Økodesign av profesjonelt kjøle-og fryseutstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økodesign av profesjonelt kjøle-og fryseutstyr"

Transkript

1 Økodesign av profesjonelt kjøle-og fryseutstyr European Commission DG ENTR Lot 1 Storkjøkkenkjøleskap og frysere Blåsekjølere (nedkjølingsskap) Kjøle/fryserom, opp til 400 m 3 Væskekjølere for prosesskjøling Kondenseringsaggregater 1

2 Generelt (1/2) Berører et marked på 1.3 mill. enheter/år, med en samlet energibruk på 295 TWh/år. Vekst 1-2 %/år Omfatter i utgangspunktet all ressursbruk i forbindelse med produksjon, bruk og skroting Energi, vann, materialer, kjemikalier Markedet er kostnadsdrevet (kapital), miljøforhold mindre viktig Analysen fokuserer på energibruk og energieffektivitet Energikostnadene utgjør fra 27 % (blåsekjølere) til 91 % (LT væskekjøleaggregater) av livsløpskostnadene Direkte klimaeffekt av HFK-kuldemedier blir vurdert, men ingen krav om bruk av medier med lav/null GWP Utslipp av kuldemedium utgjør fra 3 % (kjøleskap med R-134a) til 56 % (blåsekjølere med R-404A) av total klimaeffekt fra sektoren (ved primærenergifaktor PEF=2.5) Utslippene veier relativt sett tyngre under norske forhold (lav PEF) Økodesignkravene omfatter Energieffektivitet (MEPS Minimum Energy Performance Standards) Produktinformasjon Energimerking (kun storkjøkkenmøbler) 2

3 Generelt (2/2) Forventet effekt av reguleringer: 10% reduksjon i energibruk per 2020 Konsekvensanalyse av økte produksjonskostnader vil bli gjennomført Tiltak Kontroll Bare utprøvde tekniske løsninger legges til grunn Mer effektive kompressorer, vifter, pumper, varmevekslere Bedre styring, inkl. avriming og antikondensvarme Bedre isolering Produsenten skal gjennomføre samsvarsvurdering Myndighetene vil utøve markedsovervåking med stikkprøvekontroll Gjennomgang av reguleringene Reguleringene skal gjennomgås i lys av teknologiutviklingen og legges fram for Consultation Forum (CF), senest 4 år etter ikrafttreden Vurdere mulig skjerping av krav Vurdere utvidelse av omfang av reguleringer (der dette er relevant) 3

4 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (1/4) Omfatter ikke tilsvarende møbler for frembud av matvarer To modeller for oppstilling av energieffektivitetskrav presentert Modell 1 (studiets forslag) baseres på en absolutt EEI (Energy Efficiency Index) definert som enhetens energibruk i løpet av 48 h per indre volumenhet, kwh/48 h/m 3 Modell 2 (foreslått av noen stakeholders) benytter en relativ EEI basert på forholdet mellom aktuell energibruk og en standard energibruk for skap av tilsvarende volum Modell 2 enklere, men valg av modell ennå ikke foretatt Energibruken måles i henhold til EN 441 «Refrigerator display cabinets» 99 % av enhetene er relativt små og av plug in-type Velegnet for bruk av hydrokarbon (propan) som kuldemedium (< 150 gram) Krav om bruk av HC likevel ikke vurdert som aktuelt Kuldemediet står for kun 3 % av klimaeffekten (ved PEF=2.5) 4

5 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (2/4) Eksempel på effektivitetskrav (MEPS) Uttrykt ved EEI etter modell 1, kwh/48 h/m 3 Tilsvarende tabeller for andre typer frysemøbler Enhet Temp. område Base case (450 l) BAT (441 l) BNAT (450 l) MEPS 2014 MEPS 2017 Skap Kjøl <17.5/14.5 <14.0/11.5 under/over 600 liter Frys <44.5/40 <38.0/37.5 Produsentene anmodes om å følge 2017-kravene allerede fra 2014 Konsekvenser av krav Energibruk: TWh (2020) TWh (2025) Investering: + 10 % (2014) + 20 % (2017) Livsløpskostnad: -(10-20)% (2014) -(20-30)% (2017) 5

6 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (3/4) Krav til informasjon (modell 1) Netto volum, m 3 Total energibruk, kwh/48 h EEI, kwh/48 h/m 3 Type kuldemedium og mediets GWP-verdi Kuldemediefylling Eksempel på energimerkekrav (modell 1) Inndeling i energiklasser basert på EEI (kwh/48 h/m 3 ) Enhet Temp. område Energiklasse A B C D E F G Skap < 600 l Kjøl Frys

7 Storkjøkkenkjøleskap og frysere (4/4) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt Moderate krav kanskje for moderate? Skap med opp til 85 % (frys) til 150 % (kjøl) høyere energiforbruk enn dagens beste standard aksepteres Berører i praksis kun de minst effektive enhetene Billige produkter vil fremdeles ha tilgang til markedet Eventuell prisøkning tjenes inn igjen i løpet av kort tid Spesielt for norske forhold Ingen norske produsenter (?) Ingen særlige konsekvenser for norske brukere Trolig liten omsetning av de berørte enhetene i Norge 7

8 Blåsekjølere (nedkjølingsskap) (1/3) Skap for nedkjøling av matvarer Kjøl: Fra 70 o C til 3 o C på 90 min (Alternativt fra 63 o C til 10 o C på 120 min) Frys: Fra 70 o C til -18 o C på 240 min (Alternativt fra 63 o C til -18 o C på 270 min) Kort driftstid, energibruken lite påaktet i markedet Relativ klimavirkning fra utslipp av HFK betydelig (56 % av total) Aktuelt bruksområde for naturlige kuldemedier, HC (små enheter) og CO 2 Studiets konklusjon: Begrensede muligheter for å utforme anlegg for disse mediene Hydrokarboner er brennbare CO 2 er ikke energieffektiv i land med høy omgivelsestemperatur Ingen krav i tilknytning til valg av kuldemedium 8

9 Blåsekjølere (nedkjølingsskap) (2/3) Eksempler på effektivitetskrav (MEPS), fra Energibruk i kwh/kg referert til en standard «matvare» Skap for innlasting for hånd («reach-in») I parentes: Skap for innrulling av vogn - Kjøling Frysing Base case BAT BNAT MEPS Base case BAT BNAT MEPS (0.074) (0.186) 1 Variasjonsområde avhengig av skapstørrelse Konsekvenser av krav Energibruk: -1.4 TWh (2020) -2.1 TWh (2025) Investering: + (7-11) % (2014) Livsløpskostnad: -(2-6)% (2014) 9

10 Blåsekjølere (nedkjølingsskap) (3/3) Krav til informasjon, Nedkjølings/innfrysingskapasitet, kg/syklus Energibruk, kwh/kg/syklus Type kuldemedium (men ikke mediets GWP-verdi?) Kuldemediefylling Andre konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt Tilsynelatende vesentlig strengere krav enn for enheter for oppbevaring Skyldes trolig spesielt lite energifokus på dagens modeller Prisøkningen tjenes likevel inn igjen i løpet av relativt kort tid Spesielt for norske forhold Ingen norske produsenter (?) Ingen særlige konsekvenser for norske brukere 10

11 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (1/6) Omfatter Prefabrikkerte og plassbygde rom Arbeidslokaler/arealer hvor næringsmidler blir behandlet Kjølte korridorer I utgangspunktet både selve rommet og tilhørende kuldeanlegg Unntak Rom for rent medisinske formål og rom benyttet for forskning Generelle krav, fra Produktinformasjon Tiltak for å redusere luftinfiltrasjon gjennom dører og åpninger Bygging etter god faglig praksis (state-of-the-art) Minimum energistandard (MEPS) for kjøle/fryserom som helhet ikke definert Grunnet mangel på bakgrunnsdata og relevante standarder Kun krav til komponenter (foreløpig) Krav til kuldeanlegget bare ved bruk av kondenseringsaggregat Dekkes av Del 5 i analysen 11

12 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (2/6) Energirelaterte krav, fra Minstekrav til termisk isolasjonsevne Isolasjonens U-verdi Kuldebroer Nye harmoniserte standarder vil bli etablert Bl.a. for bestemmelse av U-verdier, ψ-verdier og χ-verdier Etter hvert også for å måle energiforbruk og energieffektivitet, inkl. for tilknyttet kuldeanlegg Ingen krav til blåsemiddel for skummet isolasjon Forutsetter cyclopentan/isopentan i base case Ingen krav i tilknytning til kuldemedium Bruk av naturlig kuldemedium vurdert å ikke være et aktuelt teknisk tiltak Ingen reguleringer i tilknytning til mediets GWP 12

13 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (3/6) Maksimale U-verdier for isolasjonen, W/m 2 K Kjøl Frys Vegger og tak Golv Dører Vinduer Gjennomsiktige dører Maksimal varmelekkasje i kuldebroer i prefabrikkerte rom Maks. ψ- verdier, W/mK 13 Maks. χ-verdi, W/K Linjeformet kuldebro, vegg til vegg 0.6 vegg til golv 0.6 vegg til tak 0.6 vegg til dør 0.7 Punktformet kuldebro 0.3

14 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (4/6) Konsekvenser av krav Energibruk: -1.8 TWh (2020) -3.2 TWh (2025) Investering:? Livsløpskostnad:? Krav om produktinformasjon, fra Lagringstemperaturen rommet er beregnet for, o C Romvolumet, m 3 U-verdien for vegger, golv, tak, dør(er) og vindu(er), W/m 2 K Ψ-verdien for alle lineære kuldebroer, W/mK (kun prefabrikkerte rom) χ-verdien for alle punktformede kuldebroer, W/K (kun prefabrikkerte rom) Valgt metode for å redusere infiltrasjon av luft fra omgivelsene Ytterligere produktinformasjon, fra Energibruken til elektrisk utrustning integrert i det isolerende skallet, kwh/døgn Kuldeytelse og kraftforbruk for tilknyttet kuldeanlegg, kw Effektfaktor (COP) for kuldeanlegget 14

15 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (5/6) EU-kommisjonen skal gjennomgå reguleringene etter maksimalt 4 år, med fokus på Behovet for å skjerpe kravene til termisk isolasjonsevne Om det er hensiktsmessig å introdusere MEPS for kjøle/fryse- rommet som helhet, inkl. kuldeanlegget

16 Kjøle/fryserom under 400 m 3 (6/6) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt Bringer kvaliteten på kjøle/fryseroms-isolasjon generelt opp til dagens nivå for god praksis Eliminerer misbruk av dårlig isolerte rom som kjølerom Redusert fleksibilitet ved at kravene stilles til enkeltelementer og ikke til den totale sammenstillingen Mer omfattende krav til dokumentasjon enn i dag Spesielt for norske forhold Neppe store konsekvenser for norske produsenter Ingen særlige (negative) konsekvenser for norske brukere Eventuell merpris betales ved redusert energibruk 16

17 Væskekjølere for prosesskjøling (1/4) Omfatter Alle typer og størrelser fabrikkproduserte væskekjøleaggregater for prosesskjøling Referansetemperaturer: HT: 6 O C MT: -8 O C LT: -25 o C Væskekjølere for AC (HT) sorterer under Lot 6. Krav til disse finnes der Unntak Plassbygde væskekjølere Væskekjølere med (kun) fordunstningskondensator Absorpsjonskjølere Energibruk den dominerende miljøfaktoren Utslipp av HFK står for bare 5 % av klimaeffekten (ved PEF=2.5) Ingen krav i tilknytning til kuldemediets GWP Krav til energieffektivitet Studiet: Krav til minimum COP i dimensjoneringspunktet Stakeholders: Krav til minimum energieffektivitet over året (SEPR) 17

18 Væskekjølere for prosesskjøling (2/4) Eksempler på krav til energieffektivitet (MEPS) for vannkjølt væskekjøleaggregat Effektfaktoren benyttes som indikator Inngående temperatur kjølevann (luft): 30 o C (35 o C) MEPS for luftkjølt aggregat i parentes Temp. Base case BAT BNAT MEPS 2014 MEPS 2017 nivå MT: 276 kw MT: 280 kw MT og LT: LT: 252 kw LT: 260 kw 265 kw MT (-8 o C) (Feil?) 2.2/ / (1.8/2.1) (2.3/2.6) LT (-25 o C) (Feil?) 1.6/1.9 2 (1.2/1.5) 1.9/ (1.6/1.85) 1 : <300 kw/>300 kw 2: <200 kw/>200 kw 18

19 Væskekjølere for prosesskjøling (3/4) Konsekvenser av reguleringer (Alt. 1) Energibruk: TWh/år (2020) TWh (2025) Investering : + 3% (2014) + 20% (2017) Livsløpskostnad: -(2-5)% (2014) -15% (2017) Krav til produktinformasjon, fra Temperaturområdet aggregatet er beregnet for COP ved fullast ved nærmere spesifiserte driftsbetingelser (EN 14511) Årsenergifaktor (SEPR) basert på en matrise med driftspunkter, % last En ny harmonisert standard for bestemmelse av SEPR forutsettes Et regneark vil bli tilgjengelig on-line for å hjelp mindre produksjonsbedrifter med å overholde SEPR-kravene Før kravene i trinn 2 iverksettes (2017), skal EU-kommisjonen gå gjennom erfaringene med reguleringene i trinn 1 19

20 Væskekjølere for prosesskjøling (4/4) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer (etter modell 1) Generelt Kravene ved MT relativt moderate Stikkprøver indikerer at standard kjølere fra anerkjent produsent holder kravene ved de vanligste kuldemediene (R-404A/R-507A aggregater på grensen) Kjølere med R-404A/R-507 holder ikke 2017-kravene Kravene ved LT strengere Standard ett-trinns kjølere med ammoniakk og propan holder 2014-kravene To-trinns kompresjon nødvendig for å nå 2017-kravene. Likevel vanskelig for HFK Spesielt for norske forhold Skulle være relativt uproblematisk for norske produsenter av industrielle kjølere og kjølere til fiskeflåten (RSW) Hovedsakelig større kjølere i MT-området med ammoniakk, også noe HFK Ingen særlige konsekvenser for norske brukere

21 Kondenseringsaggregater (1/4) Omfatter Alle størrelser og varianter av luftkjølte kondenseringsaggregater Dekker medium- og lavtemperaturområdet Referansepunkt MT: 5 O C, LT: -18 O C Omfatter ikke Vannkjølte kondenseringsaggregater (!?) Kondenseringsaggregater for AC (HT), inkl. split units Dekket under Lot 6 Kompaktaggregater som også omfatter fordamper Energibruk den dominerende miljøeffekten Utslipp av kuldemedium (HFK) står likevel for mer enn 1/3 av klimaeffekten (PEF=2.5) Begrensede muligheter for å utforme anlegg for medier med lav/null GWP Hydrokarboner er brennbare Kondenseringsaggregater med CO 2 er tilgjengelig. Energieffektivitet? Mulig market shock ved krav om annet enn konvensjonelle medier 21

22 Kondenseringsaggregater (2/4) Eksempler på krav til energieffektivitet (MEPS) for små kondenseringsaggregater Effektfaktor (COP) benyttet som indikator Fordampingstemperatur -10 o C (kjøl), -35 o C (frys) Kjølelufttemperatur: 32 o C Temp.nivå Base case 5-7 kw BAT 5-7 kw BNAT 5-7 kw MEPS 2014 MEPS 2017 MT (-10 o C) / /1.6 1 LT (-35 o C) / / : Aggregatytelse: <1 kw/< 5 kw For aggregater over 2 kw (frys) og 5 kw (kjøl) benyttes en beregnet årsenergifaktor (SEPR) som indikator 22

23 Kondenseringsaggregater (3/4) Konsekvenser av reguleringer Energibruk: TWh/år (2020) TWh (2025) Investering : + 3 % (2014) + 20 % (2017) Livsløpskostnad: -(2-5) % (2014) -15 % (2017) Krav til produktinformasjon, fra Temperaturområdet aggregatet er beregnet for (i o C) Enheter med < 5 kw ytelse (kjøl) eller < 2 kw (frys): COP ved 32 o C og 25 o C omgivelsestemperatur, samt korresponderende kuldeytelse og kraftforbruk Enheter med > 5 kw ytelse (kjøl) eller > 2 kw (frys): SEPR basert på en matrise med driftspunkter, % last, samt kuldeytelse og kraftforbruk i alle driftspunktene Enheter beregnet for drift ved >35 o C omgivelsestemperatur COP ved 43 o C omgivelsestemperatur, samt korresponderende kuldeytelse og kraftforbruk 23

24 Kondenseringsaggregater (4/4) Praktiske konsekvenser av foreslåtte reguleringer Generelt I følge arbeidsdokumentet vil den minst effektive 10-prosenten av modellene gå ut ved trinn 1 (2014) Kanskje ambisjonsnivået burde vært lagt litt høyere? Billige produkter vil fremdeles ha tilgang til markedet Eventuell prisøkning tjenes inn igjen i løpet av kort tid Spesielt for norske forhold Ingen norsk fabrikkproduksjon, men en del skreddersøm Litt usikkert om denne produksjonen faller under reguleringenes gyldighetsområde Produserte enheter oppfyller trolig kravene (?) Ingen særlige konsekvenser for norske brukere

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. SIO 7050 Varmepumpende prosesser og systemer = 200 [kw] ved t R1 = 0 [ºC] t omg = 14 [ºC]

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. SIO 7050 Varmepumpende prosesser og systemer = 200 [kw] ved t R1 = 0 [ºC] t omg = 14 [ºC] NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi > Institutt for energi og prosessteknikk SIO 75 Varmepumpende prosesser og systemer 2 Termisk analyse av

Detaljer

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014.

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014. Cleantuesday Hybrid Energy AS Hybrid Høytemperatur Varmepumpe Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities 11 Februar 2014 vann/ammoniakk Varmepumper i Norge Norge har god kapasitet og tilgang på

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage

Detaljer

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon COS Q-modeller Nye COS Q-modeller med startutstyr Schløsser Møller Kulde AS leverer nå også aggregater fra COS med startutstyr. Dette forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen av det

Detaljer

DATAROMSAGGREGATER MED NED- OG OPPADRETTET LUFTSTRØM

DATAROMSAGGREGATER MED NED- OG OPPADRETTET LUFTSTRØM DATAROMSAGGREGATER MED NED- OG OPPADRETTET LUFTSTRØM NEDADRETTET Nedadrettede luftkjølere kan behandle store volum av luft som blir distribuert ut i rommet via et hulrom under gulv eller via et plenum

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

BROSJYRE TEKNISKE DATA BLAST CHILL / BLAST FREEZE

BROSJYRE TEKNISKE DATA BLAST CHILL / BLAST FREEZE BROSJYRE TEKNISKE DATA BLAST CHILL / BLAST FREEZE Colia AS, St. Hallvards vei 15. 3414 Lier www.colia.no post@colia.no 24.10.2016 Hvorfor investere i en Blast Chill / Blast Freeze Det er mange gode grunner,

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

TEK 15 - innspill fra Norconsult

TEK 15 - innspill fra Norconsult TEK 15 - innspill fra Norconsult Åpent innspillsmøte om nye energiregler i 2015 Thon Hotel Opera 29. august 2013 Ingrid Hole, Vidar Havellen og Sylvia Skar 1. PUNKTER VI ER ENIGE I Vi er enige i Lojal

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Høringssvar: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO 17.05.2015 Høringssvar: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Den 16. februar sendte DIBK ut forslag til nye energikrav til bygg ut

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Coop har tatt utfordringen

Coop har tatt utfordringen På veg mot klimasmarte kuldeanlegg Coop har tatt utfordringen - Historien og vegen videre 9. mars 2017 Knut Lutnæs Miljøsjef 1 Dette er Coop Coop - kort fortalt 1,5 millioner medlemmer/medeiere 28 000

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL Blomsterkjøleren FLOWERCOOL MONTASJEANVISNING BRUKSANVISNING GENERELT Blomsteraggregatet plasseres i vegg fra kjølerom, med varmeavgivelse til tilstøtende rom. Tilstøtende rom må ha god utlufting, for

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer

EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer Kort om EU MEPS EU MEPS-ordningen (European Minimum Energy Performance Standard) angir pålagte minimums er for elektriske motorer som brukes på det europeiske

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Passivhus Energitak svarende Passivhus nivå Hvorfor Passivhusnivå? Virkning av tak på miljø og drift Passivbygg Et bygg nesten

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

BROSJYRE KJØLE- OG FRYSEBENKER MED PRISER

BROSJYRE KJØLE- OG FRYSEBENKER MED PRISER BROSJYRE KJØLE- OG FRYSEBENKER MED PRISER Colia AS, St. Hallvards vei 15. 3414 Lier www.colia.no post@colia.no 24.05.2016 Produsert i Italia Produsert i rustfritt stål 50mm isolasjon Leveres med dører,

Detaljer

Kulde- og varmepumpetekniske prosesser Mandag 5. november 2012

Kulde- og varmepumpetekniske prosesser Mandag 5. november 2012 TEP 4115 Termodynamikk I Kulde- og varmepumpetekniske prosesser Mandag 5. november 2012 Trygve M. Eikevik Professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) trygve.m.eikevik@ntnu.no http://folk.ntnu.no/tme

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Fordampere - glykolkjølere

Fordampere - glykolkjølere Fordampere - glykolkjølere Katalog del 3.1 Januar 2014 ēēčĕđĉ -F -G -4 12 -T www.novemakulde.no Innhold Fordampere dx... 3 Varianter fordampere for dx... 3 Fordamper dx type SHCS 025 kapasitet 0,7 4,0

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Katalog del 3.1 2015. - Fordampere - Glykolkjølere - 4 til 12 mm lamelldeling - Tilbehør. Innhold. www.novemakulde.no

Katalog del 3.1 2015. - Fordampere - Glykolkjølere - 4 til 12 mm lamelldeling - Tilbehør. Innhold. www.novemakulde.no Fordampere - glykolkjølere Katalog del 3.1 2015 Innhold - Fordampere - Glykolkjølere - 4 til 12 mm lamelldeling - Tilbehør www.novemakulde.no Innhold Fordampere dx... 3 Varianter fordampere for dx... 3

Detaljer

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann For mer informasjon, besøk vårt nettsted: www.klimawebsiden.no Miljøvennlig CO2 som kuldemedium Q-TON LUFT-VANN HISTORIE Q-ton

Detaljer

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Når det gjelder enøk-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden.

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Fasader i glass som holder hva vi lover

Fasader i glass som holder hva vi lover Fasader i glass som holder hva vi lover Line Karlsen HiOA og Ida Bryn Erichsen & Horgen AS 1 Hva er «Fasader i glass som holder hva vi lover»? FoU prosjekt 2008-2009, 2011-2013. Finansiert av Forskningsrådet

Detaljer

Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet.

Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet. KJØLE- OG FRYSESKAP Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet. Enkle og praktiske løsninger for oppbevaring av mat, som bevarer et ideelt klima og

Detaljer

-85 C HELSESEKTORENS GUIDE FOR KJØL & FRYS NYHET! ULTRALAVTEMPERATURFRYSER BÅDE SKAP OG BOKS

-85 C HELSESEKTORENS GUIDE FOR KJØL & FRYS NYHET! ULTRALAVTEMPERATURFRYSER BÅDE SKAP OG BOKS HELSESEKTORENS GUIDE FOR KJØL & FRYS NYHET! ULTRALAVTEMPERATURFRYSER BÅDE SKAP OG BOKS -85 C Medisinkjøleskap Laboratorieskap Forsknings og testskap Ismaskiner Lavtemperaturfrysere Spesialfrysere Nøytrale

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Kjøleskap Fryseskap Under benk skap Cateringskap Eksponeringsskap. Kjøle- og Fryseskap

Kjøleskap Fryseskap Under benk skap Cateringskap Eksponeringsskap. Kjøle- og Fryseskap Kjøleskap Fryseskap Under benk skap Cateringskap Eksponeringsskap Kjøle- og Fryseskap KJØLE- OG FRYSESKAP BUDGET LINE BUDGET LINE Kjøleskap med tett dør, Colia Colia CCP 701R kjøleskap CFC fri isolasjon

Detaljer

Stig Rath bransjesjef kulde VENTILASJON - KULDE ENERGI

Stig Rath bransjesjef kulde VENTILASJON - KULDE ENERGI Stig Rath bransjesjef kulde VENTILASJON - KULDE ENERGI H FK i dagens situasjon Aller først - HFK er ikke et klimagassproblem før den slipper ut i atmosfæren. Klimagasser i kuldeanlegg og varmepumper

Detaljer

Kjøle- og Fryserom KJØLE- OG FRYSEROM

Kjøle- og Fryserom KJØLE- OG FRYSEROM Kjøle- og Fryserom Romspesifikasjon Porkka kjøle- og fryserom er produsert av 80mm, (00mm på forespørsel), prefabrikkerte elementer med isolasjon av CFC/HCFC-fri polyuretan skum. Utvendige og innvendige

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

CADIO AS Stiftet Beliggenhet: Trondheim Eiere: 4 gründere + Skala Fabrikk.

CADIO AS Stiftet Beliggenhet: Trondheim Eiere: 4 gründere + Skala Fabrikk. CADIO AS Stiftet 2011. Beliggenhet: Trondheim Eiere: 4 gründere + Skala Fabrikk. Strategi: Være en foregangsbedrift på ny teknologi med naturlige kuldemedier, og bidra med energieffektive, miljøvennlige

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Innhold Lokale forutsetninger Dimensjonering og oppbygging av kuldeanlegg for kunstisbane Varmegjenvinning fra kuldeanlegg Tekniske data Økonomi Konklusjon

Detaljer

MEDISIN KJØLE- OG FRYSESKAP

MEDISIN KJØLE- OG FRYSESKAP www.porkka.no Medisinkjøleskap Laboratorieskap Forsknings og testskap Lavtemperaturfrysere Spesialfrysere Nøytrale skap Blodbankskap 12 LKPv 1420 Medisinkjøleskap med tett dør MC 520 Medisinkjøleskap med

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

VRV Variable Refrigerant Volume

VRV Variable Refrigerant Volume VRV Variable Refrigerant Volume Siv.ing. Knut Megård, Friganor AS Innledning I Europa selges over 100 000 VRV-systemer i året. I Norge er systemet foreløpig relativt lite utbredt, men interessen og utbredelsen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Økodesigndirektivet og forordning 2015/1188, intensjon og prosess. Kirsti Hind Fagerlund Seksjon for virkemidler og internasjonale rammer (EV) NVE

Økodesigndirektivet og forordning 2015/1188, intensjon og prosess. Kirsti Hind Fagerlund Seksjon for virkemidler og internasjonale rammer (EV) NVE Økodesigndirektivet og forordning 2015/1188, intensjon og prosess Kirsti Hind Fagerlund Seksjon for virkemidler og internasjonale rammer (EV) NVE Disposisjon Intensjon: Økodesigndirektivets plass i EUs

Detaljer

E-PASSIVE TIL PASSIVHUS

E-PASSIVE TIL PASSIVHUS E-PASSIVE TIL PASSIVHUS KRAV TIL PASSIVHUS VINDUER Passivhus er verdens ledende standard for energieffektive bygninger. Passivhusstandarden står for kvalitet, komfort og energieffektivitet. Passivhus

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

Isolert utedel, unikt frå Brekke Energi og Kraft

Isolert utedel, unikt frå Brekke Energi og Kraft Isolert utedel, unikt frå Brekke Energi og Kraft UTEDEL FØR ISOLERING I sjølve utedel er det frå fabrikk gjort lite for å redusere varmetap i oppvarmingsmodus, hovudgrunn for dette er redusert kjøleyting,

Detaljer

VARMEPUMPER OG ENERGI

VARMEPUMPER OG ENERGI FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 VARMEPUMPER OG ENERGI Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 Energi og energitransport Varme består i hovedsak

Detaljer

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi presenterer siste generasjon VRF - et komplett system for

Detaljer

Klimavennlig entreprenørskap

Klimavennlig entreprenørskap Klimavennlig entreprenørskap 1 Klimavennlig entreprenørskap Nasjonal konferanse 9 mars 2017 Ole Jørgen Veiby Direktør Kulde Konsernet GK Omsetning: Nærmere 5 milliarder Dette gir oss nødvendig ryggrad

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser.

Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser. Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser. Kuldeanleggets oppbygging Lavtrykksgass føres fra fordamper

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Energiregler og byggeteknikk - et overblikk. Tor Helge Dokka Skanska Teknikk

Energiregler og byggeteknikk - et overblikk. Tor Helge Dokka Skanska Teknikk Energiregler og byggeteknikk - et overblikk Tor Helge Dokka Hvor er det lønnsomt å ta kuttene? Kostnader ved ulike klimatiltak i Europa, 2020. Kilde: McKinsey (2008) 2 Føringer for fremtidens energipolitikk

Detaljer

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter)

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter) VEDLEGG F - PROSJEKTUTVIKLINGSRAPPORT - MAL Nedenfor angis minimumskrav og beregningsdata for opplysninger som skal inngå i Prosjektutviklingsrapporten som resultat av fase 1. Alle beløp oppgis eks. mva.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon

Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon Jostein Søreide Hydro s Klimakontor (1) En ingeniørs tilnærming En strategi er ikke bedre en datagrunnlaget den er basert på (2) Hydro s klimastrategi

Detaljer

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKSJON. REDEFINERT. NY INNENDØRS LUFTKONDISJONERING FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKSJON. REDEFINERT. NY INNENDØRS LUFTKONDISJONERING FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKSJON. REDEFINERT. NY INNENDØRS LUFTKONDISJONERING FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET. Den nye Daikin Emura veggmonterte luftkondisjoneringsenheten fra Daikin er en usedvanlig

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE!

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå db Lydnivå db NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! Produktbrosjyren inneholder

Detaljer

Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no

Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Bakgrunn Mange liker å ha soveromsvinduet åpent om natta: opplevelse av kjølig,

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr 32 500 m2, 7 000 m2 kjeller Byggeår 1981 Arkitekt FS Platou 7 11 etg. Smale lameller Konstruksjon Metallfasade med integrert tilluftsystem

Detaljer

Passivhusseminar UiA. Lisbeth Otterness

Passivhusseminar UiA. Lisbeth Otterness Passivhusseminar UiA Lisbeth Otterness AGENDA Fakta om NorDan AS N-TECH / Passiv Kondens Spørsmål Avslutning NorDan har røtter tilbake til 1926. Siden den gang har kvalitet, innovasjon og yrkesstolthet

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

TEKNISKE DATA SINCOLD EVOX BLAST CHILL - BLAST FREEZE SQX

TEKNISKE DATA SINCOLD EVOX BLAST CHILL - BLAST FREEZE SQX SINCOLD EVOX BLAST CHILL - BLAST FREEZE SQX 3.10-5.10-5.12-5.20-7.30-10.40-10.50-14.40-14.50-20.80-20 100 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 12-2012 KONSTRUKSJON

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Versjon 06.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid det vil si at energi kan omsettes

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg Etablerte mål og virkemidler i EU EUs Energi- og klimapakke EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp 20 % energieffektivisering

Detaljer

varmepumper Fagpresentasjon om NTNU Det skapende universitetet Jørn Stene NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim

varmepumper Fagpresentasjon om NTNU Det skapende universitetet Jørn Stene NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim Fagpresentasjon om varmepumper Jørn Stene, Institutt for energi- og prosessteknikk COWI AS, Trondheim Utarbeidet av Jørn Stene jost@cowi.no 2011 1 Varmepumper i bygninger og industri Hvorfor bruker vi

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer