ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

2 ROTARY SHARES Vi deler: - vår tid - våre midler - vår omtanke - våre ressurser

3 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Guvernør Johan Hovdedalen Gode rotarianere! Rotaryåret ble et godt år for distrikt Vi er så heldige å ha en god og velordnet organisasjon. Vårt distrikt har gode rutiner, sikre overleveringer fra et år til et annet. Forbereding til året fulgte stort sett samme mønster som tidligere. Aktive medarbeidere som har gått løypa før, var til stor hjelp og støtte for guvernøren. Temaet: ROTARY SHARES rotarianere deler - la grunnsteinen for arbeidsformer og oppgavedeling. De tre mest sentrale emnene har vært - Medlemsrekruttering - The Rotary Foundation (TRF) - Ungdomsarbeid D-2260 har lykkes med sin medlemsrekruttering. Det eneste distriktet i Norge som kan vise til netto økt medlemstall. Vi nådde ikke 3 % netto økning, men vi holdt stillingen. Satsing på Rotary Foundation ga godt resultat. Distriktet har klart et større beløp til TRF enn det som var budsjettert. Varna Rotaract, juni 2007 og NeRO Rotaract juni 2008, er flotte tilskudd og legger et godt grunnlag for medlemsutviklingen. Ungdomsutvekslingen er viktig. Her skulle vi gjerne hatt flere utvekslingsstudenter, men program og planer ligger klare. Vi venter oss mye fra dette arbeidet i åra som kommer. T A K K! Rotaryåret 2007/08 ble et rikt år. Vi fikk være med på mye. Nye venner. Nye kontakter i innog utland ga oss videre horisont. Takk til alle som har gjort rotaryåret vellykket. Spesiell takk til klubbene og alle tillitsvalgte. Klubbesøkene ble ei sammenhengende festreise. God mottakelse og tett kontakt med klubbledere og enkeltmedlemmer. Takk til Distriktsrådet, Ledergruppa, Administrasjonen og Assisterende guvernører. Dere har utviklet organisasjonen dette året. Med gode ønsker for et aktivt distrikt gjennom mottoet: Service Above Self! Johan Hovdedalen Side 1

4 Rotary Distrikt 2260 Guvernørens årsrapport Innhold 1 Innledning Innhold Visjoner Mål og resultater for rotaryåret Distriktsråd og distriktsadministrasjon Distriktskomiteer Møter og seminarer Governor Elect Training Seminar GETS Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute Motivasjonsseminar International Assembly District Team Training Seminar President Elect Traning Seminar Distriktssamlingen Rotary International Convention Guvernørskifte Distriktskonferansen Rotary Zone Institute Distriktskonferansen i Distrikt 2300, Norge Distriktskonferansen i Distrikt 1380, Finland Distriktsråd arbeid Ass.Guvernører - arbeid Norsk Rotary Forum Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret Klubb- og medlemsutvikling Opplæring og kommunikasjon Kurs- og seminarer RYLA Rotary Youth Leadership Award Foredrag Administrative rutiner og seremonier Side 2

5 14 Rotary Foundation Givertjenesten Saksbehandling, bidrag og støtte til prosjekter Samfunnsprosjekter Distriktprogrammer Ungdomsutvekslingen GSE Group Study Exhange Rotaract Tall Ships Races Distriktsadministrasjon Distriktssekretær Distriktskasserer Månedsbrev Lovrådet Klubbaktiviteter gjennom rotayråret Priser RI-presidentens hedersbevis Membership Development and Extension Award Recognition of Smaller Club Membership Growth Vedlegg A Regnskap for D-2260 med noter og revisormelding B Tiltaksfondets årsrapport og regnskap C Guvernørens klubbesøk D Medlemsutvikling E Frammøtestatistikk F Deltakere RYLA G Innbetalinger til RF H Rotary Foundation Share District Designated Fund prosjekter I Protokoll fra Generalforsamlingen J Handicamp Norway fra årsmeldingen K Distriktsguvernører distrikt L Vedtekter for D M Vedtekter for Rotary s Tiltaksfond i D Side 3

6 3 Visjoner Rotary International, D-2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 4 Mål og resultater for rotaryåret - 3 % økning i medlemstallet - Økt innsats for TRF - Ungdomsarbeidet prioriteres - Kvinnelige medlemmer i alle klubber - Familien inn i rotaryarbeidet - Åpne Rotary for omverdenen - utvikle og styrke samarbeidet mellom klubbene - utvikle det indre klubbmiljøet - Deltaking i Distriktsprogrammene - Utvikle gode administrative rutiner Det er ikke enkelt å nå alle målene. Distriktet valgte dette året å vektlegge de tre første. Vi viser til punkt 12 Klubb- og medlemsutvikling i denne Årsrapporten der det gjøres rede for måloppnåelse og utvikling. Grafen nedenfor er gjengitt fra NORFO statistikk for klubbutvikling for norske Rotaryklubber. Endring av antall medlemmer i 2260 Side 4

7 Rotary Foundation (TRF) har et godt resultat. Distriktet har mer enn oppfylt budsjettet. Viser til eget regnskap for TRF - innsatsen i denne rapporten. Ungdomsarbeidet står også sterkt etter chartring av nye Rotaract klubber. Mosseregionen har chartret Varna Rotaract og Nedre Romerike NeRO Rotaract klubb. Det arbeides godt med å forberede oppstart av en eller to klubber sør i Østfold. Rotaract med aldersgruppa år arbeider lettest der det finnes et høgskolemiljø. Det er også gjort visse framstøt for ungdomsarbeidet i Indre Østfold, men det ser ut til at der høgere utdanningstilbud mangler, er det vansker med å holde på ungdommen i dette alderssiktet. Derimot vil det være lettere med etablering av en Interact klubb. Tanken bearbeides. 5. Distriktsråd og distriktsadministrasjon LEDERGRUPPA: Distriktsorganisasjonen DG Johan Hovdedalen Mysen RK Telef.: / Olaf Funderuds vei 2, e-post: 1850 Mysen DGE Åge Bjor Tune RK Telef.: / Bjorveien 120 e-post: 1712 Grålum DGN Ulf Sigurd Henriksen Nittedal RK Telef.: / Ånebyveien 42, e-post: 1484 Hakadal Side 5

8 IPDG Morten Bjerkan, Lørenskog RK Telefon: / Lille Frøens vei 8, e-post: 0371 Oslo Opplæringsleder: PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK Telefon: / Landåskollen 18, e-post: 1430 Ås Tiltaksfondet; IPDG Morten Bjerkan Lørenskog RK Telefon: / e-post Administrative rutiner: PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK Telefon: / e-post: Distriktsråd Leder: DG Johan Hovdedalen Medlemmer: DGE Åge Bjor Tune RK DGN Ulf S. Henriksen Nittedal RK IPDG Morten Bjerkan Lørenskog RK Opplæringsleder - PDG Ole-Ludvik Kleven Ås RK Medlemsutvikling - Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Rotary Foundation - DRFC John Røstad Nittedal RK Samfunnsprosjekter - PDG Gunnar Eigeland Nittedal RK Distriktsprogrammer Åge Bjor Tune RK ASSOSIERTE MEDLEMMER: International Inner Wheel, Distrikt 31 Distriktspresident 07/08 Marit Stabell, Lillestrøm Inner Wheel Telefon: / Lurudveien 30, E-post: 2020 Skedsmokorset Rotaract Distrikt 2310 og 2260 Distriktspresident 07/08 Kathrine Tåsåsen, Kolbotn Rotaract K Telefon: Jordbærsletta 28, E.post: 1410 Kolbotn 6 Distriktskomiteer Medlemsutvikling: Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Telefon: / Kløverenga Terr asse 6, E-post: 2007 Kjeller Nye klubber: Morten Bjerkan, Lørenskog RK Telefon: / Lille Frøens vei 8, E-post: 0371 Oslo Opplæring og kommunikasjon: Rotaryskolen i Distrikt Komittens hovedoppgave er å utvikle en serie kurs m.v.som klubbene selv kan benytte til intern opplæring og kompetanseutvikling for sine medlemmer: Side 6

9 Koordinator og utviklingsleder: PDG Ole-Ludvik Kleven Ås RK Telefon: / e-post: Introduksjon til Rotary: Bjørn Olav Dufseth Oppegård RK Telefon: / E-post: Informasjon og samfunnskontakt: Jan A. Vatn Gamlebyen Fredr. RK Telefon: / e-post: Klubb- og medlemsutvikling: Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Telefon: / E-post: Mentoring for Ungdomsbedrifter og Elevbedrifter: Hans Martin Larssen Langhus RK Telefon: / e-post: Bevisstgjøring av Rotarys ledere: Finn Kolstø Gardermoen RK Telefon: / E-post: RYLA lederkurs for ungdom: Helge Normann Gardermoen RK Telefon: / E-post: Ole Ludvik Kleven -D-rådets reprt. Ås RK Telefon: / e-post : Nettportal for kursene: Eugen Landeide Lillestrøm RK Telefon: / e-post: Rotary Foundation: DRFC CHAIR John Røstad Nittedal RK Telefon: / Likollen 21, E-post: 1481 Hagan Samfunnsprosjekter: Leder / District Resource Group Coordinator: PDG Gunnar Eigeland Nittedal RK Telefon: / Ø. Huseby 2 E-post: 1482 Nittedal Ressurs- og kontaktpersoner for prosjekter: Internasjonale prosjekter: Helse (Myggnett): Tom Gulliksen Kråkerøy RK Telefon: / E-post: Vann: Jan Øyvind Johansen Nannestad RK: Telefon: / E-post: Lokale prosjekter: Arne Sæther Trøgstad RK Telefon: / E-post: Lese- og skriveferdigheter, lokalt og internasjonalt: Side 7

10 Distriktsprogrammer: Rolf Theil Nittedal RK Telefon: / E-post: Leder/koordinator: Åge Bjor Tune RK / Bjorveien 120 e-post: 1712 Grålum Nestleder/koord.Ulf Sigurd Henriksen Nittedal RK Tlf / Ånebyveien 42, e-post: 1484 Hakadal GSE: Bjørn Brekke Drøbak RK Telefon: / Seljevn. 5 e-post: 1440 Drøbak RYLA: Helge Normann Gardermoen RK Telefon: / Smedalsveien 9 e-post: 2050 Jessheim Tall Ships` Races: Arild Klemsdal Fredrikstad RK / Fr. Nansensv. 9, 1605 Fredrikstad E-post: Rotaract: Svein Jansverk Råde RK Telefon: Saltnesveien 334 E-post: 1642 Saltnes Ungdomsutveksling: Elsa M. Nysveen Årnes RK Telefon: / Hvamsmoen,, 2165 Hvam e-post: DISTRIKTSADMINISTRASJON: Distriktsekretær: Carl Peter Løken Mysen RK Telefon: / Bakkelivn 25 A 1850 Mysen e-post: Distriktskasserer: Halfdan Lie, Mysen RK, Telefon: / Boks 193, 1851 Mysen IT DICO: Knut Berg Lørenskog RK Telefon: / Auduns vei 2, e-post: 1470 Lørenskog Månedsbrev,- redaktør: Erik Skauen, Mysen RK Telefon: / Hølandsveien 20, ktr Trøgstad E-post: Web-redaktør : Eugen Landeide Lillestrøm RK Telefon: / Karisveien 24 e-post: 2013 Skjetten Informasjon: Jan A. Vatn, Telefon: / Skrenten 1, Gamlebyen/Fredrikstad RK e-post: Side 8

11 1639 Gamle Fredrikstad Distriktskonferansen: Leder: Jens Øystein Homstvedt Mysen RK Telefon: / Solberg, e-post: 1878 Hærland ASSISTERENDE GUVERNØRER: Region Østfold: Område A Anne Marit Boberg Fredriksten RK Telefon: / Torpum 1789 Berg e-post: Område B Reidar S. Kjølberg Gamlebyen-Fredr. RK Telefon: / Roald Amundsensv Sellebakk e-post: Område C Hans Magnus Lie Rygge RKTelefon: / Raveien 14 B, E-post: 1580 Rygge Område D Kari Heen Bakke, Rakkestad RK Telefon: / Breidablik, E-post: 1890 Rakkestad Region Akershus: Område E Åge Wik, Nordby RK Telefon: / Bråtenveien 5, E-post: 1400 Ski. Område F Bjørn Lunde Kolbotn RK Telefon: / Hareveien 6 E-post: 1413 Tårnåsen Område G Magne Yndestad Skedsmokorset RK Telefon: / Eikekroken 38 E-post: 2020 Skedsmokorset Område H Finn Kolstø Gardermoen RK Telefon: / Gamleveien 27 E-post: 2040 Kløfta Andre sentrale tjenester: Regnskapsfører: ØKO Regnskap AS Telefon: / Torbjørn Solli, PB Skedsmokorset e-post: Programansvar, John Floeng Mysen RK Telefon: / teknisk: P. Boks 1, e-post Mysen Side 9

12 ROTARY INTERNATIONAL: Interact (utredning): Halvor Stormoen Kløfta RK Telefon: / Grevlingstien 22 e-post: 2022 Gjerdrum Friendship Exchange: Olav Sandsmark Drøbak RK Telefon: Ekestubben e-post: 1440 Drøbak Fellowships: Hans Peder Ulvin Eidsvoll RK Telefon: Ø. Ulvin e-post: 2092 Minnesund World Community Service og District Resource Group Coordinator: Gunnar Eigeland Nittedal RK Telefon: / Ø. Huseby 2 e-post: 1482 Nittedal ROTARY FOUNDATION: Annual Giving: Herman Stabell Skedsmokorset RK Telefon: / Lurudveien 30 e-post: 2020 Skedsmokorset Permanent Fund: Barry Matheson Jessheim RK Telefon: / P.B. 143 e-post: 2051 Jessheim Scholarships: Marte Hoel Nannestad RK Telefon: Gunhildrud Gård e-post: 2030 Nannestad Grants: Humanitære Prosjekter: Lokale District Simplified Grants; Indivduelle Volunteer Service Grants; Internasjnale Matching Grants: John Hatling Nordby RK Telefon: / Valhallveien 33 e-post: 1400 Ski PolioPlus: Egil Hopland Sarpsborg RK Telefon: C.J. Pettersens vei 34 e-post: 1715 Yven Alumni: Per Oscar Jacobsen Drøbak RK Telefon: / Løkkedalsveien 17A e-post: 1440 Drøbak Rotary Volunteers: Olaug Sofie Andreassen Gjersjøen RK Telefon: Iver Holters vei 10 e-post: 1410 Kolbotn Side 10

13 7 Møter og seminarer Rotaryklubb v/ president Elect, Jens Øystein Homstvedt, fremmet forslag på meg som guvernør for D-2260 senhøsten Etter at distriktsledelsens gikk inn for forslaget, ble jeg formelt nominert av generalforsamlingen, Distriktskonferansen på Ski Etter godkjenning fra Rotary International Convention 2006 i København, ble jeg valgt til Guvernør for D-2260 for rotaryåret 2007/2008. Informasjon om møter og forberedelser for guvernøråret gis nedenfor. 7.1 Guvernor Elect Training Seminar GETS Den norske GETS ble arrangert av NORFO på Quality Airport Hotell, Gardermoen, april Guvernør Elect m/ ledsager, fra alle distriktene i Norge, var invitert til konferansen. Dette var den første direkte opplæringen som siktet fram mot guvernøråret Sentrale emner for konferansen var: - Rotaryfamilien - En erfaringsdel - Guvernørskolen i San Diego Innføring i organisasjonen, kontakter, tjenesteveier og praktisk veiledning ble gitt. Seminaret var en nyttig og god start. Ved siden av det faglige utbyttet betydde Bli kjent faktoren mye både for DGE og ledsager. Ledsagers rolle i rotaryåret var et sentralt tema. 7.2 Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute Governor Elect Training Seminar ble arrangert i, september 2006 i Jønkøping, Sverige. Rotary Zone Institute fortsatte september. Egne seminarer for ledsagere ga god innføring, forventninger og muligheter. Sentrale saker på GETS var DG-rollen, organisasjonsbygging, medlemsrekruttering, Rotary Foundation og familiens plass i rotaryarbeidet. RI`administrative krav ble presentert. Jeg var så heldig å bli invitert til Sverige, GETS og Zone Institute året før for å delta på Medlemsrekrutteringsseminar. Seminaret 2006 ble på flere felt en videreføring av programmet fra Motivasjonsseminar Seminar for innkommende presidenter ble arrangert på Solhuset, Slitu v/ Mysen, lørdag 13. januar PDG Ole Ludvik Kleven, opplæringsleder i D-2260, ledet seminaret. Sentrale element i programmet: - Bli kjent-sekvens,- presentasjon og planleggingsarbeid - Årsplaner og mål - Klubbens planer og mål (KPM) - Assisterende guvernører (AG) ledet gruppearbeidet for sitt område. - PETS programpresentasjon, div. orienteringer. Velkommen til PETS 7.4 International Assembly 2007 International Assembly, arrangert i San Diego, California, USA 28. januar 3. februar Utdelt deltakerbok, International Assembly Participants var ei god støtte i arbeidet for å styrke kjennskapet mellom DGE`ene. Dagprogrammet var inndelt i fellesforedrag og gruppesamlinger der ulike tema ble drøftet. Temaene for gruppesamværene var alltid en viss videreføring av emnet for Side 11

14 fellesforedraget. Et stramt møteprogram fylte dagene mellom 09,30 og 19,00. DGE`ene hadde nummererte plasser. Funksjonærer kontrollerte og noterte der DGE`ene ikke var på plass i rett tid. Grupperommene hadde stengte dører så lenge gruppesamværet varte. Ved for sent komming ble det hull i frammøtestatistikken. Sentrale tema: - Div. ulike presentasjoner - Fellowship - Membership - Temaet: Rotary Shares - RI presidentens føringer development - Introduction of Literacy - Trustees of TRF - Peace Studies - Praktisk gjennomføring, - Komitearbeidet - Lederskaps-plan International Festival Talent Evening var morsom, interessant og underholdende. Den norske DGE-gruppa hadde planlagt og innøvd framføring av Per Spelemann, som folkloreinnslag, men grunnet tidsnød, fant vi det rett å avstå. Andre land som hadde langt større behov for framvisning, fikk våre sårt tiltenkte minutter. Uka før Assembly var vi invitert til Home-stay-program, der vi ble innkvartert hos private rotarianere. Titusvill-området i Florida var vårt vertskap. Home.-stay programmet ga oss mye og styrket kjennskapet og kameratskapet oss rotarianere i mellom. Frokost-, lunch-, og kveldsmøter varierte. Noe uvant for nordmenn å gå på rotary-møte kl Amerikansk gjestfrihet var en opplevelse. Kontaktene holdes fortsatt, selv om det nå kanskje går lengre tid mellom mailene etter hvert. 7.5 District Team Training Seminar (DTTS) District Team Training Semiar ble gjennomført lørdag 10. februar Mysebu (tidligere Bondelagets Folkehøgskole) stilte med seminarlokaler. District Treiner (DT), Ole Ludvik Kleven ledet seminaret. Distriktsrådet og Distriktsadministrasjonen var innkalt. Sentralt fra seminarprogrammet: Bli-kjent-fekvens, RI presidentens tema og føringer, Distriktets planer og mål, samt møter og arbeidsformer, informasjonskanaler, gruppearbeid med innlevering av oppgavesvar. Arbeidsdeling mellom guvernør, ass. guvernører (AG) og klubbene. AG`ene ledet gruppesamtalene og var ansvarlig for referater. 7.6 President Elect Training Seminar (PETS) President Elect Training Seminar ble gjennomført lørdag 10. mars 2007 på Solhuset, Slitu, utenfor Mysen. Ole Ludvik Kleven (DT) ledet seminaret. Innkommende presidenter var innkalt. Sentralt fra seminarprogrammet: Kunstnerisk innslag v/ Knut Hope, RI presidentens tema, føringer og mål, Omdeling og gjennomgang av Guvernørens Håndbok 07/08, Distriktets planer og mål, Presidentenes gjennomføring av rotaryåret 07/08, tilgjengelige ressurser fra D-2260, medlemsutvikling, opplæring og kommunikasjon, TRF, samfunnsprosjekter. Viktige rotaryaktiviteter ble gjennomgått: RYLA, GSE, Ungdomsutvekslingen, Handicamp Norway, budsjett og regnskap, samt økonomisk styring. 7.7 Distriktssamlingen 2007 Distriktssamlingen ble arrangert på Kulturhuset i Rakkestad, lørdag 14. april Møteleder: Ole Ludvik Kleven, (DT). Innkalte: Innkommende presidenter, sekretærer, kasserere, it.-ansvarlige, komiteledere, spesielt ledere for TRF og Medlemsutviklingen. Side 12

15 Sentralt på møteprogrammet: Rotaryåret 2007/08 v/ DG, RI presidentens føringer, planlagte prosjekter i D-2260, ungdomsarbeidet, Informasjonskanalene, budsjett for rotaryåret 07/08. Seksjonsmøter for a) presidenter, b) sekretærer og c) kasserere. Alle seksjoner fikk gjennomgått sine arbeidsområder. Spørsmål, svar og forslag for løsing av praktiske oppgaver sto på programmet. Gruppearbeidet ble ledet av AG`ene. Svar innsamlet og bearbeidet. Foreløpig orientering om Distriktskonferansen 14. september ble gitt. 7.8 Rotary International Convention Rotary International 98th Annual Convention var lagt til Salt Lake City, Utah, USA, juni Convention er årets store samling av rotarianere fra mest hele verden. Det sies ofte i Rotary at alle rotarianere burde delta i minst en Convention i løpet av sitt liv. Her oppleves sterkt fellesskap, større forståelse av rotaryverdiene, informasjon og inspirasjon til et aktivt rotaryliv. Gode foredrag med presise føringer i rotarys regi. Økt kunnskap om Rotary som organisasjon, samt sterke bevis for positiv påvirkning av samfunn både lokalt, nasjonalt og globalt er stikkord som dekker konferansen. Utstillinger, Fellowship, gruppediskusjoner innen aktuelle tema og sosiale samvær styrker båndene mellom rotarianer og ledsagere fra hele verden. Konserten søndag morgen i Mormonernes store Teatersal står i en egen glans. En teatersal som rommer sitteplaser, flere orkestere, 1200 sangere og en operasanger som Malvina Major gjør noe med folk. Aldri før har så mange opplevd noe lignende, tror jeg. Konserten var et kunstnerisk løft av dimensjoner. Convention er åpen for alle registrerte rotarianere m/ ledsagere. Mange fra D-2260 bør prioritere neste års Convention som er lagt til Birmingham i England. Registrering pågår nå. 7.9 Guvernørskiftet Guvernørskiftet 2007, D-2260, skjedde på Skrivergården, Mysen, onsdag 25. juni Mysen Rotaryklubb sto for arrangementet som var kombinert med presidentskiftet i Mysen Rk. Svein Paulshus, ledet samværet. Flere rotarymedlemmer fra Lørenskog Rotaryklubb deltok foruten stor oppslutning fra arrangørklubben. Guvernøren framførte stor takk til Morten og Barbara Bjerkan for året 06/07. I alle deler et festlig rotarymøte Distriktskonferansen 2007 Distriktskonferansen på Θality Resort Hotell, Sarpsborg, 15. og 16. september 2007 var et høgdepunkt. Med Rotary for Vennskap og Fred var tema for konferansen. Mysen Rotaryklubb hadde ansvar for den tekniske gjennomføringen. Jostein Flåøien, president i Mysen Rotaryklubb, åpnet konferansen. Jan O. Engsmyr, ordfører i Sarpsborg skulle ønske velkommen til kommunen, men han måtte sende sin varaordfører grunnet annet oppdrag på samme tid. Hovedforedragsholdere var: Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors. Stoltenberg holdt et gnistrende godt foredrag over temaet: Når langt borte ikke er mer, hva da? Her var både vennskap og fred sentrale element. Da Petter Skauen, konsulent i Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp, videreførte temaet for konferansen gjennom foredraget, En verden i fred vårt ansvar, vår mulighet, nådde konferansen sitt toppunkt. Side 13

16 RI presidenten var representert ved Peter Hellesøe, D Han deltok på hele konferansen som startet med en sammenkomst allerede fredag før den egentlige konferansedagen. Andre gjester var: Heikki Arkela, D-1380, representant for de Nordiske distrikter. Snøfrid Skaare, D-2300, representerte de norske distriktene. Alle gjester hadde sine hilsninger. Morten Bjerkan, IPDG i D-2260 hadde et godt innlegg om Hvordan omsette Rotaryverdiene for bygging av Vennskap og Fred? Lars S. Hauge, Paul Harris Fellow og St. Olavs Orden- Ridder av l. klasse, hadde et sentralt innlegg under banketten. Lars, en levende kulturpersonlighet, målbandt konferanse -deltakerne med sine ulike innslag. Flere rosende innlegg for en vel forberedt og gjennomført konferanse ble notert. Arne Servan, Mysen Rk, åpnet 2. dag av konferansen med Ord for dagen. Servan hadde valgt emne fra etikk og livssyn, vinklet mot personlige opplevelser og erfaringer. Ledsagerprogrammet til Soli Brug ble en stor opplevelse for deltakerne. Kunstnerfamilien, Dørje-Berg i samarbeid med DGE gjennomførte i alle deler et godt, informativt og underholdende program. Kunstnerisk innslag med trompetsolo ved Eilen Nordlie, ga en flott start og løftet konferansen til sitt rette nivå Rotary Zone Institute Rotary International Zone Institute, Zones 15 16, ble arrangert på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, september Sentrale emner var: - Medlemsutvikling i Rotary. - The Rotary Foundation (TRF) - Miljø og forurensning - Strategi for Rotary Institute hadde 141 registrerte deltakere, 31 registrerte gjester og god oppslutning for de arrangerte seminarer. RI presidenten, Wilfried (Wilf) Wilkinson, deltok på Institute sammen med sin kone Joan. RI presidenten berømmet arrangørene for et flott Institute Distriktskonferansen i D-2300, Norge Distriktskonferansen for D-2300, var lagt til Fefor Høyfjellshotell, 8. og 9. september Inger Berit og jeg representerte de norske distriktene på denne konferansen. Temaene var vinklet mot etikk. Hovedforedragsholdere var Egil Ulateig og Grethe Horntvedt. Et godt helhetsinntrykk med stor gjestfrihet og et veldrevet rotarydistrikt Distriktskonferanse i D 1380, Finland Distriktskonferansen i D-1380 var lagt til Kauhajoki, 5. 6.april Inger Berit og jeg representerte de nordiske distrikter og hilste fra distriktene i Norden. RI presidentens representant, Ian Riseley, fra Australia, hadde sine tre obligatoriske innlegg. Vi fikk god kontakt med RI presidentens representant. Dette fører bl.a. til at i 2010 arrangeres GSE i utveksling mellom våre to land, Norge Australia. Ei lang rekke Distriktsprogram ble presentert. De kunstneriske innslagene var mange. Enkelt og greit gjennomført program. Konferansen ble for vårt vedk. avsluttet med god middag hjemme hos DG paret, Tuula og Heikki Arkela. Vi opplevde stor gjestfrihet og god innføring i finsk kultur-, mat-, og møtetradisjoner. Side 14

17 8 Distriktsråd arbeid DG hadde planlagt Distriktsrådsmøter: 23/5-07, 13/9-07, 24/1-08 og 22/5-08. To av møtene måtte kanselleres da flere rådsmedlemmer meldte forfall. Distriktsrådet skal behandle saker av prinsipiell karakter. Det er mulig at denne organisasjonsformen ikke er godt nok utviklet, eller at arbeids- og ansvarsområdene ikke er klart nok definert. DG i samarbeid med Ledergruppa arbeider med organisasjonsstrukturen for om mulig å spisse profilen, og å få fram saker som skaper større interesse i rådet. Her ligger en klar utfordring for neste rotaryår. 9 Assisterende guvernører arbeid AG skal hjelpe guvernøren med å utvikle aktive klubber. - AG skal etter ønske - ha lederansvar i div. komitearbeid - støtte presidentens planlegging og nedfelle Kubbens planer og mål (KPM). - besøke klubbene i sitt område,-spesielt mellom Motivasjonsseminaret i januar og PETS i mars. - støtte presidenten i å utarbeide Sluttrapport. Rapporten sendes DG og klubbarkivet. - gi veiledning i organisasjonsbygging. - legge til rette for at Rotaryskolen tas i bruk - støtte samarbeidet mellom klubbene. (Intercitymøter og flerklubb-prosjekter er gode virkemiddel.) - delta i distriktets større møter, samt arbeide for sunn TRF- og medlemsutvikling. - støtte presidenten for å utvikle gode rapporteringsrutiner. Ansvar: Være coach / mentor for klubbenes presidenter, sekretærer, kasserere og andre nøkkelpersoner i området. Formidle retningslinjene i RI s og distriktets planer og mål for kommende rotaryår. Oppmuntre presidenter og styrer til å forberede og gjennomføre et godt rotaryår. Motivasjonstreffet, PETS og Distriktsamlingen: Lede drøftingen i områdegruppene. I samarbeid med innkommende presidenter utvikle planer og gode samarbeidsrutiner for oppstart av det nye rotaryåret. Under planleggingsfasen januar-mai 2007: Støtte planleggingen for innkommende presidenter. Gjennomgå bruk av Klubbens planer og mål (KPM) Oppfordre til drøfting av oppgaver og fremme målforståing. Målene skal være utfordrende, målbare og oppnåelige innen gitte tidsrammer. I Rotaryåret : Lede områdemøter der presidentene legger fram aktivitetsstatus. Støtte guvernøren i forbereding av klubbesøk. Lytte til problemer og spørsmål som klubblederne tar opp. Løsninger søkes i samarbeid med guvernøren. Oppfordre presidentene til å levere sin årsrapport til guvernøren innen utgangen av rotaryåret. Side 15

18 Konklusjon: AG`ene har lagt ned stor arbeidsinnsats gjennom året. Viktig rotaryarbeid er gjennomført. DG og AG`ene har hatt et nært og godt samarbeid. DG`ene sitt viktige og tilretteleggende arbeid kan knapt vurderes høgt nok. Denne nyskapingen (AGfunksjonen) er til stor nytte for distriktet og til stor avlasting for DG. 10 Norsk Rotary Forum (NORFO) Norsk Rotary forum (NORFO) er et service- og samarbeidsorgan for de 7 rotarydistriktene i Norge. NORFO består av de til enhver tid sittende 7 Distriktsguvernører, samt et arbeidsutvalg som etter registreringen i Brønnøysund nevnes som styret. Foruten styremøtene er NORFO`s viktigste møter, Høstmøtet og Vårmøtet, der DG`ene møtes for å gjøre vedtak i framlagte saker. Sentrale saker i siste år har vært: - Strategiarbeid - Evaluering av NORFO som redskap for distriktene - Rapport fra firma, Pricewater House Coopers behandles på Høstmøtet i år - Regnskap- og budsjett (rutiner og resultat) - Den norske web-sida - Registreringsrutiner - Arrangør for den norske GETS - Utgi Norsk Rotary Årbok (Matrikkelen) - m.m. 11 Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret 07/ Endringer Få endringer er registrert dette rotaryåret. Klubbene bør likevel merke seg: - Korrekt registrering av medlemstall på den norske- og på RI` webside den 1. juli. Faktura for kontingent som skrives ut, er iht. denne registreringen. Ellers skal korreksjoner vedr. registrering foretas umiddelbart. Dette gir best og mest korrekt bilde av klubb og distrikt. - Medlemskap. Det finnes to typer medlemskap, Aktive medlemmer og honorære medlemmer. Honorære (æresmedlemmer) skal ikke stå oppført i medlemslistas ordinære del. Honorære medlemmer føres på egen linje i den norske databasen. Honorære medlemmer står oppført under medlemslista for hver klubb i årboka. Denne type medlemskap bør likevel ha tilsvarende informasjon som de aktive medlemmene, ikke bare navnet på det honorære medlemmet. - Organisasjonskartet revideres. Dette arbeidet fortsetter i det nye rotaryåret Nye aktiviteter Ungdomsarbeidet. Rotaract har hatt et godt år. Varna Rotaract klubb, chartret i juni i fjor. I vår ble enda en ny Rotaract klubb, NeRO, chartret på Lillestrøm. Distriktet skylder Svein Jansverk, leder for denne tjenesten, stor takk for intensivering av dette viktige arbeidet. Vi vet at det arbeides for Rotaract klubber også i andre områder. Vi nevner spesielt område A og område B. Rotaryskolen. Rotaryskolen er ofte besøkt på vår web.side. Rotaryskolen utvikles, et stort og verdifullt arbeid. Side 16

19 Seminarvirksomhet. Seminarer for rekruttering og internasjonalt arbeid er gjennomført i månedsskiftet aug./sept. Målet er at ledere for alle klubb-komiteene skal utvikle nye ideer og metoder for et bedre komitearbeid. 12 Klubb- og Medlemsutvikling - Årsrapport Det er holdt to seminarer vedr. medlemsutvikling i august ett i Skedsmo og ett i Rakkestad. Det er også utarbeidet og sendt lister over tidligere deltakere på RYLA, GSE og Ungdomsutveksling til alle klubber. Disse listene vil bli oppdatert og sendt ut til alle klubbene hvert år framover. Listene er laget på klubb-basis slik at det er enkelt for de respektive klubbene å se hvilke ungdommer som har vært deltakere opp gjennom årene, og som etter hvert eventuelt kan være modne for et medlemskap i sin tidligere sponsorklubb. Etter henvendelse fra Ås-, Rakkestad- og Gjersjøen rotaryklubber ble disse besøkt , og vedr. temaet medlemsutvikling. Plan for Medlemsutvikling i er utarbeidet. Kjeller, Arne Besseberg Medlemstall i klubbene tilgang / avgang Ant. medlemmer Antall medlemmer Endring pr. 1/ pr. 1/ Askim Aurskog-Høland Borge Bundefjorden Drøbak Eidsvoll Eidsvoll Syd Enebakk Follo Syd Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Fredriksten Gamlebyen/Fredrikstad Gardermoen Gjersjøen Halden Hobøl-Spydeberg Hvaler Jeløy Jessheim Kløfta Kolbotn Kråkerøy Langhus Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Moss Side 17

20 Mysen Nannestad Nesodden Nittedal Nordby Onsøy Oppegård Rakkestad Rolvsøy Rygge Råde Sagdalen Sarpsborg Skedsmo Nord Skedsmokorset Ski Skjeberg Strømmen Sørumsand Trøgstad Tune Vestby Våler Østfold Ørje-Töcksfors Årnes Ås Totalt Tallmaterialet viser at D-2260 holder stillingen. Statistisk sammenligning er gjort med grunnlag i den norske databasen pr og RI databasen pr Som det framgår av grafen nedenfor, har distriktet en netto økning på 11 medlemmer. Grafen viser antall aktive medlemmer, registrert og aktive medlemmer registrert Endring av antall medlemmer i Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Endring /08 Side 18

21 Gjennomsnittsalderen i distrikt 2260 er 61,4 år. Årsaken til nedgang i alder er spesielt tre forhold. Opptak av flere yngre medlemmer Opptak av yngre/kvinnelige medlemmer Æresmedlemmer tatt ut av Medlemslista Active Tilgang / avgang 18 klubber har dette rotaryåret en netto økning i medlemstallet 11 klubber har konstant medlemstall, - holder stillingen 25 klubber har nedgang i medlemstallet. Størst medlemsvekst: Rolvsøy Rotaryklubb har en netto økning med 9 medlemmer Rakkestad Rotaryklubb, netto økning med 6 medlemmer Lørenskog Vest Rotaryklubb, netto økning med 5 medlemmer Kløfta Rotaryklubb, netto økning med 5 medlemmer Kvinneandelen. 14 % kvinner i norske rotaryklubber. D-2260 har 13,4 % kvinner Alle klubber i Akershus har kvinnelige medlemmer 19 av 24 klubber i Østfold har kvinnelige medlemmer 13 Opplæring og kommunikasjon Årsrapport Rotaryåret Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven Opplæringslederens arbeidsoppgaver i distrikt 2260 har vært under betydelig utvikling de senere år. Denne årsrapporten er et sammendrag av de arbeidsoppgaver opplæringslederen har vært engasjert i rotaryåret Kurs og Seminarer Seminarer om klubb- og medlemsutvikling Opplæringslederen har bidratt til programsammensetningen og gjennomføringen av 2 seminarer om Klubb- og medlemsutvikling. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 22. august 2007 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 29.august for klubbene i Østfold. Totalt var det 47 rotarianere til stede på disse 2 seminarene. Seminarer om Rotary Foundation Opplæringslederen har bidratt til programsammensetningen og gjennomføringen av 2 seminarer om Rotary Foundation. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 23. august 2007 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 30. august for klubbene i Østfold. Totalt var det 35 rotarianere til stede på disse 2 seminarene. Side 19

22 Andre seminarer I tillegg til foranstående har opplæringslederen bidratt til programutviklingen og gjennomføringen av følgende seminarer i rotaryåret: Motivasjonsseminar -målgruppe innkommende presidenter District Team Training Seminar -målgruppe distriktsråd, distriktsadministrasjon, ass. guvernører og ledergruppe President Elect Training Seminar -målgruppe innkommende presidenter Distriktssamling -målgruppe innkommende presidenter, sekretærer, kasserere og andre fra klubbene som ønsker å delta Kurs for sekretærer og kasserere Det ble ikke avviklet egne kurs for sekretærer og kasserere, men i forbindelse med Distriktssamlingen ble det avholdt særskilte møter for disse tillitsvalgte hvor deres arbeidsoppgaver ble grundig gjennomgått og diskutert. Rotaryskolen Det er i løpet av rotaryåret avholdt 1 møte i opplæring- og kommunikasjonskomiteen. Rotaryskolen er videre utbygget. Gjennomførte seminarprogrammer i rotaryåret og en del av forelesningene er presentert under Rotaryskolen. Guvernørenes støttedokumenter I ledergruppen møte i november 2007 fremmet Distriktsguvernør Johan Hovdedalen forslag om å få utarbeidet en del dokumenter som kunne være til støtte for innkommende guvernører i distrikt Ledergruppen ga sin tilslutning til forslaget og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av distriktsguvernør Johan Hovdedalen, ass.guvernør Bjørn Lunde og opplæringsleder Ole- Ludvik Kleven for å gjennomføre arbeidet. Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven ble valgt til å lede arbeidet. I rotaryåret er det utarbeidet følgende 6 dokumenter: Guvernørenes arbeidsoppgaver i Rotary Distrikt 2260 Guvernørenes håndbok diposisjon Guvernørenes årsrapport disposisjon Guvernørenes klubbesøk huskeliste Distriktskonferansen praktiske forhold og rammeprogram Presidentåret i Rotary Arbeidet har vært tidkrevende og er den vesentlige årsaken til at noen av opplæringslederens øvrige arbeidsmål ikke fullt ut ble innfridd i rotaryåret Side 20

23 Diverse møter I tillegg til foranstående har opplæringslederen deltatt i møter arrangert av distriktet. Dette har vært møter i ledergruppen, møter i distriktsrådet, møter med ass.guvernører mv. Videre har opplæringslederen hatt orienteringer om Rotaryskolen på en del klubbmøter i distriktet. Opplæringslederen har deltatt i RYLA-komiteens arbeid hva angår programutvikling. Ås, den 01.august Ole-Ludvik Kleven 13.2 RYLA Rotary Youth Leadership Award Ryla-komiteen : Leder Helge Normann Gardermoen Rk Karsten Thorvaldsen Gardermoen Helge Skiaker Gardermoen Bjørn Løvstad Jessheim Mette Boquist Jessheim Odd Trones Kløfta Steinar Wøllo Kløfta Komiteen har holdt 15 møter i perioden. Mål- og Strategiplaner ble utarbeidet før første Ryla- Seminar Komiteen gikk igjennom alle evaluerings- skjemaene fra deltakerne på Ryla-Seminaret Dette la grunnlaget for RYLA-kurset Programmet ble gjennomført i sin helhet. Alle foredragsholdere og gjester kom iht. avtale. Det var 33 deltakere på dette seminaret. Alle var meget interesserte og engasjerte. Det var en klubb (Drøbak RK) som hadde betalt for en deltaker som pga. av misforståelse dessverre ikke var til stede. Denne ungdommen deltar på neste års Ryla- seminar uten videre kostnad for sponsor-klubben. Rotaract har mottatt komplett deltakerliste. Regnskapet ser ut til å gå i balanse. Ryla- komiteen takker for 2 flotte arbeidsår. Komiteen ønsker den nye Ryla komiteen lykke til. Helge Normann Leder Ryla komiteen 13.3 Foredrag Ei lang rekke foredrag er utviklet og framført i rotaryåret. Distriktet søker å katalogisere ferdig utarbeidde foredrag. Liste over villige foredragsholdere gjøres tilgjengelig. Dette vil bli en service for klubber som ønsker å gjøre bruk av tjenesten og ny mulighet for innføring i rotary-verdiene Administrative rutiner og seremonier. Distriktsguvernøren nedsatte ei arbeidsgruppe for å utvikle administrative rutiner. Hensikten var i første rekke å gjøre arbeidet for framtidige DG`er enklere. Arb.gruppa ble ledet av DT, Ole Ludvik Kleven. Gruppa besto ellers av DG Johan Hovdedalen og AG Bjørn Lunde. Praktiske rutiner, rammeplaner og maler for div. seremonier er på plass. Side 21

24 Dette arbeidsmaterialet foreliger: - Guvernøråret - Forberedelser og gjennomføring - Distriktsguvernør Nomine (DGN) - Distriktsguvernør Elect (DGE) - Distriktsguvernør (DG) - Distriktsguvernørens arbeidsoppgaver - Nominering av D-guvernør- prosedyre for nominasjonsprosessen - Guvernørens Håndbok - Guvernørens Årsrapport - Guvernørens huskeliste ved klubbesøkene - Klubbens Planer og mål - Møter / Aktiviteter Mål, midler og resultat for guvernøråret. - Rammeprogram for: - Motivasjonsseminaret for klubbpresidenter - Dsitrict Team Training Seminar (DTTS) - President Elect Training Seminar (PETS) - President Elect Training Seminar (2) - Distriktssamlingen - Distriktskonferansen - Distriktskonferansen Praktiske rammer - Seremonier for: - Opptak av nye medlemmer - Presidentskifte - Guvernørskifte -Æresbevisninger Moment for tildeling m.m. 14 Rotary Foundation (TRF) 14.1 Givertjenesten D-2260 har jamn økning i Annual Giving Rotary Foundation Annual Giving US Dollar Side 22

25 Rotary Foundation Annual Giving: Klubbenes og enkeltpersoners bidrag til Annual Program Fund. Distrikt 2260: $ (Totalt $ ) $ $ $ $ Sakbehandling, bidrag og støtte til prosjekter PROTOKOLL for tildeling av DSG-midler rotaryåret DSG # Prosjekt A: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 24. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Ås RK til Sansehage ved Moertunet, datert 23. september 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 27. september Prosjekt B: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 08. oktober 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Gardermoen RK til Motorklubb Mogreina, datert 07. oktober 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 01. november Prosjekt C: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 30. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Rygge RK til Sansehage - fontene, datert 28. september 2007, innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 30. januar Prosjekt D: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 24. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Skedsmokorset RK til Forprosjekt Sansehage, datert 23. september 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 22. november Side 23

26 Prosjekt E: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 14. desember 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Langhus RK til Oppussing av Kirkestue, datert 12. desember 2007, kan innvilges med 5.637,- kroner. NOK 5.637,- ble overført til klubbens bankkonto , 14. januar Åpningsbalanse per 17. september 2007: NOK Utdelte midler til de 5 ovenfor nevnte prosjekter per 31. januar 2008: NOK Alle pengene er dermed fordelt og sluttrapport sendes Rotary International. Mysen / Nittedal 10. februar Johan Hovdedalen Distriktsguvernør John Røstad DRFC Chair 15 Samfunnsprosjekter Ei lang rekke samfunnsprosjekter er gjennomført i D En viser her til Klubbaktivitetene gjennom året. ( 19, side 28 m.fl.) 16 Distriktsprogrammer 16.1 Ungdomsutvekslingen 2007/08 To studenter har vært utvekslet med henholdsvis USA og Brasil. Anna Lunde Fjæstad, fra Råde RK, og Oda Moen Hurum fra Fredrikstad RK. Student fra Brasil i Fredrikstad RK og student fra USA i Råde RK. Studenten fra USA holdt ikke ut lenge i Norge, og reiste hjem etter bare få uker. Student fra Australia reiste hjem til avtalt tid ved juletider. Alle studentene var jenter. I løpet av året har flere klubber hatt besøk, eller hatt kontakt med DYEO. Mange nye YEO'er ønsker å gjøre en jobb og tar kontakt med distriktsansvarlig. Men det er ikke mange rotarianere som ønsker å være vertsfamilier. Det blir oftest bare ett besøk i klubben, eller en samtale med DYEO. I løpet av året har studenter vært med DYEO på 3 store arrangementer, distriktskonferansen, distriktssamlingen og Inner Wheels konferanse på Bristol. De er alltid gode ambassadører for ungdomsutveklingen. DYEO har deltatt med studenter på både høstkonferansen i Kristiansund og på felles møter og samlinger for studentene i Oslo juni DYEO har bistått med søknader og kvalitetssikret utvelgelsen av to studenter i løpet av høsten En student fra Råde RK til Brasil og en student fra Årnes RK til Australia. DYEO holdt ambassadørkurs for de to utreisende studenter i april I alt var det med 12 personer. Foreldre, rådgivere, YEO'er og presidenter var med på kurset. Side 24

27 Gode medarbeidere i distriktet har vært Per Erling Løkken, Skedsmo Nord, Trygve Rindal, Mysen RK og Øystein Mogensen, Gardermoen RK. Elsa Nysveen DYEO leder 16.2 GSE - komiteen D-2260 har deltatt i GSE utveksling med D Distrikt 5020 ligger på vestkysten av USA og Canada med Vancouver som en av storbyene. Vårt utgående Team bestod av: - Team Leder Hans Magnus Lie, 63 År, Rygge Rotary klubb - Elisabeth S. Hansen, 28 år, Barnevernet, Drøbak - Birgit Rognstad, 25 år, Personalkonsulent. Hurdal - Rannveig Damlien Nilsen, 27 år, Politi, Fetsund - Hilde Beate Nilsen, 29 år, lærer, Tistedal. Utvekslingen foregikk i tiden 2. mai til 2. juni Samtidig som norske GSE`ere var på tur, hadde vi teamet fra Distrikt 5020 på besøk hos oss. Vertsklubbene i Norge: - Fredriksten Rotary Klubb - Halden Rotary Klubb - Årnes Rotary Klubb - Jeløy Rotary Klubb - Nittedal Rotary Klubb - Skedsmo Rotary Klubb - Eidsvoll Rotary Klubb - Råde Rotary Klubb - Mysen Rotary Klubb Klubbene laget gode program hvor deltagernes yrker var godt ivaretatt. I tillegg tok Guvernør Johan Hovdedalen Team US/Canada på en flott tur til Bergen. Teamet var meget godt fornøyd med vårt opplegg. GSE komiteen: - Bjørn Brekke, Drøbak Rotary klubb,- komiteledeer - Rune Magnussen, Nannestad, Rotary klubb - Jan-Eddie Tinlund, Drøbak Rotary klubb - Lars Iversen, Lørenskog Rotary klubb Bjørn Brekke GSE-leder 16.3 Rotaract, I gleden over at distriktet i tok fatt i utviklingen av Rotaract igjen, og vi klarte å starte opp VARNA Rotaract 8.juni 2007, ville også DG Johan prøve nok en klubb i sitt år: NeRo-Rotaract. (Nedre Romerike) ble charteret 12.juni Litt historie. Det hele startet under Johans D.kfr. i sept.2007, hvor undertegnede med hjelpere fikk Side 25

28 anledning til å selge ideen med Rotaract for konferansen. Et interessert medlem fra Strømmen RC, Yvona Holbein, tok kontakt med meg etter møtet. Hun viste så stor interesse at vi ble enige om å kalle sammen til et møte i området, etter konferanse med AG Magne Yndestad. 18. sept gikk det mailer mellom Yvona og meg samt Magne og meg. Magne opprettet en arbeidsgruppe. Vi fordelte oppgavene med fremdriften etter våre kvalifikasjoner og erfaringer, og det hele var i gang. Noe tid tok det i starten fordi alle klubbene skulle motiveres og overbevises om behov og nytte av Rotaract. Utallige mailer passerte og møtevirksomheten i arbeidsgruppen startet 21. nov.07 i Skedsmo, etter et diskusjonsnotat til områdemøtet 3.okt. 12.des. arrangerte arbeidsgruppen et MOTIVASJONSTREFF, hvor sentrale Rotaractere møtte opp. I alt ble det holdt 10 arbeidsmøter i Skedsmo, med forskjellige deltakere, og skrittvis utarbeidet vi fremdriften for etableringen av NeRo-Rotaract. For ikke å bli bitt av utsettelsesbasillen, bestemte vi tidlig at charterfesten skulle avholdes 12.juni 2008, slik at vi måtte fordele de mange skritt i utviklingen nøye for å rekke tidsfristen vi hadde satt. Som vi nå vet, ble det en gedigen charterfest i Lillestrøm i DoktorGården med 14 stolte Rotaractere, DG Johan, alle 8 presidentene og arbeidsgruppen. Charterbrev ble overlevert NeRo Rotaracts charter-president, Charlotte Ruste, av DG Johan, som også satte Rotaract-pins på alle de nybakte rotaracterne i sin fineste stas. Flotte taler og gaveoverrekkelser fra samtlige klubb-presidenter og andre. En vellykket og verdig avslutning på en travel tid for arbeidsgruppen, som jeg gjerne vil uttrykke glede i samarbeidet vi etter hvert fant etter hvert som vi ble kjent med hverandre. Noen refleksjoner jeg har gjort meg etter en relativ sentral stilling jeg har hatt, både som koordinator og den internasjonale kontakten til RI og andre for Varna- og NeRo-Rotaractere, samt Lillestrøm Rotaract i 1973 og Nesodden Rotaract i begynnelsen av 90-årene.: 1) Jeg anbefaler flere klubber bak hver Rotaractklubb. La oss foreløpig satse på områdedelingen vår, prøve å få alle klubbene i et område til å gå sammen om sin Rotaractklubb. Om vi klarer og etablere en i hvert område blir det 8 Rotaractklubber i D.2260 til å begynne med. En videre utvikling tar man så deretter. 2) Motivere og overbevise RC-presidentene om nytten og behovet for Rotaract. En Rotaracters pensjonsalder i bevegelsen er 30 år. Glimrende alder for å tas opp i Rotary. 3) Hver klubb velger / utnevner sin gründer til arbeidsgruppen. 4) Gruppen bør ledes av Distriktets Rotaract-ansvarlige som fordeler oppgavene, gjerne sammen med AG. 5) Starte gruppe-arbeidet senest i september. 6) Sette opp en klar fremdriftsplan og budsjetter, med beløp fra distriktets DG. 7) Gruppen må, gjennom sine gründere minne sine presidenter om å nevne Rotaract i begynnelsen av alle Rotarymøter, forslag til medlemmer etc., slik at alle klubbmedlemmene føler at de er med på tilretteleggelsen av sin klubbs Rotaractclub. 8) Gründerne informerer sine respektive RC-er på møtene om fremdriften av Rotaractklubben. 9) Bestemme navn og charterdato, slik at alle har noe å glede seg til. Når klubben er charteret, er den et medlem av den verdensomspennende Rotary International. Dette betyr bl.a. at: 10) DG må legge inn sitt besøk i Rotaractklubbene, som i Rotaryklubbene 11) DG må avsette en fast spalte i sine månedsbrev, som alle finner lett fram til, merket for eksempel: Vet du at og deretter noen ord om Rotaract klubbene i området. Side 26

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010

Rotary Distrikt Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt september 2010 Rotary Distrikt 2260 Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt 2260 11. september 2010 Sak 1 Konstituering Konstitueringen fram til og med sak 1 a ble ledet av DG Lena Mjerskaug. Møteinnkallingen

Detaljer

Pre- PETS President Elect Training Seminar

Pre- PETS President Elect Training Seminar Pre- PETS President Elect Training Seminar Torsdag 8. januar, Fredriksten Hotell Åpning og møte med øvrige klubbpresidenter Hva er forventet resultat av seminaret? Jon Ola Brevig (DGE) Hensikten med samlingen

Detaljer

Utvidet Distriktsrådsmøte nr

Utvidet Distriktsrådsmøte nr 19.5..2011 kl 16.30 20.00 Innkalt av: DG Lena J. Mjerskaug Ordstyrer: DG Lena J. Mjerskaug Deltakere: Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 Utvidet Distriktsrådsmøte nr 4 2010-2011 Sted: Referent: Ignarbakke,

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 4. Oktober 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Vinteren er kommet mange steder allerede og

Detaljer

ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 2006-2007 Tema LEAD THE WAY ÅRSBERETNING 2006-2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten Bjerkan Foto Halvor Kise, Halden

Detaljer

Månedsbrev nr.4 oktober 2013

Månedsbrev nr.4 oktober 2013 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.4 oktober 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Rotaryvenner! Enda en måned er omme. En vakker høst er på hell. Jeg har vært heldig med vær og føreforhold på mine

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 11. Mai 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 11. Mai 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 11. Mai 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. Endelig har sommeren kommet og vi har

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Takk for meg og for all god støtte og hjelp i året som er gått Min periode som distriktets guvernør

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Sommerferien er over og jeg har allerede hatt

Detaljer

Distrikt Nr. 1 Juni Guvernørens månedsbrev. Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid ligger i dine hender».

Distrikt Nr. 1 Juni Guvernørens månedsbrev. Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid ligger i dine hender». Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 1 Juni 2009 DG Ulf S. Henriksen Velkommen til et nytt rotaryår under mottoet «Rotarys fremtid ligger i dine hender». Distriktsguvernøren: ulf.henriksen@bluezone.no

Detaljer

Er en ny rotarianer født?

Er en ny rotarianer født? Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 10. April 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. Våren lar vente på seg, men det skjer

Detaljer

Månedsbrev nr.8 februar 2014

Månedsbrev nr.8 februar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.8 februar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Vinteren henger i akkurat slik den bruker å gjøre. Vi gleder oss over at mars kommer med sørpe

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Rotary distrikt Månedsbrev nr.2 august 2013

Rotary distrikt Månedsbrev nr.2 august 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.2 august 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Her ser dere utsikten fra mine vinduer akkurat i dag. Strålende sol, moden åker og skurtreskeren klar til innhøstingen.

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 8.februar 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 8.februar 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 8.februar 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Vi står ovenfor en av våre største utfordringer som Rotaryklubber i distrikt

Detaljer

Rotary distrikt Månedsbrev nr.3 september 2013

Rotary distrikt Månedsbrev nr.3 september 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.3 september 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner i distrikt 2260! Den vakre naturen i Akershus og Østfold gir mange turmuligheter og naturopplevelser.

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 1. Juli 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 1. Juli 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 1. Juli 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Vi har igjen tatt en omdreining på rotaryhjulet

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2008 2009 Åge Bjor Guvernør Dette er noen av framtidens Rotarianere. Disse deltok på årets RYLA. Mange gode tilbakemeldinger tyder på at vi har hjulpet mange

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Jeg var i Enebakk RK i går kveld. Det var hyggelig å høre at de er i full aktivitet til tross for

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 1, juli Til distribusjon til medlemmene

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 1, juli Til distribusjon til medlemmene Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NOR- FO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE

Detaljer

Guvernørens månedsbrev. Nr. 11 - Mai 2010

Guvernørens månedsbrev. Nr. 11 - Mai 2010 Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 11 - Mai 2010 DG Ulf S. Henriksen Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO): www.rotary.no Pt. DG Åge DG Ulf 125 000 kroner til POLIO+

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.11 mai og juni 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Det er oversendt 125 000 kr til Pikeskolen. Like under 120 000 kr fra klubbene og et lite

Detaljer

Distriktsrådsmøte nr 3/10-11

Distriktsrådsmøte nr 3/10-11 Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 Distriktsrådsmøte nr 3/10-11 3.3.2011 kl 16.30 20.30 Sted: Ignarbakke, Enebakk Innkalt av: DG Lena J. Mjerskaug Ordstyrer: DG Lena J. Mjerskaug Deltakere: Referent: Distriktssekretær

Detaljer

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Svein-Erik Dippner Leder, Klubb- og medlemsutvikling, D2260 (Skedsmo Nord Rotaryklubb) Medlemsutvikling Vi må jobbe målrettet for å sikre positiv medlemsutvikling

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2009 2010 Ulf S. Henriksen Guvernør Åge Bjor Pt. guvernør Hyggelige glimt fra Rotaryåret 2009-2010 Leder av rotaractdistriktet Charlotte Ruste Årets RYLA kurs

Detaljer

Distriktets jubilanter i desember gratuleres!

Distriktets jubilanter i desember gratuleres! Distrikt 2260 Månedsbrev nr.5 og 6 november og desember 2013 Kjære Rotaryvenner! Tusen takk for alle de hyggelige formøtene ved klubbesøkene nå i høst. Formøtene har gitt meg mye nyttig informasjon om

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Guvernør : Steinar Wøllo, Kløfta Rotaryklubb Nr. 1, juli 2011

Rotary Distrikt Guvernørens. Månedsbrev. Guvernør : Steinar Wøllo, Kløfta Rotaryklubb Nr. 1, juli 2011 Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO): www.rotary.no Rotary International: www.rotary.org GSE ansvarlig Rune Magnussen rm007@online.no Polio+ oppdatering http://rotary.org/en/ser

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2009-2010 www.d2260.rotary.no ULF S. HENRIKSEN GUVERNØR Hva er Rotary? Rotarys verdigrunnlag, motto, formål og fire-spørsmålsprøven er godt beskrevet i Norsk

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

GOD JUL og GODT NYTT ÅR Må julen og dagene mot slutten av året gi deg glede og senke fred i ditt

GOD JUL og GODT NYTT ÅR Må julen og dagene mot slutten av året gi deg glede og senke fred i ditt Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 6 - Desember 2009 DG Ulf S. Henriksen Fungerende distriktsguvernør: IPDG Åge Bjor aaehe-b@online.no Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO):

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary Jan Sverre Hanssen November er måneden for The Rotary Foundation. 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Rotary Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr 10 - april 2012 Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo Kløfta Rotaryklubb Til distribusjon blant medlemmene Vær miljøbevisst og vurder nødvendigheten av å skrive

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Månedsbrev nr.7 januar 2014

Månedsbrev nr.7 januar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.7 januar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! En god venn av familien vår inviterte oss til middag for et par uker siden. Det var så lenge siden

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Månedsbrev nr. 9. Mars 2013

Rotary Distrikt 2260. Månedsbrev nr. 9. Mars 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 9. Mars 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle rotarianere i distrikt 2260. En av tiårets flotteste påsker i vårt

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2012-2013 www.d2260.rotary.no JAN EDDIE TINLUND GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktsguvernørens forord 3 Kort informasjon

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 7. Januar 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 7. Januar 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 7. Januar 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Januar er over, dagene blir lengre og vi er tilbake til business as usual.

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 6, desember 2010. Klubber som ikke har betalt fakturaen som forfalt 30. juni innen 31.

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 6, desember 2010. Klubber som ikke har betalt fakturaen som forfalt 30. juni innen 31. Rotary Distrikt 2260 Guvernørens Månedsbrev Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Distriktets hjemmeside: Nr. 6, desember 2010 Til distribusjon til medlemmene Aktuelt fra RI: Spesialpriser

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Distrikt 2260 Sekretær 2016-17 Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Deltakeroversikt følger som vedlegg 1 til referatet. Åpningen av møtet ble foretatt av DG Johan Østby. I sin orientering reflekterte

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2013 2014 ELSA MARGARETH NYSVEEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no 1 INNHOLD TAKK TIL ALLE SOM HAR ARBEIDET MED TEMAET 3 DISTRIKTET HAR JOBBET ETTER ROTARY INTERNASJONALS

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.9 mars 2014 Guvernør Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.9 mars 2014 Guvernør Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.9 mars 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Våren har festet grep. Det er varmt i solveggen om dagen, men kaldt om natten. Vi har flyttet fram

Detaljer

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2016-2017. Regnskap 2016-2017 for D2310 Tekst Note Regn Regnsk. Bud. Regn-Bud Regnsk. 2015-16 Bud. 15/16 INNTEKTER Medlemskontingent, kr 225.-

Detaljer

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 . VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 4.09.2011 Avløser vedtektene av 7.09.2008 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 3, september 2010. Til distribusjon til medlemmene

Rotary Distrikt 2260. Guvernørens. Månedsbrev. Nr. 3, september 2010. Til distribusjon til medlemmene Rotary Distrikt 2260 Av miljøhensyn: Vurder om du trenger å skrive dette ut! Guvernørens Månedsbrev Nr. 3, september 2010 Til distribusjon til medlemmene Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary

Detaljer

Rotary distrikt 2260. Månedsbrev nr.1 juli 2013

Rotary distrikt 2260. Månedsbrev nr.1 juli 2013 Rotary distrikt 2260 Månedsbrev nr.1 juli 2013 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner i distriktet! Fra 1.juli 2013 har jeg gleden av å bære guvernørkjedet i Rotary distrikt 2260.

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT Forslag til årsmøte Navn

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT Forslag til årsmøte Navn UTKAST TIL VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2310 Forslag til årsmøte 28.10.2017 1. Navn Foreningens navn er Distrikt 2310 av Rotary International (her også kalt «distriktet»). Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

KPM Klubbens planer og mål

KPM Klubbens planer og mål KPM Klubbens planer og mål 2016 2017 KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben

Detaljer

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017 Til: Rotaryklubbene i Distrikt 2310 v/ Presidenter og innkommende Presidenter, DG, AG er og øvrige medlemmer av Distriktsrådet Oslo, 23. januar 2017 Rotary - PETS og Distriktstrening INVITASJON TIL PETS

Detaljer

5. Stemmerett og valgbarhet. Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv.

5. Stemmerett og valgbarhet. Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv. VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 6.09.2015 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992197544. I

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Referat fra Distriktssamlingen lørdag 26. mars 2011 Møtested: Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsguttua 12, 2022 Gjerdrum Møtetid: 09.00 16.00 Møteleder: Einar Bergum

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Rotary Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr 5 - november 2011 Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo Kløfta Rotaryklubb Til distribusjon blant medlemmene Vær miljøbevisst og vurder nødvendigheten av å skrive

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Distrikt 2260 Guvernørens månedsbrev Nr. 5 - November 2009 DG Ulf S. Henriksen Fungerende distriktsguvernør: IPDG Åge Bjor aaehe-b@online.no Distriktets hjemmeside: www.d2260.rotary.no Rotary i Norge (NORFO):

Detaljer

Distrikt Johan Østby Distriktsguvernør Enebakk Rotaryklubb Guvernørens månedsbrev februar 2017

Distrikt Johan Østby Distriktsguvernør Enebakk Rotaryklubb Guvernørens månedsbrev februar 2017 Distrikt 2260 Johan Østby Distriktsguvernør 2016-17 Enebakk Rotaryklubb Guvernørens månedsbrev februar 2017 Guvernørens leder: Samarbeid Det er mange faktorer som må være til stede for å få til et godt

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 ROTARY CLUB CENTRAL Distrikt 2310 - PETS 2017 v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 «Smart» - i starten? Klubbens mål og planer - Club Central (CC) Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2013-2014 www.d2260.rotary.no ELSA MARGARETH NYSVEEN GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktguvernørens forord 3 Rotarys formål

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 3. September 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 3. September 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 3. September 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Høsten har gjort sin ankomst, dagene blir

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

Utmerkelser og æresbevisninger

Utmerkelser og æresbevisninger Utmerkelser og æresbevisninger 1 Innledning Innhold: 2 Paul Harris Fellow Recognition,Guvernører,Årets president,administrativ leder og leirsjef Handicamp Norway,Rotaryklubber,organisasjone/institusjoner

Detaljer