ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT 2007-2008 JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ÅRSRAPPORT JOHAN HOVDEDALEN GUVERNØR

2 ROTARY SHARES Vi deler: - vår tid - våre midler - vår omtanke - våre ressurser

3 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Guvernør Johan Hovdedalen Gode rotarianere! Rotaryåret ble et godt år for distrikt Vi er så heldige å ha en god og velordnet organisasjon. Vårt distrikt har gode rutiner, sikre overleveringer fra et år til et annet. Forbereding til året fulgte stort sett samme mønster som tidligere. Aktive medarbeidere som har gått løypa før, var til stor hjelp og støtte for guvernøren. Temaet: ROTARY SHARES rotarianere deler - la grunnsteinen for arbeidsformer og oppgavedeling. De tre mest sentrale emnene har vært - Medlemsrekruttering - The Rotary Foundation (TRF) - Ungdomsarbeid D-2260 har lykkes med sin medlemsrekruttering. Det eneste distriktet i Norge som kan vise til netto økt medlemstall. Vi nådde ikke 3 % netto økning, men vi holdt stillingen. Satsing på Rotary Foundation ga godt resultat. Distriktet har klart et større beløp til TRF enn det som var budsjettert. Varna Rotaract, juni 2007 og NeRO Rotaract juni 2008, er flotte tilskudd og legger et godt grunnlag for medlemsutviklingen. Ungdomsutvekslingen er viktig. Her skulle vi gjerne hatt flere utvekslingsstudenter, men program og planer ligger klare. Vi venter oss mye fra dette arbeidet i åra som kommer. T A K K! Rotaryåret 2007/08 ble et rikt år. Vi fikk være med på mye. Nye venner. Nye kontakter i innog utland ga oss videre horisont. Takk til alle som har gjort rotaryåret vellykket. Spesiell takk til klubbene og alle tillitsvalgte. Klubbesøkene ble ei sammenhengende festreise. God mottakelse og tett kontakt med klubbledere og enkeltmedlemmer. Takk til Distriktsrådet, Ledergruppa, Administrasjonen og Assisterende guvernører. Dere har utviklet organisasjonen dette året. Med gode ønsker for et aktivt distrikt gjennom mottoet: Service Above Self! Johan Hovdedalen Side 1

4 Rotary Distrikt 2260 Guvernørens årsrapport Innhold 1 Innledning Innhold Visjoner Mål og resultater for rotaryåret Distriktsråd og distriktsadministrasjon Distriktskomiteer Møter og seminarer Governor Elect Training Seminar GETS Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute Motivasjonsseminar International Assembly District Team Training Seminar President Elect Traning Seminar Distriktssamlingen Rotary International Convention Guvernørskifte Distriktskonferansen Rotary Zone Institute Distriktskonferansen i Distrikt 2300, Norge Distriktskonferansen i Distrikt 1380, Finland Distriktsråd arbeid Ass.Guvernører - arbeid Norsk Rotary Forum Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret Klubb- og medlemsutvikling Opplæring og kommunikasjon Kurs- og seminarer RYLA Rotary Youth Leadership Award Foredrag Administrative rutiner og seremonier Side 2

5 14 Rotary Foundation Givertjenesten Saksbehandling, bidrag og støtte til prosjekter Samfunnsprosjekter Distriktprogrammer Ungdomsutvekslingen GSE Group Study Exhange Rotaract Tall Ships Races Distriktsadministrasjon Distriktssekretær Distriktskasserer Månedsbrev Lovrådet Klubbaktiviteter gjennom rotayråret Priser RI-presidentens hedersbevis Membership Development and Extension Award Recognition of Smaller Club Membership Growth Vedlegg A Regnskap for D-2260 med noter og revisormelding B Tiltaksfondets årsrapport og regnskap C Guvernørens klubbesøk D Medlemsutvikling E Frammøtestatistikk F Deltakere RYLA G Innbetalinger til RF H Rotary Foundation Share District Designated Fund prosjekter I Protokoll fra Generalforsamlingen J Handicamp Norway fra årsmeldingen K Distriktsguvernører distrikt L Vedtekter for D M Vedtekter for Rotary s Tiltaksfond i D Side 3

6 3 Visjoner Rotary International, D-2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Organisasjonen ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskap og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation Organisasjonen ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 4 Mål og resultater for rotaryåret - 3 % økning i medlemstallet - Økt innsats for TRF - Ungdomsarbeidet prioriteres - Kvinnelige medlemmer i alle klubber - Familien inn i rotaryarbeidet - Åpne Rotary for omverdenen - utvikle og styrke samarbeidet mellom klubbene - utvikle det indre klubbmiljøet - Deltaking i Distriktsprogrammene - Utvikle gode administrative rutiner Det er ikke enkelt å nå alle målene. Distriktet valgte dette året å vektlegge de tre første. Vi viser til punkt 12 Klubb- og medlemsutvikling i denne Årsrapporten der det gjøres rede for måloppnåelse og utvikling. Grafen nedenfor er gjengitt fra NORFO statistikk for klubbutvikling for norske Rotaryklubber. Endring av antall medlemmer i 2260 Side 4

7 Rotary Foundation (TRF) har et godt resultat. Distriktet har mer enn oppfylt budsjettet. Viser til eget regnskap for TRF - innsatsen i denne rapporten. Ungdomsarbeidet står også sterkt etter chartring av nye Rotaract klubber. Mosseregionen har chartret Varna Rotaract og Nedre Romerike NeRO Rotaract klubb. Det arbeides godt med å forberede oppstart av en eller to klubber sør i Østfold. Rotaract med aldersgruppa år arbeider lettest der det finnes et høgskolemiljø. Det er også gjort visse framstøt for ungdomsarbeidet i Indre Østfold, men det ser ut til at der høgere utdanningstilbud mangler, er det vansker med å holde på ungdommen i dette alderssiktet. Derimot vil det være lettere med etablering av en Interact klubb. Tanken bearbeides. 5. Distriktsråd og distriktsadministrasjon LEDERGRUPPA: Distriktsorganisasjonen DG Johan Hovdedalen Mysen RK Telef.: / Olaf Funderuds vei 2, e-post: 1850 Mysen DGE Åge Bjor Tune RK Telef.: / Bjorveien 120 e-post: 1712 Grålum DGN Ulf Sigurd Henriksen Nittedal RK Telef.: / Ånebyveien 42, e-post: 1484 Hakadal Side 5

8 IPDG Morten Bjerkan, Lørenskog RK Telefon: / Lille Frøens vei 8, e-post: 0371 Oslo Opplæringsleder: PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK Telefon: / Landåskollen 18, e-post: 1430 Ås Tiltaksfondet; IPDG Morten Bjerkan Lørenskog RK Telefon: / e-post Administrative rutiner: PDG Ole-Ludvik Kleven, Ås RK Telefon: / e-post: Distriktsråd Leder: DG Johan Hovdedalen Medlemmer: DGE Åge Bjor Tune RK DGN Ulf S. Henriksen Nittedal RK IPDG Morten Bjerkan Lørenskog RK Opplæringsleder - PDG Ole-Ludvik Kleven Ås RK Medlemsutvikling - Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Rotary Foundation - DRFC John Røstad Nittedal RK Samfunnsprosjekter - PDG Gunnar Eigeland Nittedal RK Distriktsprogrammer Åge Bjor Tune RK ASSOSIERTE MEDLEMMER: International Inner Wheel, Distrikt 31 Distriktspresident 07/08 Marit Stabell, Lillestrøm Inner Wheel Telefon: / Lurudveien 30, E-post: 2020 Skedsmokorset Rotaract Distrikt 2310 og 2260 Distriktspresident 07/08 Kathrine Tåsåsen, Kolbotn Rotaract K Telefon: Jordbærsletta 28, E.post: 1410 Kolbotn 6 Distriktskomiteer Medlemsutvikling: Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Telefon: / Kløverenga Terr asse 6, E-post: 2007 Kjeller Nye klubber: Morten Bjerkan, Lørenskog RK Telefon: / Lille Frøens vei 8, E-post: 0371 Oslo Opplæring og kommunikasjon: Rotaryskolen i Distrikt Komittens hovedoppgave er å utvikle en serie kurs m.v.som klubbene selv kan benytte til intern opplæring og kompetanseutvikling for sine medlemmer: Side 6

9 Koordinator og utviklingsleder: PDG Ole-Ludvik Kleven Ås RK Telefon: / e-post: Introduksjon til Rotary: Bjørn Olav Dufseth Oppegård RK Telefon: / E-post: Informasjon og samfunnskontakt: Jan A. Vatn Gamlebyen Fredr. RK Telefon: / e-post: Klubb- og medlemsutvikling: Arne Besseberg Skedsmo Nord RK Telefon: / E-post: Mentoring for Ungdomsbedrifter og Elevbedrifter: Hans Martin Larssen Langhus RK Telefon: / e-post: Bevisstgjøring av Rotarys ledere: Finn Kolstø Gardermoen RK Telefon: / E-post: RYLA lederkurs for ungdom: Helge Normann Gardermoen RK Telefon: / E-post: Ole Ludvik Kleven -D-rådets reprt. Ås RK Telefon: / e-post : Nettportal for kursene: Eugen Landeide Lillestrøm RK Telefon: / e-post: Rotary Foundation: DRFC CHAIR John Røstad Nittedal RK Telefon: / Likollen 21, E-post: 1481 Hagan Samfunnsprosjekter: Leder / District Resource Group Coordinator: PDG Gunnar Eigeland Nittedal RK Telefon: / Ø. Huseby 2 E-post: 1482 Nittedal Ressurs- og kontaktpersoner for prosjekter: Internasjonale prosjekter: Helse (Myggnett): Tom Gulliksen Kråkerøy RK Telefon: / E-post: Vann: Jan Øyvind Johansen Nannestad RK: Telefon: / E-post: Lokale prosjekter: Arne Sæther Trøgstad RK Telefon: / E-post: Lese- og skriveferdigheter, lokalt og internasjonalt: Side 7

10 Distriktsprogrammer: Rolf Theil Nittedal RK Telefon: / E-post: Leder/koordinator: Åge Bjor Tune RK / Bjorveien 120 e-post: 1712 Grålum Nestleder/koord.Ulf Sigurd Henriksen Nittedal RK Tlf / Ånebyveien 42, e-post: 1484 Hakadal GSE: Bjørn Brekke Drøbak RK Telefon: / Seljevn. 5 e-post: 1440 Drøbak RYLA: Helge Normann Gardermoen RK Telefon: / Smedalsveien 9 e-post: 2050 Jessheim Tall Ships` Races: Arild Klemsdal Fredrikstad RK / Fr. Nansensv. 9, 1605 Fredrikstad E-post: Rotaract: Svein Jansverk Råde RK Telefon: Saltnesveien 334 E-post: 1642 Saltnes Ungdomsutveksling: Elsa M. Nysveen Årnes RK Telefon: / Hvamsmoen,, 2165 Hvam e-post: DISTRIKTSADMINISTRASJON: Distriktsekretær: Carl Peter Løken Mysen RK Telefon: / Bakkelivn 25 A 1850 Mysen e-post: Distriktskasserer: Halfdan Lie, Mysen RK, Telefon: / Boks 193, 1851 Mysen IT DICO: Knut Berg Lørenskog RK Telefon: / Auduns vei 2, e-post: 1470 Lørenskog Månedsbrev,- redaktør: Erik Skauen, Mysen RK Telefon: / Hølandsveien 20, ktr Trøgstad E-post: Web-redaktør : Eugen Landeide Lillestrøm RK Telefon: / Karisveien 24 e-post: 2013 Skjetten Informasjon: Jan A. Vatn, Telefon: / Skrenten 1, Gamlebyen/Fredrikstad RK e-post: Side 8

11 1639 Gamle Fredrikstad Distriktskonferansen: Leder: Jens Øystein Homstvedt Mysen RK Telefon: / Solberg, e-post: 1878 Hærland ASSISTERENDE GUVERNØRER: Region Østfold: Område A Anne Marit Boberg Fredriksten RK Telefon: / Torpum 1789 Berg e-post: Område B Reidar S. Kjølberg Gamlebyen-Fredr. RK Telefon: / Roald Amundsensv Sellebakk e-post: Område C Hans Magnus Lie Rygge RKTelefon: / Raveien 14 B, E-post: 1580 Rygge Område D Kari Heen Bakke, Rakkestad RK Telefon: / Breidablik, E-post: 1890 Rakkestad Region Akershus: Område E Åge Wik, Nordby RK Telefon: / Bråtenveien 5, E-post: 1400 Ski. Område F Bjørn Lunde Kolbotn RK Telefon: / Hareveien 6 E-post: 1413 Tårnåsen Område G Magne Yndestad Skedsmokorset RK Telefon: / Eikekroken 38 E-post: 2020 Skedsmokorset Område H Finn Kolstø Gardermoen RK Telefon: / Gamleveien 27 E-post: 2040 Kløfta Andre sentrale tjenester: Regnskapsfører: ØKO Regnskap AS Telefon: / Torbjørn Solli, PB Skedsmokorset e-post: Programansvar, John Floeng Mysen RK Telefon: / teknisk: P. Boks 1, e-post Mysen Side 9

12 ROTARY INTERNATIONAL: Interact (utredning): Halvor Stormoen Kløfta RK Telefon: / Grevlingstien 22 e-post: 2022 Gjerdrum Friendship Exchange: Olav Sandsmark Drøbak RK Telefon: Ekestubben e-post: 1440 Drøbak Fellowships: Hans Peder Ulvin Eidsvoll RK Telefon: Ø. Ulvin e-post: 2092 Minnesund World Community Service og District Resource Group Coordinator: Gunnar Eigeland Nittedal RK Telefon: / Ø. Huseby 2 e-post: 1482 Nittedal ROTARY FOUNDATION: Annual Giving: Herman Stabell Skedsmokorset RK Telefon: / Lurudveien 30 e-post: 2020 Skedsmokorset Permanent Fund: Barry Matheson Jessheim RK Telefon: / P.B. 143 e-post: 2051 Jessheim Scholarships: Marte Hoel Nannestad RK Telefon: Gunhildrud Gård e-post: 2030 Nannestad Grants: Humanitære Prosjekter: Lokale District Simplified Grants; Indivduelle Volunteer Service Grants; Internasjnale Matching Grants: John Hatling Nordby RK Telefon: / Valhallveien 33 e-post: 1400 Ski PolioPlus: Egil Hopland Sarpsborg RK Telefon: C.J. Pettersens vei 34 e-post: 1715 Yven Alumni: Per Oscar Jacobsen Drøbak RK Telefon: / Løkkedalsveien 17A e-post: 1440 Drøbak Rotary Volunteers: Olaug Sofie Andreassen Gjersjøen RK Telefon: Iver Holters vei 10 e-post: 1410 Kolbotn Side 10

13 7 Møter og seminarer Rotaryklubb v/ president Elect, Jens Øystein Homstvedt, fremmet forslag på meg som guvernør for D-2260 senhøsten Etter at distriktsledelsens gikk inn for forslaget, ble jeg formelt nominert av generalforsamlingen, Distriktskonferansen på Ski Etter godkjenning fra Rotary International Convention 2006 i København, ble jeg valgt til Guvernør for D-2260 for rotaryåret 2007/2008. Informasjon om møter og forberedelser for guvernøråret gis nedenfor. 7.1 Guvernor Elect Training Seminar GETS Den norske GETS ble arrangert av NORFO på Quality Airport Hotell, Gardermoen, april Guvernør Elect m/ ledsager, fra alle distriktene i Norge, var invitert til konferansen. Dette var den første direkte opplæringen som siktet fram mot guvernøråret Sentrale emner for konferansen var: - Rotaryfamilien - En erfaringsdel - Guvernørskolen i San Diego Innføring i organisasjonen, kontakter, tjenesteveier og praktisk veiledning ble gitt. Seminaret var en nyttig og god start. Ved siden av det faglige utbyttet betydde Bli kjent faktoren mye både for DGE og ledsager. Ledsagers rolle i rotaryåret var et sentralt tema. 7.2 Governor Elect Training Seminar og Rotary Zone Institute Governor Elect Training Seminar ble arrangert i, september 2006 i Jønkøping, Sverige. Rotary Zone Institute fortsatte september. Egne seminarer for ledsagere ga god innføring, forventninger og muligheter. Sentrale saker på GETS var DG-rollen, organisasjonsbygging, medlemsrekruttering, Rotary Foundation og familiens plass i rotaryarbeidet. RI`administrative krav ble presentert. Jeg var så heldig å bli invitert til Sverige, GETS og Zone Institute året før for å delta på Medlemsrekrutteringsseminar. Seminaret 2006 ble på flere felt en videreføring av programmet fra Motivasjonsseminar Seminar for innkommende presidenter ble arrangert på Solhuset, Slitu v/ Mysen, lørdag 13. januar PDG Ole Ludvik Kleven, opplæringsleder i D-2260, ledet seminaret. Sentrale element i programmet: - Bli kjent-sekvens,- presentasjon og planleggingsarbeid - Årsplaner og mål - Klubbens planer og mål (KPM) - Assisterende guvernører (AG) ledet gruppearbeidet for sitt område. - PETS programpresentasjon, div. orienteringer. Velkommen til PETS 7.4 International Assembly 2007 International Assembly, arrangert i San Diego, California, USA 28. januar 3. februar Utdelt deltakerbok, International Assembly Participants var ei god støtte i arbeidet for å styrke kjennskapet mellom DGE`ene. Dagprogrammet var inndelt i fellesforedrag og gruppesamlinger der ulike tema ble drøftet. Temaene for gruppesamværene var alltid en viss videreføring av emnet for Side 11

14 fellesforedraget. Et stramt møteprogram fylte dagene mellom 09,30 og 19,00. DGE`ene hadde nummererte plasser. Funksjonærer kontrollerte og noterte der DGE`ene ikke var på plass i rett tid. Grupperommene hadde stengte dører så lenge gruppesamværet varte. Ved for sent komming ble det hull i frammøtestatistikken. Sentrale tema: - Div. ulike presentasjoner - Fellowship - Membership - Temaet: Rotary Shares - RI presidentens føringer development - Introduction of Literacy - Trustees of TRF - Peace Studies - Praktisk gjennomføring, - Komitearbeidet - Lederskaps-plan International Festival Talent Evening var morsom, interessant og underholdende. Den norske DGE-gruppa hadde planlagt og innøvd framføring av Per Spelemann, som folkloreinnslag, men grunnet tidsnød, fant vi det rett å avstå. Andre land som hadde langt større behov for framvisning, fikk våre sårt tiltenkte minutter. Uka før Assembly var vi invitert til Home-stay-program, der vi ble innkvartert hos private rotarianere. Titusvill-området i Florida var vårt vertskap. Home.-stay programmet ga oss mye og styrket kjennskapet og kameratskapet oss rotarianere i mellom. Frokost-, lunch-, og kveldsmøter varierte. Noe uvant for nordmenn å gå på rotary-møte kl Amerikansk gjestfrihet var en opplevelse. Kontaktene holdes fortsatt, selv om det nå kanskje går lengre tid mellom mailene etter hvert. 7.5 District Team Training Seminar (DTTS) District Team Training Semiar ble gjennomført lørdag 10. februar Mysebu (tidligere Bondelagets Folkehøgskole) stilte med seminarlokaler. District Treiner (DT), Ole Ludvik Kleven ledet seminaret. Distriktsrådet og Distriktsadministrasjonen var innkalt. Sentralt fra seminarprogrammet: Bli-kjent-fekvens, RI presidentens tema og føringer, Distriktets planer og mål, samt møter og arbeidsformer, informasjonskanaler, gruppearbeid med innlevering av oppgavesvar. Arbeidsdeling mellom guvernør, ass. guvernører (AG) og klubbene. AG`ene ledet gruppesamtalene og var ansvarlig for referater. 7.6 President Elect Training Seminar (PETS) President Elect Training Seminar ble gjennomført lørdag 10. mars 2007 på Solhuset, Slitu, utenfor Mysen. Ole Ludvik Kleven (DT) ledet seminaret. Innkommende presidenter var innkalt. Sentralt fra seminarprogrammet: Kunstnerisk innslag v/ Knut Hope, RI presidentens tema, føringer og mål, Omdeling og gjennomgang av Guvernørens Håndbok 07/08, Distriktets planer og mål, Presidentenes gjennomføring av rotaryåret 07/08, tilgjengelige ressurser fra D-2260, medlemsutvikling, opplæring og kommunikasjon, TRF, samfunnsprosjekter. Viktige rotaryaktiviteter ble gjennomgått: RYLA, GSE, Ungdomsutvekslingen, Handicamp Norway, budsjett og regnskap, samt økonomisk styring. 7.7 Distriktssamlingen 2007 Distriktssamlingen ble arrangert på Kulturhuset i Rakkestad, lørdag 14. april Møteleder: Ole Ludvik Kleven, (DT). Innkalte: Innkommende presidenter, sekretærer, kasserere, it.-ansvarlige, komiteledere, spesielt ledere for TRF og Medlemsutviklingen. Side 12

15 Sentralt på møteprogrammet: Rotaryåret 2007/08 v/ DG, RI presidentens føringer, planlagte prosjekter i D-2260, ungdomsarbeidet, Informasjonskanalene, budsjett for rotaryåret 07/08. Seksjonsmøter for a) presidenter, b) sekretærer og c) kasserere. Alle seksjoner fikk gjennomgått sine arbeidsområder. Spørsmål, svar og forslag for løsing av praktiske oppgaver sto på programmet. Gruppearbeidet ble ledet av AG`ene. Svar innsamlet og bearbeidet. Foreløpig orientering om Distriktskonferansen 14. september ble gitt. 7.8 Rotary International Convention Rotary International 98th Annual Convention var lagt til Salt Lake City, Utah, USA, juni Convention er årets store samling av rotarianere fra mest hele verden. Det sies ofte i Rotary at alle rotarianere burde delta i minst en Convention i løpet av sitt liv. Her oppleves sterkt fellesskap, større forståelse av rotaryverdiene, informasjon og inspirasjon til et aktivt rotaryliv. Gode foredrag med presise føringer i rotarys regi. Økt kunnskap om Rotary som organisasjon, samt sterke bevis for positiv påvirkning av samfunn både lokalt, nasjonalt og globalt er stikkord som dekker konferansen. Utstillinger, Fellowship, gruppediskusjoner innen aktuelle tema og sosiale samvær styrker båndene mellom rotarianer og ledsagere fra hele verden. Konserten søndag morgen i Mormonernes store Teatersal står i en egen glans. En teatersal som rommer sitteplaser, flere orkestere, 1200 sangere og en operasanger som Malvina Major gjør noe med folk. Aldri før har så mange opplevd noe lignende, tror jeg. Konserten var et kunstnerisk løft av dimensjoner. Convention er åpen for alle registrerte rotarianere m/ ledsagere. Mange fra D-2260 bør prioritere neste års Convention som er lagt til Birmingham i England. Registrering pågår nå. 7.9 Guvernørskiftet Guvernørskiftet 2007, D-2260, skjedde på Skrivergården, Mysen, onsdag 25. juni Mysen Rotaryklubb sto for arrangementet som var kombinert med presidentskiftet i Mysen Rk. Svein Paulshus, ledet samværet. Flere rotarymedlemmer fra Lørenskog Rotaryklubb deltok foruten stor oppslutning fra arrangørklubben. Guvernøren framførte stor takk til Morten og Barbara Bjerkan for året 06/07. I alle deler et festlig rotarymøte Distriktskonferansen 2007 Distriktskonferansen på Θality Resort Hotell, Sarpsborg, 15. og 16. september 2007 var et høgdepunkt. Med Rotary for Vennskap og Fred var tema for konferansen. Mysen Rotaryklubb hadde ansvar for den tekniske gjennomføringen. Jostein Flåøien, president i Mysen Rotaryklubb, åpnet konferansen. Jan O. Engsmyr, ordfører i Sarpsborg skulle ønske velkommen til kommunen, men han måtte sende sin varaordfører grunnet annet oppdrag på samme tid. Hovedforedragsholdere var: Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors. Stoltenberg holdt et gnistrende godt foredrag over temaet: Når langt borte ikke er mer, hva da? Her var både vennskap og fred sentrale element. Da Petter Skauen, konsulent i Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp, videreførte temaet for konferansen gjennom foredraget, En verden i fred vårt ansvar, vår mulighet, nådde konferansen sitt toppunkt. Side 13

16 RI presidenten var representert ved Peter Hellesøe, D Han deltok på hele konferansen som startet med en sammenkomst allerede fredag før den egentlige konferansedagen. Andre gjester var: Heikki Arkela, D-1380, representant for de Nordiske distrikter. Snøfrid Skaare, D-2300, representerte de norske distriktene. Alle gjester hadde sine hilsninger. Morten Bjerkan, IPDG i D-2260 hadde et godt innlegg om Hvordan omsette Rotaryverdiene for bygging av Vennskap og Fred? Lars S. Hauge, Paul Harris Fellow og St. Olavs Orden- Ridder av l. klasse, hadde et sentralt innlegg under banketten. Lars, en levende kulturpersonlighet, målbandt konferanse -deltakerne med sine ulike innslag. Flere rosende innlegg for en vel forberedt og gjennomført konferanse ble notert. Arne Servan, Mysen Rk, åpnet 2. dag av konferansen med Ord for dagen. Servan hadde valgt emne fra etikk og livssyn, vinklet mot personlige opplevelser og erfaringer. Ledsagerprogrammet til Soli Brug ble en stor opplevelse for deltakerne. Kunstnerfamilien, Dørje-Berg i samarbeid med DGE gjennomførte i alle deler et godt, informativt og underholdende program. Kunstnerisk innslag med trompetsolo ved Eilen Nordlie, ga en flott start og løftet konferansen til sitt rette nivå Rotary Zone Institute Rotary International Zone Institute, Zones 15 16, ble arrangert på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, september Sentrale emner var: - Medlemsutvikling i Rotary. - The Rotary Foundation (TRF) - Miljø og forurensning - Strategi for Rotary Institute hadde 141 registrerte deltakere, 31 registrerte gjester og god oppslutning for de arrangerte seminarer. RI presidenten, Wilfried (Wilf) Wilkinson, deltok på Institute sammen med sin kone Joan. RI presidenten berømmet arrangørene for et flott Institute Distriktskonferansen i D-2300, Norge Distriktskonferansen for D-2300, var lagt til Fefor Høyfjellshotell, 8. og 9. september Inger Berit og jeg representerte de norske distriktene på denne konferansen. Temaene var vinklet mot etikk. Hovedforedragsholdere var Egil Ulateig og Grethe Horntvedt. Et godt helhetsinntrykk med stor gjestfrihet og et veldrevet rotarydistrikt Distriktskonferanse i D 1380, Finland Distriktskonferansen i D-1380 var lagt til Kauhajoki, 5. 6.april Inger Berit og jeg representerte de nordiske distrikter og hilste fra distriktene i Norden. RI presidentens representant, Ian Riseley, fra Australia, hadde sine tre obligatoriske innlegg. Vi fikk god kontakt med RI presidentens representant. Dette fører bl.a. til at i 2010 arrangeres GSE i utveksling mellom våre to land, Norge Australia. Ei lang rekke Distriktsprogram ble presentert. De kunstneriske innslagene var mange. Enkelt og greit gjennomført program. Konferansen ble for vårt vedk. avsluttet med god middag hjemme hos DG paret, Tuula og Heikki Arkela. Vi opplevde stor gjestfrihet og god innføring i finsk kultur-, mat-, og møtetradisjoner. Side 14

17 8 Distriktsråd arbeid DG hadde planlagt Distriktsrådsmøter: 23/5-07, 13/9-07, 24/1-08 og 22/5-08. To av møtene måtte kanselleres da flere rådsmedlemmer meldte forfall. Distriktsrådet skal behandle saker av prinsipiell karakter. Det er mulig at denne organisasjonsformen ikke er godt nok utviklet, eller at arbeids- og ansvarsområdene ikke er klart nok definert. DG i samarbeid med Ledergruppa arbeider med organisasjonsstrukturen for om mulig å spisse profilen, og å få fram saker som skaper større interesse i rådet. Her ligger en klar utfordring for neste rotaryår. 9 Assisterende guvernører arbeid AG skal hjelpe guvernøren med å utvikle aktive klubber. - AG skal etter ønske - ha lederansvar i div. komitearbeid - støtte presidentens planlegging og nedfelle Kubbens planer og mål (KPM). - besøke klubbene i sitt område,-spesielt mellom Motivasjonsseminaret i januar og PETS i mars. - støtte presidenten i å utarbeide Sluttrapport. Rapporten sendes DG og klubbarkivet. - gi veiledning i organisasjonsbygging. - legge til rette for at Rotaryskolen tas i bruk - støtte samarbeidet mellom klubbene. (Intercitymøter og flerklubb-prosjekter er gode virkemiddel.) - delta i distriktets større møter, samt arbeide for sunn TRF- og medlemsutvikling. - støtte presidenten for å utvikle gode rapporteringsrutiner. Ansvar: Være coach / mentor for klubbenes presidenter, sekretærer, kasserere og andre nøkkelpersoner i området. Formidle retningslinjene i RI s og distriktets planer og mål for kommende rotaryår. Oppmuntre presidenter og styrer til å forberede og gjennomføre et godt rotaryår. Motivasjonstreffet, PETS og Distriktsamlingen: Lede drøftingen i områdegruppene. I samarbeid med innkommende presidenter utvikle planer og gode samarbeidsrutiner for oppstart av det nye rotaryåret. Under planleggingsfasen januar-mai 2007: Støtte planleggingen for innkommende presidenter. Gjennomgå bruk av Klubbens planer og mål (KPM) Oppfordre til drøfting av oppgaver og fremme målforståing. Målene skal være utfordrende, målbare og oppnåelige innen gitte tidsrammer. I Rotaryåret : Lede områdemøter der presidentene legger fram aktivitetsstatus. Støtte guvernøren i forbereding av klubbesøk. Lytte til problemer og spørsmål som klubblederne tar opp. Løsninger søkes i samarbeid med guvernøren. Oppfordre presidentene til å levere sin årsrapport til guvernøren innen utgangen av rotaryåret. Side 15

18 Konklusjon: AG`ene har lagt ned stor arbeidsinnsats gjennom året. Viktig rotaryarbeid er gjennomført. DG og AG`ene har hatt et nært og godt samarbeid. DG`ene sitt viktige og tilretteleggende arbeid kan knapt vurderes høgt nok. Denne nyskapingen (AGfunksjonen) er til stor nytte for distriktet og til stor avlasting for DG. 10 Norsk Rotary Forum (NORFO) Norsk Rotary forum (NORFO) er et service- og samarbeidsorgan for de 7 rotarydistriktene i Norge. NORFO består av de til enhver tid sittende 7 Distriktsguvernører, samt et arbeidsutvalg som etter registreringen i Brønnøysund nevnes som styret. Foruten styremøtene er NORFO`s viktigste møter, Høstmøtet og Vårmøtet, der DG`ene møtes for å gjøre vedtak i framlagte saker. Sentrale saker i siste år har vært: - Strategiarbeid - Evaluering av NORFO som redskap for distriktene - Rapport fra firma, Pricewater House Coopers behandles på Høstmøtet i år - Regnskap- og budsjett (rutiner og resultat) - Den norske web-sida - Registreringsrutiner - Arrangør for den norske GETS - Utgi Norsk Rotary Årbok (Matrikkelen) - m.m. 11 Endringer og nye aktiviteter i rotaryåret 07/ Endringer Få endringer er registrert dette rotaryåret. Klubbene bør likevel merke seg: - Korrekt registrering av medlemstall på den norske- og på RI` webside den 1. juli. Faktura for kontingent som skrives ut, er iht. denne registreringen. Ellers skal korreksjoner vedr. registrering foretas umiddelbart. Dette gir best og mest korrekt bilde av klubb og distrikt. - Medlemskap. Det finnes to typer medlemskap, Aktive medlemmer og honorære medlemmer. Honorære (æresmedlemmer) skal ikke stå oppført i medlemslistas ordinære del. Honorære medlemmer føres på egen linje i den norske databasen. Honorære medlemmer står oppført under medlemslista for hver klubb i årboka. Denne type medlemskap bør likevel ha tilsvarende informasjon som de aktive medlemmene, ikke bare navnet på det honorære medlemmet. - Organisasjonskartet revideres. Dette arbeidet fortsetter i det nye rotaryåret Nye aktiviteter Ungdomsarbeidet. Rotaract har hatt et godt år. Varna Rotaract klubb, chartret i juni i fjor. I vår ble enda en ny Rotaract klubb, NeRO, chartret på Lillestrøm. Distriktet skylder Svein Jansverk, leder for denne tjenesten, stor takk for intensivering av dette viktige arbeidet. Vi vet at det arbeides for Rotaract klubber også i andre områder. Vi nevner spesielt område A og område B. Rotaryskolen. Rotaryskolen er ofte besøkt på vår web.side. Rotaryskolen utvikles, et stort og verdifullt arbeid. Side 16

19 Seminarvirksomhet. Seminarer for rekruttering og internasjonalt arbeid er gjennomført i månedsskiftet aug./sept. Målet er at ledere for alle klubb-komiteene skal utvikle nye ideer og metoder for et bedre komitearbeid. 12 Klubb- og Medlemsutvikling - Årsrapport Det er holdt to seminarer vedr. medlemsutvikling i august ett i Skedsmo og ett i Rakkestad. Det er også utarbeidet og sendt lister over tidligere deltakere på RYLA, GSE og Ungdomsutveksling til alle klubber. Disse listene vil bli oppdatert og sendt ut til alle klubbene hvert år framover. Listene er laget på klubb-basis slik at det er enkelt for de respektive klubbene å se hvilke ungdommer som har vært deltakere opp gjennom årene, og som etter hvert eventuelt kan være modne for et medlemskap i sin tidligere sponsorklubb. Etter henvendelse fra Ås-, Rakkestad- og Gjersjøen rotaryklubber ble disse besøkt , og vedr. temaet medlemsutvikling. Plan for Medlemsutvikling i er utarbeidet. Kjeller, Arne Besseberg Medlemstall i klubbene tilgang / avgang Ant. medlemmer Antall medlemmer Endring pr. 1/ pr. 1/ Askim Aurskog-Høland Borge Bundefjorden Drøbak Eidsvoll Eidsvoll Syd Enebakk Follo Syd Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Fredriksten Gamlebyen/Fredrikstad Gardermoen Gjersjøen Halden Hobøl-Spydeberg Hvaler Jeløy Jessheim Kløfta Kolbotn Kråkerøy Langhus Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Moss Side 17

20 Mysen Nannestad Nesodden Nittedal Nordby Onsøy Oppegård Rakkestad Rolvsøy Rygge Råde Sagdalen Sarpsborg Skedsmo Nord Skedsmokorset Ski Skjeberg Strømmen Sørumsand Trøgstad Tune Vestby Våler Østfold Ørje-Töcksfors Årnes Ås Totalt Tallmaterialet viser at D-2260 holder stillingen. Statistisk sammenligning er gjort med grunnlag i den norske databasen pr og RI databasen pr Som det framgår av grafen nedenfor, har distriktet en netto økning på 11 medlemmer. Grafen viser antall aktive medlemmer, registrert og aktive medlemmer registrert Endring av antall medlemmer i Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Endring /08 Side 18

21 Gjennomsnittsalderen i distrikt 2260 er 61,4 år. Årsaken til nedgang i alder er spesielt tre forhold. Opptak av flere yngre medlemmer Opptak av yngre/kvinnelige medlemmer Æresmedlemmer tatt ut av Medlemslista Active Tilgang / avgang 18 klubber har dette rotaryåret en netto økning i medlemstallet 11 klubber har konstant medlemstall, - holder stillingen 25 klubber har nedgang i medlemstallet. Størst medlemsvekst: Rolvsøy Rotaryklubb har en netto økning med 9 medlemmer Rakkestad Rotaryklubb, netto økning med 6 medlemmer Lørenskog Vest Rotaryklubb, netto økning med 5 medlemmer Kløfta Rotaryklubb, netto økning med 5 medlemmer Kvinneandelen. 14 % kvinner i norske rotaryklubber. D-2260 har 13,4 % kvinner Alle klubber i Akershus har kvinnelige medlemmer 19 av 24 klubber i Østfold har kvinnelige medlemmer 13 Opplæring og kommunikasjon Årsrapport Rotaryåret Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven Opplæringslederens arbeidsoppgaver i distrikt 2260 har vært under betydelig utvikling de senere år. Denne årsrapporten er et sammendrag av de arbeidsoppgaver opplæringslederen har vært engasjert i rotaryåret Kurs og Seminarer Seminarer om klubb- og medlemsutvikling Opplæringslederen har bidratt til programsammensetningen og gjennomføringen av 2 seminarer om Klubb- og medlemsutvikling. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 22. august 2007 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 29.august for klubbene i Østfold. Totalt var det 47 rotarianere til stede på disse 2 seminarene. Seminarer om Rotary Foundation Opplæringslederen har bidratt til programsammensetningen og gjennomføringen av 2 seminarer om Rotary Foundation. Ett seminar ble avholdt i Skedsmo Samfunnshus 23. august 2007 for rotaryklubbene i Akershus og ett seminar ble avholdt i Rakkestad Kulturhus 30. august for klubbene i Østfold. Totalt var det 35 rotarianere til stede på disse 2 seminarene. Side 19

22 Andre seminarer I tillegg til foranstående har opplæringslederen bidratt til programutviklingen og gjennomføringen av følgende seminarer i rotaryåret: Motivasjonsseminar -målgruppe innkommende presidenter District Team Training Seminar -målgruppe distriktsråd, distriktsadministrasjon, ass. guvernører og ledergruppe President Elect Training Seminar -målgruppe innkommende presidenter Distriktssamling -målgruppe innkommende presidenter, sekretærer, kasserere og andre fra klubbene som ønsker å delta Kurs for sekretærer og kasserere Det ble ikke avviklet egne kurs for sekretærer og kasserere, men i forbindelse med Distriktssamlingen ble det avholdt særskilte møter for disse tillitsvalgte hvor deres arbeidsoppgaver ble grundig gjennomgått og diskutert. Rotaryskolen Det er i løpet av rotaryåret avholdt 1 møte i opplæring- og kommunikasjonskomiteen. Rotaryskolen er videre utbygget. Gjennomførte seminarprogrammer i rotaryåret og en del av forelesningene er presentert under Rotaryskolen. Guvernørenes støttedokumenter I ledergruppen møte i november 2007 fremmet Distriktsguvernør Johan Hovdedalen forslag om å få utarbeidet en del dokumenter som kunne være til støtte for innkommende guvernører i distrikt Ledergruppen ga sin tilslutning til forslaget og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av distriktsguvernør Johan Hovdedalen, ass.guvernør Bjørn Lunde og opplæringsleder Ole- Ludvik Kleven for å gjennomføre arbeidet. Opplæringsleder Ole-Ludvik Kleven ble valgt til å lede arbeidet. I rotaryåret er det utarbeidet følgende 6 dokumenter: Guvernørenes arbeidsoppgaver i Rotary Distrikt 2260 Guvernørenes håndbok diposisjon Guvernørenes årsrapport disposisjon Guvernørenes klubbesøk huskeliste Distriktskonferansen praktiske forhold og rammeprogram Presidentåret i Rotary Arbeidet har vært tidkrevende og er den vesentlige årsaken til at noen av opplæringslederens øvrige arbeidsmål ikke fullt ut ble innfridd i rotaryåret Side 20

23 Diverse møter I tillegg til foranstående har opplæringslederen deltatt i møter arrangert av distriktet. Dette har vært møter i ledergruppen, møter i distriktsrådet, møter med ass.guvernører mv. Videre har opplæringslederen hatt orienteringer om Rotaryskolen på en del klubbmøter i distriktet. Opplæringslederen har deltatt i RYLA-komiteens arbeid hva angår programutvikling. Ås, den 01.august Ole-Ludvik Kleven 13.2 RYLA Rotary Youth Leadership Award Ryla-komiteen : Leder Helge Normann Gardermoen Rk Karsten Thorvaldsen Gardermoen Helge Skiaker Gardermoen Bjørn Løvstad Jessheim Mette Boquist Jessheim Odd Trones Kløfta Steinar Wøllo Kløfta Komiteen har holdt 15 møter i perioden. Mål- og Strategiplaner ble utarbeidet før første Ryla- Seminar Komiteen gikk igjennom alle evaluerings- skjemaene fra deltakerne på Ryla-Seminaret Dette la grunnlaget for RYLA-kurset Programmet ble gjennomført i sin helhet. Alle foredragsholdere og gjester kom iht. avtale. Det var 33 deltakere på dette seminaret. Alle var meget interesserte og engasjerte. Det var en klubb (Drøbak RK) som hadde betalt for en deltaker som pga. av misforståelse dessverre ikke var til stede. Denne ungdommen deltar på neste års Ryla- seminar uten videre kostnad for sponsor-klubben. Rotaract har mottatt komplett deltakerliste. Regnskapet ser ut til å gå i balanse. Ryla- komiteen takker for 2 flotte arbeidsår. Komiteen ønsker den nye Ryla komiteen lykke til. Helge Normann Leder Ryla komiteen 13.3 Foredrag Ei lang rekke foredrag er utviklet og framført i rotaryåret. Distriktet søker å katalogisere ferdig utarbeidde foredrag. Liste over villige foredragsholdere gjøres tilgjengelig. Dette vil bli en service for klubber som ønsker å gjøre bruk av tjenesten og ny mulighet for innføring i rotary-verdiene Administrative rutiner og seremonier. Distriktsguvernøren nedsatte ei arbeidsgruppe for å utvikle administrative rutiner. Hensikten var i første rekke å gjøre arbeidet for framtidige DG`er enklere. Arb.gruppa ble ledet av DT, Ole Ludvik Kleven. Gruppa besto ellers av DG Johan Hovdedalen og AG Bjørn Lunde. Praktiske rutiner, rammeplaner og maler for div. seremonier er på plass. Side 21

24 Dette arbeidsmaterialet foreliger: - Guvernøråret - Forberedelser og gjennomføring - Distriktsguvernør Nomine (DGN) - Distriktsguvernør Elect (DGE) - Distriktsguvernør (DG) - Distriktsguvernørens arbeidsoppgaver - Nominering av D-guvernør- prosedyre for nominasjonsprosessen - Guvernørens Håndbok - Guvernørens Årsrapport - Guvernørens huskeliste ved klubbesøkene - Klubbens Planer og mål - Møter / Aktiviteter Mål, midler og resultat for guvernøråret. - Rammeprogram for: - Motivasjonsseminaret for klubbpresidenter - Dsitrict Team Training Seminar (DTTS) - President Elect Training Seminar (PETS) - President Elect Training Seminar (2) - Distriktssamlingen - Distriktskonferansen - Distriktskonferansen Praktiske rammer - Seremonier for: - Opptak av nye medlemmer - Presidentskifte - Guvernørskifte -Æresbevisninger Moment for tildeling m.m. 14 Rotary Foundation (TRF) 14.1 Givertjenesten D-2260 har jamn økning i Annual Giving Rotary Foundation Annual Giving US Dollar Side 22

25 Rotary Foundation Annual Giving: Klubbenes og enkeltpersoners bidrag til Annual Program Fund. Distrikt 2260: $ (Totalt $ ) $ $ $ $ Sakbehandling, bidrag og støtte til prosjekter PROTOKOLL for tildeling av DSG-midler rotaryåret DSG # Prosjekt A: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 24. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Ås RK til Sansehage ved Moertunet, datert 23. september 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 27. september Prosjekt B: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 08. oktober 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Gardermoen RK til Motorklubb Mogreina, datert 07. oktober 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 01. november Prosjekt C: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 30. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Rygge RK til Sansehage - fontene, datert 28. september 2007, innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 30. januar Prosjekt D: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 24. september 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Skedsmokorset RK til Forprosjekt Sansehage, datert 23. september 2007, kan innvilges med 5.500,- kroner. NOK 5.500,- ble overført til klubbens bankkonto , 22. november Side 23

26 Prosjekt E: Johan Hovdedalen (Guvernør) og John Røstad (DRFC Chair) er i dag, 14. desember 2007, enige om at søknad om DSG-midler fra Langhus RK til Oppussing av Kirkestue, datert 12. desember 2007, kan innvilges med 5.637,- kroner. NOK 5.637,- ble overført til klubbens bankkonto , 14. januar Åpningsbalanse per 17. september 2007: NOK Utdelte midler til de 5 ovenfor nevnte prosjekter per 31. januar 2008: NOK Alle pengene er dermed fordelt og sluttrapport sendes Rotary International. Mysen / Nittedal 10. februar Johan Hovdedalen Distriktsguvernør John Røstad DRFC Chair 15 Samfunnsprosjekter Ei lang rekke samfunnsprosjekter er gjennomført i D En viser her til Klubbaktivitetene gjennom året. ( 19, side 28 m.fl.) 16 Distriktsprogrammer 16.1 Ungdomsutvekslingen 2007/08 To studenter har vært utvekslet med henholdsvis USA og Brasil. Anna Lunde Fjæstad, fra Råde RK, og Oda Moen Hurum fra Fredrikstad RK. Student fra Brasil i Fredrikstad RK og student fra USA i Råde RK. Studenten fra USA holdt ikke ut lenge i Norge, og reiste hjem etter bare få uker. Student fra Australia reiste hjem til avtalt tid ved juletider. Alle studentene var jenter. I løpet av året har flere klubber hatt besøk, eller hatt kontakt med DYEO. Mange nye YEO'er ønsker å gjøre en jobb og tar kontakt med distriktsansvarlig. Men det er ikke mange rotarianere som ønsker å være vertsfamilier. Det blir oftest bare ett besøk i klubben, eller en samtale med DYEO. I løpet av året har studenter vært med DYEO på 3 store arrangementer, distriktskonferansen, distriktssamlingen og Inner Wheels konferanse på Bristol. De er alltid gode ambassadører for ungdomsutveklingen. DYEO har deltatt med studenter på både høstkonferansen i Kristiansund og på felles møter og samlinger for studentene i Oslo juni DYEO har bistått med søknader og kvalitetssikret utvelgelsen av to studenter i løpet av høsten En student fra Råde RK til Brasil og en student fra Årnes RK til Australia. DYEO holdt ambassadørkurs for de to utreisende studenter i april I alt var det med 12 personer. Foreldre, rådgivere, YEO'er og presidenter var med på kurset. Side 24

27 Gode medarbeidere i distriktet har vært Per Erling Løkken, Skedsmo Nord, Trygve Rindal, Mysen RK og Øystein Mogensen, Gardermoen RK. Elsa Nysveen DYEO leder 16.2 GSE - komiteen D-2260 har deltatt i GSE utveksling med D Distrikt 5020 ligger på vestkysten av USA og Canada med Vancouver som en av storbyene. Vårt utgående Team bestod av: - Team Leder Hans Magnus Lie, 63 År, Rygge Rotary klubb - Elisabeth S. Hansen, 28 år, Barnevernet, Drøbak - Birgit Rognstad, 25 år, Personalkonsulent. Hurdal - Rannveig Damlien Nilsen, 27 år, Politi, Fetsund - Hilde Beate Nilsen, 29 år, lærer, Tistedal. Utvekslingen foregikk i tiden 2. mai til 2. juni Samtidig som norske GSE`ere var på tur, hadde vi teamet fra Distrikt 5020 på besøk hos oss. Vertsklubbene i Norge: - Fredriksten Rotary Klubb - Halden Rotary Klubb - Årnes Rotary Klubb - Jeløy Rotary Klubb - Nittedal Rotary Klubb - Skedsmo Rotary Klubb - Eidsvoll Rotary Klubb - Råde Rotary Klubb - Mysen Rotary Klubb Klubbene laget gode program hvor deltagernes yrker var godt ivaretatt. I tillegg tok Guvernør Johan Hovdedalen Team US/Canada på en flott tur til Bergen. Teamet var meget godt fornøyd med vårt opplegg. GSE komiteen: - Bjørn Brekke, Drøbak Rotary klubb,- komiteledeer - Rune Magnussen, Nannestad, Rotary klubb - Jan-Eddie Tinlund, Drøbak Rotary klubb - Lars Iversen, Lørenskog Rotary klubb Bjørn Brekke GSE-leder 16.3 Rotaract, I gleden over at distriktet i tok fatt i utviklingen av Rotaract igjen, og vi klarte å starte opp VARNA Rotaract 8.juni 2007, ville også DG Johan prøve nok en klubb i sitt år: NeRo-Rotaract. (Nedre Romerike) ble charteret 12.juni Litt historie. Det hele startet under Johans D.kfr. i sept.2007, hvor undertegnede med hjelpere fikk Side 25

28 anledning til å selge ideen med Rotaract for konferansen. Et interessert medlem fra Strømmen RC, Yvona Holbein, tok kontakt med meg etter møtet. Hun viste så stor interesse at vi ble enige om å kalle sammen til et møte i området, etter konferanse med AG Magne Yndestad. 18. sept gikk det mailer mellom Yvona og meg samt Magne og meg. Magne opprettet en arbeidsgruppe. Vi fordelte oppgavene med fremdriften etter våre kvalifikasjoner og erfaringer, og det hele var i gang. Noe tid tok det i starten fordi alle klubbene skulle motiveres og overbevises om behov og nytte av Rotaract. Utallige mailer passerte og møtevirksomheten i arbeidsgruppen startet 21. nov.07 i Skedsmo, etter et diskusjonsnotat til områdemøtet 3.okt. 12.des. arrangerte arbeidsgruppen et MOTIVASJONSTREFF, hvor sentrale Rotaractere møtte opp. I alt ble det holdt 10 arbeidsmøter i Skedsmo, med forskjellige deltakere, og skrittvis utarbeidet vi fremdriften for etableringen av NeRo-Rotaract. For ikke å bli bitt av utsettelsesbasillen, bestemte vi tidlig at charterfesten skulle avholdes 12.juni 2008, slik at vi måtte fordele de mange skritt i utviklingen nøye for å rekke tidsfristen vi hadde satt. Som vi nå vet, ble det en gedigen charterfest i Lillestrøm i DoktorGården med 14 stolte Rotaractere, DG Johan, alle 8 presidentene og arbeidsgruppen. Charterbrev ble overlevert NeRo Rotaracts charter-president, Charlotte Ruste, av DG Johan, som også satte Rotaract-pins på alle de nybakte rotaracterne i sin fineste stas. Flotte taler og gaveoverrekkelser fra samtlige klubb-presidenter og andre. En vellykket og verdig avslutning på en travel tid for arbeidsgruppen, som jeg gjerne vil uttrykke glede i samarbeidet vi etter hvert fant etter hvert som vi ble kjent med hverandre. Noen refleksjoner jeg har gjort meg etter en relativ sentral stilling jeg har hatt, både som koordinator og den internasjonale kontakten til RI og andre for Varna- og NeRo-Rotaractere, samt Lillestrøm Rotaract i 1973 og Nesodden Rotaract i begynnelsen av 90-årene.: 1) Jeg anbefaler flere klubber bak hver Rotaractklubb. La oss foreløpig satse på områdedelingen vår, prøve å få alle klubbene i et område til å gå sammen om sin Rotaractklubb. Om vi klarer og etablere en i hvert område blir det 8 Rotaractklubber i D.2260 til å begynne med. En videre utvikling tar man så deretter. 2) Motivere og overbevise RC-presidentene om nytten og behovet for Rotaract. En Rotaracters pensjonsalder i bevegelsen er 30 år. Glimrende alder for å tas opp i Rotary. 3) Hver klubb velger / utnevner sin gründer til arbeidsgruppen. 4) Gruppen bør ledes av Distriktets Rotaract-ansvarlige som fordeler oppgavene, gjerne sammen med AG. 5) Starte gruppe-arbeidet senest i september. 6) Sette opp en klar fremdriftsplan og budsjetter, med beløp fra distriktets DG. 7) Gruppen må, gjennom sine gründere minne sine presidenter om å nevne Rotaract i begynnelsen av alle Rotarymøter, forslag til medlemmer etc., slik at alle klubbmedlemmene føler at de er med på tilretteleggelsen av sin klubbs Rotaractclub. 8) Gründerne informerer sine respektive RC-er på møtene om fremdriften av Rotaractklubben. 9) Bestemme navn og charterdato, slik at alle har noe å glede seg til. Når klubben er charteret, er den et medlem av den verdensomspennende Rotary International. Dette betyr bl.a. at: 10) DG må legge inn sitt besøk i Rotaractklubbene, som i Rotaryklubbene 11) DG må avsette en fast spalte i sine månedsbrev, som alle finner lett fram til, merket for eksempel: Vet du at og deretter noen ord om Rotaract klubbene i området. Side 26

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Rotary Distrikt 2260 Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Konferansen fant sted på Thon Hotel, Ski, og foregikk fra kl. 08.30 til kl. 16.00 første dag og kl.

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 Distrikt 2290 Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Foran Porsgrunn Rådhus og i den nye trappen, laget til byens 200 års jubileum, inntok rotarianere

Detaljer

50 år 1955 2005 8 mars 2005

50 år 1955 2005 8 mars 2005 50 år 1955 2005 8 mars 2005 Styret i Lillestrøm Rotary Klubb 2005 -i- INNHOLD Klubbens slektstre ved 50-års jubileet...1 Hilsen fra klubbens president i jubileumsåret...2 Fremtidsperspektiv av kommende

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer