årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene"

Transkript

1 årsrapport holberg fondene Årsrapport 2007 holberg fondene

2 holberg fondene 2007 Årsrapport Høydepunkter i Holberg Holberg Fondene passerte 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. Norden, Holberg Norge, Holberg Likviditet 7 år. Alle med topp rating. kompetente medarbeidere. 2

3 Årsrapport 2007 holberg fondene Noen ord fra adm. dir. Holberg Fondene fortsatte sin vekst også i Med en samlet vekst i forvaltningskapital på 51,4% har vi nå passert NOK 10 mrd til forvaltning. Siden vi startet i 2000, har vi vokst hvert eneste år. En vesentlig årsak til denne veksten er at Holberg Fondene siden 2000 har gitt sine kunder konkurransedyktig avkastning. De fondene som nå har over 7 års historikk med samme forvalter (Holberg Likviditet, Holberg Norden og Holberg Norge) er alle blant de beste fondene innenfor sine respektive kategorier. Bak dette ligger en enhetlig og konsistent forvaltningsfilosofi basert på noen viktige hovedpunkter: - Vi er aktive forvaltere - Vi er nysgjerrige og aktive aksjeplukkere - Vi har verden som investeringsunivers med Norden som utg.pkt - Vi er stilnøytrale - Vi har stor frihetsgrad i forvaltningen - Vi legger stor vekt på risikostyring ved sammensetning av porteføljene Vi vil også i fortsettelsen understreke viktigheten av å ha enkle og forståelige produkter med en veldefinert risikoprofil. Vi håper og tror at tiden bør være over for å selge produkter med så mye innpakningspapir at verken kjøper eller selger klarer å få øye på hvordan produktet egentlig er ble et nytt positivt år og Holberg Fondene er godt posisjonert for videre vekst i konkurranse med et stort antall aktører innenfor forvaltning. Med vennlig hilsen Det er vår overbevisning at Norden som investeringsunivers representerer et meget spennende geografisk område. egil herman sjursen Adm, dir., partner Innenfor aksjeforvaltningen har det spesielt vært en stor volumøkning i Holberg Norden. Gjennom konkurransedyktig avkastning over lang tid har vi vunnet nye mandater innenfor vår nordiske forvaltning. Det er vår overbevisning at Norden som investeringsunivers representerer et spennende geografisk område. De siste 40 år har da også Norden som marked gitt en avkastning betydelig over verdensindeksen. Holberg Fondene har også over 5 mrd. kr. i renteforvaltning. Våre to fond, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, er begge blant de beste pengemarkedsfondene i sine kategorier. Holberg Fondene forvalter få fond og har høyeste prioritet på å forvalte disse på best mulig måte. Gjennom 7 år har vi dokumentert evne til konkurransedyktig avkastning til våre kunder. egil herman sjursen Adm. dir., partner 3

4 holberg fondene 2007 Årsrapport Årsberetning Holberg Fondene 2007 nytt godt år for våre kunder 2007 ble nok et godt år for våre kunder. I et til tider vanskelig aksjemarked oppnådde vi positiv avkastning i alle våre egenforvaltede fond med unntak av ett. Best absolutt avkastning fikk vi i Holberg Global med en avkastning på 7,9%. Verdensindeksen, målt i norske kroner, falt i samme periode med 4,9%, noe som gir fondet en meravkastning i 2007 på 12,8%-poeng. Siden fondets oppstart 15. august 2006 har våre kunder fått en meravkastning på 17,9%-poeng. Holberg Norge ga i 2007 en avkastning på 7,7%. I forhold til Oslo Børs Fondsindeks var dette en mindreavkastning på 2,5%-poeng. Fondet har nå oppnådd 7 års historikk med en årlig gjennomsnittsavkastning på 19,6%, noe som er 5,9%-poeng bedre enn referanseindeksen. Holberg Norden fortsatte den positive utvikling også i 2007 med en absolutt avkastning på 6,5% og en meravkastning på 5,2%-poeng. Fondet oppnådde en meravkastning i forhold til sin referanseindeks for femte år på rad. Også begge våre pengemarkedsfond, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, leverte en avkastning bedre enn sin referanseindeks. Stigende renter gjennom 2007 resulterte i at penge- markedsfondene oppnådde en avkastning året sett under ett på hhv 4,54% og 4,56%. Holberg Likviditet har slått sin referanseindeks gjennom alle de syv år fondet har eksistert. Vårt teknologibaserte aksjefond, oppnådde i 2007 en avkastning på 1%. Dette er 2%-poeng svakere enn VINX Benchmark Cap som er fondets referanseindeks. Holberg Fondene startet opp forvaltning av 5 fond høsten Ett av fondene er i perioden reklassifisert til et globalt fond. Dette betyr at 4 fond nå har 7 års historikk. De tre store av disse (Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Likviditet) har i løpet av disse 7 årene levert en avkastning til dels betydelig over sine referanseindekser og sammenlignet med våre konkurrenter hevder vi oss helt i toppsjiktet. fortsatt sterk vekst i forvaltet kapital Holberg Fondenes forvaltningskapital økte i 2007 fra NOK 7 mrd til NOK 10,6 mrd, en vekst på 51,4%. Av veksten på NOK 3,6 mrd utgjorde NOK 0,3 mrd verdistigning og NOK 3,3 mrd netto nytegning. Samlet vokste norsk fondsbransje med 19,6% i 2007 og Holberg Fondene var det av de 15 største selskapene som vokste mest i prosent. Enda sterkere blir denne trenden når vi ser på veksten innenfor aksjefond der Holberg Fondene vokste med 49,4% mot en totalvekst i markedet på 10,5%. I løpet av 2007 nådde Holberg Fondene en ny milepæl, nemlig over NOK 5 mrd til forvaltning i aksjefondene. Holberg Fondene har med NOK 10,6 mrd i forvaltningskapital etablert seg som en mellomstor og aktør i norsk fondsbransje. Vi er et av få helt uavhengige forvaltningsmiljø som over tid har gitt kundene konkurransedyktig avkastning. risiko og avkastning Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der fondene, u- avhengig av sine referanseindekser, søker å investere på en slik måte 4

5 Årsrapport 2007 holberg fondene partnerne i holberg fondene Fra venste: Arne M. Troye, Inga Lise L. Moldestad, Hogne I. Tyssøy, Gunnar J. Torgersen, Egil Herman Sjursen, Monica Mjøs Lassen at vi langsiktig oppnår en høyest mulig avkastning. Risikoen i fondene styres ved godt diversifiserte porteføljer og enkeltposisjoner sjelden over 5% av fondets verdi. Den meravkastning som historisk er oppnådd er ikke kommet som et resultat av høy risiko. Fondenes risiko i forhold til de markeder de opererer i må betegnes som moderat. Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i prising av de underliggende investeringer. Slike endringer oppstår på grunn av endringer i bedriftenes inntjening, og endringer i den mer generelle økonomiske utvikling, herunder renteendringer og endringer i valutakurser. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av porteføljen med hensyn på antall verdipapirer i porteføljen, maksimal eksponering mot enkeltselskaper og samlet andel unoterte verdipapirer i porteføljen. Dette er med på å styre risikoen i verdipapirfondene og kravene kontrolleres daglig. Aksjemarkedets risiko, målt gjennom svingningene i aksjekursene, har gjennom oppgangsperioden siden 2003, vært lavere enn tidligere år. Imidlertid har 2007, og ikke minst inngangen til 2008, gitt unormalt høy volatilitet. De kortsiktige svingningene har økt og det samme har den generelle økonomiske usikkerhet. Sparing i aksjefond er i sin natur langsiktig. Historien har lært oss at det nettopp i slike perioder er viktig å holde fast ved den langsiktige sparing og horisont. Det er nettopp sparing gjort i svake perioder på børsene som gir grunnlag for den gode langsiktige avkastning som aksjefond historisk har gitt. nærmere om de enkelte fond Holberg Norge Holberg Norge er et bredt norsk aksjefond med adgang til å investere inntil 20% utenfor Norge. Fondet er et aktivt forvaltet fond med en godt diversifisert portefølje som indirekte styrer fondets risiko. Det er nettopp sparing gjort i svake perioder på børsene som gir grunnlag for den gode langsiktige avkastning som aksjefond historisk har gitt. Fondets risikoprofil er moderat til høy. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet, men denne risikoen har ført til en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen. Avkastningen i 2007 var 7,7%, og årlig avkastning siste fem år er 42,5%. Fondets volatilitet siste 5 år er 19% mot referanseindeks 17,8%. Holberg Norden Holberg Norden er vårt brede nordiske aksjefond. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i det nordiske børsuniverset. I tillegg har fondet mandat til å investere inntil 20% utenfor Norden. Holberg Nordens portefølje er godt diversifisert, noe som indirekte styrer fondets risiko. Fondets risikoprofil er moderat. Fondets avkastning svinger noe mer enn markedet. Holberg Norden ga i 2007 en avkastning på 6,5%. Årlig avkastning siste 5 år er 36,3% og fondet har i denne perioden slått sin referanseindeks hvert år. Fondets volatilitet siste 5 år er 17,9% mot referanseindeks 14,5%. er vårt nisjefond inn mot teknologisektoren. Fondet har Norden som investeringsunivers, men kan 5

6 holberg fondene 2007 Årsrapport investere inntil 20% utenfor Norden. Ettersom også kan investere i andre bransjer enn teknologi, har fondet en bred nordisk indeks som sin referanseindeks (VINX Benchmark Cap). Fondet vil ha en høyere risiko enn sin referanseindeks pga overvekten i ITog telekomsektoren. Fondets risikoprofil er høy til moderat. Fondet ga i 2007 en avkastning på 1% mot referanseindeksens 1,1%. Årlig avkastning siste 5 år er 25,2%. Fondets volatilitet siste 5 år er 20,3% mot referanseindeks 14,5%. Holberg Global Holberg Global skiftet navn og ble reklassifisert til et globalt aksjefond 15. august Holberg Fondene har dermed tatt et steg ut i det globale markedet, et spennende marked med mange muligheter. En slik ekspansjon er et naturlig skritt videre for oss. Med Norden som base har vi allerede i flere år aktivt investert i og bygget kompetanse om de internasjonale markeder. Gjennom gode analyser og screeningmetoder søker vi å finne aksjer som er undervurderte eller som vi ser har gode vekstvilkår i en stadig mer globalisert økonomi. Fondet har fått en god start. Avkastning fra 15. august 2006 og ut 2007 (16,5 måneder) var 23,3% mot referanseindeksens (Morgan Stanley World Indeks) 5,4%. For 2007 isolert oppnådde fondet en avkastning på 7,9%, noe som er 12,8%-poeng bedre enn referanseindeksen. Risikoen i fondet vil være moderat med god geografisk diversifisering. Fondet kan være investert i store selskaper så vel som små selskaper. Fondets korte avkastningshistorikk gjør at det ikke er tilgjengelige relevante volatilitetstall. Holberg Global Index Holberg Global Index er et fond som er 100% investert i aksjefondet Balzac World Index, som forvaltes av State Street, en av verdens ledende indeksforvaltere. Målet til fondet er å følge utviklingen i verdens aksje- Det er et viktig element i Holberg Fondenes strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. markeder målt ved Morgan Stanley World Index. Fondet hadde i 2007 en avkastning på -5,1% mot referanseindeksens 4,9%. Med tanke på de omkostninger fondet er belastet med (totalt 0,9%) er avkastningen litt bedre enn markedets avkastning. Risikoen i fondet er moderat og fondets avkastningssvingninger skal være tilnærmet lik fondets referanseindeksen. Årlig avkastning siste fem år er 10,8%. Volatilitet siste fem år er 11,9% mot referanseindeks 11,7%. Holberg Likviditet Holberg Likviditet er et kort pengemarkedsfond med en konservativ risikoprofil, som er et godt alternativ til bankplasseringer. Fondet hadde i 2007 en avkastning på 4,54%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg 4,44%. Meravkastningen kan primært relateres til fondets kreditteksponering, men også at fondet har hatt kort renterisiko i et marked med stigende rente. Fondets risiko er lav og avkastningssvingningene er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. Fondet er siste 7 år rangert som det beste pengemarkedsfond i sin kategori. Holberg Likviditet II Holberg Likviditet II er et kort pengemarkedsfond med en svært konservativ risikoprofil. Fondet kan kun investere i offentlig sektor og finansinstitusjoner, og vekter dermed 20% i forhold til BISregelverket, som finansinstitusjoner er underlagt. Fondet ga i 2007 en avkastning på 4,56%, mens referanseindeksen, ST1X (3 mnd statssertifikat), steg 4,44%. Fondets risikoprofil er lav og fondets avkastningssvingninger er tilnærmet lik referanseindeksens avkastningssvingninger. holberg fondenes kommunikasjon Gjennom de siste 6 årene har Holberg Fondene utviklet en unik kommunikasjonsplatform. Gjennom HolberGrafen setter vi ukentlig fokus på begivenhetene i finansmarkedet sett med våre øyne. Ukens HolberGraf suppleres med faste månedsanalyser, renteanalyser og dybdeanalyser. Vi legger også ut beholdningsoversikter, detaljerte avkastningsrapporter og årsrapporter på vår hjemmeside no. Her har du som andelseier også direkte link til VPS hvor du daglig får oppdaterte kurser på dine fondsplasseringer. Det er et viktig element i vår strategi at fonds- og markedsinformasjon skal være både lett forståelig og lett tilgjengelig. Holberg Fondsforvaltning AS Holberg Fondsforvaltning AS startet sin virksomhet i Selskapet er en av få uavhengige fondsforvaltere i Norge og har i løpet av disse 7 årene etablert seg som en mellomstor aktør i det norske fondsmarkedet. I løpet av de to siste årene har vi styrket bemanningen og kompetansen innenfor alle områder i selskapet. Det er ingen ansatte i fondene, da samtlige 19 medarbeidere er ansatt i Holberg Fondsforvaltning AS. Selskapet har videreført sin direkte satsning mot det institusjonelle markedet. I 2007 er også de første skritt tatt i forhold til markedsføring av våre fond utenfor Norge. 6

7 Årsrapport 2007 holberg fondene Holberg Fondene er nest størst innen nordiske aksjefond. #2 7

8 holberg fondene 2007 Årsrapport Forvaltningskapital Milliarder kroner Pengemarkedsfond Aksjefond Innenfor privatmarkedet skjer salg av våre produkter primært gjennom ulike distributører, og Holberg Fondene er nå tilgjengelig gjennom de fleste større distribusjonskanaler i Norge har vært et veldig spesielt år i det norske sparemarkedet. Enkelte kommuners kjøp av spesielle amerikanske obligasjonsprodukter og Kredittilsynets klare advarsler mot ulike former for gearede garanterte og strukturerte produkter har på ny understreket behovet for enkle og transparente spareprodukter. Tradisjonell fondssparing, slik det kan gjøres i våre fond, er nettopp en slik enkel og oversiktlig måte å drive langtidssparing på. Det er vårt håp at tradisjonelle fondsprodukter igjen vil få en renessanse også i det norske privatmarkedet. utsikter for 2008 Ved inngangen til 2008 er verdens finansmarkeder preget av uro. Det som begynte med en nedtur i deler av det amerikanske boliglånsmarkedet (subprimelån) har spredd seg til en generell usikkerhet omkring utviklingen i amerikansk økonomi og derigjennom til usikkerhet om den globale situasjon. Vi forventer et usikkert marked i første del av 2008, men i det noe lengre perspektiv vil utviklingen i bedriftenes inntjening være avgjørende for retningen videre. Holberg Fondsforvaltning AS eies 100% av holdingselskapet Holberg Forvaltning AS der ansatte (partnere) eier 38,2%. Styret mener at aktive ansatte bidrar til bedre resultater for kundene og til å sikre langsiktighet og stabilitet i organisasjonen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede for fondene så vel som forvaltningsselskap, Holberg Fondsforvaltning AS. Fondenes depotbank er DnBNOR ASA og VPS er fører av fondenes andelseierregister. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling. Årsresultat 2007 fond årsresultat disponering Holberg Norden kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Norge kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Global kr ,- Overført opptjent egenkapital kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Global Index kr ,- Overført opptjent egenkapital Holberg Likviditet kr ,- kr overført til andelseierne Kr overført fra opptjent egenkapital Holberg Likviditet II kr ,- kr utdelt andelseierne Kr overført fra opptjent egenkapital 8

9 Årsrapport 2007 holberg fondene styret i holberg fondsforvaltning as Bergen 15. februar 2008 jens petter teigland Styremedlem leif holst Styrets formann kåre rommetveit Andelseiervalgt styremedlem hogne i. tyssøy Styremedlem fritz rieber Styremedlem nina broch mathisen Andelseiervalgt styremedlem egil herman sjursen Administrerende direktør 9

10 holberg fondene 2007 Årsrapport Holberg Norden Holberg Norge Avkastning vs referanseindeks Avkastning vs referanseindeks 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 31,3% 20,4% 10,8% 36,3% 26,9% 9,4% 12,3% 8,5% 55% 45% 35% 25% 15% 5% 10,2% 7,7% 35,2% 27,0% 8,2% 42,5% 34,4% 8,1% 19,6% 13,3% 5,8% 5% 0% 6,5% 5,2% 3,8% 1,3% 2007 Siste 3 år* Siste 5 år* Siste 7 år* -5% -15% -2,5% 2007 Siste 3 år* Siste 5 år* Siste 7 år* Holberg Norden Holberg Norge VINX Benchmark Cap Index Oslo Børs fondsindeks Differanse Differanse *Avkastning siste 3 år, 5 år og 7 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning *Avkastning siste 3 år, 5 år og 7 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning En graf sier mer enn tusen ord. gunnar j. torgersen Partner 10

11 Årsrapport 2007 holberg fondene Holberg Global Avkastning vs referanseindeks Holberg Global Index Avkastning vs referanseindeks Avkastning vs referanseindeks 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12,8% 7,9% -4,9% ,3% 17,9% 5,4% Siden oppstart ( ) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -5,1% -4,9% -0,1% 8,1% 8,7% -0,6% 10,8% 11,4% -0,6% 2007 Siste 3 år* Siste 5 år* 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 25,2% 26,9% 20,4% 13,0% 3,5% 2,8% 1,3% -1% -2,0% -1,8% 5,7% ,4% Siste 3 år Siste 5 år Siste 7 år Holberg Global Holberg Global Index MSCI World Net total return Differanse MSCI World Net total return Differanse *Avkastning siste 3 år og 5 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning VINX Benchmark Cap Index Differanse *Avkastning siste 3 år og 5 år er oppgitt som årlig gjennomsnittsavkastning Holberg Likviditet Avkastning vs referanseindeks siden oppstart* Holberg Likviditet II Avkastning vs referanseindeks siden oppstart* 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1, , Holberg Likviditet Holberg Likviditet II 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) 3 mnd statssertifikatindeks (ST1X) *Årlig avkastning *Årlig avkastning 11

12 holberg fondene 2007 Årsrapport ansatte i holberg fondene: Bakerst fra venstre: Hogne I. Tyssøy, Roar Tveit, Ben Magne Stokland, Tor Eirik Hope, Egil Herman Sjursen, Tommy El Sayed, Arne M. Troye, Petter Slyngstadli, Gunnar J. Torgersen, Bjørn Matre. Foran fra venstre: Monica Mjøs Lassen, Merete B. Landsvik, Helén Jetmundsen, Marianne G. Fredriksen, Inga Lise L. Moldestad, Leif Anders Frønningen, Elisabeth Tveranger (ikke tilstede da bildet ble tatt: Jann Molnes og Ann Christin H. Lund). 12

13 Årsrapport 2007 holberg fondene 13

14 holberg fondene 2007 Årsrapport Fondsregnskap holberg norden holberg norge holberg global noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Agio Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8 0,40 0,43 0,50 0,51 holberg norden holberg norge holberg global noter eiendeler Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til megler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 225,59 211,78 349,99 324,93 119,12 110,35 120,34 121,48 14

15 Fondsregnskap holberg global index holberg likviditet holberg likviditet ii noter porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Endring urealisert gevinst/tap Sum porteføljeinntekter og -kostnader forvaltningskostnader Prov. innt. salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat disponering årsresultat Netto utdelt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponering Kurtasjekostnader Omløpshastighet 8-1,99 1,88 eiendeler holberg global index holberg likviditet holberg likviditet ii noter Verdipapirer til markedsverdi Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld egenkapital Egenkapital ved inngangen av året Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årsresultat Utdeling Egenkapital ved utgangen av året Antall andeler Innløsningskurs 7 149,09 156,09 101,18 101,24 99,89 100,03 15

16 holberg fondene 2007 Årsrapport Forklaring på risikobegrep Differanseavkastning mot indeks Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis. Volatilitet Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko. Tracking Error Tracking Error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeks. Kalles også for aktiv risiko. Information Ratio (IR) Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre. Avkastningstall og risikotall avkastning holberg norden holberg norge holberg global holberg global index holberg likviditet holberg likviditet ii 1 år 6,5 7,7 7,9-1,0-5,0 4,5 4,6 2 år 18,9 16,7 4,0 2,1 3,7 3,7 3 år 31,3 35,2 13,0 8,1 3,2 3,2 4 år 29,5 36,2 14,1 7,1 3,1 2,9 5 år 36,3 42,5 25,2 10,8 3,4 3,2 7 år 12,3 19,6 2,8 4,5 volatilitet 1 år 10,3 12,3 9,4 14,1 8,7 0,3 0,3 2 år 13,5 12,4 15,0 10,1 0,3 0,3 3 år 15,4 16,1 16,6 10,6 0,4 0,3 4 år 16,7 17,6 17,6 10,6 0,3 0,3 5 år 17,9 19,0 20,3 11,9 0,4 0,4 7 år 22,4 22,3 27,3 0,6 differanse avkastning 1 år 5,2-2,5 12,8-2,3-0,1 0,1 0,1 2 år 3,7-4,4-11,2-0,4 0,1 0,1 3 år 10,8 8,2-7,4-0,6 0,2 0,1 4 år 8,7 6,4-6,7-0,3 0,3 0,1 5 år 9,4 8,1-1,8-0,6 0,2 0,0 7 år 3,8 5,9-5,7 0,2 tracking error 1 år 5,2 5,7 5,0 8,4 2,2 0,2 0,2 2 år 6,0 5,6 7,5 1,8 0,1 0,1 3 år 7,5 7,3 8,0 2,4 0,2 0,1 4 år 7,8 7,4 8,4 2,3 0,2 0,1 5 år 7,8 7,6 10,1 2,2 0,2 0,1 7 år 8,2 7,4 11,8 0,2 information ratio (ir) 1 år 104,5-44,2 258,6-23,8-6,1 66,0 75,7 2 år 61,6-78,3-150,4-20,3 98,6 93,1 3 år 145,4 111,8-92,6-24,7 89,4 88,0 4 år 111,7 86,3-79,4-14,4 126,6 113,6 5 år 121,2 107,1-17,8-27,0 109,0 11,4 7 år 47,5 78,6-47,7 98,3 16

17 Årsrapport 2007 holberg fondene 17

18 holberg fondene 2007 Årsrapport Noter 2007 note 1. regnskapsprinsipper Aksjer, obligasjoner og sertifikater verdsettes til virkelig verdi. For børsnoterte verdipapirer er markedskurs benyttet. For obligasjoner og sertifikater, der det ikke settes market-maker -kurser, prises verdipapirene mot yield-kurven. Unoterte aksjer verdsettes ut fra siste kjente omsetningskurs. Der slik kurs ikke er representativ, verdivurderes aksjen i hht utviklingen i en relevant indeks/delindeks. Verdipapirer som noteres i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner ut fra valutakurser Transaksjonskostnader blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Det er ikke foretatt utdeling til andelseierne i aksjefondene. For pengemarkedsfondene, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II, er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr Posten fremgår av fondenes overskuddsdisponering. note 2. finansielle derivater Det er ikke benyttet finansielle derivater. note 3. finansiell markedsrisiko Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondenes porteføljer. For Holberg Global Index følges utviklingen i Morgan Stanley World Index med lavest mulig avkastningsavvik. Pengemarkedsfondene er utsatt for blant annet renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje. Fondenes durasjon er under 0,33 år og fondenes renterisiko er dermed lav. note 4. andre kostnader For aksjefondene består andre kostnader av depotkostnader utland som utgjør 0.03% av fondets utenlandske verdipapirportefølje og % av fondets norske verdipapirportefølje. Kostnader for norske og utenlandske oppgjør beløper seg fra kr 90 til kr 400 pr. transaksjon avhengig av hvilket verdipapir og marked det handles i. 18

19 note 5. forvaltningshonorar Holberg Norge og Holberg Norden 1,5% pro anno Holberg Global Index 0,9% pro anno og Holberg Global 1% pro anno + variabel forvaltningsgodtgjørelse * Holberg Likviditet 0,25% pro anno Holberg Likviditet II 0,15% pro anno Forvaltningshonorar beregnes og belastes fondet på daglig basis og beregnes av fondets forvaltningskapital. * For og Holberg Global beregnes det en variabel forvaltningsgodtgjørelse på 10% av fondenes avkastning som overstiger 10% p.a. note 6. skattekostnad Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon tegningsprovisjon Aksjefondene Inntil 3% Rentefond 0% For Holberg Global Index godskrives 0,25% fondet. innløsningsprovisjon Holberg Global Index 0,2% Rentefond samt øvrige aksjefond 0% Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi dividert med antall andeler. For Holberg Global Index er innløsningskursen trukket fra 0,2% som tilfaller fondet. note 8. omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet, dvs gjennomsnittlig lengde på fondets investeringer. note 9. beholdningsoversikt Se eget vedlegg. 19

20 holberg fondene 2007 Årsrapport arne m. troye, partner/investeringsrådgiver 20

21 petter slyngstadli, porteføljeforvalter Årsrapport 2007 holberg fondene merete b. landsvik, fondsdrift og tommy el sayed, investeringsrådgiver 21

22 Til andelseierne i Holberg Fondene: Holberg Norge - Holberg Norden - Holberg Global - - Holberg Global Index - Holberg Likviditet - Holberg Likviditet II Invitasjon til andelseiermøte i Holberg Fondene Onsdag 12. mars kl i Lars Hillesgate 19 (8. etg) Agenda andelseiermøte 1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 2. Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg Fondene 3. Valg av 1 andelseierrepresentant og 1 vararepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS 4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere Formalia knyttet til andelseiermøtet På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Telefaks , E-post: innen onsdag 5. mars. Med vennlig hilsen Holberg Fondsforvaltning AS Leif Holst Styrets formann

23 23

24 holberg fondene 2007 Årsrapport HolbergFondene Lars Hillesgate Bergen tlf faks

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene Høydepunkter i 2009 20 9 9 18 18 20 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente medarbeidere Årsrapport 2009 holberg fondene Alle nedturer

Detaljer

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2008 holberg fondene

årsrapport holberg fondene Årsrapport 2008 holberg fondene årsrapport holberg fondene Årsrapport 2008 holberg fondene holberg fondene 2008 Årsrapport Høydepunkter i 2008 10 8 8 17 17 10,5 milliarder til forvaltning år med aktivt forvaltede fondsporteføljer kompetente

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

20 1 5 årsrapport 2015

20 1 5 årsrapport 2015 20 15 årsrapport 2015 holberg fondene 2015 Årsrapport Kina, oljepris og valuta ble de sentrale temaene for 2015 Ser vi isolert på de ulike avkastningstall for 2015 så kan mye tyde på et normalt og til

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

årsrapport 2016

årsrapport 2016 20 15 årsrapport 2016 holberg fondene 2016 Årsrapport Året med de store overraskelser! Om vi går tilbake til 2015 så husker vi at det ble et finansår ganske på det jevne, men at oljeprisfall og store bevegelser

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 1 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2013 Årsrapport 987moh gullfjellet Gullfjellet (Gullfjelltoppen) er med sine 987 moh. det høyeste fjellet i Bergen. Grensen

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Fond Årsrapport for fondene 2009 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2009 Året 2009 vil gå inn i historien som et av de beste børsårene på mange år. En stabilisering

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer