Årsrapport til Miljødirektoratet for 2015 VEGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til Miljødirektoratet for 2015 VEGA"

Transkript

1 Årsrapport til Miljødirektoratet for 2015 VEGA

2 Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by Michael Lima- Charles Bård Norheim Atle Alvestad Document Title: Årsrapport tilmiljødirektoratet for Vega Responsible Party Click here to enter text. Wintershall Norge AS Kanalpiren Hinna Park Laberget 28 P.O. Box 230, 4001 Stavanger Security Classification Internal TAG No. CTR No. External Company Document Number Registration codes Document Number Contract No. System Sub Disc Code Area Project Originator Discipline Document type Sequence VG00 WIN S RA 0001 VG00-WIN-S-RA-0001

3

4 Spesielle uttrykk, definisjoner, akronymer og forkortelser Forkortelse HOCNF GOR OD OSPAR OTS PEMS PLONOR WAG Definisjon Harmonised Offshore Chemical Notification Format, datablad for kjemikaliers innvirkning på det marine miljøet Gas oil ratio Oljedirektoratet Oslo-Paris Convention for the protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic Oseberg Transport System Predictive Emission Monitoring System Pose Little Or No Risk to the marine environment Water alternate gas injection Page 4 of 23

5 Innholdsfortegnelse 1 STATUS FOR FELTET Innledning Feltets status Transport av gass og kondensat PUD og produksjonsstart Brønnstatus... Error! Bookmark not defined. 1.3 Produksjon av olje og gass Aktiviteter i Gjeldende utslippstillatelse Overskridelser av utslippstillatelser/avvik Kjemikalier prioritert for substitusjon Status for nullutslippsarbeidet Brønnstatus FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER Samlet forbruk og utslipp EVALUERING AV KJEMIKALIER Substitusjon av kjemikalier Usikkerhet i kjemikalierapportering BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE STOFF FORBRENNINGSPROSESSER OG UTSLIPP TIL LUFT Forbrenningsprosesser Utslipp ved lagring og lasting av olje Diffuse utslipp og kaldventilering Bruk og utslipp av gassporstoff Utslippsfaktorer UTILSIKTEDE UTSLIPP AVFALL VEDLEGG Page 5 of 23

6 1 STATUS FOR FELTET 1.1 Innledning Denne rapporten er utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs, M-107. Rapporten skal dekke utslipp til sjø og luft, samt håndtering av avfall fra Vega (provinsene Vega Nord, Vega Sentral og Vega Sør) i OBS! Utslipp av rørlednings-kjemikalier og utslipp i forbindelse med produksjon er rapportert i årsrapporten for Gjøa. Kontaktperson hos operatørselskapet: Michael Lima-Charles Myndighetskontakt e-post: 1.2 Feltets status Vega-feltet ligger i nedre del av Nordsjøen i blokk 35/8 og 35/11 og består av tre provinser kalt Vega Nord, Vega Sentral og Vega Sør (tidligere Camilla, Belinda og Fram B). Beliggenhet for Vega-provinsene er nærmere illustrert i figur 1.1. Funnene fordeler seg i lisensene PL248 Vega (Vega Nord og Vega Sentral) og PL090C Vega Sør. Plan for utbygging og drift ble levert til myndighetene 15. desember Feltene inneholder kondensat og gass. De utvinnbare reservene er anslått til 18 milliarder standard kubikkmeter gass og 26 millioner fat kondensat. Vega produserer opp mot Gjøa-installasjonen som prosesserer brønnstrømmen fra Vega. Alt utslipp i forbindelse med produksjon fra feltet skjer fra Gjøaplattformen. Disse utslippene rapporteres i årsrapport for Gjøa-feltet av GDF Suez. Vega Unit (produksjonssamarbeid) ble opprettet og all produksjon behandles som felles med de reguleringer som unitavtalen tilsier for fordeling mellom de underliggende lisenser. Det er i dag ikke produksjon fra PL090C, men lisensen får sin andel av felles produksjon. Eierfordelingen for Vega er gitt i tabellen under. Tabell 1: Rettighetshavere i Vegafeltet Rettighetshavere Eierandel i prosent Wintershall AS 55,62 Petoro AS 28,32 Bayerngas Norge AS 7,3 Idemitsu Petroleum Norge AS 4,38 ENGIE E&P Norge AS 4, Transport av gass og kondensat Brønnstrømmen fra Vega samles i en rørledning som knyttes til Gjøa-installasjonen via et fleksibelt stigerør, se figur 1.2. Gjøa prosesserer brønnstrømmen, og planen for utbygging og drift av Gjøa ble levert til myndighetene samtidig med Vega og Vega Sør-planen. En gassrørledning fra Gjøa-feltet er knyttet til den britiske FLAGS-rørledningen. Vega-gassen transporteres gjennom denne rørledningen fra Gjøa til mottaksanlegget i St. Fergus i Skottland. Page 6 of 23

7 Kondensatet fra Vega og Vega Sør eksporteres via en oljerørledning fra Gjøa til Troll Oljerør II som transporterer oljen og kondensatet til Mongstad-raffineriet. Figur 1.1 Beliggenhet for Vega-provinser 1.4 PUD 1 og produksjonsstart Plan for utbygging og drift ble levert til myndighetene og godkjent Tie-in-avtalen mellom Vega og Gjøa ble signert Tie-in-avtalen mellom Vega og Vega Sør ble signert I november 2010 ble operatøransvaret for Gjøa-feltet overført fra Statoil ASA til GDF Suez. Produksjonen fra Vega startet 2. desember samme år. Operatørskap ble overført fra Statoil AS til Wintershall AS 4. mars Plan for utbygging drift Page 7 of 23

8 Vega Nord Gjøa Vega Sentral Vega Sør Figur 1.2 Plassering av Vega og Gjøa 1.5 Produksjon av olje og gass EEH tabell 1.2 Status Forbruk er ikke relevant for Vega. Produksjonstall for Vega vises i tabell 1.3. EEHtabell. Tabell 1.3 Status produksjon Brutto kondensat [Sm 3 ] Netto kondensat [Sm 3 ] Brutto gass [Sm 3 ] Måned Brutto olje [Sm 3 ] Netto olje [m 3 ] Netto gass [Sm 3 ] Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Vann [m 3 ] Netto NGL [Sm 3 ] Page 8 of 23

9 1.6 Brønnstatus Tabell 1.6 gir en oversikt over brønnstatus pr Tabell 1.6 Brønnstatus 2015 antall brønner i aktivitet på Vega Innretning Gassprodusent Oljeprodusent Vanninjektor Gassinjektor VAG-injektor [1] Observasjon Vega Aktiviteter i 2015 Brønnintervensjonsfartøyet Island Wellserver utførte brønnintervensjonsarbeid på brønn P-13 i mars 2015, hvor en nedihulls kjemikalieinjeksjonsventil ble plugget. Formålet med LWI operasjon i P-13 var å re-etablere primære barriere i brønnen. Samme måned ble det foretatt et bytte av choke modul på brønn Q-14 på grunn av en defekt flerfasemåler, denne jobben ble utført med IMR fartøyet REM Ocean. I oktober ble det utført to jobber med IMR fartøyet Seven Viking: - Pigging av Vega produksjonslinje, først med fire rensepigger før inspeksjonspigg ble sendt - Scale behandling av brønn R-12 på Vega Sør 1.8 Gjeldende utslippstillatelse Det er gitt en samlet utslippstillatelse for Vega og Vega Sør. De gjeldende tillatelsene for Vega-feltet er liste opp i Tabell 1.4. Utslipp knyttet til prosessering og eksport av Vega provinsene er behandlet i utslippstillatelser gjeldende for Gjøa-installasjonen. Tabell 1.4 Utslippstillatelser gjeldende i rapporteringsåret Utslippstillatelse Dato Referanse Tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier Vega Sør /1084 Tillatelse til kvotepliktig utslipp /762 Oppdatert tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier for RFO operasjoner på Vega / Produksjon på Gjøa / Oppdatert tillatelse til boring av 2 pilothull og 6 brønner på Vegafeltet / Boring av 2 pilothull og 6 brønner på Vegafeltet SFT 2009/ VEGA - RFO SFT 2009/ Vedrørende tillatelse til drift av undervannsinstallasjonene på feltet vises det til brev fra Miljødirektoratet vedrørende behov for tillatelse, datert , og Statoils søknad av , (ref. AU-DPN OE TRO-00207). [1] VAG = Vann, Alternerende Gass Page 9 of 23

10 1.9 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik Ikke aktuell for rapporteringsåret Kjemikalier prioritert for substitusjon Tabell 1.5 gir en oversikt over kjemikalier som er prioritert for substitusjon. Substitusjon omtales nærmere i kapittel 5.1. Kjemikalier benyttet i Vega produksjon er i grønn og gul kategori og på grunn av komplekse reservoar forhold og en fin balanse mhp. de kjemiske forhold og avleiringer. Statoil har jobbet fram et kompatibelt og balansert kjemisk system. Wintershall har videreført systemet og har ingen planer for endring. Kjemikaliene benyttet er miljøakseptable. Tabell 1.5 Kjemikalier som er prioritert for substitusjon. Kjemikalie for substitusjon Frist for utfasing Status utfasing FX 2886 Identifisert Kjemikaliet er identifisert pga. Y2 klassifisering KI-3993 Identifisert Kjemikaliet er identifisert pga. Y2 klassifisering Nytt kjemikalie Ikke identifisert Ikke identifisert 1.11 Status for nullutslippsarbeidet Nullutslippsarbeidet tilknyttet produksjonen fra Vega ivaretas av ENGIE E&P Norge AS. Page 10 of 23

11 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING Ikke aktuell for rapporteringsåret Page 11 of 23

12 3 UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN Det har ikke vært utslipp av oljeholdig vann fra brønnintervensjonsaktiviteter på Vega i For utslipp av oljeholdig vann knyttet til prosessering og eksport av gass og kondensat fra Vegaprovinsene vises det til årsrapport for Gjøa Page 12 of 23

13 4 BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER Kjemikalier benyttet til de ulike bruksområder er registrert i Wintershall sitt miljøregnskapsprogram, NEMS Accounter. Data herfra kombinert med opplysninger fra HOCNF, er benyttet til å kalkulære utslipp. 4.1 Samlet forbruk og utslipp Tabell 4.1 viser en oversikt over totalt forbruk og utslipp av kjemikalier for intervensjonsjobbene på Vega og Vega Sør i rapporteringsåret. Tabell 4.1a - Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier - Vega Gruppe Bruksområde Forbruk [tonn] Utslipp [tonn] Injisert [tonn] A Bore- og brønnkjemikalier B Produksjonskjemikalier 16,76 0,00 0,00 C Injeksjonsvannkjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H Kjemikalier fra andre produksjonssteder K Reservoarstyring SUM 16,76 0,00 0,00 Tabell 4.1b - Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Vega Sør Gruppe Bruksområde Forbruk [tonn] Utslipp [tonn] Injisert [tonn] A Bore- og brønnkjemikalier B Produksjonskjemikalier 216,52 0,00 0,00 C Injeksjonsvannkjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H Kjemikalier fra andre produksjonssteder K Reservoarstyring SUM 216,52 0,00 0,00 Page 13 of 23

14 5 EVALUERING AV KJEMIKALIER I tabellen under er kjemikaliene brukt på brønnintervensjonsjobber delt inn i kategori etter komponentene de inneholder. Tabell 5.1a - Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier - Vega Utslipp Kategori Miljødirektoratets fargekategori Mengde brukt [tonn] Mengde sluppet ut [tonn] Vann 200 Grønn 0,0309 0,0000 Stoff på PLONOR listen 201 Grønn 16,7256 0,0000 REACH Annex IV 204 Grønn REACH Annex V 205 Grønn Mangler testdata 0 Svart Stoff som er antatt å være eller er arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige 1.1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul 0,0002 0,0000 Gul underkategori 1 Forventes å biodegradere fullstendig 101 Gul 0,0010 0,0000 Gul underkategori 2 Forventes å biodegradere til stoffer som ikke er miljøfarlige 102 Gul 0,0064 0,0000 Gul underkategori 3 Forventes å biodegradere til stoffer som kan være miljøfarlige 103 Gul Sum 16,7640 0,0000 Under operasjon til Island Wellserver ble det kun benyttet kjemikalier i grønn og gul kategori. Av disse var >99% i grønnkategori. Det var ikke direkte utslipp fra operasjonen, men kjemikalier blir tilbakeført til Gjøa plattformen. Kjemikalier i grønn og gul kategori er ansett som miljøakseptable, og ut i fra operasjonen, mengder, typer av kjemikalier er det ikke foretatt noe videre evaluering, men risiko for skade til miljø er ansett som svært lav. Under operasjonen til Seven Viking var det ikke noe utslipp til sjø. Kjemikalier ble tilbake produsert til Gjøa plattformen, samlet og sendt tilbake til land for destruksjon. Dette var gjort for å ikke forstyrre prosessene på Gjøa. Kjemikalier benyttet var for det meste i de miljøakseptable kategoriene grønn (60%) og gul (39,8%). Det ble benyttet <0,0001% av et kjemikalie i svart miljøfarlig kategori. Dette stammer fra et komponent i dieselen benyttet. Imidlertid var det ingen utslipp til sjø av kjemikalier i svart kategori. Page 14 of 23

15 Kjemikaliene benyttet til operasjonen utgjør en svært lav miljørisiko. Tabell 5.1b - Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Vega Sør Utslipp Kategori Miljødirektoratets fargekategori Mengde brukt [tonn] Mengde sluppet ut [tonn] Vann 200 Grønn 52,2804 0,0000 Stoff på PLONOR listen 201 Grønn 77,9132 0,0000 REACH Annex IV 204 Grønn REACH Annex V 205 Grønn Mangler testdata 0 Svart 0,0009 0,0000 Stoff som er antatt å være eller er arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige 1.1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul 86,3178 0,0000 Gul underkategori 1 Forventes å biodegradere fullstendig 101 Gul Gul underkategori 2 Forventes å biodegradere til stoffer som ikke er miljøfarlige 102 Gul 0,0078 0,0000 Gul underkategori 3 Forventes å biodegradere til stoffer som kan være miljøfarlige 103 Gul Sum 216,5200 0, Substitusjon av kjemikalier Klassifiseringen av kjemikalier, og stoff i kjemikaliene er gjort i henhold til gjeldende forskrifter og dokumentert i datasystemet NEMS Chemicals. I NEMS Chemicals finnes HOCNF-datablad for de enkelte kjemikalier der komponentene er klassifisert ut fra følgende egenskaper: Bionedbrytbarhet Bioakkumulering Akutt giftighet Kombinasjoner av punktene over Basert på stoffenes iboende egenskaper er de gruppert som følger: Svarte: Kjemikalier som det kun unntaksvis gis utslippstillatelse for (gruppe 1-4) Røde: Kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon (gruppe 5-8) Page 15 of 23

16 Gule: Kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper Grønne: PLONOR-kjemikalier, REACH Annex IV, REACH Annex V og vann Kjemikalier som benyttes innenfor Aktivitetsforskriftens rammer er klassifisert i henhold til HOCNF og vurderes for substitusjon etter iboende fare og risiko ved bruk. Kjemikalier som har svart, rød, gul Y3 og/eller gul Y2 klassifisering identifiseres og inngår i Wintershall sine substitusjonsplaner. Bruk av slike produkter kan forsvares i tilfeller der utslipp til sjø er lite, produktet er kritisk for drift eller integritet til et anlegg, og/eller at det ut fra en helhetlig vurdering av et anlegg ser at det er en netto miljøgevinst ved å ta i bruk disse kjemikaliene. Wintershall vurderer kontinuerlig behovet for de enkelte kjemikaliene og muligheten for substitusjon. Wintershall vil særlig prioritere substitusjonskandidater som følger vannstrømmen til sjø og kjemikalier med potensielle bioakkumulerende egenskaper. En risikobasert tilnærming i de helhetlige HMS-vurderingene ligger til grunn for endelig valg av kjemikalier sett i lys av det faktiske behovet som kjemikaliene skal dekke. Rutiner for oppdatering av HOCNF-dokumentasjon i NEMS Chemicals sørger for at alle HOCNF-datablad oppdateres hvert tredje år. Miljøegenskaper for kjemikalier (inklusive gul og grønn klasse) blir dermed vurdert minimum hvert tredje år. Rød og svart klassifiserte kjemikalier risikovurderes årlig. Det er ikke vurdert substitusjon på isolerte intervensjons eller «scale squeeze» type jobber, for disse har lav frekvens, benytter kjemikalier i lavt volum, og stort sett i grønn og gul miljøklasser og er ansett som miljøakseptabelt. Det følges intern rutiner for å unngå bruk og utslipp av kjemikalier i svart, rødt, gul Y3 kjemikalier. For Vega produksjonskjemikaliene, har det vært benyttet et kjemikaliesystem som er finbalansert iht. å unngå problemer med avleiringer, kompatibilitet og som ikke forstyrre driften på Gjøa. Disse kjemikaliene fungere bra og Wintershall har ingen endringsplaner. Det finnes 2 produkter som er klassifisert gul Y2 dvs. at nedbryting tar lengre en 28 dager, og komponenter vil ikke brytes helt ned i det marine miljø, men danner stabile datterprodukter. Disse er vurdert til å ikke være til skade for miljø. Se tabell for egenskaper til Vega produksjonskjemikalier, og det vises videre til årsrapport for Gjøa angående forbruk, utslipp. Tabell 5.2 Vega produksjonskjemikalier Page 16 of 23

17 Kjemikaliet Leverandør Miljøklass. MEG Champion Green FX 2886 Nalco Yellow Y2 Gastreat K157 Champion Yellow KI-3993 MI-Schlumberger Yellow Y2 SCW85649 Baker Hughes Yellow Y1 Citric Acid 50% Champion Green Sodium Hydroxide 30% Champion Yellow Castrol Brayco Micronic SV/B Castrol Yellow Y1 5.2 Usikkerhet i kjemikalierapportering Usikkerheten relatert til de totale mengdene av kjemikalier som overføres mellom base og båt, båt og offshoreinstallasjon, samt målenøyaktighet på faste lagertanker utgjør ± 3 %. Den største usikkerheten til kjemikalierapporteringen er knyttet til HOCNF hvor to forhold ble identifisert. Kjemiske produkter rapporteres på komponentnivå og HOCNF er kilden til disse data der produktenes sammensetning oppgis i intervaller. Rapporterte mengder beregnes ut fra intervallenes gjennomsnitt, mens faktisk innhold i produktene kan være forskjellig fra midten i intervallet. Dette er et resultat av organiseringen av miljødokumentasjonen, og operatør kan ikke påvirke dette usikkerhetsmomentet i henhold til dagens regelverk. Komponenter blir i enkelte tilfeller oppgitt med vanninnhold i HOCNF, noe som medførte overestimering av aktiv kjemikaliemengde i forhold til vann når totalforbruket ble rapportert Mengdeusikkerheten for komponentdata i HOCNF settes til ± 10 %. Tabell 5.3 Total usikkerhet for kjemikalier rapportering. Usikkerhetselement ± % Komponent % fordeling i HOCNF databasen ± 10 % Vannmengdemåling ± 0,5 % Overføring mellom base-båt-offshore ± 3 % Total usikkerhet estimert for olje-i-vann ± 10.5 % ( (x 2 )+(x 2 )) Page 17 of 23

18 6 BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE STOFF Det svarte komponent som er benyttet for brønnintervensjons jobb på Vega Sør stammer fra grønt fargestoff i dieselen. Miljøegenskapene til stoffet er ikke dokumenter gjennom OSPAR marine tester og får dermed svart kategori pga. manglende test data. Innholdet i dieselen er svært lavt <0, 1%. Det er ikke registrert miljøfarlig forbindelser i stoffene benyttet for intervensjonsjobbene. Page 18 of 23

19 7 FORBRENNINGSPROSESSER OG UTSLIPP TIL LUFT For utslipp til luft knyttet til prosessering og eksport av gass og kondensat fra Vega-provinsene vises det til årsrapport for Gjøa. Mindre utslipp til luft knyttet til fartøyene Island Wellserver & Seven Viking er omtalt under. 6.1 Forbrenningsprosesser EEH tabeller 7.1.a vises det til årsrapport for Gjøa. Tabell 7.1b og 7.1.c gir en oversikt over utslipp til luft fra flyttbare innretninger. Faktorene som er benyttet i beregning av utslipp til luft ved forbrenning i motor er oppgitt i tabell 7.2. Alle faktorer som er benyttet er i henhold Norsk Olje og Gass veileder 044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering. Tetthet som er benyttet på diesel er 0,855 tonn/m 3. Tabell 7.1b - Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser på Island Wellserver - Vega Kilde Fakkel Turbiner (DLE) Turbiner (SAC) Mengde flytende brennstoff tonn Mengde brenngass Sm 3 CO2 tonn NOx tonn nmvoc tonn CH4 tonn SOx tonn PCB kg PAH kg Dioksiner kg Fallout olje ved brønntest Motorer ,47 0,60 0,00 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,00 Fyrte kjeler Brønntest Andre kilder Sum alle kilder ,47 0,60 0,00 0,12 0,0 0,00 0, ,00 Tabell 7.1c - Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser på Seven Viking Vega Sør Kilde Fakkel Turbiner (DLE) Turbiner (SAC) Mengde flytende brennstoff tonn Mengde brenngass Sm 3 CO2 tonn NOx tonn nm-voc tonn CH4 tonn SOx tonn PCB kg PAH kg Dioksiner kg Fallout olje ved brønntest tonn Motorer ,76 0,20 0,00 0,04 0,00 0,00 0, ,00 Fyrte kjeler Brønntest Andre kilder Sum alle kilder ,76 0,20 0,00 0,04 0,00 0,00 0, ,00 Page 19 of 23

20 6.2 Utslipp ved lagring og lasting av olje Ikke aktuell for Vega i 2015, EEH tabell nr. 7.2 er ikke aktuell for Vega. 6.3 Diffuse utslipp og kaldventileringikke aktuell for Vega i 2015, EEH tabell nr. 7.3 er ikke aktuell for Vega. Ikke aktuell for Vega i 2015, EEH tabell nr. 7.3 er ikke aktuell for Vega. 6.4 Bruk og utslipp av gassporstoff Ikke aktuell for Vega i 2015, EEH tabell, 7.4 er ikke aktuell for Vega. 6.5 Utslippsfaktorer Tabell 7.2 Oversikt over utslippsfaktorer benyttet ved beregning av utslipp til luft Kilde CO 2 Utslippsfaktor NO X Utslippsfaktor nmvoc utslippsfaktor CH 4 Utslippsfaktor Motor - 3,17 tonn/tonn 0,07 0,005 diesel tonn/tonn tonn/tonn SOx Utslippsfaktor 0, tonn/tonn Page 20 of 23

21 8 UTILSIKTEDE UTSLIPP Det var ikke rapportert inn utilsiktede utslipp i forbindelse med brønnintervensjonsjobbene utført i Page 21 of 23

22 9 AVFALL Det refereres til Årsrapport for Gjøa 2015 for et oversikt over avfall fra Vega produksjon. Page 22 of 23

23 10 VEDLEGG Tabell 10.2a: ISLAND WELLSERVER / B - Produksjonskjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe. Handelsnavn Funksjon Forbruk [tonn] Utslipp [tonn] Injisert [tonn] Miljødirektoratets kategori MONOETHYLENE GLYCOL (MEG) 100% 07 - Hydrathemmer 16,70 0,00 0,00 Grønn OCEANIC HW 443 R v Hydraulikkvæske (inkl. BOP-væske) 0,06 0,00 0,00 Gul Sum 16,76 0,00 0,00 Tabell 10.2a: SEVEN VIKING / B - Produksjonskjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe. Handelsnavn Funksjon Forbruk [tonn] Utslipp [tonn] Injisert [tonn] Miljødirektoratets kategori MONOETHYLENE GLYCOL (MEG) 100% 07 - Hydrathemmer 66,78 0,00 0,00 Grønn Sodium Chloride Brine 37 - Andre 49,73 0,00 0,00 Grønn Statoil Marine Gassolje Avgiftsfri 37 - Andre 85,85 0,00 0,00 Svart SD Avleiringsoppløser 14,16 0,00 0,00 Gul Sum 216,52 0,00 0,00 Page 23 of 23

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 VEGA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 VEGA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 VEGA Vega Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 14.03.2016 Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 - Vega Wintershall

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Innhold STATUS 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet:... 7 1.4 Overskridelser på feltet... 8 1.5 Status nullutslippsarbeidet... 8 1.6 Kjemikalier

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Årsrapport Utslipp fra Hymefeltet

Årsrapport Utslipp fra Hymefeltet Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-02-23 Page 1 of 9 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-02-23 Page 2 of 9 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Skuld årsrapport 2015

Skuld årsrapport 2015 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 21 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 21 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje

Detaljer

Årsrapport 2015 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00007

Årsrapport 2015 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00007 Årsrapport 2015 til Miljødirektoratet for Tune Gradering: Open Side 1 av 13 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Snøhvitfelt AU-SNO-00022

Årsrapportering til Miljødirektoratet Snøhvitfelt AU-SNO-00022 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 18 Innhold 1. Feltets status... 5 1.1 Oversikt over feltet... 6 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser over

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011

Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011 Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 22 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato:

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport 2013 Utslipp fra Yttergryta AU-DPN ON ASG-00182

Årsrapport 2013 Utslipp fra Yttergryta AU-DPN ON ASG-00182 fra Yttergryta Classification: Oen Status: Final Exiry date: 2015-01-18 Page 1 of 9 Classification: Oen Status: Final Exiry date: 2015-01-18 Page 2 of 9 fra Yttergryta Innledning Denne raorten er utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) fra Ormen Lange Landanlegget 2010 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2011 srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport 2010 Vale AU-EPN ONS MAS-00674

Årsrapport 2010 Vale AU-EPN ONS MAS-00674 Årsrapport 2010 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Vega 2014 AU-TRO-00019

Årsrapport til Miljødirektoratet - Vega 2014 AU-TRO-00019 Årsrapport til Miljødirektoratet - Vega 214 AU-TRO-19 Årsrapport til Miljødirektoratet - Vega 214 AU-TRO-19 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Feltets status... 6 1.1.1 Transport av gass og kondensat... 7

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 7 Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 2 av 7 I henhold til OLF dokument Veiledning til vedlegg til opplysningspliktforskriften inneholder

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 GENERELT... 4 EIERANDELER... 6 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 BRØNNSTATUS... 6 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112 Årsrapport 2011 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Eierandeler... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4 etterlevelse av utslippstillatelse... 7 1.5 Status for nullutslippsarbeidet... 7 1.6 Brønnstatus...

Detaljer

Årsrapport Tune 2014 AU-TUNE-00003

Årsrapport Tune 2014 AU-TUNE-00003 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Utslippsrapport Draupner 2012

Utslippsrapport Draupner 2012 1 av 9 srapport Draupner 2012 Innhold 2 av 9 1 Status... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Transportmengder... 4 2 fra boring... 5 3 av olje... 5 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 5 5 Evaluering av kjemikalier...

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Urd årsrapport 2014 AU-URD-00001

Urd årsrapport 2014 AU-URD-00001 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 31 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Oppfølging av utslippstillatelser for Norne hovedfelt

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2012 Utslipp fra Morvin

Årsrapport 2012 Utslipp fra Morvin Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 18 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 2 av 18 Innhold Innledning... 4 1 Generelt... 4 1.1 Feltets status... 4 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport Hammerfest LNG 2011

Årsrapport Hammerfest LNG 2011 Årsrapport Hammerfest LNG 2011 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 6 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-HLNG-00004

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-HLNG-00004 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-12-10 Page 1 of 8 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-12-10 Page 2 of 8 1. Feltets status 1.1 Generelt Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Tordisfeltet

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Tordisfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 1 av 33 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 2 av 33 Innledning Rapporten omfatter utslipp til sjø og luft, samt håndtering

Detaljer

Martin Linge boring 2013

Martin Linge boring 2013 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelse... 6 1.5. Kjemikalier

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Vigdis

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Vigdis Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 1 av 38 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 2 av 38 Innhold 1 Status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Fakta om Vigdis... 5 1.3

Detaljer

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2010 Forbruk og utslipp på Gjøafeltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status... 6 1.1

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO TUNE Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 3 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Urd... 9

Detaljer

Årsrapport Fram 2010 AU-DPN OE TRO-00003

Årsrapport Fram 2010 AU-DPN OE TRO-00003 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 9 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 10 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 10 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Snøhvit AU-SNO Classification: Internal Status: Final Expiry date: Page 1 of 23

Årsrapportering til Miljødirektoratet Snøhvit AU-SNO Classification: Internal Status: Final Expiry date: Page 1 of 23 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-11-10 Page 1 of 23 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-11-10 Page 2 of 23 Innhold 1. Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5

Detaljer

Årsrapport Vega Sør 2010 AU-DPN OE TRO-00002

Årsrapport Vega Sør 2010 AU-DPN OE TRO-00002 Årsrapport Vega Sør 2010 AU-DPN OE TRO-00002 Innhold 1 STATUS... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Status produksjon... 8 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet:... 9 1.4 Overskridelser på feltet... 9

Detaljer

Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00012

Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00012 Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune Gradering: Open Side 1 av 6 Årsrapport 2016 for Tune Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet Sygna AU-SF-00037

Årsrapport til Miljødirektoratet Sygna AU-SF-00037 Security Classification: Open Page 1 of 14 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 - Sygna Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt Utløpsdato: Status

Detaljer

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME Årsrapport Til Klima- og forurensningsdirektoratet 2012 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg A/S Norske Shell. Årsrapportering til KLIF

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg A/S Norske Shell. Årsrapportering til KLIF fra Nyhamna Landanlegg 2012 A/S Norske Shell Årsrapporting til KLIF Side 1 av 5 A/S Norske Shell 01.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 4 1.1 FELTETS STATUS... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT... 5 2.1 UTSLIPP

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet Statfjord Øst AU-SF-00004

Årsrapport til Miljødirektoratet Statfjord Øst AU-SF-00004 Security Classification: Internal - Status: Final Page 11 of 2423 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt Utløpsdato:

Detaljer

Fram Årsrapport 2013 til Miljødirektoratet AU-DPN OE TRO-00251

Fram Årsrapport 2013 til Miljødirektoratet AU-DPN OE TRO-00251 Fram Årsrapport 2013 til Miljødirektoratet Security Classification: Internal - Status: Draft Page 1 of 16 Tittel: Fram Årsrapport 2013 til Miljødirektoratet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering:

Detaljer

Årsrapport 2014 Draupner

Årsrapport 2014 Draupner Årsrapport 2014 Draupner Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 12 Tittel: Årsrapport 2014 Draupner Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt

Detaljer

Utslippsrapport for 2015

Utslippsrapport for 2015 Utslippsrapport for 2015 15. mars 2016 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL OG USIKKERHET

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6604/5 Balderbrå Wintershall Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/8-5, Tune Statfjord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer