HURTIGKOMPOST 220 HURTIGKOMPOST 550

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HURTIGKOMPOST 220 HURTIGKOMPOST 550"

Transkript

1 HURTIGKOMPOST 220 HURTIGKOMPOST INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNINGER Produksjonsnummer Montert av Produksjonsdag Forhandlerens stempel, underskrift og kjøpsdato Innholdsfortegnelse Delefortegnelse for Biolan Hurtigkompost Delefortegnelse for Biolan Hurtigkompost Plassering av komposten Tekniske data Kompostering Ta i bruk Bruk av komposten Bruk av komposten ved kulde...4 Hvordan er en bra bioavfallsbeholder?...5 Hvordan stiller man inn lufteventilen?...5 Hvor ofte skal man rive opp og lufte hurtigkomposten?...5 Tillatelse og bestemmelser som gjelder komposteringen Tømming av hurtigkompost Rengjøring av hurtigkomposten Hva skjer i Hurtigkomposten? Bruk av komposten i hagen Halvmoden kompost Bruk av halvmoden kompost Å få umoden kompost til å modnes til jord Bruk av modnet kompostjord...7 Biolan tilbehør...7 Problemer med komposteringen?...8 Henvendelser om garantien...8

2 Delefortegnelse for Biolan Hurtigkompost 220 Del Navn Nummer Materiale 1 Innfatning grønn 2 Lokk grønn 3 Tømmingsluke grønn 4 Øvre luftrør grønn 5 Nedre luftrør grønn 6 Tømmebeholder grønn , isolering, isolering, isolering 7 Termometer Syrefast 8 Navnemerke Merke med flagg Linselokk Luftventilens innfatning, 2 st Reguleringsskive Låsegummi for lokket Gummi 14 Brikke for låsningsgummien, 2 st Skrue for låsningsgummien, DIN7997 ZN 4,5x30, 2 st Forsinket 16 Tetningsgummi for lokket EPDMgummi 17 Festehaker for tetningsgummien RST 18 Stag som holder lokket åpent Skrue for staget, 2 st Motstykke for skruen Ureteringsplugg, 3 st. vihreä Hengsel, 2 st Hengselstapp, 2 st Skrue for gjengjernet DIN7985 ZN 6x16, 4 st Forsinket 25 Regulator for tømmingsluken, 2 st PA 26 Skrue for regulatoren DIN7985 ZN 6x35, 2 st Forsinket 27 Tetningsgummi for tømmingsluken EPDMgummi 28 Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet, 40 l Emballasje 29 Tømmingsbøtte tre 30 Kompostaktivator, i Finland Emballasje 31 Bruksanvisninger Papir 32 Kompostlufteren (blad med tapper for lufteren kan få atskilt som reservedeler) Glasfiberarmert PP Biolan Oy -2-

3 Delefortegnelse for Biolan Hurtigkompost 550 Del Navn Nummer Materiale 1 Innfatning , isolering 2 Lokk , isolering 3 Tømmingsluke , isolering 5 Øvre luftrør, lengde 69 cm syrefast 6 Ytre nedre luftrør, lengde 64 cm syrefast 7 Midterste nedre luftrør, lengde 68 cm syrefast 7 Termometer syrefast 10 Avluftsventil Luftventilens innfatning Reguleringsskive Låsegummi for lokket gummi 14 Underlagsgummi for låsegummi Skrue for låsegummi Forsinket 16 Tetningsgummi for lokket EPDMgummi 18 Stag som holder lokket åpent , Skrue for staget, 2 st Motstykke for skruen Ureteringsplugg Hengsel x Hengselstapp x Skrue for gjengjernet DIN7985 ZN 6x16, 4 st. 26 Regulator for tømmingsluken x 2 27 Regulator for bolten DIN7985 ZN 6x35 x Forsinket PA Forsinket 30 Tetningsgummi for nedre luke EPDMgummi 34 Bruksanvisninger papir 35 Luftfordelingskanal Hurtigkompostens hovedkomponenter (deler 1 6) har en garanti på fem år som dekker material- og produksjonsfeil. Reservedeler for hurtigkomposten kan fås i minst fem år. Reservedelene kan kjøpes enten via forhandlerne. -3- Biolan Oy

4 BIOLAN HURTIGKOMPOST 220 og 550 Biolan Hurtigkompost er en effektiv kompost for kompostering av kjøkkenavfall året rundt. Den varmeisolerte konstruksjonen og det patenterte ventilasjonssystemet produserer kompost raskt. Komposteringens mirakel kan man følge ved hjelp av termometeret eller gjennom tømmingsluken. Hurtigkompost 220 (PIKO 220) er dimensjonert for bioavfallet til en familie. Hurtigkompost 550 (PIKO 550) passer til og med til hyppig bruk i f.eks. boligbyggerlag, institusjoner, barnehager eller skoler. 1. Plassering av komposten Hurtigkomposten skal plasseres på et sted der det er lett å frakte avfall året rundt. Et bra sted er f.eks. ved porten ved siden avfallsdunken. Komposten skal plasseres på bærende underlag på et sted der det ikke samles vann. Det er et hull for sivevann i kompostens bunn (i kompostens bunn på PIKO 220 og nede i bakveggen på PIKO 550) som evt. væske dreneres fra komposten gjennom. Derfor anbefales det at hurtigkomposten installeres på bakkeoverflaten. Om komposten settes på et underlag av plater eller steiner, er det best å fjerne platen eller steinene ved dreneringshullet for sivevann. Hvis kompostmassen er usedvanlig våt, kan det til og med renne sivevann fra tømmingslukens (del 3) underside, eller det kan sive gjennom lufteventilen i hurtigkompostens framvegg (deler 11 og 12). Om man vil plassere hurtigkomposten i et skjul, kan man installere en slangekobling til sivevannshullet og koble til en slange, som ledes til en gulvbrønn eller en beholder. Mål sivevannshullets diameter og velg en litt større kobling for at den skal sitte stabilt på plass. 1.1 Tekniske data Hurtigkompost 220 (PIKO 220) volum 220 l holder, avhengig av avfallets mengde og kvalitet, til 1 6 personer bunnens overflate 61 x 61 cm, låsens overflate 75 x 79 cm (l x d) kompostens høyde 120 cm arbeidshøyde 105 cm vekten på en tom kompost 32 kg vekten på en full kompost kg lokkets vekt under åpningen 3,5 kg Hurtigkompost 550 (PIKO 550) volum 550 l rekker, avhengig av avfallets mengde og kvalitet, til husholdninger bunnens overflate 88 x 74 cm (l x d), lokkets overflate 115 x 115 cm kompostens høyde 120 cm arbeidshøyde 102 cm vekten på en tom kompost 54 kg vekten på en full kompost kg lokkets vekt under åpningen 6 kg 2. Kompostering Det at hurtigkomposten brukes riktig bidrar til at massen komposteres effektivt samt at bruk og tømming av komposten er bekvemt. Takket være kompostens varmeisolering og ventilasjonssystem komposteres avfallet effektivt. Komposteringsprosessen begynner på ordentlig når det er tilstrekkelig med avfall i komposten, dvs. som regel opp til luftkanalens nivå. Avfallet har blitt til halvmoden kompost 5-8 uker etter starten. 2.1 Ta i bruk 1. Legg et lag på ca fem centimeter med Biolan Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet på bunnen. 2. Still inn lufteventilen i framveggen til nesten stengt posisjon, dvs. slik att nummer 20 i reguleringsskiven (del 12) peker oppover (se Hvordan stiller man inn lufteventilen?) 2.2 Bruk av komposten 1. Tøm bioavfallsbeholderen i komposten. 2. Tilsett kompostaktivator (produktnummer ) iht. anvisningene på pakken. 3. Dekk avfallet med Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet (produktnummer ). En passende mengde er ca 1/3 1/2 av den mengden avfall som ble tilført, avhengig av avfallets fuktighet. Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet binder lukt og holder kompostmassen luftig. 4. Fortsett påfyllingen til avfallets overflate når opp til det nedre luftrørets (del 5 på PIKO 220, deler 6 og 7 på PIKO 550) nivå. Still inn lufteventilen i framveggen i posisjon 40 om vinteren og i posisjon 50 om sommeren. 5. Fortsett påfyllingen i henhold til punktene 1 3 til avfallets overflate når opp til det øvre luftrørets (del 4 på PIKO 220, del 5 på PIKO 550) nivå. Still inn lufteventilen ordentlig slik at den blir større, dvs. avhengig av uteluftens temperatur, til (vinterkulde høysommerrvarme). Det er tilstrekkelig med avfall, og mikroorganismestammen har alt oppstått. Komposteringsprosessen starter, noe du kan slutte av at temperaturen stiger. Observer termometerens (del 7) nivå ved det øvre luftrøret. Termometeret gir veiledende informasjon om komposteringsfaser og temperaturen under den hete fasen. 6. Fortsett å fylle på komposten normalt (punktene 1 3), til komposten blir nesten full av avfall. Åpne tømmingsluken (del 3) og tøm komposten (se punkt 2.4) 2.3 Bruk av komposten ved kulde Varmen i komposten oppstår av forbrenning av avfall. Varmeisolering av Hurtigkomposten hindrer varmen i å lekke ut og bidrar ved dette til kompostens funksjon og at den holdes tint. Komposteringen avbrytes ikke av mindre frost, forutsatt at avfall tilføres kontinuerlig hver uke og avfallsmengden er tilstrekkelig. Ved streng kulde, eller om toalettet brukes lite, blir kompostmassen kjøligere, og den kan t.o.m. fryse til om vinteren. Om kompostens temperatur synker under 20 grader: 1. Fortsett å fylle på komposten som normalt (se kapitel 2.2, punkter 1 3). 2. Still inn lufteventilen ved streng kulde slik at den blir mindre, i posisjon Kontroller at lufteventilen i lokket (deler 10 og 11) ikke har frosset til. Løsne ventilens lokk, samt fjern eventuell is. 4. Tøm kompostens gjennom tømmingsluken.da oppstår det mer plass til avfallet og kompostmassen stimuleres av syretilsetning og mekanisk finfordeling (se kapittel 2.4). 5. Grav ned flasker eller dunker med varmt vann i kompostmassens overflate for å skape varme forhold for mikroorganismene. Frysingen skader verken anordningen eller kompostmassen, som fortsetter å brytes ned, senest når solen begynner å varme igjen om våren. Biolan Oy -4-

5 I husholdningsavfallskomposten alt biologisk avfall slik som frukt- og grønnsaksskall kjøtt- og fiskerester samt øvrige matrester kaffe- og tefiltre med filterposer mykt og fuktig papir knuste eggskall ekskrementer fra kjæledyr naturfiber i små biter hageavfall fast toalettavfall Legg ikke i komposten ikke-nedbrytbart avfall, slik som plast, glass, gummi, lær giftige stoffer, slik som beskyttelse mot råte og desinfeksjonsmidler, lakk, løsningsmidler, bensin, sigarettstumper støvsugerposer farget reklamepapir store mengder papir på en gang store mengder biologisk nedbrytbare poser aske eller kalk Hvordan stiller man inn lufteventilen? Man stiller inn lufttilførselen til komposten med utluftingsventilen i hurtigkompostens framvegg (del 12). Numrene på reguleringsskiven indikerer hvor mye i prosent (%) ventilasjonssystemet er åpent. Ved begynnelsen av komposteringen stilles ventilen inn i posisjon 20. Da er nummeret 20 på reguleringsskivens øvre kant og det bredeste punktet av regulatoren peker oppover (se bildet). I takt med at mengden avfall øker, stilles lufteventilen slik at den blir større. Man kan vri skiven til begge hold. Om komposten brukes flittig, holdes lufteventilen i helt eller nesten åpent, dvs (vinterkulde høysommervarme). Om komposten brukes sjelden, stilles lufteventilen slik at den blir mindre for avbrudd i bruk og under streng kulde. Tillatelse og bestemmelser som gjelder komposteringen Tillatelse og bestemmelser som gjelder komposteringen varierer naturligvis fra land til land, men det er også variasjoner i bestemmelsene mellom kommunene. Man skal skaffe seg informasjon om bestemmelsene som gjelder ens egen kommune, hos kommunens miljøforvalter. Vanlig i Finland: komposteringen av husholdningsavfall krever at komposten er utstyrt med et lokk og at den er varmeisolert og beskyttet mot gnagere. i noen kommuner bør man melde fra om kompostering av husholdningsavfall til kommunens miljøforvaltning eller avfallshåndteringsselskap. man skal kompostere hageavfallet i en kompost, i en treramme eller i en haug komposten bør behandles slik at den ikke forårsaker skade på helse eller miljø man skal ikke plassere komposten nærmere en brønn enn 15 meter eller 5 meter fra grensen til naboen uten naboens samtykke Hvordan er en bra bioavfallsbeholder? En bra bioavfallsbeholder er dimensjonert i samsvar med den avfallsmengden som oppstår. Et beholder på skivebordet kan rekke til tre personer, mens en dunk på 10 liter kan passe til en barnefamilie. Beholderen kan gjerne være utstyrt med et lokk, men det skal ikke være lufttett. Man skal sette et lager Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet, som binder fukt og letter tømmingen av avfall, på bunnen av beholderen. Alternativt kan man også bruke en bit mykt papir, avis eller eggkartong. Bruk av biologisk nedbrytbare poser anbefales ikke. Posen komposteres langsommere enn kjøkkenavfall. Posene forstyrrer ventilasjonen i komposten, og på den måten forårsaker de anaerobisk råtning og gjør luftingen av komposten vanskeligere. Små mengder biologisk nedbrytbar plast, slik som poser og bleier, kan likevel komposteres. Hvor ofte skal man rive opp og lufte hurtigkomposten? Om man bruker hurtigkomposten riktig, krever den knappest noen omrøring i det hele tatt. Kompostens ventilasjonssystem og tilstrekkelig dosering av Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet holder kompostmassen tilstrekkelig luftig. Man skal ikke blande lag under ulike kompostfaser med hverandre, men heller rive opp og lufte det øverste avfallslaget ned til cm dyp med noen ukers mellomrom. Kompostlufteren trykkes inn i massen rett ovenfra og løftes opp samme vei. Observer luftrørets posisjon under opprivingen og luftingen. Delenumrene etter komponentene viser til delefortegnelse på sidene 2 og 3. Produktnummeret henviser for sin del til de Biolan-produktene som presenteres på side Biolan Oy

6 2.4 Tømming av hurtigkompost Fra Biolan Hurtigkompost tømmer man kompost som har blitt til halvmoden kompost. Avfallet blir til halvmoden kompost i løpet av 5 8 uker fra komposteringsprosessen starter. For at komposteringen skal fortsette så effektivt som mulig, anbefales det at høyst halvparten av massen tømmes på én gang. 1. Sett tømmingsbeholderen under kompostens framkant (PIKO 220). 2. Tøm det materialet som har blitt kompostert mest, ved hjelp av en tømmingsbøtte (del 29 på PIKO 220) eller en spade med rett kant. 3. Fest tømmingsluken og fell den resterende kompostmassen på kompostens bunn ved hjelp av lufteren eller en spade. 2.5 Rengjøring av hurtigkomposten Ulike muggsopper og stråleråte tilhører de nedbrytende organismene i komposten og derfor lønner det seg ikke å vaske dem bort. Lufteventilen (deler 11 og 12) og den eventuelle sivevannsslangen (se kapittel 1) rengjøres ved behov, minst en gang hvert femte år. Man kan tømme hurtigkomposten året rundt. Takket være tilførselen av syre, effektiviserer tømmingen ofte kompostens funksjon. Mikroorganismer, som bryter ned komposten, har ingen tenner. Jo større biter du setter i komposten, desto lengre tar det for dem å brytes ned. Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet har uttrykkelig blitt utviklet for hurtigkomposten. Det er tilstrekkelig grovt og surt. Komposten forblir luftig og bartrebarken fordriver fluer. 3. Hva skjer i Hurtigkomposten? De mikroorganismene som bryter ned avfallet har tre grunnbehov, som skal oppfylles for at komposteringen skal være effektiv: syre, fuktighet og næringsstoffer. SYRE: Mikroorganismene i komposten trenger syre for å overleve. For å sikre tilstrekkelig fuktighet skal man tilsette Biolan Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet som har blitt utviklet for Hurtigkomposten. Det er svært viktig for kompostens funksjon at man bruker passende blandningsmateriale. Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet binder overflødig fuktighet samt nøytraliserer lukter. Man kan til og med øke luftigheten ved å bruke kvistflis. Sagspon, sagflis, torv, løv og gress er komprimert materiale som ikke passer som strømateriale. FUKTIGHET: Mikroorganismene i komposten er svømmere som bare kan leve under fuktige forhold. Fuktigheten er passende når kompostmassen ser fuktig ut og glinser, samt når det siver ut noen dråper vann når massen klemmes i hånden. NÆRINGSTOFFER: Karbon-nitrogenforholdet i komposten bør være passende. Kjøkkenavfall, grønt hageavfall, gjødsel, urin samt kompostaktivator er nitrogenkilder. Det er karbon i dødt, t avfall, slik som gulmodnet høy, halm, løv og kvister. Til og med Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet inneholder mye karbon. De mikroorganismene som bryter ned komposten, bruker både avfallet i komposten og hverandre som føde. Under komposteringen kan man skille ut tre hovedfaser: oppvarmningsfase, varm fase og avkjølingsfase. Kompostering begynner først etter at mengden avfall er tilstrekkelig og mikroorganismestammen har oppstått. Oppvarmningsfase temperatur 0 40 grader som nedbryter fungerer for det meste bakterier som næring sukkerstoffer og proteiner tar vanligvis noen dager Varm fase temperatur over 40 grader som nedbryter fungerer bakterier og stråleråte som er spesialisert på varme forhold som næring for mikroorganismer og nedbrytingsprodukter varer fra noen dager til høyst noen uker Luftighet Fuktighet Næringsstoffer Avkjølingsfase m.a.o. fase for halvmoden kompost temperaturen synker til omgivelsenes nivå som nedbryter bl.a. sopp, stråleråte og larver bryter ned de seigeste bitene i komposten, f.eks. lignin og cellulose det oppstår humus tar lang tid, minst flere måneder Om komposten lukter råttent, er den for tett, og syren har tatt slutt. Oppvarmningsfase Varm fase Avkjølingsfase, m.a.o. fase for halvmoden kompost Biolan Oy -6-

7 4. Bruk av komposten i hagen Rett brukt er komposten et ekstraordinært jordforbedringsmiddel, men om den brukes feil, kan den til og med være skadelig for vekstene. Kompostjorden forandres og utvikles stadig. I ulike utviklingsfaser skal den brukes på forskjellige måter. Generelt deles kompostjord i to klasser avhengig av modenhetsgraden. Man taler om halvmoden kompost og moden kompostjord. 4.1 Halvmoden kompost Komposten som tømmes fra hurtigkomposten, er generelt halvmoden kompost, mao. avkjølningsfasen (se kapittelet Hva skjer i komposten?) Nedbrytingen har kommet så langt at matrestene har blitt brutt ned. Hardere tremateriale, eggskall og skall av sitrusfrukter har ennå ikke blitt brutt ned. Derfor ser den halvmodne komposten ganske grov ut. 4.2 Bruk av halvmoden kompost Den halvmodne komposten utgjør et ekstraordinært jordforbedringsmiddel. Næringsstoffene pigger opp mikroorganismenes funksjon, og den humusen som den inneholder, forbedrer jordens vannbalanse. En passende spredningsmengde er et ca 2 5 cm tykt lag. I vekstperioden spres den halvmodne komposten, som navnet antyder, på bakkeoverflaten som dekke under helårsgrønne planter og busker. Om høsten kan man ha den halvmodne komposten litt ned i bakken. Om vinteren skal man flytte halvmoden kompost til en kompost med lokk eller til et sted som er beskyttet mot regnvann som ville spylt bort næringsstoffene i påvente av at den skal brukes om våren. 4.3 Å få umoden kompost til å modnes til jord Om den halvmodne komposten etterkomposteres, modner den til egentlig kompostjord. Etterkomposteringen kan gå til f.eks. en haug eller i en ikke-isolert kompost, ettersom den modnende kompostjorden ikke lenger varmes opp. For etterkomposteringen kan man med fordel bruke en kompost med lokk som f.eks. Biolan Hagekompost (produktnummer ) eller Biolan Miljøkompost Sten (produktnummer og ) slik at regnvann ikke spyler bort de vannløselige næringsstoffene. I løpet av noen måneder modnes komposten til mørke, kornete kompostjord, der man ikke lenger skiller ut utgangsmaterialet med unntak for større trestokker. 4.4 Bruk av modnet kompostjord Kompostens gjødselsvirking avhenger av dens råstoffer. En kompost, som er laget av husholdningsavfall, er med tanke på næringsverdiene generelt bedre enn en kompost som baserer seg på hageavfall. Kompostens næringsverdier forbedres om man bruker Biolan Kompostaktivator. For å kunne vokse effektivt trenger mange hagevekster gjødsel som virker raskere på veksten.derfor er det god grunn til å forsterke komposten ved å tilsette det nitrogenrike Biolan Naturgjødselkorn. Bare kompostjord utgjør ikke noe bra vekstgrunnlag, men den skal blandes 1/3 1/2 med mineraljord, f.eks. sand, fin sand, slam eller leire. Etter komposteringen kan man bruke toalettavfall for både prydvekster og grønnsakshage. Om komposten skal brukes på grønsakshager, anbefales det at den etterkomposteres etter hurtigkompostbehandlingen i ett år slik at den garantert er hygienisk. Biolan tilbehør Biolan Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet Biolan Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet er et blandningsmateriale produsert av bark fra bartrær og torv for kompostering og tørrtoaletter. Regelmessig bruk av Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet gir komposten en luftig konsistens, noe som gjør komposteringen effektiv og luktfri. Emballasje 40 liter. Biolan Miljøkompost Sten Miljøkompost Sten er en varmeisolert innenlands kompost som er tiltenkt for hage-, husholdnings- og toalettavfall. Miljøkompostens konstruksjon er svært stabil, og den er bestandig mot variasjoner i været. Lokket med gjengjern letter daglig bruk av komposten. Volum ca 450 liter. Dimensjoner 95 x 114 x 95 cm (d x b x h). Produktnummer rød granitt granitt Produktnummer Biolan Kompostlufter Kompostlufteren er et ypperlig verktøy for vedlikehold av komposten. Ved hjelp av lufteren er det lett å røre om i komposten uten å anstrenge ryggen. Biolan Kompostlufter er produsert av holdbart glassfiberarmert polypropen, slik at den hverken korroderes eller oksideres med tiden. Produktnummer Biolan Hagekompost Hagekomposten er tiltenkt for kompostering av hage- og toalettavfall. Dens volum er ca 900 liter. Som ekstra utrusting leveres en bunnkurv av aluminium, noe som hindrer at gnagere kommer inn i komposten. Grønnfarget. Dimensjoner 106 x 154 x 92 cm (d x b x h). Bunnkurvens dimensjoner 107 x 154 x 4 cm (d x b x h) Produktnummer Biolan Oy

8 Størstedelen av problemene kommer av at strømaterialet er feil. Forsikre deg om at det står Biolan på sekken! Problemer med komposteringen? Bare resultatet er avgjørende! Forvandles avfallet til halvmoden kompost? KOMPOSTEN BLIR HVERKEN VARM ELLER LUKTER DÅRLIG Forsikre deg om at massen er tilstrekkelig fuktig ved å snu på overflaten se gjennom tømmingsluken (se kapittel 3). Fuktigheten er passende Komposteringen har ennå ikke blitt satt i gang (se kapitel 2.2). Det tar tid for mikroorganismestammen å utvikles. Fortsett påfyllingen som vanlig. Avfallmengden er så liten at høye temperaturverdier ikke nås. Avfallet brenner langsommere. Det er avgjørende at avfallet har blitt til halvmoden kompost (se kapitel 4.1) før tømmingen. Om du ønsker å få fart på komposteringen, skal du ha nitrogen i den, f.eks. Biolan Kompostaktivator eller Biolan Naturgjødselkorn. Komposten har morknet så mye at den hete fasen er over. Tøm komposten delvis og fortsett påfyllingen. Kompostmassen er for tørr Vann ordentlig med varmt vann. Tilbakefør det tidligere tørre avfallet fra bunnen etter vanning til komposten. I fortsettelsen skal du se til at massen er tilstrekkelig fuktig. KOMPOSTEN VARMES IKKE OPP OG LUKTER RÅTTENT Man har brukt store mengder biologisk nedbrytbare poser eller disse posene har blir lagt til i lukket tilstand Mikroorganismene får ikke tilstrekkelig med syre Riv posene skikkelig i stykker ved hjelp av lufteren eller fjern en del av posene fra komposten. Ved behov skal du tilsette strømateriale mellom avfallet. Kompostmassen er for sammenpakket Tilsett ordentlig med Biolan Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet. Bland strømaterialet med massen ved å røre om. I fortsettelsen skal du bruke strømateriale mer sjenerøst og ved påfyllingen se til at det ikke oppstår noen tette lag av f.eks. gress, rotfruktskall eller løv. KOMPOSTEN ER VARM OG LUKTER AMMONIAKK Det er for mye nitrogen i komposten i forhold til karbon Tilsett et ordentlig lag av Biolan Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet på overflaten. Bruk strømateriale mer sjenerøst i fortsettelsen. DET ER FLUER I KOMPOSTEN Om komposten lukter, skal du tilsette rikelig med Barkstrø for Komposten og Tørrtoalettet ved å røre om samtidig og bruke strømateriale mer sjenerøst i fortsettelsen. Rør overflatelagene dypere om i komposten. Fluenes larver dør ved en temperatur på ca 43 ºC. Tilsett et strømateriale som er ca 2 cm tykt på overflaten. I fortsettelsen skal du spesielt se til at kjøtt- og fiskerester har blitt ordentlig dekket til. Spyl forsiktig kompostens indre vegger og lokk med varmt vann slik at egg og larver ødelegges. Til bekjempingen av fluer skal du bruke pyretrin, som brytes ned i komposten, f.eks. Raid. DET ER MAUR I KOMPOSTEN Det er næring og trivelige forhold for maur i komposten, noe som gjør at det er vanskelig å holde dem borte derfra. Vanligvis trivs maurene i den nedre delen av en kompost som er under avkjølningsfasen. Se til at komposten ikke er for tørr. Man kan ødelegge maurenes tilværelse ved regelmessig å tømme små mengder av kompost. Maurene skader ikke kompostens funksjon. Forekomster av mugg, sopp og diverse kryp er et tegn på at komposten fungerer bra! Henvendelser om garantien Hovedkomponentene (deler 1 6) i Biolan Hurtigkompost har en garanti på fem år. 1. Garantien trår i kraft på kjøpsdato, og den gjelder eventuelle material- og produksjonsfeil Garantien dekker ikke eventuelle indirekte skader. 2. Biolan Oy forbeholder seg retten til å bestemme om den defekte delen skal repareres eller skiftes ut. 3. Skader som er forårsaket av slurvete eller hardhendt håndtering av anordningen, at bruksanvisningene ikke har blitt fulgt eller normal slitasje, inngår ikke i garantien. 4. Vid garantibaserte erstatninger skal kjøperen legge fram et korrekt utfylt garantibevis eller en spesifisert innkjøpskvittering. Biolan Oy PB 2, FIN KAUTTUA Tel Faks Biolan Oy, 07/2010

HURTIGKOMPOST 220 eco. Serial number 70579000, 70579200

HURTIGKOMPOST 220 eco. Serial number 70579000, 70579200 HURTIGKOMPOST 220 eco Serial number Assembler Date of manufacture 70579000, 70579200 Seller s stamp, signature and date of purchase 01/2012 1 29 cm 62 cm 102 cm 31 cm 11 47 cm 24 cm 80 cm 115 cm 1,5 cm

Detaljer

Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer)

Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer) Vol.1 Nr.16 2006 www.bioforsk.no Bildene viser eksempler på biologiske, avløpsfrie toaletter som er Svanemerket. Fra venstre to kompakte gulvmodeller som monteres direkte på gulvet. De tre neste toalettene

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Gråvann Filter 125. Instrukser for installasjon, bruk og vedlikehold

Gråvann Filter 125. Instrukser for installasjon, bruk og vedlikehold Gråvann Filter 125 Instrukser for installasjon, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse BIOLAN GRÅVANN FILTER 125...3 1. Virkning og struktur... 3 1.1. Teknisk informasjon...4 1.2. Delliste...5 2. Filterets

Detaljer

Utvalg av artikler om kompost i Norske litteratur og aviser

Utvalg av artikler om kompost i Norske litteratur og aviser Utvalg av artikler om kompost i Norske litteratur og aviser Innhold: Del I: Hvordan lage en god kompost... 2 Hjemmekompostering: - Når det går galt med komposten... 3 Hvorfor kompostere hage- og kjøkkenavfall?...

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

forbrenningstoaletter

forbrenningstoaletter forbrenningstoaletter Basert på suksessen Cinderella som bl.a. ble kåret til brukernes favoritt i en undersøkelse gjort av www.hytteforbundet.no og www.hytte.no, har vi nå laget et forbrenningstoalettoalett

Detaljer

Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg. En kartleggingsstudie. Rapport nr 2/2008. Avfall Norge Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg. En kartleggingsstudie. Rapport nr 2/2008. Avfall Norge Samarbeidsforum for avfallshåndtering Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg En kartleggingsstudie Rapport nr 2/2008 Avfall Norge Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr: Dato: Revidert: Rev. dato: 2/2008 25.04.2008 Distribusjon:

Detaljer

Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse

Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse Oslo kommune Utdanningsetaten Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse Et veilednigshefte for lærere på 1. - 7. trinn og ansatte i Aktivitetsskolen Utviklet av lærere i Osloskolen og Forskerfabrikken

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Vekstfaktorer. 1 Klimatiske vekstfaktorer. 1.1 Temperatur

Vekstfaktorer. 1 Klimatiske vekstfaktorer. 1.1 Temperatur Vekstfaktorer De faktorene som former levevilkårene for trærne kalles vekstfaktorer Vekstfaktorene virker sammen og kan påvirke hverandre. En plante må ha et minimum av hver vekstfaktor for å kunne leve.

Detaljer