SAKSLISTE. Berg kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Berg kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2013 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/13 13/174 NF- MI EIENDOM- SØKNAD STØTTE VENTILASJONSANLEGG 23/13 13/721 NF - DESTINASJON SENJA - SØKNAD TILSKUDD Skaland, Guttorm N ergård ordfører

2 Sak 22/13 NÆR-Sak 22/13 NF- MI EIENDOM- SØKNAD STØTTE VENTILASJONSANLEGG Saksbehandler: A.rkivsaksnr.: 13/174 Wenche Pedersen Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 22/13 Næringsfondet Møtedato I lll1 stilling: l. Ml Eiendom AS innvilges tilskudd stort kr til investering i ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sveisegas som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. MI Eiendom AS.innvilges i tillegg lån kr Lånets løpetid settes til 6 år. 5. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Bjørn Rådmann redriksen ide 2 av 7

3 Sak22/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saka gjelder søknad om støtte til investering i ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sve1segass. Søknadsbeløp kr Sum budjsett kr Søker er MI Eiendom AS ved Aid Einarsen. Prosjektleder er Torgeir Tobiassen. MI Eiendom AS leier ut lokaler til Maritim Installasjon AS i Senjahopen. Selskapet har også en båtslipp som Maritim Installasjon AS benytter. Grunnet nye krav til mekaniske bedrifter er det nå påkrevet å investere i nytt og vesentlig større ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sveisegass. Målet med prosjektet er å kunne tilby Maritim Installasjon og dets ansatte et så godt arbeidsmiljø at dette bidrar til utvikling og rekruttering. Samtidig skal bedriften tilfredsstille myndighetenes krav til luftkvalitet og arbeidsmiljø. Søknad er vedlagt tilbud på utstyr og arbeid fra Mathiassen Ventilasjon og Maritim Installasjon. Vurdering: Prosjektet er i tråd med vedtatt næringsfyrtårn i Berg (2011). Maritim Installasjon som leier lokalene hos MI Eiendom, leverer en viktig tjeneste i Senjahopen Fiskerihavn. I henhold til søknaden er behovet for mekaniske tjenester økende. Spesielt fremmedflåten gir uttrykk for at de setter pris på at dette tilbudet eksisterer i havnen. Det har tidligere vært gitt støtte til bedrifter til investering i utstyr grunnet nye krav. Eksempel er butikkene i Senjahopen og på Skaland som i 2012 fikk midler til utskifting av kortautomater til bensinpumper grunnet nye krav. Behov for støtte er godt dokumentert gjennom vedlegg av tilbud som samsvarer med kostnadsplan. I henhold til gjeldende behandlingskriterier for næringsfond pkt 2, kan det ytes støtte med inntil 50% av totalbudsjett. Søknadsbeløpet ligger innenfor dette. Søknaden dreier seg om støtte til investering. Behandlingskriterienes pkt 3, sier at støtte som hovedregel skal gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. For å sikre handlingsrom for næringsfondet første halvår 2014 er det innstilt på å ikke støtte søknad fullt ut. Dette er også i tråd med søknadsbehandling i siste møte i næringsfondet. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 3 av 7

4 RF BERG KOMMUNE Acimln/strasjQnen Avu.1<;0;<c;.-, tv(q -----, - 5 MAR 2013 Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2013 Kommunalt næringsfond Søknad på tilskudd og lån til ventilasjonsanlegg Arkivsak Kort beskrivelse Ml Eiendom leier ut lokaler til Maritim Installasjon AS i Senjahopen. Selskapet har også en båtslipp som Maritim Installasjon benytter. Grunnet nye krav til mekaniske bedrifter er det nå påkrevet å investere i nytt og vesentlig større ventilasjonsanlegg kombinert med avsug for sveisegass. Pr dato er det ikke installert avsug for sveisegass. Prosjektbeskrivelse Installering av balansert ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav samt avsug for sveise røyk. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker/ Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Ml Eiendom AS Aid Einarsen Torgeir Tobiassen Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Senjahopen SENJAHOPEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Senjahopen Fiskerihavn er, som næringsfyrtårn i Berg kommune, avhengig av å kunne levere fiskerinæringen en rekke tilbud. Behovet for mekaniske tjenester med reparasjon, vedlikehold og slippsetting av båter er økende. Spesielt gjelder dette for fremmede fiskefartøy som setter stor pris på at dette tilbudet eksisterer i havnen. For enkelte er dette sågar et krav når de skal vurdere hvilken fiskerihavn de skal levere i. Skal Maritim Installasjon AS klare å opprettholde sin aktivitet og sågar øke denne må arbeidsmiljøet være tilfredsstillende eller aller helst være meget godt. Mangel på fagfolk er en utfordring og omsøkte tiltak vil være helt nødvendig for bedriftens utvikling. For Ml Eiendom AS er denne investeringen av en slik størrelse at lån og tilskudd fra Berg kommunes -l-

5 RF næringsfond vil være viktige elementer i tinansieringen. Pr i dag tilfredsstiller ikke dagens ventilasjonsanlegg de krav Arbeidstilsynet detter til luftkvalitet. Avsug for sveisegass har aldri vært tilfredsstillende løst. Prosjektmål Ml Eiendom skal kunne tilbys Maritim Installasjon AS og dets ansatte et så godt arbeidsmiljø at dette bidrar til utvikling og rekruttering. Samtidig skal bedriften selvsagt tilfredsstille myndighetenes krav til luftkvalitet e.t.c. Forankring Investeringen er forankret i behovet for å tildfredsstille myndighetenes krav til luftkvalitet samtidig som leietager er avhengig av denne for å kunne rekruttere fremtidige ansatte. Investeringen er også forankret i Berg kommunes næringsplan hvor Senjahopen Fiskerihavn er definert som Næringsfyrtårn. Prosjektorganisering Gjennmføringen av investeringen vil bli ledet av Maritim Installasjon AS v/torgeir Tobiassen. Samarbeidspartnere Maritim lnstallsjon vil her være samarbeidspartner under gjennomføring, Aktiviteter Montering av ventilasjonsanlegg og avtrekkssystem for sveise røyk. Målgrupper Målgruppe er kommunens eneste bedrift som leverer mekaniske tjenester til fiskefartøy og fartøy tilhørende havbruksnæringen. Resultat Et tilfredsstillende og godt arbeidsmiljø for leietagers ansatte. Effekter Økt effektivitet grunnet bedre arbeidsmiljø og dermed bedre muligheter for å rekruttere nye medarbeidere. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Investeringen planlegges gjennomført i løpet av våren Kostnads plan Tittel SUM Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning Forarbeid, fundament e.t.c Sveiseatrekk i verksted

6 RF l Sum kostnad l Finansieringsplan Tittel SUM Berg kommune Egenkapital Lån fra finansinstitusjon l Sum finansiering l Geografi 1929-Berg Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Tilbud avtrekksvifter.jpg [1].pdf Tilbud ventilasjonsanlegg og sveiseavsug

7 +l') (j ill ekanisk.. ar i hn lnslnllus,;on ots \'ct ksted --Butikk-- :Halin:.:- Slipp (;sin ri lager-- TreYan:r -- u!,ierililtu. MI Eiendom AS 9386 Senjahopen Vi takker for forespørsel og kan tilby følgende: Laging og montering av fundament/fester til avtrekksvifter. Assistanse Mathisen ved montering av avtrekksvifter. Pris materiell og arbeid; 99500,00 eks mva. Med hilsen Maritim Installasjon AS { - d [ 'Y'(Xf. EinaJsen Pb SENJAHOPEN E-post: ril'rn.;la_s.d_q Org. nr.: NO MVA Tlf.: / Faks: 77 BS Bankgiro: (Nordlandsbanken) Foretaket er registrert l Foretaksregistret. C:\Users\aid.M.-\RITJME\Documents\Tilbud Ml Eiendom Ø\'trl'kks,ifter.doc

8 MI Eiendom AS () mathiassen W å illt\1 [e] j blikkenslager Adres a: Sjøgl 32 Boks g Finnsnes T!t 77 as 25 oo Fa O i firm no w. :w meth'as!.en no Foretaksreglstrort: NO MO MV/1. Deres ref.: L':saiass n. SM 1 ROl\2 TILBUD PÅ VENT.ANLEGG OG SVEISEAVSUG FOR VERKSTED SEN,JAHOI EN. Vi takker for henvendelsen og har herved gleden av og komme med følgende tilbud på levering og montering av ventilasjonsanlegg og svciseavsu for ovcmcvnte prosjekt, i h.hold til møte hos dere., Ventilasjonsanlegg Balansert ventilasjon m/varmegjennvinning(rotor) kap ca.4000m3/h kr ,- Prosjektering,reise etc. kr 8000,- Sum eks mva kr ,- Sveiseavtrekk i verksted. l stk vifte N40 2,2kw 3 fas inkl stativ,vifte har kap.for 3 avsug 2 stk avsugsarmer 3m inkl belysning og startfstopp vifte l stk vingarm lengde 6m med avsugskanal ø200 l stk svingarm lengde 4,2 m med avsugskanal ø200 2 stk forlengcseskabel for bryter og belysning 2 stk veggkonsoll Kr ,- kr ,. kr ,- kr ,- kr 1664,- kr 1528,- Det er beregnet og bruke eksisterende kanal,men noe må kompletteres. Kanal er ø500-og ø200 m deler og ytterveggsdst Monterings og reisekostnader Sum eks mva kr 7500,- kr , kr ,-

9 Sum totalt fot begge systcmcl' cks.mva kl', ,- NB.dct er opplyst at overnatting holdes av dere. Alle priser eks. mva og gjelder i 6 mnd. KORT BESKRIVELSE A V ANLEGGET System: Systemet baseres på et anlegg med forvarmct friskluft, vannegjenvinning(roterende Varmeveksler) og balansert ventilasjon,dimcnsjonerende luftmengder i hht. Byggeforskriftene Aggregat plasseres på messanin i verksted,innlak og avkast føres ut gjennom yttervegg. Kanalnctt ligger montert over traverskran,tilluftsdoncr plassere ca 2m over gulv,slik at man får lufta ut ved gulv i arbcidsoncn,gunstig pgu,prcsser uforurcnst luft opp. Isolering: Inntaks og avkastkanaler isoleres, samt der hvor der er nødvendig med brannisolering. VVS-automatikk Automatikk for ventilasjonsanlegget er innebygget i aggregat. Bygningsmessige og elektriske hjelpearbeider: Bygningsmessige og elektriske hjelpearbeider er ikke medtatt. Ellers er det opplyst at eventuell ombygning av diverse slativer,samt demontering av gammelt utføres av dere. Øvrig: I prisen er også følgende medregnet: Søknad om godkjenninger Prosjektering og utarbeidelse av arbeidstegninger for ventilasjonsanlegget i M=l:50 Innregulere anlegget luftteknisk inkl. rapp01t Merking av kanaler og komponenter Utarbeide og levere drifts- og vedlikeholdsinnstruks Prosjekterings- og hyggemøter FerdigbefCiring og garantibefaring

10 Vi håper tilbudet er av interesse og ber Dem la kontakt dersom noe er uklart. Med hilsen mathiassen VENTILASJON blikkenslager s,f,l i daglig leder

11 Sak 23/13 NÆR-Sak 23/13 NF- DESTINASJON SENJA- SØKNAD TILSKUDD Saksbehandler: Arkivsaksm.: 13/721 Wenche Pedersen Arki :223 Saksnr.: Utvalg 23/13 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Destinasjon Senja inn.vilges tilskudd st01t kr til videreføring av destinasjonsarbeidet i m llomperjode fram til forventet omorganisering av destinasjonsstrukturen er avklart. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 5 av 7

12 Sak23/13 Vedlegg: Søknad nr Saksopplysninger: Saka behandles etter "Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Berg" vedtatt , og "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" vedtatt I henhold til kommunens delegasjonsreglement 2-3 er det næringsfondsstyret som skal fatte avgjørelser i henhold til retningslinjer vedtatt i Berg kommunestyre Saka gjelder søknad om tilskudd til videreføring av destinasjonsarbeidet i mellomperiode fram til forventet omorganisering av destinasjonsstrukturen i hele landet, inkludert Troms. Søknadsbeløp kr Sum budjsett kr l Søker er Destinasjon Senja ved Stig Stokkland. Prosjektleder er Destinasjon Senja. I søknad henvises til møte med ordførerne i de fire Senja-kommunene, samt fylkesråd for næring i september i år. I utgangspunktet skulle utredningen om destinasjonsstrukturen for hele landet foreligge i Dette arbeidet er forsinket. Under forventning om at dette arbeidet vil skape føringer for hvordan destinasjonsarbeidet, også i Senja-regionen, vil organiseres og finansieres, søkes i mellomtiden om videreføring av støtte fra de fire Senjakommunene og Troms fylkeskommune. Målsetningen på kort sikt er å videreføre destinasjonsarbeidet for medlemsbedriftene og kommunene. Dersom en må legge ned virksomheten, vil regionens posisjon i forhold til destinasjonsstrukturen svekkes, heter det i søknaden. Det anses om viktig å opprettholde virksomheten. Langsiktig mål er å utvikle Senja til ett av nordnorges 5 beste reisemål. Det arbeides ut fra følgende langsiktige delmål: l. Ta posisjon i reiselivslandskapet 2. Etablere en solid plattform for organisasjonen 3. Selge Senja! 4. Utvikle Senja som reisemål. Vurdering: In-sak 22/11 ble det innvilget støtte til prosjektet for to år. Deretter skulle ordningen evalueres. I og med at en helhetlig utredning av destinasjonsstrukturen er under utarbeidelse vil det være formålstjenlig å avvente denne før en eventuell evaluering. En endelig avgjørelse på destinasjonstilhørighet vil måtte avklares regionalt, og det vil være naturlig at Berg kommune stiller seg bak den løsningen som velges. Side 6 av 7

13 Sak 23/13 I mellomtiden er det viktig at destinasjonsarbeidet for Senja-regionen opprettholdes, ikke minst med tanke på å posisjonere seg i foihold til den framtidige destinasjonsstrukturen. Søknaden dreier seg om såkalt "myk" støtte, og det har vært praksis å gi støtte kun i form av tilskudd til slike prosjekt. Denued er det i innstillingen sett bort fra behandlingskriterienes pkt 3, som sier at støtte som hovedregel skal gis med både lån og tilskudd med fordelingen 50/50. Støtten kan hentes fra fond for regionale utviklingsprosjekt. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 7 av 7

14 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår Berg nærings- og utviklingsfond Søknad om støtte til Destinasjon Senja Arkivsak Kort beskrivelse Det søkes om støtte til videreføring av destinasjonsarbeidet i Destinasjon Senja, for og fram til avklaring rundt destinasjonsstrukturen i Troms. Ut fra en årlig nøkkel på kr+ 8 kr/innbygger, beregnet ut fra 927 innbyggere. Prosjektbeskrivelse Videreføring av destinasjonsarbeidet i mellomperiode fram til forventet omorganisering av destinasjonsstrukturen i hele landet, inkludert Troms. Herunder oppgaver som - Senjaguiden - Nettsider og facebooksider - Håndtere henvendelser fra turister i sesong - Visnings- og presseturer -Arbeide for å sikre langsiktig drift av Senjafergene - Informasjon/ oppfølging medlemsbedriftene Reiselivsnæringa i Finnsnes-regionen genererte i hele 140 mill kr. i samlet omsetning, og er en av regionene med størst vekst. Godt destinasjonsarbeid er en av forutsetningene for videre utvikling og vekst i reiselivet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker/ Prosjekteier Destinasjon Senja Org.nr: Postboks SILSAND Kontaktperson Stig Stokkland Heimveien BRØSTADBOTN Prosjektleder Destinasjon Senja Postboks SILSAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Destinasjon Senja har mottatt tilsvarende støtte fra kommunene i og 20 11, samt støtte fra Troms fylkeskommune. Dette som en tidsbegrenset oppfølging av fylkets utredning om reisemålsstrukturen i Troms. - 1-

15 RF Spesifikasjon Bakgrunn Vi henviser til møte med ordførerne i de fire Senja-kommunene, samt fylkesråd for Næring, Willy Ørnebakk, den 3. sept l utgangspunktet skulle utredningen om destinasjonsstrukturen for hele landet foreligge i Ut fra signaler fra fylkeskommunen som deltar i arbeidet er resultatet forsinket. Vi forventer at dette arbeidet vil skape føringer for hvordan destinasjonsarbeidet i Senja-området vil organiseres og finansieres. l mellomtiden vil Destinasjon Senja være uten finansiering utover medlemskontingent fra de vel 30 med le ms bed riftene. Derfor søker vi nå om videreføring av støtte fra de fire Senjakommunene og Troms fylkeskommune. Se vedlegg. Prosjektmål Målsettingen på kort sikt er å videreføre destinasjonsarbeidet for medlemsbedriftene og kommunene. Dersom vi må legge ned virksomheten, vi regionens posisjon i forhold til destianasjonsstrukturen svekkes. Derfor er det viktig å opprettholde virksomheten. Vårt langsiktige mål er å utvikle Senja til en av nordnorges 5 beste reisemål. Vi arbeider ut fra følgende langsiktige delmål: 1) Ta posisjon i reiselivslandskapet 2) Etablere en solid plattform for organisasjonen 3) Selge Senja! 4) Utvikle Senja som reisemål. Forankring Styret Medlemsmøte Møte med kommunene v/ ordførerne og fylkesråd for næring Willy Ørnebakk. Prosjektorganisering Reiselivssjef Lena Tru Issen. Samarbeidspartnere Medlemsbedriftene Kommunene Nordnorsk Reiseliv AS Troms fylkeskommune Innovasjon Norge Aktiviteter Senjaguiden -2

16 RF Nettsidene Facebooksider: Og annen områdemarkedsføring. Håndtere henvendelser fra turister i sesongen Visnings- og presseturer Arbeide for Senjafergene Informasjon/ oppfølging medlemsbedriftene Målgrupper Medlemsbedriftene Turister og turoperatører Reiselivsorganisasjonene Kommunene Resultat Videreføre og videreutvikle destinasjonsarbeidet. Effekter Fortsatt og økende vekst i reiselivsnæringa i Senja-området. Vil gi store ringvirkninger for øvrig næringsliv og gode samfunnseffekter i fht attraktive lokalsamfunn. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kostnadsplan Tittel SUM Drift/ utvikling Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Bedriftene Berg nærings- og utviklingsfond Lenvik kommune Torsken kommune Tranøy kommune Troms fylkeskommune Sum finansiering Geografi Tranøy, 1928-Torsken, 1929-Berg, 1931-Lenvik

17 RF Vedleggsliste Søknad Senjakommunene og fylkeskommunen.pdf -4-

18 Berg kommune Tranøy kommune Torsken kommune Lenvik kommune Troms fylkeskommune Silsand, Søknad om videre støtte til Destinasjon Senja Innledning Vi viser til møte med ordførerne i Senja-kommunene og Troms Fylke v/ fylkesråd for næring Willy Ømebakk, der Destinasjon Senjas framtid var diskutert. Med bakgrunn i dette møtet søkes det herved om forlengelse av kommunal og fylkeskommunal medfinansiering fra 2014 og fram til evt. ny organisering av destinasjonsnivået er på plass. Om Destinasjon Senja Destinasjon Senja representerer fellesapparatet for reiselivsnæringa på Senja. Vårt formål er å utvikle og fremme Senja som reisemål, og ivareta interessene til reiselivsaktørene på Senja. Vårt langsiktige mål er at Senja skal bli ett av Nord-Norges 5 beste reisemål. Vi er en medlemsorganisasjon med ca 30 medlemsbedrifter og er lokalisert på Silsand under Senjastua. Som reiselivsorganisasjon ser vi at vi (som mange andre mindre destinasjonsselskaper) har for få ressurser i forhold til de oppgaver det forventes at vi skal løse. Vi har en begrenset personalressurs i form av daglig leder som representerer oss som en del av en halv stilling der hovedoppgaven er prosjektet «Reisemål Senja», et prosjekt som administrativt ligger i Berg kommune. Noen av våre oppgaver: Senjaguiden: norsk/#/1/ Nettsider: onsen ja. no Facebooksider: https://www.facebook.com/destinasjonsenja Håndtere henvendelser fra turister i sesongen. Visnings- og presseturer Arbeide for Senjafergene Informasjon/ oppfølging medlemsbedriftene.

19 Om utvikling i reiselivet i Senja/ Midt-troms I perioden har Finnsnes-regionen hatt 63% økning i hotellovernattinger og 57% økning i campingovernattinger. Samtidig har Senjafergene, internveien i Berg, etablering av en av 11 nasjonale turistvegstrekninger, og nå sist Torsken-pakken gjort Senja mer tilgjengelig for turistene. Det har de siste 20 årene vært en betydelig oppbygging av tilbud, med etablering og oppbygging av mange små og større reiselivsanlegg. Senja har videre et unikt utgangspunkt for reiseliv, med til dels ekstreme naturkvaliteter og autentiske lokalsamfunn, og med byen Finnsnes og fergeforbindelser som naturlige innfallsporter. TVproduksjoner som «Da damene dro», «Hell:fjord» og «Oppdrag Nord-Norge» har vært med og sette Senja på kartet. Sykkelrittet «Arctic Tour of Norway» kan være med og løfte sykkelturisme som reiselivsprodukt. Samtidig har vi en del utfordringer i forhold til å utvikle reiselivet. Manglende forutsigbarhet og kapasitet i Senja-fergene, dårlig skilting, veistandarden og for få og spredte tilbud langs hovedaksene generelt og Nasjonal turistveg spesielt, er noe som kan trekkes fram. På den annen side ser vi store muligheter i å utvikle naturbaserte opplevelser og å sørge for bedre nasjonal og internasjonal synliggjøring, markedsføring og salg av området og produktene. Ringvirkninger av reiselivsnæringa i Finnsnes-regionen. NHO Reiseliv har utarbeidet anslag over regionfordelt total omsetning i og rundt reiselivsnæringa. Tallene for Finnsnes-regionen viser en kraftig vekst de siste årene. Dette er med og underbygger behovet for godt destinasjonsarbeid. Kilde: Samlet omsetning skapt av overnattingsturismen Omsetning skapt etter ovemattingsmåte Mill. kroner. Valgt region. Prosent. Valgt region Hoteller... Private Hytter :; Camping/Hyttegrender IDO lo o o

20 Strategi for Destinasjon Senja Vi har i 2013 hatt en strategidiskusjon i styret, der vi har landet på 4 delmål/satsningsområder som vi ønsker å jobbe videre med. 1. Ta posisjon i reiselivslandskapet. Dersom det blir ett stort destinasjonsselskap i Troms etter konsernmodell, så ser styret for seg at vi kan være et lokalkontor som en del av dette. Dersom det imidlertid skulle bli flere selskap, så ønsker styret at vi skal rigges som et komplett destinasjonsselskap. 2. Etablere en solid plattform for organisasjonen. Vi ønsker en sterkere forankring i forhold til kommunene, vi må :fa på plass en langsiktig finansieringsmodell, vi må sikre at vi har rett kompetanse og bemanning i forhold til oppgavene, og vi må :fa et sterkere administrativt apparat. Det vil også være aktuelt å inkludere Sørreisa og Dyrøy til å delta i samarbeidet. Videre må vi ha et godt tilpasset medlemstilbud. Vi er fortsatt en nyetablert organisasjon og trenger tid til å «sette oss». 3. Selge Senja! En svært viktig oppgave for Destinasjon Senja er å bidra til synliggjøring, markedsføring og salg av området og bedriftene. 4. Utvikle Senja som reisemål Styret ønsker at Destinasjon Senja skal kunne igangsette og delta i prosjekter og tiltak sammen med bedriftene, kommunene og andre aktører. Styret ønsker videre at det settes i gang et arbeid med helhetlig reisemålsutvikling for Senja. Som en del av dette deltar vi aktivt i arbeidet med å sikre langsiktig drift av Senjafergene.

21 Reiselivsstrategi for Troms Troms fylke har i 2013 vedtatt «Strategi for reiselivet i Troms Satsningsområde l i fylkets reiselivsstrategi er «Organisering og samhandling», med målsetting om å utvikle reiselivet i Troms av sterke og kompetente reiselivsorganisasjoner. Der heter det videre: -Støtte til destinasjonsnivået og reiselivets fellesselskaper er viktig for å sikre videre utvikling. Destinasjon Senja anser at vår strategi i sum samsvarer godt med fylkeskommunens reiselivsstrategi og kommunenes satsinger. Breitind. foto Sissel Lanset

22 Finansieringsmodell2011/12- og beregning av grunnlag for søknad om videre finansiering. Vår finansieringsmodell har i 2011 og 2012 vært basert på følgende grunnfinansiering, i tillegg til medlemskap. Troms Fylkeskommune: pr kommune. Senja-kommunene: pr kommune+ 8 kr/innb. kr kr Bidraget fra Troms Fylkeskommune er en del av den såkalte «reiselivsmillionen» som ble bevilget til fylkets destinasjonsselskaper i påvente av den statlige utredningen om organisering av reisemålsselskapene som ble varslet i den nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge». I forbindelse med dette ble det i regi av Troms fylkeskommune gjennomført en utredning av destinasjonsstrukturen i Troms i Kommunenes bidrag fulgte fylkets bevilgning. Både fylkeskommunens og kommunenes finansiering var tidsbegrenset til og med For å kunne videreføre arbeidet i mellomfasen mens vi avventer en framtidsrettet organisering av reiselivsselskapene i Troms, der vi helt klart skal ha en aktiv rolle, er vi avhengig av å opprettholde drift på dagens nivå. Dersom vi må innskrenke eller i verste fall avvikle vår virksomhet, vil det være desto tyngre å reetablere en tilsvarende organisasjon med en så sterk næringsmessig forankring. Beregning av søknadsbeløp Kommune Innbyggere Grunnbeløp Innbyggerstyrt Sum (avr) beløp (8kr/innb) Tranøy 1518 Kr Kr Kr Berg 927 Kr Kr Kr Torsken 876 Kr Kr Kr Lenvik Kr Kr Kr Sum kommunene Kr Troms f.vlkeskommune Kr Sum finansiering Kr Vi håper at fylkeskommunen og Senja-kommunene ser viktigheten av dette og er villig til å prioritere støtte til videreføring av arbeidet. Kontakt undertegnede eller styremedlem Geir Tony Andreassen for spørsmål. Vennlig hilsen Destinasjon Senja v/ styret Stig Stokkland, styreleder. Dl:lfiiiAIIOII SENJA

23 Gi Berg kommune VEDTAK Destinasjon Senja v/geir-tony Andreassen 9303 SILSAND SØKNAD OM STØTTE FOR UTVIKLING AV SENJA SOM REISEMÅLDESTINASJON SENJA Vår ref /WP Arkiv kode 223 Deres ref. Dato Næringsfondet behandlet i møte sak Følgende vedtak ble fattet: l. Berg kommune blir medlem av Destinasjon Senja med en kontingent på kr Berg kommune betaler kr 8,- pr innbygger for destinasjonsoppgaver som gjøres av Destinasjon Senja. 3. Pkt l og 2 gjelder for to år. Ordningen og medlemskapet evalueres etter to år. Dekning over kraftfondet. Dette vedtaket kan etter forvaltningslovens paragraf28-29 påklages til styret i Berg næringsfond innen 3 uker fra mottakelsen av dette vedtaket. En eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes til Berg kommune, 9385 Skaland. Dersom det er ønskelig, kan kommunens saksbehandler gi nærmere informasjon om rettigheter til innsyn i saksdokumenter og event. hjelp med utforming av klagen. Med vennlig hilsen Berg kommune Berit Skogland formannskapssekretær Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse: Skaland Telefon: Telefaks: OI

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Berg Gi kommune SAKSLISTE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Berg Gi kommune SAKSLISTE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Møtedato: 27.04.2017 Tid: 08:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Møterom 2A Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall: Jan

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2017 Tid: 09:30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 20.03.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Søknad Søknadsnr. 2017-0248 Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Støtteordning Prosjektnavn Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland Virkningsstudie avvikling Bodø hovedflystasjon og verdiskapsningsstudie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg 1 Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjodvær Møtedato: 14.05.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2009 Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS FELLESAPPARAT - TILRETTELEGGING FOR REISELIVET I TROMS

FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS FELLESAPPARAT - TILRETTELEGGING FOR REISELIVET I TROMS SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 11/264-46 Løpenr.: 5778/11 Arkiv: U64 SAKSARKIV Saksbehandler: Rune Eliassen FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS FELLESAPPARAT - TILRETTELEGGING FOR REISELIVET I TROMS Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.05.2007 Tid: 17.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.05.2007 Tid: 17.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.05.2007 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Berit Sørbø, Maria Sørbø, Thord Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy Willy Hansen Ingrid Evertsen i sak 45/09

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy Willy Hansen Ingrid Evertsen i sak 45/09 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0015 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionen Finnsnes - samspill mellom by og bygd Kort

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Senjatrollet, Finnsæter Møtedato: 08.02.05 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer