Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015"

Transkript

1 Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2014 til ktber 2015 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Telefn:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Barnehagens styringsdkumenter 4 Barnehagens visjn.. 5 Barnehagens rammer.. 6 Barnehagens frmål g verdigrunnlag 7 - Definisjn på msrg, lek, læring, likeverd g danning - Arbeid med verdier g vksenrllen Fagmrådene i barnehagen. 11 Språkarbeid i barnehagen Utviklingsarbeid i barnehagen : Lek med litteraturen Barnehagebibliteket Med barnebrillene på Dkumentasjn pedaggisk dkumentasjn. 16 Velkmmen inn på Ørneredet (1-3 år).. 17 Velkmmen inn på Bjørnehiet (3-6 år). 18 Overgang fra barnehage til skle.. Underfrskerne. 19 Ksthld i barnehagen. 20 Hverdagsaktiviteter i barnehagen.. 21 Vurdering.. 22 Freldresamarbeid 23 Samarbeid med andre instanser.. 24 Praktiske pplysninger g frventninger. 24 Oversikt ver tradisjner g aktiviteter

3 EN HVERDAGSHISTORIE FRA STYRER! Du.du km her.se.se treet er brte.nen har tatt det rper 4 barn entusiastisk i det de kmmer løpende mt meg fr å frtelle m den spennende ppdagelsen de har gjrt. De fører meg brt i enden av barnehagens utelekeplass hvr det er en liten skg. mens de peker mt et tre hvr en mtrsag har gjrt et innhugg i stre greiner. De frtsetter diskusjnen når vi har kmmet brt. Det må være Gruffal.treet var j her i går..! han har tatt det. Det er alle 4 skjønt enige m. Plutselig hører vi igjen en spent g høylytt stemme Deeer.! rper et annet barn g peker ned på bakken. sagflis Alle titter ned ser g tar på sagflisen.da et annet barn rper.. SPOR! Flere barn har kmmet til da de skjønner at ne er på ferde i skghltet. Alle samler seg g studerer ftsprene i sagflisen på bakken før de bestemmer seg fr å følge sprene fr å finne ut hvr de kmmer fra eller hvr de har gått..da jeg av ren nysgjerrighet spør barna m hvem Gruffal er.får jeg en lang histrie m en rar skapning. med brun pels lilla tagger på ryggen g svæææære tenner sm br her i barnehagen g sm gjør mye rart. Ja bare hør: Han rter g drar ut masse dpapir når ikke vi er i barnehagen, leker g ting frsvinner eller ramler ned av hylla. gså.. bæsjer han inne i barnehagen.. på gulvet!!!! Det hadde de sett en mrgen de km til barnehagen! Og nå..hadde han tatt treet gså.fr det var bare han sm kunne lage slike spr..så det så! Det er min andre dag i Elle Melle barnehage g jeg kjenner meg så heldig. Tenk at jeg får lv å ta del i barnas fltte ppdagelse!! Kjenne iveren spenningen, samhldet.diskusjnen leken fantasien. i en helt alminnelig barnehagehverdag! Jakten på Gruffal stppet pp da teknisk avdeling km med traktr g sand i barnehagen. Jeg så mitt snitt til å sette meg g lage en dkumentasjn ved hjelp av bilder jeg hadde tatt underveis i barnas undring g etterfrsking etter Gruffal. Dkumentasjnen tk jeg frem dagen etter viste den fr barna g leste pp hva de hadde snakket m underveis. Da vi var ferdig, så barna på meg g sa Kan vi lese histrien en gang til?..en gang.ble til fem ganger. før barna hadde diskutert g ble enige m å ta pp sprjakten så frt de km ut..eller kanskje de skulle sende et brev til han??? Dere lurer kanskje på hvrfr innlede med en slik histrie? J frdi det er slike ppdagelser g pplevelser vi ønsker hver dag.g de eksisterer hver dag.bare vi er der tilstede lyttende. deltagende.nysgjerrige g undrende sammen med barna. Fr meg ble det tydelig at her var det en barnehage sm hadde lest mye m Gruffal.sm hadde fulgt pp barnas interesse g initiativ lagt ut spr fr å hlde lek, undring g fantasien i gang. Histriene ble en inspirasjn fr barna.sm tk han med seg i sin kreative g fantastiske lekeverden. Når jeg ble invitert inn i deres verden dkumenterte g tk deres histrie tilbake til dem selv..medførte dette nye initiativ fr barnas videre utfrsking g lek.drevet fram av barna selv! Årets hvedfkus g utviklingsarbeid har tittel Med barnebrillene på sm innebærer at vi vksne skal øve ss i å være tilstede, lyttende, engasjerte. med stre ører liten munn sm følger barna. dkumenterer underveis.tar histrien tilbake til barna.samtaler g reflekterer sammen legger ut nye spr sm utfrdrer barna.. Og alt med utgangspunkt i den gde barnebka, eventyr g frtellingen!... Og jeg er helt sikker------gruffal kmmer igjen!!!! Velkmmen til nytt barnehageår! 3

4 BARNEHAGEÅRET VÅRE STYRINGSDOKUMENTER Kunnskapsdepartementet har, med hjemmel i Lv m barnehager 2, fastsatt frskrift m rammeplan fr barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer fr barnehagens verdigrunnlag, innhld g ppgaver. Barnehagens særegenhet sm pedaggisk virksmhet blir understreket i rammeplanen. Den enkelte barnehages arbeid skal knkretiseres g nedfelles i en årsplan sm fastsettes av samarbeidsutvalget. EN ÅRSPLAN ER: Arbeidsredskap fr barnehagens persnale, fr å styre virksmheten i en bevisst g uttalt retning. Utgangspunkt fr freldrenes mulighet fr å kunne påvirke innhldet i barnehagen. Grunnlag fr kmmunens tilsyn med bhg. Infrmasjn m barnehagens pedaggiske arbeid til eier, plitiker, kmmune, barnehagens samarbeidsparter g andre interesserte. RAMMER FOR BARNEHAGEDRIFTEN Lv m barnehager - Barnehagen arbeider etter Lv m barnehager med frskrifter. Disse sammen med FNs barneknvensjn sm ble inkrprert i nrsk lv i 2003, danner grunnlaget fr innhldet i barnehagen Rammeplan fr barnehagens innhld g ppgaver Vedtekter fr kmmunale Barnehager i Rakkestad Barnehageplan fr barnehager i Rakkestad kmmune - plan fr å ppretthlde g utvikle kvaliteten i de kmmunale barnehagene.. 4

5 BARNEHAGENS VISJON Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte I Elle Melle barnehage skal hvert barn bli respektert g anerkjent fr den de er. Deres uttrykk skal bli sett, hørt g tatt på alvr. Barna skal få tid til utfrskning, lek, læring g medvirkning ut i fra sitt eget ståsted. Gjennm samspill med andre barn g bekreftelse fra anerkjennende vksene, skal barna tilegne seg de kunnskaper sm kreves i det demkrati barnehagen er. De vksne i barnehagen skal være frbilder sm gjennm sin adferd skal fremme de hldninger g mål sm er nedskrevet i årsplanen. 5

6 BARNEHAGENS RAMMER Den kmmunale Elle Melle barnehage startet pp Barnehagen har 2 avdelinger g ligger i kjelleren på et blighus på Hløsåsen, ca. 2 km fra Rakkestad sentrum. Vi har 32 plasser frdelt på t avdelinger Bjørnehiet g Ørneredet. Bjørnehiet har 18 plasser fr barn i alderen 3-6 år. Ørneredet har 14 plasser fr barn i alderen 0-3 år Elle Melle kan tilby eller 100 % plass. Stillingshjemler i barnehagen: 1 styrerstilling 2pedaggiske ledere 1 førsklelærerstilling 4 fagarbeider-/ assistent stillinger Nærmiljøet Uteplassen er variert med både flater, bakker, gress g Gruffalskgen. Vi har husker, klatrestativ sklier g sandkasse. Her er det mtriske utfrdringer fr den enkelte. Nytt av året er en fltt «grillhytte» med en liten leirbålplass. Denne vil tas i bruk til å skape gde fellesskapspplevelser hvr vi samles rundt bålet, tilbereder mat, har lese g frteller-stunder g gruppeaktiviteter gruppa vil benytte «grillhytta» sm tilhldssted på gruppedager. Barnehagen ligger i et bligfelt hvr de fleste av barna br. Rundt bligfeltet er det jrder g skg. Det er gåavstand til hundremeterskgen hvr vi kan utfrske både plante g dyreliv. En litt lengere gåtur unna kan vi benytte ss av Fladstadparken, Kaans sag g mølle, Bygdetunet g bibliteket. Det er gså mulighet fr å ta buss inn til sentrum. 6

7 BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen g humanistisk arv g tradisjn, slik sm respekt fr menneskeverdet g naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd g slidaritet, verdier sm kmmer til uttrykk i ulike religiner g livssyn g sm er frankret i menneskerettighetene. (Barnehagelven 1 frmål, 1. ledd) OMSORG: Omsrg er å bry seg m nen. I begrepet ligger kjærlighet, trygghet, innlevelse, ømhet g tilstedeværelse, ne sm er en frutsetning fr at barna skal utvikle seg til trygge individer. Omsrg vises i praktiske ting vi hjelper barna med g hvrdan vi møter g tilrettelegger fr lek g meningsfylte aktiviteter med barna i hverdagen. Slik utøver vi msrg i hverdagen: Alle i barnehagen sier «Hei» g «Ha det bra» til hverandre hver dag. De vksene trøster, kser, lytter g samtaler med barna. De vksene er tilgjengelig fr barna ved å være der barna er når de leker g utfrsker. De vksene støtter,veileder g utfrdrer barna ut i fra barnets behv g ståsted. Lek: Leken er selve kjennetegnet på den gde barndm g er først g fremst lystbetnt, indremtivert g frivillig. Leken er et mål i seg selv, den kan ikke defineres på frhånd av en vksen. Det er barna sm har kntrll i leken. Leken er viktig fr barns utvikling g læring. Her bearbeider barna de erfaringer g inntrykk de møter i hverdagen, utvikler kmmunikative g ssiale ferdigheter, samtidig sm de utfrsker sine mgivelser gjennm leken. I Elle Melle ser vi lek g læring sm en helhet. Persnalet støtter barnas læringsprsesser i lek g tar med seg elementer fra barnas lekerepertar inn i barnehagens planlagte aktiviteter. Ved å stimulere barnas fantasi g undring, vil dette igjen tas tilbake til leken. MÅL: Det enkelte barn i barnehagen skal ppleve deltakelse i lek ut i fra sitt ståsted. Tiltak: Ha rekvisitter, utkledningstøy g utstyr lett tilgjengelig fr barna Tilrettelegge rm/fysisk miljø sm inspirerer til ulik lek Dele barna i mindre grupper 7

8 Lese bøker g frtelle fr barna sm inspirasjnskilde til lek Bryte rutiner fr å bevare lekestunder- barna får tid til lek Gir barna impulser gjennm å fange deres interesser/undring eller legge ut spr. Er fleksible, g endrer retning etter barnas innspill g ideer Ansatte sm byr på seg selv, er deltagende støttespillere, veiledere Legger til rette fr at vennskap etableres i leken g at alle har en lekevenn. Har fkus på et gdt inkluderende psykssialt miljø, med nulltleranse fr mbbing g ekskludering i leken Har kunnskap m lekens verdi g ser lek g læring sm en helhet Læring: Barn lærer selv gjennm erfaring, undring g undersøkelse. Læring er ne sm skjer i samspill med andre mennesker, materiell g miljø g er nært knyttet til lek, msrg g mestring. Å ppleve mestring er et viktig grunnlag fr at barna skal få utvikle et gdt g psitivt selvbilde, sm er grunnleggende fr all annen læring. Fr å gi barna en psitiv selvfølelse, må persnalet legge til rette fr gde mestringspplevelser, g gjennm disse, finne barnas kngeveg til læring. Når barnet pplever støtte g anerkjennelse fra nære vksne, får barnet styrket sine psitive pplevelser av seg selv sm en sm duger jeg kan g blir mindre redd fr å kaste seg ut i nye situasjner, ne sm igjen fører til økt læring. I et læringsfellesskap er den gde samtalen, gjenkalling g felles refleksjn mellm barn g vksne en sentral del av læringsprsessen. Vi ønsker å ha en læringskultur basert på deltakelse, refleksjn, glede g undring hvr barn g vksne inspirerer hverandre g lærer av hverandre. Slik vil vi fremme læring i barnehagen: Temaer g prsjekter tar utgangspunkt i barnas interesser g initiativ. Vksne sm tar barnas spørsmål g undring på alvr. g stiller åpne spørsmål underveis i barnas ppdagelsesprsesser Legger ut spr.utfrdrer barna i deres videre læringsprsesser Tar med barna på nye ppdagelsesturer slik at de får nye pplevelser g erfaringer. Tilrettelegger slik at barna får tid til utfrsking g utprøving med ulikt materiell, utstyr g miljø Ved bruk av sang, musikk, frming g knkreter sm støtte til språket. Gjentakelse av begreper gjennm sang, eventyr, frtellinger g bøker. Likeverd g mangfld Likeverd skal ligge til grunn fr all læring g pedaggisk virksmhet i barnehagen. Hs ss handler det m at barn, uansett funksjnsnivå, kjønn, alder, ssial g kulturell bakgrunn har lik verdi g skal ha like muligheter. Målet m at alle skal ha like muligheter, betyr ikke at vi skal viske ut frskjellene mellm kjønnene eller at gutter skal bli jenter g mvendt. Det handler m at alle skal ha lik mulighet til å delta i frskjellige aktiviteter g at vi vksne ikke skal tillegge barn egenskaper frdi de er gutter eller jenter. Vi ønsker å belyse ulikhetene så vel sm likhetene. 8

9 Vi trr at når vi møter ne sm er ulikt vårt eget, får vi mulighet til å utvikle en psitiv nysgjerrighet på hverandre, g respekt fr at mennesker er frskjellige. Vi ser at vår ppgave handler m at tatt fr gittheter ikke skal begrense gutter g jenters muligheter. I Elle Melle barnehage vil vi jbbe fr at gutter g jenter har like muligheter ved at de ansatte i barnehagen hjelper barna til å ta frie, bevisste g klke valg til beste fr seg selv g fellesskapet. Slik vil vi fremme likeverd g mangfld i barnehagen: Ved dkumentasjn g samtale med barna sikre at hvert enkelt barn blir sett g hørt Reflektere med barna rundt spørsmål sm angår kjønn i frhld til lekeutstyr/ aktiviteter, frskjeller på gutt g jente, farger m.m Tilrettelegge fr g tilby barna like muligheter til å være med på frskjellige aktiviteter Anerkjenne barnet fr deres valg av aktiviteter g leker Tilrettelegg fysiske miljø g materiell sm interesserer begge kjønn DANNING: Danning er en livslang prsess, et fundament eller grunnfjell i et menneskes liv. Danning handler m å utvikle evnen til å reflektere ver egne handlinger g væremåter. Barnet må ta del i det demkratiet sm er i barnehagen ved å frhlde seg til de nrmer sm er gjeldende. Samtidig skal barna kunne uttrykke sine meninger g følelser m det sm utspiller seg i barnehagen. Både barnet g barnehagen vil til enhver tid frandre seg ut i fra de individer sm er i institusjnen g samfunnet rundt barnehagen. Å ha en frståelse fr det samfunnet vi lever i er viktig i barnas dannelsesprsess. I Elle Melle ønsker vi at barna skal tørre å by på seg selv g stle på egne løsninger, samtidig sm de er et psitivt medlem av gruppefellesskapet. Vi legger pp til demkratiske prsesser g gde felleskapspplevelser hvr alle barn skal ppleve at deres stemme har en verdi. Ferdigheter sm vente på tur, lytte til andre, aksept fr ulikheter g mangfld g empati er ne vi vektlegger i en danningsprsess. Slik vil vi fremme danning i barnehagen: De vksne skal være tydelige, frutsigbare g varme. (autritativ) Gde frbilder/rllemdeller Barna skal få tid g rm til å sette rd på egne følelser g pplevelser g reflektere ver egne handlinger. Gjensidig respekt mellm alle individer i barnehagen. Barna skal ppfrdres til å gi uttrykk fr det de mener. Både vksne g barn skal kunne tilpasse seg andre. Både krppsspråk g verbalspråk skal anerkjennes sm uttrykksfrmer. 9

10 Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk fr sitt syn på barnehagens daglige virksmhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging g vurdering av barnehagens virksmhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder g mdenhet. (Barnehagelven 3) Barna i Elle Melle barnehage skal ha medvirkning på egen hverdag. Fr ss handler det m at alle skal bli møtt med g møte andre med respekt g aksept, uansett hldninger g meninger. I barnehagen ser vi barnet sm et kmpetent g utfrskende individ sm skal ta del i demkratiet i barnehagen, g sm medvirker i felleskapet gjennm sine ressurser g uttrykksmåter. Alle barn må mtiveres g stimuleres til å gi uttrykk fr sine meninger g tanker i barnehagen. Persnalet må lytte til det barna frmidler, ikke bare med rd, men gså hva de uttrykker med krpp, mimikk g følelser. Medvirkning handler m å bli spurt, bli lyttet til, bli respektert g anerkjent fr det individet man er. Mål: I vår barnehage skal barna bli sett, hørt g ha medvirkning på sin egen hverdag. Slik vil vi fremme medvirkning i barnehagen: Aktive g engasjerte vksne med stre ører g liten munn. Vi følger barns spr Vi er medfrskende vksne sm er avventende, lyttende g undrende sammen med barna. Utfrdrer dem videre ved å legge ut nye spr i lek g prsjektarbeid Tar utgangspunkt i barnas lek, uttrykk g interesser i planlegging g vurdering av prsjekter, innhld g utfrming Vi ppmuntrer barn til å uttrykke sin mening m barnehagehverdagen. Vi går i dialg, lytter til ulike synspunkter i fellesskap, g følger dette pp. ARBEID MED VERDIER OG VOKSENROLLEN Å jbbe med msrg, lek, danning, medvirkning g likeverd handler m bevisstgjøring g hldninger. Dette er en krevende prsess sm tar tid. Det handler m å være underveis, stille spørsmål g reflektere ver egne handlinger g væremåter.sm kan bringe ss videre. I Elle Melle barnehage arbeider vi fr at persnalet i barnehagen er bevisste sine egne hldninger g verdier, står fram sm gde rllemdeller, er reflekterte g tar klke valg. Ansvaret fr den gde relasjnen ligger hs de vksne. Fr å styrke vår egen bevissthet g kmpetanse benytter vi praksis frtellinger, bservasjner g barnas mange uttrykksfrmer sm et verktøy fr refleksjn.(se pedaggisk dkumentasjn s.16) 10

11 FAGOMRÅDENE I BARNEHAGEN I Rammeplan er det beskrevet 7 fagmråder hvr alle barn skal få ta del i innhld gjennm et barnehageår. Fagmrådene er i str grad de samme sm barn vil møte i sklen. I hverdagen går fagene hånd i hånd g vil være tilstede på frskjellige måter. Når vi tar utgangspunkt i ett av de syv fagmrådene vil de andre mrådene dukke pp sm naturlige biter av helheten. Fr hvert mråde er det frmulert mål sm retter seg mt at barna skal ha pplevelser, erfaringer g bli kjent med ulike fagmråder. Målene er frmulert sm prsessmål, sm innebærer at det er selve læringsmrådet g arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Selv m det jbbes med det samme fkusmrådet/prsjekt på hele huset, vil arbeidet g innhldet tilrettelegges g tilpasses ut i fra barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning g øvrige frutsetninger. Vi vil skape en prgresjn i arbeidet med fagmrådene. Dette innebærer at barn vil møte fagmrådene på ulike måter, med ulikt innhld g arbeidsfrm på Ørneredet g Bjørnehiet. I arbeid med de ulike fagmrådene ønsker vi: gi barna ulike erfaringer g pplevelser skape stemning g begeistring finne en riktig balanse mellm barne- g vksenstyrte aktiviteter være lydhøre fr barns tanker g kunnskapssøking vksne g barn sm frsker g knstruerer ny kunnskap I fellesskap Kmmunikasjn, språk g tekst Dette fagmrådet mhandler språk i vid frstand verbal g nnverbal kmmunikasjn g tekst. Tidlig g gd språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhld. Å få varierte g rike erfaringer er avgjørende fr å frstå begreper. Å samtale m pplevelser, tanker g følelser er nødvendig fr å utvikle et rikt språk. Området er et satsingsmråde i kmmunen. Se derfr nærmere beskrivelse s m «Språkmiljø g utviklingsarbeidet Lek med litteraturen». Antall, rm g frm Fagmrådet Antall, rm g frm skal styrke barnas matematikkglede g lyst til å utfrske matematiske sammenhenger. Det kan fr eksempel være at barna gjennm lek g aktiviteter får erfaringer med antall, frm, vekt, størrelse g tid. I Elle Melle: Gjennm hele året bruker vi matematikk g lgisk tenkning i aktiviteter sm påkledning, matlaging, sang, dans g fysisk aktivitet. I prsjekter undrer g utfrsker barn g vksne seg sammen ver matematiske begreper g sammenhenger. Krpp, bevegelse g helse Dette fagmrådet mhandler mtriske ferdigheter, krppsbeherskelse, fysiske egenskaper g innsikt i hvrdan vi kan ivareta helse g livskvalitet. I Elle Melle: vil vi at alle barna skal få ppleve gleden av krppslige aktiviteter g lek uansett kjønn, alder, interesser g etnisk bakgrunn. Vi benytter ss av sklens gymsal g har daglig utelek g turer i nærmiljøet. Vi ønsker gså at barna skal få gde vaner, hldninger g kunnskaper m sunt ksthld, g vi er blant annet en 5 m dagen barnehage sm serverer sunn g variert mat med mye fisk g grønt/frukt. 11

12 Natur, miljø g teknikk Fagmrådet «Natur, miljø g teknikk» skal bidra til at barna blir kjent med g får frståelse fr planter, dyr, årstider, landskap g vær. Det vektlegges at barnehagen skal legge til rette fr at barna får msrg fr naturen g frståelse fr samspillet mellm mennesker g naturen. I Elle Melle: ønsker vi at barna skal få ppleve skgen sm en spennende leke- g læringsarena, g med utgangspunkt i barnas interesser utfrske g undre ss ver naturens magiske fenmener. Alle avdelinger har faste turdager hver uke. Naturen er gså en arena fr annet pedaggisk arbeid. Barna møter tekniske hjelpemidler sm datamaskin, Ipad, skriver, ftapparat g videkamera sm pedaggiske verktøy i sin hverdag. Kunst, kultur g kreativitet Fagmrådet mhandler uttrykksfrmer sm billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, litteratur, film, arkitektur g design. I Elle Melle vil musikk, dans, kunst/frming g drama være fremtredende både i hverdagsaktiviteter g prsjekter. Vi ønsker i større grad å bruke barnas kreative uttrykk sm verktøy fr å fange deres tanker, interesser g ståsted. Dette blir igjen et utgangspunkt fr videre arbeid i barnehagen. Nærmiljø g samfunn Dette fagmrådet vektlegger å styrke kunnskap m g tilknytning til lkalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjner, media g levesett. I Elle Melle: er lkalsamfunnet en naturlig arena fr inspirasjn g innhenting av infrmasjn til ulike prsjekter. Det kan være arbeidsplasser, bygninger, biblitek, kin, utstillinger g histriske steder. Vi vektlegger at barna skal ha medvirkning på egen hverdag g prsjekter i barnehagen, slik at de tidlig skal få erfaring med deltakelse i et demkratisk samfunn. Etikk, religin g filsfi Dette fagmrådet tar fr seg ulike grunnleggende spørsmål sm er med på å frme vår måte å ppfatte verden g mennesker på religin, livssyn, tradisjner, verdier g hldninger. I Elle Melle: har vi strt fkus på at persnalet skal være bevisst sitt yrkesetiske ansvar. Vi vektlegger at det skal være strt rm fr ulikhet g respekt fr mangfldet. Persnalet må være bevisst sine hldninger g være gde frbilder fr barna. De må møte barnas tr, spørsmål g undringer med respekt. De skal gså skape rm fr undring, pplevelse, ettertanke g gde samtaler. Barnehagen markerer høytider sm jul g påske. 12

13 Barnehagens fkusmråde 2014/2015 ET RIKT OG VARIERT SPRÅKMILJØ Språk g språkstimulerende tiltak, har de siste år vært kmmunens g barnehagens satsingsmråde. Med språk mener vi både det verbale språket g krppsspråket. Barn kmmuniserer gjennm å bruke krppen, til å peke, lage lyder, rd g gester fr at andre skal kunne frstå dem. En gd språkutvikling er viktig fr barn både på krt g lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende fr hvrdan barn kan kmmunisere med andre barn g vksne, hvrdan de kan sette rd på tanker, pplevelser g følelser, frtelle m ne viktig, diskutere g reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende fr å ppleve mestring i lek, læring,ssiale relasjner g etablering av vennskap. Språk læres g utvikles i samspill g lek med andre, hvr språket har funksjn. Ulik type lek sm stimulerer fantasi, hvr man må innta ulike rller, frhandle m gjenstandenes betydning i leken, krever at barn behersker ulikt språk. Det er derfr vår rlle å tilrettelegge fr variasjn i leke g aktivitetstilbud samtidig sm språkstimulering må inngå i enhver hverdagssituasjn fr å styrke språkmiljøet i barnehagen. Dette krever et persnale sm har språklig kmpetanse, sm er bevisst sin rlle sm språklige frbilder g har kunnskap m hvrdan man planlegger g tilrettelegger fr et rikt g variert språkmiljø i barnehagen. I Elle Melle barnehage skal vi legge til rette fr et gdt språkmiljø. Med dette mener vi et aktivt miljø sm ppfrdrer til bruk av både krppslig g verbalt språk. Mål: Vi har vksne sm er seg bevisst sin frbildefunksjn fr hvrdan en lytter, gir knstruktiv respns g bruker krppsspråk, talespråk g tekst i samspill med barn I Elle Melle vektlegger vi: - Å tilrettelegge fr et kreativt g variert lekemiljø sm inspirer g inviterer til ulike typer lek sm frdrer ulikt språk. Inne g ute - tid til den gde samtalen hverdagssamtalen her g nå - Oppmuntre til å lytte til hverandre - Leke med lyd, rim, regler, dikt, sang g bevegelse - bruk av knkreter, bilder, IKT, ulikt materiell - daglig frtelling g høytlesning, samtale m bka/begreper - utfrsking g lek med skriftspråket 13

14 LEK MED LITTERATUREN utviklingsarbeid Sm en videreutvikling av arbeidet med et rikt g variert språkmiljø i barnehagen, har vi de neste 2 årene valgt å ha fkus på litteratur, lesing g frtellerglede. Vi ønsker å jbbe med prsjekt sm arbeidsfrm g har laget en prsjekttittel sm vi har kalt : Lek med litteraturen» Prsjektarbeidet skal innby til medskapende prsesser g barns deltagelse i planlegging, gjennmføring g vurdering. Vi vektlegger prsessen hvr det skal være strt rm fr barns undring, utfrskning, kreativitet g skaperglede. Med utgangspunkt i hva barna viser interesse fr har avdelingene i år valgt å rette fkus på: Den gde barnebka - Bjørnehiet Eventyr g frtellingen - Ørneredet Gjennm utviklingsarbeidet Lek med litteraturen ønsker vi å: Etablere et eget barnehagebiblitek Intrdusere barn fr gd g variert barnelitteratur Pirre barns nysgjerrighet g leselyst Jbbe prsjektrettet med utgangspunkt i litteraturen hvr barns interesser g initiativ er med g viser vei Gi barna tid til å erfare, ppleve g leke ut eventyrene/histriene Planlegge fr gde fellesskapspplevelser sm inviterer til samtale g refleksjn m det sm pptar barna underveis Tilrettelegge fr et fysisk miljø sm inspirerer til lek, lesing g kreativ utfldelse I samarbeid med Rakkestad biblitek får barna låne bøker i barnehagen. Vi har fast utlånsdag hver fredag. Vi har sm målsetning at barnehagebibliteket skal ha et variert utvalg av bøker med gdt språk g gde illustrasjner. Samarbeid med bibliteket Barna i Elle Melle barnehage skal møte gd litteratur hver dag, både hjemme g i barnehagen. Gd litteratur stimulerer språk g kreativitet. Fr å bli en dyktig leser heter det seg at barna bør har blitt lest fr i 1000 timer før sklestart Fast lesestund på bibliteket Samarbeide m utlån - fast dag i uken Samarbeide m frestillinger/ teater 14

15 MED BARNEBRILLENE PÅ frts. utviklingsarbeid Vi har laget vår egen visjn fr utviklingsarbeidet MED BARNEBRILLENE PÅ.. sm indikerer at vi skal øve ss på å være lyttende, undrende, engasjerte g tilstedeværende vksne med Stre ører, skjerpet blikk.g liten munn Kntinuerlig på jakt etter hva barn viser interesse fr, hva de samhandler m, uttrykker g snakker m underveis på vår lekende jakt i litteraturens kreative verden..fr å legge ut nye spr.. Vi har til hensikt å synliggjøre Barnas tanker g kunnskaper. Derfr tar vi utgangspunkt i ne barna allerede vet eller er interessert i. En slik måte å arbeide på er demkratisk g etisk. Utrlige ting kan skje når vi lar barna få være med å frmulere verden! Ann Åberg Kmpetansehevende tiltak i persnalgruppa vil ha økt fkus på verktøy g arbeidsmåter sm kan bidra til å øke vår bevissthet g kmpetanse m hvrdan man tilrettelegger fr et levende språkmiljø fr barn g sikre systematisk jbbing med språk g lesing fra g med første år i barnehagen: Persnalet jbber med fkusppgaver («Med barnebrillene på») i tiden mellm persnalmøtene Utprøving..g refleksjn rundt ulik dkumentasjn Tema: Dkumentasjn sm verktøy fr refleksjn, planlegging, gjennmføring g vurdering. Imprvisasjnsøvelser/rllespill Presentere GO bka fr hverandre på felles møter Leser g reflekterer rundt «Lyttende pedaggikk «(Ann Åberg) g fagartikler m språk g lesing Bruker praksisfrtellingen sm felles refleksjnsgrunnlag på vksne sm «gde språkmdeller» fr barn på FAB g fagmøter Avdelingene presenterer g deler erfaringer med hverandre (januar g juni) Prsess g ståsted i prsjektarbeidet. Hvrdan har vi jbbet med Lek med litteratur synliggjøre prsessen hvr står vi i dag hva lykkes vi med utfrdringer g hvilke vei går vi nå? Innhenter fagkmpetanse (internt/eksternt) på plandager/persnalmøter 15

16 DOKUMENTASJON PEDAGOGISK DOKUMENTASJON -et verktøy fr refleksjn, planlegging, gjennmføring g vurdering I arbeidet med å lære mer m barn g barnas liv i barnehagen g m vksnes væremåte, er dkumentasjn et viktig redskap fr ss. Dkumentasjn kan fr eksempel være barnas arbeid, utsagn g frtellinger, ftgrafier, ansattes bservasjner g praksisfrtellinger. Dkumentasjn synliggjør vår praksis g barnehagens indre liv, mens pedaggisk dkumentasjn skal utvikle den. I utviklingsarbeidet skal vi kntinuerlig øve ss å ha barnebrillene på g på vår vei.vil gjenkalling, samtale g refleksjn ver dkumentasjn sammen med barn g vksne bli sentral. Dkumentasjn blir et verktøy sm kan utvikle vår evne til å se lytte g være nysgjerrig g undrende på hva barn tenker, erfarer, interesserer seg fr underveis i våre felles prsjekt. Vår felles refleksjn vil danne utgangspunkt fr å legge ut nye spr sm kan gi ny inspirasjn til barnas kreative lek. Dkumentasjnen kan bidra til: Barna Persnalet Freldre selv Hjelpe barna å huske tilbake til, g sette rd på aktiviteten/ hendelsen gi ny inspirasjn til leken Et verktøy fr at barna skal ta del i videre planlegging g vurdering Barna får en pplevelse av at det de gjør er viktig de blir sett g hørt. Bidrar til å fremme et psitivt selvbilde Synliggjør at andre barn handler g har andre løsningsfrslag en dem Refleksjn g bevisstgjøring av egen praksis Lære mer m g reflektere rundt barns læringsprsesser, tanker, meninger g relasjner utvikle vår evne til å SE ( barnebrillene på ) Synliggjøre hva barna er pptatt av i hverdagen g rundt prsjekt vi arbeider med. Fungere sm et vurderingsverktøy grunnlag fr videre planer legge ut nye spr Synliggjøre barna sin hverdag- lek, læring g pplevelser Vise barnehagens innhld g arbeidsmåter Verktøy fr videre samtale/ mellm barn g freldre Utgangspunkt i freldresamtaler Synliggjør barnas erfaring, mestring g læring i hverdagen 16

17 VELKOMMEN TIL ØRNEREDET Vårt fkus på Ørneredet i år er «å ha barnebrillene på» sm innebærer at vi skal være engasjerte, lyttende g nysgjerrige vksne.sm ser hva barna er pptatt av g hvr barnas fkus faktisk er.. i vår «lek med litteraturen.» Barnehagens satsningsmråde dette året er språk g vi på Ørneredet har valgt å ta utgangspunkt i eventyr fr å fremme språkutviklingen hs barna g skape et lekende språkmiljø med vksne sm de gde frbildene. Eventyr innbyr til fantasi, kreativitet g gd språkstimulering. Når vi jbber med prsjekt, deler vi inn i små grupper fr på best mulig måte kunne se hvert enkelt barn, deres behv g fr at de lettere får slippe til. Vi starter med disse eventyrene: «De tre bukkene bruse» «Gullhår g de tre bjørnene» Vi har valgt å ta utgangspunkt i akkurat disse eventyrene frdi det er enkle eventyr sm er kjent fr barna, det er mange begreper å ta tak i g de er fulle av muligheter fr «avspring» g kreativ utfldelse både inne- g utendørs. Oversikt ver avdelingens ukesaktiviteter finnes i garderben g er frbehldt endringer GRUPPA 2011 gruppa består av barn g 2 vksne fra både Ørneredet g Bjørnehiet. Organiseringen er ny av året, da vi ikke hadde kapasitet til å flytte alle 3 åringene ver på str avdeling. Gruppa er samlet 3 dager i uka i tidsrmmet Vi ønsker å være ute minst t av disse tre dagene g benytte ss mye av grillhytta sm utgangspunkt. Gymsalen på Os skle har vi anledning til å benytte ss av annenhver nsdag. I likhet med de andre gruppene på huset, jbber vi prsjektrettet på 2011 gruppa. Vi har fkus på eventyr g «den gde barnebka». Eventyrene blir med ss i hverdagen både inne g ute med vksne sm har «barnebrillene på». Slik får vi en gd blanding fra begge avdelingene. Vi tar mye bilder g dkumenterer underveis. Dkumentasjnen tar vi tilbake til barna, ser på g samtaler m i etterkant sammen med barna. Slik får vi vksne et bilde av hvr barna har fkuset, hva de undrer seg ver eller blir nysgjerrige på. Barnas mange uttrykk kan vise vei i prsjektet eller være utgangspunkt fr nye spr.g planer.. Vår dkumentasjn underveis er å finne inne på hver avdeling g ute i grillhytta. 17

18 VELKOMMEN TIL BJØRNEHIET Bjørnehiet er en 3-6 års avdeling. Vi har 19 barn frdelt på 18 plasser. 5 barn er født i barn er født i barn er født i 2011 Vi jbbet med Gruffal sm en rød tråd gjennm hele fjråret, g med utgangspunkt i den stre interessen g initiativene barna viser. vil han nk være med ss i hverdagen gså dette året. Gruffal er en str g rar fyr sm er redd fr en liten mus g gjennm vår utfrsking m den merkelige figuren.vil vi ta et dybdedykk inn i bøkene m ham. Hvem er Gruffal? Hvrfr er han redd fr musa? Hvr br han? Hvem er hans venner..? Vi vil snakke m hva bka handler m, hva sm skjer undersøke g teste ut hva vi ppdager underveis. Ulike begreper sm er sentrale i bka vil trekkes fram, sm eksempelvis følelser fr Gruffal er redd fr den lille musa.!! Hva betyr det å være redd? Hva er du/jeg redd fr? Frming, turer, drama/skyggeteater g fysisk aktivitet vil knyttes til prsjektarbeid med Gruffal. Vi vil bruke knkreter, PC, prsjektr g verhead i vårt prsjektarbeid sammen med barna. Vi vil sette ut mat til han bak i skgen ved barnehagen.fr han br i Gruffalskgen i Elle Melle barnehagen!! Vi finner daglig spr etter Gruffal g han krydrer hverdagen vår med mange mrsmme g spennende sprell. I alt sm skjer på Bjørnehiet er Gruffal invlvert. Barna finner alltid måter å dra han inn på g vi vksne spiller med. Vi fantaserer ss inn i Gruffals verden. Med den gde barnebka sm tema på Bjørnehiet i år setter vi vårt samarbeide med bibliteket høyt. Vi har utlån av biblitek bøker hver fredag g vi vil lage bkanmeldelse med terningkast på en del av bøkene vi leser. Vi har en egen snekkergruppe på Bjørnehiet. Barna har skrudd sammen egne snekkerkasser fylt med masse spennende verktøy. Det flyr av både spiker g skruer rundt gruppa når de hlder på, g de er utrlig kreative. En fltt fuglekasse har de laget g neste prsjekt er en pstkasse til Gruffal Vi har gså en egen gruppe på huset fr barna sm er født i (se s. 17) Vi er pptatt av å gi barna spennende hverdager med utfrdringer g gleder. Vi kser ss hver dag med hva livet har å by på. Ingen dager er like, men barnebrillene har vi på 18

19 OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rakkestad kmmune har utarbeidet retningslinjer m hvrdan samarbeidet g vergangen skal være fra barnehage g skle. Tiltakene skal bidra til å gjøre vergangen så frutsigbar sm mulig både fr barnet g fresatte. I desember får fresatte en infrmasjnsbrsjyre m vergang mellm barnehage g skle samt prsedyrebeskrivelse av samarbeidet. UNDERFORSKERNE Vår sklegruppe heter i år Underfrskerne..etter barnas eget valg! Gruppa samles hver tirsdag g trsdag. På tirsdager tar vi fr ss bkstavene, g leser en bkserie hvr vi møter Alf g Bett. De kjører rundt i bkstavtget sitt g finner ting sm begynner på hver enkelt bkstav. Barna får i tillegg prøve seg på å skrive bkstavene, lage tg g gå på turer fr å finne ting sm begynner på bkstavene de har m, slik at de kan fylle bkstavtget. I gruppa har vi gså fkus på mye eksperimentering.g vi undrer ss ver hva sm skjer når vi lager vulkan eller hvrfr raketten skyter til værs ved hjelp av en tepse..? Mye spennende å undre seg ver.. På trsdager tar vi fr ss tallene. Vi leser da en bkserie m Diddi g Jesper sm møter tellefanten g prpelppen. De drar ut på spennende talleventyr. Her lærer vi m tallene, vi bruker knkreter g spill. Vi går på turer fr å utfrske. Vi bruker gså internett g bøker fr å finne infrmasjn. Alle Underfrskerne har fått egne skrivebøker sm de bruker i gruppene. I sklegruppen skal vi blant annet ha fkus på at barna skal lære seg Selvstendighet Å uttrykke seg muntlig Å lytte til hverandre Å vente på tur Å samarbeide Å være prblemløsere/ knfliktløsere Vi er pptatt av mestring, g det at barna skal få gde pplevelser sammen slik at de er trygge g klare fr sklestart 19

20 KOSTHOLD I BARNEHAGEN Hjem g familie har det grunnleggende ansvaret fr barn g unges ksthld, men frdi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen str innflytelse på barnas matvaner, ernæringsstatus g helse. Vaner etableres tidlig g barnehagen har fkus på at sunn g variert mat g gdt tilrettelagte måltider i barnehagen vil bidra til tidlig å legge grunnlag fr gde kstvaner sm barna tar med seg videre i livet. Vi er ikke en sukkerfri barnehage, men vi frsøker å begrense bruken av sukker. Sjømat g andre sunne matvarer inngår i det daglige mattilbudet vårt. Hs ss: Vi er en «5 m dagen barnehage» Serveres lunsj g et fruktmåltid hver dag. De sm spiser frkst tar med egen matpakke Varmmat sm er laget fra bunnen av -serveres 1 g pr. uke (tilberedes inne eller utendørs) Barna er med på frberedelsene. Bursdager - Barnet er i fkus gjennm dagen, får krne g velge aktiviteter. Det serveres kesam g bær når vi feirer barnets dag. 5 markeringer i året hvr vi kan servere is, kake etc. Barna skal ha mulighet til å få seg et ernæringsmessig fullverdig måltid, tilpasset det enkelte barns behv i en hyggelig atmsfære. En vksen sitter alltid til brds med barna skal gi barna erfaring med å smøre/spise selv - ppleve mestring. Barna skal med vekt på trivsel, lære seg enkle regler fr brdskikk De vksene skal være gde frbilder med fkus på den gde samtalen under måltidet. skal være et hyggelig møtested fr alle deltagere. 20

21 HVERDAGEN I BARNEHAGEN Barnehagen åpner Velkmst! I Elle Melle skal alle barn sm kmmer i barnehagen bli tatt i mt g sett av en vksen når de kmmer. En vksen møter barn g frelder/fresatt Gjensidig utveksling av infrmasjn En vksen er tilgjengelig sm støtte fr barnet i avskjed med frelder/fresatt Frkst blir servert fra (se mål fr måltider s. 20 Ksthld i barnehagen) Prsjektarbeid, utfrsking, lek g læring, inne g ute Fra Sving etter behv Barna skal ppleve trygghet g anerkjennelse fr at deres behv fr søvn blir ivaretatt i barnehagen. Barna sver i vgner ute. En vksen småprater med barnet mens de finner frem det barnet trenger fr å sve. Barna får gdt med vksenkntakt når det våkner. Barna har kntinuerlig tilsyn mens de sver. Ca Lunsj (se mål fr måltider s. 20 Ksthld i barnehagen) På str avdeling kan lunsjen bli ne frskjøvet, pga. ulike aktiviteter. På liten avdeling vil lunsjtiden tilpasses det enkelte barns behv fr søvn g mat Prsjekt arbeid, utfrskning, lek g læring, inne g ute Fruktstund Barna skal sitte ned g slappe av mens de får tilbud m frukt g grønt. Det skal være en rlig g hyggelig stemning rundt måltidet Lek g utfrskning inne g ute Ved henting skal fresatte bli møtt av en vksen g få infrmasjn m hva barnet har pplevd i løpet av dagen Barnehagen stenger 21

22 VURDERING Systematisk vurderingsarbeid danner grunnlaget fr at barnehagen skal være en lærende rganisasjn. Bruk av dkumentasjn er et nødvendig verktøy fr vurdering, g er utgangspunkt fr refleksjn g gjør at vi har en bevegelig praksis. Vi må hele tiden endre vår måte å utføre praksis, ut i fra den barnegruppen vi til en hver tid har. Vi skal jbbe fr at refleksjnskulturen skal bli en sterkere del av vurderingsarbeidet i vår daglig samhandling med barna g i våre møtefra. Med utgangspunkt i Birkelands refleksjnsspørsmål vil vi benytte ss av barnas g ansattes praksisnære frtellinger, systematiske bservasjner fra hverdagen, til felles refleksjn i avd.møter, ledermøter, Fabmøter, planleggingsdager g persnalmøter. Utgangspunktet fr vurderingsarbeidet vil være: Mål g kjennetegn vi har satt fr arbeidet (jmf planarbeidet- Kvalitetsskjema) Kvaliteten i det daglige samspillet: Barn barn Barn vksen Vksenrllen vårt verdigrunnlag Barnegruppen g det enkelte barns trivsel g utvikling Både barn, persnal g freldre skal ta del i vurderingsarbeidet HVEM HVORDAN Barna - være i dialg, etterspørre barns synspunkter g meninger - bruke barnas egen dkumentasjn, tekstkaping g egne frtellinger. Vi samtaler g reflekterer rundt barns erfaringer g pplevelser. Hva har vi gjrt? Hva har vi lært av det? Hva kunne vi gjrt på en annen måte? - sluttsamtale med 6 åringene (styrer) - bservere, tlke g prøve å frstå barns uttrykksfrmer (krppsspråk verbalt ) Persnalet - dkumentasjn av ulike prsesser. Ved hjelp av bilder, tegninger, barns utsagn m. m, reflektere sammen - daglige bservasjner praksisfrtellinger reflekterende team - kjennetegn fkus (planarbeidet -kvalitetskjennetegn) - UKESRAPPORTER synliggjør prsesser g utvikling - medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler -årlig - Brukerundersøkelser fr å vurdere freldresamarbeid årlig Freldre - freldresamtaler med utgangspunkt i deres barn, benytte dkumentasjn, prsjektarbeid m.m. Hva uttrykker barn m barnehagen? Lekevenner? Trivsel?... - daglig kntakt - freldreråd g samarbeidsutvalg - brukerundersøkelse 22

23 FORELDRESAMARBEID Vår viktigste samarbeidspartner er freldre g fresatte. Det er freldrene sm kjenner barnet sitt best g fr at barna skal bli trygge g få en gd hverdag er dialgen mellm freldre g barnehage viktig. Barnehagen har lagt pp til ulike arenaer hvr vi skal samarbeide til det beste fr barnet. Daglig dialg/inf Freldrene skal bli møtt av en i persnalet når de leverer g henter barnet sitt. Ved levering utveksles det infrmasjn sm kan ha betydning fr barnets kmmende dag. Ved henting skal freldrene få infrmasjn m barnets dag i barnehagen. Ukesbrev kmmer ut på hver avdeling en gang i uka. Her vil pedaggisk leder beskrive hva avdelingen har erfart g pplevd uka sm har vært. Freldresamtaler - ppstarts samtale rundt nye barn i bhg - Freldresamtaler m barnets trivsel g utvikling i barnehagen g hjemme.(2 ganger i året g etter behv) Freldremøter hvr freldre diskuterer g påvirker bhg`s mål, innhld g verdier. Barnehagen ønsker innspill g ønsker fra freldrene på disse møtene. Det kan gså bli aktuelt g invitere eksterne bidragsytere. Km gjerne med ønske m temaer sm er aktuelle fr dere. Barnehagen skal legge til rette fr g arbeide fr å få til et gdt samarbeid med freldre g sikre deres rett til medvirkning ( 4 barnehagelven) SAMARBEIDSUTVALG - Består av 2 freldrerepresentanter, 2 ansatte, 1 plitisk repr, samt styrer. Oppgaver; - Hørings/drøftings instans fr saker sm er av viktighet ifht barnehagens innhld g virksmhet g fr frhldet til freldre eks. arbeid med årsplan, verdier, vedtekter, brukerundersøkelser, arealutnytting g driftsendringer. - Være rådgivende g brukes aktivt i ulike spørsmål, - Arrangere temakvelder - Jbbe fr felles løsninger FORELDRERÅD Består av alle freldrene i bhg g skal bla: - velge 2 kntaktpersner sm bidrar til at vi i større grad får frem deres synspunkter g innspill på ulike mråder sm fremmer samarbeid g utvikling av barnehagen. - sammen med øvrige fresatte fremme freldrenes felles interesser - Være fresattes representanter i barnehagens samarbeidsutvalg - Bidra til samarbeid mellm freldregruppen g barnehagen g jbbe fr å skape et gdt barnehagemiljø. (eks: arrangere tema kvelder/ møter, juletrefest, 17. mai, smmerfest... - Delta i brukerundersøkelser Representanter Ørneredet: Representanter Bjørnehiet: * Antnella Serran-Fladberg (Vanessa) * Marthe Marie Jhannessen (Nathaniel) * Vara: Dag Tre Brekke (Birk B) * Vara: Kaisa Streheier (Albert) 23

24 BARNEHAGENS SAMARBEIDSINSTANSER Barnehagen samarbeider med ulike instanser. Pedaggisk psyklgisk tjeneste (PPT), sklen, helsestasjn, barnevernstjenesten g fysiterapeut. Samarbeidet fregår både i frhld til enkeltbarn eller fr kmpetanseutvikling av persnalet. Barnehagen g sklen har utarbeidet retningslinjer fr vergangen mellm barnehage g skle. Det har blitt utarbeidet prsedyrer sm tar fr seg denne vergangen. Freldre i førsklegruppa kan laste ned hefte på kmmunens hjemmeside under barnehage. Barnevernstjenesten g barnehagen har sammen utarbeidet en egen rutinebeskrivelse sm skal sikre et gdt samarbeid til det beste fr barnet. Alle nye freldre i barnehagen får en flder sm gir innblikk i hvrdan barneverntjenesten jbber g hvrdan de kan bistå freldre ved behv. Taushetsplikt Alle sm arbeider i barnehagen har underskrevet taushetsløfte. All infrmasjn sm blir gitt ss blir behandlet knfidensielt. PRAKTISKE OPPLYSNINGER OG FORVENTNINGER Barnet skal ha 4 uker ferie i året. Barnehagen har feriestengt uke 30 g 31 i 2015 g stengt 6 planleggingsdager i året. Disse planleggingsdagene utgjør 1 ferieuke. Fruten m dette har vi åpent i alle sklens ferier. Onsdag før skjærtrsdag stenger vi kl Medisinering Medisinering av det enkelte barn skal avtales skriftlig mellm fresatte g barnehagen. Avtalen skal utfrmes på utarbeidet skjema. Persnalet sm verlates ppgaven med legemiddelhåndtering skal ha nødvendig pplæring fra fresatte g eventuelt helsesøster/lege. Bleier: De sm bruker bleier må ha med seg dette. Gi ss en eller t pakker av gangen, så får dere beskjed når dere må ha med flere bleier. Vi vil kun ha vanlige bleier, ikke buksebleier. Klær g utstyr: Alt av klær, sktøy g utstyr sm barnet har med i barnehagen må være merket med navn. Ekstra skift må ligge i barnehagen. Sjekk m du må fylle på skifttøy. Fravær Dersm barnet av en eller annen grunn ikke kmmer i barnehagen, må dere ringe g gi beskjed. Ring gså å gi beskjed dersm barnet kmmer senere i barnehagen. Henting Gi ss beskjed dersm andre enn freldre/fresatte skal hente barnet. 24

25 TRADISJONER OG AKTIVITETSOVERSIKT MÅNED DATO AKTIVITETER FRIDAGER/ Plandager Prsjektarbeid : Lek med litteraturen September - Ørneredet- Eventyr g frtellingen - Bjørnehiet- Den gde barnebka Oktber Elle Melle dagen vi feirer barnehagen m/ Indianerfest g bjørnejakt -5 åringene planlegger dagen Freldremøte Prsjektarbeid frtsetter. Oppstart Ellemelle barnehagebiblitek utlån fredager Nvember 7.11 SU møte Prsjektarbeid frtsetter. Bestefreldredag Vi inviterer bestefreldre på hjemmelaget grønnsakssuppe. Vi synger sanger g viser bestefreldre barnehagen vår. Salg av indianerbka vår ansvar: Helene/Elin Planleggingsdag 11 nv Freldresamtaler - Ørneredet Freldresamtaler Bjørnehiet Skumringstimen/ Mrgengry leseprsjekt Desember Brannvernuke Fkusmråde jul tradisjner. Etikk- religin filsfi/ Kunst kultur g kreativitet Julevandring i Kirken med 4-5-åringene. Vi har et alternativt pplegg fr de sm ikke ønsker å delta. Juleferie: Adventsstunder hver mandag m/juleevangeliet (felles) Luciafeiring i barnehagen m/freldre på ettermiddagen Lysfest - Vi feirer at vi går mt lysere tider. Vi lager en spiral av granbar på gulvet. Et g et barn går med levende lys i hånden inn i spiralen g setter fra seg lyset sitt. I bakgrunnen spilles rlig musikk. Til lunsj spiser vi grøt g de barna sm vil kan kle seg ut sm nisser denne dagen. Barnehagen stengt Stengt t..m Julefrberedelser, julekalender g mye juleks Januar Prsjektarbeid frtsetter. Fkus: Vinteraktiviteter I løpet av vinteren ønsker vi å ha en vinterdag der vi prøver ut ulike vinteraktiviteter. Ski, akebrett, snøball på blink, bål g mat er ne av det vi skal kse ss med denne dagen. Frarbeid med tema til karneval 25 Planleggingsdag 2 januar 2015

26 MÅNED DATO AKTIVITETER FRIDAGER/ Plandager Februar Prsjektarbeid frtsetter. Karneval Fredagen før fastelavn blir det karneval. På frhånd pynter vi barnehagen, vi kler ss ut, går i «sambatg», slår katta ut av sekken g spiser festmat. Mars Freldremøte Tema : Språk Prsjektarbeid frtsetter Tema : Påske Påskefrberedelser Påskefrkst m/freldre- avd.vis vi ønsker freldre/fresatte g søsken velkmmen Påskevandring i Rakkestad kirke med dramatisering av påskebudskapet April Uke Uke 15 Freldresamtaler Prsjektarbeid frtsetter.g avsluttes Beredskapsuke HMS (1 fra hver avd.planlegger) Overgangsmøte barnehage skle (5 åringene) Påskeferie stengt fra kl t..m Barnehagedagen: Felles barnehagedag fr barnehagene i Rakkestad. Arrangementet er frbehld 4- g 5 åringene. Tid g sted kmmer senere. Mai Samarbeidsutvalgsmøte Rusken aksjn i nærmiljø 17 mai feiring i barnehagen m/tg, sang, flagg, regelleker g pølser til lunsj Freldremøte fr nye brukere Stengt : -1 mai -14 mai (Kr.h.fart) -15 mai (plandag) -25 mai (2 pinsedag) Barnehage ftgrafering, ftgraf: Grinna fra Mysen Juni Gradvis tilvenning til ny avd. fr de yngste. Overnatting i barnehagen fr «Underfrskerne» Tilvenning til ny avdeling fr de minste Overgangsmøter mellm avdelingene Planleggingsdag 10 juni u/24 Smmerfest m/barn g fresatte. Dat kmmer senere Fest fr hele familien. Vi tenner pp grillen. Hver familie har med seg sin grillmat. Det blir underhldning av barna. Fkusmråde: Bli kjent Hvem er jeg? Hvem er du? August Oppstart fr nye barn tilvenning - Oppstart samtaler med nye fresatte kntinuerlig Oppstart prsjektarbeid 14 august planleggingsdag 26

27 27

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN

Sang: A B C - D E F G, H I J K L  DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN FØRSKOLEKLUBB HØST 2016 OG VÅR 2017 Førskleklubben fr Pyramiden, Kuben, Sirkelen g Trus er på fredager kl 9.30 13.00 (Med frbehld m endringer)

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur VÅRRES BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 Hei alle sammen g velkmmen til barnehageåret 2013/2014 Vi vksne sm jbber i Vårres g gleder ss til å ta tak i dette barnehageåret g kmme i gang, både med det pedaggiske

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt histrikk... 3! Frmålsbestemmelse... 3! Praktiske pplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

Årsplan for 2015/16 1

Årsplan for 2015/16 1 Årsplan fr 2015/16 1 Årsplan: 2015-16 Visjn: Barn sm blmstrer. Vi vet at barn uttrykker seg på frskjellige måter, derfr har vi tr på en pedaggikk hvr barnet lærer g pplever med alle krppens sanser. Mål:

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Innhld BARNEHAGENS FORMÅL,VISJON OG VERDIER... 3 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF...

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA Årsplan fr Barnehagen Vår, Fssum Terrasse barnehageåret 2014-2015 Innhld BARNEHAGEN VÅR FOSSUM TERRASSE 2014-2015... 3 FASTE UKEAKTIVITETER I ÅR:... 4 TEMAOVERSIKT

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek 1 Årsplan 2015-2016 Sande barnehage Lek gir læring, læring gir lek 2 Innhld 1. Frrd: Planens frankring 2. Terifrankring 3. Satsingsmråde 4. Prsjektarbeid 5. Barns medvirkning 6. Pedaggisk dkumentasjn 7.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer