Med klassentil. sjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med klassentil. sjøen"

Transkript

1 Med klasstil I brosjyr syliggjør Berg og Omlad Friluftsråd tilbude for skoler og barehager og gir råd til dem som skal ha klass med til sjø. sjø Berg og Omlad Friluftsråd

2 HVORFOR UTESKOLE? Tradisjoelt har aktivitet ute ofte vært kokurrt til skols hovedmål kyttet til lærig. Så viser y forskig at fysisk aktivitet med utviklig av motorikk og kooiasjo faktisk er viktig for ev til å lære. Mage bar og uge fugerer lagt bedre sosialt om de får være ute og bruke kropp i løpet av skoledag. Kostrasjosev blir bedre etter tid i friluft, dessut er det lettere å forstå tig år de er hådfaste. Samtidig er ofte skolealegge ueget for d helhetlige lærig som er gruskol sitt mål. Heldigvis iviterer L97 til å oppsøke attraktive uteområder uavhgig av om disse ligger ifor eller utfor skolealegget. Samtidig er det viktig å oppleve fellesskapet som tur ofte gir. Aktivitete ka variere etter tema og klassetri, fra lek og saseopplevelser til mer aturfaglige registreriger, tverrfaglig arbeid og tema-/prosjektoppgaver. Læreplaverket for d 10-årige gruskol (L 97) fokuserer sterkt på aturglede og friluftsliv. Det meste av opplærig må skje i ærmiljøet, m i de større klasse skal det legges i lgre dags- og overattigsturer, og husk, det er ig motsetig mellom opplevelse, glede og lærig. Berg og Omlad Friluftsråd Berg og Omlad Friluftsråd, Hellebakk 45, 5039 Berg. Tlf: Nettsider: E-post: fi Faks: Friluftsrådet har kotor på badeplass på Helleset, 3 km o for Berg strum. Kotoret er åpt madag til fredag fra kl til kl Lærig skjer best år vi får bruke flere av sase våre i lærigsprosess. Foto: BOF BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅDS TILBUD Natur er d beste lekeplass både for bar, uge og vokse. Lek og lærig i fri atur gir bar og uge mulighet til å utvikle saseapparat, fatasi, motorikk, begreper og språk. Natur er aldri d samme, d skifter med vær vid og årstider. I vårt klima ka sø være sjeld vare ytterst på kyst. Sjø, skog, fjell og va er derfor i større grad tilgjgelig i kyststrøke hele året igjom, bare vi sørger for å komme oss ut og utstyrer oss etter forholde. Berg og Omlad Friluftsråd, øsker i samarbeid med Berg Turlag å hjelpe skoler og barehager til å å måle i L-97 gjom: Tilbud om brosjyrer og a iformasjo om våre friluftsområder og overattigstilbud. Formidlig av temakurs for lærere, med utgagspukt i ideperme Lærig i friluft 1-7 klasse, 8-10 klasse og Barehage i friluft. Utleie av robåter, ved leie av hus i kystled. Hjelp til tilretteleggig for uteudervisig i friluftsområder i skole sitt ærområde. Råd om padlig i sjø og va og formidlig av leie av kao og kajakk. Formidle kotakt med Kystlag som driver veiledig og kurs i bruk av tradisjoelle bruksbåter, og adre sjøaktiviteter. 2

3 TIL SJØEN MED KLASSEN Det er spde både for lit og stor å gå i sjøkat, og sjø i seg selv lager mye liv som stimulerer mage saser, oe som ka gjøre sjø og hav til god ara for uteudervisig. Berg og Omlad Friluftsråd (BOF) driver 175 ulike friluftsområder i 2003, med et samlet areal på over dekar i Hoalads-skjærgå. Område sper fra værhae havstriper til lue viker og mulighete for ulike opplevelser er mage. BOF sikrer og tilrettelegger ye friluftsområder til bruk for allmhet. Tilretteleggig ka være iformasjostavler, toalett, turstier, brygger, stupebrett, bålplasser, gapahuker, hiderløyper o.s.v. Skoler ka komme med øsker til BOF om kel tilretteleggig som gjør friluftsområde mer avdbare til bruk i uteudervisig. BERGEN Kvarv Gravdal på Laksevåg. Tidligere forsvarsområde med spde krigsmier og fie utsiktspukt. Stort skogkledd turområde med turveier, gressslette, bo/bker og toalett. Flere aturlige samligssteder. Sti videre til Lyderhor og Øretua. Tilkomst fra Gravdalsvei via Nutec. Bussforbidelse til Gravdal. Parkerig, iformasjostavle og brosjyre. De gamle kulturmie i Kvarv friluftsområde er spde å utforske for bar. Foto: BOF Øvre Hell Hellefjellet. Lettest tilkomst på militærvei fra Eikevik ved Spar butikk. Tidligere militært område som i dag er et spde område med krigsmier og fie utsiktspukt. Romslig område med skog, gresssletter og tilrettelagte samligssteder, bålsted, bker satt i amfi og gapahuk. Små skrter som eger seg til klatrig med bar, på topptau. Tilretteleggig av vegger for klatrig og hiderløype er plalagt. Iformasjostavle. Friluftsområder i Eidsvågbukt Grøskjeret ligger på Tertes. Skogsområde med fi furuskog. Barevlig badefjære. Naturlige samligssteder t på platå opp fra sjø eller på slette ede ved sjø. Turvei og stier. Sikrigsgjee på bratte partier mot sjø. Toalett i Øvre del av området. Iformasjostavle, parkerigsplass. Bussforbidelse. Vollae er barevlig badeplass med rommelig gressbakke ierst i Eidsvågbukt. Toalett, iformasjostavle, baderampe, parkerig for bevegelseshemmede, ellers parkerig ved Eidsvåg kirke. Vågaeset mellom Eidsvåg og Åstveitvåg har barevlig badefjære, gressbakke, skog og svaberg. Toalett og iformasjostavle. Utleie av kystledbåt. Tømmervåg på vestsid av Eidsvåg er et rommelig område med skog og barevlig badestrad. Gressslette stralt i området. Toalett, parkerig og iformasjostavle. Bussforbidelse. Hell skole har udervisig i uteklasserommet i Øvre Hell friluftsområde Foto: Igrid Helgheim FRILUFTSOMRÅDER EGNET FOR UTEUNDERVISNING De fleste av Friluftsrådets 175 områder er i utgagspuktet eget for uteudervisig. I de brosjyr har vi tatt med et utvalg av de mest populære område. De fleste av friluftsområde som er omtalt uder, har iformasjostavle med kart og a iformasjo om stedet. Område er oftest tilrettelagt med bålplasser, og bo og bker. Iformasjostavler og brosjyrer ligger på som PDF filer som ka skrives ut og evtuellt brukes i udervisig. Dersom dere vil gjøre tur til mer dagsutflukt har de fleste område vi ever her, åpe sletter som gjør de godt eget for teltig. Med få utak ligger de fleste ved sjø. No, m ikke alle har utedo. Skal på tur med klass ka det være kjekt å ha ei base som aktivitete skjer rudt og flere av friluftsområde har slike tilbud. Gode eksempel er kystleia med huset på Skageset og utleiehytta i Sadhola. Kystfriluftsområde er gode plasser å oppdage skjergåsatur med livet i fjæra, fisk, fugl og kysts kulturladskap med bruksbåter og kyststier. Å oppleve havet som slår i, med kraft og sprøyt er mektig opplevelse. Edellauvskogsreservat, barskogsreservat og våtmarksreservat ka og være ve å besøke i udervisigssammhg. Iformasjo om flere friluftsområder og vereområder fies på våre ettsider, 3

4 sør fra Mukebotsvei. Fra veidelet ka ma og fortsette Mukebotsvei opp til Mukebotsvaet og Lagevaet. Området rudt vae er et flott turområde med mage muligheter for atkomst og med turveiforbidelse til Fløy. Slett syd for Lagevaet er tilrettelagt med tre gapahuker, godkjt bålplass og bker. Korteste vei er fra Hellevei ved Sadvik sykehus. Lett atkomst med buss til Sadvik sykehus. Eidsvåg har mage flotte friluftsområder som eger seg for turer med bar og uge. Storø er kaskje det mest spde området, lett tilgjgelig med båt fra friluftsområde på Vågaeset eller i Tømmervåg. Foto: BOF. Storø Øy i Eidsvåg. Lett tilgjgelig med båt, for eksempel fra Tømmervåg, Vågaeset eller båthav i Eidsvåg. Båt er tilgjgelig i kystleia fra Båtlaget kystliv. Kotakt Friluftsrådet eller Båtlaget for ærmere avtale. På øya er det fi barskog, flere turstier og det er gode sjaser for å få fisk fra svaberge. På Storø var det gåsdrift i gamle dager, m å er det ig fastbode der. Det blir sagt at d sagomsuste tyv Gjest Bås i si tid søkte tilflukt på øya. Kaskje fier du o spor etter ham? Spde vil det uasett være å gå på oppdagelsesfe på de øya. Iformasjostavle, fortøyigsbolter og stupebrett. Øya er godt eget og mye brukt til dagsutflukter av skoler og barehager. på utfartsdager. Helleset er ster for Friluftsrådets virksomhet med kotorbygg, verksted, lager og garasjer. Sadviksbatteriet og Mukebot Gammelt festigsområde med kulturmier som er spde og utforske. Skogsområde med flott utsikt mot Berg strum, bratt sti opp mot Sadviksfløy. Iformasjostavle. Turvei til Sadviksbatteriet tar av mot Tebekktjør I Kaadaskog øverst i Nipedal. Større badeområde med to flotte sadster. Toalett. Stupeplattform. Iformasjostavle. Ifallsport til Kaadaskog. God bussforbielse. Begrset parkerig i Nipedal. Større parkerig i Lappeleir. Kyrkjetag og Skjoldbukt Kyrkjetag ligger syd for Bøes, ved Noåsvaet. Et av Friluftsrådets mest populære og best utbygde områder. Godt eget for bar, med skog, åpe gressflater og fie klatretær. Sadstrad, gressmark. Stupebrett. Eget for fiske. Parkerigsplass for 130 biler. Toalett og iformasjostavle. Skjoldbukt Helleset Friluftsområdet ligger mot byfjo syd for Eidsvågeset. Lett atkomst med buss. Området er av Friluftsrådets mest strale og best utbygde badeplasser. Sadfjære for bar, svaberg og gresslad. Barebassg som blir fylt på gode sommeager. Rullestolsrampe til bassget. Bassget er ut oppsy. All badig på eget asvar. Stupebrett. Parkerigsplass for 100 biler. Toalettalegg (WC). Bo og bker. Iformasjostavle. Området er godt eget for stagfiske. Populært klippeklatrefelt som eger seg for klatrig med ugdom. Kiosksalg 4 Sadhola på Arboretet har alt skoleklasse trger på dagstur, badepoll, krabber, teltplasser, utleiehytte, sol og et utall av forskjellige vekster. Foto: BOF.

5 Treklatrig er gøy! Kyrkjetag friluftsområde har mage flotte klatretrær. Foto: BOF. ligger syd i Noåsvaet med atkomst fra Skjoldhøyd. Badefjære eget for bar, gressmark, baderampe, toalett og iformasjostavle. Sadhola og Grøevika Sadhola og Grøevika ligger i tilkyttig til det Norske Arboretet på Milde. Friluftsområde har fie stradområder og badeplasser. Her er ster med, tag, tare og skjell. Ta med bestemmelsesduk og se hva du ka fie! I tillegg er det løv- og barskogområder tett ved som er del av friluftsområde. Dette tilsier at området byr på muligheter for mage typer aktiviteter. Begge steder har utedo. Grøevika er spesiellt tilrettelagt for bevegelseshemmede. poll som er utgravd og opparbeidet til friluftsbassg. Variert atur på området med både løv- og barskog. Et flott es med fie svaberg ligger på utsid av hytteeidomm. Her ligger også fi gresslette til teltig. Hytt leies ut til dagsbesøk og ka være god base år været er litt ruskete. Hytt har ilagt va (kaldt) og strøm. Forut oppholdsrom med sitteplass for opp til 30 persoer er det kjøkk med kokeplate, oe servise, bestikk og kokekar. Sid det ikke er ilagt varmt va abefaler vi å bruke gagsservise. Hytt er utstyrt med grill og peis. Kull, tvæske og ved må ta med selv. (For mer iformasjo se eller eg brosjyre for stedet). Sadhola og Grøevika ligger syd på Mildehalvøya mot Faafjo. Bussforbidelse til Mildevåg. Parkerig i Mildevåg eller på y parkerigsplass omtrt km før Mildevåg. Omtrt 20 miutter å gå fra parkerig, i til hytt i Sadhola. Mjølkevika og Stdaholm Mjølkevika ligger på Std, ær jobruksskol og Hoamuseet. Området er populær badeplass som ligger lut til. Atkomst fra Hoesveg. Samm med utearealet til Hoamuseet er området godt eget til oppdagelsesfe i fjæra. Parkerigsplass, gagvei til badestrad, toalett og bussforbidelse. Stdaholm ligger 400 meter syd for Mjølkevika. Holm er skogkledd med furu gra og lerk. Fie svaberg og badeviker. Her trgs eg båt for å utforske øya. Faafjell og Krokeide Friluftsområdet på Faafjell er et større område på begge sider av vei over Faafjellet. Faaseter er et godt ugagspukt for å besøke området. Flotte turområder med tilrettelagte stier på o og sydsid av vei. Parkerigsplass. Området grser mot Hisdal aturreservat og Krokeide friluftsområde, syd mot Lysefjo. Til samm utgjør disse område et større sammhgde aturområde som er godt eget for turer og aktiviteter med skoleklasser. Tortelsvika ved Lysefjo er eget for teltig med et godt oppholdsareal på lad mellom fie furutrær. Stor og fi steiet fjære i Tortelsvika. Atkomst med båt eller over lad på sti frå Austrevåg, via Hisdalsvatet. Det vil bli utgitt et turkart over området. Gares Gares ligger mot Sørfjo, vest for tidligere Berg Guttehjem. Mye brukt område med stor, barevlig strad og veleget baklad. Parkerigsplass for 60 biler. Toalett ved parkerigsplass. Iformasjostavle. Gagstier fra parkerigsplass og i i området. Sadhola er tidlegere hytteeidom med murt vei lags Tortelsvika på Krokeide er perfekt for telttur med klass. Lettest atkomst med båt. Foto: BOF. 5

6 Vallevik Området ligger på vestsid av Seimsfjo like sør for Vollom kai. Området ligger itil et veret edellauvskogsområde (bøkeskog) som blir forvaltet av Fylkesma. Fi fjære med flat strad og fit baklad. Parkerigsplass, toalett, bo og bk. Ervikae i Os er av de mest attraktive utfartsområde for skoleklasser i Bergsregio, med flotte aturveier og muligheter for teltig. Foto: BOF. ASKØY Kollevåg Øst for Haøy, Askøy vest. Området består av to våger; Meavåg og Vestrevåg med tilrettelagte sadster, gresspler og turveier. Stort område med del barskog, ie i området ligger det et va. I Meavåg ligger Friluftshuset som ka brukes fritt av alle år det ikke er leid ut. Huset er åp kostruksjo på gråsteismur med søyler av rudtømmer og torvtak, og har grillplass og sitteplasser for ca. 160 persoer. Grupper ka leie huset til arragemt og har da rett til å ha det for seg selv. Redusert pris for skoler og barehager på dagtid. Utfor huset er det steikai og sitteplasser. Kollevåg friluftsområde er eget til dagsutfart og teltig. To doble toalett. Parkerigsplass. Bussforbielse. Iformasjostavler og brosjyre. Færøy og Skorpo Færøy og Skorpo ligger syd i Hjeltefjo og er et flott båtutfartsområde. Færøy er tilvokst med skog, mest furu. Fortøyigsbolter og kai. Iformasjostavle. Ifor kai er det lu og gresskledd samligsplass som er eget for teltig. Kort avstad med båt fra by. På Skorpo er det midre kai, fortøyigsbolter, stupebrett og skilt. Rudt Skorpo er 6 det fie fiskeplasser. Utegagersauer har beite på øye. Husk derfor å holde hud i båd. Soles På Strømses, øst for Olavik og Furuly. Vakkert område på Askøys frodige østside. Barevlig badepoll og svaberg. Variert atur med bladigsskog, busker og islett av kulturladskap. Fi gressbakke som eger seg til samligssted. Kai, toalett, iformasjostavle, parkerigsplass og bussforbidelse. LINDÅS Kvalvåges Kvalvåges ligger mellom Lurefjo og Lidåsosae. Større idyllisk område med store utmarksområder og mage bukter i mot Lidåsosae. Området er godt eget for fotturer eller padlig med kao eller kajakk i padleløype. Berg Grafiske fagforig eier og driver feriesteret i tilkytig til friluftsområdet. Steret er godt utbygd og ka leies ved å ta kotakt med fagforig. Fisketag Området ligger i bu av Seimsfjo. Småkupert es med gress og løvtrevegetasjo. To sadfjærer, parkerigsplass, toalett, gagvei fra parkerigsplass til fjære. OS Ervikae, Storekapp, Kaleset og Oksabås Ervikae ligger på sørvestsid av Strøo. Området er et av de fieste friluftsområde i Bergsregio. Her er skogområder, gressmark eget for teltig, turstier, samligsplasser og flotte viker. Strad og fjæreområder med mye spde maribiologi for uger og lærere. To gravrøyser som ka være fra brosealder ( f.kr.) fies også på området. Spde geologiforekomster. Bro over til Vetle Hestholm der det er fit å fiske. Tilrettelagt med toalett, bo og bk, brø med pumpe, iformasjostavle og brygge. Bussforbidelse. Omlag 1,2 km å gå fra busstopp. Med kajakk eller båt er det mulig å ta seg videre Lysøya har mage aktivitetsmuligheter, båtforbidelse til øya hver dag i sesog, Foto: BOF.

7 Rises Vaetagsholmae Børild 57 Mogstad 57 Austrheim Eikager Rosslad fjor 1115 Rakes Teppstad Bysheim G Austrevatet Blomdal Hakes Loevåg t OR DE N Høgafjellet 567 Lekes E39 Håøya Fløksad Tyssebot te Hjelmås Isdalstø Røyset 564 Ostereidet Kverhusviki Alversud MELAND Kleivelad Molvik va FJ Ormhiller Njåstad Burkelad 567 Vassdal 640 Lie Bjorøy Syltøy Mathop Paradis Bøes 556 Kyrkjetag Noåsvt. 553 Nesttu Haukelad rek ke da le Botveit B Haugsdal Frotveit Utskot 842 Totlad Rolvsvåg Samdal Svig 48 BERGEN Søreide Liatåret Sjoldbukt Alvøy LUFTHAVN Liaskjæret Sadsli Kallestad Telles Tyssøy Rådal Smørås Hauglad Øvredal Fleslad Hages 546 Blomsteal Barholm 556 de Mjølke- Kaladsvt. Bogstrad jor Skaga f Sadvika e Hjellestad hola a u Kaladseidet Faa a m R Bogøy a Skogsvåg Gåssad Raudlia Milde SUND Løigdal S Bjelkarøy Eide o j Boga f Faafjellet Lerøy a Søftelad Fa Golta Klokkarvik o rfj ge ds 555 la Ekr Telavåg Gavel Fjell 559 Møvik de Hitsøy SOTRA Lokøy or rj Sø Revheim Gjerstad ValestradsOSTERØY Ask ÅSANE foss Toftøy ASKØY 566 Brestei Seil Morvik Vik Breidvik Mæle Teiglad Hop GrøYtre Nyborg Vatle Misje Ravager Soles skjeret E16 Ara Audestad Flaktveit Turøy 561 Haus Haøytag Kollevåg 686 Stave Eal VågaStorø Ramsøy Såtefjellet Gaupås eset 563 Solsvik Eidsvåg Gares Helleset Hetlevik 562 E16 Vides Øvre Florvåg Skorpo Hell SadviksSørfj o Holm Ladro Krokås Utehag batteriet Follese Trgereid Ågotes Færøy Sadvik Kleppestø Idre Strussham Kårtveitpoll Gullbot Ara Fløy Noes Kårtveit Våge Marikov Kvarv Hisdal Laksevåg BERGEN Olsvik Lille Sotra Godvik 7 Lyderhor S BERGEN Kappskog Karrevik Espelad 396 Gullfjellet Tebekk642 Sekkigstad 987 Bjøal 555 tjør Ulrik FJELL Algrøy Flesj Haukelad Loddefjo 540 Mide Kolltveit Algrøy 585 Lid Lagøy Skålvik Ga Straume Ladås Fylligsdal Løøy Storavatet Melad Flatøy Karvik d Okseset Hamre Holmekapp Berlad Tellevik Heggeres 562 Nore Mjåtveit Steiestø Hauglad Frekhaug Fauskager E39 Haevik Torsteisvik Skutlevika Salhus Åsebø Storavatet TE Rog Bjørsvik tre EL ØYGARDEN Storavatet Eikelad Her dle HJ Blomvåg Tosked Bjørgo Høvlad j. Grøsvik s Ve Skas Ystøy Gulbradsøy 57 sf G Adås Io Vallevik Fisketag Vikaes m ar m Grøsvik Toft Skogsøy Oe Blomøy Kollses Nappae Seim Sæbøvåg Sellevoll Rad fjo r d Vetås Odlad Alverstraum Ladsvik Eldsfjellet Skurtveit 324 Hela Ovåg Lude Kolstad Velad jo Skjelager Tjeldstø Helevær ersfjo Trettholm Ø. Tveit Grovi Tveitavatet Nesse Vike Dyal Hides Myksvoll Askelad Mager Selifjellet sf Alvheim 395 i he e Mag Sture Hudvi Eikemo Nesbø d Nautes Skageset Toska LINDÅS Feste 565 Romarheim Eikebot Mykig Lurøy Hella Hodelad Hi Uttoska 784 Sørevigo Ro Sætre Stussdal Båtvassfjellet Sævråsvåg Vågseidet Fjellagsvåg Kvalvåges Lu re fjo Lygheisteret Lygra e Sletta RADØY Bygja Nipa Nokvigo Hope Lidås Bø Hjelme Lagøy Kvamme Vabø Spjotøy Straumsos Straume Marøy Hellesøy Tverrvassfjellet Faebustsjø Sylta Herar Dyrk 826 Risøy Noøya E39 Masfjo Kvamsøy Nautevåg Risasjø Rosses fjo Lauvås Bakka st Haukelad MASFJORDEN EN AUSTRHEIM Bauge Advik l RD Sævrøy Torhaug jo JO Au 833 Duesud Holsøy Økses Haugsdal 815 Ådekvam Foes Stormark Vaefjell Skuggedal Hostelad Rekes da EF Baløy FEDJE y fyr N Matre er DJ Fedje DE Masf j o r d e st Sauøy OR Steie Løveid Frøyset Rambjør ug FE Krossøy FJ Skipevik Sløvåg Ha Rogevær NS Eide Gråvik E39 Solheim O FE Eikemofoss Sleirevatet Lysekloster OS Holmefjor Ådlad Hella f j o r de eladshagafjæra Eik

8 Ladro Follese Krokås Ågotes Kleppestø Sekkigstad FJELL Algrøy Kolltveit Algrøy Lagøy Skålvik SOTRA Løøy Lokøy 559 Merket sti jor d Selbjør Våge Butikk ved sjø Selbjø 10 km rsfjor Slåtterøy fyr Selsøya Solheim Holma Nese O Flatåker Dal Søreide Midtfjell Vik Mya Tysess TYSNES E39 Mehamer 368 Esper Øykafjell FITJAR Hodaes Skorpo Kio 568 rev Klovskarvatet at Mel et Rogøy Uragsvåg Nese ue Lu 724 Jektevik Kattakk Lauk No Huglo Haukae 545 Katla Øklad Rydlad Koløyholm Aga Erevik l Ha Sto Goddo g 500 Brakadal Uggdal Kleppe Vistvik Fitjar Ålforo Hellad Rolvses Hålad Sætre Sadvikvåg Vestbøstad Våge Siglevik Kjevikjo Færavåg Årskog Smedholm Tvearøy Gisøy Bradasud Godøysud Teiglad Guarsvikjo Flygasvær Foa Egesud Solstråleøya Verøy Brutveit La Siglo Fluøya Hope Vies KalsudViesvåg holm d Bjør Vies Viesholm Rekster Tuftalad Skjørsad BJØRNAFJORDEN Gjøvåg Husavik Gauksheim Seveighet Kaleset Eldholm Kaldefoss Huftarøy 546 Bekkjarvik Halhjem Kolbeisham Stolm Solstrad Osøyro Storebø Heimarkpoll Møkster Kvalvåg Vja 552 Lekv Forstrøo Ervikae Røtiga Hegglad Hatvik Tøsdal Hagavik Gridevoll Strøo s. Ullsud Haukaes Sko ltafjo Luøy Fugløy da ds ug la Prestaeset Rostøy Litlakalsøy for teltig Målestokk 1 : OS E39 Hufthamar Møkstrafjo Møkster Kommuegrse Lysekloster. Oksabås Austevollshella Hurtigbåtrute AdachiMap Skorpa Skår AUSTEVOLL Fergerute/båtrute 0 d Skorpo Krokeide Tortelsvika Lysøya de r fjo Ulv se Ly Drage Sadtorv Bakkasud Horgo Jerbae Nesttu Barm Hudvåkøy Horgefjo Kalve Adre veier Friluftsområde eget ke ek Botveit Br Haugsdal Frotveit 842 Totlad R Samdal Svig ik Storekalsøy rsf Mastei fyr Friluftsområde Ko Noåsvt. 553 Viksøy Kystledhytte / aust Bøes 556 Kyrkjetag Haukelad 580 Paradis Søreidsv 555 Riksvei med ummer Ladås Fylligsdal Mathop Lie Bjorøy Klokkarvik Golta Glesvær Hamre Strada Høylad Risøy Tofta Rophammar Tofterøy Kleppevik Vaøy Sæle Forlad 580 Idre BERGEN Søreide Liatåret Sjoldbukt Alvøy LUFTHAVN Liaskjæret Sadsli Telles Kallestad Tyssøy Rådal Smørås Hauglad Øvredal Fleslad Hages Blomsteal 546 Barholm 556 Mjølke- Kaladsvt. Bogstrad Skaga fjo Sadvika e Hjellestad hola a u Kaladseidet Faa a R a m Bo Skogsvåg Gåssad Raudlia S Milde SUND Løigdal Bjelkarøy Eide B fjo Faafjellet Lerøy a Søftelad Fa Telavåg E Gavel Syltøy Ekr Europavei med ummer Sadviksbatteriet Sadvik Straume Fjell Møvik Ara Fløy Noes Marikov Kvarv Laksevåg BERGEN Olsvik Lille Sotra Godvik Lyderhor BERGEN Karrevik Espelad 396 Gullfjelle Tebekk Bjøal 555 tjør Ulrik Haukelad Loddefjo 540 Mide Våge Kappskog Strussham Kårtveitpoll Kårtveit Hitsøy Utehag Færøy Ivær 542 BØMLO Helleråker Mæladsvåg Oldreid Foldrøy Eskelad Stokk Rommetveit Halsøy kloster Litlabø Sagvåg Sagvåg Siggjarvåg Haukaes B 500 Me Øklad Rubbestadeset Bremes Melig STORD Dåfjoeid LEIRVIK Sto verft Eid Kloste

9 Trgereid SAMNANGER Gullbot Tveit 7 Totlad Samager Haga et Lid Gaupholm Eikedal 7 Røyrli Flesjae l Myklevatet Teig Frølad Tysse Holmae Trælafjellet 950 o 48 Botavatet ge rfj Holmefjo Boga 1299 Tveitakvitig Gjøakvitig Hellad Eikeladsos f j o r de eladshagafjæra Eik 552 Vavik eset Ystheim 1250 Haukås 666 Oma Hagervatet 549 Dysvik Kil Skogseid E NG A D Sæ va r Æes d Skjeles Ly g a str M aura ge rf j o r d e Årses Gjee EN D Skarvatu Løfallstrad R det 1426 O F J Kalv Ølve Vattedal K Ulves N VI D RA S E N H Silstveitøy Skorpo Rosdal Øyre Melderski Juklavasskrua 1318 Murabot Svartevatet Silstveit Seimfoss Dimmelsvik Veraut Åuglo Uskedal Seløy Flores 1302 Blådalshorgi KVINNHERAD 544 Sudsteig Val Sæbøvik Hø yla d Sudvoll s u Erslad de t erfjo 48 Høyladsbygd Opstveit Fjellhaug Hegglad Bjellad yt. Matre Holmedal Utåker Raavik fj o r d Sude Sude Eide i. Matre 986 Bjørebøle tr e Ulvaåsa Fjelladsbøle Ma Bjellad Jamtebu 1247 Mjelkhaug Kaldestad dsvik Midtbotvt Huses r Blådalsvatet Lada ke Hauglad da l Eglafjell Raudstei khamar es Us Herøysud Matre Sude Åkra Våg Åk rvik Fureberg d 49 Husa arheim Mauragses Åkre Varaldsøy Hessvik Sadvik e Lukksu m Klubb Årbakke Haukes Kvitebergsvt. Teig Hammerhaug 728 Øyerhav Gjermudsham Sufjo Håvikavt. Stussvik es Femsteivik al såta d o Lygre Austefjo Bergsvåg Hamar afjo Øyefj Sude u VARALDSØY Sudvor Lygrepoll ude Grotes Sild Bo Gravdal Femager Torses Årvik 49 Malkes DEN Gausvik Mudheim Baldersheim Notveit RF R JO HA R Sævareid fj. Egjavik d i e Mjåes Stradvik Røyrvik Håladsdal Skogseidvt. Fusa Fusafjellet Håvik Lioes Bakke Fosse Stradebarm Åse Håladsda Holdhus l FUSA Tørvikbygd Grid Gjøavatet Gjø ogøy Vikøy Mødal Tveita Ådlad Norheimsud SKOGEN Fugledale Utskot Kikedal Rolvsvåg Øystese Tokagjelet KVAM- da Fitjadal Høysæter Hisdal 87 Fu Grødal ø ra fjo Rafdal

10 Middag på Hitsøy. Foto: BOF. til Storekapp, Kaleset eller Oksabås friluftsområde som også er veleget for teltig og aktiviteter med bar. Oksabås har god hav. Lysøya Lysø var Ole Bull sitt sommerbosted. Eidom er gave fra famili Bull til Fortidsmiesforig i Berg, og er å museum. Berg og Omlad Friluftsråd forvalter aturområdet. Lysøya har 13 km gode gagstier, variert atur, skogstjer, utsiktstår og badeplass både o i Lysevåg og ved kai ær museumsområdet. Fortøyigsbolter i Lysevåg. Villa er åp for omvisig i somersesog. Skyssoig mellom Bua kai og Lysøya mai - september. MELAND Håøya Halvøy som utgjør ore del av Flatøy, rett ovfor Litleberg på Holsøy. Vakkert og romslig område som ligger fit til midt i leia. E populær urfartsplass for hele regio. Tidligere militært område med mage vereveige krigsmier. D gamle forvalterbolig er viktig del av miljøet. Her har også vært gasdrift, oe som har satt sitt preg på kulturladskapet. Turvei opp til Håøytopp, som har fatastisk utsikt. Mage gressletter som eger seg godt som telt- og samligsplasser. Skog er bladigsskog med buskfuru, gra, eier og løvskog. Iformasjostavle som viser kulturmier. Området 10 Frokost på Hitsøy i Fjell, av Friluftsrådets utleiehus i Kystled. Foto: BOF. har kai og toalett. Atkomst er lettest sjøvei. Det er mulig å gå til fots fra Flatøy. Io Io ligger o på Holsøy og er på 783 dekar. Området gir mulighet til turgåig, fiske, badig og teltig. Teltplass med va og toalett. Deler av området er tilplatet med gra. Parkerigsplass for 40 biler. Ca. 600 m gagvei fra parkerigsplass og sti videre i i området. Iformasjostavle. Husk bådtvag. Fløksad Populær badeplass sør på Holsøy. Området har leirfjære og Holme. Det går gagbro til holm, som er tilrettelagt med stupebrett, badeplattig og baderampe for bevegelseshemmede. Toalett og parkerigsplass. Iformasjostavle. Rydladseset (Lud) Frodig og spde aturområde med bladigsskog. Skoler bruker området i udervisig. Eklest atkomst via Rydladshøgda boligfelt. FJELL Kårtveitpoll Kårtveitpoll ligger ved riksvei sør for Solsvik, et par km o for Ågotes. Område for badig og fiske. Fi og lu badevik med sadstrad og svaberg. Badestrad er tilrettelagt med skjellsad og er vel eget for bar. Stupebrett. Toalett. Parkerigsplass ved riksvei. Utsettigsrampe for småbåter. Hytt i området blir brukt til aktiviteter for bar og uge i samarbeid med Sotra Jeger og Fiskeforig. God gagvei fra bilvei lags strad og fram til badeplass. Eg båt er ødvdig for å å Horgo, m så er det også et utall muligheter for sjørelatert aktiviteter på øy. Foto: BOF.

11 Hitsøy Øy ligger vest for Sotra i Fjell kommue. Utleiehuset er plalagt opprustet slik at stedet blir godt eget til overattigsturer med bar. Friluftsområdet ligger på osid av øy. Fra hav er det omtrt 15 miutter å gå på kjerrevei fram til utleiehuset som ligger i friluftsområdet. Området rudt huset er romslig og edfor huset er det flott fjære som er perfekt til aktiviteter med bar. Øy og farvatet rudt har gode fiskemuligheter fra lad eller i båt. Hitsøy er ikke ladfast, eg båt er derfor ødvdig. Fra Syltøy kai er det omtrt 10 til 15 miutter med båt til Hitsøy. Bussforbidelse til Syltøy kai fra Berg strum. Friluftsrådet har eg flytebrygge i Kylder som skal brukes av besøkde. Hovedkai skal ku brukes til ombo og iladstigig. Eg robåt i austet følger med ved leie av huset. Ta med redigsvester. Brosjyre med kart viser turmuligheter på øy. Det bor fremdeles folk på Hitsøy og sauer går ute hele året. Vi ber de som gjester øy ta hsy til dette og respektere de private eidomme. AUSTEVOLL Horgo Horgo i Austevoll ligger ut mot storhavet mellom Møkster og Stora Karlsøy, med utsy mot Marstei fyr. Øy har flotte poller som åper for spde oppdagelsesfeer ssamm med bar. Flott turterrg med utsy over storhavet. Rikt fiske. Friluftsområdet er et tidlegere småbruk på omtrt 60 dekar på ovestre del av øy. Huset har ilagt va (ikke godkjt drikkeva), m ikke strøm. Horgo er ikke ladfast og eg båt er derfor ødvdig. Det går ferge fra Krokeide til Austevollshella, m det må oes privat båtskyss videre til Horgo. Flytebrygge i Austrevåg. Iformasjostavle og brosjyre. Prestaeset Prestaeset ligger på Storebø, vest for molo ved Austevoll seilforig sitt klubbhus. Skogsområdet er tilrettelagt med stier, toalett og gapahuk, i samarbeid med Storebø skole. Kalsudholm Kalsudholm ligger sør på Huftarøy. Mestepart av området er et edlagt småbruk. God hav, fie badeviker og samligsplasser. Toalett og brø. Gode forhold for teltig. Parkerigsplass og bilvei fra Vestre Viesvåg og helt fram til friluftsområdet. Gullbot Berg og Omlad Friluftsråd (BOF) tilrettelegger hovedsakelig ved sjø. M oe blir gjort i høyere strøk. På Gullfjellet i Gullbot friluftsområde har BOF satt opp varmestue, trehytte på 8 m 2. D ligger meter fra hovedvei (E 16), like ved turvei og lysløype. Stu er utstyrt med bo og bker, og har varmekabler i gulvet. Det er ikke ilagt va og det er utedo ca 50 m fra varmestu. Med Gullbot som utgagspukt ka gå lage turer i barskt fjellterrg og bestige høye topper, m ka også holde seg i løypettet som er alagt i de lavere partie. Her er turløyper og lysløype som drives av Idrettslaget Gullfjell. Det korteste alterativet er ca. 2 km. Fi ake- og skibakke eget for skileik like bak hytt. Hytt blir leid ut gratis etter avtale med Friluftsrådet. Brosjyre og iformasjostavle. 11

12 RADØY Skageset Skageset er et tidlegere småbruk i Radøy kommue. Friluftsområdet er på 50 daa og omfatter våigshus, uthus, jokjellar, aust og kai. Her er gammel imark, graskog, spredd småskog og stradlije med svaberg. Ytters på eset er det gru poll med sadbu som er godt eget til badig. Området er rikt på kulturhistorie med flere muligheter for aktiviteter da her er både er imark, skog og stradlije. Stedet var brukt som sjulested for flyktiger uder krig. Friluftsrådet leier ut våigshuset som er tradisjoell vestladsk lemstove. Huset har ikke strøm og ilagt va. Flotte teltplasser på området. Huset er også godt eget til dagstur. I austet like ved hytt ligger det robåt som ka brukes av leietakere. Ta med redigsvest. Godt fiske i området. Huset igår i kystleia i Hoalad. For eldre elever ka og havkajakk være et eget trasportmiddel til Skageset i godt vær. Et godt utgagspukt for kajakktur til Skageset er fra molo mellom Mager og Toska. Skageset ligger ovest for Mager. E kommer lettest til Skageset sjøvei, m ka og ta seg fram til fots på tursti fra Birkelad, Mager eller Magerøy. Fra Mager er det omlag 45 miutter på god sti til Skageset. Brosjyr for Skageset har kart og mer iformasjo om parkerig, atkomst og kulturhistorie. Bygja Bygja ligger ved Kvalheim ovest på Radøy. Fit friluftsområde med lygmark, gammelt beitelad og kauser. Det ligger et va i området. Badepoll med sadbu i Bygjevåg. Toalett og parkerigsplass ær fylkesvei. Gagvei fra parkerigsplass til våg. Toska og Uttoska Flott turområde med lyghei og brake. Sti gjom friluftsområdet og videre mot Uttoska. Uttoskevåg er populær oppakrigsplass for båter. 12 Fiske fra svaberg. Parkerigsplass ved d av kommuevei, følg skiltig. Iformasjostavle. SAMNANGER Rolvsvåg Rolvsvåg ligger ved Samagerfjo, på vei mellom Gullfjellet og Os. God tilkomst og godt eget for barehager. Lokalt mye brukt. Gagvei gjom området til utkikkspukt på osid. Toalett. Parkerigsplass og iformasjostavle. Fortøyigsbolter, stupebrett, grill, bo og bk. Flesjae Flesjae ligger i idre del av Samagerfjo. Lettest atkomst med båt m også over Prestaveg fra Ådlad kirke. Frodig område godt eget til dagsturer, badig og båtliv. Prestaveg går fra Ådlad til Hellaustet og er godt eget for turer med bar. Fra hovedsti er det flere flotte badeplasser ed mot Flesjae, med bker og flott utsikt. Området har flere kulturmier. I Skutlevika ser blat aet rester etter klebersteisbrudde. SUND Tyssøy Ligger i Rauefjo. Øya var et stralt sted i eldre tider i middelalder var her både kirke- og kogsgå. Her er lu aturhav, badeviker og svaberg. Området er ypperlig for aktiviteter kyttet til sjø og fjære, godt eget for teltig, toalett og brøpumpe. Fastladssambad via Bjorøy. Eg brosjyre med kart og mer iformasjo. Lerøy fort Lerøy fort ligger øst for Klokkarvik. Tidligere forsvarsalegg som å er blitt friluftsområde. Tuell i i området. Tur og rekreasjosområde med god utsikt mot skipsleia. Gode fiskeplasser. Kai. Barholm Barholm ligger i Skogsvåg ær boligfeltet på Skogestrada. Skog og fi badevik. Stort aust som det er adgag til å bytte som del av kystleia. Nødvdig med eg båt. Grillig i fjær på Skageset. Foto: BOF. Skageset er godt eget for turer med bar. Foto: BOF. Tapuss utfor utleiehuset på Skageset. Foto: BOF. Tyssøy friluftsområde er godt eget for teltturer med klass. Foto: BOF.

13 Lagøy i Øyga er mye byttet som utfartsmål for skoler og barehager. Området eger seg for dagsturer med kajakk eller båt, m det er også mulig å telte på øy. Foto: BOF. TYSNES Åuglo Åuglo er østligste øy i kommu, ved iløpet til Haagerfjo. Øy er et eståde aturområde, og på gru av kombiasjo mild viter, varm sommer og ærigsrike bergarter er her et iteressat og vereveig plateliv. I Veavika i sør er det et fredet skogreservat med barlid og kristor. Åuglo er også et viktig båtutfartsområde med fie og lue aturhaver. De to mest brukte område er bukt ifor Sviaeset på osid og Skipavåg på sørsid av øy. Iformasjostavle, toalett, bo og bker i Bekkjavika o på øy. Nødvdig med eg båtskyss. Solstråleøya Solstråleøya ligger rett o for Godøysud. Frodig øy med omtrt 20 treslag, mage tilplatet. Gamle spaserveier og rester etter tidligere hus. Kai. Øy ble gitt til kogehuset i 1905 etter å ha vært i britisk eie. Etter kog Olavs død gav arvige øy i gave til Tyses kommue i jui Toalett og kai på ospiss av øy, flere bker. Klubb På østsid av Tysesøy, sør for Lukksudet bro. Frodig område med fi fjære og svaberg. Omlag 400 meter gagvei fra bilvei og parkerig. Toalett og iformasjostavle. Guarsvikjo Guarsvikjo ligger ved iseilig til Godøysudet. Barevlig strad og frodig skog. Toalett. Lettest tilgjgelig sjøvei. ØYGARDEN Lagøy Lagøy ligger ved Lagøysudet, vest for Alvheim o i kommu. Badeog friluftsområde med fie badeviker og svaberg. Fiske. Midt på øy er det dam på ca. 100 x 50 meter som ieholder sjøva. Vaflat er ca. 2 meter høyere toppflo i sjø. Ved uvêr blir ytt va vasket opp i damm. Vaet i de blir varmt etter et par fie dager. Toalett og fortøyigsbolter. Skogsøy Skogsøy ligger vest for Kollses. Området har viker med fi badefjøre og svaberg som ligger i ly for vid og vêr frå o og vest. Gode fortøyigsforhold. Det er platet litt buskfuru på del av området. Utfor ligger rekke holmer, sud, viker og grue sjøområder. Området har flere formier og rester av gamle boplasser. Skogsøy blir reget for å være d beste plass for å observere sjøfugl på trekk, på kyst o for Berg. Fra Helevær er det ca 1/2 times gage på sti fram til friluftsområdet. Området er eget for teltig. Ytre deler av området ka være utsatt for brottsjø. Ormhiller Ormhiller ligger ved Rogesudet. Romslig område med stor barevlig badefjære og fie svaberg. Fortøyigsbolter. Parkerigsplass for 25 biler ved Øygasvei. God gagvei (500 m) fra parkerigsplass. Toalett. 13

14 PADLING I SJØ OG VASSDRAG Vassdrage og polle i Lidås kommue er veleget til padleturer med klass, lokal utleie av kaoer. Eget padlekart er tilgjgelig fra Friluftsrådet. Foto: BOF. Havpadlig er d ideelle form for friluftsliv på Vestladet og ka gi uik friluftsopplevelse. Med stødig og sjøsterk havkajakk, ka du farte rudt lags kyst, og ha med deg det du trger i lasterommet i kajakk. D gode kotakt med omgivelse du fees i, gir særeg og its aturopplevelse. Padlig viterstid krever spesielle forholdsregler. Friluftsrådet bidrar gjere med råd. Er dere iteressert i padlig eksisterer det mage flotte og godt egede områder ær Berg. Det er ikkje ødvdig å begye til havs. Å padle i flotte vassdrag gir gjere roligere og a type opplevelse. Kao er for de fleste steget før kajakk år starter med padlig. E del steder har utleie. For iformasjo kotakt Friluftsrådet. Brastasjoe i Berg strum (hovedbrastasjo), Åsae, Laksevåg og Faa leier ut redigsvester. Veste passer til kaobruk, m er ikke eget for padlig i havkajakk. LINDÅS Lidås kommue har rekke fie saltvaspoller og vassdrag som er godt eget for padlig. Vaveie har fra gammelt av vært brukt av folk til trasport, og flere plasser er det spor 14 etter gammel fesel. Lidåssluse er de mest kjte og er et av tre iløp til Lidåspolle med de tre bassge Straumsos, Spjeldesos og Fjellagervåg. Friluftsrådet har tilrettelagt rasteplasser for padlere og adre som bruker området. Rasteplasse er kelt tilrettelagt med teltplass og bålplass. Mer iformasjo i eget padlekart for Lidås som også ieholder forslag til padleruter. Friluftsområdet på Kvalvåges er et større område som grser i mot polle. Området er godt eget for teltig. MELAND På Holsøy er Ryladsvassdraget med Storavatet stor ressurs og godt eget for padlig med kao. Her er flere muligheter. Kort bærig fra Ryladsvatet i i Storavatet. Midtre del av Storavatet har mage fie holmer som ka brukes til rastig og teltig. OS Osvassdraget med Gåssadvatet og Tyssdalsvaet er eget for padlig. Friluftsrådet har tilrettelagt to plasser som er eget for utsettig av kaoer. Frames friluftsområde, syd i Gåssadvatet er godt eget for utsettig og det er mulig og sette fra seg et par biler. Bruker du Tøsdal friluftsområde til utsettig blir padletur litt lger. Parkerigsplass på Tøsdal ligger over bro i østd av Tøsdalsvat. Ta av omtrt to km fra Osøyro. Det er ikke sikrede friluftsområder i Osvassdraget. Kotakt derfor lokale grueiere hvis du plalegger orgaisert tur. Osskjærgå er også eget til padlig med havkajakk. Halhjem eller Lepsøy er et godt utgagspukt for å sette ut kajakk, og her er mage friluftsområder som er godt eget for teltig. FUSA Flere va i Fusa er veleget for kao og kajakkturer. Gjøavatet og Kikedal er et spesielt flott område for kaopadlig. Gode teltplasser ierst i Kikedal. Hele Sævareidvassdraget er et eldorado for padle og fiskeiteresserte. Både kaoer og fiskeutstyr skal desifiseres før bruk for å ugå at får fiskesykdommer i i vassdrage. Kotakt gjere Håladsdal Leirskole for mer iformasjo om muligheter for skoleklasser. Adre fie vassdrag i ærhet av Berg, eget for padlig med kao, er Storavatet på Askøy. Ellers er det mage områder i skjærgå som er flotte til havpadlig.

15 SJØVETTREGLENE 1. Tk trygghet Kuskap og plaleggig gir redusert risiko og økt trivsel. 2. Ta med ødvdig utstyr Utstyr må holdes i o og gjøres lett tilgjgelig. 3. Respekter vær og farva Båt må bare brukes uder egete forhold. 4. Følg Sjøveisregle 5. Bruk redigsvest eller flyteplagg Det er påbudt med godkjt flyteutstyr om bo. 6. Ver uthvilt og edru Promillegrs er 0,8 år du fører båt. 7. Vis hsy Trygghet, miljø og trivsel er et felles asvar. Forbered deg på at det ka skje ulykke, og tk gjom hvoa du bør oppføre deg: Behold ro, bli ved båt. ALLEMANNSRETTEN Allemasrett er et gratis fellesgode. Rett er tuftet på hsysfull oppførsel overfor grueier, adre brukere og respekt for aturmiljøet. Friluftslov gir retigslijer som viser hvoa vi skal bruke disse rette og plikte: Det er ikke tillatt å fees på imark, utatt år mark er fross i tid 15. oktober til 29. april. Imark er blat aet fulldyrket mark, kulturbeite, hage, hustomt og ygre platefelt. Utmark er i prisippet alt som ikke er imark. I praksis vil det være største del av ster, svaberg, va, myr, hei, skog og fjell i Norge. Uder fesel har alle rett til å dra opp båt eller kao på stradstrekig i utmark, for kortere tid. Du ka ikke bruke kai eller brygge ut tillatelse fra grueier eller bruker. Med telt ka du fritt overatte samme sted i utmark itil to døg i lavladet, m reis ikke telt ærmere 150 meter fra hus eller hytte der det bor folk. Det er forbud mot å fees i atur med motorkjøretøy. Vær forsiktig med ild, husk at du ikke skal te bål i ærhet av skogsmark i tid 15. april til 15. september. Sett ikke gagsgrill direkte på bart fjell eller gress. Hvis du lager bål i stradkat, ikke legg bålplass rett på svaberg slik at berget sprekker. Hud skal holdes i båd der husdyr beiter. No kommuer har strgere regler for bådtvag, som det er hudeeier si plikt å holde greie på. Ville bær og sopp ka fritt plukkes. Jakt og fiske i ferskva og vassdrag igår ikke i allemasrett. Rett ligger hos grueier, som må gi tillatelse. Fiskekort ka kjøpes lokalt. Mer iformasjo om allemasrett i stradso fier du på ettside til Direktoratet for aturforvaltig, I områder veret etter aturverlov gjelder ege regler. Kotakt Fylkesma om du øsker ærmere iformasjo. 15

16 AKTUELL LITTERATUR Lærig i friluft. Idepermer for klasse, 8-10 klasse og barehage. Ideer til uteaktiviteter i fage matematikk, samfusfag, heimkuskap, kust og hadtverk, atur og miljøfag og kroppsøvig. Alle aktiviteter er koblet mot klassetri, fag og hovedmomter i lærepla for d 10- årige gruskol. Kr. 250 pr. stk + porto. Kotakt Berg og Omlad Friluftsråd, Drama i friluft, idehefte for asatte i skole, barehage og SFO. Salt Friluftsråd m.fl. Kr. 50. Kotakt Salt Friluftsråd, Naturvette et tiltak for bar fra 3-13 år. Opplegget bygger på at gruppe bar oppsøker et aturområde, blir kjt med det og tar vare på det. Diverse materiell er utarbeidet: Bok, temahefter, veilederhefter, diplomer og plakat. Friluftslivets Fellesorgaisasjo (FRIFO)/ Friluftsrådes Ladsforbud. Kotakt Berg og Omlad Friluftsråd, Trygg i atur. Udervisigsopplegg i temaet Kart og kompass, Istruktør/ veilederhefte med arbeidsark. Kotakt FRIFO, Mågekager og Tagsuppe, mat fra Naturs spisskammer, oppskrifter Agder aturmuseum og botaisk hage og Vest-Agder Fylkeskommue. Istid temahefte om isleggig og isaktiviteter Kotakt Salt Friluftsråd, Aschehougs og Cappels aturguider er yttige og fås i de fleste bokhadlere. Barehager-, SFOog gruskolers uteområder E kel sammfattig av ideer for plaleggig og fysisk tilretteleggig. Kotakt Salt Friluftsråd, Nettverk for miljølære. Vaperm ieholder 66 ulike aktiviteter, i tillegg til bakgrusstoff på Va. Trykt utgave av perm koster kr Mer iformasjo på Ut er I? Forskigsrapport E kartleggig av uteaktivitet i barehager, SFO og gruskoler i Nolad. Rapport. (kr 50,- ikl. porto). Kotakt Salt Friluftsråd, Friluftsområder i Berg og omeg, med kart Kotakt Berg og Omlad Friluftsråd, Turkart over Berg, Stats kartverk Kjøpes hos Berg Turlag. Brosjyrer; turløyper på byfjelle, kjøpes hos Berg Turlag. NYTTIG UTSTYR TIL UTESKOLE Okai Læremidler AS, Gravdalsvei 5, Tlf Berg Lek & Fritid AS, Torgy Segerstedtsv 6. Tlf KPT- aturfag AS. Nyttig utstyr til Natur som klasserom, håv, bestemmelsesduker, lupe, liseboks m.m., Kristiasud. Tlf , Skole i friluft...er tittel på et prosjekt som Berg Turlag og Berg og Omlad Friluftsråd samarbeider om. Målet er å øke itereress for friluftsliv i skol, slik at atur i større grad blir tatt i bruk som klasserom. Vi øsker å vise fram friluftsområder med et magfold av tilbud til skoleaktiviteter. Det ligger mage flotte områder i ærhet av skoler som ka brukes i d daglige udervisig. Reiser til aturområder lger borte, fies det da flere muligheter. Disse represterer adre kvaliteter som gir veifulle impulser i ye og spde miljøer. Berg Turlag... er Vestladets største friluftsorgaisasjo med over medlemmer, og er tilkyttet D Norske Turistforig (DNT). Vi tilrettelegger for et aktivt, kelt og aturvlig friluftsliv på ulike ivå, slik at alle ka delta. Alle ka bli medlem i Berg Turlag og har medlemsrettigheter på alle hytter i hele ladet, som er kyttet til DNT-systemet. Mer iformasjo hos Berg turlag i Mark, www. berg-turlag.o. Berg og Omlad Friluftsråd...er et iterkommualt samarbeidsorga som har asvaret for drift og tilretteleggig av de viktigste bade og friluftsområde i Bergsregio. Rådet forvalter 175 friluftsområder med et samlet areal på over dekar og arbeider for å etablere og sikre ye områder for allm ytte. I flere av friluftsområde er det hus som ka brukes ved overattig, eller kle aust som gir tak over hodet. Mer iformasjo på Berg og Omlad Friluftsråd Brosjyr er utgitt av Berg og Omlad Friluftsråd i april 2003 med støtte fra Friluftsrådes Ladsforbud og Fylkesma i Hoalad. Redaksjo: Igrid Helgheim, Åge A. Ladro og Frithjof Fosse.

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD www.bof.no ANNONSEBILAG Bergen og Omland Friluftsråd vi er der for deg Skjergarden i Hordaland er kanskje den mest mangfaldige vi har i Noreg. Her finn du blankskura svaberg

Detaljer

ÅR Bergen og omland friluftsråd

ÅR Bergen og omland friluftsråd ÅR Bergen og omland friluftsråd Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Hardanger fra Geilo til Bergen

Hardanger fra Geilo til Bergen urforslag fra NAF atur kultur arkitektur Hardager fra Geilo til Berge Fra Geilo over vidda til Hardager, Voss og Berge. tgagspuktet for turforslaget er Geilo, og ture går gjeom Hardager, som for mage er

Detaljer

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass 90 steder for friluftsgleder 1 bondhus Kvinnherad Úèb Bondhusdalen er et av de mest kjente og besøkte turistmål i Kvinnherad. Her er det flotte turmuligheter, ikke minst på den såkalte Isvegen langs Bondhuselva

Detaljer

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestkystparken Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Skjærgårstjenesten En effektiv drift av friluftsområder til sjø sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs

Detaljer

Innhold. Bringsvær leirskole. Tilhører:.

Innhold. Bringsvær leirskole. Tilhører:. Bringsvær leirskole Informasjon til elever og litt info til de voksne hjemme Tilhører:. Her er vi alle innstilt på å gjøre en innsats for at leirskoleuka skal bli topp! Da vil vi huske oppholdet lengre,

Detaljer

Vedlegg 1 - Friluftslivsområdene. Innhold

Vedlegg 1 - Friluftslivsområdene. Innhold Innhold Flatskjæra, Terneskjæra... 5 Kjeholmen Lyngør fyr... 5 Ytre Lyngør og Speken... 5 Nautholmene... 7 Klåholmen, Håholmene og Kvernskjær... 8 Sandskjæra... 8 Risøya... 8 Generelle trekk, Tvedestrand:...

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Friluftsliv i. Norge. Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur. Foto: Midt-Agder friluftsråd

Friluftsliv i. Norge. Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur. Foto: Midt-Agder friluftsråd Friluftsliv i Norge Tips til friluftsliv og hva du får lov å gjøre i norsk natur Foto: Midt-Agder friluftsråd Friluftsliv i Norge Vandring (gå tur) Selv om ikke alle fra Norge er interessert i friluftsliv,

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen Nr.22 Fritidseiendommer BOLIGAVISEN på Vestlandet Foto: Scanpix s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen s 3 Sogn og fjordane mellom fjord og fjell, bre og strand s 4 Sunnhordland

Detaljer

opplev eventyret Kragerø Fjordbåtselskap tar deg med til unike turmål i skjærgården

opplev eventyret Kragerø Fjordbåtselskap tar deg med til unike turmål i skjærgården opplev eventyret Kragerø Fjordbåtselskap tar deg med til unike turmål i skjærgården opplev eventyret Bli med til øyriket! Midtveis mellom Oslo og Kristiansand, der hvor Østlandet slutter og Sørlandet

Detaljer

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke N aturen er for alle! Nordmenn flest er glad i naturen. Fra vi var små, har vi klatret i trær, gått på ski, plukket bær i skogen og fisket i bekken. Noen av oss har hatt denne muligheten rett utenfor kjøkkendøra,

Detaljer

HURUMHALVØYA AKTIVITETER I HURUM 2012

HURUMHALVØYA AKTIVITETER I HURUM 2012 HURUMHALVØYA AKTIVITETER I HURUM 2012 HELT PÅ HØYDEN TOPPTURER I HURUMMARKA GØY PÅ LANDET FAMILIEVENNLIG PÅ SAND GÅRD DE BESTE STRENDENE BADEMULIGHETER LANGS KYSTEN HVA SKJER I HURUM AKTIVITETSKALENDER

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Ny nasjonalpark. Blågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet. JORD OG FRILUFT Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd

Ny nasjonalpark. Blågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet. JORD OG FRILUFT Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd JOR OG FRILUF idsskrift for Oslofjordens Friluftsråd Ny nasjonalpark Høst 2012 lågrønne lunger Uten frivilligheten stopper friluftslivet www.oslofjorden.org 1 Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården.

DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården. DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården. «Sjøen og skjærgården er noe heilt spesielt. Jeg trenger mye hjelp for å komme

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Nord-Rogaland og Sunnhordland

Nord-Rogaland og Sunnhordland Båtliv Nord-Rogaland og Sunnhordland Finn di perle! Denne brosjyren gir deg ein oversikt over friluftsområde i Nord- Rogaland og Sunnhordland, som blir forvalta av Friluftsrådet Vest og som passar til

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Sørg for at turferien ikke kommer for brått på den firbente Viltpåkjørsel hvis

Detaljer