NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side Eller? februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013"

Transkript

1 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt. Antallsregulering gir kjøreplikt, også når det ikke lønner seg. Tilgjengelighet og kvalitet krever at samfunnskontrakten respekteres. Se mer på facebooksiden: TAXI overalt, alltid eller Medeier eller leilending? side 6-7 NT med taxikampanje side 4-5 Bodil på sentralen side 20-21

2 2 < TAXI Medlemsfordeler Norges Taxiforbund Norges beste taxiforsikring! Vardia Forsikring er like gode på privatforsikring som taxiforsikring! * Privatforsikring Dine fordeler som ansatt/medlem 15 % samlerabatt Kollektiv hjemforsikring Månedlig avtalegiro, uten tillegg i pris Send gratis sms med Vardia taxi til 2065, eller send en e-post til så kontakter vi deg for en gjennomgang av dine forsikringer. Taxiforsikring Dine fordeler som medlem Ubegrenset kjørelengde Fast pris kun differensiering på stor og liten bil Valgfri glass- og veihjelsdekning Fører- og passasjerulykke Fastmontert utstyr kr Bagasjeforsikring kr Avbrudd 40 dager, kr 3500 pr dag Bedriftsansvar 10 millioner Begrenset identifikasjon Individuell fakturering med månedlig avtalegiro, uten tillegg i pris Kollektiv yrkesskadeforsikring Forsikringen omfatter deg og alle dine ansatte En pris pr. løyve uavhengig av antall ansatte Ønsker du uforpliktende tilbud på taxi- eller privatforsikring? Sms Vardia taxi til 2065 Telefon E-post: Vardia Forsikring er et sterkt voksende skandinavisk forsikringsselskap med kontorer i Norge og Sverige. Vi selger skadeforsikringer til privat- og SMB-markedet og teller rundt 200 ansatte. Vardia er distribusjonsspesialister med fokus på proaktivt salg og tilpassete forsikringer. *Vi vant prisen for beste skadeforsikringsselskap under Insurance Awards 2012 i Sverige et merkeår for taxi? Når denne utgaven av bladet TAXI er kommet ut, er vi allerede godt ute i Vi kan kalle 2013 et merkeår på mange måter, da mange viktige saker for taxinæringen vil være på dagsorden. Bransjen forventer å bli tatt på alvor med endringer i Yrkestransportlov og forskrift. Taxi er og skal være en del av kollektivtrafikken, og med det følger også et klart krav om å bli behandlet deretter. Både eksisterende og kommende bomringer i Norge kan innebærere kostnadsøkninger på opptil kronerpr år for enkelte. Drosjene i prisregulerte områder har altså ingen mulighet til å tilpasse prisene sine ved innføring eller endring av takster i bomringene. For å sikre fortsatt drosjetilbud i mange områder, må unntaksordninger innføres. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 81. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Avinor ønsker økt andel kollektivtransport til og fra flyplasser i Norge. Det er kunnskapsløst og skremmende at taxinæringen heller ikke her er nevnt som en del av kollektivtransporten. Dette viser noen av næringens utfordringer, og hvor viktig det er at næringen står samlet om disse utfordringene. Vi viser til nærmere omtale av alle disse viktige temaene i bladet. Vi er ikke bare kritiske, men foreslår en rekke løsninger. God lesing! Norges Taxiforbund lanserer nå, parallelt med det politiske arbeidet, en informasjonskampanje om taxi, både med filmklipp og faktaark. Vi vil distribuere dette materialet ut til næringen. For å få frem budskapet, trenger vi god hjelp fra våre egne fylkesavdelinger, sentraler og utøvere. Lars Hjelmeng Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) innhold TAXI > 3 Kamp om eierskapet Hva vil Forbrukerrådet?...8 Fylkesting med ny appell...9 Vil ha større selskaper Delt ansiennitet i Oslo og Akershus...12 Felles krav til ny Oslo-forskrift...13 Avinor angriper biltransport En ganske alminnelig pasienttur?...16 Sterk nedgang i CO2-utslipp...17 Folkehelsepris til drosjepar...18 Bodil på sentralen E-klasse fortsatt i tet...22 Diesel-hybrid som taxi?...23 Faste spalter Knuts hjørne...26 Vi gratulerer...26 Forbundsnytt Taxi for 25 og 50 år siden...31 Juristen har ordet...33 Fylkeslagene...34 Medlemsfordeler...35 Neste utgave har deadline 21. februar, og går i posten den 7. mars. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI TAXI > 5 TAXI overalt alltid! - Eller? Midt i februar lanseres kampanjen TAXI overalt, alltid! Den skal informere allmennheten om drosjenæringen og grunnlaget for at kundene skal finne en drosje når de trenger en. 1. Sentrale, faglig baserte kriterier for behovsprøvingen. Loven og samfunnskontrakten skal følges, ikke utsettes for politisk skjønn og spill med utøvernes inntekter. Respekt for loven er forutsetning for kvalitet i næringen. 2. Samordning av offentlig transport. Slutt på at den ene myndigheten undergraver den andre, f. eks slik at helseforetakene raderer ut drosjetilbudet. Jfr uttalelser fra Møre og Romsdal fylkesting Mange tar dette som en selvfølge, men vi vet jo at næringen er under press. Det må vi fortelle, slik at tilbudet kan opprettholdes og kvaliteten kan forbedres der det er nødvendig, sier kommunikasjonssjef Atle Hagtun i Norges Taxiforbund. - Vårt arbeid mot politikere og partier de siste to årene har vist oss at kunnskap og engasjement er på et ganske lavt nivå. Derfor blir næringen ofte kasteball for tilfeldige holdninger hos noen få politikere og byråkrater som vil styre oss i en annen retning, men ikke vet hvordan næringen og markedet fungerer, sier Hagtun. Han viser også til vedtatt strategiplan og handlingsplan i forbundet, som sier at vi skal bli mer synlig i samfunnsdebatten, vise næringens betydning og styrke omdømmet. - Kampanjen er en naturlig oppfølging av det. Hovedbudskapet i kampanjen er formulert slik: z Taxi er en vesentlig del av kollektivtrafikken (persontransporttilbud som er åpent for alle) og er tilgjengelig i alle deler av landet og til alle døgnets tider. z Forutsetningen for dette er Yrkestransportlovens samfunnskontrakt, der antallsregulering (behovsprøving) og rimelig inntjening balanseres av kjøreplikt fra stasjoneringssted, også når det ikke lønner seg. z Drosjetilbudet - overalt, alltid - er i fare fordi ulike myndigheter undergraver samfunnskontrakten dels ved en lemfeldig løyvepolitikk, dels ved anbud som gir konkurranse på ulike vilkår. Hvis drosjene fratas offentlig kjøring, svekkes tilbudet for alle i lokalsamfunnet. z Taxi overalt, alltid krever en bevisst politikk og kunnskap om hvordan drosjemarkedene fungerer. Samfunnskontrakten må respekteres, ikke undergraves. Videofilm Hovedbase for kampanjen blir en egen facebookside Taxi - overalt, alltid. Et hovedelement er også en videofilm på halvannet minutt, der vi viser litt av drosjenes hverdag og forteller om budskapet. Filmen legges på Youtube, med linker fra facebooksiden og forbundets hjemmeside. Det er svært viktig at flest mulig i næringen bidrar til å dele og spre filmen, og facebooksiden. (Se egen ramme). Notat Et utdypende budskap er laget i form av et tosiders notat, Dette bør du vite om drosjepolitikk : med følgende innhold: I Norge er Yrkestransportloven uttrykk for en samfunnskontrakt som har til hensikt å sikre et tilbud også når og hvor det ikke er privatøkonomisk lønnsomt og som motytelse for dette sikre at de eksisterende drosjeløyvene har tilstrekkelig inntjening. (Transportøkonomisk Institutts formulering). Derfor fungerer drosjemarkedene i Norge generelt godt, men det rives og slites i regelverket fra mange hold. All erfaring, nasjonalt og internasjonalt, viser at regulering i form av konsesjonskrav og behovsprøving - er nødvendig for å sikre et godt drosjetilbud og en seriøs næring. Det er etablert kunnskap at markedsmekanismene ikke fungerer etter teorien i drosjenæringen, og at frislipp derfor gir motsatte resultater av det mange tror: Prisene stiger og servicen senkes i byene. Tilbudet forsvinner på ulønnsomme tider og steder. Frislipp er ikke forenlig med Taxi overalt, alltid. Tilgjengelighet og kvalitet i drosjenæringen trues av myndighetene selv, ved at samfunnskontrakten undergraves. Det skjer blant annet på disse områdene: z Mangel på respekt for loven: Antallsreguleringen undergraves ved bruk av tilfeldig politisk skjønn og sidehensyn i enkelte fylker. For mange løyver, uten dekning i en reell, faglig basert behovsanalyse, bidrar til svekket lønnsomhet, svekket rekruttering og høyere priser til forbrukerne. z Mangel på kunnskap: Noen politikere og byråkrater forstår ikke hvordan drosjemarkedene fungerer og setter seg ikke inn i etablert kunnskap om markedssvikt. Ideologisk begrunnede forslag fremmes uten prøving av argumentene og vilje til reell debatt. z Sprikende myndighetskrav: Konkurransetilsynet vil ha konkurranse for dens egen skyld, uansett resultat for forbrukeren. Tilsynet undergraver samfunnskontrakten. Noen lokale løyvemyndigheter (og taxiforbundet) ønsker minstekrav til utdanning og kunnskap, og kontroll med at reglene følges. Samferdselsdepartementet motsetter seg dette og politiet foreslår å fjerne kunnskapskravet som ligger i lokale kjentmannsprøver. z Konkurranse på ulike vilkår: Helseregioner, fylker og kommuner setter offentlig kjøring ut på anbud og aksepterer konkurranse på ulike vilkår. Turbiler kan vinne anbud, uten å ha drosjenes kjøreplikt døgnet rundt alle dager i uka, krav til taksameter osv. Det fratar drosjene en vesentlig del av inntektsgrunnlaget og fører til at tilbudet svekkes eller forsvinner helt. z Manglende helhetssyn: Deler av forvaltningen tar ikke inn over seg at drosjer er en del av et kollektivt transporttilbud helt avgjørende for at øvrig kollektivtrafikk skal kunne fungere og for at flere kan redusere bruk av personbil. Drosjer pålegges økte avgifter begrunnet i miljøhensyn, men som rammer tilbud til rullestolbrukere uten at det finnes alternativer med lavere utslipp. Miljøhensyn brukes som begrunnelse for konkurransevridning og detaljstyring, uten forståelse og respekt for andre krav som stilles til drosjer, som framkommelighet på alt slags føre, plass til bagasje, krav til soliditet og driftssikkerhet. Respekten for næringens lønnsnivå er tidvis lav, til tross for at det er en grunnleggende del av samfunnskontrakten som Yrkestransportloven bygger på. Lønnsnivå, attraktivitet og kvalitet henger sammen. Løyvepolitikken er nøkkelen. Næringen har for lengst lagt bak seg skattesvindelen i Oslo for over 10 år siden, og støtter alle lovendringer som skjerper kontrollen. Det er urimelig å bruke denne saken for å karakterisere drosjenæringen generelt. Det skygger også for oppmerksomhet om de reelle truslene mot taxitilbudet. Hva bør gjøres? Yrkestransportloven er til revisjon og ventes til Stortinget våren Norges Taxiforbund forventer en helhetlig gjennomgang av rammevilkårene og har stilt følgende hovedkrav til denne revisjonen: 3. Lovhjemler for kvalitetskrav i form av utdanning, kontroll av løyveeksamen, bedre styringsrett for sentraler, tillatelse til drift som AS. 4. Samarbeid om miljøutvikling i lys av faktisk tilgjengelige biler og respekt for drosjenes ulike funksjonskrav. Nei til miljøavgifter på rullestolbiler hvor det ikke finnes lavutslippsalternativer. Ingen næring fremmer så billige krav som drosjenæringen. Våre krav vil spare offentlige utgifter. Antallsreguleringen er tilnærmet gratis for samfunnet og gir beredskap og tilgjengelighet til kundene døgnet rundt, overalt i landet. Derfor: TAXI overalt, alltid! Dette bør du gjøre: En vellykket kampanje avhenger av at alle i næringen bidrar med sitt. Med aktører i alle landets kommuner, har vi en helt unik mulighet til å spre budskapet uten store kostnader. Dette ber vi deg gjøre: 1: Gå inn på facebooksiden Taxi overalt, alltid og trykk liker på den. (Lag deg en profil om du ikke har en). Få flest mulig av dine venner til å gjøre det samme. Husk: Denne siden er for alle, ikke bare for næringen. 2: Se kampanjevideoen og del den på facebook og nettet for øvrig. 3: Les gjennom kampanjemateriellet og vit hva som er hovedbudskapet, slik at du kan formidle det til kunder uten å være påtrengende. Sørg for at sjåførene også er oppdatert. 4: Sørg for at sentralen bestiller løpeseddelen som er gjengitt på forsiden av dette bladet, med egenreklame på den andre siden, og del den ut i bilen. 5: Bestill kampanjens klistremerke og sett på bilen. (Gjerne samlebestilling fra sentralen). 6: Vær stolt, gjør jobben godt og bidra til at du, sentralen og dine sjåfører bidrar til en god tjeneste og et godt omdømme. La mediene få færre dårlige saker å skrive om. 7: Om du har twitterkonto, eller skaffer deg en, følg Norges Taxiforbund.

4 6 < TAXI TAXI > 7 Kamp om eierskapet i drosjenæringen - Jeg er redd for at utenforstående skal komme inn og styre arbeidsdagen til drosjeeierne. Det sier Bent Skogli, og er kritisk til oppkjøp av sentraler. Er det lovlig? spør han. Det er problematisk at drosjeeiere selger seg ut og gjør sine etterfølgere til leilendinger uten innflytelse over sin egen hverdag og økonomi, sier fylkesleder og sentralstyremedlem i NT, Bent Skogli. Fylkeslederen og sentralstyremedlemmet i Norges Taxiforbund holdt nylig foredrag der han trakk fram de to typer av taxisentraler, og de ulike økonomiske og politiske interessene som knytter seg til dem. - De aller fleste sentralene i Norge er opprettet for å formidle turer. Det gjør det enkelt for kunden, og det gir drosjene best mulighet for samarbeid. I de senere år har vi fått en ny type sentral, som ene og alene har som forretningsidé å tjene penger på den sentralavgiften man kan få inn av tilsluttede løyvehavere. Løyvemyndighetene tildeler løyve med tilslutningsplikt til sentral, men det er sentralen som bestemmer hvor mye de skal betale. Da er jo regnestykket enkelt jo flere løyver, jo mer penger i sentralavgift, jo større fortjeneste til eier av sentralen. Noen er useriøse Dette skaper en økonomisk og politisk interessemotsetning mellom drosjeeierne og sentralens eiere, og vi får aktører som har åpenbar interesse av å fjerne behovsprøvingen. Klarest så vi dette i uttalelsen fra Norgestaxi til departementet, som svar på Norges Taxiforbunds brev om brudd på loven i fjor. Fratrukket et ganske rabiat angrep mot forbundet, handler det om denne økonomiske konflikten, som jo også gjelder internt i Norgestaxi. Deres drosjeeiere er like interessert som oss andre i at behovsprøvingen er reell, sier Skogli. - Nå er jo Norgestaxi en seriøs aktør som har interesse av å behandle sine drosjeeiere ordentlig, og gjør det. Men de drosjeeierne som i tillegg til ulike økonomiske interesser har en useriøs sentraleier, har ikke bra dager, sier Skogli. Strid om makt Denne maktkampen gjør seg for tiden sterkt gjeldende i TAXI 3, som Skogli har kommet tett på gjennom arbeid for våre medlemmer der. Nå i januar bestemte Taxi 3 at de skulle ha ny logo på bilene. De pålegger da alle sine løyvehavere å betale kroner for dette, enten de monterer det på eller ikke, og de trekker beløpet direkte fra eiernes kredittpenger. Noen av eierne undersøkte hva et slikt banner koster, og fikk oppgitt ca kroner hos en lokal leverandør. Dermed tar eieren av sentralen kroner i fortjeneste, uten at løyvehaverne kan si et ord. Norges Taxiforbund avd Østfold tok kontakt med Taxi3 angående saken, men de ville ikke gi oss informasjon. Det er slik en risikerer når en ikke har noen medbestemmelse i sentralen, konstaterer Skogli, selv daglig leder av Halden Taxi ved siden av å være drosjeeier. I Taxi 3 har tidligere hovedproblemet vært utbetaling av drosjeeiernes kredittpenger. Dette er nå bedret, men eierne mener fortsatt at de får trekk på utbetalingene som er feil. Så sies det at de som ikke er fornøyd, kan slutte, men de kan jo ikke det. De har investert i bil og må i så fall betale tilbake refusjon av engangsavift og moms, og de er bundet av tilslutningsplikten. Det er også deres jobb, og det er ikke bare å slutte dersom man ikke har noe annet. Kamp for løyver - Et sted der den tradisjonelle sentralen kanskje vil be om tre nye løyver for å tilpasse kapasiteten til markedet, vil en annen sentral be om 70 nye løyver for å øke sin egen fortjeneste. Det vil gi god inntjening, men være en katastrofe for drosjeeierne som skal leve av yrket sitt, sier Skogli. - Saken fra Rogaland i fjor var jo et kjerneeksempel på dette, da det lyktes Norgestaxi lokalt å få et politisk flertall på sin side. Mot innstillingen fra administrasjonen, og uten dekning i en saklig markedsanalyse, vedtok flertallet å øke løyvetallet vesentlig. De tok altså direkte part i denne striden etter lobbyvirksomhet for eierne av sentralen, mot drosjeeierne og det vi mener er lovens fundament. Nå har departementets byråkrater slått fast at fylkene har politisk frihet til å gjøre dette. Det viser viktigheten av at reell behovsprøving blir tatt inn i lovverket. Hvis ikke legges det til rette for mange konflikter framover, sier Bent Skogli. Skeptisk til salg Bent Skogli er sterkt skeptisk til salg av drosjesentraler, også om det er en annen taxisentral som kjøper. Poenget er at drosjeeierne går fra å ha innflytelse i eget hus til å bli leilendinger, og prisgitt eiernes seriøsitet og velvilje. Skogli spør også om dette kan være lovlig, siden dagens drosjeeiere bestemmer framtida for alle andre og fratar dem bestemmelsesretten. Jeg vet ikke om noen politikere har tenkt over det, men det burde de, sier Skogli. - Men kan eierdemokratiet i de tradisjonelle sentralene være et problem for en mer dynamisk forretningsdrift, slik Svein-Erik Marø Ovesen sier i dette nr av TAXI? - Det spørs jo hva slags demokrati det er. Drosjeeierne må huske at de er direktør bare én gang i året - på generalforsamlingen. Resten av året er du transportør. Ikke alle kan være direktører, men medbestemmelse er viktig, også ved at det er samme økonomiske interesse på eiersiden i sentralen som blant utøverne, sier Skogli. - Mitt prinsipp er at de som får løyve med tilknytningsplikt til Halden Taxi AS, også skal ha en aksje. Hvis dagens eiere i en sentral selger til en utenforstående virksomhet, kan de stikke en stor sum i lomma før de slutter, men fratar senere løyvehavere innflytelsesretten. I tillegg vil etterkommerne måtte betale regningen i form av høyere sentralavgift. De pengene som investeres vil de jo selvsagt ha tilbake, og deretter skal de tjene på sin investering. Og hvem skal betale dette? Jo selvsagt drosjeeieren som er tilknyttet denne sentralen. Dette kan ikke være riktig, og jeg vil gjerne ha dette vurdert både politisk og juridisk, sier Bent Skogli. Han ser en stor fare i at andre vil gjøre det samme som eierne i Øvre Romerike Taxi nå gjør, så lenge muligheten er der. Men han lover at Halden Taxi er det siste selskapet som skal bli solgt! Tønsberg Taxi overtar Øvre Romerike Det synes avklart at Tønsberg Taxi, gjennom selskapet Viken Aurora AS, overtar Øvre Romerike Taxi. I løpet av februar skal det holdes generalforsamling i Øvre Romerike Taxi, der samvirkeselskapet skal omdannes i til AS. Det er forutsetning for salg videre. Et mindretall har forsøkt å forhindre salget, men har etter alt å dømme gitt opp å få et blokkerende nei. Overgang fra samvirke til AS krever 4/5 flertall først, deretter kan AS-et selges. Det er 68 andelshavere i Øvre Romerike Taxi som dermed selger seg ut. Mange av dem vil bli aksjonærer i det nye selskapet, Viken Aurora AS. Ifølge media er salgssummen på 25 millioner kroner, og den fordeles på eierne i Øvre Romerike TAXI. Norges Taxiforbund har ikke tatt stilling i saken, men har bistått enkeltmedlemmer med råd, og i forhandlinger mellom Øvre Romerike Taxi og drosjeeierne i Aurskog-Høland og Sørum om en fortsatt avtale. Vi ser på beliggenheten nær Gardermoen som meget attraktiv, og at Øvre Romerike generelt er et vekstområde. Vi mener oppkjøpet medfører et betydelig potensial for effektivisering, som bør kunne bedre resultatene i begge selskapene og gi publikum bedre tjenester, sa advokat Dag Sverre Aamodt på vegne av Tønsberg Taxi til Tønsberg Blad.

5 8 < TAXI Vil Forbrukerrådet omorganisere næringen? Det er stor misnøye med drosjetjenester og feil organisering i næringen, mener Forbrukerrådet. Hva bygger de det på, spør Norges Taxiforbund. Negative og helt udokumenterte påstander fra Forbrukerrådet, mener Norges Taxiforbund. Forbrukerrådet har satt i gang en svært omfattende utredning av drosjenæringen i Norge, og sendte i januar ut et høringsnotat til Norges Taxiforbund, Forum for taxisentraler, Norgestaxi, Konkurransetilsynet og alle fylkeskommuner som har konkurranse og frie priser i sine områder. Norges Taxiforbund hadde møter med Forbrukerrådet på forhånd og har sendt en omfattende høringsuttalelse. Vi synes jo det er positivt at de tar et dypdykk i næringen, men vi må da forvente at de setter seg inn i sakene, og dokumenterer sine påstander, sier direktør Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund. Udokumentert Hjelmeng understreker godt samarbeid og god dialog med Forbrukerrådet i mange sammenhenger. - Samtidig er vi kritiske til et litt snevert perspektiv på næringen fra rådet. Det dreier seg veldig mye om konkurransen i storbyene, og veldig lite om farene for tilbudet i resten av landet. Rådet kommer også med noen litt lettvinte påstander. Blant annet at konkurransen ikke fungerer, og at det er stor misnøye med tjenestene. Nylig gikk de ut i media og hevdet at taxinæringen er alle mørketalls mor i forbindelse med krav om at alle drosjesentraler skal knytte seg opp mot en ekstern klagenemnd Transportklagenemnda. - Vi er sterkt spørrende til hvordan en slik påstand begrunnes, sier Hjelmeng, som mener antall klager i drosjenæringen er svært få, sett i lys av de 34 millioner årlige taxiturer her i landet. Han betviler sterkt at det skal være så mange som ikke tør å klage til sentralen, og som derfor trenger en ekstern klagenemnd. - Det er helt greit at Forbrukerrådet har fokus på prisopplysning, vi samarbeider jo om dette, men vi forstår ikke hvorfor de så ofte maler med bred penn at konkurransen ikke fungerer. Den gjør jo det, selv om ikke alle kunder er like prisbevisste. Det betyr kanskje at tilgjengelighet er viktigere enn pris for mange, sier Hjelmeng. Kunden i fokus? Også leder i Forum for taxisentraler, Jan Valeur, stiller seg spørrende til en del av premissene fra Forbrukerrådet: - Vet rådet hva som er viktigst for kunden og i hvilken rekkefølge? Undersøkelser i Bergen viser i prioritert rekkefølge: Bil kommer til avtalt tid, pris, lett å komme gjennom på telefonen, sier Valeur. Han mener påstandene om priser og konkurranse er unyansert: - Det er sterk konkurranse i byene. Årsakene til at prisene er høye er at myndighetene har etablert en for stor kapasitet i forhold til etterspørselen. Også forbundet som helhet etterlyser en bedre forståelse for drosjemarkedene og organiseringen som sikrer alle kunder i hele landet drosje når de trenger det. Vi håper Forbrukerrådets undersøkelse kan bidra til det, sier Hjelmeng. Politisk agenda? I en radiodebatt med blant andre Norges Taxiforbund nylig, sa direktør for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Rygg, at organiseringen av drosjenæringen er et problem. Hun knyttet dette til at det er løyvehaverne og ikke sentralene som er arbeidsgiver for ansatte sjåfører. I spørreskjemaet fra rådet stilles et vell av åpne spørsmål om organisering av drosjenæringen, hva man mener fungerer og ikke fungerer. - Vi får tro at Forbrukerrådet ønsker reell kunnskap om næringen, og ikke har trukket konklusjonene på forhånd. Det er uklart hva de definerer som problem, sier Lars Hjelmeng. - Vi ønsker gjerne et sterkere engasjement fra rådet på vegne av alle de brukerne som står i fare for å miste drosjetilbudet, og også de som rammes av det reelle problemet i byene: Overetablering og for høye priser på grunn av dårlig løyvepolitikk fra myndighetene. Det er mye og godt dokumentert kunnskap om dette, som vi regner med at rådet vil dra nytte av, sier Hjelmeng. Forbundet har sendt et grundig høringsnotat, som kan leses på våre nettsider AH TAXI > 9 Møre og Romsdal: Fylkestinget ber om samfunnsansvar Møre og Romsdal fylkesting vedtok før jul ei ny uttale med bøn om samfunnsansvar for drosjene, denne gongen til Helse Midt-Norge. Den første uttalen, frå juni i fjor, var retta til helse- og omsorgsministeren, som toa sine hender og synte til helseregionen. I si samling i desember vedtok derfor fylkestinget ei ny uttale, også den samrøystes. Pr dato går pasientturane etter gamle avtaler i fylket, men nye anbodslysingar ventes om ikkje lenge. Her er heile uttalen frå desembermøtet: Oppmoding om samfunnsansvar i pasientreiseanbod Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i juni 2012 ein uttale om pasienttransport og drosjenæringa. I uttalen gav fylkestinget uttrykk for sterkt uro over korleis helseføretaket gjennomfører innkjøp av pasienttransportar i fylket. Uttalen vart sendt til helseministeren, med kopi til Helse Midt- Norge RHF. Fylkestinget rettar seg no direkte til Helse Midt-Norge RHF, da vi veit at det regionale helseføretaket har under utarbeiding nytt anbod på pasienttransporten. Pasientoppdrag for helseføretaka er svært viktig for å oppretthalde drosjenæringa i fylket. For fleire av distriktsdrosjene i fylket utgjer pasienttransportane over 90 prosent av køyregrunnlaget. Løyvehavarar som mister pasienttransporten er nå i ferd med å levere inn sine løyve, med det resultat at fleire distriktskommunar står igjen med eit veldig dårlig drosjetilbod, og enkelte kommunar står no i fare for å miste tilbodet heilt. Som regional utviklingsaktør vil Møre og Romsdal fylkeskommune oppmode Helse Midt-Norge RHF til å ta det samfunnsansvaret som kviler på ein stor statleg institusjon. Det er dårleg samfunnsøkonomi å velje ei løysing som fører til utradering av distriktsdrosjene. Utan distriktsdrosjene vil det bli svært vanskeleg for fylkeskommunane i samarbeid med kommunane å tilby transporttenester til eldre og funksjonshemma. For helseføretaket kan det heller ikkje vere særleg framsynt å velje ei løysing som gjer at færre og færre finn det lønnsamt å levere inn tilbod på pasientreiser. Fylkestinget i Møre og Romsdal er fullt klar over at pasientreiser ligg utanfor fylkeskommunen sitt mynde, men vil likevel på det sterkaste oppmode Helse Midt-Norge RHF om å legge opp anboda for pasientreiser på ein slik måte at distriktsdrosjene finn det mogleg å ta del i konkurransen om å få tilby denne tenesta. Avisdebatt I eit avisinnlegg under overskrifta Vis samfunnsansvar distriktsdrosjene må reddes! i januar skriv Venstres gruppeleiar i fylkestinget, og nestleder i samferdslestyret, Iver Norseth, blant anna: Som de aller største kjøperne av transporttjenester i kommuner og fylkeskommuner, må de regionale helseforetakene vise nødvendig samfunnsansvar i forbindelse med pasienttransportanbud. -- Organisering av denne omfattende transporten, og oppdragene i den forbindelse, er ei svært viktig Forslag om samordning av offentlig transport Fylkeskommunene kan overta pasientreiser. Alternativt bør kjøp og planlegging av offentlige transporter samordnes i et felles kjørekontor, hvis helseforetakene fortsatt skal ha ansvaret for pasientreiser. Dette skriver Urbanet Analyse og Nivi Analyse i en rapport til Samferdselsdepartementet. De foreslår et pilotprosjekt og en nyorientering av KID-ordningen. (Kollektivtransport i distriktene). Rapporten ble sendt fylkesråden for miljø og samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen (H) som svar på hans bekymringsmelding for drosjenæringen i fylket (se TAXI nr 10). Departementet sier de er kjent med problemstillingen og arbeider med saken, og avslår derfor Jensens anmodning om et møte med samferdselsminister Marit Arnstad. I rapporten skrives det at det er et potensial for å øke lokal- og regionalpolitisk sak. Disse oppdragene er helt avgjørende for drosjenæringa, da de utgjør over 90 prosent av samla driftsgrunnlag for mange distriktsdrosjer. Store deler av drosjenæringa er derfor sterkt preget av den usikre situasjonen. Dette gjør seg bl.a. utslag i at mange drosjeeiere avventer nyinvesteringer, mens andre rett og slett vurderer avslutning/ innlevering av sine løyver. Venstre deler drosjenæringas bekymringer, da vi allerede har eksempler fra andre fylker der drosjene har tapt og pasienttransportinntektene har gått til turvognselskaper. Resultatet er innlysende: Flere distriktskommuner blir stående igjen med et svært dårlig drosjetilbud, og i enkelte kommuner står en til og med i fare for å miste tilbudet helt. En total uakseptabel situasjon! -- Det bør absolutt være et felles mål å holde liv i distriktsdrosjenæringa! Tida bør derfor også være overmoden for et sterkere lokalpolitisk engasjement for ei så viktig sak for så mange kommuner, konkluderer Norseth, som og er tidlegare ordførar på Smøla. kollektivtilbudet betydelig hvis en del av TT-tjenestene, pasienttransporten og lukkede skoleruter samordnes og åpnes for alle. Finansieringsansvaret bør endres slik at det er samsvar mellom økonomisk ansvar og driftsansvar. Det er ikke tilfelle nå med skoleskyss og med pasientreiser i primærhelsetjenesten.

6 10 < TAXI TAXI > 11 SEMO tror på større taxiselskaper - De fleste hater forandringer, og individualismen er ofte større enn fellesskapsfølelsen. Det er et hinder for en mer effektiv drosjenæring, mener avtroppet konsernsjef i Oslo Taxi, Svein-Erik Marø Ovesen. SEMO blant venner og kolleger. Løyvesystemet svekker ledelsens styringsevne. Sentralene burde ha taxikonsesjonene, mener tidligere direktør Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi. Han legger ikke skjul på at demokratiet i den drosjeeierstyrte sentralen har vært en utfordring, men er også stolt over fem års effektivisering av en sentral under nedbygging. Nedbyggingen skyldes ikke at sentralen er dårlig, tvert imot. Alle drosjeeiere i Oslo ønsker seg til Oslo Taxi og kundene foretrekker dem, men byens myndigheter har bestemt at ingen sentral skal ha mer enn 50 prosent av løyvene. Dermed har Oslo Taxi måttet redusere fra 1160 til under 900 hovedløyver og fra over 300 til 170 reserveløyver på de fem årene Ovesen har sittet i sjefsstolen. Fortsatt må tallet ned. - Når vi mister så mange løyver, svekkes vår evne til å levere den kapasiteten kundene etterspør, sier han med beklagelse. Kritisk Ovesen har vært sterkt kritisk til samferdselsbyrådene fra Fremskrittspartiet gjennom årene, som han har beskyldt for elendig politisk og administrativt håndverk. Når hans partifelle Ola Elvestuen i Venstre nå har fremmet ny drosjeforskrift, er han fortsatt kritisk. Spesielt til at det ikke blir felles regler for Oslo og Akershus, slik at de 50 prosentene kunne beregnes innenfor hele løyveområdet og slik at de samme regler fortsatte ville gjelde for alle som kjører i området. Oslo Taxi er også kritisk til at bestyrerordningen skal overføres til sentralen, og ikke kan utføres av andre løyvehavere. Da forsvinner den eneste muligheten til å teste ut flerbilsdrift, og det kan komme til å styrke en illegal praksis rundt dette, sier Ovesen. Han er oppgitt over at løyvemyndighetene har så vondt for å forstå hvordan ting henger sammen i næringen. - Andre deler av forskriften strider mot lovgivningen. Så lenge den ikke endres, blir det ingen endring i praksis. Oslo Taxi har lenge ønsket seg strengere krav til utøvere, og bedre kontroll med at kvalitetskrav følges i alle ledd. Det er dessverre departementet som er bremseklossen. Større enheter Med erfaring fra lederstillinger i mange store virksomheter, blant annet Linjegods, Federal Express, DFDS og Innovasjon Norge, har nok Ovesen følt seg noe vingeklippet i en organisasjon som er eid og styrt av utøverne. Han tror denne organisasjonsmodellen står for fall, og at utviklingen går mot store enheter, enten man vil eller ei. - Alt fra starten stilte jeg spørsmålet: Hvorfor er det Norgestaxi og ikke vi som har nasjonale ambisjoner? Store tanker blir fort skutt ned på generalforsamlinger med stort engasjement på små saker. Han er glad for at Oslo Taxi har kjøpt Star Taxi Drammen, og han tror ikke at det er tilfeldig at Tønsberg Taxi ønsker å kjøpe opp Øvre Romerike Taxi. -Dette skjer, og det kommer til å akselerere. Jeg tror privilegiene (løyvene) må bort om næringen skal bli mer effektiv. Flertallsbeslutninger i en generalforsamling er ikke det beste for forretningsmessig drift, og det er ikke gitt at en som har kjørt drosje i år er egnet som forretningsmann og arbeidsgiver, mener Ovesen. - Dagens system, med en eier og en «halv» sjåfør som det vanlige, er ikke nødvendigvis effektiv utnyttelse. Særlig når de selv velger når de vil kjøre. Surr, rot og ting under overflaten skyldes at driften er for innkapslet rundt løyvene. Ikke frislipp, men... Helst så han at det var sentraler som fikk konsesjon og som kunne ansette sjåfører som i en vanlig bedrift. Da kunne man styre trafikken og sette krav til de ansatte på en mer effektiv måte. Lavere priser, ordnet arbeidstid og bedre lønninger ville også kunne bli resultatet med en slik organisering. Ovesen ønsker ikke fri etableringsrett og slett ikke friåkare, men blir mer nølende når spørsmålet om likebehandling stilles: Alle som tilfredsstiller kravene, må jo ha samme rett til å etablere en taxisentral, så i praksis vil dette bety fri etableringsrett og dermed overetablering de første årene, slik vi har sett i andre land. Færre sentraler Tross begrensningene, som han kjente på forhånd, har Ovesen levd godt med Oslo Taxi i disse fem årene. Det er mange skikkelige drosjeeiere og sjåfører som gjør en god jobb, og som liker kundene. Dessverre er det også noen eksempler på det motsatte, og det er for vanskelig å kvitte seg med folk som ikke egner seg i næringen. - Taxi er en fascinerende bransje. Bare synd det er så vanskelig å få politikerne til å forstå sammenhengene. De tenker ikke effektivitet og drift. Det hadde vært mye bedre om Sjøtveit hadde delt de 250 løyvene på Norgestaxi og Christiania Taxi. Da hadde vi fått en riktigere konkurransesituasjon i Oslo, mener Ovesen. Han ville gjerne hatt et nasjonalt drosjeselskap med kontakt til det øvrige Norden. - Hvorfor kjøpe biler hver for seg, når man kunne ha bestilt sammen? Oppkjøp og større enheter kommer, tror Ovesen. Ikke etnisk spørsmål Han mener det fortsatt er en del snusk i bransjen, men at den ikke fortjener et generelt dårlig omdømme. Oslo Taxi scorer høyt på kundetilfredshet. Med mange år bak seg i utlandet, blant annet arabiske land, avviser han at skatteunndragelser og andre triks er et spørsmål om etnisitet eller kultur. De som kom hit ble nok «lært opp» av de som var her før. Generelt har innvandringen vært til berikelse for samfunnet. I dag tror jeg at omfanget av skattesnusk er lite, og det er nok heller ikke snakk om store beløp i svart kjøring. Derimot er det andre former for regelbrudd som utfordrer næringens omdømme og effektivitet; mye på grunn av løyvesystemet og mangel på kontroll. Det er også et spørsmål hvordan bransjen rekrutterer. Hvis sjåføren nesten ikke snakker norsk, er lite kjent, og er usikker i jobben, er det uheldig. Hvis vi kan tilby en akseptabel lønn, stille krav til opplæring, ha kontroll og sanksjoner, så kan vi også rekruttere gode folk, bygge stolthet og få en enda bedre næring. Ruter er et godt eksempel, mener Ovesen. Godt lederskap - Gode medarbeidere er et ledelsesansvar. Det krever at ledere bryr seg om sine medarbeidere og følger dem opp. Ikke alle løyvehavere mestrer dette. Men Ovesen må medgi at det også kan finnes direktører og sentraleiere som ikke mestrer lederrollen, og som drosjeeiere derfor ikke ønsker å avgi sin makt og innflytelse til. Ovesen er stolt av det han og de andre i Oslo Taxi har oppnådd disse fem årene. Driftsutgiftene er redusert med 20 prosent uten å måtte si oppmedarbeidere og uten på øke sentralavgiften de siste tre årene. - Den enkelte medarbeider har fått større innflytelse over eget arbeid, og nye lokaler har bidratt til å heve stoltheten, sier Svein-Erik Marø Ovesen. Han er fortsatt en tid styreleder i Oslo Taxibuss AS, før han blir heltidspensjonist og hobbysnekker på egne eiendommer. Stafettpinnen som konsernsjef er overtatt av Bjørn Rebne. AH Oslo Taxi har kjøpt sentralen Star Taxi Drammen. Det er første gang Oslo Taxi kjøper en annen sentral. Vi ønsker å satse i nye områder, sier adm. direktør Bjørn Rebne til Drammens Tidende. En drosjesjåfør i Egersund har forlatt yrket etter å ha blitt slått ned på jobb i februar i fjor. For denne og en annen voldssak ble en 20-åring dømt til ti måneders fengsel. Rettssaken mellom Konkurransetilsynet og Ski/Follo Taxi er ennå ikke avgjort. Dommen ble først utsatt fra november. Follo tingrett har ikke svart på spørsmål om når dommen kan ventes. Per Juth (58) er ansatt som ny direktør i Svenska Taxiförbundet og begynner 1. april. Han har bakgrunn fra flere større næringsorganisasjoner. Thomas Winskog går av med pensjon 31. mars. Skatteverket i Sverige skal skjerpe sine kontroller av friåkare drosjeeiere som ikke er tilsluttet noen sentral. Svenska Taxiförbundet har lengre krevd dette, og mener det unndras store skatteinntekter fra disse, som ikke rapporterer gjennom sentral, slik andre drosjeeiere gjør.

7 12 < TAXI TAXI > 13 Separat ansiennitet i Oslo og Akershus Det er full støtte fra næringen når løyvemyndighetene i Oslo og Akershus ber Samferdselsdepartementet godkjenne separate ansiennitetslister. Det er ingen planer om å dele løyvedistriktet, men tiltaket foreslås for å sikre at løyvehavere i Akershus primært betjener Akershus, og ikke Oslo. Etter høringsrunder i begge områder, har Akershus fylkeskommune sendt felles forespørsel til departementet, og ber om en endring fra 1. juni i år. All tidligere opparbeidet ansiennitet opprettholdes, og søkere kan søke løyve på grunnlag av opparbeidet ansiennitet fram til 31. mai i år i inntil tre år. Etter det kan bare ansiennitet opparbeidet i Akershus brukes til å søke løyve i Akershus, og tilsvarende for Oslo. Uheldige konsekvenser Oslo og Akershus ble i 1998 slått sammen til ett løyvedistrikt og dette ble gjort permanent i Sammenslåingen ga alle drosjesjåførene i Oslo og Akershus fortrinnsrett etter ansiennitetsprinsippet i hele kjøredistriktet fra 1. mars Som en følge av dette har i dag hoveddelen av søkerne til drosjesentralene i Akershus opparbeidet sin ansiennitet i drosjesentraler i Oslo, skriver fylkeskommunen. - I påvente av tilbud om løyve i Oslo er det flere som søker løyve i Akershus hvor ansienniteten er lavere. Motivasjonen for å betjene stasjoneringsstedet i Akershus er lav og når plikten til å returnere til stasjoneringsstedet ikke overholdes, har sentralene få muligheter til å sanksjonere dette. Dette gir flere uheldige konsekvenser. Drosjedekningen i Akershus blir for lav. En rapport Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fikk utarbeidet i 2011 viste at flere områder i Akershus har behov for økt drosjekapasitet, men risikoen for at drosjene kun vil betjene Oslo er så stor at øking av løyveantallet ikke vil være hensiktsmessig. Mens drosjedekningen i Akershus blir redusert, blir det overkapasitet i Oslo sentrum. Delte ansiennitetslister skal få færre Akershus-drosjer med eiere som bor og kjører i Oslo. Når drosjesjåførene ikke kjenner til det området i Akershus de får tilbud om løyve reduseres kunnskapen om de lokale forholdene. Dette kan gå utover kvaliteten på drosjetjenesten og sikkerheten til publikum. - Akershussentralenes rekruttering blant egne sjåfører forsvinner. Og flere av sentralene i Akershus beholder ikke løyvehaverne over lengre tid. Det blir vanskelig for sentralene og få med seg løyvehavere på langsiktig planlegging og intern kulturbygning, skriver Akershus fylkeskommune. Hver sentral? Både NTs avdelinger i Oslo og Akershus og sentralene som har uttalt seg, støtter forslaget. Akershus antyder at ansiennitet burde desentraliseres ytterligere, til området man kjører i. Det samme mener 0-taxi, som foreslår at ansiennitetsberegning begrenses til stasjoneringsområdet for å sikre lokalinteresserte løyvehavere. Det er ikke naturlig at en som bygger opp ansiennitet i Bjørkelangen skal benytte denne i Asker og Bærum, skriver Robert Hercz. Styret i Nedre Romerike Taxi vil knytte listene til sentralene. På den måten øker man kvaliteten kraftig på sjåførkorpset i den enkelte sentral samtidig som rekrutteringen til sjåføryrket vil øke gjennom lavere ventetid på løyve. Dersom lyøvehavere fra andre sentraler ønsker seg over til en annen sentral, bør han/hun få med seg ansienniteten fra sin sentral, men må kjøre som ansatt sjåfør i den nye sentralen minst ett år før løyve tildeles mener NRT. Også sentralene i Oslo støtter forslaget. NT avdeling Oslo foreslår å kutte ut hele det felles løyveområdet, og i stedet gå tilbake til den gamle ordningen med felles rettigheter på en del strategiske holdeplasser, som Gardermoen, alle båtanløp, Oslo S, Lillestrøm, Sandvika og Lysaker. Drammen Taxi er friskmeldt, har mediene som har skrevet mye om problemene i sentralen, spesielt Drammens Tidende, Aftenposten og NRK, slått fast i det siste. En kundeundersøkelse viser også høy kundetilfredshet i sentralen. 90 dagers fengsel ble dommen i Sunnhordland tingrett mot en 20-åring for flere saker. Den alvorligste var trusler mot to drosjesjåfører på Leirvik i juni åringen kom hoppende ut av en bil med et balltre fordi han ville gi passasjerene i en drosje juling. En annen drosjesjåfør kom til og begge ble truet. Mannen slo bulker i bilen med balltreet. (Sunnhordland) Felles framstøt om ny Oslo-forskrift En samlet taxinæring I Oslo gjør et siste forsøk på å få en bedre drosjeforskrift enn den byrådet har lagt fram. Det skjer i et felles brev til Miljø- og samferdselskomiteen, som nå behandler saken før den skal opp i bystyret. Etter initiativ fra Norges Taxiforbund avd Oslo, har Oslo Taxi AS, Bytaxi AS, Taxi 2 AS, Norgestaxi Oslo AS og Christiania TAXI AS og forbundet samlet seg om uttalelsen. Saken ble diskutert i et møte mellom komiteens saksutvalg og næringen den 31. januar, etter at dette bladet gikk i trykken. Næringen tar opp en rekke forhold i forslaget, her er noen: Næringen mener det er ulogisk at det nå lages ulike regelverk for Oslo og Akershus, som fortsatt er felles løyveområde. Forslaget om 5 års varighet for drosjesentral foreslås fjernet til fordel for at godkjenning kan trekkes tilbake om ikke vilkårene oppfylles. På miljøsiden advarer næringen mot særregler for Oslo og vil ha felles, nasjonale standarder. De viser til departementet, som mener det er meget tvilsomt at det er hjemmel for å pålegge bestemte miljøkrav til biler gjennom sentralene. Særlig når miljøkrav ikke er definert nærmere. Godt frammøte på det første felles medlemsmøtet mellom Oslo og Akershus. Dag Bakke i Øvre Romerike Taxi har ordet i debatten. Næringen savner fortsatt et regelverk som regulerer Oslo kommunes syn på hovedervervsregelen og forholdet til løyvehavere som har uføretrygd. - Dette er et meget viktig element fordi risikoen er stor for inndragning av løyve, skriver de. Det er helt feil og urimelig å innfase reserveløyver i det maksimale antall løyvetallet en sentral skal kunne ha. Et reserveløyve kan ikke sees på som et ordinært drosjeløyve, skriver næringen, med henvisning til lovverket. De avviser også kravet til minimum 50 løyver for å kunne etablere en sentral. Bestyrerordningen foreslås av byrådet å tillegges sentraler, men dette avviser næringen bestemt. De avviser også et foreslått særlig ansvar for å informere publikum om deres frihet til å velge drosjeselskap.- Ingen andre tilbydere av varer og tjenester Historisk medlemsmøte For første gang holdt NTs avdelinger i Oslo og Akershus felles medlemsmøte. Det skjedde på Olavsgard den 22. januar. Lederne Glenn Tuxen og Tom Tysland kommenterte begge det historiske ved dette, og kunne ønske velkommen til en forsamling blir pålagt noe slikt. Næringen ønsker å forsterke sentralens plikt til å føre klagestatistikk som gjøres tilgjengelig for løyvemyndigheten. på drosjeeiere. På dagsorden sto næringens omdømme, ved kommunikasjonsrådgiver Jarle Aabø, taxi og miljøet ved Martin Hviid Nielsen i Bellona, og debatt om de lokale reglene for det felles løyvedistriktet Oslo og Akershus. I pausene kunne deltakerne ta elbilen Tesla Krav om innsending av kopi av trygdevedtak forlanges tatt bort, da dette er løyvemyndighetene helt uvedkommende. Næringen forstår ikke hvorfor en sentral ikke kan omsettes, og ber om en forklaring på det.

8 14 < TAXI TAXI > 15 Avinor vil ha mer kollektivtrafikk til og fra flyplassene Avinor vil spare miljøet med mer kollektivtrafikk til og fra flyplassene, men fortsatt kommer minst 94 prosent av utslippene fra flytrafikken, bare fem prosent fra tilbringertjenesten. Avinor har latt Transportøkonomisk Institutt (TØI) utarbeide rapporter om miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn, der tiltak for henholdsvis Gardermoen, Flesland, Værnes og Sola studeres nærmere. Avinors konsernsjef, Dag Falk-Petersen, uttaler i en pressemelding at økte kollektivandeler til lufthavnene vil være bra for miljøet, for passasjerene og gi høyere grad av transporteffektivitet. Planene er ledd i Avinors ønske om å redusere klimautslippene fra sin virksomhet, herunder øke kollektivandelen. I denne sammenheng er taxi ikke med i begrepet kollektivtrafikk, men anses snarere som del av problemet. I rapportene omtales heller ikke det faktum at utslippene vil gå sterkt ned i nyere drosjer framover. I Avinors egen rapport, Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart, beskrives ulike utslippsreduserende tiltak. Det kommer fram av rapporten at tilbringertjenesten står for rundt 5 prosent av de totale klimagassutslippene fra Avinors virksomhet, 1 prosent stammer fra lufthavndrift, mens 94 prosent av utslippene kan tilskrives selve flytrafikken. Da tas det kun hensyn til flydrivstoff som er solgt i Norge. Dersom man også hadde tatt hensyn til flytrafikk inn til Norge, der flydrivstoffet er kjøpt utenfor Norge, ville tilbringertjenestens og driftens andel av virksomhetens totale utslipp vært vesentlig mindre. I denne sammenheng virker fokuset på utslippsreduksjon fra tilbringertrafikken litt søkt, men uttrykket alle monner drar må sies å passe godt. Store forskjeller Det er store forskjeller i kollektivandelen i tilbringertrafikken mellom de fire største lufthavnene i Norge. For Oslo lufthavn Gardermoen er kollektivandelen anslått til 61 prosent, med et mål om 70 prosent innen Flesland har en kollektivandel på 25 prosent, med et mål om 40 prosent innen 2020 (forutsatt at Bybanen ferdigstilles i planeperioden). Til og fra Værnes er kollektivandelen på 45 prosent, med et mål om 60 prosent innen Sola har den laveste kollektivandelen med 12 prosent, der målet er 30 prosent innen Taxi er i denne sammen- Vil Avinor gjøre det vanskeligere å ta drosje til og fra flyplassene? Her fra Flesland ved Bergen. hengen ikke ansett som en del av kollektivtransporten, men sidestilles med privatbil. Passasjerer som benyttet bil eller taxi til eller fra flyplassene har besvart spørreundersøkelser som forsøker å kartlegge hva som påvirker deres valg av tilbringertransport. Gulrot og pisk For samtlige lufthavner foreslås en kombinasjon av positive og restriktive tiltak for å øke kollektivandelen, altså både gulrot og pisk. De positive tiltakene baserer seg i hovedsak på å bedre kollektivtilbudet og sørge for at flyplasspassasjerene i større grad får informasjon om rutetilbudet. Av restriktive tiltak foreslås høyere parkeringsavgifter og redusert adkomst for kiss and fly. Sistnevnte er et uttrykk for at man blir kjørt til flyplassen av andre, noe som genererer dobbel kjøredistanse og har det største trafikkreduserende potensialet. Man foreslår enten å innføre en avgift for å kjøre inn til terminalbygningen for drop-off, eller å flytte soner for drop-off lenger unna terminalbygningen. For Sola, Værnes og Flesland foreslås det også å flytte taxiholdeplassene lenger unna, for å gjøre buss mer attraktivt relativt til taxi. Ulik taxiandel Det er også store forskjeller mellom lufthavnene i hvor stor andel taxi har av tilbringertrafikken. Taxi utgjør for Gardermoen 5 prosent av tilbringertrafikken, for Værnes 13 prosent, for Flesland 24 prosent, mens til og fra Sola utgjør taxi hele 30 prosent av tilbringertrafikken. De reisende oppgir fleksibilitet, kortere reisetid og bedre kontroll med tiden som viktigste årsaker til å benytte drosje framfor annen kollektivtransport. De samme årsakene er også viktigst for folk som parkerer egen bil ved lufthavnen eller blir kjørt av andre. Ut fra TØIs undersøkelser ser det ut til at forretningsreisende i større grad enn andre reisende benytter taxi til og fra flyplassene. Bedre samarbeid? Det er etter NTs oppfatning viktig og riktig at taxi blir ansett som en del av kollektivtrafikken, noe som ikke blir gjort i disse TØI-rapportene. I denne sammenhengen kan det likevel være forståelig ut fra fokuset på utslipps- og trafikkreduserende tiltak. Taxibransjen bør etter vår oppfatning samarbeide tettere med kollektivtransportselskapene for å utvikle et best mulig transporttilbud for alle. Taxi kan i enda større grad ha en rolle som tilbringer til og fra kollektivknutepunkt, og på den måten være med på å øke kollektivandelen til og fra lufthavner. I Trondheim har taxisentralene tilbud om samkjøring til og fra flyplassen i flytaxikonseptet. Dette er et bra tilbud, som bidrar til å redusere utslipp og trafikk, og posisjonerer taxi som en del av kollektivtrafikken. Dersom flere taxisentraler utvikler denne type samkjøringstilbud, vil forhåpentligvis flere se taxi som en del av løsningen, ikke en del av problemet. Jon-Kristian Ryan Hovland Kilde: TØI rapport 1221/2012, 1222/2012, 1223/2012 og 1224/2012 (finnes på under publikasjoner)

9 16 < TAXI TAXI > 17 En ganske alminnelig pasienttur? En taxisjåfør sendte oss før jul denne beskrivelsen av en pasienttur før nyttår. Kanskje ikke helt typisk, men heller ikke så aldeles uvanlig. Dette til opplysning for alle som tror at kjørekontorene kan alt om logistikk, at eiere og sjåfører tjener for godt og at det offentlige betaler for mye: Samkjøringstur PT i bilen. kl 15.00, - opp på avd xx på et sykehus. På bestillingen står Ta m rullestol! Jeg henter rullestol og drar opp på avdelingen... pasient ikke helt klar, og må hjelpes over i rullestolen av to pleiere, har ingen balanse i kroppen. Jeg får en pose med blomster i den ene hånda, og pasientens veske rundt halsen. Overtar pasienten i rullestolen og den gratis arbeidende portøren triller /frakter bagasje og pasient ned og ut i bilen. Vel nede, må jeg LØFTE pasienten ALENE inn i bilen. Ser dessverre på klokken i bilen, det er medgått 37 min, og meter står selvfølgelig på 60,- kr. Når jeg endelig har buksert pasient 1 alene inn i bilen, kommer et smilende damemenneske opp og spør om det gikk fint. Akk og ve for en timing folk har. Det var nemlig datteren til pasient 1 som skal til sykehjemmet.. Jaja.. that s life Hun spør om å få kjøre etter meg, slik at hun kan hjelpe ved ankomst sykehjem, - det blir fint tenker nå jeg. Men gi henne lov til å kjøre bak meg Hmm hva vi drosjekusker får lov å bestemme gitt... Jeg sier hun da må vente, fordi vi skal ha med oss en pasient til på turen Samkjøringspasient (pasient 2) skal hentes rett borti gata (ca 100 meter), på en annen avdeling. Jeg småløper inn, og forventer at vedkommende er klar, da det jo har gått litt tid. Men neida... Denne pasienten er ikke å finne, og det er svært lite, bortimot ingen, hjelp å få av en resepsjonist, som påstår at jeg får bare sette meg ned og VENTE... Vente er fint for alle som har betalt bare ikke for oss, som jobber gratis, tenker nå jeg. Vel, jeg ringer et mobilnr som står på bestillingen, og får faktisk svar... Men pasient 2 sitter på sitt rom og venter, fordi han fikk beskjed at det kunne ta minst minutt før jeg kom og hentet ham. Jeg ga ham to minutter for å innfinne seg, - det ble selvfølgelig fem, men han kom jo. Da vi kjører fra sykehuset er det medgått 45 minutter og taksameteret står fortsatt på KUN kr. 63,- Kunden som først ble bært i bilen skal på et sykehjem, og heldigvis... sykehuset har ringt dit så der skal det ifølge dem, være klar to personer med en rullestol når vi ankommer. Ingen bekymringer nå lenger... Vi kjører til sykehjemmet, det tar ca 10 minutter. Datteren til pasient 1 ringer på, men det ser tomt ut inne, og ingen svarer. Ei heller den bestilte mottakskomité med rullestol. Det ser rett og slett stengt ut, så etter en stund (ca 8 10 min) bestemmer jeg meg for å gi f i sykehjemmet, for å hjelpe pasient 2 hjem, han bor jo bare 5 minutter unna, rett oppi gata, så pasient 1 får finne seg i en ekstra runde med drosja. Pasient 2 blir kjempefornøyd, og kan ikke fatte at jeg ikke har fått mer en ca kr. ca 240,- på taksameteret, han lurer faktisk på hvorfor ikke meteret går mens vi venter. Vel, det er en laaang historie om slavekontrakter og anbudsspesifikasjoner, som ikke utdypes mer her. Jeg kjører ham hjem, mens dattera til pasient 1 leter etter den savnede velkomstkomiteen på sykehjemmet. Når jeg har levert pasient 2 og kjørt ned igjen på sykehjemmet, står meteret på kr. 280,- og vi er på 1,5 timer i tidsbruk. Men altså folkens, det slutter ikke her for nå er dattera til pasient 1 også borte på sykehjemmet, og alt er låst. Jeg gir opp, setter meg i bilen og ser på meteret som står DØNN I RO på kr 280,- med 1 time og 40 minutter. Da, endelig ankommer de alle, - dattera og sykehjemsgjengen. Jeg valgte å ikke si for mye, fordi det som kunne kommet ut av oralapparatet, uansett ikke ville vært nyansert og i hvert fall ikke ville ha avstedkommet noe positivt for helse-norge eller oss i drosja, - med mer. Blir vi misbrukt, - eller lar vi oss misbruke? En viktig ting til slutt: Jeg er av dem som er veldig glad for at vi har pasienttransporten, men neste gang slike anbud skal besvares, formoder jeg at vi ALLE gjerne vil slippe å jobbe gratis. Sterk reduksjon i CO 2 - utslipp fra nye taxier Av nyregistrerte taxier i fjor, hadde nesten to av tre et CO 2 -utslipp på under 150 g/km, mens det i 2008 var under 6 prosent. Det gjennomsnittlige CO 2 -utslippet fra nye taxier i personbilklassen var på 143 g/km i Sammenliknet med 2008 er dette en reduksjon på 25 prosent, som er en større reduksjon enn for personbilparken samlet sett. Nye personbiler hadde i 2012 et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 130 g/km, en reduksjon på 18 prosent fra At drosjene i gjennomsnitt har et noe høyere utslipp enn øvrige personbiler, har sammenheng med bilenes størrelse sammenliknet med den øvrige personbilparken. Blant annet ble det i fjor registrert 24 Mercedes- Benz Sprinter som drosje i personbilklassen, en konsekvens av strengere kjøreog hviletidsbestemmelser og etterutdanningskrav til sjåfører av buss, som TAXI tidligere har omtalt. Det høye utslippet fra denne typen bil er med på å trekke gjennomsnittsutslippet fra taxiene opp i disse statistikkene. Selv om Sprinter bare utgjør 1,4 prosent av alle nyregistrerte taxier i personbilklassen, er den overrepresentert relativt til den øvrige personbilparken. Lavutslippsbilen Toyota Prius befester sin posisjon som den nest mest populære taximodellen. Mer enn hver sjette nye taxi er nå en Prius. Med sitt CO 2 -utslipp på rundt 100 g/ km er denne modellen avgjørende for reduksjonen i gjennomsnittsutslippet. Det blir spennende å se hvilke andre hybridmodeller som Andelen av nye taxier med CO2-utslipp innenfor ulike intervaller, Kilde: OFV kan utfordre Prius i 2013, og om utslippsreduksjonen fortsetter i like stor grad. Hvor er el-taxiene i statistikken? I følge registreringsstatistikken til OFV er det kun registrert to drosjer med nullutslipp i 2011 og 2012, begge sannsynligvis Nissan Leaf. NT mener imidlertid å ha registrert at det er flere el-taxier enn dette i drift. Spørsmålet er da om de ikke registreres som drosje i kjøretøystatistikken, siden de ikke har avgiftsrefusjon. Her er det altså trolig en feilkilde i statistikken, og utslippstallene ville vært enda lavere om el-taxiene ble inkludert. Kilde: OFV

10 18 < TAXI Folkehelsepris til drosjeektepar Drosjeeigarane Solveig og Otto Kvingedal fekk Masfjorden kommunes folkehelsepris for innsatsen i helsetransporten og den servicen dei har ytt i over 30 år. Dei står på for enkelmennesket og gjer ein innsats langt ut over det dei eigentleg skal gjere. Møre og Romsdal: Bompenger kan gi i ren utgift TAXI > 19 Planene for bomringer i Molde, Ålesund og Kristiansund kan påføre en drosjeeier opptil kroner i ekstra utgift pr år, uten mulighet til å ta det igjen på prisene. I 22 år (frå 1990) har dei blitt brukt i legevakttransporten. - Brukarperspektivet har alltid vore i fokus. Dei har vist stor fleksibilitet ved bestilling av transport og har greidd å møta brukarane på deira individuelle behov, sa kommuneoverlege Rolf Martin Tande ved tildelinga. Otto Kvingedal, som er styremedlem i NT, avd Hordaland, seier at han vart svært overraska over prisen og ante ingen ting da dei vart kalla inn til møte på legekontoret. Han rekna med at det var ein ordinær helsesjekk. Utdelinga skjedde under opning av utstillinga Frå Førde til Firenze - på tur med kameraet i Galleri venterommet den 19. desember. Prisen som er ein flott diplom og pins i sølv vart delt ut av ordførar Karstein Totland og leiar i eldrerådet Terje Myrvang. Dei som delar ut prisen er ein komité med desse medlemmene: leiar i Sjukepleiarforbundet Masfjorden, leiar i Fagforbundet Masfjorden, leiar i Masfjorden eldreråd, leiar i Råd for menneskjer med nedsett funksjonsevne, og kommuneoverlegen. Tekst og foto: Frode Vee-Haugen, Masfjorden kommune. Siste skattesvindelsak - Retten skal vite at denne dommen følges av en hel bransje, sa aktor Ragnvald Brekke før han la ned påstand om ett år og ti måneders fengsel for drosjesvindleren Mohammed Aslam i Oslo tingrett. Med det ble den siste straffesaken i kjølvannet av skattesvindelen i drosjenæringen avsluttet. Dommen foreligger ikke i skrivende stund. I påstanden gikk Brekke inn for et fradrag på 120 dagers varetekt for 97 dager i pakistansk fengsel. Mannen med tilnavnet «Lille- Røkke» var tiltalt for grovt skattesvik, momsunndragelse og bedrageri. Aktor tok utgangspunkt i at en samlet dom uten fradrag ville gitt fem års fengsel samt rettighetstap for Aslam. Men han har allerede fått en dom på to års fengsel, som han nå soner. I dommen fra 2008 fikk han også rabatt for tilståelse i retten. Deretter rømte Aslam til Pakistan, og det tok lang tid å få han tilbake. Brekke la vekt på hvilke signaler en slik dom sender ut i drosjemiljøet. Han viste til at det er snakk om store summer, og at den svarte drosjekjøringen hadde pågått i lang tid. Ragnvald Brekke påpekte at Aslam drev sin virksomhet med stålkontroll over sjåførene internt. Men når han skulle rapportere til myndigheter var det så som så med kontrollen av regnskaper. - Etter at han ble tatt i 2003, fortsatte han i et langt større omfang. Han gikk over til helsvart kjøring og økte volumet på omsetningen, sa Brekke ifølge Aftenposten. Skattesviket han er tiltalt for, omfatter 21 millioner kroner i svart lønn til sjåførene og unndratt moms på 2,6 millioner kroner. Statens Vegvesen behandler i sine forslag drosjer på linje med privatbil, og det er ikke foreslått noe tak på antall passeringer det skal betales for, slik det er i andre bomringer. Kun en rabattordning og en timesregel. Samtidig er drosjene prisregulert og har etter forskrift ikke adgang til å legge utgiften på drosjeprisen. Regnestykket i tittelen er basert på at en drosje drives i døgndrift hele året, og passerer bomringen minst én gang i timen. Prisen etter rabatt er antydet til 13 kroner pr passering, og vil da gi en sum på godt over kroner. Selv om de fleste ikke vil komme så høyt, er det en betydelig merbelastning på drosjeeiernes økonomi. Norges Taxiforbund har skrevet et notat om saken, som er sendt Statens Vegvesen i regionen. Det vises der til brevet NT sendte Vegdirektøren i desember, der det poengteres at taxi er en del av kollektivtransporten og derfor må få fritak for bompenger. Det vises til at turbiler får slike fritak for faste ruter, men at det er vanskelig å kontrollere at de ikke også brukes når biler konkurrerer om oppdrag med taxi. Dette er NTs primærstandpunkt. Drosjene kan dermed styrke konkurranseforholdet vis a vis privatbiler, og bidra til at privatbilismen reduseres, slik meningen også er. Taxi som bindeledd vil redusere arealbehovet betydelig. En annen løsning er at Konkurransetilsynet fjerner forbudet mot å kreve tillegg for passering av bomring i maksimalprisforskriften. En slik prisøkning vil imidlertid være negativ for både kunder og næring, mener NT. Alternativ 3 er å innføre et tak på antall betalbare passeringer i måneden, noe som blant annet finnes i Namsos og Tønsberg. NT mener imidlertid av prinsipp at det er urimelig å påføre næringsaktører slike avgifter når det ikke er fri prisdannelse. I notatet, utarbeidet av fagsjef Jon-Kristian Hovland påpekes spesielt at bompengeavgift på maxitaxier som tung bil, vil kunne bety spikeren i kista for maxitaxitilbudet i Møre og Romsdal. NT ber om dialog med Statens Vegvesen for å finne en løsning.

11 20 < TAXI TAXI > 21 Bodil Longvastøl: En støttespiller i 40 år Uten sentralbordet stopper mye av drosjetrafikken. Vestfold Taxi ville minne om det da de nylig hedret Bodil Longvastøl etter 40 år på sentralen. Og hun er ikke ferdig ennå. Yngre kolleger er veldig glad i sin erfarne kollega Bodil Longvastøl. Bak står Bente Larsen (t.v) og Anne Grethe Ottesen. 40 røde roser, stor kake, gaver og mye ros fikk hun i november. Det får hun også når TAXI er på besøk på nyåret, ikke minst fra kollegene på sentralen. Bente Larsen og Anne Grethe Ottesen er på vakt denne dagen, og får ikke fullrost sin enda mer erfarne kollega: - I tillegg til å være dyktig og en støtte i jobben, er hun veldig sosial, sporty og omsorgsfull. Det er hun som sørger for at det pyntes til jul og skaper hygge gjennom adventskalender, blomster i vinduer og på bord, vinlotteri og andre sosiale påfunn. - Og så er hun til å stole på! Også sjefen, daglig leder Erik Horn, er raus med godordene i omtalen av Bodil: Hun er veldig flink, pliktoppfyllende, nøyaktig og kan jo systemene våre veldig godt. Vi er ordentlig glad i Bodil. Hun er en inspirasjon for alle i systemet, sier han, og håper hun blir med lenge ennå. Et eget kakeøre er hun visstnok utstyrt med, i følge kollegene. - Er det kake på gang, er Bodil straks på pletten. Kunnskap gir trygghet Noe av tryggheten ligger i kunnskapen som er opparbeidet gjennom alle årene. Hvis noen lurer på noe om kunder, steder, historier, så er det Bodil som kan svare. Også sjåførene spør gjerne etter Bodil, så både Benthe og Anne Grethe har måttet minne dem på at nå er det jeg som er her. Bodil Longvastøl er opprinnelig fra Sunnmøre, men etter over 40 år i Sandefjord, låter det mer vestfoldsk enn vestlending fra hennes munn. Med mann og to små barn kom hun til Sandefjord i Jeg søkte jobb året etter og fikk den nok fordi jeg var den eneste av søkerne de ikke kjente, smiler Bodil. Men hun fikk høre at de egentlig ikke ville ansette en småbarnsmor. De kunne si det den gangen, sier hun. Jobben fikk hun likevel, og det har altså ikke arbeidsgiveren angret på. Fravær har det også vært svært lite av. Bodil kjørte også drosje en periode, men fant seg som småbarnsmor bedre til rette på sentralen i Sandefjord. Den var tidligere ved torget i sentrum, deretter i drosjebua ned mot Hvalfangermonumentet. I 1998 ble sentralene i fylket slått sammen i Vestfold Taxi, og flyttet ut av byen like ved rundkjøringen som tar av til Torp flyplass fra E 18. Hun husker fortsatt den første bestillingen som kom dit, fra Tønsberg, som da var med i samarbeidet: - Jeg skal ha bil til Hopen i hylla sa kunden. Det visste ikke Bodil noe om, men spørsmål om presisering ble blankt avvist. Hopen i hylla har holdt i alle år, sa mannen og la på. En telefon til en drosje i Tønsberg bekreftet at det holdt for dem. Så bilen kom. I dag er det hele Vestfold unntatt Tønsberg, som betjenes fra sentralen til Vestfold Taxi. Pasientreiser I dag jobber Bodil Longvastøl med pasientreiser og har 50 prosent stilling ved siden av AFP. Hun synes samarbeidet med kjørekontoret går fint. Før fikk vi bestillingene på e-post, som måtte skrives ut. Nå er alt lagt inn og vi kontrollerer bare at alt er riktig. Ifølge kollegene kan Bodil være ganske frekk i kjeften tidvis, men det måtte hun lære seg. Drosjeeierne ga meg bakoversveis noen ganger, og elsket å få meg til å rødme. Helt til jeg begynte å ta igjen, smiler Bodil. Noen å snakke med Stort sett er folk hyggelige når de ringer, men Bodil er fortsatt sjokkert over hva enkelte kan få seg til å si, når de ikke får bil på øyeblikket. Etter en lørdagsnatt visste vi hvilket høl i kroppen vi hørte hjemme i, sier hun. Det er jo gjerne de som ikke bruker drosje Her er tre veteraner blant drosjeeierne i Sandefjord, som setter stor pris på sin kollega på sentralen. Fra venstre Ragnar Solberg, Vidar Mathisen (styreleder i Vestfold Taxi) og Arild Jelstad. så ofte som ikke forstår at kapasiteten ikke kan bygges på et par timers topp i uka. Men etter hvert gikk det jo inn det ene øret og ut det andre. Andre som ringte på natta i helgene skulle ikke ha drosje i det hele tatt, men bare noen å snakke med. Vi var jo der 24 timer i døgnet og måtte være sosialkurator også av og til. For mange er det nok å få tømt seg, sier Bodil. En som har vært enda lenger enn henne ved sentralen, inkludert noen år som drosjeeier og sjåfør, er Petter Frugård. Han var dessverre ikke til stede da vi var på besøk, men alle vil På nyttårsaften har vi mange av de kundene som bare tar taxi én til to ganger i året, og forventer at den skal komme på minuttet. Sånn er det ikke. Det antallet løyver vi har fått tildelt av myndighetene er tilpasset vanlig trafikk. Vi kan ikke få ekstra løyver for én dag i året... Erik Horn, direktør i Vestfold Taxi til Tønsbergs Blad 31/ gjerne nevne han som en annen av de trofaste medarbeiderne. Han går av med pensjon til sommeren. Med sine 65 år kan Bodil slutte når hun vil, men hun tror slett ikke hun vil gi seg med 67 heller. Dette er mitt andre hjem og jeg trives, sier hun. - Bodil slutter aldri! Sier kollegene, og det ser ikke det minste ut til at de har noe imot at hun blir. AH

12 22 < TAXI TAXI > 23 MB, E-klasse leder fortsatt Registreringsstatistikken fra OFV for 2012 viser at Mercedes-Benz E- klasse nok en gang er den mest populære taximodellen. Av nye drosjer i fjor var nesten hver fjerde en E-klasse. Mercedes E-klasse holder stand som taxi, og nå kommer en ny modell. Direktør for Mercedes-Benz Personbil i Norge, Johnny Danielsen, er fornøyd Det er likevel en liten nedgang fra 2010, da denne modellen hadde hele 32 prosent av de nye taxiene. Men Mercedes har flere strenger å spille på. B-klasse var den fjerde mest populære modellen i fjor. Dette bidrar til at Mercedes-Benz beholder markedsandelen fra 2011, med rundt 35 prosent av nye drosjer. Den nest mest populære taximodellen i fjor, som året før, var Toyota Prius. På fem år har Prius gått fra å ha drøyt to prosent av taximodellene ved nykjøp, til å ha over 15 prosent. Det økte salget i fjor kan nok forklares med lanseringen av Prius+ Seven, en syvseter. Det økte salget av Prius til drosjeeierne, gjør at Toyota fester grepet som det nest mest populære bilmerket i taximarkedet. Av nye drosjer i 2012 var hver femte en Toyota. Volvo V70 var den tredje mest populære taximodellen i fjor, med omtrent 10 prosent andel. Dette er Volvos dominerende modell i taximarkedet. Volvos andel av nyregistrerte drosjer har falt kraftig siden midten av 2000-tallet, men har vært nokså stabil de tre siste årene, med rundt 11 prosent. Volkswagen beholder posisjonen som det fjerde mest populære bilmerket blant drosjeeierne i Norge, med Touran som viktigste modell. Skoda har tatt over etter Ford på topp5-lista, med modellene Superb og Octavia som stadig mer populære (henholdsvis femte og sjette plass). Stabil bruktimport Totalt ble det registrert nye personbiler som taxi i fjor, 207 biler ble bruktimportert og registrert som taxi. Andelen bruktimporterte biler som taxi har vært omtrent stabil, rundt prosent, de siste tre årene. Disse er i all hovedsak Mercedes-Benz E-klasse, nesten to av tre. Maxi forsvinner Registreringsstatistikken for 2012 bekrefter tendensen vi har sett lenge. Det blir Toyota har ytterligere styrket sin posisjon i taximarkedet. De har ambisjoner om å bli enda større, gjennom tettere samarbeid med drosjenæringen. Toyota Norge registrerte at salget av modellen Prius stupte da de slapp nyheten om at syvseterutgaven Prius+ Seven skulle lanseres. Da den kom på markedet i Norge, skjøt salget i været. Fleet manager i Toyota Norge, Sverre Meløe, mener Prius+ Seven er spikra for drosjemarkedet. Lave avgifter gjør bilen gunstig både som ordinær drosje og som reservedrosje. Meløe hevder også at Prius er Toyotas mest driftsikre bil, som sikrer lave driftskostnader for drosjeeierne. Toyota har ambisjoner om å stadig mindre attraktivt for drosjeeiere å satse på buss. I fjor ble det bare førstegangsregistrert 37 nye busser som taxi. Det er mer enn en halvering på fem år. Man kan se en tendens til at biler i kategorien kassevogn i noe større grad blir registrert som personbil, men samlet sett er likevel innkjøpet av denne typen biler kraftig redusert. I fjor ble 96 biler i kategorien kassevogn personbilregistrert som taxi. De fleste av disse hadde 9 seter. Det ble blant annet registrert 24 Mercedes-Benz Sprinter som personbil. Som TAXI tidligere har omtalt, blir disse bilene fryktelig dyre som personbil. JH Taxieierne ikke for krevende bli enda sterkere i taximarkedet. Dette skal de oppnå gjennom tettere samarbeid med drosjenæringen. Toyota Drammen var først ute med en samarbeidsavtale med Drammen Taxi, og i Oslo er det egne folk hos Toyota som jobber mot taximarkedet. Meløe hadde tidligere hørt rykter om at drosjeeierne var altfor krevende kunder, men han mener nå at denne myten kan avkreftes. - Det gjelder bare å lage gode avtaler, mener Meløe. Gjennom å avklare roller og forventningsnivået til ettermarkedet, kan man få gjensidig gode kontraktsvilkår, sier han til TAXI. NT prøvekjører: Peugeot 508 RXH dieselhybrid NT har prøvekjørt Peugeots allround hybridmodell 508 RXH. Bilen er en hevet utgave av 508, med plastbeskyttelse rundt hjulbuene og en elektromotor som driver bakhjulene. 508 RXH drives primært av en 163 hk dieselmotor, men elektromotoren på 37 hk bidrar til et svært lavt drivstofforbruk, bilens størrelse tatt i betraktning. Fakta Peugeot 508 RXH Motor 2,0 D (+ elektrisk) Hk 163 hk (+ 37 hk el) Maks dreiemoment 300 Nm (200 Nm el) Gir 6, automat Drivhjul Foran (fire i gitte situasjoner) km/t 8,8 sek Toppfart 213 km/t Forbruk blandet 0,41 l/mil CO2-utslipp 107 g/km Egenvekt 1770 kg Bakkeklaring 18,4 cm Bagasjeromsvolum 400 VDA liter Kristian Bjørnrud (t.h) og Jon-Kristian Hovland har sett på den nye dieselhybriden fra Peugeot. Bilen har god plass, og kan være godt egnet som drosje. Fire voksne med hver sin koffert går fint inn i 508 RXH. Det samme gjør sammenleggbar rullestol og gåstol. Siden dette er en hevet modell, blir innstigningshøyden også veldig bra. Passasjerer kan sette seg rett inn i setene. Det var kalde forhold under testingen, og selv med 12 kuldegrader ute klarte varmeapparatet seg meget bra. Bilen ble raskt varm, og varmeapparatet virket presist. På plass i en varm bil oppleves setene som behagelige, og alt nødvendig utstyr er lett tilgjengelig. Panoramaglasstaket gjør at kupeen virker lys og romslig. Standardutstyret på 508 RXH er ganske omfattende, men testbilen hadde i tillegg blant annet et heftig lydanlegg fra JBL, Keyless Go og motorisert bakluke. En detalj jeg merket meg som ekstra positivt, var at trafikkmeldinger og varsler om fotobokser dukket opp på skjermen selv om navigasjonssystemet ikke var i bruk. Navigasjonssystemet er standardutstyr på denne bilen. Lavt forbruk Fabrikken opplyser om forbruk ved landeveiskjøring på 0,40 l/mil. Dette viste seg også å stemme ganske godt i praksis. Over en distanse på 50 km med snittfart på 80 km/t viste informasjonsdisplayet et forbruk på 0,44 l/mil. Forbruk ved bykjøring oppgis å være 0,42 l/mil fra fabrikk, mens jeg oppnådde 0,48 l/mil ved 50 km kjøring i Oslo. Dette er fremdeles meget lavt til å være en bil av denne størrelsen. Det lave drivstofforbruket impliserer også lavt CO2-utslipp. Fabrikken oppgir 107 g/km ved blandet kjøring. Dermed kommer bilen godt ut i det norske avgiftssystemet, siden den kritiske grensen for å avgiftsbelegge CO2-utslipp i engangsavgiften er satt til 110 g/km. Dette er viktig med tanke på engangsavgiften for drosjer, siden det ikke er refusjon på CO2-komponenten i avgiften. Faktisk får denne bilen et avgiftsfradrag på grunn av det lave utslippet. Komfortabel Bilen er komfortabel og god å kjøre. Dette trakk også VG fram i sin test av bilen. De fremhever lavt forbruk, komfortabel å kjøre, gode seter, lav støy og god sikt som positive erfaringer med 508 RXH. Bilmagasinet Bil peker også på komfort og forbruk som vinnerpunkter for denne bilen i sin test. I tillegg nevner de godt utstyrsnivå. Jeg ble, som andre også bemerker i sine tester, ikke helt komfortabel med automatgirkassen denne bilen er utstyrt med. EMG-girkassen kan virke litt rykkete, men jeg tror man kan venne seg til måter å kjøre på som gjør dette mer behagelig. Peugeot 508 RXH koster som drosje fra rundt kroner eks. mva. Veiledende utsalgspris til vanlige forbrukere er kroner. Kristian Bjørnrud, Jon-Kristian Hovland LOs utdanningsfond delte ut nesten 25 millioner kroner i stipender i Vel 1 million av disse kronene ble tildelt 125 medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund. Stipendene går til kurs og etterutdanning, slik som fagbrev, løyvekurs for drosjesjåfører og mange andre kompetansehevende tiltak.

13 24 < TAXI Danske kommuner skyld i drosjedød Danske kommuner bidrar til drosjedød i eget område med måten de utformer anbud på. Det framgår av vårt danske søsterblad TAXI s januarnummer. TAXI > 25 Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Også i Danmark er det het debatt mellom næringen og samferdselsmyndigheter om anbudspolitikken og konsekvensene ved at drosjene mister inntektsgrunnlaget når offentlig kjøring faller bort. Den forrige danske regjeringen forsøkte å løse problemet med en ny lov i 2011, men den ble fjernet året etter da den nye regjeringen tiltrådte. Dermed er problemet det samme. Danske TAXI skriver som eksempel at Byen Køge har fått redusert antall drosjer fra 45 til 29 de siste fem år, og nedgangen fortsetter. En annen kommune, Varde, har imidlertid fått pris for sitt arbeid med å samordne arbeidet med kollektivtrafikk, taxi og besparelser, slik at det ikke skal ramme tilbudet. Utgangspunktet var at kommunen ønsket en bevisst formulert taxipolitikk av hensyn til borgernes fleksible og spontane transportbehov. - Hvis man som kommune vil taxiene godt, så legger man også ut koordineringen av trafikken, fordi det maksimerer drosjenes sjanse til å vinne. Hvis man bare skal ha biler til rådighet, så er det åpent for alle slags tilbud, og da får drosjene det vanskelig, sier utviklingskonsulent Claus Lindholm Mikkelsen i Varde kommune. Det var han som fikk pris for sitt samordningsarbeid, som har sikret drosjetilbudet. Han mener det er kommuner og regioner som er ansvarlig for om drosjene lever eller ikke, spesielt i provinsen. Han mener man kan være mer taxivennlig uten at det blir dyrere for kommunen, ved å be om pris pr personkilometer inklusive koordineringen. Da blir det opp til drosjene å koordinere Ikke nattilbud uten dagkjøring Mangel på kommunal kjøring svekker drosjetilbudet i den danske øykommunen Ærø. Et eget møte i kommunens trafikkutvalg ble innkalt for å diskutere drosjesituasjonen på øya, siden de to løyvehaverne av og til må si nei til oppdrag om natten. Taxi-konsulent Eigil Christiansen var med for å tale drosjeeiernessak, og fortalte at kjøreplikten er umulig å overholde for dem. - Hvis han kjører alene, uten ansatte, så er man underlagt de samme arbeidsbetingelser som alle andre. Man kan ikke tvinges til å arbeide utover Anbud må inkludere koordinering, da har drosjene en større sjanse, mener dansk trafikkplanlegger. så godt at de kan tjene mer enn den avtalte kilometerprisen, sier han. Han er også kritisk til dobbeltfunksjoner ved at det offentlige har egne kjørekontorer, slik blant andre NTs Bent Skogli også har pekt på i norsk sammenheng. Det sitter folk i trafikkselskapene normal arbeidstid for alle andre. 24 timers tilbud er derfor umulig. Ifølge Eigil Christiansen opplever han samme problematikk i flere danske landkommuner, og hvis drosjeeierne skal ha råd til å ansette sjåfør om natten, så må kommunene tilby dem mer kommunal kjøring om dagen. (Danmarks Radio) og overvåker flextrafikken, det sitter folk i taxiselskapene, og det sitter også flere busselskaper og gjør det samme. Det gir mange kostnader pr bil og buss som det ville være godt å redusere, sier Morten Hvis Pedersen. Taxa Selandia i Danmark kurser sine sjåfører over seks uker i miljøvennlig kjøring. Alle fører drivstoffregnskap, og en opplyser at han har spart kroner i måneden. Det er også slutt på tomgangskjøring i sentralen og sjåførene konkurrerer om å kjøre lengst på literen. Kundetilfredsheten med taxi er lavest i byer der drosjene er deregulert, sier Trine Wollenberg i Dansk Taxi Råd, som viser til den store europeiske taxiundersøkelsen fra Eurotest. Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser Caps Slips Skjerf Skjorter Båtfyll ga tap av kjøreseddel Sivilombudsmannen har avvist en klage fra en drosjesjåfør som mistet kjøreseddelen for drosje på grunn av påstått fyllekjøring med båt og hindring av politiets arbeid. I november 2011 tilbakekalte politiet kjøreseddelen, med hjemmel i yrkestransportlovens 37f. Det ble vist til at det er en skjønnsmessig helhetsvurdering som skal legges til grunn, der det sentrale er om vedkommende er «uskikket» til å være fører av bil under persontransport mot vederlag. Sivilombudsmannen stadfester at slik tilbakekalles kan skje administrativt av politiet. Domstolsbehandling er ikke nødvendig. Forholdene var at A med skjellig grunn kunne mistenkes for å ha vært beruset under føring av båt, at han ikke medvirket til å ta promilleprøve og ikke bisto til å avklare saken. Særlig alvorlig ble det ansett å være at han ikke ville opplyse om antall personer i båten, i og med at dette kunne ha utløst en større redningsaksjon. Den totale mangelen på respekt og forståelse for politiets rolle ble ansett som et så alvorlig brudd på tilliten man skal ha som yrkessjåfør, at vilkårene for å inneha kjøreseddel ikke lenger ble ansett oppfylt. Det ble også vist til at det er en langt lavere terskel for å anses uskikket til å inneha kjøreseddel enn førerkort, jf. vegtrafikkloven 34. Vedtaket ble påklaget. Det ble anført at det var lagt til grunn feil lovforståelse, da uskikketheten måtte rette seg mot drosjesjåførens adferd i jobben. Politidirektoratet tok ikke klagen til følge. Det ble vist til at direktoratet legger til grunn en streng norm ved vurderingen av en persons skikkethet til å drive persontransport mot vederlag. Ved tingrettens dom i februar 2012 ble A frikjent for føring av småbåt i påvirket tilstand. Han ble dømt for å ha unnlatt å etterkomme pålegg om å avgi blodprøve og for å ha navigert fritidsbåt slik at det oppsto fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier. Videre ble han idømt kjøreforbud for båtførerbevispliktig fritidsbåt i ett år. I brev i mai 2012 ba politidistriktet Politidirektoratet om å vurdere gyldigheten av vedtaket om tilbakekall av As kjøreseddel. Det ble stilt spørsmål om tap av kjøreseddel skulle vært avgjort av tingretten og ikke forvaltningsmessig. Sivilombudsmannen sier at retten må avgjøre saken hvis den er en direkte følge av det straffbare forholdet som retten behandler. Hvis inndragningen av kjøreseddelen er begrunnet i innehaverens skikkethet, kan politiet avgjøre saken. Det var oppførselen etter båtkjøringen som var grunnlaget her. En skal kunne stole på at en drosjesjåfør opptrer samarbeidsvillig overfor politiet i alle situasjoner som krever at sjåføren forholder seg til politiet. Uviljen i denne saken reflekterte egenskaper hos vedkommende som måtte anses å kunne få betydning i situasjoner med passasjerer, skriver Politidirektoratet, og Sivilombudsmannen sier at han ikke kan overprøve dette skjønnsmessige grunnlaget.

14 26 < TAXI Knuts hjørne TAXI > 27 Konkursen i City Taxi illustrerer hvor galt det kan gå når useriøse eiere driver drosjeselskaper uten innflytelse og medeierskap fra drosjeeierne. Det er tragisk at millionbeløp som drosjene har kjørt inn ikke kommer til inntekt der de er tjent, og at drosjeeierne må begjære den sentralen de er bundet til, konkurs. Saken illustrerer hvorfor de drosjeeiede sentralene er de beste. Det er en enorm fordel at sentral og utøvere drar i samme retning og har grunnleggende felles økonomiske interesser. Derfor er det en viktig debatt Bent Skogli reiser i bladet. Det bør ikke være så enkelt å selge seg ut av fellesskapet som det synes å være i dag. Fortsatt er lovarbeidet uavklart, og departementet er tause. Politisk ledelse har åpenbart levert saken til embedsverket. Vi har bedre kontakt med regjeringspartienes stortingspolitikere, og setter vår lit til at de kan føre saken inn i det sporet de sier de er enig med oss i. Viktigst er krav til reell behovsprøving. Uten den undergraves hele systemet som loven bygger på og som skal sikre folk i hele landet taxi overalt, alltid. Kampanjen som taxiforbundet nå setter i gang, kunne vi ha latt være hvis responsen fra politikerne hadde vært bedre og tydeligere. Men det trengs opplysning om vilkårene for vår næring. Vi må også si klart fra om at vi er en viktig næring og at vi er stolte utøvere som tilbyr tjenester med høy kvalitet. Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer en del steder, men vi er lei av at den gamle skattesaken fra Oslo skal danne grunnlaget for vårt omdømme og debatten. Kampanjen bør bidra til at bildet endres, og jeg oppfordrer alle i næringen til å spre budskapet. Vi har en meget god sak: Folk vil ha taxi overalt, alltid, og de sier klart fra når dette trues, slik fylkestinget i Møre og Romsdal så tydelig har gjort. Hvis flere får opp øynene for hva som må til, får vi håpe at Samferdselsdepartementet går fra å være bremsekloss til å føre an for Styreleder Knut Thomassen klarere rammebetingelser og bedre kvalitet i alle deler av næringen. At City Taxi er borte kan alene føre til et bedre rykte og færre dårlige oppslag. Vi gratulerer Akershus Ottesen, Jan A Houlder, William C4152F Strønen, Morten C1111R Rasouli, Nasser Aust-Agder Birkeland, Leif I69 Lofstad, Dagfinn Bergen R666 Schultz, Dag R449 Pambou, Paulos A R431 Nielsen, Benedikte Buskerud F641 Rustand, Anne-Marie F85 Sønju, Ernst Runar F516 Haukjem, Ole Johnny Finnmark Y36 Andersen Mastin, Holger Hedmark D157 Lillehagen, Birgit Hordaland R21 Stavland, Gunnvald T71 Lyshagen, Gunnar Nordland W204 Nilsen, Jon Ragnar Nord-Trøndelag V445 Sundfær, Pål Oppland E100 Olsen, Harald Oslo Pettersen, Per Johan Holmen, Willy Rolf Andresen, Per Arne A178 Aaberg, Ingrid Knudsen, Lasse A975 Berg, Liv Maren A319 Dahle, Trond Roar A567 Ul-Haq, Muhammad Ikram A44 Finnerud, Jan A1128 Mehrad, Amir A390 Maudal, Jostein A12 Rasul, Altaf A290 Kamran, Shoaei A1125 Noremsaune, Øystein A941 Djuricic, Jelena A963 Wroldsen, Anders L708 Alvær, Tom Rune L882 Zemech, Abraham Tesfaye Sogn og Fjordane S456 Jevnlid, Liv Sør-Trøndelag U451 Hallan, Torbjørn Telemark H29 Listul, Olav H Troms Jacobsen, Arvid X60 Johansen, Esben X15 Andersen, Olaf Rino Vestfold Z211 Revetal, Viggo Z212 Moseid, Bjørn Arild Z88 Wachelin, Harald Østfold B20 Alme, Frank Roger B251 Jørgensen, Freddy FairMont yter deg som kunde den beste servicen. Hos oss får du ordnet alt på et sted. Vi setter vår ære i å gjøre en kvalitetsjobb for deg - hver dag T h e m a g i c t o u c h FairMont kan tilby en rekke tjenester til din drosjebil Vi tilbyr: Konkurransedyktige priser på montering av Au2pc/Autotax Trekking av seter og gulv, reparasjon av ødelagte seter og bilinteriør Montering av bilalarm, bilstereo og multimedia Reparasjon av båtputer og kalesjer, bilcabriolet/kalesj og restaurering av veteranbiler Velkommen til FairMont AS Møre og Romsdal T6 Breivik, Svein T497 Bjørke, Per Johan Rogaland L745 Olsen, Annstein L804 Movafagh, Danesh FairMont AS, Brynsveien 2-4, 0667 Oslo. Tlf: , epost: Hjemmeside:

15 28 < TAXI Nye jurister Som nevnt i forrige TAXI har to nye jurister startet i forbundet fra nyttår, Caroline Sagen Paulsen i fast stilling, Torstein Feldborg i vikariat for Kaja Goplen, som i første halvår skal arbeide advokatfullmektig i firmaet Storeng, Bech og Due Lund. Caroline Sagen Paulsen (28) var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø våren Hun har samboer og en datter på snart 5 år. Hun kommer opprinnelig fra Senja, men har bodd flere steder både i Finnmark og Troms. I forbindelse med samboerens studier, flyttet NT avd. Rogaland ser at drosjenæringen stadig blir i festtaler omtalt som en viktig brikke i kollektivtransporten, men når det gjelder i trafikken er vi plutselig ikke viktige lenger. Dette gjør at turene tar lenger tid og kundene sliter med å nå avtaler fordi drosjene står å stanger i kø. Dette var ett av problemene som ble tatt opp da NT avdeling Rogaland hun til Oslo høsten I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap har Caroline et årsstudium i engelsk fra Universitetet i Stavanger. Hun har også gått på NT Rogaland møtte samferdselssjefen møtte samferdselssjef Gottfried Heinzerling og medarbeiderne Knut Tharaldsen og Knut Petter Froestad rett før jul. For NT møtte leder Ole Henrik Olsen, Leif Harald Rye og Henning Karlsen. Framkommelighetsproblemet gjør seg særlig gjeldende mellom flyplassen og Stavanger sentrum om morgenen og Forus og flyplass om ettermiddagen. Holstad saksøker NT Henning Holstad i Taxi 3 har stevnet Oslo-leder Glenn Tuxen for påstått injurierende utsagn i bladet TAXI nr 8 i fjor. Holstad krever to millioner kroner i erstatning for Tuxens utsagn om at det er svindel å føre sentralens organisasjonsnummer på drosjenes kvitteringer. Direktør Lars Hjelmeng er medstevnet, som ansvarlig redaktør for bladet. Hjelmeng sier at NT avviser kravet, og mener de har full dekning for utsagnet. Det er drosjeeiernes organisasjonsnummer som skal stå på kvitteringene, slår han fast. folkehøyskole i Sogn og Fjordane. Tidligere har hun arbeidet i NAV som saksbehandler på sykepengeområdet, og som rådgiver i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Torstein Feldborg (26) fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap våren 2012 ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han har hatt valgfagene arbeidsrett, opphavsrett og skatterett, og skrevet masteroppgave om Tålt bruk ved alder, tids bruk og hevd. Ved siden av studiene har han blant annet jobbet som drosjesjåfør ved ferieavvikling og i helger. Torstein Feldborg bor foreløpig på Da har mange problemer med å nå sine fly. Drosjene burde fått lov å kjøre i midtstilte busstraseer og «bussway»en over motorveien på Forus, mener NT. Samferdselssjefen lovte å ta dette opp med de rette instanser, og han ba NT også om å komme inn på høringslistene til kommunene. I dag er de inne i Stavanger. Høvik sammen med sin kone, men kommer opprinnelig fra Vrådal i Vest- Telemark. På fritiden har han stor interesse for jakt og fiske. Caroline og Torstein er begge godt i gang, og ser fram til et godt samarbeid med forbundets medlemmer. NT Rogaland påpekte problemer ved at reservebilene blir inndratt og kommer ut som ordinære løyver. Er grunnen til innleveringen fra en bostedsløyvehaver at det ikke er marked for å holde en reservebil i trafikk pga store kostnader, kan en risikere at det kommer et en ny løyvehaver og markedet blir enda dårligere. I verste fall kan drosjetilbudet forsvinne helt på stasjoneringsstedet. I sentraler vil vedtaket om å inndra reserveløyver gjøre at drosjeeiere som må ta sin bil inn på verksted må permittere sjåførene fordi det nesten vil bli umulig å skaffe reservemateriell. Knut Tharaldsen mente at der kan sentralene kjøpe inn biler med utstyr som kan leies ut. Upassende av Ruter er tittelen på en leder i Asker og Bærum Budstikke, der taxiforbundet får full støtte for sitt syn på drosjer i kollektivfeltet. Avisen omtalte NTs brev til Ruter om saken, der vi tok avstand fra et utspill fra Ruters planleggingssjef. I et innlegg presiserer Ruter at de ikke generelt vil ha elbiler og drosjer bort fra kollektivfeltet, men i enkelte gater mener Ruter at kun buss og trikk skal være tillatt. Altså det samme NT påpekte. Yrkesskadeforsikring 2013 Yrkesskadeforsikring er ikke bestandig bare en yrkesskadeforsikring for deg som er selvstendig næringsdrivende. Du kan tape mye penger ved skade du bør vite hva du har kjøpt! Et særvilkår hos de fleste selskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende, regulerer erstatningen ved inntektstap og ved påførte og fremtidige utgifter. Gjelder Yrkesskadeforsikringen for deg som er selvstendig næringsdrivende? Du er ikke lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv, men har du tenkt eller undersøkt konsekvensene av ikke å ha denne dekningen? Som selvstendig næringsdrivende har du i motsetning til lønnstakere ikke rett på yrkesskadeerstatning, og bør derfor tegne en forsikring som også dekker deg. Har du tegnet yrkesskadeforsikring på dine ansatte er ikke du som arbeidsgiver omfattet av forsikringen hvis dette ikke fremkommer spesielt av / i forsikringsavtalen. Krus til Levanger Tor Bjørn Gausen (63) i Levanger får servicekruset for sin hjelp med å kjøre en forkommen og pengelens mann hjem, etter at politiet og ambulansen begge nektet å hjelpe en 70-årig dame som fant mannen. Saken ble omtalt i forrige nr av taxi, men da uten at vi visste hvem drosjesjåføren var. Damen som fant mannen fortalte til Levangeravisa at han ikke kunne ta vare på seg selv og segnet sammen flere ganger. Men siden han ikke var synlig fysisk skadet, ville ikke ambulansen komme. Da hadde politiet allerede sagt nei. Heldigvis var det en drosjesjåfør som var villig til å kjøre mannen hjem, sa damen til Levangeravisa. Det var altså Tor Bjørn Gausen. Georg fra Moss, som tidligere fikk servicekruset for sin gode behandling av en funksjonshemmet skoleungdom, kom til finalen i Moss Avis utdeling av Christian Frederik-prisen,som går til til personer eller lag som bidrar til godt miljø i Mosseregionen. Det var ti nominerte kandidater og tre av dem kom til finalen. Til slutt vant Tjukkasgjengen. Du som selvstendig næringsdrivende kan hos noen norske selskaper tegne yrkesskadeforsikring som også omfatter deg som arbeidsgiver / eier, men ikke alle selskaper gir deg dekning på lik linje som dine ansatte. For at du som selvstendig næringsdrivende skal ha rett til de samme ytelsene som dine ansatte (selv om du har tegnet en yrkesskadeforsikring som også omfatter deg selv) krever de fleste selskaper at du i tillegg til yrkesskadeforsikringen tegner frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende via NAV, premien på denne forsikringen er 0,4 av forventet skattbar næringsinntekt. Norges Taxiforbunds forsikringsavtale om yrkesskadeforsikring med Vardia forsikring har denne dekningen, og omfatter deg som eier på lik linje som dine Det har kommet en endring i HMS-regelverket. Dette er de nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar. Endringen gir en bedre oversikt over regelverket, og et godt grunnlag for å jobbe forebyggende for et godt og sikkert arbeidsmiljø. 47 forskrifter er nå blitt erstattet med seks nye arbeidsmiljøforskrifter. Endringene innebærer ikke noen konsekvens for drosjeeieren. Det lovpålagte HMS-arbeidet og dokumentasjon, som den enkelte drosjeeier har fra tidligere, er i henhold til det nye regleverket. Taxiskolen er i ferd med å utarbeide et nytt kurs, som innholder mer praktisk HMS-arbeid og går enda mer inn på hva og TAXI > 29 Forbundsnytt ansatte uten at du at du må tegne frivillig yrkesskadetrygd via NAV. Norges Taxiforbunds medlemmer som kjører alene, kan for 2013 tegne yrkesskadedekning for seg selv for kr ,-, mens medlemmer med ansatte sjåfører kan tegne yrkesskadedekning for kr ,- pr løyve hvor både eier og et fritt antall ansatte sjåfører er dekket av forsikringen. Vi har undersøkt flere av de andre billige forsikringsavtaler som tilbys drosjeeiere, og flere av disse har ikke dekning for deg som eier, dersom du skulle bli utsatt for en ulykke. Har du råd til å la være? Lars Hjelmeng, direktør Endringer i HMS hvordan HMS-arbeidet skal dokumenteres. Dette kurset vil være ferdig i slutten av januar Kurset vil tilfredsstille Arbeidsmiljølovens 3 5 om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS, i tillegg vil det suppleres med en mer praktisk del. Det finnes mange sjarlataner der ute, som nå vil se muligheten til å tjene penger på HMS-kurs og dere vil kanskje få tilbud pr e-post eller telefon. Imidlertid behøver man ikke å ta noe nytt HMS kurs hvis man har tatt kurset tidligere. Det er dermed ikke sagt at man ikke trenger en oppdatering og repetisjon og der kan Taxiskolen hjelpe deg. Petter Karlsen, Taxiskolen.

16 30 < TAXI TAXI > 31 CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. sort, 7400 km Feb-2012, Aut. 7-tr, Kunstskinn sort. m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva E 220 cdi, Avantg, sedan, sølv, km, April-2012, Aut. 7-tr. Xenon, delskinn sort Navi, Parktronic, Parameter styring, m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva E 200 cdi, st.v km, Mai-2012 Avantg, hvit, aut, Xenon, parktronic, 80 l tank. APS 50 NAVI, delskinn, Parameter, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva. Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år Annonsetekst i Norges Taxiforbund sitt blad. DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf Taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Pris fra kr. Ved vanlige forhold kan vaktmannen på sentralen kontakte bilene i en rekkevidde av ca. 30 km, men ved spesielt gunstige forhold ved adskillig lengre avstander ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Dine Penger støtter forbundet Umusikalsk rettighetsrytter kaller bladet Dine Penger organisasjonen Gramo, som sier de vil kreve vederlag for musikk spilt gjennom radioprogrammer i drosjer. Gramo fikk månedens ris i nr 11, 2012 og Dine Penger mener det kreves dobbeltbetaling på denne måten. Radiokanalene har jo allerede betalt Gramo for å spille musikken til sine lyttere. Taxisjåføren er egentlig en kjørende discjockey, er logikken når Gramo mener musikken er en del av opplevelsen de selger til passasjerene, til tross for at de egentlig ikke skal plage passasjerene med musikk. Nettopp fordi Gramos jobb nå er viktigere enn noensinne, er det ekstra uheldig at de nå jager etter vederlag selv når det synes helt urimelig, skriver Dine Penger, og mener Gramo undergraver sin egen legitimitet når de behøver den mest. Direktør Lars Hjelmeng gikk tidligere hardt ut mot kravet og kalte det helt hinsides i et intervju med Dagens Næringsliv (gjengitt i TAXI nr 9, 2012). Tider skal komme... For noen uker siden hørte de fleste av oss denne gamle julesangen, de færreste kanskje med tanke på at innholdet uten videre skulle være aktuelt også i dag. Men det er det selvfølgelig, det kommer tider etter idag, det kommer en morgendag også. Uansett. Spørsmålet for oss idag, er hvorledes vi vil at morgendagen skal se ut. Jeg er redd sa et ett av våre medlemmer i en samtale før jul. Han hadde ikke særlig tro på at tidene vi har i vente skulle by på fordeler for sin - og næringens - del. Etter det året som har vært, hvor man har merket den økonomiske innstrammingen som et direkte angrep på ens næringsgrunnlag; når Rikstrygdeverkets transportkonsulenter har trampet til for å omorganisere syketransporten, er kanskje ikke det så underlig at enkelte føler seg litt overkjørt. Men, samtidig har vi også opplevet at vi har fått flere tilbud fra den offentlige sektor. Mange har fått mer skolebarnkjøring, de fleste mer å gjøre med kjøring av handikappede etter at samfunnet omsider har bevilget midler til denne spesialtransporten. TAXI for 25 år siden Noen har fått mindre å gjøre. Etter å ha gått igjennom henvendelsene til Forbundet det siste året, skinner det klart igjennom hvilken kategori det dreier seg om. De som tviholder på sitt gamle mønster, de somstår utenfor det organiserte samarbeidet, de som er engstelige for å bli lurt av kollegene. Den gruppen har all mulig grunn til å være redde. Behovet for dør-til-dør-transporter øker mest. Utvikling, ikke bare i Norge, viser det. Det er vårt område, her er vi eksperter. Her har vi et konkurransefortrinn ingen andre kan møte oss med. Her kan vi være først i køen - HVIS VI VIL! Morgendagen er vi selv med på å forme - enten man gjør det aktivt, eller ved å sitte i godstolen med nisseluen godt ned over ørene - den blir slik man arbeider for å få den. GODT NYTT ÅR! Radiotelefon i Hønefoss Anlegget kommer på kroner og skal være klart til bruk i løpet av februar. Fra Ringerikes Blad har vi sakset nedenstående: Det er nå endelig bestemt at drosjebilene i Hønefoss får radiotelefon. Drosjeeierne har vært sammenkalt til møte hvor man behandlet saken, og det var overveldende flertall for anskaffelse av et slikt anlegg. Hele anlegget vil komme på ca kroner og det vil stå ferdig til å tas i bruk i begynnelsen av februar måned Hovedsenderen, som er på 50 watt, koster alene kroner. Drosjesentralen søkte Hønefoss og Norderhov kommuner om bidrag til hovedsenderen, og ansøkningen ble imøtekommet. Man fikk kroner av hver av de to kommunene. Man regner med at Fra historien TAXI for 50 år siden mottakeranlegget for hver bil kommer på ca kroner, så det blir en stor investering for drosjeeierne. På de steder hvor man har radiotelefon i drosjene har man bare rosende ord å si, både fra publikum og fra drosjene. Med radiotelefon regner man med 30 prosent mer effektivitet. Når anlegget blir satt i drift vil man unngå mye av tomkjøringen, samt at det på rusjdager vil være lettere å få det hele unna ved at man kan dirigere bilene over radio hvor det måtte passe.

17 32 < TAXI Kasseoppgjør og kassedagbok, punkt for punkt Kasseoppgjør Hensikt: Bedriftseier og myndighetenes mulighet til å følge kontantstrømmen i bedriften. Vi anbefaler at den enkelte sjåfør kvitterer ut et fast kassebeløp. Dette letter kontrollen for både sjåfør og eier. Kvitteringsskjema kan hentes ned på taxiforbundets medlemssider. Skift start legg inn faktisk kontantbeholdning (det du har i vekslepungen) Skift slutt legg inn utlegg, etc. som man har betalt kontant legg inn faktisk kontantbeholdning, inkl. kontant tips differanse mellom kassebeholdning og innkjørt, må forklares skiftlappen skal signeres av den som har kjørt skiftet Kontantene for hvert skift kan legges igjen hjemme. Hvis man i løpet av et skift legger igjen kontanter hjemme, kan dette beløpet noteres på en lapp og legges i vekslepungen. Myndigheten har full rett til å få telle/se innholdet i vekslepungen ved kontroll, på for eksempel holdeplass. Oppgjør Ukes-, 14-daglig eller månedsoppgjør. Uansett skal skiftene føres på liste, hvor det framkommer blant annet hvor mye som er kontant pr. skift og totalt i oppgjøret. Ingen juksing i drosjekøen Det er ikke tillatt å gi noen drosjekunder prioritet foran andre, skriver Samferdselsdepartementet på spørsmål fra firmaet Teletaxi Asker og Bærum AS, som driver sentralen 0-Taxi. Direktør Robert Hercz skrev til departementet i høst og viste til at det i uregulerte bransjer er vanlig at kunder kan kjøpe seg bedre service og tilgjengelighet enn det som tilbys andre, og spør: - Er det noe til hinder for at en drosjeeier kan inngå privatrettslig avtale med en konkret bruker, slik at alle bestillinger fra denne kunden skal ha forrang foran alle andre bestillinger i en Hvis man setter kontantoppgjørene rett inn på næringskonto, så er det ikke nødvendig med mer dokumentasjon enn de ovennevnte oppgjørslister. Hvis drosjeeier bruker kontantene, må dette framkomme i en kassedagbok, samt med kvittering. Settes de inn på bank, så er kvitteringen og kontoutskrift dokumentasjon. Benytter man kontantene privat, må man lage en Privatuttakslapp som legges inn i regnskapet, dette uttaket må også framkomme i en kassedagbok. Tips Drosjeeier og ansatte sjåfører skal betale skatt for den tips man mottar, både kontant og på kredittkjøring. Hvis man ikke kan dokumentere den tips man har mottatt, så vil skattemyndighetene legge til 3 prosent av din brutto inntekt. For eksempel kroner i skattbart tillegg til en inntekt på kroner. Den eneste aksepterte måten å dokumentere sin mottatte tips på, er ved korrekt kasseoppgjør! Arbeidsgiver plikter å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift på tips. Arbeidsgiver må derfor få inn all tips, for deretter å utbetale netto tips på lønnsoppgjøret. Tips føres som egen lønnsart i lønnsoppgjøret og er ikke med i feriepengegrunnlaget. Det bør oppgis i merknadsrubrikken i selvangivelsen at tips er tatt med i lønnen. nærmere avtalt periode? I sitt svar svarer departementet nei. Man anser det ikke i tråd med forutsetningene for behovsprøvingen at løyvehavere kan inngå slike avtaler, og at andre med behov for drosje dermed får lengre ventetid. I et senere brev presiseres I-Taxi vant rettssak mot drosjeeier En drosjeeier i Grimstad tapte sak mot I-TAXI etter å ha blitt utestengt fra sentralen. Grunnlaget var angivelig konkurranse med egen sentral, i form av turbilkjøring som sentralen mente var i direkte konkurranse med dens egne maxitaxier. Drosje- og turbileieren nektet PK for dette, men Aust-Agder tingrett ga sentralen medhold i at det var begått brudd på avtalen, særlig på bakgrunn av at vedkommende nektet å avstå fra at dette ikke er til hinder for kontrakter med krav til en bestemt reaksjonstid. At dette i enkelttilfeller vil innebære at andre bestillere vil kunne få lengre ventetid, er innlysende. Det departementet ikke vil godta er om sentralen selger fortrinnsrett til den som vil betale ekstra for det, på bekostning av andre kunder. lignende turer i framtiden. Sentralen fikk tilkjent kroner i saksomkostninger. Borgarting lagmannsrett avsa 9. januar en dom om løyvemyndighetens erstatningsansvar. Det tidligere Taxi 2, som er konkurs (det nåværende Taxi 2 drives av nye eiere) overførte sitt angivelige erstatningskrav mot kommunen rett før konkursåpning til et annet selskap. Kravet var knyttet til en rekke forhold. Fellesnevner var påstand om at kommunens oppførsel hadde medført at sentralen hadde hatt for få løyver og dermed mistet inntekter. I tingretten ble sentralen tilkjent vel 15 mill. i erstatning, men kommunen anket. Kravet fra sentralen for lagmannsretten var på i alt 75 millioner kroner. Det er særlig to temaer som står sentralt i dommen: Det ene er etableringen av City Taxi i Borgarting har tidligere tilkjent Norgestaxi en erstatning på 10,5 mill. kr. som følge av godkjenningen av City Taxi, fordi det forelå svært kvalifiserte feil ved godkjennelsen av sentralen, bl.a. inhabilitet hos den som avgjorde søknaden. Taxi 2 krevde også erstatning på dette grunnlag, fordi godkjenning av City Taxi medførte at de ble fratatt 20 (ubesatte) løyver. Her la lagmannsretten den forrige avgjørelsen til grunn og tilkjente en skjønnsmessig erstatning på 6 mill. kr. Det neste store spørsmålet var om det var gjort erstatningsbetingende feil av kommunen da den i 2009 innvilget 48 overganger fra Taxi 2 til annen sentral, på grunn av at sentralen var i betalingsmislighold overfor løyvehaverne. Her fikk de medhold i at kommunen var erstatningsansvarlig i tingretten, men lagmannsretten kom til et annet resultat. Spørsmålet er svært grundig behandlet i dommen, over hele 20 sider. Et sentralt spørsmål i saken var hvorledes det økonomiske forhold var mellom sentral og løyvehavere. I en e-post av sier sentralen at de var à jour med utbetalingene. Dette kommenterer retten slik: Lagmannsretten bemerker at Taxi2s informasjon til kommunen i eposten av 28. april var misvisende. At selskapet teknisk sett var à jour 28 april får begrenset interesse når selskapet pr. 30. april var forpliktet til å betale i overkant av kroner. Ved brev av 13. mai, fra sentralens advokat til kommunen, ble det gjort gjeldende at alt var utbetalt til løyvehaverne, men at det var motregnet sentralens erstatningskrav som følge av avtalebrudd fra løyvehavernes side (de hadde ikke fått utbetalt noe). Om dette sier lagmannsretten: TAXI > 33 Juristen har ordet Løyvemyndighetens erstatningsansvar NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. Advokat Runar Kehlin Lagmannsretten bemerker at brevet inneholder sterkt misvisende informasjon om betalingssituasjonen overfor den enkelte løyvehaver og realismen i påstandene om erstatningskrav og tilhørende motregningsrett. Lagmannsrettens konklusjon på dette punkt var at kommunen hadde gjort feil, men at dette ikke kunne lede til erstatning, fordi sentralen faktisk hadde misligholdt sin betalingsplikt, som var begrunnelsen for å tillate disse overgangene. Selv om kommunen ble dømt til å måtte betale erstatning med 6 mill. måtte sentralen dekke 2/3 av kommunens kostnader, med kroner. drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no

18 34 < TAXI TAXI > 35 Sentralstyret Medlemsfordeler Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: BUSKERUD Erik Galambos Postboks 256, 3301 Hokksund Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vara Rafiq Dutt Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: vara Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Landsstyret SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. VARDIA Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har inngått avtale med VARDIA på yrkesskadeforsikring. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. MNA ANS Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; NKI Nettstudier Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. Sjåførkompetanse as Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 160 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabatter på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

19 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013.

Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Notat 9. september 2013 Norges Taxiforbunds kommentar til Forbrukerrådets taxiutredning av 2013. Sammendrag: Forbrukerrådets taxiutredning er generelt en god gjennomgang av drosjepolitikken og drosjemarkedene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE 07000 BergenTaxL Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 Bergen Ref: 200706922-16/832/KINY Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR 2008 Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN

PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN, MAKSIMALPRISFORSKRIFTEN Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak: Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 71047/17 Saknr.: 17/13108-3 Ark.nr.: N12SAKSARKIV Dato: 07.11.2017 HØRING - ENDRINGER I PRISOPPLYSNINGFORSKRIFTEN,

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-54 20.06.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS` søknad om dispensasjon til å inngå prisforhandlinger

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november Målet for mine 45 minutter er - å mobilisere et felles ansvar og interesse for å skrive klart og tydelig at vi alle er mer bevisste på

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

REGLEMENT DROSJELØYVER

REGLEMENT DROSJELØYVER REGLEMENT DROSJELØYVER For Vestfold fylkeskommune 28. OKTOBER 2014 AV HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL, AREAL OG MILJØ SAK:63/14 Reglement drosjeløyver Vestfold fylkeskommune 19.10.2014 Innledning 1 Løyvemyndigheten

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG 1 Tekst: Anonymisert i forbindelse med eksamen / Foto: Anonymisert TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG Krigen om kundene Stigende priser, dårlige arbeidsforhold, kriminalitet, en bransje der etterspørselen aldri møter

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Limet i kollektivtransporten

Limet i kollektivtransporten 3. februar 2011 Drosjene: Limet i kollektivtransporten Mange fly-, tog- og busspassasjerer trenger drosje i én eller begge ender av reisen. Drosjene er limet i kollektivtrafikken. (Asker stasjon). 1 2

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Søknad om drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve Søknad om drosjeløyve Merk: Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Eksp. 1 U.off. Evaluering av drosjesituasjonen i Bergen kjøreområde 2012

Eksp. 1 U.off. Evaluering av drosjesituasjonen i Bergen kjøreområde 2012 I^^^^^SMIND FYLKESKOMMUNE J07000 jordaland Fylkeskommune Jamferdselsavdelinga 'Postboks 7900 5020 Bergen Ref: 201204787-8/832/ANNVEDV ^^.'^diloim Dok.nr./^ Arkivnr. g3z Eksp. 1 U.off. I I OKI. WL Saksk/^Ai^l/^

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep OSLO

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep OSLO FYLKESADMINISTRASJONEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Anne Heggem 03.05.2017 2017/2417-3/77221/2017 EMNE 240 Telefon 22055000

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Høring - vedrørende forslag om endring av transportordningen for funksjonshemmede i Hordaland

Høring - vedrørende forslag om endring av transportordningen for funksjonshemmede i Hordaland Hordaland FUNKSJONSHEMMEDES Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN E-post ffo@fi-senteret.no FELLESORGANISASJON-HORDALAND Hordaland fylkeskommune v/ Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr < 3^36

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Den grenseløse regionen. Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser. www.osloregionen.no

Den grenseløse regionen. Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser. www.osloregionen.no Den grenseløse regionen Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser 1 Innhold Mål Organisering Prinsippene i ordningen Erfaringer ØRU og Vestregionen Endring i vedtekter Endring i arbeidsprosesser

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer