Vil fjerne alle bibliotekarstillingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil fjerne alle bibliotekarstillingene"

Transkript

1 3 7. å r g a n g Vil fjerne alle bibliotekarstillingene i grunnskolen!

2 Fjell folkeboksamling Øygarden folkebibliotek Sund folkebibliotek Lardal bibliotek Fredrikstad bibliotek Hvaler bibliotek Sør Aurdal folkebibliotek Flekkefjord bibliotek Elverum bibliotek S TA D I G F L E R E B I B L I O F I L - B I B L I O T E K Takk for nok et fremgangsrikt Bibliofil-år Vi vil gjerne rette en takk til alle bibliotek som har brukt Bibliofil i mange år. Dere bidrar til at vi kan utvikle ny funksjonalitet og enda bedre arbeidsrutiner i Bibliofil. Takk også til alle som har valgt å satse på våre RFID-løsninger, med tett integrering i Bibliofil. Morsomt at produktene Alma, Ask, Knut, Mjølner, Odin, Sif og Thor slår an i bibliotekene! Tusen takk også til de nye bibliotekene som har valgt å satse på Bibliofil for framtida. Det har blitt mange nye medlemmer i Bibliofilfamilien de siste årene, og det gir oss enda bedre grunnlag til å videreutvikle funksjonaliteten. Til slutt også litt skryt til Biblioteksystemleverandørene, et samarbeid som muliggjør utvikling av nye felles publikumsløsninger i norske bibliotek. Synlige resultat er blant annet Nasjonale lånekort og vårt Norgeslån, som stadig blir mer brukt. Vi i Bibliofil vil fortsett vårt arbeid for å gi bibliotekene stadig bedre løsninger! levert av B i b l i o t e k - S y s t e m e r As. P o s t b o k s , L a r v i k Te l e f o n : Te l e f a k s : I n t e r n e t t : h t t p : / / b i b l i o f i l. n o E - p o s t : f i r m a p o s b i b l i o f i l. n o

3 Smånytt- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmå nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmå nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm 6 Smånytt 8 15 Triumf for fornuften enn så lenge 18 Årets bibliotek Triumf for fornuften enn så lenge...8 Even om databaser: Google Scholar igjen...13 Anette Kure overtar roret...15 Skolebibliotekene trenger bedre statistikk og analyser...16 Årets bibliotek...18 Hva vil skje med samlingene i biblioteket? Sverige: Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek...22 Skolebibliotekutvikling...24 Klar for nye oppgaver...28 Skolebiblioteket er en del av skolen...31 Et gammel bibliotek for fremtiden...32 Skolebibliotekene reddet fra sparekniven I Bærum ville rådmannen slette alle bibliotekarstillingene i grunnskolen. 40 stillinger, 22.5 fulle årsverk, ville rådmannen, Marit Langfeldt Ege, fjerne for å spare beskjedne seks millioner kroner i året. Ingrid S. Stephensen Redaktør Budsjettforslaget satte kreftene i sving hos befolkningen. Protestaksjoner ble satt i gang. NBF kom på banen. Saklige begrunnelser førte til at politikerne snudde. Skolebibliotekene ble reddet. Til slutt. For ett år. Den samme rådmannen foreslo i fjor å utradere alle skolebibliotekarstillingene i ungdomsskolen. Noe som ikke lyktes. Dette er veldig trist. For Bærum kommune har i rundt 40 år vært modell for andre kommuner. Bærum var den første kommunen med utdannede bibliotekarer i grunnskolebibliotekene. Et stort engasjement og aksjoner virker. Takket være NBF sentralt og NBF avdeling skole ble skolebibliotekene reddet. Et åpent brev til alle politikerne i Bærum ble skrevet. I brevet står det at å kutte i disse stillingene vil føre til et stort tilbakeskritt. I dagens kunnskapssamfunn må skolen ha bemannede skal utforme en strategiplan før neste budsjettforslag. Mens rådmenn i Norge er ivrige i å kutte stillinger i skolebibliotekene, er det annerledes i vårt naboland Sverige. En ny lov fra 1. juli i fjor slo fast at alle skoleelever skal ha tilgang til skolebibliotek. Men i dag er kun 25 prosent av skolebibliotekene bemannet. -Regjeringen vet at ikke alle elever i dag har tilgang til et skolebibliotek. Den saken må følges opp politisk, påpeker Bertil Östberg, statssekretær ved Utdanningsdepartementet. Inn- holdinnhold- InnholdInnholdInnhol- dinnholdinnholdinnholdinnhol- dinnholdinnholdinnholdinnholdinninnholdinnhold- InnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhol-dInnholdInnhold- InnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhol- dinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhol- Innhold Så vet du hva som skjer! Anette Kure overtar roret 24 Skolebibliotekutvikling skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Bærum mener alvor med sin satsning på kunnskap i kommunen, må dere beholde bibliotekarene på skolebibliotekene. Slik avsluttes brevet. I Bærum har skolebibliotekarene dannet en gruppe som bibliotekforum

4 Scannere Møbler Mikrofilm Lyttestasjoner Innredningshjelp Synsprodukter Belysning Rullearkiv fremtidens bibliotek Alt du trenger til en rimelig pris... Selvbetjeningsautomater Møbler Innredningshjelp Belysning Scannere Mikrofilm fremtidens bibliotek Synsprodukter Rullearkiv Rekvisita og utstyr Lyttestasjoner Reparasjonsmaskiner for CD/DVD Ergonomiprodukter Bestill Hovedkatalogen! Alt til biblioteket Postboks 9102, 3036 Drammen Tlf Faks BIBLIOTEKUTSTYR Hovedkatalogen for bibliotek, arkiv og museum Selvbetjeningsautomater Rekvisita og utstyr Navnet på god service Vi designer ditt nye bibliotek Reparasjonsmaskiner for CD/DVD Alt du trenger Ergonomiprodukter FØR ETTER Roboto Helautomatisk DVD/CD Reparasjonsmaskin Helautomatisk la maskinen gjøre jobben Miljøvennlig du reparerer, i stedet for å kaste Effektiv reparerer opp til 100 skiver om gangen Bruk dagen mer effektivt mens maskinen arbeider for deg Brukervennlig legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten Maskinen er raskt tjent inn frigjør medarbeiderne til annet arbeide Reparerer alle typer skiver spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray Penger spares du slipper å sette av så mye penger til nykjøp når skivene blir reparert Billig i drift hver reparasjon koster kr 3,37. Hva koster en ny lydbok eller et nytt spilll? Postboks 9102, 3036 Drammen Tlf Faks

5 Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har or ren har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ren har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lede ren har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Leder e n har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har o r d e t Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet: Anettte Kure, kst. leder Norsk Bibliotekforening Stort engasjement Høsten 2011 var det igjen urolige tider i Bibliotek-Norge, og mørke skyer truet på mange kanter av landet. NBFs uttalte bekymring over kommuneøkonomien etter årets statsbudsjett viste seg berettiget flere steder i landet ble det foreslått til dels dramatiske kutt i bibliotekenes budsjetter. På bakgrunn av henvendelser fra lokallag og bibliotek ba ledelsen i NBF lokallagslederne om å gjøre en rask kartlegging av situasjonen i eget fylke eller region. Rapportene vi fikk inn dannet grunnlag for et telefonmøte hvor situasjonene og enkelttilfeller ble diskutert. Tilbakemeldingene viste et stort engasjement ute i lokallagene, og ikke minst at mye godt politisk arbeid er utført. Lokalavdelingene har tatt kontakt med mange politikere, skrevet brev og leserinnlegg, skapt allianser og nettverk er brukt. Og alt dette arbeidet gir resultater. Heldigvis ser det i skrivende stund ut til at mange politikere rundt om i det ganske land ikke følger rådmennenes innstillinger, men redder filialer, reduserer kuttforslag eller unnlater helt å kutte i bibliotekbudsjettene. Mange steder er dette takket være innsatsen fra NBFere i samarbeid med andre bibliotekvenner. Jeg synes i denne sammenhengen det også er verdt å legge merke til at det i noen kommuner satses skikkelig på biblioteket som en viktig arena for mellommenneskelige møter, kulturelle inntrykk, læring og leseropplevelser. Et strålende eksempel jeg vil trekke frem er Asker kommune, hvor politikerne over lang tid har sørget for at innbyggerne i kommunen har et meget godt bibliotek. De valgte å bevilge kroner ekstra til biblioteket i 2012, øremerket bedre åpningstid. Asker-politikerne ser at økt tilgjengelighet er et gode for innbyggerne. Hovedbiblioteket som er plassert i sentrum, vil med utvidet åpningstid om kveldene være et trygt, kontrollert, gratis treffsted for alle innbyggere, og kanskje særlig for ungdommen. Slike gladsaker sammen med vissheten om alt det som gjøres ute i NBFs organisasjon gjør jobben som NBF-leder morsom og inspirerende! Ett av mine nyttårsforsetter blir at NBF skal arbeide mer systematisk med å få synliggjort det flotte, viktige arbeidet dere som er tillitsvalgte gjør i spesialgrupper, lokalavdelinger og utvalg innad i egen organisasjon, så vel som overfor beslutningstakere og andre. Hovedstyret og sekretariatet trenger en tett kontakt med alle organisasjonens ledd. Vi som er tilllitsvalgte i denne flotte organisasjonen bør lære av hverandre og inspirere hverandre. Slik kan vi sammen gjøre NBF til en enda sterkere og mer innflytelsesrik forening. Utgiver Norsk Bibliotekforening Redaktør: Ingrid S. Stephensen I redaksjonen: Anders Ericson Smånytt: Torunn Helene Fredriksen Redaksjon og ekspedisjon Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: norskbibliotek forening.no Webside Redaksjonsråd Leder: Marit Somby Liv Evju Kim Tallerås Idunn Bøyum Forsidebilde Foto: Istock Design, layout og produksjon Opplag: 3500 ISSN Årsabonnement: kr 350,- Gratis til NBF-medlemmer Annonsepriser 2012 Format 4 farger Sort 1/1 side , ,- 1/2 side 8 000, ,- 1/4 side 6 300, ,- All bestilling av annonser skal skje via HS-Media. Ring Mona tlf: E-post: no Utgivelser 2012 Nr mars Nr mai Bibliotekforum forbeholder seg retten til å gjøre bladets innhold tilgjengelig også i elektronisk form. Vi tar med glede imot stoff, men forbeholder oss etter avtale retten til å forkorte og redigere manuset samt avgjøre når og om Blader merket er medlem av Den Norske Fagpresses Forening Bladet trykkes på klorfritt miljøvennlig papir bibliotekforum

6 SmånyttSmånyttSm tsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmåny t ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm Småny y t t S- y t t S - SmånyttSmånyttSmånyttSmå n y t t S- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm nytts- S m å - nyttsmånyttsmånyttsmånytts Smån Smån Små Små Små Små S m å n y t t Konkurransevridende e-boksalg Skjermdump av ereolen.dk. Det danske nettstedet ereolen.dk er bibliotekenes utlånstjeneste for e-bøker. Nå får nettstedet kritikk fordi man planlegger å selge bøker i tillegg til å låne ut. - Det er sterkt konkurransevridende. I stedet for at en bokhandel får handelen, tar offentlige bibliotek seg godt betalt for å formidle den, sa Jørgen Balle Olesen, direktør ved nettbokhandelen Saxo.com, til Politiken 27. november. De som står bak avtalen avviser kritikken med at de fleste som benytter tjenestene, neppe kommer til å kjøpe e-bøkene i og med at de har mulighet til å beholde dem inntil 60 dager. Bak ereolen.dk står 63 danske forlag og de fleste kommunene i Danmark. Bibliotekene betaler kr 18,50 pr tittel som lånes ut, og hvis låneren velger å kjøpe e-boken, får biblioteket halvparten av kjøpesummen. Forlaget tar resten. Nettstedet er kun et prøveprosjekt, og alle som skal benytte tjenestene må ha lånekort og pinkode fra sitt lokale bibliotek. THF Feiret 175 år Fortellergruppen FabelAkt og Deichmanske bibliotek arrangert desember et fortellerkurs for ungdom mellom 13 og 18 år. 15. desember skulle resultatet av kurset presenteres i form av en forestilling. Dagsavisen hadde forhåndsomtale av arrangementet 1. desember. Temaet for fortellerkurset var ungdommenes egne opplevelser av 22. juli. Vi har fått meldinger om at det er stort behov blant ungdom å snakke mer om hvordan de opplevde terrorangrepene, sa avdelingsleder ved Deichmanske bibliotek på Grünerløkka, Kenneth Langås til avisen om bakgrunnen for fortellerkurset. Kurset var en del av prosjektet «Ung Fortellerscene» som lærer ungdom fortellerteknikker. Prosjektet har også som mål å gi unge mestringsfølelse og selvtillit. THF Forfører og forfatter Giacomo Girolamo Casanova var en svindler, diplomat, soldat, alkymist og fiolinist som gamblet, reiste, forførte og søkte nytelse. Han var født i Italia, men anså Frankrike som sitt hjemland. Casanova var også skribent og produserte mer enn 3700 sider, altså mer enn Knausgårds Min kamp. Nasjonalbiblioteket i Frankrike kjøpte dokumentene etter Casanova i De er i gang med digitaliseringen, og memoarene vil bli gitt ut i flere bind fra Fram til midten av februar 2012 kan man se dokumentene utstilt på Nasjonalbiblioteket i Frankrike. Der legger man ikke hovedvekten på forførerkunsten, men på de detaljerte og fargerike beskrivelsene av kulturen og det sosiale livet i 1700-tallets Europa. New York Times fortalte 28. november om den lange veien dokumentene hadde tatt fra sin opphavsmann til nasjonalbiblioteket. De hadde gått via en nevø av forfatteren og hans etterkommere, og en tysk forlegger hadde eid dem en stund. De ble antatt ødelagt under bombing av Dresden under 2. verdenskrig, men i all hemmelighet unnslapp de via sykkel til Leipzig, før et amerikansk militærkjøretøy fraktet dem til Wiesbaden. I 2007 tok den franske ambassadøren i Berlin kontakt med direktøren for det franske nasjonalbiblioteket. Flere års forhandlinger og 55 millioner kroner senere kan biblioteket stille ut de unike dokumentene. En historie helt etter forfatterens hjerte, mente journalist Elaine Sciolino. Det kan hun vel ha rett i. THF Pung ut og les BBC meldte 29. november at British Library er i gang med å digitalisere sitt avisarkiv. Arkivet inneholder bortimot samtlige utgaver av alle aviser som er gitt ut i Storbritannia de siste 300 årene. Arbeidet vil vare 10 år til, og planen er å skanne 40 millioner sider. Biblioteket har involvert et teknologifirma som spesialiserer seg på familiehistorie. Det fører til at brukerne må beregne [?] og betale for et abonnement for å kunne lese og laste ned aviser. THF 6 bibliotekforum 1 12

7 ttsmånyttsmån tsmånyttsmånyttsm tsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttS yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånytt SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttS nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytt- Foto: Wikimedia commons Et hovedverk forlot Danmark S m å n y t t Et eksemplar av astronomen Tycho Brahes verk De Nova Stella er blitt solgt ut av Danmark. Boken ble skrevet i 1573, og regnes som et av hovedverkene i den empiriske naturvitenskaps gjennombrudd. Den ble kjøpt av en anonym, privat kjøper i Europa for den nette sum av 4,1 millioner danske kroner. Forhåndsvurderingen lå på mellom og kroner. På grunn av bokens betydning for verdenshistorien forventet mange at Kulturværdiudvalget ville stoppe salget. Siden Det kongelige Bibliotek har tre eksemplar av boken, og i tillegg har skannet den inn, valgte man likevel ikke å blande seg inn. Det førte til en del debatt i avisen Politiken de siste dagene i november. De skal finnes 20 eksemplarer av boken spredt rundt i verden. Flere av dem er eid av store bibliotek. Boken beviser at stjernehimmelen er foranderlig. Den regnes også som begynnelsen på den empiriske vitenskapen. THF Pippi i hardt vær igjen Astrid Lindgrens datter har tatt Pippi i forsvar etter at hun ble angrepet for rasisme under et seminar i Tyskland tidligere i høst. Avisen The Local gjenga teologen Eske Wollrads kritikk av Pippi i en lengre artikkel 8. november. Hun vil ikke at bøkene om Pippi skal trekkes fra markedet, men synes de bør utstyres med fotnoter på de følsomme stedene. Kritikken har ført til mye diskusjon i tysk media, og både The Guardian og Aftonbladet har gitt den spalteplass. 15. november skrev Karin Nyman bloggposten «Pippi Långstrump är en fara för barnen igen!». Der kommenterer hun Wollrads utsagn. Nyman trekker fram to viktige aspekter i sitt forsvar for morens litterære figur: Bøkene er preget av den tiden de er skrevet i, og det var aldri meningen at de skulle beskrive virkeligheten. Bloggposten er publisert på bloggen til Kjell Åke Hansson (astridlindgrensnas.wordpress.com). Han er direktør ved stiftelsen Astrid Lindgrens Näs. THF Foto: Deutsche Post / Wikimedia commons. Her få kke bestemor henge Avisen Morgenbladet har fått med seg at Drammensbiblioteket har hatt nyåpning for sin ungdomssatsning, Popkult. 11. november skrev de i positive vendinger om sammenligningen med bydelene Camden i London og Grünerløkka i Oslo. De tror også at plakaten «Her få kke bestemor henge» vil slå an. Men stedets outsiderstatus stiller de seg mer tvilende til. THF Ingen skole uten bibliotek Den nye svenske skoleloven setter klarere krav til skolebibliotek enn tidligere. Elever skal ha tilgang på et bibliotek i nærheten av skolen, heter det. Loven gjelder for alle skoleslag med unntak av voksenopplæringen. Skolverket informerte om dette i sitt nyhetsbrev i november. De kommer også til å gi ut et eget faktablad om de nye reglene. Nytt er det også at store deler av lovteksten om skolebibliotek er flyttet fra bibliotekloven til skoleloven for å sikre at skoleeiere og skoleledere holder seg oppdatert. Man har også hatt et ønske om å gjøre skolebiblioteket til en skolesak, heller enn en biblioteksak. Flere friskoler har fått avslag på starte nye skoler fordi de mangler planer for skolebibliotek. På skolverket.se finnes det flere eksempler på hvordan skoler har bygd opp bibliotek. THF bibliotekforum

8 Triumf for fornuften Åsne Hestnes, leder NBF avd. skole, mener det er nyttig å kjempe for å redde skolebibliotekene fra sparekniven. Med et pennestrøk ville rådmannen i Bærum kommune slette alle bibliotekarstillingene i grunnskolen. Dette utløste et enormt engasjement i befolkningen. Majoriteten av politikerne tok til vettet og har bestemt ikke å ta handlingsplanen til følge når det gjelder skolebibliotekarene. Tekst: Marit Bødtker, frilansjournalist og bibliotekar. Foto: Privat Alt skjedde i oktober - november stillinger, 22,5 fulle årsverk, ville rådmannen i Bærum, Marit Langfeldt Ege fjerne og dermed spare den beskjedne sum av seks millioner kroner i året. Nedtrappingen skulle skje gradvis: Første året skulle det frigjøres 2,5 millioner kroner og så seks millioner for hvert av de neste tre årene. Få timer etter at rådmannen hadde lagt fram sin handlingsplan, trakk kommunalsjef for Bærumskolen, Solveig Juel seg med øyeblikkelig virkning. Hun ga ingen begrunnelse, men alle involverte antar at det var i protest mot rådmannens handlingsplan, der det ble gjort flere kutt i skolene, ikke bare for skolebibliotekarene. Sterke krefter Budsjettforslaget satte kreftene i sving hos Bærums befolkning. Foreldre, lærere, elever og ikke minst bibliotekarene selv satte i gang protestaksjoner, med saklige begrunnelser, og nå har de fått politikerne på sin side. 14. desember 2011 skal det formelt vedtas at ikke en øre skal røres av bibliotekarpotten. Fordi politikerne lytter til velgerne, regner man med at utfallet blir lysende klart, nemlig at de tradisjonsrike skolebibliotekarene i Bærum er sikret fortsettelse i sine nøkternt betalte yrker, i alle fall for et år fremover. 8 bibliotekforum 1 12

9 enn så lenge Først i landet Som første kommune i landet med utdannede bibliotekarer i grunnskolebibliotekene, har Bærum kommune i rundt 40 år vært modell for andre kommuner som har startet lignende virksomhet. Samtidig melder dessverre mange om redusering av bemanninger som resultat av kutt i kommuneøkonomien. I en leder i Asker og Bærums Budstikke 21. november 2011 ble det stilt spørsmål om denne redningsaksjonen i Bærum fra politikernes side bare er lettvinte politiske utspill i saker med stor symbolverdi, eller om bestemmelsen er forankret i overordnede mål og prinsipper. Det er et problem at når noen får mer må andre få mindre, og hvilke poster på budsjettet må nå lide? Åsne Hestnes, fra mai 2011 ny leder ved NBFs avdeling Skole og avdelingsleder ved Dønski videre-gående skoles bibliotek, sier at Budstikkas leder peker på noe viktig. Hun mener likevel at skole-bibliotekarene i Bærum har bidratt til å prøve å forankre skolebibliotekarvirksomheten til overordnede mål og prinsipper. Fortvilte brukere Vårt brev til politikerne, leserinnlegg og våre kontakter med FAU beviser dette, sier Hestnes. Samtidig har elever og brukere i skolebibliotekene reagert med vantro og fortvilelse. Det var fremdeles Budstikka, Asker og Bærums egen lokalavis som brakte nyheten om at skolebibliotekarene er reddet for et år fremover. Det var klasse 5A på Jong skole som hadde diskutert budsjettforslaget i timen. De skrev brev til politikerne og ba om at stillingene måtte reddes. Utvalgsleder Anne Lene Hojem troppet selv opp på Jong skole og overbrakte gladnyheten. NBF tok til orde NBF sentralt har også engasjert seg i denne saken. Den nylig avgåtte NBFlederen Svein Arne Tinnesand undertegnet i november et åpent brev til politikerne i Bærum, sammen med Åsne Hestnes og Ingeborg Rygh Hjortnen, leder i NBF Oslo og Akershus. De sier i brevet at forslaget om å kutte disse stillingene vil være et stort tilbakeskritt. Skolebblioteket er en viktig arena og et viktig verktøy for å oppnå skolens læringsmål for leseferdigheter og informasjonskompetanse. På skolebibliotekene er det nødvendig med et aktivt personale, som gjør at bibliotekene kan bruke bibliotekarene i arbeidet for å holde fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og digitale ferdigheter. Det er viktig å utnytte bibliotekarenes digitale kompetanse som veiledere i informasjonsgjenfinning, og personale med spisskompetanse på litteratur er en forutsetning for å samarbeide med lærerne om leseutvikling. Videre bør man utnytte potensialet som skolebiblioteket representerer, som sosialpedagogisk arena. I dagens kunnskapssamfunn må skolen ha bemannede skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Bærum mener alvor med sin satsing på kunnskap i kommunen, må dere beholde bibliotekarene på skolebibliotekene. Slik avsluttes brevet til politikerne i Bærum. NBFs bidrag har nok bidratt til at politikerne har snudd, men det er vel først og fremst engasjementet fra brukerne som har gjort utslaget, sier Åsne Hestnes og fortsetter: Vi håper jo at vi har levert gode argumenter slik at brukerne har kunnet støtte seg på skolebibliotekfaglige vurderinger. Åsne Hestnes har selv hatt et leserinnlegg i Budstikka, der hun blant annet oppfordrer foreldre til å spørre den enkelte skole om hvordan det står til med deres egne barns bibliotektilbud. Ingen vi har snakket med til nå kan tenke seg at rådmannen kan gå på sitt tredje nederlag i samme sak ved neste korsvei. I fjor foreslo nemlig den samme rådmannen å utradere alle skolebibliotekarstillingene i ungdomsskolen, noe som ikke lyktes. I år foreslo hun altså å nedlegge alle skolebibliotekarstillingene i hele grunnskolen fra neste år. Flere stillinger i videregående skole På landsbasis viser en kartlegging fra Møreforskning for noen få år tilbake, at bibliotekene i videregående skole er langt bedre stilt enn grunnskolen, med høy andel av fagutdannede bibliotekarer i fulle stillinger. Hordaland har lenge hengt etter, men kommer nå for fullt og med god støtte fra fylkesbiblioteket. Der har de gått fra ingen til rundt tjue utdannede bibliotekarer i videregående skole de siste fem årene. På feltet vgs er det også kamper å kjempe - men det er jo først og fremst i grunnskolen at skoen trykker mht personalressurs, sier Åsne Hestnes. Flere aksjoner? Det er ingen ny aksjon på gang, men skolebibliotekarene i Bærum har nettopp dannet en gruppe som skal jobbe med eventuell strategi før neste budsjettforslag, forteller Randi Lundvall, skolebibliotekar på Løkeberg skole i Bærum, og styremedlem i NBF Skole. Hun er også en av de mange bibliotekarene som har engasjert seg i denne saken. Åsne Hestnes forteller at denne typen aksjon også kunne vært aktuell andre steder i landet. NBF Skole har i høst skrevet tilsvarende brev til politikerne i Alta. NBF Skole samarbeider gjerne med lokallagene og kan være med å lage grunnlag for argumentasjon lokalt. Mange synes å tro at et skolebibliotek er et rom med bøker eller et boklager om du vil. For meg er skolebibliotek en arbeidsmetode. Det er når man lykkes med en pedagogisk og bibliotekfaglig samarbeidsvirksomhet, at det virkelig kan begynne å svinge, avslutter Åsne Hestnes. Forts. neste side bibliotekforum

10 Sakens kjerne Sakset direkte fra Bærum kommune: Rådmannens handlingsplan Avvikle ordningen med skolebibliotekarer Alle skoler skal etter loven ha skolebibliotek. Bærum kommune har bibliotekarer som har ansvar for skolebibliotekene. I 2011 koster ordningen 10,2 mill. Effekten av å avvikle ordningen med skolebibliotekarer vil gi en årlig innsparing på 6,0 mill. Etter Rådmannens vurdering trenger skolene 4,2 mill. for å kunne opprettholde skolebibliotekets funksjon. Konsekvenser for tjenesten/brukere: Med mindre ressursinnsats er det sannsynlig at støtten til elevenes lese- og skriveopplæring reduseres. Driften av selve biblioteket opprettholdes. Konsekvenser for organisasjonen/ansatte: Det vil bli 22,5 overtallige årsverk bibliotekarer. Den støtten bibliotekarene har gitt lærere når det gjelder opplæring i ulike fag, blir borte. Endringen sett i perspektiv: Skolebiblioteket er en naturlig arena for aktiviteter knyttet til lese- og skrivestimulering. Innenfor Kunnskapsløftet er det områdene informasjons- og lesekompetanse biblioteket skal betjene. Disse kompetanseområdene er fortsatt viktige for bærumsskolen. I 2011 koster ordningen 10,2 mill. Drift, mill kroner Avvikle ordningen med skolebibliotekarer -2,5-6,0-6,0-6, ser ut til å være reddet, men blir det nye aksjoner for framtiden? Truer riset bak speilet fortsatt? (Red.) Ingen oversikt Den svenske tankesmien Timbro har sett på om kommunene tar kulturen på alvor. Det har endt med rapporten "Noll koll: bristande uppföljning av kommuners kulturverksamhet". Der har man tatt for seg fem kommuner, som alle har høye ambisjoner på kulturfronten. Det viser seg likevel at de ikke legger like mye vekt på å evaluere tiltakene innen kulturfeltet som de for eksempel gjør innenfor skolen. Man har mye forskning som viser at kultur er positivt for blant annet læring og helse, men kulturen er likevel vanskeligere å tallfeste enn mye annet kommunen driver med, forteller rapportens forfattere. Evaluering er avgjørende for å sikre effektiv bruk av ressurser, mener de. Rapporten kan lastes ned fra timbro.se. Der kan man også lese en kort omtale og se en video fra lanseringen 18. oktober. THF Do not panic, I'm Islamic Det iranske nettstedet Ahlul Bayt News Agency viet 22. oktober oppmerksomhet til en utstilling i et av Wiens bibliotek. I oktober og november hadde nemlig Erdbergstrasse Bibliothek en utstilling om hodetørkler, Headscarf Experiments. Renate Tanzberger fortalte nettstedet om bakgrunnen for utstillingen: - Det hadde vært mange diskusjoner om hodetørkler, og det gikk opp for meg at jeg ikke hadde snakket med en eneste muslimsk kvinne om det. Det førte til at vi hadde workshopen Headscarf Experiments, lagt opp slik at muslimske kvinner ville få muligheten til å presentere for offentligheten den betydningen hodetørkler har for dem. Tørklene fikk tekster som Fred, «Ja, det er et tørkle rundt hodet mitt!», «Østeriksk» og «Ikke få panikk, jeg er islamsk». THF 10 bibliotekforum 1 12

11 LM Informasjonstjenester lanserer en effektiv ny tjeneste for administrasjon av elektronisk innhold LM Informasjonstjenester har utviklet den nye LibERM-tjenesten for å gjøre administrasjon av lisenser og vilkår for bruk av elektronisk innhold enklere. Tjenesten samler all informasjon som gjelder administrasjon av elektronisk innhold på ett sted, der informasjonen er tilgjengelig for hele personalet innenfor organisasjonen. Fordeler med tjenesten: Reduserer tiden som går med til å administrere elektronisk innhold Forbedrer intern kommunikasjon hele personalet kan finne all informasjon på ett og samme sted Gjør det mulig å evaluere bruken av elektronisk innhold gjennom f.eks. brukerstatistikker Ta kontakt med oss, så vil vi fortelle deg mer om LibERM-tjenesten og hvordan den kan være til nytte for organisasjonen din. Du vil også få en gratis 30-dagers prøveperiode! Heli Isoaho, kundesjef tlf eller LM Informasjonstjenester LM Informasjonstjenester er den ledende tilbyder av abonnements- og informasjonshåndteringstjenester i Nord-Europa. Vi tilbyr våre kunder administrasjon av tidsskriftabonnementer, e-bøker og databaser samt produkter for bruk og håndtering av e-ressurser. Våre kunder består av akademiske bibliotek, fagbibliotek, folkebibliotek og bedrifter samt deres informasjonssenter.

12 Mikromarc 3 brukere ser seg ikke tilbake! Teknologi for teknologiens skuld? Eveno nomdat databas baser E Evenom nomda databa baser Eveno nomd datab base Even nom data bas NÅ ER DET DIN TUR TIL Å BLI KJENT MED BIBLIOTEKENES BESTE VENN! Stadig flere går over til Mikromarc 3 det helt nye og banebrytende systemet for nordiske bibliotek. Med et helt nytt og behagelig brukergrensesnitt er Mikromarc 3 svært enkelt å forstå. Den pedagogisk riktige oppbygningen leder deg gjennom de ulike funksjonene på en intuitiv og ukomplisert måte nesten som om systemet selv aner hva du ønsker eller hvor du vil gå. Mikromarc 3 møter dine behov på en enestående måte; helintegrert, intuitivt og moderne. TA KONTAKT MED OSS, SÅ FÅR DU VITE MER OM BIBLIOTEKENES BESTE VENN! Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tel: Faks: Norske Computerworlds nettutgåve set 12. desember eit kritisk søkjelys på dei store og kostbare læringsplattformene i skolen. Hovudpoenget deira, også i leiarartikkelen, er at desse plattformene, som Moodle, Fronter og It's learning, no er blitt gamaldagse samanlikna med mange gode og gratis appar og program på internett: Nå utfordres læringsplattformene ytterligere av skybaserte tjenester som både er mer intuitive og som kan levere samme funksjonalitet. Dei oppsummerer: Skoleverket i Norge har ikke vært veldig gode til å ta i bruk informasjonsteknologi. Det har i mange tilfeller vært teknologi for teknologiens skyld - og ikke gode lærerplaner støttet opp med it der hvor det er fornuftig. Og Rune Karlsen, som har skrive mastergradsoppgåva "Ikt og en døgnåpen skole", seier til Computerworld at det til nå har vært lite "læring" i systemene. Dette stadfestar delar av det leseforskar Anne Mangen sa til i eit større intervju i Bibliotekforum nr. 7 i haust: Kunnskap om korleis hjernen, og kroppen, fungerer og lærer, er i mine auge ein føresetnad for å kunne seie noko om korleis ein best bruker dei ulike teknologiane til læring. Det er ein sterk tendens i skolen til at alt skal vere digitalt. Eg meiner vi i dag ser ei omfattande, ukritisk hyllest til potensialet til teknologien, og det empiriske og teoretiske grunnlaget for denne hyllesta er langt frå overbevisande. AE

13 abaser er Evenomdatab venomdatabaser Evenom databaser Evenomdatabaser Even tabaser Evenomdatabaser Evenomdatabase Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdata Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenom mdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Eve atabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatab aser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabase r Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Eve omdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomd databaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdata baser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabas er Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Ev Even om databaser Da Google introduserte Google Scholar (GS) senhøstes 2004 med vitenskapelige arbeider fra prestisjetunge kilder, var det en sensasjon. Garvede informasjonsarbeidere hevet øyenbrynene i mild forskrekkelse, vitenskapelig dokumentasjon var tross alt for alvorlig til man kunne overlate organiseringen av det til roboter. Google skulle ikke komme her og komme her! Det ble en alminnelig sport å kritisere GS og finne feil der, til stor underholdning for oss som skulle forelese om GS og hørte andre gjøre det. For feilene var mange og morsomme. Og gamle onlinebrukere som undertegnede som hadde jobbet med dette daglig siden 1978 var ikke overveldet over hva Google hadde prestert. Jeg har skrevet om denne basen to ganger før, i nr 3, 2005 da den var helt fersk og i nr 5, 2008 hvor jeg oppsummerte en del av kritikken, som jeg også var enig i. Men her er jeg med GS igjen. Den siste tiden har en skummel følelse kommet over meg. Jeg har forsøkt å stritte imot. Men det kan ikke la seg skjule lenger: Jeg har begynt å like Google Scholar. Veldig godt. Jeg har følt styrken av den mørke siden av kraften! (Har akkurat fått Star Wars på blueray.) Hvorfor denne omvendelse? Først, feilene som vi lo av før blir gradvis borte, ting jeg brukte som eksempler på feil er der ikke lenger eller de er kraftig redusert. Da kommer de gode sidene av GS frem. GS finner materiale andre baser ikke finner. Det kan være godt, kvalitetssikret og høyt sitert materiale. De har ofte lenker til hele artikkelen som ellers er bak høye betalingsmurer. (Uten at noe ulovlig er involvert!) Sammenliknet med ISI Web of Science og Scopus gir GS mange flere og ofte bedre treff av følgende grunner: GS har materiale som de andre ikke har. 1) Institusjonsarkiv og åpne arkiv hvor forskere har lagt ut artikler som er publisert i vitenskapelige publikasjoner. Dermed får alle en inngang til fulltekst, også de som ikke abonnerer. Innen en del fag er det mange arbeider som er gratis. 2) OA tidsskrifter og åpne arkiv. Her er det mange redigerte tidsskrifter som finnes gratis i full tekst, men som ikke er vurdert som viktige nok for Scopus og ISI. Google Scholar - igjen 3) Dekker langt flere nasjonale kilder. Det er et beklagelig faktum at ISI og Scopus er vestlig orientert. Da GS kom var det mange fra den tredje verden som opplevde at deres materiale ble mye mer lest. Jeg har også sett en artikkel fra Japan innenfor betongteknologi som er publisert i et japansk fagfellevurdert, engelskspråklig tidsskrift og sitert 200 ganger, og som ikke er i Scopus eller ISI. Tidsskriftet er heller ikke i BIBSYS. GS ga oss en lenke til hele artikkelen i PDF format. Da blir man meget imponert! 4) GS dekker bøker og kapitler i bøker. Slike kilder er ikke i de vanlige bibliografiske databasene, men GS tar dem med. Dette er viktig for forfattere som publiserer på den måten. En professor på NTNU har en bok med 332 siteringer som bare GS fanger opp med direkte søk. Jeg har også opplevd at søkere har kommet med emnesøk og via GS har funnet høyt siterte monografier om emnet som fantes på NTNU UB. Kort sagt, siteringer til bøker er ikke dekket uten videre i de andre to basene, og hvis man ikke vet om boken er det vanskeligere å finne den uten GS. Søker i hele teksten Så til den andre viktige grunnen til at jeg liker GS: Vi søker i hele teksten til dokumentene. ISI og Scopus har bare tittel, sammendrag og emneord som søkbare felt. Det har store konsekvenser når men søker etter spesielle emner. Som eksempel: Vi i Norge er forståelig nok opptatt av hvordan klimaforandringer påvirker Golfstrømmen. Søk på "climate change" "gulf stream" i Scopus og ISI gir en del treff, og relevante. Men det er langt flere og meget relevante treff i GS fordi gulf stream er for spesielt til å stå i sammendraget. Det er bare nevnt i selve teksten og kommer derfor ikke ut på søk i de vanlige databasene. Allikevel er artiklene som blir funnet ofte blink. Det er mange andre slike eksempler. En siste grunn: GS er gratis! Av førstebibliotekar Even Hartmann Flood, UBiT Flere artikler av Even Hartmann Flood: bibliotekforum

14 Vi har alle typer tårn. Nå også fyrtårn. Vi leter med lys og lykt etter gode og riktige produkter for bibliotek. Så neste gang du leter etter ting til biblioteket, vet du hvor du skal rette lyset. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Nå med miljøsertifikat BSEurobib _dec2011_90x270_fyretårn.indd

15 Anette Kure Overtar roret Tekst: Ingrid S. Stephensen. Foto: Tore Buarøy Du er konst. leder frem til landsmøtet. Hvilke tanker gjør du deg i den forbindelse? - Det var med skrekkblandet fryd og stor ydmykhet jeg tok imot utfordringen som plutselig var der. NBF er en flott organisasjon som jeg er stolt over å få representere i månedene fram mot landsmøtet. Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke tillitsvalgte, andre NBFere og kolleger fra det ganske land for alle de varmende og hyggelige hilsningene og lykkeønskningene jeg har fått i forbindelse med lederskiftet. Det føles veldig godt, sier Kure, som har mange oppgaver å ta seg av. - Forberedelser til bibliotekmøtet og til landsmøtet vil naturlig nok ha hovedfokus framover. I den situasjonen vi nå kom i, er jeg glad for å ha noen års fartstid i hovedstyret. Jeg kjenner jo sakene som det arbeides med, kjenner framdriftsplaner og slikt, så jeg kan sammen med dyktige medarbeidere i sekretariatet ha fullt trykk på de løpende sakene. Store utfordringer Anette Kure synes den største utfordringen er kommuneøkonomien. -Vi har akkurat hatt kontakt med alle lokalavdelingene og har fått bekymringsmeldinger fra hele landet om foreslåtte kutt i bibliotekenes budsjetter. Heldigvis ser det ikke like svart ut etter hvert som kommunestyrene vedtar budsjettene, men like fullt er det tildels store kutt som foretas mange steder, påpeker Kure og fortsetter- Et meget hyggelig eksempel på det motsatte er at kommunestyret i Asker i desember vedtok å bevilge ekstra til Asker bibliotek. Pengene var øremerket utvidet åpningstid! Asker bibliotek har ikke akkurat landets dårligste åpningstider i utgangspunktet, men bedre skal det altså bli. Askers politikere ser at økt tilgjengelighet er et gode for innbyggerne, dessuten er hovedbiblioteket plassert i sentrum og vil med utvidet åpningstid om kvelden være et trygt, kontrollert, gratis treffsted for alle innbyggere, og kanskje særlig for ungdommen. Her ser vi et eksempel på at synlighet overfor kommunale myndigheter og beslutningstakere kan gi positiv satsing på bibliotekene. Verving viktig En annen oppgave som opptar henne er å verve flere medlemmer. - Medlemsverving er ingen enkel aktivitet, ikke desto mindre er det livsviktig for en organisasjon som vår. Medlemmer gir kredibilitet, tyngde og gjennomslagskraft, så det er viktig at hele organisasjonen har fokus på å «lete opp» potensielle medlemmer. Gjerne blant politikere, bibliotekeiere, bibliotekvenner. En mulighet kan være at lokalavdelingene tar kontakt med personer rundt omkring i landet som engasjerer seg mot kutt i bibliotekbudsjettene og verve dem til NBF. Et sterkt NBF sammen med lokale krefter vil kunne ha større gjennomslagskraft enn det lokale venneforeninger har alene. Hvor viktig er samarbeid med andre aktører? - Det er selvsagt svært viktig å ha gode samarbeidspartnere og allierte. Nasjonalbiblioteket er helt klart viktig, i tillegg har NBF en bred kontaktflate og mange gode relasjoner som jeg selvsagt vil pleie til beste for biblioteksaken. Hva gjelder lobbyvirksomhet er Norsk Bibliotekforening er en viktig premissleverandør i den politiske debatten og en nødvendig forkjemper for bibliotek. Derfor skal leder, sekretariat og hele organisasjonen opprettholde de gode lobbytradisjonene våre og synliggjøre bibliotekenes mange muligheter overfor besluttende myndigheter på alle nivåer. Vi bør også lete etter nye, kanskje uventede arenaer for å vise bredden og mangfoldet i det norske bibliotekvesenet. Anette Kure er klar til å ta over alle utfordringene som NBF står overfor bibliotekforum

16 Skolebibliotekene trenger b I 2010 foreslo rådmannen i Bærum å kutte alle skolebibliotekarene i ungdomsskolen. Det for barne- og ungdomsskolen. Bærum er bare ett av mange eksempler. Det er kunnskapsøkon Tekst: Tord Høivik, 1.amanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kravene til offentlige tjenester øker raskere enn inntektene. Alle vet at markedet er tøft. Bedriftene må selge eller synke: vinn eller forsvinn! De ansatte i offentlig sektor er ikke vant til å kjempe for sin rett til å eksistere. Det hjelper ikke å klage i kor. Når konsulentene sliper sine kniver, trenger vi solide tall og begrunnelser å slå tilbake med. Skal bibliotekarene forsvare seg, må de dokumentere hva de bidrar med. Innsamling av store mengder statistikk er ikke nok. Tallene får ingen virkning før de er undersøkt, bearbeidet og integrert i faglige og politiske argumenter. Dette er en oppgave som ikke kan overlates til et tilfeldig konsulentfirma. Skal du argumentere med tyngde, må du ha faglig og politisk innsikt i bibliotekfeltet. Da trenger vi bedre statistikk og bedre statistiske analyser. Grunnskolen Statlige organer har produsert skolebibliotekstatistikk i mange år. Statistisk sentralbyrå har nasjonale tall for grunnskolebibliotek siden slutten av 2. verdenskrig. I 1945/46 var det fem tusen slike bibliotek i Norge med seks hundre tusen bind og et utlån på 1,2 millioner. Hver bok ble altså i gjennomsnitt utlånt to ganger. Fra 1945 til 2010 har antall barn i alderen 7-15 år økt med femti prosent. Ungene låner mye mer enn før. Det samlede utlånet er femdoblet. Dagens elever låner 14 bøker i året. Men samlingene er mer enn femtendoblet. Det betyr at en bok, i snitt, bare blir lånt ut to ganger i løpet av tre år. I løpet av et par generasjoner har altså omløpstallet sunket til en tredjedel, mens utlånet pr. hode har blitt mer enn tredoblet. Norge er et rikt land. Vi har råd til å ha mange ubrukte bøker stående. Men i et faglig perspektiv er det uheldig med hyllevarmere. De gir elevene og lærerne et traust og gammelmodig bilde av biblioteket. Dagens tilvekst ligger på 1,4 bøker pr. elev pr. år. Men samlingene ligger på 20 bøker pr. elev. Det betyr at det gjennomsnittlig tar femten år å skifte ut det gamle med det nye. En grundig kassering gjør selve bibliotekrommet lettere og lysere. Et oppdatert utvalg av titler gjør samlingen mer innbydende. Vi er ikke i motebransjen. Vi trenger ikke skifte ut hele kolleksjonen hvert eneste år. Men etter syv år bør det aller meste være erstattet med nye titler og nye utgaver. Videregående skole Bibliotekene i videregående skole ligger omtrent likt med grunnskolebibliotekene når det gjelder tilvekst (1,2 bøker pr. elev) og samlinger (18 bøker pr. elev). Andre medier enn bøker spiller også en betydelig rolle. "Ikkebøker" utgjør omtrent tyve prosent av samlingene. Det som skiller skoleslagene fra hverandre, er først og fremst det lave utlånet i videregående skole. Utlånet pr. elev lig- Etiketter Etikettskrivere Kvitteringsskrivere Strekkodeskannere Ryggmerking Programvare Renseprodukter Spesialprogram B-Coder Bartender Fjernhjelp Konsulent Over 17 års erfaring med bibliotekrelaterte produkter Ring eller send e-post til 16 bibliotekforum 1 12

17 edre statistikk og analyser slaget ble stoppet. Men forslaget kom opp igjen høsten Nå gjaldt det både omien som ruller inn over Norge. ger på seks medier i året. Av dette er sytti prosent bøker og resten andre medier. De aller fleste vgs-bibliotekene har "treårige" bibliotekarer. Den gjennomsnittlige ressursen ligger på 24 bibliotekartimer pr. uke pr. skole og på 2,5 bibliotekartimer pr. elev i løpet av et år. Grunnskolebibliotekene må i hovedsak nøye seg med "halvårige" bibliotekarer, det vil si lærere med tilleggsutdanning, og med langt mindre tidsinnsats: tre timer pr. uke pr. skole- og 40 minutter pr. elev pr. år. Med så liten ressurs blir det svært lite rom for faglig arbeid med samlingsutvikling, samarbeid med de andre lærerne og personlig veiledning av elevene. PISA-debatt Praktisk statistikk dreier seg ikke først og fremst om å samle inn og presentere tall, men om å bruke tall, tabeller og diagrammer som argumenter. Skal bibliotekarene nå fram med sin argumentasjon, bør de ta utgangspunkt i hva skolefolk og politikere er opptatt av. Det betyr blant annet å ta de nye ferdighetstestene på alvor. PISA har forandret norsk skoledebatt. Den har blitt langt mer empirisk enn tidligere. PISA legger vekt på ulike fagområder. Syklusen gjentar seg hvert niende år. I 2000 var det lesing som ble vektlagt. I 2003 var det matematikk og i 2006 naturfag. I 2009 var det igjen lesing, med matematikk i 2012 og naturfag i I 2009 har PISA også undersøkt digital lesing, som i høy grad dreier seg om informasjonssøking. Både metodene og resultatene er svært interessant for bibliotekene. PISA fungerer som et brennglass. Hver eneste ny runde fører til heftige politiske og pedagogiske debatter. Testene kan gjerne kritiseres, men også kritikerne må bygge på kunnskaper om statistikk og vurderingsmetodikk for å bli hørt. Ta lesing. Det er rimelig å tro at bibliotekbruk bidrar til økte leseferdigheter. Men når sparekniven nærmer seg, er det ikke nok å påpeke dette som noe selvsagt. Vi trenger empiriske undersøkelser som viser klare sammenhenger mellom bibliotekbruk og lesing. Slike undersøkelser finnes knapt i Norge. Dette er et savn som fylkesbibliotekene og Nasjonalbiblioteket burde ta hensyn til. - Praktisk statistikk dreier seg ikke først og fremst om å samle inn og presentere tall, men om å bruke tall, tabeller og diagrammer som argumenter. Argumenter En stor britisk undersøkelse viser imidlertid en klar sammenheng mellom ferdighetsnivå og bruk av skolebibliotek. Elever som ligger over normalt lesenivå for sin alder har blitt sammenliknet med elever som ligger under nivået. De som tilhører den første gruppen, har dobbelt så stor sannsynlighet for å bruke skolebiblioteket. Det går altså an å undersøke slike sammenhenger. Vi kan kartlegge, bearbeide og systematisere det lille som finnes av internasjonale studier. Vi kan undersøke virkningene av økt eller redusert biblioteksatsing over tid. Positive korrelasjoner er ikke nok. - These links are not necessarily causal, sier britene. Det kunne jo hende at de ivrige brukerne av skolebibliotek var glad i å lese på forhånd uten at bruken påvirket deres interesse. Skal vi påvise at økt bibliotekbruk bidrar til økt lesing, må vi bruke mer raffinerte metoder. I Norge har Utdanningsdirektoratet fått gjennomført en undersøkelse for å finne faktorer som kan forklare gode resultater på skole- og kommunenivå. Denne studien gjaldt ikke PISA, men de nasjonale prøvene. Tankegangen blir imidlertid den samme. Det er ikke sikkert at vi kan bevise årsakssammenhenger beyond reasonable doubt, men vi kan i det minste gjøre det sannsynlig at skolebibliotekets bidrag til lesing, matematikk, naturfag og digitale ferdigheter er viktig. Veien videre i et statistisk perspektiv ligger i å kople data om skolebibliotekenes virksomhet med data om skolenes resultater på prøver som kan sammenliknes over hele landet. Skal dette fungere, må imidlertid statistikken gi et realistisk bilde av hva bibliotekene leverer. Overbevisende argumenter må kunne vise til en overbevisende metodikk. Derfor må skolebibliotekstatistikken styrkes. Nettversjon med lenker: bibliotekforum

18 Helse i hver byte! Helsebiblioteket.no kåret til Årets bibliotek 2011 Juryleder Marianne Aasen overleverer ansvarlig redaktør Magne Nylenna det fysiske beviset på at Helsebiblioteket.no er Årets bibliotek 2011, et trykk av Frank Brunner med tittel "Hånden. For første gang går denne prisen, som Norsk Bibliotekforening står bak, til et heldigitalt bibliotek, som dessuten er banebrytende i sitt arbeid med å gjøre viktige, kvalitetssikrede kunnskapskilder fritt tilgjengelig for hele Norges befolkning. Tekst: Anders Ericson Foto: Ingrid S. Stephensen Prisoverrekkelsen fant sted 6. januar i Helsebiblioteket.no (HB) sine lokaler i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo. Det var Marianne Aasen, leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, som også er leder av juryen, som overrakte prisen. I juryens begrunnelse heter det at HB er et offentlig finansiert nettsted som samler og tilgjengeliggjør nettbaserte medisinske kunnskapsressurser. HB ble lansert i 2006, og er på mange måter et pionerprosjekt med sitt arbeid med nasjonale avtaler. Før det ble etablert var god tilgang til fagressurser som databaser, oppslagsverk og tidsskrifter svært avhengig av økonomi, og kun tilgjengelig for de store universitetssykehusene. Nå sikrer dette "nettbiblioteket" fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap for hele Norges befolkning, bibliotek innen medisin og helsefag og hele helsesektoren, og bidrar til å dekke et stort informasjonsbehov. I desember intervjuet Bibliotekforums nettutgave biblio-tekets konstituerte redaksjonssjef Hege Underdal, og det kom her fram blant annet at sentralisering av innkjøp av baser og tidsskriftlisenser er viktig. HB forhandler avtaler og gjør ting tilgjengelig, samtidig styrer de tilgangen mest mulig presist ved hjelp av IP-gjenkjenning eller personlig pålogging. Hovedmålgruppene er alt helsepersonell pluss studenter i disse fagene ved universitet og høgskoler. Likevel blir stadig flere avtaler tilgjengelige for hele befolkningen via nasjonal IP-gjenkjenning. - Vi er opptatt av at tilgangen skal være enklest mulig og det er et mål at minst mulig skal kreve innlogging. Helsebiblioteket har rundt ti ansatte på full tid, men litt flere årsverk. Ifølge Underdal har de ansatte en broket erfaringsbakgrunn; fem har bibliotekarutdanning, for øvrig er de journalister, helsepersonell, web- og IT-folk med mer. Hun presiserer at det har vært viktig helt fra starten av at redaksjonen også består av folk med beina godt plantet ute i helsetjenesten. Og biblioteket blir brukt: - Over har laget seg brukernavn og passord, og ca besøkende på nettstedet per måned er tall vi er fornøyde med, sier Underdal. HB er samtidig synlig flere steder enn på det egne nettstedet. Hege Underdal sa til nettutgaven vår: - Som alle andre nettjenester må også vi sørge for å være der brukerne er. Derfor skriver vi for eksempel systematisk i Wikipedia, dit Google leder mange surfere. Vi har oversatt mange gode artikler fra den engelskspråklige utgaven til den norske og lenket til stoff på Helsebiblioteket.no og inn i ressursene våre. Vi har også en dialog med Store medisinske leksikon (SML), som nå er søkbart via Store norske leksikon, om å styrke artiklene der på samme måte. 18 bibliotekforum 1 12

19 Utlånsautomat Selvbetjeningsautomat med touchscreen til en rimelig pris! Passer for alle moderne biblioteksystem/bibsys Produksjon, salg, service og support i Norge Klare svar og rask hjelp når du trenger det Strekkodebasert og klargjort for RFID Eller RFID basert med RFID brikker Svært brukervennlig og driftssikker Ergonomisk avrundet arbeidsplate Slank, stilrent og elegant design Ingen løse deler eller ledninger Enkle og logiske skjermbilder Trenger minimalt med plass Lagervare/Kort leveringstid Skjult kabelføring Norsk produkt Plug and play Støyfri navnet på god service Kniveveien 31, Pb 9102, 3036 Drammen Tlf Faks bibliotekforum

20 Hva vil skje med samlingene i Hva med bibliotekarrollen? Norske fagbibliotek lever videre med stadig mer bruk av samlingane. Bruken øker på de fleste målbare størrelser. Kanskje skyldes det et sterkere faglig fokus fra utdanningene særlig innenfor helsefag. Vi ser også at en del forskningsinstitusjoner legger ned sine egne bibliotekarstillinger. De vil heller kjøpe bibliotektjenester. Dette styrker de enhetene som leverer bibliotektjenester, men det er også uttrykk for en trend som sier at «alt finnes på nettet». Dette lå også bak nedskjæringsforslaget til NRK-sjefen Bjerkaas i den første rapporten «Morgendagens mediehus» som de la fram i For å sette fokus på dette, inviterte NFF Tord Høivik fra HiOA, og Synnøve Standal fra NRKs bibliotek. Tekst: Kristin Røijen, NFF Norsk fagbibliotekforening vil gjerne drøfte hva som hender med samlingene på nettet. Noen er brukerskapte, andre er laget av «Govgeeks» -fagpersoner som brenner for saker. Er dette noe bibliotekene bør tilrettelegge? NFF stilte to spørsmål: -Hva vil skje med samlinger framover? -Hva bør skje med bibliotekarrrollen? Trender Tord Høivik trakk fram flere viktige trender. Han vil legge perspektivet på bibliotekvirksomheten utenfra, og så for seg hvordan ledelsen i utdanningsinstitusjonen vil utnytte arealene mest mulig effektivt. Et rom med hyllemetere med bøker skaper lite rom for læring «i seg selv». Spørsmålet er hvordan vi begrunner at vi trenger all plass i biblioteket. Vi må legitimere behovet for å forvalte det vi har fått av areal. Biblioteklokaler blir ofte bygd ut fra historiske tall, slik at tenkningen henger etter utviklingen. Tord viste at bibliotekarer ikke er blant de som vokter arealene mest. Vi er litt mer endringsvillige og kan bli bedre. Tord trakk videre fram læringsobjektene som Salman Khan har skapt i khanacademy.org der et team lager videoer med forklaringer på en masse matematiske problemer på et høyt nivå. Han mente at boka som verk samlet mellom to permer med et stort antall sider representerer et bestemt historisk nivå. Det har ikke har vært vanlig å ha objekter som følger LOM- (Learning Object Model)-standarden i bibliotek. Tore Hoel fra Pedagogisk utviklingssenter i Høgskolen i Oslo (PUS/HiOA) tok opp dette for mange år siden. Hvorfor fjerner lærernes læringsobjekter og bibliotek seg mer og mer fra hverandre faglig? NDLA (Norsk digital læringsarena) er et norsk nettsted som bruker læringsopplegg knyttet til video der tekster betyr mindre. Tanken deres er å dele lærestoffet inn i biter som kan settes sammen på ulikt vis. Min påstand er at NDLA sjelden ligger på biblioteks vevsider. 20 bibliotekforum 1 12

Velkommen til Stavanger

Velkommen til Stavanger 3 7. å r g a n g 2 2 0 1 2 STAVANGER Velkommen til Stavanger NBF-valget: Erfarent, men ungdommelig styre Det beste i livet er gratis Utlånstjenesten er stadig like populær, og vil alltid være den bærende

Detaljer

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang 7 2012 E-bøkene utvikler bibliotekene Sindre sortering ved innlevering Ønsker dere at innlevert materiale blir levert til et skjermet område, slik at dere

Detaljer

Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg

Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg 3 6. å r g a n g 8 2 0 1 1 Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg Kultur - og bibliotekbygg: brukeren i sentrum Lardal bibliotek Elverum bibliotek Fjell folkeboksamling Øygarden folkebibliotek

Detaljer

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring Skjerm eller papir? 3 6. å r g a n g 7 2 0 1 1 Lesing c læring c mestring Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet

Detaljer

Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten!

Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten! 3 6. å r g a n g 6 2 0 1 1 Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten! ulike kulturer Biblioteket i Alexandria og den egyptiske og globale revolusjon Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr

Detaljer

Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre

Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre 37. årgang 3 2012 Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre side 16 og 17 Ingeborg Rygh Hjorthen valgt til ny NBF leder Glimt fra Stavanger Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmåny

Detaljer

Bygger bro mellom ulike kulturer

Bygger bro mellom ulike kulturer 3 6. å r g a n g 3 2 0 1 1 Bygger bro mellom ulike kulturer Et fyrtårn for ytringsfrihet "Klok på bok" E-bøker i norske bibliotek Publikum vil gjerne finne bøkene selv Med Bokens plassering gir dere lånerne

Detaljer

Bibliotek krysser grenser

Bibliotek krysser grenser Hva skjer i enkelte land? 37. årgang 6 2012 Bibliotek krysser grenser Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmåny

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8

E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8 3 6. å r g a n g 2 2 0 1 1 E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8 Bjørn Ingvaldsen, redaktør Norske barne- og ungdomsbokforfattere E-bokrevolusjonen Blogging spisser biblioteket Tallenes falske

Detaljer

Skolebibliotek -evig aktuelt

Skolebibliotek -evig aktuelt 38. årgang 4 2013 Skolebibliotek -evig aktuelt Prisbelønnet bibliotek pusher elevene ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra

Detaljer

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek 38. årgang 3 2013 Sosiale medier skaper digitale skiller E-bøker i bibliotek ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket.

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2012 Sunniva Evjen tok doktorgrad på bibliotekvisjoner: - Bibliotek har blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av

Detaljer

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2011 Landsmøtet i BF: Kursen satt for tre år fram Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Wimp som modell for digitale

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2012 Nye studenter ser muligheter i faget Bibliotekets bidrag i forskningsprosessen Lokale forhandlinger er i gang Bokhylla forlenges

Detaljer

Bibliotekaren. Vil vi ha fri progamvare? Vil vi ha Koha? BF for smalt i grisgrendte strøk? Fem myter om informasjonssamfunnet

Bibliotekaren. Vil vi ha fri progamvare? Vil vi ha Koha? BF for smalt i grisgrendte strøk? Fem myter om informasjonssamfunnet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 7 - Juli - 2011 Vil vi ha fri progamvare? Vil vi ha Koha? BF for smalt i grisgrendte strøk? Fem myter om informasjonssamfunnet Sosial kapital som ledelsesverktøy

Detaljer

Tema: Fylkesbibliotek

Tema: Fylkesbibliotek 39. årgang 1 2014 Tema: Fylkesbibliotek Pådrivere - innovatører - rådgivere Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket

Detaljer

Ny antiterrorlov gjør det mulig for politiet å få utlevert dokumenter fra bibliotekene. Pernille Drost, leder i det danske Bibliotekarforbundet.

Ny antiterrorlov gjør det mulig for politiet å få utlevert dokumenter fra bibliotekene. Pernille Drost, leder i det danske Bibliotekarforbundet. 3 6. å r g a n g 1 2 0 1 1 Ny antiterrorlov gjør det mulig for politiet å få utlevert dokumenter fra bibliotekene. Pernille Drost, leder i det danske Bibliotekarforbundet. Ein utålmodig diplomat Det usynlige

Detaljer

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet 38. årgang 6 2013 Brannsikker fakkelstafett til jubileet Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket kan være åpent selv

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

En verden av bibliotek

En verden av bibliotek 39. ÅRGANG 5 2014 En verden av bibliotek IFLAs trendrapport under lupen Desentralisert digitalisering i Sverige Bibliotekfornyere i Nederland Norsk-russisk bibliotekvennskap Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek 39. årgang 2 2014 Bibliotekmøtet i Trondheim Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek Nyhet! ebokbib har blitt enda bedre, versjon 1.5 er nå lansert

Detaljer

WebDewey. Kunnskapsbasert praksis! Hvordan? En uvanlig dag på jobben. European Film Gateway. Fysiske bibliotekrom i en digital tidsalder

WebDewey. Kunnskapsbasert praksis! Hvordan? En uvanlig dag på jobben. European Film Gateway. Fysiske bibliotekrom i en digital tidsalder Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 1 - Januar - 2012 WebDewey For første gang kommer Dewey i en fullstendig norsk utgave. I løpet av 2012 skal Elise Conradi presentere en dynamisk web-versjon.

Detaljer

Bibliotekaren. Merkevarebygging i Indre Østfold. Utdannelse som skremmer? NLB, Brage og PipeOnline. Andrea Gaarder om Store Norske

Bibliotekaren. Merkevarebygging i Indre Østfold. Utdannelse som skremmer? NLB, Brage og PipeOnline. Andrea Gaarder om Store Norske Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 6 - Juni - 2010 Merkevarebygging i Indre Østfold NLB, Brage PipeOnline Utdannelse som skremmer? Andrea Gaarder om Store Norske ABM-utvikling legges

Detaljer

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2012 - Det er vrøvl å snakke om krise BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza Innhold Lederen har ordet side 3 BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 7 - Juli - 2012 En biblioteklov for vår tid? BF har levert sin høringsuttalelse Resultatene etter vårens streiker Depotbiblioteket vokser Det nærmer

Detaljer