Årsrapport side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. side 1"

Transkript

1 side 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 5 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 10 Kjøpere av plasser side 10 Antall kurdøgn side 11 Nye beboere i løpet av året side 12 Beboere side 13 Brukerundersøkelse side 13 Gjennomsnittlig innleggelsestid side 13 Beboerstatistikk side 13 Døgnrytmeplan side 16 side 17 Kjøkken side 22 Personale side 23 Bemanning side 23 Møter, videreutdanning og kompetanseheving side 25 Sykefravær side 27 Friske gavekort side 27 Personaltilbud på Kypros side 27 Julegave side 27 Fysisk miljø side 28 Renhold side 28 Vaskeri side 28 Serviceavtaler side 28 Vedlikehold side 29 Miljøfyrtårn side 29 side 2

3 Sammendrag 2012 har vært preget av flere spennende prosjekter og hendelser. Årets største hendelse var salget av Villa Skaar AS til INOM. INOM er en av Sveriges ledende aktører innen psykiatri og psykososialt utviklingsarbeid i egen regi. Konsernet tilbyr utredning, døgnomsorg, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omsorg, utslusing og ettervern av barn, ungdom, familier og voksne med ulike typer av psykososiale problemer, psykiatriske og neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Virksomhetene i INOM har et sterkt kvalitetsfokus i alle ledd og klientenes behov settes alltid i sentrum. INOM etablerte seg i Norge i 2012 ved å innlemme Villa Skaar AS og Løft AS (barnevernsinstitusjon i Tønsberg) i kjeden. Villa Skaar opplever at denne prosessen har bidratt til å styrke tilbudet vårt, i tillegg har vi blitt mer robust og tilpasningsdyktig. Erfaringene har derfor vært udelt positive. Vi mener at Villa Skaar sin posisjon og overlevelsesevne i et tøft og mer konkurranseutsatt marked har blitt sterkere. Vi la i høst noe om på driften av pleien. En vanlig utfordring i sykehjem er at pleiepersonellet ofte føler at de ikke har tid nok med beboerne. Dette fordi de daglige oppgaver ofte kreves utført andre steder enn der beboerne befinner seg. Dette kan være stell av beboerrom, oppvask, skylleromsarbeid, klesvask og lignende. Beboerne overlates ofte til seg selv og blir gjerne passivisert. Dette er meget uheldig da dette ofte fører til at mange beboere blir apatiske, mens andre igjen kan reagere med utagerende fysisk eller verbal atferd. Et resultat av dette blir at personalet må løpe mellom oppgaver, noe som skaper stress og kan medføre at oppgaver forblir ugjorte. For å fjerne dette problemet har vi omorganisert pleiefunksjonen. Våre pleiere går med røde eller grønne buttons. Den røde buttonen indikerer at man skal arbeide med praktiske oppgaver, mens den grønne buttonen forteller at pleieren skal tilbringe arbeidstiden i beboernes miljø. Etter frokost går for eksempel den grønne ansatte inn i stuene og gjør ting med beboerne frem til lunsj. Forslag på aktiviteter kan være: Spille kort, yatzy, brettspill, bowling, kaste ball, trimme. Brette tøy, stryke duker/gardiner. Spille musikk, synge og spille. Vanne/plante blomster. Tørke støv, rydde. Lage vafler, kake, lunsj, suppe i stuen. Grille ute. Vise film, lysbilder på lerret. Se/lese i fotoalbum, ukeblader, bøker og lignende. Etter lunsj fortsetter den ansatte med grønne aktiviteter, og slik forløper også kveldsvakten. Den røde ansatte tar derimot alle de praktiske oppgavene. Vedkommende steller alle rommene på avdelingen, vasker spisestuer og anretninger etter måltider, vasker opp, gjør skylleromsarbeid og lignende. Vedkommende kan med andre ord konsentrere seg fullt og helt om disse oppgavene, og ikke måtte løpe til og fra slik man gjorde tidligere. side 3

4 De røde og grønne buttonene deles ut ved vaktskifte, og fargene går på rundgang slik at man skifter på å være rød eller grønn. Vi erfarer at denne måten å organisere dagen på gir gladere og mer engasjerte beboere. Vi blir samtidig bedre kjent med våre beboere, og det er roligere på huset. Rastløshet eller utagering kan forebygges eller håndteres før det utvikler seg. Stuene blir oftere besøkt, og det er færre som sitter alene på sitt rom. Det er dog viktig å understreke at dette arbeidet ikke erstatter aktivitørene som jobber med andre aktiviteter, drar på turer organiserer fester og arrangementer og lignende. Samtidig med denne omleggingen innførte vi avdelingsledere og assisterende avdelingsledere på våre tre avdelinger: Villa Skaar 1. etg, Villa Skaar 2. etg og Villa Eplehagen (her var det avdelingsleder tidligere). Disse har fått et overordnet ansvar for oppfølging både faglig og strukturelt på avdelingen. De har ansvar for opplæring, avviksrapportering, oppfølging av kvalitetsplaner og andre planer og mye mer. Vi vant to nye anbud i Vi fikk en suppleringsavtale med Ski kommune og en kontrakt med Lier kommune. Det blir antagelig ikke mange nye beboere av dette, men det er viktig å ha avtale med flere kommuner og dermed ha flere bein å stå på. Belegget i 2012 var spesielt lavt i første halvår, med opp til 8 ledige rom. Andre halvår ble det mye bedre og belegget lå da på over 90 %. Vi har blitt brukt mer til korttidsopphold i 2012, og spesielt en kommune bela mange korttidsopphold i løpet av sommeren. Vi opplever at dette utfordrer oss og skaper mye gjennomtrekk og dermed støy og uro blant beboerne. Vi har derfor forsøkt å holde korttidsoppholde til en liten avdeling i første etasje på Villa Skaar. Korttidsoppholdene har vært viktige for å opprettholde belegget, men vi ser at det er krevende både for oss og beboeren som kommer til oss. I 2012 har vi hatt et fortsatt sterkt fokus på aktiviteter. Vi er meget godt fornøyd med tilbudet som vår aktivitetsleder, friluftsleder og miljøarbeider yter. Det står mer om dette i et eget kapittel i årsrapporten. Vi har jobbet en del med uteområdene våre og fått asfaltert flere parkeringsplasser og jobbet videre med hagen på Villa Skaar. Flere rom er pusset opp et bad på Villa Eplehagen ble totalrenovert. side 4

5 Visjon og mål for 2012 Årsrapport 2012 Visjon Villa Skaar skal være en ledestjerne innen kvalitet og medmenneskelighet! Filosofi På et sykehjem er man mest frisk! Vi våger påstanden at det i hovedsak er friske mennesker på sykehjem. Selvsagt har mange opp til flere diagnoser, men vi mener at man allikevel er mest frisk - og minst syk. Vi opplever at eldreomsorg alt for ofte handler om å holde fokus på sykdom og begrensninger. På sykehjem kan resultatet av dette bli at man ender opp med å behandle symptomer. Vi mener at man bør rette blikket mot alt det som er friskt hos hver enkelt, og arbeide for å ivareta ressurser og ferdigheter. Vi skal selvsagt forholde oss til, og akseptere, sykdommen, men ikke begrense oss til å behandle symptomer. Smertestillende midler fjerner smerte, men ikke årsaken til smerten. Avførende midler bedrer en treg mage, men kun midlertidig, o.s.v. Det blir med andre ord viktig å se på årsakene og jobbe forebyggende. Det gjør man bl.a. ved å ta utgangspunkt i alt det som er friskt, og ved å jobbe med trivsel og mental helse. Vi opplever derfor at varierte og spennende aktiviteter, frisk luft, hjemmelaget mat og en hjemmekoselig atmosfære ofte er viktigere enn medisiner. Med dette målet forsøker vi å skape et hjem for våre beboere - ikke bare et sykehjem. Målgrupper Beboere Vi har gjennom året tilbud tre typer plasser på våre forskjellige avdelinger. Dette er: Ordinære sykehjemsplasser, skjermede plasser og forsterkede plasser. Kjøpere Bydeler i Oslo, kommuner i nærområdet og private. side 5

6 Organisasjon i 2012 Årsrapport 2012 Daglig leder Richard Skaar Thorsrud Overordnet ansvar for Villa Skaar AS. Har ansvar for salg og markedsføring, kontrakter, oppfølging av kunder, overordnet personalansvar, HMS, IT, bygningsmasse, tekniske installasjoner og brannvern. Personalansvar for lederteamet. Ass. daglig leder Mona Skaar Thorsrud Har ansvar for regnskap, budsjett, fakturering, undervisning og kurs. Lege Lars Morten Herlofsen Spesialist innen psykiatri. Overordnet medisinsk ansvar. Kontorleder Solveig Ringnes Har ansvar for turnusplanlegging og oppfølging. Har ansvar for sentralbord, innkjøp for beboere, beboerregnskap og økonomi, oppfølging av pårørende, innkjøp av medisinsk forbruksmateriell, arkivering og lager. Kjøkkenleder Liv Reiersgård Har ansvar for kjøkkenets drift, IK-mat, innkjøp av matvarer, beboernes ernæring og dietter. HR-leder Synnøve Thorsrud Personalansvar. Har ansvar for lønn, turnusoppfølging, miljø, miljøfyrtårnoppfølging, interiør, inneklima og renovasjon. Vaktmester Knut Thorsrud Innvendig og utvendig vedlikehold og service. Faglig leder Rita Sivesind Har det daglige faglig og medisinske ansvar. Kommunikasjon med pårørende, rekvisisjoner og dokumentasjon, undervisning, veiledning, oppfølging og informasjon til ansatte. Kokker Renholdere Avdelingsledere, assisterende avdelingsledere Ansvar for oppfølging av sin avdeling. Aktivitetsleder Evy Svendsen Har ansvar for planlegging, tilrettelegging og utføring av aktiviteter. Sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeut, helsefagarbeidere og assistenter Pleiefaglig ansvar i henhold til sin stilling. Friluftsleder David Svendsen Har ansvar for planlegging, tilrettelegging og utføring av friluftsaktiviteter. side 6

7 HMS Vi benytter et elektronisk HMS-system fra HMS-Kontoret AS. Det er et webbasert system, Her ligger alle instrukser og prosedyrer som påvirker vårt arbeid. Instruksene er ordnet inn i følgende håndbøker: Personalhåndbok for ansatte Personalhåndbok for tilkallingsvikarer Håndbok for pleien på Villa Skaar Håndbok for pleien på Villa Eplehagen Håndbok for aktivitør Håndbok for kjøkken Håndbok for renholdere Håndbok for nattevakter Infeksjonskontrollprogram Renholdsprogram Villa Skaar Renholdsprogram Villa Eplehagen Renovasjonsprogram Brannverndokumentasjon Vedlikeholdsprogram HACCP PLAN/IK MAT Ernæringsplan Risikoanalyse og aksjonsplan Disponering av kontantytelser Velkomsthefte I HMS-Kontoret ligger oversikt over vårt vernearbeid og vår avvikshåndtering: Eksterne tilsyn Interne tilsyn/kvalitetskontroller Brannvernrunder Vernerunder Handlingsplaner/avvikshåndtering Risikoanalyser Brannøvelser Opplæring i brannvern Opplæring av nyansatte I HMS-Kontoret ligger også oversikt over arbeidsutstyr, farlig stoff, informasjon om bedriften, lokaliteter, organisasjonskart, definering av ansvar og myndighet, målsetning for HMS arbeidet, plan for revisjon, rapportgenerator og mye mer. side 7

8 Kvalitetskontroll I tillegg til ordinært avviksarbeid er det gjennomført interne og eksterne kvalitetsrevisjoner i løpet av Internt har det blitt gjennomført stikkprøver og revisjoner i forhold til våre rutiner. I tillegg til det ovennevnte har flere bydeler i Oslo, samt andre kommuner gjennomført tilsynsbesøk hos oss. Sykehjemsetaten har gjennomført kontraktoppfølgingsmøter og Helseetaten i Oslo har gjennomført kvalitetsrevisjon. De ordinære kontrollinstanser, som Mattilsynet, brannvesenet, tilsynsfarmasøyt og lignende har gjennomført sine årlige kontroller. Alle avvik har blitt lukket. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på turnusplan for mai Det var ingen avvik. Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten har blitt utført av Stamina HOT (Hjelp24). Vi har benyttet Hjelp24 som støttespiller i forbindelse med et par saker. I tillegg møter Stamina HOT i AMU-møter. Markedsføring Vi har jobbet målrettet for å synliggjøre vårt tilbud både mot kommuner, sykehus, det private markedet og ulike institusjoner. Det er bl.a. sendt ut informasjonsbrev til eksisterende kunder og potensielle eller tidligere kjøpere. I tillegg har ledelsen deltatt på vurderingsbesøk og derigjennom synliggjort bedriften og vår profil overfor gamle og nye kunder. Hjemmeside Vår hjemmeside oppdateres kontinuerlig og skal inneholde all relevant informasjon. Vi arbeider mye med å gjøre hjemmesiden enkel å bruke og lett å finne. Vi har arbeidet mye med søkermotoroptimalisering, og gjennom Eniro og Google WordAd har vi sikret topplassering i søkemotorene google.com og kvasir.no. Vi har kjørt egne kampanjer på avlastningstilbud og ledige plasser i tillegg til hovedtilbudet vårt. Hjemmesiden vår har følgende adresse: Det har også vært noe annonsering på utvalgte nettsider. På høsten satte vi bort arbeidet med annonsering på nett til Medianord. side 8

9 Media Vi har hatt en stor artikkel i Finansavisen, og fikk mange henvendelser etter dette. Det har vært oppslag om Villa Skaar i Lierposten i forbindelse med salg av Villa Skaar til INOM, samt et foredrag om eierskifte i bedrifter. Bilreklame Vi har firmalogo, navn og webadresse på 5 biler. Presentasjoner Daglig leder har presentert Villa Skaar og sykehjemmets historie og drift gjennom Eierskiftealliansens foredragsserier. Dette er en turnerunde som har pågått flere år. I 2012 ble det holdt tre foredrag. Temaet har vært: Eierskifter, og møtene har vært ledet av Generasjons og EierSkifte Senter AS. I tillegg har det vært et tilsvarende foredrag med samme tema for Lier Næringsråd hvor Daglig leder og representant fra Svensson Nøkkelby kjørte opplegget sammen. Daglig leder har hatt presentasjon om Villa Skaar og utfordringer i eldreomsorgen i Norge for demensforeningen i Lier og for ansatte i Nedre Eiker kommune. Brosjyre Brosjyren fikk ny layout og holdes løpende oppdatert. Spesielt etter salget til INOM ble brosjyre og hjemmesiden oppdatert med nytt innhold enkelte steder og ny logo. Pårørendeavis Det ble utgitt to Pårørendeaviser: En i juni og en i desember. side 9

10 Kjøpere Antall kjøpere av plasser har vært stabil med en liten reduksjon i 2012 fra 23 kjøpere i 2011 til 22 kjøpere i Det faktiske antallet i 2012 er høyere da det ligger flere ulike kjøpere innunder kategorien Privat Oslo er fortsatt vår definitivt største kunde, men de har nedtrappet antall plasser hos oss til 26 plasser. Dette har resultert i flere tomme rom, og ikke noe nytt kjøp av Sykehjemsetaten. Vi får stadig henvendelser fra andre kommuner som ikke selv har et utbygd tilbud for beboere med behov for skjermede/tilrettelagte plasser. Lov om offentlige anskaffelser medfører at det har blitt mindre av akutte innleggelser på langtidsplasser. Denne type plasser kommer nesten utelukkende gjennom anbud. I løpet av 2012 har Villa Skaar vunnet anbud med Lier kommune, og har fått en suppleringsavtale med Ski kommune. På grunn av ledig kapasitet, spesielt det første halvåret, har vi gått offensivt ut med kampanjer mot det private markedet i form av korttids og avlastningsopphold. Antallet henvendelser fra privatpersoner meget høyt, ofte flere om dagen, men det resulterer sjelden i kjøp av plass. Avlastning krever mye av oss og tilbudet vi yter, men det har bidratt til å holde belegget oppe. Kjøpere av plasser Kjøper Bydel 1 Gamle Oslo X X X X X X X Bydel 2 Grünerløkka X X X X X X X X X X X X X Bydel 3 Sagene X X X X X X X X X X X X X Bydel 4 St.Hanshaugen X X X X X X X X X X X X X Bydel 5 Frogner X X X X X X X X X X X X X Bydel 6 Ullern X X X X X X X X X X X X X Bydel 7 Vestre Aker X X X X X X X X X X X X X Bydel 8 Nordre Aker X X X X X X X X X X X X Bydel 9 Bjerke X X X X X X Bydel 10 Grorud X X X X X X X X X X X X X Bydel 11Stovner X X X X X X X X X X Bydel 12 Alna X X X X X X X X X X X X Bydel 13 Østensjø X X X X X X X X X X X X X Bydel 14 Nordstrand X X X X X X X X X X X X X Bydel 15 Søndre Nordstrand Bærum kommune X X X X X X X X X X X X X Asker X X X Eidskog kommune X Frogn X X Oppegård X X Ås kommune X X Røyken kommune X Drammen Kommune X X X X X X X Lier Kommune X X X X X X X X X X X X Nedre Eiker X X Ringerike X X X Hole kommune X X X X X X Rakkestad X X Horten Kommune X X X X X X X X X X X X Notodden X Trondheim kommune X Privat X X X X X X X X X X Sum side 10

11 Antall kjøpere Antall kurdøgn, belagte plasser, antall rom og kapasitetsutnyttelse Kurdøgn Belegg 31,8 31,8 31,8 32,99 30,6 30,1 30,6 31,94 41,63 41,48 41,66 39,98 39,86 Antall rom Kapasitetsutn. 106 % 106 % 110 % 114 % 102 % 104 % 102 % 94 % 102 % 101 % 102 % 0,98% 0,91 Kapasitetsutnyttelse i prosent side 11

12 Nye beboere i løpet av året Nye beboere Bydeler i Oslo Lier kommune Andre kommuner/privat Sum Kort Lang Kort Lang Kort Lang Kort Lang Nye beboere i løpet av året Langtidsopphold Korttidsopphold side 12

13 Beboere Brukerundersøkelse Oslo kommune gjennomfører brukerundersøkelser hos oss hvert år. Målgruppen for brukerundersøkelsene er både beboere og pårørende. Det er dessverre få beboere hos oss som har ønsket/kunnet delta i en slik undersøkelse hos oss. Resultatene fra pårørendeundersøkelsen er basert på større utvalg. I 2008 delte Villa Skaar førsteplassen med et annet privat sykehjem, mens i 2009 fikk vi 5 plass. Resultat for 2010 gav oss en 2. plass, og 2011 fikk vi 6 plass av 50 sykehjem. Det er vi meget fornøyd med, men vi ser samtidig at det er forbedringspotensialer. Gjennomsnittlig innleggelsestid Gjennomsnittlig innleggelsestid, det vil si antall dager fra innskrivelse til utskrivelse, per beboer i 2012 var 1801 (per ). Det utgjør 4 år og 341 dager. I 2011 var det 1599 dager (4 år og 139 dager) mot 1566 dager (4 år og 106 dager) i Gjennomsnittlig liggetid på sykehjem i Norge er ca 2 år. Beboerstatistikk Kjønnsmessig fordeling Beboere i løpet av året Antall beboere per Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt side 13

14 Kjønnsmessig fordeling per Menn Kvinner Utskrevet fra Villa Skaar Utskrevet Flyttet til andre institusjoner/hjem Mors Utskrevet Flyttet Mors side 14

15 Alderssammensetning Alder per Gjennomsnittsalder 78 78,1 76,3 73, ,92 68,68 69,46 69,88 69, Alderssammensetning Gjennomsnittsalder ,1 76,3 73, ,9 68,7 69,5 69,9 69, side 15

16 Døgnrytmeplan MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 20:00 Varm kveldsrett Kveldsmat kl. 19:30 side 16

17 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester ble det satt av tid til møte med pårørende. Her fortalte vi om hva vi gjør, samt inviterte til innspill på nye aktiviteter og tiltak som kunne heve trivselen. Aktivitetsleder og friluftsleder har et overordnet ansvar for individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter. Miljøarbeider er med på fellesaktiviteter. Alle beboere skal ha et eget kapittel i tiltaksplan som er viet til aktiviteter. Aktiviseringen skal baseres på de evner og interesser beboeren har, samt det nivå beboeren befinner seg på. Populære fellesaktiviteter er: Bingo, trim etter musikk, vaffelsteking, kakebaking, høytlesning, kinokvelder, sangstunder m.m. Vi har jevnlig besøk av ulike klesforretninger, og vi reiser også på handleturer, bedriftsbesøk, museer, bærtur, fotturer og mange andre forskjellige utflukter. Dette er det vår friluftsleder som har ansvaret for. Han reiser også med beboerne til svømmehallen to ganger i uken. Beboerne på Villa Skaar er glad i fornyelser, og vi finner stadig på nye ting vi kan holde på med eller lage i aktivitetsstua eller i snekkerverkstedet. Vi arrangerer forskjellige fester og tilstelninger med tilknytning til kalenderen, årstiden eller lignende. Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. Faste aktiviteter Vi har vår faste ukerytme i aktivitetene og den ser som oftest slik ut: Mandag er tur dag, - vi reiser på museum, på besøk eller kafé. Tirsdag har vi bingo, sangstund, trim med enkle øvelser og ballkast på Villa Skaar, og annenhver tirsdag holder presten andakt for oss. Friluftsleder er på Villa Eplehagen på tirsdager. Onsdager er tur- og kinodag, - ofte hjelper vi vaktmesteren med å kjøre avfall til gjenbruksstasjonen Ragn Sells, da legger vi inn et kafébesøk på turen. Etter lunsj snurrer vi film i kinoen vår. Torsdag er det vaffelsteking på programmet, - da stekes det vafler i stuen, så alle får lukte og se og smake mmm, alltid populært! Og vi reiser ut med vår Villa Skaar bil, da går turen gjerne til et galleri, utstilling eller lignende. Aktivitetsleder er på Villa Eplehagen hver torsdag og da spiller vi bingo og synger sammen her. Fredag fyller friluftsleder igjen bussen og farter ut. Presten i Sylling kommer jevnlig for å holde andakt, tilby nattverd og snakke med de som side 17

18 ønsker det. I tillegg får vi besøk fra frivillige organisasjoner og institusjoner. Utenom disse faste aktivitetene skjer det mye annet på huset. Arrangementer Det utarbeides ukereferater som detaljert forteller om alle aktiviteter hver eneste dag. Disse referatene gir også en oversikt over hvem som har deltatt på de ulike aktivitetene. Nedenfor har vi listet opp de større arrangementene som ikke er en del av de planlagte og regelmessige aktivitetene. I begynnelsen av januar hadde vi velvære uker, først med håndpleie og deretter ansiktspleie. I disse to ukene flyttet vi bingo, sang og trim til torsdagen. Vi rydda vekk jula i uke januar tok vi turen inn til Oslo, da dro vi opp til Frognerseteren. Her så vi utover hele byen og Oslofjorden, etterpå hygget vi oss inne på Frognerseteren cafe. Vi har også besøkt Drammens museum og Emma Hjorth sansehus i denne perioden. I uke 6 hadde vi beboermøter på begge villaene. Vi markerte morsdagen søndag 12.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten. 14.februar feiret vi Valentinsdagen med å henge hjerter på alle beboerdørene, noen med fine bilder, andre med ordtak og dikt. Vi skulle se Disney klassikeren Lady og Landstrykeren, men teknikken feilet denne dagen, så vi flyttet filmframvisning til onsdagen. Kjøkkenet lagde nydelige hjerte kaker. Søndag 19.februar var det fastelavn og kjøkkenet lagde fastelavnsboller. Vi besøkte en tidligere beboer i Oslo mandag 20.februar. Tirsdag 28.februar gikk barna fra Valstadhaug Barnehage i karnevalsopptog hos oss, først på Villa Eplehagen kl.11.30, også på Villa Skaar etterpå. I anledningen lagde kjøkkenet kakao og boller til alle. Kl samme dag hadde vi konsert i stor stua med Frode Moltemyr + makker. Den 15.mars arrangerte Kiwanis fest på Villa Skaar. Festen startet kl og saniteten hadde med seg kaker. Det blei en fin kveld med musikk, dans og god stemning. Vi hadde påskeverksted i uke 12 og uke 13. Da lagde vi påskeris, malte mini-fuglehus og perlet kylling og høne. Mot våren satset vi på å komme oss mest mulig ut, og når været tillot det pakket vi nistekurv og reiste til Hyggen, Drammenselva, Frognerparken, utsiktspunktet vårt i Fagerliåsen. Den 2.april pynta vi til påske på alle avdelingene. I påsken ble det mye god mat og godt drikke fra kjøkkenet. Vi hadde også kjøpt inn typisk påskegodt som appelsiner, kvikklunsj, side 18

19 marsipan, et lite påske-egg til hver beboer, potetgull, øl, brus og baileys. Vi feiret at våren var kommet med en vårlunsj ute på terrassen torsdag 3.mai på Villa Skaar og fredag 4.mai på Villa Eplehagen. Da spilte vi ønskemusikk, vi grillet og spiste is. I uke 19 fikk vi en tilrettelagt omvisning på teknisk museum. Dette er en del av prosjektet: Møte med minner som flere og flere museum introduserer for den eldre garde. Denne uka markerte vi også Villa Skaars egen nasjonaldag; Solveig T lagde den gode ostekaka si på tirsdag 8.mai og torsdag 10.mai pyntet vi hele huset med flagg, dekket på festbord på alle avdelinger og spiste festmiddag kl Kl hadde Frode Moltemyr konsert for oss. 16.mai hadde vi besøk av Valstadhaug Barnehage som gikk i barnehagetog hos oss. De kom først til Villa Skaar kl.11.30, og så til Villa Eplehagen. Barna viftet med norske flagg, sang og ropte: Hipp-hipp-hurra. Kjøkkenet bakte boller til beboerne til kl.13.00, aktivitetsteamet kjøpte is og drikke til barna. 17.mai ble hele huset pyntet med flagg, flotte duker og bordpynt. Alle trakk i sin fineste stas, og stilte opp ute på terrassene for å se barnetoget. Det gikk kl fra Sylling kirke og stoppet først ved Eplehagen, også ved Skaar. I uke 21 fikk vi en tilrettelagt omvisning på Oslo Bymuseum, som tok for seg livet i etterkrigsåra. I uke 22 fikk vi en tilrettelagt omvisning på Telemuseet, da hørte vi litt om utviklingen fra telegraf til telefon. Vi dro ut på tur hver mandag i mai måned og besøkte blant annet Vollen, Semsvannet og Drammenselva. Tirsdag 12.juni var vi på en tilrettelagt omvisning på Norsk Folkemuseum. Tema var gårdsliv på 1950-tallet. Vi besøkte purka som hadde fått griseunger og vi fikk komme inn i et typisk trønderlån fra denne tiden, der fikk vi servert kaffe og bakst på kjøkkenet og vi mens vi satt rundt bordet sang vi sammen. Fredag 15.juni reiste vi på gårdsbesøk i Sørkedalen. Her fikk vi se igjen mange gamle gjenstander, høre om Theodor Kittelsen og se hans kunstverk + flere andre kjente verk, synge og danse. I uke 25 hadde vi satt opp den årlige turen til friluftskonsert på St.Hanshaugen; dette ble avlyst p.g.a besøk fra kvalitetsrevisjonen. Torsdag 21.juni grillet vi ute på terrassen. Vi feiret Sankthans fredag 22.juni. Da serverte kjøkkenet rømmegrøt og spekemat, og pensjonistene våre ble invitert til oss på feiring. side 19

20 Søndag 24.juni arrangerte vi sommerfest på begge villaene. Da grillet vi og hygget oss sammen, og Karoline Ormåsen spilte piano og sang så vakkert for oss. Onsdag 4.juli kl hadde Frode Moltemyr konsert i stua i 1.etasje. Hver torsdag i juli reiste vi på tur med stor buss. Den første turen 5.juli gikk til Hadeland Glassverk. Neste tur 12.juli skulle gå til Gullskogen Gård, men p.g.a dårlig vær dro vi til Rødtangen isteden. Så reiste vi til Grenland den 19.juli, den opprinnelige turen til Blaafargeværket ble også avlyst p.g.a. regn. Den siste turen 26.juli hadde Spiraltoppen som destinasjon. Vi hadde meldt oss på Gaustadløpene torsdag 30.august, men det var meldt store nedbørsmengder i Oslo denne dagen, så vi reiste til Blaafarveværket isteden. Der hadde vi en kjempe fin dag, vi gikk tur rundt på området, tittet i butikkene, hilste på dyra og spiste deilig lunsj på kroa. Mandag 3.september hadde vi meldt på 4 beboere til konserten Salmer og jazz på samme plass med Bossa Intim i Domkirken. Da fikk vi besøk fra Oslo Kommune og måtte avlyse vår tur. 6.september kjørte vi opp til Eikssetra, der gikk vi tur, grillet og hygget oss ved vannet. Mandag 10.september ble det konsert med Bengt-Ole Nordstrøm i stua i 1.etasje. Torsdag 13.september kom Frode Moltemyr og sang og spilte for oss. To gode og hyggelige musikk opplevelser denne uka. I uke 38 arrangerte vi lysfest, den 18.september kl på Villa Skaar og den 20.september kl på Villa Eplehagen. Da pyntet vi opp ute på terrassene med lykter, lys, kastanjer og løv. Kjøkkenet lagde omelett og kakao, og Sindre spilte torader for oss. Vi gikk også tur opp langs Drammens elva, var på kafebesøk i Asker, Lier og Drammen og på ønske fra en av beboerne besøkte vi Ekeberg i Oslo. Mandag 15.oktober reiste vi inn til Norsk Folkemuseum for å se på folkedraktene. På onsdager snurret vi film i stua i 1.etasje. Vi startet med Pingvinenes marsj og fulgte så på med: Vi gifter oss, Max Manus, Operasjon Egon, Olsenbanden og Dynamitt-Harry og Olsenbanden tar gull. Fredag 18.oktober besøkte vi Hole Artcenter, meget populært hos de som var med. Onsdag 24.oktober hadde vi beboermøte på Villa Skaar. Kiwanis arrangerte fest hos oss den 25.oktober kl Da ble det kaker, lodd, litt godt i glasset, musikk, dans og stemning. Torsdag 1.november hadde vi beboermøte på Villa Eplehagen. side 20

21 Farsdagen, 11.november, fikk ALLE mannfolk på huset en kaffekopp og en sjokoladebit. Og kjøkkenet bakte en kake i anledning dagen. Den 5.november dro vi til meloditimen med Oslo Salongorkester i Einar Gerhardsens sal på Voksenåsen. En fin konsert med et proft orkester. Vi har også hatt besøk av vår faste spilemann Frode Moltemyr den 8.november kl.16.30, samt teater forestillingen En grønnmalt benk i hagen den 19.november kl Vi startet opp med juleverksted i uke 48, og lagde årets julekort, bordkort til julebordet, God Jul -skilt til alle beboerdørene, engler og vi bakte pepperkaker. På onsdager i desember hadde vi adventssamlinger, da tente vi lys i adventsstaken, sang julesanger rundt pianoet og hygget oss med litt julegodt; pepperkaker, mandarin, gløgg og twist. Vi fortsatte også med film framvisning på onsdagene og satset på julefilmene: Fjols til fjells, Tante Pose, Reisen til julestjernen og White Christmas. Torsdag 22.november reiste vi på førjulskonsert til Bredtvedt Kirke og den 29.november var fire beboere på julekonsert med Bossa Intim i Voksenåsen Kirke. Søndag 2.desember var det julegrantenning på Villa Skaar. Da så vi lysene bli tent på treet ute på terrassen, før vi gikk inn og hygget oss med pepperkaker og gløgg. Mandag 3.desember hadde vi julebord for beboerne på Villa Skaar, og torsdag 6.desember var det julebord på Villa Eplehagen. Da dekket vi langbord og hygget oss med julemat fra kjøkkenet. Fredag 7.desember kl arrangerte vi årets julekonsert for våre beboere. Rolf Nicolaisen og Håvard Svendsrud besøkte oss med: Julesvisker, - en allsangkonsert med kjente juleslagere fra 1950-årene og opp til i dag. 13.desember kom barna fra barnehagene i Sylling for å gå Lucia hos oss, hvitkledde med lys i hår og hender, vandret de igjennom bygningene mens de sang for oss. Barna hadde bakt lussekatter som de delte ut og til gjengjeld fikk de is og brus. Søndag 16.desember hadde vi grøtfest på villaene. Den begynte kl på Villa Eplehagen med et møte for pårørende, så spiste vi julegrøt sammen og fulgte nøye med på hvem som fikk mandelen. Caroline Ormåsen sang og spilte for oss kl.15, og etterpå blir det servert kaffe og julekake. På Villa Skaar startet møtet for pårørende kl.15.00, med det samme forløpet. Caroline spilte her kl Tirsdag 18.desember pyntet vi opp avdelingene til jul, og fredag 21.desember pyntet vi juletrærne. side 21

22 På selveste julaften hadde vi juleandakt kl i stua. Da kom alle i fin stasen, så ble det julekake og gløgg kl Julemiddagen serverte kjøkkenet til vanlig middagstid kl På kvelden kom nissen på besøk og det ble delt ut gaver og alle hygget seg. Ellers forløp julehøytiden med mye god julemat og julebakst. Kjøkken Villa Skaar har et eget kjøkken som lager god tradisjonell mat av sunne råvarer. Vi mener at det er viktig for appetitten og næringsinntaket at maten lages på huset. Da er det også enkelt å tilpasse maten etter beboernes ønsker, dietter og aktiviteter. Kjøkkenet er betjent hver dag mellom kl. 10:00 og 17:30. På kjøkkenet arbeider det utdannede kokker (to institusjonskokker). Kjøkkenet er også godkjent som lærlingebedrift. Kjøkkenet produserer og leverer både for Villa Skaar og Villa Eplehagen. Mat utenom måltider Villa Skaar strekker seg langt for å imøtekomme beboernes individuelle behov og ønsker knyttet til mat. Det er derfor rom for å få mat utenom de ordinære måltider. Kjøkkenet er behjelpelig med dette i åpningstiden. Det er kjøleskap og mikrobølgeovn på anretningen slik at pleierne kan tilby mat utenom kjøkkenets åpningstid. Spesielle anlegninger På fødselsdager er det beboeren som får bestemme hva som skal serveres til middag. Vi inviterer også pårørende til bursdagsfest og serverer kake eller lignende for selskapet. Da bruker vi ofte peisestuen eller møterommet i toppetasjen. Ved større selskap på huset kan pårørende bestille mat, snitter, kaker og lignende på kjøkkenet. Det betales da kostpris for tjenesten. Ved besøk Det serveres kaffe og kaker, middag eller kvelds til alle pårørende og besøkende hvis de ønsker det. Dette er gratis. Dietter Vi hadde følgende dietter: Diabetes kost, glutenfri kost, flytende kost, moset kost, saltfattig kost og fettfattig kost. side 22

23 Personale Bemanning Bemanningsfaktor: 1,03 Personalet hadde per utgangen av 2012 følgende sammensetning: 2012 Avdeling Personer Årsverk Administrasjon 4 3,8 Vaktmester 1 1 Pleie Aktivitør 3 2 Renhold 2 1,6 Kjøkken 3 2 Sum 70 42,4 Av disse: Kvinner 59 Menn Administrasjon Vaktmester Pleie Aktivitør Renhold Kjøkken Personal Årsverk side 23

24 Bemanning i pleien Pleiefaktor: 0,83 6,5 8,7 Stillinger i pleien Høyskoleutdanning eller mer Fagutdannede 16,8 Ufaglærte Vaktfordeling i pleien på Villa Skaar: 8 dagvakter + 2 aktivitører + Faglig leder 6 kveldsvakter 2 aktive nattevakter I helgen var det: 7 dagvakter 6 kveldsvakter 2 aktive nattevakter Vaktfordeling på Villa Eplehagen: 3 dagvakter + 0,5 aktivitør 2 kveldsvakter 1 aktiv nattevakt I helgen var det ingen aktivitør. I tillegg til oversikten ovenfor har vi en del ekstrabemanning knyttet til 1:1 bemanning på flere beboere. Lege Villa Skaar AS har ansatt tilsynslege, psykiater, i 40 % stilling. Han har kontortid på mandager og onsdager. Utover dette benytter vi Svangstrand legekontor og Sylling legesenter som begge ligger under 200 meter fra Villa Skaar. Fysioterapeut Villa Skaar AS har ansatt fysioterapeut i 20 % stilling. Han har kontortid på torsdager. side 24

25 Sykepleie På Villa Skaar er det døgnkontinuerlig aktiv sykepleie. I turnus er fordelingen av sykepleiere som følger: Dag: 3 Kveld: 2 Natt: 1 Møter, videreutdanning og kompetanseheving Faste møter Trivselsmøte hadde vi tirsdager hver 6. uke. Her planlegges aktiviteter for neste periode. Her møter ledelsen, kjøkkenet og aktivitører. Beboermøte hadde vi hvert kvartal. Her møter aktivitører, sammen med flest mulig av beboerne. Vi snakker sammen om hvordan de trives, og om det er ting de savner/kunne ønske seg. Personalmøte hadde vi første mandag i måneden. Lederteam møtes hver tredje mandag. Her møter ledelsen, faglig leder, avdelingsleder på Eplehagen og vaktmester. Vi går bl.a. gjennom fokusområdene i Balansert Målstyring. AMU møtes fire ganger i året. Her møter ledelsen, tillitsvalgt og verneombud. Koordineringsmøte for Villa Skaar og Villa Eplehagen holdes hver 3. uke. Her møter de som jobber på avdelingen, samt faglig leder og ass. daglig leder. Her er det fokus på tiltaksplaner, avvik og primærkontaktarbeid. Avdelingsmøter ble igangsatt på høsten i forbindelse opprettelsen av avdelingsledere. Avdelingsmøtene holdes hver tredje uke. I tillegg er det fellesmøte for alle avdelinger annen hver måned. Andre møter: Nattevaktsmøter avholdes etter behov. Sykepleiermøte avholdes etter behov. Kurs Ansatte har deltatt på flere kurs knyttet til faglig oppdatering: Mellan äldreomsorg och psykiatri IPLOS registrering Aldring og helse Ernæring ved dysfagi Depresjon i eldre år Lekk tarm Storkjøkkenforum Huntington Ernæringskurs Kurs i hygiene Kurs i sårstell Hjertestarter og HLR Rengjøring side 25

26 Grunnopplæring for nyansatte Medikamentkurs Styreseminar Kurs i slokketeknikk, bruk av brannslange - Drammensregionens Brannvesen Teorikurs om brann, branninstruks, rømningsveier, lovverk m.m. - Drammensregionens Brannvesen Superbrukerkurs MinVakt Det er eget program for opplæring av nyansatte, ekstravakter og ferievikarer. Videreutdanning Fem går på helsefagarbeiderutdanning. En tar HMS Verneingeniørskolen (går over flere år). Faste kurs Vi har en fast avtale med NorEngros om årlige kurs i ernæring, sårstell, hygiene og renhold. Vi har en 5-års plan med to kurs i året med Drammensregionens brannvesen i forhold til et teoretisk og et praktisk kurs per år. Studieopplegg Vi har gjennomført studieopplegget Tvang helst ikke som er et e-læringskurs over fire dager. Det har vært godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Brannvern Brannøvelser Det er gjennomført fire brannøvelser. Vi har hatt to pålagte øvelser med brannvesenet (teori og praksis), samt to uanmeldte øvelser. Brannvern og sikkerhet Det er gjennomført 6 opplæringsrunder innen brannvern og sikkerhet. 22 personer har deltatt. Det ble igangsatt arbeid med å lage en opplæringsvideo for brannvern på Villa Skaar AS. Videoen skal være et supplement til tradisjonell opplæring, samt gi vikarer fra tilkallingsbyrå mulighet til å sette seg inn i våre rutiner før de kommer til Villa Skaar. Stipend Villa Skaar har satt av et eget stipend for kurs/videreutdanning. Stipendet er på kr ,-. I 2012 ble det delt ut av fondet til videreutdanning som helsefagarbeidet. Det ble brukt noe mer enn fondets ramme. side 26

27 Sykefravær Vi justerte våre rutiner for registrering av fravær i lønnssystemet i 2010, da vi hadde mistanke om at fraværsprosenten lå litt for lavt. Dette hadde sammenheng med at det ble registrert for mange dagsverk i lønnsystemet. Etter korrigeringen økte fraværsprosenten noe. I 2012 har vi hatt et fravær på 5,15 %. Landsgjennomsnittet i bransjen i 2011 var på 9,4 %. Vi har generelt hatt et lavt langtidsfravær i forhold til resten av bransjen, da vi har lite slitasjeskader. Sykefravær ,89 5,25 4,22 3,85 4,55 4,09 4,76 5,51 5,75 5, Friske gavekort I 2012 startet vi med å trekke ut en heldig vinner av et gavekort fra en sportsbutikk blant de som hadde vært uten fravær i foregående måned. Dette var for å sette et fokus på det å være frisk. Personaltilbud på Kypros Vi har avtale med Apello AS om firmaleiligheter i Kypros til en meget gunstig pris for våre ansatte. Julegave I 2012 ble det ikke gitt julegave til de ansatte, men det var enighet om at årets gave skulle gå til barneavdelingen på sykehuset i Drammen. Kr ,- ble oversendt avdelingen i desember. side 27

28 Fysisk miljø Renhold Det er to ansatte renholdere ved Villa Skaar AS. De arbeider etter de rutiner som er nedfelt i Villa Skaars renholdsprogram for Villa Skaar og Villa Eplehagen. Programmene beskriver daglig renhold, og spesifiserer de ulike renholdsoppgavene etter ukedag, ansvarlig, rom som vaskes, samt rengjøringsmetode og utstyr. På samme måte kartlegges periodisk renhold og hovedrent. Vaskeri Villa Skaar har eget vaskeri som vasker alt tøy som benyttes på institusjonen (institusjonens tøy, arbeidstøy og beboertøy). Det benyttes storhusholdningsmaskiner, og det gjennomføres regelmessig service på utstyret slik at de tilfredsstiller infeksjonskontrollprogrammets krav til temperaturer. Vaskeriet på Eplehagen fikk ny vaskemaskin og tørketrommel. Serviceavtaler Vi har vedlikeholdskontrakt/serviceavtale med ulike firma innen: Brannslukningsutstyr og årlig kontroll av anlegg Årlig justering og kontroll av fyringsanlegg Kontroll av sprinkelanlegg Serviceavtale på brannvarslingsanlegg Vedlikeholdsavtaler med leverandører av software, server og kontorutstyr Leasingavtale på vaskemaskiner og tørketromler Leasingavtale på oppvaskmaskin og bekkenspyler på Eplehagen Leasingavtale på kaffemaskin Leasingavtale på multifunksjonsskriver Serviceavtale på heisene Serviceavtale på sykesignal Avtale om brøyting og strøing Avtale om tømming av fettutskiller Avtale om farmasøytisk tilsyn Serviceavtale backup av data Serviceavtale hjertestarter Serviceavtale elektronisk timeregistrering Serviceavtale elektronisk pasientjournal Serviceavtale på lønn- og økonomiprogram Serviceavtale HMS-program Serviceavtale turnusprogram Serviceavtale på mobil bedrift (telefoni) Serviceavtale på konveksjonovn Hosting av webserver side 28

29 Vedlikehold Større vedlikeholdsprosjekter (listen er ikke uttømmende) Villa Skaar Pusset opp tre beboerrom (202, 103 og 116). Alle med nytt gulvbelegg, skaper og innredning, samt malt tak og vegger. Pauserommet ble malt Solarium ble malt og fikk ny dusj Skiftet ut fire vinduer (legekontor og rom 108). Malt og pusset grunnmur mot øst. Villa Eplehagen Renovert badet i første etasje Skiftet ut benkeplate og fronter på anretning Villa Admin Satt hagen i stand Asfaltering av nye parkeringsplasser Nye innkjøp (listen er ikke uttømmende): Skriver til faglig leder 3 senger Stolvekt Gressklipper Nytt turnussystem (MinVakt) 44 stoler og 15 fothvilere til beboerrom Trykktank, Villa Eplehagen 4 mobiltelefoner Bærbar PC 3 nettbrett Hjertestarter til Villa Eplehagen Motorsag Miljøfyrtårn sertifikat Villa Skaar AS var en av de første sykehjem i Norge, og en av de første bedrifter i Lier Kommune, som ble miljøsertifisert (juni, 2001), og vi praktiserer flere tiltak som bidrar positivt til miljøet. Vi har oppfylt bransjekravene i Miljøfyrtårnprogrammet innen: HMS, arbeidsmiljø, materialforbruk, innkjøp, avfallshåndtering, energiforbruk, transport og forurensning. Vårt miljøfyrtårnsertifikat ble fornyet i 2010 for 3 nye år. Sylling Richard Skaar Thorsrud Daglig leder Mona Skaar Thorsrud Ass. daglig leder side 29

Aktiviteter. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider

Aktiviteter. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Aktiviteter Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester ble

Detaljer

Vi markerte morsdagen søndag 12.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten.

Vi markerte morsdagen søndag 12.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten. Arrangementer 2013 Det utarbeides ukereferater som detaljert forteller om alle aktiviteter hver eneste dag. Disse referatene gir også en oversikt over hvem som har deltatt på de ulike aktivitetene. Nedenfor

Detaljer

SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner

SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner SKAAR OMSORG gjennom fire generasjoner Endringsplan Hvorfor: Kjeden skal være mest mulig lik Vi har forpliktet oss til Oslo Ønsker fra ansatte Resultater av anbudet Filosofi og driftskonsept Fokus på friskhet

Detaljer

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere

Aktiviteter 2008. Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Aktiviteter 2008 Organisering Aktivitetsteamet består av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Vi har trivselsmøter hver 6. Uke og beboermøter hvert kvartal. Her kommer vi sammen for å planlegge

Detaljer

Driftskonsept 24 timers hjulet

Driftskonsept 24 timers hjulet 24 timers hjulet 1-Dagvakt 1-Dagvakt Beboerrom: 002, 004, 101, 102 telefon Beboerrom: 002, 004, 101, 102 07:30 telefon Morgenrapport 0745: Morgenstell 08:45: 07:30 Frokostarbeid Morgenrapport 09:00: 0745:

Detaljer

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter.

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. Aktiviteter 2011 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester

Detaljer

Aktiviteter i 2014. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider

Aktiviteter i 2014. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Aktiviteter i 2014 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester

Detaljer

Årsrapport 2013. side 1

Årsrapport 2013. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 4 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 11 Kjøpere av plasser side 11 Antall kurdøgn side 12 Nye beboere i løpet

Detaljer

Aktiviteter 2009. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere

Aktiviteter 2009. Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Aktiviteter 2009 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder 2 miljøarbeidere Vi har trivselsmøter hver 6. uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende

Detaljer

Årsrapport 2011. side 1

Årsrapport 2011. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål for 2011 side 4 Organisasjon i 2011 Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 9 Kjøpere av plasser side 10 Antall kurdødn side 11 Nye

Detaljer

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter.

Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. Aktiviteter 2010 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester

Detaljer

Årsrapport 2014. side 1

Årsrapport 2014. side 1 side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 4 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 9 Kjøpere side 11 Kjøpere av plasser side 11 Antall kurdøgn side 13 Nye beboere i løpet

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS. side 1

Årsrapport 2010. Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS. side 1 Årsrapport 2010 Vi kan bedre! Villa Skaar AS side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2010 side 3 Organisasjon i 2010 Side 5 HMS side 6 Markedsføring side 7 Kjøpere side 8 Kjøpere

Detaljer

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS Årsrapport 2008 Vi kan bedre! Villa Skaar AS Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2008 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Villa Eplehagen side 7 Markedsføring side 7 Kjøpere side

Detaljer

Årsrapport 2009. Vi kan bedre! Årsrapport. Villa Skaar AS. side 1

Årsrapport 2009. Vi kan bedre! Årsrapport. Villa Skaar AS. side 1 Årsrapport 2009 Vi kan bedre! Villa Skaar AS side 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2009 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Markedsføring side 7 Kjøpere side 8 Beboere side 10

Detaljer

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS

Årsrapport. Vi kan bedre! Villa Skaar AS Årsrapport 2007 Vi kan bedre! Villa Skaar AS Innholdsfortegnelse Sammendrag side 2 Visjon og mål for 2007 side 3 Organisasjon Side 5 HMS side 6 Villa Eplehagen side 7 Markedsføring side 7 Kjøpere side

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Villa Skaar gjennom fire generasjoner

Villa Skaar gjennom fire generasjoner Villa Skaar gjennom fire generasjoner Villa Skaar Villa Skaar AS er et privat sykehjem som har vært drevet siden 1958. I generasjoner har vi arbeidet for å være et ikke-institusjonelt og smidig sykehjem,

Detaljer

Villa Skaar. Humana. Sykehjemstilbudet omfatter både vanlige sykehjemsplasser, samt skjermede og forsterkede plasser.

Villa Skaar. Humana. Sykehjemstilbudet omfatter både vanlige sykehjemsplasser, samt skjermede og forsterkede plasser. Villa Skaar Villa Skaar AS er et privat sykehjem som har vært drevet siden 1958. I generasjoner har vi arbeidet for å være et ikke-institusjonelt og smidig sykehjem, hvor våre beboere skal trives. I tillegg

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Kolsåsposten desember 14

Kolsåsposten desember 14 Kolsåsposten desember 14 Da er det ikke mange dagene til julen ringes inn, og vi legger bak oss en flott høst med mange gode opplevelser sammen med små og store på Kolsås. I desember har vi kost oss med

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie Små grep bedrer eldreomsorgen Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie 2 Våre eldre fortjener bedre Halvparten av sykehjemmene overholder ikke nattfaste Mens 49

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

Nyhetsbrev for september

Nyhetsbrev for september Nyhetsbrev for september Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. September har vært en innholdsrik høstmåned

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Telefonnummer:

Telefonnummer: Telefonnummer: 55515920 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2016

Månedsbrev for Andedammen 2016 Månedsbrev for Andedammen 2016 Dette gjorde vi i november November måned var en litt grå måned. Noen dager kunne det føles som at det aldri ble helt lyst ute. I hvert fall føltes det sånn når barn og voksne

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. 3. 4. 5. 1. Nyttårsdag Lek & aktivitet på Tur avdeling med små og store på avdeling Askeladden Caroline kommer Barnehagen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Periodeplan Kroken høsten August. Mål:

Periodeplan Kroken høsten August. Mål: Periodeplan Kroken høsten 2016 August At barna skal bli trygge i barnehagen At barna skal blir kjent med ute- og innemiljøet At barna skal bli kjent med barn og voksne på avdelingen. Ha det gøy Bli kjent

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Evaluering av Oktober og November

Evaluering av Oktober og November Evaluering av Oktober og November Denne perioden har hatt meget skiftende vær og vi har fått kjenne på de fleste årstidene. Vi har vært mye ute på formiddagene - både på tur utenfor barnehagen og på barnehagens

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Velkommen til Skjoldtunet Informasjonsbrosjyre for Skjoldtunet, side: -1-13.03.2009 Innledning Skjoldtunet ble bygget i 1999 for 64 beboere, og er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på 8 grupper.

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Trygghet og trivsel i fellesskap

Trygghet og trivsel i fellesskap Trygghet og trivsel i fellesskap Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere rom med bad, de andre er mindre rom uten bad.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted MÅNEDSBREV FOR DESEMBER Da var bare 20 dager til jul, barna har nedtelling og endelig kan de åpne en og en luke i adventskalenderen sin. Eventyrskogen har mye å glede seg til i desember, og det går ikke

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Her følger en oversikt for 2016.

Her følger en oversikt for 2016. På skjermet enhet på Hemnes har vi fokus på å tilbringe mest mulig tid sammen med beboerne. Dette gjør vi blant annet gjennom å sitte sammen med beboerne under måltider, ha samtaler, lese høyt fra aviser,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

Floristen november 2013

Floristen november 2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på november Adventen står og banker på døra nå og vi er ferdig med november. Vi har gjort unna juleverksted og en del jungel prosjekt denne måneden. Også

Detaljer

2HAA inntar sykehjemmet!

2HAA inntar sykehjemmet! 2HAA inntar sykehjemmet! K l a s s e 2 H A A f r a J e s s h e i m V G S h a r i u k e 1 1 o g 1 2 p r a k s i s p å K l ø f t a B o - o g a k t i v i t e t s s e n t e r. V i h a r i l ø p e t a v t o

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Desember. UKE 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.12

Desember. UKE 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.12 Desember Desember Tema og pedagogisk fokus: Vi ønsker at adventstida skal oppleves som en rolig, hyggelig og mest mulig forutsigbar tid for de minste barna. Vi vil ha samling hver dag, der det å dele med

Detaljer

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD.

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD. Kontakt oss Adresse: Snillfjord Omsorgsenter VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER Aunlia 7257 SNILLFJORD Telefon: Snillfjord Omsorgsenter: 724 57 174 Fagleder: 724 57 236 Miljøavdelinga: 742 57 217 -

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2011 Hei alle sammen November er over og vi går inn i årets siste måned. Måneden som har gått har vært fylt av ulike aktiviteter, både inne og ute. Vi har vært

Detaljer

Velkommen til ULSET SYKEHJEM. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende

Velkommen til ULSET SYKEHJEM. Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Velkommen til ULSET SYKEHJEM Informasjonsbrosjyre for beboere og pårørende Hjertelig velkommen til oss! Vi ønsker deg og dine pårørende hjertelig velkommen til Ulset sykehjem. Vi ønsker å gjøre vårt beste

Detaljer

Nyhetsbrev for desember

Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Desember har virkelig vært en begivenhetsrik

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år!

Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år! MÅNEDSBREV FOR DESEMBER OG JANUAR Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måned var advent, jul og årstiden vinter. Vi ville ha god tid

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

2 JULEDAG! BARNEHAGEN STENGT

2 JULEDAG! BARNEHAGEN STENGT MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER SPURVENE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG UKE 49 (3-7 DESEMBER) UKE 50 (10-14 DESEMBER) MØTEDAG LEKEGRUPPER UTE/INNE UNDRINGSSAMLING FILOSOFI SAMLING MED MOSE FOR 2008 GYM MED

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2014! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal være mot hverandre.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 03.12. Vi baker rundstykker 10.12. Julefrokost Kl. 7.30 9.00. Velkommen 17.12. Nissefest 24.12 BHG. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 01.12 02.12 03.12 Vi baker rundstykker 04.12 05.12 Vi baker Pepperkaker 50 08.12 Vi baker Lussekatter 09.12 10.12 Julefrokost Kl. 7.30 9.00 11.12 12.12 Lucia-feiring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015.

Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015. Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember? Juletrehogst Desember var en måned full av ulike aktiviteter og opplegg. Helt i starten av måneden dro vi på tur med reve og gaupebarna

Detaljer

Bakedag. Vi bakte 3 slag julekaker; havremakroner, coctailkaker og

Bakedag. Vi bakte 3 slag julekaker; havremakroner, coctailkaker og Dette skjedde i desember: Vi startet alle dagene våre i desember med en samling hvor vi fikk høre hvordan Friskus, bamsen vår, hadde hatt det på besøk. Han hilser til dere alle sier han allerede gleder

Detaljer

Godt nytt år! Nå er året 2016 over og vi vil gi dere et innblikk i hvordan desember var hos oss på Parsell

Godt nytt år! Nå er året 2016 over og vi vil gi dere et innblikk i hvordan desember var hos oss på Parsell Godt nytt år! Nå er året 2016 over og vi vil gi dere et innblikk i hvordan desember var hos oss på Parsell Årets siste måned Desember var det mye som skjedde. Hver mandag har vi hatt lyssamlinger i amfiet.

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer