EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013"

Transkript

1 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013

2 INNHOLD ÅRSBERETNING VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17 KONGRESSMARKEDSFØRING 20 DESTINASJONSMARKEDSFØRING / INTERNASJONAL MEDIA 24 OVERSIKT REISER, MESSER OG SEMINARER 27 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 28

3

4 02 : ÅRSBERETNING 2013 VisitOSLO as er hovedstadsregionens markedsføringsselskap for reiselivet. Selskapet står også for driften av turistinformasjon i Oslo, samt produksjon av trykket og elektronisk informasjon som tilreisende, næringen og regionens befolkning har behov for. Selskapet ble opprettet som aksjeselskap og avløste den halvkommunale stiftelsen Oslo Promotion og Oslo Reiselivsråd. Disse selskapene var i sin tid etterfølgere til Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn som ble etablert av Oslo kommune i Styret har i 2013, siden ordinær generalforsamling , bestått av: adm.direktør, Tarje Hellebust (styreleder) Radisson Blu Plaza Hotel, driftsdirektør Kjersti Ringholm Ulstein (nestleder), Rica Hotels, konsulent Svein-Petter Haslerud, Grand Hotel Rica, Director Sales & Marketing Strategy Hallvard Bratberg, direktør Toril Flåskjer, Scandic Fornebu, adm.direktør Gjøran Sæther, Fursetgruppen, markedssjef Kristin Sundt, Oslo Konserthus AS, direktør eiendom og kommersiell utvikling Espen Ettre, Oslo Lufthavn og direktør Ulrich Bohnenblust, Thon Hotel Astoria (innvalgt på ekstraordinær generalforsamling i VisitOSLO ). Valgkomiteen har i 2013 bestått av: adm. direktør Siv Lunde Kolrud, Norges Varemesse (leder), markedssjef Kristian Qvigstad, Norway Yacht Charter AS og Båtservice Sightseeing AS og markeds- og kommunikasjonsdirektør Cathrine Pia Lund, Den Norske Opera & Ballett. Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter ett rettvisende bilde av driften og om selskapets stilling ved årsskiftet. Regnskapet viser at aktiviteten har vært god og som normal. Selskapet har ikke hatt noen forsknings- og utviklingsaktivitet i Ved utgangen av 2013 hadde selskapet en positiv egenkapital på kr Egenkapitalen er i overensstemmelse med aksjelovens krav. Det er styrets oppgave å se til at selskapets egenkapital er forsvarlig i forhold til den virksomheten som til enhver tid drives. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Selskapets økonomi baserer seg i stor grad på tilskudd fra Oslo kommune vedtatt i bystyret for 2014, samt markedsføringsbidrag fra selskapets aksjonærer. I tillegg disponeres avkastning på egen kommersiell virksomhet. VisitOSLOs disponible ressurser skal brukes til markedsaktiviteter for å øke antall besøkende til Oslo samt til utøvelsen av vertskapsfunksjoner gjennom drift av turistinformasjon m.m. Styret foreslår å disponere årets overskudd, kr til fri egenkapital. MILJØ Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassene. Sykefraværet i bedriften er lavt og har utgjort 381 sykedager som utgjør 5,4%. Virksomhetens art medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. LIKESTILLING Av 29 fast ansatte i bedriften var 22 kvinner og 7 menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. TOOGTYVENDE DRIFTSÅR FOR VISITOSLO AS Selskapet har i 2013 videreført sine salgs- og markedsinnsatser på både nære og fjerne markeder. Aktivitetene som har vært nedfelt i selskapets markedsplan for 2013 har vært fulgt i tillegg til at nye, ikke planlagte aktiviteter har vært gjennomført. Det positive samarbeidet med Oslo kommune, primært ved Byrådsavdeling for kultur og næring, har også vært videreført og utvidet med noen enkeltstående prosjekter. Som en oppfølging til Oslo kommunes Reiselivsplan har vi arbeidet for å skape et engasjement i Oslo kommune for å utløse ressurser til internasjonal profilering av hovedstaden. Dette arbeidet videreføres og forsterkes i VisitOSLO as har hatt et høyt aktivitetsnivå i Styret retter en takk til selskapets aksjonærer og øvrige samarbeidspartnere som har bidratt med økonomiske ressurser og naturalytelser (transport, overnattinger, bespisning, mottakelser, møterom o. l). Styret takker selskapets ansatte som i 2013 har nedlagt et viktig arbeid for å markedsføre Oslo som reisemål samt vertsby for internasjonale kongresser, i tillegg til et omfattende informasjonsarbeide til beste for kultur- og næringsliv. ØKONOMISK GRUNNLAG Det økonomiske grunnlaget for VisitOSLO as virksomhet i 2013 har vært: Inntekt av kommersielle aktiviteter Tilskudd fra Oslo kommune Markedsføringsbidrag fra næringen Prosjektinntekter

5 ÅRSBERETNING 2013 : 03 Oslo, Tarje Hellebust Styreleder Kjersti Ringholm Ulstein Nestleder Bente Bratland Holm Adm. direktør Toril Flåskjer Gjøran Sæther Kristin Sundt Espen Ettre Hallvard Bratberg Svein-Petter Haslerud Ulrich Bohnenblust Fra venstre: Bente Bratland Holm, Espen Ettre, Ulrich Bohnenblust, Svein-Petter Haslerud, Kjersti Ringholm Ulstein, Tarje Hellebust, Gjøran Sæther, Hallvard Bratberg og Kristin Sundt. Toril Flåskjer var ikke tilstede da bildet ble tatt.

6 04 : VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT Ledergruppen i VisitOSLO. Fra venstre: adm.direktør Bente Bratland Holm, driftssjef for turistinformasjonen Synne Myhre, økonomisjef Steinar Hansen, salgs- og markedssjef Heidi Thon, kongressjef Anne Wallin Rødven og utviklingssjef digitale medier Katrine Mosfjeld VisitOSLO har gjennom siste del av 2013 jobbet med ny strategi for de neste 6 årene. Dette arbeidet har resultert i tydeliggjøring av mål og oppgaver, samt en innovativ retning innen digitale medier. Hele organisasjonen var involvert i prosessen med å skaffe innsikt og oversikt over egen bedrift, bransje og marked. Denne innsikten ble oppsummert i 5 viktig punkter som dannet grunnlaget for vår styringspyramide. 1. Oslo er viktigere enn VisitOSLO 2. Vi må måles på verdiskaping i byen 3. Vi skal stimulere byens befolkning til økt bruk av byen 4. VisitOSLO skal booste arrangementer og aktiviteter 5. Vi må ta en pionerrolle innen digital markedsføring Strategipyramide VisitOSLO OPPDRAG PÅ VEGNE AV OSLO SKAL VI STIMULERE TIL BESØK OG BRUK AV BYEN VÅR VISJON (VI ER) OSLO BOOSTERS! HOVEDMÅL VI SKAL GJØRE DET VERDT Å VÆRE VERT KONKRETISERING: VERDISKAPNING I KR.?? ÅR 20?? STIMULERE HISTORIER DER OSLO HAR HOVEDROLLEN KONKRETISERING: DIGITALT FOTAVTRYKK STRATEGIER INTERESSENT- DIALOG INNTEKTS- MODELLER B TO B MØTER KONGRESS B TO C TURISTER BESØKENDE BYENS EGEN BEFOLKNING KOMMUNIKASJONS- STRATEGI + MERKEVARE VERDI- GRUNNLAG DIGITALSTRATEGI BEDRE OSLO-OPPLEVELSER GIR FLERE OG BEDRE OSLO-OPPLEVELSER TROVERDIG INKLUDERENDE NYSKAPENDE ENTUSIASTISK

7 reiselivsåret

8 06 : REISELIVSÅRET 2013 OSLO KOMMUNE Oslo kommune er VisitOSLOs viktigste enkeltstående samarbeidspartner. I tillegg stiller byens politiske og administrative ledelse seg til disposisjon i forbindelse med mottakelser knyttet til kongresser og andre viktige besøk i byen. Det samarbeides også med kommunen i forbindelse med profileringsarbeide knyttet til kulturarrangementer i utlandet. Oslo kommunes økonomiske engasjement er hovedsakelig knyttet til byens vertskapsrolle, men også til profileringsprosjekter. DIREKTØRSKIFTE I VISITOSLO Bente Bratland Holm ble ansatt som ny administrerende direktør i VisitOSLO og overtok etter Tor Sannerud den 19. august Bente Bratland Holm har lang fartstid innen ulike lederposisjoner i norsk reiseliv, bl.a. markedsdirektør i Norges Turistråd, leder av TOP International Hotels Scandinavia, markedsdirektør i Best Western, samt flere oppdrag knyttet til lederutvikling og omstilling. Bente Bratland Holm kom fra stillingen som direktør for Norway Convention Bureau (NCB) som hun har ledet siden I denne stillingen har Bente Bratland Holm bygget opp et selskap med ansvar for å markedsføre Norge som vertsnasjon for internasjonale kongresser, møter og events. VisitOSLO var i sin tid initiativtager til å etablere NCB. Bente Bratland Holm er bl.a. utdannet ved Norges Markedshøyskole (BI) og har lederutdanning fra Solstrandprogrammet (AFF). Tor Sannerud takket for seg etter nesten 22 år som adm.direktør i VisitOSLO for å tre inn i pensjonistenes rekker. Han har utviklet organisasjonen i pakt med ny teknologi og etterlot seg et destinasjonsselskap som er ledende i Norge på de fleste områder, på noen felt også ledende i europeisk sammenheng. Tor Sannerud ble overrakt St. Hallvard-medaljen fra Oslo kommune i mai. Medaljen er den høyeste utmerkelsen som tildeles i Oslo og gis til personer som har gjort en særdeles verdifull innsats for kommunen eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse.

9 REISELIVSÅRET 2013 : 07 EKEBERG SKULPTURPARK OSLOS NYESTE UTENDØRSATTRAKSJON Den 26. september åpnet den mye omtalte skulpturparken i Ekebergåsen. Foran flere tusen fremmøtte, erklærte Christian Ringnes, ordfører Fabian Stang og konferansier Linn Skåber parken for åpnet. Folkeparken som Oslo kommune kjøpte for over 100 år siden gjenoppsto med skogholt, grusganger, utsiktspunkt, hvilebenker samt moderne belysning. På vandring i parken møter man ulike kunstverk i form av skulpturer, installasjoner og lyssettinger slik at både naturen, historien og kunsten slipper til. Foreløpig er 28 kunstnere representert med unike kunstverk i Oslos nye attraksjon og trekkplaster. Skulpturparken har et internasjonalt preg. Blant de innkjøpte kunstnerne er verdensnavn som Auguste Rodin, Louise Bourgeois, Tony Cragg, James Turrell, Tony Oursler, Sean Henry, Dan Graham, Fernando Botero, Salvador Dali og Lynn Chadwick. Også norske kunstnere som Knut Steen, Hilde Mæhlum, Per Ung, Per Inge Bjørlo og Dyre Vaa er representert i parken. Den 24. oktober, åpnet også utsiktspunktet for Munchs «Skrik» inne i parken. I forbindelse med åpningen arbeidet den verdenskjente serbiske performancekunstneren, Marina Abramovic, med et stedsspesifikt kunstverk som er en kombinasjon av skulptur, videoinstallasjon og performance. Sammen med 300 Osloborgere gjennomførte hun i august sitt interaktive prosjekt med arbeidstittelen The Scream. Verket er en hyllest til Edvard Munchs Skrik, og skal dokumenteres gjennom film, foto og et bokprosjekt. FORMIDABEL SUKSESS FOR UTSTILLINGEN «MUNCH 150» Den 2. juni åpnet jubileets hovedutstilling for publikum for den største samlingen av Munchs kunst noen sinne, men det foregikk også mange aktiviteter i forkant. Munch 150 i samarbeid med Innovasjon Norge, UD og VisitOSLO inviterte et bredt spekter av journalister til Oslo. Det ble i dagene før publikumsåpningen holdt pressevisning for både nasjonal og internasjonal media i utstillingene på Nasjonalmuseet og Munch-museet som til sammen omfattet 270 verk. Den 1. juni ble utstillingen offisielt åpnet av kulturministeren i den Munchutsmykkede Universitetets aula hvor også H.K.H. Kronprins Haakon var til stede i tillegg til norske politikere, ambassadører, kritikere og journalister fra hele verden. Norsk og utenlandsk presse var meget imponert over både utstillingene og hele arrangementet som sådan. Munch 150 fikk svært mye god omtale. Da utstillingsperioden var over den 13. oktober hadde mennesker sett utstillingen på de to visningsstedene. Dette gjør jubileumsutstillingen til Norges best besøkte utstilling noen sinne. Parallelt med utstillingen hadde også Edvard Munchs atelier på Ekely, Universitetets aula og Freia-salen åpent for publikum i helgene. På disse stedene var det til sammen mer enn besøkende som overvar Munchs kunst. P001 press 30 / 31 st May Press event: national Gallery Munch Museum Freia social events: evening on the oslo fjord and Blaafarveværket s / 31 st May Press event: national Gallery Munch Museum Freia social events: evening on the oslo fjord and Blaafarveværket Annett Brohmann - VisitOSLO STAFF

10 08 : REISELIVSÅRET 2013 MUNCH-UTSTILLING PÅ RÅDHUSPLASSEN I forbindelse med jubileet Munch 150 tok Visit- OSLO initiativet til en utendørs Munch-utstilling på Rådhusplassen 22. mai. Utstillingen, som ble åpnet av ordfører Fabian Stang, var et samarbeid mellom Oslo kommune, Munch-museet, Nasjonalmuseet og VisitOSLO, og prydet Rådhusplassen fram til 27. september. Munch-utstillingen på Rådhusplassen ble først vist på Trafalgar Square i London i desember 2012, og ble i desember 2013 eksponert på Pariser Platz i Berlin. INGIERSTRAND RESTAURANT GJENÅPNET Eiendoms- og byfornyelsesetaten inngikk avtale med Fursetgruppen for drift av sommerrestaurant på Ingierstrand bad i Restauranten ble restaurert og satt tilbake til den stand den var i 1934 med original materialbruk og farger. Oslo kommune investerte ca 50 millioner kroner i opprusting av anlegget som hadde offisiell åpning den 14. mai. Ingierstrand bad er et helhetlig, funksjonalistisk anlegg med høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi som ble fredet i WORLD CUP I SKISKYTING OG HOLMENKOLLEN FIS WORLD CUP NORDIC Holmenkollen Nasjonalanlegg ble bygget om til Ski-VM 2011, og fremstår nå som verdens mest moderne anlegg for nordiske grener. Holmenkollen er vertskap for World Cup i nordiske grener hvert år. Den 28. februar startet World Cup i Skiskyting og 9. februar var det duket for Holmenkollen Skimaraton. Vinterarrangementene i Kollen ble avsluttet med Holmenkollen FIS World Cup Nordic mars. Over mennesker var innom Holmenkollen under sistnevnte arrangement og Holmenkollsøndagen regnes som Norges andre nasjonaldag. JULETREFF PÅ FESTNINGEN RESTAURANT Den 3. desember avholdt VisitOSLO sitt årlige juletreff for aksjonærer og samarbeidspartnere med rundt 250 gjester. Denne gangen ble arrangementet avholdt i den nyåpnede Festningen Restaurant. VisitOSLOs adm.direktør Bente Bratland Holm og styreleder Tarje Hellebust holdt velkomsttaler med julehilsen til forsamlingen.

11 REISELIVSÅRET 2013 : 09 ÅPNING AV GJØABYGGET PÅ FRAMMUSEET Den 12. juni åpnet Frammuseets Gjøabygg med både H.M. Kongen og statsministeren til stede. Siden Frammuseet overtok ansvaret for Gjøa i 2009, har det vært jobbet intenst med å sette i stand Roald Amundsens gamle skute og verdens første fartøy gjennom Nordvestpassasjen. Museet har lagd nye utstillinger, samlet gjenstander, konstruert en 116-seters kinosal, fått konferanserom og eget aktivitetssenter. Det nye Gjøabygget er forbundet med Framhuset med en underjordisk kulvert. Her fortelles historiene om de viktigste forsøkene på å gjennomseile Nordvestpassasjen fra 1497 til I selve bygget er det nye utstillinger om alle de store arktiske polarekspedisjonene. FARGERIK VELKOMST PÅ KARL JOHAN I juni og juli fikk VisitOSLO, etter spesiell tillatelse fra Oslo kommune, anledning til å dekorere paradegaten med fargerike bannere som ønsket tilreisende velkommen til byen. Fem meter høye bannere med Velkommen på syv språk, i Visit- OSLOs profilfarger og vår logo samt Oslo kommunes byvåpen, satt i denne perioden sitt preg på Karl Johans gate. Bannerne ble for første gang produsert og montert på Karl Johan i De 24 bannerne vil også kunne brukes ved andre anledninger og i kommende sommersesonger. Målsetningen er å vise at Oslo er et inkluderende og entusiastisk vertskap for tilreisende og byens befolkning. VISITOSLO KONFERANSEN Rundt 200 deltagere overvar VisitOSLO konferansen i Oslo Konserthus, Lille Sal den 19. mars. Musikere fra Barrat Due musikkinstitutt åpnet konferansen. Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, holdt deretter innlegg om Oslo kommunes engasjement i reiselivet. Bente Bratland Holm foredro om fremtiden i det internasjonale møtemarkedet med grunnlag i en helt fersk rapport. Munch 150 års jubileum og malerens betydning for reiselivet ble belyst av h.h.v. Stein Olav Henrichsen, Munch-museet og Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge. Direkte fra London og G.P. Wild (International) Ltd. kom Peter Wild og gav en analyse av Oslo som cruisedestinasjon. Knut Stabæk, Oslo Lufthavn, informerte om Reisevaneundersøkelsen for Representanter fra Visit- OSLO orienterte om Oslo i sosiale medier og Oslo i det internasjonale mediebildet. OSLO KULTURNATT Den 13. september arrangerte Oslo kommune, ved Kulturetaten, Oslo Kulturnatt for niende gang. Målsettingen er å gi byens befolkning og tilreisende en prøvesmak av det kulturelle mangfold og en opplevelse av bredden og kvaliteten i hovedstadens kulturliv. Det var over 300 arrangementer på ulike arenaer denne kvelden/natten og alt var gratis. Oslo Kulturnatt er Norges største en-dagsfestival.

12 Kom til OSLO RÅDHUS søndag 21. april mellom kl og få et gratis OSLO PASS. Oslo Pass gir deg fri inngang til museer og andre attraksjoner, gratis reise med båt, buss, trikk og T-bane, og du får gode tilbud på utvalgte restauranter. I Rådhuset vil også Oslo2022 være tilstede og presentere planene for olympiske vinterleker i Oslo i Vær turist i egen by og opplev hva Oslo kan tilby både turister og fastboende. Passet gjelder bare søndag 21. april. Arrangeres av: I samarbeid med Oslos museer og attraksjoner, Oslo2022 og: 10 : REISELIVSÅRET 2013 GUSTAV VIGELAND VIGELAND-MUSEET / BONO 2013 SØNDAG 21. APRIL OPPLEV BYEN DIN GRATIS! Se dagens program på TURIST I EGEN BY Turist i egen by ble gjennomført 21. april i Oslo rådhus og på byens museer og severdigheter. Rekordmange Oslofolk og turister strømmet til Rådhuset for å hente seg et Oslo Pass som denne dagen ga muligheten til å oppleve byens museer, attraksjoner og kollektiv transporttilbud gratis. Totalt delte vi ut gratis Oslo Pass en økning på hele 74 % fra utstillere stod på stand inne i Rådhuset, 33 museer og attraksjoner ga gratis inngang, Ruter ga gratis transport i sone 1. Det var gratis sightseeingturer og spesialtilbud hos 8 restauranter. I 2013 samarbeidet vi for første gang med Oslo Open, hvor 300 kunstnere åpnet sine atelierer for publikum. Tilstede i Rådhuset var også Oslo2022 som gjennom en flott utstilling presenterte planene for olympiske vinterleker i Oslo i Turist i egen by er et stort spleiselag. Oslo kommune og VisitOSLO i samarbeid med alle museer, attraksjoner og sightseeingoperatører som gir gratis inngang, Ruter og i 2013 også Oslo2022 samt Oslo Open bidrar til å skape en flott opplevelsesdag for tilreisende og alle som bor i byen. Arrangementet får større og større oppslutning for hvert år. JULETREHOGST TIL LONDON Ordfører Fabian Stang inviterte til trefellingsseremoni da Oslo kommune den 19. november felte årets julegran til London. Lord Mayor of Westminster, Councillor Sarah Richardson, og den britiske ambassadøren, Jane Owen, var til stede under hogstseremonien. Tradisjonen ble innstiftet i 1946 og er en takk til britene for hjelp og støtte under okkupasjonsårene. Den 5. desember tente byrådsleder Stian Berger Røsland juletreet på Trafalgar Square i London. NYÅPNEDE HOTELLER I 2013 CITYBOX OSLO Citybox Oslo åpnet 1. juni med 115 rom. Dette lavprishotellet ligger i Prinsensgt., 100 meter fra Oslo sentralstasjon og 50 meter fra Karl Johans gate. Hotellet tilbyr lyst innredede rom med gratis Wi-Fi. Citybox er annerledes enn et vanlig hotell. Fordi man selv ordner med både bestilling, betaling, innsjekking og utsjekking, har Citybox ingen ordinær resepsjon. Men det er alltid en Cityboxvert til stede på hotellet, tilgjengelig 24 timer i døgnet. ANKER APARTMENT Den 15. august åpnet Anker STI et nytt konsept på Grünerløkka i Oslo. Det nye bygget i Københavngata 10 består av 284 nye studentboliger og et nytt budsjetthotell kalt Anker Apartment. Overnattingsstedet kombinerer romkategorier som enkelt- og twinrom, familierom med 2 enkeltsenger og 2 køyesenger samt køyesengrom med 6-12 senger. Alle romtyper har minikjøkken og eget bad. Det finnes også sovesaler med køyesenger i hvert rom som har felleskjøkken og wc/dusj i nærheten av rommene.

13 REISELIVSÅRET 2013 : 11 THE THIEF Den 9. januar åpnet The Thief på Tjuvholmen, fulgt av en rekke store markeringer. Det nye hotellet fikk en god start på året og bred omtale i norske og internasjonale medier. The Thief speiler sine omgivelser, og fra balkongene kan man nyte utsikten over fjorden. Innendørs byr hotellets egen kunstkurator Sune Nordgren på inspirerende og kanskje overraskende estetiske opplevelser. Rommene er innredet med designmøbler fra nasjonale og internasjonale kvalitetsprodusenter utvalgt av interiørarkitekt Anemone Wille Våge. I sommerhalvåret kan gjestene nyte forfriskninger med utsikt på hotellets takterrasse. The Thief er aksjonær i VisitOSLO. OSLO VANDRERHJEM CENTRAL Oslo Vandrerhjem Central åpnet dørene for gjester allerede 1. juli 2013, men hadde sin offisielle åpning den 23. august med ordfører Fabian Stang, ledende personer innen vandrerhjembevegelsen og øvrige gjester tilstede. Vandrerhjemmet ligger i Kongens gt. 7, midt i hjertet av Oslo med kort avstand til byens severdigheter og tilbud. Vandrerhjemmet har 61 rom og 230 senger. Det er enkeltrom, dobbeltrom, 3 sengs-, 4 sengs-, og familierom. Det er også mulighet for å bestille en seng i et flersengsrom. Fokostbuffet, håndklær og sengetøy er inkludert i prisen. Oslo Vandrerhjem Central er aksjonær i VisitOSLO SMARTHOTEL OSLO Smarthotel Oslo åpnet 20. juli, midt i Oslo sentrum med 257 rom, som varierer i størrelser, fra smart mini på ca 7-8 kvm til smart superior på ca kvm. Alle med gode løsninger til foruftige priser. Smarthotel Oslo ligger sentralt til, rett ved Nathionaltheateret. JUBILERENDE HOTELLER I 2013 SCANDIC FYLTE 50 ÅR Mye har skjedd siden Scandic startet sitt første hotell i svenske Laxå i Den gang kostet en overnatting på Scandic 17 svenske kroner! Men det viktigste var selvfølgelig å få gjestene til å trives. Målet i dag, 50 år senere, er fortsatt at gjestene skal trives og føle seg som om de er blant venner. Det skal oppleves hyggelig fremfor overdådig - uansett hvilket av Scandics 160 hoteller i Norden og Nord-Europa man besøker. Scandic gikk inn i sitt 50 ende år med ansatte og 160 hotell i 8 land, med nærmere hotellrom. Alle Scandic-hoteller i Sverige, Danmark og Norge er Svanemerket. Scandic-hotellene i Oslo-regionen er aksjonærer i VisitOSLO. BEST WESTERN HOTEL BONDEHEIMEN RUNDET 100 ÅR Best Western Hotel Bondeheimen fylte 100 år, og dagen ble markert med stor gatefest den 8. juni i Oslo sentrum med et rikholdig program, spenstige innslag, matservering og gatemarked. Best Western Hotel Bondeheimen er et legendarisk hotell, og har vært tilholdssted for alle typer mennesker gjennom hundre år. Hotellet ble grunnlagt i 1913, og holder til i Rosenkrantz gate 8 sammen med Kaffistova og Heimen Husflid. Hotellet har 127 rom, som alle er tilegnet en forfatter eller kulturperson. Hotellet har mange stamgjester fra kultur- og samfunnsliv, og er et av Oslos best belagte hotell. Best Western Hotel Bondeheimen er aksjonær i VisitOSLO.

14 12 : SAMARBEIDSUTVALG OG ORGANISASJONER Member GØTEBORG/OSLO SAMARBEIDET Gøteborg-Oslo samarbeidet ble etablert i 1995 gjennom en samarbeidsavtale mellom Oslo og Gøteborg, og er siden utvidet til også å omfatte fylkeskommunene Akershus og Østfold på norsk side og Västra Götalandsregionen på svensk side. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv og konkurransedyktig som etablerings- og bosettingsområde nasjonalt og internasjonalt. I tillegg arbeides det for å styrke lokal reiseaktivitet i regionen. EUROPEAN CITIES MARKETING (ECM) European Cities Marketing er en interesseorganisasjon for all virksomhet som ivaretas av destinasjonsselskaper i større europeiske byer. Organisasjonen arbeider med forhold knyttet til byturisme og har bl.a. et nært samarbeid om statistikk, utredninger og forskning med Universitetet i Wien og Turismens Utredningsinstitutt i Gøteborg. Det produseres en katalog med presentasjon av alle medlemsbyers City Pass som distribueres til reisebyråer og turoperatører i Europa. Det er ca. 120 medlemmer i ECM. Driftssjef for Turistinformasjonen Synne Myhre er leder for «Tourist Information Centres Knowledge Group» i organisasjonen. OSLO-GUIDE UTVALGET Oslo kommune har ansvaret for og interessen i å tilrettelegge for at Oslo by presenteres for besøkende til hovedstaden på en profesjonell måte. Det er derfor opprettet en komitè under byrådet som løpende vurderer guideutdanningen, fastsetter kriterier for guidegodkjenning og avholder guideeksamen for nye Oslo-guider. Sekretariatsfunksjonen er lagt til VisitOSLO. Adm.direktør Bente Bratland Holm er oppnevnt av kommunen til utvalgets leder. Under en seremoni i Oslo rådhus den 19. juni overrakte varaordfører Libe Rieber-Mohn diplom og guidenål til 20 av totalt 22 nyuteksaminerte Oslo-guider. MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN (MØ) I 2013 ble en ny prosjektperiode i Markedssamarbeidet for Østlandsregionen påbegynt. Samarbeidet ble etablert 2007, og er det første operative reiselivssamarbeidet på Østlandet med varighet og stabilitet over flere år. Viktige private og offentlige reiselivsaktører, på tvers av destinasjons- og fylkesgrenser, deltar i prosjektet, som nå er inne i sin tredje prosjektperiode. Oslo Lufthavn, som er den største innfallsporten for tilreisende til Norge, Oslo og Østlandsregionen (2013: 23 millioner passasjerer), har vært initiativtaker og sentral bidragsyter i samarbeidet. Hotellkjedene Rica, Thon, Nordic Choice og Radisson BLU, destinasjonsselskapene VisitOSLO, Akershus Reiselivsråd, Hamarregionen Reiseliv og flere aktører i Hedmark, samt Oslo Vinter- og Sommerpark og Flytoget, har valgt å følge Oslo Lufthavn sitt initiativ og sette sin lit til felles markedsføring på de viktigste internasjonale målmarkedene. Oslo kommune, og fylkeskommunene i Akershus og Hedmark støtter samarbeidet med betydelige midler. City Break Country Break? Why not have both? er budskapet i kortferie- og vinterkampanjene som gjennomføres i et samarbeid mellom Innovasjon Norge, norske og internasjonale flyselskap, og Markedssamarbeidet for Østlandsregionen. Felles markedsføring av Osloregionen gjennom kampanjer, informasjonsarbeid på web gjennom landingssiden samt målrettet presse- og bransjebearbeidelse står sentralt. I 2013 gjennomførte MØ kampanjer i Storbritannia, USA, Tyskland og Frankrike til en totalverdi av ca 4,4 millioner kroner (inkl matching).

15 HOTELLSTATISTIKKEN : 13 GJESTEDØGN I OSLO AKKUMULERT JANUAR - DESEMBER 2013 NASJON I ALT UTLANDET I ALT Norge Danmark Finland Island Sverige Belgia Estland Frankrike Hellas Irland Italia Latvia Malta Nederland Liechtenstein Luxembourg Polen Portugal Litauen Spania Storbritannia Russland Sveits Tyrkia Tyskland Slovenia Ukraina Ungarn Østerrike Slovakia Tsjekkia Sør-Afrika Japan Kina Sør-Korea Kypros Canada Mexico USA Brasil Australia New Zealand 0 0 Resten av Europa Resten av Sør-Amerika Resten av Oseania Resten av Asia Resten av Afrika HOTELLSTATISTIKKEN FOR OSLO Antall gjestedøgn i Oslo økte i 2013 med 4,8 % i forhold til Sverige og Storbritannia var de to største utenlandsmarkedene i 2013 med en økning i antall gjestedøgn på henholdsvis 3,3 % og 5,1 % etterfulgt av Tyskland og USA. Tross betydelige antall gjestedøgn hadde Tyskland en nedgang på 2 % mens USA viste en reduksjon på 3,4 % i forhold til Besøkende fra Danmark økte med 7,2 % og ble den femte største utenlandske nasjonen i Oslo i Kineserne er på vei tilbake til Oslo og kinesiske gjestedøgn økte med 59.5% i Utenlandske gjestedøgn økte med 6,6 %, mens vi ser en nedgang på 1,5 % i norske gjestedøgn i Oslo. For ytterligere informasjon se tabellene. Kilde: Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå UTVIKLING I ANTALL GJESTEDØGN FOR DE VIKTIGSTE MARKEDENE NASJONALITET I ALT UTL. I ALT Norge Sverige Storbritannia Tyskland USA Resten av Europa Italia Spania Resten av Asia Danmark Frankrike Nederland Russland Sveits Japan Andre* * Dekker andre land ifølge SSB. Kilde: Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

16 turistinformasjonen

17 TURISTINFORMASJONEN : 15 Turistinformasjonsvirksomheten i Oslo har en viktig rolle i å ivareta vertskapsfunksjonen for byens befolkning og tilreisende som besøker hovedstaden. Dette ble i 2013 gjort gjennom byens to turistinformasjoner, samt den digitale turistinformasjonen Gjennom digitale og sosiale medier bidrar turistinformasjonen til at besøkende får en vennlig mottakelse, samt dekket sitt informasjonsbehov. TURISTINFORMASJONEN I OSLO Turistinformasjonens primæroppgave er å gi alle byens besøkende korrekt og inspirerende informasjon om alt Oslo har å by på. De besøkende får informasjon om attraksjoner, museer, sightseeing, opplevelser, spisesteder og annet de måtte ønske for å få et så rikt opphold i Oslo som mulig. De har også muligheten til å kjøpe de produktene de trenger for å tilrettelegge oppholdet så godt som mulig; turistinformasjonen er behjelpelig med booking av hotell, salg av Oslo Pass, billetter til offentlig transport og sightseeing, informasjon om museer og kulturtilbud, veksling av valuta og andre tjenester som vil forenkle oppholdet for den tilreisende. I tillegg til å utføre de overnevnte oppgavene, har turistinformasjonen også et vesentlig og langsiktig samarbeid med utvalgte reiselivsaktører, som innebærer profilering av deres tilbud og distribusjon av brosjyrer. Turistinformasjonen hadde i 2013 en operativ avdeling med helårs drift, Turistinformasjonen ved Rådhuset. Turistinformasjonen hadde i fjor betjente henvendelser, hvilket er en nedgang på 15 % fra Nedgangen skyldes nedleggelsen av Turistinformasjonen i Trafikanten 1. januar Turistinformasjonen er også det største utsalgsstedet av Oslo Pass. Det ble i 2013 solgt Oslo Pass fra turistinformasjonene, hvilket utgjør 41 % av det totale Oslo Pass-salget. Kortet er svært populært, og gir et betydelig bidrag til økt trafikk og lønnsomhet ved Oslos museer. Fra april til desember betjente turistinformasjonen tilreisende på Cruiseterminalen passasjerer fordelt på 134 nasjoner ankom Oslo med cruiseskip i Turistinformasjonen på Cruiseterminalen ser det som viktig å synliggjøre mangfoldet av tilbud i Oslo, slik at cruisegjestene motiveres til å komme tilbake for å oppleve det de ikke rekker ved sine korte besøk. I tillegg til informasjonsformidling yter Turistinformasjonen på Cruiseterminalen tjenester som valutaveksling, salg av Oslo Pass og sightseeing billetter, samt noe salg av suvenirer og profilprodukter. innbyggere og gjester lettere kan videreformidle inntrykkene sine til potensielle tilreisende. På denne måten har vi muligheten til å nå turistene før de ankommer Oslo og kanskje til og med før de har bestemt seg for å dra til Oslo. Vi er med på å markedsføre, informere og påvirke, slik at så mange som mulig endre opp med å komme hit. Mange tilreisende benytter seg av både og «Oslo official city app» i planleggingen av sitt opphold i Oslo. VISITOSLO SOM LÆREBEDRIFT Våren 2011 ble VisitOSLO godkjent som lærebedrift i reiselivsfaget og tok i september 2011 inn vår aller første lærling. Reiselivslærlingen hadde sin faste base i Turistinformasjonen, men hadde jevnlig utplassering i alle bedriftens avdelinger. Lærlingen ble ferdig uteksaminert med beste karakter høsten VERTSKAPSKURSET Sommeren 2008 lanserte VisitOSLO, i samarbeid med Innovasjon Norge, vertskapskurset OsloVert. Målsetningen er å gjøre byen vår til verdens beste vertskap. I 2009 ble kurset tilgjengeliggjort for alle, og flere bedrifter i Oslo har de siste årene satset på en kompetansehevning med å ta kurset. Blant disse er Flytoget, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo T-banedrift og Nobels Fredssenter. DELTAGELSE I BRANSJENETTVERK Turistinformasjonens medarbeidere har stadig verv i ulike bransjenettverk og har i 2013 medvirket i følgende: Booking- og kompetanseressurs i Oslofjordprosjektet og Østnett Styringsgruppen i Oslo Pass European Cities Marketing, leder for Tourist Information Centres Knowledge Group CALL CENTER VisitOSLOs Call Center besvarte henvendelser på telefon, e-post og brev i 2013, i tillegg til et stadig økende antall forespørsler gjennom sosiale medier, hvor de viktigste arenaene for å gi informasjon er Facebook og Twitter. Antall henvendelser gjennom disse er stadig økende. Turistinformasjonen fasiliterer også arenaer på YouTube, Flickr og Instagram, slik at våre fornøyde

18 16 : TURISTINFORMASJONEN DATE MONTH TIME VALID FROM: / / : 24 HOURS OSLOPASS CHILD SENIOR 2014 DATE MONTH TIME VALID FROM: / / : HOTELLBOOKING Både på over skranken og på vårt Call Center er det mulig å booke innkvartering i Oslo og omegn. I byen har vi ca 50 bookbare hoteller (70 inkl omegn), som alle er del av vår aksjonærportefølje. I samarbeid med mange av byens arrangører innen kulturfeltet ble det også i 2013 solgt billetter i kombinasjon med overnatting og Oslo Pass til en rekke kulturarrangement. Samarbeidspartnere i 2013 var: Wallmanns Salonger, Bislett Games, Norwegian Wood, Miniøya, Tusenfryd, Oslo Vinterpark og Oslo Pass. 24 HOURS OSLOPASS ADULT 2014 TURISTINFORMASJONEN FLYTTER TIL ØSTBANEHALLEN I året som gikk har vi jobbet med konseptualisering og planlegging i forbindelse med at Turistinformasjonen i 2014 flytter ut av sine lokaler ved Rådhuset, og inn i splitter nye og helrenoverte Østbanehallen (Ø). Den nye Turistinformasjonen på Ø vil fremstå som et moderne og fremtidsrettet besøkssenter for byens tilreisende og befolkning, hvor man vil ha mulighet til å benytte seg av både digitale og tradisjonelle flater for innhenting av informasjon om Oslo. Turistinformasjonen skal bli et naturlig knutepunkt for formidling av det økende antall opplevelser byen tilbyr, hvor den digitale infrastrukturen skal effektivisere betjeningen og optimalisere opplevelsen for senterets besøkende.

19 web og utvikling

20 18 : WEB OG UTVIKLING er byens digitale turistinformasjon og skal både inspirere til reise til Oslo og informere dem som vurderer eller planlegger en reise til Oslo. Nettstedet byr på oppdatert informasjon, inspirerende artikler, bilder og filmer om og fra Oslo. Turistsidene på nettstedet er i all hovedsak på 6 språk: norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Nettstedet har fire hovedseksjoner, mot fire forskjellige målgrupper: ferie- og fritidsreisende det profesjonelle møtemarkedet internasjonal reisebransje (inkl cruise) og presse norske samarbeidspartnere INNHOLDSKONSEPT Nettstedet er tuftet på tre fundamenter: rikt og godt redaksjonelt innhold, brukerskapt innhold og kommersielt innhold. Vår ambisjon er at disse tre innholdselementene skal henge sammen gjennom brukernes ferd på nettstedet, for å skape reiselyst og overbevisning om Oslo som reisemål, og fremskaffe den nødvendige informasjon for å planlegge reisen til Oslo. Vi har gjennom hele året produsert innhold for å realisere konseptet. NØKKELTALL PÅ I 2013 VisitOSLO.com hadde i unike besøkende, og ca sidevisninger, som gir et høyt snitt på 5,5 sider per unike bruker. 42% av de besøkende var fra Norge, og 58% var fra utlandet. De største nasjonene var (i denne rekkefølgen) Tyskland, Storbritannia, Italia, USA, Frankrike, Spania og Sverige. Besøk fra mobile enheter (smarttelefon og nettbrett) utgjorde i overkant av 28% av de besøkende. UTVIKLING AV WEBLØSNING Det største utviklingsprosjektet i 2013 var utvilsomt utvikling av ny responsiv webløsning til visitoslo.com. Løsningen ble først ferdig og publisert i februar 2014, og derfor vil resultatet og effekter av dette først komme i 2014, selv om mesteparten av jobben og tilhørende utgifter kom i Vi har også gjort plass til en miljømerking av bedrifter og produkter som har mottatt et miljømerke, og Oslo Pass-merking til bedrifter/produkter som er med i Oslo Pass. SOSIALE MEDIER I 2013 har VisitOSLO fortsatt å styrke Oslos tilstedeværelse i sosiale medier. Facebook-siden har vokst til hele engasjerte følgere. Dette har gitt direkte interaksjoner med vårt innhold i løpet av året, og godt over 2 millioner interaksjoner indirekte. Instagram har vært en viktig satsning, og antallet følgere har økt fra til i løpet av året. Twitter har i mange år vært en god kanal for å distribuere informasjon om Oslo og besvare spørsmål. Ved utgangen av 2013 hadde vi følgere. Disse tre er i dag våre viktigste kanaler i sosiale medier, men vi er i tillegg aktive i en rekke andre kanaler.

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Årsberetning 2014. #diggeroslo

Årsberetning 2014. #diggeroslo Årsberetning 2014 #diggeroslo Innhold ÅRSBERETNING 2014 02 OSLO VISITOR CENTRE 07 BUZZ OSLO 11 KONGRESSMARKEDSFØRING 14 REGNSKAP 20 02 : Årsberetning 2014 VisitOSLO as er hovedstadsregionens markedsføringsselskap

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Scandic: Nordens største hotellkjede Rundt 230 hoteller i 8 land

Scandic: Nordens største hotellkjede Rundt 230 hoteller i 8 land Scandic: Nordens største hotellkjede Rundt 230 hoteller i 8 land SCANDIC TO GO HVORFOR SCANDIC TO GO? De senere årene har Scandic gjort store investeringer i utvikling av sitt hotelltilbud. Den største

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer