Ifö Cera Fix

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ifö Cera Fix 3860-3862"

Transkript

1 Ifö Cera Fix SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC-Unit SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - Monterings-og vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction

2 SE Tack för att du valde Ifö Cera Fix. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installa tionen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfreds ställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. WC-anslutningar Som tillval till Ifö Cera 860 finns : Excentrisk WC-anslutning 1 mm flexibilitet. Ifö- nr RSK-nr Montering se bild 1. Centrisk WC-anslutning Ifö- nr. 96 RSK nr Montering se bild. Som tillval till Ifö Cera 86 finns: Vit avloppsstos S resp. P-lås. Ifö-nr RSK-nr resp Ifö-nr RSK-mr Se bild 9. Limning/Silikonering Denna WC-stol (utan skruvhål) är anpassad för limning/silikonering. Allmänna normer och praxis för fastsättning mot golv skall tillämpas. Vippknappar Ifö Cera WC-stolar är utrustade med den dubbelverkande vippknappen se bild. Som tillval finns : 1 Förhöjd vippknapp, lämplig för rörelsehindrade. Ifö-nr RSK-nr Se bild. Vippknapp (för lika spolmängd på båda sidor) se bild. Ifö-nr Ifö Cera 860 Här har Du valt den optimala WC-stolen med inbyggt S-lås. Max mått vid installationen på gamla gjutjärns-stosar se bild 7. Om gjutjärnsstosen är för stor - kapa och 8 montera med WC-anslutning 96. Se bild. Kom ihåg att täckluckan måste sättas på plats före montering se bild 6. Denna WC-stol är avsedd för anslutning till avlopp i vägg - P eller Q-lås. Avloppsstosar finns som tillval,se bild 9. Inställning av spolvattenmängden Samtliga klosetter är vid leverans från fabrik inställda för en spolvolym på -liter för hel spolning och, liter för halv. Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan justering till annan spolvolym göras. T.ex vid installation i förbindelse med Ifö ES-system (hävert), liter. Ifö Trapper-system liter. (hel spolning) resp. liter (halv spolning) Se spolvolymtabellen nedan. Gör så här! Haka av utloppsventilen bild 1, 16 från bräddavloppsröret och lyft den ur cisternen. Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolym, se 1. Variation i angivna spolvolymer kan förekomma med ± 0, liter för helspolning. Halvspolning varierar mellan och, liter. Spolvolym liter Ifö Cera 86 Flottörhakens läge-cm vid hel-och halvspolning Mörkgrå Ljusgrå,0,0 0,0 0,,,0 0, 0,,0,0 1, 0, 6,0,0,0,0 8,0,0 9,0 0, 8,0,0 9,0,0 Anmärkning: Lika spolmängd. Ta bort spärrhaken (gul) se bild. 1

3 Demontering av vippknapp och lockmutter Demontera vippknapp och lockmutter enligt bild 10, 11, 1. Om WC-stolen rinner - kontrollera inloppsventilens kolv bild 1 1 och utloppsventilens ventilring bild 16 och 17. Är O-ringen eller packningen på kolven 9681 bild 1 skadad, så byt kolven. Är ventilringen 9608 bild 17 skadad - byt den. Återmontering Återmontering sker i omvänd ordning. Drag upp båda fjäderbenen bild 18. Gänga på muttern tills den kuggar över bild 19. Tryck ner båda fjäderbenen till stoppläge bild 0. Reservdelar 860, 86 Pos Ifö nr Benämning RSK Vattenfördelare Mutter, utlopp Mutter, inlopp Utloppsventil Inloppsrör Genomföring för golvmodell Flottör, inlopp (kolv + hävarm ingår) Inloppsventil med stativ Ventilsäte Ventilring Packning skål - cistern Kolv Cisternfäste Täcklucka vit för Vippknappsats, vit Vippknapp för handikapp Vippknappssats blankförkromad Skål, med inbyggt S-lås Cistern inkl. lock Cisternlock Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. Skötselråd och rengöring För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVSbutik.De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten". I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

4 DK Tak for at du valgte Ifö Cera Fix. For at få fuld udbytte af Ifö Cera, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Afløbstilslutning Som tilbehør til Ifö Cera 860 kan vælges: Excentrisk wc-tilslutning Ifö-nr (giver 1 mm. flexibilitet) - se billede 1. Lige wc-tilslutning Ifö-nr.96 - se billede Som tilbehør til Ifö Cera 86 kan vælges: hvid afløbsbøjning - se billede 9. S-lås Ifö-nr P-lås Ifö-nr Limning/silikonetætning Denne WC.stol (uden skruehuller) er fremstillet til montering på gulv ved limning eller silikonering. Fastsætningen på gulvet ved limning skal ske i overensstemmelse med gulvfabrikanten. Trykknap Se billede. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr se billede. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel!! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede 1 til 16. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel og 1. Ifö Cera 860 S-lås i ny rengøringsvenlig udførelse. Anvend altid medfølgende lige WC-tilslutning. Max-målet på afløbsstudsen - se billede 7. Ved overskridning af disse mål - se billede 8,. Medfølgende dækkappe kan benyttes, hvis der er plads - se billede 6. Ifö Cera 86 Universallås. Afløbstilslutninger - se billed 9. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå,0,0 0,0 0,,,0 0, 0,,0,0 1, 0, 6,0,0,0,0 8,0,0 9,0 0, 8,0,0 9,0,0 Bemærkninger: Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL spærreknap vippes ud, se billede 1.

5 Afmontering af trykknap og lågmøtrik Afmonter udløserknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne 10, 11, 1. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told 1, samt billede 1 udløbsventilens ventilring billeder 16 og 17. Hvis O-ringen eller pakningen på told 9681 er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op i stopleje - billede 18. Drej møtrikken til den klikker over - billede 19. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede 0. Reservedele 860, 86 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring til gulvmodel Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning skål - cisterne Told Cisternebolte Dækplade hvid til Trykknap hvid Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål, med indbygget S-lås Cisterne inkl. låg Cisternelåg Vedligeholdelsesråd - Sanitetsporcelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. De kan findes på de Gule sider i telefonbogen eller under rubrikken blikkenslager. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter anti-frostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet.

6 NO Takk for at du valgte Ifö Cera Fix. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Klosettanslutninger Som tilbehør till Ifö Cera 860 finnes: Eksentrisk klosettanslutning (1 mm fleksibili-tet) Ifö nr Montering, se bilde 1. Sentrisk klosettanslutning Ifö nr. 96. Montering, se bilde. Som tilbehør til Ifö Cera 86 finnes: Hvit avløpsstuss S-lås Ifö nr "- P-lås Ifö nr Montering se bilde 9. Liming/silikonering Dette Ifø Cera toalett (uten skruehull) er tilpasset for liming/silikonering. For korrekt montering (liming/silikonering) anbefaler vi at dette utføres etter lim/silikonprodusentens anvisning. Ifö Cera 86 Dette klosettet er beregnet for anslutning til avløp i vegg - P eller Q-lås. Som tilbehør finnes avløpsstusser, se bilde 9. Innstilling av spylevannsmengde Samtlige klosetter er ved levering fra fabrikk innstilt med en spylemengde på ltr. for hel spyling og ltr. for halv. Flottørhakens plassering, cm (Mørkegrå) for hel, og 1,0 cm (Lysegrå) for halv spyling. Se bilde 1. To liter rekker for å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan justering til annen spylemengde foretas. f.eks. ved installasjon i forbindelse med Ifö ES-system (hevert), ltr. Se volumtabellen nedenfor. Miljøknappen Ifö Cera klosetter er utstyrt med dobbeltspylende miljøknapp, se bilde. Tilbehør: Forhøyet miljøknapp, egnet for bevegelseshemmede. Ifö nr Se 1bilde. Vippeknapp (med lik spylemengde på begge sider) bilde Ifö Cera 860 Dette er et klosett med innebygget S-lås. Når mål ved installasjon på gamle støpejernsstusser er for stor, kapp og monter med klosettanslutning 96. Se bilde 8,. Husk at dekkluken må settes på plass før montering, se bilde 6. 6 Gjør følgende: Hekt av utløpsventilen, bilde 1, 16 fra overløpsrøret og løft den ut av sisternen. Frigjør flottørhaken og juster nedover for større spylemengde. Se bilde 1. Variasjon i oppgitt spylemengde kan forekomme med ± 0, ltr. Spylemengde liter Flottørhakens plassering i cm Hel-og halvspyling Mørkegrå Lysegrå,0,0 0,0 0,,,0 0, 0,,0,0 1, 0, 6,0,0,0,0 8,0,0 9,0 0, 8,0,0 9,0,0 Anmerkning: Lik spylemengde (sperrehaken gul) bort se. 1

7 Demontering av miljøknapp og lokkmutter Demonter miljøknapp og lokkmutter ifølge skisser, bilde 10, 11, 1. Hvis klosettet renner, kontroller innløpsventilens stempel, bilde 1, ved skadet, bytt membranen. Er ventilringen 9608, bilde 17, skadet - bytt den. Montering tilbake av miljøknapp Monteres i omvendt rekkefølge. Bilde 18, 19 og 0. Husk justering av svart stift og moment lokkmutter. Reservedeler 860, 86 Pos Ifö-nr Betegnelse NRF Vannfordeler Mutter, utløp Mutter, innløp Utløpsventil Innløpsrør Gjennomføring for gulvmodell Flottør, innløp (stempel + hevarm inngår) Innløpsventil med stativ Ventilsete Ventilring Pakning - skål - sisterne Stempel Sisternefeste Dekkluke hvit for Vippeknappsett hvit Vippeknapp for bevegelseshemmede Vippeknappsett forkrommet Skål med innbygd S-lås Sisterne inkl. lokk Sisternelokk Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringstips -Sanitærporselen Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. 7 Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning.

8 GB Thank you for choosing the Ifö Cera Fix. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-to-clean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. To set the flushing volumes All WC suites are preset at the factory for a flushing volume of 6 litres for full flush and litres for half flush. The flushing volume can be altered, if necessary. See the flushing volume table below. Proceed as follows Unhook the bottom waste valve assembly 1, 16 from the overflow pipe and lift it out of the cistern. Release the float hook and push the float upwards to reduce the flushing volume and downwards to increase it, see 1. The indicated flushing volumes may vary ± 0, litre. Flushing volume, Float hook position, cm litres Full flush half flush Dark grey Light grey,0,0 0,0 0,,,0 0, 0,,0,0 1, 0, 6,0,0,0,0 8,0,0 9,0 0, 8,0,0 9,0,0 Remark: Remowe latch (yellow) for same flushing volume, see drawing. 1 Fixing with glue or silicone This WC pan without screw holes is intended to be fixed with glue or silicone. General standards and practice for fixing to floors must be observed. To remove the pushbutton and cover nut Remove the push-button and cover nut as shown in the drawings If the WC unit is leaking - check the inlet valve plunger and the valve ring of the bottom waste valve assembly. If the O-ring or gasket on plunger is damaged, replace the plunger. If valve ring is damaged, fit a new valve ring. Item Rocker buttons Ifö Cera WC suites are equipped with double-acting rocker buttons. Options also available: Raised rocker button suitable for the disabled. Ifö No Rocker button for same flushing volumes on both sides. Ifö No Spare parts 860, 86 Ifö No. Description Water diverter 9171 Nut, outlet 9609 Nut, inlet Bottom waste valve assembly 96 Inlet pipe assembly 6 96 Bush assembly for floor model Float, inlet (plunger + lever included) Inlet valve with stand Valve seat Valve ring Gasket between bowl and cistern Plunger Cistern fasteners Cover, white for Push-button set Push-button for the disabled 9817 Push-button set, chrome 90 WC bowl with built-in S trap Cistern, incl. cover Cistern cover

9 Maintenance advice - Sanitary ware Conventional WC suites, bidets and wash basins have glazed surfaces. A glazed surface is easy to keep clean and is resistant to most chemicals. To eliminate cleaning problems, clean the glazed surfaces at regular intervals. Use ordinary cleaning agents. Never use cleaning materials containing hard abrasives, such as steel wool or hard fibre sponge. Never use strong acids, such as hydrochloric acid and sulphuric acid, and strong alkali, such as caustic soda. For repairs or spare parts, turn to a sanitary ware contractor or retailer. You will find them in the Yellow Pages of your tele-phone directory. If the house is unheated in the winter, empty the WC cistern and wipe it dry. Pour litres of anti-freeze into the trap, and pour a little cooking oil onto the water surface or cover it with a piece of plastic film to prevent the water from evaporating. Dripping taps and leaking WC units should be repaired without delay. ± 1 mm max 10 mm max 80 mm max 160 mm max 7 mm

10 1 1 mm mm Stop 0 Flottörstång (Ljusgrå) Svømmerstang (lysgrå) Flottørstang (Lysegrå) Float rod (Light grey) 6 1 Spärrhake (gul) Spærreknap (gul) Sperrehake (gul) Latch (yellow) Flottörstång (Mörkgrå) Svømmerstang (Mørkgrå) Flottørstang (Mørkegrå) Float rod (Dark grey) 1 10

11 , , 1, (860) 11

12 Limning/Silikonering/Limning/Silikonetætning/Liming SE/ Denna metod riktar sig till klinkergolv för fastsättning av WC-stol med elastisk silikon fog. Vid annat golvmaterial, kontakta din golvleverantör. DK/ Cera fix wc. stol limes med elastisk silikone fugemasse på flise-og klinkegulve. Ved andre gulvmaterialer kontakt gulvleveran døren. NO/ Denne metoden retter seg mot flislagt gulv for fastsetting av klosett med elastisk sili konfuge. Ved annet golvmateriale, kontakt gulvleve randøren din. GB/ These instructions are for fixing a WC suite to a tiled floor using an elastic silicone joint. For other flooring materials, contact your flooring supplier. 1 SE/ Rengör golvet för en torr och fettfri yta. DK/ Rengør gulvet så det er tørt og fedtfrit. NO/ Rengjør gulvet for å få en tørr og fettfri overflate. GB/ Make sure the surface of the tiles clean, dry and free from grease. 6 SE/ Använd ej WC:n förrän silikonet härdat. DK/ Anvend ikke toilettet før silikonen er hærdet. NO/ Ikke bruk klosettet før silikonet har herdet. GB/ Do not use the WC until the silicone has cured. 1

13 1

14 1

15 1

16 SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen GB/For simple access to spare parts, save these instructions! Installatör/Installatør/Installer Datum/Dato/Date Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern, 0 0 0

Ifö Space 2000. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Standard. Standard B. ± 10 mm. Justermån/Justeringsmål/Adjustment: L 1

Ifö Space 2000. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Standard. Standard B. ± 10 mm. Justermån/Justeringsmål/Adjustment: L 1 Ifö Space 000 6-11 SPVR SV 0, / 0, SPVK 70, / 80, SPNR 90 / SPNK SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPNR SPNK L 1 L 1 00 064080 064084 064090 064094

Detaljer

NORSK ENGLISH SVENSK DANSK MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE. www.bano.

NORSK ENGLISH SVENSK DANSK MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE. www.bano. MONTERINGSANVISNING/ INSTALLATION INSTRUCTION INNEBYGGET SISTERNE/ CONCEALED CISTERN DESIGNED FOR CARE www.bano.no LØSE SISTERNEDELER 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 DETTE MEDFØLGER

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

50CM UNDERCOUNTER FREEZER

50CM UNDERCOUNTER FREEZER 50CM UNDERCOUNTER FREEZER INSTRUCTION MANUAL MUF50W12E 50CM UNDERCOUNTER FREEZER INSTRUCTION MANUAL 50 cm fryser under benk INSTRUKSJONSBOK 50 CM bänkfrys BRUKSANVISNING 50 cm:n pöydän alla pidettävä pakastin

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

SUF60W13E Instruction Manual

SUF60W13E Instruction Manual SUF60W13E Instruction Manual Undercounter Freezer Instruksjonsmanual Fryser under benk Instruktionsbok Inbyggbar frys Käyttöopas Pöydän alla pidettävä pakastin Brugervejledning Skabsfryser GB NO SE FI

Detaljer

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Fargo.!kg

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Fargo.!kg NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 Fargo!kg Art.no: FP-FAR0X-X00 Test report no: DTI 300-ELAB-2029 Fargo EN Last updated: 19.01.2015 Generelt om elementpeiser

Detaljer

Ettgreppsblandare Ettgrepsbatterier EtgrebsarmaturerK Single lever mixers Yksiotesekoittimet. 9000-series S N DK GB FI VA 1.42

Ettgreppsblandare Ettgrepsbatterier EtgrebsarmaturerK Single lever mixers Yksiotesekoittimet. 9000-series S N DK GB FI VA 1.42 9000-series 0081/04 0082/04 0083/04 0084/04 0085/04 0086/04 0087/04 Kontroll NBI VA 1.42 NPS 116, 136, 155, 217, 218, 219, 248, 263, 1194 Ettgreppsblandare Ettgrepsbatterier EtgrebsarmaturerK Single lever

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

IB-iH100EU3-0913-01_Layout 1 04/10/2013 10:35 Page 1

IB-iH100EU3-0913-01_Layout 1 04/10/2013 10:35 Page 1 IB-iH100EU3-0913-01_Layout 1 04/10/2013 10:35 Page 1 Instruction Manual IH-100-EU3 IB-iH100EU3-0913-01_Layout 1 04/10/2013 10:35 Page 2 therap treatment is an active therapeutic method used in addition

Detaljer

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB Trex 7 Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Deleliste / Dellista / Parts List 7 Montering / Assembly 8 Program 9 Viktig informasjon

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Kobe.!kg

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6. Kobe.!kg NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 Kobe!kg Art.no: FP-KOB00-000 Last updated: 03.09.2014 Generelt om elementpeiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11.

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11. Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11.52 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon

Detaljer

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRANDT FC-200CW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Detaljer

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A]

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A] Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. INSTRUKTION / INSTRUCTION

Detaljer

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G 2 English... 5 Dansk... 30 Norsk... 55 3 4 English 2008 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-HE9NKE CS-HE1NKE CS-AE9NKE Outdoor Unit CU-HE9NKE CU-HE1NKE CU-AE9NKE ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Wilfa Svart Presisjon

Wilfa Svart Presisjon Wilfa Svart Presisjon Automatic Coffee Brewer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSP-1B, WSP-1A WSP-1_IM_Wilfa.indd 1 01.08.12 15.46 Norsk Gratulerer med din nye

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer