Velkommen til samhandlingsmøte. Fornying av infrastruktur Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til samhandlingsmøte. Fornying av infrastruktur Bergen 06.03.2015"

Transkript

1 Velkommen til samhandlingsmøte Fornying av infrastruktur Bergen

2 Graveklubben i Bergen ble etablert som direkte resultat av Byrådets retningslinjer for graving i sentrum (mars 2007). Hensikten var å redusere ulemper for beboere, næringsliv og trafikanter, samt unngå unødvendig graving og bedre miljø i sentrum. Graveklubben består i dag av: Bergen kommune Vann- og avløpsetaten v/ Oddbjørn Andersen BKK Nett AS v/ Jon-Bjarte Carlsen BKK Varme AS v/ Daniel Frantzen Telenor AS v/ Dag Nilsen BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs 2

3 Hensikten med Byrådets retningslinjer er å sette krav til ALLE aktører: En ansvarlig søker og skal kunne dokumentere koordinering Forpliktende samarbeidsavtaler mellom aktørene, det er utarbeidet «Graveklubbens avtaledokument» Kontinuerlig arbeid mandag tom. fredag mellom kl. 06:00 22:00. Dette gjennomføres der det er praktisk mulig. Arbeidet skal være godt planlagt før anleggsstart. Krav til orden, fremkommelighet og personsikkerhet. Prefabrikasjon skal benyttes hvor dette er mulig. Fremdriftsansvar samlet hos en hovedentreprenør (forutsigbarhet). Bysamfunnet skal fungere best mulig. Planlegging av trafikkavvikling i nær dialog med Bergen kommune, Statens Vegvesen, Bergen Brannvesen og kollektivbransjen. 3

4 Graveklubbens avtaledokument ble revidert i 2013: Graveklubbens Avtaledokument Formål Graveklubben Administrator, rolle og ansvar Kontrakt med anleggsentreprenør Kontrakt med skiltentreprenør Ansvarsfordeling Kostnader i prosjektet Etater med spesiell interesse i prosjektet Nødvendige tillatelser Fremdrift og fremdriftsansvar Kontrakt med byggeledelse og prosjektoppfølging Overtakelse og garanti Fakturering Sluttoppgjør Sluttoppgjør felles byggeleder Sluttoppgjør felles entreprenør 4

5 Bilag 1: Kart over prosjektområdet Bilag 2: Avtale forprosjekt ved behov Bilag 3: Kontaktinformasjon fra deltakende etater / aktører Bilag 4: Grøftesnitt Bilag 5: Aktører med særinteresser i prosjektet (f.eks. veiholder) Bilag 6: Kostnadsfordeling og vederlag til Administrator 5

6 Slik ønsker vi å samarbeide og informere omgivelsene: Tett dialog med myndighet for midlertidige trafikkplaner Må ha tettere dialog, mer informasjon, løpende orientert. Informasjonsmøte tidlig i forprosjektfasen Både hjemmelshavere og beboere Beboermøte før oppstart når entreprenør er valgt Løpende informasjon om endringer på finnes også som App til Iphone. Over 80 bedrifter som abonnerer på infobrev fra nettsiden, tjenesten er gratis Tett dialog med velforeninger Offentlig kunngjøring i papiravis Gyldige vedtak Bergen Brannvesen stiller på byggemøter 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Oddbjørn Andersen Vann- og avløpsetaten Prosjektleder Representerer Va-etaten i Graveklubben 11

12 Hovedmålsetting for VA-etaten Fornying av vannledninger Fornying og separering av fellesledninger Etablering av nye overvannsledninger med tilhørende kummer Fornying av private stikkledninger ut av veibane Huseiere oppfordres / pålegges (spillvann) til og rehabilitere helt inn i hus. 12

13 Metode / gjennomføring Gravefrie løsninger No-Dig Rørsprenging Strømping Samarbeidsprosjekt med Graveklubben Samarbeid med Trafikketaten Samarbeid med Trafikketaten 13

14 Daniel Frantzen BKK Varme AS Utbyggingsansvarlig Representerer BKK Varme i Graveklubben 14

15 Bergen skal skinne! BKK VARME 15

16 Norges tredje største fjernvarmeselskap (kundegrunnlag ca. 250 GWh varme pr år Eier dampturbin/generator på avfallslinje 1 (ca. 30 GWh pr år) Ca 300 bedriftskunder 627 privatkunder (enebolig, rekkehus) 85 km med grøft (170 km rør) 8 ansatte Eiet av BKK (51%) og BIR (49%) BIR Nett AS 16

17 En problemfri hverdag for kunden 17

18 Utbygging Nordnes del 1 og 2 Del 1 Oppstart aug 2015 Investering 33 mill.kr Del 2 Oppstart 2016 Investering 14 mill.kr 18

19 Utbygging Laksevåg Oppstart Etappevis utbygging Investering 41 mill.kr 19

20 Vi gir morgendagen nye muligheter 20

21 Jon-Bjarte Carlsen BKK Nett AS Prosjektansvarlig Representerer BKK Nett i Graveklubben 21

22 BKK Nett planer for transmisjonsnettet Etablere kabelforbindelse mellom Dokken og Koengen. Overgang fra 45kV til 132kV i Koengen og Sandviken. Fornye kabelforbindelsen mellom Koengen og Sandviken Utfordringer: - Færrest mulig skjøter. - Unngå flaskehalser som reduserer overføringsevnen. - Må ha en godkjent trasé for hele strekningen før arbeidene starter

23 BKK Nett AS planer for transmisjonsnettet Etablert trekkerør på ca. en tredjedel av traseen. Trasé fra Koengen til Tollboden er delvis avklart Traseen mellom Tollboden til Klosteret etableres i regi av Graveklubben i Nordnesprosjektet. Kabelforbindelsen ønskes lagt i løpet av

24 BKK Nett AS forvaltning av høyspenningsdistribusjonsnettet Etablere rørkjeder i de mest sentrale gatene/plassene Rør/kabler i vanlig grøft i mindre trafikkerte gater Fornye dårlige høyspenningskabler Utfordringer: - Vanskelig å vurdere kvaliteten på kabler. - Vanskelig å dimensjonere kabelanlegg fordi effektbehov for enkeltbygg varierer mye.

25 BKK Nett AS forvaltning av lavspenningsdistribusjonsnettet Fornye dårlige lavspenningskabler. Dimensjonere kabelnettet til å dekke forventet effektbehov for de enkelte bygg. Utfordringer: Vanskelig å vurdere kvalitet på kablene (hvor mye skal fornyes). Effektbehovet for enkeltbygg varierer mye. Det er umulig å dimensjonere lavspenningsnettet til å dekke effektbehovet til enkeltbygg for alle mulige bruksendringer. Vi har som konsesjonær tilknytningsplikt for alle kunder. En bruksendring kan medføre at vi må legge nye kabler helt fra nettstasjonen og frem til det aktuelle bygget. Graveforbud

26 Dag Nilsen Eltel Sønnico Prosjektleder Representerer Telenor i Graveklubben 26

27 27

28 Ørjan Mjøs BIR Nett AS Utbyggingsansvarlig Representerer BIR Nett AS i Graveklubben 28

29 BIR Nett sin oppgave BIR Nett bygger ut bossnett for alle husholdningskunder i Bergen sentrum Tilrettelegger muligheten for næring at koble seg inn på systemet. Selger ut overkapasitet til næring Muligheter å montere selvtømmende bosskorger direkte på systemet 29

30 Bossnettet i Bergen sentrum BIR Nett monterer hovedførings veier i Bergen sentrum BIR Nett monterer nedkastpunkt i offentlig grunn Næringsbygg monterer egne nedkast på privat grunn BRL og private husholdningskunder kan oppgradere med egne nedkast på privat grunn for økt servicegrad Hovedrøret er Ø508 mm, rør til bosskorger er Ø

31 Terminal Jekteviken Illustrasjon: Sett fra Torborg Nedreaasgt.

32 Terminal Jekteviken Illustrasjon: Sett fra Havnegaten

33 Tilsyn fra Fylkesmannen

34 34

35 35

36 Veien til Nordnes Oppstart mars og august

37 37

38 Christian Michelsens gate Oppstart mai

39 39

40 Rosenbergsgaten Professor Keysers gate Oppstart sommer

41 41

42 Teatergaten Oppstart

43 43

44 Terminal Jekteviken - Møhlenpris Oppstart sommer / høst 44

45 45

46 46

47 Terminal Nygårdstangen Nygård 47

48 48

49 Øvre Korskirkeallmenningen Ferdigstilles til oktober

50 Prosjekt Sikring av tett trehusbebyggelse Etablere helhetlig brannsikringsplan for områdene Beskrive samspillet mellom forebyggende tiltak og den operativ håndteringsevnen. Evaluere løpende tiltak og vurdere andre realistiske tiltak Styrke tverrfaglig samhandling Etablere beboerinvolvering Etablere system for oppfølging av tiltakene

51 51

52 52

53 Strangehagen nr.2 til nr.20 Nedkastplassering på gatetun vis a vis nr.22 53

54 Vestre Murallmenning og kryssing av Klostergaten Nedkastplasseringer: Vestre Murallmenning mellom nr.5 og nr. 7 Halvkannebakken, fortau ved siden av Markeveien 14 Ved trappetårn til Klostergarasjen 54

55 Trasé igjennom parkeringsareal ved Engensenteret 55

56 Takk for oss ;-) 56

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

(7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer.

(7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer. (7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer. Tilstand og utvikling Plassering av VA-ledninger i vei. Funksjonskrav Byen i et vannmiljø- og klimaperspektiv. Flomsikring og overvannshåndtering Grensesnittet

Detaljer

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet Notat utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 12. mars 2010 Innhold

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Skjuler boss skaper verdier. BossNett AS

Skjuler boss skaper verdier. BossNett AS Skjuler boss skaper verdier 1 BossNett Inlet, privat Nedkast Terminal Eiendomsgrense Bossnett rør 2 Hvorfor BossNett og ikke bossbiler? Dagens løsning er ikke tilfredsstillende Dårlig kildesorteringstilbud,

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Utbyggingsavtale for K7-området i Hektneråsen. for. K7-området i Hektneråsen. mellom. Hektneråsen utbygging AS som utbygger. org.nr.

Utbyggingsavtale for K7-området i Hektneråsen. for. K7-området i Hektneråsen. mellom. Hektneråsen utbygging AS som utbygger. org.nr. Dato:08.08.2014 UTBYGGINGSAVTALE for K7-området i Hektneråsen mellom Hektneråsen utbygging AS som utbygger org.nr.: 987 058 978 og RÆLINGEN KOMMUNE org.nr.: 952 540 556 1. Partene 1.1. Partene representeres

Detaljer

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv)

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Hans Herlofsen Prosjektleder Nettplan Stor-Oslo trinn 1 hans.herlofsen@statnett.no

Detaljer

Utbygging av fiber - BREDBÅND - mellom Hattfjelldal og Hemnes («Varntresklinjen»)

Utbygging av fiber - BREDBÅND - mellom Hattfjelldal og Hemnes («Varntresklinjen») Hattfjelldal kommune Hemnes kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Utbygging av fiber - BREDBÅND - mellom Hattfjelldal og Hemnes («Varntresklinjen») og på strekningen Korgen - Bjerka kraftverk, ved Finnbakken i Hemnes

Detaljer

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Forsidebilde: BT 2 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 3 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Hva er Hovedplan for

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lgsiv/lg-2009-03...

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lgsiv/lg-2009-03... LG-2009-33154 INSTANS: Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2009-10-28 DOKNR/PUBLISERT: LG-2009-33154 STIKKORD: Kabeleiers rett til å ha ledningsnett vederlagsfritt i kommunal vei. Dekning av flyttekostnader.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann.

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Pb. 8142, Dep. 0033 OSLO Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) NOVEMBER 2004 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av NVE og trådte i kraft den 1.1.2003 Det er områdekonsesjonæren

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer