Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig 169278 DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing"

Transkript

1 Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing Det Historisk-filosofisk fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige Crime and Prostitution in 19th Century Paris and Christiania EU6-STRA Real-Time in Situ Detection of Strontium- 90 Radioactivity in Water: Ultra-Sensitive Detector System for Continuous Monitoring FINANSMARK Sanksjonssystemet ved brudd på regler for verdipapirmarkedet - med særlig vekt på foretaksstraff FINANSMARK Liquidity problems, financing constraints and investment decisions: A theoretical modelling with application to Norway FINANSMARK International trade as a vehicle for fraudulent cross-border financial transactions FINANSMARK Er eierskap viktig? En komparativ studie av norske forretnings- og sparebanker FINANSMARK Portiofolio Choices of Norwegian Investors FINANSMARK Integrating Environmental Risks in International Banking - A Case Study of the Equator Principles FINANSMARK Inflasjons- og rentemodeller ved omforminger til lineær skala FINANSMARK Evaluating s8uggested approaches to incorporate corporate responsibility evaluations and ratings in traditional company and bond appraisals FINANSMARK Bidder Behavior in Treasury Auctions FINANSMARK Europeisk kapital- og finansmarkedsrett Institutt for energiteknikk, Avdeling for miljøteknologi Universitetet i Bergen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Handelshøyskolen BI, Institutt for finansiell økonomi Samfunns- og Næringslivsforskning AS London School of Economics, Department of International Relations Gabler Partners Det Norske Veritas, DNV Certification Handelshøyskolen BI i Sandvika Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2 FINANSMARK Konkurranse mellom finansinstitusjoner og informasjonsflyt i finansielle markeder Samfunns- og Næringslivsforskning AS FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige FINANSMARK Finansmarkedets virkemåte - Et forskningsprogram i finansiell økonomi ved NHH/SNF FINANSMARK A study of the legal methodologies employed by multinational corporate entities for the purpose of corporate compliance and legal management FINANSMARK Husholdningenes porteføljevalg i et makroøkonomisk perspektiv FINANSMARK National Financial Data Research Center FINANSMARK Capital Markets & Corporate Development. A look at the Ghana Stock Exchange FISKTEK Bruk av kompositt- /sandwichmaterialer som konstruksjonsmateriale i fiskefartøy FORNY-3 Nyskapingsprogram for høgskoler Samfunns- og Næringslivsforskning AS Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Statistisk sentralbyrå Handelshøyskolen BI, Institutt for finansiell økonomi Ampong, Kwabena Student SINTEF Materialer og kjemi - Trondheim NTNU Samfunnsforskning A/S FUGE Effect of property right regulations on research and innovation in aquaculture genetic resources FUGE Functional genomics of first feeding cod larvae (Gadus morhua L) FUGE Developing the SALBANK resource AKVAFORSK - Ås Trondhjem biologiske stasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige AKVAFORSK - Ås

3 FUGE Platform for integration and analysis of information on cod and salmon genes FUGE National consortium in Fish Genomics (FishGen) FUGE Use of DNA microarrays for studies of immunisation biology in Atlantic salmon: development of novel vaccine efficacy parameters FUGE Sketches to marine functional genomics PubGene AS Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk Veterinærinstituttet Oslo Norges veterinærhøgskole FUGE Pre-proposal call FUGE- Universitetet for miljø- GENOFISK og biovitenskap FUGE Establishment of a salmon stock hybrid Økologisk avdeling - zoologi, Biologi og source with an example geologi, Inst. for of its utilization FUGE Functional genomics of phenotypic plasticity of cod and salmon: a national consortium FUGE Effect of property right regulations on research and innovation in aquaculture genetic resources Biologisk institutt, Universitetet i Oslo AKVAFORSK - Ås FUGE Functional genomics of first feeding cod larvae (Gadus morhua L) Trondhjem biologiske stasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige FUGE Developing the AKVAFORSK - Ås SALBANK resource FUGE Platform for integration PubGene AS and analysis of information on cod and salmon genes FUGE National consortium in Fish Genomics Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk (FishGen) FUGE Use of DNA microarrays Veterinærinstituttet for studies of Oslo immunisation biology in Atlantic salmon: development of novel vaccine efficacy parameters FUGE Sketches to marine functional genomics Norges veterinærhøgskole

4 FUGE Pre-proposal call FUGE- Universitetet for miljø- GENOFISK og biovitenskap FUGE Establishment of a salmon stock hybrid Økologisk avdeling - zoologi, Biologi og source with an example geologi, Inst. for of its utilization FUGE Functional genomics of phenotypic plasticity of cod and salmon: a national consortium GENPROS Strukturelle og dynamiske studier av RACK1 og Spektrins interaksjoner med cytoskjelett/membransy stemet GLOBFISK Misery and miserabilism in African Fisheries: Conceptualisations of poverty in small scale fisheries research - samfinans. med /i10 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo ParalLab, Universitetet i Bergen Chr. Michelsen Institutt HAVBRUK Control of malformations AKVAFORSK - Ås in the production of Atlantic cod (Gadus morhua L.) by optimizing temperature and light conditions HAVBRUK Developmental and growth dynamics of the vertebral column in farmed Atlantic salmon HAVBRUK Skeletal deformities and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon smolts (out-ofseason, 0+ smolts) HAVBRUK GENETIC AND MATERNAL FACTORS AS INDICATORS OF DEVELOPMENTAL POTENTIAL IN FISH EGGS AND EMBRYOS. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen AKVAFORSK - Ås Fiskeriforskning AS HAVBRUK The pathogenesis of IPNV infections in Atlantic salmon with emphasis on persistence and cellular responses Veterinærinstituttet Oslo

5 HAVBRUK General requirement and cataract preventative effect of dietary histidine relative to dietary lipid sources in Atlantic salmon growers HAVBRUK Røntgenbasert kvalitetskontroll av blåskjell Marine Harvest Norway AS Fjord Aker AS HAVBRUK Proposal Call FP Havforskningsinstituttet SSP-4. Fastfish - On Farm Assessment of Stress in Fish HAVBRUK Sats på torsk HAVBRUK Sjøstjerne som predator på kamskjell i havbeite HAVBRUK Control of vertical transmitted viruses and Saprolegnia in salmon hatcheries by ozone HAVBRUK Tilsetting av oksygen i holdemerder for slaktefisk HAVBRUK Mikrobiell kontroll i produksjon av torskelarver HAVBRUK Marker-Assisted Selection for IPN resistance in Atlantic salmon HAVBRUK Slaktekvalitet og dyrevelferd. Metode for slakting ved Fjord Seafood Norway AS, Herøy HAVBRUK Automasjon av Artemia produksjon HAVBRUK Jerntoksisitet i norske settefiskanlegg - oppskalering og utprøving av vannbehandling med silikat og/eller sjøvann HAVBRUK Novel narrow bandwidth lighting technology in cod farming and its impact on performance from early stages to adult fish. Stiftelsen Norsk Sjømatsenter Helland Skjell AS Nutreco Aquaculture Research Centre A/S (ARC) OxSea Vision AS Sagafjord Sea Farm AS Aqua Gen AS Fjord Seafood ASA Risørfisk A/S Fjord Seafood ASA Intravision group AS HAVBRUK Causes of proliferative gill disease/epitheliocystis INTERVET NorBio A/S

6 HAVBRUK Lipostatic regulation of feed intake in Atlantic cod: long-term study on the effects of energy status on growth and deposition patterns HAVBRUK Improving the nutritional quality of rotifer and Artemia as live food for fish larvae, by increasing the HUFA rich phospholipids content HAVBRUK Tørrlagring av levende blåskjell HAVBRUK A multidisciplinary optimization of the production characteristics of spotted wolffish HAVBRUK Storskala oppdrett av Kongekrabbe i Vardø - optimal fôringsstrategi og individtetthet HAVBRUK Konferansen Aquaculture Europe HOYKOM 3-1 Fyrtårnprosjekt: Effektivisering av tjenesteproduksjon i tre kommuner basert på anvendelse av bredbånd HOYKOM Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ Gildeskål forsøksstasjon AS Natural ASA Oldermann Havbruk AS Tomma Marinfisk AS ContRace AS Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige 3-1 prosjektet i Lillehammer, Gausdal og Øyer, v/ Lillehammer kommune Helse Midt-Norge RHF HOYKOM geoportal økt Statens kartverk samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i enorge HOYKOM Filmarkivet.no som Norsk Filminstitutt fyrtårn HOYKOM Sensitiv driftssentral for Hattfjelldal kommune 4 kommuner på Helgeland HOYKOM Elektroniske publikumstjenester på Nedre Romerike - Trinn 1 Skedsmo kommune

7 HOYKOM Webbaserte brukerundersøkelser som grunnlag for kommunal planlegging, med fokus på økonomiplanarbeidet HOYKOM Åpent elektronisk lokalsamfunn. Nye utviklingsmodeller for lokalt bredbånd Et samarbeidsprosjekt mellom frivillig, off. og privat sektor HOYKOM Modernisering av sosialog barneverntenesta i Nordfjordkommunane HOYKOM Bredbånd og digitale mapper HOYKOM Samarbeidsportal for interkommunal samhandling og kompetanseutveksling HOYKOM eportfolio og digitale mapper som felles grunnlag for vurdering og tilrettelagt undervisning i hele grunnopplæringa HOYKOM Digital kommunesammenslåing - et forsøksprosjekt mellom to kommuner og næringslivet i en av dem Songdalen kommune Fredrikstad kommune Rådmannsgruppa i Nordfjord Nøtterøy kommune, Oppvekst og kultur - skole Lyngdal kommune Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen Hole kommune HOYKOM Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark HOYKOM Intelligente transportsystem for offentlig kollektivtrafikk HOYKOM 5 kommune samarbeid om digitale offentlige tjenester gjennom økt bruk av bredbånd HOYKOM Breie band på Voss i skule, barnehage og omsorgstun? HOYKOM Avjuvare urfolkssone - Tjenestedelt økonomifunksjon Helse Finnmark HF Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges teknisknaturvitenskapelige Vågan kommune Voss kommune Kautokeino kommune

8 HOYKOM Breiband i øvre Suldal Suldal kommune HOYKOM DIGITALT Karasjok kommune LÆREMIDDEL OM SAMISKE FORHOLD HOYKOM Det digitale landbrukskontor i Midt- Midt-Telemarkrådet, v/ Bø Kommune Telemark HOYKOM Digital Kunnskapsbase For HALLINGDAL Regionrådet for Hallingdal HOYKOM Digital kompetanse i Lillehammer kommune praksis HOYKOM Digital og fysisk kommunesammenslåing Aure og Tustna Aure kommune HOYKOM Digitalisering og harmonisering av tjenesteproduksjon i kommunene i Drammensregionen HOYKOM Digitalt og lokalt - ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Rådet for Drammensregionen Hordaland fylkeskommune, Kulturog idrettsavdelinga, Fylkesarkivet HOYKOM Distribusjon av Deichmanske bibliotek elektronisk mediearkiv i bibliotek HOYKOM Driftskvalitet for brebåndsnett Kommunenes sentralforbund HOYKOM Drøbak Bygningsbiografi Stiftelsen Follo HOYKOM Dynamisk integrasjon mellom campus og studiesentra HOYKOM Elektronisk byggesaksbehandling i Ofoten HOYKOM Etablering av felles fagsystemstøtte for interkommunal barneverntjeneste for Leka, Nærøy og Vikna kommuner HOYKOM Etablering, utprøving og utbygging av bredbåndsnettverk og bredbåndsanvendelser for kirken i Oslo, Asker og Bærum kommuner HOYKOM Felles IT-satsing i Ryfylke HOYKOM Felles fagsystemer via fiber (FFvF) HOYKOM Felles skolebredbånd i Torsken kommune museum Midt i Norden Byggsøk forum, v. Narvik kommune Vikna kommune Oslo kommune, Kirkelig fellesråd i Oslo Ryfylke IKS Dalanerådet Torsken kommune

9 HOYKOM Felles struktur for digitale servicekontor i Vest-Finnmarkregionen. Vest-Finnmark Regionråd, c/o Hammerfest kommune HOYKOM Filmarkivet.no med Norsk Filminstitutt åpne standarder HOYKOM Granvin og Voss på Voss kommune felles IKT-plattform HOYKOM Historien om Norge - bruk av medierikt undervisningsmateriale fra NRKs arkiv i historieundervisninga i videregående opplæring NRK, Arkiv & research HOYKOM INFORMASJONSPORT AL FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV I BJERKE BYDEL Årvoll skole HOYKOM Innføring av E-tjenester i Trondheim kommune Det Digitale Trøndelag HOYKOM Kommunal Sandefjord kommune Bredbåndsbasert ebuziness HOYKOM Kompetansetiltak i helse-nord-trøndelag og sosialsektoren i fylkeskommune distriktskommuner HOYKOM Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring og undring HOYKOM LoVe it - et regionalt kommunesamarbeid på tvers av regiongrenser mellom Hadsel og Vestvågøy kommune HOYKOM MODEFF - Modernisering og effektivisering av hjemmetjenester ved bruk av bredbåndsnett i Sola Kommune HOYKOM MinJournal - en ny generasjons publikumstjenester HOYKOM Multimedial Interaktiv Læringsarena HOYKOM Nettportal og IKTtjenester for kvensk språk- og kultur Bruk av IKT i kvensk revitaliseringsprogram Øksnes Kommune, Kultur og Fritid Vestvågøy kommune Sola Kommune, Sentraladministrasjone n Rikshospitalet - Radiumhospital HF, ITavdelingen Høgskolen i Agder, Fakultet for teknologi Porsanger kommune, Norsk senter for kvensk språk og kultur

10 HOYKOM Nettverkssamarbeide, mellom off. og priv. for bruk av felles portal og løsninger, - for eksisterende og planlagte ledninger/infrastruktur HOYKOM Oncolex - et oppslagsverk for oppdaterte prosedyrer og nasjonale registre innen diagnostikk og behandling av kreft HOYKOM Opplevelsesenter for kommunal informasjon HOYKOM Region-nett Vest- Finnmark - skoleportal som gir distriktsskolene kunnskapsløftet! HOYKOM Regionale geodatatjenester i Lofoten HOYKOM Ruteopplysningen 117troms.no og kart Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Fagområde for medisinsk informatikk Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Vest-Finnmark Regionråd, c/o Hammerfest kommune Vestvågøy kommune Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, samferdselsavdelinge HOYKOM Samarbeid om teknologisk løsning for IKT-baserte fagløsninger mellom Nesseby og Tana HOYKOM Selvbetjente kommunale løsninger i Follo HOYKOM Skole uten grenser og spisskompetanse på bredband HOYKOM Telemedisinke tjenester Gevinster, effekter og hemmende og fremmende faktorer. - Sammenstilling, analyse og anbefalinger Tana kommune/deanu Gielda Follorådet ved Ski kommune Ørland kommune, Avdeling for IKT Nasjonalt Senter for Telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF HOYKOM Tjenesteutvikling i eget Trådløst bredbåndsnett HOYKOM Trådløst bredbåndsnettverk ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, Radiumhospitalet Tranøy kommune Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Onkologisk avdeling

11 HOYKOM Utlån av lydbøker over Troms fylkesbibliotek Internett for avspilling på håndholdte digitale spillere HOYKOM Utvidet anvendelse av Åmot kommune bredbånd i ASPsamarbeidet i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot HOYKOM Vann på nett - Elektroniske tjenester Norsk institutt for vannforskning for en helhetlig vannforvaltning HOYKOM Virtuelle opplevelser på Øvre Eiker kommune vandring IDR-SAMF Makt, demokrati og idrett IDR-SAMF Demokrati og makt i den frivillig organiserte idretten - En studie av horisontale og vertikale demokrati- og maktprosesser IDR-SAMF Offentlig styring for frivillig idrett IDR-SAMF Demokrati og makt i den frivillig organiserte idretten i Norge - skisser til fire forskningsprosjekt IDR-SAMF Idrettsdemokratiet: deltakelse og diskurs IKTIP Quality of Service in ad hoc networks - ITEA INFRA Samordningsprosess Byggforsk og SINTEF IS-BILAT Structural biochemistry of DNA base repair IS-BILAT Fatigue crack initiation from micronotches in aluminium automotive components IS-BILAT Relating Causal Explanations: An analysis of the relation between levels of causal explanation and their metaphysics UNIFOB AS, Universitetsforskning Bergen Telemarksforsking - Bø Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmenne fag Institutt for samfunnsforskning Thales Norway AS SINTEF Teknologi og samfunn Rikshospitalet - Radiumhospital HF Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

12 IS-BILAT New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring - EnviTools Institutt for geofag, Universitetet i Oslo IS-BILAT Result and reflexivity. Analysis of norwegian mass media`s presentation of information about National Tests in school. Høgskolen i Agder, Fakultet for pedagogikk IS-BILAT A phenomenological study of skill acquisition and practical expertise related to Military Cold Weather Operations IS-BILAT Research stay at WEMPEC,UW in Madison IS-BILAT Epidemiology of Toxoplasma gondii infections on Svalbard IS-BILAT Sabbatical stay at Colorado School of Mines - Martin Landrø IS-BILAT Modelling of Circadian Rhythms Norges idrettshøgskole Energiomforming og elektriske anlegg, Elkraftteknikk, Institutt for Norges veterinærhøgskole, Institutt for arktisk veterinærmedisin Inst. for petroleumsteknologi og anv. geofysikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Universitetet i Stavanger, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet IS-BILAT Visiting Scholar at the Norsk institutt for by- Department of og regionforskning Geography, University of British Columbia IS-BILAT Mobility scholarship for Norges Gakushi Ishimura Handelshøyskole, Institutt for IS-BILAT The Economic Causes and Consequences of Norwegian Immigrant Citizenship samfunnsøkonomi Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Bergen

13 IS-BILAT DESIGN EVALUATION AND OPTIMIZATION THROUGH TESTING AND SIMULATION OF A PROTOTYPE HIGH PRESSURE WATER HYDRAULIC PUMP IS-BILAT Interrogating the 10p13 Amplicon in Basal Subtype Breast Cancer Høgskolen i Bergen, Avd. for ingeniørutdanning Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Inst. for kreftforskning IS-BILAT Advancing Sound-Field Prediction Techniques with Edge Diffraction Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Risk and Risk Management in Aquaand Agriculture IS-BILAT Cross-national circulation of the Balanced Scorecard concept: A comparative study of the concept's reception in different national settings IS-BILAT Genetic studies of Parkinson's disease in the Norwegian population IS-BILAT Genetic mechanisms of reproductive isolation in Draba fladnizensis Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Nevromedisin og bevegelse, Inst. for, Norges teknisknaturvitenskapelige Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo IS-BILAT A comparative study of land use and transport planning in 4 cities in four countries IS-BILAT Pollution transport and cloud effects IS-BILAT Leiv Eiriksson mobility grant for visit to UW Madison Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Norsk institutt for luftforskning Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse IS-BILAT Applied Risk Analysis and Monte Carlo Methods IS-BILAT Molecular mechanisms involved in control of DNA replication initiation in Escherichia coli Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Inst. for kreftforskning

14 IS-BILAT Teacher-Student Relationships in the USA and Norway IS-BILAT Cooperation with Cornell University, Ithaca, NY IS-BILAT Saami identity puzzles Saami reindeer nomadism and governmental policies IS-BILAT School Readiness in Norway and the United States IS-BILAT Institutionalization of Reform in Search for Good Governance: Does Culture Matter? Universitetet i Stavanger Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger Inst. f. administrasjonog organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen IS-BILAT The Leiv Eiriksson mobility programme 2005 Det Historisk-filosofisk fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Multi-annual variability of Institutt for akvatisk the pelagic-benthic biologi, Norges coupling off the shelf of Fiskerihøgskole the of the Canadian Basin, Arctic Ocean IS-BILAT Power transformer behaviour under switching operations IS-BILAT Researh cooperation on institutional analysis with Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomingtn IS-BILAT Visit for Collaboration at Department of Philosophy, Rutgers University IS-BILAT Training in the statistics and metodology of genetic epidemiology at Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics. Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges teknisknaturvitenskapelige Høgskolen i Bodø, Avdeling for samfunnsfag Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt

15 IS-BILAT New Organohalogen Contaminants and Metabolites in Norwegian Arctic Glaucous Gulls: Whole Body Distribution and Bioenergetic effects IS-BILAT Thyroid hormone transport proteins in Glaucous gull: Cloning, molecular profiling and competitive binding interactions of organic pollutants IS-BILAT The Other Langage in French-speaking litterature and cinema with a special focus on Québec IS-BILAT The right to control one's own life - myth or reality? A discoursetheoretic analysis of individual and collective stories IS-BILAT Environmental Characterization of Aquifers with Direct Push and Rotopercussion Sounding Methods IS-BILAT Molecular studies of a novel syndrome with diabetes and exocrine pancreas dysfunction IS-BILAT Rock properties of Paleozoic carbonate platform margins of the Arctic IS-BILAT Conflicting Human Rights - With a special emphasis on the conflict between freedom of expression and protection of privacy IS-BILAT Basic mechanism related to resuscitation injury in newborn infants Norsk Polarinstitutt Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Romansk institutt, Universitetet i Bergen Høgskolen i Nord- Trøndelag, Avd. for helsefag- Namsos Norges Geotekniske Institutt Seksjon for pediatri, Haukeland Universitetssykehus Institutt for Geologi, Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo IS-BILAT Diabetic foot ulcers: prevalence, risk factors and psychological wellbeing Seksjon for sykepleiervitenskap, Universitetet i Bergen based on the Nord- Trøndelag Health Study (HUNT)

16 IS-BILAT Research grant to visit the International Arctic Research Center IS-BILAT Oxygen Exchange and Transport Properties of Mixed Ionic Electronic Conductors for Low Temperature SOFC Electrodes UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT SIMS UC Berkeley Institutt for telematikk, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT The Challenge of Plagiarism and Academic Dishonesty in a US Context IS-BILAT Reasearch stay at two of the leading environments withing Physical Metallurgical reeaserch and Aluminium in particular IS-BILAT The interaction of rodents and sheep in Norwegian alpine rangeland IS-BILAT Detection and discrimination by parallel neural pathways in primate vision IS-BILAT The Morphology- Phonology Interface in Cognitive Linguistics: The Case of Russian Softening Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige NINA Hovedadm. Institutt for fysikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø IS-BILAT Leiv Erikson Havforskningsinstituttet IS-BILAT Establishment of Masters course in Aquatic Medicine/cosupervisor/involvment in evaluation of diagnostic tests for fish diseases Norges veterinærhøgskole IS-BILAT Research model development in alternative, complementary and integrative medicine: Linking a Norwegian strategy and US analysis tools. Medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

17 IS-BILAT Collaboration University of Texas Austin and NTNU in the field if CO2 capture by absorption IS-BILAT Reproduction and mapping of the cold water coral Lophelia pertusa IS-BILAT Roles of AQP1 water channels in chondrocytes IS-BILAT The Document Academy - Tromso- Berkeley - document theory, method and network IS-BILAT visiting scholar, Santa Barbara IS-BILAT Research Stay at Harvard University, September June 2006, working on a ph.d. project on The Causal Role of Genes IS-BILAT Development of a technique for rapid nondestructive on-line fat measurements in fatty fish species based on mobile NMR spectrometer IS-BILAT The use of single nucleotide polymorphisms (SNPs) gene markers in fishery and aquaculture management IS-BILAT Leiv Eiriksson Mobilitetsstipend for Øivind Hagen IS-BILAT Visiting researcher at Cornell University, Ithaca, Cornell. Visiting Prof. Ravi Kanbur, working with the PhD project on income inequality IS-BILAT Distributed Narrative for New Media Pedagogy Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Centre for Molecular Biology and Neuroscience, (CMBN) Dokumentasjonsvitens kap, Universitetet i Tromsø Religionsvitenskap, Institutt for, Universitetet i Tromsø Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Bioressurser Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi Seksjon for humanistisk informatikk

18 IS-BILAT Predictors of Changes in Depressive Symptoms, Suicidality, and Eating Problems in Adolescence and Early Adulthood IS-BILAT Raising to object in Norwegian IS-BILAT Adaptive evolution of myostatin in the family of Bovidae IS-BILAT Geophysical Fluid Dynamics - Guest professorship IS-BILAT Seismic Monitoring of CO2 injection IS-BILAT Simulating waves from boats in shallow waters using the COULWAVE solver for the Boussinesq equations. Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo UNIFOB AS - Avdeling for beregningsvitenskap, Universitetsforskning Bergen Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen SINTEF Petroleumsforskning AS, Reservoarteknologi Matematisk institutt, Universitetet i Bergen IS-BILAT Cognitive and neuroendocrine correlates of stress coping style in fish IS-BILAT Learning and evaluating production processes of artificial diets for the implementation on Norwegian aquaculture species as cod and halibut IS-BILAT Optimization issues in medical image processing and fiber tracking Universitetet for miljøog biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Nasjonalt institutt for ernærings- og, sjømatforskning (NIFES) Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen IS-BILAT Winter energetics and ecology of the northern fulmar (Fulmarus glacialis) IS-BILAT Mechanisms behind Toll- Det medisinske like receptor signalling and regulation Polarmiljøsenteret AS fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige

19 IS-BILAT Moral Responsibility and Practical Deliberation. My research is concerned with investigating the conditions for moral responsibility IS-BILAT Assessment of the state of the marine ecosystem and development of ecosystem indicators based on bottom-trawl data on demersal fish IS-BILAT Estimation algorithms for attitude determination of sounding rockets IS-BILAT Sabbathical (5 months) at University of California Santa Barbara IS-BILAT Development of new tools for aerosols particle research Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Havforskningsinstituttet, Senter for marine ressurser Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo IS-BILAT Time and Existence Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo IS-BILAT Effects of experimental hypothermia and rewaming on myocardial excitation-contraction coupling and intracellular calsium regulation IS-BILAT The establishment of applied mathematics as an academic field in the United States Anestesiavdelingen, Institutt for klinisk medisin Høgskolen i Agder, Fakultet for realfag IS-BILAT Exhaust emissions from Høgskolen i Agder - jet engines Grimstad IS-BILAT Phosphodiesterase regulated Rikshospitalet - Radiumhospital HF, compartmentalization of Fakultetsdivisjon camp dependent signaling in normal and failing cardiomyocytes IS-BILAT The role of economic incentives in achieving optimal quality of health care Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Unversitetet i Oslo

20 IS-BILAT Functional studies of a novel group of putative ligands in plants: Auxin, vascular patterning and root development, and the IDA-like genes Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo IS-BILAT Musical Gesture Experiments at McGill Musikkvitenskap, Avd. for, Universitetet i Oslo IS-BILAT Renal failure in ethylene glycol poisonings: The inhibitory role of oxalate crystals in mitochondrial respiratory function. Ullevål ssykehus IS-BILAT Communication in court evidential value of oral and immediate statement in court IS-BILAT Decision making, institutional arrangements and valuation of multifunctional (agricultural ) activities: land use within rural communities IS-BILAT Professor Pavel Karen - Visiting researcher at the Solid-State Chemistry Group at the Ohio State University, Columbus, Ohio, USA IS-BILAT Corporate accountability in an interdisciplinary and comparative perspective IS-BILAT Packaging the Presidency - Norwegian Style, a project within the Forum for Contemporary History framework of America in our hearts? - Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Institutt for fredsforskning, PRIO Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo IS-BILAT Monte Carlo simulation for radiation analyzers and gauges Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

21 IS-BILAT Peptide binding to HLA- DQ2 and development of blocking agents for the treatment of celiac disease IS-BILAT Integration of developmental and environmental forcing in life history models of planktonic organisms IS-BILAT Sub-study within the Occluded Artery Trial (OAT) and its angiographic substudy the Total Occlusion Study of Canada-2 (TOSCA-2) IS-BILAT Understanding and treating girlhood aggression IS-BILAT A research stay at UCD, Dept. of Agriculture and Resource Economics, as an integral part of my doctoral studies IS-BILAT OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural event IS-BILAT OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural events IS-BILAT Identification and pathogenic characterisation of putative trehalose utilization genes in Brucella melitensis IS-BILAT DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TURBULENT COMBUSTION NEAR A SOLID SURFACE Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Fakultetsdivisjon Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Medisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø SINTEF Energiforskning AS, Termisk energi og strømningsmaskiner

22 IS-BILAT The 2004 European Union: An International Organization to become a Federal State? - An American - European Union comparative study IS-BILAT Sabbatical at UCSB: publication and advances in trophic ecology, invasion biology and ecological parasitology IS-BILAT Inflammation and platelet reactivity in postmenopausal women IS-BILAT Human Security in the Arctic IS-BILAT Scientist exchange between SINTEF Fisheries and Aquaculture and The University of New Hampshire (USA) IS-BILAT Mesenchymal tumours in the gastrointestinal tractus - a retrospective study of mesenchymal tumours in gastrointestinal tract, IS-BILAT Finite-Difference Modelling of Viscoelastic Waves in Media with Orthorhombic Symmetry Institutt for samfunnsog markedsfag, Norges fiskerihøgskole Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole Gynekologi/obstetrikk, Klinisk medisin, Inst. for Instituitt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Fiskeriteknologi Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø SINTEF Petroleumsforskning AS, Seismikk og formasjonsfysikk IS-BILAT Ourbound mobility to Whitehead Institute for two postdoctoral scholars who will do bioinformatics research on regulatory RNA IS-BILAT Research in environmental engineering - personal mobility scholarship for Jon B. Manchester IS-BILAT Incomplete Women and Men? A Cultural Study of Childfree (Voluntarily Childless) Couples Interagon AS, Medisinsk Teknisk Senter Universitetet i Stavanger, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet UNIFOB AS, Universitetsforskning Bergen

23 IS-BILAT Pancreas Disease in Norwegian and Canadian Salmon stocks a review of occurrence and evaluation of diagnostic tests IS-BILAT Advanced analytical training in sediment biogeochemical techniques IS-BILAT Dr. Karin Laumann's research exchange from Institute of energy technology with Idaho National Laboratory USA IS-BILAT Inbound mobility: Professor Fredric C. Menz to CICERO IS-BILAT Active Control of Slender Structures for Marine Applications Norges veterinærhøgskole, Fagseksjon for akvatisk biologi Akvaplan Niva AS Institutt for energiteknikk - Halden CICERO Senter for klimaforskning Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Overseas fellowship for data production and presentation IS-BILAT Fellowship for visiting researcher - use of cosmogenic nuclides to solve problems in geomorphology and glacial geology IS-BILAT The genetic structure of Norwegian red deer IS-BILAT Upgrading and Characterisation of Heavy Oils. Overseas Fellowship - The University Alberta, Canada IS-BILAT Synchronizaton and Formation Control of Marine Craft UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Høgskolen i Telemark - Bø Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Expression of the prion protein gene in cell lines derived from sheep ileal Peyer?s patches Norges veterinærhøgskole

24 IS-BILAT Ageing future: Economic beliefs and attitudes toward the future of old age IS-BILAT Implementation of the Curvi-linear Princeton Ocean Model 2000 for the North Norwegian coast IS-BILAT Immigration, Belonging, and the (In-)Visibility of Difference: The Case of Polish Immigrants in Norway IS-BILAT O2 transport and utilization by skeletal muscle in man: Changes with aging, circulation and lung disease IS-BILAT G-protein coupled receptors in hypertension and hypertension related damages IS-BILAT Level set methods and total varitation method for diffusion tensor imaging IS-BILAT Intercultural Product Development - A Cross- Cultural Analysis on Product Development (PD) Processes in USA and Norway IS-BILAT Forskningstermin ved MIT IS-BILAT Joint research on forging and extrusion of aluminum alloys, including physical and numerical modeling IS-BILAT Integrated Liquefied Energy Chain IS-BILAT Molecular characterization of enterovirus infections among healthy Norwegian infants Medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Norges Fiskerihøgskole Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) Inst. f. sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag Institutt for matematiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for produktutvikling og materialer, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi

25 IS-BILAT Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds IS-BILAT Improving care for people with dementia through developing a collaborative multi center international research project USA - Norway IS-BILAT Detecting interactions and time lags among financial indicators by analyzing pairs of synoptic time series IS-BILAT Insurance and Risk Management IS-BILAT Personlig utenlandsstipend for Doroteaciro Iovino IS-BILAT Reassessing the diversity-performance link: A survivor based approach IS-BILAT Environmental analysis of the value chain of fish emphasising the fishing vessels IS-BILAT Trans-Atlantic Collaboration in Turfgrass Research for Golf Courses IS-BILAT Polymerisation mechanism study for some catalysts in olefin polymerisations IS-BILAT 8 mths stay at the Dep of Agricultural and Resource Economics, University California, Berkeley for coursework and research as part of PhD Norges veterinærhøgskole, Institutt for smådyrsjukdommer Sentralsjukehuset i Rogaland Høgskolen i Oslo, Avdelingen for ingeniørutdanning Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Planteforsk, Apelsvoll forskningssenter - Landvik Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Universitetet for miljøog biovitenskap, Institutt for økonomi og ressursforvaltning

26 IS-BILAT Recycling and remelting of light metals IS-BILAT Cooperation Norway- USA in the field of wind energy IS-BILAT GLACIER MAPPING FROM SATELLITE IMAGERY: NEW SURVEY OF GLACIER EXTENT AND CHANGE IN NORWAY -A PILOT STUDY FOR JOSTEDALSBREEN AND SVARTISEN IS-BILAT Development and testing of the Cultural Embeddedness of Products (CEP) concept and scale, its antecedents and effects IS-BILAT Proposal for sabbatical support for Gordon Hamilton in framework of GLIMS (GLobal Ice Measurements from Space) IS-BILAT Strengthening competence in research on health interventions: Collaboration with Stanford University and University of California, Davis IS-BILAT Overseas fellowship to visit Cornell University during Sabbatical 2005/ IS-BILAT Development of a new animal model for medically intractable epilepsy IS-BILAT Research stay at WEMPEC, University of Wisconsin, Madison, USA Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisknaturvitenskapelige Norges vassdrags-og energidirektorat, Hydrologisk avdeling Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Norsk Polarinstitutt HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen Høgskolen i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsfag Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo Energiomforming og elektriske anlegg, Elkraftteknikk, Institutt for

27 IS-BILAT Memory Optimization for Institutt for elektronikk Embedded Systems og telekommunikasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Environmental impact of commersial cod culture: Effects on wild cod populations? IS-BILAT Reindeer herding in changing climate - application for Leiv Eirikson outbound mobility grant IS-BILAT The Cape Khoekhoe: The Appearance of a People Presumed Dead IS-BILAT Succession of aquatic invertebrates in recently deglaciated terrain: mapping the magnitude and impact of climate change IS-BILAT History of Scientific Instruments and Practices in India: A study of select particle accelerator facilities (~ ) IS-BILAT Transport mechanisms and photochemical degradation of persistent pollutants in the Arctic cryosphere IS-BILAT Modelling Thermal Effects in the Polymer Electrolyte Fuel Cell IS-BILAT Modelling of extensible, programming languageindependent abstract syntax trees in cooperation with Canada IS-BILAT Six months research stay for Anders Grinrød at Professor Leo Paquette's labs at the Ohio State University IS-BILAT Determination of perfluorinated chemicals in human serum and breast milk Fiskeriforskning AS Norges veterinærhøgskole, Institutt for arktisk veterinærmedisin Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Institutt for historie og klassiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Norsk institutt for luftforskning Institutt for energiteknikk - Kjeller Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen Universitetet i Stavanger, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for miljømedisin

28 IS-BILAT The Americanisationdiscourse of French Intellectuals IS-BILAT Collaborative Northern Shelf geo-inversion Studies IS-BILAT The Catholic Church in American History IS-BILAT Evaluation of vessel concepts for subsea operations in Northern Seas IS-BILAT Preservation of microbially-generated structures in pillow lavas of Precambrian oceanic crust IS-BILAT The efficacy of a computerized Motivational Interviewing (MI) package for dentally avoidant adolescents. A randomized clinical trial IS-BILAT Modeling and Control of Tensegrity Structures in Marine Systems Høgskolen i Volda Forsvarets forskningsinstitutt, Avdeling Maritime sytemer Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Universitetet i Stavanger, Institutt for Petroleumsteknologi Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Senter for odontofobi, Universitetet i Bergen Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Coupled Cluster Theory Institutt for fysikk og (CCT) and Gamow Shell teknologi, Universitetet Model (GSM) for i Bergen Dripline Nuclei IS-BILAT International Collaboration on Spontaneous Imbibition and Waterfloods for Oil Recovery in Reservoir Rock at Various Wettabilities Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen IS-BILAT Understanding and prevention of unexplained stillbirths - US collaboration in the Femina study and the Norwegian Mother & Child Cohort Study Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi

29 IS-BILAT A Narrative History of the Winter on Sørøya IS-BILAT Partial Differential Equations IS-BILAT Geometry of n-body systems and noncommutative geometry IS-STP Wild, Adam, GB, STP, IT-FUNK Organisasjonsmessige løsninger for integrasjon av funksjonshemmede i distribuerte organisasjoner JORDMAT Økonomisk optimalisering av løsdriftsfjøs for mjølkeproduksjon KULTUREN Romanifolkets kultur, språk og historie KULTUREN Reisende spelemenn og tatermusikere MAT Fisk produser ved havbruk og kystfiske som mulig reservoar og vektor for spredning av humanpatogene virus som er årsak til epidemier i Norge MAT Development of a supersensitive receptorbased assay for dioxins in food and feed MENTAL The Two Faces of Sexual Abuse. How Can The Experience of Victims and Offenders Be Used To Prevent Sexual Abuse? MENTAL The Environmental Risk and Resilience Research Center Avventer registrering Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for matematiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Storbritannia NTNU Samfunnsforskning A/S, Studio Apertura Universitetet for miljøog biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo Norsk folkemusikksamling, Universitetet i Oslo Høgskolen i Agder, Sentraladministrasjone n Biosense Laboratories AS Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

30 MENTAL The Multi-Cultural Risk and Resilience Study MENTAL The causes and implementation of resilience MENTAL Risk, protective factors, resources and coping among Norwegian-born and ethnic minority adolescents MENTAL Protective factors, identity formation, and coping among adolescents NANOMAT Industriell produksjon av multiveggkarbonnanorør ved hjelp av lysbueovnsteknologi NANOMAT Produksjon av koniske karbonnanomateriale i plasmaovn og evaluering av deres egenskaper NANOMAT Funksjonell optiske og elektriske polymere filmer NANOMAT In-situ-karakterisering av nanostrukturerte filmer og overflater for avanserte keramiske membraner NANOMAT High efficiency Si-based solar cells employing nanostructured layers NANOMAT Heat Transferability in Nanofluids NANOMAT Formation of metal salt nanoparticles in supercritical hydrothermal aqueous solutions by molecular dynamics simulations NANOMAT Advanced transmission electron microscopy in catalysis Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Region øst og sør Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø n-tec AS Carbon Cones AS IgnisPhotonyx as NorECs Norwegian Electro Ceramics AS Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige

31 NANOMAT Nano-magnetoelectronic-Institutt for fysikk, mechanical systems Norges teknisknaturvitenskapelige NANOMAT Fermionic condensation in nanosensors NANOMAT Gentic approaches to complex materials NANOMAT Deponering av nanozeolitter i porøse, keramiske strukturer, og studie av dets potensiale som filter med porer i nedre nanometer området NANOMAT Nano-materials in novel electrodes for low cost alkaline cells NANOMAT Knowledge-based control of nano-sized particles and trace elements during crystallisation of silicon for photo-voltaic applications NANOMAT Accumulation of proteins at implant surfaces studied by reversible protein adsorption on nanospheres NANOMAT Development of customized barrier packaging by novel nanoparticle technology NANOMAT Nano science for new advanced metalhydrogen systems towards applications NANOMAT Nanostructured Polymer and Composite Particles: Mechanical Properties NANOMAT Delivery of liposomemembrane associated anticancer agents to solid tumors exemplified by Camptothecin liposomes Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo KeraNor AS SINTEF Materialer og kjemi, Energikonvertering og Materialer SINTEF Materialer og kjemi - Trondheim Institutt for biomedisin SINTEF Materialer og kjemi, Syntese og egenskaper Institutt for energiteknikk - Kjeller Institutt for konstruksjonsteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø

32 NANOMAT Nanoteknologi og funksjonelle materialer for sportsbekledning NORKLIMA Climate and Ocean in mid-to-high latitudes: Mechanisms of variability in PAleo and modern records PASIENT Effectiveness of acupuncture-care for treatment of hot flushes among postmenopausal women PES-EU Utarbeidelse av EUsøknad vedrørende prototyp test av mini- TBM for boring av sjakter for småkraftverk PES-EU Prosjektetableringsstøtt e til SUPRAQUA søknad PES-EU Prosjektetableringsstøtt e til AQUABAT-søknad PES-EU Posisjonerisngstøtte EUROCOLDCHAIN EU FP6 call 2004-Food-3A- Integrated project PES-EU CRAFT- Novel Tomography for Multiphase Measurements in the Gas Industry PES-EU Collective Research - Sustainable boating PES-EU IP - Developping Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-term Environment Studies PES-EU NEST - Theoretical Description of the Dielectric Properties of Water for Tomographic Use PES-EU Short Sea Shipping Vessels Concept Development PES-EU Short Sea Shipping Vessels Cargo Handling Norrøna Sport AS UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Sira-Kvina kraftselskap Sustainable Management International AS- SMI Sustainable Management International AS- SMI SINTEF Energiforskning AS Stiftelsen Polytec Agderforskning Naxys AS Stiftelsen Polytec LogIT a.s. LogIT a.s PES-EU Motorways of the Sea European Style LogIT a.s.