Veiledning til terminoppgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til terminoppgaven"

Transkript

1 Veiledning til terminoppgaven RF-1037 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Gjelder fra 1. januar Innledning Eftas overvåkingsorgan ESA har slått fast at den differensierte arbeidsgiveravgiften er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Den tidligere ordningen er derfor lagt om. Regjeringen har fått godkjent en tre års gradvis opptrapping til full avgift for de generelle næringene, i tillegg er det vedtatt unntaksregler for flere næringer. For at private foretak så langt som mulig skal beholde den fordelen som lå i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, er det blitt innført et såkalt fribeløp. Statsstøtteregelverket tillater at et samlet støttebeløp til et foretak på inntil euro over tre år, kan gis fritt uten ESAs godkjennelse. For arbeidstakere i sonene 2, 3 og 4 er det derfor vedtatt at det fortsatt skal differensieres innenfor det fribeløpet som statsstøtteregelverket tillater. I 2004 vil fribeløpet for differensiert arbeidsgiveravgift være på kroner pr. foretak. Det er i hovedsak 5 forskjellige måter å beregne arbeidsgiveravgiften på, en hovedregel og fire unntak. Hvilken beregningsmåte du skal benytte kommer an på hvilken næring foretaket tilhører. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike beregningsmåtene for arbeidsgiveravgift som vil gjelde i De numrerte punktene tilsvarer feltene på terminoppgaven. 1.0 Opplysninger om arbeidsgiver I dette feltet må du oppgi: Hvilken termin oppgaven gjelder for. Hvilket år oppgaven gjelder for. Organisasjonsnummer (evt. fødselsnummer) Nace-kode (næringskode), kontakt Statistisk sentralbyrå hvis du er usikker. Hvilken næring foretaket tilhører er avgjørende for hvordan arbeidsgiveravgiften skal beregnes. Det er viktig å oppgi riktig Nace-kode. Navn og adresse til foretaket oppgaven gjelder. e-postadresse og telefonnummer. 2.0 Tilhører foretaket et av unntakstilfellene, kryss av her: Generelle næringer - hovedregel Gjelder foretak som ikke tilhører noen av unntakene spesifisert i punktene 2.1 til 2.6. De fleste foretak vil komme inn under denne gruppen. Hvis du hører til denne gruppen skal du ikke sette noen kryss i punkt 2.0 på terminoppgaven. Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 1

2 De ulike sonene med satser: Under 62 år Over 62 år Overgangs sats Vanlig sats Overgangs sats Vanlig sats Sone 1 (høye satser) 14.1 % 14.1 % 10.1 % 10.1% Sone % 10.6 % 10.1 % 6.6 % Sone % 6.4 % 4.3 % 2.4 % Sone % 5.1 % 3.3 % 1.1 % Sone 5 0 % 0 % 0 % 0 % Foretak i de generelle næringene skal benytte satsene ovenfor når de beregner arbeidsgiveravgift. Foretakene skal benytte vanlige satser helt til differansen mellom den arbeidsgiveravgift som ville følge av disse satsene og den arbeidsgiveravgift som ville følge av de høye satsene på 14,1% og 10,1% er kroner (fribeløpet). Når fribeløpet er brukt opp må foretakene benytte overgangssatsene. De fleste foretak i Norge vil ikke bruke opp fribeløpet, og kan dermed benytte de vanlige satsene. For å sjekke om foretaket vil bruke opp fribeløpet kan du utføre testen nedenfor. Denne viser om det er sannsynlig at foretaket vil overstige fribeløpet på kroner. Dersom foretaket bruker opp fribeløpet må du gå over til å benytte et nytt sett med differensierte satser, de såkalte overgangssatsene. Hvordan beregne avgiften for generelle næringer hovedregelen Nedenfor følger to fremgangsmåter for å beregne avgiften etter hovedregelen. Hvis du er sikker på at samlet avgiftsgrunnlag i sone 2, 3 og 4 ikke vil overstige kr i løpet av et kalenderår, skal du benytte de vanlige satsene, gå til punkt A. Hvis du tror at samlet avgiftsgrunnlag i sone 2, 3 og 4 vil overstige kr i løpet av et kalenderår, kan du komme til å overstige fribeløpet på kr , utfør testen nedenfor. Test på om fribeløpet overstiges For å sjekke om du kommer til å overstige fribeløpet på kr kan du utføre dette regnestykket (bruk tabellen nedenfor): Kolonne 1: Sett inn grunnlag pr sone for arbeidstakere under og. Kolonne 2: Benytt prosentsatsene som er oppgitt. Kolonne 3: Beregn fordel per sone. Kolonne 4: Sett inn rest fribeløp fra forrige termin øverst i kolonnen (alltid kr i 1. termin). Overfør tallene fra kolonne 3. Kolonne 5: Utfør regnestykket minus fordel pr sone linje for linje. Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 2

3 kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 Kolonne 5 Sone Grunnlag Differanse prosent Fordel per sone fra forrige termin 2 * 3,5 % = - = 2 * 3,5 % = - = 3 * 7,7 % = - = 3 * 7,7 % = - = 4 * 9 % = - = 4 * 9 % = - = (overføres til neste termin) Resultat av testen: Hvis alle rest fribeløp i kolonne 4 er positive beløp (se eksempel 1): Beregn avgiften som beskrevet i punkt A. Hvis rest fribeløp i kolonne 4 blir et negativt beløp (se eksempel 2): Beregn avgiften som beskrevet i punkt B. eksempel 1 kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 kolonne 5 Sone Grunnlag Differanse prosent Fordel per sone fra forrige termin Under 62 år * 3,5 % = = Over 62 år 0 * 3,5 % = 0-0 = Under 62 år * 7,7 % = = Over 62 år * 7,7 % = = Under 62 år * 9 % = = Over62 år * 9 % = = (overføres til neste termin) Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 3

4 eksempel 2 kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 kolonne 5 Sone Grunnlag Differanse prosent Fordel per sone fra forrige termin * 3,5 % = = * 3,5 % = = * 7,7 % = = * 7,7 % = = * 9 % = = over62 år * 9 % = = (overføres til neste termin) 0 A Generelle næringer. Beregning av avgift når fribeløpet ikke blir brukt opp I foretak der samlet avgiftsgrunnlag i sone 2, 3 og 4 ikke overstiger kr i løpet av et kalenderår, kan du være sikker på at de vanlige satsene skal benyttes til å beregne arbeidsgiveravgiften. Beregningen kan også gjøres direkte på terminoppgaven Vanlige satser Under 62 år sone 1 14,1 % 10,1 % sone 2 10,6 % 6,6 % sone 3 6,4 % 2,4 % sone 4 5,1 % 1,1 % sone 5 0 % 0 % Beregning av avgift etter vanlige satser: Sone under / Avgiftsgrunnlag Sats Beregnet avgift 1 * 14,1 % = 1 * 10,1 % = 2 * 10,6 % = 2 * 6,6 % = 3 * 6,4 % = 3 * 2,4 % = 4 * 5,1 % = Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 4

5 4 * 1,1 % = 5 * 0 % = 5 * 0 % = Sum beregnet avgift etter vanlige satser B Generelle næringer. Beregning av avgift når fribeløpet blir brukt opp Når avgiftsgrunnlaget samlet i sone 2, 3 og 4 vil, eller kan komme til å overstige kr i løpet av et kalenderår, skal du bruke vanlige satser så lenge det årlige fribeløpet på kr ikke er brukt opp. Deretter skal du benytte overgangssatsene resten av året. Vanlige satser sone 1 14,1 % 10,1 % sone 2 10,6 % 6,6 % sone 3 6,4 % 2,4 % sone 4 5,1 % 1,1 % sone 5 0 % 0 % Overgangssatser sone 1 14,1 % 10,1 % sone 2 14,1 % 10,1 % Sone 3 8,3 % 4,3 % Sone 4 7,3 % 3,3 % Sone 5 0 % 0 % For å vite når du skal begynne å bruke overgangssatsene, må du finne eksakt avgiftsgrunnlag der fribeløpet er brukt opp. Dette finner du ved å utføre regnestykke som er vist i eksempel 3 nedenfor. Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 5

6 eksempel 3 kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 kolonne 5 Sone Grunnlag Differanse prosent Fordel per sone fra forrige termin * 3,5 % = = * 3,5 % = = * 7,7 % = = * 7,7 % = = * 9 % = = over62 år * 9 % = = (overføres til neste termin) 0 Her blir rest fribeløp et negativt beløp for arbeidstakere i sone 3. Dette betyr at du må: bruke vanlige satser på de grunnlagene som gir et positivt rest fribeløp (i dette tilfellet under og i sone 2, og i sone 3) bruke overgangssatsene på de grunnlagene som gir et negativt rest fribeløp (i dette tilfellet under og i sone 4) splitte grunnlaget for arbeidstakere i sone 3 for å finne hvor stor andel av grunnlaget der avgift kan beregnes etter vanlig sats (d.v.s. hvor rest fribeløp = 0). Dette gjøres slik: Ta siste positive rest fribeløp og del dette på differanseprosenten som gjelder for arbeidstakere i sone 3: kr / 7,7 % = Vanlig sats brukes på kr Overgangssats brukes på resten av grunnlaget kr kr = kr For resten av terminene i dette året skal overgangssatsene benyttes. Hvis det er grunnlag i sone 2 som skal splittes, er differansesatsen: 3,5 % Hvis det er grunnlag i sone 3 som skal splittes, er differansesatsen: 7,7 % Hvis det er grunnlag i sone 4 som skal splittes, er differansesatsen: 9,0 % Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 6

7 Beregning av avgift når fribeløpet blir brukt opp: Sone under / Avgiftsgrunnlag Vanlig sats Overgangss ats 1 0 * 14,1 % = * 10,1 % = 0 Beregnet avgift * 10,6 % = * 6,6 % = * 6,4 % = * 2,4 % = * 4,3 % = * 7,3 % = * 3,3 % = * 0 % = * 0 % = 0 Sum beregnet avgift Produksjon av elektrisitet ved vannkraft etc. Foretak som driver virksomhet innenfor de næringene som er listet opp nedenfor, kan benytte satsene som gitt i tabellen nedenfor, inntil differansen mellom de vanlige satsene og de høye satsene på 14,1 % og 10,1 % er kr Når fribeløpet er brukt opp må foretakene benytte satsene 14,1 % og 10,1 % for resten av året uansett hvilken sone arbeidstakerne tilhører. 1. produserer elektrisitet skapt ved vannkraft, 2. utvinner råolje eller naturgass, 3. yter en eller flere av følgende tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass: - prøve- eller produksjonsboring på kontrakt, - servicevirksomhet i forbindelse med olje- og gassutvinning, - bore- eller brønnservice på kontrakt. Denne bestemmelsen omfatter ikke tjenesteyting tilknyttet letevirksomhet, eller drift og bruk av innretninger i den utstrekning de brukes til letevirksomhet. 4. bryter metallholdig malm, med unntak av jernmalm og jernmalm med innhold av mangan, 5. utvinner industrimineralene nefelinsyenitt eller olivin, 6. bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy. Med slikt fartøy forstås følgende: - fartøy på minst 100 BRT for transport av passasjerer eller gods, - fartøy på minst 100 BRT til særlige formål, - slepebåt på minst 365 kw, - fiskefartøy på minst 100 BRT bestemt for eksport til land utenfor EØS-området, - flytende og flyttbart uferdig skrog av ovennevnt fartøy. Denne bestemmelsen omfatter også foretak som foretar vesentlig ombygging av fartøy som nevnt ovenfor, dersom fartøyet er over 1000 BRT, Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 7

8 7. nevnt i finansieringsvirksomhetsloven 1-4 eller verdipapirhandelloven 7-1, jf. 1-2 første ledd, dersom foretaket har filial, driver grenseoverskridende virksomhet, eller har etablert datterforetak som driver tilsvarende virksomhet, i andre stater innen EØS-området. 8. produserer stål omfattet av den tidligere EKSF-traktaten, 9. produserer telekommunikasjonstjenester. Vanlige satser sone 1 (høye satser) 14,1 % 10,1 % sone 2 10,6 % 6,6 % sone 3 6,4 % 2,4 % sone 4 5,1 % 1,1 % sone 5 0 % 0 % Beregning av avgift ( punkt 2.1) Du kan beregne avgiften ved å fylle uttabellen nedenfor. Kolonne 3: Sett inn grunnlag for arbeidsgiveravgift for arbeidstakere under og for hver sone. Kolonne 5: Beregn avgiften etter satsene oppgitt i kolonne 4. Kolonne 2: Summer grunnlag i alle soner for hhv. arbeidstakere under 62 og arbeidstakere over 62 år (fra kolonne 3) og før inn dette inn i feltene i kolonne 2. Kolonne 4: Beregn avgift etter høy sats (hhv. 14,1% og 10,1 %) og før dette inn i de to første feltene i kolonne 4. Summer beregnet avgift i de 10 første feltene i kolonne 5. Før dette inn i tredje felt i kolonne 4. Summer første og andre felt i kolonne 5, trekk i fra tredje felt, og du får differanse. Før inn rest fribeløp fra forrige termin (alltid kr i første termin). Trekk rest fribeløp fra differansen, og du får Sum : Kolonne 5: Hvis Sum er negativ betyr dette at fribeløpet ikke er brukt opp. Kr 0 overføres til nest siste felt i kolonne 5. Negativt beløp tilsvarer rest fribeløp som overføres til neste termin. Hvis Sum er positiv betyr dette at fribeløpet er brukt opp. Positivt beløp overføres til nest siste felt i kolonne 5. For de neste terminene resten av året skal du benytte høy sats (14,1 % og 10,1 %) ved beregning av arbeidsgiveravgiften. Siste felt i kolonne 5 summer alle tall i kolonne 5. Dette er hva du skal betale i avgift denne terminen. Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 8

9 kolonne 1 Sone Sum grunnlag + Sum grunnlag kolonne 2 Under / over 62 år kolonne 3 Avgiftsgrunnlag kolonne 4 Sats 1 * 14,1 % = 1 * 10,1% = 2 * 10,6 % = 2 * 6,6 % = 3 * 6,4 % = 3 * 2,4 % = 4 * 5,1 % = 4 * 1,1 % = 5 * 0 % = 5 * 0 % = - Beregnet avgift etter de vanlige satsene = Differanse - fra forrige termin * 14,1 % = * 10,1 % = = Sum (positivt beløp overføres til kolonne 5. negativt beløp = rest fribeløp neste termin) Sum beregnet avgift kolonne 5 Beregnet avgift Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 9

10 eksempel 4 kolonne 1 Sone kolonne 2 Under / over 62 år kolonne 3 Avgiftsgrunnlag kolonne 4 Sats kolonne 5 Beregnet avgift * 14,1 % = * 10,1 % = * 10,6 % = * 6,6 % = * 6,4 % = * 2,4 % = * 5,1 % = * 1,1 % = * 0 % = * 0 % = 0 Sum grunnlag * 14,1 % = Sum grunnlag * 10,1 % = Beregnet avgift etter de vanlige satsene = Differanse fra forrige termin = Sum (positivt beløp overføres til kolonne 5. negativt beløp = rest fribeløp neste termin) Sum beregnet avgift Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster etc. Foretak hvor virksomheten er begrenset til å omfatte produkter som ikke faller inn under EØS-avtalen, jf. avtalens artikkel 8, skal beregne avgift etter vanlige satser, uten fribeløp. Dette gjelder næringer med Nace-kode (næringskode): 01.1 Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster 01.2 Husdyrhold 01.3 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 01.4 Tjenester tilknyttet jordbruk og husdyrhold, unntatt veterinærtjenester og beplantning og vedlikehold av hager og parkanlegg 01.5 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Skogbruk Tjenester tilknyttet skogbruk, med unntak av tømmermåling Fiske og fangst Fiskeoppdrett og klekkerier Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 10

11 15.1 Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer 15.2 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 15.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 15.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 15.5 Produksjon av meierivarer og iskrem 15.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelseprodukter 15.7 Produksjon av fór 51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr Engroshandel med frukt og grønnsaker Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og fett Engroshandel med fisk og skalldyr Innenriks sjøtransport, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer, hvor virksomheten er begrenset til å omfatte produkter som ikke faller inn under EØS-avtalen, jf. avtalens artikkel 8. Vanlige satser sone 1 14,1 % 10,1 % sone 2 10,6 % 6,6 % sone 3 6,4 % 2,4 % sone 4 5,1 % 1,1 % sone 5 0 % 0 % Beregning av avgift (punkt 2.2) Sone under / Avgiftsgrunnlag Sats Beregnet avgift 1 * 14,1 % = 1 * 10,1 % = 2 * 10,6 % = 2 * 6,6 % = 3 * 6,4 % = 3 * 2,4 % = 4 * 5,1 % = 4 * 1,1 % = 5 * 0 % = 5 * 0 % = Sum beregnet avgift etter vanlige satser Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 11

12 2.3 Godstransport med over 50 årsverk Foretak som utfører godstransport på vei som i 2003 hadde mer enn 50 årsverk skal beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats uansett hvilken kommune arbeidstakeren er skattepliktig til. sone ,1 % 10,1 % Beregning av avgift ( punkt 2.3) Sone under / Avgiftsgrunnlag Sats Beregnet avgift 1-5 * 14,1 % = 1-5 * 10,1 % = Sum beregnet avgift 2.4 Øvrige transportforetak For de øvrige transportforetak skal arbeidsgiveravgiften beregnes etter satsene som er gitt i tabellen nedenfor. Dette gjelder næringskodene (Nace-kodene): 60 Landtransport og rørtransport, med unntak av 60.3 Rørtransport 61 Sjøtransport 62 Lufttransport, med unntak av 62.3 Romfart Overgangssatser Sone 1 14,1 % 10,1 % Sone 2 14,1 % 10,1 % Sone 3 8,3 % 4,3 % Sone 4 7,3 % 3,3 % Sone 5 0 % 0 % Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 12

13 Beregning av avgift ( punkt 2.4) Sone under / Avgiftsgrunnlag Sats Beregnet avgift 1 * 14,1 % = 1 * 10,1 % = 2 * 14,1 % = 2 * 10,1 % = 3 * 8,3 % = 3 * 4,3 % = 4 * 7,3 % = 4 * 3,3 % = 5 * 0 % = 5 * 0 % = Sum beregnet avgift 2.5 Foretak omfattet av helseforetaksloven Foretak som omfattes av helseforetaksloven skal beregne arbeidsgiveravgift etter høy sats dersom de ansatte er bosatt i sone 1 4. I sone 5 er satsen likevel 0 %. Sone ,1 % 10,1 % Sone 5 0 % 0 % Beregning av avgift ( punkt 2.5) Sone under / Avgiftsgrunnlag Sats Beregnet avgift 1-4 * 14,1 % = 1-4 * 10,1 % = 5 * 0 % = 5 * 0 % = Sum beregnet avgift 2.6 Fiske og fangst Gjelder arbeidsgivere som driver fiske og fangst som kun skal innberette trekk på terminoppgaven. Ingen beregning av arbeidsgiveravgift. (Fiske og fangst arbeidsgivere som er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift se punkt 2.2) Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 13

14 3.0 Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift per kommune For hver kommune skal det oppgis: kommunenummer kommunenavn sone for arbeidsgiveravgift u samlet avgiftsgrunnlag for arbeidstakere o samlet avgiftsgrunnlag for arbeidstakere avgiftssatser (se punkt 2 over for å finne riktig sats) beregnet avgift ( = grunnlag x sats), beløpet avrundes ned til hele kroner samlet forskuddstrekk for arbeidstakere under og For alle kommuner: Oppgi totalt avgiftsgrunnlag for arbeidstakere (summen av u for alle kommuner). Oppgi totalt avgiftsgrunnlag for arbeidstakere (summen av o for alle kommuner). 3.1 Utenlandske arbeidstakere særskilt prosentsats For arbeidstakere utsendt til Norge fra USA eller Canada, og som faller inn under nærmere angitte vilkår i Sosialdepartementets årlige forskrift om avgift for slike arbeidstakere, skal det betales avgift etter nærmere angitt sats dersom det foreligger avgiftsplikt etter folketrygdloven For 2003 er satsen 7 %. Oppgi samlet avgiftsgrunnlag for de arbeidstakerne som dette gjelder for, og beregn avgiften. 3.2 Utenlandske arbeidstakere med månedlig beløpssats For visse sjømenn som re ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret, med unntak av personer som er ansatt i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord, og som er medlem i trygden etter lov om folketrygd 2-6, skal arbeidsgiveren betale avgift med et fast beløp per måned uten hensyn til antall arbeidsdager i måneden. Beløpet fastsettes årlig i forskrift gitt av Sosialdepartementet. For 2003 er satsen kr 250 per måned. Oppgi summen av antall måneder for de arbeidstakerne som dette gjelder for, og beregn avgiften. 3.3 Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over 16 G Det skal betales ekstra arbeidsgiveravgift av den del av avgiftspliktige ytelser som for den enkelte mottaker overstiger 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp. Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal beregnes og innbetales sammen med 6. termin. For 2003 er satsen 12,5 %. Oppgi samlet avgiftsgrunnlag for de arbeidstakerne som dette gjelder for, og beregn avgiften. Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 14

15 4.0 Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk å betale Arbeidsgiveravgift som skal betales: Summer beløpene i kolonnen beregnet avgift. Forskuddstrekk som skal betales: Summer beløpene i kolonnen Forskuddstrekk Beløpene betales hver for seg til skatteoppkreveren/kemneren i foretakets kontorkommune. KIDnummer kan fås ved alternativt ved henvendelse til skatteoppkreveren/kemneren. 5.0 Underskrift Oppgaven skal underskrives av arbeidsgiver og sendes til skatteoppkreveren/kemneren i foretakets kontorkommune. Veiledning til terminoppgave for arbeidsgiveravgift RF-1037 Side 15

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Sist oppdatert: 16.12.2011 Innledning Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 8/03, 4. april 2003 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003 Avgiftssatsene for arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 2003 er i avgiftssone 1: 14,1 prosent,

Detaljer

meldinger SKD nr. 3/06, 14. februar 2006

meldinger SKD nr. 3/06, 14. februar 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 3/06, 14. februar 2006 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2006 Det er bare gjort noen få endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift fra 2005 til 2006.

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 gjelder fra 1. termin 2007 Forklaring til feltene: Alle numeriske felt skal høyrestilles med foranstilte nuller. feltene.

Detaljer

meldinger SKD nr. 11/02, 13. mai 2002

meldinger SKD nr. 11/02, 13. mai 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/02, 13. mai 2002 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2002 Avgiftssatsene for arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 2002 er i avgiftssone 1: 14,1 prosent,

Detaljer

Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere

Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere En orientering fra Norges Lastebileier-Forbund til medlemmene Oppdatert per 09.04.2015 Innhold 1. Innledning... 1 2. Endringene

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren

Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren Nye regler for DA-ordningen Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren Ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift gjeldende fra

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 1/14, 14. februar 2014 Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 1 Innledning... 1 1.1 Generelt om avgiftsplikten... 1 1.2 Regelverk... 1 2 Soneplassering... 1 2.1

Detaljer

meldinger SKD nr. 5/04, 5. mars 2004

meldinger SKD nr. 5/04, 5. mars 2004 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 5/04, 5. mars 2004 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2004 EFTAs overvåkingsorgan ESA har slått fast at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er i strid

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2185 Stortingsvedtak

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

meldinger SKD nr. 5/05, 8. februar 2005

meldinger SKD nr. 5/05, 8. februar 2005 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 5/05, 8. februar 2005 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2005 Fra 1. januar 2004 ble det gjennomført betydelige endringer som første ledd i en tre års gradvis

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift ARBEIDSGIVERE Arbeidsgivere med kontorkommune Kristiansund skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling av dette til skatteoppkreveren i Kristiansund.

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen 29.10.2014 Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av ytelser trygden yter godtgjørelse for. I praksis innberetter arbeidsgiver de aktuelle ytelsene

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Orientering i Hovedutvalg for klima energi og næring 25. oktober 2017 Thorleif Müller Elin Røed Lansering på valgkamparrangement 23.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008 Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008 2013/EØS/73/26 av 7. mars 2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

A-ordningen. A-meldinger som blir sendt inn for 2016 vil bli avvist

A-ordningen. A-meldinger som blir sendt inn for 2016 vil bli avvist Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs John Kristian Vatnem, juridisk seniorrådgiver Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Betegnelse post 73 Budsjett 2016

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2013

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2013 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2013 meldinger SKD 5/13, 2. april 2013 Rettsavdelingen, innkreving Det er foretatt enkelte presiseringer vedrørende reglene om ambulerende virksomhet og arbeidsutleie,

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen:

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen: 04.02.2016 Yrkesbil fordelsbeskatning Denne veiviseren gjelder skatt og avgift for privat bruk av firmabil, såkalt yrkesbil. Det vil si, privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

ARBEIDSGIVERAVGIFT AMBULERENDE VIRKSOMHET

ARBEIDSGIVERAVGIFT AMBULERENDE VIRKSOMHET 02.02.2015... ARBEIDSGIVERAVGIFT AMBULERENDE VIRKSOMHET HVA INNEBÆREER AMBULERENDE VIRKSOMHET... 2 HVORDAN LØSES DETTE I HOGIALØNN... 3 Innstillinger... 3 Arbeidsstedsregister... 4 Ansattregisteret...

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING Kompensasjon for bortfall av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift i Gausdal kommune (DA-midler) RETNINGSLINER FOR FORVALTNING vedtatt av Gausdal formannskap 12.02.2008 1. DA-midler for Gausdal

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Analyser for Norsk olje og gass Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Gruppering av næringer i nasjonalregnskapet -kobling til Standard for næringsgruppering (SN2002)

Gruppering av næringer i nasjonalregnskapet -kobling til Standard for næringsgruppering (SN2002) Gruppering av næringer i nasjonalregnskapet -kobling til **** JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 010 Jordbruk 01.1+01.2+01.3 014 Tjenester tilknyttet jordbruk 01.4 015 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. Forslag til forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk Kapitteloversikt: Kapittel 1 Innledende bestemmelser ( 1-3) Kapittel 2 Tilskuddsordningen, mv. ( 4-15) Kapittel 3 Søknad og dokumentasjon

Detaljer

ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015

ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ENDRINGAR 1. JULI 2014 Melding - SKD 4/14, 1. juli 2014 Endra sone inndeling, men påverkar ikkje S & Fj. Nye næringssektorar Utviding av fribeløpsordning

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 1. 5. termin 2007 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2015

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2015 meldinger SKD 1/15, 6. januar 2015 Seksjon for innkreving, Rettsavdelingen Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2015 Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift ble endret fra og med 1. juli 2014, som

Detaljer

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2017 Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen) Therese Danielsen og Siri Chen, Skattedirektoratet 12. september 2014, Bodø

Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen) Therese Danielsen og Siri Chen, Skattedirektoratet 12. september 2014, Bodø Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen) Therese Danielsen og Siri Chen, Skattedirektoratet 12. september 2014, Bodø Bakgrunn Differensiert arbeidsgiveravgift = statsstøtte

Detaljer

NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015. Kerstin Kampen

NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015. Kerstin Kampen NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015 Kerstin Kampen NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen 03.12.2015 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal IKKE innberettes

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007 Nr. 16/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007 2012/EØS/16/43 av 20. august 2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

Detaljer

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler

Nivå- og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Sykefravær i NHO bedrifter artal Nivå og endringsmåletall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Avdeling Lønn og tariff, på grunnlag av data fra SSB. Innhold Tabell 1: Tabell 2: Legemeldt sykefravær

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 12. årgang 9.6.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Prop. 118 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 118 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 118 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Tilråding

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE

REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE 23.07.2013 REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE Beregning av arbeidsgiveravgift... 2 Firma som har kun en avdeling/ett arbeidssted... 3 Hvordan løses dette i HogiaLønn?...

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert arbeidsgiveravgift Differensiert arbeidsgiveravgift Finansminister Siv Jensen Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 6.6.2014 Om økonomiregelverket 19. oktober 2013 Differensiert arbeidsgiveravgift Betales av

Detaljer

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer