Kvalitetshåndbok for TrioVing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok for TrioVing"

Transkript

1 Kvalitetshåndbok

2

3 Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig. Stadige forbedringer skal komme våre kunder til gode og styrke vår posisjon i markedet. Arbeidet med kvalitetsutvikling i TrioVing er også en kontinuerlig, ja, daglig prosess, hvor vi hele tiden er åpne for forbedringer. Denne Kvalitetshåndboken må derfor sees på som et levende dokument som stadig skal revideres. Formål med Kvalitetshåndboken Kvalitetshåndboken i TrioVing er utviklet for å informere kunder, ansatte, leverandører og omverden ellers om bedriften vår og de kvalitetssikringssystemer vi arbeider etter. I kvalitetsarbeidet har vi i TrioVing ønsket å forholde oss til de krav som gjelder ved norske og internasjonale sertifiseringsordninger. Totalt sett skal dette gi bedre styrte prosesser, med produkter og tjenester av høy kvalitet, hvor avvik reduseres til et minimum. TrioVing Et landsdekkende nett av forhandlere og låsesmeder sørger for profesjonell rådgivning, installasjon og service. Vi yter også utstrakt prosjekteringsbistand overfor byggherrer, arkitekter og entreprenører, både i forbindelse med nybygg og rehabilitering. TrioVing er dessuten ledende leverandør til produsenter av dører, vinduer, porter, innredninger, heiser og fasader. TrioVing er lokalisert i Moss med avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet er en del av ASSA ABLOY Gruppen, verdens ledende konsern innen produksjon av låser og tilhørende produkter, med formål å dekke sluttbrukers behov for sikkerhet, trygghet og komfort. TrioVing ble etablert i 1864 og er i dag Norges største leverandør av låssystemer, beslag, elektromekanisk avlåsning, adgangssystemer, dørautomatikk med mere for sikring og styring av dører, porter og vinduer.

4 Kundene skal vite... TrioVing Et landsdekkende nett av forhandlere og låsesmeder sørger for profesjonell rådgivning, installasjon og service. Vi yter også utstrakt prosjekteringsbistand overfor byggherrer, arkitekter og entreprenører, både i forbindelse med nybygg og rehabilitering. TrioVing er dessuten ledende leverandør til produsenter av dører, vinduer, porter, innredninger, heiser og fasader. TrioVing er lokalisert i Moss med avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet er en del av ASSA ABLOY Gruppen, verdens ledende konsern innen produksjon av låser og tilhørende produkter, med formål å dekke sluttbrukers behov for sikkerhet, trygghet og komfort. Kundene TrioVing er en stor organisasjon. Vi ønsker allikevel at våre kunder skal oppleve at det er kort vei til rett person hos oss. Vi opererer ikke direkte i privatmarkedet. Det gjør våre kunder og partnere for oss. For å betjene bedriftsmarkedet optimalt er TrioVing derfor organisert i fem salgsavdelinger. Låsesmeder, Industrimarkedet for dør- og vindusprodusentene, Prosjekter, Profesjonelle sluttkunder for landsdekkende avtaler, samt Byggog jernvareforretninger. Hver av salgsavdelingene har sin leder og et visst antall dedikerte selgere, med geografiske inndelte ansvarsområder. Mål i kvalitetsarbeidet Arbeidet med kvalitetsforbedringer i TrioVing er en kontinuerlig prosess. Vi definerer og reviderer årlig måltall på alle nøkkeltall som reflekterer kvalitet. Dette inkluderer servicegrad, utestående leveranser, kundetilfredshet i alle kundesegmenter, responstid på henvendelser, reklamasjoner på produkter og leveranser, tilstedeværelse for å nevne noen. Arbeidet med kvalitetsforbedringer i TrioVing er en kontinuerlig prosess.

5 Hvordan gjør vi det og hvorfor? Strategi Alle avdelinger og ansatte skal være informert om de mål som gjelder egne arbeidsoppgaver og egen avdelings forventede prestasjoner. For å sikre dette er interninformasjon, både i felles utsendelser og avdelingsvise initiativ, satt i system. Videre er forbedringsarbeidet systematisert gjennom en utstrakt fokus på LEAN-arbeid. Alle avdelinger, definert som Salg, Produkt, Innkjøp, Montasje, Marketing, Økonomi og Lager skal være med på og bidra i LEANaktiviteter i løpet av et kalenderår. Det er også utviklet en egen visjon for LEAN-arbeidet i selskapet. Ledelsens ansvar Kvalitetspolitikk og målsetting TrioVing skal levere forventede varer og tjenester til avtalt tid. Våre kunder skal erfare TrioVing med gode produkter, god service og et faglig høyt nivå. Alle våre medarbeidere har riktig og nødvendig kompetanse for å utføre de jobbene de blir satt til. Ledelsen i TrioVing har fastlagt bedriftens målsetting og definert krav og retningslinjer for de forskjellige forretningsområder med hensikt å oppnå en lønnsom, effektiv og kvalitetsbevisst virksomhet. Kvalitet er definert til å være ledelsesverktøy for bedriften og gjort gjeldende for det personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvalitet. Etablert styringssystem i form av prosedyrer og retningslinjer er tilpasset denne filosofi og skal ivareta at denne målsetting er forstått, etterlevd og vedlikeholdt i alle organisasjonsledd. TrioVing sine produkter skal være kvalitetsmessig tilpasset markedets behov og møte de kravstandarder som er avtalt. Omfang TrioVing skal drives etter definerte retningslinjer innenfor kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet skal til enhver tid være tilpasset virksomheten og være gjenstand for ledelsens vurdering ut i fra kvalitetsmålsetningen. Prosedyrer skal definere hva som kreves av den enkelte og medvirke til at hver operasjon blir gjort riktig første gang. Prosedyrene er gjenstand for kontinuerlig oppdatering. Ved større prosjektarbeid utarbeides egne prosjekthåndbøker som er tilpasset oppdragsgivers krav og behov. Hver prosjekthåndbok skal inneholde: - beskrivelse av organisasjonen - ansvarsforhold - sikkerhetsinstrukser - arbeidsbeskrivelse/planer - arbeidsutførelse basert på implementerte basisprosedyrer Før oppstart av prosjektet skal håndboken godkjennes av oppdragsgiver dersom dette er påkrevd. Alle avdelinger og ansatte skal være informert om de mål som gjelder egne arbeidsoppgaver og egen avdelings forventede prestasjoner.

6 Dokumentasjon og håndtering Ansvarsforhold Alle ansatte i TrioVing er selv ansvarlige for kvaliteten på eget arbeid. Kvalitetsansvarlig i TrioVing administrerer og verifiserer at kvalitetssikringssystemet fungerer. På de enkelte prosjekter har den enkelte kundeansvarlige og eller prosjektleder det overordnede ansvar. Vedkommende er firmaets representant overfor kunden og rapporterer om kvalitetsspørsmål til sin nærmeste overordnede. Endringer TrioVing forbeholder seg rett til enhver tid å gjennomgå og revidere egen kvalitetssikringshåndbok med hensyn på interne prosedyrer for å sikre at kvalitetsstandarden hele tiden er i samsvar med spesifikasjoner, målsetninger, markedets krav, internasjonale og nasjonale standarder og myndighetenes regler. Sentrale virkemidler De viktigste virkemidlene i kvalitetssystemet til TrioVing er; En effektiv organisasjon med rett kompetanse og optimal kapasitet i forhold til de oppdragene som gjennomføres. Et godt og gjennomprøvet system for kontinuerlig å kunne forbedre våre varer og tjenester Dokumenterte krav, planer, rutiner, retningslinjer, kontroller og avvikssystemer som gjør det mulig å styre kvaliteten, inkludert kvaliteten av organisasjonen, helse, miljø, og sikkerhet, ytre miljø, så vel som de enkelte oppdragene. Årlig prosess med definisjon av forbedringsmål Finansiell styrke og solid bedrift Vår systemoppbygging Vårt dokumenterte og formelle styringssystem er utviklet for å møte internasjonale krav og anbefalinger til kvalitetsstyring og ytre miljø gitt i ISO 9001 og De retningslinjer som gjelder for gjennomføring av oppdrag og dokumentasjon overfor kunden er utviklet, innført og blir vedlikeholdt i samsvar med de retningslinjer og anbefalinger som følger av de nevnte standardene. Kvalitetsledelse og overliggende kvalitetsstyring gjennomføres i henhold til de retningslinjer og anbefalinger som følger av ISO 9004 og Vårt system er dokumentert ved Kvalitetshåndboken Styringssystem. Retningslinjer etter ansvarsområde for hele bedriften. Avtaler og kontrakter. TrioVing har vært sertifisert etter ISO 9001 siden mars 1994 og etter ISO siden mars Vi ble sist resertifisert i henhold til begge standarder i mai Mellom hver resertifisering har vi årlige eksterne oppfølgingsrevisjoner. Internt følger vi opp med kontinuerlige interne revisjoner.

7 Vi tar ansvar Ytre miljø Helse, Miljø og Sikkerhet TrioVing er medlem av organisasjonen som kalles Grønt Punkt. Det innebærer at vi betaler en avgift for den emballasjen vi pakker inn våre produkter i. Emballasjen er enten kartong, plast eller papir. Avgiften vi betaler går med til å finansiere returordningene som fins i Norge og som vi alle kan benytte for å resirkulere emballasje. Visste du at for eksempel 80 % av all ny kartong som brukes til emballasje i Norge blir resirkulert? TrioVing etablerte i 2008 sin første miljødeklarasjon etter ISO Vi er de første i vår bransje i Norge til å gjennomføre dette. En livsløpsanalyse innebærer at man finner ut hvor mye energi som kreves for å produsere disse artiklene, hvor mye utslipp det medfører i forskjellige produksjonsledd, hvor mye råmaterialer som kreves, og hva som skjer med disse artiklene når de en gang blir avfall eller skal resirkuleres. All denne informasjonen settes sammen på en standardisert måte i en miljødeklarasjon og er etter hvert tilgjengelig sammen med produktinformasjonen. TrioVing har som målsetting å kontinuerlig arbeide med dette. TrioVings mål med Helse- miljø og sikkerhetsarbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, både for egne ansatte og omgivelsene. Dessuten skal HMS-arbeidet sikre at vi verner om miljø og helse, samt innfrir de målsettinger og krav som stilles i Forskrift for internkontroll. Helse- miljø og sikkerhetsarbeidet skal skje kontinuerlig og systematisk som en naturlig del av primæraktiviteten. TrioVing gjennomfører en årlig gjennomgang av HMS i alle enhetene. Dette danner grunnlaget for handlingsplaner med konkrete mål og prioriterte tiltak. Her anvender TrioVing risikovurderinger som et verktøy for å kunne kartlegge tenkte hendelser og for å kunne prioritere tiltak.

8 TrioVing a.s Moss, Oslo, Bergen, Trondheim Tlf: E-post: ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. SMG/0213/

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok

Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok Driftsteknikk AS Kvalitetsog Internkontroll-håndbok Side 1 av 11 Forord DRIFTSTEKNIKK AS skal ha et Kvalitets og Internkontroll-system etter modell av kravene i NS-ISO 9001 og myndighetenes forskrifter

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter.

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. side 0 Velkommen til vår kvalitetshåndbok Vår intensjon med denne er å

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Ulefos systembeskrivelse

Ulefos systembeskrivelse Ulefos systembeskrivelse 2014 Vi tar ansvar, gjør du? Hos oss kjøper du ikke bare et produkt, men gjennomtenkte løsninger med strenge krav til optimal kvalitet og god service. Ulefos Jernværk har helt

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as

KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as Side: 1 av 22 KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as Side: 2 av 22 1. ORIENTERING OM BEDRIFTEN 4 1.1 Historikk 4 1.2 Beliggenhet 4 1.3 Bedriftens formål - Produksjon 4 1.4 Visjon 4 1.5 Mål 5 1.6 Godkjenninger

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS BEKREFTELSE Vi bekrefter herved at Helge Kristoffersen AS har, sammen med Transportsentralen Svanco AS, innført NLFs system Kvalitet og miljø på vei. Bekreftelsen gjelder så lenge bedriften har avtale

Detaljer

Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet. Versjon 1.0 28. april 2000. KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7

Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet. Versjon 1.0 28. april 2000. KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7 Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet Versjon 1.0 28. april 2000 KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7 KITH-rapport Tittel Kvalitetssystemer og informasjonssikkerhet Forfatter(e)

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer