FOR FULL MUSIKK. Fusinger trener i arbeidstida. SIDE 8. Sosial dumping truer tariffavtaler SIDE 16 Skolehager i vinden SIDE 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR FULL MUSIKK. Fusinger trener i arbeidstida. SIDE 8. Sosial dumping truer tariffavtaler SIDE 16 Skolehager i vinden SIDE 33"

Transkript

1 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr < For medlemmer i Fagforbundet FOR FULL MUSIKK Fusinger trener i arbeidstida. SIDE 8 Sosial dumping truer tariffavtaler SIDE 16 Skolehager i vinden SIDE 33

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold Den store barnehagedagen Å åpne barnehagene mot omverdenen er en viktig strategi for å heve statusen til yrkesgruppene som jobber der. Den årlige barnehagedagen bidrar til dette. Mestrer skolen bedre Åsheim skole i Heimdal gir elever som ikke finner seg til rette, en egen mestringsarena. Guttene lærer å løse konflikter på en bedre måte enn tidligere, og synet på skolen blir positivt Foto: Ole Morten Melgård 8 TEMA: Aktiv i arbeidstida 14Mange får større stilling i Eidskog 16 Sosial dumping en trussel mot arbeidslivet 20 PORTRETTET: Riksmeklerinnen KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Hildur og Haldis på ball 50 Sverigedemokraterna får lite gehør i Riksdagen 58 Gjør seg klar for påskeberedskap FASTE SPALTER 4Nytt 4Jans hjørne 24Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Privat barnehagedrift lønnsomt? 38 Seksjonslederen 54Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hannah Wosene Kvam 60 Oss 62 Kryssord 63 Sudoku og Quiz 65 Tilbakeblikk og Petit 66 ETTER JOBB: Helskrudd feier 68 EN AV OSS: Dirigerer tromsøværinger Klar for nattevåk Da Kari Gjesteby begynte i sin nye jobb, var målet å unngå alle streiker. Slik gikk det ikke. Fasit etter ett år var 97 meklinger og 14 streiker. Nå er Riksmeklingsmannen klar for nye runder med nattevåk. Foto: Werner Juvik 8 Foto: Eivind Senneset Spirer og gror Verdien av skolehager er unik, mener de som jobber med det. På nettet fins egne skolehagesider. Det er også mulig å gå på kompostkurs, og firmaer tilbyr startpakker med frø. Mye å tjene på barnehagedrift Kommersielle eiere har overtatt for ideelle aktører og foreldredrift i barne - hagesektoren. For en barnehage med 50 plasser, er verdiøkningen over en tiårsperiode kroner per år, skriver fokusforfatter Clas Jostein Claussen ISSN X Foto: Per Flakstad Trener i arbeidstida De hopper i sjøen, danser zumba og går polonese midt i arbeidstida. I Fusa har de ansatte fått tenning på trening, og resultatet er bedre helse, trivsel og samhold. 14 Større stillinger Hjelpepleierne Anita Åsberg (t.v.) og Mette Mostu i Eidskog er to av 29 ansatte som nå får større stillinger. Hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren måtte jobbe i nesten tre år før han fikk gjennomslag, men nå skal kommunen og tillitsvalgte samarbeide bedre. 2 < Fagbladet 4/2011

3 God helse et klassespørsmål Noen av oss er så gamle at vi husker den tida det var trim på radio, ledet av den utrettelige Reidar Morset på entusiastisk og trallende trøndersk. Høgre og venstre og køyr. Tralala. Instruksjonene hans var ikke alltid like lette å følge, og jeg vet ikke hvor stor positiv innvirkning programmet egentlig hadde på den generelle folkehelsa. Men det var et tidlig bidrag i det helsefremmende arbeidet som nådde alle over eteren. Selv om det er blitt stadig større oppmerksomhet rundt hvor viktig forebygging er for helsa, er det fremdeles slik at Norge bruker en vesentlig mindre del av helsebudsjettet til dette arbeidet enn mange andre land. Den nye folkehelseloven som tas opp i Stortinget i midten av april, er ment som et ledd i å rette opp dette. Fore byggende folkehelsearbeid skal priori teres, og det er kommunene som får ansvaret for den økte satsingen. Det kan bli bra, dersom de samtidig får økonomisk spillerom til å utføre oppgaven. Mosjon er et viktig element for å bevare og bedre helsa. Imidlertid er det mange som trenger en vennlig dytt for å komme i gang. Hvem av oss som trenger det mest, er ikke tilfeldig. I likhet med mange andre deler av «Klasseskillet kommer tydeligst til syne når det gjelder hvordan vi tar vare på tennene våre.» helseområdet, er dette et klassespørsmål. De som har høyere utdanning og god lønn, spiser sunnere, drikker mindre alkohol og mosjonerer mer. Klasseskillet kommer tydeligst til syne når det gjelder hvordan vi tar vare på tennene våre. God tannhelse er også et viktig forebyggende helsetiltak, og mange politikere og fagpersoner har tatt til orde for at tannhelsa har fått for liten plass i nye helselover og -reformer. Bakterier fra ødelagte tenner kan gi økt risiko for blant annet revmatiske sykdommer, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Det er altså mange grunner til å ha en frisk munn. Men da må du ha råd til det. Mange har ikke noe igjen til tannlegen når husleia og strømmen er betalt. Derfor er det gledelig at regjeringen nå skal se på ulike finansieringsformer for tannbehandling for voksne, blant annet muligheten for å sette et tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke. Kanskje våre tyggeredskaper endelig vil bli akseptert som en del av kroppen, slik at alle snart kan smile uten å skamme seg? Tralala. Og køyr. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2010: Fagbladet 4/2011 < 3

4 Siden sist Engasjert ungdom for sjette år på rad For sjette år på rad arrangerer Fagforbundet ungdom en samling i Stavern 17. til 19. juni. Dette er fagbevegelsens største ungdomsarrangement. I år blir kommunevalget til høsten det store temaet på konferansen. Norges fremste valgforsker, Frank Aarebråt fra Universitetet i Rettelse I Fagbladet nr. 3 (s 8) skrev vi at Dagny Gjøse er 100 prosent arbeidsufør. Dette stemmer ikke. Hun har nemlig klart å komme tilbake i en 40 prosent stilling. Vi beklager. Red. Bergen, kommer for å sette et skjevt lys på partiene som stiller til valg, og Fagforbundet ungdom håper på mye engasjert diskusjon både under seminarene og etterpå. Meningen med konferansen er at den skal være både en læringsarena og en sosial sammenkomst for alle deltakerne, som er mellom 18 og 30 år. Hele konferansen er full av store og små seminarer med dagsaktuelle temaer, men i tillegg til store og alvorlige problemstillinger, skal det også være plass til underholdning og gøy. Derfor er en av landets beste DJ-er hyret inn for å snurre plater. Rebusløp og quiz VIKTIG: Fagforbundets ungdomskonferanse blir vurdert som viktig, og toppfolk fra fagbevegelsen eller i samfunnslivet for øvrig kommer til Stavern. Men det blir også mye moro. er også populære alternativer. Et viktig poeng med konfe - ransen, er å skape gode nettverk mellom unge tillitsvalgte, i tillegg til å gi ny kunnskap og inspirasjon. Konferansen er gratis. Du betaler kun reiseutgifter. Frist for påmelding 1. mai. Spørsmål kan sendes til Tekst: OLA HARALD SVENNING Foto: Bente Bjercke Frekkhetens nådegave For kort tid siden demonstrerte en halv million briter mot innstramningene til den konservativ-liberale regjeringen. Offentlige budsjetter kuttes dramatisk og rammer fattige og hjemløse, funksjonshemmede, eldre, barn og unge. Offentlig ansattes lønn og pensjoner skal kuttes. Trolig står flere enn hundre - tusen i fare for å miste jobbene sine når de konservative skal gjøre opp regningen etter finanskrisen i rekordfart. Det er de som har hatt minst mulighet til å påvirke poli - tikken som nå må betale prisen. Her i landet går konservative krefter bananas etter at enkelte medier avslørte bemanningsbransjens utnytting av arbeidstakere. Etter å ha i hengt tauene de fire første ukene, overrasket over at sannheten om utnyttingen ble presentert i beste sendetid på NRK, er de nå på offensiven og har frekkhet nok til å kreve at arbeidsmiljøloven må endres. Den må bli mer fleksibel, slik at det kan bli lov å holde på slik for eksempel Adecco gjorde. Vi merker oss at de ikke krever høyere lønn, status og grunnbemanning for å sikre kvalitet, og en god og stabil Noen må tenke lengre enn høyresiden om velferd og arbeid.» rekruttering til yrkene i blant annet helse- og omsorgssektoren. Nei, det er doble og tredoble vakter og mer helgejobbing som skal til. Hvis man ikke er enig i dette, er man gammeldags og kjenner ikke den moderne arbeiderens behov, sier blant annet Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Gjennom medvirkning i mange, forsøk med alternative turnusordninger, er Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer i front for å finne løsninger som ivaretar kvalitet, innbyggernes og de ansattes behov. Vår oppgave er selvsagt å fremme arbeidstakernes rettigheter. Vi mener at trivsel og medbestemm - else over egen arbeidsdag er den beste garantien for kvalitet på tjenestene. Vi må lytte til dem som vet hvor skoen trykker og ivareta deres interesser mot arbeidsgivere som ønsker ekstreme arbeidstidsordninger. Noen må tenke lengre enn høyre - siden om velferd og arbeid. Fagforbundet fortsetter kampen for et likestilt arbeidsliv og den norske velferdsmodellen. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 4/2011

5 Tusenvis kan få høyere pensjon Arbeidsretten har slått fast at kommuneansatte som reserverte seg på 70- og 80-tallet likevel har krav på tjenestepensjon. Det kan bety høyere pensjonsutbetalinger for tusenvis av mennesker. Fagforbundet og LO gikk til sak mot Vestvågøy kommune og KS med krav om at tre medlemmer skulle vært innmeldt i tjeneste - pensjonsordningen til tross for at de reserverte seg i 1977 da ordningen ble innført. Ingen har full oversikt over hvor mange som reserverte seg mot tjenestepensjon på 70- og 80- tallet. Ifølge anslag fra Fagforbundet kan det dreie seg om mange tusen mennesker. Betyr mye for mange Arbeidsretten slår fast at tjeneste - pensjonsordningen var en del av tariffavtalen. Dermed hadde ikke kommunen anledning til å la ansatte reservere seg. De tre i Vestvågøy ble innmeldt i tjenestepensjonsordningen fra 1997 da det ble gjort endringer i tariffavtalen. Dommen i Arbeidsretten slår fast at de har krav på opptjeningstid helt tilbake til 1977, og at de dermed får full opptjening i pensjonsordningen, Dette vil bety svært mye for svært mange, og derfor er det en viktig seier for oss, sier forbundsadvokat, Kjetil Edvardsen. Store konsekvenser De manglende innmeldingene i pensjonsordningene betyr at kommunene må dekke pensjonistenes krav over sine driftsbudsjett. Det er ennå ikke avklart hvor store beløp det dreier seg om. For den enkelte arbeidstaker kan det dreie seg om flere tusen kroner hver måned gjennom hele pensjonisttilværelsen. BETYR MYE: Dommen i Arbeidsretten kan gi mange kommunalt ansatte høyere pensjon. Illustrasjonsfoto: colourbox.com En rekke eksisterende pensjo - nister og etterlatte, samt kommende pensjonister vil ha krav på oppjustering av pensjonsgrunnlag og etterbetaling. De må kontakte sine tidligere arbeidsgivere og kreve dette, eller ta kontakt med sine fagforeninger. Det er viktig at dette skjer raskt, da utbetalinger kan bli foreldet. Tekst: PER FLAKSTAD Ikke nulloppgjør i kommunene Lønnstilleggene i industrien ble høyere enn forventet. Derfor mener KSat det kan være rom for tillegg også i kommunene. KS-direktør for arbeidsliv, Per Kristian Sundnes, sa tidligere i år at det kunne bli et nulloppgjør i kommunene. Nå ser vi at rammen for oppgjøret i industrien er blitt høyere enn de tre prosentene vi ventet, og da er det rom også for forhandlinger om ytterligere tillegg i kommunesektoren, sier Sundnes til Kommunal Rapport. Bakgrunnen for at han varslet et nulloppgjør, var forventningene om et tillegg på tre prosent i industrien, det samme som allerede er gitt i kommunal sektor. Rammen for oppgjøret mell o m LO o g N H O i f r o n tf a g e n e ble på 3,65 prosent. Hvis denne rammen følges i oppgjøret for kommunesektoren, skulle det med andre ord v æ r e r o m f o r e t t i l l e g g p å 0, 6 prosent i mellomoppgjøret. Forhandlingene starter 27. april, og fristen for å bli enige er natt til 1. mai. PF Oppgjørets time kommer med våren Vårsola og varmegradene kan være lunefulle vi vet aldri når de dukker opp. Vil du ha et sikkert vårtegn, er det tariffoppgjøret du må følge med på. Det starter alltid i april. For de fleste av oss foregår tariffoppgjøret noen intense uker i mai. For dem som skal sitte ved forhandlingsbordet, strekker forhandlingene seg over en måneder. Forhandlingsutvalgene i statog kommunesektoren hadde sine første møter i begynnelsen av april. Så snart påskeferien er avviklet, starter de reelle forhandlingene. Første forhandlingsdato for staten og i KS-området er 27. april. Videre datoer for forhandlinger og eventuell mekling publiseres på Fagforbundets medlemsportal (medlem.fagforbundet.no) og på Vårens tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene bare forhandler om lønn, ikke om andre elementer i tariffavtalen. Tekst: SIDSEL HJELME VÅRTEGN: Tarifforhandlinger er et like sikkert vårtegn som hvitveisen. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 4/2011 < 5

6 Siden sist Vold i kommunene Hittil har bare 28 av 430 kommuner laget sin egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Lokale handlingsplaner er ett av 50 konkrete tiltak som ble foreslått i «Vendepunkt», regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Lokale handlingsplaner er et godt virkemiddel, der man kan gjøre arbeidet mot vold mer målrettet og mer målbart, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet. En ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner er ventet fra regjeringen til høsten. Kilde: Foto: Kari-Sofie Jenssen Flere søker helseog sosialfag Stadig flere har søkt seg til helseog sosialfag på videregående skole, og økningen fortsetter også i I 2008 var det ca søkere, i år er det 8578 søkere. Dette utgjør en økning på 22 prosent. Også søkningen til læreplasser i helsefag øker markant. Økningen er i tråd med behovet for denne typen arbeidskraft i samfunnet, og vi håper dette er en tendens som vil slå positivt ut på arbeidsmarkedet om noen år. Dette forplikter jo også arbeidslivet til å ta imot dem som søker læreplass, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. PF FORNØYD: Kjellaug Olsen (t.v. ) og Lene -Britt Johannesen som er hovedtillitsvalgte i Larvik, jubler over at det foreløpig ikke blir konkurranse om hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Foreløpig ingen konkurranse Flertallet blant politikerne i Larvik utsatte forslaget om å konkurranseutsette hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Nå er saken utsatt til etter valget, og kommer sannsynligvis opp igjen til politisk behandling i november. Fagforbundet Larvik hadde på forhånd jobbet aktivt for å overbevise politikerne om at konkur - ranse på helsetjenester var en dårlig idé. Rundt 120 kommunalt ansatte var til stede da saken var oppe i kommunestyret i slutten av mars. Hovedtillitsvalgt Lene-Britt Johannesen kunne juble etter avstemningen der utsettelsen ble vedtatt med 25 mot 11 stemmer. Nå skal vi kjempe videre og sørge for at det nye kommune - styret etter høstens valg består av representanter som vil satse på gode kommunale tjenester som er tilgjengelig for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka, sier hun. Det var Høyre, Frp og KrF som hadde foreslått å konkurranse - utsette hjemmetjenesten. Forslaget om også å legge hjemmesykepleien ut på anbud, kom som et benkeforslag. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kjellaug Olsen, setter et stort spørsmålstegn ved vurderingsevnen til lokalpolitikere som foreslår slike drastiske endringer over bordet, uten at konsekven - sene er utredet. Under avstemningen gikk en KrF-representant og flere høyre - representanter sammen med opposisjonen og stemte for en utsettelse. Tekst: KARI-SOFIE JENSSEN og PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Inger Sandberg Folk forandrer verden 1. mai-aksjonen «Folk forandrer verden» er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. Temaet i år er palestinske flyktninger i Midtøsten. Over fire millioner statsløse pale - stinske flyktninger i Midtøsten lever etter 62 år fortsatt i eksil. Svært mange av dem føler seg tilsidesatt i de storpolitiske prosessene, og mener at verdenssamfunnet har vist liten vilje til å ta opp deres rett til å vende tilbake til sine hjemsteder. Det er et stort og bredt engasje - ment i fagbevegelsen, ung doms - organisasjonene, Norsk Folkehjelp og på den politiske venstresida for at de palestinske flyktningene skal få en mer rettferdig framtid. Innsamlede midler fra årets aksjon går til Norsk Folkehjelps arbeid i de palestinske flyktningleirene i Gaza, på Vest bredden og i Libanon. KK 6 < Fagbladet 4/2011

7 Midlertidig uføre har også rett til yrkesskadeerstatning Arbeidstakere med en godkjent yrkesskade har rett til erstatning selv om de har fått tidsbegrenset uførestønad og ikke et endelig vedtak om uførepensjon. Arbeidsretten slår i en fersk dom fast at kommunalt ansatte har rett til yrkesskadeerstatning når de har fått et trygdevedtak som fast - setter graden av uførhet. Det er trygdevedtaket som utløser retten til erstatning, ikke om den ansatte har fått varig uførepensjon, slik forsikrings - selskapene og KS hevdet, ifølge Arbeidsretten Stor betydning Denne dommen vil få stor betydning for mange hundre arbeidstakere i kommunal sektor som fram til nå har fått avslag på sine krav om yrkesskadeerstatning, sier forbundsadvokat MEDHOLD: Anne-Gry Rønning-Aaby og Fagforbundet har fått Arbeidsrettens medhold i at midlertidige uføre etter yrkesskade også har rett til erstatning. Anne-Gry Rønning-Aaby, som prosederte saken sammen med LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. Bestemmelsene om yrkesskadeerstatning reguleres dels i lovverket og dels i tariffavtalen mellom KS og LO Kommune. KS tolket tariffavtalen slik at yrkesskadeerstatning ikke skulle utbetales før det forelå et endelig vedtak om uførepensjon. Medhold Fagforbundet og LO mente en slik tolkning var uriktig, og har fått Arbeidsrettens medhold i dette. Ifølge Arbeidsretten er det ikke adgang til å overprøve Navs vurdering av omfanget av yrkesskaden. Retten mener at denne vurderingen er den samme enten det gjelder midlertidig uførestønad eller endelig uførepensjon. Et viktig aspekt ved dommen er at den gjør tariffavtalen robust i forhold til framtidige endringer i folketrygden. En eventuell innføring av uførestønad i stedet for uførepensjon vil fortsatt utløse rettigheter etter tariffavtalens bestemmelser, sier Rønning-Aaby. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Etterbetaler 700 overtidstimer Norlandia Care, som driver Madserud sykehjem i Oslo, innrømmer omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, og skal nå etterbetale tre svenske pleiere for 700 overtidstimer. Fagforbundet sykehjemsetatens fagforening i Oslo frykter at dette bare er toppen av isfjellet, og leder Liv Andreassen sier til NRK Østlandssendingen at hun tviler på at bruddene på arbeidsmiljø - loven gjelder bare tre svenske pleiere. Jeg tror dette gjelder mange flere, sier hun. Konsernsjef for Norlandia Care, Hilde Britt Mellbye, avviser ikke Illustrasjonsfoto: colourbox.com direkte at lovbruddene kan gjelde flere pleiere. I en e-post til NRK skriver hun at selskapet betaler overtid i henhold til inngåtte tariffavtaler, men legger til at dette forutsetter at overtid rapporteres korrekt inn i timeregistreringssystemet deres. Dette gjelder også om folk tar vakter på andre avdelinger enn de er ansatt på. Denne svakheten i registrerings- og lønnssystemet skal nå være rettet opp, ifølge Mellbye. Arbeidstilsynet har varslet at sykehjemmet skal granskes i løpet av kort tid, og etter granskingen vil det trolig være klarere om flere ansatte har krav på overtidsbetaling som de til nå ikke har fått. PF < UNGE SKAL AVDEKKE MILJØSYNDERE Prosjektet «Miljøjournalistene» ble lansert i mars. Det er et landsomfattende under - visningsopplegg der elever skal avdekke kritikkverdige miljøforhold i sin egen kommune. < BETALER VASKE - HJELPEN SVART Over halvparten av de som har vaskehjelp, betaler svart. Renholdstjenester og snekkerarbeid er tjenestene nordmenn oftest betaler svart. Dette kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Skattedirektoratet. < MANGE LANGTIDS- LEDIGE TILBAKE I JOBB En spørreundersøkelse blant dem som var langtidsledige i 2004, viser at nesten halvparten av dem har klart å komme seg tilbake i jobb. < ØKNING I UTBETAL- INGER ETTER BRANN I fjor ble det utbetalt 4,9 milliarder kroner etter branner i Norge. Det er en økning på åtte prosent fra året før, viser tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon. Hver eneste dag er det mer enn 50 branntilløp i Norge, ifølge statistikken. < STADIG FLERE FAGORGANISERTE For femte året på rad vokste antallet LO-organiserte i fjor. Framgangen var på 5787 medlemmer, og medlemstallet er nå oppe i Unio og Akademikerne vokste mer enn LO, men LO er fortsatt større enn alle de andre fagorganisasjonene til sammen. Fagbladet 4/2011 < 7

8 BADEKLUBBEN: «Fusa i farten» har blåst liv i den kommunale badeklubben. Nå bades det i arbeidstida hver torsdag hele året.

9 TEMA: Aktiv i arbeidstida Tenning VINTERBAD: 3,7 grader i vannet er varmt nok for Birgit Rosvoll. på trening «Fusa i farten» Aktivitets- og motivasjonsprosjekt for kommunens ansatte. Vedtatt i kommunens arbeids - miljøutvalg (AMU). Alle kommunens ansatte har fått skrittellere. Nesten 100 prosent oppslutning. 470 deltakere er inndelt i 20 lag med egen lagkaptein Aktivitet registreres på egen blogg der det hver uke publiseres en fem-på-topp-liste. Budsjett ca kroner. Finan - siert av eksterne midler, bl.a. fra Arbeidslivssenteret, KLP, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. I Fusa møtes vi av brede smil, glad latter og høy aktivitet. Her tråkker de ansatte til med «Fusa i farten». Økt jobbmotivasjon, mer samhold og bedre helse er resultatet. Nå konkurrerer de kommuneansatte om å nå til topps på den interne aktivitetsrankingen. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: EIVIND SENNESET Visst kan det være fristende å kaste seg uti en krystallklar vestlandsfjord når sola steiker på en deilig sommerdag. Men når nysnøen som falt i går ligger rett oppi lia, når marstemperaturen i vannet er 3,7 grader og det attpåtil er midt i arbeidstida? Hvem er det da som lar seg friste? I Eikelandsosen finner vi svaret. Her kommer fem underlig antrukne kommuneansatte småløpende ut av rådhuset, kaster boblejakker og håndklær fra seg på strandsteinene så de står igjen i badedrakt, strikke - lue og badesko med raggsokker i. Så kaster de seg ut i den svarte fjorden. Klokka viser kommunal arbeidstid, rådmannen har panoramautsikt til badeplas sen, men badinga foregår med velsignelse fra høyeste hold. Skritteller til alle Prosjektet «Fusa i farten» ble banket gjennom i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) i november i fjor. Målet var å bidra til bedre helse, men også skape engasje ment, motivasjon og samhold blant kommunens 470 ansatte, som alle fikk en skritteller i julegave fra arbeidsgiver. Initiativtaker og primus motor Håvard Ragnhildstveit bretter opp den rutete skjorta og gliser bredt mens han leser av det digitale displayet på skrittelleren. Nesten 5000 skritt, og klokka er ikke ti ennå, sier Ragnhildstveit, som er rektor på Holdhus oppvekstsenter. Hvert skritt han tar registreres på prosjektbloggen der det hver uke publiseres en fem-på-topp-liste. Polonese på sykehjemmet Kampånden har inntatt Fusa bo- og behandlingssenter. Forrige uke lå de på fjerdeplass på lista. Nå er de oppe på andre. En skik - kelig tråkkejobb gir resultater, men de har innsett at de ikke når helt til topps uten ekstrainnsats. Derfor er lunsjtrimmen tirsdag og torsdag satt i system. Noen ganger med bøy og tøy, andre dager en skikkelig polonese, som i dag. Anne Siv Skåthun Berge fører an for full musikk med toraderen over skulderen, og < Fagbladet 4/2011 < 9

10 Forslag til ny folkehelselov Kommunene får ansvaret for den økte satsingen på fore - byggende folkehelsearbeid. Nye lover vedtas i april. KONTORSTREKKEN: Ti minutters bøy og tøy mellom bokreolene får stramme kontorskuldre til å senke seg. PRIMUS MOTOR: Håvard Ragnhildstveit er initiativtaker og drivkraften bak aktivitetsprosjektet i Fusa. bak henne toger i lang, lang rekke 17 kolleger mens musikk og latter fyller korri dorer og pasient - rom før hele polo nesen avsluttes på stua til unison applaus fra pasientene. Godt mot vondtene Trimmen er lagt inn i en litt rolig økt før de ansatte går til lunsj. - Hadde du kommet halv ti, hadde vi ikke vært så mange, sier helsefagarbeider Astrid Molina, som også er lagkaptein på bo- og behandlingssenteret. Er det vanskelig å knipe tid til trimmen i en travel arbeidsdag? - Jeg slipper gladelig alt jeg har i hendene for å få det med meg. Trimmen tar bare ti minutter, og gjør så godt, sier hjelpepleier Marit Frydenlund. Blir dere friskere av dette? - Ja, det er jeg sikker på. Det er alltid noen vondter, og jeg skulle gjerne gjort dette hver eneste dag. Ikke minst fordi vi alltid ler masse mens vi holder på. Det er befriende å le, og gjør godt både for pasientene og oss ansatte. Med skrittelleren i bukselinningen er de også ekstra tjenestevillig. - Klart jeg kan hente et glass melk til deg, sier jeg om noen spør, og jeg går gladelig ut med søpla. Det gir jo noen ekstra skritt, ler Astrid Molina, som har 5682 skritt hittil i dag. Egen blogg Kommunens ansatte er inndelt i 20 lag som alle har sin egen lagkaptein med ansvar for å inspirere og trekke flest mulig med på aktivitetene. På «Fusa i farten»-bloggen publiseres hver uke en fempå-topp-liste over lagene med høyest aktivitet. De ukentlige kåringene har trigget både kreati - vi teten og en hittil ukjent konkurranse mentalitet, sier prosjektlederen og forteller om ansatte som Samhandlingsreformen krever endringer i flere av lovene som styrer Helse-Norge, også folke helseloven. Målet for samhandlingsreformen er økt livskvalitet og redusert press på helse tjenesten gjennom å fore - bygge mer og bedre. Hovedtrekk i lovforslaget som har vært til høring: Ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunene, ikke som i dag bare ved kommunens helse - tjeneste. Kommunens helseutfordringer skal danne grunnlag for den lokale planen. De lovmessige føringene skal sikre politisk forankring og at folke - helse skal bli integrert i utviklingen av lokalsamfunnet. Forslaget inne - bærer at kommunen skal bruke alle sektorene for å fremme folkehelsa. Fagforbundets høringssvar Fagforbundet støtter forslaget til ny folkehelselov. I følge OECD bruker Norge vesentlig mindre andel av helsebudsjettet til forebygging og folkehelsearbeid enn mange andre land. Forbundet ønsker å sikre at arbeidet prioriteres og at der derfor kan være nødvendig å øremerke midler gjennom egne opptrappings - planer. Forbundet er også opptatt av at tilsynet videreføres, og at det er samme tilsynsmyndighet for både den nye folkehelseloven og den nye helse- og omsorgsloven. Forbundet mener at Helsetilsynet bør være tilsynsinstans på regionalt nivå. Tekst: TITTI BRUN 10 < Fagbladet 4/2011

11 SJEFEN MÅ MED: Dårlig tid er ingen unnskyldning, sier økonomisjef Georg Espenes som er med på trimtur i lunsjen. parkerer bilen tre kilometer unna arbeidsplassen og går resten av veien for å få skrittsaldoen opp. - Det har tatt helt av, sier prosjektleder Håvard Ragnhildstveit fornøyd. Løft på loftet På bibliotekloftet i kommunehuset starter plasstillitsvalgt Hildegunn Øpstad kassettspilleren, og smek tende Grieg-toner strømmer ut til 11 damer som har funnet seg armslag mellom bokreolene. Søknad om produksjonstilskudd i landbruket og andre kommunale dokument bunker er innvilget ti minutters hvile mens saksbehandlerne senker stramme kontorskuldre, strekker stive nakker og etter hvert øker tempoet med raske sidespark og knebøy. Hver tirsdag og torsdag er det bøy og tøy for alle som ønsker det i kommuneadministrasjonen. Treningsprogrammet er utarbeidet av kommunens fysioterapeut. Etter snaue ti minutter er det hele over, papirbunkene plukkes opp igjen, og en strøm fornøyde damer går tilbake til kontorene. «Fusa i farten» har en egen omregningstabell som gjør at all aktivitet kan registreres. Dermed kan ti minutters moderat aerobic omgjøres til 1500 skritt. Lederne må med Utenfor kommunehuset samles en gjeng til den daglige lunsjturen. Økonomisjef Georg Espenes er helt i front av gjengen som tar en runde i sentrum av Eikelandsosen. - Det er viktig at lederne også er med, om ikke hver gang, så i hvert fall innimellom, sier Espenes. Har du noen gang tenkt at du ikke har tid? - Nei, tid er ingen unnskyldning. Dette tar ti minutter, og om det skulle knipe, kan man jo sitte litt lenger etterpå. Vanligvis er også rådmann Berit Fløisand, med på turen - men ikke i dag. - Jeg har deadline på årsmeldinga om to timer, ellers hadde jeg vært med, sier Fløisand som er svært fornøyd med aktivitetsprosjektet. - «Fusa i farten» har gjort at alle er bevisst på å Her trener de også i arbeidstida Vefsn Spinning og rentefritt lån til sykkel. Lørenskog Pausegymnastikk med quigong. Storfjord Zumba Fauske Innebandy Eidsberg Stavgang Vadsø Rockering Se flere eksempler på hvordan Fagforbundets medlemmer trener på Tips oss om trening og aktivitet på din arbeidsplass < Fagbladet 4/2011 < 11

12 Trening på Ringerike: POLONESE MED ET SMIL: Jeg får gjerne en omvei med skrittelleren, sier lagkaptein og helsefagarbeider Astrid Molina på Fusa bo- og behandlingssenter. få mer aktivitet, og det har vært veldig samlende for organisasjonen. Dette dreier seg om å bidra til bedre helse. Om det har effekt på sykefraværet, er det foreløpig for tidlig å si. Rådmannen understreker at slike prosjekter må være godt forankret i ledergruppa for å lykkes. I Fusa har tilbakemeldingene vært uni sont positive: Ja, dette vil vi være med på. - Nå blir det en viktig sak for AMU å bringe det gode videre, sier Fløisand skritt på ti minutter I sjøkanten stiger lagkaptein Åshild Bråten opp på land. Den grønne strikkelua er like tørr som før hun gikk i vannet, men smilet er enda bredere. Den kommunale badeklubben har fått nytt liv med «Fusa i farten» og fellesbading i arbeidstida en gang i uka. Og vinterbading gir god uttelling på skrittellingen: Ti minutters kaldt bad tilsvarer skritt. - Dette er en vitaminpille i arbeidsdagen, fastslår den kommunale isbaderen på vei inn til en lynrask dusj før hun går løs på kommunale saksbunker med ny energi. - Jeg er sikker på at dette er effektivitetsfremmende, sier Åshild Bråten. Folk misunner oss 15 par hender taster ut nattas hastesaker på skrivestua på Ringerike sykehus. Litt over klokka ni halveres lyden; da går sju par på en ti minutters runde og bringer friske hoder og skuldre tilbake til arbeidet, mens neste gjeng tar beina fatt. Det skrives knapt et ord på de medi sinske avdelingene uten at skrivestua har vært borti en tast. Spesielt morgen timene fra halv åtte er intense. Nattas sykehistorier må være skrevet før legevisitten. På skrivestua skinner sola bak nedrullede gardiner. Dagens første økt er unnagjort, og andre gruppe drar på seg ytterjakka. Det er så enkelt. Vi tar bare på oss tøyet og går en rask runde i området. Hode, skuldre og humøret luftes, sier helsesekretær Anne Kari Andersen idet hun vandrer ut sammen med kollegaene. Bort fra aerobic Medisinske fremmedord fra gastro sko - piske og kardiografiske undersøkelser renner ut av diktafonen og inn i de elek - troniske journalene. Arbeidsdagen består av skriving, og er ekstremt statisk og belastende for armer, skuldre og nakke. Problemene strammet seg til for en del år siden, og HMS-ansvarlig (helse, miljø, sikkerhet) ble koblet inn. Vi begynte med aerobictrening inne på skrivestua. Men det fungerte ikke godt. Rommet er trangt og lufta er tett, og telefonene ringte stadig. Dessuten passer det ikke alle å stå midt på gulvet og vifte. I tillegg forstyrret musikken både dem som ville jobbe, og for telefonene som måtte besvares, forteller seksjonsleder Beate Bråthen. Luftige gåturer Ideen om en rask lufterunde ble testet ut. Nå har kollegaene gått daglig i to år. Underveis har stadig flere fra skrivestua hengt seg på. I medarbeiderundersøkelsen er turen høyt oppe på prioriteringslista, og er nylig lagt inn handlingsplanen for Dette er en ordning vi setter stor pris på, og som andre avdelinger misunner oss, sier Anne Kari, ikke det minste andpusten enda runden går i hurtig gange; den skal tross alt ikke vare noe særlig lenger enn ti minutter. Ringvirkninger Kollegaene går hver eneste dag, uansett vær. Vi har etter hvert mye mindre klager om stive muskler, og vi er mindre syke, mener Anne Kari, og de andre nikker. Det er sosialt godt også. Vi får oss en god latter, og det blir ikke bare jobbprat mens vi går. Sakte har aktivitetsvanen forplantet seg. Mange i gjengen går fem minutter tidligere fra lunsj og tar en bitteliten sving på sykehusområdet før de går inn på skrivestua. Dessuten går jeg alltid trappene. I begynnelsen skulket jeg stadig, men nå tar jeg trappene også til sjette etasje. Det er viktig å se mulighetene for aktivitet i hverdagen, ikke begrensningene, sier Anne Kari idet hun traver tilbake til journalskrivingen. Tekst og foto: TITTI BRUN UT PÅ TUR: Ann Christin Aronsen, Kjerstin Solbakken, Anne Kari Andersen og Mette Ryen. 12 < Fagbladet 4/2011

13 Rockwell knivblokk til kr 599,- Nå kr 49,- Rockwell knivkubbe med 6 kniver og en knivsliper fra CS Solingen. Kan kun bestilles online: Bli kjent med kaffefarmen som har dyrket din kaffe Spar kr 550,- Er kaffen Utz-sertifisert skal den kunne spores helt fra kaffeposen og tilbake til farmen kaffebønnene er dyrket på. Utz Certified og Kaffehuset Friele ønsker å skape mer åpenhet i kaffehandelen ved å gi deg tilgang til informasjon om råvarens opprinnelse. Prøv selv på: Lær mer om hvordan kaffen er dyrket med hensyn til miljø og kvalitet, samt forholdene på kaffefarmen. Last ned leser ved å sende Scan til 2140 eller laste ned applikasjonen Scanlife fra enten App Store eller Android Market International Trade Service AS Fagbladet 4/2011 < 13

14 Mange får større stilling i Eidskog I hedmarkskommunen Eidskog har 29 personer fått økte stillinger etter at Fagforbundet tok opp sakene deres. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Først krevde Fagforbundet større stillinger for ti av medlemmene. For fire av dem løste saken seg, mens seks måtte gjennom rettsmekling før kommunen gikk med på å gi dem høyere stillingsandeler. En av de ansatte måtte ta saken helt til tingretten, men der ble den løst ved et rettsforlik. Senere har forbundet krevd enten fast ansettelse eller høyere stilling eller begge deler for ytterligere 19 medlemmer. Dette har nå kommunen akseptert. Betyr mye Midt i intervjuet med hovedtillitsvalgt i Eid - skog, Odd Sverre Jahren, ringer telefonen. Han ser litt beklagende på oss og tar den. «Ja, det er Odd Sverre hvordan det gikk? skal vi se jo, du står på lista... ja det ble 80 prosent... Ble du glad nå? En drøy time senere møter Anita Åsberg (36) oss med et stort smil i resepsjonen på sykehjemmet på Skotterud. Det var hun som SKAL SAMARBEIDE: Odd Sverre Jahren og kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen. ringte, og som fikk beskjed om at hun får en 80 prosent fast stilling fra 15. september. Dette betyr veldig mye for meg. Nå slipper jeg å ligge med telefonen på puta, og vet at jeg har fri når jeg har fri. Jeg har alltid latt jobben gå foran det meste annet, blant annet for å få økonomien til å gå rundt. Hun går opp fra en stillingsprosent på 63,6 til 80. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men det betyr i praksis én dag ekstra i fast stilling hver uke. I tillegg får hun noen flere helger i turnusen sin, men det gjør ikke så mye, sier hun. I mindre stillinger blir det ofte til at du tar på deg ekstra helgevakter på grunn av økonomien, så jeg tror ikke det blir noen flere helger enn før, men i et fastere system, sier Anita Åsberg. Vi er så langt svært godt fornøyd, selv om det har vært en tung jobb. Men vi har fortsatt flere medlemmer vi må jobbe videre med, sier Odd Sverre Jahren. Beklager Grunnen til at saken endte i retten, var at kommunen først avviste kravene fra Fagforbundet, og deretter ikke svarte på henven - delsene fra Fagforbundet. Evy Anne Vestli Heggen, som er kommunalsjef Helse i Eidskog, beklager sterkt at forbundet ikke fikk svar: Vi er en Robekkommune, under tilsyn av Fylkesmannen, og er blitt pålagt å kutte kraftig i utgiftene våre. Bare i helseledelsen er ni årsverk fjernet. Dette er ingen unnskylding, men en slags forklaring. Vestli Heggen legger til at helseadmini - strasjonen senere fant enda flere som hadde krav på større stilling enn dem Fagforbundet la inn krav for, og at dette viser at kommunen har en ambisjon om at folk skal få det de har krav på. Vi ønsker å ha et ryddig og godt forhold til fagforeningene, og derfor har vi nå startet en prosess for å ha et bedre og tettere samarbeid i framtida, sier hun. Samarbeid I budsjettarbeidet brukes ofte et årshjul der møter og temaer er plottet inn på datoer. Vestli Heggen ser for seg at det samme kan gjøres med et samarbeid mellom admini - strasjonsledelsen og de tillitsvalgte i kommunen. 14 < Fagbladet 4/2011

15 BETYR MYE: For Anita Åsberg betyr det mye å få 80 prosent stilling. BLE MEDLEM: Erik Strand (t.v.) meldte seg inn i Fagforbundet, og fikk dermed hjelp fra Odd Sverre Jahren til å få en 85 prosent stilling ved sykehjemmet i kommunen. Vi kan bli enige om temaer, for eksempel å se på fireårsregelen og faste ansettelser, heltid/deltid, turnuser og liknende, og så plotte det inn på datofestede drøftingsmøter for et helt år av gangen, sier hun. Dette er et spennende utspill, sier Jahren, som understreker at temaene for slike møter må ha utgangspunkt i hovedavtalens bestemmelser, og at vi ikke er helt i mål før vi er enige om rutiner og systemer, og har fått alt på plass, legger han til. Vi startet jobben med å få folk opp i større stillinger i 2008, og det har vært veldig tungt å jobbe når vi hele tida må etterlyse svar på alle henvendelsene våre, sier han. Må se på turnuser Antallet ansatte med større stillinger medfører nye utfordringer for helseadmini - strasjonen, ifølge Vestli Heggen. For å dekke opp behovet for folk i helgene, blir vi nødt til å se på turnusordningene våre. Flere store stillinger kommer til å medføre at de ansatte får en hinketurnus med vakt hver tredje og så hver annen helg, sier hun. Stillingene er plassert i en vikarbank, og de ansatte må godta at de kan plasseres på ulike arbeidsplasser i kommunen. Dette gir oss større fleksibilitet, og vi kan bruke folk i huller der andre blir langtidssykmeldt, eller i perioden etter at noen har sluttet og før en ny er ansatt. Jeg håper denne fleksibiliteten skal redusere vikarbehovet vårt, og det er viktig for at økonomien i dette skal gå rundt, sier hun. Fornøyde Hjelpepleierne Mette Mostu (45) og Erik Strand (59) har begge fått økt sine stillinger. Mette fra 54,8 til 80 prosent, og Erik fra mange småstillinger til en 85 prosent fast stilling. Jeg skal bli mindre flink, sier Mette, mindre flink til å bryte avtaler, legger hun smilende til. Når du jobber i tilnærmet halv stilling, består ofte hverdagen av å avlyse alt annet fordi telefonen har ringt på morgenen og du har fått tilbud om en ekstravakt. I tillegg blir økonomien mye mer forutsigbar. Slik jeg har jobbet til nå, kunne lønna variere med 5000 kroner fra måned til måned, forteller hun. Jeg var i utgangspunktet ikke organisert etter å ha jobbet i Sverige i mange år, forteller Erik. Men så overtalte Odd Sverre meg til å gå inn i Fagforbundet, og etter den jobben han nå har gjort for meg, må jeg si at det lønte seg. Fagbladet 4/2011 < 15

16 Sosial dumping: En trussel mot arbeidslivet Illustrasjonsfoto: Scanpix Fullt fokus på sosial dumping, også når medietrykket avtar. Det er målet til Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Han innrømmer at fagbevegelsen ble tatt på senga av vinterens serie med skandaler. Tekst: OLA TØMMERÅS Fagbevegelse, politikere, kommuneledelse og folk flest bråvåknet i februar til det ene skandaleoppslaget etter det andre om arbeidsforhold blant ansatte i offentlig sektor. De fleste ble tatt på senga. Fagbevegelsen var intet unntak. SKANDALER: Adecco ga opp sykehjemsdriften etter alle avsløringene om sosial dumping. Var ikke gode nok Det begynte med underbetalte renholdere i vaskefirmaer med oppdrag i det offentlige. Det fortsatte med arbeidsforhold blant polske renovatører, før det toppet seg med Adeccos sykehjemsdrift. Mengden av brudd på lover, avtaler og uverdige arbeidsforhold overrumplet de fleste. Jan Davidsen medgir at fagbevegelsen ikke har vært god nok. Vi må spørre oss selv om vi har tilført våre tillitsvalgte der ute god nok kompetanse. Det skjer ting i arbeidslivet som krever mer av dem. De er under et langt sterkere press i dag enn før, sier Davidsen. Fortsatt fokus Kommune etter kommune har sagt opp kontrakter med bemanningsbyråer, flere er under vurdering. Adecco Helse trakk seg til slutt ut av markedet for sykehjemsdrift, og KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har satt i gang utredning om omfanget av sosial dumping. Fagbevegelsen må sette dagsorden i disse sakene, også når medietrykket forsvinner. Dette blir lett en syndebukkdiskusjon som blir glemt etter 14 dager, sier Davidsen. Annenrangs arbeidsliv Vi er i ferd med å etablere et arbeidsliv med annenrangs arbeidere fra andre land. Først og fremst er dette et brudd på menneskeverdet, men det er naivt å tro at det ikke også påvirker tariffavtalene generelt, sier Davidsen. Det er nok noen som godtar at andre har dårligere arbeidsforhold. Noen som syns det er greit så lenge det ikke rammer dem selv. Men hele arbeidslivet vil forverres i et slikt system, og i lengden vil det angå oss alle, understreker Davidsen. Han medgir at det er behov for private aktører, men påpeker: AVSLØRINGENE Skitten vask, het serien Dagbladet startet i Der avslørte de lovstridige forhold i flere renholdsselskaper som vasket i offentlige bygninger. Like etter avslørte Fagbladet at ansatte gikk doble vakter uten overtidsbetaling på Ammerudlunden sykehjem. I desember omtalte Fagbladet hvordan polske renovatører på korttidskontrakter gjennom Adecco jobbet maratondager i Asker. Kort tid etter ble det dokumentert hvordan Adecco sa opp tre arbeidere på dagen. I februar sprakk forholdene ved Ammerud - lunden sykehjem for fullt i mediene. Det ble også avdekket at ansatte bodde i bombe - rommet. 25. februar: Oslo kaster ut Adecco. Flere kommuner sjekker driften på sine sykehjem, og gjør det samme. Andre bemanningsselskap, som Konstali Helsenor, mister også kontrakter. I mars trekker Adecco seg fra sykehjemsdrift. Vi har gått fra lokale småbedrifter som har utført kommunale oppgaver, til multinasjonale selskaper som skal profittere på offentlige tjenester. Det fører til en helt annen type samfunn og arbeidsliv. Ingen tro på minstelønn NHO har svart på vinterens avsløringer med å kreve lovfestet minstelønn. Davidsen mener at dette vil ramme dem som allerede har lav lønn. Nivået for en lovfestet minstelønn har en tendens til å søke nedover. Vi ser i Europa hvordan et gulv for lønnsnivå kan bli et øvre tak for hva man kan kreve. I et arbeidsliv med en lav minstelønn vil 16 < Fagbladet 4/2011

17 Foto: Scanpix SETT DAGSORDEN: I saker om sosial dumping må fagbevegelsen sette dagsorden, mener leder av Fagforbundet, Jan Davidsen. Alle har i vinter fått en kraftig påminnelse om hvor norsk arbeidsliv kan være på vei. situasjonen bli dårligere for dem som jobber i lavlønnsyrker, mener Davidsen. Han etterlyser en mer offensiv tenkning fra arbeidsgiversiden. Diskuter heller ressursen som ligger i å Nivået for en lovfestet minstelønn har en tendens til å søke nedover. utvikle de ansatte, ved å øke kompetansen og videreutdanne dem. Da kan vi få en positiv utvikling for både ansatte og tjenester, framfor en konkurranse om hvem som kan gjøre jobben på minstelønnsnivå. I tillegg har avsløringene vist at respekten for lovverket ikke er spesielt påtrengende blant de private aktørene, sykehusene og kommunene som står bak sosial dumping, påpeker han. Heltid er nøkkelen Hva koster det å gi egne ansatte heltidsstillinger i forhold til å leie inn vikarer? Spørsmålet har fått ny kraft etter skandaleopp - slagene, og har preget starten på valgkampen. Ifølge Davidsen er fast ansettelse i hele stillinger selve nøkkelen til et ordnet arbeidsliv. Kommunene kan velge å ta det offensive grepet, og se på hvordan forutsigbarheten i faste heltidsstillinger påvirker kvaliteten på tjenestene, framfor å ha det unormale deltid som hovedregel. Hele stillinger gir en forutsigbar hverdag, fastslår Davidsen Men det vil også skape behov for andre turnuser og arbeidstidsordninger. Det er fullt mulig å lage arbeidstidsordninger som passer ulike behov, men da er det en forutsetning at hele stillinger er hovedregelen, mener Davidsen. Jeg har stor forståelse for at noen ønsker seg deltid, ikke minst eneforsørgere, men deres behov går også an å løse med tilpassede arbeidstidsordninger. De som jobber deltid, får en høy pris å betale når de blir pensjonister, påpeker Davidsen. Fagbladet 4/2011 < 17

18 FAGFORBUNDETS LEDER JAN DAVIDSEN BLE FØDT I ÅR SENERE KOM PALESTINSKE KAMILA TIL EN FLYKTNINGLEIR I LIBANON. HUN BOR DER FREMDELES. I dag er Kamila både mor og bestemor. Nå kjemper hennes barn og barnebarn for sine rettigheter, slik Kamila har gjort hele sitt liv. Vis solidaritet med de palestinske flyktningene. Ditt bidrag er viktig i deres kamp for rettferdighet. Folk forandrer verden! FOLK FORANDRER VERDEN! GIVERKONTO GIVERTELEFON (100 KR.) STØTT 1. MAI- AKSJONEN! 18 < Fagbladet 4/2011

19 VERVEKAMPANJE2011 Det er lett å verve Gjør det du også flotte vervepremier Stift her Stift her INNMELDINGS- OG VERVEKUPONG FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Medl.nr. FYLLES UT AV FAGFORBUNDET Etternavn Fornavn 01/11 04/11 02/11 05/11 03/11 06/11 Pb 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: Fødsels- og personnummer (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Tlf. mobil eller privat E-post Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopp lysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato Underskrift FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Tlf.nr. VED VERVING AV 1 MEDLEM kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/11 Koss øretelefoner 02/11 Stelton Brødpose, farger: Sort, natur, rød 03/11 Fiskars Tur-/fritidssag m/belteklips 04/11 Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl 05/11 Rosendahl Grand Cru vannkaraffel 06/11 Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre, flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: Har du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: eller e-post: Yrke Stilling Prosent Fylke FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Høgskole Universitet Lærling, gratis Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår Elever under 20 år (gratis) 1 VG1 VG2 VG3 Studiested/lærlingplass Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Etternavn Fødsels- og personnr. Fornavn Adresse Postnr. Sted Tlf. pr. Tlf. arb. E-post Fagforening Fagforen.nr. 1 Merk at du ikke får vervepremie for å verve elever. Fotos: Kjell Olufsen

20 Portrettet Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK Tante Sofie har fått seg ekstrajobb. Kari Gjesteby nøler ikke med å mane fram røvertanten hvis partene blir uskikkelige når de sitter rundt møtebordet. Riksmeklerinnen Kari Gjesteby Alder: 63 Familie: Skilt, to voksne døtre. Bakgrunn: Siviløkonom, direktør i Norges Bank, handelsminister og justisminister i to Gro-regjeringer (1981 og ). Stilling: Riksmeklingsmann siden Aktuell: Er klar for å mekle i vårens mellomoppgjør. Riksmeklingsmannens store palisander - bord er skinnende blankpolert og tomt. Ikke et kravdokument, ingen spor av halvsure kaffeskvetter og ingen rødøyde og søvnløse forhandlere. I dag troner riksmeklingsmann Kari Gjesteby alene ved enden av det lange møtebordet. Men snart skal palisanderen igjen være sentrum for vårens mest utmattende eventyr eventyret som avgjør om du og hundre - tusener av andre arbeidstakere skal få lønn som fortjent. Vanligvis starter det når vårnettene er på sitt vakreste. Hva er det verste du har tenkt når du har sittet i denne stolen i sene nattetimer? Kari Gjesteby rynker brynene et øyeblikk, så kaster hun hodet bakover og ler: - Jeg har enkelte ganger spurt meg selv hvorfor i h... påtok jeg meg denne jobben! I en tid med stigende bekymring for eldre - bølge og pensjonsutgifter som går til himmels, gir mennesker som Kari Gjesteby et håp om at det kanskje skal gå bra i konge riket likevel. Hun har nemlig vært pensjonist. For to år siden ble hun takket av fra direktørjobben i Norges Bank, og gjorde seg klar for pensjonistliv påplusset en del styreverv. Med en solid pensjon i bånn, så hun også mulighet for å påta seg verv som ikke kastet mye av seg, men som kunne nære hennes brennende hjerte. Slik gikk det ikke. Etter to uker med pensjonistliv kom telefonen med spørsmål om hun kunne tenke seg oppdraget som Riksmeklingsmann. - Den natta ble jeg som en gammel sirkushest. Jeg kjente lukta av sagmugg. Og det gikk som det måtte gå: - Neste dag hørte jeg meg selv ringe tilbake og si at dette hørtes jo interessant ut. Mange rynker på nesa over at hun fort - satt titulerer seg som Riksmeklingsmann. - Det var pussig å bli utnevnt til mann. Det viser at vi fortsatt har en del rare ting i samfunnet vårt. Mannen selv kan imidlertid ikke endre tittelen, men prosessen er i gang. Nå er Kari Gjestebys dager som riksmeklingsmann snart talte, og ny tittel som Riksmekler er på trappene. - Inntil arbeidstvistloven kommer fra Stortinget, lever jeg godt med et visittkort der det står Riksmeklingsmann. Hvilke personlige egenskaper har du som gjør deg til en god mekler? - At jeg er tålmodig og utholdende. Men også at jeg kan skjære gjennom når det er nødvendig. Folk som har møtt Kari Gjesteby ved meklingsbordet, har blitt overrasket over hvor skarp den mildt utseende damen kan bli når det trengs. Selv mener hun det er tante Sofie som tar over. - Jeg kan bli irettesettende, og da 20 < Fagbladet 4/2011

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

FOR FULL MUSIKK. Fusinger trener i arbeidstida. SIDE 8. Sosial dumping truer tariffavtaler SIDE 16 Ulovlig overvåkning av ansatte SIDE 32

FOR FULL MUSIKK. Fusinger trener i arbeidstida. SIDE 8. Sosial dumping truer tariffavtaler SIDE 16 Ulovlig overvåkning av ansatte SIDE 32 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 4-2011 < For medlemmer i Fagforbundet FOR FULL MUSIKK Fusinger trener i arbeidstida. SIDE 8 Sosial dumping truer tariffavtaler SIDE 16

Detaljer

Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER. Verv og velg mellom flotte vervepremier

Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER. Verv og velg mellom flotte vervepremier Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER Verv og velg mellom flotte vervepremier Rutiner for innmeldings- og vervekupong Innmeldings- og vervekupong skal fylles ut for hvert enkelt nytt medlem. Alle

Detaljer

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial. kapasitet respekt omtanke

Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial. kapasitet respekt omtanke Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial kapasitet respekt omtanke Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial Fagforbundet har utviklet fagstiger som dokumenterer real kompetanse

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene

Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene Mange kompetente ansatte I skolefritidsordninger rundt om i Norge er det bredde og mangfold både når det gjelder utdanning, fagkrets og alder. Barn og

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Vårens store aktivitetskonkurranse!

Vårens store aktivitetskonkurranse! DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DYTT.NO Friskere og Gladere medarbeidere Hardanger/ Eidfjord Haugastøl/ Rallarvegen Finse Flåm Kaupanger Jostedalsbreen Stryn Aurlandsvangen Geirangerfjorden Trollstigen

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Aktivitetskonkurranse

Aktivitetskonkurranse Utfordre dine kolleger i 17. sep temb er 5. nov embe r Høstens Store Aktivitetskonkurranse Klarer dere å gå 7 storbyer på 7 uker? Et morsomt aktivitetstiltak som passer for alle på jobben! Les om effektene

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager?

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? DEtte bilaget er en annonse fra dytt.no Helse & Teambuilding Høstens Store Aktivitetskonkurranse! Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? Start: 15. september Målgang: 15. november 2011 Dytt.no

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Friskere og Gladere medarbeidere Start året med en 15. februar 05. april Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Aktivitetstiltak som passer for alle! Klarer dere å krysse Grønland? Dette bilaget er en

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

Arbeidsløs etter anbudskarusell

Arbeidsløs etter anbudskarusell Arbeidsløs etter anbudskarusell Første gang kommunen satte jobbene deres ut på anbud, ble alle ansatte ivaretatt. I andre anbudsrunde fikk de klare seg som best de kunne. Nå står flere av dem uten arbeid.

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER Vårens StorE Aktivitetskonkurranse 30.april - 19.juni Tar deres arbeidsplass utfordringen? Aktivitetstiltak som passer for alle Engasjerende

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Kort om fagforbundet 330 000 medlemmer Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale,

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. 1. SØKER For- og mellomnavn Etternavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) 2. STILLING Stilling Er attføring/tilrettelegging

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer