Produktinformasjon Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktinformasjon Norge"

Transkript

1 Produktinformasjon Norge Byggisolering Norge December

2 Innhold Isolering gir store miljøvinster... 3 Materialadministrasjon... 4 Miljø... 6 Standard for mineralullprodukter... 8 PAROC produktnavn Hvorfor velge Paroc steinull? Byggisolasjon Bjelkelag Vegger Brannisolasjon Gulv Øvrige produkter Grunn Byggprodukter og tillbehør Fester Håndteringssystemer Grunn Membran Tetteremser Register

3 Isolering gir store miljøvinster Paroc Group er en av Europas ledende produsenter av isolasjon. Under en rekke år har det vært en av våre hovedoppgaver å spre kunnskap om isolasjon til huseiere og profesjonelle. Å redusere energiforbruket og senke energikostnadene handler til dels om å få huset til å beholde den varmen som tilføres, og dels om å tilføre varme på en smart måte. Energiklokt hus Et Energiklokt hus ivaretar og beholder tilført varme så effektivt som mulig. Samtidig bruker det miljøvennlige energikilder. Her finnes det penger å spare. Jo mindre energi huset forbuker, jo lavere blir oppvarmingskostnadene. Bruker man i tillegg andre energikilder enn som f.eks. olje og strøm, blir det enda billigere. Men den kanskje viktigste anledningen for å satse på å bygge energiklokt, er det felles ansvaret vi har har for å få bremset klimaforandringene som begynner å bli ubehaglige synlige. Samtidig som man sparer penger og gjør en langsiktig innsats for miljøet. Vårt hovedbudskap med energiklokt hus bygger på å gjøre energieffektiviserende tiltak i rett rekkefølge, og sammenfattes med rubrikken nedenfor. ENERGIKLOKT HUS + isoler og behold den varmen du tilfører + gjør enklere energibesparende tiltak + velg deretter energikilde + bruk beregningshjelp og praktiske råd = redusert energiforbruk = redusert klimaforandring REWOOL, Ecoprim og Frigolit er registrerte varemerker av Paroc AB. 3

4 MA Materialadministrasjon Materialadministrasjon (MA) er navnet på teknikken som brukes for å organisere, planlegge og styre materialflyten fra produsenten til sluttbrukeren. Det handler om samarbeid mellom aktørene i byggebransjen for å få riktig materiale til riktig konstruksjon, rasjonell materialhåndtering og smidig administrasjon. MA på en byggarbeidsplass er for eksempel lossing, tildekking/avdekking, intern transport, spill og svinn. Også arbeidet med bestillinger, overvåking av leveransene, kontroll, planlegging og fakturahåndtering inngår i begrepet MA. Materialhåndtering på byggarbeidsplass. Samlasting I tillegg til isolasjonsprodukter i lett og tung steinull inneholder produktutvalget vårt også mange andre viktige byggprodukter. Samlasting av disse produktene med det øvrige sortimentet senker kostnadene på arbeidsplassen og forenkler administrasjonen. Carina Svitzer gir deg raskt beskjed om når du kan få leveransen. Paroc din samarbeidspartner i byggeprocessen Ved å samarbeide med kunder og andre aktører i bransjen bidrar vi til å senke kostnadene i hele byggeprosessen. Det brede produktprogrammet vårt, rimelige pakninger, god emballasje og anvisninger om mer effektive arbeidsmetoder er konkrete resultater av vårt felles utviklingsarbeid. Vi vil gjerne dele våre kunnskaper med deg. Ta kontakt med oss tidlig i byggeprosessen. Jo tidligere, desto bedre muligheter har vi til å hjelpe deg med å senke kostnadene på bygningen din. Leveringstidspunkt Som leveringstidspunkt angis vanligvis en bestemt uke eller senest en bestemt dag. Du kan også få leveransen på en angitt dag eller til og med på et spesielt klokkeslett. Varsling per telefon Når du bestiller varer hos oss, kan du få telefonvarsling dagen før leveransen eller varsling om ankomst bare noen timer før leveransen. Leveringsinformasjon Via våre forhandlere får du raskt vite når bestillingen din kan leveres og hvilken leveringstid et bestemt produkt har. Paroc Team Norge 4

5 EMBALLASJE/HÅNDTERING Lett steinull Heldekkende emballasje Parocs lette steinullplater pakkes inn i heldekkende emballasje. Den heldekkende emballasjen hindrer at det trenger smuss inn i ullen og gir god beskyttelse mot regn og snø. Emballasjen har gripeflik, som gjør den lett å håndtere. Heldekkende emballasje E-pack E-pack har heldekkende emballasje på trepall. Emballasjen er beregnet på innendørslagring, men uåpened tåler utendørslagring i opptil fire uker. På lageret hos byggvarehandleren kan kundene forsyne seg selv rett fra E-pack. Mengden av emballasjeplast er redusert til det minimale. (lengde x bredde) ca x 1200 mm (høyde) ca mm Innhold: Antall pakker Håndteringsutstyr: Gaffeltruck Løftelem Hvis du har behov for det, kan du snakke med forhandleren vår og bestille bil med løftelem for lossing av E-pack hvis ikke byggeplassen har lastemaskin eller annet tilgjengelig løfteutstyr. E-pack Tung steinull Plater på pall De tunge steinullplatene våre leveres i pakker på pall eller som løse plater på pall. Plater på pall 5

6 MILJØ Spar strøm Det gir store miljøgevinster å varmeisolere huset med Paroc steinull år etter år. Årsaken er at den energisparingen som oppnås, er over 100 ganger større enn den energimengden som forbrukes i forbindelse med produksjonen. Flere av de alvorligste truslene mot miljøet f.eks. drivhuseffekten og sur nedbør kan koples direkte til akkurat boligoppvarming. Ved å ha godt isolerte hus minsker behovet for å produsere strøm. Til tross for den store miljøgevinsten produktene våre bidrar med, arbeider vi hardt for å tilpasse virksomheten slik at vi gradvis kan redusere våre egne miljøutslipp. Målet er å halvere miljøbelastningen i løpet av 10 år. Miljønytten ved å bruke Paroc isolasjon er over 100 ganger større enn den miljøbelastningen som forårsakes av produksjon og distribusjon av tilsvarende isolasjon. Miljøbelastning Miljøarbeidet Paroc Byggisolering Sverige har egen miljøorganisasjon. Den virker som pådriver i miljøspørsmålene med bakgrunn i bedriftens miljøpolitikk. Miljøarbeidet ledes av et miljøutvalg som består av medarbeidere fra hele Paroc AB. Utvalget setter hvert år opp en miljøplan og påser også at miljømålene nås. Dette er en del av det miljøledelsessystemet som vi innførte i 2001, og som er i samsvar med ISO Miljønytte Miljøinvesteringer I den siste halvparten av 90-tallet og fram til 2004 investerte vi over 55 millioner kroner i forskjellige miljøforbedrende tiltak. Vi har forbedret miljøet i fabrikkene våre, men også satt i verk tiltak for gjenvinning/gjenbruk av spill i produksjonen vår og ute på arbeidsplassene. I de nærmeste årene skal vi følge opp med nye investeringer på 10 millioner kroner og 25 millioner i effektiviseringstiltak for å forbedre materialutnyttelsen og redusere energiforbruket. Gjenvinningsbriketter. Råvare basert på bl.a. produksjonsspill. Inneholder bl.a. oppmalte steinullplater. 6

7 MILJØ/ANBEFALINGER OG INFORMASJON REWOOL REWOOL-konseptet omfatter løsullprodukter av spill som delvis oppstår ved fabrikkene våre og delvis på byggeplassene. Så sant isolasjonsspillet oppfyller visse kvalitetskrav, er materialet typegodkjent med spesifikasjoner som er helt på høyde med den vanlige løsullen vår. Som ett ledd i Parocs egen miljø- og kretsløpstenkning har vi utviklet REWOOL-systemet for gjenvinning av steinullspill. I tillegg til at vi benytter spillet fra tilvirkningen av lette plater ved fabrikkene våre, tar vi også hånd om spill fra trehusproduksjon og byggeplasser. Dette gjøres om til løsull som siden kan brukes ved isolering av f.eks. bjelkelaget på loftet. For å lette oppsamling og håndtering har vi utviklet en sekkeholder med plastsekk. Riveutstyr som omvandler mineralullspill til ny løsull. Forhandlerparmen Vi anser det også som en svært viktig oppgave å spre kunnskap om både den økonomiske og miljømessige nytten ved å ha godt isolerte hus. I vår Forhandlerparm gir vi anbefalinger om hvordan man på beste måte sparer energi via bygningstekniske tiltak og samtidig fjerner faren for eventuelle fuktskader. Anbefalingene bygger dels på vår egen lange erfaring og dels på samarbeidet med forskere, byggebransjen, konsulenter osv. i forskjellige prosjekter. Byggvaredeklarasjoner Alle våre steinullsprodukter er utstyrt med byggvaredeklarasjoner og følger de anvisningene som er utarbeidet av representanter for byggebransjen og Byggsektorns Kretsloppsråd (et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene i Sverige for å styrke miljøarbeidet i byggenæringen). Deklarasjonene dokumenterer råvarer, miljøopplysninger om produksjon, gjenvinning, gjenbruk osv. og behandler hele livssyklusen. Eksempel på piktogram for lette plater. Arbeidsmiljø Brosjyren Arbeid riktig med mineralull fra vår bransjeorganisasjon Swedisol gir anvisninger om håndtering av steinull. På emballasjen vår er det piktogrammer med anbefalinger om håndtering før, under og etter montering av produktene. 7

8 STANDARD Standard for mineralullprodukter Under er det en kort veiledning om produktegenskaper og koder i henhold til den europeiske standarden EN Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av mineralull (MW). Bakgrunn For å lette handelen mellom de europeiske nasjonene er det utviklet felles standarder for en rekke varer som kan tenkes å passere grensene, blant annet mineralull. Ifølge europastandarden er mineralull et produkt som kan brukes som varmeisolasjon i bygninger. Det finnes andre mineralullstandarder for teknisk isolering og en spesiell standard for isolering med løsull. Standarden trådte i kraft 1. mars og må brukes for alle mineralullprodukter som er tilvirket etter 1. mars Standarden forteller hvordan produsenter av mineralull skal teste, kontrollere og beskrive produktene sine. Den handler bare om produktene og ikke om egenskapene til de bygningsdelene der produktene kan monteres. Etiketten beskriver produktets egenskaper Europastandarden krever at produsenten deklarerer flere typer produktegenskaper på etiketten eller på emballasjen. Det er imidlertid frivillig å deklarere noen egenskaper. Obligatorisk etikettinformasjon Produktnavn, produsent og annen identifikasjon. Produktet skal ha et navn eller en betegnelse slik at det kan skilles fra andre produkter. Dessuten skal etiketten inneholde opplys- ninger om hvem som er produsent, samt informasjon som gjør det mulig å bestemme produksjonstidspunkt og -sted. Nominell tykkelse, lengde og bredde Ordet nominell betyr at produktet har de målene som produsenten har oppgitt. I den følgende teksten angis de kravene som stilles til de nominelle verdiene. Ytterlag Produsenten skal angi om produktet har et ytterlag. Et eksempel på ytterlag er vindbeskyttende papir. Innhold i pakken Her menes antall plater eller ruller i pakken og hvor mange kvadratmeter isolasjonen dekker. Deklarert varmekonduktivitet λ D Produsenten skal deklarere varmekonduktiviteten når det er mulig, og det er stort sett alltid mulig for mineralullprodukter. λ D deklareres i trinn på 0,001 W/(m K). Verdiene gjelder tørr mineralull ved en gjennomsnittstemperatur på +10 C. Deklarert varmemotstand R D Produsenten skal alltid deklarere isolasjonsproduktets varmemotstand. R D beregnes som varmekonduktivitet, λ D, dividert på isolasjonens nominelle tykkelse i meter og avrundes nedover i trinn på 0,05 m 2 K/W. På neste side vises en tabell for R D i forhold til λ D for vanlige tykkelser. 8

9 STANDARD Deklarert varmekonduktivitet λ D Tykkelse 0,034 0,036 0,037 0,039 0, , , ,85 0,80 0,75 0, ,00 0,95 0, ,05 1, ,30 1,25 1,20 1, ,45 1,35 1,35 1,25 1, ,60 1, ,05 1,90 1,85 1, ,35 2,20 2,15 2,05 1, ,40 2, ,75 2,60 2, ,90 2,75 2,70 2,55 2, ,95 2, ,50 3,30 3,20 3,05 2, ,60 3, ,85 3, ,25 4,00 3, ,40 4,15 4,05 3,80 3, ,40 4, ,00 4,70 4,55 4,35 4, ,00 4,85 4,60 4, ,70 5,40 5, ,85 5,55 5,40 5,10 4, ,10 5, ,05 6,65 6, ,60 7,20 7, ,30 7,75 7, ,80 8,30 8, Europeisk standardnummer EN EN er nummeret på den produktstandarden som gjelder for fabrikkfremstilt mineralull for bygninger. EN for europanorm (= europastandard). Hvis det står EN på etiketten, betyr det at produsenten deklarerer at produktet oppfyller visse grunnleggende krav selv om egenskapene ikke nevnes på etiketten. Tykkelsestoleranse T1 T7 Toleransen gjelder avviket fra isolasjonens nominelle tykkelse. Dette angis med en klasse ifølge nedenstående tabell. Forskjellige konstruksjoner stiller ulike krav til tykkelsestoleransen. Verdiene under gjelder de aktuelle klassene for steinull. Klasse Toleranse T2-5 % eller -5 mm a) +15 % eller +15 mm b) T3-3 % eller -3 mm a) +10 % eller +10 mm b) T4-3 % eller -3 mm a) +5 % eller +5 mm b) T5-1 % eller -1 mm a) +3 mm a) Det som gir den største numeriske toleransen. b) Det som gir den minste numeriske toleransen. Frivillig etikettinformasjon Mer detaljert informasjon om disse egenskapene fremgår av brosjyren Slik tolker du mineralulletiketten fra Swedisol (19. april 2002). Dimensjonsstabilitet ved økt temperatur DS(T+) Brann, Euroklasse A1, A2, B, C, D, E eller F Euroklassen gjelder produktets brannegenskaper. Klasse A1 har de strengeste kravene. Klasse F betyr at produktet brenner lett, eller at brannegenskapene ikke er bestemt. Mineralull uten ytterlag brenner vanligvis ikke og oppfyller kravene til klasse A1 eller A2. Hvis derimot mineralullen er belagt med et ytterlag, får brannegenskapene til dette laget stor betydning for klassifiseringen av produktet. Mineralull som er belagt med vanlig vindbeskyttende papir, havner ofte i klasse F. Euroklasse Eksempel A1 Mineralull A2 Mineralull, gipsplate B Malt gipsplate C Gipsplate med papirtapet D Vanlig tre E F Papirbelagt mineralull Materialbetegnelse MW MW står for de engelske ordene mineral wool, som betyr mineralull, og omfatter både glassull og steinull. Dimensjonsstabilitet ved økt temperatur og fuktighet DS(TH) Trykkfasthet CS Skjærfasthet ved bøyning vinkelrett på de store overflatene TR1 til TR700 Punktlast PL(5)50, PL(5)100, PL(5)150 osv. Korttidsvannabsorpsjon WS Langtidsvannabsorpsjon WL(P) Dampdiffusjon MU eller Z Dynamisk stivhet SD1, SD2, SD3 osv. Sammentrykkbarhet CP2, CP3, CP4 eller CP5 Kompresjonskrymping (CC(i 1 /i 2 /y) σ c Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient AP0,05 til AP1,00 Veid lydabsorpsjonskoeffisient AW0,05 til AW1,00 Luftstrømningsmotstand AF1, AF2, AF3 osv. 9

10 PRODUKTNAVN PAROC produktnavn System basert på bruksområde og egenskaper /funksjon BL Blowing CE Constructive CO Concrete Construction FA Facade FP Fire Protection GR Ground/Cellar Wall GW Glass Wool Løsull Konstruktiv Betongelement Fasade Brannisolasjon Fundamentering/kjellervegg Glassull NR RO SE SH SS UN WA Noise reduction Roof Sandwich Element Shattered Step Sound Universal Wall Støyreduksjon Tak med liten helling Sandwichelement Finfordelt steinull Trinnlyd Lett isolasjon Vegg Utføring B Board * L Lamella M Mat S Slab/Batt * Board * Lamell Matte Plate * T U V X Y Shredded Fall Outlet Leg Stripe Granulert Fall Kil Stav Remse * Grense mellom plate og board plate board Tak- og fasadeprodukter > 30 mm 30 mm Egenskaper Løpende Basert på deklarert Basert på kompresjon Basert på luftgjennomtrengelighetsmotstand nummerering varmekonduktivitet (λ D -verdi) ved 10 % sammentrykking F.eks. brann-/fasadeplater F.eks. lett isolasjon F.eks. grunn/takplater F.eks. murplater/vestkystplater Tillegg (kan kombineres) a f g j k alu covered fire classed covering grooved joint slash ytterlag av glassfiberarmert aluminiumsfolie brannklassifisert ytterlag rillet falset plansaget n non-wowen tissue glassfiberduk p paper covering papirbelagt r rubbed down, grinded planslipt t tissue, glasfibre glassfiberbelagt gt grooved/tissue faced rillet/glassfiberbelagt z zipped komprimert Eksempel: Produktnavn Markedsnavn XXZ nn y Produktnøkkel PAROC UNS 37z A-plate Isolering av vegger, himlinger og bjelkelag. Formatet er tilpasset bjelker med bredde 36 og 48 mm og senteravstand på 600 mm. (Lett isolasjon, Deklarert varmekonduktivitet λ D 0,037 W/m C.) 10

11 PRODUKTNAVN PAROC produktnavn på andre produkter System basert på applikasjon Gruppe X Tilbehørsprodukter Typ C Cellplastic EPS Cellplast EPS CS - slab - plate E Ecoprim Ecoprim ES - slab - plate EC - celler wall - kjellervegg EW - Warm wall - Varmvegg EB - beam - stolpe EI - insulation box - isolasjonsboks EF - fall - fall F Fastener Feste FR - render - puss FN - net - nett FF - fluke/mortise lock - sammenføyningslås FW - washer - brikke FP - plastic spacer - distansholder FM - mounting support - montasje G Ground Grunn GI - I-plinth element - I-element GL - L-plinth element - L-element GP - plinth support - montasjestøtte GF - frost covering - frostbeskyttelse I Insulation Isolasjon IL - losefill - løsull M Membrane Membran MW - wind barrier - vindsperre MS - separating - separerende MV - vapour barrier - fuktsperre MU - underlying roof - underlagstak N Net Nett NR - render - puss S Stripe Remse SS - seals - tetting T Tools Verktøy TD - drill - bor TB - bit - bits TK - knife - kniv TT - table - bord TR - rack - beholder TS - sack - sekk V Ventilator Ventilasjon VA - air gap - luftspalte VR - roof - tak Utførende Løpende nummerering Basert på tekniske egenskaper Tillegg (kan kombineres) g grooved sporet j joint falset zdy Do-it-yourself Gjør det selv Eksempel: Produktnavn Markedsnavn X WW NNN eee Produktnøkkel PAROC XMW 060 Vindsperre Vindbeskyttelse for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isolasjonen) mot gjennomblåsing. 11

12 PRODUKTEGENSKAPER Hvorfor velge Paroc steinull? Steinull er en allsidig, ikke-brennbar varmeisolasjon Paroc steinull er det mest allsidige og mest brukte varmeisolasjonsmaterialet i mange europeiske land. Paroc steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand. Steinull benyttes i bygninger, men også i konstruksjoner der det stilles ekstremt strenge og allsidige krav til isolasjon, for eksempel i transportindustrien og kjernekraftverk. Utmerket brannmotstand gir gode egenskaper i konstruksjoner Paroc steinull fremstilles av stein og kan derfor benyttes som varmeisolasjon til bruksområder med svært krevende brannspesifikasjoner. Nesten alle typer mineralull klassifiseres som ikke-brennbart materiale, men Paroc steinull har en enda høyere smeltetemperatur, over 1000 C, noe som gir lengre beskyttelse. I stedet for å øke brannbelastningen gir Paroc steinull derfor en effektiv og brannbestandig isolasjonsløsning. De fleste ikke-belagte steinullproduktene fra Paroc klassifiseres som Euroclass A1. På grunn av de unike brannegenskapene kan Paroc steinull brukes som brannisolasjon og som beskyttende konstruksjonskledning. I konstruksjoner som er isolert med Paroc steinull, bremses eller forhindres spredning av ilden. Verken absorpsjon eller fuktlagring Paroc steinull kan ikke absorbere eller lagre fukt, men transporterer den i stedet mot den kaldeste siden. Dermed sikres en rask fordamping i alle korrekt utførte konstruksjoner. En bygning som er isolert med Paroc steinull, holder seg tørr. Dette garanterer god kvalitet på inneluften og et langt liv for bygningen. Omfattende forskning som er utført i Finland av Tammerfors tekniske universitet og i Sverige av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) bekrefter at Paroc steinull er et ugunstig miljø for bakterievekst. God elastisitet og sammentrykkbarhet De forskjellige typene av Paroc steinullisolasjon er utviklet for ulike bruksområder. Fleksibel steinull er elastisk og lett å skjære til riktig størrelse for å gi god utfylling i konstruksjoner. Stiv steinull kan bære kompresjonstrykk på opptil 80 kpa (ca kg/m 2 ) med 10 % deformasjon. Effektiv lydisolasjon Takket være den porøse fiberstrukturen og store tettheten har Paroc steinull utmerkede lydegenskaper både mot eksterne lyder gjennom vegger og tak og interne lyder som kan oppstå inni en leilighet eller et lokale. Evigvarende isolasjonsmateriale Paroc steinull beholder varmeisolasjonsegenskapene i hele levetiden til bygningen. Paroc steinull er et kjemisk robust materiale og er svært motstandsdyktig mot organiske oljer og løsninger. Beholder formen Paroc steinull beholder formen, uansett dramatiske endringer i temperatur eller fuktighet. Dermed blir det ingen glipper i plateskjøtene, og det oppstår altså ingen fare for varmelekkasje eller kondensdannelse. Miljøvennlig Paroc steinull er miljøvennlig gjennom hele livssyklusen og er ikke skadelig for naturen under eller etter bruk. Steinull inneholder ikke ingredienser eller kjemikalier som hindrer eller vanskeliggjør gjenvinning. Paroc steinull og inneluftkvalitet Paroc steinull er et ekstremt rent materiale, og både den finske stiftelsen for bygginformasjon (RTS) og organisasjonen for inneluft i hus plasserer Paroc steinull i den beste M1- klassen (klassifisering av utslipp) siden den ikke forurenser inneluften. Paroc eksperter på isolasjon Som en av de fremste produsentene av varmeisolasjon har Paroc i samarbeid med ledende forskere og institusjoner på området opparbeidet seg betydelige ekspertkunnskaper om varmeisolasjon. 12

13 BJELKELAG/VEGGER Byggisolasjon Byggisolasjon omfatter steinullprodukter som vanligvis brukes ved bygging av boliger, industri- og andre lokaler. Disse fungerer som varmeisolasjon i vegger, tak og gulv. I tillegg til å ha isolerende evne gir steinullen uvanlig god brannbeskyttelse. Steinull suger ikke vann og er et svært diffusjonsåpent materiale. Lette produkter leveres i E-pack. Tunge produkter leveres i heldekkende emballasje på pall eller som løse plater på pall. Ved lagring utendørs skal produktene beskyttes mot fuktighet. Våte produkter som brukes i konstruksjonen kan medføre fare for fuktskader. PAROC UNS 37zp A-plate med papir Isolering av tak mot kaldt loft. Formatet er tilpasset takstoler med senteravstand på 600 mm. Plate av steinull med papir på en side. (lengde x bredde) 1200x570 mm 100, 150, 200, 250, 290 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 Høyeste brukstemperatur: 100 C Brannklassifisering: Euroklasse F E-pack PAROC UNS 37z A-plate Isolering av vegger, himlinger og bjelkelag. Formatet er tilpasset bjelker med bredde 36 og 48 mm og senteravstand på 600 mm. (lengde x bredde) 1200x570 mm 50, 70, 100, 125, 150, 200, 250 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack PAROC UNS 37z A-plate c Isolering av mellomvegger og yttervegger med rammekonstruksjon av trestender med senteravstand på 450 mm eller 900 mm. (lengde x bredde) 1170x410 mm 45, 70, 95, 120, 145, 170, 195 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 13

14 VEGGER PAROC UNS 37z Stålstenderplate c Isolering av mellomvegger og yttervegger med rammekonstruksjon av stålstendere med senteravstand på 600 mm. (lengde x bredde) 1220x610 mm 50, 70, 100, 150, 195 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack PAROC UNS 37z Stålstenderplate c Isolering av mellomvegger og yttervegger med rammekonstruksjon av stålstendere med senteravstand på 450 mm eller 900 mm. (lengde x bredde) 1220x455 mm 45, 70, 95, 120, 145, 170 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 28 kg/m 3 E-pack PAROC UNS 39z Innervegg/Bjelkelag Isolering av innvendige konstruksjoner med trestende/bjelker og senteravstand på 600 mm. (lengde x bredde) 1170x565 mm 45, 70, 95, 145 mm = 0,039 W/m C Vekt: ca. 25 kg/m 3 E-pack 14

15 VEGGER PAROC WAS 25t Vestkystplate Utvendig heldekkende isolasjon i etasjehøyde for ventilerte yttervegger. Plate av steinull med glassfiberbelegg på en side. (lengde x bredde) 2700x1200 mm 30 mm = 0,034 W/m C Vekt: ca. 90 kg/m 3 Løse plater på pall PAROC WAS 35 Vestkystplate Utvendig heldekkende isolasjon for ventilerte yttervegger. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50 mm = 0,034 W/m C Vekt: ca. 70 kg/m 3 på pall PAROC WAS 35tt Vestkystplate Utvendig heldekkende isolasjon i etasjehøyde for ventilerte yttervegger. Plate av steinull med glassfiberbelegg på begge sider. (lengde x bredde) 2700x1200 mm 50, 80 mm = 0,034 W/m C Vekt: ca. 70 kg/m 3 Løse plater på pall Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 15

16 VEGGER PAROC WAS 50 Murplate Utvendig heldekkende isolasjon for ventilerte yttervegger med fasadestein. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 80, 100, 150 mm = 0,035 W/m C Vekt: ca. 45 kg/m 3 E-pack PAROC FAS 2 Fasadeplate Fasadeplate for bruk i systemer med tykkpuss. Platen er merket med rødt på den ene siden. Denne siden monteres innover. Platen brukes i samsvar med pussleverandørens anvisninger. (lengde x bredde) 1200x600 mm 30, 50, 80, 100, 120, 150 mm = 0,036 W/m C Trykkfasthet: 15 kpa Vekt: ca. 100 kg/m 3 Løse plater på pall på pall PAROC FAS 3 Fasadeplate Fasadeplate for bruk i systemer med tynnpuss. Platen er merket med rødt på den ene siden. Denne siden monteres innover. Platen brukes i samsvar med pussleverandørens anvisninger. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 80, 100, 120, 150, 180 mm = 0,037 W/m C Trykkfasthet: 30 kpa Skjærfasthet: 10 kpa Vekt: ca. 110 kg/m 3 Høyeste brukstemperatur: 250 C Løse plater på pall 16

17 BRANNISOLASJON/GULV PAROC FPS 14 Brann/Lydisolasjon Brannisolasjon av baerende stålkonstruksjoner som utföres iht til Nemko sertifieringslisens 713. (lengde x bredde) 1200x600 mm 20, 30, 50, 70, 100 mm = 0,037 W/m C Vekt: ca. 140 kg/m 3 på pall PAROC SSB 2t Trinnlydisolasjon Trinnlydisolering i fl ytende gulvkonstruksjoner med doble platematerialer. (lengde x bredde) 1200 x 600 mm 17, 25 mm = 0,039 W/m C Trykkfasthet: 40 kpa Vekt: ca. 160 kg/m 3 på pall PAROC SSB 1 Trinnlydisolasjon Betong Trinnlydisolering i fl ytende gulvkonstruksjoner med betonggulv. (lengde x bredde) 1200x600 mm 30, 50 mm = 0,037 W/m C Trykkfasthet: 15 kpa Vekt: ca. 115 kg/m 3 på pall Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 17

18 ØVRIGE PRODUKTER/GRUNN PAROC NRS 2t Lydplate med fibervev Varme-, kondens- og lydisolering av forskjellige bygningsdeler i bruksområde. Når det er höjere krav til utseende, anbefales Parafon produkter. Plate av steinull med glassfiberbelegg på en side. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 70 mm = 0,036 W/m C Vekt: ca. 65 kg/m 3 på pall PAROC GRS 30 Grunnplate Isolering av kjelleryttervegger, fundamenter og betonggulv plate på mark. Brukes også som underlag for torvtak. (lengde x bredde) 1200x600 mm 50, 70, 80, 100 mm = 0,037 W/m C Trykkfasthet: 30 kpa Vekt: ca kg/m 3 på pall 18

19 FESTER/HÅNDTERINGSSYSTEMER Byggprodukter og tilbehør I tillegg til isolasjonsprodukter i lett og tung steinull inneholder produktutvalget vårt også mange andre viktige byggprodukter. Samlasting av disse produktene med det øvrige sortimentet senker kostnadene på arbeidsplassen og forenkler administrasjonen. PAROC XFP 001 Distanskropp Avstandsholder ved montering av lett fasade på Vestkystplate. Rørformet avstandsholder av polyeten, HD-kvalitet. Lengde: mm for isolasjonstykkelse mm Diameter: 40 mm Brannklassifisering: Brennbart materiale Høyeste brukstemperatur: 75 C Materialforbruk: ca. 4 stk./m 2 vegg Bølgepapp. Monteringsverktøy følger med i hver pakke. PAROC XFW 004 Plastbrikke Montering av Vestkystplate. Brikke av polypropylen. Diameter: 60 mm 1,5 mm Brannklassifisering: Brennbart materiale Høyeste brukstemperatur: 75 C Materialforbruk: ca. 6 stk./m 2 vegg Bølgepapp PAROC XTR 001 Holder til plastsekker Til oppsamling av mineralullsspill ved isolasjonsarbeid. Sekkeholder med hjul av elforsinket stål. Passer til Plastsekk/Retursekk. Holderen er forsynt med en ring som sekken træs gjennom. Spillet hindres ved et fjæringssystem. Holderen er lett å fl ytte med seg mellom arbeidsplassene. Høyde: 1000 mm Bredde: 450 mm Dybde: 500 mm Bølgepapp Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 19

20 HÅNDTERINGSSYSTEMER PAROC XTS 001 Plast/Retursekk Til oppsamling av mineralullsspill ved isolasjonsarbeid. Sekk i polyeten som passer til Sekkeholder. Anvisninger for håndtering av spill er trykt på sekken. Sammen med sekkeholderen fås en effektiv oppsamling og oppbevaring av mineralullspill. Sekken rommer ca. 12 kg spill av lette steinullprodukter. Volum: 0,24 m 3 Innhold i esken: 120 stk. Bølgepapp PAROC XTT 001 Skjærebord Hjelpemiddel ved tilskjæring av mineralullprodukter. Trinnløs innstilling og vinkelskjæring. Målgradert, sammenleggbart og kompakt arbeidsbord i aluminium. Ved utformingen er det lagt stor vekt på å lage et skjærebord som oppfyller brukerens krav til rask, nøyaktig og sikker tilskjæring. Spesialkniv med egg av høykvalitetsstål for å sikre skarphet ved lang tids bruk følger med. Lengde: 1300 mm Bredde: 620 mm Høyde (bordplate): 640 mm Vekt: 14 kg Bølgepapp PAROC XTK 002 Skjærebordskniv Kniv med egg av høykvalitetsstål. Slire av papp PAROC XTK 003 zdy Kniv GDS Tilskjæring av mineralull. Kniv med blad av kaldvalset, herdet stål og skråslipt egg. Treskaft. Pappslire 20

21 GRUNN/MEMBRAN PAROC XGF 001 Vintermatte Isolering av betong og former ved støping på vinterstid. Matte av polyester, friksjonsbehandlet aluminiumsfarget polyetenfolie innstøpt i plast. Matten har lang levetid ved normal bruk. Den leveres komprimert til ca. 60 %, og etter bruk kan den igjen presses sammen for å redusere transport- og lagerkostnadene. (lengde x bredde) 5000x1350 mm ca. 50 mm Varmekonduktivitet: λ kl = 0,048 W/m C Vekt: ca. 11 kg/m 3, 4 kg/st Innhold: 6,75 m 2 /st 243 m 2 /pall Ruller på pall Rull PAROC XGF 002 Betong dekkmatte Isolering av betong og former ved støping på vinterstid. Matte av polyetencelleplast. (lengde x bredde) 50,0x2,0 m 9 mm Brukstemperatur: -50 C +80 C Rull PAROC XMW 060 Vindsperre Vindbeskyttelse for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isolasjonen) mot gjennomblåsing. Duk av spunnet polypropylen med utvendig belegg for økt lufttetthet. Lengde: 12,5, 25 og 50 m Bredde: 2,74 og 2,95 m ca. 0,2 mm. Kan även specialkonfektioneras. Vekt: ca. 60 g/m 2 Lufttetthet: 0,002 m 3 /m 2, h, Pa ifølge EN Vanndampmotstand: ca. 19 x 10 3 s/m ifølge EN 1931 Rivefasthet: ca. 80 N ifølge EN Brukstemperatur: -20 C +50 C Brannklassifisering: Brennbart materiale Godkjennelse: P-märkt nr 0784/00. Rull. Rullad på bobin Ø i 77 mm. Arbeidsanvisning: Arbeidsanvisning følger med hver pakke. PAROC XMS 001 Fiberduk Separasjon, filtrering og forsterking i mark. Geotekstil av polypropylenfiber. Lengde x bredde: 25,00x2,50 m Overflatevekt: 140 g/m 2 Strekkfasthet: 8,0 kn/m Rivefasthet: 300 N Høyeste brukstemperatur: 75 C Brannklassifisering: Brennbart materiale Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 21

22 TETTEREMSER PAROC GWY 1 Lafteremse Tetning og isolering mellom byggelementer. Glassullremse dekt av sort UV-stabil polyetenfolie. (lengde x bredde) 15000x90 mm 20 mm Høyeste brukstemperatur: 80 C Brannklassifisering: Isolasjonen ikke-brennbar glassull Plastfolien brennbart materiale Plastsekk PAROC GWY 2 Tetteremse med plast Tetning og isolering rundt vinduer, dører, stendervegger, m.m. To glassullremser, hvorav den ene er kledd med polyetenfolie. (lengde x bredde) 15000x60 mm 22 mm Høyeste brukstemperatur: 80 C Brannklassifisering: Isolasjonen ikke-brennbar glassull Plastfolien brennbart materiale Plastsekk Dytteverktøy følger med hver pakke. PAROC GWY 3 Tetteremse Tetning og isolering rundt dører, vinduer og stendervegger samt tetning mellom bygningsblokker. Remse av glassull. (lengde x bredde) 15000x50, 15000x80 mm 22 mm Brannklassifisering: Ikke-brennbart materiale Plastsekk Dytteverktøy følger med hver pakke. PAROC FPY 1 Brann tetteremse Tetning og isolering rundt branndører, luker og vinduer. Remse av grønnfarget steinull. (lengde x bredde) 900x70 mm 30 mm Høyeste brukstemperatur: 700 C Bølgepapp Dytteverktøy følger med hver pakke. Du finner flere opplysninger om produkter og innhold i pakker og på pall på vår hjemmeside 22

23 REGISTER Register Innhold... 2 Isolering gir store miljøvinster... 3 Materialadministrasjon Samlasting... 4 Leveringstidspunkt... 4 Varsling per telefon... 4 Leveringsinformasjon... 4 Lett steinull...5 Heldekkende emballasje... 5 E-pack... 5 Løftelem... 5 Tung steinull...5 Plater på pall... 5 Miljø Standard for mineralullprodukter PAROC produktnavn Produktegenskaper Byggisolasjon Bjelkelag...13 PAROC UNS 37zp A-plate med papir Vegger PAROC UNS 37z A-plate PAROC UNS 37z A-plate c PAROC UNS 37z Stålstenderplate c PAROC UNS 37z Stålstenderplate c PAROC UNS 39z Innervegg/Bjelkelag PAROC WAS 25t Vestkystplate PAROC WAS 35 Vestkystplate PAROC WAS 35tt Vestkystplate PAROC WAS 50 Murplate PAROC FAS 2 Fasadeplate PAROC FAS 3 Fasadeplate Brannisolasjon...17 PAROC FPS 14 Brann/Lydisolasjon Gulv...17 PAROC SSB 2t Trinnlydisolasjon PAROC SSB 1 Trinnlydisolasjon Betong Øvrige produkter...18 PAROC NRS 2t Lydplate med fibervev Grunn...18 PAROC GRS 30 Grunnplate Byggprodukter og tilbehør Fester...19 PAROC XFP 001 Distanskropp PAROC XFW 004 Plastbrikke Håndteringssystemer PAROC XTR 001 Holder til plastsekker PAROC XTS 001 Plastsekk/Retursekk PAROC XTT 001 Skjærebord PAROC XTK 002 Skjærebordskniv PAROC XTK 003 zdy Kniv GDS Grunn...21 PAROC XGF 001 Vintermatte PAROC XGF 002 Betong dekkmatte Membran...21 PAROC XMW 060 Vindsperre PAROC XMS 001 Fiberduk Tetteremser...22 PAROC GWY 1 Lafteremse PAROC GWY 2 Tetterese med plast PAROC GWY 3 Tetteremse PAROC FPY 1 Brann tetteremse

24 Paroc Group er en av de ledende produsentene av mineralullisolasjon i Europa. PAROC produkter og løsninger omfatter byggisolasjon, teknisk isolasjon, skipsisolasjon, sandwichelementer og lydprodukter. Vi har produksjonsanlegg i Sverige, Finland, Litauen og Polen. Vi har salgs- og representasjonsselskaper i 13 europeiske land. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2007 Byggisolering har et komplett sortiment av produkter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolasjon av utvendige vegger, tak, gulv og kjellere samt i bjelkelag og mellomvegger. Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke som varme-, brann- og lydisolasjon i industriprosesser, apparater, skip og til VVS-formål. Ikke-brennbare sandwichelementer har et ytterlag av stål og en kjerne av steinull. Elementene brukes til yttervegger, mellomvegger og undertak i offentlige bygninger samt forretnings- og industribygg. Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskaper som gjelder for respektive produkter og er gjeldene til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Siste versjonen av denne brosjyren finner du alltid på Vi tar ikke ansvar for om våre produkter brukes utenfor de i våre informasjonsmaterial beskrivne bruksområder. Viste byggkonstruksjoner utgjør områder der våre produkters funksjon og tekniske egenskaper er vel utprøvd. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti da vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører samt selve utførelsen i byggprosessen. Vi reserverer oss mot at vår anbefalte konstruksjon eventuelt ikke skulle generere forventet verdi ved en beregning eller måling av byggets energiforbruk. Dette, ettersom, energiforbruket er avhengig av bl a valgt energisystem og dets funksjon. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i vårt informasjonsmateriell. PAROC AB avdeling Norge Byggisolering Norge Olaf Helseths vei 6, 0619 Oslo PB 150, Oppsal, 0619 Oslo Telefon: Telefaks: BINO1207 A MEMBER OF PAROC GROUP 24

Produktkatalog 2012. tra. Isolasjonen som også beskytter mot brann og fukt

Produktkatalog 2012. tra. Isolasjonen som også beskytter mot brann og fukt katalog 2012 e tra Isolasjonen som også beskytter mot brann og fukt Byggisolering Norge Januar 2012 1 Innhold Your energy in mind... 3 Hvorfor velge Paroc steinull?... 4 5 Standard for mineralullprodukter...

Detaljer

Produktinformasjon Norge

Produktinformasjon Norge Produktinformasjon Norge Byggisolering Norge September 2010 1 Innhold Isolering gir store miljøgevinster... 3 Standard for mineralullprodukter... 4 5 PAROC produktnavn... 6 7 Hvorfor velge Paroc steinull?...

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler gulvbjelkelaget. ovenfra nedenfra

BYGG SLIK. Tilleggsisoler gulvbjelkelaget. ovenfra nedenfra Rekv.nr 3041NO desember 2011 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 5 BYGG SLIK Tilleggsisoler gulvbjelkelaget ovenfra nedenfra Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

SLIK BYGGER DU 3. Etterisoler ytterveggen utvendig

SLIK BYGGER DU 3. Etterisoler ytterveggen utvendig RENSTRÖM FT & LAYUT AB SLIK BYGGER DU 3 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes

Detaljer

PAROC HVAC AIRCOAT. Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler

PAROC HVAC AIRCOAT. Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler PAROC HVAC AIRCOAT Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler EFFEKTIV ISOLERING I EN OPERASJON SPAR PLASS For å oppnå EUs klimamål, må også tekniske installasjoner som ventilasjonskanaler

Detaljer

PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER. Elegant, effektivt og enkelt

PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER. Elegant, effektivt og enkelt PARAFON ROYAL HIMLINGER OG BAFLER Elegant, effektivt og enkelt NÅ LANSERER VI PARAFON ROYAL EN EKSKLUSIV, HØYABSORBERENDE HIMLING FOR TETT MONTERING MED HELDEKKENDE YTTERLAG AV GLASSFIBER Vi merker en

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2014 Erstatter September 2013 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland PARAFON Exclusive Sertifikat nummer Kort beskrivelse Bruksområde 0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI- 02044 VTT, Finland PARAFON Exclusive er en eksklusiv akustikkplate med store

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av SPFR 020-0240 Paroc steinullsprodukter Side 2 av 4 Vedlegg til produktdokumentasjon SPFR 020-0240 av 206-09-07.. Innehaver av godkjenningen Paroc AB SE-54 86 Skövde, SVERIGE www.paroc.se 2. Produsent Paroc

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire Mat Rektangulær

Detaljer

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE BYGG 10 FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE FORHOLD DET ER INGEN overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler

Detaljer

SLIK BYGGER DU 1. Etterisoler loftsbjelkelaget

SLIK BYGGER DU 1. Etterisoler loftsbjelkelaget RENSTRÖM FT & LAYUT AB SLIK BYGGER DU 1 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

XPS plateprodukter. Ekstrem styrke. Lett å håndtere. Tåler høy belastning. Trykkfasthet fra 250 til 700 kpa. Minimalt fuktopptak

XPS plateprodukter. Ekstrem styrke. Lett å håndtere. Tåler høy belastning. Trykkfasthet fra 250 til 700 kpa. Minimalt fuktopptak XPS plateprodukter Isolerende byggisolasjon 1017 Ekstrem styrke Lett å håndtere Tåler høy belastning Trykkfasthet fra 250 til 700 kpa Minimalt fuktopptak Den billigste og mest miljøvennlige energien, er

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S /SK Selvklebende rørisolasjon plater slanger Elastomer isolasjon for de fleste bruksområder, innen bygg og industri. Bruk:

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

fra Systemblokk ta turen innom:

fra Systemblokk ta turen innom: 3Selementer fra Systemblokk ta turen innom: www.systemblokk.no Gode grunner for bruk av betongelementer 3S elementet fra Systemblokk produseres nøyaktig etter tegninger og spesifikasjoner. Elementene benyttes

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering Nå er det slutt med kompromisser! Rockfon Sonar db og Krios db lydisolerende og lyddempende himlinger Akustisk komfort God kombinasjon av høy Designfrihet lydisolering og høy lydabsorpsjon Kantmuligheter,

Detaljer

M O N T A S J E V E I L E D N I N G

M O N T A S J E V E I L E D N I N G MONTASJEVEILEDNING AQUAPANEL Floor Tykkelse: 22 mm L: 900 mm B: 600 mm Vekt: 37 kg/m 2 50 stk pr pall (27m 2 ) AQUAPANEL Biscuit Monteringsbrikke Dimensjon: 60x23x4 mm Pakker a: 100 stk Forbruk: 7 stk/m

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

FIRESAFE SILICONE SEALANT

FIRESAFE SILICONE SEALANT Side: 1 av 7 GENERELT FIRESAFE SILICONE Sealant er en brannhemmende, en-komponent fugemasse basert på silikon. EGENSKAPER FIRESAFE SILICONE Sealant er en silikonbasert tetningsmiddel som brukes til å danne

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

KLIMAPLATE ZERO. For enkel og kostnadseffektiv energirenovering

KLIMAPLATE ZERO. For enkel og kostnadseffektiv energirenovering For enkel og kostnadseffektiv energirenovering VIL DU BIDRA TIL REDUSERT KLIMAPÅVIRKNING? Energieffektivisering av bygninger er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene når det gjelder energibruk

Detaljer

Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER

Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER Isolasjon Mai 2016 Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER Høyeffektiv takisolasjon med lambdaverdi 0,022 W/m K Meget bra trykkfasthet 150 kpa i korttidslast FM-approved

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR er en volumøkende, akrylbasert forsegling som utvider seg ved brann. Fordi produktet danner

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

SLIK BYGGER DU 9. Energirenover med Klimaplate ZERO

SLIK BYGGER DU 9. Energirenover med Klimaplate ZERO RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 9 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

Isoler hjemme. PAROC AB avdeling Norge. Byggisolering Norge

Isoler hjemme. PAROC AB avdeling Norge. Byggisolering Norge Paroc Group OY Ab er en av de ledende produsentene av mineralullisolasjon i Europa. Paroc leverer også produkter og løsninger for bygningsisolasjon, teknisk isolasjon, fartøysisolasjon, sandwich-elementer

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER Innledning I denne brosjyren har vi samlet våre porøse trefiberplater, Hunton Vindtett, Hunton Undertak og

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

LETTE BYGGESYSTEMER. GLAVA Proff 34 GLAVAs hovedprodukt for varme-, lyd- og brannisolering av gulv, vegger og tak.

LETTE BYGGESYSTEMER. GLAVA Proff 34 GLAVAs hovedprodukt for varme-, lyd- og brannisolering av gulv, vegger og tak. LETTE BYGGESYSTEMER Extrem 32 Glassull med isolasjonsevne i toppklasse. Proff 34 GLAVAs hovedprodukt for varme-, lyd- og brannisolering av gulv, vegger og tak. Økonomi 38 Prisgunstig isolasjon som er egnet

Detaljer

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Januar 2010 2.136 NO Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Fasadekledning Utstikk Brystninger Gavl Operal er en fibersementplate til alle typer fasadekledning Rask montering Klassiske farger Sterk

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

ROCKWOOL isolasjon. Alu Wired Mat 80 - oppvarming isolasjon spesielt ved høye temperaturer: opp til + 700 C. isolasjon. Navn Enhet Pris uten moms

ROCKWOOL isolasjon. Alu Wired Mat 80 - oppvarming isolasjon spesielt ved høye temperaturer: opp til + 700 C. isolasjon. Navn Enhet Pris uten moms ROCKWOOL isolasjon størelse,mm Innhold pr. Pak Navn Enhet Pris uten moms Lengde bredde tykkelse stk./pal m2/pal. Alu Lamella Mat - Med armert alufolie. Til isolering av rør- og ventilasjonskanaler hvor

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier.

Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier. Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier. Monier er en verdensledende leverandør av skråtaksløsninger Takstein, undertak og kompletterende takprodukter. Vi jobber med

Detaljer

Brannisolering av stål

Brannisolering av stål Brannisolering av stål Conlit beskytter bærende stålkonstruksjoner mot brann Selv om stål er et mye brukt bygge-materiale, har det likevel dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer.

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Juni En kort innføring i ECOSE Technology TH AT IN SUL ATIO N

Juni En kort innføring i ECOSE Technology TH AT IN SUL ATIO N Juni 2009 En kort innføring i ECOSE Technology IN SUL ATIO N TH AT GIV ES YO U... www.feelgoodinsulation.com Hva er ECOSE Technology?...en revolusjonerende, ny, naturlig og formaldehydfri teknologi for

Detaljer

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS NO 847 774 762 MVA www.isofiber.no Norsk Celluloseisolasjon AS Litt historie, og dagen i dag: Norsk Celluloseisolasjon AS ble etablert i 1988, og har siden produsert

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og passiv brannisolering

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG Innhold GLAVA PROFF 35 Plate 4 GLAVA PROFF 35 Plate m/papir 4 GLAVA PROFF 35 I-bjelkeplate 4 GLAVA PROFF 35 Stålstenderplate 4

Detaljer

PAROC Conci. Et komplett sortiment for tett og energiklok bygging PAROC PROTECTION. Isolasjonen som beskytter mot. brann og fukt

PAROC Conci. Et komplett sortiment for tett og energiklok bygging PAROC PROTECTION. Isolasjonen som beskytter mot. brann og fukt PAROC Conci Et komplett sortiment for tett og energiklok bygging PAROC PROTECTION Isolasjonen som beskytter mot brann og fukt Byggisolering Norge September 2013 1 Innhold Bygg tett og energiklokt... 3

Detaljer

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder [komprmring] Ekspandering Tåler en trøkk Glava er det eneste isolasjonsproduktet på markedet som kan komprimeres ned til 1/5 av bruksvolumet! Glava har lange parallelle fibrer, noe som gir en overlegen

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten LADURA PREMIUM Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten 2 LADURA PREMIUM EN MEGET STØTFAST GIPSPLATE SOM BYR PÅ FLERE FORDELER LADURA PREMIUM 3 LADURA PREMIUM: DET PERFEKTE PLATEMATERIALET TIL ETHVERT

Detaljer

Riktig underlag for. Et komplett sortiment av undertak fra Monier. ENKLESTE veien TIL ET NYTT TAK

Riktig underlag for. Et komplett sortiment av undertak fra Monier. ENKLESTE veien TIL ET NYTT TAK Riktig underlag for alle SKRÅTAK Et komplett sortiment av undertak fra Monier. ENKLESTE veien TIL ET NYTT TAK Monier er en verdensledende leverandør av skråtaksløsninger Takstein, undertak og kompletterende

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke, minimalt

Detaljer