Collaborare AS. de bergenske selskapene går fremover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Collaborare AS. de bergenske selskapene går fremover"

Transkript

1 Collaborare AS de bergenske selskapene går fremover

2 Introduksjon Norsk oljeproduksjon har nådd sin topp og i tiden fremover vil produksjonskurven bare synke fra år til år. De første oljebrønnene er avstengt og plattformene er forlatt. Det har foregått en diskusjon i forskjellige miljøer om hva samfunnet skal gjøre med disse utrangerte plattformene. Fra miljøorganisasjoner og andre, har det kommet frem forskjellige forslag om gjenbruk som strekker seg fra hotelldrift til vindmølleparker. Flere av oljeselskapene er allerede i full gang med å demontere utstyr og plattformer. Det står mengder av utstyr både på plattformene og på havbunnen som skal fjernes. Denne nedbyggingen vil bare øke i omfang både i norsk og engelsk sektor. I dag tildeles disse oppdragene stykkevis til kranlekterfirma, supplyfartøyer og entreprenører, hvor de plukker litt det ene året og litt det andre året. Mange av oppdragene har gått til utenlandske entreprenører uten at norske arbeidere er innvolvert. Det er i dette markedet vi ønsker å gjøre plass til vårt selskap. Vi ser for oss å kunne innhente oppdragene og å koordinere dem samt gi en totalentreprise, for så å fordele oppdragene på våre fremtidige samarbeidspartnere som vil bestå av dykkerfirma, kranlektere, redere, bemanningsfirma, ingeniører, havnemottak, miljøavfall/tank og gjenvinningsvirksomheter. For å føre firmaet Collaborare AS frem i posisjon til å forhandle med disse selskapene, samt å gjennomføre sin plan, må selskapet ha tilgang til betydelige mengder kapital. Collaborare AS vil derfor i årene fremover øke sin aksjekapital gjennom flere faser med emisjoner. Styret skal ansette nøkkelpersoner som vil ha til hovedoppgave å strukturere den videre kapitalutvidelse, samt å gjennomføre avtaler med de fremtidige samarbeidsfirmaene.

3 Kort historikk 3.januar 2007 ble selskapet Collaborare AS opprettet. Høsten 2007 gjennomførte selskapet sin første aksjeutvidelse og 30 selskaper i Bergens regionen kom inn på eiersiden. Aksje kapitalen økte da til NOK 1 mill. Desember 2009 gjennomførte selskapet på nytt en aksjeutvidelse og 70 nye selskaper kom med. Aksjekapitalen økte da til NOK 2,7 mill. Vår aksjekapital er ikke bundet i maskiner, utstyr eller eiendom, men er plassert på rentebærende konto.

4 Selskapets profil Fremstå som et ledende og nytenkende firma med: Ingeniør og miljømessig kompetanse, Logistikk og marine kompetanse, samt tilby det fremste innen moderne prosjektstyring og inngående kjennskap til ledelse og utførelse av kontrakter i milliard klassen. Ledelsen skal koordinere samarbeidet mellom firmaene samt evne å innhente nødvendige fagkunnskaper lokalt og globalt. Collaborare AS skal være kontrakts eier og hovedentreprenør med valgte samarbeidspartnere tilpasset oppdragene. Pådriver til at kontrakter blir plassert i Bergens regionen og at arbeidsplasser skapes og sikres i årene fremover.

5 Selskapets målsetning Innhente nok kapital til å kunne kjøpe eller inngå samarbeid med allerede eksisterende firma innen for fagområdene: Håndtering av spesialavfall / tanking / rensing. Dokking kapasitet. Demolerings utstyr. Ingeniørtjenester. Dykk og undervanns teknologi. Operatørselskap innen flytekran og lektere. Være pådriver og koordinere samarbeid mellom disse gruppene

6 For å oppnå vår målsetning Trenger vi en betydelig kapital økning. Derfor vil vi i første omgang rette oss mot våre aksjonærer, samt 3-4 solide og veletablerte virksomheter, hvor vi kan tilby en aksjeutvidelse i selskapet. Etter at denne aksjeutvidelsene er klar, vil vi vurdere enda mer målrettede utvidelser, for å øke aksjekapitalen ytterligere. Når selskapet innehar tilstrekkelig faglig og økonomisk tyngde, skal selskapet etableres på børs, med innhenting av ytterligere kapital for dedikert markeds introduksjon.

7 Markeds utsikter Eldre installasjoner i Nordsjøen skal i tiden fremover nedbygges, ombygges eller fjernes. Kontrakter for milliarder av kroner skal utlyses de neste årene. Vi ser for oss en faseforskjøvet nedgang i bygge aktivitetene i denne perioden. Entreprenører og ansatte kan komme til å få et lavere aktivitets nivå, således oppstår god tilgang på demoleringskapasitet og bedrifter som kan kjøpes. God tilgang på egnede industri områder forventes. Til dette trengs det et kapitalsterkt selskap med base i Bergen, som ønsker å trekke naturlige deler av denne aktiviteten til Bergensområdet. Collaborare s konsept gir optimal kapital utnyttelse tilpasset markedet.

8 Collaborare AS Selskapet for fremtiden Collaborare s, Løsningsmodeller, Prosjektering, studier og kunde relaterte kontraktsmodeller Transport og Marine operasjoner Investorer Vår miljø fremtid

9 Bedrifts- og samarbeidsprofil

10 Veien videre Collaborare AS vil på nytt åpne en rettet emisjon i selskapet, hvor aksjekapitalen forventes økt til NOK 17.1mill. Emisjon vil starte og avsluttes Deretter vil selskapet overta alle aksjene i Kvalstasjonen Industriselskap As. Dette aksjekjøpet vil sikre oss tilgang til Nordsjøen og dypvanns kai, samt full kontroll over ca m2 industriområde. Deretter planlegger selskapet en offentlig emisjon med formål å reise kapital på minimum NOK 250 mill.

11 Pågående kontrakter Draugen Oil Export-prosjektet der den gamle lastebøya byttes ut med et mer moderne lastesystem. Kontraktsverdien er om lag 50 millioner kroner. Lastebøyekonstruksjonen er ca 150 meter høy og veier 4600 tonn. Bøyen er planlagt slept fra feltet i andre kvartal Ute i Nordsjøen venter 600 installasjoner som skal bort de neste årene, skriver Scanmet i en pressemelding. Heerema Marine Contractors og AF samarbeider om Ekofisk: Dette er den største kontrakten i AFs historie og den er verdt 1,2 milliarder kroner inklusive opsjoner. Det er AF Decom som vil utføre arbeidet med Start i Arbeidet vil pågå frem til 2014.

12 Marked vurdering rivnings og oppryddingsprosjekter world wide Der er gjennom årene laget ulike estimater på fjerning av utstyr og installasjoner. Rapportene er beheftet med stor usikkerhet i kalkylene. Der foreligger noen data fra brittisk sektor, som anslår at det årlig på britisk sokkel vil bli brukt USD 1,1 milliarder på fjerning av faste plattformer, USD 126 millioner på fjerning av flytere og subseabrønner, mens USD 584 millioner vil bli brukt på fjerning av annen infrastruktur. Markedsvurdering i MUSD Samtidig slår «The Oil and Gas UK 2009 Economic Report» fast at 600 plattformer i Nordsjøen, hvorav 70 har en totalvekt på over tonn, står på listen over hva som skal fjernes i tiden fram mot Sammenlikner en dette med de tildelinger av oppdrag som er gjort så langt i Norge og fordeler dette i aktuelle tidsrom vil man kunne danne seg sikre prognoser om utviklingen videre innen dette markedet. Høye oljepriser og nyere teknologi har kortsiktig gjort det mer interessant å holde liv i felt med liten produksjon. I 2009 behandlet således det britiske Departement of Energy and Climate Change 73 planlagte deponeringsprosjekter, hvor samtlige har bedt om en tidsforskyvning på ca fem år. Innen disse vil midlertidige driftsoppgraderinger inklusive del demonteringer bli utført og således et tilleggsmarked. På norsk sokkel har så langt ingen omsøkte prosjekter blitt utsatt, men det har heller ikke kommet noen nye til. Dog er det antatt at økt olje pris vil kunne gi tilsvarende effekt en ser i den brittiske sektoren. På basis av innhentede tall fra andre kilder har vi fremstilt en grafisk fremstilling av et sammensatt marked som Collaborare AS vil utvikle seg mot Total marked Utenfor nordsjøen Andre oppdrag Norge Brittish sektor Skipsvrak

13

14 Avsluttede felt FeltnavnOperatorProd.startProd.slutt Øst Frigg Elf Petroleum Norge Albuskjell Phillips Petroleum Company Norway Cod Phillips Petroleum Company Edda Phillips Petroleum Company Frøy TotalPinaElf Exploration Frigg TotalFinaElf Lille-Frigg Elf Petroleum Norge Mime Norsk Hydro Produksjon Nordøst Frigg Elf Petroleum Norge Odin Esso Exploration and Production Norway Tommeliten Gamma Den norske stats oljeselskap Vest Ekofisk Phillips Petroleum Company

15 Styrets handlingsplan I. Aksjen registreres i VPS(Verdipapirsentralen) II. Kontoførende bank opprettes. III. Markeds undersøkelser IV. Etablering av samarbeidspartnere V. Gjennomføring av en ny rettet emisjon. VI. Ansette operativ daglig leder og støtte personell VII. Gjennomføre mindre oppdrag VIII. Pre-kvalifisere for større oppdrag IX. Tilrettelegge for utvidet emisjon X. I samarbeid med partnere vinne anbud for store entrepriser XI. Gjennomføre utvidet emisjon XII. Konsolidere driften

16 Styret Tor-Anfinn Aasen Jonny Ellingsen Olav-Magne Kvamme Nøkkel tall Aksje kapital kr. 2,7mill. Aksjens pålydende:kr.0,75 Sist omsatt:kr.4,40

17 Våre aksjonærer Byggmester Kåre Grindeland Hordasmia Helges Maskinstasjon Hordaland Hydraulikk BIRGER BERNTSEN as Aut.rørleggermester Entreprenør Rune Ulvatn Instebø & Torgersen

18 Våre aksjonærer Bucken a/s Svein Hoff Transportservice a/s OSTERØY Regnskap & Økonomi Johs.Oldervoll bil Ståle Tjøtta Bergen Truckservice Inst. Bjarne Sjøvold Maskin Entreprenøren a/s V angen B il Composite Consulting a/s Einar Berg Hansen a/s BJØRGVIN LOGISTIKK AS

19 Collaborare AS Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen Org.nr Firmaet er opprettet med henblikk på å utvikle seg til å bli et foretrukket selskap innen fjerning av oljeinstallasjoner i Nordsjøen og miljømessige opprydnings arbeider.

20 de bergenske selskapene går fremover

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer

Tillegg til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden

Tillegg til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden mars 2005 Side 0 av 66 Innhold 1 Innledning... 1 2 Fangst, transport og lagring av CO 2... 3 2.1 Fangst av CO 2... 3 2.1.1 Vurdering av ulike

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Rapport. Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

Rapport. Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner Rapport Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner TA 2643 2010 1. Forord Denne rapporten er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet med innspill fra Oljedirektoratet, Helsedirektoratet,

Detaljer

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015)

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015) Innst. 382 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 114 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Norges største industriprosjekt utbygging og drift av

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp

KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp KÅRE VALEBROKK side 12 Gir seg aldri uten kamp Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring side 02 side 18 No.2 2010 02 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 03 Samler mennesker for å skape nye løsninger

Detaljer

-håndtering på Kårstø

-håndtering på Kårstø CO 2 -håndtering på Kårstø Pål Tore Svendsen (red.) 13 2006 R A P P O R T CO 2 -håndtering på Kårstø - Fangst, transport, lagring Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Rapport nr 13 CO 2 -håndtering

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt Finans TITTEL:

Detaljer

Fjernstyrt tetting av undervannsrør og styrekabler

Fjernstyrt tetting av undervannsrør og styrekabler Fjernstyrt tetting av undervannsrør og styrekabler Hovedprosjektoppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Maskin, Energi og Prosessteknikk Av: Petter Sørensen Kand.nr. 72 Kand.nr.

Detaljer

Bellonas anbefalinger for etablering av norsk CO 2 -verdikjede på Mongstad

Bellonas anbefalinger for etablering av norsk CO 2 -verdikjede på Mongstad Bellonas anbefalinger for etablering av norsk CO 2 -verdikjede på Mongstad Frederic Hauge, Aage Stangeland, Marius Holm Bellona, 04.10.2006 Sammendrag Med det eksisterende raffineriet på Mongstad og Statoils

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

Innhold. 4 Årsberetning

Innhold. 4 Årsberetning Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter

Detaljer

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig

NæringsRapport. Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27. Partnerskap for Snøhvit i gang. Posten Norge, Nor Cargo og Norlines i full godskrig Torskeoppdrett på høygear - side 24, 25, 26, 27 NæringsRapport ISSN 0801-0625 NR. 1, 2006 Partnerskap for Snøhvit i gang RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det sterke entreprenørmiljøet i Alta inngår samarbeidsavtaler

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning SHELL AVVIKLING OG DISPONERING AV EKOFISK I KONSEKVENSUTREDNING Grafisk tilrettelegging og produksjon: Eirik Moe Grafisk Design / Yngve Knausgård

Detaljer

PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE

PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE 10. November 2014 This document is the property of Rystad Energy. The document must not be reproduced or distributed in any forms, in parts or full without

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Finsk Offshore Industri 2014

Finsk Offshore Industri 2014 Finsk Offshore Industri 2014 Dette studiet beskriver finsk offshore industri, struktur and forretningsvolum, og framtidige utsikter. Rapporten er en fortsettelse til Finsk Offshore Industri rapporter fra

Detaljer

Mer om Delamore Owl Group se her: http://www.delamoregroup.com

Mer om Delamore Owl Group se her: http://www.delamoregroup.com Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2015 Dato : 14/01 2015 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet i januar 2015. OCE har gjennomført såkalte folke-emisjoner gjennom 2014 for å få inn

Detaljer