En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop"

Transkript

1 En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Underlagsinformasjon til Workshop DNV Høvik 21. januar

2 Eksempler på mulige innsatsområder i Maritim21 Den følgende tabellen gir en oversikt over: identifiserte drivkrefter som vil ha stor betydning for norsk maritim næring frem mot 2020 forslag til/eksempler på innsatsområder knyttet til drivkreftene (NB! Flere av forslagene vil være viktige for å møte flere av drivkreftene, tabellen angir hovedknytninger) underpunkter for diskusjon når hvert innsatsområde skal konkretiseres og detaljeres i neste fase av Maritim21. Underpunktene er tatt med i denne fasen for å gi leseren en bedre forståelse for hva hvert innsatsområde kan tenkes å inneholde. Definisjonen på et innsatsområde: Et område som norsk maritim næring i samarbeid med myndighetene setter inn fokusert innsats for å sikre Norge en unik posisjon Drivkrefter Innsatsområde Underpunkter innsatsområde Kompetansetilgang Kunnskapsnav og infrastruktur Operativ/praktisk kompetanse Maritime forskningsmessige basismiljø (Maritime hub) Maritime doktorgradsstipendiater (Maritime hub modellen) Forskningsmessig samhandling med næringslivet Internasjonale FUI nettverk Myk og hard kunnskapsmessig infrastruktur (kunnskapssentre, laboratorier, testfasiliteter) Globalisering vs. regionalisering Maritim foretningsutvikling og kommersialisering Global markedsanalyse og -forståelse inkl. fremtidsstudier og strategisk planlegging Effektiv kommersialisering av innovasjon, finansiering/risikokapital og kompetent eierskap Nye samarbeidsformer som muliggjøre nye kommersielle konsepter og tjenester, verdiskaping og innovasjon i nettverk e-maritime Kostnadsoptimale og miljøvennlige forretningsmodeller, transportkjeder og - systemer (ulike transporttyper) Forretningsutvikling knyttet til alternative energikilder og miljøutslipp 2

3 Drivkrefter Innsatsområde Underpunkter innsatsområde Energiknapphet og miljøspørsmål Morgendagens skipsdesign, -utstyr og -produksjon Prototyptesting og demonstratorer skipet som lab Nye skips- og utstyrskonsepter med helhetlig tilnærming Risikobaserte regler Produktutvikling og produksjon i globale verdikjeder Produksjonsprosesser og -effektivisering Fremtidens klimavennlige energiproduksjon Kostnadseffektive systemløsninger i et levetidsperspektiv Alternative energikilder: Sol, vind, brenselsceller, atomkraft og hybridløsninger Alternativer til tungoljedrift: Diesel, LNG, biobrensel, hydrogen, syntetiske brennstoffer Maritime karbonfangst og -lagring og avhending Energieffektivisering Den raskeste veien til kosteffektiv og miljøvennlig transport Organisasjon og strategi inkl. kompetanse, holdinger og kunderelasjoner Energiforbrukere Reiseoptimalisering sjø og land Brenstoffstyring og planlegging (pris, kvalitet, mengde) Sikkerhet i havrommet Ledelse og kompetanse, risikostyring og sikkerhetskultur, inkludert security Integrering, overvåkning og vedlikehold av kritiske systemer Operasjonell beslutningsstøtte Enkelt brukergrensesnitt for utstyr, systemer og skip (design for sikkerhet) Hav- og kystovervåkning og beredskap Ekstremvær 3

4 Drivkrefter Innsatsområde Underpunkter innsatsområde Krevende arktiske og maritime operasjoner Maritime operasjoner i begrenset farvann og på dypt vann (for eksempel ankerhåndtering) Arktisk (kulde, isforhold, ising, mørke, sommertåke, polare lavtrykk, dårlige kart ) - Offshoreaktiviteter og simulering Integrerte operasjoner Unike operasjoner, planlegging, simulatortrening og -verifisering Fjernstyrte operasjoner/støttefartøy (remote technology) Rammebetingelser Maritim politikk og rammebetingelser Tilpasning til internasjonale forhold; globalt og konkurransenøytralt Opprettholdelse av en sterk norsk maritime klynge Politikk som legger til rette for kunnskapsintensiv maritim næring Stimulering av innovasjon og bærekraftig utvikling Målbaserte regelverk som fremmer innovasjon og nytenkning Nye regelverk som plattform for nye forretningsmuligheter 4

5 Fremtidsbilde Fremtidsbildet er bygd opp av Drivkrefter som identifisert under Maritim21 workshop, Mulige utviklingstrekk illustrert vha et Scenariokors Energiknapphet o Økt fokus på alternativ energi o Energihandel Miljøspørsmål o Klimaendringer og ekstremvær o Miljøkrav og -reguleringer Globalisering vs. regionalisering o Sikkerhetspolitikk som driver proteksjonisme og lokalt innhold o Nasjonal og statlig kapitalisme vs. privat kapitalisme o Mer handel innad i Asia o Velferdsutvikling Kompetansetilgang o Mangel på maritim kompetanse globalt o Mangel på operativ maritim kompetanse i Norge Rammebetingelser Høy økonomisk vekst Inter-kontinental verdenshandel øker Få, frivillige utslippskrav Rask introduksjon av økonomiske effektive teknologier Global tilgang på kompetanse Lite regulering (Økonomiske verdier) En heterogen verden Regional økonomisk aktivitet med relativt lav økonomisk vekst takt Tollbarrierer redusere verdenshandelen mer Asiatisk intera-handel Få, frivillige utslippskrav Lokal tilgang på kompetanse A1 A2 Globalisering Raske endringer i økonomien mot høyere grad av tjenestebasert økonomi Reduksjon i material intensitet Introduksjon av rene og effektive teknologier Ambisiøse mål om reduksjoner i klimagassutslipp med tilhørende avgifter Inter-kontinental verdenshandel øker Global tilgang på kompetanse Vekst i politisk styrte, statelige markedsaktører B1 B2 Mye regulering (Miljø verdier) D r i v k r e f t e r Regionalisering Vekt på lokale løsninger for økonmisk, sosial og miljømessig bærekraft Strenge utslippskrav som bestemmes regional/lokalt Medium økonomisk vekst Tollbarrierer redusere verdenshandelen - mer Asiatisk intera-handel Lokal tilgang på kompetanse Vekst i politisk styrte, statelige markedsaktører Energi tilgang Økonomisk utvikling Handels utvikling Miljø spørsmål Kompetanse tilgang Ramme betingelser 5

6 1. Energiknapphet 1.1 Økt fokus på alternativ energi 1.2 Energihandel 2. Miljøspørsmål 2.1 Klimaendringer og ekstremvær 2.2 Miljøkrav og reguleringer Trinnene som vist på duk TRINN 1 - Fremtidsbilde og drivkrefter - 30 minutter Hvilke muligheter og utfordringer kan den norske maritim næringen møte som følge av disse drivkreftene fram mot 2020? Muligheter Utfordringer 3. Globalisering vs. regionalisering 3.1 Sikkerhetspolitikk som driver proteksjonisme og lokalt innhold 3.2 Nasjonal og statlig kapitalisme vs. privat kapitalisme 3.3 Mer handel innad i Asia 3.4 Velferdsutvikling 4. Kompetansetilgang 4.1 Mangel på maritim kompetanse globalt 4.2 Mangel på operativ maritim kompetanse i Norge 5. Rammebetingelser 2.1: Individuelt: Skriv ned 2-4 forslag til innsatsområder på gul lapp basert på TRINN 1 Bruk av eksemplene eller kom med egne forslag. TRINN 2 - Identifisere innsatsområder - 60 minutter 5 minutter 2.2 Hver deltaker presenterer sine forslag og plasserer lappene bak på duken / på tavle 30 min - SNU DUKEN 2.3 Finn felles overskrifter for overlappende forslag 25 min 2.4: Noter de 5-7 viktigste forslagene til venstre i tabellen i TRINN 3 SNU DUKEN TILBAKE Overskrift 1 Asdfas Asdfas Asdfas Asdfas Overskrift 4 Asdfas Asdfas Asdfas Asdfas Overskrift n Bakside på duk Overskrift 2 Overskrift 3 Asdfas Asdfas Asdfas Asdfas Asdfas Asdfas 6

7 TRINN 3 - Rangere Innsatsområder etter kriteriene: 45 minutter Opprettholde og styrke norske suksessområder Styrke den norske maritime næringens internasjonale konkurransesituasjon Styrke samarbeid og dynamikk i næringen, nasjonalt og internasjonalt Koble miljøprofil og forretningsresultater Øke innovasjonstakten Styrke Norge som en attraktiv lokasjon Utnytte Norske naturgitte forhold Styrke det norske maritime kunnskapsnavet Kompetansekrevende Behov for grunnforskning Behov for innovasjon blant næringsaktørene Redusere drivhusgasser og andre miljøutslipp Sikre miljørobust verdiskaping Ivareta bærekraftig utnyttelse av sensitive geografiske områder Andre gode grunner til at innsatsområdet skal velges? Gi karakter til hvert innsatsområe i forhold til hvordan de bygger opp under kriteriene: -, 0, 1, 2, 3 Innsatsområder fra TRINN 2: Forslag til personer som kan bidra i innsatsgruppene Karakter = Hvilken effekt innsatsområdet har på kriteriene 7

8 Workshop Agenda REGISTRERING OG KAFFE INTRODUKSJON - Bakgrunn for Maritim21 - Plan og mål for prosjektet FREMTIDENS UTFORDRINGER OG MULIGHETER - Drivkrefter for fremtiden - Fremtidsbilde GRUPPEARBEID - INNLEDNING - Fordele grupper LUNSJ GRUPPEARBEID - Formulere og rangere innsatsområder 1400 KAFFE OPPSUMMERING 1600 AVSLUTNING 8

9 Deltakerliste Navn Tom Cantero Knut H. Ødegård Tom.H. Svennivig Liv-Nina Myklebost Cathrine Bjune Knut Andresen Joachim Bakke Jan Dahler Nilsson Finn-Arne Rognstad Jan Helge Pile Niels Garmann-Johnsen Kristine Bruun Karl Morten Wik Odd Torstein Mørkve Svein Erik Stryken Hans Jørgen Firing Øistein Dahl Thomas Hoff Cato Bjørkli Jan Capjon Kjetil Sjølie Strand Jørn Prangerød Odd W. Boye Helge Grobæk Marius Imset Terje Pettersen Marit Eggen Martin Ygre Lars S. Hansen Hans Christian Seim Trond Skaufel Frithjof Bettum Jan Hansen Oddbjørn Slinning Svein Sørlie Knut L. Arnesen Christian L'orange Firma Air Products AS Aker Pusnes AS Aker Pusnes AS BI BI Shipping Brunvoll BW Future CDI Global Cleanship Color Line Marine AS Coventure AS DNV DNV DNV Pronavis Felleforbundet Firing Consulting AS Höegh Fleet Services Høgskolen i Vestfoll Høgskolen i Vestfoll HVE I.M Skaugen Maritimt Forum Maritimt Forum SØ Maritimt Forum SØ Maritimt Kompetansesenter Oslofjord, HVE Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Marlev Media Planet Nor Lines Norclub Pon-Cat Scandic American Ltd Teamtec AS Wikborg Rein Wilhelmsen WW Shipping 9

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 En helhetlig maritim forskningsog innovasjonsstrategi Over 400 enkeltpersoner fra mer enn 100 maritime bedrifter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner Dato: 2010-04-14 Forord Den maritime næringen skal innen

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kvalifisering av ny teknologi HØRINGSUTKAST

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kvalifisering av ny teknologi HØRINGSUTKAST En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-15 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd

Evaluering av Regjeringens maritime strategi Stø kurs. Innspill fra MARUT Strategisk Råd Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd Ref. Regjeringens maritime strategi "Stø kurs" fra år 2007 samt rapport i år 2009; "Stø kurs to er etter". Behov

Detaljer

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE 18. 10. 2010 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr 988 215 864, PB 613, N-8508 Narvik Innhold 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110033.10 ISBN 978-82-8232-193-8 ISSN 0803-5113

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart.

Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Et samfunn i endring 2015 Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Color Line AS 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

FORORD. MENON Business Economics

FORORD. MENON Business Economics [Miljøteknologi] Potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter MENON-publikasjon nr. 7 Mai 2009 Av Anne Espelien Gjermund Grimsby Leo A. Grünfeld MENON Business Economics Essendrops

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer