Vil fjerne alle bibliotekarstillingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil fjerne alle bibliotekarstillingene"

Transkript

1 3 7. å r g a n g Vil fjerne alle bibliotekarstillingene i grunnskolen!

2 Fjell folkeboksamling Øygarden folkebibliotek Sund folkebibliotek Lardal bibliotek Fredrikstad bibliotek Hvaler bibliotek Sør Aurdal folkebibliotek Flekkefjord bibliotek Elverum bibliotek S TA D I G F L E R E B I B L I O F I L - B I B L I O T E K Takk for nok et fremgangsrikt Bibliofil-år Vi vil gjerne rette en takk til alle bibliotek som har brukt Bibliofil i mange år. Dere bidrar til at vi kan utvikle ny funksjonalitet og enda bedre arbeidsrutiner i Bibliofil. Takk også til alle som har valgt å satse på våre RFID-løsninger, med tett integrering i Bibliofil. Morsomt at produktene Alma, Ask, Knut, Mjølner, Odin, Sif og Thor slår an i bibliotekene! Tusen takk også til de nye bibliotekene som har valgt å satse på Bibliofil for framtida. Det har blitt mange nye medlemmer i Bibliofilfamilien de siste årene, og det gir oss enda bedre grunnlag til å videreutvikle funksjonaliteten. Til slutt også litt skryt til Biblioteksystemleverandørene, et samarbeid som muliggjør utvikling av nye felles publikumsløsninger i norske bibliotek. Synlige resultat er blant annet Nasjonale lånekort og vårt Norgeslån, som stadig blir mer brukt. Vi i Bibliofil vil fortsett vårt arbeid for å gi bibliotekene stadig bedre løsninger! levert av B i b l i o t e k - S y s t e m e r As. P o s t b o k s , L a r v i k Te l e f o n : Te l e f a k s : I n t e r n e t t : h t t p : / / b i b l i o f i l. n o E - p o s t : f i r m a p o s b i b l i o f i l. n o

3 Smånytt- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmå nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmå nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm 6 Smånytt 8 15 Triumf for fornuften enn så lenge 18 Årets bibliotek Triumf for fornuften enn så lenge...8 Even om databaser: Google Scholar igjen...13 Anette Kure overtar roret...15 Skolebibliotekene trenger bedre statistikk og analyser...16 Årets bibliotek...18 Hva vil skje med samlingene i biblioteket? Sverige: Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek...22 Skolebibliotekutvikling...24 Klar for nye oppgaver...28 Skolebiblioteket er en del av skolen...31 Et gammel bibliotek for fremtiden...32 Skolebibliotekene reddet fra sparekniven I Bærum ville rådmannen slette alle bibliotekarstillingene i grunnskolen. 40 stillinger, 22.5 fulle årsverk, ville rådmannen, Marit Langfeldt Ege, fjerne for å spare beskjedne seks millioner kroner i året. Ingrid S. Stephensen Redaktør Budsjettforslaget satte kreftene i sving hos befolkningen. Protestaksjoner ble satt i gang. NBF kom på banen. Saklige begrunnelser førte til at politikerne snudde. Skolebibliotekene ble reddet. Til slutt. For ett år. Den samme rådmannen foreslo i fjor å utradere alle skolebibliotekarstillingene i ungdomsskolen. Noe som ikke lyktes. Dette er veldig trist. For Bærum kommune har i rundt 40 år vært modell for andre kommuner. Bærum var den første kommunen med utdannede bibliotekarer i grunnskolebibliotekene. Et stort engasjement og aksjoner virker. Takket være NBF sentralt og NBF avdeling skole ble skolebibliotekene reddet. Et åpent brev til alle politikerne i Bærum ble skrevet. I brevet står det at å kutte i disse stillingene vil føre til et stort tilbakeskritt. I dagens kunnskapssamfunn må skolen ha bemannede skal utforme en strategiplan før neste budsjettforslag. Mens rådmenn i Norge er ivrige i å kutte stillinger i skolebibliotekene, er det annerledes i vårt naboland Sverige. En ny lov fra 1. juli i fjor slo fast at alle skoleelever skal ha tilgang til skolebibliotek. Men i dag er kun 25 prosent av skolebibliotekene bemannet. -Regjeringen vet at ikke alle elever i dag har tilgang til et skolebibliotek. Den saken må følges opp politisk, påpeker Bertil Östberg, statssekretær ved Utdanningsdepartementet. Inn- holdinnhold- InnholdInnholdInnhol- dinnholdinnholdinnholdinnhol- dinnholdinnholdinnholdinnholdinninnholdinnhold- InnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhol-dInnholdInnhold- InnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhol- dinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnholdinnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhol- Innhold Så vet du hva som skjer! Anette Kure overtar roret 24 Skolebibliotekutvikling skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Bærum mener alvor med sin satsning på kunnskap i kommunen, må dere beholde bibliotekarene på skolebibliotekene. Slik avsluttes brevet. I Bærum har skolebibliotekarene dannet en gruppe som bibliotekforum

4 Scannere Møbler Mikrofilm Lyttestasjoner Innredningshjelp Synsprodukter Belysning Rullearkiv fremtidens bibliotek Alt du trenger til en rimelig pris... Selvbetjeningsautomater Møbler Innredningshjelp Belysning Scannere Mikrofilm fremtidens bibliotek Synsprodukter Rullearkiv Rekvisita og utstyr Lyttestasjoner Reparasjonsmaskiner for CD/DVD Ergonomiprodukter Bestill Hovedkatalogen! Alt til biblioteket Postboks 9102, 3036 Drammen Tlf Faks BIBLIOTEKUTSTYR Hovedkatalogen for bibliotek, arkiv og museum Selvbetjeningsautomater Rekvisita og utstyr Navnet på god service Vi designer ditt nye bibliotek Reparasjonsmaskiner for CD/DVD Alt du trenger Ergonomiprodukter FØR ETTER Roboto Helautomatisk DVD/CD Reparasjonsmaskin Helautomatisk la maskinen gjøre jobben Miljøvennlig du reparerer, i stedet for å kaste Effektiv reparerer opp til 100 skiver om gangen Bruk dagen mer effektivt mens maskinen arbeider for deg Brukervennlig legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten Maskinen er raskt tjent inn frigjør medarbeiderne til annet arbeide Reparerer alle typer skiver spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray Penger spares du slipper å sette av så mye penger til nykjøp når skivene blir reparert Billig i drift hver reparasjon koster kr 3,37. Hva koster en ny lydbok eller et nytt spilll? Postboks 9102, 3036 Drammen Tlf Faks

5 Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har or ren har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ren har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lede ren har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Leder e n har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har o r d e t Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet: Anettte Kure, kst. leder Norsk Bibliotekforening Stort engasjement Høsten 2011 var det igjen urolige tider i Bibliotek-Norge, og mørke skyer truet på mange kanter av landet. NBFs uttalte bekymring over kommuneøkonomien etter årets statsbudsjett viste seg berettiget flere steder i landet ble det foreslått til dels dramatiske kutt i bibliotekenes budsjetter. På bakgrunn av henvendelser fra lokallag og bibliotek ba ledelsen i NBF lokallagslederne om å gjøre en rask kartlegging av situasjonen i eget fylke eller region. Rapportene vi fikk inn dannet grunnlag for et telefonmøte hvor situasjonene og enkelttilfeller ble diskutert. Tilbakemeldingene viste et stort engasjement ute i lokallagene, og ikke minst at mye godt politisk arbeid er utført. Lokalavdelingene har tatt kontakt med mange politikere, skrevet brev og leserinnlegg, skapt allianser og nettverk er brukt. Og alt dette arbeidet gir resultater. Heldigvis ser det i skrivende stund ut til at mange politikere rundt om i det ganske land ikke følger rådmennenes innstillinger, men redder filialer, reduserer kuttforslag eller unnlater helt å kutte i bibliotekbudsjettene. Mange steder er dette takket være innsatsen fra NBFere i samarbeid med andre bibliotekvenner. Jeg synes i denne sammenhengen det også er verdt å legge merke til at det i noen kommuner satses skikkelig på biblioteket som en viktig arena for mellommenneskelige møter, kulturelle inntrykk, læring og leseropplevelser. Et strålende eksempel jeg vil trekke frem er Asker kommune, hvor politikerne over lang tid har sørget for at innbyggerne i kommunen har et meget godt bibliotek. De valgte å bevilge kroner ekstra til biblioteket i 2012, øremerket bedre åpningstid. Asker-politikerne ser at økt tilgjengelighet er et gode for innbyggerne. Hovedbiblioteket som er plassert i sentrum, vil med utvidet åpningstid om kveldene være et trygt, kontrollert, gratis treffsted for alle innbyggere, og kanskje særlig for ungdommen. Slike gladsaker sammen med vissheten om alt det som gjøres ute i NBFs organisasjon gjør jobben som NBF-leder morsom og inspirerende! Ett av mine nyttårsforsetter blir at NBF skal arbeide mer systematisk med å få synliggjort det flotte, viktige arbeidet dere som er tillitsvalgte gjør i spesialgrupper, lokalavdelinger og utvalg innad i egen organisasjon, så vel som overfor beslutningstakere og andre. Hovedstyret og sekretariatet trenger en tett kontakt med alle organisasjonens ledd. Vi som er tilllitsvalgte i denne flotte organisasjonen bør lære av hverandre og inspirere hverandre. Slik kan vi sammen gjøre NBF til en enda sterkere og mer innflytelsesrik forening. Utgiver Norsk Bibliotekforening Redaktør: Ingrid S. Stephensen I redaksjonen: Anders Ericson Smånytt: Torunn Helene Fredriksen Redaksjon og ekspedisjon Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: norskbibliotek forening.no Webside Redaksjonsråd Leder: Marit Somby Liv Evju Kim Tallerås Idunn Bøyum Forsidebilde Foto: Istock Design, layout og produksjon Opplag: 3500 ISSN Årsabonnement: kr 350,- Gratis til NBF-medlemmer Annonsepriser 2012 Format 4 farger Sort 1/1 side , ,- 1/2 side 8 000, ,- 1/4 side 6 300, ,- All bestilling av annonser skal skje via HS-Media. Ring Mona tlf: E-post: no Utgivelser 2012 Nr mars Nr mai Bibliotekforum forbeholder seg retten til å gjøre bladets innhold tilgjengelig også i elektronisk form. Vi tar med glede imot stoff, men forbeholder oss etter avtale retten til å forkorte og redigere manuset samt avgjøre når og om Blader merket er medlem av Den Norske Fagpresses Forening Bladet trykkes på klorfritt miljøvennlig papir bibliotekforum

6 SmånyttSmånyttSm tsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmåny t ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm Småny y t t S- y t t S - SmånyttSmånyttSmånyttSmå n y t t S- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm nytts- S m å - nyttsmånyttsmånyttsmånytts Smån Smån Små Små Små Små S m å n y t t Konkurransevridende e-boksalg Skjermdump av ereolen.dk. Det danske nettstedet ereolen.dk er bibliotekenes utlånstjeneste for e-bøker. Nå får nettstedet kritikk fordi man planlegger å selge bøker i tillegg til å låne ut. - Det er sterkt konkurransevridende. I stedet for at en bokhandel får handelen, tar offentlige bibliotek seg godt betalt for å formidle den, sa Jørgen Balle Olesen, direktør ved nettbokhandelen Saxo.com, til Politiken 27. november. De som står bak avtalen avviser kritikken med at de fleste som benytter tjenestene, neppe kommer til å kjøpe e-bøkene i og med at de har mulighet til å beholde dem inntil 60 dager. Bak ereolen.dk står 63 danske forlag og de fleste kommunene i Danmark. Bibliotekene betaler kr 18,50 pr tittel som lånes ut, og hvis låneren velger å kjøpe e-boken, får biblioteket halvparten av kjøpesummen. Forlaget tar resten. Nettstedet er kun et prøveprosjekt, og alle som skal benytte tjenestene må ha lånekort og pinkode fra sitt lokale bibliotek. THF Feiret 175 år Fortellergruppen FabelAkt og Deichmanske bibliotek arrangert desember et fortellerkurs for ungdom mellom 13 og 18 år. 15. desember skulle resultatet av kurset presenteres i form av en forestilling. Dagsavisen hadde forhåndsomtale av arrangementet 1. desember. Temaet for fortellerkurset var ungdommenes egne opplevelser av 22. juli. Vi har fått meldinger om at det er stort behov blant ungdom å snakke mer om hvordan de opplevde terrorangrepene, sa avdelingsleder ved Deichmanske bibliotek på Grünerløkka, Kenneth Langås til avisen om bakgrunnen for fortellerkurset. Kurset var en del av prosjektet «Ung Fortellerscene» som lærer ungdom fortellerteknikker. Prosjektet har også som mål å gi unge mestringsfølelse og selvtillit. THF Forfører og forfatter Giacomo Girolamo Casanova var en svindler, diplomat, soldat, alkymist og fiolinist som gamblet, reiste, forførte og søkte nytelse. Han var født i Italia, men anså Frankrike som sitt hjemland. Casanova var også skribent og produserte mer enn 3700 sider, altså mer enn Knausgårds Min kamp. Nasjonalbiblioteket i Frankrike kjøpte dokumentene etter Casanova i De er i gang med digitaliseringen, og memoarene vil bli gitt ut i flere bind fra Fram til midten av februar 2012 kan man se dokumentene utstilt på Nasjonalbiblioteket i Frankrike. Der legger man ikke hovedvekten på forførerkunsten, men på de detaljerte og fargerike beskrivelsene av kulturen og det sosiale livet i 1700-tallets Europa. New York Times fortalte 28. november om den lange veien dokumentene hadde tatt fra sin opphavsmann til nasjonalbiblioteket. De hadde gått via en nevø av forfatteren og hans etterkommere, og en tysk forlegger hadde eid dem en stund. De ble antatt ødelagt under bombing av Dresden under 2. verdenskrig, men i all hemmelighet unnslapp de via sykkel til Leipzig, før et amerikansk militærkjøretøy fraktet dem til Wiesbaden. I 2007 tok den franske ambassadøren i Berlin kontakt med direktøren for det franske nasjonalbiblioteket. Flere års forhandlinger og 55 millioner kroner senere kan biblioteket stille ut de unike dokumentene. En historie helt etter forfatterens hjerte, mente journalist Elaine Sciolino. Det kan hun vel ha rett i. THF Pung ut og les BBC meldte 29. november at British Library er i gang med å digitalisere sitt avisarkiv. Arkivet inneholder bortimot samtlige utgaver av alle aviser som er gitt ut i Storbritannia de siste 300 årene. Arbeidet vil vare 10 år til, og planen er å skanne 40 millioner sider. Biblioteket har involvert et teknologifirma som spesialiserer seg på familiehistorie. Det fører til at brukerne må beregne [?] og betale for et abonnement for å kunne lese og laste ned aviser. THF 6 bibliotekforum 1 12

7 ttsmånyttsmån tsmånyttsmånyttsm tsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttS yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånytt SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttS nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytt- Foto: Wikimedia commons Et hovedverk forlot Danmark S m å n y t t Et eksemplar av astronomen Tycho Brahes verk De Nova Stella er blitt solgt ut av Danmark. Boken ble skrevet i 1573, og regnes som et av hovedverkene i den empiriske naturvitenskaps gjennombrudd. Den ble kjøpt av en anonym, privat kjøper i Europa for den nette sum av 4,1 millioner danske kroner. Forhåndsvurderingen lå på mellom og kroner. På grunn av bokens betydning for verdenshistorien forventet mange at Kulturværdiudvalget ville stoppe salget. Siden Det kongelige Bibliotek har tre eksemplar av boken, og i tillegg har skannet den inn, valgte man likevel ikke å blande seg inn. Det førte til en del debatt i avisen Politiken de siste dagene i november. De skal finnes 20 eksemplarer av boken spredt rundt i verden. Flere av dem er eid av store bibliotek. Boken beviser at stjernehimmelen er foranderlig. Den regnes også som begynnelsen på den empiriske vitenskapen. THF Pippi i hardt vær igjen Astrid Lindgrens datter har tatt Pippi i forsvar etter at hun ble angrepet for rasisme under et seminar i Tyskland tidligere i høst. Avisen The Local gjenga teologen Eske Wollrads kritikk av Pippi i en lengre artikkel 8. november. Hun vil ikke at bøkene om Pippi skal trekkes fra markedet, men synes de bør utstyres med fotnoter på de følsomme stedene. Kritikken har ført til mye diskusjon i tysk media, og både The Guardian og Aftonbladet har gitt den spalteplass. 15. november skrev Karin Nyman bloggposten «Pippi Långstrump är en fara för barnen igen!». Der kommenterer hun Wollrads utsagn. Nyman trekker fram to viktige aspekter i sitt forsvar for morens litterære figur: Bøkene er preget av den tiden de er skrevet i, og det var aldri meningen at de skulle beskrive virkeligheten. Bloggposten er publisert på bloggen til Kjell Åke Hansson (astridlindgrensnas.wordpress.com). Han er direktør ved stiftelsen Astrid Lindgrens Näs. THF Foto: Deutsche Post / Wikimedia commons. Her få kke bestemor henge Avisen Morgenbladet har fått med seg at Drammensbiblioteket har hatt nyåpning for sin ungdomssatsning, Popkult. 11. november skrev de i positive vendinger om sammenligningen med bydelene Camden i London og Grünerløkka i Oslo. De tror også at plakaten «Her få kke bestemor henge» vil slå an. Men stedets outsiderstatus stiller de seg mer tvilende til. THF Ingen skole uten bibliotek Den nye svenske skoleloven setter klarere krav til skolebibliotek enn tidligere. Elever skal ha tilgang på et bibliotek i nærheten av skolen, heter det. Loven gjelder for alle skoleslag med unntak av voksenopplæringen. Skolverket informerte om dette i sitt nyhetsbrev i november. De kommer også til å gi ut et eget faktablad om de nye reglene. Nytt er det også at store deler av lovteksten om skolebibliotek er flyttet fra bibliotekloven til skoleloven for å sikre at skoleeiere og skoleledere holder seg oppdatert. Man har også hatt et ønske om å gjøre skolebiblioteket til en skolesak, heller enn en biblioteksak. Flere friskoler har fått avslag på starte nye skoler fordi de mangler planer for skolebibliotek. På skolverket.se finnes det flere eksempler på hvordan skoler har bygd opp bibliotek. THF bibliotekforum

8 Triumf for fornuften Åsne Hestnes, leder NBF avd. skole, mener det er nyttig å kjempe for å redde skolebibliotekene fra sparekniven. Med et pennestrøk ville rådmannen i Bærum kommune slette alle bibliotekarstillingene i grunnskolen. Dette utløste et enormt engasjement i befolkningen. Majoriteten av politikerne tok til vettet og har bestemt ikke å ta handlingsplanen til følge når det gjelder skolebibliotekarene. Tekst: Marit Bødtker, frilansjournalist og bibliotekar. Foto: Privat Alt skjedde i oktober - november stillinger, 22,5 fulle årsverk, ville rådmannen i Bærum, Marit Langfeldt Ege fjerne og dermed spare den beskjedne sum av seks millioner kroner i året. Nedtrappingen skulle skje gradvis: Første året skulle det frigjøres 2,5 millioner kroner og så seks millioner for hvert av de neste tre årene. Få timer etter at rådmannen hadde lagt fram sin handlingsplan, trakk kommunalsjef for Bærumskolen, Solveig Juel seg med øyeblikkelig virkning. Hun ga ingen begrunnelse, men alle involverte antar at det var i protest mot rådmannens handlingsplan, der det ble gjort flere kutt i skolene, ikke bare for skolebibliotekarene. Sterke krefter Budsjettforslaget satte kreftene i sving hos Bærums befolkning. Foreldre, lærere, elever og ikke minst bibliotekarene selv satte i gang protestaksjoner, med saklige begrunnelser, og nå har de fått politikerne på sin side. 14. desember 2011 skal det formelt vedtas at ikke en øre skal røres av bibliotekarpotten. Fordi politikerne lytter til velgerne, regner man med at utfallet blir lysende klart, nemlig at de tradisjonsrike skolebibliotekarene i Bærum er sikret fortsettelse i sine nøkternt betalte yrker, i alle fall for et år fremover. 8 bibliotekforum 1 12

9 enn så lenge Først i landet Som første kommune i landet med utdannede bibliotekarer i grunnskolebibliotekene, har Bærum kommune i rundt 40 år vært modell for andre kommuner som har startet lignende virksomhet. Samtidig melder dessverre mange om redusering av bemanninger som resultat av kutt i kommuneøkonomien. I en leder i Asker og Bærums Budstikke 21. november 2011 ble det stilt spørsmål om denne redningsaksjonen i Bærum fra politikernes side bare er lettvinte politiske utspill i saker med stor symbolverdi, eller om bestemmelsen er forankret i overordnede mål og prinsipper. Det er et problem at når noen får mer må andre få mindre, og hvilke poster på budsjettet må nå lide? Åsne Hestnes, fra mai 2011 ny leder ved NBFs avdeling Skole og avdelingsleder ved Dønski videre-gående skoles bibliotek, sier at Budstikkas leder peker på noe viktig. Hun mener likevel at skole-bibliotekarene i Bærum har bidratt til å prøve å forankre skolebibliotekarvirksomheten til overordnede mål og prinsipper. Fortvilte brukere Vårt brev til politikerne, leserinnlegg og våre kontakter med FAU beviser dette, sier Hestnes. Samtidig har elever og brukere i skolebibliotekene reagert med vantro og fortvilelse. Det var fremdeles Budstikka, Asker og Bærums egen lokalavis som brakte nyheten om at skolebibliotekarene er reddet for et år fremover. Det var klasse 5A på Jong skole som hadde diskutert budsjettforslaget i timen. De skrev brev til politikerne og ba om at stillingene måtte reddes. Utvalgsleder Anne Lene Hojem troppet selv opp på Jong skole og overbrakte gladnyheten. NBF tok til orde NBF sentralt har også engasjert seg i denne saken. Den nylig avgåtte NBFlederen Svein Arne Tinnesand undertegnet i november et åpent brev til politikerne i Bærum, sammen med Åsne Hestnes og Ingeborg Rygh Hjortnen, leder i NBF Oslo og Akershus. De sier i brevet at forslaget om å kutte disse stillingene vil være et stort tilbakeskritt. Skolebblioteket er en viktig arena og et viktig verktøy for å oppnå skolens læringsmål for leseferdigheter og informasjonskompetanse. På skolebibliotekene er det nødvendig med et aktivt personale, som gjør at bibliotekene kan bruke bibliotekarene i arbeidet for å holde fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og digitale ferdigheter. Det er viktig å utnytte bibliotekarenes digitale kompetanse som veiledere i informasjonsgjenfinning, og personale med spisskompetanse på litteratur er en forutsetning for å samarbeide med lærerne om leseutvikling. Videre bør man utnytte potensialet som skolebiblioteket representerer, som sosialpedagogisk arena. I dagens kunnskapssamfunn må skolen ha bemannede skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Bærum mener alvor med sin satsing på kunnskap i kommunen, må dere beholde bibliotekarene på skolebibliotekene. Slik avsluttes brevet til politikerne i Bærum. NBFs bidrag har nok bidratt til at politikerne har snudd, men det er vel først og fremst engasjementet fra brukerne som har gjort utslaget, sier Åsne Hestnes og fortsetter: Vi håper jo at vi har levert gode argumenter slik at brukerne har kunnet støtte seg på skolebibliotekfaglige vurderinger. Åsne Hestnes har selv hatt et leserinnlegg i Budstikka, der hun blant annet oppfordrer foreldre til å spørre den enkelte skole om hvordan det står til med deres egne barns bibliotektilbud. Ingen vi har snakket med til nå kan tenke seg at rådmannen kan gå på sitt tredje nederlag i samme sak ved neste korsvei. I fjor foreslo nemlig den samme rådmannen å utradere alle skolebibliotekarstillingene i ungdomsskolen, noe som ikke lyktes. I år foreslo hun altså å nedlegge alle skolebibliotekarstillingene i hele grunnskolen fra neste år. Flere stillinger i videregående skole På landsbasis viser en kartlegging fra Møreforskning for noen få år tilbake, at bibliotekene i videregående skole er langt bedre stilt enn grunnskolen, med høy andel av fagutdannede bibliotekarer i fulle stillinger. Hordaland har lenge hengt etter, men kommer nå for fullt og med god støtte fra fylkesbiblioteket. Der har de gått fra ingen til rundt tjue utdannede bibliotekarer i videregående skole de siste fem årene. På feltet vgs er det også kamper å kjempe - men det er jo først og fremst i grunnskolen at skoen trykker mht personalressurs, sier Åsne Hestnes. Flere aksjoner? Det er ingen ny aksjon på gang, men skolebibliotekarene i Bærum har nettopp dannet en gruppe som skal jobbe med eventuell strategi før neste budsjettforslag, forteller Randi Lundvall, skolebibliotekar på Løkeberg skole i Bærum, og styremedlem i NBF Skole. Hun er også en av de mange bibliotekarene som har engasjert seg i denne saken. Åsne Hestnes forteller at denne typen aksjon også kunne vært aktuell andre steder i landet. NBF Skole har i høst skrevet tilsvarende brev til politikerne i Alta. NBF Skole samarbeider gjerne med lokallagene og kan være med å lage grunnlag for argumentasjon lokalt. Mange synes å tro at et skolebibliotek er et rom med bøker eller et boklager om du vil. For meg er skolebibliotek en arbeidsmetode. Det er når man lykkes med en pedagogisk og bibliotekfaglig samarbeidsvirksomhet, at det virkelig kan begynne å svinge, avslutter Åsne Hestnes. Forts. neste side bibliotekforum

10 Sakens kjerne Sakset direkte fra Bærum kommune: Rådmannens handlingsplan Avvikle ordningen med skolebibliotekarer Alle skoler skal etter loven ha skolebibliotek. Bærum kommune har bibliotekarer som har ansvar for skolebibliotekene. I 2011 koster ordningen 10,2 mill. Effekten av å avvikle ordningen med skolebibliotekarer vil gi en årlig innsparing på 6,0 mill. Etter Rådmannens vurdering trenger skolene 4,2 mill. for å kunne opprettholde skolebibliotekets funksjon. Konsekvenser for tjenesten/brukere: Med mindre ressursinnsats er det sannsynlig at støtten til elevenes lese- og skriveopplæring reduseres. Driften av selve biblioteket opprettholdes. Konsekvenser for organisasjonen/ansatte: Det vil bli 22,5 overtallige årsverk bibliotekarer. Den støtten bibliotekarene har gitt lærere når det gjelder opplæring i ulike fag, blir borte. Endringen sett i perspektiv: Skolebiblioteket er en naturlig arena for aktiviteter knyttet til lese- og skrivestimulering. Innenfor Kunnskapsløftet er det områdene informasjons- og lesekompetanse biblioteket skal betjene. Disse kompetanseområdene er fortsatt viktige for bærumsskolen. I 2011 koster ordningen 10,2 mill. Drift, mill kroner Avvikle ordningen med skolebibliotekarer -2,5-6,0-6,0-6, ser ut til å være reddet, men blir det nye aksjoner for framtiden? Truer riset bak speilet fortsatt? (Red.) Ingen oversikt Den svenske tankesmien Timbro har sett på om kommunene tar kulturen på alvor. Det har endt med rapporten "Noll koll: bristande uppföljning av kommuners kulturverksamhet". Der har man tatt for seg fem kommuner, som alle har høye ambisjoner på kulturfronten. Det viser seg likevel at de ikke legger like mye vekt på å evaluere tiltakene innen kulturfeltet som de for eksempel gjør innenfor skolen. Man har mye forskning som viser at kultur er positivt for blant annet læring og helse, men kulturen er likevel vanskeligere å tallfeste enn mye annet kommunen driver med, forteller rapportens forfattere. Evaluering er avgjørende for å sikre effektiv bruk av ressurser, mener de. Rapporten kan lastes ned fra timbro.se. Der kan man også lese en kort omtale og se en video fra lanseringen 18. oktober. THF Do not panic, I'm Islamic Det iranske nettstedet Ahlul Bayt News Agency viet 22. oktober oppmerksomhet til en utstilling i et av Wiens bibliotek. I oktober og november hadde nemlig Erdbergstrasse Bibliothek en utstilling om hodetørkler, Headscarf Experiments. Renate Tanzberger fortalte nettstedet om bakgrunnen for utstillingen: - Det hadde vært mange diskusjoner om hodetørkler, og det gikk opp for meg at jeg ikke hadde snakket med en eneste muslimsk kvinne om det. Det førte til at vi hadde workshopen Headscarf Experiments, lagt opp slik at muslimske kvinner ville få muligheten til å presentere for offentligheten den betydningen hodetørkler har for dem. Tørklene fikk tekster som Fred, «Ja, det er et tørkle rundt hodet mitt!», «Østeriksk» og «Ikke få panikk, jeg er islamsk». THF 10 bibliotekforum 1 12

11 LM Informasjonstjenester lanserer en effektiv ny tjeneste for administrasjon av elektronisk innhold LM Informasjonstjenester har utviklet den nye LibERM-tjenesten for å gjøre administrasjon av lisenser og vilkår for bruk av elektronisk innhold enklere. Tjenesten samler all informasjon som gjelder administrasjon av elektronisk innhold på ett sted, der informasjonen er tilgjengelig for hele personalet innenfor organisasjonen. Fordeler med tjenesten: Reduserer tiden som går med til å administrere elektronisk innhold Forbedrer intern kommunikasjon hele personalet kan finne all informasjon på ett og samme sted Gjør det mulig å evaluere bruken av elektronisk innhold gjennom f.eks. brukerstatistikker Ta kontakt med oss, så vil vi fortelle deg mer om LibERM-tjenesten og hvordan den kan være til nytte for organisasjonen din. Du vil også få en gratis 30-dagers prøveperiode! Heli Isoaho, kundesjef tlf eller LM Informasjonstjenester LM Informasjonstjenester er den ledende tilbyder av abonnements- og informasjonshåndteringstjenester i Nord-Europa. Vi tilbyr våre kunder administrasjon av tidsskriftabonnementer, e-bøker og databaser samt produkter for bruk og håndtering av e-ressurser. Våre kunder består av akademiske bibliotek, fagbibliotek, folkebibliotek og bedrifter samt deres informasjonssenter.

12 Mikromarc 3 brukere ser seg ikke tilbake! Teknologi for teknologiens skuld? Eveno nomdat databas baser E Evenom nomda databa baser Eveno nomd datab base Even nom data bas NÅ ER DET DIN TUR TIL Å BLI KJENT MED BIBLIOTEKENES BESTE VENN! Stadig flere går over til Mikromarc 3 det helt nye og banebrytende systemet for nordiske bibliotek. Med et helt nytt og behagelig brukergrensesnitt er Mikromarc 3 svært enkelt å forstå. Den pedagogisk riktige oppbygningen leder deg gjennom de ulike funksjonene på en intuitiv og ukomplisert måte nesten som om systemet selv aner hva du ønsker eller hvor du vil gå. Mikromarc 3 møter dine behov på en enestående måte; helintegrert, intuitivt og moderne. TA KONTAKT MED OSS, SÅ FÅR DU VITE MER OM BIBLIOTEKENES BESTE VENN! Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tel: Faks: Norske Computerworlds nettutgåve set 12. desember eit kritisk søkjelys på dei store og kostbare læringsplattformene i skolen. Hovudpoenget deira, også i leiarartikkelen, er at desse plattformene, som Moodle, Fronter og It's learning, no er blitt gamaldagse samanlikna med mange gode og gratis appar og program på internett: Nå utfordres læringsplattformene ytterligere av skybaserte tjenester som både er mer intuitive og som kan levere samme funksjonalitet. Dei oppsummerer: Skoleverket i Norge har ikke vært veldig gode til å ta i bruk informasjonsteknologi. Det har i mange tilfeller vært teknologi for teknologiens skyld - og ikke gode lærerplaner støttet opp med it der hvor det er fornuftig. Og Rune Karlsen, som har skrive mastergradsoppgåva "Ikt og en døgnåpen skole", seier til Computerworld at det til nå har vært lite "læring" i systemene. Dette stadfestar delar av det leseforskar Anne Mangen sa til i eit større intervju i Bibliotekforum nr. 7 i haust: Kunnskap om korleis hjernen, og kroppen, fungerer og lærer, er i mine auge ein føresetnad for å kunne seie noko om korleis ein best bruker dei ulike teknologiane til læring. Det er ein sterk tendens i skolen til at alt skal vere digitalt. Eg meiner vi i dag ser ei omfattande, ukritisk hyllest til potensialet til teknologien, og det empiriske og teoretiske grunnlaget for denne hyllesta er langt frå overbevisande. AE

13 abaser er Evenomdatab venomdatabaser Evenom databaser Evenomdatabaser Even tabaser Evenomdatabaser Evenomdatabase Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdata Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenom mdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Eve atabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatab aser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabase r Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Eve omdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomd databaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdata baser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabas er Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Evenomdatabaser Ev Even om databaser Da Google introduserte Google Scholar (GS) senhøstes 2004 med vitenskapelige arbeider fra prestisjetunge kilder, var det en sensasjon. Garvede informasjonsarbeidere hevet øyenbrynene i mild forskrekkelse, vitenskapelig dokumentasjon var tross alt for alvorlig til man kunne overlate organiseringen av det til roboter. Google skulle ikke komme her og komme her! Det ble en alminnelig sport å kritisere GS og finne feil der, til stor underholdning for oss som skulle forelese om GS og hørte andre gjøre det. For feilene var mange og morsomme. Og gamle onlinebrukere som undertegnede som hadde jobbet med dette daglig siden 1978 var ikke overveldet over hva Google hadde prestert. Jeg har skrevet om denne basen to ganger før, i nr 3, 2005 da den var helt fersk og i nr 5, 2008 hvor jeg oppsummerte en del av kritikken, som jeg også var enig i. Men her er jeg med GS igjen. Den siste tiden har en skummel følelse kommet over meg. Jeg har forsøkt å stritte imot. Men det kan ikke la seg skjule lenger: Jeg har begynt å like Google Scholar. Veldig godt. Jeg har følt styrken av den mørke siden av kraften! (Har akkurat fått Star Wars på blueray.) Hvorfor denne omvendelse? Først, feilene som vi lo av før blir gradvis borte, ting jeg brukte som eksempler på feil er der ikke lenger eller de er kraftig redusert. Da kommer de gode sidene av GS frem. GS finner materiale andre baser ikke finner. Det kan være godt, kvalitetssikret og høyt sitert materiale. De har ofte lenker til hele artikkelen som ellers er bak høye betalingsmurer. (Uten at noe ulovlig er involvert!) Sammenliknet med ISI Web of Science og Scopus gir GS mange flere og ofte bedre treff av følgende grunner: GS har materiale som de andre ikke har. 1) Institusjonsarkiv og åpne arkiv hvor forskere har lagt ut artikler som er publisert i vitenskapelige publikasjoner. Dermed får alle en inngang til fulltekst, også de som ikke abonnerer. Innen en del fag er det mange arbeider som er gratis. 2) OA tidsskrifter og åpne arkiv. Her er det mange redigerte tidsskrifter som finnes gratis i full tekst, men som ikke er vurdert som viktige nok for Scopus og ISI. Google Scholar - igjen 3) Dekker langt flere nasjonale kilder. Det er et beklagelig faktum at ISI og Scopus er vestlig orientert. Da GS kom var det mange fra den tredje verden som opplevde at deres materiale ble mye mer lest. Jeg har også sett en artikkel fra Japan innenfor betongteknologi som er publisert i et japansk fagfellevurdert, engelskspråklig tidsskrift og sitert 200 ganger, og som ikke er i Scopus eller ISI. Tidsskriftet er heller ikke i BIBSYS. GS ga oss en lenke til hele artikkelen i PDF format. Da blir man meget imponert! 4) GS dekker bøker og kapitler i bøker. Slike kilder er ikke i de vanlige bibliografiske databasene, men GS tar dem med. Dette er viktig for forfattere som publiserer på den måten. En professor på NTNU har en bok med 332 siteringer som bare GS fanger opp med direkte søk. Jeg har også opplevd at søkere har kommet med emnesøk og via GS har funnet høyt siterte monografier om emnet som fantes på NTNU UB. Kort sagt, siteringer til bøker er ikke dekket uten videre i de andre to basene, og hvis man ikke vet om boken er det vanskeligere å finne den uten GS. Søker i hele teksten Så til den andre viktige grunnen til at jeg liker GS: Vi søker i hele teksten til dokumentene. ISI og Scopus har bare tittel, sammendrag og emneord som søkbare felt. Det har store konsekvenser når men søker etter spesielle emner. Som eksempel: Vi i Norge er forståelig nok opptatt av hvordan klimaforandringer påvirker Golfstrømmen. Søk på "climate change" "gulf stream" i Scopus og ISI gir en del treff, og relevante. Men det er langt flere og meget relevante treff i GS fordi gulf stream er for spesielt til å stå i sammendraget. Det er bare nevnt i selve teksten og kommer derfor ikke ut på søk i de vanlige databasene. Allikevel er artiklene som blir funnet ofte blink. Det er mange andre slike eksempler. En siste grunn: GS er gratis! Av førstebibliotekar Even Hartmann Flood, UBiT Flere artikler av Even Hartmann Flood: bibliotekforum

14 Vi har alle typer tårn. Nå også fyrtårn. Vi leter med lys og lykt etter gode og riktige produkter for bibliotek. Så neste gang du leter etter ting til biblioteket, vet du hvor du skal rette lyset. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Nå med miljøsertifikat BSEurobib _dec2011_90x270_fyretårn.indd

15 Anette Kure Overtar roret Tekst: Ingrid S. Stephensen. Foto: Tore Buarøy Du er konst. leder frem til landsmøtet. Hvilke tanker gjør du deg i den forbindelse? - Det var med skrekkblandet fryd og stor ydmykhet jeg tok imot utfordringen som plutselig var der. NBF er en flott organisasjon som jeg er stolt over å få representere i månedene fram mot landsmøtet. Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke tillitsvalgte, andre NBFere og kolleger fra det ganske land for alle de varmende og hyggelige hilsningene og lykkeønskningene jeg har fått i forbindelse med lederskiftet. Det føles veldig godt, sier Kure, som har mange oppgaver å ta seg av. - Forberedelser til bibliotekmøtet og til landsmøtet vil naturlig nok ha hovedfokus framover. I den situasjonen vi nå kom i, er jeg glad for å ha noen års fartstid i hovedstyret. Jeg kjenner jo sakene som det arbeides med, kjenner framdriftsplaner og slikt, så jeg kan sammen med dyktige medarbeidere i sekretariatet ha fullt trykk på de løpende sakene. Store utfordringer Anette Kure synes den største utfordringen er kommuneøkonomien. -Vi har akkurat hatt kontakt med alle lokalavdelingene og har fått bekymringsmeldinger fra hele landet om foreslåtte kutt i bibliotekenes budsjetter. Heldigvis ser det ikke like svart ut etter hvert som kommunestyrene vedtar budsjettene, men like fullt er det tildels store kutt som foretas mange steder, påpeker Kure og fortsetter- Et meget hyggelig eksempel på det motsatte er at kommunestyret i Asker i desember vedtok å bevilge ekstra til Asker bibliotek. Pengene var øremerket utvidet åpningstid! Asker bibliotek har ikke akkurat landets dårligste åpningstider i utgangspunktet, men bedre skal det altså bli. Askers politikere ser at økt tilgjengelighet er et gode for innbyggerne, dessuten er hovedbiblioteket plassert i sentrum og vil med utvidet åpningstid om kvelden være et trygt, kontrollert, gratis treffsted for alle innbyggere, og kanskje særlig for ungdommen. Her ser vi et eksempel på at synlighet overfor kommunale myndigheter og beslutningstakere kan gi positiv satsing på bibliotekene. Verving viktig En annen oppgave som opptar henne er å verve flere medlemmer. - Medlemsverving er ingen enkel aktivitet, ikke desto mindre er det livsviktig for en organisasjon som vår. Medlemmer gir kredibilitet, tyngde og gjennomslagskraft, så det er viktig at hele organisasjonen har fokus på å «lete opp» potensielle medlemmer. Gjerne blant politikere, bibliotekeiere, bibliotekvenner. En mulighet kan være at lokalavdelingene tar kontakt med personer rundt omkring i landet som engasjerer seg mot kutt i bibliotekbudsjettene og verve dem til NBF. Et sterkt NBF sammen med lokale krefter vil kunne ha større gjennomslagskraft enn det lokale venneforeninger har alene. Hvor viktig er samarbeid med andre aktører? - Det er selvsagt svært viktig å ha gode samarbeidspartnere og allierte. Nasjonalbiblioteket er helt klart viktig, i tillegg har NBF en bred kontaktflate og mange gode relasjoner som jeg selvsagt vil pleie til beste for biblioteksaken. Hva gjelder lobbyvirksomhet er Norsk Bibliotekforening er en viktig premissleverandør i den politiske debatten og en nødvendig forkjemper for bibliotek. Derfor skal leder, sekretariat og hele organisasjonen opprettholde de gode lobbytradisjonene våre og synliggjøre bibliotekenes mange muligheter overfor besluttende myndigheter på alle nivåer. Vi bør også lete etter nye, kanskje uventede arenaer for å vise bredden og mangfoldet i det norske bibliotekvesenet. Anette Kure er klar til å ta over alle utfordringene som NBF står overfor bibliotekforum

16 Skolebibliotekene trenger b I 2010 foreslo rådmannen i Bærum å kutte alle skolebibliotekarene i ungdomsskolen. Det for barne- og ungdomsskolen. Bærum er bare ett av mange eksempler. Det er kunnskapsøkon Tekst: Tord Høivik, 1.amanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kravene til offentlige tjenester øker raskere enn inntektene. Alle vet at markedet er tøft. Bedriftene må selge eller synke: vinn eller forsvinn! De ansatte i offentlig sektor er ikke vant til å kjempe for sin rett til å eksistere. Det hjelper ikke å klage i kor. Når konsulentene sliper sine kniver, trenger vi solide tall og begrunnelser å slå tilbake med. Skal bibliotekarene forsvare seg, må de dokumentere hva de bidrar med. Innsamling av store mengder statistikk er ikke nok. Tallene får ingen virkning før de er undersøkt, bearbeidet og integrert i faglige og politiske argumenter. Dette er en oppgave som ikke kan overlates til et tilfeldig konsulentfirma. Skal du argumentere med tyngde, må du ha faglig og politisk innsikt i bibliotekfeltet. Da trenger vi bedre statistikk og bedre statistiske analyser. Grunnskolen Statlige organer har produsert skolebibliotekstatistikk i mange år. Statistisk sentralbyrå har nasjonale tall for grunnskolebibliotek siden slutten av 2. verdenskrig. I 1945/46 var det fem tusen slike bibliotek i Norge med seks hundre tusen bind og et utlån på 1,2 millioner. Hver bok ble altså i gjennomsnitt utlånt to ganger. Fra 1945 til 2010 har antall barn i alderen 7-15 år økt med femti prosent. Ungene låner mye mer enn før. Det samlede utlånet er femdoblet. Dagens elever låner 14 bøker i året. Men samlingene er mer enn femtendoblet. Det betyr at en bok, i snitt, bare blir lånt ut to ganger i løpet av tre år. I løpet av et par generasjoner har altså omløpstallet sunket til en tredjedel, mens utlånet pr. hode har blitt mer enn tredoblet. Norge er et rikt land. Vi har råd til å ha mange ubrukte bøker stående. Men i et faglig perspektiv er det uheldig med hyllevarmere. De gir elevene og lærerne et traust og gammelmodig bilde av biblioteket. Dagens tilvekst ligger på 1,4 bøker pr. elev pr. år. Men samlingene ligger på 20 bøker pr. elev. Det betyr at det gjennomsnittlig tar femten år å skifte ut det gamle med det nye. En grundig kassering gjør selve bibliotekrommet lettere og lysere. Et oppdatert utvalg av titler gjør samlingen mer innbydende. Vi er ikke i motebransjen. Vi trenger ikke skifte ut hele kolleksjonen hvert eneste år. Men etter syv år bør det aller meste være erstattet med nye titler og nye utgaver. Videregående skole Bibliotekene i videregående skole ligger omtrent likt med grunnskolebibliotekene når det gjelder tilvekst (1,2 bøker pr. elev) og samlinger (18 bøker pr. elev). Andre medier enn bøker spiller også en betydelig rolle. "Ikkebøker" utgjør omtrent tyve prosent av samlingene. Det som skiller skoleslagene fra hverandre, er først og fremst det lave utlånet i videregående skole. Utlånet pr. elev lig- Etiketter Etikettskrivere Kvitteringsskrivere Strekkodeskannere Ryggmerking Programvare Renseprodukter Spesialprogram B-Coder Bartender Fjernhjelp Konsulent Over 17 års erfaring med bibliotekrelaterte produkter Ring eller send e-post til 16 bibliotekforum 1 12

17 edre statistikk og analyser slaget ble stoppet. Men forslaget kom opp igjen høsten Nå gjaldt det både omien som ruller inn over Norge. ger på seks medier i året. Av dette er sytti prosent bøker og resten andre medier. De aller fleste vgs-bibliotekene har "treårige" bibliotekarer. Den gjennomsnittlige ressursen ligger på 24 bibliotekartimer pr. uke pr. skole og på 2,5 bibliotekartimer pr. elev i løpet av et år. Grunnskolebibliotekene må i hovedsak nøye seg med "halvårige" bibliotekarer, det vil si lærere med tilleggsutdanning, og med langt mindre tidsinnsats: tre timer pr. uke pr. skole- og 40 minutter pr. elev pr. år. Med så liten ressurs blir det svært lite rom for faglig arbeid med samlingsutvikling, samarbeid med de andre lærerne og personlig veiledning av elevene. PISA-debatt Praktisk statistikk dreier seg ikke først og fremst om å samle inn og presentere tall, men om å bruke tall, tabeller og diagrammer som argumenter. Skal bibliotekarene nå fram med sin argumentasjon, bør de ta utgangspunkt i hva skolefolk og politikere er opptatt av. Det betyr blant annet å ta de nye ferdighetstestene på alvor. PISA har forandret norsk skoledebatt. Den har blitt langt mer empirisk enn tidligere. PISA legger vekt på ulike fagområder. Syklusen gjentar seg hvert niende år. I 2000 var det lesing som ble vektlagt. I 2003 var det matematikk og i 2006 naturfag. I 2009 var det igjen lesing, med matematikk i 2012 og naturfag i I 2009 har PISA også undersøkt digital lesing, som i høy grad dreier seg om informasjonssøking. Både metodene og resultatene er svært interessant for bibliotekene. PISA fungerer som et brennglass. Hver eneste ny runde fører til heftige politiske og pedagogiske debatter. Testene kan gjerne kritiseres, men også kritikerne må bygge på kunnskaper om statistikk og vurderingsmetodikk for å bli hørt. Ta lesing. Det er rimelig å tro at bibliotekbruk bidrar til økte leseferdigheter. Men når sparekniven nærmer seg, er det ikke nok å påpeke dette som noe selvsagt. Vi trenger empiriske undersøkelser som viser klare sammenhenger mellom bibliotekbruk og lesing. Slike undersøkelser finnes knapt i Norge. Dette er et savn som fylkesbibliotekene og Nasjonalbiblioteket burde ta hensyn til. - Praktisk statistikk dreier seg ikke først og fremst om å samle inn og presentere tall, men om å bruke tall, tabeller og diagrammer som argumenter. Argumenter En stor britisk undersøkelse viser imidlertid en klar sammenheng mellom ferdighetsnivå og bruk av skolebibliotek. Elever som ligger over normalt lesenivå for sin alder har blitt sammenliknet med elever som ligger under nivået. De som tilhører den første gruppen, har dobbelt så stor sannsynlighet for å bruke skolebiblioteket. Det går altså an å undersøke slike sammenhenger. Vi kan kartlegge, bearbeide og systematisere det lille som finnes av internasjonale studier. Vi kan undersøke virkningene av økt eller redusert biblioteksatsing over tid. Positive korrelasjoner er ikke nok. - These links are not necessarily causal, sier britene. Det kunne jo hende at de ivrige brukerne av skolebibliotek var glad i å lese på forhånd uten at bruken påvirket deres interesse. Skal vi påvise at økt bibliotekbruk bidrar til økt lesing, må vi bruke mer raffinerte metoder. I Norge har Utdanningsdirektoratet fått gjennomført en undersøkelse for å finne faktorer som kan forklare gode resultater på skole- og kommunenivå. Denne studien gjaldt ikke PISA, men de nasjonale prøvene. Tankegangen blir imidlertid den samme. Det er ikke sikkert at vi kan bevise årsakssammenhenger beyond reasonable doubt, men vi kan i det minste gjøre det sannsynlig at skolebibliotekets bidrag til lesing, matematikk, naturfag og digitale ferdigheter er viktig. Veien videre i et statistisk perspektiv ligger i å kople data om skolebibliotekenes virksomhet med data om skolenes resultater på prøver som kan sammenliknes over hele landet. Skal dette fungere, må imidlertid statistikken gi et realistisk bilde av hva bibliotekene leverer. Overbevisende argumenter må kunne vise til en overbevisende metodikk. Derfor må skolebibliotekstatistikken styrkes. Nettversjon med lenker: bibliotekforum

18 Helse i hver byte! Helsebiblioteket.no kåret til Årets bibliotek 2011 Juryleder Marianne Aasen overleverer ansvarlig redaktør Magne Nylenna det fysiske beviset på at Helsebiblioteket.no er Årets bibliotek 2011, et trykk av Frank Brunner med tittel "Hånden. For første gang går denne prisen, som Norsk Bibliotekforening står bak, til et heldigitalt bibliotek, som dessuten er banebrytende i sitt arbeid med å gjøre viktige, kvalitetssikrede kunnskapskilder fritt tilgjengelig for hele Norges befolkning. Tekst: Anders Ericson Foto: Ingrid S. Stephensen Prisoverrekkelsen fant sted 6. januar i Helsebiblioteket.no (HB) sine lokaler i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo. Det var Marianne Aasen, leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, som også er leder av juryen, som overrakte prisen. I juryens begrunnelse heter det at HB er et offentlig finansiert nettsted som samler og tilgjengeliggjør nettbaserte medisinske kunnskapsressurser. HB ble lansert i 2006, og er på mange måter et pionerprosjekt med sitt arbeid med nasjonale avtaler. Før det ble etablert var god tilgang til fagressurser som databaser, oppslagsverk og tidsskrifter svært avhengig av økonomi, og kun tilgjengelig for de store universitetssykehusene. Nå sikrer dette "nettbiblioteket" fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap for hele Norges befolkning, bibliotek innen medisin og helsefag og hele helsesektoren, og bidrar til å dekke et stort informasjonsbehov. I desember intervjuet Bibliotekforums nettutgave biblio-tekets konstituerte redaksjonssjef Hege Underdal, og det kom her fram blant annet at sentralisering av innkjøp av baser og tidsskriftlisenser er viktig. HB forhandler avtaler og gjør ting tilgjengelig, samtidig styrer de tilgangen mest mulig presist ved hjelp av IP-gjenkjenning eller personlig pålogging. Hovedmålgruppene er alt helsepersonell pluss studenter i disse fagene ved universitet og høgskoler. Likevel blir stadig flere avtaler tilgjengelige for hele befolkningen via nasjonal IP-gjenkjenning. - Vi er opptatt av at tilgangen skal være enklest mulig og det er et mål at minst mulig skal kreve innlogging. Helsebiblioteket har rundt ti ansatte på full tid, men litt flere årsverk. Ifølge Underdal har de ansatte en broket erfaringsbakgrunn; fem har bibliotekarutdanning, for øvrig er de journalister, helsepersonell, web- og IT-folk med mer. Hun presiserer at det har vært viktig helt fra starten av at redaksjonen også består av folk med beina godt plantet ute i helsetjenesten. Og biblioteket blir brukt: - Over har laget seg brukernavn og passord, og ca besøkende på nettstedet per måned er tall vi er fornøyde med, sier Underdal. HB er samtidig synlig flere steder enn på det egne nettstedet. Hege Underdal sa til nettutgaven vår: - Som alle andre nettjenester må også vi sørge for å være der brukerne er. Derfor skriver vi for eksempel systematisk i Wikipedia, dit Google leder mange surfere. Vi har oversatt mange gode artikler fra den engelskspråklige utgaven til den norske og lenket til stoff på Helsebiblioteket.no og inn i ressursene våre. Vi har også en dialog med Store medisinske leksikon (SML), som nå er søkbart via Store norske leksikon, om å styrke artiklene der på samme måte. 18 bibliotekforum 1 12

19 Utlånsautomat Selvbetjeningsautomat med touchscreen til en rimelig pris! Passer for alle moderne biblioteksystem/bibsys Produksjon, salg, service og support i Norge Klare svar og rask hjelp når du trenger det Strekkodebasert og klargjort for RFID Eller RFID basert med RFID brikker Svært brukervennlig og driftssikker Ergonomisk avrundet arbeidsplate Slank, stilrent og elegant design Ingen løse deler eller ledninger Enkle og logiske skjermbilder Trenger minimalt med plass Lagervare/Kort leveringstid Skjult kabelføring Norsk produkt Plug and play Støyfri navnet på god service Kniveveien 31, Pb 9102, 3036 Drammen Tlf Faks bibliotekforum

20 Hva vil skje med samlingene i Hva med bibliotekarrollen? Norske fagbibliotek lever videre med stadig mer bruk av samlingane. Bruken øker på de fleste målbare størrelser. Kanskje skyldes det et sterkere faglig fokus fra utdanningene særlig innenfor helsefag. Vi ser også at en del forskningsinstitusjoner legger ned sine egne bibliotekarstillinger. De vil heller kjøpe bibliotektjenester. Dette styrker de enhetene som leverer bibliotektjenester, men det er også uttrykk for en trend som sier at «alt finnes på nettet». Dette lå også bak nedskjæringsforslaget til NRK-sjefen Bjerkaas i den første rapporten «Morgendagens mediehus» som de la fram i For å sette fokus på dette, inviterte NFF Tord Høivik fra HiOA, og Synnøve Standal fra NRKs bibliotek. Tekst: Kristin Røijen, NFF Norsk fagbibliotekforening vil gjerne drøfte hva som hender med samlingene på nettet. Noen er brukerskapte, andre er laget av «Govgeeks» -fagpersoner som brenner for saker. Er dette noe bibliotekene bør tilrettelegge? NFF stilte to spørsmål: -Hva vil skje med samlinger framover? -Hva bør skje med bibliotekarrrollen? Trender Tord Høivik trakk fram flere viktige trender. Han vil legge perspektivet på bibliotekvirksomheten utenfra, og så for seg hvordan ledelsen i utdanningsinstitusjonen vil utnytte arealene mest mulig effektivt. Et rom med hyllemetere med bøker skaper lite rom for læring «i seg selv». Spørsmålet er hvordan vi begrunner at vi trenger all plass i biblioteket. Vi må legitimere behovet for å forvalte det vi har fått av areal. Biblioteklokaler blir ofte bygd ut fra historiske tall, slik at tenkningen henger etter utviklingen. Tord viste at bibliotekarer ikke er blant de som vokter arealene mest. Vi er litt mer endringsvillige og kan bli bedre. Tord trakk videre fram læringsobjektene som Salman Khan har skapt i khanacademy.org der et team lager videoer med forklaringer på en masse matematiske problemer på et høyt nivå. Han mente at boka som verk samlet mellom to permer med et stort antall sider representerer et bestemt historisk nivå. Det har ikke har vært vanlig å ha objekter som følger LOM- (Learning Object Model)-standarden i bibliotek. Tore Hoel fra Pedagogisk utviklingssenter i Høgskolen i Oslo (PUS/HiOA) tok opp dette for mange år siden. Hvorfor fjerner lærernes læringsobjekter og bibliotek seg mer og mer fra hverandre faglig? NDLA (Norsk digital læringsarena) er et norsk nettsted som bruker læringsopplegg knyttet til video der tekster betyr mindre. Tanken deres er å dele lærestoffet inn i biter som kan settes sammen på ulikt vis. Min påstand er at NDLA sjelden ligger på biblioteks vevsider. 20 bibliotekforum 1 12

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Illustrasjoner: Vidar Høyvang Tekst: Lars Aarønæs Eget forlag? Gir du ut bøkene dine på eget forlag? Eller har du planer om å gjøre

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lese fordi jeg har lyst

Lese fordi jeg har lyst Lese fordi jeg har lyst HASLUM SKOLE, Bærum, Akershus (1 7 Av Mari-Anne Mørk Haslum skole har gitt sitt skolebibliotekprosjekt tittelen Lese fordi jeg har lyst. Hovedmålet for prosjektet er at elevene

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN Etter sjokket Traumatisk stress og PTSD Om forfatteren: Om boken: «Dette er en bok som har sitt utgangspunkt i en sterk personlig beretning fra en kvinne som kom tett

Detaljer

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye En lærer uten lærebok Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye Om Harestad skole En av tre skoler i Randaberg kommune. Stor kombinert

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet ABM-utvikling utlyste midler Hovedmålgruppen for Leseåret 2010: voksne som leser lite Satsingsområdene: Arbeidsplassbibliotek Familielæring Unge voksne motvirke frafall i den videregående

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB - eller: finnes det ikke på nett, finnes det ikke i det hele tatt Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket Tidene skifter vi skal endres Nasjonalbiblioteket

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Presentasjon av noen utvalgte web 2.0 tjenester Jannicke Røgler, IKT-rådgiver Buskerud fylkesbibliotek Ung 3.0 konferansen i Sandefjord Agenda Definisjon av web 2.0 Presentasjon

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014

Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Studietur til Stockholm og København 17. 18.juni 2014 Tio Tretton, Kulturhuset Sköndal folkebibliotek Stockholms Stadsbibliotek Rentemestervej bibliotek Kulturhuset Valby Vigerslev bibliotek Tio Tretton

Detaljer

Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar

Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Namsos bibliotek 100 år - Nasjonalbiblioteket Multimedialt kunnskaps- og kultursenter 400 medarbeidere fordelt 50/50

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse!

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse! Velkommen til en liten demonstrasjon av LESEMYSTERIET -et dynamisk musikkspill basert på språkleker for småtrinnet! Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Referat Fau, 19. september, 19.30

Referat Fau, 19. september, 19.30 Referat Fau, 19. september, 19.30 Tilstede på møtet; Rådmann Erling Strålberg, ordfører Svein Borkhus, skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle, rektor Erik Vangen Jordet, foreldre; Aina Merethe Haugerud 8.a,

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE:

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: PFU-SAK NR. 064/14 KLAGER: Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: Postboks 24, 7361 Røros TELEFON: PUBLIKASJON: Fjell-Ljom PUBLISERINGSDATO: 20.02.2014 STOFFOMRÅDE: Medier/arbeidsliv

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer