Årsrapport side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. side 1"

Transkript

1 side 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Visjon og mål side 5 Organisasjon Side 6 HMS side 7 Markedsføring side 8 Kjøpere side 10 Kjøpere av plasser side 10 Antall kurdøgn side 11 Nye beboere i løpet av året side 12 Beboere side 13 Brukerundersøkelse side 13 Gjennomsnittlig innleggelsestid side 13 Beboerstatistikk side 13 Døgnrytmeplan side 16 side 17 Kjøkken side 22 Personale side 23 Bemanning side 23 Møter, videreutdanning og kompetanseheving side 25 Sykefravær side 27 Friske gavekort side 27 Personaltilbud på Kypros side 27 Julegave side 27 Fysisk miljø side 28 Renhold side 28 Vaskeri side 28 Serviceavtaler side 28 Vedlikehold side 29 Miljøfyrtårn side 29 side 2

3 Sammendrag 2012 har vært preget av flere spennende prosjekter og hendelser. Årets største hendelse var salget av Villa Skaar AS til INOM. INOM er en av Sveriges ledende aktører innen psykiatri og psykososialt utviklingsarbeid i egen regi. Konsernet tilbyr utredning, døgnomsorg, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omsorg, utslusing og ettervern av barn, ungdom, familier og voksne med ulike typer av psykososiale problemer, psykiatriske og neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Virksomhetene i INOM har et sterkt kvalitetsfokus i alle ledd og klientenes behov settes alltid i sentrum. INOM etablerte seg i Norge i 2012 ved å innlemme Villa Skaar AS og Løft AS (barnevernsinstitusjon i Tønsberg) i kjeden. Villa Skaar opplever at denne prosessen har bidratt til å styrke tilbudet vårt, i tillegg har vi blitt mer robust og tilpasningsdyktig. Erfaringene har derfor vært udelt positive. Vi mener at Villa Skaar sin posisjon og overlevelsesevne i et tøft og mer konkurranseutsatt marked har blitt sterkere. Vi la i høst noe om på driften av pleien. En vanlig utfordring i sykehjem er at pleiepersonellet ofte føler at de ikke har tid nok med beboerne. Dette fordi de daglige oppgaver ofte kreves utført andre steder enn der beboerne befinner seg. Dette kan være stell av beboerrom, oppvask, skylleromsarbeid, klesvask og lignende. Beboerne overlates ofte til seg selv og blir gjerne passivisert. Dette er meget uheldig da dette ofte fører til at mange beboere blir apatiske, mens andre igjen kan reagere med utagerende fysisk eller verbal atferd. Et resultat av dette blir at personalet må løpe mellom oppgaver, noe som skaper stress og kan medføre at oppgaver forblir ugjorte. For å fjerne dette problemet har vi omorganisert pleiefunksjonen. Våre pleiere går med røde eller grønne buttons. Den røde buttonen indikerer at man skal arbeide med praktiske oppgaver, mens den grønne buttonen forteller at pleieren skal tilbringe arbeidstiden i beboernes miljø. Etter frokost går for eksempel den grønne ansatte inn i stuene og gjør ting med beboerne frem til lunsj. Forslag på aktiviteter kan være: Spille kort, yatzy, brettspill, bowling, kaste ball, trimme. Brette tøy, stryke duker/gardiner. Spille musikk, synge og spille. Vanne/plante blomster. Tørke støv, rydde. Lage vafler, kake, lunsj, suppe i stuen. Grille ute. Vise film, lysbilder på lerret. Se/lese i fotoalbum, ukeblader, bøker og lignende. Etter lunsj fortsetter den ansatte med grønne aktiviteter, og slik forløper også kveldsvakten. Den røde ansatte tar derimot alle de praktiske oppgavene. Vedkommende steller alle rommene på avdelingen, vasker spisestuer og anretninger etter måltider, vasker opp, gjør skylleromsarbeid og lignende. Vedkommende kan med andre ord konsentrere seg fullt og helt om disse oppgavene, og ikke måtte løpe til og fra slik man gjorde tidligere. side 3

4 De røde og grønne buttonene deles ut ved vaktskifte, og fargene går på rundgang slik at man skifter på å være rød eller grønn. Vi erfarer at denne måten å organisere dagen på gir gladere og mer engasjerte beboere. Vi blir samtidig bedre kjent med våre beboere, og det er roligere på huset. Rastløshet eller utagering kan forebygges eller håndteres før det utvikler seg. Stuene blir oftere besøkt, og det er færre som sitter alene på sitt rom. Det er dog viktig å understreke at dette arbeidet ikke erstatter aktivitørene som jobber med andre aktiviteter, drar på turer organiserer fester og arrangementer og lignende. Samtidig med denne omleggingen innførte vi avdelingsledere og assisterende avdelingsledere på våre tre avdelinger: Villa Skaar 1. etg, Villa Skaar 2. etg og Villa Eplehagen (her var det avdelingsleder tidligere). Disse har fått et overordnet ansvar for oppfølging både faglig og strukturelt på avdelingen. De har ansvar for opplæring, avviksrapportering, oppfølging av kvalitetsplaner og andre planer og mye mer. Vi vant to nye anbud i Vi fikk en suppleringsavtale med Ski kommune og en kontrakt med Lier kommune. Det blir antagelig ikke mange nye beboere av dette, men det er viktig å ha avtale med flere kommuner og dermed ha flere bein å stå på. Belegget i 2012 var spesielt lavt i første halvår, med opp til 8 ledige rom. Andre halvår ble det mye bedre og belegget lå da på over 90 %. Vi har blitt brukt mer til korttidsopphold i 2012, og spesielt en kommune bela mange korttidsopphold i løpet av sommeren. Vi opplever at dette utfordrer oss og skaper mye gjennomtrekk og dermed støy og uro blant beboerne. Vi har derfor forsøkt å holde korttidsoppholde til en liten avdeling i første etasje på Villa Skaar. Korttidsoppholdene har vært viktige for å opprettholde belegget, men vi ser at det er krevende både for oss og beboeren som kommer til oss. I 2012 har vi hatt et fortsatt sterkt fokus på aktiviteter. Vi er meget godt fornøyd med tilbudet som vår aktivitetsleder, friluftsleder og miljøarbeider yter. Det står mer om dette i et eget kapittel i årsrapporten. Vi har jobbet en del med uteområdene våre og fått asfaltert flere parkeringsplasser og jobbet videre med hagen på Villa Skaar. Flere rom er pusset opp et bad på Villa Eplehagen ble totalrenovert. side 4

5 Visjon og mål for 2012 Årsrapport 2012 Visjon Villa Skaar skal være en ledestjerne innen kvalitet og medmenneskelighet! Filosofi På et sykehjem er man mest frisk! Vi våger påstanden at det i hovedsak er friske mennesker på sykehjem. Selvsagt har mange opp til flere diagnoser, men vi mener at man allikevel er mest frisk - og minst syk. Vi opplever at eldreomsorg alt for ofte handler om å holde fokus på sykdom og begrensninger. På sykehjem kan resultatet av dette bli at man ender opp med å behandle symptomer. Vi mener at man bør rette blikket mot alt det som er friskt hos hver enkelt, og arbeide for å ivareta ressurser og ferdigheter. Vi skal selvsagt forholde oss til, og akseptere, sykdommen, men ikke begrense oss til å behandle symptomer. Smertestillende midler fjerner smerte, men ikke årsaken til smerten. Avførende midler bedrer en treg mage, men kun midlertidig, o.s.v. Det blir med andre ord viktig å se på årsakene og jobbe forebyggende. Det gjør man bl.a. ved å ta utgangspunkt i alt det som er friskt, og ved å jobbe med trivsel og mental helse. Vi opplever derfor at varierte og spennende aktiviteter, frisk luft, hjemmelaget mat og en hjemmekoselig atmosfære ofte er viktigere enn medisiner. Med dette målet forsøker vi å skape et hjem for våre beboere - ikke bare et sykehjem. Målgrupper Beboere Vi har gjennom året tilbud tre typer plasser på våre forskjellige avdelinger. Dette er: Ordinære sykehjemsplasser, skjermede plasser og forsterkede plasser. Kjøpere Bydeler i Oslo, kommuner i nærområdet og private. side 5

6 Organisasjon i 2012 Årsrapport 2012 Daglig leder Richard Skaar Thorsrud Overordnet ansvar for Villa Skaar AS. Har ansvar for salg og markedsføring, kontrakter, oppfølging av kunder, overordnet personalansvar, HMS, IT, bygningsmasse, tekniske installasjoner og brannvern. Personalansvar for lederteamet. Ass. daglig leder Mona Skaar Thorsrud Har ansvar for regnskap, budsjett, fakturering, undervisning og kurs. Lege Lars Morten Herlofsen Spesialist innen psykiatri. Overordnet medisinsk ansvar. Kontorleder Solveig Ringnes Har ansvar for turnusplanlegging og oppfølging. Har ansvar for sentralbord, innkjøp for beboere, beboerregnskap og økonomi, oppfølging av pårørende, innkjøp av medisinsk forbruksmateriell, arkivering og lager. Kjøkkenleder Liv Reiersgård Har ansvar for kjøkkenets drift, IK-mat, innkjøp av matvarer, beboernes ernæring og dietter. HR-leder Synnøve Thorsrud Personalansvar. Har ansvar for lønn, turnusoppfølging, miljø, miljøfyrtårnoppfølging, interiør, inneklima og renovasjon. Vaktmester Knut Thorsrud Innvendig og utvendig vedlikehold og service. Faglig leder Rita Sivesind Har det daglige faglig og medisinske ansvar. Kommunikasjon med pårørende, rekvisisjoner og dokumentasjon, undervisning, veiledning, oppfølging og informasjon til ansatte. Kokker Renholdere Avdelingsledere, assisterende avdelingsledere Ansvar for oppfølging av sin avdeling. Aktivitetsleder Evy Svendsen Har ansvar for planlegging, tilrettelegging og utføring av aktiviteter. Sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeut, helsefagarbeidere og assistenter Pleiefaglig ansvar i henhold til sin stilling. Friluftsleder David Svendsen Har ansvar for planlegging, tilrettelegging og utføring av friluftsaktiviteter. side 6

7 HMS Vi benytter et elektronisk HMS-system fra HMS-Kontoret AS. Det er et webbasert system, Her ligger alle instrukser og prosedyrer som påvirker vårt arbeid. Instruksene er ordnet inn i følgende håndbøker: Personalhåndbok for ansatte Personalhåndbok for tilkallingsvikarer Håndbok for pleien på Villa Skaar Håndbok for pleien på Villa Eplehagen Håndbok for aktivitør Håndbok for kjøkken Håndbok for renholdere Håndbok for nattevakter Infeksjonskontrollprogram Renholdsprogram Villa Skaar Renholdsprogram Villa Eplehagen Renovasjonsprogram Brannverndokumentasjon Vedlikeholdsprogram HACCP PLAN/IK MAT Ernæringsplan Risikoanalyse og aksjonsplan Disponering av kontantytelser Velkomsthefte I HMS-Kontoret ligger oversikt over vårt vernearbeid og vår avvikshåndtering: Eksterne tilsyn Interne tilsyn/kvalitetskontroller Brannvernrunder Vernerunder Handlingsplaner/avvikshåndtering Risikoanalyser Brannøvelser Opplæring i brannvern Opplæring av nyansatte I HMS-Kontoret ligger også oversikt over arbeidsutstyr, farlig stoff, informasjon om bedriften, lokaliteter, organisasjonskart, definering av ansvar og myndighet, målsetning for HMS arbeidet, plan for revisjon, rapportgenerator og mye mer. side 7

8 Kvalitetskontroll I tillegg til ordinært avviksarbeid er det gjennomført interne og eksterne kvalitetsrevisjoner i løpet av Internt har det blitt gjennomført stikkprøver og revisjoner i forhold til våre rutiner. I tillegg til det ovennevnte har flere bydeler i Oslo, samt andre kommuner gjennomført tilsynsbesøk hos oss. Sykehjemsetaten har gjennomført kontraktoppfølgingsmøter og Helseetaten i Oslo har gjennomført kvalitetsrevisjon. De ordinære kontrollinstanser, som Mattilsynet, brannvesenet, tilsynsfarmasøyt og lignende har gjennomført sine årlige kontroller. Alle avvik har blitt lukket. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på turnusplan for mai Det var ingen avvik. Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten har blitt utført av Stamina HOT (Hjelp24). Vi har benyttet Hjelp24 som støttespiller i forbindelse med et par saker. I tillegg møter Stamina HOT i AMU-møter. Markedsføring Vi har jobbet målrettet for å synliggjøre vårt tilbud både mot kommuner, sykehus, det private markedet og ulike institusjoner. Det er bl.a. sendt ut informasjonsbrev til eksisterende kunder og potensielle eller tidligere kjøpere. I tillegg har ledelsen deltatt på vurderingsbesøk og derigjennom synliggjort bedriften og vår profil overfor gamle og nye kunder. Hjemmeside Vår hjemmeside oppdateres kontinuerlig og skal inneholde all relevant informasjon. Vi arbeider mye med å gjøre hjemmesiden enkel å bruke og lett å finne. Vi har arbeidet mye med søkermotoroptimalisering, og gjennom Eniro og Google WordAd har vi sikret topplassering i søkemotorene google.com og kvasir.no. Vi har kjørt egne kampanjer på avlastningstilbud og ledige plasser i tillegg til hovedtilbudet vårt. Hjemmesiden vår har følgende adresse: Det har også vært noe annonsering på utvalgte nettsider. På høsten satte vi bort arbeidet med annonsering på nett til Medianord. side 8

9 Media Vi har hatt en stor artikkel i Finansavisen, og fikk mange henvendelser etter dette. Det har vært oppslag om Villa Skaar i Lierposten i forbindelse med salg av Villa Skaar til INOM, samt et foredrag om eierskifte i bedrifter. Bilreklame Vi har firmalogo, navn og webadresse på 5 biler. Presentasjoner Daglig leder har presentert Villa Skaar og sykehjemmets historie og drift gjennom Eierskiftealliansens foredragsserier. Dette er en turnerunde som har pågått flere år. I 2012 ble det holdt tre foredrag. Temaet har vært: Eierskifter, og møtene har vært ledet av Generasjons og EierSkifte Senter AS. I tillegg har det vært et tilsvarende foredrag med samme tema for Lier Næringsråd hvor Daglig leder og representant fra Svensson Nøkkelby kjørte opplegget sammen. Daglig leder har hatt presentasjon om Villa Skaar og utfordringer i eldreomsorgen i Norge for demensforeningen i Lier og for ansatte i Nedre Eiker kommune. Brosjyre Brosjyren fikk ny layout og holdes løpende oppdatert. Spesielt etter salget til INOM ble brosjyre og hjemmesiden oppdatert med nytt innhold enkelte steder og ny logo. Pårørendeavis Det ble utgitt to Pårørendeaviser: En i juni og en i desember. side 9

10 Kjøpere Antall kjøpere av plasser har vært stabil med en liten reduksjon i 2012 fra 23 kjøpere i 2011 til 22 kjøpere i Det faktiske antallet i 2012 er høyere da det ligger flere ulike kjøpere innunder kategorien Privat Oslo er fortsatt vår definitivt største kunde, men de har nedtrappet antall plasser hos oss til 26 plasser. Dette har resultert i flere tomme rom, og ikke noe nytt kjøp av Sykehjemsetaten. Vi får stadig henvendelser fra andre kommuner som ikke selv har et utbygd tilbud for beboere med behov for skjermede/tilrettelagte plasser. Lov om offentlige anskaffelser medfører at det har blitt mindre av akutte innleggelser på langtidsplasser. Denne type plasser kommer nesten utelukkende gjennom anbud. I løpet av 2012 har Villa Skaar vunnet anbud med Lier kommune, og har fått en suppleringsavtale med Ski kommune. På grunn av ledig kapasitet, spesielt det første halvåret, har vi gått offensivt ut med kampanjer mot det private markedet i form av korttids og avlastningsopphold. Antallet henvendelser fra privatpersoner meget høyt, ofte flere om dagen, men det resulterer sjelden i kjøp av plass. Avlastning krever mye av oss og tilbudet vi yter, men det har bidratt til å holde belegget oppe. Kjøpere av plasser Kjøper Bydel 1 Gamle Oslo X X X X X X X Bydel 2 Grünerløkka X X X X X X X X X X X X X Bydel 3 Sagene X X X X X X X X X X X X X Bydel 4 St.Hanshaugen X X X X X X X X X X X X X Bydel 5 Frogner X X X X X X X X X X X X X Bydel 6 Ullern X X X X X X X X X X X X X Bydel 7 Vestre Aker X X X X X X X X X X X X X Bydel 8 Nordre Aker X X X X X X X X X X X X Bydel 9 Bjerke X X X X X X Bydel 10 Grorud X X X X X X X X X X X X X Bydel 11Stovner X X X X X X X X X X Bydel 12 Alna X X X X X X X X X X X X Bydel 13 Østensjø X X X X X X X X X X X X X Bydel 14 Nordstrand X X X X X X X X X X X X X Bydel 15 Søndre Nordstrand Bærum kommune X X X X X X X X X X X X X Asker X X X Eidskog kommune X Frogn X X Oppegård X X Ås kommune X X Røyken kommune X Drammen Kommune X X X X X X X Lier Kommune X X X X X X X X X X X X Nedre Eiker X X Ringerike X X X Hole kommune X X X X X X Rakkestad X X Horten Kommune X X X X X X X X X X X X Notodden X Trondheim kommune X Privat X X X X X X X X X X Sum side 10

11 Antall kjøpere Antall kurdøgn, belagte plasser, antall rom og kapasitetsutnyttelse Kurdøgn Belegg 31,8 31,8 31,8 32,99 30,6 30,1 30,6 31,94 41,63 41,48 41,66 39,98 39,86 Antall rom Kapasitetsutn. 106 % 106 % 110 % 114 % 102 % 104 % 102 % 94 % 102 % 101 % 102 % 0,98% 0,91 Kapasitetsutnyttelse i prosent side 11

12 Nye beboere i løpet av året Nye beboere Bydeler i Oslo Lier kommune Andre kommuner/privat Sum Kort Lang Kort Lang Kort Lang Kort Lang Nye beboere i løpet av året Langtidsopphold Korttidsopphold side 12

13 Beboere Brukerundersøkelse Oslo kommune gjennomfører brukerundersøkelser hos oss hvert år. Målgruppen for brukerundersøkelsene er både beboere og pårørende. Det er dessverre få beboere hos oss som har ønsket/kunnet delta i en slik undersøkelse hos oss. Resultatene fra pårørendeundersøkelsen er basert på større utvalg. I 2008 delte Villa Skaar førsteplassen med et annet privat sykehjem, mens i 2009 fikk vi 5 plass. Resultat for 2010 gav oss en 2. plass, og 2011 fikk vi 6 plass av 50 sykehjem. Det er vi meget fornøyd med, men vi ser samtidig at det er forbedringspotensialer. Gjennomsnittlig innleggelsestid Gjennomsnittlig innleggelsestid, det vil si antall dager fra innskrivelse til utskrivelse, per beboer i 2012 var 1801 (per ). Det utgjør 4 år og 341 dager. I 2011 var det 1599 dager (4 år og 139 dager) mot 1566 dager (4 år og 106 dager) i Gjennomsnittlig liggetid på sykehjem i Norge er ca 2 år. Beboerstatistikk Kjønnsmessig fordeling Beboere i løpet av året Antall beboere per Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt side 13

14 Kjønnsmessig fordeling per Menn Kvinner Utskrevet fra Villa Skaar Utskrevet Flyttet til andre institusjoner/hjem Mors Utskrevet Flyttet Mors side 14

15 Alderssammensetning Alder per Gjennomsnittsalder 78 78,1 76,3 73, ,92 68,68 69,46 69,88 69, Alderssammensetning Gjennomsnittsalder ,1 76,3 73, ,9 68,7 69,5 69,9 69, side 15

16 Døgnrytmeplan MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Frokost fra 09:00 til 10:30 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl. 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 Individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter inne og ute Lunsj kl 13:00 fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 Middag kl. 16:00 fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter fortsetter Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 19:30 Kveldsmat kl. 20:00 Varm kveldsrett Kveldsmat kl. 19:30 side 16

17 Organisering Aktivitetsteamet besto av: Aktivitetsleder Friluftsleder Miljøarbeider Vi har trivselsmøter hver 6.uke, og beboermøter hvert kvartal. I forkant av to beboer/pårørende fester ble det satt av tid til møte med pårørende. Her fortalte vi om hva vi gjør, samt inviterte til innspill på nye aktiviteter og tiltak som kunne heve trivselen. Aktivitetsleder og friluftsleder har et overordnet ansvar for individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter. Miljøarbeider er med på fellesaktiviteter. Alle beboere skal ha et eget kapittel i tiltaksplan som er viet til aktiviteter. Aktiviseringen skal baseres på de evner og interesser beboeren har, samt det nivå beboeren befinner seg på. Populære fellesaktiviteter er: Bingo, trim etter musikk, vaffelsteking, kakebaking, høytlesning, kinokvelder, sangstunder m.m. Vi har jevnlig besøk av ulike klesforretninger, og vi reiser også på handleturer, bedriftsbesøk, museer, bærtur, fotturer og mange andre forskjellige utflukter. Dette er det vår friluftsleder som har ansvaret for. Han reiser også med beboerne til svømmehallen to ganger i uken. Beboerne på Villa Skaar er glad i fornyelser, og vi finner stadig på nye ting vi kan holde på med eller lage i aktivitetsstua eller i snekkerverkstedet. Vi arrangerer forskjellige fester og tilstelninger med tilknytning til kalenderen, årstiden eller lignende. Bil Vi har en seksseters Toyota Hiace som brukes av friluftsleder når vi drar på turer med mindre grupper, på svømming eller individuelle utflukter. Faste aktiviteter Vi har vår faste ukerytme i aktivitetene og den ser som oftest slik ut: Mandag er tur dag, - vi reiser på museum, på besøk eller kafé. Tirsdag har vi bingo, sangstund, trim med enkle øvelser og ballkast på Villa Skaar, og annenhver tirsdag holder presten andakt for oss. Friluftsleder er på Villa Eplehagen på tirsdager. Onsdager er tur- og kinodag, - ofte hjelper vi vaktmesteren med å kjøre avfall til gjenbruksstasjonen Ragn Sells, da legger vi inn et kafébesøk på turen. Etter lunsj snurrer vi film i kinoen vår. Torsdag er det vaffelsteking på programmet, - da stekes det vafler i stuen, så alle får lukte og se og smake mmm, alltid populært! Og vi reiser ut med vår Villa Skaar bil, da går turen gjerne til et galleri, utstilling eller lignende. Aktivitetsleder er på Villa Eplehagen hver torsdag og da spiller vi bingo og synger sammen her. Fredag fyller friluftsleder igjen bussen og farter ut. Presten i Sylling kommer jevnlig for å holde andakt, tilby nattverd og snakke med de som side 17

18 ønsker det. I tillegg får vi besøk fra frivillige organisasjoner og institusjoner. Utenom disse faste aktivitetene skjer det mye annet på huset. Arrangementer Det utarbeides ukereferater som detaljert forteller om alle aktiviteter hver eneste dag. Disse referatene gir også en oversikt over hvem som har deltatt på de ulike aktivitetene. Nedenfor har vi listet opp de større arrangementene som ikke er en del av de planlagte og regelmessige aktivitetene. I begynnelsen av januar hadde vi velvære uker, først med håndpleie og deretter ansiktspleie. I disse to ukene flyttet vi bingo, sang og trim til torsdagen. Vi rydda vekk jula i uke januar tok vi turen inn til Oslo, da dro vi opp til Frognerseteren. Her så vi utover hele byen og Oslofjorden, etterpå hygget vi oss inne på Frognerseteren cafe. Vi har også besøkt Drammens museum og Emma Hjorth sansehus i denne perioden. I uke 6 hadde vi beboermøter på begge villaene. Vi markerte morsdagen søndag 12.februar med å servere alle damene en kopp kaffe og en sjokoladebit på sengekanten. 14.februar feiret vi Valentinsdagen med å henge hjerter på alle beboerdørene, noen med fine bilder, andre med ordtak og dikt. Vi skulle se Disney klassikeren Lady og Landstrykeren, men teknikken feilet denne dagen, så vi flyttet filmframvisning til onsdagen. Kjøkkenet lagde nydelige hjerte kaker. Søndag 19.februar var det fastelavn og kjøkkenet lagde fastelavnsboller. Vi besøkte en tidligere beboer i Oslo mandag 20.februar. Tirsdag 28.februar gikk barna fra Valstadhaug Barnehage i karnevalsopptog hos oss, først på Villa Eplehagen kl.11.30, også på Villa Skaar etterpå. I anledningen lagde kjøkkenet kakao og boller til alle. Kl samme dag hadde vi konsert i stor stua med Frode Moltemyr + makker. Den 15.mars arrangerte Kiwanis fest på Villa Skaar. Festen startet kl og saniteten hadde med seg kaker. Det blei en fin kveld med musikk, dans og god stemning. Vi hadde påskeverksted i uke 12 og uke 13. Da lagde vi påskeris, malte mini-fuglehus og perlet kylling og høne. Mot våren satset vi på å komme oss mest mulig ut, og når været tillot det pakket vi nistekurv og reiste til Hyggen, Drammenselva, Frognerparken, utsiktspunktet vårt i Fagerliåsen. Den 2.april pynta vi til påske på alle avdelingene. I påsken ble det mye god mat og godt drikke fra kjøkkenet. Vi hadde også kjøpt inn typisk påskegodt som appelsiner, kvikklunsj, side 18

19 marsipan, et lite påske-egg til hver beboer, potetgull, øl, brus og baileys. Vi feiret at våren var kommet med en vårlunsj ute på terrassen torsdag 3.mai på Villa Skaar og fredag 4.mai på Villa Eplehagen. Da spilte vi ønskemusikk, vi grillet og spiste is. I uke 19 fikk vi en tilrettelagt omvisning på teknisk museum. Dette er en del av prosjektet: Møte med minner som flere og flere museum introduserer for den eldre garde. Denne uka markerte vi også Villa Skaars egen nasjonaldag; Solveig T lagde den gode ostekaka si på tirsdag 8.mai og torsdag 10.mai pyntet vi hele huset med flagg, dekket på festbord på alle avdelinger og spiste festmiddag kl Kl hadde Frode Moltemyr konsert for oss. 16.mai hadde vi besøk av Valstadhaug Barnehage som gikk i barnehagetog hos oss. De kom først til Villa Skaar kl.11.30, og så til Villa Eplehagen. Barna viftet med norske flagg, sang og ropte: Hipp-hipp-hurra. Kjøkkenet bakte boller til beboerne til kl.13.00, aktivitetsteamet kjøpte is og drikke til barna. 17.mai ble hele huset pyntet med flagg, flotte duker og bordpynt. Alle trakk i sin fineste stas, og stilte opp ute på terrassene for å se barnetoget. Det gikk kl fra Sylling kirke og stoppet først ved Eplehagen, også ved Skaar. I uke 21 fikk vi en tilrettelagt omvisning på Oslo Bymuseum, som tok for seg livet i etterkrigsåra. I uke 22 fikk vi en tilrettelagt omvisning på Telemuseet, da hørte vi litt om utviklingen fra telegraf til telefon. Vi dro ut på tur hver mandag i mai måned og besøkte blant annet Vollen, Semsvannet og Drammenselva. Tirsdag 12.juni var vi på en tilrettelagt omvisning på Norsk Folkemuseum. Tema var gårdsliv på 1950-tallet. Vi besøkte purka som hadde fått griseunger og vi fikk komme inn i et typisk trønderlån fra denne tiden, der fikk vi servert kaffe og bakst på kjøkkenet og vi mens vi satt rundt bordet sang vi sammen. Fredag 15.juni reiste vi på gårdsbesøk i Sørkedalen. Her fikk vi se igjen mange gamle gjenstander, høre om Theodor Kittelsen og se hans kunstverk + flere andre kjente verk, synge og danse. I uke 25 hadde vi satt opp den årlige turen til friluftskonsert på St.Hanshaugen; dette ble avlyst p.g.a besøk fra kvalitetsrevisjonen. Torsdag 21.juni grillet vi ute på terrassen. Vi feiret Sankthans fredag 22.juni. Da serverte kjøkkenet rømmegrøt og spekemat, og pensjonistene våre ble invitert til oss på feiring. side 19

20 Søndag 24.juni arrangerte vi sommerfest på begge villaene. Da grillet vi og hygget oss sammen, og Karoline Ormåsen spilte piano og sang så vakkert for oss. Onsdag 4.juli kl hadde Frode Moltemyr konsert i stua i 1.etasje. Hver torsdag i juli reiste vi på tur med stor buss. Den første turen 5.juli gikk til Hadeland Glassverk. Neste tur 12.juli skulle gå til Gullskogen Gård, men p.g.a dårlig vær dro vi til Rødtangen isteden. Så reiste vi til Grenland den 19.juli, den opprinnelige turen til Blaafargeværket ble også avlyst p.g.a. regn. Den siste turen 26.juli hadde Spiraltoppen som destinasjon. Vi hadde meldt oss på Gaustadløpene torsdag 30.august, men det var meldt store nedbørsmengder i Oslo denne dagen, så vi reiste til Blaafarveværket isteden. Der hadde vi en kjempe fin dag, vi gikk tur rundt på området, tittet i butikkene, hilste på dyra og spiste deilig lunsj på kroa. Mandag 3.september hadde vi meldt på 4 beboere til konserten Salmer og jazz på samme plass med Bossa Intim i Domkirken. Da fikk vi besøk fra Oslo Kommune og måtte avlyse vår tur. 6.september kjørte vi opp til Eikssetra, der gikk vi tur, grillet og hygget oss ved vannet. Mandag 10.september ble det konsert med Bengt-Ole Nordstrøm i stua i 1.etasje. Torsdag 13.september kom Frode Moltemyr og sang og spilte for oss. To gode og hyggelige musikk opplevelser denne uka. I uke 38 arrangerte vi lysfest, den 18.september kl på Villa Skaar og den 20.september kl på Villa Eplehagen. Da pyntet vi opp ute på terrassene med lykter, lys, kastanjer og løv. Kjøkkenet lagde omelett og kakao, og Sindre spilte torader for oss. Vi gikk også tur opp langs Drammens elva, var på kafebesøk i Asker, Lier og Drammen og på ønske fra en av beboerne besøkte vi Ekeberg i Oslo. Mandag 15.oktober reiste vi inn til Norsk Folkemuseum for å se på folkedraktene. På onsdager snurret vi film i stua i 1.etasje. Vi startet med Pingvinenes marsj og fulgte så på med: Vi gifter oss, Max Manus, Operasjon Egon, Olsenbanden og Dynamitt-Harry og Olsenbanden tar gull. Fredag 18.oktober besøkte vi Hole Artcenter, meget populært hos de som var med. Onsdag 24.oktober hadde vi beboermøte på Villa Skaar. Kiwanis arrangerte fest hos oss den 25.oktober kl Da ble det kaker, lodd, litt godt i glasset, musikk, dans og stemning. Torsdag 1.november hadde vi beboermøte på Villa Eplehagen. side 20

21 Farsdagen, 11.november, fikk ALLE mannfolk på huset en kaffekopp og en sjokoladebit. Og kjøkkenet bakte en kake i anledning dagen. Den 5.november dro vi til meloditimen med Oslo Salongorkester i Einar Gerhardsens sal på Voksenåsen. En fin konsert med et proft orkester. Vi har også hatt besøk av vår faste spilemann Frode Moltemyr den 8.november kl.16.30, samt teater forestillingen En grønnmalt benk i hagen den 19.november kl Vi startet opp med juleverksted i uke 48, og lagde årets julekort, bordkort til julebordet, God Jul -skilt til alle beboerdørene, engler og vi bakte pepperkaker. På onsdager i desember hadde vi adventssamlinger, da tente vi lys i adventsstaken, sang julesanger rundt pianoet og hygget oss med litt julegodt; pepperkaker, mandarin, gløgg og twist. Vi fortsatte også med film framvisning på onsdagene og satset på julefilmene: Fjols til fjells, Tante Pose, Reisen til julestjernen og White Christmas. Torsdag 22.november reiste vi på førjulskonsert til Bredtvedt Kirke og den 29.november var fire beboere på julekonsert med Bossa Intim i Voksenåsen Kirke. Søndag 2.desember var det julegrantenning på Villa Skaar. Da så vi lysene bli tent på treet ute på terrassen, før vi gikk inn og hygget oss med pepperkaker og gløgg. Mandag 3.desember hadde vi julebord for beboerne på Villa Skaar, og torsdag 6.desember var det julebord på Villa Eplehagen. Da dekket vi langbord og hygget oss med julemat fra kjøkkenet. Fredag 7.desember kl arrangerte vi årets julekonsert for våre beboere. Rolf Nicolaisen og Håvard Svendsrud besøkte oss med: Julesvisker, - en allsangkonsert med kjente juleslagere fra 1950-årene og opp til i dag. 13.desember kom barna fra barnehagene i Sylling for å gå Lucia hos oss, hvitkledde med lys i hår og hender, vandret de igjennom bygningene mens de sang for oss. Barna hadde bakt lussekatter som de delte ut og til gjengjeld fikk de is og brus. Søndag 16.desember hadde vi grøtfest på villaene. Den begynte kl på Villa Eplehagen med et møte for pårørende, så spiste vi julegrøt sammen og fulgte nøye med på hvem som fikk mandelen. Caroline Ormåsen sang og spilte for oss kl.15, og etterpå blir det servert kaffe og julekake. På Villa Skaar startet møtet for pårørende kl.15.00, med det samme forløpet. Caroline spilte her kl Tirsdag 18.desember pyntet vi opp avdelingene til jul, og fredag 21.desember pyntet vi juletrærne. side 21

22 På selveste julaften hadde vi juleandakt kl i stua. Da kom alle i fin stasen, så ble det julekake og gløgg kl Julemiddagen serverte kjøkkenet til vanlig middagstid kl På kvelden kom nissen på besøk og det ble delt ut gaver og alle hygget seg. Ellers forløp julehøytiden med mye god julemat og julebakst. Kjøkken Villa Skaar har et eget kjøkken som lager god tradisjonell mat av sunne råvarer. Vi mener at det er viktig for appetitten og næringsinntaket at maten lages på huset. Da er det også enkelt å tilpasse maten etter beboernes ønsker, dietter og aktiviteter. Kjøkkenet er betjent hver dag mellom kl. 10:00 og 17:30. På kjøkkenet arbeider det utdannede kokker (to institusjonskokker). Kjøkkenet er også godkjent som lærlingebedrift. Kjøkkenet produserer og leverer både for Villa Skaar og Villa Eplehagen. Mat utenom måltider Villa Skaar strekker seg langt for å imøtekomme beboernes individuelle behov og ønsker knyttet til mat. Det er derfor rom for å få mat utenom de ordinære måltider. Kjøkkenet er behjelpelig med dette i åpningstiden. Det er kjøleskap og mikrobølgeovn på anretningen slik at pleierne kan tilby mat utenom kjøkkenets åpningstid. Spesielle anlegninger På fødselsdager er det beboeren som får bestemme hva som skal serveres til middag. Vi inviterer også pårørende til bursdagsfest og serverer kake eller lignende for selskapet. Da bruker vi ofte peisestuen eller møterommet i toppetasjen. Ved større selskap på huset kan pårørende bestille mat, snitter, kaker og lignende på kjøkkenet. Det betales da kostpris for tjenesten. Ved besøk Det serveres kaffe og kaker, middag eller kvelds til alle pårørende og besøkende hvis de ønsker det. Dette er gratis. Dietter Vi hadde følgende dietter: Diabetes kost, glutenfri kost, flytende kost, moset kost, saltfattig kost og fettfattig kost. side 22

23 Personale Bemanning Bemanningsfaktor: 1,03 Personalet hadde per utgangen av 2012 følgende sammensetning: 2012 Avdeling Personer Årsverk Administrasjon 4 3,8 Vaktmester 1 1 Pleie Aktivitør 3 2 Renhold 2 1,6 Kjøkken 3 2 Sum 70 42,4 Av disse: Kvinner 59 Menn Administrasjon Vaktmester Pleie Aktivitør Renhold Kjøkken Personal Årsverk side 23

24 Bemanning i pleien Pleiefaktor: 0,83 6,5 8,7 Stillinger i pleien Høyskoleutdanning eller mer Fagutdannede 16,8 Ufaglærte Vaktfordeling i pleien på Villa Skaar: 8 dagvakter + 2 aktivitører + Faglig leder 6 kveldsvakter 2 aktive nattevakter I helgen var det: 7 dagvakter 6 kveldsvakter 2 aktive nattevakter Vaktfordeling på Villa Eplehagen: 3 dagvakter + 0,5 aktivitør 2 kveldsvakter 1 aktiv nattevakt I helgen var det ingen aktivitør. I tillegg til oversikten ovenfor har vi en del ekstrabemanning knyttet til 1:1 bemanning på flere beboere. Lege Villa Skaar AS har ansatt tilsynslege, psykiater, i 40 % stilling. Han har kontortid på mandager og onsdager. Utover dette benytter vi Svangstrand legekontor og Sylling legesenter som begge ligger under 200 meter fra Villa Skaar. Fysioterapeut Villa Skaar AS har ansatt fysioterapeut i 20 % stilling. Han har kontortid på torsdager. side 24

25 Sykepleie På Villa Skaar er det døgnkontinuerlig aktiv sykepleie. I turnus er fordelingen av sykepleiere som følger: Dag: 3 Kveld: 2 Natt: 1 Møter, videreutdanning og kompetanseheving Faste møter Trivselsmøte hadde vi tirsdager hver 6. uke. Her planlegges aktiviteter for neste periode. Her møter ledelsen, kjøkkenet og aktivitører. Beboermøte hadde vi hvert kvartal. Her møter aktivitører, sammen med flest mulig av beboerne. Vi snakker sammen om hvordan de trives, og om det er ting de savner/kunne ønske seg. Personalmøte hadde vi første mandag i måneden. Lederteam møtes hver tredje mandag. Her møter ledelsen, faglig leder, avdelingsleder på Eplehagen og vaktmester. Vi går bl.a. gjennom fokusområdene i Balansert Målstyring. AMU møtes fire ganger i året. Her møter ledelsen, tillitsvalgt og verneombud. Koordineringsmøte for Villa Skaar og Villa Eplehagen holdes hver 3. uke. Her møter de som jobber på avdelingen, samt faglig leder og ass. daglig leder. Her er det fokus på tiltaksplaner, avvik og primærkontaktarbeid. Avdelingsmøter ble igangsatt på høsten i forbindelse opprettelsen av avdelingsledere. Avdelingsmøtene holdes hver tredje uke. I tillegg er det fellesmøte for alle avdelinger annen hver måned. Andre møter: Nattevaktsmøter avholdes etter behov. Sykepleiermøte avholdes etter behov. Kurs Ansatte har deltatt på flere kurs knyttet til faglig oppdatering: Mellan äldreomsorg och psykiatri IPLOS registrering Aldring og helse Ernæring ved dysfagi Depresjon i eldre år Lekk tarm Storkjøkkenforum Huntington Ernæringskurs Kurs i hygiene Kurs i sårstell Hjertestarter og HLR Rengjøring side 25

26 Grunnopplæring for nyansatte Medikamentkurs Styreseminar Kurs i slokketeknikk, bruk av brannslange - Drammensregionens Brannvesen Teorikurs om brann, branninstruks, rømningsveier, lovverk m.m. - Drammensregionens Brannvesen Superbrukerkurs MinVakt Det er eget program for opplæring av nyansatte, ekstravakter og ferievikarer. Videreutdanning Fem går på helsefagarbeiderutdanning. En tar HMS Verneingeniørskolen (går over flere år). Faste kurs Vi har en fast avtale med NorEngros om årlige kurs i ernæring, sårstell, hygiene og renhold. Vi har en 5-års plan med to kurs i året med Drammensregionens brannvesen i forhold til et teoretisk og et praktisk kurs per år. Studieopplegg Vi har gjennomført studieopplegget Tvang helst ikke som er et e-læringskurs over fire dager. Det har vært godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Brannvern Brannøvelser Det er gjennomført fire brannøvelser. Vi har hatt to pålagte øvelser med brannvesenet (teori og praksis), samt to uanmeldte øvelser. Brannvern og sikkerhet Det er gjennomført 6 opplæringsrunder innen brannvern og sikkerhet. 22 personer har deltatt. Det ble igangsatt arbeid med å lage en opplæringsvideo for brannvern på Villa Skaar AS. Videoen skal være et supplement til tradisjonell opplæring, samt gi vikarer fra tilkallingsbyrå mulighet til å sette seg inn i våre rutiner før de kommer til Villa Skaar. Stipend Villa Skaar har satt av et eget stipend for kurs/videreutdanning. Stipendet er på kr ,-. I 2012 ble det delt ut av fondet til videreutdanning som helsefagarbeidet. Det ble brukt noe mer enn fondets ramme. side 26

27 Sykefravær Vi justerte våre rutiner for registrering av fravær i lønnssystemet i 2010, da vi hadde mistanke om at fraværsprosenten lå litt for lavt. Dette hadde sammenheng med at det ble registrert for mange dagsverk i lønnsystemet. Etter korrigeringen økte fraværsprosenten noe. I 2012 har vi hatt et fravær på 5,15 %. Landsgjennomsnittet i bransjen i 2011 var på 9,4 %. Vi har generelt hatt et lavt langtidsfravær i forhold til resten av bransjen, da vi har lite slitasjeskader. Sykefravær ,89 5,25 4,22 3,85 4,55 4,09 4,76 5,51 5,75 5, Friske gavekort I 2012 startet vi med å trekke ut en heldig vinner av et gavekort fra en sportsbutikk blant de som hadde vært uten fravær i foregående måned. Dette var for å sette et fokus på det å være frisk. Personaltilbud på Kypros Vi har avtale med Apello AS om firmaleiligheter i Kypros til en meget gunstig pris for våre ansatte. Julegave I 2012 ble det ikke gitt julegave til de ansatte, men det var enighet om at årets gave skulle gå til barneavdelingen på sykehuset i Drammen. Kr ,- ble oversendt avdelingen i desember. side 27

28 Fysisk miljø Renhold Det er to ansatte renholdere ved Villa Skaar AS. De arbeider etter de rutiner som er nedfelt i Villa Skaars renholdsprogram for Villa Skaar og Villa Eplehagen. Programmene beskriver daglig renhold, og spesifiserer de ulike renholdsoppgavene etter ukedag, ansvarlig, rom som vaskes, samt rengjøringsmetode og utstyr. På samme måte kartlegges periodisk renhold og hovedrent. Vaskeri Villa Skaar har eget vaskeri som vasker alt tøy som benyttes på institusjonen (institusjonens tøy, arbeidstøy og beboertøy). Det benyttes storhusholdningsmaskiner, og det gjennomføres regelmessig service på utstyret slik at de tilfredsstiller infeksjonskontrollprogrammets krav til temperaturer. Vaskeriet på Eplehagen fikk ny vaskemaskin og tørketrommel. Serviceavtaler Vi har vedlikeholdskontrakt/serviceavtale med ulike firma innen: Brannslukningsutstyr og årlig kontroll av anlegg Årlig justering og kontroll av fyringsanlegg Kontroll av sprinkelanlegg Serviceavtale på brannvarslingsanlegg Vedlikeholdsavtaler med leverandører av software, server og kontorutstyr Leasingavtale på vaskemaskiner og tørketromler Leasingavtale på oppvaskmaskin og bekkenspyler på Eplehagen Leasingavtale på kaffemaskin Leasingavtale på multifunksjonsskriver Serviceavtale på heisene Serviceavtale på sykesignal Avtale om brøyting og strøing Avtale om tømming av fettutskiller Avtale om farmasøytisk tilsyn Serviceavtale backup av data Serviceavtale hjertestarter Serviceavtale elektronisk timeregistrering Serviceavtale elektronisk pasientjournal Serviceavtale på lønn- og økonomiprogram Serviceavtale HMS-program Serviceavtale turnusprogram Serviceavtale på mobil bedrift (telefoni) Serviceavtale på konveksjonovn Hosting av webserver side 28

29 Vedlikehold Større vedlikeholdsprosjekter (listen er ikke uttømmende) Villa Skaar Pusset opp tre beboerrom (202, 103 og 116). Alle med nytt gulvbelegg, skaper og innredning, samt malt tak og vegger. Pauserommet ble malt Solarium ble malt og fikk ny dusj Skiftet ut fire vinduer (legekontor og rom 108). Malt og pusset grunnmur mot øst. Villa Eplehagen Renovert badet i første etasje Skiftet ut benkeplate og fronter på anretning Villa Admin Satt hagen i stand Asfaltering av nye parkeringsplasser Nye innkjøp (listen er ikke uttømmende): Skriver til faglig leder 3 senger Stolvekt Gressklipper Nytt turnussystem (MinVakt) 44 stoler og 15 fothvilere til beboerrom Trykktank, Villa Eplehagen 4 mobiltelefoner Bærbar PC 3 nettbrett Hjertestarter til Villa Eplehagen Motorsag Miljøfyrtårn sertifikat Villa Skaar AS var en av de første sykehjem i Norge, og en av de første bedrifter i Lier Kommune, som ble miljøsertifisert (juni, 2001), og vi praktiserer flere tiltak som bidrar positivt til miljøet. Vi har oppfylt bransjekravene i Miljøfyrtårnprogrammet innen: HMS, arbeidsmiljø, materialforbruk, innkjøp, avfallshåndtering, energiforbruk, transport og forurensning. Vårt miljøfyrtårnsertifikat ble fornyet i 2010 for 3 nye år. Sylling Richard Skaar Thorsrud Daglig leder Mona Skaar Thorsrud Ass. daglig leder side 29