Forskjeller som teller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskjeller som teller"

Transkript

1 Forskjeller som teller R

2 Det skal to ting til for å få et godt bygg - profesjonelle håndverkere og gode byggematerialer Som profesjonell håndverker er det viktig at den konstruksjon eller bygning som overleveres, tilfredsstiller de krav og normer som myndigheter og byggherre setter. De siste års økende krav til både brann, lyd og termisk isolering har også medført større krav til riktig valg og montering av isolasjonsmaterialer. Med Rockwools innebygde kvaliteter får du en større sikkerhet for at disse kravene tilfredsstilles. Ikke bare vil du i de fleste tilfeller oppnå et bedre resultat rent teknisk, men du vil også kunne tilfredsstille de samme kravene ved bruk av en enklere og rimeligere løsning enn om du skulle brukt en annen type mineralull. I denne brosjyren ønsker vi å vise at det ikke er uvesentlig hvilken type mineralull du velger, samt belyse hvilke tilleggsverdier du oppnår ved å isolere med Rockwool. 2

3 Innhold Forskjeller som teller 4 Varmeisolering 6 Den største forskjellen på isolasjonsmaterialer merkes først når det blir skikkelig varmt 8 70 % av alle byggskader skyldes fukt 12 Rockwool demper støy mest effektivt 14 Økt krav til energibesparing medfører nye og lettere konstruksjoner med større isolasjonstykkelser 16 Vi hjelper deg med dine spørsmål 18 Levering, hvor og når du vil 19 Få svar døgnet rundt 20 En sterk medspiller på alle nivåer 22 Rockwool et allsidig produkt 23 3

4 Forskjeller som teller Det er de innebygde egenskapene i Rockwool som gir den ekstra kvalitetsfordelen i forhold til annen type mineralull. Kvaliteter som ikke kan ses med det blotte øye, men som er merkbare under og etter montering av isolasjonen. Den avgjørende strukturforskjellen I motsetning til glassull, hvor alle fibrene ligger vannrett, er det i Rockwool platene også et visst antall loddrette fibrer. Dette er med på å opprettholde stivheten i platen, og som gjør at vi kan produsere langt spenstigere produkter som tåler høy mekanisk motstand Et spenstig produkt er avgjørende for å oppnå: Full utfylling i stenderverket Reduserte kuldebroer Opprettholdelse av beregnet isolasjonsverdi God brannmotstand Sikre at produktet sitter godt i stenderverket uten å sige. 4

5 Rockwool er laget av stein - stein brenner ikke Rockwool har tyngde Rockwool er kapillærbrytende LETT TUNG Rockwool er hovedsakelig produsert av diabas, den samme steinen som du bruker i din badstuovn. Derfor tåler Rockwool temperaturer godt over 1000 C, en egenskap som kan være den avgjørende forskjellen i et brannforløp. Det er den spesielle fiberstrukturen, sammen med tyngden i Rockwool, som er med på å gi produktet en ekstra lyddempende effekt. Rockwool trekker ikke til seg vann og kan benyttes som et effektivt isolasjonsmateriale og kapillærbrytende sjikt i mange fuktutsatte konstruksjoner Dette er egenskaper alle Rockwoolprodukter har og som bidrar til en økt verdiskapning for bygget. I tillegg har vi økte produktfordeler på enkeltprodukter som bl.a vår Flexi A-plate og Drensplate. Egenskaper som ytterligere er med på å forsterke Rockwool sin posisjon som det ledende isolasjonsproduktet i markedet. 5

6 Varmeisolering Isolering går i korte trekk ut på å lede minst mulig varme gjennom en bygningskonstruksjon. Stein isolerer forholdsvis dårlig, men har mange andre gode egenskaper. Luft isolerer derimot meget godt under forutsetning av at den får stå i ro. Rockwools spesielle fiberoppbygning danner tusenvis av små luftlommer og hindrer at luften blir satt i bevegelse. En Rockwool-plate består av mer enn 90% luft. For å kunne fortelle hvor godt et produkt isolerer, blir de deklarert i forskjellige lambdaklasser. Jo lavere U-verdikrav for ytre bygningsdeler Største, gjennomsnittlige U-verdier for ytre bygningsdeler Yttervegger 1) Tak, gulv på grunn og mot det fri Gulv mot uoppvarmet rom 1) Yttervegger i uoppvarmet kjeller kan ha U,0,8 lambdaklasse et produkt har, jo bedre isolerer det. Flexi A-plate, som er det mest Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m 2 K) 0,22 0,28 0,40 0,60 0,15 0,20 0,30 0,60 0,30 0,40 0,50 0,60 brukte steinullproduktet, er deklarert i lambdaklasse 37. Et produkt som er deklarert i lambdaklasse 40, vil ha nesten 10 % dårligere isoleringsegenskaper. Ved kjøp av isolasjon er det derfor viktig ikke bare alltid å se på innkjøpsprisen for et produkt, men også på hvor godt det isolerer og hva det innebærer i forhold til økte energikostnader. De siste års økte energipriser har medført at stadig flere ser økonomi i å øke isolasjonstykkelsene 6

7 ytterligere. Lavenergi boliger eller sågar nullenergi boliger er sterkt økende. Beregninger viser at høyere kostnader forbundet med byggingen er tilbakebetalt allerede etter noen få år. Vegger med 250 mm mm isolasjonstykkelse og loft med over 500 mm isolasjonstykkelse blir stadig mer vanlig. I tillegg isoleres også innervegger og etasjeskiller fullt ut for å få kontroll over energiforbruket i hvert rom. Kuldebroer, isoleringsfeil og utettheter får en langt større betydning for konstruksjoner med økte tykkelser. Det vil være en fordel å krysslegge det ytterste isolasjonssjiktet. Eller enda bedre, ved å bruke en RockVegg løsning som bryter alle kuldebroer, oppnås en langt varmere og sikrere løsning. For å redusere faren for utettheter i dampsperren, er et godt alternativ å legge den litt inn i konstruksjonen. Dette kan gjøres ved for eksempel å bruke et ekstra lag isolasjon på innsiden av dampsperren. På den Sett inn Trykk den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen måten kan trekkerør etc. føres frem uten at det er nødvendig å perforere dampsperren. Materialer av tre arbeider under påvirkning av varme, kulde og fukt. Det er derfor viktig at Trykk sammen Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget Slipp Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer isolasjonsmaterialet som brukes kan oppta variasjonene i stenderverk og bjelker til enhver tid. Rockwool Flexi A-plate er unik i så måte. Med en fleksibel sidekant som kan ta opp til 40 mm variasjoner mellom sperrene er grunnlaget for et vellykket isoleringsresultat det beste. Å isolere et skråtak med ett lag 300 mm isolasjonsplater, medfører stor risiko for isoleringsfeil på oversiden av platen mot undertaket. Siden en ikke kan komme til å få sjekket resultatet, vil eventuelle feil følge bygget videre i dets levetid. Ikke bare medfører det et økt energibehov, men også en betydelig økt fare for fuktskader. Det anbefales derfor at isolasjonsplater alltid legges i to lag med forskutte skjøter. Brukes en Flexi A-plate, reduseres faren for isoleringsfeil betydelig på grunn av platens spesielle fleksible egenskaper. Yttervegg med utvendig utlekting Yttervegg med innvendig utlekting 7

8 Den største forskjellen på isolasjonsmaterialer merkes først når det blir skikkelig varmt Bygningsmaterialer reagerer helt forskjellig på høye temperaturer eller brannpåvirkning. Dette gjelder også for isolasjonsmaterialer. Rockwool steinull er markedets mest brannsikre mineralull og tåler over 1000 C uten å smelte. Bindemiddelet i de ytterste lagene vil forsvinne ved temperaturer over 250 C, men fibrene blir imidlertid stående og beskytte underliggende materialer mot videre flammepåvirkning. Resten av isolasjonen er derfor fortsatt intakt og vil bidra til å beskytte konstruksjonen. Denne egenskapen er unik for Rockwool som isolasjonsmateriale. Bygningsdelers brannmotstandsevne klassifiseres etter nye Euroklasser gitt i NS-EN I korthet sier brannmotstandsevnen til en bygningsdel hvor lenge den kan stå i mot før brannen sprer seg til neste branncelle, eller at den mister bæreevnen ut fra følgende betegnelser: R - Lastbærende evne E - Integritet I - Isolasjon Prøvestykket skal klare å bære en definert last gjennom hele branntesten 8 Prøvestykket skal ikke få åpninger eller gjennomtrengning av varme gasser som kan medføre antenning av prøvestykkets ueksponerte side eller omkringliggende materialer Prøvestykket skal begrense temperaturstigningen på ueksponert side.

9 Branntest utført ved Norges branntekniske laboratorium. Veggen er bygget opp av 36 x148 mm trestenderverk, isolert med 150 mm Rockwool, henholdsvis glassull, og kledd med ett lag 13 mm gips på hver side. 36 x148 mm trestender isolert med 150 mm Rockwool før test 36 x148 mm trestender isolert med 150 mm glassull før test R - Lastbærende evne På grunn av Rockwools høye brannmotstandsevne og Flexi A-platens ekstra spenst vil isolasjonsplaten ligge tett inntil bjelker og stendere og forhindre at de blir direkte eksponert for varme og flammer. Dette er med på å bevare konstruksjonens styrke og forlenger tiden før kollaps av konstruksjonen. Brannpåvirkning av stenderverk med Rockwool etter 50 min Brannpåvirkning av stenderverk med glassull etter 50 min E Integritet Rockwool beskytter bakenforliggende kledning under en brann. Dette bidrar til at det tar lang tid før det oppstår sprekker/glipper i kledningen på ueksponert side hvor varme gasser o.l. kan antenne andre materialer. Prøvevegg før gips monteres Ueksponert side av konstruksjonen med Rockwool etter 50 min. Ueksponert side med glassullisolasjon etter 50 min. I Isolasjon Rockwool har, selv ved de høye temperaturer som forekommer i en brann, en god varmeisolerende evne. Dette gir et stort temperaturfall gjennom isolasjonslaget og bidrar til å redusere muligheten for selvantenning på ueksponert side av konstruksjonen glassull Flexi A-plate Kurverne viser forskjell i temperaturutviklingen på baksiden av en konstruksjon med henholdsvis glassull og Rockwool. 9

10 Materialers egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseres etter nye Euroklasser gitt i NS- EN Standarden forteller noe om hvor raskt og i hvilken grad et produkt bidrar i en brann, samt røykproduksjonen fra det. Det finnes for eksempel flere ubrennbare produkter som ikke har noen brannmotstandsevne. Røykintensitet Røykintensitet er testet bare i klassene A2 til og med D. Intensitetsnivå S 1, S 2 og S 3 forteller hvor vanskelig det er for mennesker som er fanget i en brennende bygning å orientere seg slik at de kan komme seg ut. Brennende dråper Brennende dråper blir testet i klassene A2 til og med E. De tre intensitetsnivåer d0, d1 og d2 forteller noe om mengden av brennende dråper som blir avgitt ved brann. Rockwool er klassifisert i A1 og avgir verken røyk eller brennende dråper Bidrag til brann Ubrennbar Ingen overtenning Begrenset brennbar Ingen overtenning Ingen overtenning Noe bidrag til brann Overtenning Middels bidrag til brann Overtenning Stort bridrag til brann Overtenning Egenskaper ikke bestemt Materialegenskaper Mineralull Mineralull Gips m. kartong Brannhemmende sponplate Tapet på gips Trevirke generelt Brannhemmende EPS EPS Røyk indeks Indeks for brennende dråper 10

11 Brannmotstand Rockwools overlegne brannmotstandsevne gir deg flere muligheter. Konstruksjonene kan ofte bygges enklere og rimeligere, samtidig som du får større frihet i valg av kledningstype. I noen tilfeller vil varme- eller lydkrav føre til at en konstruksjon med Rockwool får høyere brannklasse enn kravet. Dette får du på kjøpet og gir deg en ekstra sikkerhet ved brann. Du vil også lettere kunne foreta bruksendring av bygget uten å foreta store bygningsmessige endringer for å tilfredsstille eventuelle strengere brannkrav. Sperretak Mellom ulike boenheter i rekke- eller fleretasjehus, eller mellom separate bygninger som ligger nærmere hverandre enn 8 meter, kreves det en branncellebegrensende konstruksjon. På grunn av Flexi A-platens unike egenskaper er konstruksjonen godkjent uten bruk av gips på undersiden i B30 løsningen. Dette gir en større fleksibilitet for valg av kledning. Yttervegg Der bygninger ligger nærmere enn med 8 meter innbyrdes avstand, er det behov for en branncellebegrensende vegg, enten i B30 eller B60, avhengig av brannklasse. Veggen vil normalt være både bærende og brannskillende, og stenderne vil få brannpåvirkning og forkulling fra kun en side når de er isolert med Flexi A-plate. Innvendig bærevegg Innvendige bærevegger kan få brann fra begge sider samtidig pga. åpninger i veggen eller dør uten brannmotstand. Med Flexi A-plate i veggen vil stendernes sider være beskyttet mot forkulling og bidra til at bæreevnen opprettholdes lenger. 11

12 70 % av alle byggskader skyldes fukt Rockwool er kapillærbrytende og opptar ikke fukt. Etter et regnskyll hvor isolasjonsplatene ser våte ut, er det kun de ytterste få millimetrene som er blitt fuktige. Innenfor er isolasjonen like tørr, og isolasjonsplatene bidrar ikke til fukt i omkringliggende materialer. Rockwool Drensplate murveggen, hvilket reduserer kondensfaren og bidrar til en tørrere og sunnere vegg, med mindre sjanse for mugg og råteproblemer. I tillegg til å gi en fullverdig isolering, gir Rockwool Drensplate også en fullgod drenering på utsiden av kjellerveggen ved hjelp av platens utfreste drensspor. opp små ujevnheter uten å brekke i stykker når de blir belastet. Med sin unike kombinasjon av hard overflate som tåler høy belasting og en mykere underside som tar opp ujevnheter i underlaget, er Rockwool Støpeplate Pluss spesielt godt egnet til isolering i grunnen. Rockwool Støpeplate Pluss Ved utlegging av isolasjon i grunnen er det viktig at platene tar Minimum 1/3 av den totale isolasjonsmengden i en kjellervegg bør ligge på utsiden. Da heves temperaturen på innsiden av 12 Rockwool Markplate Forskriftene krever at det alltid skal ligge markisolasjon rundt boligbygg, med mindre bygget

13 Rockwool markprodukter gir et effektivt kapillærbrytende og isolerende sjikt som hindrer fukt i å trenge opp i konstruksjonen ligger på telesikker grunn. Dette for å redusere fare for frost i bakken og påfølgende telehiv. I tillegg er det med på å heve temperaturen på gulv og grunnmur, og dermed redusere effekten av eventuelle kuldebroer.ved bruk av Rockwool Markplate, som både er en trykksterk og kapillærbrytende isolasjonsplate, oppnås en fullverdig markisolering. Markplaten er enkel å legge, uten fare for at den knekker eller blåser bort slik noen isolasjonsprodukter gjør. Rockwool Torvtakplate Rockwool kompakttaksløsning for torvtak viser til fulle hvor lite fuktopptak det er i en Rockwool plate. Her ligger Torvtakplaten rett under torven og blir utsatt for fuktighet fra regn og snø gjennom hele året. Fuktmålinger utført av NBI på flere referanseprosjekter viser minimalt til ingen fuktighet veggen. Platens stivhet motvirker at det blir noen sammentrykning med fare for oppsamling av fuktighet eller annen forringelse av produktet. i platen, selv etter lengere regnværsperioder. Rockwool Murplate I en teglforblendet vegg vil Rockwool Murplate, i tillegg til å være det isolerende sjikt, også virke som et ekstra fuktbeskyttende sjikt. Platens stivhet og fuktmotstand bidrar til at fuktighet som eventuelt kommer inn gjennom mørtel og tegl ved slagregn, effektivt blir drenert og ledet vekk i bunnen av 13

14 Rockwool demper støy mest effektivt Støy, enten det er luftstøy eller strukturstøy, er den plagen som flest mennesker er utsatt for, men som også er vanskeligst å ha kontroll over. Undersøkelser viser at over 20 % av de konstruksjoner som bygges i henhold til gjeldende krav allikevel blir for dårlige. Det er små marginer som gjør en konstruksjon godt eller dårlig lydisolert, og valg av riktig isolasjonsprodukt kan derfor være avgjørende. Det er Rockwool fibrenes oppbygging, med luftfylte hulrom som innbyrdes er i forbindelse med hverandre, og steinullens tyngde som er med på å skape produktets lave luftgjennomstrømningstall, og dermed de gode lydabsorberende egenskapene. Dette kommer spesielt frem i yttersonene for hva vi hører, som lav basslyd og høy diskantlyd. Det er ikke krav til lydisolering av innvendige skillevegger i et bolighus, men det er en god investering. 70 mm lydisolasjon vil gi en reduksjon av lydnivået på 6-8 db, noe som vil oppfattes som bortimot en halvering av støynivået. Det er kanskje verdt å tenke på neste gang du ikke får sove! Ved lydisolering av vegger vil konstruksjonstype og materialvalg ha stor betydning for hvilket resultat som oppnås. Forbedring ved bruk av stålstendere i stedet for trestendere: Vegg med felles stender: Ca 4 db bedre lydisolering. Vegg med vekslende stendere og felles sviller: Ca 2 db bedre lydisolering. Vegg med doble stendere og doble sviller: Ingen forskjell. Vegg med helt spesielle lydprofiler med dype knekter i steget, kan gi litt bedre lydegenskaper. Vegg med stivere stålprofiler vil svekke lydisolasjonen og gi verdier mer lik trestendere. For vegger med felles stålstendere vil cc 900 mm gi ca. 2 db bedre lydisolering enn med cc 600 mm. Forventet bedring av lydisolasjonen ved bruk av Rockwool steinull i veggen: 0 % til 50 % utfylling med Flexi A-plate gir en reduksjon på ca 4 6 db 50 % til 100 % utfylling med Flexi A-plate gir en reduksjon på ca 2 4 db Forventet bedring av lydisolasjonen som følge av antall platelag: Fra 1+1 platelag til 1+2 platelag gir ca 3 4 db forbedring Fra 1+1 platelag til 2+2 platelag gir ca 5-6 db forbedring 14

15 Verdt å merke seg Lette etasjeskiller I eneboliger hvor det skal være en hybel i underetasjen og i horisontalt delte boliger, stilles det krav til demping av både trinnlyd og luftlyd. For å tilfredsstille kravene er det nødvendig med både trinnlyddemping med Rockwool Trinnlydplate og luftlyddemping med Rockwool lydbøylehimling. Undergulvet bør være luftåpent, bruk for eksempel spaltegulv eller spaltespon. Det er samtidig svært viktig at det fuges godt i alle overganger mellom gulv/vegg og vegg/tak slik at lyden ikke forplanter seg videre. Tunge etasjeskiller I konstruksjoner med tyngre etasjeskillere av betong, hulldekke- eller Leca-elementer, vil kravene til luft- og trinnlydsdemping oppfylles enten ved å bruke en løsning med Rockwool Trinnlydplate eller Rockwool lydbøylehimling. materiale. Ved å bruke Rockwool Lydplate eller Flexi A-plate til å fylle hulrommet, oppnås det beste resultatet både når det gjelder lydog brannkrav. Strukturlyd Selv om det ikke er mange som tenker på strukturlyd i bakken, så er dette et problem i rekkehus og leiligheter som ligger på samme grunnplan. Brukes det plastisolasjon under hele dekket, vil all strukturlyd overføres fra en leilighet via isolasjonen i grunnen og opp i neste leilighet. Isoleres det i stedet med Rockwool markprodukter vil strukturlyden ikke overføres videre. For å oppnå en best mulig lydisolerende skillevegg anbefales det å bruke et dobbelt adskilt stenderverk med dobbel platekledning. Lydskillevegg mellom boenheter Der det stilles strenge lydkrav er det viktig å bruke dobbelt atskilt stenderverk med to lag kledning på begge sider. Rent lydmessig er det liten forskjell på om det brukes gipsplater eller plater av tre, så lenge det benyttes et dødt Ved bruk av plastisolasjon i grunnen vil strukturlyd forplante seg videre i dekket. Ved bruk av Rockwool isolasjon dempes strukturlyd effektivt. 15

16 Økt krav til energibesparing medfører nye og lettere konstruksjoner med større isolasjonstykkelser Utvikling av isolasjonstykkelser. Livssyklus-analyse Bygninger forbruker mer enn 40 % av all energien i Europa, og er en av de største bidragsyterne til vår CO2 forurensning. I 2002 vedtok EU direktivet Energy Performance of Buildings, som i korte trekk går ut på å redusere energitapet i boliger med 22 %. Med dagens byggeforskrifter, som i hovedsak er beregnet på minimumsløsninger, er det imidlertid fint mulig å spare over 50 % av energikostnadene med relativt enkle tiltak. Det lave oppvarmingsbehovet oppnås primært ved å øke isolasjonstykkelsen i bygninger, samt unngå kuldebroer og være ekstra nøye ved montering av vindog dampsperre. Allerede etter 3 uker har et Rockwool-produkt i gjennomsnitt spart like mye energi som ble brukt for å produsere det. 16

17 Besparelse ved etterisolering Hustype Enebolig fra 1970 Grunnflate på 108 m 2, to etasjer Oppført i stenderverk og med kaldt loft Beliggenhet Akershus Tilleggsisolering Tak 100 mm Vegg 50 mm Strømpris 0,5 KR/ kwh Forbruk Før Etter Besparelse kwh Kr/år Økte isolasjonstykkelser setter større krav til isolasjonsproduktene og monteringen av disse. Små isoleringsfeil og ujevnheter vil få langt større konsekvenser med økte tykkelser. Med Rockwools unike Flexi-egenskap kan risikoen for isoleringsfeil reduseres med opptil 20 %, en egenskap som bidrar til å redusere energitapet og kostnadene vesentlig. For å få kontroll over det totale energibehovet, er det viktig å kunne kontrollere varmestrømmen mellom de enkelte rom og etasjer. Dagens forskrifter setter ingen krav til isolering av skillevegger og etasjeskiller i vanlig bolighus. Å isolere innvendige vegger og etasjeskillere gir, i tillegg til økt energikontroll, en vesentlig reduksjon av støy og kan begrense brannspreding mellom rommene. Etterisolering - en god investering Å etterisolere en bygning vil alltid være lønnsomt, og som oftest vil kostnadene kunne tilbakebetales allerede etter få år. Enten det er til tak, loft, vegg eller gulv, har Rockwool alltid et produkt som er tilpasset ditt behov. I en dårlig isolert vegg er varmetapet stort over hele veggflaten, og isoleringsfeil får små konsekvenser. I godt isolerte vegger er varmetapet over veggen minimalt, og isoleringsfeil får større konsekvenser. 17

18 Vi hjelper deg med dine spørsmål Lokal konsulentbistand Optimal viten om isolasjonsprodukter og anvendelse Hjelp med tekniske spørsmål A/S Rockwools distriktssjefer er sparrepartnere i hverdagen for alle som jobber med isolasjonsprodukter og som har spørsmål om isolering og prosjekthåndtering. Finn din lokale distriktssjef på via menypunkt Forhandler. Trykk deretter på Salgsorganisasjon og velg ditt fylke i menyen. Rockwool Kundeservice sitter klare til å besvare byggetekniske spørsmål om våre produkter og isolering av konstruksjoner. Ta gjerne kontakt pr. telefon, fax eller . 18

19 Levering, hvor og når du vil A/S Rockwool tilbyr et leveringskonsept utviklet i samarbeid med entreprenør og forhandler hvor det er satt fokus på kundenes ønsker. Stadig flere av våre leveranser blir levert på pall og bidrar til en mer rasjonell og effektiv håndtering og lagring, både hos byggevareforhandler og på byggeplass. Den mest optimale byggeplasslogistikken oppnås best når lossested og -tid er vel definert allerede ved ordrebestilling. I samarbeid med våre distriktssjefer eller Kundeservice avdeling vil vi kunne skreddersy leveringen, både med hensyn til riktig sammensetning av produkter på bilen og leveringssted på byggeplass eller hos forhandler. I sentrale strøk har vi også mulighet til å kunne levere innenfor gitte tidsrammer. Alle Rockwools standardprodukter har normalt 2-5 dagers leveringstid hvis ikke annet er oppgitt. 19

20 Få svar døgnet rundt Egne tilpassede sider Med egne sider for Prosjektering, Entreprenør, Forhandler og Gjør det selv, finner du raskt frem til de sidene som er mest relevante for deg. Produktguide Produktguiden gir en komplett oversikt over alle Rockwool sine produkter. Du blir raskt og enkelt guidet frem til en egen side for ditt ønskede produkt, og der vil du finne all nødvendig teknisk informasjon, godkjenninger og monteringsanvisninger. 20

21 Brosjyrebestilling Brosjyrebestilling gir en oversikt over Rockwool sine brosjyrer. Her kan du laste ned brosjyren i pdf format, for senere å skrive den ut eller lagre den på egen maskin, eller legge inn en bestilling for å få tilsendt en papirversjon. E-handel Via vår E-handel kan du som kunde hos Rockwool bestille varer eller sjekke status på dine ordrer døgnet rundt. 21

22 En sterk medspiller på alle nivåer Rockwool i Norge A/S Rockwool står klar uansett hvor i Norge ditt prosjekt er plassert. Vår kundeserviceavdeling vil sammen med vårt landsdekkende salgsapparat, kunne bistå med teknisk veiledning og oppfølging både mot konsulenter, forhandlere og entreprenører. Rockwool i Skandinavia A/S Rockwool er en del av Rockwool Scandinavia. Opererer ditt firma på tvers av de Skandinaviske grensene, kan vi tilby deg de samme Rockwool produkter og servicegrad hele veien fra Nordkapp til Rødby. Rockwool i verden Rockwool Gruppen er verdens største produsent av steinull. Rockwool ble grunnlagt i Danmark i 1937 og har i dag 22 fabrikker i 14 land fordelt rundt i Europa, Nord-Amerika og Asia. Utover dette har Rockwool Gruppen et nettverk av salgskontorer, distributører og samarbeidspartnere som sikrer at vi er godt representert i hele verden. 22

23 Rockwool - et allsidig produkt Rockwool steinull er mer enn bare bygningsisolasjon. De unike produktegenskapene sikrer håndverkere det beste kvalitetsproduktet innenfor flere områder. Teknisk isolasjon Rockwool leverer en rekke produkter spesielt beregnet til anvendelse innen VVS, Industri og Brannsikring. I tillegg til Rockwool matter, plater og rørskåler, består sortimentet av Armaflex slanger og plater og Oka mantlingssystemer. Til brannsikring leveres Conlit plater til brannbeskyttelse av stål og betong, og Conlit tetteprodukter for brannklassifiserte gjennomføringer. Takisolasjon Rockwool Takisolasjon er spesielt trykksterke produkter fremstilt av ubrennbar, dimensjonsstabil, fukt- og vannavvisende steinull. Produktene benyttes til utvendig isolering direkte på bærende takkonstruksjoner av stål, betong, gass- og lettbetong eller tre. Produktsortimentet består av jevntykke produkter og skråskårne systemer for oppbygging av falløsninger og drenering av regn- og smeltevann fra takflaten. Rockwool Takprodukter benyttes som underlag for alle typer takbelegg. Fasade Rockwool Fasadeplater benyttes til utvendig isolering av bl.a. mur- og betongbygninger. Produktenes gode lydregulerende egenskaper bidrar til å dempe utvendig støy. Med Rockwool Fasadeplater skapes et temperaturmessig stabilt miljø for den bærende ytterveggen og hindrer nedbryting av fasadekonstruksjonen. Produktene danner et stabilt og bærende underlag for de fleste mineralske pussløsninger. Marine & Offshore A/S Rockwool har i mange år vært en av de ledende leverandører av isolasjon til marinemarkedet i en stor del av verden, og markedsfører et vidt spekter av spesialutviklede produkter og konstruksjoner. Det er rettet særlig fokus på branntekniske egenskaper i forbindelse med isolasjon til marine og offshore, og steinullens egenskaper gjør Rockwools produkter spesielt egnet til disse formålene. - og helt andre ting Rockwool er mer enn det vi ofte forbinder med isolasjon. Den meget sterke strukturen i Rockwool steinull har ført til utvikling av engineered reinforcement fibres som anvendes i bremseskiver, plast mm. De gode lydegenskapene har bidratt til utviklingen av himlinger for akustisk kontroll og løsninger for støy og vibrasjonskontroll til for eksempel støyskjermer og under skinneganger for trikk og tog. Bremseskiver Himlingsplater Vibrasjonsisolering Støyskjermer 23

24 A/S Rockwool P.b Nydalen, 0401 Oslo Telefon Telefax B Reklame

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

Øyvind Holmstad, 2010.

Øyvind Holmstad, 2010. Øyvind Holmstad, 2010. 1 Innhold: Bomull s. 3 Cellulosefiber s. 3 Fåreull s. 4 Halm s. 4 Hampefiber s. 6 Kokosfiber s. 7 Kork s. 7 Kutterspon s. 7 Lettklinker s. 8 Lettleire s. 8 Linfiber s. 8 Massivtre

Detaljer