Investeringsselskapet Orkla Finans Multistrategi plc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsselskapet Orkla Finans Multistrategi plc"

Transkript

1 Investeringsselskapet Orkla Finans Multistrategi plc 2006 Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Orkla Finans Multistrategi plc. For fullstendig informasjon henvises det til utarbeidet prospekt for selskapet. 1

2 Orkla Finans Multistrategi Struktur: Investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland (etablert november 2004) Avkastning: Risiko: Korrelasjon: Likviditet: Strategi: Valuta: Målsetning på 4-6% høyere avkastning enn risikofri rente p.a. Forventet standardavvik 3-5% p.a. Lav i forhold til obligasjoner (SB Bond) og lav/moderat mot aksjemarkedene (S&P 500) Tegning månedlig. Innløsning månedlig med en måneds varsel (innløst beløp utbetalt i sin helhet rundt 75 dager etter siste dag i måneden som innløsningsordren er mottatt) Diversifisering på underfond med 2-4 ulike inv.strategier NOK-, EUR- og USD- klasser (valutasikret) 2

3 Hvorfor investere i Orkla Finans Multistrategi? Absolutt avkastning i alle markeder, høy risikojustert avkastning Lav korrelasjon med aksje- og obligasjonsmarkedene Diversifisert eksponering til hedgefond reduserer risiko Innpass til de beste hedgefondene, som ofte er lukket, til lave investeringsbeløp Orkla Finans allokerer til hedgefond basert på helhetlig markedssyn og modellportefølje Eiere og forvaltere har investert betydelige midler i egne fond Audas lange erfaring og ressurssterke organsiasjon innenfor analyse av hedgefond 3

4 Orkla Finans Multistrategi Orkla Finans har kontroll over allokering basert på våre investeringssyn Vi velger ut de vi tror på av Audas utvalgte hedgefond og bruker selektivt deres strategianalyse og due diligence arbeid på enkeltfond Vår porteføljesammensetning baseres på: - overordnet markedssyn v/ivar Strompdal - syn på hedgefondstrategier og egen analyse av enkelte hedgefond v/yngve Jordal - Porteføljeoptimalisering i forhold til ønsket avkastning/risiko profil Resultatet av vårt markedssyn og analyse av enkelte hedgefond har gjort at: - Orkla Finans Multistrategi nå er mer konsentrert, p.t..i to hovedstrategier, Long/Short aksjer og Hendelsesbaserte strategier (tidligere 6-7 strategier) - Antallet fond vi investerer i er 10-16, snarere enn som er vanlig - Vi mener det er bedre å velge et lavere antall fond man virkelig har tro på, snarere enn kun å forsøke å diversifisere bort risiko på mange forvaltere det kan gi overdiversifisering Allokeringen vil være fleksibel i henhold til vårt markedssyn til enhver tid 4

5 Orkla Finans Multistrategi månedlige avkastningstall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des År ,6 % 0,4 % 1,3 % 1,0 % -2,1 % -0,8 % 2,4 % ,1 % 0,9 % 0,0 % -1,3 % 0,4 % 0,9 % 1,5 % 0,5 % 0,9 % -2,2 % 0,2 % 0,8 % 2,7 % ,0 % 1,0 % 0,4 % 0,5 % -0,6 % 0,0 % -0,5 % 0,4 % 0,7 % -1,0 % 1,3 % 1,0 % 4,3 % ,1 % 1,7 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 0,4 % -0,4 % -0,2 % 0,8 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 9,7 % ,4 % 0,6 % 1,2 % 1,2 % 0,7 % 0,9 % -0,3 % 1,0 % 1,3 % 0,8 % 1,4 % 1,2 % 12,0 % ,5 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 1,4 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % -0,1 % 1,5 % 0,7 % 1,3 % 13,9 % ,3 % 2,4 % 3,0 % 1,2 % 1,0 % 2,1 % 1,4 % 2,0 % 1,3 % -0,1 % 0,5 % 1,8 % 19,4 % ,4 % 0,4 % 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,3 % 1,9 % -0,2 % 0,8 % 0,8 % 2,4 % 2,9 % 22,0 % ,4 % 1,6 % 2,2 % 0,9 % 0,5 % 0,9 % 1,0 % -1,5 % 0,8 % 0,6 % 1,7 % 1,8 % 10,5 % ,3 % 1,5 % 0,1 % 1,0 % 3,7 % 1,9 % 2,1 % 1,4 % 2,1 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 20,7 % ,6 % 2,9 % 1,7 % 2,4 % 3,3 % 0,4 % -0,4 % 2,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 22,0 % Orkla Finans Multistrategi ble startet i november Historikk fra oktober 2002 frem til og med november 2004 er avkastningstall for Auda Absolute Return, et fond som Orkla Finans Kapitalforvaltning har anbefalt sine kunder gjennom en avtale om aktiv forvaltning i perioden. Tidligere data gjenspeiler utviklingen i underfond basert på Audas anbefalte sammensetning av disse underfondene med årlig rebalansering. Hypotetisk utvikling reflekterer ikke alltid virkningene av større økonomiske og markedsmessige faktorer som kan ha påvirket forvalterenes beslutningsmessige utøvelse. De hypotetiske avkastningstallene er nettotall, etter forvaltningskostnader til Auda og underfondene. *Siste måneds avkastning er estimert og ennå ikke offisiell. 5

6 Auda Hedge Fund Group - Oversikt Auda Hedge Fund Group - oversikt Auda Advisor Associates LLC New York* Auda United Kingdom London* Auda Scandinavia Denmark* Sweden* Finland Iceland Norway Auda Deutschland Germany* Austria Switzerland 17 års erfaring med alternative investeringer Spesialist på hedgefond, private equity og eiendom Middle East Asia Japan 3,6 milliarder dollar under forvaltning 60 ansatte i seks land Auda Latin America Argentina* Brazil* *Auda kontorer Alle: Kundebase 6

7 Bakgrunn - risiko og avkastning * Audas hedgefond har i gjennomsnitt gitt en årlig avkastning på 12,0% siden oppstart i 1990 Risiko på nivå med obligasjoner Annualized Return 13 % 11 % 9 % Higher Return/Lower Risk Auda Multi-Manager Hedge Fund Composite July 1990 December 2005 HFR Fund of Funds Index S&P 500 CSFB Tremont Hedge Fund Index* Fokus på å kontrollert risikonivå og absolutt avkastning 7 % Lehman Aggregate Index SB World Bond Index MSCI World 5 % 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % 17 % Annualized Standard Deviation Lower Return/Higher Risk * Auda Hedge Fund Composite er representativ for alle de hedgefond og diskresjonære porteføljer som Auda har forvaltet siden juli Avkastningen reflekterer direkte investeringer gjennom en rekke hedgefond (fond av fond) forvaltet av Auda. Avkastningen er nettotall etter årlige forvaltningskostnader til underfondene og Auda. 7

8 Orkla Finans Multistrategi - korrelasjoner Januar 1999 Januar 2006 Orkla Finans Multistrategi Orkla Finans Multistrategi 1.00 S&P 500 MSCI World SB World Bond Index S&P MSCI World SB World Bond Index * Orkla Finans Multistrategi ble startet i november Historikk fra oktober 2002 frem til og med november 2004 er avkastningstall for Auda Absolute Return, et fond som Orkla Finans Kapitalforvaltning har investert i på vegne av sine kunder med en avtale om aktiv forvaltning i perioden. Tidligere data gjenspeiler utviklingen i underfond basert på Audas anbefalte sammensetning av disse underfondene med årlig rebalansering. Hypotetisk utvikling reflekterer ikke alltid virkningene av større økonomiske og markedsmessige faktorer som kan ha påvirket forvalterenes beslutningsmessige utøvelse. De hypotetiske avkastningstallene er nettotall, etter forvaltningskostnader til Auda og underfondene. 8

9 Orkla Finans Multistrategi* i måneder hvor aksjemarkedene er ned Januar 1999 Januar % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % Akkumulert Avkastning Orkla Finans Multistrategi: 17.8% S&P 500: % feb.99 mai.99 jul.99 aug.99 sep.99 jan.00 feb.00 apr.00 mai.00 jul.00 sep.00 okt.00 nov.00 feb.01 mar.01 jun.01 jul.01 aug.01 sep.01 jan.02 feb.02 apr.02 mai.02 ju n.02 jul.02 sep.02 des.02 jan.03 feb.03 sep.03 mar.04 apr.04 jul.04 jan.05 Orkla Finans M ultistrategi S&P 500 Gjennomsnittlig ned måned: Orkla Finans Multistrategi: 0.4% S&P 500: -3.5% * Orkla Finans Multistrategi ble startet i november Historikk fra oktober 2002 frem til og med november 2004 er avkastningstall for Auda Absolute Return, et fond som Orkla Finans Kapitalforvaltning har anbefalt sine kunder gjennom en avtale om aktiv forvaltning i perioden. Tidligere data gjenspeiler utviklingen i underfond basert på Audas anbefalte sammensetning av disse underfondene med årlig rebalansering. Hypotetisk utvikling reflekterer ikke alltid virkningene av større økonomiske og markedsmessige faktorer som kan ha påvirket forvalterenes beslutningsmessige utøvelse. De hypotetiske avkastningstallene er nettotall, etter forvaltningskostnader til Auda og underfondene. mar.05 apr.05 aug.05 okt.05 des.05 9

10 Orkla Finans Multistrategi* i måneder hvor obligasjonsmarkedene er ned Januar 1999 Januar % 3 % 2 % 1 % 0 % AAR (USD) / Orkla SB World Bond -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % jan.99 feb.99 Gjennomsnittlig ned måned: Orkla Finans Multistrategi : 0.9% SB World Obligasjoner: -1.3% apr.99 mai.99 jun.99 okt.99 nov.99 des.99 jan.00 feb.00 Akkumulert Avkastning Orkla Finans Multistrategi: 34.0% SB World Bond: -52.1% apr.00 ju l.00 aug.00 sep.00 okt.00 jan.01 feb.01 m ar.01 apr.01 mai.01 jun.01 nov.01 des.01 jan.02 mar.02 okt.02 jun.03 ju l.03 aug.03 okt.03 apr.04 ju l.04 jan.05 mar.05 mai.05 jun.05 ju l.05 sep.05 okt.05 nov.05 * Orkla Finans Multistrategi ble startet i november Historikk fra oktober 2002 frem til og med november 2004 er avkastningstall for Auda Absolute Return, et fond som Orkla Finans Kapitalforvaltning har anbefalt sine kunder gjennom en avtale om aktiv forvaltning i perioden. Tidligere data gjenspeiler utviklingen i underfond basert på Audas anbefalte sammensetning av disse underfondene med årlig rebalansering. Hypotetisk utvikling reflekterer ikke alltid virkningene av større økonomiske og markedsmessige faktorer som kan ha påvirket forvalterenes beslutningsmessige utøvelse. De hypotetiske avkastningstallene er nettotall, etter forvaltningskostnader til Auda og underfondene. 10

11 Orkla Finans Multistrategi: porteføljestyring Vi igangsatte omallokering i oktober/november: solgte ut Relative Value/Arbitrasje og generelt USA-fokuserte fond, kjøpte inn Long/Short og Hendelsesbaserte fond med mer fokus på Europa, Asia og Emerging Markets Vi mener man må ta velfunderte bets på færre forvaltere og strategier for å kunne oppnå høyere risikojustert avkastning Vi har investert i 7 nye fond og solgt oss ut av 8 fond frem t.o.m. februar. Nå i mars/april solgte vi oss ut ifra ytterligere 4 fond og investerte i 3 nye New Allocations Fund Name Strategy Effective Date 2005 Performance 2006 YTD Perf (Jan-Feb) Drake Global Fixed Income March 1, % 9.4% Rodinia Equity Long/Short (Europe/Asia) October 1, % 6.0% Theorema European Equity Long/Short October 1, % 3.8% Canyon Event Driven/Credit October 1, % 1.8% Atticus Global Global Event Driven January 1, % 9.3% Highbridge Asia Multi Strategy Asia January 1, % 4.4% Jana Piranha Event Driven January 1, % 4.7% Phylon European Multistrategy January 1, % 4.6% CPIM Structured Credit Europe/US Fixed Income February 1, % 2.7% Alta* Convertible Arbitrage January 31, %* N/A DKR Int'l Rel Value Relative Value September 30, % 3.9% Full Redemptions Copper Arch Equity Long/Short December 31, % 6.3% Okumus Diversified Equity Long/Short December 31, % 2.8% Epsilon II Event Driven - Multi Strategy December 31, % 1.9% Auda Classic Event Driven - Multi Strategy February 28, % 1.6% Footbridge Fixed Income March 31, % 1.6% *Alta closed it's operation on June 30,

12 Orkla Finans Multistrategi - allokering mellom ulike strategier 1. april 2006 Relative Value 6,7% Long/Short Fixed Income 13,3% Event Driven - Multi Strategy 28,6% Equity long/short 41,8% Multi Strategy Emerging Markets 9,7% * Se vedlegg 1 for beskrivelse av de ulike strategiene 12

13 Geografisk omplassering: mer Europa, Asia & globalt enn USA 1. januar, januar, 2006 Canada 1.4% Europe/UK 16.0% Canada 1.3% Europe/UK 28.7% USA 71.0% Asia/Japan 9.7% Latin America, Emerging Markets, Other 1.9% USA 47.5% Latin America, Emerging Markets, Other 5.5% Asia/Japan 17.1% 13

14 Orkla Finans Multistrategi - allokering mellom ulike hedgefond 1. april 2006 (ny portefølje) Theorema; 5,5% Rodinia; 6,4% Phylon ; 6,2% Alexandra; 3,4% Alson; 8,1% Atticus; 6,5% Passport (ny); 5,9% Cambridge; 4,8% Oak Hill ; 6,7% Centaurus; 6,3% MKP Opportunity Davidson Kempner; 5,0% (skal ut 1.mai); 5,8% Drake; 2,6% Kinetics; 6,7% Gradient Europe (ny); JANA Piranha (ny); 5,5% Harvest; 5,3% 3,0% Highbridge Asia; 6,3% 14

15 Konklusjon: lav risiko med oppsidepotensiale Orkla Finans foretar aktiv allokering i ulike hedgefond basert på vårt overordnede markedssyn, og på egen analyse av enkelte hedgefond og strategier Vi benytter Auda Advisors til due diligence og analyse av hedgefond, risk management systemer og operasjonell infrastruktur Orkla Finans Multistrategi skiller seg fra andre fond-i-hedgefond ved at det er et mer konsentrert fond, med klare strategi overvektinger basert på et helhetlig markedssyn Vi begynte reposisjoneringen av OFMS i november siden er fondet opp nær + 7% Fondet er i dag overvektet i Long/Short forvaltere og Hendelsesbaserte strategier, og har skiftet investeringsfokus mot Europa, Emerging Markets og andre land utenfor USA. ¾ av porteføljen er skiftet ut siden oktober. Denne posisjoneringen er begrunnet i vår tro på stigende, men volatile aksjemarkeder i disse regionene og forventing om økt fusjons & oppkjøps aktivitet og restruktureringer i selskapssektoren Orkla Finans Multistrategi har i dag en attraktiv forventet avkastning/risiko profil Orkla Finans tilfører verdi til fondet, både i investeringsprosessen, og i dialogen med investorer 15

16 Orkla Finans Multistrategi omkostninger ved investering Årlig forvaltningshonorar: 1,5% Profit split : 8% over 0%, beregnes kun dersom avkastningen til investor ender over 5% (catch up) High watermark Tegningsprovisjon: 16

17 Orkla Finans Multistrategi Investment manager: Investment adviser: Custodian: Administrator: Revisor: Advokater: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Auda Hedge LLC Daiwa Europe Trustees Ireland Limited Daiwa Europe Trust and Banking (Europe) plc. Ernst & Young (Dublin) A & L Goodbody (Irland) og Wiersholm, Mellbye & Bech (Norge) 17

18 Vedlegg: Detaljer om hedgefondene vi er investert i 18

19 Orkla Finans Multistrategi informasjon om de ulike hedgefondene Fond Alexandra Alson Atticus Cambridge Centaurus Davidson Kempner Drake Gradient Harvest Oppstart 5/94 10/02 12/96 9/03 8/00 1/90 1/02 12/01 1/96 Annualisert avkastning(%) St.avvik. annualisert (%) Sharpe Ratio AUM ($m) 1,500 1,400 1, ,300 1,500 1, Manager Strategi Mikhail Filimonov / Dimitri Sogoloff Multi Strategy Neil Barsky Equity Long/ Short Timothy Barakett Event Driven Martin Feingold, Bob Kramer, KV Prabhakar Fixed Income Structured Credit Bernard Oppetit/ Randel Freeman Event Driven Marvin Davidson Tom Kempner Event Driven Multi- Strategy Anthony Faillace, Steven Luttrell Fixed Income Multi Strategy Ivor Farman, Scott Pagel Equity Long/ Short Europe J. Morgan Rutman/ Marjorie Gochberg Kellner/Na t Bohrer Event- Driven Multi- Strategy 19

20 Orkla Finans Multistrategi informasjon om de ulike hedgefondene Fond Highbridge Janah Piranha Kinetics MKP Opportunity Oak Hill Passport Phylon Rodinia Theorema Oppstart 6/02 1/05 9/00 8/01 5/00 7/02 11/01 11/04 6/01 Annualisert avkastning(%) St.avvik. annualisert (%) Sharpe Ratio AUM ($m) 1, , , ,600 1, Manager Strategi Glenn Dubin, Henry Swieca, Carl Huttenlocher Multistrategy Asia, Pacific Barry Rosenstein Kevin Lynch Event Driven Peter Doyle Equity Long/ Short Eric Keifer/ Patrick McMahon/ Chip Perkins Fixed Income Chi-fu Huang/ Myron Scholes/ Ayman Hindy Fixed Income/ Relative Value John Burbank Equity Long/ Short Rolf Laier Equity Long/ Short Alexander Roepers Equity Long/ Short Emanuele Antonaci/ Giovanni Govi Equity Long/Short (European) 20

21 Vedlegg 1 investeringsstrategier i hedgefond Relative value - kalles også markedsnøytral, og baserer seg på å identifisere og kapitalisere på midlertidige avvik i verdien av verdipapirer. Slike verdipapirer inkluderer aksjer, ulike rentepapirer og alle former for derivater. Markedsrisikoen reduseres ved å balansere long og short posisjoner i de ulike papirene med det formål å skape lav korrelasjon til retningen av aksje- og rentemarkedene Global Macro - Forvalter profiterer fra den makroøkonomiske utviklingen i de globale markedene. Forvalter tar posisjoner i alt fra aksjer, råvarer, renter og valuta. Posisjonene er ofte retningsbaserte, og derivater benyttes i utstrakt grad Fixed Income - baserer seg på å identifisere og kapitalisere på midlertidige avvik i verdien av forskjellige rentepapirer. Equity Long / Short - Forvalter søker å isolere alpha (selskapsspesifikk avkastning/risiko) samt redusere markedsrisiko til null mot alle markeder. Balansering av short og long eksponering reduserer markedsrisikoen til fondet Convertible Arbitrage - Forvalter investerer i konvertible obligasjoner og shorter underliggende aksje for å profitere i feilprising mellom de to Event Driven Strategi hvor forvalter forsøker å kapitalisere på markedspris før og etter en spesiell hendelse. Eksempler på en slik hendelse kan være oppkjøp, fusjoner eller restruktueringssituasjoner Multistrategi Strategi der forvalter fordeler porteføljen på flere underporteføljer med ulike av de ovenfor nevnte strategiene. Multistrategi fond kan også være helt opportunistiske i forhold til hvilken strategi de benytter. 21

22 Viktig informasjon Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA gjør oppmerksom på at investeringer i finansielle instrumenter alltid innebærer en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ, og i visse tilfeller gjøre investeringen verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastning på et finansielt instrument beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, instrumentets risikoprofil og kostnader knyttet til instrumentet. I tillegg vil avkastningen påvirkes av forvalters prestasjoner. All rådgivning og forvaltning er basert på vårt beste skjønn, og må ikke forstås dithen at Orkla Finans gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Orkla Finans Multistrategi Plc. For fullstendig informasjon henvises det til utarbeidet prospekt for selskapet 22

Nordic Omega Plc er et investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland med en long/short investeringsstrategi i det nordiske aksjemarkedet

Nordic Omega Plc er et investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland med en long/short investeringsstrategi i det nordiske aksjemarkedet Nordic Omega plc 1 Oppsummering Nordic Omega Plc er et investeringsselskap registrert og børsnotert i Irland med en long/short investeringsstrategi i det nordiske aksjemarkedet Forvaltning av Nordic Omega

Detaljer

Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning. nordicalpha@orkfin.no

Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning. nordicalpha@orkfin.no Investeringsselskapet Nordic Alpha plc: Nordisk long/short forvaltning nordicalpha@orkfin.no Denne presentasjonen er ikke en fullstendig presentasjon av investeringsselskapet Nordic Alpha plc. For fullstendig

Detaljer

Hedgefond i perioden 1999-2009

Hedgefond i perioden 1999-2009 Hedgefond i perioden 1999-2009 - den alternative veien til absolutt avkastning og risikoreduksjon Mai 2010 BE305E 003 Finansiering og Investering Sandra Kristin Eriksen ABSTRACT The first hedge fund was

Detaljer

Markedskommentar, mai 2010

Markedskommentar, mai 2010 Markedskommentar, mai 2010 Forbruk sikret BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 3,2 % første kvartal i år. Den største delen av denne veksten var det de amerikanske forbrukerne

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Markedskommentar, april 2010

Markedskommentar, april 2010 Markedskommentar, april 2010 Økt sysselsetning i USA Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet viser en økning på 162 000 arbeidsplasser forrige måned. Selv om det i følge Reuters var ventet en enda større

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive renteforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive renteforvaltere Page 1 of 7 Erfaringer med eksterne aktive renteforvaltere Temaartikkel 1 Artikkelen oppsummerer erfaringen fra nærmere fem år med anvendelse av eksterne renteforvaltere. Perioden har gitt en samlet netto

Detaljer

Markedskommentar, Mai 2009

Markedskommentar, Mai 2009 Markedskommentar, Mai 2009 Lys i tunnelen I USA falt BNP med 6,1 % i årlig rate mot et forventet fall på 4,7 % i første kvartal. Boliginvesteringer og næringslivets investeringer falt med 38 %. I følge

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Markedskommentar, juni 2010

Markedskommentar, juni 2010 Markedskommentar, juni 2010 Svakere vekst enn ventet i USA Reviderte tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at veksten i økonomien første kvartal i år var lavere enn tidligere antatt. Tallene

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedskommentar, august 2009

Markedskommentar, august 2009 Markedskommentar, august 2009 Bunnen nådd? Veksten i Kina tiltar, og det er kommet overraskende klare tegn til at Japan er på vei mot ny vekst. Også i USA er det tegn på at bunnen kan være nådd, mens det

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2011..........

.......... ÅRSRAPPORT 2011.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning....

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Norge / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer