor e.l. Lukten henger igjen. Selve kjeller-rommet har til nå vært ulåst, men det blir montert lås. Kjellerrommet må undersøkes/ ryddes/rengjøres slik at alt kjemikaliesøl er fullstendig fjernet. Vurdere om det er mulig å ventilere kjellerrommet for en periode, slik at lukten raskere forsvinner samt lufte i trappeoppgangen. Vurdere om det er nødvendig m/utvidet vakthold i kjelleren for å unngå at uved-kommende tar seg til rette/ forårsaker slike saker eller annen form for skadeverk. Dersom lukten ikke forsvinner når disse tiltakene er iverksatt, må ytterligere undersøkelser gjøres 127/11 Mai-11 Seminar Åre, Sverige DMF, Inst. for lab.med., barneog kvinnesykd. (a) Slo nakken På samhandlingsseminar slo vedk. nakken kraftig ved to anledninger under lek/utendørs aktivitet. Dette skjedde i forb. med gruppeøvinger. Nakken var sår 2-3 dager, senere lettere øm. Nå er det sterke smerter som stråler fra nakke og opp i hodet. Kan ikke snu hodet uten store smerter. Vedk. har ikke hatt fravær pga dette Taes til etterretning

17 128/11 24/5-11 Gastrosenteret DMF, Inst. for kreftforskn. og mol. medisin Cryorør eksploderte Cryorør m/biopsi var tatt opp etter Den aktuelle cryorørtypen er tatt ut av lagring i flytende nitrogen. Røret bruk. Lab.reglementet, som foreskriver eksploderte inne i sikkerhetsbenken, bruk av vernebriller v/prosedyrer som en bit traff fingeren til den ansatte. Det involverer flytende N2, er blitt ble ikke behov for behandling. Vedk. innskjerpet var beskyttet av frontvindu i sikkerhetsbenken. Cryorøret er innkjøpt på HIST, Lab.senteret og er av annen type enn det som brukes av IKM i Gastro-senteret. Mulig årsak: Fabr.feil, brukt feil type? Røret var ikke forseglet før lagring i nitrogen slik det er anbefalt av produsent. (Dette er heller ikke rutine hos IKM. Det må vurderes om biopsier må langtidslagres på flytende nitrogen eller om de etter hurtignedfrysing i nitrogen heller kan lagres i -80 graders fryser. Cryorør forsegles før lagring. Evaluere rutine for lagring/tining av biopsier/celler lagret på flytende nitrogen 129/11 Mai-11 Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for bioteknologi Etherlukt/løsemiddellukt 2 dager kunne lukt kjennes. En person jobbet med pentan i avtrekk. Lukt kjentes i både korridor og rom Årsaken til spredning av kjemikalielukt er ukjent, da personen opplyste om at han jobbet i avtrekk. Forsøk flyttes til lab. med bedre avtrekk. Meldingen videresendes til NT-fak. 130/11 16/5-11 Akutten, Hjerte-/ lungesenter DMF Ekstern student Besvimelse Fysioteapistudent besvimte etter å ha vært med og observert muskelbiopsi Gjennomgang på forhånd med de som skal være med og se på eller assistere biopsi. Gi info om at man må sette seg/legge seg om man føler seg uvel

18 131/11 Mai-11 Øya helsehus DMF, Inst. for samfunnsmed. Feil i sikkerhetssystemet Kl ble alle inngangsdører låst, ingen kunne komme inn/ut av bygget. Ansatte var innelåst etasjevis. Vaktmesteren åpnet med hovednøkkel, alle måtte forlate bygget vha vaktmester kl Kontakte vaktmester for å sikre at det finns nøkler til sidedør som er tilgjengelig i alle etasjer. Varsle driftssenteret om svikt i adgangskontrollsystemet. Annonsert brannøvelse/ gjennomgang - herunder test av anlegget (kontakt m/vaktmester). Etablere rutiner for hver etasje hvor en medarbeider pr etasje har ansvar for å sjekke hvem som er på jobb/ sørge for at alle forlater etasjen samlet. Alle får innføring i rutinene, dette gjennomføres etasjevis. Prøve ut rutinene med å iverksette uannonsert brannøvelse

19 132/11 30/5-11 Fakultetssekretariatet HF-fak. Mistanke om gasslekkasje Noen kjente en plutselig og relativt sterk gasslukt (propan). En spontan/uorganisert rømming ble foretatt, men uten at alle ble varslet. HMS-koordinatoren som også er rømningsansvarlig, ble ikke varslet og ble klar over situasjonen en god stund etter at mange hadde gått ut. Vaktmestertjenesten rapporterte at de ikke hadde funnet noe, og lukten var i ferd med å forsvinne. Alle gikk inn etter at det kom ny melding fra vaktmestertjenesten om at det ikke ble funnet noen lekkasje. Endelig melding fra bygn.ansvarlig om at det ikke er funnet gasslekkasje/ikke mulig å si noe om hvor lukta kom fra. Det er ikke gassberedskap på Dragvoll fordi det ikke brukes/oppbevares gass som er farlig i bygningsmassen. Rømningsinstrukser er tilpasset en situasjon hvor brannalarmen går og det er mulig å forlate bygningen i henhold til instruksen. Det finns ikke rutiner for hvordan forholde seg dersom det oppstår en plutselig lokal situasjon hvor noen ønsker å forlate bygget. Hendelsesforløpet vil gjennomgås internt på sekretariatet med henblikk på å innskjerpe rømningsrutiner, bl.a. at rømnings-ansvarlig alltid skal varsles, og så langt situasjonen tillater det, være den som organiserer rømning. I hht beredskapsplanen er det dekanus som er ansvarlig for lokal beredskap gjennom oppbygning et lokalt beredskapssystem med områdeansvarlige. Det er uklart hvordan dette vil fungere i forhold til hele Dragvoll når det lokalt f.eks. oppstår mistanke om gasslekkasje. Dersom Dragvoll skal evakueres, må det skje gjennom brannvarslingssystemet. Lokal beredskap har ikke kompetanse/ kunnskap til å vurdere om f.eks. en gasslekkasje betinger at brannalarm utløses. Vaktmestrene og sekr. har blitt enige om at dersom noe slikt skjer igjen, tas det umiddelbart kontakt med bygn.ansvarlig, evt. andre innenfor vaktmestertjenesten. Det blir da opp til bygn.ansvarlig å vurdere behovet for full evakuering. Dette gjelder også dersom det oppstår slike situasjoner på instituttene. Saken blir tatt opp på fellesmøte på fak.sekr. før ferien. HMSkoordinatorene/verneombudene på instituttene har fått notat om saken m/fakultetets vurdering Sentral beredkskapsplan pkt. 9.2 Brann, eksplosjon og evakuering sier noe om hvordan evak.situasjon skal håndteres. Det henvises også til lokal beredskapsplan, som skal utarbeides m/bistand fra eksternt firma for alle enheter på NTNU. Dette arbeidet vil fange opp behovet for interne rutiner når slikt skjer (som de selv også påpeker: De må skjerpe rutiner for hva man gjør). Alle må sette seg inn i både sentral og lokal beredskapsplan

20 133/11 11/4 Realfagbiblioteket UBiT, Realfagsbiblioteket Vannlekkasje Vannlekkasje fra taket like ved kopirommet i bibl. første etasje. Driftsleder i bygget ble tilkalt samt rørlegger og snekker. To plater i taket måtte tas ned, slik at vannet kunne renne ned. Vannsuger fjernet vannet samme dag Det var en ventil som var åpen. Denne ble lukket, alt i orden. Takplater satt opp av snekkere 134/11 6/6-11 Avd. for komparativ medisin DMF, Avd. for komp. medisin Ansatt v/ StOH Skadd finger Traff lillefinger med skalpell ved bortskjæring av øremerke på gris Brukte operasjonshansker, ingen alvorlig skade Taes til etterretning 135/11 30/5-11 Inst. for nevromedisin DMF, Inst. for nevromedisin Plastikk skjærefjøl lå oppå varm kokeplate Platen ble øyeblikkelig slått av, rommet luftet ut. Vaktmester ble varslet, kokeplatene ble frakoblet av elektriker 136/11 5/5-11 CBM DMF, Inst. For nevromedisin 137/11 6/6-11 Dyrestallen DMF. Inst. for kreftforskning og mol. medisin (a) Mistet dyrebur på foten Mistet dyrebur på foten Anskaffe vernesko for dyreteknikerne (a) Stukket i finger Stakk seg i finger med nålespiss brukt til å tappe blod fra avlivet mus. Presset blod ut fra innstikkssted og desinfiserte med sprit. Hadde tatt tetanus-vaksine 1 mnd. før hendelsen

HMS på DMF. Orientering til Fakultetsstyret. Orientering på Fakultetsstyremøte - 3.oktober 2011

HMS på DMF. Orientering til Fakultetsstyret. Orientering på Fakultetsstyremøte - 3.oktober 2011 1 HMS på DMF Orientering til Fakultetsstyret Orientering på Fakultetsstyremøte - 3.oktober 2011 2 Elektronisk system for håndtering av HMS-avvik Systemet skal støtte oss i arbeidet med å ivareta mennesker,

Detaljer

Avvik 2. tertial 2014

Avvik 2. tertial 2014 1 av 6 Arbeidsmiljøutvalget 2014/14703 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 2. tertial 2014 Det er meldt inn 254 avvik i 2.tertial 2014 (210 avvik i 2.tertial 2013). Av disse er

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Avvik 3. tertial 2014

Avvik 3. tertial 2014 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2014 Det er meldt inn 333 avvik i 3.tertial 2014 (255 avvik i 3.tertial 2013). Av disse er 14 avvik etter branntilsyn. Gjennomsnittlig

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Avvik 3. tertial 2016

Avvik 3. tertial 2016 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2016 Avviksystemet blir satt opp i henhold til ny organisasjon i løpet av januar 2017. Eksisterende utgave av systemet vil

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Kontaktpersoner sesongen 2012-13

Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Ansvarlig Kjelsåshallen Eirik Næss 951 82 730 Oppmannsansvarlig Torunn Eilertsen 930 55 456 Dommeransvarlig Anders Holand Pettersen 928 84 842 Leder KIL Håndball Knut Sundby

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Medisinsk Servicedivisjon v/direktør Helge Bøe har oppnevnt en gruppe skal foreta risikovurdering av de fire kjemikalierommene i Laboratoriebygget.

Detaljer

NB! Tidsfristene må gjennomgås for evt å utsette tiltak på forbedringsområder. Prioritet har påleggene fra arbeidstilsynet

NB! Tidsfristene må gjennomgås for evt å utsette tiltak på forbedringsområder. Prioritet har påleggene fra arbeidstilsynet FORBEDRINGSOMRÅDER I forhold til oppfølgingspkt må det utarbeides konkret mandat med ansvar og frister for den enkelte oppgaven/forbedringsområde. HMS-koordinatorene ved NT-fak (Magnar og Heidi) får i

Detaljer

Avvik 3. tertial 2015

Avvik 3. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2015 Det er meldt inn 257 avvik i 3 tertial 2015 (333 avvik i 3.tertial 2014, inkl.14 avvik etter branntilsyn) Se årsrapport

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS Arild Dahlberg, Teknisk sjef, Akershus Energi Varme AS Agenda Lover og forskrifter Risiko Risikoreduserende tiltak Hva er mest «vanlig» Opplevde hendelser Erfaringene

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN Mål: Å lære elevene om energieffektivitet i skolen ved å fokusere på spørsmål rundt vinduer (siden disse i stor grad påvirker hvordan bygget varmes opp og ventileres). Elevene

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Saks- og dokumentnr. i ephorte: 2015/8212 Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm Dato :

Saks- og dokumentnr. i ephorte: 2015/8212 Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm Dato : Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm : 22.06.2015 Enhet: Institutt for privatrett : 16.09.2015 Verneområde: DM 2. og 3. et (ikke lesesaler i DMØ), DN 4. et (SERI inkl lesesaler),

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Risikoanalyse av mobilt vanntåkesystem ved Klyvetunet

Risikoanalyse av mobilt vanntåkesystem ved Klyvetunet Risikoanalyse av mobilt vanntåkesystem ved Klyvetunet Magnus O. Torgersen (Student informasjonssikkerhet ved HiG) Sammendrag I anledning velferdsteknologisatsningen til Skien Kommune har kommunen anskaffet

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 11:00-12:30 Faste medlemmer

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Avvik 2. tertial 2015

Avvik 2. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 2. tertial 2015 Det er meldt inn 166 avvik i 2.tertial 2015. Dette er en nedgang på 88 avvik sammenlignet med samme periode i fjor. (254

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Avvik 1. tertial 2015

Avvik 1. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 1. tertial 2015 Det er meldt inn 324 avvik i 1.tertial (318 i 1. tertial 2014). Oversikt over fordeling på enheter og kategorier: se

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Virkeområde: Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmetjeneste

Detaljer

Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle

Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle 1 av 3 21.11.2012 12/14856/254.3/LB AMU Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle Bakgrunn Referat fra møte i AMU 31.10.12 (utdrag): Kvaliteten på tilsendte dokument

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008 Statens forurensningstilsyn Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Besøksadresse: Gjerpensgt 14 Telefon: 35 586120 Telefaks 22 676706 Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer