Linea. Balansert konveksjons gasspeis. Instruksjoner for bruk, installasjon og service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Linea. Balansert konveksjons gasspeis. Instruksjoner for bruk, installasjon og service"

Transkript

1 Linea Balansert konveksjons gasspeis Instruksjoner for bruk, installasjon og service For bruk i Norge VIKTIG Dette produktet inneholder et varmebestandig glasspanel. Dette panelet bør sjekkes under installasjon og ved hvert serviceintervall. Dersom skade observeres på fremsiden av glasspanelet (skrammer, hakk, sprekker eller andre overflatedefekter) må glasspanelet byttes ut og apparatet må ikke brukes før en erstatning er installert. Under ingen omstendigheter bør apparatet brukes dersom skade er observert eller glasspanelet er fjernet eller ødelagt. Deler av dette apparatet blir varmt under drift, og det anbefales derfor at et passende vern bør brukes for å beskytte unge barn, eldre eller syke personer. Dette apparatet er garantert for 2 år (underlagt betingelsene på side 3 av denne instruksjonsmanualen). Det andre året av garantien vil kun være gyldig dersom den årlige servicen anbefalt i denne instruksjonsmanualen har blitt fullført av en GasSaferegistrert ingeniør, og en kopi av servicerapporten er tilgjengelig for inspeksjon av en Gazco-ingeniør. Disse instruksjonene må oppbevares med apparatet for fremtidig referanse og for konsultering ved service på apparatet. Gjør kunden oppmerksom på korrekt drift av apparatet før disse instruksjonene etterlates hos dem. Ferdigstillelsesskjemaet på side 3 i denne instruksjonsmanualen må fylles ut av installatøren før denne forlater lokalene. PR0731 NO Utgave 7 (September 2010)

2 ONTENTS OVERING THE FOLLOWING MODELS 8651E P8651E Appliance commissioning checklist 3 PAGE user instructions 4 installation Instructions 8 Technical Specifications 8 Site Requirements 9 Installation 12 ommissioning 15 Servicing Instructions 16 Servicing Requirements 16 Fault Finding 16 How to replace parts 18 Basic spare parts list 24 Service Record 25 2

3 SJEKKLISTE FOR IGANGKJØRING AV APPARAT VIKTIG NOTIS Du skal forklare overfor sluttbrukeren hvordan apparatet skal brukes og gi sluttbrukeren alle instruksene for oppbevaring da informasjonen må være tilgjengelig ved garantikrav. SJEKKE AVTREKKSKANAL BESTÅTT MANGEL 1. Avtrekkskanalen er korrekt for apparatet 2. Strømningstest på avtrekkskanalen (GJELDER IKKE) 3. Lekkasjetest av forbrente produkter (GJELDER IKKE SJEKKE GASS 1. Gasslekkasje- og restriksjonstest 2. Stående trykktest mb 3. Arbeidstrykket på apparatet (skrudd på fullt) mb NB - Alle andre gassapparat skal være skrudd på fullt 4. Gasskapasitet m 3 /h 5. Er kravene til ventilasjon på apparatet oppfylt (GJELDER IKKE FORHANDLER- OG MONTØRINFORMASJON Forhandler... Installasjonsfirma Montør... Kontaktnummer... Kontaktnummer... Kjøpsdato... Reg No.... Modellnummer.... Installasjonsdato Serienummer.... Gasstype... Dette produktet er garantert i 2 år fra installasjonsdatoen som beskrevet i salgsbetingelsene og vilkårene mellom Gazco og Gazcoforhandleren på stedet. Denne garantien er ugyldig, så langt loven tillater dette, hvis «Sjekkliste for igangkjøring av apparat» ikke er fullstendig fylt ut av montøren og tilgjengelig for inspeksjon av en Gazco-montør. Garantien vil kun være gyldig det andre året, så langt loven tillater det, hvis årlig service, som anbefalt i brukerinstruksene, har blitt utført av en orgi-registrert montør, og en kopi av service besøksrapporten er tilgjengelig for inspeksjon av en Gazco-montør. 3

4 BRUKERINSTRUKSER 1. GENERELL INFORMASJON In the event of a gas escape or if you can smell gas, please take the following steps: Immediately turn off the gas supply at the meter/ emergency control valve Extinguish all sources of ignition Do not smoke Do not operate any electrical light or power switches (On or Off) Ventilate the building(s) by opening doors and windows Ensure access to the premises can be made Please report the incident immediately to the National Gas Emergency Service all entre. 2. SLIK TENNER DU STUDIO-PEISEN Det er to måter å tenne Linea-peisen: ved termostatisk fjernkontroll, se 2A ved å bruke peisens touchpad, se 2B 2A - TERMOSTATISK og FJERNKONTROLL MED TIDSUR 1 Opp Ned The gas supply must not be used until remedial action has been taken to correct the defect and the installation has been recommissioned by a competent person. 1.1 Det er kun kompetente personer som skal foreta installasjon og service. 1.2 Vennligst oppgi type apparat og serienummer ved all korrespondanse som er å finne på dataskiltet, som er å finne under adkomstpanelet, se Diagram 2 i Installasjon. 1.3 Det må ikke henges gardiner over peisen: Det må være 300 mm avstand mellom peisen og gardinene på hver side. 1.4 Hvis det forekommer sprekker i glasspanelet skal apparatet ikke brukes før panelet er skiftet ut. 1.5 Skulle det usannsynlige skje hvor apparatet blir forstyrret fra andre elektroniske anordninger, kan fjernkontrollen/ kontrollboksen bli programmert på nytt. Rådfør deg med forhandleren hvis du tror dette vil være nødvendig. 1.6 Hvis avtrekkskanalen av en eller annen grunn har blitt fjernet fra apparatet, skal tetningen skiftes ut på den indre muffeskjøten. 1.7 Utløpet på avtrekket må ikke på noen måte blokkeres, dvs. ved planting av blomster, buster osv. i nærheten, eller lene gjenstander opp mot utløpsvernet. 1.8 Det må ikke brukes hagevanner eller hageslange i nærheten av utløpet på avtrekket. 1.9 Dette produktet er garantert i 2 år fra installasjonsdatoen som beskrevet i salgsbetingelsene og vilkårene mellom Gazco og Gazco-forhandleren på stedet. Vennligst rådfør deg med Gazco-forhandleren på stedet hvis du har spørsmål. Oppgi alltid modellnummer og serienummer under korrespondanse. AR2302 Slå Linea-peisen På Fjernkontrollen kan regulere gasspeisen, fra å tenne pilotflammen til å slå den av. For å slå på peisen: Trykk på AV-tasten og piltast OPP samtidig Pilotflammen og hovedbrenneren tenner og fjernkontrollen er nå i manuell modus. I MANUELL MODUS kan du: slå på hovedbrenneren regulere flammen fra lav til høy og tilbake slå av brenneren og la kun pilotflammen brenne I TEMP MODUS kan du: innstille romtemperaturen slik at termostaten i fjernkontroll holder temperaturen automatisk I TIDSUR MODUS vil peisen: slå seg Av og På i henhold til innstilte tidsperioder regulere romtemperaturen automatisk for de innstilte periodene MERKNAD: NÅR PEISEN BETJENES PÅ TEMP ELLER TIDSUR MODUS, VIL PILOTFLAMMEN FORTSATT VÆRE TENT OG PEISEN VIL DA SLÅ SEG PÅ AUTOMATISK ETTER DE PROGRAMMERTE TIDENE FOR Å BRINGE ROMTEMPERATUREN TIL DET INNSTILTE NIVÅET, OM DU OPPHOLDER DEG I ROMMET ELLER IKKE. DU MÅ ALDRI LA BRENNBARE MATERIALER BLI LIGGENDE INNEN 1 METER FRA FRONTEN AV PEISEN. 2.1 SVITSJE MELLOM MODI Trykk på innstillingstasten (SET) for å svitsje til manuell betjening Trykk igjen for å svitsje til temperaturmodus Fortsett å trykke for å gå gjennom alle brukermodi. Disse er: MAN (manuell) DAG-TEMP NATT-TEMP TIDSUR og tilbake til MAN 4

5 BRUKERINSTRUKSER MERKNAD: MAN-modus kan også aktiveres ved enten å trykke på piltast OPP eller piltast NED 2.2 MANUELL MODUS Trykk både på piltast OPP og omgående på AV-tasten for å tenne peisen. Du vil høre et klikk når tenningsprosessen starter, (opp til 30 sekunder) Trykk på AV-tasten for å slå peisen av SLIK ØKER DU TEMPERATUREN Trykk på piltast OPP en gang for å øke flammehøyden ett trinn Trykk og hold på piltast OPP for å øke til maksimum SLIK REDUSERER DU TEMPERATUREN Trykk på piltast NED én gang for å redusere flammehøyden ett trinn Trykk og hold på piltast NED for å redusere til minimum På det laveste punktet går peisen over i klar-modus (kun pilotflammen er tent) MERKNAD: Når en tast trykkes vil et symbol indikere at det foregår en overføring på displayet. Mottakeren bekrefter overføringen med et akustisk signal. Slå av Linea-peisen Trykk på AV-tasten for å slukke pilotflammen 2.3 TEMP-MODUS Displayet viser nåværende romtemperatur. Slik øker eller reduserer du peisens effekt: Trykk på innstillingstasten (SET) for å velge enten DAG- TEMP- eller NATT-TEMP-modus ved et kortvarig trykk på innstillingstasten (SET) Hold på innstillingstasten til TEMP-displayet blinker og slipp tasten Foreta innstilling på ønsket temperatur med piltast OPP og NED. (Min. temperatur 5 º, maks. 30 º eller Fahrenheit) Trykk på AV-knappen for at displayet skal slutte å blinke, eller vent med å returnere til TEMP-modus. MERKNAD: Hvis du innstiller på en temperatur som er under eksisterende romtemperatur, vil peisen slå seg av automatisk. MERKNAD: Hvis du ønsker at natt-temperaturkontrollen skal slå seg av, reduser temperaturen til [---] vises. 2.4 TIDSUR-MODUS Du har to programmerbare innstillinger over en 24-timers periode, P1 og P2 P1 + = Starte tidsinnstilling 1 P1 + = Avslutte tidsinnstilling 1 P2 + = Starte tidsinnstilling 2 P2 + = Avslutte tidsinnstilling P1 - Program 1 for tidsinnstilling Trykk på innstillingstasten (SET) til TIDSUR-modus blir vist Hold på innstillingstasten. Displayet blinker med nåværende tid for P1. Mens tiden blinker, kan du endre på innstilte timer og minutter. For å innstille på den første tidsinnstilling som peisen skal tenne, endre Starte tidsinnstilling for P1. Trykk på piltast OPP for å endre timen Trykk på piltast NED for å endre minuttene med 10 minutters inkrementering Trykk på innstillingstasten igjen for å flytte til Avslutte tidsinnstilling, P1. Displayet viser nåværende innstilling for P1 Dette er tiden som Linea-peisen først slår seg av: Trykk på piltast OPP for å endre timen Trykk på piltast NED for å endre minuttene P2 - Program 2 for tidsinnstilling Gjenta trinnene som beskrevet i for å endre innstillingen for P2. Hvis du allerede har innstilt P1 og ønsker å endre innstillingen kun for P2: Trykk på innstillingstasten til TIDSUR-modus vises Hold på innstillingstasten (SET) helt til displayet blinker med nåværende tid for P1 Trykk på innstillingstasten igjen for å rulle forbi innstillingene for P1 og P1 Når tiden fremdeles blinker: Trykk på piltast OPP for å endre timen Trykk på piltast NED for å endre minuttene Når alle fire tidene er innstilt, trykk på AV-knappen eller bare vent for ferdig programmering. 2.5 LAVT BATTERI BATT blir vist på fjernkontrollen når batteriene trenger utskifting. 2.6 INNSTILLE TIDEN Trykk på piltast OPP og piltast NED samtidig Trykk på piltast OPP for å innstille timen, og piltast NED for å innstille minuttene Trykk på AV for å returnere til manuell modus eller bare vent 2.7 INNSTILLE /24-TIMERS, ELLER F/12-TIMERS UR Trykk på AV og piltast NED til displayet skifter fra /24- timers til F/12-timers ur, og omvendt. Hvis fjernkontrollen har blitt fjernet, er kommet bort eller er skadet, vil signalene som overføres til mottakeren opphøre. Peisen vil gå over i klarstilling (kun pilotflamme) etter 6 timer. TOUHPAD-KONTROLL 2 AR1885 5

6 BRUKERINSTRUKSER Trykk på AV-PÅ-tasten for å tenne peisen, (opp til 30 sekunder) Trykk på piltast OPP for å øke flammehøyden Trykk på piltast NED for å redusere flammehøyden. På det laveste punktet går den over til klar-modus, (kun pilotflammen er tent) Trykk på AV/PÅ-tasten for å slå av peisen 5 NØDSTOPP Hvis batteriene svikter når peisen er i bruk: Sett nødstoppbryteren i AV-stilling (O), se Diagram 3 (Denne bryteren skal være PÅ under normal bruk og skal hele tiden være PÅ) 3 Undersiden av peisen Adkomst til bryter AR Bruk en fuktig klut og varmt såpevann. Glasset må være helt tørt før det settes sammen igjen. 3.5 Fiberglass-seglet på fyrkassen må være intakt. Fest så plasserings-hempene over hakene på toppen av fyrkassen. Sett inn igjen de ni skruene, fra toppen og nedover, tre lange skruer i hullene på bunnen. Trekk skruene jevnt til. 4 AR1341 Bruk en kulepenn eller tynn skrutrekker for å skyve vippebryteren over i AV-stilling (O) se diagram 4 Nødstoppbryter KAMINEN MÅ ALDRI BRUKES NÅR GLASSPANELET ER FJERNET ELLER I STYKKER 7. FLAMMESVIKT-ANORDNING 7.1 Dette er en sikkerhetsanordning på denne peisen som automatisk stenger gasstilførselen hvis pilotflammen skulle gå ut og termoelementet ikke blir oppvarmet. 8. INNKJØRING AR Overflatebelegget på metallet som er brukt på GAZOpeisen vil brenne av under de første få timene under bruk, som produserer en uskadelig og midlertidig lukt. Dette vil gå bort etter en kort tidsperiode under bruk. Hvis lukten vedvarer, rådfør deg med installatøren (Denne bryteren skal være PÅ ( ) under normal bruk og skal hele tiden være PÅ) 3. RENGJØRING AV LINEA KAMINEN MÅ VÆRE HELT KALD FØR MAN FORTSETTER. 3.1 Tørk av det ytterste panelet med en fuktig klut. 3.2 For å rengjøre glasspanelet må dekorfronten fjernes slik som beskrevet i instruksjonene vedlagt fronten. 9 SERVIE 9.1 Peisen skal ha service hver 12. måned av en kvalifisert gassmontør. Oppgi alltid modellnummer og serienummer under korrespondanse som er å finne på dataskiltet..7. VENTILASJON 7.1 Det kreves ingen ytterligere ventilasjon for denne kaminen. 3.3 Ta bort glasspanelet ved å skru ut de ni...skruene. Se diagram 5. 6

7 USER INSTRUTION 8. INNKJØRING 8.1 Overflatebelegget på metallet som er brukt på GAZOpeisen vil brenne av under de første få timene under bruk, som produserer en uskadelig og midlertidig lukt. Dette vil gå bort etter en kort tidsperiode under bruk. Hvis lukten vedvarer, rådfør deg med installatøren. 9. VARME OVERFLATER 9.1 Deler av kaminen blir varme ved normal bruk. Det anbefales derfor at det settes opp et gitter foran. Alle deler av kaminen bør betraktes som en "arbeidsflate" unntatt berøringsputen og panelet for tilgang. (Kun Designio versjonen). 10. SKIFTE BATTERI 10.1 Hvis Linea-peisen er utstyrt med en Designio-front, er adkomst til batteriene ganske enkelt ved å ta av det nedre adkomstdeksel foran Hvis Linea-peisen er utstyrt med en Plano-, Vetro- eller Steel-front, er adkomst til batteriene gjennom adkomståpningen i huset under enheten se diagram 6. 6 AR Skift batteriene med fire AA-størrelse cellebatterier, og forsikre deg om at de monteres i samme stilling som vist i diagrammet på bunnen av plastholderen Når batteriene er skiftet, plasser batteriholderen forsiktig på plass igjen i klemma på bunnen av peisen 11. PEISEN TENNER IKKE 11.1 Hvis Linea-peisen ikke vil tenne: Sjekk at nødstoppbryteren er i PÅ (1), se avsnitt 2, Nødstopp Sjekk og skift ut batteriene i fjernkontrollen Sjekk og skift ut batteriene i peisen, se avsnitt 10. Rådfør deg med Gazco-forhandleren på stedet hvis Linea-peisen ikke vil tenne. 7

8 INSTALLASJONSINSTRUKSER TEKNISK SPESIFIKASJON SOM DEKKER FØLGENDE MODELLER 8651E P8651E Modell Linea NG 8651E Linea LPG P8651E Gass KAT. Gastype Trykk Ventilasjon Injektor Gas kapasite m 3 /h Tilført energi kw (brutto) Nox lass I 2H Naturgass (G20) 20mbar 2 x 8mm NO I 3P Propan (G31) 37mbar 2 x 8mm 1 x 7.5mm 2 x 10mm Effektivitetsklasse I Diameter på avgassrør 100 Ø / 152mm Ø Dimensjon på gassinntak forbindelse 8mm Ø Tykkelse på yttervegg må være minimum 100 mm og maksimum 500 mm Batterier for utskiftning i peis 3 stk "" batterier Batterier for utskiftning i fjernkontroll 3 stk "AAA" batterier Høy Lav Land NO SJEKKLISTE FOR PAKKING Qty Beskrivelse 1 Linea, komplett, med konsoll 1 avgassrør 1 beskyttelseplate for terminal 1 fjernkontroll 1 eske for installasjon av beskyttelsesplate inneholdende: 4 treskruer 11/4 4 røde PLUGGER 1 eske inneholdende: 4 treskruer 21/2 4 brune plugger 1 aluminiumstape 1 forseglingsring 3 "" batterier 3 "AAA" batterier 1 instruksjonsmanual AR1330 AR1331 8

9 INSTALLAJONSINSTRUKSER KRAV TIL INSTALLASJON 1. KRAV TIL AVTREKKSKANAL OG SKORSTEIN 2 Merknad: Dette apparatet skal kun bli installert med avtrekkskanalen som følger med. 1.1 Avtrekket må plasseres i henhold til BS5440: Del 1 (siste utgave). Se Diagram Monter et vernedeksel for å beskytte folk fra alle utløp som er mindre enn 2 meter over eventuelle adkomster/innganger slik som horisontal bakke, en balkong eller over et flatt tak. 1.3 Alle vertikale og horisontale avtrekk skal være trygt festet og forholdsregler mot brann skal følges i henhold til lokale og nasjonale bransjestandarder. 1.4 Det kan bli nødvendig å ha en restriksjon. Det henvises til Teknisk Spesifikasjon på side 12. AR Mål Plassering av utløp Minimum avstand A* Direkte under en åpning, murstein med luftehull, vindu osv. 600 mm B* Over en åpning, murstein med utlufting l, vindu osv. 300 mm * Horisontalt i forhold til en åpning, murstein med utlufting, vindu osv 400 mm D Under takrenner, avløpsrør eller dreneringsrør 300 mm E Under takskjegg 300 mm F Under balkonger eller tak på car port 600 mm G Fra et vertikalt dreneringsrør eller avløpsrør 300 mm H Fra et innvendig eller utvendig hjørne 600 mm I Over gruppetak eller balkongnivå 300 mm J Fra et utløp som peker mot utløpet (se også 6.1.2) 600 mm K Fra et utløp som peker mot utløpet 600 mm L Fra en åpning i car port (f.eks. dør, vindu) inn i boligen 1200 mm M Vertikalt fra et utløp på samme vegg 1500 mm N Horisontalt fra et utløp på samme vegg 300 mm O Fra veggen hvor utløpet er montert Gjelder ikke P Fra en vertikal struktur på taket 600 mm Q Over skjæringspunktet med taket 300 mm * I tillegg skal utløpet ikke være nærmere enn 300 mm i forhold til en åpning i byggverket hvor hensikten er å ha et innebygd element slik som en vindusramme. 9

10 INSTALLAJONSINSTRUKSER KRAV TIL INSTALLASJON Bygninger i bindingsverk 1.5 Het is noodzakelijk dat er additionele speling wordt aangehouden wanneer het rookkanaal door een muur gaat die brandbaar materiaal bevat, zodat brandgevaar wordt voorkomen. 1.6 De opening waar het rookkanaal doorheen gaat moet een stalen koker bevatten die zo gepositioneerd is dat er een opening van minimaal 25mm gehandhaafd wordt tussen de buitenste oppervlakte van het rookkanaal en de koker. 1.7 Voor meer informatie over de installatie van gasapparatuur in gebouwen met een houten frame kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling woon- en bouwtoezicht. 3. VENTILATIE 3.1 Dit apparaat heeft geen aanvullende ventilatie nodig. 4. PLASSERING AV KAMINEN VIKTIG: IKKE DEKK TIL TOPP- OG BUNNSLISSENE I YTTERDELEN AV LINEA, DISSE MÅ VÆRE HELT FRI. IKKE MONTER KAMINEN INNE I EN VEGG, DEN MÅ MONTERES PÅ OVERFLATEN AV OG FLATT PÅ VEGGEN VED AT MAN BRUKER VEGGKONSOLLET SOM FØLGER MED. 2. GASSTILFØRSEL 2.1 Før installering må man forsikre seg om at lokale fordelingsforhold (identifisering av gasstype og trykk) og justering av anordningen er i samsvar. 2.2 Man må forsikre seg om at gasstilførslen er tilstrekkelig til å levere den nødvendige mengde gass og er i overensstemmelse med gjeldende regler. 2.3 Rørstykke av mykt kopper kan brukes til installasjon. Myke loddefuger kan brukes utenpå apparatet. 2.4 Denne anordningen kommer komplett med en fabrikktilpasset isolasjonsmekanisme som er bygget inn i inngangsforbindelsen, det kreves ingen ytterligere isolasjonsanordning. 2.5 Alle gassrør må renses for eventuelle fremmedelementer før installasjon. 2.6 Gassinntaket er plassert sentralt i bunnen av kaminen. Tilførsels-røret kan installeres ved å bruke en av tre alternativer: 1) Ved å bore et hull rett gjennom ytterveggen. Det er en utstansing bak på panelet på Linea og festekonsollet for å kunne skjule røret inne i kaminen. 2) Overflatemontering av røret. For dette formålet er det en boks med utstyr til å skjule røret Denne består av: a) 1.4 meter dekningsmateriale b) 2 klammer c) skruer og Rawlplugg For å tilpasse dekningsmaterialet måler man opp og klipper til nødvendig lengde. Fest de 2 klammene på veggen. Magneten må være vertikal. Fest rørklips til veggen og installer gassrøret. Dekningsmaterialet kan nå festes til magnetene og gasstilførselsrøret er dekket til. NB: Det er tre alternativer for fargen på dekningsmaterialet. Sort, metallisk legering og grunnet overflatebehandling som tillater kunden å velge en hvilken som helst farge. 3) Gassrøret kan skjules ved å skjære ut en kanal i veggen. Alle gjeldende regler må følges og ingen rørledd må skjules i veggen. 4.1 Denne kaminen krever ikke no e ildsted. Den kan kun plasseres på en yttervegg og med tilstrekkelig klaring for trekkanal og eventuelt gitter. Se diagram All minimumsavstand må etterfølges. Se diagram 3. Disse avstandene gjelder til ytterkanten av dekorlistene og er derfor avhengig av hvilken ramme man velger. 3 SIDEVEGG 150m m 150mm dyp hylle 225m m 150m m 460m m TAK GULVNIVÅ AR De ytre dimensjoner på rammene og deres posisjon i forhold til sentrum av trekkanalen vises detaljert i diagram 4 og 5. 4 Designio Ramme Baksiden av Linea DESIGNO Plassering trekkanal AR

11 INSTALLAJONSINSTRUKSER KRAV TIL INSTALLASJON 5 VETRO / PLANO DIMENSJONER Baksiden av Linea Plassering trekkanal AR Alle antennelige materialer på baksiden av kaminen må fjernes. Se diagram 6. 6 Antennelig materiale må fjernes rundt senter av trekkanalen. Vist som skyggelagt område. AR Linea kan plasseres på hvilken som helst høyde, men det må være minimum 150 mm klaring mellom nederste kant på kaminen og gulvet. For å oppnå dette er minimum høyde på trekkanalen for hver front vist i diagram 7. 7 MINIMUMSHØYDE FOR TREKKANAL FRA GULVNIVÅ VETRO / PLANO / STEEL DESIGNIO AR

12 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON INSTALLASJON VIKTIG: SE DATASKILT OG TEKNISK SPESIFIKASJON FORAN I BRUKERINSTRUKSEN FOR Å VÆRE SIKKER PÅ AT PEISEN ER KORREKT JUSTERT FOR GASSTYPE OG KATEGORI SOM GJELDER I LANDET HVOR PEISEN SKAL BRUKES. FOR DETALJER SOM GJELDER ENDRING MELLOM GASSTYPER, HENVISES DET TIL AVSNITT 10, SERVIEINSTRUKSER, SKIFTE UT DELER 1. SIKKERHETSREGLER 1.1 For din egen og andres sikkerhet skal peisen installeres i henhold til lokale og nasjonale bransjestandarder. Unnlater man å installere peisen korrekt, kan det føre til søksmål: Les disse instruksene før peisen installeres og tas i bruk. 2.4 Hat malen er rett og merk sentrum av røkkanalhullet og posisjonene for de fire festehullene for konsollet som skal festes til veggen. Se diagram 2. 2 NB: Hvis man har kjøpt Vetro eller Plano dekorfront vil det også være nødvendig å avmerke posisjonene for de fire festehullene foran. 1.2 Disse instruksene skal legges igjen intakt hos brukeren. 1.3 Gjør ikke forsøk på å brenne søppel i denne peisen. 1.4 Hold alle plastbæreposer unna små barn. 1.5 Plasser ikke gjenstander på eller i nærheten av peisen og la det være tilstrekkelig lysåpning over peisen. HVIS PEISEN HAR SLUKKET ELLER HAR GÅTT UT UNDER BRUK, VENT 3 MINUTTER FØR DET GJØRES FORSØK PÅ Å TENNE DEN PÅ NYTT. 2. INSTALLASJON AV KAMINEN 2.1 Ta kaminen ut av kassen og fjern de to skruene som er én på hver side nær toppen av den sorte kanten. Dette vil frigjøre konsollet som skal festes til veggen. 2.2 Bestem hvor Linea and dekorfronten skal plasseres og merk av posisjonen for den ytre nederste kanten av rammen. Se diagram 4 og 5 i kravet om plassering for fullstendig dimensjoner for dekorrammene. VÆR NØYE NÅR RØKKANALEN AVMERKES, DET ER VANSKELIG Å FLYTTE PÅ DEN ETTER AT DEN ER INSTALLERT. AR Et hull på 152 mm i diameter er nødvendig for å installere kanalen. Dette kan gjøres enten med: a) et bor b) hammer og meisel c) bor små hull rundt omkretsen, bank ut og klargjør i begge ender. 2.6 Når hullet for røkkanalen er klart settes de medfølgende fire brune Rawlpluggene inn, og konsollet festes ved å bruke kun de to øverste skruene. Se diagram 2a. 2a 2.3 Etter å ha avmerket posisjonen for bunnens ytterkant, plasser den medfølgende malen slik at linjen på veggen er i kant med bunnen på dekorrammen på malen. Se diagram 1. 1 AR Røkkanalen kan nå tilpasses i størrelse. Mål hvor tykk veggen er, og trekk fra 12 mm. Dette er lengden som kreves når man måler fra linjen på merkelappen på røkkanalen. Se diagram 3. AR

13 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON INSTALLASJON 3 6 AR Fest røkkanalen til kaminen og forsegl med aluminiumstape. Se diagram 4. A A AR IKKE SKRU TIL FOR HARDT. IKKE DEFORMER BAKSIDEN AV KAMINEN Fest gasstilførselsrøret sammen med isoleringsmekanismen ved å bruke et 8 mm rør. Fest en passende trykkventil til testpunktet og skru på gasstilførselen og sjekk for lekkasjer. AR Plasser forseglingsringen over røkkanalen og plasser denne opp mot baksiden av kaminen. Se diagram Tenn på kaminen og sett den på maksimum. Sjekk at trykket korresponderer med databrikken. Skru av gassen og sett inn igjen skruen for testpunktet. Skru på gassen og sjekk skruen for lekkasjer. DE GULE FLAMMENE VIL KOMME TIL SYNE NÅR FLAMMEN HAR BLITT TILSTREKKELIG VARM - VANLIG TID 20 MINUTTER. 5 AR Fest kaminen på veggkonsollet ved å plassere armene på konsollet inn i slissene bak på kaminen. Se diagram Fest kaminen så langt bak som mulig og skru til de to skruene for å feste Linea til veggkonsollet Fest de to nederste treskruene gjennom baksiden av kaminen og inn i veggen. Se diagram 6 pil A. 13

14 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON INSTALLASJON 3. SLIK TENNER DU LINEA-PEISEN TERMOSTATISK og FJERNKONTROLL MED TIDSUR 9 Trykk på piltast OPP for å øke flammehøyden Trykk på piltast NED for å redusere flammehøyden. På det laveste punktet går den over til klar-modus, (kun pilotflammen er tent) Trykk på AV/PÅ-tasten for å slå av peisen Opp Ned AR2302 Slå Linea-peisen På Fjernkontrollen kan regulere gasspeisen, fra å tenne pilotflammen til å slå den av. For å slå på peisen: Trykk på AV-tasten og piltast OPP samtidig Pilotflammen og hovedbrenneren tenner og fjernkontrollen er nå i manuell modus. I MANUELL MODUS kan du: slå på hovedbrenneren regulere flammen fra lav til høy og tilbake slå av brenneren og la kun pilotflammen brenne I TEMP MODUS kan du: innstille romtemperaturen slik at termostaten i fjernkontroll holder temperaturen automatisk I TIDSUR MODUS vil peisen: slå seg Av og På i henhold til innstilte tidsperioder regulere romtemperaturen automatisk for de innstilte periodene TOUHPAD-KONTROLL 10 AR1885 Trykk på AV-PÅ-tasten for å tenne peisen, (opp til 30 sekunder) 14

15 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON IGANGKJØRING 1. IGANGKJØRE PEISEN 1.1 Fyll ut SJEKKLISTE FOR INGANGKJØRING som er å finne foran i denne brukerinstruksen som dekker: Sjekke avtrekkskanal sjekke gass Layout av stein - flammebilde Testing av arbeidstrykk foregår via adkomstpanelet på gasskoplingen for å sjekke at brenneren er i riktig stilling. 1.2 Skulle det usannsynlige skje, hvor peisen mottar forstyrrelse fra andre elektroniske anordninger, programmer fjernkontrollen/kontrollboksen på nytt Programmere fjernkontrollen/kontrollboksen på nytt Når fjernkontrollen har blitt omprogrammert (ny kode), må kontrollboksen også programmeres på nytt: For adkomst til kontrollboksen, se Servicinstrukser, avsnitt 7 Hovedkontroll-montasje. Trykk og hold på tilbakestillingsknappen til du hører to signaler. Etter det andre lengre signalet: Utløs tilbakestillingsknappen og innen 20 sekunder skal du trykke på NED-knappen på fjernkontrollen til du hører enda et langt signal som bekrefter den nye koden 15

16 SERVIEINSTRUKSER SERVIE / FEILSØKINGSTABELLER 1. SERVIEBEHOV VIKTIG Glasspanelet på dette apparatet bør sjekkes for tegn på skade på fremsiden av glasspanelet (skrammer, hakk, sprekker eller andre overflatedefekter). Dersom skade er observert må glasspanelet byttes ut og apparatet må ikke brukes før en erstatning er installert. Under ingen omstendigheter bør apparatet brukes dersom skade er observert. Isoler apparatet til et erstatnings-glasspanel har blitt skaffet og installert. Erstatnings-glasspanel kan kjøpes fra Gazco via forhandleren hvor apparatet ble kjøpt, eller enhver annen Gazco-distributør. Denne peisen skal ha service minst en gang i året som skal utføres av en kompetent person. All testing skal utføres i henhold til gjeldende ORGI anbefalinger. 1.1 Før noen av testene utføres på peisen: Foreta test for gasslekkasje på eiendommen for å være sikker på at det ikke er noe gasslekkajse før arbeidet begynner 1.2 Foreta fullstendig sjekk av peisens funksjoner Spesielle sjekker Gjør rent for eventuell lo eller fnugg rundt pilotbrenneren. Vær spesielt nøye med ventilasjonshullene for piloten Gjør rent for eventuell lo eller fnugg som befinner seg under brenneren Sjekk at gniståpningen på pilotbrenneren er riktig Korriger eventuelle feil som måtte finnes under testen til å begynne med Foreta ingangkjøring av peisen på nytt samtidig som de vanlige sikkerhetssjekkene utføres 1.3 Underrett kunden om eventuelle rigeringer/reparasjoner som er foretatt. MONTER BATTRIENE PÅ PLASS IGJEN FØR DET GJØRRES FORSØK PÅ Å KORRIGERE EVENTUELLE FEIL. HVIS PEISEN IKKE VIRKER, MEN HAR VIRKET TIDLIGERE: SJEKK AT NØDSTOPPBRYTEREN NEDERST TIL HØYRE FOR DØRA ER SLÅTT PÅ, SE AVSNITT FOR BRUKERINSTRUKSER, SIDE 6 Symptom Årsak Løsning 3 korte bipper fra kontrollen Ingen tenning, 5 sek. kontinuerlig tone (det vil muligens være flere korte bipper før) Ingen tenning, ingen tone, motoren går litt når betjent Ingen pilotflamme og kontrollen fortsetter å gniste Piloten tenner, kontrollen fortsetter å gniste, ventilen stenger etter sekunder Feilanalyse for elektronisk kontrollventil Batteriene i peisen er lave 1. Av/På bryter er i AV-stilling 2. Løs/skadet ledning Mottakerkort skadet Krets for termoelement er feil tilkoplet 1. Ingen gnist på pilotbrenneren 2. Løs/skadet ledning Skift ut batteriene i peisen 1. Sett bryteren i PÅ-stilling 2. Sjekk avbryterblokk og ledninger Skift ut mottaker Korriger eventuell ledningskopling 1. Korriger gnist på pilotbrenneren 2. Sjekk avbryter og ledninger FUNKSJONSSJEKK 1 PÅ TENNING PILOTFLAMMEN VIL IKKE TENNE Sjekk at det ikke er noe avfall rundt pilotmontasjen, (f.eks. sot osv.) som kan kortslutte gnisten. Gjør området rent. Betjen ventilen. Er det Tenner pilotflammen? noe gnist? Sjekk innrettingen på pilotbrennerhodet, skift tenningsledning. Se Skifte ut deler, avsnitt 2 Betjenes kontrollen korrekt? Sjekk innretningen på pilot brennerhodet, skift tenningsledning. Se Skifte ut deler, avsnitt 2. Vil pilotflammen tenne med en fyrstikk? Sjekk avstengingskran og gassmåler, og prøv igjen. Er gasstilførselen til peisen skrudd på? Korriger og prøv igjen. Er gasstrykket korrekt? Spyl gassrørene og prøv igjen. Er det luft i systemet? Systemet er blokkert. Sjekk trestpunktet på innløpet, magnetsete og ventil. Sjekk ledningene på termoelementet for korrekt orientering, tilstand og kopling GÅ TIL NESTE DIAGRAM FUNKSJONSSJEKK 2 PÅ TENNING SYSTEM OK 16

17 SERVIEINSTRUKSER FEILSØKINGSTABELLER FUNKSJONSSJEKK 2 FOR TENNING INGEN GNIST Sjekk at det ikke er noe avfall rundt pilotmontasjen, (f.eks. sot osv.) som kan kortslutte gnisten. Gjør området rent. Rådfør deg med brukerinstruksene, prøv igjen. Fra Diagram for funksjonssjekk 1 på tenning Fungerer ventilen korrekt? Er åpningen mellom elektrode og termoelement 4 mm? Sjekk at spissen på pilotbrenneren ikke er skadet. Enten reparer spissen eller skift ut pilotbrenneren og prøv igjen Er det dårlig forbindelse på tenningsledningen? Korriger og prøv igjen. Ta tenningsledningen av elektroden. Med en isolert tang, hold tuppen 4 mm fra pilotrøret. Er det gnist når systemet betjenes? Har tenningsledningen løsnet fra kontrollboksen? Sjekk at batteriene i fjernkontrollen er OK. Skift ut hvis nødvendig. Sjekk at fjernkontrollen er på manuell. Sjekk at låsen på fjernkontrollen er Av. Sjekk batteriene i kontrollenheten. Skift ut hvis nødvendig. Prøv igjen med fjernkontrollen og touchpad. Sjekk at Av/På-bryteren er i PÅ-stilling, se diagram 13 i Brukerinstrukser Skift ut ledningen, prøv igjen. Skift ut elektroden Skift ut ledningen, prøv igjen FUNKSJONSSJEKK 3 FOR FLAMMESVIKT PILOTFLAMMEN HOLDER SEG IKKE TENT ELLER PEISEN GÅR UT UNDER BRUK Sjekk at det ikke er noe avfall rundt ilot-montasjen, (f.eks. sot osv) Sjekk om det er fnugg i ventilasjonshullet for piloten. Se diagrammet i avsnittet SKIFTE UT DELER Tenn pilotflammen enten med fjernkontrollen eller med touchpaden Når pilotflammen er på, er gasstrykket det som er oppgitt på dataskiltet? Is the pilot flame of the correct length? Is the thermocouple in its correct position in the pilot bracket. See Replacing Parts, section 8.5 Vil pilot-flammen holde seg tent? Problemet er med rørene eller koplingene som går til peisen, Korriger og prøv igjen. Er koplingen for termoelementet fast bak på ventilen? Når peisen er skrudd på fullt, er gasstrykket det som er oppgitt på dataskiltet? Ha peisen på i 3 min., slå av tidsintervall til mag. enhet stenger med et klikk. Er dette mer enn 7 sek.? Skru til koplingen og prøv igjen. Fungerer avtrekken? Skift ut pilotenheten Korriger avtrekken Skift ut pilotenheten Holder pilotflammen seg tent? Skift ut magnetisk enhet Ha peisen på i 3 min., slå av tidsintervall til mag. enhet stenger med et klikk. Er dette mer enn 7 sek.? SYSTEM OK 17

18 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER 1. GENERELT 1.1 Alle hovedkomponenter kan skiftes uten å demontere peisen fra installasjonen. DET ER NØDVENDIG Å SKRU AV GASSTILFØRSELEN PÅ ISOLASJONSANORDNINGEN FØR DET SETTES i GANG MED NOE SOM HELST ARBEID. 1.2 FRAKOBLE BATTERIENE FØR DET FORETAS SERVIE PÅ PEISEN 2 Fjærklemme 1.3 Demontere avtrekket Hvis avtrekket av en eller annen grunn trenger å bli demontert fra peisen, må tetningen skiftes ut på den indre muffen. 1.4 Adkomst til kontrollene er begrenset og hele kontrollmontasjen skal tas ut som en komplett enhet. Det henvises til Avsnitt 7 nedenfor 2. HOVEDBRENNER 2.1 Ta bort fronten på apparatet. (Det henvises til instruksjonene som følger med den dekorative fronten) 2.2 Fjern glassrammen - merk deg orienteringen av skruene. De tre lange sølvskruene sitter kun på bunnen av rammen. Se diagram 1, pil. 1 AR Hev brenneren fra slissen i konsollet, trekk brenneren fremover og skyv den mot venstre for å få frem injektoren. Pass på at fjæren ikke blir borte. 2.5 Sett tilbake i motsatt rekkefølge og pass på at fjæren er plassert over bolten på brenneren og hempen på konsollet. 3. PILOTDELEN Hovedrammen, glassrammen og hovedbrenneren trenger bare å flyttes på hvis pilotbrenneren skal skiftes ut. Hvis det kun er pilotinjektoren, elektroden eller termokupolen som skal skiftes ut, kan disse nås fra undersiden av kaminen. Pilotdelen består av fire komponenter, som kan skiftes ut individuelt: 1) Pilotbrennerkonsoll 2) Pilotinjektor 3) Elektrode 4) Termokupol 2.3 Fjern fjærklemmen og trykk holdefjæren for brenneren sammen mot brenneren. Se diagram 2 AR PILOTBRENNER 4.1 Ta bort hoveddelen av fronten - sjekk instruksjonene som følger med dekorfronten. 4.2 Fjern glassrammen fra kaminen. Se diagram 1 pil. 4.3 Fjern hovedbrenneren ved å klemme sammen fjæren på venstre side av brenneren. Se diagram 2. Hev brenneren forover og skyv den til venstre for å få frem injektoren. Pass på at fjæren ikke blir borte. 4.4 Fra undersiden av kaminen fjerner man det nederste dekslet. Se diagram 3. 18

19 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER Fjern røret og injektoren vil falle ut fra brenneren. Pass på at brenneren ikke skades eller blir borte. 5.4 For å sette injektoren inn igjen gjøres ovenstående i omvendt rekkefølge. 5.5 Sjekk at det ikke er noen gasslekkasje. 4.5 Fjern termokupolen, pilotrøret og elektroden slik som beskrevet i seksjon 5 til 7. AR Fjern de to skruene som holder pilotbrenneren på plass. Se diagram ELEKTRODE 6.1 Fjern det undre panelet. Se diagram x X = LPG 10 NG 15 AR Trekk tenningsledningen fra elektroden og skru ut bolten som holder den på plass. Se diagram Sett sammen i motsatt rekkefølge and skift ut pilotpakningen med en ny Sjekk at det ikke er noen gasslekkasje. 5. PILOTINJEKTOR 5.1 Det er lettere å komme til pilotrøret hvis man først fjerner termokupolen. For å gjøre dette, se seksjon Løsne pilotrøret fra toppen av gassventilen og fra undersiden av pilotbrenneren. Se diagram 5 pil B. 5 B B AR Sett inn en ny elektrode. Ikke skru for hardt til da dette kan ødelegge den nye delen. 6.4 Sett tenningsledningen og det undre panelet tilbake på plass. AR

20 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER 7. TERMOKUPOL Fjern det undre panelet. Se diagram 6. B 7.2 Skru termokupolen fra gassventilen. Se diagram 8 pil. 8 AR Skift ut med en ny ledning, og sett på nye buntebånd og monter ledningene på plass i klemma. AR Løsne termokupolen ved å skru bolten bak i pilotbrenneren en halv omgang. 7.4 Løsne de to ledningene og legg merke til plasseringen. Ledningen med rød tape er forbundet med termokupolskaftet nærmest gassventilen. VED UTSKIFTING AV TERMOKUPOLEN ER DET MEGET VIKTIG Å BØYE DEN NYE DELEN TIL NØYAKTIG SAMME FASONG OG Å FÅ SAMME PLASSERING PÅ EDNINGENE. 7.5 Ved utskifting av termokupolen inn i pilotbrenneren må man påse at delen dyttes helt inn i hullet. Det er en stopper på termokupolen for å justere høyden. 8.4 Monter panelet på plass igjen og sjekk at ingen av ledningene er fastklemte. 9. MAGNETISK SIKKERHETSVENTIL 9.1 Skru av gassen på avstengningsventilen. 9.2 Fjern nedre panel se diagram Demonter termoelementet fra koblingsklemma for avbryteren og fjern de to termo-strømledningene 10 Skru løs koblingsklemma for avbryteren fra baksiden av ventilen se diagram Skru igjen bolten akkkurat nok til å holde termokupolen på plass. 7.7 Sett tilbake det undre panelet.. 8. TENNINGSLEDNING 8.1 Fjern det nedre panelet og trekk tenningsledningen av elektroden. 8.2 Frigjør ledningene fra den sentrale hvite klemma og kutt buntebåndene forsiktig av. Dette frigjør tenningsledningen - se diagram 9, pil B. 9.4 Støtt ventilen og skru av mutteren som holder den magnetiske ventilen se diagram 11 AR

21 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER Fjern tilførselsrøret fra gassventilen. Se diagram Monter på plass igjen i motsatt rekkefølge og sjekk for eventuelle gasslekkasjer. 10. HOVEDINJEKTOR 10.1 Fjern undre deksel. Se diagram Fjern glassrammen. Se diagram 12 pil. AR1994 AR Fjern tilførselsrøret med injektoren på fra kaminen. Legg merke til plasseringen av injektoren på røret Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge og sjekk for gasslekkasjer. 11. KONTROLLBOKS Fjern det nedre panelet se diagram Trykk holdeklipset for AV/PÅ-bryteren inn og trekk bryteren ut. Drei bryteren og trekk den ut gjennom holdebraketten Fjern de to skruene som holder kontrollboksen til braketten. Skyv kontrollboksen til høyre og fjern den fra braketten Fjern de to termo-strømledningene ved å skru av de to skruene se diagram 15 Fjern kabelen med åtte ledninger fra kontrollboksen se diagram Fjern hovedbrenneren som beskrevet i seksjon 2. AR Kabel m/åtte ledninge Termo strøm-ledninger 10.4 Fjern festeskruen fra injektoren. Se diagram Forlengelsesledning for touchpad Forlengelesledning forbatteri AR1345 AR

22 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER Fjern forlengelsesledningen for batteriet, se diagram 15 Fjern forlengelsesledningen for touchpaden, se diagram 15 Kontrollboksen kan nå skiftes ut Etter at kontrollboksen er skiftet ut, kan det bli nødvendig å omprogrammere fjernkontrollen: Trykk og hold på tilbakestillingsknappen på kontrollboksen til du hører to signaler. Etter det andre lengre signalet: Utløs tilbakestillingsknappen og innen 20 sekunder skal du - trykke på piltast NED på fjernkontrollen til du hører et ytterligere lengre signal som bekrefter den nye koden Det henvises til Avsnitt 4 i Monteringsinstruksene for å sette inn ny kode 12. GASSVENTIL 14. SETTE SAMMEN KONTROLLKONSOLLET NB: DETTE TRENGER BARE Å GJØRES HVIS TILGANG TIL KONTROLLEN ER AVGRENSET Fjern den ytre dekorative fronten det henvises til instruksene som følger med fronten. (FOR VETRO, PLANO og STEEL- RAMMER, SJEKK AT TOUHPADEN ER FJERNET FRA LEDNINGSBUNTEN FØR RAMMA FJERNES) 14.2 Fjern nedre deksel. Se diagram Koble fra gassrøret ved isolasjonsmekanismen. Se diagram 17 pil B Slik skifter du gassventilen: Frakoble innløpsrøret Frakoble materøret Frakoble pilotrøret Frakoble termoelementet, termo-strømledningene og koblingsklemma for avbryteren Fjern de to skruene og drei ventilen for å få adkomst foran Ledningen kan nå fjernes fra ventilen se diagram B AR Fjern glassrammen. Se diagram 18 pil. 18 Monter på plass igjen i omvendt rekkefølges AR SKIFTE MELLOM FORSKJELLIGE TYPER GASS AR1338 For å bytte mellom forskjellige typer gass er det nødvendig å skifte følgende: Hovedinjektor Hovedbrenner Pilotinjektor Kontrollventil Kontrollboks Termokupol (kun NG til LPG) LPG til NG - ingen endring Databrikken 14.5 Fjern hovedbrenneren som beskrevet i seksjon Fjern bolten som holder injektoren på plass. Se diagram

23 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER 19 AR Koble touchpaden fra ledningsbunten (KUN MED DESIGNIO-RAMME) 14.8 Koble tenningsledningen fra elektroden Fjern termoelementet - se diagram 20, pil Fjern pilotrøret og kontroller at pilotinjektoren oppbevares trygt se diagram 20, pil D 20 D F E F AR Fjern materøret for injektoren fra ventilen se diagram 20, pil E Fjern de to skruene som holder kontrollbraketten til peisen se diagram 20, pil F Vipp forkanten av braketten litt ned og beveg montasjen til høyre, som nå kan bli løftet ut av peisen Monter på plass igjen i omvendt rekkefølge og sjekk for eventuelle gasslekkasjer. 23

24 INSTRUKSJONER FOR SERVIE UTSKIFTING AV DELER 15. LISTE OVER RESERVEDELER omponent NG LPG Propane Butane BRENNER G0104 G0105 G0106 HOVEDINJEKTOR IN0053 IN0052 PILOTINJEKTOR PI0069 PI0070 TERMOKUPOL PI0071 PI0072 KONTROLLBOKS G0129 GASSVENTIL G0123 MAGNETISK ENHET G0092 TENNINGSLEDNING G0125 GNISTELEKTROD PI10073 BAKPANEL AV KERAMIKK E0474 VINDUSRAMME MONTASJE GZ3949 FJERNKONTROLL G0131 KOBLINGSKLEMME FOR AVBRYTER G0124 TERMOELEMENT LEDNING G0126 TERMO-STRØMBRYTER LEDNING G0128 TOUHPAD OG LEDNING G0130 BATTERIHOLDER EL0410 BATTERIHOLDER LEDNING G0127 KONTROLLBOKS/ VENTIL-LEDNING G0133 SIKRINGSFJÆR FOR BRENNER FA0407 *Gassventilen er forhåndsinnstilt på korrekt gasstype 24

25 SERVIERAPPORTER 1. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 2. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 3. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 4. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 5. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 6. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 7. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 8. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 9. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 10. SERVIE Servicedato... Neste servicedato... Underskrift... Forhandlerstempel 25

26 Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG Tel: (01392) Fax: (01392) A member of the Stovax Group Translated from English Issue 11

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Studio. Med infrarød fjernkontroll Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Med infrarød fjernkontroll Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Med infrarød fjernkontroll Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold For bruk i Norge Dette apparatet har bli sertifisert for bruk i land andre enn de som er oppgitt. For å installere dette

Detaljer

STUDIO. Balansert avtrekk Singel og vedkubber. Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i (NO) Norge

STUDIO. Balansert avtrekk Singel og vedkubber. Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i (NO) Norge STUDIO Balansert avtrekk Singel og vedkubber Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold For bruk i (NO) Norge Dette apparatet har blitt sertifisert for bruk i andre land enn de som er oppgitt. For å

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Studio Duplex. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio Duplex. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Duplex Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Riva 53DV, 67DV & 70DV

Riva 53DV, 67DV & 70DV Riva 53DV, 67DV & 70DV Gasspeiser med balansert pipeløp Instruksjoner for bruk, installasjon og service For bruk i Norge Dette apparatet er godkjent til bruk i andre land enn det som er oppgitt. For å

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Rammer

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Rammer Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Rammer For Riva Studio 500, 1, & 3 Brukerinstruksjoner Installasjon og service PM378NO Utgave 3 (November 01) Innhold Rammer for

Detaljer

Riva 53DV, 67DV & 70DV

Riva 53DV, 67DV & 70DV Riva 53DV, 67DV & 70DV Gasspeiser med balansert pipeløp Instruksjoner for bruk, installasjon og service For bruk i Norge Dette apparatet er godkjent til bruk i andre land enn det som er oppgitt. For å

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator. MODELL: 41 & 48 Widescreen. Montering, bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator. MODELL: 41 & 48 Widescreen. Montering, bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 41 & 48 Widescreen Montering, bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER

Detaljer

Studio 22. Balansert avtrekk. Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge

Studio 22. Balansert avtrekk. Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge Studio 22 Balansert avtrekk Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold For bruk i Norge Dette apparatet har blitt sertifisert for bruk i andre land enn de som er oppgitt. For å installere dette apparatet

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Studio Slimline. Balansert avtrekk - Steinflis og ved. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold.

Studio Slimline. Balansert avtrekk - Steinflis og ved. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. Studio Slimline Balansert avtrekk - Steinflis og ved med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL. RPT Gass as. Jærveien 106, 4318 Sandnes. Tlf 51 60 80 10 Mail: gass@rpt.no - www.rpt.

MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL. RPT Gass as. Jærveien 106, 4318 Sandnes. Tlf 51 60 80 10 Mail: gass@rpt.no - www.rpt. MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER GASSINSTALLASJON

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Studio. Med infrarød fjernkontroll Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Med infrarød fjernkontroll Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Med infrarød fjernkontroll Brukerinstrukser, installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG Dette produktet har en åpen flamme. Det er viktig å sørge for at tilstrekkelige forholdsregler er

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Gasspeiser med balansert pipeløp. Instruksjoner for bruk, installasjon og service. For bruk i Norge

Gasspeiser med balansert pipeløp. Instruksjoner for bruk, installasjon og service. For bruk i Norge E-Studio & E-box Gasspeiser med balansert pipeløp Instruksjoner for bruk, installasjon og service For bruk i Norge Denne peisen er blitt sertifisert for bruk i andre land enn de som er oppgitt. For å installere

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Studio Duplex. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio Duplex. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Duplex Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 958.007.05.no 1 NO Innholdsfortegnelse Forord side Forord 2 1.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS

LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS Instruksjon for installasjon og bruk LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS Norsk 0315 Instruksjon for installasjon og bruk Luna 1000-1300RD Diamond Gass Side 1 VIKTIG Instruksjon for installasjon av M-Design

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 04 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt opererte

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer