Forskjeller som teller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskjeller som teller"

Transkript

1 Forskjeller som teller R

2 Det skal to ting til for å få et godt bygg - profesjonelle håndverkere og gode byggematerialer Som profesjonell håndverker er det viktig at den konstruksjon eller bygning som overleveres, tilfredsstiller de krav og normer som myndigheter og byggherre setter. De siste års økende krav til både brann, lyd og termisk isolering har også medført større krav til riktig valg og montering av isolasjonsmaterialer. Med Rockwools innebygde kvaliteter får du en større sikkerhet for at disse kravene tilfredsstilles. Ikke bare vil du i de fleste tilfeller oppnå et bedre resultat rent teknisk, men du vil også kunne tilfredsstille de samme kravene ved bruk av en enklere og rimeligere løsning enn om du skulle brukt en annen type mineralull. I denne brosjyren ønsker vi å vise at det ikke er uvesentlig hvilken type mineralull du velger, samt belyse hvilke tilleggsverdier du oppnår ved å isolere med Rockwool. 2

3 Innhold Forskjeller som teller 4 Varmeisolering 6 Den største forskjellen på isolasjonsmaterialer merkes først når det blir skikkelig varmt 8 70 % av alle byggskader skyldes fukt 12 Rockwool demper støy mest effektivt 14 Økt krav til energibesparing medfører nye og lettere konstruksjoner med større isolasjonstykkelser 16 Vi hjelper deg med dine spørsmål 18 Levering, hvor og når du vil 19 Få svar døgnet rundt 20 En sterk medspiller på alle nivåer 22 Rockwool et allsidig produkt 23 3

4 Forskjeller som teller Det er de innebygde egenskapene i Rockwool som gir den ekstra kvalitetsfordelen i forhold til annen type mineralull. Kvaliteter som ikke kan ses med det blotte øye, men som er merkbare under og etter montering av isolasjonen. Den avgjørende strukturforskjellen I motsetning til glassull, hvor alle fibrene ligger vannrett, er det i Rockwool platene også et visst antall loddrette fibrer. Dette er med på å opprettholde stivheten i platen, og som gjør at vi kan produsere langt spenstigere produkter som tåler høy mekanisk motstand Et spenstig produkt er avgjørende for å oppnå: Full utfylling i stenderverket Reduserte kuldebroer Opprettholdelse av beregnet isolasjonsverdi God brannmotstand Sikre at produktet sitter godt i stenderverket uten å sige. 4

5 Rockwool er laget av stein - stein brenner ikke Rockwool har tyngde Rockwool er kapillærbrytende LETT TUNG Rockwool er hovedsakelig produsert av diabas, den samme steinen som du bruker i din badstuovn. Derfor tåler Rockwool temperaturer godt over 1000 C, en egenskap som kan være den avgjørende forskjellen i et brannforløp. Det er den spesielle fiberstrukturen, sammen med tyngden i Rockwool, som er med på å gi produktet en ekstra lyddempende effekt. Rockwool trekker ikke til seg vann og kan benyttes som et effektivt isolasjonsmateriale og kapillærbrytende sjikt i mange fuktutsatte konstruksjoner Dette er egenskaper alle Rockwoolprodukter har og som bidrar til en økt verdiskapning for bygget. I tillegg har vi økte produktfordeler på enkeltprodukter som bl.a vår Flexi A-plate og Drensplate. Egenskaper som ytterligere er med på å forsterke Rockwool sin posisjon som det ledende isolasjonsproduktet i markedet. 5

6 Varmeisolering Isolering går i korte trekk ut på å lede minst mulig varme gjennom en bygningskonstruksjon. Stein isolerer forholdsvis dårlig, men har mange andre gode egenskaper. Luft isolerer derimot meget godt under forutsetning av at den får stå i ro. Rockwools spesielle fiberoppbygning danner tusenvis av små luftlommer og hindrer at luften blir satt i bevegelse. En Rockwool-plate består av mer enn 90% luft. For å kunne fortelle hvor godt et produkt isolerer, blir de deklarert i forskjellige lambdaklasser. Jo lavere U-verdikrav for ytre bygningsdeler Største, gjennomsnittlige U-verdier for ytre bygningsdeler Yttervegger 1) Tak, gulv på grunn og mot det fri Gulv mot uoppvarmet rom 1) Yttervegger i uoppvarmet kjeller kan ha U,0,8 lambdaklasse et produkt har, jo bedre isolerer det. Flexi A-plate, som er det mest Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m 2 K) 0,22 0,28 0,40 0,60 0,15 0,20 0,30 0,60 0,30 0,40 0,50 0,60 brukte steinullproduktet, er deklarert i lambdaklasse 37. Et produkt som er deklarert i lambdaklasse 40, vil ha nesten 10 % dårligere isoleringsegenskaper. Ved kjøp av isolasjon er det derfor viktig ikke bare alltid å se på innkjøpsprisen for et produkt, men også på hvor godt det isolerer og hva det innebærer i forhold til økte energikostnader. De siste års økte energipriser har medført at stadig flere ser økonomi i å øke isolasjonstykkelsene 6

7 ytterligere. Lavenergi boliger eller sågar nullenergi boliger er sterkt økende. Beregninger viser at høyere kostnader forbundet med byggingen er tilbakebetalt allerede etter noen få år. Vegger med 250 mm mm isolasjonstykkelse og loft med over 500 mm isolasjonstykkelse blir stadig mer vanlig. I tillegg isoleres også innervegger og etasjeskiller fullt ut for å få kontroll over energiforbruket i hvert rom. Kuldebroer, isoleringsfeil og utettheter får en langt større betydning for konstruksjoner med økte tykkelser. Det vil være en fordel å krysslegge det ytterste isolasjonssjiktet. Eller enda bedre, ved å bruke en RockVegg løsning som bryter alle kuldebroer, oppnås en langt varmere og sikrere løsning. For å redusere faren for utettheter i dampsperren, er et godt alternativ å legge den litt inn i konstruksjonen. Dette kan gjøres ved for eksempel å bruke et ekstra lag isolasjon på innsiden av dampsperren. På den Sett inn Trykk den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen måten kan trekkerør etc. føres frem uten at det er nødvendig å perforere dampsperren. Materialer av tre arbeider under påvirkning av varme, kulde og fukt. Det er derfor viktig at Trykk sammen Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget Slipp Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer isolasjonsmaterialet som brukes kan oppta variasjonene i stenderverk og bjelker til enhver tid. Rockwool Flexi A-plate er unik i så måte. Med en fleksibel sidekant som kan ta opp til 40 mm variasjoner mellom sperrene er grunnlaget for et vellykket isoleringsresultat det beste. Å isolere et skråtak med ett lag 300 mm isolasjonsplater, medfører stor risiko for isoleringsfeil på oversiden av platen mot undertaket. Siden en ikke kan komme til å få sjekket resultatet, vil eventuelle feil følge bygget videre i dets levetid. Ikke bare medfører det et økt energibehov, men også en betydelig økt fare for fuktskader. Det anbefales derfor at isolasjonsplater alltid legges i to lag med forskutte skjøter. Brukes en Flexi A-plate, reduseres faren for isoleringsfeil betydelig på grunn av platens spesielle fleksible egenskaper. Yttervegg med utvendig utlekting Yttervegg med innvendig utlekting 7

8 Den største forskjellen på isolasjonsmaterialer merkes først når det blir skikkelig varmt Bygningsmaterialer reagerer helt forskjellig på høye temperaturer eller brannpåvirkning. Dette gjelder også for isolasjonsmaterialer. Rockwool steinull er markedets mest brannsikre mineralull og tåler over 1000 C uten å smelte. Bindemiddelet i de ytterste lagene vil forsvinne ved temperaturer over 250 C, men fibrene blir imidlertid stående og beskytte underliggende materialer mot videre flammepåvirkning. Resten av isolasjonen er derfor fortsatt intakt og vil bidra til å beskytte konstruksjonen. Denne egenskapen er unik for Rockwool som isolasjonsmateriale. Bygningsdelers brannmotstandsevne klassifiseres etter nye Euroklasser gitt i NS-EN I korthet sier brannmotstandsevnen til en bygningsdel hvor lenge den kan stå i mot før brannen sprer seg til neste branncelle, eller at den mister bæreevnen ut fra følgende betegnelser: R - Lastbærende evne E - Integritet I - Isolasjon Prøvestykket skal klare å bære en definert last gjennom hele branntesten 8 Prøvestykket skal ikke få åpninger eller gjennomtrengning av varme gasser som kan medføre antenning av prøvestykkets ueksponerte side eller omkringliggende materialer Prøvestykket skal begrense temperaturstigningen på ueksponert side.

9 Branntest utført ved Norges branntekniske laboratorium. Veggen er bygget opp av 36 x148 mm trestenderverk, isolert med 150 mm Rockwool, henholdsvis glassull, og kledd med ett lag 13 mm gips på hver side. 36 x148 mm trestender isolert med 150 mm Rockwool før test 36 x148 mm trestender isolert med 150 mm glassull før test R - Lastbærende evne På grunn av Rockwools høye brannmotstandsevne og Flexi A-platens ekstra spenst vil isolasjonsplaten ligge tett inntil bjelker og stendere og forhindre at de blir direkte eksponert for varme og flammer. Dette er med på å bevare konstruksjonens styrke og forlenger tiden før kollaps av konstruksjonen. Brannpåvirkning av stenderverk med Rockwool etter 50 min Brannpåvirkning av stenderverk med glassull etter 50 min E Integritet Rockwool beskytter bakenforliggende kledning under en brann. Dette bidrar til at det tar lang tid før det oppstår sprekker/glipper i kledningen på ueksponert side hvor varme gasser o.l. kan antenne andre materialer. Prøvevegg før gips monteres Ueksponert side av konstruksjonen med Rockwool etter 50 min. Ueksponert side med glassullisolasjon etter 50 min. I Isolasjon Rockwool har, selv ved de høye temperaturer som forekommer i en brann, en god varmeisolerende evne. Dette gir et stort temperaturfall gjennom isolasjonslaget og bidrar til å redusere muligheten for selvantenning på ueksponert side av konstruksjonen glassull Flexi A-plate Kurverne viser forskjell i temperaturutviklingen på baksiden av en konstruksjon med henholdsvis glassull og Rockwool. 9

10 Materialers egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseres etter nye Euroklasser gitt i NS- EN Standarden forteller noe om hvor raskt og i hvilken grad et produkt bidrar i en brann, samt røykproduksjonen fra det. Det finnes for eksempel flere ubrennbare produkter som ikke har noen brannmotstandsevne. Røykintensitet Røykintensitet er testet bare i klassene A2 til og med D. Intensitetsnivå S 1, S 2 og S 3 forteller hvor vanskelig det er for mennesker som er fanget i en brennende bygning å orientere seg slik at de kan komme seg ut. Brennende dråper Brennende dråper blir testet i klassene A2 til og med E. De tre intensitetsnivåer d0, d1 og d2 forteller noe om mengden av brennende dråper som blir avgitt ved brann. Rockwool er klassifisert i A1 og avgir verken røyk eller brennende dråper Bidrag til brann Ubrennbar Ingen overtenning Begrenset brennbar Ingen overtenning Ingen overtenning Noe bidrag til brann Overtenning Middels bidrag til brann Overtenning Stort bridrag til brann Overtenning Egenskaper ikke bestemt Materialegenskaper Mineralull Mineralull Gips m. kartong Brannhemmende sponplate Tapet på gips Trevirke generelt Brannhemmende EPS EPS Røyk indeks Indeks for brennende dråper 10

11 Brannmotstand Rockwools overlegne brannmotstandsevne gir deg flere muligheter. Konstruksjonene kan ofte bygges enklere og rimeligere, samtidig som du får større frihet i valg av kledningstype. I noen tilfeller vil varme- eller lydkrav føre til at en konstruksjon med Rockwool får høyere brannklasse enn kravet. Dette får du på kjøpet og gir deg en ekstra sikkerhet ved brann. Du vil også lettere kunne foreta bruksendring av bygget uten å foreta store bygningsmessige endringer for å tilfredsstille eventuelle strengere brannkrav. Sperretak Mellom ulike boenheter i rekke- eller fleretasjehus, eller mellom separate bygninger som ligger nærmere hverandre enn 8 meter, kreves det en branncellebegrensende konstruksjon. På grunn av Flexi A-platens unike egenskaper er konstruksjonen godkjent uten bruk av gips på undersiden i B30 løsningen. Dette gir en større fleksibilitet for valg av kledning. Yttervegg Der bygninger ligger nærmere enn med 8 meter innbyrdes avstand, er det behov for en branncellebegrensende vegg, enten i B30 eller B60, avhengig av brannklasse. Veggen vil normalt være både bærende og brannskillende, og stenderne vil få brannpåvirkning og forkulling fra kun en side når de er isolert med Flexi A-plate. Innvendig bærevegg Innvendige bærevegger kan få brann fra begge sider samtidig pga. åpninger i veggen eller dør uten brannmotstand. Med Flexi A-plate i veggen vil stendernes sider være beskyttet mot forkulling og bidra til at bæreevnen opprettholdes lenger. 11

12 70 % av alle byggskader skyldes fukt Rockwool er kapillærbrytende og opptar ikke fukt. Etter et regnskyll hvor isolasjonsplatene ser våte ut, er det kun de ytterste få millimetrene som er blitt fuktige. Innenfor er isolasjonen like tørr, og isolasjonsplatene bidrar ikke til fukt i omkringliggende materialer. Rockwool Drensplate murveggen, hvilket reduserer kondensfaren og bidrar til en tørrere og sunnere vegg, med mindre sjanse for mugg og råteproblemer. I tillegg til å gi en fullverdig isolering, gir Rockwool Drensplate også en fullgod drenering på utsiden av kjellerveggen ved hjelp av platens utfreste drensspor. opp små ujevnheter uten å brekke i stykker når de blir belastet. Med sin unike kombinasjon av hard overflate som tåler høy belasting og en mykere underside som tar opp ujevnheter i underlaget, er Rockwool Støpeplate Pluss spesielt godt egnet til isolering i grunnen. Rockwool Støpeplate Pluss Ved utlegging av isolasjon i grunnen er det viktig at platene tar Minimum 1/3 av den totale isolasjonsmengden i en kjellervegg bør ligge på utsiden. Da heves temperaturen på innsiden av 12 Rockwool Markplate Forskriftene krever at det alltid skal ligge markisolasjon rundt boligbygg, med mindre bygget

13 Rockwool markprodukter gir et effektivt kapillærbrytende og isolerende sjikt som hindrer fukt i å trenge opp i konstruksjonen ligger på telesikker grunn. Dette for å redusere fare for frost i bakken og påfølgende telehiv. I tillegg er det med på å heve temperaturen på gulv og grunnmur, og dermed redusere effekten av eventuelle kuldebroer.ved bruk av Rockwool Markplate, som både er en trykksterk og kapillærbrytende isolasjonsplate, oppnås en fullverdig markisolering. Markplaten er enkel å legge, uten fare for at den knekker eller blåser bort slik noen isolasjonsprodukter gjør. Rockwool Torvtakplate Rockwool kompakttaksløsning for torvtak viser til fulle hvor lite fuktopptak det er i en Rockwool plate. Her ligger Torvtakplaten rett under torven og blir utsatt for fuktighet fra regn og snø gjennom hele året. Fuktmålinger utført av NBI på flere referanseprosjekter viser minimalt til ingen fuktighet veggen. Platens stivhet motvirker at det blir noen sammentrykning med fare for oppsamling av fuktighet eller annen forringelse av produktet. i platen, selv etter lengere regnværsperioder. Rockwool Murplate I en teglforblendet vegg vil Rockwool Murplate, i tillegg til å være det isolerende sjikt, også virke som et ekstra fuktbeskyttende sjikt. Platens stivhet og fuktmotstand bidrar til at fuktighet som eventuelt kommer inn gjennom mørtel og tegl ved slagregn, effektivt blir drenert og ledet vekk i bunnen av 13

14 Rockwool demper støy mest effektivt Støy, enten det er luftstøy eller strukturstøy, er den plagen som flest mennesker er utsatt for, men som også er vanskeligst å ha kontroll over. Undersøkelser viser at over 20 % av de konstruksjoner som bygges i henhold til gjeldende krav allikevel blir for dårlige. Det er små marginer som gjør en konstruksjon godt eller dårlig lydisolert, og valg av riktig isolasjonsprodukt kan derfor være avgjørende. Det er Rockwool fibrenes oppbygging, med luftfylte hulrom som innbyrdes er i forbindelse med hverandre, og steinullens tyngde som er med på å skape produktets lave luftgjennomstrømningstall, og dermed de gode lydabsorberende egenskapene. Dette kommer spesielt frem i yttersonene for hva vi hører, som lav basslyd og høy diskantlyd. Det er ikke krav til lydisolering av innvendige skillevegger i et bolighus, men det er en god investering. 70 mm lydisolasjon vil gi en reduksjon av lydnivået på 6-8 db, noe som vil oppfattes som bortimot en halvering av støynivået. Det er kanskje verdt å tenke på neste gang du ikke får sove! Ved lydisolering av vegger vil konstruksjonstype og materialvalg ha stor betydning for hvilket resultat som oppnås. Forbedring ved bruk av stålstendere i stedet for trestendere: Vegg med felles stender: Ca 4 db bedre lydisolering. Vegg med vekslende stendere og felles sviller: Ca 2 db bedre lydisolering. Vegg med doble stendere og doble sviller: Ingen forskjell. Vegg med helt spesielle lydprofiler med dype knekter i steget, kan gi litt bedre lydegenskaper. Vegg med stivere stålprofiler vil svekke lydisolasjonen og gi verdier mer lik trestendere. For vegger med felles stålstendere vil cc 900 mm gi ca. 2 db bedre lydisolering enn med cc 600 mm. Forventet bedring av lydisolasjonen ved bruk av Rockwool steinull i veggen: 0 % til 50 % utfylling med Flexi A-plate gir en reduksjon på ca 4 6 db 50 % til 100 % utfylling med Flexi A-plate gir en reduksjon på ca 2 4 db Forventet bedring av lydisolasjonen som følge av antall platelag: Fra 1+1 platelag til 1+2 platelag gir ca 3 4 db forbedring Fra 1+1 platelag til 2+2 platelag gir ca 5-6 db forbedring 14

15 Verdt å merke seg Lette etasjeskiller I eneboliger hvor det skal være en hybel i underetasjen og i horisontalt delte boliger, stilles det krav til demping av både trinnlyd og luftlyd. For å tilfredsstille kravene er det nødvendig med både trinnlyddemping med Rockwool Trinnlydplate og luftlyddemping med Rockwool lydbøylehimling. Undergulvet bør være luftåpent, bruk for eksempel spaltegulv eller spaltespon. Det er samtidig svært viktig at det fuges godt i alle overganger mellom gulv/vegg og vegg/tak slik at lyden ikke forplanter seg videre. Tunge etasjeskiller I konstruksjoner med tyngre etasjeskillere av betong, hulldekke- eller Leca-elementer, vil kravene til luft- og trinnlydsdemping oppfylles enten ved å bruke en løsning med Rockwool Trinnlydplate eller Rockwool lydbøylehimling. materiale. Ved å bruke Rockwool Lydplate eller Flexi A-plate til å fylle hulrommet, oppnås det beste resultatet både når det gjelder lydog brannkrav. Strukturlyd Selv om det ikke er mange som tenker på strukturlyd i bakken, så er dette et problem i rekkehus og leiligheter som ligger på samme grunnplan. Brukes det plastisolasjon under hele dekket, vil all strukturlyd overføres fra en leilighet via isolasjonen i grunnen og opp i neste leilighet. Isoleres det i stedet med Rockwool markprodukter vil strukturlyden ikke overføres videre. For å oppnå en best mulig lydisolerende skillevegg anbefales det å bruke et dobbelt adskilt stenderverk med dobbel platekledning. Lydskillevegg mellom boenheter Der det stilles strenge lydkrav er det viktig å bruke dobbelt atskilt stenderverk med to lag kledning på begge sider. Rent lydmessig er det liten forskjell på om det brukes gipsplater eller plater av tre, så lenge det benyttes et dødt Ved bruk av plastisolasjon i grunnen vil strukturlyd forplante seg videre i dekket. Ved bruk av Rockwool isolasjon dempes strukturlyd effektivt. 15

16 Økt krav til energibesparing medfører nye og lettere konstruksjoner med større isolasjonstykkelser Utvikling av isolasjonstykkelser. Livssyklus-analyse Bygninger forbruker mer enn 40 % av all energien i Europa, og er en av de største bidragsyterne til vår CO2 forurensning. I 2002 vedtok EU direktivet Energy Performance of Buildings, som i korte trekk går ut på å redusere energitapet i boliger med 22 %. Med dagens byggeforskrifter, som i hovedsak er beregnet på minimumsløsninger, er det imidlertid fint mulig å spare over 50 % av energikostnadene med relativt enkle tiltak. Det lave oppvarmingsbehovet oppnås primært ved å øke isolasjonstykkelsen i bygninger, samt unngå kuldebroer og være ekstra nøye ved montering av vindog dampsperre. Allerede etter 3 uker har et Rockwool-produkt i gjennomsnitt spart like mye energi som ble brukt for å produsere det. 16

17 Besparelse ved etterisolering Hustype Enebolig fra 1970 Grunnflate på 108 m 2, to etasjer Oppført i stenderverk og med kaldt loft Beliggenhet Akershus Tilleggsisolering Tak 100 mm Vegg 50 mm Strømpris 0,5 KR/ kwh Forbruk Før Etter Besparelse kwh Kr/år Økte isolasjonstykkelser setter større krav til isolasjonsproduktene og monteringen av disse. Små isoleringsfeil og ujevnheter vil få langt større konsekvenser med økte tykkelser. Med Rockwools unike Flexi-egenskap kan risikoen for isoleringsfeil reduseres med opptil 20 %, en egenskap som bidrar til å redusere energitapet og kostnadene vesentlig. For å få kontroll over det totale energibehovet, er det viktig å kunne kontrollere varmestrømmen mellom de enkelte rom og etasjer. Dagens forskrifter setter ingen krav til isolering av skillevegger og etasjeskiller i vanlig bolighus. Å isolere innvendige vegger og etasjeskillere gir, i tillegg til økt energikontroll, en vesentlig reduksjon av støy og kan begrense brannspreding mellom rommene. Etterisolering - en god investering Å etterisolere en bygning vil alltid være lønnsomt, og som oftest vil kostnadene kunne tilbakebetales allerede etter få år. Enten det er til tak, loft, vegg eller gulv, har Rockwool alltid et produkt som er tilpasset ditt behov. I en dårlig isolert vegg er varmetapet stort over hele veggflaten, og isoleringsfeil får små konsekvenser. I godt isolerte vegger er varmetapet over veggen minimalt, og isoleringsfeil får større konsekvenser. 17

18 Vi hjelper deg med dine spørsmål Lokal konsulentbistand Optimal viten om isolasjonsprodukter og anvendelse Hjelp med tekniske spørsmål A/S Rockwools distriktssjefer er sparrepartnere i hverdagen for alle som jobber med isolasjonsprodukter og som har spørsmål om isolering og prosjekthåndtering. Finn din lokale distriktssjef på via menypunkt Forhandler. Trykk deretter på Salgsorganisasjon og velg ditt fylke i menyen. Rockwool Kundeservice sitter klare til å besvare byggetekniske spørsmål om våre produkter og isolering av konstruksjoner. Ta gjerne kontakt pr. telefon, fax eller . 18

19 Levering, hvor og når du vil A/S Rockwool tilbyr et leveringskonsept utviklet i samarbeid med entreprenør og forhandler hvor det er satt fokus på kundenes ønsker. Stadig flere av våre leveranser blir levert på pall og bidrar til en mer rasjonell og effektiv håndtering og lagring, både hos byggevareforhandler og på byggeplass. Den mest optimale byggeplasslogistikken oppnås best når lossested og -tid er vel definert allerede ved ordrebestilling. I samarbeid med våre distriktssjefer eller Kundeservice avdeling vil vi kunne skreddersy leveringen, både med hensyn til riktig sammensetning av produkter på bilen og leveringssted på byggeplass eller hos forhandler. I sentrale strøk har vi også mulighet til å kunne levere innenfor gitte tidsrammer. Alle Rockwools standardprodukter har normalt 2-5 dagers leveringstid hvis ikke annet er oppgitt. 19

20 Få svar døgnet rundt Egne tilpassede sider Med egne sider for Prosjektering, Entreprenør, Forhandler og Gjør det selv, finner du raskt frem til de sidene som er mest relevante for deg. Produktguide Produktguiden gir en komplett oversikt over alle Rockwool sine produkter. Du blir raskt og enkelt guidet frem til en egen side for ditt ønskede produkt, og der vil du finne all nødvendig teknisk informasjon, godkjenninger og monteringsanvisninger. 20

21 Brosjyrebestilling Brosjyrebestilling gir en oversikt over Rockwool sine brosjyrer. Her kan du laste ned brosjyren i pdf format, for senere å skrive den ut eller lagre den på egen maskin, eller legge inn en bestilling for å få tilsendt en papirversjon. E-handel Via vår E-handel kan du som kunde hos Rockwool bestille varer eller sjekke status på dine ordrer døgnet rundt. 21

22 En sterk medspiller på alle nivåer Rockwool i Norge A/S Rockwool står klar uansett hvor i Norge ditt prosjekt er plassert. Vår kundeserviceavdeling vil sammen med vårt landsdekkende salgsapparat, kunne bistå med teknisk veiledning og oppfølging både mot konsulenter, forhandlere og entreprenører. Rockwool i Skandinavia A/S Rockwool er en del av Rockwool Scandinavia. Opererer ditt firma på tvers av de Skandinaviske grensene, kan vi tilby deg de samme Rockwool produkter og servicegrad hele veien fra Nordkapp til Rødby. Rockwool i verden Rockwool Gruppen er verdens største produsent av steinull. Rockwool ble grunnlagt i Danmark i 1937 og har i dag 22 fabrikker i 14 land fordelt rundt i Europa, Nord-Amerika og Asia. Utover dette har Rockwool Gruppen et nettverk av salgskontorer, distributører og samarbeidspartnere som sikrer at vi er godt representert i hele verden. 22

23 Rockwool - et allsidig produkt Rockwool steinull er mer enn bare bygningsisolasjon. De unike produktegenskapene sikrer håndverkere det beste kvalitetsproduktet innenfor flere områder. Teknisk isolasjon Rockwool leverer en rekke produkter spesielt beregnet til anvendelse innen VVS, Industri og Brannsikring. I tillegg til Rockwool matter, plater og rørskåler, består sortimentet av Armaflex slanger og plater og Oka mantlingssystemer. Til brannsikring leveres Conlit plater til brannbeskyttelse av stål og betong, og Conlit tetteprodukter for brannklassifiserte gjennomføringer. Takisolasjon Rockwool Takisolasjon er spesielt trykksterke produkter fremstilt av ubrennbar, dimensjonsstabil, fukt- og vannavvisende steinull. Produktene benyttes til utvendig isolering direkte på bærende takkonstruksjoner av stål, betong, gass- og lettbetong eller tre. Produktsortimentet består av jevntykke produkter og skråskårne systemer for oppbygging av falløsninger og drenering av regn- og smeltevann fra takflaten. Rockwool Takprodukter benyttes som underlag for alle typer takbelegg. Fasade Rockwool Fasadeplater benyttes til utvendig isolering av bl.a. mur- og betongbygninger. Produktenes gode lydregulerende egenskaper bidrar til å dempe utvendig støy. Med Rockwool Fasadeplater skapes et temperaturmessig stabilt miljø for den bærende ytterveggen og hindrer nedbryting av fasadekonstruksjonen. Produktene danner et stabilt og bærende underlag for de fleste mineralske pussløsninger. Marine & Offshore A/S Rockwool har i mange år vært en av de ledende leverandører av isolasjon til marinemarkedet i en stor del av verden, og markedsfører et vidt spekter av spesialutviklede produkter og konstruksjoner. Det er rettet særlig fokus på branntekniske egenskaper i forbindelse med isolasjon til marine og offshore, og steinullens egenskaper gjør Rockwools produkter spesielt egnet til disse formålene. - og helt andre ting Rockwool er mer enn det vi ofte forbinder med isolasjon. Den meget sterke strukturen i Rockwool steinull har ført til utvikling av engineered reinforcement fibres som anvendes i bremseskiver, plast mm. De gode lydegenskapene har bidratt til utviklingen av himlinger for akustisk kontroll og løsninger for støy og vibrasjonskontroll til for eksempel støyskjermer og under skinneganger for trikk og tog. Bremseskiver Himlingsplater Vibrasjonsisolering Støyskjermer 23

24 A/S Rockwool P.b Nydalen, 0401 Oslo Telefon Telefax B Reklame

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Innhold Internett Produktguide Produktguide Konstruksjonsguide Inneklimaguide Brosjyretjeneste Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

En ny generasjon Systemtak

En ny generasjon Systemtak En ny generasjon Systemtak Nye tider, nye krav, nye løsninger Takkonstruksjonen skal tilfredsstille en U-verdi på 0,13 W/m 2 K Kravene til flate tak skjerpes år for år. Ikke minst når det gjelder energieffektive

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Konstruksjonsguide 2 Skillevegger Etasjeskillere

Konstruksjonsguide 2 Skillevegger Etasjeskillere Konstruksjonsguide Skillevegger Etasjeskillere FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Stål og hulldekker i boligblokker

Stål og hulldekker i boligblokker Stål og hulldekker i boligblokker Brann og lyd tekniske løsninger Norsk Ståldag 2003 Dato: Side: 1 Hvor ofte brenner det i boliger? Leiligheter i Norge har brann med brannutrykning fra brannvesenet: Ca.

Detaljer

Brannisolering av stål

Brannisolering av stål Brannisolering av stål Conlit beskytter bærende stålkonstruksjoner mot brann Selv om stål er et mye brukt bygge-materiale, har det likevel dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer.

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten LADURA PREMIUM Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten 2 LADURA PREMIUM EN MEGET STØTFAST GIPSPLATE SOM BYR PÅ FLERE FORDELER LADURA PREMIUM 3 LADURA PREMIUM: DET PERFEKTE PLATEMATERIALET TIL ETHVERT

Detaljer

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

FOTO: JOTUN. Etterisolering ved blåsing

FOTO: JOTUN. Etterisolering ved blåsing FOTO: JOTUN Etterisolering ved blåsing Etterisolering - en lønnsom investering Blåseull er en lønnsom og varig investering på mer enn en måte. De årlige fyringsutgiftene reduseres betraktelig, samtidig

Detaljer

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk Innhold.51 Gyproc GT 600 Innervegger med trebindingsverk Datablad Veggtyper...181 191.51 Gyproc GT 600 Innervegger

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283 Gyproc AP profil 1 lag Gyproc gipsplater... 284 Gyproc AP profil 2

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre...287 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate...287 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate...288 Gyproc Akustikkprofil

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte informasjonsmaterialet fra Norgips. Gå inn

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG Innhold GLAVA PROFF 35 Plate 4 GLAVA PROFF 35 Plate m/papir 4 GLAVA PROFF 35 I-bjelkeplate 4 GLAVA PROFF 35 Stålstenderplate 4

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder .15 Gyproc Duronomic Systembeskrivelse Oppbygning av system Gyproc Duronomic Gyproc Duronomic er et system med forsterkningsstendere for innervegger. Systemet benyttes hovedsaklig til høye vegger og vegger

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering Desember 2010 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering B R A N N S I K K E R I S O L A S J O N 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4 MONTASJEVEILEDNING AP AKUSTIKKPROFIL MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG Montasje i himling Montasje på vegg Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 8 00 Epost:

Detaljer

Toppsvill 36/48x148 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 36/48x148 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate.

Toppsvill 36/48x148 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 36/48x148 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg i tre 9.41 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Toppsvill MATERIALSPESIFIKASJON Trestender Utvendig kledning Type Stenderverk Topp/bunnsvill Produktnavn Trestendere

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER ISOVER FIREPROTECT NOVEMBER 11 Teknisk isolasjon 6 Nå dokumentert i henhold til ENV 13381-4 Ny dimensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger Gyproc Systemvegger Suveren i alle lydklasser Det finnes innervegger - og det finnes Gyproc Systemvegger Litt smartere løsninger til innervegger Med Gyproc innerveggsystemer finnes optimerte løsninger

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE BYGG 10 FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE FORHOLD DET ER INGEN overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283... 284... 285... 286... 287... 288.51 Gyproc Etasjeskillere av tre

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Toppsvill 48x98 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 48x98 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. Plastfolie.

Toppsvill 48x98 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 48x98 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. Plastfolie. B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg i tre 9.40 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Toppsvill MATERIALSPESIFIKASJON Trestender Utvendig kledning Type Stenderverk Toppsvill Produktnavn Trestendere

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon Et tradisjonelt materiale Tre har hatt en særstilling i all bygging i Norge opp gjennom alle tider. Tømmerhuset dominerte gjennom mange hundre år, i byene

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering Isolering av hytter Innhold Byggeforskriftene.......................3 Lyd- og brannisolering...................3 Isolering i grunnen.......................4 Isolering av vegger......................7 Isolering

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

BOLIGISOLERING BO MED KOMFORT. glava.no

BOLIGISOLERING BO MED KOMFORT. glava.no BOLIGISOLERING BO MED KOMFORT glava.no ETTERISOLERING ØKER KOMFORTEN OG REDUSERER ENERGIFORBRUKET Hvis du planlegger å pusse opp, er det smart å tenke etterisolering samtidig. 4 Dersom du skal oppgradere

Detaljer

Bygningselementer. Vi gjør jobben enklere for proffmarkedet - bygget på erfaring og røtter i bransjen. T R E I N D U S T R I A S

Bygningselementer. Vi gjør jobben enklere for proffmarkedet - bygget på erfaring og røtter i bransjen. T R E I N D U S T R I A S Bygningselementer Vi gjør jobben enklere for proffmarkedet - bygget på erfaring og røtter i bransjen. T R E I N D U S T R I A S Vi har lagt stein på stein Røtter er viktig for oss alle. I vår bedrift dreier

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Slik oppfyller du de nye energikravene!

Slik oppfyller du de nye energikravene! Husk alltid å bruke Den lille lune når du isolerer! Slik oppfyller du de nye energikravene! Bestill ditt eget eksemplar av Den lille lune på www.rockwool.no eller kontakt din lokale representant fra A/S

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer