Pike. Enkel Tvilling Trilling Firling. Nei. Fødested. Navn og adresse på sykehus/ fødehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pike. Enkel Tvilling Trilling Firling. Nei. Fødested. Navn og adresse på sykehus/ fødehjem"

Transkript

1 Blankett 1 sender folkeregisteret til Sentralkontoret for folkeregistrering MELDING OM FØDSEL (Lov av 8. april 1981 nr.7 om foreldre og barn, 1) 1 Lege eller jordmor som er til stede ved fødselen, skal snarest mulig og seinest 1 uke etter barnets fødsel sende fødselsmelding i 3 eksemplarer til folkeregisteret i den kommunen moren er registrert som bosatt. Dersom lege eller jordmor ikke er til stede ved fødselen, skal moren, seinest 1 måned etter barnets fødsel, selv sende melding til folkeregisteret. Unnlatelse av å oppfylle plikten til å gi melding om fødsel straffes med bøter etter straffelovens 339 nr. 1. Melding til folkeregisteret skal gis for alle levendefødte uten hensyn til svangerskapets varighet, og for dødfødte etter 28 ukers svangerskap. For definisjon av levendefødt og dødfødt vises til veiledning for leger og jordmødre om medisinsk registrering av fødsel, fastsatt av helsedirektøren i november Ved flerfødsler skal det skrives ut melding for hvert enkelt barn. FYLLES UT AV JORDMOR/LEGE Barnet var Kjønn Født (dag, måned, år) Fylles ut av folkeregisteret Levendefødt Dødfødt Gutt Pike Enkel-/flerfødsel Barnet Enkel Tvilling Trilling Firling Femling Er barnets foreldre gift? Bor barnets foreldre sammen? Ja Nei Ja Nei Fødested. Navn og adresse på sykehus/ fødehjem Kommune Barnets far (For barn der foreldrene er gift eller der faren har erkjent farskapet *) Slektsnavn, for- og mellomnavn samt slektsnavn som ugift Bostedskommune Trossamfunn Statskirken Statsborgerskap Norsk Annet: (Hvis registrert trossamfunn, oppgi menighetens navn og adresse) Annet: (oppgi her) Slektsnavn, for- og mellomnavn samt slektsnavn som ugift Født dag, måned, år Bostedskommune Personnr. Trossamfunn Annet: (Hvis registrert trossamfunn, oppgi menighetens navn og adresse) Barnets mor Statskirken Statsborgerskap Annet: (oppgi her) Født dag, måned, år Personnr. Norsk Adresse (fast bosted, ikke midlertidig oppholdsted) Postnr. Poststed FYLLES UT AV FOLKEREGISTERET Barnets adresse **) Gate/gård Hus/bruk Bokstav/ festenr. Undernr. Ev. bostedsadresse (mellomadresse) Postnr. *) Blankett "Erkjennelse av farskap" må legges ved der foreldrene ikke er gift Dato, stempel og underskrift av melderen **) Fylles bare ut dersom moren ikke er registrert bosatt i Norge Fødselsmeld. mottatt dato Blankett 1 sendt Sentralkontoret dato RF e Sem & Stenersen Prokom A

2 Blankett 2 sender folkeregisteret til prest/forstander, jf. fødselsforskriftenes 5, 2. og 3. ledd MELDING OM FØDSEL (Lov av 8. april 1981 nr.7 om foreldre og barn, 1) 2 Lege eller jordmor som er til stede ved fødselen, skal snarest mulig og seinest 1 uke etter barnets fødsel sende fødselsmelding i 3 eksemplarer til folkeregisteret i den kommunen moren er registrert som bosatt. Dersom lege eller jordmor ikke er til stede ved fødselen, skal moren, seinest 1 måned etter barnets fødsel, selv sende melding til folkeregisteret. Unnlatelse av å oppfylle plikten til å gi melding om fødsel straffes med bøter etter straffelovens 339 nr. 1. Melding til folkeregisteret skal gis for alle levendefødte uten hensyn til svangerskapets varighet, og for dødfødte etter 28 ukers svangerskap. For definisjon av levendefødt og dødfødt vises til veiledning for leger og jordmødre om medisinsk registrering av fødsel, fastsatt av helsedirektøren i november Ved flerfødsler skal det skrives ut melding for hvert enkelt barn. FYLLES UT AV JORDMOR/LEGE Barnet var Kjønn Født (dag, måned, år) Fylles ut av folkeregisteret Levendefødt Dødfødt Gutt Pike Enkel-/flerfødsel Barnet Enkel Tvilling Trilling Firling Femling Er barnets foreldre gift? Bor barnets foreldre sammen? Ja Nei Ja Nei Fødested. Navn og adresse på sykehus/ fødehjem Kommune Barnets far (For barn der foreldrene er gift eller der faren har erkjent farskapet *) Slektsnavn, for- og mellomnavn samt slektsnavn som ugift Bostedskommune Trossamfunn Statskirken Statsborgerskap Norsk Annet: (Hvis registrert trossamfunn, oppgi menighetens navn og adresse) Annet: (oppgi her) Slektsnavn, for- og mellomnavn samt slektsnavn som ugift Født dag, måned, år Bostedskommune Personnr. Trossamfunn Annet: (Hvis registrert trossamfunn, oppgi menighetens navn og adresse) Barnets mor Statskirken Statsborgerskap Annet: (oppgi her) Født dag, måned, år Personnr. Norsk Adresse (fast bosted, ikke midlertidig oppholdsted) Postnr. Poststed FYLLES UT AV FOLKEREGISTERET Barnets adresse **) Gate/gård Hus/bruk Bokstav/ festenr. Undernr. Ev. bostedsadresse (mellomadresse) Postnr. *) Blankett "Erkjennelse av farskap" må legges ved der foreldrene ikke er gift Dato, stempel og underskrift av melderen **) Fylles bare ut dersom moren ikke er registrert bosatt i Norge Fødselsmeld. mottatt dato Blankett 1 sendt Sentralkontoret dato RF e Sem & Stenersen Prokom AS

3 Blankett 3 folkeregisterets gjenpart MELDING OM FØDSEL (Lov av 8. april 1981 nr.7 om foreldre og barn, 1) 3 Lege eller jordmor som er til stede ved fødselen, skal snarest mulig og seinest 1 uke etter barnets fødsel sende fødselsmelding i 3 eksemplarer til folkeregisteret i den kommunen moren er registrert som bosatt. Dersom lege eller jordmor ikke er til stede ved fødselen, skal moren, seinest 1 måned etter barnets fødsel, selv sende melding til folkeregisteret. Unnlatelse av å oppfylle plikten til å gi melding om fødsel straffes med bøter etter straffelovens 339 nr. 1. Melding til folkeregisteret skal gis for alle levendefødte uten hensyn til svangerskapets varighet, og for dødfødte etter 28 ukers svangerskap. For definisjon av levendefødt og dødfødt vises til veiledning for leger og jordmødre om medisinsk registrering av fødsel, fastsatt av helsedirektøren i november Ved flerfødsler skal det skrives ut melding for hvert enkelt barn. FYLLES UT AV JORDMOR/LEGE Barnet var Kjønn Født (dag, måned, år) Fylles ut av folkeregisteret Levendefødt Dødfødt Gutt Pike Enkel-/flerfødsel Barnet Enkel Tvilling Trilling Firling Femling Er barnets foreldre gift? Bor barnets foreldre sammen? Ja Nei Ja Nei Fødested. Navn og adresse på sykehus/ fødehjem Kommune Barnets far (For barn der foreldrene er gift eller der faren har erkjent farskapet *) Slektsnavn, for- og mellomnavn samt slektsnavn som ugift Bostedskommune Trossamfunn Statskirken Statsborgerskap Norsk Annet: (Hvis registrert trossamfunn, oppgi menighetens navn og adresse) Annet: (oppgi her) Slektsnavn, for- og mellomnavn samt slektsnavn som ugift Født dag, måned, år Bostedskommune Personnr. Trossamfunn Annet: (Hvis registrert trossamfunn, oppgi menighetens navn og adresse) Barnets mor Statskirken Statsborgerskap Annet: (oppgi her) Født dag, måned, år Personnr. Norsk Adresse (fast bosted, ikke midlertidig oppholdsted) Postnr. Poststed FYLLES UT AV FOLKEREGISTERET Barnets adresse **) Gate/gård Hus/bruk Bokstav/ festenr. Undernr. Ev. bostedsadresse (mellomadresse) Postnr. *) Blankett "Erkjennelse av farskap" må legges ved der foreldrene ikke er gift Dato, stempel og underskrift av melderen **) Fylles bare ut dersom moren ikke er registrert bosatt i Norge Fødselsmeld. mottatt dato Blankett 1 sendt Sentralkontoret dato RF e Sem & Stenersen Prokom AS

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune 7580 Selbu Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune Sektor helse og sosial 7580 Selbu Besøksadresse: Nestansringen 18, 7580 Selbu Tlf: 73 81 67 00 Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet ERSTATNINGSTILFELLET GJELDER FOR Navn Personnummer Adresse Stilling/yrke Postnummer Sted Telefon E-postadresse Skattekommune Kontonummer for overføring

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Rekvirentens navn Plass for tinglysingsstempel Adresse Post Poststed (Under-)organisasjons/fødsels Ref. Opplysninger i feltene 1-4 registeres i grunnboken

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Orientering til melderen

Orientering til melderen Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller Orientering til melderen I Når skal skjemaet brukes? Skjemaet skal brukes ved alle meldepliktige personskader som skjer

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer