Dato: 19. juni 2013 Kl.: Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 19. juni 2013 Kl.: Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen DESSE MØTTE Bertheussen, Margot (PF) Ystanes, Kåre (PF) Reigstad, Monrad (PF) Normann, Magnus (PF) Davidsen, Anne-Karin (LOP) Hansen, Jette Lunemann (A) Vik, Dagfinn (FRP) FORFALL Trædal, Arne Gunnar (FSF) DESSUTAN MØTTE Rådgjevar Dagmar Reutz Hillestad Møtesekretær Dianne Kilvær MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Det var ingen merknader til saklista. GODKJENNING AV MØTEBOKA Det var ingen merknader til møtebok av

2 YMSE Open post Informasjon og oppfølging av saker vert også framlagt som sak 15/13. Brukarutvalet Helse Vest Det har ikkje vore møte i brukarutvalet sidan forrige fylkeseldrerådsmøte. Representant Dagfinn Vik deltok på helsekonferanse i Oslo mai. Det var litt mykje med rundt 1000 deltakarar og mykje einvegskommunikasjon frå podiet der dei store retningslinene vart lagt fram. Dagfinn Vik deltok også på fellesmøte for alle brukarutvala i Helse Vest i Stavanger juni. Dette var ein meir nyttig konferanse på det lokale plan. Brukarutvalet Helse Fonna Brukarrepresentant og vara i fylkeseldrerådet måtte melde forfall til møte 23. mai, men Kåre Ystanes hadde ein gjennomgang av referatet. Dette vert sendt sekretariatet i ettertid. Møte i utvalet i juni er avlyst. Brukarutvalet Helse Bergen Representant Margot Bertheussen refererte frå møte i brukarutvalet i Helse Bergen. Ei hovudsak var utbygging av Kvinneklinikken. Klinikkdirektøren orienterte bl.a. om driftsstatus og dei ti nye operasjonsstovene som vil få operasjonskøane ned. Fylkeslegen har sagt kva som må rettast på ved Kvinneklinikken etter ein del klagesaker frå brukarar. Det er utarbeidd ein prosedyre for prosjektarbeid som skal medverke til å sikre kvaliteten i samhandlingsarbeidet. Dokumentet om samhandlingsprosjektet vart delt ut i rådsmøte. Møte i juni er avlyst. Brukarutvalet - Haraldsplass Diakonale Sykehus Referat frå møte i brukarutvalet vart utdelt i møte. Også vedlagt brev frå leiar i utvalet til Stiftelsen Bergen Diakonissehjem som vedkjem klage på parkeringsbot, ynskje om gelender veg/gangveg og overgangsfelt ved LMS. Sak som gjeld nettsidene ved sjukehuset var også vedlagt. Vedlagt var også foilar frå Haraldsplass Diakonale sykehus sin pasientsikkerhetskampanje. Ulike satsar i brukarutvala Fylkeseldrerådet ser at det er ulike honorarsatsar frå brukarutval til brukarutval i regionen. Rådsmedlemane ynskjer ei samordning av dette og vil etterspørja i Helse Vest om ei grunngjeving for denne forskjellen. Rådet ber om at dette vert lagt fram som sak til neste rådsmøte. Pasientreiser Pasientreiser har vore sak i Helse Fonna. Transport tek lang tid då ein må køyre innom mange plassar på vegen. Her bør brukarrepresentantane fylgje med på saka. Helsereiser er invitert til møte i brukarutvalet i Helse Vest. Fylkesrådmann Rune Haugsdal møtte fylkeseldrerådet Rådsmedlemane fekk først presentert seg for fylkesrådmannen og deretter presenterte han seg sjølv og fortalte om sin bakgrunn. Sidan han begynte i stillinga har han brukt tid på å etablere kunnskap og sette seg inn i alle saker, men etter kvart vil det blir meir utadretta arbeid. Fokus no er ynskje om å utvikla organisasjonen. Viktig å samarbeide med 2

3 kommunane og fylkeskommunen ynskjer å vera ein konstruktiv bidragsytar. Det har vore revisjon på personalforvaltning og dette er også eit viktig fokusområde no. Når det gjeld det ansvarsmessige så ynskjer fylkesrådmannen å plassere dette meir utover i organisasjonen. Leiaropplæring/utvikling er ein viktig del av dette. Når det gjeld politiske saker så er det mange interesseorganisasjonar som syner interesse. Dei samfunnsmessige behova vi har er dei same som andre organisasjonar har. Hordaland fylkeskommune har gjort omfattande investeringar i det siste (bl.a. skulane og samferdselssektoren med kolletivtranport) som vil prega fylkeskommunen framover. Ein vil måtte prioritera strengt i tida som kjem når det gjeld pengebruken. Fylkesrådmannen noterte seg spørsmål og kommentarar frå rådsmedlemane m.a. om fylkesrådmannen kan oppmode kommunane om å ta eldreråda i kommunane på alvor, at råda får saker i hende i tide til å handsame dei ikkje berre til orientering. Universell utforming og tannhelse var andre tema rådsmedlemane tok opp. Det vart etterspurt mandat/reglement i sakspapira. Arbeidet med dette startar til hausten. Mandatet for rådet skal vedtakast av fylkestinget, men rådet vil få saka til uttale. Samhandlingsreforma Leiar Margot Mertheussen har motteke to nye svarbrev pr. e-post frå Austrheim og Vaksdal eldreråd. Desse breva vart utdelt i rådsmøte. Sekretariatet syter for å journalføre desse. Halvparten av alle kommune har no svara. «Verdens Aktivitetsdag» måndag 6. mai evaluering Frå fylkeseldrerådet deltok Margot Bertheussen og Monrad Reigstad. Dagmar Reutz Hillestad er deltakar i arbeidsgruppa som planlegg desse arrangementa. Det var dårleg vær og om lag 130 deltakarar. Kaffe var gjeve frå Kaffehuset Friele og Baker Brun sytte for skillingsbollar. Då dette var gratis var det små kostnader med dette arrangementet. Takkebrev skal sendast bidragsytarane. Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober Arbeidsgruppa hadde møte 19. juni. Førebels program for dagen er at etter oppstart på Festplassen og tur rundt Lungegårsdvannet, vert det mat og underhaldning. Det blir for dyrt å leige Grieghallen, men Turnhallen og/eller Grand selskapslokaler skal førespørjast. Bergen kommune gir kr til dette arrangementet, men dei andre samarbeidspartane må også bidra økonomisk. Folkehelsekoordinator Guro Øvsthus i Bergen Turlag sender møtereferat til leiaren av FYEL. Neste arbeidsmøte vert 16. august. Vestlandsamarbeidet Sekretariatet sender ei førebels påmelding. Alle rådsmedlemane har høve til å delta på konferansen i Stavanger oktober Endeleg påmeldingsfrist er sett til Eldrerådskonferansen oktober 2013 Fylkeseldrerådet ber arbeidsutvalet arbeida vidare med programmet for Eldrerådskonferansen Sekretariatet tek kontakt med aktuelle innleiarar, og sender informasjon til kommunale eldreråd med informasjon om tema og dato for konferansen. Økonomioversikt pr Økonomisk oversikt pr 18. juni vart utdelt i møte 3

4 MELDINGAR Periode: 12. april juni 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 14/ Tennene - en del av kroppen Kommentar: Fylkeseldrerådet støttar forslaget frå fylkeseldrerådet i Aust Agder. Fylkeseldrerådet i Hordaland sender støtteerklæring til samtlige som har fått brevet frå Aust Agder. 15/ Svar på henvendelse om forbrukerservice 16/ Haraldsplass Diakonale Sykehus - møtereferat frå brukarutvalsmøte / Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland - Status 18/ Protokoll frå Regionalt Brukerutval i Helse Vest RHF Fylkeseldrerådet i Hordaland tek øvrige framlagde meldingar til orientering. 4

5 SAKNR. 14/13 SAMHANDLINGSREFORMA OG FYLKESELDRERÅDET SITT SAMARBEIDET MED KOMMUNALE ELDRERÅD Fylkeseldrerådet i Hordaland tek framlagde informasjon og orientering frå leiar i rådsmøte til etterretning. Rådet ber arbeidsutvalet arbeida vidare med dette tema ved planlegging av Eldrerådskonferansen oktober /13 ARBEIDSOPPGÅVER I RÅDET - INFORMASJON OG OPPFØLGING AV SAKER Fylkeseldrerådet i Hordaland tek saka til orientering. Dianne Kilvær 5

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 24. september 2012 Saknr.: 9/12-15/12 Kl.: 09.30-14.30 Stad: Fylkeshuset, møterom "Hordaland" 3. etg. MØTELEIAR Johannessen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 26.10.2011 Møtestad: Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67 Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010.

HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010. Servicetorget Utval: Rådet for funksjonshemma Møtedato: 26. oktober 2010 Stad: Luster rådhus, kommunestyresalen Møtet starta: kl. 11.00 Møtet slutta: kl. 13.30 HOVUDUTSKRIFT Desse medlemane møtte: Hermund

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90 60 91 87 (Gry Helen Olufsen). Møtesekretær

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Side 2

MØTEPROTOKOLL. Side 2 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar 2013. Start kl. 12.45 Slutt kl. 15.55 Til stades på møtet: Medl.

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 25. april 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 38/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer