Produktinformasjon Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktinformasjon Norge"

Transkript

1 Produktinformasjon Norge Byggisolering Norge December

2 Innhold Isolering gir store miljøvinster... 3 Materialadministrasjon... 4 Miljø... 6 Standard for mineralullprodukter... 8 PAROC produktnavn Hvorfor velge Paroc steinull? Byggisolasjon Bjelkelag Vegger Brannisolasjon Gulv Øvrige produkter Grunn Byggprodukter og tillbehør Fester Håndteringssystemer Grunn Membran Tetteremser Register

3 Isolering gir store miljøvinster Paroc Group er en av Europas ledende produsenter av isolasjon. Under en rekke år har det vært en av våre hovedoppgaver å spre kunnskap om isolasjon til huseiere og profesjonelle. Å redusere energiforbruket og senke energikostnadene handler til dels om å få huset til å beholde den varmen som tilføres, og dels om å tilføre varme på en smart måte. Energiklokt hus Et Energiklokt hus ivaretar og beholder tilført varme så effektivt som mulig. Samtidig bruker det miljøvennlige energikilder. Her finnes det penger å spare. Jo mindre energi huset forbuker, jo lavere blir oppvarmingskostnadene. Bruker man i tillegg andre energikilder enn som f.eks. olje og strøm, blir det enda billigere. Men den kanskje viktigste anledningen for å satse på å bygge energiklokt, er det felles ansvaret vi har har for å få bremset klimaforandringene som begynner å bli ubehaglige synlige. Samtidig som man sparer penger og gjør en langsiktig innsats for miljøet. Vårt hovedbudskap med energiklokt hus bygger på å gjøre energieffektiviserende tiltak i rett rekkefølge, og sammenfattes med rubrikken nedenfor. ENERGIKLOKT HUS + isoler og behold den varmen du tilfører + gjør enklere energibesparende tiltak + velg deretter energikilde + bruk beregningshjelp og praktiske råd = redusert energiforbruk = redusert klimaforandring REWOOL, Ecoprim og Frigolit er registrerte varemerker av Paroc AB. 3

4 MA Materialadministrasjon Materialadministrasjon (MA) er navnet på teknikken som brukes for å organisere, planlegge og styre materialflyten fra produsenten til sluttbrukeren. Det handler om samarbeid mellom aktørene i byggebransjen for å få riktig materiale til riktig konstruksjon, rasjonell materialhåndtering og smidig administrasjon. MA på en byggarbeidsplass er for eksempel lossing, tildekking/avdekking, intern transport, spill og svinn. Også arbeidet med bestillinger, overvåking av leveransene, kontroll, planlegging og fakturahåndtering inngår i begrepet MA. Materialhåndtering på byggarbeidsplass. Samlasting I tillegg til isolasjonsprodukter i lett og tung steinull inneholder produktutvalget vårt også mange andre viktige byggprodukter. Samlasting av disse produktene med det øvrige sortimentet senker kostnadene på arbeidsplassen og forenkler administrasjonen. Carina Svitzer gir deg raskt beskjed om når du kan få leveransen. Paroc din samarbeidspartner i byggeprocessen Ved å samarbeide med kunder og andre aktører i bransjen bidrar vi til å senke kostnadene i hele byggeprosessen. Det brede produktprogrammet vårt, rimelige pakninger, god emballasje og anvisninger om mer effektive arbeidsmetoder er konkrete resultater av vårt felles utviklingsarbeid. Vi vil gjerne dele våre kunnskaper med deg. Ta kontakt med oss tidlig i byggeprosessen. Jo tidligere, desto bedre muligheter har vi til å hjelpe deg med å senke kostnadene på bygningen din. Leveringstidspunkt Som leveringstidspunkt angis vanligvis en bestemt uke eller senest en bestemt dag. Du kan også få leveransen på en angitt dag eller til og med på et spesielt klokkeslett. Varsling per telefon Når du bestiller varer hos oss, kan du få telefonvarsling dagen før leveransen eller varsling om ankomst bare noen timer før leveransen. Leveringsinformasjon Via våre forhandlere får du raskt vite når bestillingen din kan leveres og hvilken leveringstid et bestemt produkt har. Paroc Team Norge 4

5 EMBALLASJE/HÅNDTERING Lett steinull Heldekkende emballasje Parocs lette steinullplater pakkes inn i heldekkende emballasje. Den heldekkende emballasjen hindrer at det trenger smuss inn i ullen og gir god beskyttelse mot regn og snø. Emballasjen har gripeflik, som gjør den lett å håndtere. Heldekkende emballasje E-pack E-pack har heldekkende emballasje på trepall. Emballasjen er beregnet på innendørslagring, men uåpened tåler utendørslagring i opptil fire uker. På lageret hos byggvarehandleren kan kundene forsyne seg selv rett fra E-pack. Mengden av emballasjeplast er redusert til det minimale. (lengde x bredde) ca x 1200 mm (høyde) ca mm Innhold: Antall pakker Håndteringsutstyr: Gaffeltruck Løftelem Hvis du har behov for det, kan du snakke med forhandleren vår og bestille bil med løftelem for lossing av E-pack hvis ikke byggeplassen har lastemaskin eller annet tilgjengelig løfteutstyr. E-pack Tung steinull Plater på pall De tunge steinullplatene våre leveres i pakker på pall eller som løse plater på pall. Plater på pall 5

6 MILJØ Spar strøm Det gir store miljøgevinster å varmeisolere huset med Paroc steinull år etter år. Årsaken er at den energisparingen som oppnås, er over 100 ganger større enn den energimengden som forbrukes i forbindelse med produksjonen. Flere av de alvorligste truslene mot miljøet f.eks. drivhuseffekten og sur nedbør kan koples direkte til akkurat boligoppvarming. Ved å ha godt isolerte hus minsker behovet for å produsere strøm. Til tross for den store miljøgevinsten produktene våre bidrar med, arbeider vi hardt for å tilpasse virksomheten slik at vi gradvis kan redusere våre egne miljøutslipp. Målet er å halvere miljøbelastningen i løpet av 10 år. Miljønytten ved å bruke Paroc isolasjon er over 100 ganger større enn den miljøbelastningen som forårsakes av produksjon og distribusjon av tilsvarende isolasjon. Miljøbelastning Miljøarbeidet Paroc Byggisolering Sverige har egen miljøorganisasjon. Den virker som pådriver i miljøspørsmålene med bakgrunn i bedriftens miljøpolitikk. Miljøarbeidet ledes av et miljøutvalg som består av medarbeidere fra hele Paroc AB. Utvalget setter hvert år opp en miljøplan og påser også at miljømålene nås. Dette er en del av det miljøledelsessystemet som vi innførte i 2001, og som er i samsvar med ISO Miljønytte Miljøinvesteringer I den siste halvparten av 90-tallet og fram til 2004 investerte vi over 55 millioner kroner i forskjellige miljøforbedrende tiltak. Vi har forbedret miljøet i fabrikkene våre, men også satt i verk tiltak for gjenvinning/gjenbruk av spill i produksjonen vår og ute på arbeidsplassene. I de nærmeste årene skal vi følge opp med nye investeringer på 10 millioner kroner og 25 millioner i effektiviseringstiltak for å forbedre materialutnyttelsen og redusere energiforbruket. Gjenvinningsbriketter. Råvare basert på bl.a. produksjonsspill. Inneholder bl.a. oppmalte steinullplater. 6

7 MILJØ/ANBEFALINGER OG INFORMASJON REWOOL REWOOL-konseptet omfatter løsullprodukter av spill som delvis oppstår ved fabrikkene våre og delvis på byggeplassene. Så sant isolasjonsspillet oppfyller visse kvalitetskrav, er materialet typegodkjent med spesifikasjoner som er helt på høyde med den vanlige løsullen vår. Som ett ledd i Parocs egen miljø- og kretsløpstenkning har vi utviklet REWOOL-systemet for gjenvinning av steinullspill. I tillegg til at vi benytter spillet fra tilvirkningen av lette plater ved fabrikkene våre, tar vi også hånd om spill fra trehusproduksjon og byggeplasser. Dette gjøres om til løsull som siden kan brukes ved isolering av f.eks. bjelkelaget på loftet. For å lette oppsamling og håndtering har vi utviklet en sekkeholder med plastsekk. Riveutstyr som omvandler mineralullspill til ny løsull. Forhandlerparmen Vi anser det også som en svært viktig oppgave å spre kunnskap om både den økonomiske og miljømessige nytten ved å ha godt isolerte hus. I vår Forhandlerparm gir vi anbefalinger om hvordan man på beste måte sparer energi via bygningstekniske tiltak og samtidig fjerner faren for eventuelle fuktskader. Anbefalingene bygger dels på vår egen lange erfaring og dels på samarbeidet med forskere, byggebransjen, konsulenter osv. i forskjellige prosjekter. Byggvaredeklarasjoner Alle våre steinullsprodukter er utstyrt med byggvaredeklarasjoner og følger de anvisningene som er utarbeidet av representanter for byggebransjen og Byggsektorns Kretsloppsråd (et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene i Sverige for å styrke miljøarbeidet i byggenæringen). Deklarasjonene dokumenterer råvarer, miljøopplysninger om produksjon, gjenvinning, gjenbruk osv. og behandler hele livssyklusen. Eksempel på piktogram for lette plater. Arbeidsmiljø Brosjyren Arbeid riktig med mineralull fra vår bransjeorganisasjon Swedisol gir anvisninger om håndtering av steinull. På emballasjen vår er det piktogrammer med anbefalinger om håndtering før, under og etter montering av produktene. 7

8 STANDARD Standard for mineralullprodukter Under er det en kort veiledning om produktegenskaper og koder i henhold til den europeiske standarden EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av mineralull (MW). Bakgrunn For å lette handelen mellom de europeiske nasjonene er det utviklet felles standarder for en rekke varer som kan tenkes å passere grensene, blant annet mineralull. Ifølge europastandarden er mineralull et produkt som kan brukes som varmeisolasjon i bygninger. Det finnes andre mineralullstandarder for teknisk isolering og en spesiell standard for isolering med løsull. Standarden trådte i kraft 1. mars og må brukes for alle mineralullprodukter som er tilvirket etter 1. mars Standarden forteller hvordan produsenter av mineralull skal teste, kontrollere og beskrive produktene sine. Den handler bare om produktene og ikke om egenskapene til de bygningsdelene der produktene kan monteres. Etiketten beskriver produktets egenskaper Europastandarden krever at produsenten deklarerer flere typer produktegenskaper på etiketten eller på emballasjen. Det er imidlertid frivillig å deklarere noen egenskaper. Obligatorisk etikettinformasjon Produktnavn, produsent og annen identifikasjon. Produktet skal ha et navn eller en betegnelse slik at det kan skilles fra andre produkter. Dessuten skal etiketten inneholde opplys- ninger om hvem som er produsent, samt informasjon som gjør det mulig å bestemme produksjonstidspunkt og -sted. Nominell tykkelse, lengde og bredde Ordet nominell betyr at produktet har de målene som produsenten har oppgitt. I den følgende teksten angis de kravene som stilles til de nominelle verdiene. Ytterlag Produsenten skal angi om produktet har et ytterlag. Et eksempel på ytterlag er vindbeskyttende papir. Innhold i pakken Her menes antall plater eller ruller i pakken og hvor mange kvadratmeter isolasjonen dekker. Deklarert varmekonduktivitet λ D Produsenten skal deklarere varmekonduktiviteten når det er mulig, og det er stort sett alltid mulig for mineralullprodukter. λ D deklareres i trinn på 0,001 W/(m K). Verdiene gjelder tørr mineralull ved en gjennomsnittstemperatur på +10 C. Deklarert varmemotstand R D Produsenten skal alltid deklarere isolasjonsproduktets varmemotstand. R D beregnes som varmekonduktivitet, λ D, dividert på isolasjonens nominelle tykkelse i meter og avrundes nedover i trinn på 0,05 m 2 K/W. På neste side vises en tabell for R D i forhold til λ D for vanlige tykkelser. 8

9 STANDARD Deklarert varmekonduktivitet λ D Tykkelse 0,034 0,036 0,037 0,039 0, , , ,85 0,80 0,75 0, ,00 0,95 0, ,05 1, ,30 1,25 1,20 1, ,45 1,35 1,35 1,25 1, ,60 1, ,05 1,90 1,85 1, ,35 2,20 2,15 2,05 1, ,40 2, ,75 2,60 2, ,90 2,75 2,70 2,55 2, ,95 2, ,50 3,30 3,20 3,05 2, ,60 3, ,85 3, ,25 4,00 3, ,40 4,15 4,05 3,80 3, ,40 4, ,00 4,70 4,55 4,35 4, ,00 4,85 4,60 4, ,70 5,40 5, ,85 5,55 5,40 5,10 4, ,10 5, ,05 6,65 6, ,60 7,20 7, ,30 7,75 7, ,80 8,30 8, Europeisk standardnummer EN EN er nummeret på den produktstandarden som gjelder for fabrikkfremstilt mineralull for bygninger. EN for europanorm (= europastandard). Hvis det står EN på etiketten, betyr det at produsenten deklarerer at produktet oppfyller visse grunnleggende krav selv om egenskapene ikke nevnes på etiketten. Tykkelsestoleranse T1 T7 Toleransen gjelder avviket fra isolasjonens nominelle tykkelse. Dette angis med en klasse ifølge nedenstående tabell. Forskjellige konstruksjoner stiller ulike krav til tykkelsestoleransen. Verdiene under gjelder de aktuelle klassene for steinull. Klasse Toleranse T2-5 % eller -5 mm a) +15 % eller +15 mm b) T3-3 % eller -3 mm a) +10 % eller +10 mm b) T4-3 % eller -3 mm a) +5 % eller +5 mm b) T5-1 % eller -1 mm a) +3 mm a) Det som gir den største numeriske toleransen. b) Det som gir den minste numeriske toleransen. Frivillig etikettinformasjon Mer detaljert informasjon om disse egenskapene fremgår av brosjyren Slik tolker du mineralulletiketten fra Swedisol (19. april 2002). Dimensjonsstabilitet ved økt temperatur DS(T+) Brann, Euroklasse A1, A2, B, C, D, E eller F Euroklassen gjelder produktets brannegenskaper. Klasse A1 har de strengeste kravene. Klasse F betyr at produktet brenner lett, eller at brannegenskapene ikke er bestemt. Mineralull uten ytterlag brenner vanligvis ikke og oppfyller kravene til klasse A1 eller A2. Hvis derimot mineralullen er belagt med et ytterlag, får brannegenskapene til dette laget stor betydning for klassifiseringen av produktet. Mineralull som er belagt med vanlig vindbeskyttende papir, havner ofte i klasse F. Euroklasse Eksempel A1 Mineralull A2 Mineralull, gipsplate B Malt gipsplate C Gipsplate med papirtapet D Vanlig tre E F Papirbelagt mineralull Materialbetegnelse MW MW står for de engelske ordene mineral wool, som betyr mineralull, og omfatter både glassull og steinull. Dimensjonsstabilitet ved økt temperatur og fuktighet DS(TH) Trykkfasthet CS Skjærfasthet ved bøyning vinkelrett på de store overflatene TR1 til TR700 Punktlast PL(5)50, PL(5)100, PL(5)150 osv. Korttidsvannabsorpsjon WS Langtidsvannabsorpsjon WL(P) Dampdiffusjon MU eller Z Dynamisk stivhet SD1, SD2, SD3 osv. Sammentrykkbarhet CP2, CP3, CP4 eller CP5 Kompresjonskrymping (CC(i 1 /i 2 /y) σ c Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient AP0,05 til AP1,00 Veid lydabsorpsjonskoeffisient AW0,05 til AW1,00 Luftstrømningsmotstand AF1, AF2, AF3 osv. 9

10 PRODUKTNAVN PAROC produktnavn System basert på bruksområde og egenskaper /funksjon BL Blowing CE Constructive CO Concrete Construction FA Facade FP Fire Protection GR Ground/Cellar Wall GW Glass Wool Løsull Konstruktiv Betongelement Fasade Brannisolasjon Fundamentering/kjellervegg Glassull NR RO SE SH SS UN WA Noise reduction Roof Sandwich Element Shattered Step Sound Universal Wall Støyreduksjon Tak med liten helling Sandwichelement Finfordelt steinull Trinnlyd Lett isolasjon Vegg Utføring B Board * L Lamella M Mat S Slab/Batt * Board * Lamell Matte Plate * T U V X Y Shredded Fall Outlet Leg Stripe Granulert Fall Kil Stav Remse * Grense mellom plate og board plate board Tak- og fasadeprodukter > 30 mm 30 mm Egenskaper Løpende Basert på deklarert Basert på kompresjon Basert på luftgjennomtrengelighetsmotstand nummerering varmekonduktivitet (λ D -verdi) ved 10 % sammentrykking F.eks. brann-/fasadeplater F.eks. lett isolasjon F.eks. grunn/takplater F.eks. murplater/vestkystplater Tillegg (kan kombineres) a f g j k alu covered fire classed covering grooved joint slash ytterlag av glassfiberarmert aluminiumsfolie brannklassifisert ytterlag rillet falset plansaget n non-wowen tissue glassfiberduk p paper covering papirbelagt r rubbed down, grinded planslipt t tissue, glasfibre glassfiberbelagt gt grooved/tissue faced rillet/glassfiberbelagt z zipped komprimert Eksempel: Produktnavn Markedsnavn XXZ nn y Produktnøkkel PAROC UNS 37z A-plate Isolering av vegger, himlinger og bjelkelag. Formatet er tilpasset bjelker med bredde 36 og 48 mm og senteravstand på 600 mm. (Lett isolasjon, Deklarert varmekonduktivitet λ D 0,037 W/m C.) 10

11 PRODUKTNAVN PAROC produktnavn på andre produkter System basert på applikasjon Gruppe X Tilbehørsprodukter Typ C Cellplastic EPS Cellplast EPS CS - slab - plate E Ecoprim Ecoprim ES - slab - plate EC - celler wall - kjellervegg EW - Warm wall - Varmvegg EB - beam - stolpe EI - insulation box - isolasjonsboks EF - fall - fall F Fastener Feste FR - render - puss FN - net - nett FF - fluke/mortise lock - sammenføyningslås FW - washer - brikke FP - plastic spacer - distansholder FM - mounting support - montasje G Ground Grunn GI - I-plinth element - I-element GL - L-plinth element - L-element GP - plinth support - montasjestøtte GF - frost covering - frostbeskyttelse I Insulation Isolasjon IL - losefill - løsull M Membrane Membran MW - wind barrier - vindsperre MS - separating - separerende MV - vapour barrier - fuktsperre MU - underlying roof - underlagstak N Net Nett NR - render - puss S Stripe Remse SS - seals - tetting T Tools Verktøy TD - drill - bor TB - bit - bits TK - knife - kniv TT - table - bord TR - rack - beholder TS - sack - sekk V Ventilator Ventilasjon VA - air gap - luftspalte VR - roof - tak Utførende Løpende nummerering Basert på tekniske egenskaper Tillegg (kan kombineres) g grooved sporet j joint falset zdy Do-it-yourself Gjør det selv Eksempel: Produktnavn Markedsnavn X WW NNN eee Produktnøkkel PAROC XMW 060 Vindsperre Vindbeskyttelse for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isolasjonen) mot gjennomblåsing. 11

12 PRODUKTEGENSKAPER Hvorfor velge Paroc steinull? Steinull er en allsidig, ikke-brennbar varmeisolasjon Paroc steinull er det mest allsidige og mest brukte varmeisolasjonsmaterialet i mange europeiske land. Paroc steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand. Steinull benyttes i bygninger, men også i konstruksjoner der det stilles ekstremt strenge og allsidige krav til isolasjon, for eksempel i transportindustrien og kjernekraftverk. Utmerket brannmotstand gir gode egenskaper i konstruksjoner Paroc steinull fremstilles av stein og kan derfor benyttes som varmeisolasjon til bruksområder med svært krevende brannspesifikasjoner. Nesten alle typer mineralull klassifiseres som ikke-brennbart materiale, men Paroc steinull har en enda høyere smeltetemperatur, over 1000 C, noe som gir lengre beskyttelse. I stedet for å øke brannbelastningen gir Paroc steinull derfor en effektiv og brannbestandig isolasjonsløsning. De fleste ikke-belagte steinullproduktene fra Paroc klassifiseres som Euroclass A1. På grunn av de unike brannegenskapene kan Paroc steinull brukes som brannisolasjon og som beskyttende konstruksjonskledning. I konstruksjoner som er isolert med Paroc steinull, bremses eller forhindres spredning av ilden. Verken absorpsjon eller fuktlagring Paroc steinull kan ikke absorbere eller lagre fukt, men transporterer den i stedet mot den kaldeste siden. Dermed sikres en rask fordamping i alle korrekt utførte konstruksjoner. En bygning som er isolert med Paroc steinull, holder seg tørr. Dette garanterer god kvalitet på inneluften og et langt liv for bygningen. Omfattende forskning som er utført i Finland av Tammerfors tekniske universitet og i Sverige av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) bekrefter at Paroc steinull er et ugunstig miljø for bakterievekst. God elastisitet og sammentrykkbarhet De forskjellige typene av Paroc steinullisolasjon er utviklet for ulike bruksområder. Fleksibel steinull er elastisk og lett å skjære til riktig størrelse for å gi god utfylling i konstruksjoner. Stiv steinull kan bære kompresjonstrykk på opptil 80 kpa (ca kg/m 2 ) med 10 % deformasjon. Effektiv lydisolasjon Takket være den porøse fiberstrukturen og store tettheten har Paroc steinull utmerkede lydegenskaper både mot eksterne lyder gjennom vegger og tak og interne lyder som kan oppstå inni en leilighet eller et lokale. Evigvarende isolasjonsmateriale Paroc steinull beholder varmeisolasjonsegenskapene i hele levetiden til bygningen. Paroc steinull er et kjemisk robust materiale og er svært motstandsdyktig mot organiske oljer og løsninger. Beholder formen Paroc steinull beholder formen, uansett dramatiske endringer i temperatur eller fuktighet. Dermed blir det ingen glipper i plateskjøtene, og det oppstår altså ingen fare for varmelekkasje eller kondensdannelse. Miljøvennlig Paroc steinull er miljøvennlig gjennom hele livssyklusen og er ikke skadelig for naturen under eller etter bruk. Steinull inneholder ikke ingredienser eller kjemikalier som hindrer eller vanskeliggjør gjenvinning. Paroc steinull og inneluftkvalitet Paroc steinull er et ekstremt rent materiale, og både den finske stiftelsen for bygginformasjon (RTS) og organisasjonen for inneluft i hus plasserer Paroc steinull i den beste M1- klassen (klassifisering av utslipp) siden den ikke forurenser inneluften. Paroc eksperter på isolasjon Som en av de fremste produsentene av varmeisolasjon har Paroc i samarbeid med ledende forskere og institusjoner på området opparbeidet seg betydelige ekspertkunnskaper om varmeisolasjon. 12

13 BJELKELAG/VEGGER Byggisolasjon Byggisolasjon omfatter steinullprodukter som vanligvis brukes ved bygging av boliger, industri- og andre lokaler. Disse fungerer som varmeisolasjon i vegger, tak og gulv. I tillegg til å ha isolerende evne gir steinullen uvanlig god brannbeskyttelse. Steinull suger ikke vann og er et svært diffusjonsåpent materiale. Lette produkter leveres i E-pack. Tunge produkter leveres i heldekkende emballasje på pall eller som løse plater på pall. Ved lagring utendørs skal produktene beskyttes mot fuktighet. Våte produkter som brukes i konstruksjonen kan medføre fare for fuktskader. PAROC UNS 37zp A-plate med papir Isolering av tak mot kaldt loft. Formatet er tilpasset takstoler med senteravstand på 600 mm. Plate av steinull med papir på en side. (lengde x bredde) 1200x570 mm 100, 150, 200, 250, 290 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 Høyeste brukstemperatur: 100 C Brannklassifisering: Euroklasse F E-pack PAROC UNS 37z A-plate Isolering av vegger, himlinger og bjelkelag. Formatet er tilpasset bjelker med bredde 36 og 48 mm og senteravstand på 600 mm. (lengde x bredde) 1200x570 mm 50, 70, 100, 125, 150, 200, 250 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack PAROC UNS 37z A-plate c Isolering av mellomvegger og yttervegger med rammekonstruksjon av trestender med senteravstand på 450 mm eller 900 mm. (lengde x bredde) 1170x410 mm 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 13

14 VEGGER PAROC UNS 37z Stålstenderplate c Isolering av mellomvegger og yttervegger med rammekonstruksjon av stålstendere med senteravstand på 600 mm. (lengde x bredde) 1220x610 mm 50, 70, 100, 150, 195 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack PAROC UNS 37z Stålstenderplate c Isolering av mellomvegger og yttervegger med rammekonstruksjon av stålstendere med senteravstand på 450 mm eller 900 mm. (lengde x bredde) 1220x455 mm 45, 70, 95, 120, 145, 170 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack PAROC UNS 39z Innervegg/Bjelkelag Isolering av innvendige konstruksjoner med trestende/bjelker og senteravstand på 600 mm. (lengde x bredde) 1170x565 mm 45, 70, 95, 145 mm = 0,039 W/m C Vekt: ca. 25 kg/m 3 E-pack 14

15 VEGGER PAROC WAS 25t Vestkystplate Utvendig heldekkende isolasjon i etasjehøyde for ventilerte yttervegger. Plate av steinull med glassfiberbelegg på en side. (lengde x bredde) 2700x1200 mm 30 mm = 0,034 W/m C Vekt: ca. 90 kg/m 3 Løse plater på pall PAROC WAS 35 Vestkystplate Utvendig heldekkende isolasjon for ventilerte yttervegger. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50 mm = 0,034 W/m C Vekt: ca. 70 kg/m 3 på pall PAROC WAS 35tt Vestkystplate Utvendig heldekkende isolasjon i etasjehøyde for ventilerte yttervegger. Plate av steinull med glassfiberbelegg på begge sider. (lengde x bredde) 2700x1200 mm 50, 80 mm = 0,034 W/m C Vekt: ca. 70 kg/m 3 Løse plater på pall Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 15

16 VEGGER PAROC WAS 50 Murplate Utvendig heldekkende isolasjon for ventilerte yttervegger med fasadestein. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 80, 100, 150 mm = 0,035 W/m C Vekt: ca. 45 kg/m 3 E-pack PAROC FAS 2 Fasadeplate Fasadeplate for bruk i systemer med tykkpuss. Platen er merket med rødt på den ene siden. Denne siden monteres innover. Platen brukes i samsvar med pussleverandørens anvisninger. (lengde x bredde) 1200x600 mm 30, 50, 80, 100, 120, 150 mm = 0,036 W/m C Trykkfasthet: 15 kpa Vekt: ca. 100 kg/m 3 Løse plater på pall på pall PAROC FAS 3 Fasadeplate Fasadeplate for bruk i systemer med tynnpuss. Platen er merket med rødt på den ene siden. Denne siden monteres innover. Platen brukes i samsvar med pussleverandørens anvisninger. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 80, 100, 120, 150, 180 mm = 0,037 W/m C Trykkfasthet: 30 kpa Skjærfasthet: 10 kpa Vekt: ca. 110 kg/m 3 Høyeste brukstemperatur: 250 C Løse plater på pall 16

17 BRANNISOLASJON/GULV PAROC FPS 14 Brann/Lydisolasjon Brannisolasjon av baerende stålkonstruksjoner som utföres iht til Nemko sertifieringslisens 713. (lengde x bredde) 1200x600 mm 20, 30, 50, 70, 100 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 140 kg/m 3 på pall PAROC SSB 2t Trinnlydisolasjon Trinnlydisolering i fl ytende gulvkonstruksjoner med doble platematerialer. (lengde x bredde) 1200 x 600 mm 17, 25 mm = 0,039 W/m C Trykkfasthet: 40 kpa Vekt: ca. 160 kg/m 3 på pall PAROC SSB 1 Trinnlydisolasjon Betong Trinnlydisolering i fl ytende gulvkonstruksjoner med betonggulv. (lengde x bredde) 1200x600 mm 30, 50 mm = 0,037 W/m C Trykkfasthet: 15 kpa Vekt: ca. 115 kg/m 3 på pall Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 17

18 ØVRIGE PRODUKTER/GRUNN PAROC NRS 2t Lydplate med fibervev Varme-, kondens- og lydisolering av forskjellige bygningsdeler i bruksområde. Når det er höjere krav til utseende, anbefales Parafon produkter. Plate av steinull med glassfiberbelegg på en side. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 70 mm = 0,036 W/m C Vekt: ca. 65 kg/m 3 på pall PAROC GRS 30 Grunnplate Isolering av kjelleryttervegger, fundamenter og betonggulv plate på mark. Brukes også som underlag for torvtak. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 70, 80, 100 mm = 0,037 W/m C Trykkfasthet: 30 kpa Vekt: ca kg/m 3 på pall 18

19 FESTER/HÅNDTERINGSSYSTEMER Byggprodukter og tilbehør I tillegg til isolasjonsprodukter i lett og tung steinull inneholder produktutvalget vårt også mange andre viktige byggprodukter. Samlasting av disse produktene med det øvrige sortimentet senker kostnadene på arbeidsplassen og forenkler administrasjonen. PAROC XFP 001 Distanskropp Avstandsholder ved montering av lett fasade på Vestkystplate. Rørformet avstandsholder av polyeten, HD-kvalitet. Lengde: mm for isolasjonstykkelse mm Diameter: 40 mm Brannklassifisering: Brennbart materiale Høyeste brukstemperatur: 75 C Materialforbruk: ca. 4 stk./m 2 vegg Bølgepapp. Monteringsverktøy følger med i hver pakke. PAROC XFW 004 Plastbrikke Montering av Vestkystplate. Brikke av polypropylen. Diameter: 60 mm 1,5 mm Brannklassifisering: Brennbart materiale Høyeste brukstemperatur: 75 C Materialforbruk: ca. 6 stk./m 2 vegg Bølgepapp PAROC XTR 001 Holder til plastsekker Til oppsamling av mineralullsspill ved isolasjonsarbeid. Sekkeholder med hjul av elforsinket stål. Passer til Plastsekk/Retursekk. Holderen er forsynt med en ring som sekken træs gjennom. Spillet hindres ved et fjæringssystem. Holderen er lett å fl ytte med seg mellom arbeidsplassene. Høyde: 1000 mm Bredde: 450 mm Dybde: 500 mm Bølgepapp Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 19

20 HÅNDTERINGSSYSTEMER PAROC XTS 001 Plast/Retursekk Til oppsamling av mineralullsspill ved isolasjonsarbeid. Sekk i polyeten som passer til Sekkeholder. Anvisninger for håndtering av spill er trykt på sekken. Sammen med sekkeholderen fås en effektiv oppsamling og oppbevaring av mineralullspill. Sekken rommer ca. 12 kg spill av lette steinullprodukter. Volum: 0,24 m 3 Innhold i esken: 120 stk. Bølgepapp PAROC XTT 001 Skjærebord Hjelpemiddel ved tilskjæring av mineralullprodukter. Trinnløs innstilling og vinkelskjæring. Målgradert, sammenleggbart og kompakt arbeidsbord i aluminium. Ved utformingen er det lagt stor vekt på å lage et skjærebord som oppfyller brukerens krav til rask, nøyaktig og sikker tilskjæring. Spesialkniv med egg av høykvalitetsstål for å sikre skarphet ved lang tids bruk følger med. Lengde: 1300 mm Bredde: 620 mm Høyde (bordplate): 640 mm Vekt: 14 kg Bølgepapp PAROC XTK 002 Skjærebordskniv Kniv med egg av høykvalitetsstål. Slire av papp PAROC XTK 003 zdy Kniv GDS Tilskjæring av mineralull. Kniv med blad av kaldvalset, herdet stål og skråslipt egg. Treskaft. Pappslire 20

21 GRUNN/MEMBRAN PAROC XGF 001 Vintermatte Isolering av betong og former ved støping på vinterstid. Matte av polyester, friksjonsbehandlet aluminiumsfarget polyetenfolie innstøpt i plast. Matten har lang levetid ved normal bruk. Den leveres komprimert til ca. 60 %, og etter bruk kan den igjen presses sammen for å redusere transport- og lagerkostnadene. (lengde x bredde) 5000x1350 mm ca. 50 mm Varmekonduktivitet: λ kl = 0,048 W/m C Vekt: ca. 11 kg/m 3, 4 kg/st Innhold: 6,75 m 2 /st 243 m 2 /pall Ruller på pall Rull PAROC XGF 002 Betong dekkmatte Isolering av betong og former ved støping på vinterstid. Matte av polyetencelleplast. (lengde x bredde) 50,0x2,0 m 9 mm Brukstemperatur: -50 C +80 C Rull PAROC XMW 060 Vindsperre Vindbeskyttelse for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isolasjonen) mot gjennomblåsing. Duk av spunnet polypropylen med utvendig belegg for økt lufttetthet. Lengde: 12,5, 25 og 50 m Bredde: 2,74 og 2,95 m ca. 0,2 mm. Kan även specialkonfektioneras. Vekt: ca. 60 g/m 2 Lufttetthet: 0,002 m 3 /m 2, h, Pa ifølge EN Vanndampmotstand: ca. 19 x 10 3 s/m ifølge EN 1931 Rivefasthet: ca. 80 N ifølge EN Brukstemperatur: -20 C +50 C Brannklassifisering: Brennbart materiale Godkjennelse: P-märkt nr 0784/00. Rull. Rullad på bobin Ø i 77 mm. Arbeidsanvisning: Arbeidsanvisning følger med hver pakke. PAROC XMS 001 Fiberduk Separasjon, filtrering og forsterking i mark. Geotekstil av polypropylenfiber. Lengde x bredde: 25,00x2,50 m Overflatevekt: 140 g/m 2 Strekkfasthet: 8,0 kn/m Rivefasthet: 300 N Høyeste brukstemperatur: 75 C Brannklassifisering: Brennbart materiale Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 21

22 TETTEREMSER PAROC GWY 1 Lafteremse Tetning og isolering mellom byggelementer. Glassullremse dekt av sort UV-stabil polyetenfolie. (lengde x bredde) 15000x90 mm 20 mm Høyeste brukstemperatur: 80 C Brannklassifisering: Isolasjonen ikke-brennbar glassull Plastfolien brennbart materiale Plastsekk PAROC GWY 2 Tetteremse med plast Tetning og isolering rundt vinduer, dører, stendervegger, m.m. To glassullremser, hvorav den ene er kledd med polyetenfolie. (lengde x bredde) 15000x60 mm 22 mm Høyeste brukstemperatur: 80 C Brannklassifisering: Isolasjonen ikke-brennbar glassull Plastfolien brennbart materiale Plastsekk Dytteverktøy følger med hver pakke. PAROC GWY 3 Tetteremse Tetning og isolering rundt dører, vinduer og stendervegger samt tetning mellom bygningsblokker. Remse av glassull. (lengde x bredde) 15000x50, 15000x80 mm 22 mm Brannklassifisering: Ikke-brennbart materiale Plastsekk Dytteverktøy følger med hver pakke. PAROC FPY 1 Brann tetteremse Tetning og isolering rundt branndører, luker og vinduer. Remse av grønnfarget steinull. (lengde x bredde) 900x70 mm 30 mm Høyeste brukstemperatur: 700 C Bølgepapp Dytteverktøy følger med hver pakke. Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 22

23 REGISTER Register Innhold... 2 Isolering gir store miljøvinster... 3 Materialadministrasjon Samlasting... 4 Leveringstidspunkt... 4 Varsling per telefon... 4 Leveringsinformasjon... 4 Lett steinull...5 Heldekkende emballasje... 5 E-pack... 5 Løftelem... 5 Tung steinull...5 Plater på pall... 5 Miljø Standard for mineralullprodukter PAROC produktnavn Produktegenskaper Byggisolasjon Bjelkelag...13 PAROC UNS 37zp A-plate med papir Vegger PAROC UNS 37z A-plate PAROC UNS 37z A-plate c PAROC UNS 37z Stålstenderplate c PAROC UNS 37z Stålstenderplate c PAROC UNS 39z Innervegg/Bjelkelag PAROC WAS 25t Vestkystplate PAROC WAS 35 Vestkystplate PAROC WAS 35tt Vestkystplate PAROC WAS 50 Murplate PAROC FAS 2 Fasadeplate PAROC FAS 3 Fasadeplate Brannisolasjon...17 PAROC FPS 14 Brann/Lydisolasjon Gulv...17 PAROC SSB 2t Trinnlydisolasjon PAROC SSB 1 Trinnlydisolasjon Betong Øvrige produkter...18 PAROC NRS 2t Lydplate med fibervev Grunn...18 PAROC GRS 30 Grunnplate Byggprodukter og tilbehør Fester...19 PAROC XFP 001 Distanskropp PAROC XFW 004 Plastbrikke Håndteringssystemer PAROC XTR 001 Holder til plastsekker PAROC XTS 001 Plastsekk/Retursekk PAROC XTT 001 Skjærebord PAROC XTK 002 Skjærebordskniv PAROC XTK 003 zdy Kniv GDS Grunn...21 PAROC XGF 001 Vintermatte PAROC XGF 002 Betong dekkmatte Membran...21 PAROC XMW 060 Vindsperre PAROC XMS 001 Fiberduk Tetteremser...22 PAROC GWY 1 Lafteremse PAROC GWY 2 Tetterese med plast PAROC GWY 3 Tetteremse PAROC FPY 1 Brann tetteremse

24 Paroc Group er en av de ledende produsentene av mineralullisolasjon i Europa. PAROC produkter og løsninger omfatter byggisolasjon, teknisk isolasjon, skipsisolasjon, sandwichelementer og lydprodukter. Vi har produksjonsanlegg i Sverige, Finland, Litauen og Polen. Vi har salgs- og representasjonsselskaper i 13 europeiske land. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2007 Byggisolering har et komplett sortiment av produkter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolasjon av utvendige vegger, tak, gulv og kjellere samt i bjelkelag og mellomvegger. Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke som varme-, brann- og lydisolasjon i industriprosesser, apparater, skip og til VVS-formål. Ikke-brennbare sandwichelementer har et ytterlag av stål og en kjerne av steinull. Elementene brukes til yttervegger, mellomvegger og undertak i offentlige bygninger samt forretnings- og industribygg. Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskaper som gjelder for respektive produkter og er gjeldene til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Siste versjonen av denne brosjyren finner du alltid på Vi tar ikke ansvar for om våre produkter brukes utenfor de i våre informasjonsmaterial beskrivne bruksområder. Viste byggkonstruksjoner utgjør områder der våre produkters funksjon og tekniske egenskaper er vel utprøvd. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti da vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører samt selve utførelsen i byggprosessen. Vi reserverer oss mot at vår anbefalte konstruksjon eventuelt ikke skulle generere forventet verdi ved en beregning eller måling av byggets energiforbruk. Dette, ettersom, energiforbruket er avhengig av bl a valgt energisystem og dets funksjon. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i vårt informasjonsmateriell. PAROC AB avdeling Norge Byggisolering Norge Olaf Helseths vei 6, 0619 Oslo PB 150, Oppsal, 0619 Oslo Telefon: Telefaks: BINO1207 A MEMBER OF PAROC GROUP 24

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Naturlig holdbarhet Paroc Group

Naturlig holdbarhet Paroc Group Naturlig holdbarhet Paroc Group Januar 2012 1 Innhold Skritt for skritt... 3 Bærekraftig isolasjon... 4 5 Energiklok bygging... 6 11 Bærekraftig design... 12 15 Miljøsertifisert produksjon... 16 17 Grønn

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR)

Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Egenskaper produksjon Stivt polyuretanskum (PUR/PIR) er ett av de mest effektive

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

January 2013. Supafil Frame Brukerveiledning

January 2013. Supafil Frame Brukerveiledning January 2013 Supafil Frame Brukerveiledning Knauf Insulation er en del av Knauf-konsernet, en familieeid, global byggevarevirksomhet med en årlig omsetning på over 5 milliarder euro. Ledende produsent

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Produktveiledning. Produktveiledning Januar 2015. Denmark. Sweden Poland. Norway. Slovenja. ermany Romania. Slovakia. Finnland.

Produktveiledning. Produktveiledning Januar 2015. Denmark. Sweden Poland. Norway. Slovenja. ermany Romania. Slovakia. Finnland. Produktveiledning Januar 2015 Produktveiledning Denmark Norway Sweden Poland Slovenja ermany Romania Slovakia and Austria Finnland m Albania Croatia Czech Republic Bulgaria Hungary Til alle som former

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Det komplette gulvsystemet

Det komplette gulvsystemet Det komplette gulvsystemet Gulv Vegger Tak TERRASSER Enkelt Sikkert 1 Fleksibelt Velkommen! I denne brosjyren får du en kortfattet oversikt over Nivell System. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du finne

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder [komprmring] Ekspandering Tåler en trøkk Glava er det eneste isolasjonsproduktet på markedet som kan komprimeres ned til 1/5 av bruksvolumet! Glava har lange parallelle fibrer, noe som gir en overlegen

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt ENKLERE Å FÅ DET GJORT vi kan energieffektivisere Huset ditt Generelt om energieffektivisering Sløser du med energi? Du kan spare mange penger på å energi Isolering og utskiftning av vinduer og dører er

Detaljer

TAK OG FASADE. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede

TAK OG FASADE. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede TAK OG FASADE Gyldig til 1. april 2016 Montér Norges største byggevarekjede Innhold Spar strøm med enkle grep!...4 Vi legger taket for deg...6 Betongtakstein...8 Tegltakstein... 14 Takshingel... 20 Platetak...

Detaljer