KJØPESENTER OG SENTRUMSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPESENTER OG SENTRUMSUTVIKLING"

Transkript

1 KJØPESENTER OG SENTRUMSUTVIKLING Sentrumskonferansen 2012 Trondheim Morten Ragnøy Ednes 1

2 Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge * Norsk Form er en formidlings- og prosjektbasert organisasjon som jobber i feltene arkitektur, design og byutvikling. * Privat stiftelse opprettet av Kulturdepartementet i * Finansiert gjennom offentlig støtte og prosjektmidler fra offentlige og andre instanser. * Tverrfaglig stab av 27 ansatte. 2

3 Stiftelsen Norsk Form skal: * i et bredt samfunnsmessig perspektiv øke forståelsen for arkitektur og design. * arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklingen av omgivelser og produkter. * arbeide for å styrke faglig og tverrfaglig samarbeid, formidle kunnskap og gi råd overfor publikum, fagfolk, myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. 3

4 Bylab, kompetansesenter for by- og stedsutvikling. * Bylab skal arbeide for et inkluderende lokalmiljø, ved å styrke kommunenes kunnskap og bevissthet om by-,stedsutvikling og hverdagsarkitektur. * Bylab skal bruke erfaringsbasert kunnskap om omgivelser, som grunnlag for å bidra til økt kompetanse i offentlig og privat planlegging. * Bylab skal utvikles som kompetansesenter for by- og stedsutvikling med vekt på forholdet mellom fysisk form og sosialt miljø. 4 Giambattista Nollis kart 1784

5 Noen påstander om varehandel og byutvikling Handel har en fysisk dimensjon og et innhold. Handel har formet verden og verdens kulturer mer enn noe annet. Denne tendensen blir bare sterkere. Vareomsetning er sterkt tilknyttet perspektiver som globalisering, kulturutveksling, migrasjon, bærekraft, osv. Detaljvarehandel har alltid vært tilknyttet byene og således alltid vært en vesentlig del av bykulturen og byutviklingen. Detaljvarehandelen speiles av samfunnsutviklingen generelt, vice versa. Detaljvarehandelen omfattes av hverdagsarkitektur. Det fysiske rom vi beveger oss i hver dag. Detaljvarehandelen påvirker i vesentlig grad våre hverdagslige omgivelser og hvordan vi innretter våre liv, vice versa. Det og der vi handler sier mye om hvem vi er, ønsker å være og er tett på vårt mest intime og påvirker således omgivelsene ved sosial kommunikasjon. 5

6 Det hele henger sammen. Det har det alltid gjort Marcus Aurelius Antoninus Augustus (keiser år ) I ettertiden kjent som Elagabalus - merket i historien over alle andre grunnet sitt unevnelige vemmelige liv. I sin samtid mest legendarisk for å bære kinesisk silke fra ytterst til innerst. Dette skapte mote i overklassen og økte silkehandelen med Kina. Romerne visste om kinesisk silke, men ikke hvor Kina var. Lawrence Alma- Tadema: The Roses of Heliogabalus

7 Historisk oversikt Kaupang, Skiringssal, Tjølling, Vestfold 7

8 Antikken I Hellas foregikk handelen på agoraen, en offentlig plass omkranset av de viktigste offentlige bygg i bystaten. Ved forumene, i Roma, ble det lagt vekt på flerfunksjon. De viktigste offentlige, religiøse bygningene, samt boliger dannet rammen rundt handel og møteplasser. Forum Trajani, Roma 8

9 Middelalderen Butikkene var en del av bygninger med flere funksjoner. De ble for eksempel lagt i første etasje i rådhus. Senere ble de lagt i første etasje i egne markedshaller, der laugene holdt til i andre etasje. Handelen foregikk også i hovedgatene og på de viktigste plassene. Handel tilknyttet festivaler, markedsdager og markedsplasser, også med andre innslag, underholdning, osv. Flere norske byen heter Kaupang (er) kjøpsted. Markedsplassen Ringen i Breslau 9

10 Den europeiske gaten I Europa skilte etter hvert butikkene seg fra eksklusive steder og ble anlagt i gaten. Laugene regjerte fremdeles omsetningen og butikkene ble organisert etter varetype. De første butikkene så ut som kiosker, som stengte for natten med trelemmer. Med vindusglasset kom muligheten for vindusutstilling, men først og fremst muligheten for at handelen kunne foregå inne i butikken. I 1840 kom teknologien som gjorde det mulig å produsere store vindusglass. Paris 1845 lov om at alle gater skal ha fortau. Gater i Paris ble fra 1881 opplyst med elektrisk lys. Byene ble tryggere. Asprey s New Bond Street 10

11 Arkaden Arkadene er et viktig paradigme og høydepunkt i detaljvarehandelens historie. Første virkelig planlagte sentra for shopping. Først i Paris og London. Butikker ble anlagt i smug og bakgårder som forbandt to travle gater. Overdekket av glasstak som ga naturlig lys, men skjermet for støy og vær utenfor. Her kunne folk sosialisere og spasere, uforstyrret og trygt. Arkadene var blant de første allment tilgjengelige offentlige rom i europeiske storbyer Glavnyi Universalnyi Magazin (GUM), Røde plass, er den største. Før revolusjonen 1917 bestod den av 1200 forskjellige butikker. GUM, Moskva 11

12 Magasinene La bakgrunnen for moderne varehandel. Varene ble fremvist i store åpne rom under ett tak. Stort og variert vareutvalg, lave priser og små marginer på profitt. Lite kjøpepress. Kundene var velkomne til å gå rundt å vurdere varene. Innførte faste priser. Innførte prinsippet om å kunne bytte varer. Innførte salg på varer. Henvendte seg til flere sosiale lag. Tvang frem mer spesialiserte småbutikker og ofte i tillegg mer eksklusive. Le Bon Marché, Paris 12

13 Magasinenes arkitektur Jern, stål og glasskonstruksjoner gjorde det mulig med store utstillingsrom. Naturlig belysning i sentralrommet fra store åpninger i tak. Store åpninger i fasaden skapte utstillingsvinduer, lys inn og lys ut på gaten. Store bygninger, mange etasjer. Hengende fasader synliggjorde spektakulære konstruksjoner. Teknologiske nyvinninger som heis og rulletrapp gjorde vertikal bevegelse lettere og brukte det som et blikkfang. Carson Pirie Scott, Chicago

14 Kjedebutikker Kom på slutten av 1800-tallet. Utgangspunktet var utvikling av infrastruktur og logistikk, som gjorde det mulig å frakte varer raskt fra sentrale lagre til et nettverk av små butikker. Kjedebutikkene er sentrale for etablering av kjøpesentre og i dag er konseptet totalt dominerende. Utgangspunktet var nasjonale kjeder, som så har blitt internasjonale. Disse har satt en standard for kjedebutikkenes interiør og eksteriør. Første Liptonbutikk, Glasgow 14

15 Kjedebutikker NKL ble grunnlagt Først på selvbetjening og første stormarked. På 60-tallet kom Domus, EPA og Irma - svenske og danske butikkkjeder på det norske markedet. Norge har nå de fire store, som totalt dominerer omsetningen av detaljvarer (mat). 15

16 Kjøpesenter Core Spacific City, Tapei, Taiwan 16

17 Kriterier for kategorisering av kjøpesentre * Nedslagsfelt regional, distrikt, lokal. * Lokalisering- i byen, utenfor byen, transformerte industriområder. * Størrelse handelsområder, åpne kjøpesentra, gågater, bysentrum, til den enkelte butikk der det omsettes varer. * Fysisk form For eksempel mellom åpne eller lukkete sentre, naturlig eller kunstig opplyst, reelle gater eller liksom gater, osv. * Riktig blanding av leietakere Riktig blanding av butikker og evt. kombinasjoner med andre funksjoner. * Henvendelse Kjøpesentrene er designet med tanke på å tiltrekke seg bestemte kundegrupper. 17

18 Kjøpesenter Kjøpesenteret er et resultat av at detaljvarehandel og bysentrum har skilt lag. Detaljvarehandel er ikke lenger nødvendigvis lokalisert i sentrum eller nær der folk bor. Utbyggingen av infrastruktur og økt mobilitet medfører at sentrum svekkes som fokalt punkt. Dette gjør at byens hierarki svekkes og hele regioner blir åpnet opp for utbygging. Et steds sentralitet blir ikke bare bestemt i forhold til det gamle bysentrum, men også ut fra forhold til andre attraktive steder med sterk identitet. 18 Meadowhall, Sheffield, UK

19 Kjøpesenter i sentrum Oppstod paradoksalt i tilknytning til den urbane renessansen på 80-tallet. Første generasjon var kopier av sentre i utkanten. Store monolitter som lukker seg mot gatene med blending av åpninger eller stengte fasader. Dukket gjerne opp i nærhet til gågateområder eller kollektivknutepunkt. Detaljvarehandelen i gaten ble mer eksklusiv for å ta opp konkurransen eller butikker gikk konkurs og etterlot seg tomme lokaler. Andre generasjon er mer tilpasset byens struktur i form av åpne sentre og de har en mer variert bygningsmasse og en høyere frekvens. The Bullring, Birmingham,

20 Hva skal til i et levende sentrum? Strøget, København 20

21 Detaljvarehandel er et instrument i å forsterke det offentlige rom. Trafikk og bruk av gatene 24 timer i døgnet. Korte kvartaler for å øke frekvensen av gater og muligheter. Mix av forskjellige bygninger hva gjelder forfatning og alder. Synkronisert varehandel. Levende fasader på grunnplan. En høy befolkningstetthet. God kollektivdekning. Tilrettelegging for gående og syklende. God tilgjengelighet for privatbiler og varelevering. Aktive og fleksible grunneiere. 21 Skreddergården, Akersgata, Eiendomspar

22 Hva er et dødt sentrum avhengig av? Monofunksjonelle distrikt (tradisjonell arealplanlegging). Ensidig bruk. Manglende fleksibilitet. Barrierer og grenser. Døde fasader. Lav frekvens. Mangel på offentlige møteplasser. Manglende kollektivtrafikk. Manglende tilrettelegging for gående og syklende. Flere tomme lokaler som smitter. Inaktive gårdeiere. 22 Jessheim storsenter

23 Fra gågater til handlegater. Gågaten ble brukt som en kommersiell strategi for økt handel i sentrum. Utgangspunktet er attraktivitet og sentralitet. En handelsgates suksess er avhengig av branding, på lik linje med kjøpesenteret. Fokus på mote og spesialbutikker, fremfor dagligvarehandel. Tydelige territoriale strategier, som belegning, fontener, planter, sykkelstativer, salgsboder, utekafeer, osv. Utydelig skille mellom det offentlige og det private rom. Kjøpesentres strategi for design og romlig organisering er rådende. Byens autentisitet kan svekkes. Lilla torget, Malmö 23

24 Noen ord om synkronisering Hverdagslivet har i seg selv en regelmessig rytme. Et eksempel på synkronisering er hvordan bussruter er tilpasset skoletider og arbeidsliv. Dette kan utnyttes kommersielt. Kommersielle aktiviteter blir lagt til og koordinert med en allerede eksisterende rytme på stedet. Dette segmentet er i ferd med å bli tatt over av såkalte Hosted Markets, aktiviteter som har i seg muligheter for annen kommersiell virksomhet. Synkronisering betyr også at byens rom kan ha skiftende aktiviteter i løpet av et døgn. Synkronisering er et mulig grep for å få til 24-timers byen. Oslo Lufthavn Gautefall. Telemark. Sportsbutikk med stort utvalg av Lego 24

25 Er sentrum lite attraktivt vil flere handle her: 25

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form Inspirerende fortid levende fremtid Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form 2 Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge Norsk Form En formidlings- og prosjektbasert organisasjon

Detaljer

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Vista Analyse AS Rapport nr 2010/02 Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Nedremarka Eiendom AS 1 Forord I forbindelse med planene om en videre utvikling av M44 handelssted i Bryne samt det uutnyttede

Detaljer

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad 23.10.2013 Bodø kommune Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer:

Detaljer

Kjøpesentre redder byene

Kjøpesentre redder byene NUMMER 3 > 2008 om design og arkitektur Designer gårdsturisme side 16 Landskap ble logo side 24 Kjøpesentre redder byene Arkitekturlektor mener kjøpesentre gir positiv byutvikling. side 8 Lovpriser kjøpe

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Kommunedelplan for Kjørbekk. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Kommunedelplan for Kjørbekk. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommunedelplan for Kjørbekk Planbeskrivelse med konsekvensutredning 29.8.2012 lass den god øtep m e d n e r de e og inklu Innhold Side Planens formål...4 Bakgrunn...4 Overordnede rammebetingelser...5 Nasjonale

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

Handelsanalyse Bryne på Jæren

Handelsanalyse Bryne på Jæren 2010 Handelsanalyse Bryne på Jæren Vista Analyse AS Rapport nr 2010/05 Nedremarka Eiendom as 01.05.2010 Side 1 Forord Vista Analyse har på oppdrag fra Nedremarka Eiendom AS utredet virkninger av utvidelse

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Juni 2006 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer

Juni 2006 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2006 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer 1. Forord Byrådsavdeling for byutvikling ba 23.02.2004 Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Handelsanalyse Mjøndalen Vurdering av handelspotensial sett i lys av stedsutvikling og vitalisering

Handelsanalyse Mjøndalen Vurdering av handelspotensial sett i lys av stedsutvikling og vitalisering I I likhet med for eksempel Lillestrøm og Sogndal er det fotball folk flest også forbinder med stedsnavnet Mjøndalen. www.mif.no Handelsanalyse Mjøndalen Vurdering av handelspotensial sett i lys av stedsutvikling

Detaljer

HANDEL I SENTRUM EKSEMPLER PÅ BYINTEGRERT HANDEL

HANDEL I SENTRUM EKSEMPLER PÅ BYINTEGRERT HANDEL HANDEL I SENTRUM EKSEMPLER PÅ BYINTEGRERT HANDEL 1 KOMMUNALDEPARTEMENTET Oslo, januar 2014 Asker sentrum Galleriet, Bergen Miljøverndepartementet har ønsket en samling eksempler på butikklokalisering og

Detaljer

Urbanisme i og rundt Paris. Institutt for landskapsplanlegging, UMB. August 2012

Urbanisme i og rundt Paris. Institutt for landskapsplanlegging, UMB. August 2012 Urbanisme i og rundt Paris Institutt for landskapsplanlegging, UMB. August 2012 Emneansvarlig for kurset: Marius Grønning Turkomiteen bestod av: Benedicte A. K. Ender Martin Rasch Ersdal Mats Martinussen

Detaljer

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY EFFEKTIVE STAVANG R SERVICE RUTEEN HYGGELIGE STAVAN GER HANDELS LABYRINTEN KUNST I STAVANGE R KREATIVE ØST STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 Idé-

Detaljer

Lillehammer litteraturfestivalen

Lillehammer litteraturfestivalen Fra melkebutikker til kjøpesenter Jeg vil begynne med å sitere fra «31 viser ved Lillebjørn Nilsen», utgitt 1969, refrenget i en sang skrevet av Øystein Sunde. Dere kjenner den sikkert: Her står jeg i

Detaljer

Vedtak justert 20.11.2013 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer

Vedtak justert 20.11.2013 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Vedtak justert 20.11.2013 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer 1. Forord Byrådsavdeling for byutvikling ba 23.02.2004 Plan-

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

HANDELSANALYSE. Områdeplan for Nyborg. Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014

HANDELSANALYSE. Områdeplan for Nyborg. Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014 HANDELSANALYSE Områdeplan for Nyborg Utarbeidet av Pelle Engesæter 27.11.2014 Ideas2evidence rapport 13/2014 Forord Sweco, i samarbeid med Cubus og Ideas2Evidense, har på vegne av Bergen kommune v/ Plan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen NK2011 Fakta NK2011 Nordhordlandskonferansen 2011, foreløpig rapport er kun beregnet for Husbanken og Hordaland Fylkeskommune som kort

Detaljer

Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001

Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001 Prosjektrapport nr. 31/2001 Lokalisering av næringsvirksomhet ved Fagerholt -juni/juli 2001 Arild Vangstad, Anne Kirsti Ryntveit og Nina Jentoft Tittel Forfattere Lokalisering av næringsvirksomhet ved

Detaljer

Kjøpesentre redder byene

Kjøpesentre redder byene NUMMER 3 > 2008 om design og arkitektur Designer gårdsturisme side 16 Landskap ble logo side 24 Kjøpesentre redder byene Arkitekturlektor mener kjøpesentre gir positiv byutvikling. side 8 VESTRE VROOM

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN 2012 HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN DOLSTADGATA SKJERVA SKJERVOSEN SKJERVOSEN B. BJØRNSONS VEG STRANDGATA SKJERVGATA SKJERVGATA SKJERVGATA JURGENSENS GATE SKJERVGATA PETER

Detaljer