«Veiledning på nett» - Et spørsmål om riktig blanding og form? Petter Mathisen Universitetet i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Veiledning på nett» - Et spørsmål om riktig blanding og form? Petter Mathisen Universitetet i Agder"

Transkript

1 «Veiledning på nett» - Et spørsmål om riktig blanding og form? Petter Mathisen Universitetet i Agder

2 1. Utfordringene vi står overfor 2. To eksempler på veiledning på nett a)videofeedback på skriftlige arbeider b)nettbasert mentorskap 3.Hvis studentene fikk velge 4.Et spørsmål om "timing & blend"?

3 Status for veiledning generelt i høyere utdanning

4 Undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmer, % sier de mottar veiledning regelmessig med sjeldnere enn hver 14 dag 42% sier de får veiledning sporadisk 17% er uenige i at de får god oppfølging 19% er uenige i at de får den veiledningen de trenger

5 Veiledning ved UiO Studentenes Landsforbund, Pedagogstudentene og NITO Student (2005) Av 500 studenter fra alle de syv fagene som er undersøkt (2004), er to av tre lite eller svært lite fornøyde med mengden faglig tilbakemelding og veiledning. Studentene på nordisk er minst fornøyde, hele 83 prosent mener de får for lite veiledning og tilbakemelding. Bestyrer Hans H. Skei ved institutt for nordisk og litteraturvitenskap, mener det er skuffende at så mange studenter ved instituttet føler at de mangler veiledning.

6 Veiledning ved svenske universiteter Dägerblad og Hägglund (2002, s. 33) sammenfatter kritikken mot veiledningen ved de svenske universitetene på følgende måte: otillräckelig handledning, för lite tid eller för dårlig kvalitet i handledningen. Tidvis har mycket skarp kritik riktas mot den handledningen som erbjuds forskarstuderande, och i många fall har brister i handledningen setts som en huvudorsak till avhopp, svag gennomströmning och bristfällig kvalitet i avhandlingarna

7 Veiledning ved svenske universiteter Frischer & Larsson (2000) beskriver en form for kollektiv abdikasjon fra så vel veiledning som lederskap i forskeropplæringen. Det er ikke noen nådig karakteristikk de gir: Focusing on the student-supervisor relationship, we encountered a laissez-faire situation of almost unbelievable dimensions. (Ibid.:153)

8 Evaluering av kvalitetsreformen Norsk Forskningsråd, 2006 I hele denne perioden har det vært en utvikling i retning av blant annet bedre ivaretakelse av begynnerstudenter og bedre veiledning. 66% av de ansatte hevder de veileder mer enn før.

9 Status for veiledning og feedback på skriftlige arbeider

10 Tilbakemelding på skriftlige arbeider I arbeidet med tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider opplever vi en rekke utfordringer: Økende behov for tilbakemelding Grupper/enkeltstudenter skal nås (på campus og fjernstudenter) Krav om kvalitet Behov for presisjon Behov for variasjon Skape engasjement (lærer & student) Økende arbeidsmengde

11 Feedback i høyere utdanning Faktorer som virker inn på studenters læringsutbytte (Hattie, 2009; Hattie and Timperley, 2007): "Of all the factors that make a differens to student outcomes, the power of feedback is paramount in any list. The overall effect-sizes of feedback from over 1000 studies based on 50,000+ students reveal that feedback is among the highest of any single factor, and it underpins the causal mechanisms of most of the factors in the top factors that enhance achievement." (Hattie, 2009)

12 Feedback i høyere utdanning Lumadue og Fish (2010) sammenfatter sitt inntrykk av hvordan tilbakemelding blir gitt til studenter i høyere utdanning slik: "Practices must be improved (Holmes & Papageorgiou, 2009), as instructional feedback is often vague, non-specific (Debuse et al., 2007; Higgins et al., 2002), inconsistent and infrequent (Holmes & Smith, 2003). The ability for faculty within higher education to provide quality feedback in a timely manner has become a challenge due to larger class sizes and increased workloads (Debuse et al. 2007), which has resulted in many instructors reducing the frequency of assignments (Gibbs & Simpson, 2004)." (Lumadue & Fish, 2010)

13 Studenters erfaringer med veiledning på skriftlige arbeider 1. Hva mener du kjennetegner den veiledningen du har fått på skriftlige arbeider forrige studieår? 2. Hva mener du en god veileder gjør når han/hun veileder på skriftlige arbeider?

14 Hva mener du kjennetegner den veiledningen du har fått på skriftlige arbeider forrige studieår?

15 Hva mener du en god veileder gjør når han/hun veileder på skriftlige arbeider?

16 Videofeedback - et bidrag til å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider? Petter Mathisen, UiA

17 En utfordring & en utprøving Når en skal gi tilbakemelding på 40 logger BA pedagogikk 15 stp, Veiledningspedagogikk, 5. sem. 4 X 10 logger fra grupper Programmer Jing for produksjon (Freeware, 5 min. opptak) Fronter (LMS) for distribusjon

18 Screen capture/video capture Hva er screen/video capture? Capturing the screen over an extended period of time to form a video file with sound. Programmer Jing, Camtasia, Wink, Snagit Hva kan det brukes det til? Skriftlig & muntlig tilbakemelding på skriftlige arbeider (demonstrasjoner, beskjeder, små forelesningssekvenser osv ) Erfaringer fra utprøvinger ved UiA Ingeniørutdanning, pedagogikk, tysk, likestilling, IT & info.systemer og vernepleie

19 Et eksempel Kan du hjelpe meg med å laste ned noen filer fra fronter??? (Basisgruppe 3 logg 4)

20

21

22 Skiftende fag/form/bruk Lærere/ Fag Type Indiv./ Antall Data studium tilbakemelding grupper opptak Pedagogikk, BA Feedback/kommentar Gr. 4 tilb.meld pr. Enquête/stud. A PED 315 (15 stp) er på logger fra basisgrupper gruppe 10 gr. x 4 -> Intervju/lærere + beskjeder 40 opptak Ingeniør- Feedback/veiledning Indiv. 3 tilb.meld pr. indiv Enquête/stud. B utdanning, BA, DAT 108 på individuelle faktaoppgaver 30 indiv. x 3 -> 90 opptak (5 stp) og refleksjonsnotater Tysk, Feedback/veiledning Indiv. 1 tilb.meld pr. indiv Rapport/lærere C TY-115 på individuell oppgave 1 opptak x 3 -> Intervju/lærere (7 stp) 3 opptak Likestilling, Feedback/veiledning Gr. 1 tilb.meld pr. Intervju/lærere D LIK-900, nettstudium på individuelle prosjektoppgaver gruppe 3 gr. x 1 -> Rapport/lærere (5 stp) 3 opptak IT og Tilbakemeldinger på Gr. 3-4 tilb.meld pr. Intervju/lærere E info.systemer, BA IS-304 prosjektrapporter + instruksjoner indiv. 40 indiv. X 3-4 -> (20 stp) opptak Vernepleie, BA Tilbakemelding på Indiv. 2-3 tilb.meld pr. Intervju/lærere F Div. emner skriftlige oppgaver + bruksanvisninger & Gr. indiv. 40 indiv. X 2-3 -> opptak

23 Studenterfaringer - Vi vet nøyaktig hva du kommenterer Fin kombinasjon mellom at vi ser teksten uthevet SAMTIDIG som at vi hører det du sier. - Det er antagelig mindre jobb for den som retter enn ved å skrive ned svarene, og dermed vil det være mulig å gi bedre tilbakemeldinger. - Det gjør tilbakemeldingen mer personlig, og det fanger oppmerksomheten på en annen måte. - Det passer særlig bra i grammatikkfaget. - Vi opplevde denne tilbakemeldingen som positiv, nyttig, effektiv, personlig og den har vært vanskelig å misforstå. - Den store styrken til skjermopptak i forhold til skriftlig tilbakemelding er at skjermopptak gir et mye klarer inntrykk av hva som blir kommentert og vurdert. - JING er en veldig god erstatning for den tradisjonelle veiledningsformen, om det ikke er mulig å gjennomføre en veiledningstime i sanntid er dette det absolutt beste alternativ.

24 Lærererfaringer (it): - Jeg er godt fornøyd, og studentene likte dette veldig godt. Det er mye enklere å gi tilbakemelding ved opptak enn å måtte skrive alt. (ped): - Jeg opplever at kvaliteten på tilbakemeldingen er blitt bedre, - og det er opplagt effektiviserende. jeg har dessuten kommer tettere på studentene og kan være mer personlig og oppmuntrende enn ved en skriftlig tilbakemelding. (lik): - Digitale tilbakemeldinger er mer tidskostnadseffektive. Det fordret også at jeg måtte være tydelig i presiseringene, noe som utelukket alt utenomsnakk. (ing): - Studentene fikk bedre og mer variert tilbakemelding, men jeg brukte mer tid på tilbakemeldingene enn hvis jeg bare hadde jeg gitt dem en fasit. (vern): - Vi som bruker dette programmet er bare vilt begeistret. Supert tilbud til studentene, men ikke minst til lærerne. Gir gode tilbakemeldinger på 1/4 del av tiden, og det blir ikke misforstått i samme grad som skriftlig tilbakemelding. (ty): - Dette er, sett på litt sikt, vel investert tid. (vern): - Sparer masse tid! Effektivt og jeg har et bestem inntrykk av at jeg unngår misforståelser slik en ofte får i skriftlige tilbakemeldinger. Føles bra både å kunne snakke, men samtidig vise/markere i teksten.

25 Samlet inntrykk av utprøvingene 1. Kvalitet og klarhet 2. Effektivitet 3. Faglig utbytte og «framovermelding» 4. Tilgjengelighet og nærhet 5. Teknologiterskel og kollegastøtte Men - avhengig av bl.a.: en viss innsats - teknologiterskel hvilken form for feedback som skal gis tidspunkt i skriveprosessen Altså: En supplerende form for feedback

26 Mathisen, P. (2012). Video feedback in higher education, - A contribution to improving the quality of written feedback, Nordic Journal of Digital Literacy, 2, vol. 7, Fulltekst:

27 Linker: ngssenter/ressursbank/skjermopptak Russel Stannard University of Westminster

28 WEB-basert videomentoring

29 Utfordringen Caset Long distant mentoring: Kristiansand Siem Reap Mentor & Protesje 8 mnd datamediert mentoring Logger (10) Meta-samtaler (10) En mentorrelasjon og et forskningsprosjekt Utfordringen

30 Web-basert videomentoring Mentorskap = et kontekstfølsomt fenomen Web-basert videomentoring (WVM) En datamediert mentorskap som baserer seg på dynamiske kombinasjoner av bilde, lyd og tekst. En egen sjanger? En digital literacy?

31 Kommunikasjonsformer WVM Kommunikasjonsformer sett i lys av graden av synkronitet og forekomst av nonverbal og paraverbal kommunikasjon. (Wainfan & Davis, 2004)

32 Spørsmål Hvilke pedagogiske utfordringer og muligheter kommer til syne i bruken av WVM? I forhold til: relasjon, innhold, form og forløp, teknologi og uformelle kontakter

33 1. Bildet 2. Lyd 3. Samtalens innhold 4. Tekst 5. Fildeling 6. Uformell kontakt Et dynamisk medium med flere kanaler En dynamisk arbeidsform Nye mønster/ ny logikk sjanger / literacy

34 Pedagogiske implikasjoner: 1. Bildet og lydens betydning for relasjonen 2. Innhold i samtalene 3. Mellom tillit og teknisk kompetanse 4. Form, forløp og ledelse 5. Kontinuitet gjennom tilgjengelighet (Mathisen og Wergeland, 2009)

35 1. Bildet 2. Lyd 3. Samtalens innhold 4. Tekst 5. Fildeling 6. Uformell kontakt Et dynamisk medium med flere kanaler En dynamisk arbeidsform Nye mønster/ ny logikk sjanger / literacy

36 Hva skjer i mellom de avtalte veiledningssamtalene? Hvordan skaper vi «kontinuitet og tilgjengelighet?» 5 uker Veiledningssamtale 3 E- post SMS Telefon MMS Kort uformell samtale SKYPE Veiledningssamtale 4

37 Samarbeid, samskriving og veiledning etter prinsippet: «Det enkleste er det beste»

38 Teamviewer & SKYPE

39 Mathisen, P. & Wergeland, B. (2009). Webbasert bilde-lyd mentoring - Pedagogiske muligheter og utfordringer. Digital kompetanse, Nordic Journal of Digital Literacy, 3-4, vol. 4,

40 Veiledning et spørsmål om "timing & blend"?

41 Blended learning

42 Blended learning

43 Ma/Ba-oppgave PhD-prosjekt Arbeid med tildelt/valgt Arbeid oppgave/prosjekt med tildelt oppgave Innledning: Problemstilling Planlegging Datainnsamling Analyse Skriving Revisjon Teori- og kildestudier Skriving HVA KAN/BØR KJENNETEGNE VEILEDNINGEN? VEILEDNING

44 Faser i forskningsprosessen og veiledningen Handal & Lauvås (2006). Forskningsveilederen, Cappelen, s. 64

45 Ma/Ba-oppgave PhD-prosjekt Ansikt til ansikt (1-1) Ansikt til ansikt (1-flere) Innledning: Problemstilling Telefon Planlegging Arbeid med tildelt/valgt Arbeid oppgave/prosjekt med tildelt oppgave Datainnsamling Video-feedback SMS SKYPE/Adobe Connect (1-1) SKYPE/Adobe Connect (1-flere) Analyse Teori- og kildestudier Skriving Skriving Revisjon HVA KAN/BØR KJENNETEGNE VEILEDNINGEN? VEILEDNING

46 Når studenten får bestemme veiledningen

47 Asynkron Synkron Hva velger studentene når «alle» alternativer er mulige? Ansikt til ansikt (1-1) Gruppe 1 Gruppe 2 Ansikt til ansikt (1-flere) 1 2 Telefon SKYPE (1-1) SKYPE/Adobe Connect (1-flere) 1 2 SMS Video-feedback 2 1

48 1. Hva vil du oppfatte som en riktig «timing & blend» i veiledningen du har ansvar for? 2. Hvordan kan aktuell teknologi bidra til å skape riktig «timing & blend» i veiledningen?

Screen-capturing - et bidrag til å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider

Screen-capturing - et bidrag til å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider Screen-capturing - et bidrag til å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning på skriftlige arbeider Petter Mathisen Tilbakemelding på skriftlige arbeider I arbeidet med tilbakemelding og veiledning

Detaljer

Veiledning i de videregående utdannelser

Veiledning i de videregående utdannelser Veiledning i de videregående utdannelser Gunnar Handal er professor emeritus i pædagogik, Oslo Universitet, og Per Lauvås er professor i pædagogik ved Høgskolen i Østfold. Gunnar Handal og Per Lauvås var

Detaljer

Ove Søndenaa. Tilsyn av trafikkskoler. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning. For trafikklærere. Trafikkskole

Ove Søndenaa. Tilsyn av trafikkskoler. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning. For trafikklærere. Trafikkskole Kandidatoppgave Ove Søndenaa Tilsyn av trafikkskoler Trafikkskole Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2010 Forord Denne kandidatoppgaven er skrevet ut fra et ønske om å undersøke tilsynet

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Høgskolelektor Jarle Larsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, AITeL Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Masteroppgave i matematikkdidaktikk Masteroppgave i matematikkdidaktikk eracktive Whiteboard og Geometri En studie av en lærers begynnende bruk av interactive whiteboard i undervisningen av geometri i faget R1 ved en videregående skole Av

Detaljer

Tilpasset opplæring for evnerike elever

Tilpasset opplæring for evnerike elever Tilpasset opplæring for evnerike elever - en elevgruppe som må klare seg selv? Ann Kristin Øiestad Bacheloroppgave ved LUNA HØGSKOLEN I HEDMARK 2013 2 Norsk sammendrag Tittel: Tilpasset opplæring for evnerike

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Muligheter og utfordringer for dialog i nettbasert undervisning. Erfaringer fra nettstøttet grunnskolelærerutdanning ved HiT

Muligheter og utfordringer for dialog i nettbasert undervisning. Erfaringer fra nettstøttet grunnskolelærerutdanning ved HiT Cathrine Tømte, Forsker 1, cathrine@nifu.no +47 91 89 71 94 Asbjørn Kårstein, Forsker 2 asbjorn@nifu.no +47 91 55 13 25 NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Muligheter

Detaljer

Videodokumentasjon av øvelser som alternativ til praktisk test i sykepleierutdanningen - Hvordan forberede studenten til praksis?

Videodokumentasjon av øvelser som alternativ til praktisk test i sykepleierutdanningen - Hvordan forberede studenten til praksis? Videodokumentasjon av øvelser som alternativ til praktisk test i sykepleierutdanningen - Hvordan forberede studenten til praksis? Høgskolen Stord/Haugesund 2006 Gjertrud Husøy Førstelektorkandidat Abstract:

Detaljer

Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik

Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik Prosjektarbeidmodul, master i bibliotek og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik Prosjektrapport Karen Marie Øvern 13.06.2008 Rapport

Detaljer

Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen

Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen Juni 2015 Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen Sluttdokument fra en arbeidsgruppe for digitale vurderingsformer våren 2015 1 Innledning Arbeidet med vurdering og eksamen er en stor og viktig

Detaljer

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold Håndbok Studentevaluering av undervisning ved Høgskolen i Østfold Roar Pettersen og Per Lauvås Høgskolen i Østfold, 2004 1 Innhold Om håndboka... 3 Litt om studentevaluering... 3 Den løpende evaluering

Detaljer

Prosjektet: IKT og matematikk i 1 ALU

Prosjektet: IKT og matematikk i 1 ALU HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag Prosjektet: IKT og matematikk i 1 ALU Periode: høst 2001- vår 2004 Utviklingsprosjekt på det obligatoriske grunnkurset i matematikk i allmennlærerutdanningen med

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Samarbeid og samarbeidsteknologi i Arbeidstilsynet 12. distrikt

Samarbeid og samarbeidsteknologi i Arbeidstilsynet 12. distrikt Samarbeid og samarbeidsteknologi i Arbeidstilsynet 12. distrikt en vurdering av dagens situasjon og framtidens behov Prosjektoppgave SOS6200 Hallgerd Sjøvoll Tromsø, 05.09.04 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie *

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie * Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 35 (2008), nr 3, 131 139 Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie * Jon A. Løkke¹, Gunn E.

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer