Innkalling til generalforsamling i Norsk Artistforbund Tirsdag 17. juni kl 18 i Frigghuset, Gydasvei 14. Kjære medlem!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling i Norsk Artistforbund Tirsdag 17. juni kl 18 i Frigghuset, Gydasvei 14. Kjære medlem!"

Transkript

1 Innkalling til generalforsamling i Tirsdag 17. juni kl 18 i Frigghuset, Gydasvei 14 Kjære medlem! Vi takker dere alle for året som har gått. Også dette året som nå ligger bak oss har vært spennende og begivenhetsrikt. Både på det politiske plan og ikke minst på medlemsplan har det blitt brutt barrierer. Vi har også blitt pålagt nye og krevende rutiner, som har skapt utfordringer for forbundet. Og ikke minst er bransjen i konstant utvikling, som krever at vi er oppdatert på hva som skjer og hvilke behov det skaper for våre medlemmer. Aldri har vi brukt så mye penger på medlemsfordeler som vi har det siste året, ikke minst på grunn av NASK-ordningen. har et velfungerende og dedikert styre. Styret har god stabilitet og er seg sine verv bevisst. Alle i styret er utøvende og skapende artister, noe vi ser på som naturlig og en styrke i et forbund som skal ha et nært forhold til sin egen virkelighet og sine egne kolleger. Det er gledelig å se at styret har god kontinuitet og høy grad av engasjement, noe som kommer godt til syne også utenfor forbundskontoret. NASK-ordningen kan sies å være vår stolteste medlemsfordel i s åtteårige historie. Det er hyggelig å merke hvor stor pris artistene som fikk midler har satt på denne ordningen. Wilma Studo har vist seg å fungere perfekt til NASK, og det er ikke usannsynlig at studioet vil få gjenbesøk av flere av artistene. På det politiske planet har det også skjedd store og viktige ting. Kulturdepartementet har over tid jobbet med en stortingsmelding for rytmisk musikk, og i april kom den. har også vært høringsinstans for Løkenutvalget, som la frem sin melding tidligere denne måneden. Ikke minst er saken om kulturmoms viktig for oss, og også her står vi på høringslisten. I Fond for utøvende kunstnere og Gramo har vi styremedlemmer som er opptatt av å tale interessene til våre medlemmer og medlemssegment. går inn i et spennende år. Ikke minst har det på styrenivå vært mye diskusjon rundt fremtiden, vår funksjon i dag og i morgen. Diskusjonen vil fortsette, og fremtiden vil vise hvor vi er og hvordan vi ser ut om et år. I denne tiden vil vi fortsatt våre der for våre medlemmer, og være tilstede på de arenaer som er naturlig for oss. Vennlig hilsen Knut Aafløy arb. styreleder 0104

2 Årsmelding for 2007/2008 Styret har i perioden bestått av: Knut Aafløy, styreleder 2 år Tove Bøygard, nestleder 1 år Aslag Haugen, styremedlem 1 år Geir Zahl, styremedlem 1 år Varamedlemmer: 1. Bjørn Terje Bråthen, 2 år 2. Bjarte Jørgensen, 1 år 3. Elias Muri, 1 år 4. Maria Viktoria Mena, 1 år Det er avholdt 11 styremøter i tillegg til ordinær generalforsamling. ÆRESPRISEN 2007 Utdeling av s ærespris 2007 ble avholdt i på Herr Nilsen den 17. desember i forbindelse med s julegløgg. Prisen ble overrakt av statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Kulturdepartementet. Prisvinner var Anne Grete Preus, som kvitterte med et knippe sanger fra sin karriere. Etterpå spilte R C Finnegan med band, og kvelden endte opp med en vellykket jamsession. PopKomm Styreleder representerte NA i Music Export Norways delegasjon på PopKomm i Berlin i september (NA var ikke tilstede på Midem 2008 i Cannes.) 12 norsk artister spilte live under treffet. Gamle og nye medlemmer blant liveartistene var også innom den norske standen. PopKomm er en utmerket anledning til å møte norsk (og utenlandsk musikkbransje), og ikke 0104

3 minst medlemmer som opptrer i tilknytning til messen. Vi stilte med restopplaget av cd en Out of Norway vol. 3 som ble laget i januar, som også her fikk bein å gå på. OUT OF NORWAY VOL. 4 For 4. år på rad produserte en compilation-cd for distribusjon på Midem og PopKomm i Prosjektet har i flere år vært en av de stolteste medlemsfordelene våre, og vi registrerer med glede at kvaliteten på bidragene stiger stadig fra år til år. Vi er også glade for at noen av våre profiler ( i tillegg til morgendagens profiler, selvsagt!) ser fordelen med å sende inn bidrag, også uutgitte bidrag som senere viser seg å bli slagermateriale. Opplaget er også i år på eksemplarer, og distribueres gratis på Music Export Norway s messestand på dem de nevnte messer. BYLARM 08,, februar Det var knyttet stor spenning til det første Bylarm i hovedstaden. Artistforbundet stilte i år med 5 manns og 1 kvinnes delegasjon på årets By:larm. For ble årets By:larm primært det det er ment å være: et bransjetreff, hvor man møter kollegaer og bransjeaktører. NA besluttet ikke å bruke standen i år. Hotel Royal Christiania fungerte bra som konferansehotell, og arrangementet gikk i sin helhet med overskudd i motsetning til de siste år. Konsertdelen må sies å ha vært en suksess, med godt besøkte konserter. Debatten rundt lokalisering av Bylarm i fremtiden startet også denne uken, og mener at Bylarm bør fortsette å ambulere, jfr. NAs ønske om geografisk demokrati og utbredelse. PRELARM 2008 s 2. Prelarm-arrangement fant sted på Cafe Mono den 20. februar, og var en ubetinget publikumsmessig og kunstnerisk suksess! Vi samarrangerte dette med Cafe Mono, som gjorde kjempeinnsats for NA og artistene. Det var et gratisarrangement og kødannelsen begynte tidlig. Stedet sørget for teknisk logistikk og måltider. Artistene var Johhny Hide, Marthe Valle, X-queen of the Astronauts og svenske Familjen. Det kan anslås at mellom var innom Mono denne kvelden. takker Cafe Mono for samarbeidet, med ønske om et liknende samarbeide til neste år. FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK) NA har hatt styrerrepresentasjon i FFUK siden nov 2006 ved nesteleder i NA, Tove Bøygard. FFUK behandlet søknader i 2007, en økning på 567 søknader i forhold til 2006, og det ble registrert 957 nye søkere. Det har vært en god sjangermessig fordeling av de innvilgede søknader innen musikk (prosjektstøtte) og tilskudd til innspilling, og en bra økning i antall bevilgninger etter at man i 2007 har fått innkrevd avgiften for offentlig fremføring ved bruk av ikke-vernet musikk. Tilskudd til musikk økte fra 5 mill i 2006 til 8 mill i 2007, og for innspilling en økning på 3 mill fra 7 mill til 10 mill i

4 GRAMO NAs representant i Gramos utøversektor har vært Knut Aafløy, som nå har sittet på 4. året, i tillegg til å være vararepresentant i styret. Han er også innstilt til styret og utøversektor på vårens generalforsamling. Gramos styre og 2 sektorer (produsentsektor og utøversektor) har tradisjon for god tilstedeværelse på alle møter som avholdes, noe som er vesentlig for en så stor og viktig organisasjon. Det siste årets Gramostyre fikk flere nye medlemmer, og det har vært spennende å se hvordan det nye syret ville fungere. Også på denne vårens Gramo-årsmøte vil der komme nye koster til, blant annet knyttet til at mangeårig styremedlem (og styreleder) Sæmund Fiskvik sier takk for seg på produsentsiden. Styret har det siste året jobbet mye med å revidere fordelingsreglementet, et komplisert arbeide der mange faktorer skal hensyntas. Sektorene har jobbet delvis separat og delvis sammen som styret. NORWACO ble for 4 år siden medlemsorganisasjon i Norwaco. Dette er vederlagsbyrået for videresending av radio- og fjernsynssendinger, og opptak av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning. NA er en av 34 organisasjoner som skal være med på å fordele vederlagsmidler til rettighetshavere i inn- og utland. Musikkorganisasjonene har en tett dialog i forhold til posisjonering og politikk innad i Norwaco. I samarbeid med MFO, Gramart, og Norsk Tonekunstnersamfund deltar i arbeidet med å fordele midler kompensert over statsbudsjettet for lovlig kopiering. Det var en svak økning i bevilgningen for 2006 (33,7 millioner hvorav 3,8 mill. til musikkutøverne.) Det er enighet om at tall fra NcB skal legge grunnlaget for hvordan midlene skal fordeles, slik at opphavsmenn som selger mest også blir best tilgodesett. Dette er naturlig fordi det kan antas at også disse blir mest kopiert. Vi avventer disse NcB-tallene for å kunne effektuere vederlagsutbetalingene. TONO OG NOPA Arbeidet med revidering av kategoriseringsprosessen og demokratiseringen i Tono er meldt å nærme seg slutten, og vi ser med spenning på resultatet. Generalforsamlingen i Tono vil i fremtiden kunne velge hvem de vil inn i Tonos styre, uavhengig av eierforeningene. I vår har media omtalt og intervjuet sentrale personer som har vært involvert i arbeidet; også NAmedlemmer. Det er også på trappene en ny modell for fordeling av vederlag fra konserter, basert på at minuttsatsene vil bli avløst av en ordning der arrangørene må betale ut i fra konsertbilletten. Det herkser uenighet blant medlemmene om dette vil gi et bedre og rettferdigere fordeling, fordi låtskrivere som fremføres av de profilerte artistene med dertilhørende større livepublikum, vil kunne dra store fordeler. Rundt av Tonos norske medlemmer tjener ca. 0104

5 90 % av de norske pengene. Tono har ca medlemmer, og representerer ca 2 millioner utenlandske opphavsmenn. NA vil gjennom Nopa følge arbeidet videre nøye. PIRACY KILLS MUSIC er medeier i den store antipiratkampanjen Piracy Kills Music, som nå er inne i sitt andre år. Kampanjen har vært kostbar for eierne, og skeptikerne mener den kom flere år for sent. Imidlertid ville det vært svært defensivt om den ikke kom i det hele tatt, især når vi ser de gledelige tendensene i etterkant av lanseringen. Den ulovlige nedlastingen stagnerte, og har det siste året vist nedadgående tendens. Reklamefilmen ble belønnet med Gulltaggen, norsk reklamebransjes høyeste utmerkelse. Vi er svært glade for brede støtten kampanjen har fått fra artistene og låtskriverne, og vi oppfordrer alle til å fortsette arbeidet med å få publikum til å kjøpe og bruke musikk på lovlig vis. DEPARTEMENT, STORTING OG POLITIKK har det siste året vært høringsinstans i politiske saker knyttet til Allmennkringkastingsplakaten for NRK, Løkenutvalget, Stortingsmelding om rytmisk musikk og Kulturmomsen. Vi har også møtt kulturdepartementet og stortingsrepresentanter en rekke ganger i forbindelse med disse sakene, en posisjon NA ikke har hatt tidligere, og som vi er glade for. Særlig har Kulturmomssaken blitt en ny kampsak blant medlemmer og styre i år, fordi vi er bekymret for konsekvensene dersom 8 % blir lagt oppå billettprisen på idretts- og kulturarrangementer. Det politiske miljøet er på forsommeren fremdeles avventende, og en avgjørelse ventes å komme til høsten når statsbudsjettet er på trappene. MEDLEMSMASSEN Etter at det i Gramo vinteren 2008 ble vedtatt nye regler for medlemsoppdatering, ble Norsk Artistforbund pålagt å fornye rutiner og prosedyrer for vask av medlemslister. Arbeidet med dette har avkrevd møysommelig planlegging i nært samarbeid med datakompetanse, knyttet til digitalisert medlemsfornyelse. Da arbeidet ble iverksatt på nyåret var medlemstallet Da arbeidet ble avsluttet i begynnelsen av mars, landet vi på et antall av 804 medlemmer. Styret konkluderer med dette at medlemsfornyelsen har vært en suksess, og at det bare var 4 medlemmer som aktivt ikke ønsket fornyelse. De resterende har vi ikke nådd eller fått svar fra. Dette mener vi viser at Norsk Artisforbund er en ønsket og avholdt organisasjon som medlemmene har et godt forhold til. 0104

6 Valgkomiteen har bestått av Tore Hansen og Henning Kvitnes. Vi takker medlemmene for året som har gått, for alle henvendelser og støtte i arbeidet for låtskrivere og utøvere innen pop/rock/beslektet, og håper å kunne feire flere seire i året som kommer! Slutt opp om årsmøtet tirsdag 17. juni. 2007/2008 Valgkomiteens innstilling Styremedlemmer: Knut Aafløy (gjenvalg) Tove Bøygard (ikke på valg) Geir Zahl (ikke på valg) Aslag Haugen (ikke valg) 0104

7 Varamedlemmer 1. Bjørn Terje Bråthen (gjenvalg) 2. Elias Muri (ikke på valg) 3. Maria Viktoria Mena(ikke på valg) 4. Bjarte Jørgensen (ikke på valg) 0104

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fastlege på sin hals. Utpostens dobbelttime. Gunnar Ramstad. intervjuet av lisbeth homlong

Fastlege på sin hals. Utpostens dobbelttime. Gunnar Ramstad. intervjuet av lisbeth homlong Utpostens dobbelttime Fastlege på sin hals Gunnar Ramstad intervjuet av lisbeth homlong Framsynt, engasjert og en retoriker av rang. Han har alltid en plan og arbeider oftest med en til, ikke ulikt Egon

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

KJØNNS(U)BALANSEN I NORSK POPULÆRMUSIKK: INNTEKTER, RADIOSPILLING, INSTRUMENTER, «ARTISTFELLER»

KJØNNS(U)BALANSEN I NORSK POPULÆRMUSIKK: INNTEKTER, RADIOSPILLING, INSTRUMENTER, «ARTISTFELLER» KJØNNS(U)BALANSEN I NORSK POPULÆRMUSIKK: INNTEKTER, RADIOSPILLING, INSTRUMENTER, «ARTISTFELLER» En utredning på oppdrag fra Grammofonartistenes forening (Gramart), juni 2011 ANNE H LORENTZEN, SOSIOLOG

Detaljer

Musikk i tall 2013. ,!7II2H0-ibbhce! Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2013. ,!7II2H0-ibbhce! Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2013 speiler en musikkbransje i utvikling. Rambølls analyse viser at den samlede omsetning for de tre hovedkategoriene opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter har hatt

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 Styrets arbeid har i 2014 særlig vært konsentrert om organisering av European Heritage Congress i Oslo i juni 2015 og arbeid med

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født. 19. årgang nr. 2/08 Kommunal informasjon for seniorbergensere Filmskapere på aldershjemmet SIDE 3 Dugnadsånd på Nymark Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2012 Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold KARSTEN W. MEYHOFF, CHRISTIN W. KROHN OG JON MARTIN SJØVOLD Musikk i tall 2012 Copyright 2014 by Norsk kulturråd / Arts Council

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer