Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne"

Transkript

1 Bruksanvisning FERSKBRYGGER FreshOne

2

3 E W 59 W=41 E=

4 Bravilor Bonamat Bruksanvisning FRESHONE B Bravilor Bonamat Bravilor Bonamat Pascalstraat RD Heerhugowaard Nederland

5 Med enerett. Det er ikke lov å kopiere og/eller publisere noen del(er) av dette dokumentet ved hjelp av trykking, kopiering, mikrofilm eller andre måter, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra produsenten. Dette gjelder på samme måte tegninger og diagrammer i dokumentet. All informasjon i dette dokumentet er basert på generelle data som gjelder konstruksjon, materialegenskaper og arbeidsmetoder som er kjente når dokumentet publiseres, og derfor forbeholder vi retten til å gjøre endringer uten forvarsel. På grunn av dette, bør instruksjonene anses som en veiledning til installasjon, bruk og vedlikehold av maskinen indikert på forsiden. Dette dokumentet gjelder standardversjonen av denne maskinen. Produsenten er derfor ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av spesifikasjoner som avviker fra standardversjonen av maskinen slik den ble levert til deg. Alle mulige hensyn har blitt tatt i forbindelse med produksjonen av dette dokumentet, men produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i dette dokumentet eller eventuelle konsekvenser av dette. TA DEG TID TIL Å LESE NØYE GJENM DETTE DOKUMENTET FØR DU TAR MASKINEN I BRUK. HA UTBRETTSDELEN ÅPEN MENS DU LESER. DETTE DOKUMENTET MÅ ALLTID OPPBEVARES I NÆRHETEN AV MASKINEN.

6 INNLEDNING Bruk av dette dokumentet Dette dokumentet gir autoriserte brukere instruksjoner for sikker installasjon og vedlikehold av maskinen. Ordene venstre, høyre, forside og bakside brukes for å indikere en bestemt del av maskinen. Avgangspunktet i denne sammenhengen, er posisjonen der brukeren står på betjeningssiden. Posisjonsnumrene som brukes i dette dokumentet, viser til figurene i utbrettsdelen. Der spesifiseres dessuten sammenstillingene 24. og 26. mer detaljert. De mer innviklede sammenstillingene 5. og 19. beskrives i henholdsvis fig. 2 og 3. Ikoner og symboler For maskinen gjelder følgende sikkerhetsikoner og symboler: ADVARSEL Fare for elektrisk støt. ADVARSEL Prosedyrer som kan føre til alvorlige skader på maskinen eller fysiske skader, hvis de ikke utføres med nødvendig aktsomhet. I dette dokumentet brukes følgende ikoner og symboler: Tips, forslag eller råd for hvordan du kan utføre bestemte oppgaver på en enklere eller mer ordentlig måte. FORSIKTIG! Prosedyrer som kan føre til skader på maskinen, området rundt den eller miljøet, hvis de ikke utføres med nødvendig aktsomhet. ADVARSEL Prosedyrer som kan føre til alvorlige skader på maskinen eller fysiske skader, hvis de ikke utføres med nødvendig aktsomhet. Relaterte dokumenter Følgende relaterte dokumenter er tilgjengelige: FreshOne vedlikeholdshåndbok : Lxx Myntmekanisme bruksanvisning : Myntmekanisme vedlikeholdshåndbok : Nxx Dokumentkode Dokumentkoder består av to felt: Felt 1: dokumentnummer (om nødvendig etterfulgt av endringsnummeret) Felt 2: dato for siste endringer Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 I

7 Service og brukerstøtte Kontakt forhandleren for informasjon vedrørende spesifikke innstillinger, vedlikeholds eller serviceaktiviteter som faller utenfor omfanget av dette dokumentet. Leverandøren er alltid glad for å kunne hjelpe. Når du gjør dette, bør du passe på å ha følgende informasjon for hånden: Modellkode Typenummer Serienummer Disse opplysningene finner du på ID platen. Skriv ned opplysningene på ID platen i de riktige feltene (fig.1 ). Garantivilkår Garantivilkårene for denne maskinen, utgjør deler av leveringsvilkårene. Identifikasjon av maskinen MODEL : TYPE : VLGNR : VHH 230V PATENTED 50/60HZ 2025W Fig. 1 ID plate 1. Modellkode 2. Typenummer 3. Serienummer 4. Produksjonskapasitet 5. Frekvens 6. Matespenning II versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

8 Innholdsfortegnelse Innledning I Bruk av dette dokumentet I Ikoner og symboler I Relaterte dokumenter I Dokumentkode I Service og brukerstøtte II Garantivilkår II Identifikasjon av maskinen II Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler VI Generelt VI Bruksanvisning VI Ikoner og instruksjoner på maskinen (hvis de finnes) VI Brukere VI Riktig bruk VI Tekniske spesifikasjoner VI Endringer VI Installasjon VII Bruk VII Feil ved vedlikehold og reparasjon VII Sikkerhetsanordninger VIII Maskiner og miljøet VIII Emballasje VIII Deponering av maskinen VIII 1. Innledning Generell beskrivelse Hovedkomponenter Utsiden Innsiden Tekniske data Generelt Mål Elektrisk system Vannsystem Kapasitet Omgivelser Anbefalte rense og avskallingsmaterialer Anbefalt kaffe og filterpapir Installasjon Pakke ut maskinen Installasjon Kokeprogrammet Fylle på Førstegangs bruk Kaffesystem Varmtvannssystem Drift Kontroller Utsiden av kontrollpanelet Display Knapper og taster Innsiden av kontrollpanelet Elektronisk kontroll Taster på den elektroniske kontrollen Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 III

9 Innholdsfortegnelse 4.2 Daglig bruk Tappe i en kopp Tappe i et krus, en halv kanne eller en hel kanne Indikatoren full oppsamlingsplate Heve maskinen Funksjoner for automatisk stopp Tomt for filter Avfallskurven er full Vedlikehold for brukere med begrenset autoritet Daglig Generelt Tømming av oppsamlingsbrett og avfallskurv Kontrollere nivået i ingrediensbeholderen Sette inn filterruller Rensing Ukentlig Generelt Rensing på utsiden Rensing på innsiden Rense bryggeren Rensing av ingrediensbeholderen Bruk av programmeringsenheten Avlesing eller tilbakestilling av telleren Lese av tellerposisjoner for tappede drikker Lese av tellerposisjoner per drikk Nullstilling av telleren Innstillingsmuligheter Stille inn mengden med drikke Skru av eller på tappemulighetene krus, halv kanne eller hel kanne Skru av Skru på Innstilling av styrke Bryggerstopper Innstillingen av bryggerstopper Angi varmtvannstemperatur Innstilling av avskallingssignal Innstilling av indikasjon / stoppfunksjon for full avfallskurv Skru av indikasjonen full avfallskurv Vedlikehold for autoriserte brukere Descaler Rensing av ventilasjonsviften Retting av funksjonsfeil Generell funksjonsfeilanalyse Feilfunksjonsanalyse for bryggeren Meldinger på displayet, og hva de betyr Forbruksartikler og tilbehør Anbefalte forbruksartikler Tilbehør Føtter Gjennommater for arbeidsflaten IV versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

10 Innholdsfortegnelse av figurer Fig. 1 ID plate II Fig. 2 Utsiden av kontrollpanelet Fig. 3 Innsiden av kontrollpanelet Fig. 4 Tomt for filter Fig. 5 Avfallskurven er tom Fig. 6 Tilførsel av filterpapir Fig. 7 Skylling Fig. 8 Kaffeavleiring i traktekammer Fig. 9 Tellerposisjoner Fig. 10 Innledende situasjonsprogrammering Fig. 11 Stille inn mengden med drikke Fig. 12 Innledende situasjonsprogrammering Fig. 13 Styrke, drikk Fig. 14 Stille inn bryggerstopper Fig. 15 Stille inn bryggerstopper Fig. 16 Temperaturinnstilling Fig. 17 Avskallingssignal Fig. 18 Avfallskurv indikasjon Fig. 19 Avskallingssignal Fig. 20 Avskallingsprogrammet Fig. 21 Fot Fig. 22 Gjennommater for arbeidsflaten Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 V

11 Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler Generelt Produsenten godtar ikke noe ansvar overhodet for skader som oppstår som følge av at sikkerhetsinstruksjonene i dette dokumentet ikke overholdes til fulle, eller uaktsomhet under installasjon, bruk eller vedlikehold av maskinen spesifisert på forsiden av dette dokumentet eller alt relatert tilleggsutstyr. Det kan kreves ytterligere sikkerhetsinstruksjoner, avhengig av de spesifikke arbeidsforholdene som kreves for tilleggsutstyret som brukes. Kontakt forhandleren hvis du tror at det kan være potensielle farer i forbindelse med bruk av maskinen. Brukeren har alltid det fulle og hele ansvar for at lokale sikkerhetsinstruksjoner og bestemmelser blir overholdt. Bruksanvisning Enhver person som bruker maskinen, må være kjent med innholdet i dette dokumentet og følge instruksjonene nøye. Ledelsen må instruere personalet på bakgrunn av dette dokumentet, og ta i betraktning alle instruksjonene og anbefalingene. Rekkefølgen for hvordan ting skal gjøres, må aldri endres. Dette dokumentet må alltid oppbevares i nærheten av maskinen. Ikoner og instruksjoner på maskinen (hvis de finnes) Ikoner, advarsler og instruksjoner som er festet på maskinen, utgjør deler av sikkerhetsforskriftene. De må ikke tildekkes eller fjernes, og de må være synlige og leselige så lenge maskinen er i bruk. Alle ikoner, advarsler eller instruksjoner som blir uleselige, må repareres eller erstattes umiddelbart. Brukere Maskinen må bare brukes av autoriserte og opplærte personer. Vikarer og personer under opplæring kan bare bruke maskinen under oppsyn og ansvar av autoriserte brukere. Riktig bruk 1 Maskinen er utviklet kun for å levere kaffe og varmtvann. Eventuelle andre bruksområder er ikke i samsvar med hensikten. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av dette. Maskinen imøtekommer gjeldende standarder og retningslinjer. Maskinen må bare brukes hvis den er i perfekt teknisk stand, og kun for riktig bruk, som beskrevet over. Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet, må ikke endres. Endringer Det er ikke tillatt å foreta endringer av (deler av) maskinen. 1. Riktig bruk som nedlagt i EN 292 1, er bruk som det tekniske produktet er egnet, som bestemt av produsenten inkludert eventuelle instruksjoner i salgsbrosjyren. I tvilstilfeller er det bruken som er opplagt ut fra konstruksjon, versjon og funksjon av produktet. Riktig bruk inkluderer å følge instruksjonene i bruksanvisning. VI versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

12 Installasjon Maksimum omgivelsestemperatur for at god ytelse kan garanteres, er 40 C. Skader kan oppstå som følge av frysing. Ikke plasser maskinen i rom der temperaturen kan falle under 0 C. Dette fordi det alltid vil være vann i maskinen ved normal bruk. Ikke vend maskinen, flytt den stående. Installer aldri apparatet i lokaler der det sprutes eller spyles med vann. Ikke installer maskinen foran innganger, utganger eller korridorer som brukes i nødsituasjoner. Plasser maskinen på et solid, flatt underlag, i nærheten av et vannutløp og et jordet elektrisk strømuttak. Kople maskinen til strømnettet på en slik måte at strømtilførselen lett kan koples fra. La det være tilstrekkelig mellomrom bak og foran maskinen, for vedlikehold og reparasjonsformål. La det være et mellomrom på minst 5 cm til venstre for maskinen, for ventilasjon. Kople maskinen til en lett tilgjengelig, håndbetjent vannkran, slik at vanntilførselen lett kan skrus av. Følg alle lokale regler og standarder når du installerer maskinen. Bruk Kontroller maskinen før bruk, og se etter skader. Beskytt maskinen mot vann og fuktighet. Ikke spyl eller senk maskinen i vann. Pass på at det ikke kommer smuss og fett i betjeningskontrollene. Merk at enkelte deler kan bli svært varme under drift. Kople fra elektrisitetsgitteret og vanntilførselen når maskinen ikke skal brukes på en lang stund. Rens maskinen ved å følge instruksjonene i kapittel 5. Pass på at det ikke er kafferester i ingrediensbeholderen, og tøm avfallsboksen for å unngå muggdannelse. Tøm vannet (kapittel 7.). Feil ved vedlikehold og reparasjon Reparasjons og vedlikeholdsaktiviteter som ikke er inkludert i dette dokumentet, må alltid utføres av servicemekanikere. Overhold vedlikeholdsintervallene. For sent vedlikehold kan føre til høye reparasjonskostnader, og kan gjøre garantikrav ugyldige. Ikke utfør vedlikehold på maskinen før du har sikret deg mot at den starter uten at du er forberedt. I slike tilfeller, må du frakople elektrisitetsgitteret. Unngå kontakt med bevegelige deler. Ikke forlat maskinen når du utfører vedlikehold. Bruk kun rensemidler og avflakingsmidler som er anbefalt av produsenten. Bruk alltid ansiktsbeskyttelse og hansker når du arbeider med rense og avflakingsmidler. Vask hendene etter at du har brukt disse stoffene. Unngå skader på maskinen grunnet søling av avflakingsmidler. Fjern eventuelt søl så raskt som mulig, og følg de tidligere nevnte sikkerhetsinstruksjonene. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 VII

13 Sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med følgende sikkerhetsutstyr som standard: Maskinen slås av eller på ved hjelp av AV/PÅ knappen. Når du har slått maskinen av, er det fremdeles noe restspenning i el systemet. Trekk ut kontakten fra vegguttaket for å fjerne denne restspenningen. Elektrisk sikring av elektoniske komponenter som aktiveres så snart strømtapet overgår tillatt maksimumsverdi på grunn av strømbrudd. Varmesikring som stanser strømtilførselen når temperaturen i varmtvannsbeholderen blir for høy. Kokebeskyttelse, som stanser strømtilførselen når temperaturen i varmtvannsbeholderen blir for høy. Beskyttelse mot oversvømmelse, som hindrer maskinen i å ta inn mer vann enn tillatt. Nødstopp som stanser valg av væskemengde (kopp, halv eller hel kanne). Syklusen som startet sist, fullføres. Oppsamlingsbrett med flyt indikasjon og tømmemuligheter for å hindre problemer på grunn av søling. Automatisk stopp når det er tomt for filter. Automatisk stopp når avfallskurven er full. Automatisk stopp ved lekkasje i maskinen eller når det koker over. Maskiner og miljøet Emballasje Emballasjen for transport og beskyttelse av maskinen, består av følgende hovedkomponenter: Bølgepapp Polystyrenelementer Generelt sett, kan emballasjen returneres via forhandleren etter at maskinen er installert. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan du spørre kommunens avfallsavdeling hvor du kan kvitte deg med materialene. Deponering av maskinen Maskiner du vil kvitte deg med, kan vanligvis returneres til forhandleren etter konsultasjon. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan du spørre de lokale myndighetene om muligheten for gjenbruk eller miljøvennlig behandling av materialene. Alle plastdeler er tydelig merket for dette. Kretskortet i maskinen, og komponentene som er tilknyttet det, må sendes til elektrisk eller elektronisk avfall. VIII versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

14 1. INNLEDNING 1.1 Generell beskrivelse FreshOne er en varmdrikk automat, som er utviklet for å blande kaffe og varmt vann. Personalet som er ansvarlig for drift av maskinen, kan endre fabrikkinnstillingene i den programmerbare kontrollen. Når maskinen er programmert og innstilt etter spesifikke ønsker og krav, kan maskinen enkelt betjenes ved hjelp av kontrollpanelet (med display) på forsiden. Hvis maskinen leveres med en myntmekanisme, kan installatøren stille inn priser ved hjelp av den programmerbare kontrollen. 1.2 Hovedkomponenter Maskinen består av følgende hovedkomponenter (se utbrettsdelen): Utsiden Innsiden 1. Lokk 2. Myntmekanisme (valgfri) 3. Dør 4. Vindu + tekstplate 5. Utsiden av kontrollpanelet 6. Utløp for varmtvann 7. Utløp for kaffe 8. Oppsamlingsplate 9. Oppsamling 10. Indikator full oppsamlingsplate 11. Fot (4x) 12. Lås 13. ID plate 14. Hovedledning 15. Vannforbindelse 16. Ventilasjonsrist 17. AV/PÅ bryter 18. Børste 19. Innsiden av kontrollpanelet 20. Dreneringsslange 21. Utløpsslange for varmtvann 22. Åpning for servicenøkkel 23. Avfallskurv 24. Bryggerenhet 24.1 Bryggekammer 24.2 Blandefat 24.3 Låsefjær for varmtvannsslange 24.4 Transporthjul 24.5 Transportrulle 24.6 Utløpsåpning 24.7 Utløpsenhet for kaffe (gummi) 24.8 Utløpsenhet for kaffe (plast) 24.9 Stempel Drivaksel Papirleder 25. Varmtvannstilførsel for bryggerenheten 26. Ingrediensbeholder montasje 26.1 Lokk 26.2 Ingrediensbeholder 26.3 Utløp (utløpsåpning) 26.4 Festeskive 26.5 Gjenge (plast) 26.6 Drivakselkopling 26.7 Røreverk 27. Papirrullholder 28. Filterpapir 29. Tømmeåpningsavskalling Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 1

15 2. TEKNISKE DATA 2.1 Generelt Modell Vekt (tom) 2.2 Mål : Frshn 001 : 22,3 kg Se utbrettsdelen. 2.3 Elektrisk system Se ID platen for riktige verdier. 2.4 Vannsystem Vannherding Min. vanntrykk (tilførsel) Maks. vanntrykk (tilførsel) Strømningshastighet Ledeevne Kjelekapasitet Leveringstid per kopp (125 ml) 2.5 Kapasitet : min. 5 dh : 100 kpa (1 bar) : 1000 kpa (10 bar) : 2 l/min : 35 µ Siemens/cm : 1 liter : 8 sekunder Oppstartstid Leveringstid per kopp (125 ml) 2.6 Omgivelser : 2 minutter : 20 sekunder På grunn av frysefare, må ikke maskinen plasseres i rom der temperaturen kan falle under 0 C. 2.7 Anbefalte rense og avskallingsmaterialer Rensemidler Avskallingsmiddel FORSIKTIG! Les instruksjonene på pakken før bruk. : CLEANER : RENEGITE Se kapittel 9. for informasjon om hvordan du bestiller rense og avskallingsmiddel. 2.8 Anbefalt kaffe og filterpapir Det anbefales å bruke Fresbrew malt med denne maskinen. Bruk eksklusivt Bravilor Bonamat filteret, eller filtre av tilsvarende kvalitet. Se kapittel 9. for informasjon om bestilling av forbruksartikler. 2 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

16 3. INSTALLASJON 3.1 Pakke ut maskinen Kontroller at maskinen er hel. Innholdet i pakken består av: 1 FreshOne varmdrikk automat 1 oppsamlingsbrett (komplett, med plate) 1 slange for vanntilkopling 1 vannslange (for avskalling) 1 rull med filterpapir (200 målinger) 1 pose med rensemiddel CLEANER 1 pose med RENEGITE avskallingsmiddel 1 trakt (for avskalling) 1 verktøy for å vende bryggeren 1 børste for rensing av vanskelig tilgjengelige deler 1 skurebørste for rensing av ingrediensbeholderen 1 servicenøkkel 2 dør nøkler 2 nøkler for pengeskuffen (bare med myntmekanisme) Denne manualen manuell myntmekanisme (bare med myntmekanisme) Kontakt forhandleren hvis komponenter mangler eller er skadet. 3.2 Installasjon Plasser maskinen på et flatt (maks. 5 vertikalavvik), solid underlag i nærheten av et vannutløp (og om mulig et vannavløp) og et tilkoplingspunkt for elektrisitet som er jordet. La det være tilstrekkelig plass på baksiden av maskinen til å utføre reparasjoner og vedlikehold. La det være minst 5 cm på venstre siden av maskinen, for ventilasjon! Kople maskinen til en lett tilgjengelig, håndbetjent vannkran, slik at vanntilførselen lett kan skrus av. Bruk slangen for vanntilkopling, som følger med, til dette. Åpne vannkranen. Åpne døren (3.) på venstre side, med nøkkelen. Fjern transporteringsklossen av polystyren mellom bryggeren (24.) og øvre og nedre side av ingrediensbeholderen (26.). ADVARSEL Strømspenningen kan variere fra land til land. Pass på at maskinen kan koples til den lokale strømspenningen. Du finner detaljer om hvilken strømspenning som kreves, på ID platen. Følg instruksjonene nedenfor for å installere et nytt språk med navn på drikker: Fjern vinduet (4.) med navneplaten. Trykk plastleppene på vinduet fra innsiden til utsiden av maskinen. Fjern vinduet og navneplaten. Legg det flerspråklige, tosidige bladet med navnet på drikker, bak navneplaten. Nå kan du lese navnene på drikkene på riktig språk. Sett vinduet tilbake med navneplaten. Sett inn kontakten. Lukk døren. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 3

17 3.2.1 Kokeprogrammet Fylle på ÓÓÓ ADVARSEL Det kan komme varmtvann ut av varmtvannsutløpet når du angir kokepunkt. Når du bruker FreshOne for første gang går den automatisk gjennom et kokeprogram for å finne kokepunktet for vannet. Dette er nødvendig, da kokepunktet er avhengig av det lokale atmosfæretrykket. Dette betyr at kokepunktet på havnivå vil være ca 100 C, mens 2000 meter over havet, vil det være 97 C. Når du har slått på nettspenningen, varmes vannet i kjelen først med full styrke til 80 C. Deretter varmes vannet med redusert styrke til det når kokepunktet. Temperaturen ved kokepunktet registreres i maskinen. Når kokeprogrammet kjøres, viser displayet 100 C med et blinkende termometer under. Etter 10 til 15 minutter, slutter termometeret å blinke. Vannet i kjelen må kjøles ned til angitt driftstemperatur ( 6.2.5). Hvis du vil unngå venting, kan du trykke på tasten (5.6) som gjør at maskinen måler varmtvann og tar inn kaldt vann fra springen. Dette gjør at vannet i kjelen kjøles ned mye raskere, og maskinen er klar til bruk. Slå på maskinen ved hjelp av AV/PÅ knappen (17.). En liten rød firkant vises på bryteren. Maskinen fylles med vann. Alle feltene på displayet lyser en kort stund. Lukk døren. Alle symbolene på displayet vises en kort stund. Åpne døren. Åpne dekselet (1.) på maskinen. Fjern dekselet (26.1) fra ingrediensbeholderen. Fyll den med Freshbrew malt som skal brukes i denne maskinen. Sett dekselet tilbake på ingrediensbeholderen. Sett inn filterpapiret ( 5.1.4). Lukk dekselet (1.) og lukk døren (3.) med nøkkelen. Du kan montere en avløpsslange på oppsamlingsbrettet. På baksiden av oppsamlingsbrettet er det en renne. Bor et hull i denne, og skyv slangen på. Sett oppsamlingsbrettet (9.) foran maskinen. Maskinen kan plasseres slik at brukte filter ikke samles i maskinen, men under arbeidsplaten. Du kan lage en åpning i en del av avfallskurven som er spesielt merket for dette (23.) og på bunnen av maskinen som inneholder en del som lett kan fjernes. Du bør også lage en åpning i arbeidsplaten, under maskinen. På den måten kan brukte filtre samles i en avfallskurv med større kapasitet, under arbeidsplaten. Spesialforhandleren din kan skaffe en gjennomleder for arbeidsplaten som tilbehør ( 9.2.2). 4 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

18 3.3 Førstegangs bruk FORSIKTIG! Kontroller maskinen før bruk, og se etter skader. Beskytt maskinen mot vann og fuktighet. Ikke spyl eller senk maskinen i vann. Pass på at det ikke kommer smuss og fett i betjeningskontrollene. Merk at enkelte deler kan bli svært varme under drift. Når maskinen tas i bruk, har den standardinnstillinger. Du kan endre disse om nødvendig (kapittel 6.) Kaffesystem Varmtvannssystem Sett en tom kopp under varmtvannsutløpet (6.). Trykk på en knapp for å velge (5.5, fig.2 ) varmtvann. Valget bekreftes ved hjelp av et lydsignal. På displayet beholdes kun prikken for drikken du valgte, og deretter fylles koppen. Når koppen fylles, blinker kopp symbolet på displayet, og tappesyklusen vises som en sirkel som bygges opp med segmenter. Systemet er klart til å tas i bruk. Sett en tom kopp under kaffeutløpet (7.). Trykk på en knapp for å velge (5.1, fig.2 ) vanlig kaffe. Valget bekreftes ved et lydsignal. På displayet beholdes bare prikken for drikken du valgte, og deretter fylles koppen. Når koppen fylles, blinker kopp symbolet på displayet, og tappesyklusen vises som en sirkel som bygges opp med segmenter. Tøm ut innholdet i de to første koppene. Prøvesmak den tredje koppen for å se om smaken og mengden er riktig. Hvis den er god, er systemet klart til å tas i bruk. Hvis ikke, må du korrigere smak og/eller mengde ( 6.2). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 5

19 4. DRIFT 4.1 Kontroller Maskinen leveres med to kontrollpanel, ett foran (fig.2 ) og ett på innsiden (fig.3 ). Ved normal daglig bruk av maskinen, brukes bare kontrollpanelet på forsiden. Kontrollpanelet på innsiden er viktig når det gjelder programmering og spesifikke aktiviteter Utsiden av kontrollpanelet Innsiden av kontrollpanelet Fig. 3 Innsiden av kontrollpanelet Elektronisk kontroll < > Fig. 2 Utsiden av kontrollpanelet Display Displayet (5.) vises ved normal bruk, ved programmering, rensing eller avskalling av maskinen, og hvis det oppstår feil, vises diverse symboler, verdier og meldinger som forklares i denne manualen. Fig.2 viser grunnposisjonen (driftsposisjon) Knapper og taster 5.1 Knapp for vanlig kaffe 5.2 Knapp for mild kaffe 5.3 Knapp for sterk kaffe 5.4 Knapp for ekstra sterk kaffe 5.5 Knapp for varmtvann 5.6 Innstillingstast [>] 5.7 Retur tast (blokkert ved vanlig bruk av maskinen) 5.8 Innstillingstast [<] Innstillingstasten (5.6 og 5.8) har mer enn én funksjon. Ved normal bruk av maskinen, brukes disse tastene kun til å velge mellom henholdsvis kopp, krus, halv kanne og hel kanne. [Retur] tasten (5.7) blokkeres ved vanlig bruk av maskinen. Den elektriske kontrollen med kontrollpanel (19.) til maskinen finner du på innsiden av døren (3.). De fire tastene er for service og vedlikehold Taster på den elektroniske kontrollen 19.1 Tasten tilbakestill avfallskurv teller 19.2 Tasten åpne/lukke brygger 19.3 Tasten rens 19.4 Programmeringstast Når maskinen er i bruk, kan det hende at standardinnstillingene er feilaktige eller utilstrekkelige for det aktuelle formålet. Disse innstillingene kan justeres ved å følge instruksjonene i 6.2. Kapitlet (4.) beskriver derfor kun normal daglig bruk av maskinen. Periodevis vedlikehold, av brukere med begrenset fullmakt, beskrives i del 5. 6 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

20 4.2 Daglig bruk Slå maskinen på med AV/PÅ knappen (17.) bak døren (3.). Når maskinen er slått på, vises en liten rød firkant på bryteren. Når maskinen varmer opp, vises et blinkende termometer øverst til høyre i displayet. Det er bare mulig å tappe når termometeret ikke lenger vises Tappe i en kopp Du kan bare velge drikkene som vises på displayet med en sort prikk. Sett en tom kopp under kaffeutløpet (7.). Velg en drikk med en av knappene ( ). Valget bekreftes med en pipetone. På displayet, beholder bare drikken du valgte den sorte prikken. Deretter fylles koppen. Koppen blinker på displayet, og tappingssyklusen vises med en sirkel som bygger opp med segmentene Tappe i et krus, en halv kanne eller en hel kanne Etter 5 sekunder, tilbakestilles innstillingen automatisk til å tappe i en kopp. Når det gjelder ekstra sterk kaffe er det kun mulig å tappe i en kopp (se hvordan innstillinger justeres 6.2.2). Velg med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) krus, halv kanne eller hel kanne. Hvis et termometer vises på displayet, betyr det at temperaturen er (midlertidig) for lav som følge av at det er tappet for mye vann. Maskinen blokkeres helt til temperaturen er riktig. Sett et tomt krus eller en kanne under kaffeutløpet (7.). Velg ved å trykke på en av knappene ( ) for en drikk. Valget bekreftes med en pipetone. På displayet vises kun den valgte drikken med en sort prikk. Deretter fylles kruset eller kannen. Koppen blinker på displayet, og tappingssyklusen vises med en sirkel som bygger opp med segmentene. Hvis du trykker på en knapp etter at du har valgt krus, halv kanne eller hel kanne, hindrer du maskinen i å utføre denne oppgaven. Maskinen kan kun tappe én kopp Indikatoren full oppsamlingsplate Flytindikasjonen (10.) vises når maksimumsnivået for sølt drikke er nådd. Når dette skjer, må du tømme oppsamlingsbrettet så snart som mulig! Heve maskinen Hvis du bruker et krus eller en kanne som ikke passer under utløpet, kan du midlertidig fjerne oppsamlingsbrettet. Hvis det er nødvendig, kan du heve FreshOne 2 cm ved hjelp av et sett med føtter, som øker avstanden mellom utløpet og oppsamlingsbrettet. Du kan bestille et slikt sett som tilbehør, fra spesialisten din ( 9.2.1). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 7

21 4.2.5 Funksjoner for automatisk stopp Avfallskurven er full Følgende signaler kan vises på displayet, som automatisk stanser driften av FreshOne Tomt for filter Fig. 5 Avfallskurven er tom Fig. 4 Tomt for filter FreshOne stanser automatisk når det er tomt for filter. En blinkende rull med filterpapir vises på displayet. Rullen med filterpapir inneholder nok filter til 200 målinger. Sett inn en ny rull med filterpapir ( 5.1.4). Når du har satt nn en ny rull, er maskinen klar til å brukes igjen. Rullen med filterpapir Rullen vises ikke lenger på displayet. Når avfallskurven er full, stanser FreshOne automatisk (telleren er på maksimum). En avfallskurv vises på displayet. Etter 90 målinger, vises først en blinkende avfallskurv. Etter 100 målinger sanser maskinen, og avfallskurven viser konstant på displayet (se for andre innstillinger enn standardinnstillingene). Tøm avfallskurven. Trykk på tasten (19.1) for å tilbakestille maskinen. Avfallskurven fjernes fra displayet og maskinen er klar til bruk igjen. Du kan endre eller deaktivere antallet målinger maskinen må stanse etter på grunn av full avfallskurv ( ). Avfallskurven kan maksimalt inneholde filterpapir for 100 målinger. 8 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

22 5. VEDLIKEHOLD FOR BRUKERE MED BEGRENSET AUTORITET 5.1 Daglig Generelt Av åpenbare årsaker må maskinen og tilbehøret holdes rent. I tillegg må du daglig kontrollere at det er nok kaffe i ingrediensbeholderen (26.) og at det er nok filterpapir (28.). Bruk børsten (18.) på innsiden av døren (3.) for å rense vanskelig tilgjengelige deler. ADVARSEL Gjør det nødvendige hvis avskallingssignalet vises på displayet (fig.19 ) Tømming av oppsamlingsbrett og avfallskurv ADVARSEL Fjern oppsamlingsbrettet før du åpner døren. Det er løst plassert, og støttes ikke når døren er åpen. Fjern brettet. Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med. Riv forsiktig av filterpapiret (28.) like over avfallskurven (23.). Ta ut avfallskurven og kast det brukte filterpapiret og kafferestene. Avfallet er ikke miljøskadelig. Rens avfallskurven med varmtvann. Tørk over bunnen av maskinen med en fuktig klut. Sett avfallskurven tilbake i maskinen. Trykk på tasten (19.1) for å nullstille telleren full avfallskurv. Lukk døren (3.) med nøkkelen, og sett oppsamlingsbrettet tilbake i maskinen Kontrollere nivået i ingrediensbeholderen. Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med. Løft dekselet (1.). Sjekk innholdet i beholderen. Fylle på: Løft håndtaket (27.) foran filterpapiret. Løft ingrediensbeholderen (26.) litt på skrå, baklengs ut av maskinen. Fjern dekselet (26.1). Kontroller om kaffen ikke har størknet. Hvis så er tilfelle, må ingrediensbeholderen renses ( ). Fyll ingrediensbeholderen med Freshbrew malt kaffe. Trykk dekselet på beholderen, og sett den tilbake i maskinen. Pass på at drivclutchen (26.6) på baksiden av beholderen skyves over drivakselen i bakveggen, og at festeskiven (26.4) nederst faller inn i hakket på platen. Senk håndtaket (27.) for filterpapiret igjen, og pass på at filterpapiret går stramt langs veggen. Ingrediensbeholderen kan også fylles uten at du trenger å ta den ut av maskinen. Unngå å søle Freshbrew kaffe. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 9

23 5.1.4 Sette inn filterruller Rensing 27 Maskinen har et renseprogram som renser bryggeren. Det anbefales å kjøre dette programmet daglig. Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med B A Sett servicenøkkelen i åpningen (22.) og vri nøkkelen med solen, slik at den festet. Sett en kanne under kaffeutløpet (24.8). Trykk på tasten (19.3) på innsiden av døren. Fig. 6 Tilførsel av filterpapir Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med. Skyv en filterrull over holderen (27.) slik at den rulles ut på venstre side. Sett servicenøkkelen i åpningen (22.) og vri nøkkelen med solen, slik at den festes. Trykk på tasten (19.2) for å sette bryggerommet (24.1) i opp posisjon. FORSIKTIG! Rens filteret under bryggerommet (24.1) nøye. Ikke bruk en hard børste eller harde verktøy til å rense filteret. Børst (18.) kaffen fra filteret om nødvendig. Sett inn filterpapiret under lederen (24.11). Sett inn filterpapiret under bryggerommet (24.1). Sett inn filteret over rullen (24.5) og under hjulene (24.4). For å sette inn papiret under hulene, må du trykke sperrehaken (A) og samtidig støtte bryggeren på punkt (B). Trykk på tasten (19.2). Bryggerommet senkes sakte igjen (hvileposisjon) og filterpapiret presses ned til bryggeren. Sett en kopp under kaffeutløpet (24.8). Fyll en kopp med kaffe og kontroller papirrutingen. Ta ut servicenøkkelen fra åpningen (22.). Lukk døren med nøkkelen, og sett oppsamlingsbrettet foran maskinen igjen. Fig. 7 Skylling En blinkende kopp på displayet indikerer at rensing pågår. Renseprogrammet skyller bryggeren med varmtvann. Gjenta rensingen ved å trykke på tasten (19.3) igjen til vanne som kommer ut av kaffeutløpet er rent. Ta ut servicenøkkelen fra åpningen (22.). Lukk døren med nøkkelen, og sett oppsamlingsbrettet foran maskinen igjen. Varmtvannsystemet krever ikke daglig vedlikehold. 10 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

24 5.2 Ukentlig Generelt Følgende aktiviteter må utføres hver uke: Rensing på utsiden Fjern oppsamlingsbrettet (9.). Vask alle delene på oppsamlingsbrettet i varmtvann. Rens utsiden av maskinen med en fuktig klut. Bruk et rensemiddel som ikke forårsaker skraper eller rust, hvis det er nødvendig. Etterpå tørker du maskinen med en myk tue. Sett oppsamlingsbrettet (9.) foran maskinen igjen Rensing på innsiden Rense bryggeren Fjern oppsamlingsbrettet (9.). Åpne døren (3.). Riv forsiktig av filterpapiret, like foran bryggeren. Sett servicenøkkelen i åpningen (22.) og vri nøkkelen med solen, slik at den festet. Trykk på tasten (19.2) for å sette bryggerommet (24.1) i opp posisjon. Kast resten av filterpapiret i avfallskurven. Ta avfallskurven ut av maskinen og kast det brukte filterpapiret sammen med kafferestene. Trykk på tasten (19.1) for å tilbakestille telleren full avfallskurv til null. Fjern varmtvannsslangen (25.) fra blanderen (24.2). Vipp bryggeren bakover, og flytt den forsiktig oppover slik at den ikke lenger er festet til maskinen. Trekk blanderen (24.2) forstiktig av bryggerommet (24.1) ved å ta blanderen rundt ringen og trekke den opp. Trekk utløpsdelene (24.7 og 24.8) forsiktig ut av bryggeren. Vask alle delene, inkludert bryggeren, i varmtvann (med et rensemiddel som ikke forårsaker rust, om nødvendig). Vær ekstra nøye med innsiden av blanderommet (24.1) og blanderen (24.2). Fig. 8 Kaffeavleiring i traktekammer Rens med varmtvann etterpå. Hvis ikke innholdet kan fjernes på måten som ble beskrevet over, kan du bruke Cleaner. Fyll en bøtte med ca 5 l varmtvann (min. 80 C) og oppløs 1 pose med Cleaner. Legg delene som skal renses i denne løsningen. La alt dette blandes en stund (maks. 10 min). Skyll av Cleaner løsningen. Etter dette må alt skylles godt med varmtvann. FORSIKTIG! Rens filteret under bryggerommet (24.1) nøye. Bruk ikke harde børster eller verktøy når du renser filteret. Når du setter bryggeren tilbake på plass, kan du posisjonere driven (24.10) slik at den passer i clutchen på bakveggen, ved hjelp av spesialverktøyene som følger med. Fest alle delene igjen i motsatt rekkefølge. Sett inn filterpapiret ( 5.1.4) Rensing av ingrediensbeholderen Løft håndtaket (27.) foran filterpapiret. Løft ingrediensbeholderen på skrått bakover og ut av maskinen. Fjern dekselet (26.1). Rist ingrediensene ut av beholderen og inn i en ren og tørr bolle. Fjern utløpet (26.3). Fjern restene fra ingrediensbeholderen, spiralen og utløpet, ved hjelp av skurebørsten som følger med. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

25 ADVARSEL Hvis du renser ingrediensbeholderen med vann, må du passe på at alle delene er tørre før du fyller beholderen på nytt. Dette for å forhindre beleggdannelse. Fyll beholderen på nytt med Freshbrew kaffe, som er tilgjengelig spesielt for denne maskinen. Trykk dekselet (26.1) og utløpet (26.3) på ingrediensbeholderen (26.) og sett den tilbake i maskinen. Pass på at drivclutchen (26.6) på baksiden glir over drivkammen på bakveggen. Pass på at festekammen (26.4) nederst faller inn i hakket på platen. Kontroller at alle delene er festet riktig, før du bruker maskinen igjen: Er ingrediensbeholderen (26.) på riktig plass, og er festekammen (26.4) på undersiden av hakket på blikkplaten? Er utløpet (26.3) på ingrediensbeholderen passert godt over blanderen (24.2)? Er blanderen (24.2) på bryggeren igjen, med låsefjæren (24.3) på varmtvannsslangen (25.) på forsiden? Er varmtvannsslangen (25.) riktig plassert? Er avfallskurven (23.) plassert på nytt? Har kaffeutløp delene (24.7 og 24.8) montert igjen? Er filterpapiret (28.) riktig plassert og trykker bryggeren (24.1) ned filterpapiret? Lukk døren (3.) med nøkkelen, og plasser oppsamlingsbrettet (9.) foran maskinen igjen. 12 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

26 6. BRUK AV PROGRAMMERINGSENHETEN Maskinen leveres med et program som lar brukeren lese data og stille inn maskinen i samsvar med egne preferanser. Programmet kan delvis blokkeres. Kontakt installatøren. 6.1 Avlesing eller tilbakestilling av telleren Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å starte programmeringen. Displayet viser vekselvis et tresifret og et sekssifret tall. De tresifrede tallene viser totalt antall kopper, krus og halve eller hele kanner etter siste nullstilling av telleren. Det sekssifrede tallet viser totalt antall kopper, krus og halve eller hele kanner som maskinen har levert siden den ble tatt i bruk første gang Lese av tellerposisjoner per drikk Velg drikk med en av velgeknappene. Velg med innstillingsnøkkelen (5.6 eller 5.8) kopp, krus, halv eller hel kanne. Les av tellerposisjonene. En sort prikk på displayet, viser hvilken drikk som er valgt Nullstilling av telleren Velg en drikk med en av velgeknappene. Hold knappen inne i 5 sekunder. Telleren for alle drikker nullstilles for kopp, krus, halve og hele kanner. Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å gå tilbake til grunnposisjonen på displayet. 6.2 Innstillingsmuligheter Alle endringene kan gjøres etter hverandre, fordi de følger etter hverandre. Følgende avsnitt forklarer prosedyrene for hver innstillingsmulighet, dvs ikke etter hverandre. Fig. 9 Tellerposisjoner Lese av tellerposisjoner for tappede drikker Velg med innstillingsnøkkelen (5.6 eller 5.8) kopp, krus, halv eller hel kanne. Les tellerposisjonen Stille inn mengden med drikke Nedenfor, i beskrivelsen av innstilling av drikkmengde, brukes vanlig kaffe som eksempel. Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å starte programmeringen. Trykk en gang på [Enter] (5.7). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

27 Fig. 10 Innledende situasjonsprogrammering Velg vanlig kaffe. Drikk Standardinnstilling ml Innstillingen din ml vanlig kaffe / mild kopp 125 kaffe / sterk kaffe krus / 2 kanne 500 kanne 1000 ekstra sterk kaffe kopp 80 krus OFF 1 / 2 kanne OFF kanne OFF varmtvann kopp 140 krus / 2 kanne 500 kanne 1000 Tabell 1 Innstillinger for mengde av drikke Fig. 11 Stille inn mengden med drikke Angi mengden med drikke ved hjelp av innstillingsnøkkelen (5.6 eller 5.8), per kopp. Trykk på innstillingstasten (5.6 eller 5.8) for å gå raskt gjennom alle trinnene. Se tabell 1 for standardinnstillingene og (u)muligheter. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Trykk på [Enter] (5.7) for å stille inn verdiene for et krus. Trykk på [Enter] (5.7) for å stille inn verdiene for en halv kanne. Trykk på [Enter] (5.7) for å stille inn verdiene for en hel kanne. Mengden for mild kaffe og sterk kaffe er også angitt nå. På samme måte kan du angi mengdene for ekstra sterk kaffe og varmt vann. Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å fullføre programmeringen Skru av eller på tappemulighetene krus, halv kanne eller hel kanne Hvis maskinen er innstilt for betalt levering, er tapping av krus, halv eller hel kanne ikke mulig Skru av Senk verdien for krus til minimum ( 6.2.1). På displayet vises OFF. Tappemulighetene for krus, er nå slått av. Når du velger krus vises det ikke en prikk på displayet. Da er dette alternativet utilgjengelig. Denne tappemuligheten kan skrus av på samme måter for alle typer drikker. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen Skru på Øk verdien for krus ( 6.2.1). Displayet viser på nytt verdien du skal angi i ml. Tappemuligheten for et krus, er nå slått på. Denne tappemuligheten kan slås på på samme måte for alle drikker. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. 14 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

28 6.2.3 Innstilling av styrke Bryggerstopper Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk én gang på [Enter] (5.7). Fig. 12 Innledende situasjonsprogrammering Velg drikk. Trykk fire ganger på [Enter] (5.7). Hvis du ønsker mild kaffe og sterk kaffe trykker du bare en gang på [Enter] (5.7)! FreshOne lager fersk kaffe ved hjelp av vakuumprinsippet. Målinger av malt kaffe og varmtvann, legges til på toppen av bryggeren. Stempelet på bryggeren presser først luft gjennom filterpapiret til kaffen og varmtvannet, og deretter stanser det i noen sekunder for å forsterke uttrekkingen [S1] (kan justeres mellom 0 og 10 sek). Deretter går stempelet nedover, noe som gjør at kaffeekstraktet trekkes gjennom filterpapiret. Før kaffeekstraktet forlater bryggeren, stopper stempelet på nytt [S2] (kan også justeres mellom 0 og 10 sek.) for å trekke ut så mye væske som mulig fra kafferestene. Filterpapiret med kafferestene transporteres automatisk til afvallskurven, og deretter er bryggeren klar til å ta fatt på neste syklus. Stempelet er i hvileposisjon igjen, like over utløpsåpningen Innstillingen av bryggerstopper Tidspunktene for bryggerstopper er satt av produsenten (tabell 3 ), og gir et godt resultat ved denne innstillingen. Du kan imidlertid justerer verdiene, ettersom omstendighetene ikke nødvendigvis alltid er like. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk én gang på [Enter] (5.7). Velg vanlig kaffe (5.1). Trykk fem ganger på [Enter] (5.7). Fig. 13 Styrke, drikk Angi styrken med innstillingstasten (5.6 eller 5.8). Du kan gå hurtig gjennom valgene ved å holde inne innstillingstasten (5.6 eller 5.8) lenger. Se tabell 2 for standardinnstillingene. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Drikk Standardinnstilling Innstillingen din % % vanlig kaffe 50 mild kaffe 40 sterk kaffe 60 ekstra sterk kaffe 66 varmtvann Tabell 2 Innstilling av styrke Fig. 14 Stille inn bryggerstopper 1 Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) antall sekunder for [S1]. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Trykk på [Enter] på nytt (5.7). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

29 6.2.5 Angi varmtvannstemperatur Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk tre ganger på [Enter] (5.7). Fig. 15 Stille inn bryggerstopper 2 Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) antallet sekunder for [S2]. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. Bryggerstopp Standardinnstilling Innstillingen din S1 1.5 s... s S2 0.5 s... s Tabell 3 Bryggerstopp ADVARSEL Når innstillingen for [S1] er for høy, kan dette føre til overekstraksjon, noe som gir kaffen en bitter smak. Fig. 16 Temperaturinnstilling Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) temperaturen. Ved å holde inne tasten (5.6 eller 5.8) lenger, går du raskt gjennom utvalget. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. Maskinen setter automatisk temperaturen 4 C under kokepunktet. Denne temperaturen gir maksimalt kaffeuttrekk, og optimal smak. 16 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

30 6.2.6 Innstilling av avskallingssignal Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk fire ganger på [Enter] (5.7) Innstilling av indikasjon / stoppfunksjon for full avfallskurv Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk fem ganger på [Enter] (5.7). Fig. 17 Avskallingssignal Angi ved hjelp av innstillingstasten (5.6 eller 5.8) den påkrevde verdien. Husk å ta vannherding i betraktning (tabell 4 ). Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. Posisjon Signal etter Vannherding antall liter DH TH Beskrivelse OFF Ingen signal 1 ± 250 liter herdet 2 ± 500 liter ganske herdet 3 ± 1000 liter middels 4 ± 1500 liter mykt 5 ± 2000 liter veldig mykt 4,0 DH = 0,714 mmol/liter 5,6 DH = 1,000 mmol/liter 8,0 DH = 1,429 mmol/liter 12,0 DH = 2,143 mmol/liter 18,0 DH = 3,214 mmol/liter 30,0 DH = 5,357 mmol/liter 10,0 TH = 1,000 mmol/liter Tabell 4 Innstillinger for vannherdelse Forhør deg ved det lokale vannverket, om vannhardheten, og velg alltid riktig innstilling. Standardinnstillingen for maskinen, er posisjon 3. Maskinen registrerer automatisk antall liter med vann etter hver avskallingssyklus. Hvis innstillingene ikke er korrekte og/eller avskallingssymbolet på displayet ignoreres, er ikke lenger garantien gyldig! Fig. 18 Avfallskurv indikasjon Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) hvor mange sykluser som kan gjennomføres før maskinen må stoppe pga full avfallskurv (tabell 5 ). Stoppefunksjon Standardinnstilling Innstillingen din Sykluser 100 x Tabell 5 Full avfallskurv Ved å holde inne tasten (5.6 eller 5.8) lenger, går du raskt gjennom utvalget. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen Skru av indikasjonen full avfallskurv Senk angitt verdi ( 6.2.7) til minimumsverdien. OFF vises på displayet. Indikasjonen/stoppefunksjonen full avfallskurv er nå slått av. ADVARSEL Slå bare av indikasjonen/stoppefunksjonen full avfallskurv når du bruker en ekstern avfallskurv under arbeidsplaten ( 3.2.2). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning VANNAVKJØLER. Chiller

Bruksanvisning VANNAVKJØLER. Chiller Bruksanvisning VANNAVKJØLER Chiller Bravilor Bonamat Bruksanvisning CHILLER Vannavkjøler 700.403.353C/07 2006 2006 Bravilor Bonamat Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland 2006

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Bruksanvisning CONTAINERTRAKTER MED TAPPEKRAN FOR VARMT VANN (TEVANN)

Bruksanvisning CONTAINERTRAKTER MED TAPPEKRAN FOR VARMT VANN (TEVANN) Bruksanvisning CONTANERTRAKTER MED TAPPEKRAN FOR VARMT VANN (TEVANN) Med enerett. Det er ikke lov å kopiere og/eller publisere noen del(er) av dette dokumentet ved hjelp av trykking, kopiering, mikrofilm

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer