Palliative care / palliasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Palliative care / palliasjon"

Transkript

1 Palliative care / palliasjon Palliativ care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessments and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. WHO,

2 fagdag PÅRØRENDE til alvorlig syke og døende Hildegunn Ervik Sønning Universitetslektor UiA 2

3 I Pårørende roller, alder og kulturelle ulikheter II Å være nær noen som blir alvorlig syk III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» Unngå «dørlukkere» IV Forutsetninger for at pårørende skal oppleve seg ivaretatt 3

4 Pårørende «Vi for gjennom tunellene ut etter fjorden; enslige lysklynger dukket fram og forsvant i den store, ugjennomtrengelige natten. Når ordene går tomme, når ensomheten tykner til, når slutten rykker nærmere hva da? Hva skal det bli til med oss, hvordan skal vi klare det?» Hentet fra: Etter oss. Samtale på det siste, av Anders Johansen 4

5 I Pårørende roller, alder og kulturelle ulikheter 5

6 PÅRØRENDE: Pasientens pårørende: den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999, 1-3 SIST-ENDRET: LOV fra

7 I Pårørendes - roller og alder Informant og pasientens representant inntakssamtale, minner om det «friske» Samarbeidspartner et ønske også fra pasient Omsorgsgiver frivillig rolle / foreldres ansvar for barn under 18 år Sosiale nettverk pasientens nærmiljø 7

8 I Pårørende - roller og alder VOKSNE foreldre til barn: «Jeg er en liten og redd tilskuer med et morshjerte som fossblør» voksne barn: «Den undervurderte sorgen» BARN som pårørende en ekstra sårbar gruppe under 18 bør ikke inneha rollen som NÆRMESTE pårørende «Når jeg går amokk vil jeg aller helst trøstes» lite og uklar informasjon fylle tomrommet med fantasier hvor de gir seg selv skylden ulike måter å formidle sin sorg på 8

9 I Pårørende - kulturelle ulikheter Ulik informasjon til pårørende og pasient Familien forventer å bli fullt ut informert at informasjon går via familien at familien siler at familien tar avgjørelser på pasientens vegne Å tvinge sannheten eller avgjørelsen på en pasient som forventer å bli beskyttet mot informasjon om forestående død, er en ufundert og skadelig mistolkning av det moralske fundamentet for respekt for autonomi (Pellegrino 1992, s. 1735) Tolk 9

10 II Når ett menneske er borte, er det som hele VERDEN stopper 10

11 II Å være nær en som blir alvorlig syk 11

12 Ulike sorgreaksjoner Ulikt tempo på bearbeidelse Tidligere erfaringer og innlærte reaksjonsmåter er ikke tilstrekkelig for å beherske situasjonen Ser redsel og motløshet Sorg Krise Redusert forutsigbarhet Opplevelse av det utrygge og ukjente Opposisjon Maktesløshet Økt konfliktnivå Å være nær en som er alvorlig syk Forholde seg til krevende symptomer Smerter hele familien har vondt Engstelse smitter over på de nærmeste Bekymring for fremtiden Praktiske forhold Bekymringer Skyldfølelse Konsentrasj. pr., Slitne pga pleieoppgaver Kjenner seg «forvirret» Hva er skyldfølelse ofte uttrykk for 12

13 II Å være nær noen som blir alvorlig syk SORG SORG noe som skjer i oss når vi mister noe verdifullt Labilitet og depresjon Andre mennesker kan øke eller mildne sorgen Dypt inni oss er det noe som står klar til å hjelpe oss 13

14 II Å være nær noen som blir alvorlig syk SORG Hvorfor bearbeide sorgen en måte å komme gjennom de forskjellige følelsene og minnene 14

15 II Å være nær noen som blir alvorlig syk SORG PÅRØRENDE og ETTERLATTE Noen som bare kan lytte Noen å dele alle minnene med Kjenne trygghet for å kunne le De fleste kommer over «min» tragedie lenge før jeg gjør det 15

16 III «Vi vet ikke hva vi skal si. Alle ord er brukt opp. Det er umulig å si noe sant som gir mening. Ethvert visdommens- eller trøstens ord er forslitt. Vi er utilpass overfor de døende, de etterlatte, hverandre når vi samles ved graven. Ordene strekker ikke til, vi vet ikke hva vi skal si.» Hentet fra: Etter oss. Samtale på det siste, av Anders Johansen 16

17 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» Unngå «dørlukker» 17

18 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» EMPATISK KOMMUNIKASJON 1. Narratologi lytte til historien 2. Affektbevissthet spør etter følelser 3. Refleksjon spør etter verdier og holdninger 4. Medforteller spør om de vil høre hva du tenker om det Lisbeth Brudal (psykolog) 18

19 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» 1. Narratologi lytte til pårørende sin historien Hvem er hovedpersonen? Ikke trøste når vi lytter Ikke komme med egne tanker Grunntanken: Alle har sin egen virkelighet - forskjellig fra vår 19

20 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» Lytte - det krevende lagspillet Gjengir det du har forstått med egne ord (tematisk oppsummering) Stoppe opp ved ord som sies Tydeliggjør budskapet Sjekke ut om vår forståelse stemmer Avdekke og oppklare misforståelser Gir den andre mulighet til å komme med tilleggsinformasjon Styrer kommunikasjonen inn mot kjernepunktet En bevisstgjøring av vår forforståelse 20

21 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» 2. Affektbevissthet spør etter følelser få til vekst Legge ikke lokk på følelsene Oppmerksomme og Observerende Se Hør intens etter for å finne spor å gå etter Legge merke til hint Formidler omsorg og oppmerksomhet Skaper en opplevelse av å bli ivaretatt 21

22 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» 3. Refleksjon spør etter verdier og holdninger Gjennom følelsene kan man få til refleksjon: Hva tenker du om det som skjedde? Hva betyr dette for deg? Refleksjon en krevende aktivitet skaper undring og ikke fastlåste meninger Gi tid til tankemessig mestring 22

23 III Hvordan fremme involvering av pårørende «Bli sett» 4. Medforteller spør om de vil høre hva du tenker om det Pårørende opplever at noen lytter og ønsker å forstå Vi blir medfortellere. Gjennom empatisk kommunikasjon hjelper vi til med å synliggjøre den andre for seg selv å finne fram til hva vi kan hjelpe med 23

24 III Hvordan fremme involvering av pårørende Unngå «dørlukker» Inkongruente budskap Negativ humor Sleive i vei Falsk beroligelse «Å drukne» vedkommende i informasjon Uhensiktsmessige råd/veiledning «Dørlukker» Si seg enig i Forsvar Endring av tema Spl. føler seg usikker Å lytte selektivt Overse Lukkede, ledende og mange spørsmål Lede hen i mot hva du føler deg mest komfortabel med 24

25 III Hvordan fremme involvering av pårørende Unngå «dørlukker» En "dørlukker er et utsagn som stenger for en positiv utvikling av en samtale. 25

26 IV «Personalet gjorde alt de kunne for Espen. Det var tydelig at de hadde erfaring med å jobbe med alvorlig syke og døende mennesker. Samtidig informerte og ivaretok de meg og barna og klarte å være tilstede for oss på en genuin måte. Måten helsepersonellet involverte oss som pårørende, bidro til å gjøre en forferdelig tid litt lettere.» 26

27 IV Forutsetninger for at pårørende skal oppleve seg sett og ivaretatt 27

28 THE BILL OF RIGHT FN`s erklæring om den døendes rettigheter - NB! et utdrag Jeg har rett til: å bli behandlet som et levende menneske å beholde et håp selv om målet for det endrer seg at de som behandler meg må kunne oppmuntre til håp å gi uttrykk for mine tanker og føleleser å delta i avgjørelser som gjelder behandling for meg kontinuerlig med. behandling og omsorg selv om målet endrer seg helbredelse til lindring å slippe å dø alene smertelindring ærlige svar å få hjelp av og for min familie å dø i fred med verdighet å bevare min individualitet å gi uttrykk for mine religiøse og /eller åndelige (eksistensielle) opplevelser forvente at menneske kroppen blir behandlet med verdighet etter døden bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker NOU Norges offentlige utredninger 1999:2 Livshjelp behandling, pleie og omsorg for uhelbredelige syke og dødende 28

29 Gjennom lovgivning og statlige føringer Være tilstede på en genuin måte Stå sammen med Mennesket har evne til å delta i beslutninger som gjelder de selv Empow erment Retten til tilstedeværelse Forutsetning er for at pårørende skal oppleve seg sett og ivaretatt Egne behov Tydeliggjøre behov Bli trukket inn i følelsesmessige bekymringer Informasjon om pasientens helsetilstand og helsehjelp Innhente samtykkeerklæring Informasjon Støtteapparat for å hjelpe pårørende gjennom pasientens sykdom og deres egen sorg Avlastnings systemer Samtaler Vær klar og konkret, snakk enkelt, vær tydelig 29

30 IV Forutsetninger for at pårørende skal oppleve seg sett og ivaretatt Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg ønsker å HØRE på deg Tilgjengelig for dialog - Tid Sannhet - Mot Åpenhet - Tillit Fortrolighet - Nærhet 30

31 IV Forutsetninger for at pårørende skal oppleve seg sett og ivaretatt Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg ønsker å HØRE på deg Vise forståelse Knowing my name! innhente opplysninger informere, undervise, veilede terapi / behandling? yte omsorg og legge til rette for pårørendemedvirkning etisk bevissthet 31

32 IV Forutsetninger for at pårørende skal oppleve seg sett og ivaretatt Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg ønsker å HØRE på deg Teamarbeid -tverrfaglig /tverretatlig bedre samarbeid og samhandling mellom tjenester og forvaltningsnivåer Kunnskapsbasert praksis «Kompetanse» ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap erfarings basert kunnskap pårørendes ønsker og behov i den gitte situasjon 32

33 IV Forutsetninger for at pårørende skal oppleve seg sett og ivaretatt Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg ønsker å HØRE på deg Vise forståelse Knowing my name! Teamarbeid -tverrfaglig /tverretatlig Kunnskapsbasert praksis «Kompetanse» 33

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn

Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn Småskrift nr. 24 Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X Innhold Forord... 4 Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Palliasjon i sykehjem Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Kongsbergmodellen i palliasjon Kommunen har de siste årene jobbet systematisk for å sikre en helhetlig behandlingskjede for alvorlig syke og døende. 2002

Detaljer

Spesielle dødsfall Foreldres død

Spesielle dødsfall Foreldres død Spesielle dødsfall Noen dødsfall kan ramme barn hardere enn andre, vi skal se på hvilke reaksjoner som er vanlig for barn i disse situasjonene og hvilke konsekvenser ulike dødsfall kan få for barnet ut

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

B Bachelorgradsoppgave

B Bachelorgradsoppgave B Bachelorgradsoppgave Sykepleie til pasienter med innvandrerbakgrunn Nursing of patients with immigrant backgrounds Frida Johnsen Kothe-Næss Ord: 8538 SPU 110 Bacheloroppgave i sykepleie kull 2011-2014

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer