ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

2 ROTARY SHARES Vi deler: - vår tid - våre midler - vår omtanke - våre ressurser

3 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Guvernør Johan Hovdedalen Gode rotarianere! Rotaryåret ble et godt år for distrikt Vi er så heldige å ha en god og velordnet organisasjon. Vårt distrikt har gode rutiner, sikre overleveringer fra et år til et annet. Forbereding til året fulgte stort sett samme mønster som tidligere. Aktive medarbeidere som har gått løypa før, var til stor hjelp og støtte for guvernøren. Temaet: ROTARY SHARES rotarianere deler - la grunnsteinen for arbeidsformer og oppgavedeling. De tre mest sentrale emnene har vært - Medlemsrekruttering - The Rotary Foundation (TRF) - Ungdomsarbeid D-2260 har lykkes med sin medlemsrekruttering. Det eneste distriktet i Norge som kan vise til netto økt medlemstall. Vi nådde ikke 3 % netto økning, men vi holdt stillingen. Satsing på Rotary Foundation ga godt resultat. Distriktet har klart et større beløp til TRF enn det som var budsjettert. Varna Rotaract, juni 2007 og NeRO Rotaract juni 2008, er flotte tilskudd og legger et godt grunnlag for medlemsutviklingen. Ungdomsutvekslingen er viktig. Her skulle vi gjerne hatt flere utvekslingsstudenter, men program og planer ligger klare. Vi venter oss mye fra dette arbeidet i åra som kommer. T A K K! Rotaryåret 2007/08 ble et rikt år. Vi fikk være med på mye. Nye venner. Nye kontakter i innog utland ga oss videre horisont. Takk til alle som har gjort rotaryåret vellykket. Spesiell takk til klubbene og alle tillitsvalgte. Klubbesøkene ble ei sammenhengende festreise. God mottakelse og tett kontakt med klubbledere og enkeltmedlemmer. Takk til Distriktsrådet, Ledergruppa, Administrasjonen og Assisterende guvernører. Dere har utviklet organisasjonen dette året. Med gode ønsker for et aktivt distrikt gjennom mottoet: Service Above Self! Johan Hovdedalen Side 1

4 Rotary Distrikt 2260 Guvernørens årsrapport Innhold 1 Innledning Innhold Visjoner Mål og resultater for rotaryåret Distriktsråd og distriktsadministrasjon Distriktskomiteer Møter og seminarer Governor Elect Training Seminar GETS Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute Motivasjonsseminar International Assembly District Team Training Seminar President Elect Traning Seminar Distriktssamlingen Rotary International Convention Guvernørskifte Distriktskonferansen Rotary Zone Institute Distriktskonferansen i Distrikt 2300, Norge Distriktskonferansen i Distrikt 1380, Finland Distriktsråd arbeid Ass.Guvernører - arbeid Norsk Rotary Forum Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret Klubb- og medlemsutvikling Opplæring og kommunikasjon Kurs- og seminarer RYLA Rotary Youth Leadership Award Foredrag Administrative rutiner og seremonier Side 2

5 14 Rotary Foundation Givertjenesten Saksbehandling, bidrag og støtte til prosjekter Samfunnsprosjekter Distriktprogrammer Ungdomsutvekslingen GSE Group Study Exhange Rotaract Tall Ships Races Distriktsadministrasjon Distriktssekretær Distriktskasserer Månedsbrev Lovrådet Klubbaktiviteter gjennom rotayråret Priser RI-presidentens hedersbevis Membership Development and Extension Award Recognition of Smaller Club Membership Growth Vedlegg A Regnskap for D-2260 med noter og revisormelding B Tiltaksfondets årsrapport og regnskap C Guvernørens klubbesøk D Medlemsutvikling E Frammøtestatistikk F Deltakere RYLA G Innbetalinger til RF H Rotary Foundation Share District Designated Fund prosjekter I Protokoll fra Generalforsamlingen J Handicamp Norway fra årsmeldingen K Distriktsguvernører distrikt L Vedtekter for D M Vedtekter for Rotary s Tiltaksfond i D Side 3

6 3 Visjoner Rotary International, D-2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 4 Mål og resultater for rotaryåret - 3 % økning i medlemstallet - Økt innsats for TRF - Ungdomsarbeidet prioriteres - Kvinnelige medlemmer i alle klubber - Familien inn i rotaryarbeidet - Åpne Rotary for omverdenen - utvikle og styrke samarbeidet mellom klubbene - utvikle det indre klubbmiljøet - Deltaking i Distriktsprogrammene - Utvikle gode administrative rutiner Det er ikke enkelt å nå alle målene. Distriktet valgte dette året å vektlegge de tre første. Vi viser til punkt 12 Klubb- og medlemsutvikling i denne Årsrapporten der det gjøres rede for måloppnåelse og utvikling. Grafen nedenfor er gjengitt fra NORFO statistikk for klubbutvikling for norske Rotaryklubber. Endring av antall medlemmer i 2260 Side 4

7 Rotary Foundation (TRF) har et godt resultat. Distriktet har mer enn oppfylt budsjettet. Viser til eget regnskap for TRF - innsatsen i denne rapporten. Ungdomsarbeidet står også sterkt etter chartring av nye Rotaract klubber. Mosseregionen har chartret Varna Rotaract og Nedre Romerike NeRO Rotaract klubb. Det arbeides godt med å forberede oppstart av en eller to klubber sør i Østfold. Rotaract med aldersgruppa år arbeider lettest der det finnes et høgskolemiljø. Det er også gjort visse framstøt for ungdomsarbeidet i Indre Østfold, men det ser ut til at der høgere utdanningstilbud mangler, er det vansker med å holde på ungdommen i dette alderssiktet. Derimot vil det være lettere med etablering av en Interact klubb. Tanken bearbeides. 5. Distriktsråd og distriktsadministrasjon LEDERGRUPPA: Distriktsorganisasjonen DG Johan Hovdedalen Mysen RK Telef.: / Olaf Funderuds vei 2, e-post: 1850 Mysen DGE Åge Bjor Tune RK Telef.: / Bjorveien 120 e-post: 1712 Grålum DGN Ulf Sigurd Henriksen Nittedal RK Telef.: / Ånebyveien 42, e-post: 1484 Hakadal Side 5

8 IPDG Morten Bjerkan, Lørenskog RK Telefon: / Lille Frøens vei 8, e-post: 0371 Oslo Opplæringsleder: PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK Telefon: / Landåskollen 18, e-post: 1430 Ås Tiltaksfondet; IPDG Morten Bjerkan Lørenskog RK Telefon: / e-post Administrative rutiner: PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK Telefon: / e-post: Distriktsråd Leder: DG Johan Hovdedalen Medlemmer: DGE Åge Bjor Tune RK DGN Ulf S. Henriksen Nittedal RK IPDG Morten Bjerkan Lørenskog RK Opplæringsleder - PDG Ole-Ludvik Kleven Ås RK Medlemsutvikling - Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Rotary Foundation - DRFC John Røstad Nittedal RK Samfunnsprosjekter - PDG Gunnar Eigeland Nittedal RK Distriktsprogrammer Åge Bjor Tune RK ASSOSIERTE MEDLEMMER: International Inner Wheel, Distrikt 31 Distriktspresident 07/08 Marit Stabell, Lillestrøm Inner Wheel Telefon: / Lurudveien 30, E-post: 2020 Skedsmokorset Rotaract Distrikt 2310 og 2260 Distriktspresident 07/08 Kathrine Tåsåsen, Kolbotn Rotaract K Telefon: Jordbærsletta 28, E.post: 1410 Kolbotn 6 Distriktskomiteer Medlemsutvikling: Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Telefon: / Kløverenga Terr asse 6, E-post: 2007 Kjeller Nye klubber: Morten Bjerkan, Lørenskog RK Telefon: / Lille Frøens vei 8, E-post: 0371 Oslo Opplæring og kommunikasjon: Rotaryskolen i Distrikt Komittens hovedoppgave er å utvikle en serie kurs m.v.som klubbene selv kan benytte til intern opplæring og kompetanseutvikling for sine medlemmer: Side 6

9 Koordinator og utviklingsleder: PDG Ole-Ludvik Kleven Ås RK Telefon: / e-post: Introduksjon til Rotary: Bjørn Olav Dufseth Oppegård RK Telefon: / E-post: Informasjon og samfunnskontakt: Jan A. Vatn Gamlebyen Fredr. RK Telefon: / e-post: Klubb- og medlemsutvikling: Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Telefon: / E-post: Mentoring for Ungdomsbedrifter og Elevbedrifter: Hans Martin Larssen Langhus RK Telefon: / e-post: Bevisstgjøring av Rotarys ledere: Finn Kolstø Gardermoen RK Telefon: / E-post: RYLA lederkurs for ungdom: Helge Normann Gardermoen RK Telefon: / E-post: Ole Ludvik Kleven -D-rådets reprt. Ås RK Telefon: / e-post : Nettportal for kursene: Eugen Landeide Lillestrøm RK Telefon: / e-post: Rotary Foundation: DRFC CHAIR John Røstad Nittedal RK Telefon: / Likollen 21, E-post: 1481 Hagan Samfunnsprosjekter: Leder / District Resource Group Coordinator: PDG Gunnar Eigeland Nittedal RK Telefon: / Ø. Huseby 2 E-post: 1482 Nittedal Ressurs- og kontaktpersoner for prosjekter: Internasjonale prosjekter: Helse (Myggnett): Tom Gulliksen Kråkerøy RK Telefon: / E-post: Vann: Jan Øyvind Johansen Nannestad RK: Telefon: / E-post: Lokale prosjekter: Arne Sæther Trøgstad RK Telefon: / E-post: Lese- og skriveferdigheter, lokalt og internasjonalt: Side 7

10 Distriktsprogrammer: Rolf Theil Nittedal RK Telefon: / E-post: Leder/koordinator: Åge Bjor Tune RK / Bjorveien 120 e-post: 1712 Grålum Nestleder/koord.Ulf Sigurd Henriksen Nittedal RK Tlf / Ånebyveien 42, e-post: 1484 Hakadal GSE: Bjørn Brekke Drøbak RK Telefon: / Seljevn. 5 e-post: 1440 Drøbak RYLA: Helge Normann Gardermoen RK Telefon: / Smedalsveien 9 e-post: 2050 Jessheim Tall Ships` Races: Arild Klemsdal Fredrikstad RK / Fr. Nansensv. 9, 1605 Fredrikstad E-post: Rotaract: Svein Jansverk Råde RK Telefon: Saltnesveien 334 E-post: 1642 Saltnes Ungdomsutveksling: Elsa M. Nysveen Årnes RK Telefon: / Hvamsmoen,, 2165 Hvam e-post: DISTRIKTSADMINISTRASJON: Distriktsekretær: Carl Peter Løken Mysen RK Telefon: / Bakkelivn 25 A 1850 Mysen e-post: Distriktskasserer: Halfdan Lie, Mysen RK, Telefon: / Boks 193, 1851 Mysen IT DICO: Knut Berg Lørenskog RK Telefon: / Auduns vei 2, e-post: 1470 Lørenskog Månedsbrev,- redaktør: Erik Skauen, Mysen RK Telefon: / Hølandsveien 20, ktr Trøgstad E-post: Web-redaktør : Eugen Landeide Lillestrøm RK Telefon: / Karisveien 24 e-post: 2013 Skjetten Informasjon: Jan A. Vatn, Telefon: / Skrenten 1, Gamlebyen/Fredrikstad RK e-post: Side 8

11 1639 Gamle Fredrikstad Distriktskonferansen: Leder: Jens Øystein Homstvedt Mysen RK Telefon: / Solberg, e-post: 1878 Hærland ASSISTERENDE GUVERNØRER: Region Østfold: Område A Anne Marit Boberg Fredriksten RK Telefon: / Torpum 1789 Berg e-post: Område B Reidar S. Kjølberg Gamlebyen-Fredr. RK Telefon: / Roald Amundsensv Sellebakk e-post: Område C Hans Magnus Lie Rygge RKTelefon: / Raveien 14 B, E-post: 1580 Rygge Område D Kari Heen Bakke, Rakkestad RK Telefon: / Breidablik, E-post: 1890 Rakkestad Region Akershus: Område E Åge Wik, Nordby RK Telefon: / Bråtenveien 5, E-post: 1400 Ski. Område F Bjørn Lunde Kolbotn RK Telefon: / Hareveien 6 E-post: 1413 Tårnåsen Område G Magne Yndestad Skedsmokorset RK Telefon: / Eikekroken 38 E-post: 2020 Skedsmokorset Område H Finn Kolstø Gardermoen RK Telefon: / Gamleveien 27 E-post: 2040 Kløfta Andre sentrale tjenester: Regnskapsfører: ØKO Regnskap AS Telefon: / Torbjørn Solli, PB Skedsmokorset e-post: Programansvar, John Floeng Mysen RK Telefon: / teknisk: P. Boks 1, e-post Mysen Side 9

12 ROTARY INTERNATIONAL: Interact (utredning): Halvor Stormoen Kløfta RK Telefon: / Grevlingstien 22 e-post: 2022 Gjerdrum Friendship Exchange: Olav Sandsmark Drøbak RK Telefon: Ekestubben e-post: 1440 Drøbak Fellowships: Hans Peder Ulvin Eidsvoll RK Telefon: Ø. Ulvin e-post: 2092 Minnesund World Community Service og District Resource Group Coordinator: Gunnar Eigeland Nittedal RK Telefon: / Ø. Huseby 2 e-post: 1482 Nittedal ROTARY FOUNDATION: Annual Giving: Herman Stabell Skedsmokorset RK Telefon: / Lurudveien 30 e-post: 2020 Skedsmokorset Permanent Fund: Barry Matheson Jessheim RK Telefon: / P.B. 143 e-post: 2051 Jessheim Scholarships: Marte Hoel Nannestad RK Telefon: Gunhildrud Gård e-post: 2030 Nannestad Grants: Humanitære Prosjekter: Lokale District Simplified Grants; Indivduelle Volunteer Service Grants; Internasjnale Matching Grants: John Hatling Nordby RK Telefon: / Valhallveien 33 e-post: 1400 Ski PolioPlus: Egil Hopland Sarpsborg RK Telefon: C.J. Pettersens vei 34 e-post: 1715 Yven Alumni: Per Oscar Jacobsen Drøbak RK Telefon: / Løkkedalsveien 17A e-post: 1440 Drøbak Rotary Volunteers: Olaug Sofie Andreassen Gjersjøen RK Telefon: Iver Holters vei 10 e-post: 1410 Kolbotn Side 10

13 7 Møter og seminarer Rotaryklubb v/ president Elect, Jens Øystein Homstvedt, fremmet forslag på meg som guvernør for D-2260 senhøsten Etter at distriktsledelsens gikk inn for forslaget, ble jeg formelt nominert av generalforsamlingen, Distriktskonferansen på Ski Etter godkjenning fra Rotary International Convention 2006 i København, ble jeg valgt til Guvernør for D-2260 for rotaryåret 2007/2008. Informasjon om møter og forberedelser for guvernøråret gis nedenfor. 7.1 Guvernor Elect Training Seminar GETS Den norske GETS ble arrangert av NORFO på Quality Airport Hotell, Gardermoen, april Guvernør Elect m/ ledsager, fra alle distriktene i Norge, var invitert til konferansen. Dette var den første direkte opplæringen som siktet fram mot guvernøråret Sentrale emner for konferansen var: - Rotaryfamilien - En erfaringsdel - Guvernørskolen i San Diego Innføring i organisasjonen, kontakter, tjenesteveier og praktisk veiledning ble gitt. Seminaret var en nyttig og god start. Ved siden av det faglige utbyttet betydde Bli kjent faktoren mye både for DGE og ledsager. Ledsagers rolle i rotaryåret var et sentralt tema. 7.2 Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute Governor Elect Training Seminar ble arrangert i, september 2006 i Jønkøping, Sverige. Rotary Zone Institute fortsatte september. Egne seminarer for ledsagere ga god innføring, forventninger og muligheter. Sentrale saker på GETS var DG-rollen, organisasjonsbygging, medlemsrekruttering, Rotary Foundation og familiens plass i rotaryarbeidet. RI`administrative krav ble presentert. Jeg var så heldig å bli invitert til Sverige, GETS og Zone Institute året før for å delta på Medlemsrekrutteringsseminar. Seminaret 2006 ble på flere felt en videreføring av programmet fra Motivasjonsseminar Seminar for innkommende presidenter ble arrangert på Solhuset, Slitu v/ Mysen, lørdag 13. januar PDG Ole Ludvik Kleven, opplæringsleder i D-2260, ledet seminaret. Sentrale element i programmet: - Bli kjent-sekvens,- presentasjon og planleggingsarbeid - Årsplaner og mål - Klubbens planer og mål (KPM) - Assisterende guvernører (AG) ledet gruppearbeidet for sitt område. - PETS programpresentasjon, div. orienteringer. Velkommen til PETS 7.4 International Assembly 2007 International Assembly, arrangert i San Diego, California, USA 28. januar 3. februar Utdelt deltakerbok, International Assembly Participants var ei god støtte i arbeidet for å styrke kjennskapet mellom DGE`ene. Dagprogrammet var inndelt i fellesforedrag og gruppesamlinger der ulike tema ble drøftet. Temaene for gruppesamværene var alltid en viss videreføring av emnet for Side 11

14 fellesforedraget. Et stramt møteprogram fylte dagene mellom 09,30 og 19,00. DGE`ene hadde nummererte plasser. Funksjonærer kontrollerte og noterte der DGE`ene ikke var på plass i rett tid. Grupperommene hadde stengte dører så lenge gruppesamværet varte. Ved for sent komming ble det hull i frammøtestatistikken. Sentrale tema: - Div. ulike presentasjoner - Fellowship - Membership - Temaet: Rotary Shares - RI presidentens føringer development - Introduction of Literacy - Trustees of TRF - Peace Studies - Praktisk gjennomføring, - Komitearbeidet - Lederskaps-plan International Festival Talent Evening var morsom, interessant og underholdende. Den norske DGE-gruppa hadde planlagt og innøvd framføring av Per Spelemann, som folkloreinnslag, men grunnet tidsnød, fant vi det rett å avstå. Andre land som hadde langt større behov for framvisning, fikk våre sårt tiltenkte minutter. Uka før Assembly var vi invitert til Home-stay-program, der vi ble innkvartert hos private rotarianere. Titusvill-området i Florida var vårt vertskap. Home.-stay programmet ga oss mye og styrket kjennskapet og kameratskapet oss rotarianere i mellom. Frokost-, lunch-, og kveldsmøter varierte. Noe uvant for nordmenn å gå på rotary-møte kl Amerikansk gjestfrihet var en opplevelse. Kontaktene holdes fortsatt, selv om det nå kanskje går lengre tid mellom mailene etter hvert. 7.5 District Team Training Seminar (DTTS) District Team Training Semiar ble gjennomført lørdag 10. februar Mysebu (tidligere Bondelagets Folkehøgskole) stilte med seminarlokaler. District Treiner (DT), Ole Ludvik Kleven ledet seminaret. Distriktsrådet og Distriktsadministrasjonen var innkalt. Sentralt fra seminarprogrammet: Bli-kjent-fekvens, RI presidentens tema og føringer, Distriktets planer og mål, samt møter og arbeidsformer, informasjonskanaler, gruppearbeid med innlevering av oppgavesvar. Arbeidsdeling mellom guvernør, ass. guvernører (AG) og klubbene. AG`ene ledet gruppesamtalene og var ansvarlig for referater. 7.6 President Elect Training Seminar (PETS) President Elect Training Seminar ble gjennomført lørdag 10. mars 2007 på Solhuset, Slitu, utenfor Mysen. Ole Ludvik Kleven (DT) ledet seminaret. Innkommende presidenter var innkalt. Sentralt fra seminarprogrammet: Kunstnerisk innslag v/ Knut Hope, RI presidentens tema, føringer og mål, Omdeling og gjennomgang av Guvernørens Håndbok 07/08, Distriktets planer og mål, Presidentenes gjennomføring av rotaryåret 07/08, tilgjengelige ressurser fra D-2260, medlemsutvikling, opplæring og kommunikasjon, TRF, samfunnsprosjekter. Viktige rotaryaktiviteter ble gjennomgått: RYLA, GSE, Ungdomsutvekslingen, Handicamp Norway, budsjett og regnskap, samt økonomisk styring. 7.7 Distriktssamlingen 2007 Distriktssamlingen ble arrangert på Kulturhuset i Rakkestad, lørdag 14. april Møteleder: Ole Ludvik Kleven, (DT). Innkalte: Innkommende presidenter, sekretærer, kasserere, it.-ansvarlige, komiteledere, spesielt ledere for TRF og Medlemsutviklingen. Side 12

15 Sentralt på møteprogrammet: Rotaryåret 2007/08 v/ DG, RI presidentens føringer, planlagte prosjekter i D-2260, ungdomsarbeidet, Informasjonskanalene, budsjett for rotaryåret 07/08. Seksjonsmøter for a) presidenter, b) sekretærer og c) kasserere. Alle seksjoner fikk gjennomgått sine arbeidsområder. Spørsmål, svar og forslag for løsing av praktiske oppgaver sto på programmet. Gruppearbeidet ble ledet av AG`ene. Svar innsamlet og bearbeidet. Foreløpig orientering om Distriktskonferansen 14. september ble gitt. 7.8 Rotary International Convention Rotary International 98th Annual Convention var lagt til Salt Lake City, Utah, USA, juni Convention er årets store samling av rotarianere fra mest hele verden. Det sies ofte i Rotary at alle rotarianere burde delta i minst en Convention i løpet av sitt liv. Her oppleves sterkt fellesskap, større forståelse av rotaryverdiene, informasjon og inspirasjon til et aktivt rotaryliv. Gode foredrag med presise føringer i rotarys regi. Økt kunnskap om Rotary som organisasjon, samt sterke bevis for positiv påvirkning av samfunn både lokalt, nasjonalt og globalt er stikkord som dekker konferansen. Utstillinger, Fellowship, gruppediskusjoner innen aktuelle tema og sosiale samvær styrker båndene mellom rotarianer og ledsagere fra hele verden. Konserten søndag morgen i Mormonernes store Teatersal står i en egen glans. En teatersal som rommer sitteplaser, flere orkestere, 1200 sangere og en operasanger som Malvina Major gjør noe med folk. Aldri før har så mange opplevd noe lignende, tror jeg. Konserten var et kunstnerisk løft av dimensjoner. Convention er åpen for alle registrerte rotarianere m/ ledsagere. Mange fra D-2260 bør prioritere neste års Convention som er lagt til Birmingham i England. Registrering pågår nå. 7.9 Guvernørskiftet Guvernørskiftet 2007, D-2260, skjedde på Skrivergården, Mysen, onsdag 25. juni Mysen Rotaryklubb sto for arrangementet som var kombinert med presidentskiftet i Mysen Rk. Svein Paulshus, ledet samværet. Flere rotarymedlemmer fra Lørenskog Rotaryklubb deltok foruten stor oppslutning fra arrangørklubben. Guvernøren framførte stor takk til Morten og Barbara Bjerkan for året 06/07. I alle deler et festlig rotarymøte Distriktskonferansen 2007 Distriktskonferansen på Θality Resort Hotell, Sarpsborg, 15. og 16. september 2007 var et høgdepunkt. Med Rotary for Vennskap og Fred var tema for konferansen. Mysen Rotaryklubb hadde ansvar for den tekniske gjennomføringen. Jostein Flåøien, president i Mysen Rotaryklubb, åpnet konferansen. Jan O. Engsmyr, ordfører i Sarpsborg skulle ønske velkommen til kommunen, men han måtte sende sin varaordfører grunnet annet oppdrag på samme tid. Hovedforedragsholdere var: Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors. Stoltenberg holdt et gnistrende godt foredrag over temaet: Når langt borte ikke er mer, hva da? Her var både vennskap og fred sentrale element. Da Petter Skauen, konsulent i Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp, videreførte temaet for konferansen gjennom foredraget, En verden i fred vårt ansvar, vår mulighet, nådde konferansen sitt toppunkt. Side 13

16 RI presidenten var representert ved Peter Hellesøe, D Han deltok på hele konferansen som startet med en sammenkomst allerede fredag før den egentlige konferansedagen. Andre gjester var: Heikki Arkela, D-1380, representant for de Nordiske distrikter. Snøfrid Skaare, D-2300, representerte de norske distriktene. Alle gjester hadde sine hilsninger. Morten Bjerkan, IPDG i D-2260 hadde et godt innlegg om Hvordan omsette Rotaryverdiene for bygging av Vennskap og Fred? Lars S. Hauge, Paul Harris Fellow og St. Olavs Orden- Ridder av l. klasse, hadde et sentralt innlegg under banketten. Lars, en levende kulturpersonlighet, målbandt konferanse -deltakerne med sine ulike innslag. Flere rosende innlegg for en vel forberedt og gjennomført konferanse ble notert. Arne Servan, Mysen Rk, åpnet 2. dag av konferansen med Ord for dagen. Servan hadde valgt emne fra etikk og livssyn, vinklet mot personlige opplevelser og erfaringer. Ledsagerprogrammet til Soli Brug ble en stor opplevelse for deltakerne. Kunstnerfamilien, Dørje-Berg i samarbeid med DGE gjennomførte i alle deler et godt, informativt og underholdende program. Kunstnerisk innslag med trompetsolo ved Eilen Nordlie, ga en flott start og løftet konferansen til sitt rette nivå Rotary Zone Institute Rotary International Zone Institute, Zones 15 16, ble arrangert på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, september Sentrale emner var: - Medlemsutvikling i Rotary. - The Rotary Foundation (TRF) - Miljø og forurensning - Strategi for Rotary Institute hadde 141 registrerte deltakere, 31 registrerte gjester og god oppslutning for de arrangerte seminarer. RI presidenten, Wilfried (Wilf) Wilkinson, deltok på Institute sammen med sin kone Joan. RI presidenten berømmet arrangørene for et flott Institute Distriktskonferansen i D-2300, Norge Distriktskonferansen for D-2300, var lagt til Fefor Høyfjellshotell, 8. og 9. september Inger Berit og jeg representerte de norske distriktene på denne konferansen. Temaene var vinklet mot etikk. Hovedforedragsholdere var Egil Ulateig og Grethe Horntvedt. Et godt helhetsinntrykk med stor gjestfrihet og et veldrevet rotarydistrikt Distriktskonferanse i D 1380, Finland Distriktskonferansen i D-1380 var lagt til Kauhajoki, 5. 6.april Inger Berit og jeg representerte de nordiske distrikter og hilste fra distriktene i Norden. RI presidentens representant, Ian Riseley, fra Australia, hadde sine tre obligatoriske innlegg. Vi fikk god kontakt med RI presidentens representant. Dette fører bl.a. til at i 2010 arrangeres GSE i utveksling mellom våre to land, Norge Australia. Ei lang rekke Distriktsprogram ble presentert. De kunstneriske innslagene var mange. Enkelt og greit gjennomført program. Konferansen ble for vårt vedk. avsluttet med god middag hjemme hos DG paret, Tuula og Heikki Arkela. Vi opplevde stor gjestfrihet og god innføring i finsk kultur-, mat-, og møtetradisjoner. Side 14

17 8 Distriktsråd arbeid DG hadde planlagt Distriktsrådsmøter: 23/5-07, 13/9-07, 24/1-08 og 22/5-08. To av møtene måtte kanselleres da flere rådsmedlemmer meldte forfall. Distriktsrådet skal behandle saker av prinsipiell karakter. Det er mulig at denne organisasjonsformen ikke er godt nok utviklet, eller at arbeids- og ansvarsområdene ikke er klart nok definert. DG i samarbeid med Ledergruppa arbeider med organisasjonsstrukturen for om mulig å spisse profilen, og å få fram saker som skaper større interesse i rådet. Her ligger en klar utfordring for neste rotaryår. 9 Assisterende guvernører arbeid AG skal hjelpe guvernøren med å utvikle aktive klubber. - AG skal etter ønske - ha lederansvar i div. komitearbeid - støtte presidentens planlegging og nedfelle Kubbens planer og mål (KPM). - besøke klubbene i sitt område,-spesielt mellom Motivasjonsseminaret i januar og PETS i mars. - støtte presidenten i å utarbeide Sluttrapport. Rapporten sendes DG og klubbarkivet. - gi veiledning i organisasjonsbygging. - legge til rette for at Rotaryskolen tas i bruk - støtte samarbeidet mellom klubbene. (Intercitymøter og flerklubb-prosjekter er gode virkemiddel.) - delta i distriktets større møter, samt arbeide for sunn TRF- og medlemsutvikling. - støtte presidenten for å utvikle gode rapporteringsrutiner. Ansvar: Være coach / mentor for klubbenes presidenter, sekretærer, kasserere og andre nøkkelpersoner i området. Formidle retningslinjene i RI s og distriktets planer og mål for kommende rotaryår. Oppmuntre presidenter og styrer til å forberede og gjennomføre et godt rotaryår. Motivasjonstreffet, PETS og Distriktsamlingen: Lede drøftingen i områdegruppene. I samarbeid med innkommende presidenter utvikle planer og gode samarbeidsrutiner for oppstart av det nye rotaryåret. Under planleggingsfasen januar-mai 2007: Støtte planleggingen for innkommende presidenter. Gjennomgå bruk av Klubbens planer og mål (KPM) Oppfordre til drøfting av oppgaver og fremme målforståing. Målene skal være utfordrende, målbare og oppnåelige innen gitte tidsrammer. I Rotaryåret : Lede områdemøter der presidentene legger fram aktivitetsstatus. Støtte guvernøren i forbereding av klubbesøk. Lytte til problemer og spørsmål som klubblederne tar opp. Løsninger søkes i samarbeid med guvernøren. Oppfordre presidentene til å levere sin årsrapport til guvernøren innen utgangen av rotaryåret. Side 15

18 Konklusjon: AG`ene har lagt ned stor arbeidsinnsats gjennom året. Viktig rotaryarbeid er gjennomført. DG og AG`ene har hatt et nært og godt samarbeid. DG`ene sitt viktige og tilretteleggende arbeid kan knapt vurderes høgt nok. Denne nyskapingen (AGfunksjonen) er til stor nytte for distriktet og til stor avlasting for DG. 10 Norsk Rotary Forum (NORFO) Norsk Rotary forum (NORFO) er et service- og samarbeidsorgan for de 7 rotarydistriktene i Norge. NORFO består av de til enhver tid sittende 7 Distriktsguvernører, samt et arbeidsutvalg som etter registreringen i Brønnøysund nevnes som styret. Foruten styremøtene er NORFO`s viktigste møter, Høstmøtet og Vårmøtet, der DG`ene møtes for å gjøre vedtak i framlagte saker. Sentrale saker i siste år har vært: - Strategiarbeid - Evaluering av NORFO som redskap for distriktene - Rapport fra firma, Pricewater House Coopers behandles på Høstmøtet i år - Regnskap- og budsjett (rutiner og resultat) - Den norske web-sida - Registreringsrutiner - Arrangør for den norske GETS - Utgi Norsk Rotary Årbok (Matrikkelen) - m.m. 11 Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret 07/ Endringer Få endringer er registrert dette rotaryåret. Klubbene bør likevel merke seg: - Korrekt registrering av medlemstall på den norske- og på RI` webside den 1. juli. Faktura for kontingent som skrives ut, er iht. denne registreringen. Ellers skal korreksjoner vedr. registrering foretas umiddelbart. Dette gir best og mest korrekt bilde av klubb og distrikt. - Medlemskap. Det finnes to typer medlemskap, Aktive medlemmer og honorære medlemmer. Honorære (æresmedlemmer) skal ikke stå oppført i medlemslistas ordinære del. Honorære medlemmer føres på egen linje i den norske databasen. Honorære medlemmer står oppført under medlemslista for hver klubb i årboka. Denne type medlemskap bør likevel ha tilsvarende informasjon som de aktive medlemmene, ikke bare navnet på det honorære medlemmet. - Organisasjonskartet revideres. Dette arbeidet fortsetter i det nye rotaryåret Nye aktiviteter Ungdomsarbeidet. Rotaract har hatt et godt år. Varna Rotaract klubb, chartret i juni i fjor. I vår ble enda en ny Rotaract klubb, NeRO, chartret på Lillestrøm. Distriktet skylder Svein Jansverk, leder for denne tjenesten, stor takk for intensivering av dette viktige arbeidet. Vi vet at det arbeides for Rotaract klubber også i andre områder. Vi nevner spesielt område A og område B. Rotaryskolen. Rotaryskolen er ofte besøkt på vår web.side. Rotaryskolen utvikles, et stort og verdifullt arbeid. Side 16

19 Seminarvirksomhet. Seminarer for rekruttering og internasjonalt arbeid er gjennomført i månedsskiftet aug./sept. Målet er at ledere for alle klubb-komiteene skal utvikle nye ideer og metoder for et bedre komitearbeid. 12 Klubb- og Medlemsutvikling - Årsrapport Det er holdt to seminarer vedr. medlemsutvikling i august ett i Skedsmo og ett i Rakkestad. Det er også utarbeidet og sendt lister over tidligere deltakere på RYLA, GSE og Ungdomsutveksling til alle klubber. Disse listene vil bli oppdatert og sendt ut til alle klubbene hvert år framover. Listene er laget på klubb-basis slik at det er enkelt for de respektive klubbene å se hvilke ungdommer som har vært deltakere opp gjennom årene, og som etter hvert eventuelt kan være modne for et medlemskap i sin tidligere sponsorklubb. Etter henvendelse fra Ås-, Rakkestad- og Gjersjøen rotaryklubber ble disse besøkt , og vedr. temaet medlemsutvikling. Plan for Medlemsutvikling i er utarbeidet. Kjeller, Arne Besseberg Medlemstall i klubbene tilgang / avgang Ant. medlemmer Antall medlemmer Endring pr. 1/ pr. 1/ Askim Aurskog-Høland Borge Bundefjorden Drøbak Eidsvoll Eidsvoll Syd Enebakk Follo Syd Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Fredriksten Gamlebyen/Fredrikstad Gardermoen Gjersjøen Halden Hobøl-Spydeberg Hvaler Jeløy Jessheim Kløfta Kolbotn Kråkerøy Langhus Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Moss Side 17

20 Mysen Nannestad Nesodden Nittedal Nordby Onsøy Oppegård Rakkestad Rolvsøy Rygge Råde Sagdalen Sarpsborg Skedsmo Nord Skedsmokorset Ski Skjeberg Strømmen Sørumsand Trøgstad Tune Vestby Våler Østfold Ørje-Töcksfors Årnes Ås Totalt Tallmaterialet viser at D-2260 holder stillingen. Statistisk sammenligning er gjort med grunnlag i den norske databasen pr og RI databasen pr Som det framgår av grafen nedenfor, har distriktet en netto økning på 11 medlemmer. Grafen viser antall aktive medlemmer, registrert og aktive medlemmer registrert Endring av antall medlemmer i Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Endring /08 Side 18

21 Gjennomsnittsalderen i distrikt 2260 er 61,4 år. Årsaken til nedgang i alder er spesielt tre forhold. Opptak av flere yngre medlemmer Opptak av yngre/kvinnelige medlemmer Æresmedlemmer tatt ut av Medlemslista Active Tilgang / avgang 18 klubber har dette rotaryåret en netto økning i medlemstallet 11 klubber har konstant medlemstall, - holder stillingen 25 klubber har nedgang i medlemstallet. Størst medlemsvekst: Rolvsøy Rotaryklubb har en netto økning med 9 medlemmer Rakkestad Rotaryklubb, netto økning med 6 medlemmer Lørenskog Vest Rotaryklubb, netto økning med 5 medlemmer Kløfta Rotaryklubb, netto økning med 5 medlemmer Kvinneandelen. 14 % kvinner i norske rotaryklubber. D-2260 har 13,4 % kvinner Alle klubber i Akershus har kvinnelige medlemmer 19 av 24 klubber i Østfold har kvinnelige medlemmer 13 Opplæring og kommunikasjon Årsrapport Rotaryåret Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven Opplæringslederens arbeidsoppgaver i distrikt 2260 har vært under betydelig utvikling de senere år. Denne årsrapporten er et sammendrag av de arbeidsoppgaver opplæringslederen har vært engasjert i rotaryåret Kurs og Seminarer Seminarer om klubb- og medlemsutvikling Opplæringslederen har bidratt til programsammensetningen og gjennomføringen av 2 seminarer om Klubb- og medlemsutvikling. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 22. august 2007 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 29.august for klubbene i Østfold. Totalt var det 47 rotarianere til stede på disse 2 seminarene. Seminarer om Rotary Foundation Opplæringslederen har bidratt til programsammensetningen og gjennomføringen av 2 seminarer om Rotary Foundation. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 23. august 2007 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 30. august for klubbene i Østfold. Totalt var det 35 rotarianere til stede på disse 2 seminarene. Side 19

22 Andre seminarer I tillegg til foranstående har opplæringslederen bidratt til programutviklingen og gjennomføringen av følgende seminarer i rotaryåret: Motivasjonsseminar -målgruppe innkommende presidenter District Team Training Seminar -målgruppe distriktsråd, distriktsadministrasjon, ass. guvernører og ledergruppe President Elect Training Seminar -målgruppe innkommende presidenter Distriktssamling -målgruppe innkommende presidenter, sekretærer, kasserere og andre fra klubbene som ønsker å delta Kurs for sekretærer og kasserere Det ble ikke avviklet egne kurs for sekretærer og kasserere, men i forbindelse med Distriktssamlingen ble det avholdt særskilte møter for disse tillitsvalgte hvor deres arbeidsoppgaver ble grundig gjennomgått og diskutert. Rotaryskolen Det er i løpet av rotaryåret avholdt 1 møte i opplæring- og kommunikasjonskomiteen. Rotaryskolen er videre utbygget. Gjennomførte seminarprogrammer i rotaryåret og en del av forelesningene er presentert under Rotaryskolen. Guvernørenes støttedokumenter I ledergruppen møte i november 2007 fremmet Distriktsguvernør Johan Hovdedalen forslag om å få utarbeidet en del dokumenter som kunne være til støtte for innkommende guvernører i distrikt Ledergruppen ga sin tilslutning til forslaget og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av distriktsguvernør Johan Hovdedalen, ass.guvernør Bjørn Lunde og opplæringsleder Ole- Ludvik Kleven for å gjennomføre arbeidet. Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven ble valgt til å lede arbeidet. I rotaryåret er det utarbeidet følgende 6 dokumenter: Guvernørenes arbeidsoppgaver i Rotary Distrikt 2260 Guvernørenes håndbok diposisjon Guvernørenes årsrapport disposisjon Guvernørenes klubbesøk huskeliste Distriktskonferansen praktiske forhold og rammeprogram Presidentåret i Rotary Arbeidet har vært tidkrevende og er den vesentlige årsaken til at noen av opplæringslederens øvrige arbeidsmål ikke fullt ut ble innfridd i rotaryåret Side 20

23 Diverse møter I tillegg til foranstående har opplæringslederen deltatt i møter arrangert av distriktet. Dette har vært møter i ledergruppen, møter i distriktsrådet, møter med ass.guvernører mv. Videre har opplæringslederen hatt orienteringer om Rotaryskolen på en del klubbmøter i distriktet. Opplæringslederen har deltatt i RYLA-komiteens arbeid hva angår programutvikling. Ås, den 01.august Ole-Ludvik Kleven 13.2 RYLA Rotary Youth Leadership Award Ryla-komiteen : Leder Helge Normann Gardermoen Rk Karsten Thorvaldsen Gardermoen Helge Skiaker Gardermoen Bjørn Løvstad Jessheim Mette Boquist Jessheim Odd Trones Kløfta Steinar Wøllo Kløfta Komiteen har holdt 15 møter i perioden. Mål- og Strategiplaner ble utarbeidet før første Ryla- Seminar Komiteen gikk igjennom alle evaluerings- skjemaene fra deltakerne på Ryla-Seminaret Dette la grunnlaget for RYLA-kurset Programmet ble gjennomført i sin helhet. Alle foredragsholdere og gjester kom iht. avtale. Det var 33 deltakere på dette seminaret. Alle var meget interesserte og engasjerte. Det var en klubb (Drøbak RK) som hadde betalt for en deltaker som pga. av misforståelse dessverre ikke var til stede. Denne ungdommen deltar på neste års Ryla- seminar uten videre kostnad for sponsor-klubben. Rotaract har mottatt komplett deltakerliste. Regnskapet ser ut til å gå i balanse. Ryla- komiteen takker for 2 flotte arbeidsår. Komiteen ønsker den nye Ryla komiteen lykke til. Helge Normann Leder Ryla komiteen 13.3 Foredrag Ei lang rekke foredrag er utviklet og framført i rotaryåret. Distriktet søker å katalogisere ferdig utarbeidde foredrag. Liste over villige foredragsholdere gjøres tilgjengelig. Dette vil bli en service for klubber som ønsker å gjøre bruk av tjenesten og ny mulighet for innføring i rotary-verdiene Administrative rutiner og seremonier. Distriktsguvernøren nedsatte ei arbeidsgruppe for å utvikle administrative rutiner. Hensikten var i første rekke å gjøre arbeidet for framtidige DG`er enklere. Arb.gruppa ble ledet av DT, Ole Ludvik Kleven. Gruppa besto ellers av DG Johan Hovdedalen og AG Bjørn Lunde. Praktiske rutiner, rammeplaner og maler for div. seremonier er på plass. Side 21

24 Dette arbeidsmaterialet foreliger: - Guvernøråret - Forberedelser og gjennomføring - Distriktsguvernør Nomine (DGN) - Distriktsguvernør Elect (DGE) - Distriktsguvernør (DG) - Distriktsguvernørens arbeidsoppgaver - Nominering av D-guvernør- prosedyre for nominasjonsprosessen - Guvernørens Håndbok - Guvernørens Årsrapport - Guvernørens huskeliste ved klubbesøkene - Klubbens Planer og mål - Møter / Aktiviteter Mål, midler og resultat for guvernøråret. - Rammeprogram for: - Motivasjonsseminaret for klubbpresidenter - Dsitrict Team Training Seminar (DTTS) - President Elect Training Seminar (PETS) - President Elect Training Seminar (2) - Distriktssamlingen - Distriktskonferansen - Distriktskonferansen Praktiske rammer - Seremonier for: - Opptak av nye medlemmer - Presidentskifte - Guvernørskifte -Æresbevisninger Moment for tildeling m.m. 14 Rotary Foundation (TRF) 14.1 Givertjenesten D-2260 har jamn økning i Annual Giving Rotary Foundation Annual Giving US Dollar Side 22

25 Rotary Foundation Annual Giving: Klubbenes og enkeltpersoners bidrag til Annual Program Fund. Distrikt 2260: $ (Totalt $ ) $ $ $ $ Sakbehandling, bidrag og støtte til prosjekter PROTOKOLL for tildeling av DSG-midler rotaryåret DSG # Prosjekt A: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 24. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Ås RK til Sansehage ved Moertunet, datert 23. september 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 27. september Prosjekt B: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 08. oktober 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Gardermoen RK til Motorklubb Mogreina, datert 07. oktober 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 01. november Prosjekt C: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 30. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Rygge RK til Sansehage - fontene, datert 28. september 2007, innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 30. januar Prosjekt D: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 24. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Skedsmokorset RK til Forprosjekt Sansehage, datert 23. september 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 22. november Side 23

26 Prosjekt E: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 14. desember 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Langhus RK til Oppussing av Kirkestue, datert 12. desember 2007, kan innvilges med 5.637,- kroner. NOK 5.637,- ble overført til klubbens bankkonto , 14. januar Åpningsbalanse per 17. september 2007: NOK Utdelte midler til de 5 ovenfor nevnte prosjekter per 31. januar 2008: NOK Alle pengene er dermed fordelt og sluttrapport sendes Rotary International. Mysen / Nittedal 10. februar Johan Hovdedalen Distriktsguvernør John Røstad DRFC Chair 15 Samfunnsprosjekter Ei lang rekke samfunnsprosjekter er gjennomført i D En viser her til Klubbaktivitetene gjennom året. ( 19, side 28 m.fl.) 16 Distriktsprogrammer 16.1 Ungdomsutvekslingen 2007/08 To studenter har vært utvekslet med henholdsvis USA og Brasil. Anna Lunde Fjæstad, fra Råde RK, og Oda Moen Hurum fra Fredrikstad RK. Student fra Brasil i Fredrikstad RK og student fra USA i Råde RK. Studenten fra USA holdt ikke ut lenge i Norge, og reiste hjem etter bare få uker. Student fra Australia reiste hjem til avtalt tid ved juletider. Alle studentene var jenter. I løpet av året har flere klubber hatt besøk, eller hatt kontakt med DYEO. Mange nye YEO'er ønsker å gjøre en jobb og tar kontakt med distriktsansvarlig. Men det er ikke mange rotarianere som ønsker å være vertsfamilier. Det blir oftest bare ett besøk i klubben, eller en samtale med DYEO. I løpet av året har studenter vært med DYEO på 3 store arrangementer, distriktskonferansen, distriktssamlingen og Inner Wheels konferanse på Bristol. De er alltid gode ambassadører for ungdomsutveklingen. DYEO har deltatt med studenter på både høstkonferansen i Kristiansund og på felles møter og samlinger for studentene i Oslo juni DYEO har bistått med søknader og kvalitetssikret utvelgelsen av to studenter i løpet av høsten En student fra Råde RK til Brasil og en student fra Årnes RK til Australia. DYEO holdt ambassadørkurs for de to utreisende studenter i april I alt var det med 12 personer. Foreldre, rådgivere, YEO'er og presidenter var med på kurset. Side 24

27 Gode medarbeidere i distriktet har vært Per Erling Løkken, Skedsmo Nord, Trygve Rindal, Mysen RK og Øystein Mogensen, Gardermoen RK. Elsa Nysveen DYEO leder 16.2 GSE - komiteen D-2260 har deltatt i GSE utveksling med D Distrikt 5020 ligger på vestkysten av USA og Canada med Vancouver som en av storbyene. Vårt utgående Team bestod av: - Team Leder Hans Magnus Lie, 63 År, Rygge Rotary klubb - Elisabeth S. Hansen, 28 år, Barnevernet, Drøbak - Birgit Rognstad, 25 år, Personalkonsulent. Hurdal - Rannveig Damlien Nilsen, 27 år, Politi, Fetsund - Hilde Beate Nilsen, 29 år, lærer, Tistedal. Utvekslingen foregikk i tiden 2. mai til 2. juni Samtidig som norske GSE`ere var på tur, hadde vi teamet fra Distrikt 5020 på besøk hos oss. Vertsklubbene i Norge: - Fredriksten Rotary Klubb - Halden Rotary Klubb - Årnes Rotary Klubb - Jeløy Rotary Klubb - Nittedal Rotary Klubb - Skedsmo Rotary Klubb - Eidsvoll Rotary Klubb - Råde Rotary Klubb - Mysen Rotary Klubb Klubbene laget gode program hvor deltagernes yrker var godt ivaretatt. I tillegg tok Guvernør Johan Hovdedalen Team US/Canada på en flott tur til Bergen. Teamet var meget godt fornøyd med vårt opplegg. GSE komiteen: - Bjørn Brekke, Drøbak Rotary klubb,- komiteledeer - Rune Magnussen, Nannestad, Rotary klubb - Jan-Eddie Tinlund, Drøbak Rotary klubb - Lars Iversen, Lørenskog Rotary klubb Bjørn Brekke GSE-leder 16.3 Rotaract, I gleden over at distriktet i tok fatt i utviklingen av Rotaract igjen, og vi klarte å starte opp VARNA Rotaract 8.juni 2007, ville også DG Johan prøve nok en klubb i sitt år: NeRo-Rotaract. (Nedre Romerike) ble charteret 12.juni Litt historie. Det hele startet under Johans D.kfr. i sept.2007, hvor undertegnede med hjelpere fikk Side 25

28 anledning til å selge ideen med Rotaract for konferansen. Et interessert medlem fra Strømmen RC, Yvona Holbein, tok kontakt med meg etter møtet. Hun viste så stor interesse at vi ble enige om å kalle sammen til et møte i området, etter konferanse med AG Magne Yndestad. 18. sept gikk det mailer mellom Yvona og meg samt Magne og meg. Magne opprettet en arbeidsgruppe. Vi fordelte oppgavene med fremdriften etter våre kvalifikasjoner og erfaringer, og det hele var i gang. Noe tid tok det i starten fordi alle klubbene skulle motiveres og overbevises om behov og nytte av Rotaract. Utallige mailer passerte og møtevirksomheten i arbeidsgruppen startet 21. nov.07 i Skedsmo, etter et diskusjonsnotat til områdemøtet 3.okt. 12.des. arrangerte arbeidsgruppen et MOTIVASJONSTREFF, hvor sentrale Rotaractere møtte opp. I alt ble det holdt 10 arbeidsmøter i Skedsmo, med forskjellige deltakere, og skrittvis utarbeidet vi fremdriften for etableringen av NeRo-Rotaract. For ikke å bli bitt av utsettelsesbasillen, bestemte vi tidlig at charterfesten skulle avholdes 12.juni 2008, slik at vi måtte fordele de mange skritt i utviklingen nøye for å rekke tidsfristen vi hadde satt. Som vi nå vet, ble det en gedigen charterfest i Lillestrøm i DoktorGården med 14 stolte Rotaractere, DG Johan, alle 8 presidentene og arbeidsgruppen. Charterbrev ble overlevert NeRo Rotaracts charter-president, Charlotte Ruste, av DG Johan, som også satte Rotaract-pins på alle de nybakte rotaracterne i sin fineste stas. Flotte taler og gaveoverrekkelser fra samtlige klubb-presidenter og andre. En vellykket og verdig avslutning på en travel tid for arbeidsgruppen, som jeg gjerne vil uttrykke glede i samarbeidet vi etter hvert fant etter hvert som vi ble kjent med hverandre. Noen refleksjoner jeg har gjort meg etter en relativ sentral stilling jeg har hatt, både som koordinator og den internasjonale kontakten til RI og andre for Varna- og NeRo-Rotaractere, samt Lillestrøm Rotaract i 1973 og Nesodden Rotaract i begynnelsen av 90-årene.: 1) Jeg anbefaler flere klubber bak hver Rotaractklubb. La oss foreløpig satse på områdedelingen vår, prøve å få alle klubbene i et område til å gå sammen om sin Rotaractklubb. Om vi klarer og etablere en i hvert område blir det 8 Rotaractklubber i D.2260 til å begynne med. En videre utvikling tar man så deretter. 2) Motivere og overbevise RC-presidentene om nytten og behovet for Rotaract. En Rotaracters pensjonsalder i bevegelsen er 30 år. Glimrende alder for å tas opp i Rotary. 3) Hver klubb velger / utnevner sin gründer til arbeidsgruppen. 4) Gruppen bør ledes av Distriktets Rotaract-ansvarlige som fordeler oppgavene, gjerne sammen med AG. 5) Starte gruppe-arbeidet senest i september. 6) Sette opp en klar fremdriftsplan og budsjetter, med beløp fra distriktets DG. 7) Gruppen må, gjennom sine gründere minne sine presidenter om å nevne Rotaract i begynnelsen av alle Rotarymøter, forslag til medlemmer etc., slik at alle klubbmedlemmene føler at de er med på tilretteleggelsen av sin klubbs Rotaractclub. 8) Gründerne informerer sine respektive RC-er på møtene om fremdriften av Rotaractklubben. 9) Bestemme navn og charterdato, slik at alle har noe å glede seg til. Når klubben er charteret, er den et medlem av den verdensomspennende Rotary International. Dette betyr bl.a. at: 10) DG må legge inn sitt besøk i Rotaractklubbene, som i Rotaryklubbene 11) DG må avsette en fast spalte i sine månedsbrev, som alle finner lett fram til, merket for eksempel: Vet du at og deretter noen ord om Rotaract klubbene i området. Side 26

Pre- PETS President Elect Training Seminar

Pre- PETS President Elect Training Seminar Pre- PETS President Elect Training Seminar Torsdag 8. januar, Fredriksten Hotell Åpning og møte med øvrige klubbpresidenter Hva er forventet resultat av seminaret? Jon Ola Brevig (DGE) Hensikten med samlingen

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Vinteren er kommet mange steder allerede og

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 11. Mai 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 11. Mai 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 11. Mai 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. Endelig har sommeren kommet og vi har

Detaljer

Er en ny rotarianer født?

Er en ny rotarianer født? Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 10. April 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. Våren lar vente på seg, men det skjer

Detaljer

Månedsbrev nr.8 februar 2014

Månedsbrev nr.8 februar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.8 februar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Vinteren henger i akkurat slik den bruker å gjøre. Vi gleder oss over at mars kommer med sørpe

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Jeg var i Enebakk RK i går kveld. Det var hyggelig å høre at de er i full aktivitet til tross for

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009 Åge Bjor Guvernør Dette er noen av framtidens Rotarianere. Disse deltok på årets RYLA. Mange gode tilbakemeldinger tyder på at vi har hjulpet mange

Detaljer

Guvernørens månedsbrev. Nr. 11 - Mai 2010

Guvernørens månedsbrev. Nr. 11 - Mai 2010 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 11 - Mai 2010 DG Ulf S. Henriksen Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO): www.rotary.no Pt. DG Åge DG Ulf 125 000 kroner til POLIO+

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 1, juli Til distribusjon til medlemmene

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 1, juli Til distribusjon til medlemmene Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NOR- FO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Det er oversendt 125 000 kr til Pikeskolen. Like under 120 000 kr fra klubbene og et lite

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2009 2010 Ulf S. Henriksen Guvernør Åge Bjor Pt. guvernør Hyggelige glimt fra Rotaryåret 2009-2010 Leder av rotaractdistriktet Charlotte Ruste Årets RYLA kurs

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2009-2010 www.d2260.rotary.no ULF S. HENRIKSEN GUVERNØR Hva er Rotary? Rotarys verdigrunnlag, motto, formål og fire-spørsmålsprøven er godt beskrevet i Norsk

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Rotary Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr 10 - april 2012 Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo Kløfta Rotaryklubb Til distribusjon blant medlemmene Vær miljøbevisst og vurder nødvendigheten av å skrive

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Månedsbrev nr. 9. Mars 2013

Rotary Distrikt 2260. Månedsbrev nr. 9. Mars 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 9. Mars 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. En av tiårets flotteste påsker i vårt

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary Jan Sverre Hanssen November er måneden for The Rotary Foundation. 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 6, desember 2010. Klubber som ikke har betalt fakturaen som forfalt 30. juni innen 31.

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 6, desember 2010. Klubber som ikke har betalt fakturaen som forfalt 30. juni innen 31. Rotary Distrikt 2260 Guvernørens Månedsbrev Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: Nr. 6, desember 2010 Til distribusjon til medlemmene Aktuelt fra RI: Spesialpriser

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2012-2013 www.d2260.rotary.no JAN EDDIE TINLUND GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktsguvernørens forord 3 Kort informasjon

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 7. Januar 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 7. Januar 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 7. Januar 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Januar er over, dagene blir lengre og vi er tilbake til business as usual.

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 3, september 2010. Til distribusjon til medlemmene

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 3, september 2010. Til distribusjon til medlemmene Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Guvernørens Månedsbrev Nr. 3, september 2010 Til distribusjon til medlemmene Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2013 2014 ELSA MARGARETH NYSVEEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no 1 INNHOLD TAKK TIL ALLE SOM HAR ARBEIDET MED TEMAET 3 DISTRIKTET HAR JOBBET ETTER ROTARY INTERNASJONALS

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Rotary distrikt 2260. Månedsbrev nr.1 juli 2013

Rotary distrikt 2260. Månedsbrev nr.1 juli 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.1 juli 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner i distriktet! Fra 1.juli 2013 har jeg gleden av å bære guvernørkjedet i Rotary distrikt 2260.

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Rotary Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr 5 - november 2011 Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo Kløfta Rotaryklubb Til distribusjon blant medlemmene Vær miljøbevisst og vurder nødvendigheten av å skrive

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 5 - November 2009 DG Ulf S. Henriksen Fungerende distriktsguvernør: IPDG Åge Bjor aaehe-b@online.no Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO):

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2013-2014 www.d2260.rotary.no ELSA MARGARETH NYSVEEN GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktguvernørens forord 3 Rotarys formål

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Guvernørens månedsbrev. Nr. 10 - April 2010

Guvernørens månedsbrev. Nr. 10 - April 2010 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 10 - April 2010 DG Ulf S. Henriksen Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE ansvarlig

Detaljer

Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016

Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016 Gunnar Kvalsund Guvernør 2016/2017 Distrikt 2305 Medlem av Giske RK Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016 Det er en glede å kunne invitere til årets distriktskonferanse og årsmøte, som denne

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 3. September 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 3. September 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 3. September 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Høsten har gjort sin ankomst, dagene blir

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Referat fra President Elect Training Seminar (PETS) fredag 25. mars 2011 Møtested: Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsguttua 12, 2022 Gjerdrum Møtetid: 16.00 20.00 Møteleder:

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2005-2006 HERMAN STABELL GUVERNØR Rotary International Håndbok for Distrikt 2260 Denne håndboken er den fjerde i rekken etter at PDG Arne Gundersen presenterte

Detaljer

Guvernørens månedsbrev. Nr. 9 - Mars 2010

Guvernørens månedsbrev. Nr. 9 - Mars 2010 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 9 - Mars 2010 DG Ulf S. Henriksen Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Pt. DG Åge DG Ulf Fra vårt GSE-team i Austalia har vi fått en rapport fra leder Jan

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Rotary International Distrikt Protokoll fra Generalforsamlingen 17. september 2010

Rotary International Distrikt Protokoll fra Generalforsamlingen 17. september 2010 Rotary International Distrikt 2260 Protokoll fra Generalforsamlingen 17. september 2010 Sak 1 Konstituering Konstitueringen fram til og med sak 1 a ble ledet av DG Steinar Wøllo. a) Valg av møteleder IPDG

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 06.02.2010 kl. 1100 1300 på Bårdshaug Herregård, Orkanger Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar Informasjon,

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Denne arbeids- og milepelplan for klubbkasserere er utarbeidet av Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb leder Jan

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Nr. 4 - Oktober 2009

Nr. 4 - Oktober 2009 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 4 - Oktober 2009 DG Ulf S. Henriksen Fungerende distriktsguvernør: IPDG Åge Bjor aaehe-b@online.no Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Referat fra distriktskonf.:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Guvernørens månedsbrev oktober-desember 2015

Guvernørens månedsbrev oktober-desember 2015 Distriktsguvernør 2015-2016 - D 2260 Jon Ola Brevig, Fredriksten Rotaryklubb Brekkerødlia 116, 1782 Halden Telefon: +47 906 43 429 jbrevig@online.no Halden, 2015-12-31 Guvernørens månedsbrev oktober-desember

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

Lørenskog Rotaryklubb. Innkomne presidents møte 16. april 2015 Johan Henrik L orange

Lørenskog Rotaryklubb. Innkomne presidents møte 16. april 2015 Johan Henrik L orange Lørenskog Rotaryklubb Innkomne presidents møte 16. april 2015 Johan Henrik L orange AGENDA RI presidentens Tema og føringer for 2015-2016 Organisering av LRK for 2015-2016 LRKs presidents tanker og innspill

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Mars er Literacy Month

Mars er Literacy Month Jan Sverre Hanssen Distriktsguvernør 2014/2015, Distrikt 2260 Mars er Literacy Month 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Guvernør : Lena J Mjerskaug, Enebakk Rotaryklubb Nr. 8, februar 2011

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Guvernør : Lena J Mjerskaug, Enebakk Rotaryklubb Nr. 8, februar 2011 Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NOR- FO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE

Detaljer

PHF til Helena Tengblad

PHF til Helena Tengblad Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 3 - September 2009 DG Ulf S. Henriksen Distriktsguvernøren: ulf.henriksen@bluezone.no Distriktets hjemmeside: Her kan du nå også få deg en god latter. (se månedsbrevets

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 1 Disposisjon Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb Rotary. Hva er det? Rotary Klubb. Hva er det? Komitearbeid. Hva er det? Rotary Prosjekter.

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Område A - Internasjonale prosjekter 12865 Fredriksten 12870 Halden 12897 Rakkestad 12901 Sarpsborg 12905 Skjeberg Myggnettprosjektet 12908 Tune Vann-

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: 13.12.2006 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende

Detaljer

Årsmelding for klubbåret 2011-2012

Årsmelding for klubbåret 2011-2012 Årsmelding for klubbåret 2011-2012 1) Generelt Som forberedelse til rotaryåret 2011-2012 sendte klubben inn dokumentet «klubbens planer og mål (KPM) i mai 2011 til Distriktet. Hovedmålene for klubben var:

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer