ÅRSMØTE HK RYGGE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE HK RYGGE 2015"

Transkript

1 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 1/38 ÅRSMØTE HK RYGGE 2015 Håndball for alle - for liten mot eliten Rygge 25 februar 2015

2 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 2/38 SAKSLISTE ÅRSMØTE HK Rygge 25 februar 2015 Sakliste 1 Sak 1 Åpning ved styrets leder Baard O Nilsen Sak 2 Godkjenne de stemmeberettigede Sak 3 Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 4 Godkjenne innkalling og dagsorden Sak 5 Behandle årsmelding Klubben/Styret Håndballskolen Jenter Jenter Jenter Jenter Jenter Jenter Jenter Jenter K3/K K Gutter Gutter Gutter Gutter M Treningstider Arrangementskomite Sak 6 Behandle regnskap for Sak 7 Behandle innkomne forslag og saker Sak 8 Behandle budsjettet for 2015 og fastsette kontingent og treningsavgift Sak 9 Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor og representant til ting og møter... 38

3 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 3/38 1 Sak 1 Åpning ved styrets leder Baard O Nilsen Åpning med hovedpunkter. 2 Sak 2 Godkjenne de stemmeberettigede Gjennomføres under møte. Med referanse til Lovnorm HK Rygge av februar Sak 3 Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Gjennomføres under møte. 4 Sak 4 Godkjenne innkalling og dagsorden Gjennomføres under møte. 5 Sak 5 Behandle årsmelding Klubben/Styret HK Rygge har i året hatt følgende administrative sammensetning: Styret Leder: Nesteleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Baard Ove Nilsen Svend Gundersen Leif Odd Feragen Therese Olsen Marita Evensen Varamedlem: Varamedlem: Lill-Iren Berger Stig Nilsen Daglig leder Daglig leder: Morten Grønli Revisorer Revisor: Revisor: Svein Christer Willadsen Arek Wandas

4 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 4/38 Årsmelding fortsetter Daglig ledelse og administrasjon Daglig lederstillingen i HK Rygge ble i 2011 redusert fra 100% til 50% stilling. Styret vurderte på bakgrunn av klubbens økonomi, at man i en periode hvor det skulle arbeides bevist for å bedre klubbens økonomi, at Morten Grønli skulle fortsette som daglig leder. Dette er fremdeles gjeldende og han fungerer i stillingen. Styret har i tillegg etablert egen avtale med Per Inge Johansen vedr spesielt ansvar ifm kiosker og annet administrativt ifm dette. Styrets fokus Styret har i perioden hatt hovedfokus på a) Økonomi b) Sportslig Økonomi Økonomien har positiv utvikling i 2014, og selv med en positiv utvikling og resultat i 2012 og 2013 så har det vært behov for et bevist arbeid med en ytterligere styrking av økonomien. Det har herunder vært fokus på forbedring av økonomirutiner både for å holde kontroll på utgiftene, samt få inn de budsjetterte inntekter. Det kan slås fast at dette arbeidet har gitt resultater. Det er grunn til å takke spillere og foresatte for en meget flott innsats på de ulike dugnadene gjennom året for å bidra til inntektsgivende arbeid. Klubben har gjennomført klubblotteri, søppelplukking og ampelsalg som viktige inntektskilder. Det har for perioden også vært nye erfaringer med betydelig økning av sponsing i ulike lag. Fremleggelse av regnskapet for perioden viser nå et regnskap med overskudd. Klubbens likviditet og økonomiske situasjon er betydelig bedret i regnskapsåret 2014, men arbeidet med fokus på økonomi må fortsett også i Sportslig Sportslig har naturlig nok også vært et satsingsområde og klubben har bl a hatt et fokus på etablering av nye lag og rekruttering. Det er etablert/under etablering et sportslig utvalg og mandat er etablert. Det er i perioden gjennomført møter med spesifikke problemstillinger; J15/J16, felles turnering, hospitering etc. Styret ønsker et økt fokus på sportslig med videre profesjonalisering, herunder etablering av en sportssjef med definerte oppgaver opp mot bl a ny rammeplan, spesialisering av trenere og spillere (posisjoner), videreutvikling av turneringer/cuper, håndball inn i skolen etc. Klubben har denne sesongen vært 18 lag. Det er gjennomført eget SPU program på Onsdager. Årets håndballskole har hatt en fin oppslutning, og det blir stadig nye deltagere. Mer en 40 barn i alderen 5,6 og 7 år deltar hver tirsdag under ledelse av Linn Silje Amundsen. Håndballskole har vi arrangert i vinterferie. Takk til alle som har hjulpet til får å gjennomføre disse.

5 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 5/38 Dommerkontakt og dommere Øystein Gulljord har vært klubbens dommerkontakt gjennom sesongen. Klubben har satset på skolering av egne dommere og det har vært avholdt eget kurs for kampveiledere og eget dommer 1 kurs. Klubben har denne sesongen også utleide dommere til andre klubber. Arbeidet med å rekruttere/utdanne egne dommere fortsetter også i Annet Arek Wandas er klubbens hovedansvarlig for koordinering og gjennomføring av omberamming av kamper. Morten Grønli har hatt ansvaret for at trenere og oppmenn har politiattest i orden. Når det gjelder organisasjon og drift av klubben så vil en stadig måtte være i utvikling. HK Rygge har, og vil ha et fokus på merkevarebygging og tilhørighet. Rygge, Baard O Nilsen (Styreleder HK Rygge)

6 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 6/ Håndballskolen Årsberetning Håndballskolen - Sesongen 2014/2015 Lag: Trener/støtte: Spillere: Treningstid: Håndballskolen Linn Silje Amundsen (Trener) støtte Steinar Hoel, Bente Riis og Caroline Mathisen Ca 38 spillere 1 x 1 t pr uke Tirsdag 16:30-17:30 (Øreåsen) Sesongen: Håndballskolen startet opp sesongen tirsdag 2 september. Nytt i år var at vi er Kaptein Rødskjegg Håndballskole. Noe som har dratt flere barn enn det var i fjor (ca 18 stk). En god og fin gjeng med masse håndballglede og vilje til å lære håndball. Det har vært opptil 50 barn på håndballskolen, men pr nå er det 38 stabile spillere. I Oktober startet vi med og dele oss i 2 grupper på treningene, 6 og 7 åringene var med meg Linn Silje på den ene siden, og 5 åringene var med Caroline på den andre siden. Dette har fungert veldig bra. Og vi kan ha fokus på barna. Caroline har som regl fått hjelp av Bente. Og Linn Silje har fått hjelp av Steinar. Da var det mye fokus på lek for 5 åringene. Mens 6 og 7 åringene hadde mye fokus på ballen, som er vår beste venn. I November startet vi med mere fokus på ball for 5 åringene. Mens 6 og 7 åringene startet opp med kamper på treningene. Og mye skyting, kast og mottak. Desember deltok vi på Grøtturneringen, som gikk veldig bra og ungene hadde det veldig gøy. Det har vært mye fokus på kast og mottak. I Januar har vi brukt mye tid på kast og mottak, lek og skyte på mål. Nok en gang lært at ballen er vår bestevenn. Perioden fremover Håndballskolen skal delta på Kaptein Rødskjegg turnering i april. Konklusjon En fantastisk fin gjeng med mange flinke håndballspillere. Håndball er gøy! Oppsummerte aktiviteter Grøtturnering (Desember) # Linn Silje Amundsen #

7 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 7/ Jenter 8 Årsberetning Jenter 8 - Sesongen 2014/2015 Lag: J8 (2006) Trener/støtte: Linn Silje Amundsen (Trener) støtte Carina Borgersen (J9) Spillere: 16 spillere Spillere Tinde Fillipa Borgersen, Julie Andrea Olsen, Mathea Sandaker, Michelle Urstad, Kine Østling, Celine Svanberg-Torgersen, Elevine Fensbekk-Jensen, Thyra Myhrvold, Iselin Hagman, Mia Grimen, Mina Kubberød, Erle Kubberød, Maartine Ramsjø, Sofie M Juriks, Ingrid Helseth Bakkerud Treningstid: 1 x 1,5 t pr uke Tirsdag 17:30-19:00 (Øreåsen) Sesongen: J8 er meldt opp i J9 serien som HK Rygge J9 Gul. Det er fortsatt ikke blitt avviklet et foreldremøte for J8, da det var usikkert i antall spillere. Dette skal bli avviklet nå på nyåret. Vi er meldt på felles klubbturnering i April på GlassCup Det startet opp 18 august med forberedelser og samtaler med ungene ift at vi er meldt opp i J9 serien. Som virket skummelt for mange av spillerne. Da hadde vi mye fokus på ball, regler og hvordan en håndball kamp foregår. Det var også et godt samarbeid med foreldrene med tanke på forberedelser til kamper og treninger. September startet kampene våre, og treningen ble brukt til fokus på ball og regler. I Oktober hadde vi kommet i gang med kamper, og jentene var allerede da blitt ganske trygge på regler og hvordan en kamp spilles. Da var fokuset kast og mottak. November hadde vi samme fokuset som i oktober, kast og mottak. Men jentene fikk mere utfordringer innen konkurranser med ball og løping. Desember deltok vi på Grøtturneringen og hadde en del lek med ball. Januar har vi hatt fokus på løp med ball, kast og mottak og litt mere spill med bevegelse. Perioden fremover J8 skal være med på felles klubbturnering og har et mål om og ha det gøy på banen. Konklusjon Jentene blomstrer mer og mer for hver trening. Vi har det gøy, og er blitt en sammensveiset og god gjeng. Oppsummerte aktiviteter Grøtturnering (Desember) # Linn Silje Amundsen #

8 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 8/ Jenter 9 Årsberetning Jenter 9 Sesongen 2014/2015 Lag: J9 (2005) Trener/støtte: Carina I Borgersen (trener), Charlotte Humlekjær (oppmann) Spillere: 11 spillere 0 i avgang i perioden, 1 ny Spillere: Ingeborg Evensen, Annabelle Braathu, Ida Everløff, Elika Humlekjær Garseg, Christian Svanberg Torgersen, Emilie Ottesen, Manar Majed, Marina Olsen, Josephine Wilskow og Linnea Borgersen Treningstid: 1 x 1,5 time (tirsdager i Øreåshallen) SPU spillere: 0 Sesongen: Det har hittil vært en fin sesong med både seiere og tap. Laget har ikke fokus på dette, men har egne mål i forhold til egne prestasjoner. De utvikler seg og er en fin spillergruppe. Perioden fremover Fokus er på basisferdigheter. Glasscup Drammen blir lagets første overnattingscup vi gleder oss Fredrikstad Cup Konklusjon Hittil har det vært ok med trening en gang i uken, men ser at laget har behov for mer treningstid sammen for å utvikle seg i samme tempo som motstanderne. Vi ønsker oss to treninger i uken neste sesong. Det vil da også være behov for en ekstra trener, da undertegnede er mye opptatt på kveldstid. Har på nåværende tidspunkt ingen foreldre eller andre som kan bidra. Oppsummerte aktiviteter Julecupen Langhus # Carina I Borgersen #

9 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 9/ Jenter 10 Årsberetning Jenter 10 Sesongen 2014/2015 Lag: Jenter 10 født 2004 Trener/støtte: Trener/støtte: Merete Andersen Oppmenn / Kvinner Heidi Evensen og Anita Foslund Spillere: Treningstid: SPU spillere: 0 Anne Sofie Foslund, Emma Been, Helene Billing Evensen, Kaja Svendsen Marte Sofie Andersen, Ida Ormen, Celine Aasprong Johansen, Henriette Barth Hansen 2 nye spillere i løpet av Oktober/november: Ingrid Egge, Kajsa Melheim Hansen 3 nye startet i Januar 2015: Vanja Alette Andersen, Linn, Una Marie Riis 2x pr uke Mandag Ryggehallen, deler bane m J 11 Fredag i Øreåshallen, deler bane m J11 Sesongen: Sesongstart har var veldig bra, vi var på Opsal cup helgen ved skolestart å det hjelp mye på å komme i gang etter skoleferien. Seriestart ble mye bedre da jentene hadde spilt litt sammen før serien startet opp. Vi har hatt en veldig jevn serie denne sesongen, så det har ikke blitt de store tapene eller vinne kampene når det gjelder antall mål. Ganske høyt nivå på J 10 som både stiller opp ved frikast, kjører kant og ving overganger og kjører innøvde trekk. Så da var det bare å gjøre om på treningen å starte med dette vi også. Det er utrolig moro å se når de kjører trekk å flytter seg over bane med overganger. Litt frustrasjon blant de etablerte spiller når de helt nye ikke klarer å følge med på øvelser på trening. Vi har valgt derfor deler de litt, da det er veldig stort nivå forskjell på de som har spilt i 3 år og de som har spilt i 3 uker eller 1 måned Særlig kommer dette frem i kamper hvor nå tempo har tatt en bratt kurve i forhold til i fjord. Perioden fremover Vi må bare håpe at vi holder på jente slik at vi kan starte med J 11 til høsten, og avslutte med stil.

10 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 10/38 Konklusjon For oss har det vært veldig fint å trene med J 11 vi har lært mye av å spille treningskamp sammen med de på trening 2 ganger i uken, det blir det tøffe jenter 10 av. Jentene hadde gjerne trent sammen med dette kullet neste sesong også. Vi har en gjeng herlige jenter som koser seg med håndballen akkurat som vi gjør. Det var en passe glad gjeng jenter som banka Herulf j 10 toppet lag sist søndag etter å ha tap mot de alle gangene vi har møttes i serien de siste 2 årene. Det smakte!!! Oppsummerte aktiviteter Opsalcup spilte 3 kamper: 1 tap.1 uavgjort,1 vant Semcup spilte 3 kamper vant alle kampene. # Merete Andersen #

11 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 11/ Jenter 11 Årsberetning Jenter 11 Sesongen 2014/2015 Lag: Jenter 2003 Trener/støtte: Petter Haglund, hovedtrener; Jan Kåre Fredriksen, hjelpetrener Kjell Ivar Dragseth, hjelpetrener/keepertrener; Caroline Mathisen, hjelpetrener Spillere: Ca. 17 spillere ved slutten av året, et par nye, og et par i avgang i 2014 Ida Dragseth, Alice Andersen, Mathilde Brandt, Celine Heltveit Dahl, Ina Marie Øverland, Sofie Larsen, Kaisa Maude Haglund, Eline Vik Jensen, Silje M Karlsen, Miriam Bjørk, Kristina Andresen, Helene Kraft, Gina Borvik, Linn Augusta Stellander, Tuva Marie Andersen, Lisa Thomasdatter Olsen Treningstid: Vår SPU spillere: Høst Tirsdager kl i Ryggehallen Torsdager kl Vekslet på Ryggehallen og Vang, byttet med J 11 (2002) annenhver gang for å slippe å dele hall. Mandager Ryggehallen Torsdager Øreåsenhallen Vi har hatt 7 ulike spillere som har deltatt en eller flere ganger på SPU-treningene i løpet av høsten Sesongen: Det har vært en sesong med en del opp- og nedturer. Sesongen har vært lærerik,og jentene har lært at hvis de står på kan de oppnå det de vil. Høsten 2014 startet med en del store tap, men nærmere jul var fokuset på plass igjen, og vi spiller nå mere jevnt mot våre motstandere. Perioden fremover: I tiden fremover vil det jobbes spesielt med å øke innsats på trening og kamp. - Et ønske fremover er å få med flere foreldre på å dele på de ulike oppgavene. Det er ønskelig med en egen dugnads-ansvarlig og en person med hovedansvar for sosiale aktiviteter for laget. Konklusjon: Vi har et lag med store potensialer. Jobber med å få de til å bli tøffere, så vil de kunne komme langt.

12 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 12/38 Oppsummerte aktiviteter Treningskamp mot Herulf våren Cup Elverum, deltok med ett lag, 2 seiere, 1 uavgjort og 1 tap, felles pizzakveld på fredagskvelden med alle spillerne og en del foreldre. Trening ute på Vang skole hver torsdag i mai, oppmann og en mamma gjennomførte treningene, litt løping, fotball mm., ikke håndballfokus, men annen aktivitet for å holde formen litt ved like. Sommeravslutning i mai, grilling på Botnerbaugen med spillere og foreldre. To treningskamper/treninger på 2,5 timer mot/med Son, 1 vår og en i desember, sistnevnte fungerte også som juleavslutning med litt å bite i, spilte med nisseluer etc Deltagelse på Cup i Larvik, og i tillegg spilte vi treningskamper mot Norstrand samt var maskoter under Chamions League-kamp Larvik Metz. # Petter Haglund, hovedtrener og Liv Hilde Fausa Brandt, oppmann #.

13 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 13/ Jenter 12 Årsberetning Jenter 12 Sesongen 2014/2015 Lag: Jenter 12 Trener/støtte: Hovedtrener: Irene Thoresen Hjelpetrenere: Jeanette Olsen og Caroline Lorentzen Mathisen Spillere: Treningstid: SPU spillere: Oppmann: Linn Berenguer Silje Thoresen, Kristine Båthen, Sigrid Sannem Indeberg, Martine Oswald, Miriam Berenguer, Emilie Amundsen Aas, Isabel Urstad, Frida Marie Skolt Davidsen, Vilde Kaarby Rygge, Oda Malene Øra, Karen Sophie Ruud, Silje Spetz, Tilje Skinnarland 14 aktive 3 nye er tilkommet (foreløpig kun trening). Inge avganger i perioden. 3 ganger i uken a 1,5/1 timer mandager: Vang/Spenst kl 18:30-20:00 (Basis trening) tirsdager: Ryggehallen kl 17:30-19:00 onsdager: Ryggehallen kl 16:30-19:00 Flere har deltatt på SPU trening i Larkollen avhengig av fokus. Sesongen: Jentene spiller på nivå 1 og har vist en god fremgang på banen. Alle deltar og tar ansvar. På kamper spiller de jevnt godt, I høst har vi har stor fokus på kryss spill og strek. Mye p.g.a. tema som er satt av forbundet. Og strek er det første året vi spiller med. Jobber mye med kast/mottak i bevegelse. Perioden fremover Kast/mottak og bevegelse mønster. Vi forsetter med fast dag Vang/Spenst med basis trening. Konklusjon Jenter 12 er en flott gjeng som har spilt håndball sammen i mange år. De har en god utvikling på banen og jobber målrettet for å bedre sine «svake sider». De har det også fint sammen sosialt sett. Vi har endelig fått flere med på laget som gjør at vi heller ikke lenger er så sårbare. Oppsummerte aktiviteter august Herulf Cup 20. september Indre Østfold Reisebyråcup 1 november Skedsmohallen (Temaserierunde) 29 november Sarpsborghallen (Temaserierunde) # Linn Berenguer #.

14 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 14/ Jenter 13 Årsberetning Jenter 13 Sesongen 2014/2015 Lag: Jenter 13 (2001) Trener/støtte: Trenere/lagledere: Anita Schwarts/Line Olafsen /Frank Lindgren Oppmann: Lene Dalaasen/Jan Holmen Spillere: Treningstid: SPU spillere: Grupper: Spillerstall datert stk Hedda Holmen-Dina Ramfjord -Karin Mollat-Synne Dalaasen-Michelle Bobel- Malin Rognmo-Martine Hagebø-Mina Vik Jensen-Jenny Marie Foslund-Åse S.Inderberg-Anniken Olafsen-Julie Grønlund-Emma Huse Janitz-Emilie S. Kristiansen-Sandra Holmen-Linea H.Dirks-Emilie Kjellin-Fatlinda Asanoska.Thilla Sollie-Vilde Hersleth. De to sistnevnte spilleklare fra (-0, +2) 5 dager pr uke. Mandag: Egentrening (løpetrening Ekholt /Tai Kwondo); Frank Lindgren/Håkon Grønlund. Treningen på tai Kwondoen er basert på styrke og mental trening i regi av Moss Tai Kwondo klubb. Tirsdager: Ryggehallen 17: halltrening /j-12/j13. Onsdager: Spu I regi Hk Rygge 20:00-22:00 Torsdager: Larkollen hallen 20:00-22:00 Fredager: Larkollen hallen 16:30-18:00 /G-11/12-J 13. Individuell påmelding Økonomi /sponsor og arrangementer; økonomi ansvarlig :Karin Waag Sponsor /Arrangement: Håkon Grønlund -Paal Erik Dalaasen-Pernille Grønlund Collin Marius Johansen - Karin Waag - Jan Holmen. Sesongen: Sesongen 2014 med oppstart Etter kvalifisering fra regionsserien var jentene klare for A- slutt spill med ambisjoner om og komme blant de tre beste i serien. Det endte med en flott 2 plass samme poeng bedre målforskjell,men tapte på innbyrdesoppgjør. Jenter 13-2 var representert i B- sluttspil avd 21 med en 6.plass.Med oppstart Laget var også klare for Indre Østfold Reisebyrå cup med oppstart her kom vi til Semifinalen etter tap mot Norby. Vi var også i Petter Wessel hvor jentene gjorde en god innsats som ble belønnet med 2.plass tap i Finalen mot Fjellhammer. Laget var også påmeldt til Fredrikstad Cup 2014 i mai mnd.her lykkes vi endelig og gikk helt till topps. Sommeren 2014 hadde jentene fått utarbeidet eget trenings program utviklet av Håkon Grønlund. I August 2014 var vi også representert i Herulf Cupen på jenter 14 med hospitering fra J-13 Det endte med seier i cupen for j-14-2.vi var også på Haslum cupen der kom vi til semifinalen. I september 2014 var seks av våre jenter med jenter 14 i Sverige på Gøteborg cup hospitering til j-14.det endte med en flott plassering i B -slutt spill etter og ha beseiret regjerende Partille Cup Mesetrene Torslanda i innledende runder. Vi fikk invitasjon fra Norden Cup i Juni/juli 2014 hvor vi skulle representere med 18 spillere.

15 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 15/38 Der fikk vi en flott 4.plass i Nordisk mesterskap etter 6 seiere i innledende runder,denne cupen foregikk i romjulen Perioden fremover Oppstart januar 2015 A-sluttspil 13-1 og B-sluttspill 13-2 avd 42. Tema serien januar/februar 2015 Nivå 1. Det er også påmeldt begge våre Keepere Dina Ramfjord /Hedda Holmen til egen Keeper trening i regi av Ticos akademi. Det går over 15 økter i Askim med oppstart januar 2015-Mars Vi har også påmeldt jenter til SPU 13 i regi av Norges Håndball forbund (egen påmelding). Vi er der godt representert med mange spillere. I Februar 2015 er vi representert med hospitering til jenter 14 i Petter Wessel med 3 spillere. Det er også meldt på jenter 13 til Petter Wessel 2015, her vil det bli tatt ut 12 spillere for deltagelse laguttak er ikke fortatt. I mai 2015 er vi påmeldt til Fredrikstad cup 2015 vi vil stille med to lag representert av 20 spillere. Det er også ønske om deltagelse i Haslum cup -Ski cup og om mulig Nordstrand hummel cup.dette forgår i august mnd, men det er ikke foretatt endelig beslutning. Vi har også med 2-3 jenter fra jenter 12 som hospiterer opp til jenter 13. Det har vært deltagelse i to kamper januar (spillerne Oda Øra-Frida Timmermann og Miriam Berenguer i samråd med trener Irene Thoresen. Treningen er utarbeidet av Anita Schwarts/Line Olafsen /Frank Lindgren og Håkon Grønlund med tanke på skade forebyggende treninger og spill i tråd med Norges Håndball forbund sine retningslinjer. Det skal trenes på økt tempo for å kunne bruke flere angreps formasjoner. Videre skal det trenes på og videre utvikle 6-0 forsvar til 5-1 Det skal også trenes på og utvikle hver enkelt spiller til neste nivå. Konklusjon Vi er meget fornøyd med begge våre lag så langt i sesongen med plass i serien og 13-1/13-2 serieleder A-sluttspill. Målsetting sesong 2015 Jenter 13-2 Kvalifisering til Nivå 2-sluttspill april 2015.Bli blant de to beste i gruppen. Jenter 13-1/13-2 Kvalifisering til finalespill i Petter Wessel - Fredrikstad Cup 2015 og Indre Østfold Reisebyrå Cup og Regionsmestre i A-slutt spill spillere til SPU i regi av Norges Håndball forbund. Kvalifisert til 1/2 finale i Indre Østfold Reisebyrå cup. # Jan Holmen #

16 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 16/ Jenter 14 Årsberetning Jenter 14 Sesongen 2014/2015 Lag: Jenter 14 (2000) Trener/støtte: Lill-Iren Berger og Arne Sandaker (Trenere), støtte Silje Kjøniksen og Ingvild Berger. Spillere: Treningstid: Therese Olsen (Oppmann) 17 spillere 2 i avgang i perioden, 1 ny (-Nora Kamilla Hanch-Hansen Fjeldhaug, -Marte Syvertsen Strøm, +Monika Broks). Lilly Alise Vinje, Henriette Schwartz, Ingrid Fjeld, Camilla Tuva Nathan, Nora Jessen, Therese Karlsen Norsted, Aida Fekadu Terfassa, Emilie Nilsen, Ida Gundersen, Celine Olsen, Sofie Østvold Nilsen, Ida Johanne Otterbekk, Mari Listerud, Nora Emilie Simensen, Sandra Marie Roos, Marte Forfang, Monica Broks 3 x 1,5t pr uke + egentrening mandager Tirsdag 19:00 20:30 (Øreåsen) Onsdag 20:30 22:00 (Rygge) Torsdag 20:30 22:00 (Rygge) SPU spillere: (Region Øst) Mari Listerud, Emilie Nilsen, Henriette Schwartz Sesongen: Jenter 14 ble påmeldt med 2 lag, nivå 1 og 2. Foreldremøte i forkant av sesongen definerte i felleskap påmelding av 2 lag; nivå 1 og 2 (hvor alle forpliktet seg til å ikke slutte i løpet av sesongen), en sesong med mange turneringer med både sosialt og sportslig fokus, ekstratreninger på mandager, deltagelse på Peter Wessel cup med de utvalgte beste og hospitering hos J 16 med hovedfokus på støtte ifm keepere. Sommerperioden ble gjennomført med enkelte fellestreninger og egentrening. Det var også deltagelse på Herulf Cup. Det startet 4 august med løping og målet var å bli venn med ball igjen. En stor gjeng var på Meråker håndballskole. Fokusområder for august var løp og bevegelse m/ball, kast, mottak, skudd, keeper, trekk/avtaler og spesialtrening med Jozef Bøhm (dametrener). Det ble i tillegg gjennomført mandagstreninger med alternative aktiviteter med Magnus i Nesparken. Det var også flere treningskamper (Kolbotn og Herulf) og deltagelse på Christian Fredrik cup med seier. Laget avsluttet perioden med et eget kick-off opplegg i regi av Moss friluft (gøy og moro helg, bli bedre kjent utenfor banen i andre omgivelser). September startet med deltagelse som utøver apparat for trener kurs i Forsvar, samt egen trening i kontringer og ving skudd med Andre Jauert. Fokusområder for måneden var teknisk trening/forsvar, kontringstrening/skudd og bevegelses trening/forsvar. Mandagstreninger med Magnus i Melløsparken fortsatte i september. Deltakelse i Gøteborg cup hvor vi stilte med to lag. I september var det også kvalifisering til grensemesterskapet (slått ut) og starten på en velfortjent høstferie med egentrening. Fokusområder for oktober var forsvar og bevegelighetstrening/avtaler. Det ble lagt opp til mye spill med en del stopp og veiledning. Truls Knutsen instruerte jentene i utgruppert forsvar. Mandagstreninger med Magnus i Melløsparken fortsatte i oktober. Spilte cup kamp i Indre Østfold Reisebyrå cup med seier over Nannestad (29-7). November fortsatte med samme fokus som oktober. Ordinære oppsatte treninger i hall og mandagstreninger med Magnus i Melløsparken. Spilte cup kamp i Indre Østfold Reisebyrå cup og ble slått ut i 1/16 finale av Stabekk. Kostholdsforedrag med Dmitrij Gordejev ble gjennomført for både spillere og foreldre.

17 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 17/38 I desember var det vanlige treninger frem til siste trening 17 desember, og gjennomførte treningskamper med J13. Måneden var preget av flere sosiale aktiviteter som overraskelsestur (jentekveld med egen stylist), foreldrekamp og felles grøtturnering. Avsluttet året etter en liten juleferie med Julecup i Langhus med påmeldte lag både i J14 og J15. Her ble det seier i A-sluttspill for J14 og gode resultater i J15. Jentene avsluttet første del av sesongen med følgende resultat: J plass i serien og B-sluttspill J plass i serien Januar startet med innføring i flyball med Bent Monsøy, og deltagelse i flyball turnering i Aurskog, der vant jentene J14 klassen. Perioden fremover Jenter 14 fortsetter med trening 3 x pr uke + alternativ trening på mandager. Mentaltrening med Frank Lillevik er i gang og vil vare ut februar. Vi vil forsøke å gjøre det best mulig i J14-1 og J14-2, men det er et overordnet mål at flest mulig nå får prøve seg på samtlige arenaer og individuelt står frem. For noen vil hospitering hos J16 være aktuelt etter Peter Wessel cup. De fleste av jentene skal være del av Larvik superweekend, Peter Wessel Cup (1 lag), Fellesturnering for klubben i Drammen og Fredrikstad Cup (2 lag). Det er besluttet og arbeides med treningsleir i Spania (høstferien) for neste sesong. Konklusjon Vi er veldig fornøyd med første halvdel av sesongen, både sportslig og sosialt. Flere og flere av jentene står frem, tar nye steg og når både felles og individuelle mål. Vi har oppnådd flere gode resultater, men har også erfart noen skuffelser. Vi håper på ytterligere rekruttering for neste sesong, og vår fremtidige mål er deltagelse og satsing til BRING. Flere av jentene vil ha mulighet for å hospitere hos J16 for kommende sesong, og vi ser dette som en styrke for eget lag og fremtidige muligheter. Vi takker en engasjert og positiv foreldregruppe. Oppsummerte aktiviteter 2 til 4 mai Elverum cup (2 lag) felles klubbturnering og 1 juni Herulf Cup (2 lag) 2 til 8 august Meråker for 10 jenter 15 til 17 august Christian Fredrik cup (2 lag) Seier A-sluttspill 22 til 24 august Kick-off helg i regi av Moss Friluft 6.september Kvalifisering Grensemesterskapet utslått 12 til 14 september Gøteborg cup (2 lag) 29 sept til 5 oktober Høstferie 15 oktober Indre Østfold Reisebyrå cup - seier 4 november Fotografering i Ryggehallen 11 november Indre Østfold Reisebyrå cup tap 17 november Kostholdeforedrag for spillere og foreldre 16 november SPA-bad på Støtvig Hotell etter kamp 27 november Landskamper i Larvik Arena 1 desember Overraskelsestur (Styling av jentene med påfølgende fotoshoot) 9 desember Foreldrekamp og julekvelds for spillere og foreldre 16 desember Felles grøtturnering i Øreåsenhallen desember Julecup i Langhus med J14 og J15 lag Seier A-sluttspill J14 10 januar Flyball turnering i Aurskoghallen (2 lag) Seier 15 januar Mentaltrening med Frank Lillevik # Lill-Iren Berger, Arne Sandaker og Therese Olsen #

18 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 18/ Jenter 16 Årsberetning Jenter 16 Sesongen 2014/2015 Lag: Jenter 16 (98/99) Trener/støtte: Per Inge Johansen (trener), Geir P Aas og Thorfinn Hansen (oppmenn) Spillere: 15 spillere 1 ny i perioden, Treningstid: Amalie Skaug Hansen, Nora Kamilla Hanch-Hansen, Helene Olsen, Ida Mollatt, Marie Haugmo, Jenny H Parkes, Ingrid Borvik, Ann-Sofie W Karlsen, Maja G Myhre, Emilie Vinje, Sandra Carlsen, Henriette Spetz, Andrea Svartdal Onarheim, Marte Fjeld, Ida Marie Gillerstedt Mandag, tirsdag og onsdag, samt egentrening som ofte utføres som gruppe på Spenst Sesongen: Sommeren og starten var tung med spillere som ga seg på forsommeren samt langtidsskader og sykdom. I en allerede tynn spillertropp så blir det naturlig nok ekstra belastende. I desember lå laget på 2 plass i sin avdeling på nivå 2. Vi har hatt god hjelp av 2000 keeperne Nora Simensen og Nora Jessen i tillegg til Nora Hansen på keeperplass. Det er også imponerende hva Per Inge Johansen får til til tross for at han sliter med få spillere på trening. Troppen består pt av 9 jenter født 99, 5 født 98 og nå 1 spiller født jentene har forpliktelser på damelagsnivå og er derfor i varierende grad tilstede i våre treninger og kamper, øvrige spillere har et svært godt treningsoppmøte, men skader og sykdom preger treningsmulighetene. I høst var kampprogrammet godt tilrettelagt med få kollisjoner mot damelagsnivå. Denne våren vil det bli flere, men vi har besluttet å kjøre med -99 som stamme og håpe å få påfyll fra 98 og 00 etter hvert som behovet oppstår. Det er bare på denne måten vi kan klare å gjennomføre sesongen ordentlig. Perioden fremover Pga tynn stall er det ikke mulig å legge langsiktige planer utover å gjennomføre sesongen vi er påmeldt til. Vi har hatt et ønske om å starte arbeidet med et forsøk på en Bringkvalifisering tidlig, men det har ikke vært mulig å få på plass brikkene som skal til tidlig nok. Jentene er mer enn treningsivrige nok og har en trener som har erfaring nok, problemet er at 99 laget ikke kan klare å stille lag i regionserien ei heller delta i en Bring kvalik på egen hånd. Konklusjon En glad og treningsvillig gjeng jenter med en kompetent trener som ønsker et større treningsmiljø for å utvikle seg videre. # Geir og Thorfinn #

19 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 19/ K3/K4 Årsberetning K3/K4 Sesongen 2014/2015 Lag: Trener/støtte: Spillere: Treningstid: SPU spillere: K3 og K4 Hovedtrener: Jozsef Bøhm Hjelpetrener: Jan Petter Eggesvik Oppmann 1: Arnfinn Røvik Oppmann 2: Anita Borvik 24 spillere 2 i avgang i perioden, 4 langtidsskadd, ingen nye (avgang: Julie K Stomperud og Marie Skårnes) Spillere: Caroline Mathisen, Celine Engedal, Charlotte Jensen, Emilie U Henriksen, Gudrun Reitan, Hanna K Brusevolddalen, Ida M Gillestedt, Ingelin Gussiås, Ingrid Borvik, Julie S Hansen, Kine Mysen, Kristine Westerby, Lina Molvig, Madelen Korsell, Marie Haugmo, Mariell Hansen, Marte Fjeld, Marte Gundersen, Mia B Asbjørnsen, Monica Løken, Sandra Carlsen, Signe Marit Aanerød og Tatiana Lien. 3 g 1,5 t per uke pluss egentrening Man Ryggehallen Tir Øreåsenhallen Tor Ryggehallen (sammen med G16) ingen Sesongen: Vi startet opp trening ca 1 mai, hvor vi innledet med spillermøte. Dog var det få på trening i begynnelsen. Mange var lei håndball etter siste sesong og det var stort sett åringer tilstede. Det kom til litt flere før sommeren. Selv om alle jentene fikk med seg treningsprogram for å holde formen vedlike ila ferien, var det nesten som å starte på nytt etter ferien. I august dro vi til Lysekiel for å avholde åpningsturnering i Havets cup. Vi stilte bare ett lag og fikk tøff motstand. Vi spilte tre kamper i innledningen, hvor vi tapte to og en uavgjort. Vi havnet i B-sluttspillet og tapte kvartfinalen. Dog hadde vi det sosialt bra og ble kjent med hverandre. I seriesystemet på begge lag har vi ikke hatt særlig sportslig suksess. Dette skyldes at mange etablerte spiller kom sent med etter fødselspermisjon og skader. Vi har slitt med mangel på keepere. Dette skyldes fravær og at vi har måttet omskolere en utespiller for å i det hele tatt ha målvakt på to lag. Likeledes har vi hatt litt for få friske spillere. Vi har måttet både låne inn, og låne ut spillere. Samt sjonglere innenfor spillerreglementet ift kvoter opp og ned på i divisjonene, samt ift antall kamper per uke. Et greit bilde på antall spillere er at vi har hatt i underkant av 13 spiller i snitt på trening. Først etter jul har vi begynt å få på plass igjen de mest rutinerte spillerne. Dette syns på kampene, og vi spiller nå jevnt med hvem som helst. Dog har vi sjelden hatt marginene på vår side. Vi har avholdt også ett spillermøte rett før jul, i kombinasjon med sosial kveld.

20 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 20/38 Perioden fremover Vi ser litt lysere på fremtiden i sluttspurten. Målet er å overleve både i tredje-, og fjerde divisjon. Vi har bevist latt de nest beste få spille på K4, for å gi de kamptrening. Men i avslutningen ser vi oss nødt til å være kyniske og putte på de beste på K4, innenfor kvotereglene, for å beholde plassen. Konklusjon Sesongen sett under ett har vi gjort det litt dårligere enn forventet. Dette skyldes både manglende/omskolerte keepere, få spillere totalt, samt sen tilbakekomst av etablerte spillere. Oppsummerte aktiviteter Gjennomføringen har vært iht planen, med åpningsturnering og seriespill. Som avslutning planlegger vi en samling for å markere sesongslutt. # Arnfinn Røvik - Oppmann #

21 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 21/ K6 Årsberetning K6 Sesongen 2014/2015 Lag: Trener/støtte: (Oppmann) Spillere: K6- Kvinner 6 Divisjon Øystein Gulljord (Trener) Linda Endrestad (Hjelpetrener) Linn Silje Amundsen 12 spillere Spillere Linn Silje Amundsen, Janne Therese Amundsen Johansen, Tove Gulljord, Linda Endrestad, Siv Elin Østberg Gustavsen, Eilen Pollen, Iselin Helgesen, Carina Iselin Borgersen, Marita Henanger Bekken, Melissa Tuva Nathan, Kine Øvereng, Inger Ann Ystgaard Oswald Treningstid: Sesongen: 1 x 1,5 t pr uke Tirsdag 20:30-22:00 (Rygge) K6 Startet sesongen med spillermøte, hvor vi ble enige om at de sesongene som har vært er lagt bak oss og vi starter med blanke ark. Vi hadde ikke noe mål om og rykke opp, men ha det gøy, spille sammen og bli et stabilt og godt lag. K6 startet med treningene i August, og hadde fokus på og få inn nye spillere og bli en sammensveiset gjeng før sesongen startet. I September startet kampene og vi hadde litt utfordringer i antall spillere. Da hadde vi fokus på basic kast og mottak. Oktober var mye av det samme som September. I November fikk vi 2 nye spillere, og fokuset nå var godt samspill og bevegelse i spillet, trekk og løping. I Desember deltok vi på Grøtturnering og hadde en sosial sammenkomst, noe som gjorde at vi ble enda bedre kjent og mer samspilte. Fokuset var mer intensitet på treninger, kast og mottak. I Januar har vi hatt mye av det samme fokuset som i Desember. Perioden fremover Vi skal delta på Fredrikstad Cup 2015, som går i pinsen. K6 har også et mål om og komme høyere på tabellen. Konklusjon K6 begynner og bli et godt stabla lag, med mye bra håndball og en fin gjeng. Oppsummerte aktiviteter Grøtturnering (Desember) Sosial sammenkomst (Desember) # Øystein Gulljord, Linda Endrestad, Linn Silje Amundsen #

22 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 22/ Gutter 11 Årsberetning Gutter 11 Sesongen 2014/2015 Lag: Gutter 11 (2003) Trener/støtte: P.A. Stenersen (Trener), Marianne Stenersen (Oppmann), Jonas Stenersen (Hjelpetrener) & Petter Wandas (Hjelpetrener) Spillere: 11 spillere 3 nye (Thomas Stenersen, Kristoffer Falk Almås, Magnus Bergerud, Oscar Skinnarland, Andreas Holmen, Herleiv Fossbakk, Markus Kildal, Jørgen Brogård, Håkon Aanerud, Marcus Antonsen, Håkon Schønning Haug) Treningstid: 3 x 1,5t pr uke (felles treningsgruppe med G02) Mandag 19:00 20:30 (Grevlingen), Tirsdag 16:30 18:00 (Ryggehallen) Torsdag 17:30 19:00 (Ryggehallen), Fredag 16:30 18:00 (Larkollhallen) (m/j01) Sesongen: Gutter 11 ble påmeldt med 1 lag, nivå 1. Foreldremøte i forkant av sesongen definerte i felleskap påmelding av 1 nivå 1 lag; ubeseiret og hovedsakelig kalassifre gjorde beslutningen enkel. En sesong med mange turneringer med både sosialt og sportslig fokus, en fin meny med hensyn til treninger da vi fikk innpass i Grevlingen i september i forbindelse med overgang av 5 stk spillere fra Son (inkl. 2 stk G03). Eget foreldremøte i forkant av overgang. Fra å ha vært bærebjelker ifm G02, utfases nå spillerne en etter en med det mål for øye at G02 skal stå helt på egne ben. Deltakelse i Haslum Cup som oppkjøring, KIA-cup og Langhus julecup, i tillegg til intern-cup og deltakelse i regulært seriespill på nivå 1. Guttene avsluttet første del av sesongen med følgende resultat: Haslum Cup Ubeseiret KIA Cup Ubeseiret Langhus Cup Ubeseiret Nivå 1 Serie Ubeseiret Perioden fremover Full fart forover. Utfasing ifm. G02, men oppgavene står i kø for en herlig gjeng med treningsvillige unger. Konklusjon Vi er veldig fornøyd med første halvdel av sesongen, både sportslig og sosialt. 11 unger p.t. og selv om vi kun har nivå 1 som kamparena, så er det flere og flere som tar steget opp og er kampklare. Fin tilvekst fra Son med 2 gutter som har glidd fint inn i miljøet. Topp foreldregruppe.

23 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 23/38 Oppsummerte aktiviteter 31 august Haslum Cup 6 november KIA Cup 27 desember Langhus Cup 29 desember NM-finaler, Oslo Spektrum # P.A. Stenersen og Marianne Stenersen #

24 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 24/ Gutter 12 Årsberetning Gutter 12 Sesongen 2014/2015 Lag: Gutter 12 (2002) Trener/støtte: P.A. Stenersen (Trener), Marianne Stenersen (Oppmann), Jonas Stenersen (Hjelpetrener) & Helene Olsen (Hjelpetrener) Spillere: Treningstid: 9 spillere 3 nye (Kristian Sørensen, Endre Nikolai Eriksen, Fredrik Olsen, Espen Vea, Emil Borgersen, Niklas Faraasen, Nicklas Gravningsmyr, Filip Mathisen, Jens Christian Krogh) 3 x 1,5t pr uke Mandag 19:00 20:30 (Grevlingen), Tirsdag 16:30 18:00 (Ryggehallen) Torsdag 17:30 19:00 (Ryggehallen), Fredag 16:30 18:00 (Larkollhallen) (m/j01) Sesongen: Gutter 12 ble påmeldt med 1 lag, nivå 1. Foreldremøte i forkant av sesongen definerte i felleskap påmelding av lag på nivå 1 etter en sterk fjorårssesong. En sesong med mange turneringer med både sosialt og sportslig fokus, en fin meny med hensyn til treninger da vi fikk innpass i Grevlingen i september i forbindelse med overgang av 5 stk spillere fra Son (inkl. 3 stk G02). Eget foreldremøte i forkant av overgang. Deltakelse i Fredrikstad Cup og Ski Cup som oppkjøring, KIA Cup og Langhus jule-cup, i tillegg til intern-cup og deltakelse i regulært seriespill på nivå 1. Guttene avsluttet første del av sesongen med følgende resultat: Fredrikstad Cup Finalist A-sluttspill Ski Cup Finalist A-sluttspill KIA Cup Kvartfinale A-sluttspill Langhus Cup Finalist A-sluttspill Nivå 1 Serie B-sluttspill (utslått på innbyrdes mot ikke sluttspillsberettiget lag mht A-sluttspill) Indre Ø R Cup Kvartfinale (mot Ski ) Temaserie Temavinner i 2 av 3 runder, nr.2 sammenlagt. Perioden fremover Full fart forover. Nye spillere godt inn i gruppen og fjorårets nyervervelser begynner virkelig å ta tak. Utfasing ifm. G03-spillere, som kun vil bidra med spillere ved de største anledningene. God start på B-sluttspill, kvartfinale i Indre Østfold Reisebyrå Cup, Glass Cup, Peter Wessel og Fredrikstad Cup. Oppgavene står i kø for en herlig gjeng med treningsvillige unger.

25 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 25/38 Konklusjon Vi er veldig fornøyd med første halvdel av sesongen, både sportslig og sosialt. 9 unger p.t. og selv om vi kun har nivå 1 som kamparena, så er det flere og flere som tar steget opp og er kampklare. Fin tilvekst fra Son med 3 gutter som har glidd fint inn i miljøet. Topp foreldregruppe. Oppsummerte aktiviteter 7-8 juni Fredrikstad Cup august Ski Cup 6 november KIA Cup 27 desember Langhus Cup 29 desember NM-finaler, Oslo Spektrum # P.A. Stenersen og Marianne Stenersen #

26 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 26/ Gutter 14 Årsberetning Gutter 14 Sesongen 2014/2015 Lag: Gutter 2000 Trener/støtte: Sebastian Sandaker, Christian Schwartz ; Kim /Kathrine Guttulsrød (Oppmenn) Spillere: 12 spillere, 2nye Treningstid: SPU spillere: Jonas Stenersen, Eirik Hagerupsen Hansen, Knut Egil Aure Nilsen Sebastian Guttulsrød, Kristian Grønli, Ludvig Børensen, Magnus Enholm, Olav Ronæs, Petter Wandas, Thomas Bjørk, Ole Gammelsrød, Jakob Jønnsson 2 x 1,5t pr uke Tirsdag 19:00 20:30 (Rygge), Torsdag 20:30 22:00 (Rygge) (Region Øst) Petter Wandas (skadet) Knut Egil Aure Nilsen Sesongen: Gutter 14 ble påmeldt med 1 lag, nivå 1 Perioden fremover En sesong med noen turneringer med både sosialt og sportslig fokus. Viktig er å ha det gøy og stabilitet ihht trening og kamp. Konklusjon Vi er veldig fornøyd med første halvdel av sesongen. Flere og flere av gutta står frem, tar nye steg og når både felles og individuelle mål. Vi har oppnådd flere gode resultater, men har også erfart noen skuffelser. Vi håper på ytterligere rekruttering for neste sesong. Flere av Guttene har mulighet for å hospitere til G16. Oppsummerte aktiviteter nov Fotografering i Ryggehallen nov Larvik Arena, Larvik vs lublin des Indre Østfold Reisebyrå cup - des Felles grøtturnering i Øreåsenhallen feb Mentaltrening med Frank Lillevik mai Fredrikstadcup # Kim /Kathrine Guttulsrød #.

27 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 27/ Gutter 16 Årsberetning Gutter 16 Sesongen 2014/2015 Lag: Gutter 16 (1998) Trener/støtte: Ludmila Gaidraga (Trener), Tonni Kjær (Trener) Frode Aastorp (Trener) Dag Johnsen (Oppman), Atle Nyhuus (Oppman) Spillere: Emil Nyhuus, Lars Johnsen, Espen Sørensen, Daniel Andresen, Hans Kristian Taje, Mathias Wold, Lars Jørgen Kristiansen, Bendik Hansen, Brage Eyde, Emil Lillevik, Håvard Klann, Mathias Rikardsen, Martin Riis Grønli, Alexander Gulljord, Jesper Skovdahl, + Hans-Christian Marthinsen -Johannes Rømming, -Jørgen Lunder, -Sander Dyrop Treningstid: Trening tider før jul Mandag (RyggeHallen) Onsdag (Vestby Arena) Torsdag (Øreåsenhallen) Trenings tider etter Jul Mandag (Grevlingen) Onsdag (Vestby Arena) Torsdag (Ryggehallen) SPU spillere: Ingen Sesongen: Son/Rygge ble etablert i som et sammenslått lag rett etter sesongslutt i fjor med 9 spillere fra hver klubb. Det ble derfor meldt opp 2 lag i nivå 1 og nivå 2 i regionserien Frode Aastorp ble ansatt som hovedtrener og Tonni Kjær som hjelpetrener. Spillergruppa ble veldig raskt sammensveiset bl.a. ved god treningsaktivitet før aktivitets kick off på Ranchen til Frode i juni og August. I slutten av september måtte Frode innse at trenergjerningen ble vanskelig å kombinere med jobbsituasjonen og hans samboer Ludmila, som også har en sterk håndballfaglig bakgrunn fra landslag og eliteserie overtok hovedtrener jobben. Det er spilt flere treningskamper mot Son G 99, Rygge damer og Rygge Herrer samt Langhus. Vi har hatt høye ambisjoner om å hevde oss i begge nivåer men det har vist seg at det å få samspilt guttene har tatt noe lengre tid enn ønskelig. Det har derfor vært en høst med mye tap noe guttene har tatt med fatning. Det positive er at vi nå etter nyttår har startet langt bedre med seier over Nordstrand i nivå 2 og uavgjort borte mot Haslum i nivå 1. Dette lover bra for siste del av sesongen 3 spillere har falt fra i høst, men vi har fått en ny spiller inn, slik at vi nå er en stamme på 15 spillere. Dette har gitt litt utfordringer med å stille de beste lag i begge regionsserier, men vi har heldigvis fått hjelp fra Son 99 og Rygge 00 i mange av nivå 2 kampene. 2 av spillerne har hospitert opp på herrelaget i noen kamper

28 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 28/38 Guttene har en god tone seg mellom og har blitt en godt sammensveiset gjeng, dette gir også utslag i litt mye lek og moro og senket fokus i enkelte perioder av treningen Perioden fremover For våren skal vi nå ha fellestrening med Son G99 på onsdager og damelaget på torsdager. Rygge 00 deltar der de har lyst og ønsker om ekstratrening. Son 99 har tilbud om det samme. Vi skal delta i turnering i Drammen april. Det er ikke tatt beslutning på eventuell sommercup da vi på siste foreldremøte ble enige om å planlegge for en større cup sommeren 2016, eksempelvis Barcelona. Neste planlagte spiller og foreldremøte blir Det går nok mot oppmelding av ett lag for neste sesong. Våren vil avgjøre i hvilket nivå Konklusjon Til tross for at vi ikke har oppnådd de resultatene vi hadde forventet/håpet på er vi godt fornøyd med at gruppen er blitt godt sammensveiset, noe som lover godt for våren og videre satsning. Det har vært gledelig å se at de flest av guttene har hatt stor treningsiver og fremgang i å ta ansvar i kampsituasjoner Oppsummerte aktiviteter 21. juni Kick off aktivitetsdag på gården til hovedtrener 9-10 august Kick off aktivitetshelg på gården til hovedtrener 15 til 17 august Christian Fredrik cup (2 lag) Seier B-sluttspill 2 plass i A-sluttspill september Spiller og foreldremøte 24.9 og 5.11 Indre Østfold reisebyråcup - tap 4 nov Fotografering i Ryggehallen 6-7. des Oslo cup 16. des Felles grøtturnering i Øreåsenhallen 22.des Treningskamp som ble Pizzakveld da hallen var lukket 5. Januar Spiller og foreldremøte # Ludmila Gaidraga, Atle Nyhuus og Dag Johnsen #

29 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 29/ M5 Årsberetning M5 Sesongen 2014/2015 Lag: Trener/støtte: Spillere: Treningstid: M5 Herrer 5 Divisjon Steinar Hoel (Spillende trener) støtte Linn Silje Amundsen, Atle Nyhuus 13 spillere Spillere Steinar Hoel, Joakim Hoel, Dennis Christensen, Hallvard Bjørkli, Aleksander Birkeland, Thor Håvard Jensen, Kjell Ivar Dragseth, Anders Tvedten, Sebastian Sandaker, Magnus Bringe, Knut Skille, Karl Torp Iversby, Emil Nyhuus (G16) 1 x 1,5 t pr uke Tirsdag kl 20:30-22:00 (Rygge) Sesongen: Før sesongen startet avviklet M5 et spillermøte, med 6 spillere til stede og Linn Silje Amundsen. Der ble vi enige om at et trener bytte skulle gjøres før sesongen startet opp. Vi satte oss mål om opprykk og få inn flere spillere. Vi startet opp med treninger i August for og være klare til sesong start. Hvor vi hadde fokus på et godt samhold og hente inn noen spillere. September startet kampene, og da hadde vi allerede hatt noen treninger. Det var en del utfordringer med spillere som startet og ga seg igjen uten noen tilbakemeldinger. Så det ble en litt tøff start på sesongen. Når Oktober kom hadde vi fokus på kast og mottak, løping, samspill og bevegelse i spillet. I November begynte vi og bli en god og stabla gjeng, med godt oppmøte på treninger. Da var det lettere og gjennomføre treninger med fokus på samspill og faste plasser. Da brukte vi mye tid på og bli kjent med hverandre på plassene våre. Og samspillet var fort på plass. Da var vi så heldige og få med Emil Nyhuus fra G16 på treninger og noen kamper. Dette fungerer veldig bra. I Desember deltok vi på Grøtturnering og sosial sammenkomst. Dette gjorde oss til en mer sammensveiset gjeng. Med fokus på det samme som i november på treningene. I Januar har fokuset vært styrke, kondisjon og samarbeid. Perioden fremover M5 har som mål og rykke opp, enten denne sesongen eller neste. Vi har ikke meldt oss på noen turnering, vi skal stable laget 110% først. Konklusjon Vi er ett godt lag med mye bra spill, og blir bare bedre og bedre. Oppsummerte aktiviteter Grøtturnering (Desember) Sosial sammenkomst (Desember) # Steinar Hoel, Linn Silje Amundsen, Atle Nyhuus #

30 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 30/ Treningstider Treningstider før Jul 2014 Treningstider etter Jul fra Januar 2015

31 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 31/ Arrangementskomite Arrangementskomite Utvalg: Etablert 24 april 2014 Leif Odd Feragen, Marita Evensen, Arek Wandas, Linn Amundsen, Jan Holmen og Lillian Nathan. Hovedmålsetting: «Hovedansvar for etablering og oppfølging av HK Rygges mål, retningslinjer og prosedyrer i forhold til arrangement.» Delmål: Skape tettere klubbfølelse Skape god stemning under arrangementer Skape gode rutiner under arrangement Iverksatt: Etablering av leder for utvalget, Leif Odd Feragen. Møter ca 1 pagng pr mnd Arrangementsutvalget har hatt ansvar for fordeling av arrangementer og det har her vært prøvd ut en ny vri, men falt tilbake på den gamle metoden etter kort stund Arrangementsutvalget må koordinere tett med HK Rygge omberammingsansvarlig Internturneringer er det Linn Amundsen som har hatt hovedansvaret for med god støtte Rygge IL (turn) og HK Rygge skal samarbeide om endringer/forbedringer av høyttaleranlegg i Ryggehallen. - Dette har vært drøftet gjentatte ganger, men er ikke kommet frem til en økonomisk forsvarlig måte å gjøre det på Arrangementsutvalg HK Rygge og nytt arrangementsutvalg ØIL har denne sesongen hatt 3 møter og gjort en stor jobb med å samkjøre kiosken og få den mere funksjonell for begge parter. 1 mai ble det arrangert miniturnering, men pga Elverum cup ble dessverre ikke alle lagene mellom med juni ble det arrangert en meget vellykket klubb cup med disko på kvelden 18 august hadde vi nedvask og oppgradering av kiosken på Øreåsen sammen med innebandyen. Vi ble enige om å prøve å ha ting sammen og heller dele på kostnader som måtte påløpe. 16 Desember hadde vi grøt turnering, og stor takk til Linn S Anundsen # Arrangement #

32 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 32/38 6 Sak 6 Behandle regnskap for 2014 Følgende regnskap fremlegges: INNTEKTER Post Inntekter Pr Budsjett Skiltavtaler Salg ampler Barteravtaler Sponsorinntekter , ,9 05 Dugnader Kiosksalg , Utstyrssalg , Lagsdugnader Klubblotteri Dugnadsinntekter Medlemskontingent Treningsavgift klubben Billettinntekter ,88 15 Cup/turneringer Egenandel cup/turneringer Gaver Utleie av dommere Kurs Merknad 20 Tilskudd offentlig(rygge) NB: Disse to tilskuddspostene 21 Tilskudd andre (LAM) er en i budsjett og fjorårstall 22 Leieinntekter Strøm Norsk Tipping , Bingoprovisjoner Andre driftsrelaterte inntekter Annonseinntekter programblad Diverse inntekter Sum inntekter , ,78 UTGIFTER

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Fraværende: Leif Odd Feragen, Therese Olsen, Carina I Borgersen, Jan Holmen. Sak Diskusjon og konklusjon Aksjon

Fraværende: Leif Odd Feragen, Therese Olsen, Carina I Borgersen, Jan Holmen. Sak Diskusjon og konklusjon Aksjon MØTEREFERAT Styremøte HK Rygge nr 2 2017 (Forberedelse til årsmøte) Innkalt av Sted Tid (dato, fra kl til kl) Baard O Nilsen HK Rygge klubbhus 2017-03-02 20:00 22:45 Ordstyrer Baard O Nilsen Referent Baard

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2013

ÅRSMØTE HK RYGGE 2013 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 1/24 ÅRSMØTE HK RYGGE 2013 Håndball for alle - for liten mot eliten Rygge 26 februar 2014 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 2/24 SAKSLISTE ÅRSMØTE HK Rygge 26

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2016

ÅRSMØTE HK RYGGE 2016 Side 1/36 ÅRSMØTE HK RYGGE 2016 Håndball for alle - for liten mot eliten Rygge februar 2016 Side 2/36 SAKSLISTE ÅRSMØTE HK Rygge 17 februar 2016 Sakliste 1 Sak 1 Åpning ved styrets leder Baard O Nilsen...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3 Velkommen til foreldremøte Kolbotn G04.3 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon Støtteapparat Sosialt

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning. Slemmestad IF Håndball. Side 1 av 6

Årsberetning. Slemmestad IF Håndball. Side 1 av 6 Årsberetning Slemmestad IF Håndball 2015 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Leder: Leder Sportslig utvalg: Kasserer: Kiosk og kassa ansvarlig: Tematreneransvarlig: Banedagbokansvarlig: Sekretær: Hilde Pedersen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Trenere Hjelpetrenere: Lagleder: Økonomiansvarlig: Dugnadsansvarlig: Foreldrekontakt/sosialansvarlig: Kenneth Røstad Christine Stokkaune tom april 2015 Emil

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Reidun Almås

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Dame 3/J18. Hentet fra Dame 3/J18 1

Dame 3/J18. Hentet fra  Dame 3/J18 1 Hentet fra www.lillestromhandballklubb.no Dame 3/J18 1 Dame 3/J18 LHK9 214/215 Etter en lang og god sommer er endelig 214/15 sesongen i gang!! For J18 og vårt nybakte 3. divisjonslag har det skjedd en

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Spillermøte, FKF J16-2

Spillermøte, FKF J16-2 Spillermøte, FKF J16-2 26. Mars 2012 (Kommentarer fra møtet er lagt inn med rødt i etterkant) Treningsopplegg i vinter Økter (egne og felles) Oppmøte Andre aktiviteter Varsling ved fravær Treningsinnsats

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning ÅRSRAPPORT 2015 for håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning Status Aktive spillere (alder pr. 31.12.2015) 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Kvinner 1211111111

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016 Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14 Sesongen 2016 Agenda Sesongen 2015 Spillerstallen Vintersesongen 2015/2016 Sommersesongen 2016 Dugnader (og andre inntekter) Kommunikasjon Julegavetips Eventuelt Sesongen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Styrets årsrapport 2015

Styrets årsrapport 2015 Styrets årsrapport 2015 Styret Styret har i 2015 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ann Kristin Bergh M Bow (1 år) Henning Østrem (1 år) Nina Næss (1 år) Anne Yun Rygh (2 år) Inger Marie Elmer

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

Foreldremøte G2002. Sesongen G2002 hva vil vi?

Foreldremøte G2002. Sesongen G2002 hva vil vi? Foreldremøte G2002 Sesongen 2010 8.4.10 G2002 hva vil vi? Hvorfor denne presentasjonen? 2010-sesongen er like om hjørnet og vi ønsker med dette å informere foreldre om våre tanker og planer for sesongen:

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Tirsdag 13.desember 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Hanne Dahl Molden (HM), Terje Bråthen

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Dagsorden: 1. Konstituering av møte a) valg av 1 referenter b) valg av 2 til å underskrive protokollen c) valg av møteleder d) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Samarbeid i Sund Fotballen mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Sentrale spørsmål Presentasjon av Sportslig utvalg Presentasjon av Trener team Hva vil vi? Hvor vil vi?? Målsetninger?? Hvordan

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Vi har etter forrige kamp mot Slevik hatt 3 uker fri, som har vært greit etter mange helger på rad. Kampen mot Slevik

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1

Velkommen til foreldremøte. Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1 Velkommen til foreldremøte Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

J97 på tredje plass i Scandinavian Cup

J97 på tredje plass i Scandinavian Cup J97 startet helga med å fomle. Men så fant jentene hverandre. Både forsvar og angrep satt. Men i semifinalen mot Fjellhammer var kreftene og finspillet slutt Dermed ble det 3. plass i 16-års klassen for

Detaljer

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Sett a Elite v helgen! 1.-3. kvalik apri l HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige helg spilte vi borte mot Nor92 og Slevik. Det endte dessverre med tap

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer