KLIMAX frokostmøte 15. februar 2011 Dokkhuset, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLIMAX frokostmøte 15. februar 2011 Dokkhuset, Trondheim"

Transkript

1 KLIMAX frokostmøte 15. februar 2011 Dokkhuset, Trondheim Passivhus flere veier til målet? Lavenergihus og passivhus. Mulige konsekvenser for helse og inneklima, positive og negative. Jan Vilhelm Bakke, Phd. Spesialist i arbeidsmedisin Førsteamanuensis NTNU, Institutt for energi og prosessteknikk

2 WHO Retten til sunn inneluft. Rekommendasjon nr 8 og 9 Det er nødvendig åstimulere til samarbeid mellom de som på den ene siden er ansvarlig for sunn inneluft og de som på den andre siden har ansvar for energi, bygnings og utemiljøsektorene Dette for å identifisere, analysere og foreslå løsninger på eksisterende og potensielle konflikter mellom sektorene Folkehelse og energipolitikk må koordineres. Det er også viktig at tiltak i privat sektor tar hensyn både til inneluftkvalitet og energibruk Oversettelse: Jan Vilhelm Bakke

3 ENØK: Sverige etter energisparingen på 70 tallet mindre ventilasjon, økt fuktighet, mer astma med allergi mot husstøvmidd (HDM). Allergener på partikler av avføring som sedimenterer, men likevel er så små at de kan nå helt ned i lungene. Forebygges med god ventilasjon og lav fuktighet.

4 Kommunal utleiebolig. Manglende isolasjon og sterk oppvarming flytter duggpunktet helt inn i rommet når det er kaldt ute. Verre ved dårlig ventilasjon, men verken ventilasjon eller oppvarming er tilstrekkelig når veggene ikke er isolert. Gir mer sykdom og død! Fukt bak møbler som nå er fjernet. Stua hadde en vedovn Ytterveggene manglet isolasjon Det var to ventiler i veggene har mest trolig vært lukket Teppe på gulvet Panelovn på yttervegg Foto: Kai Gustavsen

5

6 Ventilen har vært stengt, men ikke sikkert om det hadde hjulpet å lufte. Veggene er tomme, uten isolasjon, vind eller fuktsperre er godt luftet.

7 Årstidsvariabel dødelighet UK Seasonal average variation in mortality in relation to energy efficiency of English homes. Energy inefficient homes are in the lowest quartile of standardised heating costs and energy efficient homes are in the highest quartile (Wilkinson et al thelancet 2007: 370: ).

8 Årstidsvariabel dødelighet UK Overdødelighet vinter på vesentlig på grunn av hjerte, kar og luftveissykdom. Fysisk aktivitet i kulden ute har betydning. Inneklima er dominerende årsak. Skyldes kombinasjoner av fattigdom, fukt, kondens og lav temperatur i dårlig isolerte boliger med primitiv oppvarming (se også Bøkenes et al. Europ J Public Health 2009: 1 6).

9 Coefficient of seasonal variation in mortality (CSVM) in EU 14 (mean, ) (Healy JD. J Epid Com Health 2003; 57: ) Portugal hadde høyest overdødelighet om vinteren 28% (ca 8 800/år) fulgt av Irland med 21% (2 000/år) og Spania 21% (19 000/år). UK hadde gjennomsnittlig 18% (37 000/år). Finland hadde lavest overdødelighet. CSVM 95% CI Austria 0.14 (0.12 to 0.16) Belgium 0.13 (0.09 to 0.17) Denmark 0.12 (0.10 to 0.14) Finland 0.10 (0.07 to 0.13) France 0.13 (0.11 to 0.15) Germany 0.11 (0.09 to 0.13) Greece 0.18 (0.15 to 0.21) Ireland 0.21 (0.18 to 0.24) Italy 0.16 (0.14 to 0.18) Luxembourg 0.12 (0.08 to 0.16) Netherlands 0.11 (0.09 to 0.13) Portugal 0.28 (0.25 to 0.31) Spain 0.21 (0.19 to 0.23) UK 0.18 (0.16 to 0.20) Mean 0.16 (0.14 to 0.18)

10 Coefficient of seasonal variation in mortality and domestic thermal efficiency in EU 13(Healy JD. J Epid Com Health 2003; 57: ) Det er positiv assosiasjon med lav utetemperatur. Negativ assosiasjon med energieffektivitet. Dårligere bygningsstandard i Syd og Vest Europa avgjørende. Norge kommer ganske godt ut. CSVM Cavity wall insulation Roof insulation Floor insulation Double glazing Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Ireland Netherlands Norway Portugal Sweden UK

11 Grunnleggende hygieniske krav utviklet Tørr byggegrunn og tørre boliger 2. Godt renhold og riktig ventilasjon 3. Størst mulig tilgang på sollys og fullt dagslys (bakteriedrepende) 4. Minst mulig anledning til opphopning av avfallsstoffer, støv og annen forurensning ved hensiktsmessig materialvalg og utforming av interiør og inventar 5. Hurtig og sikker fjernelse av alle avfallsstoffer gjennom fagmessig utført og vedlikeholdte avløpsanlegg, rasjonelt renhold og renovasjon 6. Rikelig tilgang på godt, rent vann Sir Edwin Chadwick, KCB ( ). Department of Civil and Environmental Engineering, University College London (UCL) har fortsatt en Chadwick Professor.

12 Chadwick s report to the Parliament on the Sanitary Conditions. London 1842 UK Public Health Act 1848 Figure from (McKeown 1979) and a report to the British Parliament (The Health of the Nation 1992).

13 US life expectancy and infant mortality ,0 120,00 80,0 70,0 100,00 Life expecancy 60,0 50,0 40,0 30,0 80,00 60,00 40,00 Infant mortality Life expectancy Infant mortality 20,0 10,0 20,00 0,0 0, Year Økt forventet levealder ved fødsel fra 46 til 76 år. Basert på statistikk lastet ned november 2007 fra United States Department of Health & Human Services; stat.net/index.htm

14 30 år økt forventet levetid i løpet av 100 år! 25 år skyldes forbyggende tiltak i form av sosialpolitikk, hygiene, samfunnsmessige tiltak, økt levestandard og valg av livsstil. USAs 1800 talls migrasjon til by ved industrialisering og immigrasjon ga overbefolkning i dårlige husvære med mangelfull offentlig vannforsyning, avløp/kloakk og søppelhåndtering. Det ga hyppige utbrudd av kolera, dysenteri, TBC, tyfoidfeber, influensa, gulfeber, og malaria år kan tilskrives medisinsk omsorg år fra medisinsk behandling 1.5 år fra klinisk forebyggende tjenester som vaksinasjon og screening Halvparten av ytterligere 7,5 års økt levealder siste års kan muligens tilskrives utvikling i medisinsk behandling 3. 1 Bunker JP, Frazier HS, Mosteller F. Improving health: Measuring effects of medical care. The Milbank Quarterly 1994; 72; Turnock BJ. What is Public Health? In: Public Health: What It Is and How It Works Bunker JP. The role of medical care in contributing to health improvements within societies. International Journal of Epidemiology 2001;30:

15 Noen få intervensjonsstudier Kontrollerte intervensjonsstudier med utbedring av dårlige, fuktige boliger med god fuktsperre, isolasjon og bedre oppvarming. Resultater: Bedre helse mindre bruk av helsetjenester Lavere blodtrykk, Mindre hjerte og karsykdom Bedre luftveishelse mindre astmaplager Bedre mental helse Mindre fravær fra skole og arbeid Lavere energiforbruk Samfunnsmessig lønnsomhet Lloyd et al. J Epid Com Health 2008; 62: Barton et al. J Epid Com Health 2007;61: Howden Chapman et al. BMJ 2007; 334: 460 Shortt&Rugkåsa. Health Place. 2007;13: Howden Chapman et al. BMJ 2008 Sep 23;337:a1411 Chapman et al. J Epid Com Health 2009;63: Free et al. J Epid Com Health 2010;64: Review: Thomson et al. AJPH 2009;99:S681 S692

16 Professor Philippa Howden Chapman: Tverr og flerfaglig samarbeid bygg, energi, miljø, helse og bærekraft Leder samfunnsmedisin, Universitetet i Wellington, organisert og leder fler og tverrfaglige forskningsgrupper om bolig og helse og New Zealand Centre for Sustainable Cities. Har studert sosiale og økonomiske årsaker til ulikheter i helse, helsepolitikk og organisering av helsesektoren. Fått flere priser og utmerkelser for forskning innen energieffektivisering, bærekraft og helse bl.a. fra det nasjonal forskningsrådet for sin banebrytende forskning på bolig og helse. Resultatene har ført til stor nasjonal satsning på bærekraftig boligbyggeri. Professor Philippa Howden Chapman. University of Otago, New Zealand.

17 Howden Chapman et al. Effect of insulating existing houses on health inequality: cluster randomised study in the community. BMJ 2007; 334: dårlig isolerte leiligheter med minst en person med mye luftveisproblemer sist vinter. Intervensjon første året i 679 boliger: Isolasjon tetting, fuktsperre på bakken. Kontrollgruppen i 671 boliger fikk samme rehabilitering året etter. Effektmål: Opplevd helse/innemiljø. Uavhengige data om forbruk av helsetjenester og energi. Resultater Mindre fukt (0.18; ) og mugg (0.24; ) i boligene. Halvert andel med opplevd dårlig helse (0.50; ), både emosjonelt og fysisk. Sterkt fall i andel med dårlig mental helse (0.56; ) Mindre wheezing (0.57; ) Mindre skolefravær (0.49; ). Voksnes jobbfravær sank (0.62; ) Færre legebesøk (0,73; ). Færre sykehusinnleggelser for luftveissykdom (ikke statistisk signifikant: 0.53; , p = 0.16) Energiforbruket sank med ca 20%. Temperatur på soverommet økte. Luftfuktigheten sank.

18 Chapman R et al. Retrofitting houses with insulation: a cost benefit analysis of a randomised community trial. J Epidemiol Community Health. 2009;63: Etterisolering av 1350 boliger i lavinntektsområder i New Zealand hvor minst en person i husstanden hadde symptomer på luftveissykdom. Prissetting av helsegevinster, energisparing og redusert CO 2 emisjon tyder på at nåverdi (diskontert) er 1,5 2,0 ganger større enn kostnadene ved tiltakene.

19 Howden Chapman P et al. Effects of improved home heating on asthma in community dwelling children: randomised controlled trial. BMJ Sep 23;337:a1411. doi: /bmj.a1411. Randomisert, kontrollert invervensjonsstudie i boliger med 409 barn med astma i New Zealand. Uventilerte gassovner og plug in elektriske ovner erstattet med mer effektive, ikkeforurensende varmekilder: varmepumpe, pelletsovn eller ventilert gassovn. Resultater Lungefunksjonen ble bedre (ikke statistisk signifikant). Foreldrerapportert (justert): Færre med dårlig helse (0,48; ), søvnforstyrrelser pga wheeze (0.55; ), tørrhoste om natten (0.52; ) og wheeze ved anstrengelse (0.67; , p=0.09) Symptomer på astma, fraværsdager fra skolen, bruk av helsetjenester og medikamenter ble signifikant redusert.

20 Lite data om byggfukt og helse i Norge I Oslo var bronkial obstruksjon første to år nesten fire ganger hyppigere ved fukt (OR 3.8; ) (Nafstad et al 1998). Nesten ti ganger ved lav ventilasjon i tillegg (OR 9.6; )(Øie et al 1999). 51% av barnehager i Oslo hadde fukt, men ingen assosiasjon med sykdom hos år gamle barn (Nafstad et al 2005). 16% av 2506 respondenter i Bergen rapporterte minst en fuktindikator i boligen (Janson et al 2005). De 15% av universitetsansatte i Bergen som anga fukt i bolig hadde flere dager med vanlige luftveisinfeksjoner siste måned (OR=3.14, p=0.04)(bakke et al. 2007). I Trondheim hadde halvparten av 205 boliger fukt (Holme et al. 2008). I 42 % av boligene uten selvrapportert fukt fant inspektøren indikasjon på fuktproblem.

21 Fukt i boliger i Norge. Mulige konsekvenser for helse. Takster av 8895 omsatte boliger viser at 50% kan være et riktig estimat (Nilsen et al 1_endelig%20versjon_.pdf ). Upublisert data for ca boliger viser samme resultat, men uklart hvor mye av dette som påvirker helse. Internasjonale reviews: OR for astma og luftveisinfeksjoner, dvs % økt risiko, men det er uklar definisjon av fukt og mugg. Forutsetning: 25% av boligene har fukt som dobler risiko for astma og luftveisinfeksjoner. Da har de 40% av denne sykeligheten i Norge. Det tilsvarer et nasjonalt forebyggende potensial på 20% av astma og luftveisinfeksjoner dersom alle fuktproblemene blir sanert. USA/EPA fant at byggfukt er årsak til 21% av astmatilfellene i USA (Mudarri & Fisk. 2007). Effekter av fuktproblemer i skoler, barnehager og yrkesbygg kommer i tillegg.

22 Kan boligforhold i eldre bygårdsbebyggelse i Oslo ha betydning for helse og dødelighet? Stor ulikhet i helse og levealder i Oslo med opp til 12 år mellom ulike bydeler. Bygårder har komplisert bygningsfysikk med stor risiko for fukt og muggproblemer ved endring/ modernisering av oppvarming og innvendig isolasjon. To indekser for sosiale forhold i barndommen, sanitære forhold og økonomisk deprivasjon var begge uavhengig assosiert med all cause mortality (Næss et al. Scand J Public Health 2005; 33: ). Sanitære forhold kan tenkes åvære assosiert med fukt, mugg og dårlige varmesystemer. Hvorfor er ikke boligforhold og inneklima undersøkt?

23 Hva med passivhus? Passivhus på helsa løs? Oslos første passivhus (bildet) stod nylig ferdig på Skøyen. Foto: Terje Pedersen, ANB

24 Helse = mestring og kontroll Mestring av livet er grunnleggende for helse. Vi vil ha full informasjon, innsikt og innflytelse på egne livsforhold. Vi vil ha kontroll over livet vårt og de nære omgivelsene våre særlig hjemme. Det gjelder også inneklima og termiske forhold. En viss individuell kontroll over temperatur er for eksempel viktig for de fleste. De fleste vil bo i hus de kan forstå og mestre ved svikt som krever korrigerende tiltak. Boliger bør utformes tilgivende slik at de ikke blir farlige når brukerne gjør påregnelige feil.

25 Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Risikovurdering (risk assessment) Hvilke farer medfører teknologien? (Hazard identification) Hvor sannsynlig er det at feilene/skadene oppstår? Hvilke konsekvenser har de? Er samlet risiko akseptabel? Vil en samlet risiko/nytte/kostnadsanalyse gi sterkere støtte til andre alternativer? Ref bl.a.: US-EPA Risk characterization handbook. EPA 100-B

26 Er det mulig? Mange forutsetninger for passivhus er risikable teknologisk overmot?: Byggeprosessen må være helt tørr. Isolasjonen må være helt tørr når den bygges inn. Fuktinnholdet i trevirke (takstoler med stendere og bjelkelag) må være ekstra lavt. Fuktsperren må være helt tett. Den skal testes med trykksetting av huset etter ferdigstillelse, men mye kan skje senere. Fuktsperren må legges så langt inn i veggen fra innsiden at den ikke ødelegges av spiker eller skruer. Alle senere føringer gjennom fuktsperren (rør, ledninger, kabler, kanaler, nye vinduer osv) må forsegles grundig. Fuktsperren og forseglingene må vare hele byggets levetid. Før det bygges i stor stil uten plastsperre basert på utvendig vindtettesjikt ti ganger så dampåpent som innvendig sjikt, må vi ha god nok erfaring fra norske forhold. Forsvarlig drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget må sikres gjennom hele byggets levetid. I noen anlegg har det vært alvorlige problemer med kondens når det er kaldt ute. Det må sikres tilstrekkelig tilgang på dagslys og utsyn. Huset må ha egen oppvarming uavhengig av ventilasjonsanlegget.

27 Kaldere yttervegg. S Geving og J Holme. SINTEF Byggforsk. Prosjektrapport Fuktighet og temperatur mellom vindsperre og isolasjon.

28 Isopletdiagram Figur 2.4 Isopletdiagram for biologiske materialer (Sedlbauer, 2002). Kurvene er såkalte vekstdiagram for muggvekst, og viser mm vekst av muggsopp per døgn ved gitte temperatur og RF nivåer. Vi ser at veksten øker når RF og temperatur øker. LIMBauI er grensenivåkurve for i det hele tatt åfåvekst. Effekten av åøke isolasjons tykkelsen fra 150 mm til 400 mm som beregnet i eksempelet i figur 2.3 er inntegnet i diagrammet. Vi ser at risikoen for muggvekst øker noe men ikke svært mye.

29 Isopletdiagram Figur 2.5 Isopletdiagram for biologiske materialer (Sedlbauer, 2002). Effekten av åøke dampmotstanden til vindsperra fra Sd = 0,16 m (trefiberplate) til Sd = 1 m er inntegnet i diagrammet (ellers samme beregningseksempel som beskrevet i figur 2.3). Vi ser at risikoen for muggvekst øker noe, omtrent på nivå av åøke isolasjonstykkelsen fra 150 til 400 mm som vist i figur 2.4.

30 Vekst i bindemidlene i isolasjonen Hvordan er situasjonen gjennom mineralullisolasjonen på veien ut mot vindsperren? Om fem eller ti år? I praksis et spørsmål om tid? Konsekvenser for innemiljø og helse? (Figur fra Trond Bøhlerengen)

31 Ingen målepunkter i isolasjonen? Stig Geving og Jonas Holme. SINTEF Byggforsk. Prosjektrapport Figur 3.9. Målepunkter i bunnsvill og stender (markert med mørkegrå og lysegrå skravur i figur 3.6). Bindingsverket ses fra innsiden (varm side). I forsøksperioden ble det utført manuelle målinger i de faste målepunktene 1 6 vist i figur 3.8 daglig gjennom de første to ukene. Etter dette ble målinger foretatt ca 2 ganger i uken helt til forsøkene ble avsluttet etter ca 5 uker.

32 Muggvekst i isolasjonen risiko? Muggvekst i isolasjonen med bindemidlene som næring (http://www.inspectapedia.com/sickhouse/fiberglassmold.htm#bannertop): Where to Look for Mold in Building Insulation For buildings which do not have other known mold reservoirs, special attention needs to be given to inspecting and testing for problematic mold in Fiberglass insulation in any building cavity which has been wet. Fiberglass insulation over wet or damp basements Fiberglass insulation over crawl spaces Fiberglass insulation in attics or roof cavities where there has been leakage Fiberglass insulation in building walls subject to leaks from plumbing failures,previous wetting due to building fire extinguishment, or in freezing climates, walls subject to leaks from ice damming. Fiberglass heating or cooling duct material, especially if it has been wet from building leaks or A/C condensate mishandling Moldy building or duct insulation may look clean on visual inspection

33

34 Muggvekst i våt mineralull fischer info.de/7mould.htm Mould plague thanks to soaked mineral wool insulation. The attempt to produce durably airtight connections in mobile and partly constructive complicated frameworks must fail! Millions of American dwellings and thousands of "Passive houses" and "Low energy Houses" in German speaking countries will attest this irrefutable.

35 Vekst i isolasjon: få publiserte studier Wålinder R et al. Nasal lavage biomarkers: effects of water damage and microbial growth in an office building. Arch Environ Health Jan Feb;56(1):30 6: Selected nasal symptoms were studied in personnel who worked in a damp office building that had microbial growth (including Stachybotrys sp.) in mineral fiber insulation and gypsum board. The results also support conclusions of earlier studies, indicating that building dampness is related to respiratory inflammation. Luosujärvi RA et al. Joint symptoms and diseases associated with moisture damage in a health center. Clin Rheumatol (2003) 22: : Microbes indicating mold damage and actinobacteria were found in the flooring material and in the outer wall insulation...tracer gas measurements showed that air leaked from the damaged and damp insulation space to the indoor air. Microbes indicating moisture damage (molds and yeast) were found in the ventilation ducts.

36 Stig Geving og Jonas Holme. Høyisolerte konstruksjoner og fukt. Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft. SINTEF Byggforsk. Prosjektrapport Mange forutsetninger? Sammendrag, side 4 5:.. undersøkt hovedsakelig ved beregninger, men også ved laboratoriemålinger (ikke feltundersøkelser!). Konklusjonen for de fleste konstruksjonene er at risikoen for fuktskader og muggvekst øker noe, men at dette i de fleste tilfeller lett kan motvirkes ved riktige material og konstruksjonsvalg samt riktig utførelse. Bindingsverksvegger: Forutsetningen er da at normale anbefalinger mhp konstruksjonsoppbygging er fulgt, for eksempel med hensyn til krav til vindsperres og dampsperres dampmotstand, at konstruksjonene har god lufttetthet etc. Dersom disse anbefalingene derimot ikke er fulgt kan det være aktuelt med spesielle tiltak. Det åbenytte et vindsperresjikt med så liten dampmotstand som mulig er trolig det mest effektive tiltaket. Bedre ventilasjon vil gi lavere fuktinnhold i innelufta, noe som vil redusere muggvekstrisikoen som følge av vanndampdiffusjon og luftlekkasjer fra innelufta. Disse positive effektene er trolig større enn de negative effektene av at ytre del av konstruksjonen blir kaldere. det må fokuseres sterkere på å unngå oppfukting under bygging. Slike tiltak er værbeskyttet bygging (teltsystemer, tildekkinger etc), fuktmålinger, god uttørking før lukking av konstruksjoner, etc. Unngå innvendig isolerte betongvegger over terreng og uteluftsventilert kryperom.

37 Stig Geving og Jonas Holme. Høyisolerte konstruksjoner og fukt. Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft. SINTEF Byggforsk. Prosjektrapport Mange forutsetninger? s 31: Lengre uttørkingstid av byggfukt 1D bindingsverksvegg. Vi ser at andre variable kan ha vel så mye åsi for RF nivået i treverket som isolasjonstykkelsen. Eksempelvis ser vi at starttidspunktet 1. juli medfører senere uttørking enn det åøke isolasjons tykkelsen til 400 mm (når starttidspunktet er 1. april). Økt isolasjonstykkelse blir således en av flere faktorer som kan virke negativt inn på muggvekstrisikoen. Forutsetning at byggeprosjekter for Passivhus starter senest 1. april? s 55: Kalde loft. Vi vurderer derfor at det normalt ikke er behov for spesielle tiltak for kalde luftede loft for åmotvirke effekten av at økte isolasjonstykkelser gir kaldere loftsluft og undertak. Forutsetningen er da at normale anbefalinger mhp konstruksjonsoppbygging er fulgt, for eksempel med hensyn til krav til loftets ventilasjon, dampsperras dampmotstand, at bjelkelaget har god lufttetthet, at beboerrommene er godt ventilert og har lav luftfuktighet etc Fare for vekst på organiske materialer diskuteres, men ikke vekst i isolasjonen. Dristig forutsetning at det ikke kan vokse mugg i våt isolasjon?

38 Uutholdelig varmt i passivhus TU Vi flyttet inn i februar i 2009, og allerede i april/mai i fjor ble det veldig varmt i huset, sier Håvard Hokholt til Teknisk Ukeblad. Det var langt over 30 varmegrader inne huset nesten hele sommeren. Det er ikke til åholde ut, og nattesøvnen blir det så som så med. Også om vinteren er det som regel alt for varmt inne i huset. Dersom det ikke minst er 10 minusgrader ute, har vi minimum 24 grader inne, sier han. Til nå har det særlig vært problemer med for høy temperatur inne i varmeperioder, selv ved åpne vinduer. En bærekraftig løsning kunne være varmepumpe med brønn til grunn for å kjøle om sommeren og varme om vinteren. Ikke forenlig med passivhusprinsippet i boliger? Vil vi da eventuelt ha behov for de tykke veggene?

39 Varmebølger Befolkningsstudier av effektiv temperatur (apparent temperature) med terskler på o C viser økt daglig mortalitet per 1 C økt temperatur på 3.12% i Middelhavsbyer og med betydelig høyere effekt i seks byer i Korea (6.73% 16.3%). Vesentlig hjerte, kar, og luftveissykdommer. Kjøling hjelper. Noe samvirkning med forurensning i uteluft (PM 2.5 og oson (O 3 )). Basu R. High ambient temperature and mortality: a review of epidemiologic studies from 2001 to Environ Health. 2009; 8: 40.

40 City specific plots of the smoothing function of mean apparent temperature in the warm season (April to September) in Lisbon and Oporto, Models in both cities adjusted for time trend and day of the week. Almeida SP, Casimiro E, Calheiros J. Effects of apparent temperature on daily mortality in Lisbon and Oporto, Portugal. Environmental Health 2010, 9:12.

41 Arnstadutvalget Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot Av besparelsen på netto 10 TWh pr. år innen 2020, må hoveddelen (8 TWh) hentes i eksisterende bygningsmasse. Energieffektivisering ved rehabilitering og gjennomføring av enøktiltak er derfor avgjørende for å nå målet i Det er mer å vinne i eksisterende bygg fremfor nye bygg. Mangler: Inneklima er lite fokusert, helse enda mindre, muligheten for åutvikle og implementere adaptive standarder (for termiske forhold og ventilasjon) er ikke nevnt. Muligheter i brukernes evne til tilpasning og adaptasjon er ikke berørt. Helsekonsekvenser av ulike alternative beslutninger er ikke berørt. Regjeringens utredningsinstruks krever at også konsekvenser for befolkningens helse skal utredes ved offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover ogregler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582). Ekstrem isolering av eksisterende bygningsmasse kan også medføre helserisiko. Hvor stor gevinst er det fra 25 til 40 cm isolasjon? Kan mer moderate og balanserte tiltak være sikrere?

42 Konklusjoner Energiforbruket i norske bygninger må reduseres. Vi bør satse på tiltak som gagner både helse, miljø og bærekraft, ikke tiltak som kan skade inneklima og helse. Regjeringens utredningsinstruks er ikke fulgt med hensyn til konsekvenser av vedtak og regelverksendringer for redusert energiforbruk. Helsemyndighetene har sovet i timen. Det nasjonale potensialet for å redusere energibruken er størst, enklest og billigst i eksisterende bygg og kan i tillegg gi bedre helse. Ny teknisk forskrift og spesielt for tidlig innføring av passivhusstandard for boliger er krevende teknologi som kan øke helserisiko på grunn av påregnelige feil i bygge og driftsfasen. Energikrav bør være funksjonsrettet ikke systemrettet. Implementering av passivhusstandard i stor stil bør vente til teknologien er moden, robust og godt dokumentert i felt også for inneklima og helse. Slik dokumentasjon mangler i dag. Størst satsning bør gjøres der både energi og helsegevinstene er størst. Det krever mer helhetlig og flerfaglig satsning og utvikling også med kunnskap om brukernes muligheter og begrensninger.

43 Termiske forhold, oppvarming og helse Videre utvikling av nye helse og energieffektive krav. Testing og implementering av adaptiv termisk standard: Høyere temperatur og lufthastighet om sommeren, lavere temperatur og lufthastighet om vinteren. Testing og implementering av årstidstilpassede ventilasjonskrav lavere om vinteren når det er svært kaldt. Varmekilder (Bakke JV. Oppvarming, varmekilder og inneklima. Allergi i Praxis 4/2007, s P_4_07_Bakke_JV_Oppvarming.pdf) Bruk rene, lavtemperatur varmekilder, unngå å svi støv. Hold lufttemperaturen inne lavere enn operativ temperatur unngå konveksjonsvarme. Bruk varmestråling fra store vegg eller gulvflater. Utvikle kunnskap som gir mulighet for årangere varmekilder med hensyn til helse, komfort, energibruk og økonomi.

44 Observed vs. predicted comfort in centralized HVAC buildings (note ET* is the effective temperature). de Dear R, Brager GS (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preferences. ASHRAE Transactions, 93: After: Olesen BW. International standards for the indoor environment. Indoor Air 2004; 14 (Suppl 7):

45 Observed vs. predicted comfort in naturally ventilated buildings. de Dear R, Brager GS (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preferences. ASHRAE Transactions, 93: After: Olesen BW. International standards for the indoor environment. Indoor Air 2004; 14 (Suppl 7): Brukere er mer motivert til å tilpasse seg årstiden i naturlig ventilerte bygninger!

46 This graph uses the comfort temperature for free running buildings (Tcomf) calculated for each month in the city of Tehran in Iran. The comfort temperature is calculated from the mean outdoor temperature.

Helse og velferd i innemiljøet

Helse og velferd i innemiljøet Swegon Air Academy. Seminar: Vår streben etter å spare energi en trussel mot vår helse og velferd? Bergen og Trondheim 11.-12.10.11 Overlege, PhD Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis i

Detaljer

Dagens og fremtidens bygninger arkitektur, energi og inneklima 7. 8. januar 2010, Trondheim Nye krav muligheter og

Dagens og fremtidens bygninger arkitektur, energi og inneklima 7. 8. januar 2010, Trondheim Nye krav muligheter og Dagens og fremtidens bygninger arkitektur, energi og inneklima 7. 8. januar 2010, Trondheim Nye krav muligheter og fallgruver for helse Overlege, Phd Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og NTNU Krav muligheter

Detaljer

Temadagen 2013 onsdag 13. mars Hus og helse - hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Forståelse, vurdering og vyer

Temadagen 2013 onsdag 13. mars Hus og helse - hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Forståelse, vurdering og vyer Temadagen 2013 onsdag 13. mars Hus og helse - hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Forståelse, vurdering og vyer Jan Vilhelm Bakke Phd, overlege i Arbeidstilsynet Førsteamanuensis i miljømedisin,

Detaljer

Inneklima og produktivitet

Inneklima og produktivitet Inneklima og produktivitet Jan Vilhelm Bakke Phd, overlege i Arbeidstilsynet Førsteamanuensis i miljømedisin, NTNU, Institutt for Energi og prosessteknikk Hans Strøm (1726-1797) : "Kort Underviisning om

Detaljer

Inneklima og helse en utfordring

Inneklima og helse en utfordring Inneklima og helse en utfordring 1. Alminnelige plager 2. Fukt 3. Inneklimasyke Bente E. Moen Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen bente.moen@isf.uib.no 1. Alminnelige plager Trett Tung i hodet

Detaljer

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima og helse? Overlege, Phd Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Detaljer

Kan dårlig inneklima gi yrkessykdom? Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og NTNU, Energi og prosessteknikk

Kan dårlig inneklima gi yrkessykdom? Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og NTNU, Energi og prosessteknikk Kurs nr. Yrkesskader og yrkessykdommer 5-6 November 2009, Trondheim Norsk Trygdemedisinsk Forening Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Kan dårlig inneklima gi yrkessykdom? Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Helse og inneklima i passivhusboliger

Helse og inneklima i passivhusboliger Sverre Bjørn Holøs Mette Maren Maltha Magnar Berge SINTEF FAG 7 Helse og inneklima i passivhusboliger FORSKNINGSBEHOV, RISIKO OG MULIGHETER SINTEF Fag Sverre Bjørn Holøs, Mette Maren Maltha og Magnar Berge

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

jan vilhelm bakke, Arbeidstilsynet, Gjøvik

jan vilhelm bakke, Arbeidstilsynet, Gjøvik Oppvarming varmekilder og inneklima SAMMENDRAG: Oppvarming og varmekilder påvirker innemiljø og helse. Ildsteder kan forurense med forbrenningsgasser både inne og ute. Varmekilder med høy overflatetemperatur

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus

Systematisering av erfaringer med passivhus SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, JUDITH THOMSEN, ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE, SIDSEL JERKØ OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus Prosjektrapport 2012 SINTEF Byggforsk Michael Klinski,

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, TORER FROGNER BERG, METTE MALTHA, SOFIE MELLEGÅRD, TORHILDUR KRISTJANSDOTTIR, MAGNAR BERGE, SVERRE HOLØS OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus

Detaljer

Inneklima i barnehager og skoler hva er det viktigste ved planlegging av fremtidens barnehager og skoler? Jan Vilhelm Bakke, Phd

Inneklima i barnehager og skoler hva er det viktigste ved planlegging av fremtidens barnehager og skoler? Jan Vilhelm Bakke, Phd Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og skoleanlegg 2014 Inneklima i barnehager og skoler hva er det viktigste ved planlegging av fremtidens barnehager og skoler? Jan Vilhelm Bakke,

Detaljer

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt?

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Auditoriet, Helsedirektoratet 30. oktober 2014 Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke,

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Kva innverknad har det fysiske skulemiljøet på elevane si læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke, Phd

Kva innverknad har det fysiske skulemiljøet på elevane si læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke, Phd Nasjonale samarbeidskonferansar Krafttak for eit betre miljø ved skulane i landet - kva skal til for å få alle skulane godkjent? 14.-15. januar 2013, Grand Hotel Terminus, Bergen) Kva innverknad har det

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Svømmehaller og krav til energieffektivitet Indoor swimming pools and requirements for energy efficiency

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture Report Title: Miljøvennlig bolig-ventilasjon. Sammenligning av klimagass-utslipp med

Detaljer

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå?

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? VIA UNIVERSITY HORSENS, DENMARK Bachelor of Architectrural Technology and Construction Management 1 ELECTIVE TITLE: Hva er

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer