20 år med EØS-avtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20 år med EØS-avtalen"

Transkript

1 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård

2

3 Bakgrunn Internasjonalisering globalisering av økonomi og næringsliv Europeisering: EUs indre marked med fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital EØS-avtalen: Norge som del av det indre marked

4 Noen viktige hendelser 1992: EØS-avtalen undertegnes 1993: EF blir til den europeiske union (EU) 1994: EØS-avtalen trer i kraft. Norge sier nei til EUmedlemskap 1994: Sverige, Finland og Østerrike blir EU-medlemmer 2004: EU utvides med 10 nye medlemsland 2007: Bulgaria og Romania blir EU-medlemmer 2013: Kroatia blir EU-medlem

5 EUs arbeidslivspolitikk: Lang prosess med sterke motsetninger - Enhetsakten: Muligheter for å ta beslutninger med kvalifisert flertall - Høy aktivitet på tallet. Lav aktivitet etter EU-utvidelsen i Åpen koordinering isteden for lovgivning

6 Eksempler på regelverk (direktiver) fra EU Rettigheter i forbindelse med masseoppsigelse Likelønn Virksomhetsoverdragelse Rammedirektiv for arbeidsmiljø Skriftlig arbeidsavtale Europeiske samarbeidsutvalg (EWC) Rettigheter for utstasjonerte arbeidstakere Informasjon og konsultasjon i nasjonale selskaper Vikarbyrådirektivet

7 Rammeverk EU/EØS: Felles regler for indre marked, konkurranse, statsstøtte og arbeidsliv. Fisk og landbruk unntatt, men omfattet av regler for miljø, veterinærbestemmelser m.m. EØS-avtalen har gitt likeverdige og forutsigbare konkurransevilkår Omfattet av den sosiale dimensjonen - felles minimumsregler for arbeidsmiljø og arbeidstakerrettigheter

8 Hvilken påvirkning har regelverket hatt i Norge? Formålet er å sikre mest mulig like konkurransevilkår og samtidig gi arbeidstakerne en viss beskyttelse EU vedtar minstestandarder det enkelte land kan velge å ha høyere standarder Regelverket fungerer som et «gulv» - noen får utvidet sine rettigheter samtidig som man skal unngå svekkelse for andre Ikke belegg for at EUs arbeidslovgivning (så langt) har fortrengt eller svekket vilkårene i norske avtaler. Strid om hva som skal veie tyngst: nasjonale reguleringer eller fri flyt

9 Partssamarbeid i EU CEEP

10 To faser: FASE Styrket en del norske regler - I hovedsak minimumsimplementering - Stabilitet. Liten offentlig debatt FASE : - Økt arbeidsvandring - Strid om sosial dumping, - Nye regulerings- og kontrolltiltak

11 Disposisjon

12 Gangen i denne historien.. Stor arbeidskraftsmobilitet fra nye EU-land til Norge Endringer i norske bedrifters arbeidskraftstrategier Den norske arbeidslivsmodellen møter verden (dvs Europa) Konsekvenser og responser

13 Norge: Fra bekymring til begeistring 2004: Uro for flom av arbeidstakere, sosial dumping og sosial turisme 2007: Uro for at det ikke kommer mange nok og om de som har kommet reiser hjem : Finanskrise og konjunkturnedgang. Ledighet blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere Normalisering. Innvandring til nye bransjer : Økende arbeidsledighet Kristin Halvorsen innrømmer at regjeringen er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å holde løftene. ( Foto HÅKON LARSEN / SCANPIX ) Aftenposten

14 Om lag østeuropeere som er sysselsatt i Norge (2012) Arbeidsinnvandringen sank omtrent 4 prosentpoeng fra 2011 til 2012, men den var fortsatt en av de høyeste noensinne personer registrerte seg som arbeidsinnvandrere i To tredeler av arbeidsinnvandrerne i 2012 kom fra de nye EU-landene. Av disse igjen kom nesten halvparten fra Polen

15 5000 Sysselsatte fra EU-land i Øst-Europa i Vestfold 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Kilde: SSB

16 Source: Statistics Norway

17 Bruk av østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter Fire næringer: Bygg og anlegg, industri, hotell og restaurant og rengjøring. Undersøkelsen gjennomført i Ny undersøkelse i 2009: Bygg og anlegg, industri og hotell og restaurant. Bedrifter med mer enn 10 ansatte Bruk av østeuropeisk arbeidskraft, konkurransesituasjon, konkurranseevne, motiver for bruk, ansettelses- og tilknytningsformer, fordeler og ulemper m.m.

18 Hvor mange bedrifter brukte østeuropeisk arbeidskraft i 2006

19 Hvor mange bedrifter brukte østeuropeisk arbeidskraft i 2006 og 2009

20 Oppsummering Kraftig økning i andelen bedrifter som bruker østeuropeisk arbeidskraft fra 2006 til 2009 Størst økning i industrien Overraskende sterk vekst i hotell og restaurant Norske bedrifter bruker fremdeles hele skalaen av tilknytningsformer, men med sterk dreining i retning av ordinære ansettelser Østeuropeisk arbeidskraft har blitt en mer normal del av arbeidshverdagen i disse bransjene

21 Polonia 2006 og 2010: Kartlegging av polakkers arbeids- og lønnsvilkår i Oslo Arbeidsmigranter vanskelig tilgjengelig målgruppe! Respondentdrevet utvalgstrekking (RDS) gir forventningsrette estimater for hele populasjonen basert på 1) snøballrekruttering, 2) dobbelt incentivsystem og 3) vekting basert på egenskaper ved nettverk og rekrutteringsstruktur Datainnsamling 1. kvartal polakker i Oslo-området intervjuet (mot 510 i 2006) Polske forskere som feltkoordinatorer og polsktalende studenter som intervjuere

22 Har de arbeidskontrakter og betaler de skatt?

23 Inkludering i det «gode norske arbeidslivet»? Penger er hovedmotivasjonen for å reise ut Det store flertallet av polakkene i Oslo synes livet er blitt bedre etter at de begynte å jobbe i Norge Språk utgjør en STOR barriere i forhold til integrering Polakkene jobber flere timer og tjener dårligere enn nordmenn Best forhold for de som er ansatt i norske bedrifter, verst for de som er utstasjonert fra bedrifter i utlandet (illegale opphold og fiktiv utstasjonering er utbredt)

24 Virkninger for norsk arbeidsliv noen stikkord: - Lavlønnskonkurranse og press på lønnsnivået - Større innslag av midlertidige ansettelser - Færre lærlinger (bygg) - Press på HMS-standarder urovekkende dødstall blant arbeidsinnvandrere - Økning i svart arbeid Photo: Arbeidstilsynet 2006

25 Reguleringer og tiltak

26

27 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler Vedtatt i 1993, første gang tatt i bruk i 2004 Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønnsog arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, samt å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet. Allmenngjøring av minstelønnsbestemmelsene i tariffavtalen innebærer at det innføres lovfestet minstelønn for arbeidstakere innenfor visse bransjer eller regioner

28 Bedriftenes erfaringer med allmenngjøring ( ) Bedrifter berørt av allmenngjøring 2006: Sju landanlegg, bygg i fem fylker og elektro i Oslo og Akershus 2009: Bygg i hele landet, verftsindustri, sju landanlegg og elektro i Oslo og Akershus 2010: Jordbruks- og gartnerinæringen 2011: Landanlegg og elektro i Oslo og Akershus ikke lenger omfattet av allmenngjøring 2011: Rengjøring (fra 1. september) Flertallet av bedriftslederne er positive til allmenngjøring. Skepsisen er størst i industrien. Allmenngjøring har i liten grad ført til økte kostnader i bedriftene og i liten grad redusert bruk av østeuropeisk arbeidskraft

29 Andre tiltak: Solidaransvar for lønn (knyttet til allmenngjorte områder) Id-kort i bygg, anlegg og renhold Regionale verneombud i renhold, hotell og restaurant Bransjeprogram i renhold, transport og hotell og restaurant Økte ressurser til Arbeidstilsynet

30 Utfordringer Arbeidsinnvandrerne har lavere lønn og husholdsinntekt enn andre grupper ofte ustabil yrkesaktivitet Vekst i useriøsitet, lavkostkonkurranse, omgåelse av lovog avtaleverk Tendenser til økt lagdeling i arbeidsmarkedet - nytt tjenesteproletariat? Setter lønns- og arbeidsvilkår under press og utfordrer den norske modellen i deler av arbeidsmarkedet Kan føre til press på velferdsstaten underbetalt arbeid som inngangsbillett til rause velferdsordninger

31 Oppsummering Utgangspunkt: EØS-avtalen og Norges deltakelse i EUs indre marked. EU-utvidelsene berører derfor Norge på lik linje med EU-landene. Stor tilstrømming av østeuropeisk arbeidskraft til Norge. Ulike former for tilknytning (individuell arbeidsinnvandring og tjenestevandring som de to viktigste) Det har i disse årene vært stort behov for arbeidskraft Det har også vært stor diskusjon om arbeidsinnvandrerens vilkår lavlønnskonkurranse og press på HMS-standarder Nye reguleringer innført i norsk arbeidsliv, med allmenngjøring av tariffavtaler som det kraftigste virkemiddelet

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden

Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden Halvårsnotat fra Arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråds Arbeidsmarkedsutskott 1 Jon Erik Dølvik og Line Eldring,

Detaljer

Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet

Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet En kvalitativ studie av østeuropeiske arbeidsinnvandreres motiver for migrasjon og erfaringer i det norske arbeidsmarkedet. Janne Lilletvedt Masteroppgave

Detaljer

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010 Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa etter 2004: Den største migrasjonsstrømmen til Norge noensinne Fri bevegelse, korte avstander, gode kommunikasjonsmuligheter gir muligheter for midlertidige,

Detaljer

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen Mobilitet, virkninger og utfordringer Jon Erik Dølvik og Line Eldring, Fafo TemaNord 2006:557 Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen Mobilitet,

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.

Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena Polonia i Oslo En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Jon Horgen Friberg

Detaljer

ET TREDELT ARBEIDSLIV

ET TREDELT ARBEIDSLIV ET TREDELT ARBEIDSLIV Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse Les mer om: Sosial dumping og utviklingen av A-, B- og C-lag i arbeidslivet Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Fafo 2013 ISBN 978-82-7422-972-3

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Polonia i Oslo 2010. Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Polonia i Oslo 2010. Jon Horgen Friberg og Line Eldring. Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden Polske arbeidsinnvandrere har etter EU-utvidelsen i 2004 blitt den største innvandrergruppen i Norge. Likevel har kunnskapen om hvordan disse arbeidstakerne har det i Norge vært svært begrenset. I 2006

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Erfaringer med EU-utvidelsen utfordringer for de nordiske arbeidslivsregimene

Erfaringer med EU-utvidelsen utfordringer for de nordiske arbeidslivsregimene Erfaringer med EU-utvidelsen utfordringer for de nordiske arbeidslivsregimene Jon Erik Dølvik, Fafo Seminar Østeuropeiske arbeidstakere utfordringer og muligheter FAOS, København 15.05.2007 Dagbladet 2.mai

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Den nye arbeidsinnvandringen

Den nye arbeidsinnvandringen Den nye arbeidsinnvandringen Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge Landsorganisasjonen i Norge Furopautredningen Postboks 6706 - St. Olavs plass 0130 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 103929-2 842.3OfVIBJ Oslo, 01.12.2010 Gjennomgang av E0S-avtalen og øvrige avtaler

Detaljer

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark Line Eldring og Jens Arnholtz Hansen Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark Norge og Danmark har mottatt langt flere arbeidsinnvandrere enn de andre nordiske landene

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

Europautredningen og kommunal sektor

Europautredningen og kommunal sektor Side 1 av 5 Europautredningen og kommunal sektor EØS reduserer skillet mellom innenriks og utenriks. Norsk europapolitikk handler først og fremst om innenrikspolitisk gjennomføring og forvaltning, men

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer