Oppvarming Til tross for store klimaendringer i de senere år, vil vi i all overskuelig fremtid ha behov for oppvarming i Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppvarming Til tross for store klimaendringer i de senere år, vil vi i all overskuelig fremtid ha behov for oppvarming i Norge."

Transkript

1 ELVARME

2 Oppvarming Til tross store klimaendringer i de senere år, vil vi i all overskuelig fremtid ha behov oppvarming i Norge. Det er ikke lett å bestee seg hvilket oppvarmingssystem man skal velge, mulighetene er mange. I Norge er vi vant til å ha nok strøm og at den er billigere enn i andre land. Elvarme er fremdeles blant de rimeligste og miljømessig beste oppvarmingssystemer som finnes i Norge. Mange undersøkelser har vist at oppvarming med elektrisitet gir lavest energibruk. Både oljefyring, sentralfyr med vannbåren varme og fjernvarme gir vesentlig høyere bruk, og det brukes store resurser på selve installasjonen av anlegget. Dessuten brukes det ofte fossilt brensel, en begrenset energikilde, som ikke er nybar og som urenser sterkt. Teknikk/utførelse Telco varmeovner er små og kompakte gjennomstrøingsovner som gir god varmekomt. Ovnen har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet. Ovnen er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og koblingshuset av selvslukkende plast. Dette gir en rustsikker utførelse som gjør at ovnen kan brukes både i våte og tørre rom Sikkerhet Av og til hender det at man ufrivillig koer i skade å tildekke den elektriske varmekilden. Som en ekstra sikkerhet har nesten alle våre ovner en innebygget kapillarutløser som fungerer som beskyttelse mot overoppheting. Denne vil koble ut strøen dersom ovnen skulle bli tildekket. Fjern tildekkingen, trykk på tilbakestillingsknappen og ovnen vil igjen gi varme. Alle ovner med termostat er ferdig beredt nattsenking, styrt via ekstra styreleder fra eksempel koblingsur. Betjening Hyperavanserte varmeovner finnes det nok av. Med teknisk utstyr som kan ta motet fra folk flest allerede når de søker å arbeide seg gjennom bruksanvisningen. Telcos ovner er enkle å betjene med av/på-bryter og termostat innstilling av ønsket romtemperatur. Markedsundersøkelser viser klart at en stor del av publikum etrekker en enkel ovn uten alt mange avanserte finesser. Ovnene har pulverlakkert overflate som tåler det meste. Varmeelement Elektriske varmeovner har 0% virkningsgrad. Det vil si at ingen varme går til spille. En vedovn avgir til saenligning kun 35-40% av den tilførte energi tilbake som varme. Men energibruket øker i norske hjem og strømutgiftene er etter hvert blitt betydelige. Det er der viktig å bruke elektriske ovner med innebygget termostat, evt. koble ovnen opp mot romtermostat eller andre styringssystemer. En termostatstyrt ovn kobler ut når vi har oppnådd innstilt temperatur i roet. Når temperaturen synker, kobles ovnen inn igjen. I ovnens hvilepauser spares det på strøen. Telco Varmeovner kan brukes både som basisoppvarming og tilleggsoppvarming og finnes i mange varianter, slik at de enkelt kan tilpasses ditt behov. Innemiljø Det er ingen som trenger mer varme enn det som er behagelig. Rask og nøyaktig regulering til ideel temperatur er målet. Når vi har oppnådd dette, ønsker vi at temperaturen skal holde seg slik. Dette fungerer perfekt med termostatstyrte elektriske varmeovner, men kan være vanskelig å regulere ved bruk av trege systemer som vedovner, oljefylte varmeapparater og vannbårne systemer. Det er en myte at elvarme gir tørr luft. En elektrisk varmeovn vil verken kunne øke eller minske luftens innhold av fuktighet. Det vi oppfatter som tørr luft er i virkeligheten støvpartikler i luften som irriterer slimhinnene i luftveiene. Der må vi heller møte dette problemet med godt renhold og god ventilasjon. Norskprodusert kvalitet Alle Telco`s ovner er produsert i Norge. Ingen ovn later fabrikken i Selbu uten grundig testing. Så sikre er vi på kvalteten at vi leverer alle ovner med 5 års garanti mot produksjonsfeil. Varmeelementet har ekstruderte aluminiumsfinner med pereringer og stor overflate som deler varmen godt. Varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning er laget i en enhet. Dette er en velprøvd konstruksjon av ypperste kvalitet som gir ovnen lang levetid. Spesielle behov Liten plass under vinduet, små rom, våte rom, tørkeskap, under garderobebenker, i arbeidsbrakker, pumpestasjoner, barnehager og båter. Telco har varmeovner de fleste steder man trenger en varmekilde. At ovnen er liten og rustfri gjør den spesielt godt egnet til bruk i fuktige miljøer. Installasjon/montering Det er enkelt å montere Telco varmeovner. De medfølgende veggfestene skrues fast på veggen, ovnen henges deretter opp på festene med et raskt håndgrep. Som ekstrautstyr kan det leveres gulvfester som brukes montering på gulv i stedet vegg dersom det er liten veggplass eller vinduene går helt ned til gulvet. Rengjøring / Vedlikehold Regelmessig støvsuging bak og under ovnen, fronten rengjøres med en fuktig klut og vanlige rengjøringsmidler. Montering av ovner våte rom. Straks det handler om elektriske apparater bruk i fuktige rom, koer sikkerheten inn i bildet. En varmeovn fuktige rom må naturligvis heller ikke ruste. Nesten alle Telco s ovner er godkjent bruk i både våte og tørre rom. Montering av ovner i våte rom skal kun utføres av autorisert personell. Kravene til ovner som skal brukes avhenger av hvor i roet ovnene plasseres Et bad er delt inn i områder der kravene til ovnenes tetthetsgrad eller IP-klasse, øker omvendt proporsjonalt med nærheten til rennende vann. Ovner våte rom skal ha følgende kapslingsgrad i hold til områdene de monters i: behov pr. m2 i vanlige rom 80 pr. m2 i rom med store vindusflater 0 pr. m2 på bad. Sone 0 : Miniumum IP X7 Sone 1 og 2: Miniumum IP X4 Sone 3: Minimum IP X0 Det første tallet angir størrelsen på et freedlegemes mulighet til å trenge inn i ovnen, eksempel barnefingre. Jo høyere tall, jo mindre er den minste åpningen i ovnen. Det siste tallet angir muligheten inntrenging av vann. Jo høyere tall, jo vanskeligere er det vann å koe inn til spenningsførende deler. Er det kun oppgitt en X betyr det at det ikke er spesielle krav til produktet. Tabellen bygger på normal isolering og ventilasjon og må selvsagt korrigeres i hold til dette og hvor kaldt det normalt blir vinterstid. Plassering Den beste plasseringen av ovnene er under vinduene. Selv om moderne vinduer er tette, isolerer de ikke like godt som veggene. Luften blir avkjølt innen vinduene, siger ned og det vil kjennes som kald trekk ved bena. Dette kalles kaldras. Vi kan fjerne dette ved å montere en gjennomstrøingsovn under hvert vindu. Kald luft koer inn i ovnen fra undersiden, passerer varmeelementet, blir oppvarmet og koer ut i overkant av ovnen. 2 3

3 Ovner med elektronisk termostat Varmelist type /S Elnuer Basisovn type /S Elnuer varmelist med koblingsboks varmelist med koblingsboks S S S S Gulvfester Telcos nye ovnserier med ny og avrundet design er utviklet varmelist S med ledning og jordet støpsel S varmelist S med ledning og jordet støpsel S S Gulvfester Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet, Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmedeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element. etter velprøvd teknologi. Den elektroniske termostaten har meget stor nøyaktighet og gir ovnen den egenskapen at den holder jevn varme. Det betyr ikke noe i hvilken romtype ovnene skal brukes, de kan monteres både i våte og tørre rom. Ovnen er godkjent av NEMKO med beskyttelsesgrad IP 24 Betjeningen er lett tilgjengelig og godt synlig på høyre side av ovnen. /S er spesielt godt egnet å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet. Begge ovnstypene kan lakkeres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester, se side 9 /S har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer der godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass. Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, elektronisk termostat og Farge: RAL 90 Hvit Sprutsikker IP24, rustfri - kan brukes i våtrom Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles seperat Max overflatetemperatur på fronten: /S: oc, /S: 44 oc Nattsenking: og er beredt styring via styretråd (fast senking på 3,5 oc) Monteringsavstander / S Minste monteringsavstand til sidevegg: Minste monteringsavstand til gulv: Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 4 5 / S 20 cm 30 cm

4 Ovner uten termostat TRLU GL - Elnuer TRLU 4 23 Lavtemperert varmelist med temperaturuløser. For ekstern styring ovn med. Ett element ovn med temperaturløser ekstern regulering 1/4-1/2-1/1 GL Lavtemperert ovn GL Ett element GL Gulvfester TRLU 4 50 Gulvfester / GL Gulvfester GL Gulvfester ovn med Ovner med bimetalltermostat / S / Elnuer S S S S Gulvfester /S Gulvfester /S varmelist varmelist med ledning og jordet støpsel interiørovn interiørovn med ledning og jordet støpsel Lavtemperert varmelist TRLU Universalovn /GL Interiør/-baderomsovn Telco s ovner uten termostat er konstruert ut fra kravet om en virkelig robust og sterk oppbygging. Ovnene er sprutsikre og rustfrie og er der en ideel varmekilde arbeidsbrakker, tørkeskap, garderober, veksthus og andre fuktige og tørre rom. Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmedeling og lang levetid. Ovnene kan lakkeres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester, se side 9 Varmelist /S Interiør/-baderomsovn /S ne /S og /S er velprøvde gjennomstrømningsovner med mekanisk termostat av god kvalitet. De har sprutsikker utførelse og er godt egnet bruk i både fuktige og tørre rom. /S er spesielt godt egnet å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet. /S har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer der godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass. Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmedeling og lang levetid. Gjennomstrømningsovn ekstern styring og Sprutsikker, rustfri - kan brukes i våtrom Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles seperat Max overflatetemperatur på fronten: TRLU: 57 o C, : 78 o C, GL: 31 o C, : 44 o C Monteringsavstander TRLU / GL Minste monteringsavstand til sidevegg: Minste monteringsavstand til gulv: Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 1 20 cm 30 cm Begge ovnene kan lakkeres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester, se side 9 Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetalltermostat og Sprutsikker, rustfri - kan brukes i våtrom Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles seperat Max overflatetemperatur på fronten: /S: o C, /S: 44 o C Nattsenking: og er beredt styring via styretråd (fast senking på 3,5 o C) Monteringsavstander / S / Minste monteringsavstand til sidevegg: Minste monteringsavstand til gulv: Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 20 cm 30 cm 6 7

5 Spesialovner Tilleggsutstyr/ Overflatebehandling Elnuer Barnehageovner TIL 04 TIL TL 04 TL Gulvfester Elnuer Lavtemperert ovn med bryter, bimetalltermostat og beskyttelsesrist. Lavtemperert ovn med beskyttelsesrist. og ekstern styring TIL og TL er lavtempererte ovner med spesiell godkjenning bruk i barnehager. Ovnen har så lav overflatetemperatur at den er godkjent uten. Den er utstyrt med en skråstilt beskyttelsesrist som gjør at ovnen er vanskelig å tildekke. Risten gjør det også vanskelig å stikke gjenstander eller fingre inn i ovnen. Meget barnevennlig ovn med lav overflatetemperaur på under 60oC. /S og /S /S og /S /S og /S /S og /S /S og /S og /S og /S og /S /S 05 /S /S /S GL GL 06 GL TRLU I tilfeller hvor det er ønskelig at gardiner skal henge over/an ovnen, kan vi levere gardinbøyler som sørger at gardinen ikke kan koe i kontakt med ovnens frontplate. Avstanden fra ovn til gardin blir 50 ved bruk av gardinbøyle. TIL Lakkering i andre farger Benkvarmer Elnuer TLK Lavtemperert benkvarmer tilkobling til ekstern bryter og evt. romtermostat For å tilpasse seg miljøet i det roet ovnen skal stå, er det enkelte ganger ønskelig å få ovner i annen farge enn vår standard farge. Alle Telco s ovner kan der leveres i RALfarge etter kundens ønske. Spør oss om pris lakkering i ønsket farge! Under vises noen av våre modeller lakkert i andre farger. Dette viser selvfølgelig bare en liten del av alle fargevariantene som kan bestilles. Plastdeler blir ikke lakkert, disse beholder sin standardfarge. TLK er laget å varme opp fastmonterte benker i kirker, idrettshaller, venterom, garderober o.lign. Den kan med del også brukes i utendørs tribuneanlegg. Ovnen monteres fast under setet i benkens lengderetning. Dette fører til at sitteflaten, gulvet og luften omkring benkene blir oppvarmet, mens det er mulig å holde en relativt lav temperatur ellers i roet. Denne oppvarmingsmetoden gir spesielt store energibesparelser eksempel i kirker og idrettshaller med stort romvolum og kort oppholdstid. Ovnene kan med del styres av en romtermostat innstilt på holdsvis lav grunntemperatur og så stilles opp på ønsket temperatur kort tid før bruk. Sprutsikker, rustfri - kan brukes i våtrom Montering på vegg (type TIL og TL): Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester. Montering under benk / tak (type TLK): Ovnen må monteres horisontalt. Max overflatetemperatur på fronten: TIL /TL: 59 oc, TLK: 39 oc Monteringsavstander Minste monteringsavstand til sidevegg: Minste monteringsavstand til gulv: Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:eller lignende TIL / TL 1 Minste monteringsavstand til bakvegg TLK 1 cm 1 8 9

6 Skipsovner Skipsovnsserien kjennetegnes ved: Dagens skips- og offshoreovner må oppfylle virkelig strenge krav, først og fremst fra sikringsselskapene. Telcos skipsovner er de eneste varmeovnene skip på markedet som er produsert fullstendig av rustfrie materialer, oppbygd av aluminiumsprofiler, varmeelement i rustfritt stål/aluminium og koblingsboks av selvslukkende plast. Ovnene er utstyrt med støv- og vanntett koblingsboks, vibrasjonssikrede skruer og faste veggfester. I tillegg leveres ovnene med beskyttelsesrist med 30 helning mot vegg. Skips- og offshoreovn FIB Skips- og offshoreovn Elnuer Elnuer 400V Korrosjonsbestandighet Lav overflatetemperatur Lav vekt Høy effekt på liten flate Antimagnetisk Spesielt anvendelig i våtrom () inkl. rist Skipsovn med bryter bimetalltermostat, og beskyttelsesrist. FIB 05 FIB 5 FIB Elnuer Elnuer 400V inkl. rist Skipsovn med bryter 87 bimetalltermostat, 87 og beskyttelsesrist. FIB har klassifisering IP22 og er beregnet bruk i alle rom hvor en ikke er avhengig av sprutsikker utførelse. Dette gir en klart rimeligere løsning enn type. Ovnen er stilren og elegant og passer godt inn i lugarer, salonger og andre tørre tom. er godkjent av Det Norske Veritas med klassifisering IP44 bruk i våte og tørre rom på skip og installasjoner offshore. Et godt alternativ der plass og vekt er avgjørende valg av oppvarmingskilde, eksempel i baderom og toaletter. Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetalltermostat og og 400V Max overflatetemperatur på fronten: : oc, FIB: 69 oc Klasifisering : IP 44 og egner seg spesielt godt i fuktige omgivelser, f.eks. baderom og toaletter. Klasifisering FIB: IP 22 og vil være et godt alternativ i tørre rom som lugarer o.lign. Monteringsavstander Minste monteringsavstand til sidevegg: Minste monteringsavstand til gulv: Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 38 cm 11 FIB 1

7 Leveringsprogram VARMELIST Med bryter, bimetalltermostat og VARMELIST Med bryter, elektronisk termostat og VARMELIST Lavtemperert. Ett element. BENKVARMER Lavtemperert.. Ett element UNIVERSALOVN For ekstern regulering ¼ - ½ - ⅟₁ UNIVERSALOVN Lavtemperert. Ett element. Produsent: 00 1 S S S S Med koblingsboks S S S S TRLU 4 23 TLK Med bryter og bimetalltermostat TIL 04 TIL TL 04 TL Med koblingsboks S S S S S FIB 05 FIB 5 FIB S - S - S GL GL 06 GL TRLU Telco Fabrikker AS N-7580 Selbu tlf fax e-post: Forhandler: SKIPSOVN IP 44 Med beskyttelsesrist, bryter, bimetalltermostat og SKIPSOVN IP 22 Med beskyttelsesrist, bryter, bimetalltermostat og BASISOVN Med bryter, elektronisk termostat og GL GL 06 GL INTERIØR-/BADEROMSOVN Elnuer INTERIØR-/BADEROMSOVN Med bryter, bimetalltermostat og LAVTEMPERERT OVN m/beskyttelsesrist. Godkjent bruk i barnehager

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

GLAMOX VARME FORDI DET LØNNER SEG

GLAMOX VARME FORDI DET LØNNER SEG GLAMOX VARME FORDI DET LØNNER SEG Glamox Varme - fordi det lønner seg Behold varmen - reduser utgiftene Glamox Varme - fordi det lønner seg Behold varmen - reduser utgiftene Undersøkelser viser at energiforbruket

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Varmekomfort og energisparing

Varmekomfort og energisparing Varmekomfort og energisparing NYHET! Energikontroll gjort enkelt med applikasjon for smarttelefon og nettbrett I Energy Control s. 4 I EcoSense. 8 I Polar Project s. 10 Miljøvennlig energi - ren økonomi

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

10.2013. Forny hjemmet Akkurat som proffen

10.2013. Forny hjemmet Akkurat som proffen 10.2013 VARME Forny hjemmet Akkurat som proffen Jøtul F 163 Varme Innhold Energi og miljø... 4 Fyr med ved... 6 Ved- og peisovner... 8 Peiser... 26 Utepeiser... 34 Stålpiper... 36 Brannmur... 38 Tilbehør...

Detaljer

Varmelister fra Elvarm

Varmelister fra Elvarm Varmelister fra Elvarm bedre blir det ikke! SUNNERE SMARTERE FX varmelister fra Elvarm Clarion Hotel. Varmelister gir et sunnere innemiljø i alle typer rom KOMPROMISSLØS KVALITET Våre varmelister er usedvanlig

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

relative luftfuktigheten

relative luftfuktigheten FUKT -en farlig fiende Fukt er en av båtens verste fiender. Tørr båt forhindrer rust, mugg, sopp, råte og beskytter elektronikken. Finner vi en effektiv luftavfukter? Tekst og foto: TROND J. HANSEN 78

Detaljer

Wirsbo Gulvvarme. BLAD 5:01 Jan 2001. Den gode varmen...

Wirsbo Gulvvarme. BLAD 5:01 Jan 2001. Den gode varmen... Wirsbo Gulvvarme BLAD 5:01 Jan 2001 Den gode varmen... Hjem, kjære hjem. Så deilig det er å komme inn i varmen. Kose seg med nakne føtter på det varme gulvet. Eller tenk å få komme hjem etter en anstrengende

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 AVDELINGSKONTOR Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35 Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60 Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 Elverum Tlf.: 62 41 76 80 Faks: 62 41 76 79 Harstad Tlf.:

Detaljer

Nordens mest solgte luftavfukter

Nordens mest solgte luftavfukter Nordens mest solgte luftavfukter WOOD S Luftavfuktere Pusterom for hele familien Hvor brukes en luftavfukter? KAN EN LUFTAVFUKTER BRUKES OVER ALT? En luftavfukter har veldig mange anvendelsesområder da

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen 1 2 Vi merker våre mest energibesparende produktet med sommerfuglsymbolet. innholdsfortegnelse 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VARMEN SOM GJØR

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2015

Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2015 Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2015 #1 innen bassengvarmepumper og bassengtak i Norden. www.gullbergjansson.no Gullberg & Jansson et garantert trygt kjøp innen svømmebassenger & spa! Gullberg & Jansson

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME. Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme

UPONOR VVS GULVVARME. Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme UPONOR VVS GULVVARME Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme 10 2007 5001 Deilig, behagelig og sikkert i dag og i fremtiden Med gulvvarme fra Uponor får det gamle ordtaket hjem, kjære hjem også

Detaljer