Programendringsblekke årsmøte Oslo MDG 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programendringsblekke årsmøte Oslo MDG 2015"

Transkript

1 Programendringsblekke årsmøte Oslo MDG 2015 Tilhører navn: delegatnummer: Dette er blekka med alle programendringer sendt inn før fredag kveld. Den vil danne basis for mye av debatten på årsmøtet. Noen forslag vil komme i etterkant av denne blekka, de vil bli referert til fra talerstolen og delt ut søndag morgen skriftlig før vi stemmer. Husk å referere til forslagsnummer når du diskuterer forslag! Under hvert forslag kan du krysse av for om du er enig eller uenig med forslaget, slik at hvis du bestemmer deg i løpet av debatten husker du det lettere dagen etter. En redaksjonskomite vil før søndag morgen gå igjennom alle forslagene og lage en innstilling som vil være grunnlaget for avstemningen søndagen. Innholdsfortegnelse: Kapittel 1: forslag 1 13 side 2 5 Kapittel 2: forslag side 6 9 Kapittel 3: forslag: side Kapittel 4: forslag side Kapittel 5: forslag side Kapittel 6: forslag side Kapittel 7: forslag side Kapittel 8: forslag side Kapittel 9: forslag side Nye/Uten kapittel: 231, 219 side Redaksjonelle: side

2 Kapittel 1 1 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 5 17 Foreslått av: Sirin H. Stav og Leif Ing Erstatte hele det innledende avsnittet med en kortere versjon: "Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Oslo og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Oslo mangler i dag en overordnet grønn politikk. Vi vil jobbe for å føre Oslo ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen. Vårt utgangspunkt at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke. Den ideologiske beskrivelsen bør være mer begrenset i et lokalvalgprogram. Dette kan man lese mer om i partiprogrammet. 2 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 14 og 15 Foreslått av: Sirin H. Stav Stryke: "Ingen andre problemer er viktigere enn å unngå økologisk kollaps". Hvis ikke omskrivingen av linje 5 17 foreslått av meg og Leif vedtas bør vi stryke dette. Selv om vi mener dette, er det kanskje ikke nøvendig å fremheve det her? Lyder litt dommedagsprofeti. Spesielt på første side og under visjonene bør vi ha en overveiende positiv vinkling. 3 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: Foreslått av: Finn Dyrkorn Sette inn tungtransport og varebiler bak biltrafikk I 2011 utslipp av NO2 fordelt slik, tungtransport 31%, varebiler (diesel) 27%, diesel personbiler 27%. Tungtransport utgjør en vesentlig del av forurensningen. 2

3 4 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 23, Foreslått av: Einy L ren, gjennom både umiddelbare og langsiktigetiltak mot forurensning fra bl.a. biltrafiff og vedovnet mer presist språk 5 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 23 Foreslått av: Einy Langmoen...Oslolufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige tiltak mot forurensing fra bl.a. biltrafikk og vedovner Mer presist språk 6 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: Foreslått av: Kristoffer Robin Haug Tilføre "Ulven byskog" til listen Ulven byskog er at av de beste eksemplene i byen på en svært utsatt grønn lunge som er omgitt av industri og trafikkmaskiner. På tross av plasseringen opprettholder byskogen på Ulven et rikt dyreliv med bl.a. rovdyr som rev, grevling og hauk. Med utbyggingen av Hovinbyen kommer tusenvis av mennesker til å trenge nettopp denne lungen i nærområdet og MDG har mye å vinne på å markere oss som partiet som klarte å forsvare Ulven byskog fra utbygging, slik f.eks. Ruter nå forsøker å gjøre den om til en asfaltørken. 3

4 7 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: Foreslått av: Finn Dyrkorn Ta inn Persveien 25, Ulvenparken, inn sammen med de andre grønne lungene Dette er sannsynligvis Norges mest trafikerte punkt, mellom E6 og Ring 3 og Ulvensplitten. Er også et grønt nav i forbindelse med den nye Hovin byen. Vi kan ikke asfaltere den siste grønne flekken på Ulven. 8 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: Foreslått av: Julie Ness Stryk: "Det er derfor nødvendig å sikre Ekebergsletta, Ekebergskrenten, Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya og Østensjøvannet og Ravnkollen mot utbygging" Det er unødvendig å komme med en liste når den ikke er utømmende. Vi er uansett for vern av grønne lunger, som innebærer alle disse punktene 9 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 29 Foreslått av: Einy L Maridalen, Sørkedalen... Vern av Sørkedalen 10 Endring av program redaksjonelt Linjenummer: 29, 315 Foreslått av: Julie Ness Fjerne "miljøpark" fra "Akerselva miljøpark" bekgrepet "akerselva miljøpark" er ikke et etablert begrep (og man får knapt noen gode resultater om man googler det) så jeg ønsker at det skal stå "Akerselva" så alle umiddelbart forstår at det er langs hele akerselva man snakker om. 4

5 11 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 30 Foreslått av: Julie Ness Sett inn: Tøyenparken og Valle Hovin Dersom styrkningsforslaget mitt på den lista ikke går igjennom ønsker jeg å få inn to grøntområder som er viktige for folk som har vokst opp på Hasle. 12 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 32 Foreslått av: Einy L Nytt kulepunkt: Vi ønsker en evaluering av byparlamentarismen i Oslo for å sikre at det pr i dag er det mest demokratiske styresettet for byen vår Byparlamentarisme kan føre til at mer politikk drives i lukkede rom, særlig når tilfellet er, som i Oslo, at et rent bystyreflertall er de som er representert i byrådet. Oslo har hatt byparlamentarisme lenge nok til at det er på tide med en evaluering. Mange hevder at den gamle formannskapsmodellen gir et bedre samarbeidsklima i kommunestyret og åpner for større kompromissvilje enn dagens Oslosystem 13 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 33 til 36 Foreslått av: Einy L Vi vil gjøre Oslo til en aktiv kulturhovedstad, og også skape bedre og fler lokale kulturtilbud over hele byen Mer presisjon. Punkt om lokaler for kunstnere kommer også under kulturpolitikk 5

6 Kapittel 2 14 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 39 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Endre overskriften fra "En by uten klimagassutslipp i 2030" til Alternativ 1: "En nullutslippsby i 2030" eller Alternativ 2: "En nullutslippsby" 1. Vi bør bruke innarbeidede betegnelser som nullutslippsby, som folk vet hva innebærer, heller enn betegnelse som en by uten klimagassutslipp. Det sistnevnte åpner også for tolkninger som at vi også skal bort fra utslipp som inngår i det karbonkretsløpet. 2. Har vi utregninger som viser konkret hvordan vi kutter alle utslipp innen 2030? Dette målet er mer ambisiøst enn partiets nasjonale mål, og vi bør dermed ha en gjennomførbar plan for hvordan vi når det før vi vedtar det. Dersom ikke en slik plan foreligger mener jeg vi ikke bør tidsfeste dette. Alternativ 2 er satt opp fordi jeg ønsker dette belyst på årsmøtet. 15 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Hanna E. Marcussen Endre "..det ingen grunn til at Oslo skal slippe ut noen nevneverdig mengde klimagasser overhodet i Alt som trengs er politisk vilje." til alternativ 1: "..det ingen grunn til at Oslo ikke skal bli en nullutslippsby i Alt som trengs er politisk vilje." eller alternativ 2: "..det ingen grunn til at Oslo ikke skal bli en nullutslippsby. Alt som trengs er politisk vilje." 1. Bedre språk 2. Har vi utregninger som viser konkret hvordan vi kutter alle utslipp innen 2030? Dette målet er mer ambisiøst enn partiets nasjonale mål, og vi bør dermed ha en gjennomførbar plan for hvordan vi når det før vi vedtar det. Dersom ikke en slik plan foreligger mener jeg vi ikke bør tidsfeste dette. Alternativ 2 er satt opp fordi jeg ønsker dette belyst på årsmøtet. 6

7 16 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 54 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Endre "At Oslo er uten klimagassutslipp i 2030." til Alternativ 1: "At Oslo er nullutslippsby i 2030" eller Alternativ 2: "At Oslo blir en nullutslippsby" 1. Vi bør bruke innarbeidede betegnelser som nullutslippsby, som folk vet hva innebærer, heller enn betegnelse som en by uten klimagassutslipp. Det sistnevnte åpner også for tolkninger som at vi også skal bort fra utslipp som inngår i det karbonkretsløpet. 2. Har vi utregninger som viser konkret hvordan vi kutter alle utslipp innen 2030? Dette målet er mer ambisiøst enn partiets nasjonale mål, og vi bør dermed ha en gjennomførbar plan for hvordan vi når det før vi vedtar det. Dersom ikke en slik plan foreligger mener jeg vi ikke bør tidsfeste dette. Alternativ 2 er satt opp fordi jeg ønsker dette belyst på årsmøtet. 17 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 54 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre tiltakspunktet til: "Gjøre Oslo til en by uten netto klimagassutslipp innen 2030, uten kjøp av klimakvoter." Det er urealistisk at Oslo noen gang skal være uten noen klimagassutslipp, og det viktig at vi gjør det klart at vi ikke skal bli en nullutslipsby gjennom kvotekjøp. 18 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 54 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Legge til nytt punkt: "Satse sterkt på lokal produksjon og forskning på fornybar energi." Vi må være partiet med løsningene for fremtiden, ikke bare med forbudene mot utslipp. 7

8 19 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 54 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Legge til nytt punkt: "Fase ut all bruk av fossil oppvarming i bygg i Oslo innen 2020." 20 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Bytte ut underkapittelet "En trivelig storby" med: "En mangfoldig storby Oslo vokser raskt. Dette innebærer ikke bare fysisk endringer, men også en ny befolkningssammensetning, med andre ønsker og behov enn tidligere. Miljøpartiet De Grønne ønsker et Oslo med rom for alle. Vi vil styrke bydelene, og legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet. Vi vil ha et Oslo som består av mange levende lokalsamfunn. Miljøpartiet De Grønne vil: Styrke og videreutvikle bydelene til å bli bærekraftige lokalsamfunn som bygger opp under verdier som tilhørighet, verdighet, mening og enkeltmenneskets frihet til å være seg selv. Legge til rette for lokale møteplasser som samfunnshus, ungdomsklubber og seniorsentre, og bidra til møter på tvers av alder, bakgrunn og livssituasjon. Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelene mot ensomhet og psykiske lidelser. Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet. Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst. Styrke bydelenes handlingsrom, både politisk og økonomisk. Legge til rette for utvikling av nye møteplasser, parkområder og lokale torg der folk bor." En av våre tre hovedsaker må handle om mennesker. Vi vil bevise at vi ikke bare er et ensaksparti, men at vi også har den beste politikken for menneskene i Oslo. 21 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 65 Foreslått av: Børge A. Roum 8

9 Nytt avsnitt: Alle mennesker har noen helt grunnleggende behov, som hvile, vann og toalettbesøk. I en god by finner du både gratis sitteplasser, toaletter og drikkefontener i alle deler av byen til nytte og glede for alle, spesielt turister, eldre og hjemløse. Forbruket av engangs vannflasker er enormt. Det finnes ingen gratis offentlig toaletter i Oslo. Det er viktig å sørge for sitteplasser også for dem som ikke har råd til å kjøpe noe på en kafé. Dette er spesielt viktig for de fattigste og de som sliter med helsa, men alle som bruker byen vil ha glede av dette. 22 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 69 Foreslått av: Sirin H. Stav og Leif Ing Stryke og endre tittel til: "Grønn mobilitet" Positiv vinkling, fengende overskrift. Også uheldig at overskriften "færre biler" forekommer to ganger nesten etter hverandre. 23 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre underkapittelet "Færre biler" til: "En aktiv samferdelspolitikk Omlag en femtedel av Norges totale klimagassutslipp kommer fra trafikksektoren, men Oslos samferdselpolitikk er allikevel preget av å fortsette å legge til rette for privatbilisme. Vi er nødt til å endre kurs nå: Miljøpartiet De Grønne vil ha en klar prioritering av myke trafikanter, syklister og kollektivreisende på bekostning av biltrafikk, slik at vi får en sosial, effektiv og sunn måte å håndtere reisende på. Miljøpartiet De Grønne vil: Føre en samferdselspolitikk som klart prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk på bekostning av privatbilisme. Ha en kraftig utbygging av kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir et attraktivt og reelt alternativ til bil. Ha et sentrum innenfor Ring 1 fritt for privatbiler innen 2017." Gjør hovedsaken vår tydeligere og mer konkret. 9

10 Kapittel 3 24 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 81 Foreslått av: Emma Langmoen Endre titlene i kapittel 3 til "En omdisponering av hovedveinettet", "Myke trafikkanter", "Sykkel", "T bane", "Trikk", "Tog", "Elektrisk transport" og "En tilgjengelig by for alle". For å få et program som framstår enhetlig, og hvor det er lett å finne fram til det en leter etter. 25 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre til: "Oslotrafikken står for rundt halvparten av alle direkte klimagassutslipp i Oslo og det meste av støyplagene og luftforurensningen, og den økningen av kapasitet vi trenger i årene fremover vil både koste penger og kreve plass. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det attraktivt, effektivt og billig å reise miljøvennlig. Vi vil ha en klar prioritering av myke trafikanter, syklister og kollektivreisende på bekostning av biltrafikk, slik at vi får en sosial, effektiv og sunn måte å håndtere reisende på. Miljøpartiet De Grønne vil: Gi fotgjengere, syklister og kollektivreisende førsteprioritet i samferdselspolitikken. Fjerne klimagassutslippene fra samferdsel i Oslo innen Fremme en samferdspolitikk som på en klimaforsvarlig måte håndterer trafikkveksten. Holde kostnadene på et realistisk nivå uten å måtte ta opp store lån. Bedre formuleringer, mer konkret, og mer framtidsretta. 26 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 88 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Endre "..som domineres av Oslopakke 3." til ".. som domineres av prioriteringene gjort i samferdselssatsningen Oslopakke 3." Ikke alle kjenner til Oslopakke 3, så det bør forklares hva det er for noe. 10

11 27 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 94 til 96 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk prioritet 4, 5 og 6. Ved å ikke prioritere de nederste transportgruppene favoriserer vi heller ingen. På denne måten fokuserer vi kun på de tre øverste som vi mener er viktigst. 28 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Emma Bytte ut innledningsteksten til delkapittelet "Færre biler" til: "I løpet av noen år må alle biler i Oslo være nullutslippsbiler, men selv om bilparken blir elektrifisert, må vi ta den største økningen i reiser med kollektivtrafikk, gange og sykkel. Vi vil gi plass til de mest miljøvennlige transportmidlene, og transportere flest mulig mennesker på det eksisterende veinettet. Miljøpartiet De Grønne vil ha en plan for omdisponering av Oslos veinett." Forenklende. 29 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 97 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: Gjøre det enklere for enkeltpersoner å la bilen stå i hverdagen, blant annet gjennom å overoppfylle planene for sykkelveier, styrke bysykkelordningen, legge tilrette for bildelingsordninger med el biler og gjøre kollektivtransport mer atraktivt gjennom bedre holdeplasser, bedre ruter og enklere informasjon. Å redusere bilbruken handler ikke bare om de store planene, Oslo pakker, etc. Det hander også om komfort og enkelhet i hverdagslivet for vanlige folk. La oss anerkjenne dette med et punkt. 11

12 30 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Hanna E. Marcussen Stryk "En prioritering av miljø og helsevennlig bruk av veiene våre vil også trolig kreve en reduksjon av biltrafikken med rundt en tredjedel i samme periode." Så lenge det ikke forklares hvordan dette er beregnet, bør ikke setningen stå. 31 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 108 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav Stav og Leif Ingholm Legg til tre kulepunkt først: Oppnå null drepte i trafikken Øke helsegevinsten med transport som fysisk aktivitet og redusere helseplagene som støy, vibrasjoner, luft og vannforurensning Øke framkommeligheten ved å redusere kø og trengsel på veiene og inne i kollektivtransportmidlene Foruten klima, er dette de tre viktigste overordnede faktorene vi burde fokusere på når vi skal forbedre samferdselssektoren. 32 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 109 Foreslått av: Stig E. Rygh Johansen Etablere en blå og grønn sirkel av kollektivtrafikk rundt Oslo sentrum. Hvor vi omdisponerer ett felt av ring 3 til kollektivfelt. Og stimulerer til at bussene blir nullutslippskjøretøy så snart som mulig. Samtidig vil vi bygge ut et større og effektivt fergenett i indre Oslofjord basert på el ferger. Denne satsingen vil dirigere mye av trafikken utenom Oslo sentrum og gjøre kollektivtrafikken grønnere og mindre sårbar for feil og forsinkelser midt i Oslonavet. To enkle tiltak for å styrke kollektivtrafikken. Sammen er de forholdsvis billige og svært raske å gjennomføre. Det vil gjøre gjøre store utslag for utslippene i byen og senke bilandelen. Det er også en styrke at dette grepet er forholdsvis enkelt å forklare og at ingen andre partier har tatt saken. 12

13 33 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 113 Foreslått av: Jon Julius Sandal Endre "oppgradere" til "nedgradere" Språklig. Det er alltid snakk om nedgradering, dvs. å redusere trafikken og hastigheten på RV4 Trondheimsveien. Å "oppgradere" Trondheimsveien vil bli oppfattet som at vi ønsker det motsatte, og det er jo ikke det vi vil. 34 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre til "Reforhandle Oslopakke 3, og skrinlegge all planlegging av kapasitetsøkende bilveier, som E18 Vestkorridoren." Det er naivt å tro at vi kan skrinlegge Oslopakke 3 med et enkelt pennestrøk. Vi vil heller ha pakka fokusert på klimavennlig transport, enn å forkaste alt allerede påbegynt arbeid. 35 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 119 og 120 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk kulepunktet: "Arbeidet for å få stoppet flere av veiprosjektene i andre fylker som vil øke bilkapasiteten på innfartsveiene til Oslo." Unødvendig gjentakelse. Sier i prinsippet det samme som punktet over (linje 117 og 118) om å skrinlegge "all planlegging av kapasitetsøkende bilveier". 36 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 123 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk dette kulepunktet som onhandler "bussbaner" 13

14 Kollektivfelt er dekket av kulepunkt på linje 109. Oslo kommune burde satse på skinnegående transport der det er flest reisende. Dette vil fungere som ryggraden i systemet. Buss vil da kunne mate inn til stasjoner fra steder som ikke har like stort transportgrunnlag. Såkalte «superbusser» med egne baner og påstigningsplattformer, kan være aktuelt i andre byer som ikke allerede har baneløsninger, men i Oslo som allerede har tog, trikk, t bane og buss. Ennå et nytt transportsystem vil kreve ny infrastruktur, nye driftsbaser og ny driftsorganisasjon. Vi kan med andre ord ikke få stordriftsfordelene av å utvide de transportmidlene vi allerede har. 37 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 124 Foreslått av: Jarle Fagerheim Stryk heile punktet. Prioritert gjennomgangstrafikk i sentrum bør vera fotgjengarar, syklande og trikk/bybane. Buss får vi eventuelt koma tilbake til dersom det er plass når desse gruppene har fått sitt. 38 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 124 Foreslått av: Grünerløkka MDG ref. Børge Roum Nytt punkt: "Oslo kommune skal legge til rette for bildeling, blant annet ved å tilby gratis oppstillingsplasser for bildelingsformål i alle bydeler." 39 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre innledninga til underkapittelet til: "Å gjøre det attraktivt og enkelt å gå, dreier seg både om avstander, trivsel og sikkerhet. Vi vil ta gatene tilbake, slik at vi får en trivelig og lett tilgjengelig by for alle. Vi vil øke trafikksikkerheten ved å redusere hastigheten og tungtrafikk gjennom byens boligmiljøer og skoleveier." 14

15 40 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Stryke "slik at det kan utvikles et gateliv på fotgjengernes premisser." Begrunnelse hører ikke hjemme i et tiltakspunkt. 41 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 130 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk kulepunkt og erstatt med: "At det utvikles et gateliv på fotgjengernes premisser, med flere områder hvor fotgjengeren er prioritert" Setningen blir snudd i en positiv retning og vi favoriserer ingen byområder 42 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Finn Dyrkorn Forby bruk av dieselbiler innenfor Oslo fra og med 2016 på dager hvor det er varslet høy luftforurensing. Problement med forurensing er ikke begrensent til innenfor ring 3. Det er et stort problem langs hele E18, langs R4, Østre Aker vei og E6. Grenseverdiene for NO2 på timemiddelkonsentrasjon overskrides mest på E18, Alna, Ulven og langs E6 nordover. Over mennesker er berørt av dette (mer enn 18 timer med timemiddel over 200 mikrogram m3). 43 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 135 Foreslått av: Jon Julius Sandal 15

16 Utvidelse av kulepunkt: Forby bruk av dieselbiler i Groruddalen og innenfor ring 3 fra og med 2016 på dager hvor det er varslet høy luftforurensing. Groruddalen er minst like mye plaget af luftforutrensning pga av diselbiler og tungtrafikk, 60% av luftforutrensningen i dalen kommer fra tungtrafikken. Groruddalen fungerer som en trakt der forutrensningen siger nedover dalen og samler seg i dalbunnen og inn til byen. Dalbunnen og Alnabru er en av de mest helsefarlige områdene i Oslo. Det er her den fremtidige Hovinbyen skal bygges, da må vi først få kontroll på luftforutrensningen i Groruddalen før vi plasser fler titalls tusener mennesker her. Tør vi og f.eks. være like radikale og fremtidsrettet som Venstre og foreslå nedbygging av Alnabruterminalen? Trafikken til dette området må uansett begrenses. 44 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 136 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk kulepunktet Begrenset mulighet til kjøring mellom sonene er ment for å hindre gjennomgangstrafikk, men i realiteten vil et slikt tiltak føre til mer kjøring for å komme en kort vei, at kameratkjøring på tvers av nabolag blir vanskeligere og at de som ikke er kjente i byen vil ha problemer med å finne fram og dermed kjøre mye rundt. 45 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 140 og 141 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryke begge kulepunktene og erstate med ett: 1. "At hensynet til myke trafikanter alltid prioriteres i byutviklingsprosjekter, med spesielt fokus på barn og unge, eldre og bevegelseshemmede." 2. "At hensynet til fotgjengere alltid prioriteres i byutviklingsprosjekter, med spesiell spesielt fokus på barn og unge, eldre og bevegelseshemmede." Slå sammen/ korte ned ved å si det samme i et punkt, da de to punktene allerede delvis overlapper. Fjerne delsetning om lengre grønn mann, fordi det blir for detaljert. 16

17 46 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Jarle Fagerheim Endra til: «Etablere flere strøksgater i indre by, uten gjennomkjøring for biltrafikk.» Forenkling og konkretisering. 47 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 147 Foreslått av: Jon Julius Sandal Nytt kulepunkt: Begrense tungtrafikken fra Huken pukkverk gjennom bomiljøene på Ammerud og Grorud En konkret vinnersak MDG må ta eierskap til. 48 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 147 Foreslått av: Emma Langmoen Legge til nytt punkt: "Innføre køprising innenfor bygrensa som et strakstiltak." i oslo bade lonnsomt for miljo og samfunn article html 49 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 153 Foreslått av: Lan Marie Berg Tillegg på slutten av avsnittet: "Vi vil øke ambisjonsnivået og arbeide for at 25% av daglige reiser i Oslo gjennomføres på sykkel i Vårt mål er at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen for å gjennomføre dagens gjøremål." Vi må si noe om ambisjonsnivået vårt og det bør fortrinnsvis være høyere enn AP sitt. 17

18 50 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 155 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk og erstatt med: "Starte en omdisponering av gate og veiareal som underbygger sykling og etablere egne sykkelfelt som oppleves trygge av brukerne" Den forrige teksten var for detaljert med tanke på løsning. Om biler skal vises bort fra byområdene, så trenger vi ikke invester mye penger i nye sykkelanlegg 51 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Julie Ness Endre punktet til: Starte en omdisponering av gate og veiareal for å skape et trygt sykkelveinett. Dette innbærer en prioritering av adskilte sykkelveier, merking gjennom kryss og rundkjøringer og andre tiltak som gjør øker trygghetsfølelsen til de syklende. I sykkelutredningen som ble laget ifbm utarbeidelse av Oslo Kommunes sykkelstrategi så ble det påpekt at den viktigste hindringen til å øke sykkelandelen var at potensielle syklister følte seg utrygge. 52 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Jarle Fagerheim Stryk «med opphøyde rabatter eller lave pullerter» Det finst fleire alternativ for fysisk separering, inkludert kantstein og bilparkering på utsida av sykkelfelt. Skal vi nemna nokre, bør vi nemna alle, men det er det ikkje plass til. 53 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 158 Foreslått av: Jarle Fagerheim 18

19 Endra «rødmalt» til «rød» Raudmaling på svart asfalt forsvinn fort. Oslo brukar allereie i dag ordentleg raud asfalt. 54 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Jarle Fagerheim Utbedre høye kantsteiner og andre unødvendige hindringer i sykkeltraseene. Forenkling. 55 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 159 Foreslått av: Jarle Fagerheim Set inn nytt punkt og skuv resten nedover: «Prioritere ombygging av kryss og rundkjøringer etter modell fra Nederland, slik at syklende, fotgjengere og motortrafikk skilles i størst mulig grad.» Skikkeleg tilrettelegging av viktige kryss bør ha minst like høg prioritet som nye strekningar. Nemner Nederland fordi dei er åleine om å ha gjennomgåande høg kvalitet på sykkelinfrastruktur i kryss. Her er Danmark langt dårlegare. 56 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Julie Ness Stryk bombepunktet: "Utbedre alle kantsteiner og andre hindringer i dag som hindrer fremkommeligheten for sykklister på sykkeltraseene" Her mener jeg det blir for detaljert. I tillegg så er ikke dette et av tiltakene som blir trukket frem som en faktor som gjør at folk ikke bruker sykkelen. 19

20 57 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 159 Foreslått av: Julie Ness Nytt punkt: "at det i større grad åpnes for å sykle mot kjøreretningen i enveiskjørte gater i sentrum" dette er et tiltak som jeg personlig synes fungerer bra. 58 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 159 Foreslått av: Julie Ness Nytt punkt: "Gjennomføre et sykkelløft for byens skolebarn. Ambisjonen er at alle skolebarn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen." Dette mangler 59 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 161 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Tillegg til punktet "Bussholdeplasser i sykkelfeltene må på sikt også fjernes, og det må ikke anlegges flere slike." Det oppstår fort farlige situasjoner når bussene kjører ut og inn av sykkelfeltene for å ta på passasjerer. 60 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 161 Foreslått av: Julie Ness Stryk bombepunktet: "At p plasser på innsiden av sykkelfelt fjernes og det ikke anlegges nye slike". 20

21 Dette punktet dekkes av endringsforslag nr xx til linjene som fokuserer på trygge sykkelveier. I tillegg er dette for detaljert. 61 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 162 Foreslått av: Jarle Fagerheim Endra punktet til «Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren». Hålke er verre enn snø. Erfaringar frå Sverige viser at det er mogleg å halda bar asfalt i ein typisk Oslovinter med kosting, brøyting og moderat salting. Saltmengdene er minimale jamført med det kommunen brukar på hovudvegene. 62 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 163 Foreslått av: Jarle Fagerheim Endra punktet til «Oppgradere gang og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier, med nye traseer der det i dag er for bratte bakker og krappe svinger.» Konkretisering. Alle utanom FrP fablar om sykkelekspressveger, ingen ser ut til å vita kva det faktisk dreier seg om. 63 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 166 Foreslått av: Viktor Rakov Gjengaar Nytt kulepunkt "utrede reklamefri utvidelse av bysykkelordningen" I tillegg til at utendørsreklame utgjør visuell forurensing så bidrar den til økt forbruk og økt kroppspress. Det pågår nå en anbudskonkurranse i forbindelse med utvidelse av bysykkelordningen som vil innebære en tredobling av reklamen sammenlignet med eksisterende ordning. Til og med Clear Channel har sagt at de vil bli nødt til å pepre Oslo med reklame for å tjene penger på dette. Bymiljøetaten vet heller ikke hvor mye det ville 21

22 kostet kommunen å drive tjenesten uten reklame. Det er gode grunner til å tro at det samfunnsøkonomisk vil være bedre om ordningen ikke er reklamefinansiert. 64 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 167 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre "Ruter.no app og bysykkelapp" til "systemene til ruter og bysykkelordningen". Vi bør ikke favorisere dem som har telefoner en kan ha apper på. 65 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 172 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Legge til nytt punkt: "Gjøre det mulig å delta i bysykkelordningen fra og med fylte 16 år." I dag er dette 18 år. 66 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 173 Foreslått av: Sirin H. Stav 1. Å stryke kulepunktet 2. Å endre kulepunktet til "At nye holdeplasser som bygges eller rustes opp som hovedregel skal ha minst et sykkelstativ tilknyttet seg." For detaljert og generell. Holdeplassenes utforming, beliggenhet og størrelse er og vil være veldig varierende rundt om i byen. Ikke *alle* steder vil det være hensiktsmessig eller nok plass til å etablere sykkelstativ på holdeplassen (f.eks. der holdeplassen ligger på et smalt fortau). 67 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 173, Foreslått av: Julie Ness 22

23 Endringsforslag: Bombepunktene: Alle nye holdeplasser som bygges må minst ha et sykkelstativ tilknyttet seg. At det bygges flere sykkelparkeringsanlegg med tak og ulike servicetilbud for syklister ved kollektivknutepunkt og sentra Erstattes med nytt bombepunkt: "Gjennomføre et sykkelparkeringsløft i hele byen. Dette innbærer stortilt utbygging av sykkelparkeringsmuligheter i sentrum og ved bydelssentra, utbygging av sykkelhotell i nærheten av kollektivknutepunkt. Det skal også tilrettelegges for parkering av fraktsykler og ladestasjoner for elsykler." Samle punktene om parkering i ett punkt og være litt mer spenstig i språket. Her er det mange muligheter, men dette punktet innebærer feks å erstatte bilparkeringsplasser med sykkelparkering og at vi krever at feks alle dagligvarebutikker har sykkelparkering. 68 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 177 Foreslått av: Sirin H. Stav Endre punktet til: "At det bygges flere sykkelstasjoner ved kollektivknutepunkter og sentra med servicetilbud som tak, tyverisikrede parkeringsanlegg, sykkelpleiere og ladestasjoner for el sykler." Forsøk på presisering. Inkluderer punkter som ikke nevnes i programmet for øvrig, som sykkelpleiere (pumpe opp dekk, justere gir og bremser), sikkerhetsaspektet og ladestasjon for el sykkel. Dersom sykkelpleier er et for ukjent begrep kan det evt. strykes. Ladestasjon for el sykkel burde i byen være en like stor, om ikke større, selvfølge som ladestasjon for el biler. 69 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: Foreslått av: Julie Ness Stryk: "Utvide kapasiteten i Plan og bygningsetaten slik at de kan prioritere reguleringsplaner for sykkeltrafikk. 23

24 Kjedelig punkt, og ikke nødvendigvis veldig presist ettersom det også er noe sykkelforvaltning hos bymiljøetaten. 70 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryke de to avsnittene og erstatte med en sammenslått versjon, inkl. noen få språklige/faglige justeringer: *Trikk og T bane* Oslo trenger nye trikker og prosessen med å velge trikker er allerede i gang. Vi må investere for en langt større trafikk en dagens. Dette betyr vogner med flere seter, høyere hastighet og frekvens. Vi må gå fra bytrikker til blandet trafikk til bybaner og separate traseer. Vi trenger også å utvide linjenettet, spesielt på østkanten, hvor mye av befolkningsveksten forventes å komme. Fellestunnelen for T banen mellom Majorstuen og Tøyen er en flaskehals som begrenser passasjerkapasiteten kraftig. Derfor må det bygges en ny t banetrasé gjennom sentrum raskest mulig. Kommende utredninger og planarbeid vil vise hvor det er mest hensiktsmessig, Miljøpartiet De Grønne vil: Omgjøre dagens trikkenett til et bybanenett med separate traseer og bruke lange trikker som kan kjøre raskt. Gjøre om de mest trafikkerte bussrutene til bybane. Bygge en bybanering langs ring 2. Bygge trikketrasé i Frederiks gate, mellom Nationaltheateret og Tullinløkka, noe som vil gi trikken fleksibilitet ved vedlikehold og andre driftsavbrudd. Ha en ny t bane trasé gjennom sentrum raskest mulig. Forlenge T banelinje 2 eller tog til Ahus. Starte byggingen av Fornebubanen. Bygge t banelinjen mellom Økern og Furuset. Ha flere kvelds og nattruter på t banen. Kontinuerlig ruste opp t banenettet for å få flere avganger og bedre stasjoner. Forkorte og sammenstille, forbedre språk (samt et par faglige baserte justeringer). 24

25 71 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 183 Foreslått av: Julie Ness Tillegg: "overføre skiltmyndighet til Oslo kommune" 72 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 195 Foreslått av: Jarle Fagerheim Redaksjonelt: «opprustning av» > «opp» 73 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Stryke "og bedre stasjoner" Det er opp til hver enkelt hva en god stasjon er. 74 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Stryke "noe som vil understøtte trafikken ved vedlikehold og andre driftsavbrudd" Hører ikke hjemme i et tiltakspunkt. 75 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm 25

26 Stryke avsnittet og erstatte det med et nytt som inkulderer gods. "*Lokaltog og gods* Satsning på jernbanen er avgjørende for å få til det grønne skiftet. Lokaltogene er helt sentrale i det regionale kollektivsystemet og for å redusere veitrafikken over Oslos grenser. Godstrafikken står for store deler av klimagassutslippene i og bidrar i stor grad til dårlig luftkvalitet i byen. Mer gods over fra vei til bane vil avlaste veinettet. Miljøpartiet De Grønne vil: Arbeide for at staten følger opp utbygging av jernbanen i Osloområdet og prioriterer lokaltrafikken på jernbanenettet høyere. Arbeide for at bygging av en ny jernbanetunnel gjennom sentrum kommer i gang så raskt som mulig. Innføre gratis sykkel på tog utenom rushtiden. At Flytoget kun skal kjøres mellom Oslo S og Oslo Lufthavn, og at Oslotunnelen skal prioriteres for lokalreiser. At jernbanestasjonene i Oslo bedre tilrettelegges for overgang mellom tog, trikk og T bane. Dette gjelder for eksempel Ensjø, Grefsen/Storo, Bryn/Brynseng, Skøyen og Hauketo/Ljabru" At strekningen mellom Asker og Lillestrøm skal ha 5 min frekvens og at kommunen skal prioritere fortetting rundt jernbanestasjonene. Arbeide for dobbeltspor for høyhastighetstog fra Oslo til Hønefoss, Lillehammer, Skien og Halden. Arbeide for å få mer gods over på jernbane. Innføre avgift for tungtransport i indre by. Etablere flere forsøk med omlastningssentraler for å redusere tungtransporten i Oslo. Inkluderer gods og varetransport som står for brorparten av klimagassutslippene fra transportsektoren. 76 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre innledningsteksten til "Oslo kommune må ta større ansvar når det gjelder utbygging av jernbanen i Osloområdet. I et grønt samfunn er elektrisk tog en hovedpilar i mellom og langdistanse samferdsel og transport. Vi vil bygge ut togtilbudet til å bli et effektivt og attraktivt tilbud, spesielt på regionalt nivå." 26

27 Gjør det mer allkvinngyldig, og legger mindre vekt på å detaljforklare hvor og hvordan lokaltogene skal kjøre. 77 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 228 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk "På bekostning av Flytoget" Dette er forklart i kulepunktet over. 78 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 229 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk og erstatt med: "At jernbanestasjonene i Oslo bedre tilrettelegges for overgang mellom tog, trikk og T bane. Dette gjelder for eksempel Ensjø, Grefsen/Storo, Bryn/Brynseng, Skøyen og Hauketo/Ljabru" Overgang mellom tog, trikk og T bane er ikke bare viktig langs Gjøvikbanen, men på alle stasjoner som ligger i nærheten av hverandre 79 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 231 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Stryk kulepunkt og erstatt med: "At knutepunktstoppende tog mellom Asker og Lillestrøm skal ha 5 min frekvens og at kommunen skal fortette rundt jernbanestasjonene i hele kommunen for å bygge opp om togtilbudet" 5 min frekvens vil bidra til å avlaste E18 og E6. Det er viktig å påpeke at det er de knutepunktstoppende togene. For lokaltogene vil det være tilstrekkelig med 15 min. 80 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 232 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm 27

28 Nytt kulepunkt: "At alle Østfoldbanens tog skal kjøres gjennom Oslotunnelen til Lysaker eller lengere vest. Dette vil gi de reisende færre overganger" Rushtidsavganger på lokaltoget (L2x) og Haldentoget terminerer i dag på Oslo S. Dette gjør at de reisende må bytte til andre tog eller t bane her. Hvis togene kunne kjøre gjennom tunnelen ville det gjøre reisen kortere for mange. 81 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 240 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Endre "elbilfelter" til "miljøfelter" Gir noe mer fleksibilitet ved at vi f.eks. kan åpne for at også plug in hybrider og hydrogenbiler kan benytte feltet dersom det er hensiktsmessig. 82 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 250 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav og Leif Ingholm Nytt kulepunkt: "30 % av gateparkering og parkering til nye bygg skal være forbeholdt bilkollektiv" Bedre tilgang til bilkollektivbiler vil gjøre at færre trenger eller ønsker å eie egen bil. 83 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 255 Foreslått av: Sirin Hellvin Stav Ekstra kulepunkt etter linje 255: "At alle kommunale virksomheter skal kunne tilby sine ansatte å bruke el sykkel framfor bil på tjenestereiser." 28

29 Effektivt tiltak for å redusere biltrafikk knyttet til tjenestereiser. Arbeidsplassen er også en fin arena å eksponere folk for nye transportmiddel, som de ellers kanskje ikke ville testet ut. Forskningen sier at de som først har prøvd el sykkel er mer tilbøylig for å sykle mer senere. Oslos topografi inviterer for øvrig i større grad til el sykling enn til vanlig sykling og vil kunne bidra til å gjøre hverdagssykling mer "mainstream" ved å tiltrekke seg helt nye brukergrupper. 84 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 265 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Stryke punktet "Kreve at Ruter anvender universell utforming i tråd med loven." Vi kan kreve at alle offentlige aktører følger lovverket uten at vi programfester dette. Dersom vi programfester det for én aktør, sier vi også implisitt at det er ok at andre offentlige aktører bryter lovverket når vi ikke nevner dem. 85 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 269 ny linje helt til slutt Foreslått av: Viktor Rakov Gjengaar Tilføyelse av kulepunkt: utrede fergetilbud fra Bispevika til de innerste øyene i Oslofjorden Rutebåtene til de innerste øyene i Oslofjorden flyttes vestover fra Vippetangen til Rådhuskaia samtidig som det demografiske Oslo beveger seg stadig østover. Hovedøya ligger i luftavstand knappe 500 meter fra Sørenga, men øya ligger likevel mentalt milevis unna. Man har snakket mye om å åpne fjorden for østkanten men lite har skjedd. Administrativt tilhører øyer som Bleikøya, Gressholmen, Hovedøya, Lindøya, Nakkholmen alle Bydel Gamle Oslo. 29

30 Kapittel 4 86 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 298 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre tittel til "Parker, friområder og urbant naturvern" 87 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 319 Foreslått av: Jon Julius Sandal Tilføyelse til kulepunkt: "og Ulven byskog" Se: 88 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 321 Foreslått av: Jon Julius Sandal Nytt kulepunkt etter 321: ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva med sammenhengende grøntdrag gjennom hele Groruddalen og i størst mulig grad få samtlige bekker og andre vassdrag opp i dagen 89 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 321 Foreslått av: Grünerløkka MDG ref. Kristian Vea Nytt punkt: "Oslo kommune skal utarbeide et arealregnskap for grønnstruktur i byggesonen og forplikte seg til at byutvikling skal foregå uten at grønnstrukturen reduseres. Inngrep skal kun tillates hvis et tilsvarende areal av minst like god kvalitet opparbeides til grønnstruktur et annet sted i byggesonen." 30

31 Dette vil sikre at byutvikling ikke går på bekostning av grønnstruktur og samtidig sikre en viss fleksibilitet. 90 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 321 Foreslått av: Grünerløkka MDG ref. Kristian Vea Nytt punkt: "Oslo kommune skal etablere en tilskuddsordning for støtte til privatepersoner eller borettslag som ønsker å opparbeide eller vesentlig forbedre grønnstruktur som er stedegen for Oslo på sin eiendom." Private eiendommer og borettslag har ofte grønne utearelaer som er preget av monokultur og hverken understøtter biologisk mangfold eller opplevelsesverdier. Dette er et viktig tiltak for å få "naturen tilbake i byen". 91 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 321 Foreslått av: Grünerløkka MDG ref. Julie Ness Nytt punkt: "Plan og bygningsetaten utarbeidet i 2010 en ny Grøntplan for Oslo, som på en god måte viser hvordan grøntstrukturen i byen kan bevares og styrkes. Planen er imidlertid ikke blitt formelt vedtatt. MDG vil jobbe for at planen blir vedtatt og får den status som er nødvendig for å sikre byutvikling som ivaretar og styrker grøntverdier." 92 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 321 Foreslått av: Jon Julius Sandal Nytt kulepunkt etter linje 321: ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva med sammenhengende grøntdrag gjennom hele Groruddalen og i størst mulig grad få samtlige bekker og andre vassdrag opp i dagen 31

32 93 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre til: "Oslofjorden har vært hovedinnfartsåren til Norge, og er uløselig knyttet til byens identitet. Miljøpartiet De Grønne vil forsvare allemannsretten, redusere forurensningen og holde strandlinjen og øyene tilgjengelige som rekreasjonsområder." 94 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 331 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre tittel til "Vann". Kapittelet omhandler både overvann og drikkevann. 95 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 342 Foreslått av: Hanna E. Marcussen Stryke "..med tryggere drikkevannskilder.." Denne delen av setningen bør strykes med mindre vi forklarer hva drikkevannskildene skal være tryggere enn. Setningen står fint uten denne delen, og mister ikke innholdet. 96 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 345 Foreslått av: Oslo GU ref. Emma Langmoen Endre tittel til "Luft, støy og lysforurensning" 32

33 97 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 345 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt under Luftforurensning, støy og lys: Jobbe for at bystyret utformer en konkret plan for å minimere lysforurensingen, både med tanke på nåværende strukturer og krav som stilles for framtidige bygninger, skilt, kunst, og annen lyssetting. Lysforurensing = sløsing av elektrisitet på lys som stråler opp i himmelen, hvor den ødelegger stjernehimmelen for oss. Mye forskning tyder også på at dette kan være svært skadelig for mange dyrs naturlige utfoldelse. Det er flott med et punkt om å bytte ut kommunale lysarmaturer, men det er ikke nok. Svært mye av lysforurensingen kommer fra private bygninger, reklameskilt, lyskunst, og hvor det offentlige plasserer lys. Det splitter nye torget i Drammen har f.eks. mye lys i bakken, som altså kun lyser oppover. Vi trenger en helhetlig plan og retningslinjer for å unngå slikt i framtiden og ta tilbake nattehimmelen. 98 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 349 Foreslått av: Jon Julius Sandal Nytt avsnitt: Groruddalen har spesielt store utfordringer knyttet til tungtransport, luftforurensing og støy. For å redusere plagene av dette vil Miljøpartiet De Grønne blant annet begrense tungtrafikken fra Huken pukkverk gjennom bomiljøene på Ammerud og Grorud, bygge lokk over deler av E6, samt nedgradere RV4 Trondheimsveien til miljøgate. Groruddalen er den delen av byen som er mest plaget med tungtrafikk,luftforutrensning og støy. 99 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 355 Foreslått av: Jarle Fagerheim 33

34 Set inn nytt punkt og dytt resten nedover: «Sette i verk fartsreduserende tiltak for å redusere luftforurensning og støy.» Såkalla miljøfartsgrenser har dokumentert god effekt der dei faktisk reduserer farten på trafikken. Føreslår ei meir generell formulering sidan det ikkje alltid er nok å skilta lågare fart. 100 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 367 Foreslått av: Jon Julius Sandal Nytt kulepunkt etter linje 367: bygge grønne lokk over deler av E6 for å for å redusere forurensing og støy og for å gi mer grøntareal og mulighet for boligbygging langs og over E6 Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre har alle programfestet lokk over deler av E6 i sine programmer. Det disse partiene vi konkurerer med i Groruddalen og det finnes ingen god grunn for at ikke MDG også skal ha en slik formulering i sitt program om vi vil ta miljøutfordringene i Groruddalen på alvor. Vi kan gjøre det smartere, med «grønne lokk» for å gi mer grøntareal og mulighet for boligbygging langs og over E6, som vil gi mer attraktive bomiljøer og et sammenhengende grøntdrag fra dalbunnen og inn i marka. 101 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 368 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt under Resirkulering og gjenbruk: Utvide og styrke ordningen med Minigjennbruksstasjoner. Vi vil ha flere steder å gi bort og få brukbare ting, og gjøre tjenesten bedre kjent og brukt. Kommunen henter alt du setter utenfor døren din til å kaste. Men nesten ingenting gjøres for å gjøre det lett å gi bort brukbare ting, så folk slipper å kjøpe nytt. Det lille som gjøres må styrkes og bli kjent. 102 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 368 Foreslått av: Børge A. Roum 34

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Vedtak. Årsmøtet i Oslo Arbeiderparti 28. og 29. mars 2014

Vedtak. Årsmøtet i Oslo Arbeiderparti 28. og 29. mars 2014 Vedtak Årsmøtet i Oslo Arbeiderparti 28. og 29. mars 2014 Årsmøteprosjekt Miljø... 2 1.1 Oslo Arbeiderparti miljøet og byen... 2 Samfunnsstyring... 2 Forurensing og avfall... 4 Transport... 5 Energi og

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Oslo Miljøpartiet De Grønne

Oslo Miljøpartiet De Grønne Valgprogram for Oslo Miljøpartiet De Grønne 2011-2015 Foto: Adam Billyeald 1 Hvorfor Miljøpartiet De Grønne? Miljøpartiet De Grønne i Norge er en del av et globalt nettverk, deriblant European Green Party.

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Kommuneprogram innstilling fra redaksjonskomitéen

Kommuneprogram innstilling fra redaksjonskomitéen Sak 2 Kommuneprogram innstilling fra redaksjonskomitéen Sak Type forslag F T Forslagstekst F.stiller Redkoms innstilling Dissenser og innkomne forslag 1 Tillegg 1 1 Nytt punkt under "Grønn samferdsel":

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

ÅM 07 FORSLAG TIL POLITISKE UTTALELSER

ÅM 07 FORSLAG TIL POLITISKE UTTALELSER 0 1 0 1 ÅM 0 FORSLAG TIL POLITISKE UTTALELSER Forslag: 1 Forslagsstiller: Ullern Venstre Byutvikling og kollektivsatsing må intensiveres. Oslos vekst gir en mulighet til å styre utviklingen i en retning

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019

RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 9 11 10 8 7 12 6 5 1 4 2 3 RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 KONTAKT RØDT OSLO Rødt Oslos bystyregruppe Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: oslo@roedt.no Telefon: 23 46 19 21 Faks:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS: U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke

Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS: U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke Sak 3. Uttalelser Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS: U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke U2 Ekstraordinære kriser krever ekstraordinær støtte Fylkesstyret Behandles U3 Fredspartiet SV

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Grønnere Tider. GjENNOMBRUDD. FOR DE GRØNNE i DRAMMEN! TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO. DRAMMEN kan Bli SOlCEllE-BY. ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN

Grønnere Tider. GjENNOMBRUDD. FOR DE GRØNNE i DRAMMEN! TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO. DRAMMEN kan Bli SOlCEllE-BY. ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN Alle byer jobber med å flytte havna ut av bykjernen, ikke omvendt. Det bør Drammen også. SIDE 9 Grønnere Tider OPPLAG 20 000 EKS. VI TAR FORBEHOLD

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne i Ringerike og Hole, 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne i Ringerike og Hole, 2015-2019 Valgprogram for: Miljøpartiet De Grønne i Ringerike og Hole, 2015-2019 Foto: Gunhild Narud 1 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013

Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013 1 2 3 Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Innholdsfortegnelse

Detaljer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer 232 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 36 37 Foreslått av: Håkon Møller Endre kulepunkt til: "Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget

Detaljer