Ledelse som gir effekt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse som gir effekt!"

Transkript

1 Ledelse som gir effekt! Et dykk i den faglige plattformen i LUP Kjellaug Tørstad

2 Ledelse har betydning 90% mener at ledelse har stor innflytelse på resultatene i en organisasjon (Strand 2001) Nærmeste leder er den viktigste faktoren for medarbeidernes trivsel (HR Norges personalundersøkelse 2010) Empiriske studier viser at ledelse kan forklare inntil 35% av variasjon i resultater i en organisasjon (Martinsen 2005, Strand 2001)

3 Refleksjon Det som skiller gode ledere fra mindre gode ledere er evnen til å reflektere over egen praksis! Arbeidsgivarpolitikk for framtida: «Leiarar og medarbeidarar må skape lokale arenaer for systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andres sine erfaringar/praksis»

4 Vår tilnærming Kriterier for et vellykket program Perspektiv Kombinere teoritilførsel med deltakernes praksis, egne erfaringer og kunnskap Legge vekt på å trene på lederferdigheter Individ Gruppe Organisasjon

5 Tre sentrale spørsmålene i LUP Hva er ledelse? Hva er effektiv ledelse? Hva er god ledelse hos oss i Møre og Romsdal?

6 Ledelse Ved gjennomlesning av ledelsesforskning gjort på 1900 tallet ser vi en gradvis forskyvning fra vekt på ensidig kontroll og styring og over mot innflytelse, inspirasjon, interaksjon og gjensidighet. (Tian Sørhaug 2006)

7 Fra Til

8 Hva er ledelse? Vi definerer ledelse som en bevisst påvirkningsprosess hvor resultatene skapes i en relasjon mellom leder og medarbeidere og hvor medarbeiderne er medansvarlige. Ledelse handler ikke bare om å få medarbeidere til å handle, men å få dem til å ville handle i tråd med virksomhetens mål (Agenda Kaupang 2011)

9 Kjennetegn ved dagens arbeidsliv Komplekse arbeidsoppgaver Kunnskapsintensive arbeidsplasser Flere arbeidstakere med høy utdanning og de stiller krav til lederen og arbeidsplassen Jobben er et sted for selvrealisering og personlig utvikling Krav om selvstendighet i jobben

10 Ledelse av kunnskapsmedarbeidere Det å lede medarbeidere med høy faglig kompetanse handler blant annet om å balansere kunnskapsmedarbeideren behov for autonomi og ledelsens behov for styring og kontroll

11 Administrasjon versus ledelse Administrasjonens rutiner og prosedyrer er en reaksjon på et av de mest betydningsfulle fenomenene i det 20. århundret; fremveksten av store organisasjoner Uten administrasjon vil komplekse organisasjoner bli kaotiske. Administrasjon handler om å takle kompleksitet. Planlegging, budsjettering og å fastsette mål er virkemidler for å håndtere dette. For å gjennomføre planene brukes hjelpemidler som organisering og bemanning Administrasjon sikrer gjennomføring av planer ved hjelp av kontroll og problemløsning å sjekke resultat i forhold til plan og mål Ledelse handler om å takle forandringer, noe som er helt essensielt ved raske teknologiske endringer, mer konkurranse og mindre stabilitet Ledelse handler ikke om planlegging men om å gi arbeidet retning. Ledelse handler om samkjøring av mennesker Ledelse handler om å sikre resultater gjennom motivasjon og inspirasjon å sørge for at mennesker beveger seg i riktig retning (J.F Kotter)

12 Transaksjonsledelse Transaksjonslederen vil i stor grad forstå sin lederoppgave ut fra antagelsen om bytteforhold eller transaksjon: I transaksjonen bytter lederen lønn, belønning og sanksjoner med arbeid og tjenester fra den ansatte. Transaksjonsledelse har som grunnleggende antagelsen at belønning er en effektiv måte å motivere medarbeiderne på.

13 Transformasjonsledelse Transformasjonsledelse handler ikke så mye om å administrere, avtale og regulere, men om å utvikle (transformere) organisasjonen og medarbeiderne Lederen utvikler verdi- og holdningsmessige allianser

14 Transaksjon og transformasjon En fruktbar tilnærming synes å være å anta at transformasjonsledelse er en utvidelse av transaksjonslederskapet. Der hvor transaksjonsledelse kan få medarbeidere til å levere forventet resultat vil transformasjonsledelse kunne motivere til ytelse ut over det som er forventet.

15 Hva er god ledelse? Ca 80% av de vi spør bruker ord som: Omsorgsfull, ærlig, autentisk, tydelig, inspirerende, faglig dyktig, visjonær, motiverende, engasjert, kreativ, trygg, vennlig, god til å kommunisere, forutsigbar, god rollemodell, interessert i meg som person, beslutningsdyktig Resterende 20% bruker ord som: Målbevisst, planmessig, struturert, strategisk, organisert, handlekraftig

16 Transformasjonsledelse fenomenets opprinnelse Kongelig kunst er lederens evne til å veve sammen sinnene og inspirere dem til frivillig å tilpasse og innordne seg. En slik kunst forutsetter at lederen selv har en strukturert karakter, og at han samtidig har evnen til å sette seg inn i andres liv og behandle dem etter deres egenart og posisjon. (Platon, 400 fk)

17 Transformasjonsledelse Omfattende studier har vist at transformatoriske ledere handler slik at de oppnår resultater gjennom følgende elementer: Idealisert innflytelse Bygger tillit Handler med integritet Inspirerende motivasjon Inspirerer andre Intellektuell stimulering Oppfordrer til nytenkning Individuell omtanke Støtter andre

18 Transformasjonsledelse Effektiv ledelse

19 Effektive ledere inspirerende motivasjon Kommuniserer høye forventninger, bygger lagånd, optimisme «..Utøve leiing gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, meir enn å utøve kontroll og styring av arbeidet»

20 Effektive ledere intellektuell stimulering Gir selvstendighet i jobben, utfordrer eksisterende måter å gjøre ting på, stimulerer kreativ tenkning. «Inspirerar og rettleiar sine kompetente medarbeidarar, samt gjev dei autonomi og fleksibilitet» «Det som teller er å aldri slutte å stille spørsmål.» Albert Einstein

21 Effektive ledere - Individuell hensynstakning Gir individuell støtte, anerkjennelse og ser individuelle behov, «Leiarens tilnærming til medarbeidarane må være individuell»

22 Effektive ledere idealisert innflytelse Bygger tillit, viser at man har tro på det man gjør, er rollemodeller. Vi må bli forandringen vi ønsker å se. Mahatma Ghandi

23 Effektiv leder! «Jeg har stor tro på involvering og å tro på ressursene i den enkelte.» «En må bry seg om dem en jobber med, bli kjent med dem, gi ansvar og stille krav.» Marit Breivik

24 Empirisk støtte for transformasjonsledelse Det er gjennomført flere enkeltstudier og metaanalyser de siste 10-årene med følgende hovedfunn: Transformasjonsledelse fungerer jevnt over bedre enn transaksjonsledelse, Spesielt gjelder dette offentlig sektor I noen studier virker betinget belønning på linje med transformasjonsledelse Gjennomgående er kvinnelige ledere litt mer transformatoriske og litt mindre transaksjonelle enn menn De beste lederne benytter seg av både transaksjonsledelse og transformasjonsledelse, men med hovedvekt på transformasjonsledelse

25 Transformasjonsledelse Det er funn som viser at Transformasjonsledelse betyr mye i en norsk kontekst Transformasjonsledelse er forbundet med lavere stressnivå, større medarbeidertilfredshet og økt jobbtilhørighet og høyere motivasjon hos ansatte. (Hetland 2008)

26 «Laissez faire» Fraværende ledelse Ikke høre, ikke se, ikke snakke om

27 Fraværende ledelse Her er det riktigere å snakke om ikke ledelse enn om ledelse. Dette er en tilbaketrukket lederstil hvor lederen oppleves som om han ikke bryr seg. Denne lederen er ikke opptatt av medarbeidere holder på med. Er mest opptatt av egne ting. Samhandler lite med sine medarbeidere Passivt korrigerende lederskap Lederen griper ikke inn før han må

28 Ulike ledelsesformer Effektiv Transformasjonsledelse Passiv Transaksjonsledelse Aktiv k Fraværende ledelse Ineffektiv Forenklet etter «Full range leadership model», Bernardt Bass

29 God ledelse - oppsummert Gode relasjoner til medarbeiderne. Utvikle demokratiske, likeverdige relasjoner Formidle visjoner og verdier på en optimistisk og troverdig måte Opptatthet av resultater, men i mindre grad gjennom kritikk og kontroll. Fremme selvstendighet hos medarbeidere Opptatthet av utvikling og fornying

30 God og effektiv ledelse I bunn og grunn handler det om å være en entusiastisk og åpen leder, å ha tydelige mål og være et godt menneske med respekt for andres synspunkter og ideer (Hetland).

31 Transformasjonsledelse kan læres! Transformasjonsledelse består av et sett av atferder som kan læres Hvordan lærer du dette? Erkjennelse av dette er viktig Feedback på forbedringspotensialet Vilje til å gjøre noe med det Evne til å øve og reflektere Altså ikke personlighetsbestemt, men atferdsbestemt og handlinger kan læres.

32 Tre sentrale elementer i LUP Begreper og modeller Refleksjon over egen praksis! Tørrtrening på virkeligheten!

33 SLUTT

Utviklende lederskap

Utviklende lederskap Utviklende lederskap Læres på Krigsskolen, men mener soldatene at det utøves? Thorjus Solheim Bacheloroppgave i ledelse, landmakt og militære studier Krigsskolen Høst 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Spørsmål Hva er god ledelse? Hva er det personlige grunnlaget for god ledelse? Kan man lære å bli en god leder?

Detaljer

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser?

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging(iss) Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift.

Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 27.05.2009 Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. -Et studie av utvalgte lederstiler og deres påvirkningskraft

Detaljer

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Odd Arnold Skogsholm Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Masteroppgave i skoleledelse Vår 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for lærerutdanning Samarbeidsnettverket for

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Hvordan anvender rektor undervisningsevaluering til utvikling i videregående skole?

Hvordan anvender rektor undervisningsevaluering til utvikling i videregående skole? Hvordan anvender rektor undervisningsevaluering til utvikling i videregående skole? Liv Aahjem Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Denne masteroppgaven utgjør siste del av et deltidsstudium i skoleledelse

Detaljer

Coachende ledelse og prestasjonskultur

Coachende ledelse og prestasjonskultur NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Coachende ledelse og prestasjonskultur Hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter? Vegard

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Å være sjef, supersaksbehandler og medarbeider i en kunnskapsbedrift

Å være sjef, supersaksbehandler og medarbeider i en kunnskapsbedrift Å være sjef, supersaksbehandler og medarbeider i en kunnskapsbedrift - en studie av ledere av konfliktrådskontorer i Norge Helge Bie Riber Diakonhjemmet høgskole 2014 Masteroppgave i verdibasert ledelse

Detaljer

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy.

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy. Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy Tor Erik Befring Ian V. Dahl Nasjonalt topplederprogram 2009 Kull 7,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer