Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig 169278 DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing"

Transkript

1 Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing Det Historisk-filosofisk fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige Crime and Prostitution in 19th Century Paris and Christiania EU6-STRA Real-Time in Situ Detection of Strontium- 90 Radioactivity in Water: Ultra-Sensitive Detector System for Continuous Monitoring FINANSMARK Sanksjonssystemet ved brudd på regler for verdipapirmarkedet - med særlig vekt på foretaksstraff FINANSMARK Liquidity problems, financing constraints and investment decisions: A theoretical modelling with application to Norway FINANSMARK International trade as a vehicle for fraudulent cross-border financial transactions FINANSMARK Er eierskap viktig? En komparativ studie av norske forretnings- og sparebanker FINANSMARK Portiofolio Choices of Norwegian Investors FINANSMARK Integrating Environmental Risks in International Banking - A Case Study of the Equator Principles FINANSMARK Inflasjons- og rentemodeller ved omforminger til lineær skala FINANSMARK Evaluating s8uggested approaches to incorporate corporate responsibility evaluations and ratings in traditional company and bond appraisals FINANSMARK Bidder Behavior in Treasury Auctions FINANSMARK Europeisk kapital- og finansmarkedsrett Institutt for energiteknikk, Avdeling for miljøteknologi Universitetet i Bergen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Handelshøyskolen BI, Institutt for finansiell økonomi Samfunns- og Næringslivsforskning AS London School of Economics, Department of International Relations Gabler Partners Det Norske Veritas, DNV Certification Handelshøyskolen BI i Sandvika Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2 FINANSMARK Konkurranse mellom finansinstitusjoner og informasjonsflyt i finansielle markeder Samfunns- og Næringslivsforskning AS FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige FINANSMARK Finansmarkedets virkemåte - Et forskningsprogram i finansiell økonomi ved NHH/SNF FINANSMARK A study of the legal methodologies employed by multinational corporate entities for the purpose of corporate compliance and legal management FINANSMARK Husholdningenes porteføljevalg i et makroøkonomisk perspektiv FINANSMARK National Financial Data Research Center FINANSMARK Capital Markets & Corporate Development. A look at the Ghana Stock Exchange FISKTEK Bruk av kompositt- /sandwichmaterialer som konstruksjonsmateriale i fiskefartøy FORNY-3 Nyskapingsprogram for høgskoler Samfunns- og Næringslivsforskning AS Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Statistisk sentralbyrå Handelshøyskolen BI, Institutt for finansiell økonomi Ampong, Kwabena Student SINTEF Materialer og kjemi - Trondheim NTNU Samfunnsforskning A/S FUGE Effect of property right regulations on research and innovation in aquaculture genetic resources FUGE Functional genomics of first feeding cod larvae (Gadus morhua L) FUGE Developing the SALBANK resource AKVAFORSK - Ås Trondhjem biologiske stasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige AKVAFORSK - Ås

3 FUGE Platform for integration and analysis of information on cod and salmon genes FUGE National consortium in Fish Genomics (FishGen) FUGE Use of DNA microarrays for studies of immunisation biology in Atlantic salmon: development of novel vaccine efficacy parameters FUGE Sketches to marine functional genomics PubGene AS Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk Veterinærinstituttet Oslo Norges veterinærhøgskole FUGE Pre-proposal call FUGE- Universitetet for miljø- GENOFISK og biovitenskap FUGE Establishment of a salmon stock hybrid Økologisk avdeling - zoologi, Biologi og source with an example geologi, Inst. for of its utilization FUGE Functional genomics of phenotypic plasticity of cod and salmon: a national consortium FUGE Effect of property right regulations on research and innovation in aquaculture genetic resources Biologisk institutt, Universitetet i Oslo AKVAFORSK - Ås FUGE Functional genomics of first feeding cod larvae (Gadus morhua L) Trondhjem biologiske stasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige FUGE Developing the AKVAFORSK - Ås SALBANK resource FUGE Platform for integration PubGene AS and analysis of information on cod and salmon genes FUGE National consortium in Fish Genomics Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk (FishGen) FUGE Use of DNA microarrays Veterinærinstituttet for studies of Oslo immunisation biology in Atlantic salmon: development of novel vaccine efficacy parameters FUGE Sketches to marine functional genomics Norges veterinærhøgskole

4 FUGE Pre-proposal call FUGE- Universitetet for miljø- GENOFISK og biovitenskap FUGE Establishment of a salmon stock hybrid Økologisk avdeling - zoologi, Biologi og source with an example geologi, Inst. for of its utilization FUGE Functional genomics of phenotypic plasticity of cod and salmon: a national consortium GENPROS Strukturelle og dynamiske studier av RACK1 og Spektrins interaksjoner med cytoskjelett/membransy stemet GLOBFISK Misery and miserabilism in African Fisheries: Conceptualisations of poverty in small scale fisheries research - samfinans. med /i10 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo ParalLab, Universitetet i Bergen Chr. Michelsen Institutt HAVBRUK Control of malformations AKVAFORSK - Ås in the production of Atlantic cod (Gadus morhua L.) by optimizing temperature and light conditions HAVBRUK Developmental and growth dynamics of the vertebral column in farmed Atlantic salmon HAVBRUK Skeletal deformities and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon smolts (out-ofseason, 0+ smolts) HAVBRUK GENETIC AND MATERNAL FACTORS AS INDICATORS OF DEVELOPMENTAL POTENTIAL IN FISH EGGS AND EMBRYOS. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen AKVAFORSK - Ås Fiskeriforskning AS HAVBRUK The pathogenesis of IPNV infections in Atlantic salmon with emphasis on persistence and cellular responses Veterinærinstituttet Oslo

5 HAVBRUK General requirement and cataract preventative effect of dietary histidine relative to dietary lipid sources in Atlantic salmon growers HAVBRUK Røntgenbasert kvalitetskontroll av blåskjell Marine Harvest Norway AS Fjord Aker AS HAVBRUK Proposal Call FP Havforskningsinstituttet SSP-4. Fastfish - On Farm Assessment of Stress in Fish HAVBRUK Sats på torsk HAVBRUK Sjøstjerne som predator på kamskjell i havbeite HAVBRUK Control of vertical transmitted viruses and Saprolegnia in salmon hatcheries by ozone HAVBRUK Tilsetting av oksygen i holdemerder for slaktefisk HAVBRUK Mikrobiell kontroll i produksjon av torskelarver HAVBRUK Marker-Assisted Selection for IPN resistance in Atlantic salmon HAVBRUK Slaktekvalitet og dyrevelferd. Metode for slakting ved Fjord Seafood Norway AS, Herøy HAVBRUK Automasjon av Artemia produksjon HAVBRUK Jerntoksisitet i norske settefiskanlegg - oppskalering og utprøving av vannbehandling med silikat og/eller sjøvann HAVBRUK Novel narrow bandwidth lighting technology in cod farming and its impact on performance from early stages to adult fish. Stiftelsen Norsk Sjømatsenter Helland Skjell AS Nutreco Aquaculture Research Centre A/S (ARC) OxSea Vision AS Sagafjord Sea Farm AS Aqua Gen AS Fjord Seafood ASA Risørfisk A/S Fjord Seafood ASA Intravision group AS HAVBRUK Causes of proliferative gill disease/epitheliocystis INTERVET NorBio A/S

6 HAVBRUK Lipostatic regulation of feed intake in Atlantic cod: long-term study on the effects of energy status on growth and deposition patterns HAVBRUK Improving the nutritional quality of rotifer and Artemia as live food for fish larvae, by increasing the HUFA rich phospholipids content HAVBRUK Tørrlagring av levende blåskjell HAVBRUK A multidisciplinary optimization of the production characteristics of spotted wolffish HAVBRUK Storskala oppdrett av Kongekrabbe i Vardø - optimal fôringsstrategi og individtetthet HAVBRUK Konferansen Aquaculture Europe HOYKOM 3-1 Fyrtårnprosjekt: Effektivisering av tjenesteproduksjon i tre kommuner basert på anvendelse av bredbånd HOYKOM Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ Gildeskål forsøksstasjon AS Natural ASA Oldermann Havbruk AS Tomma Marinfisk AS ContRace AS Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige 3-1 prosjektet i Lillehammer, Gausdal og Øyer, v/ Lillehammer kommune Helse Midt-Norge RHF HOYKOM geoportal økt Statens kartverk samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i enorge HOYKOM Filmarkivet.no som Norsk Filminstitutt fyrtårn HOYKOM Sensitiv driftssentral for Hattfjelldal kommune 4 kommuner på Helgeland HOYKOM Elektroniske publikumstjenester på Nedre Romerike - Trinn 1 Skedsmo kommune

7 HOYKOM Webbaserte brukerundersøkelser som grunnlag for kommunal planlegging, med fokus på økonomiplanarbeidet HOYKOM Åpent elektronisk lokalsamfunn. Nye utviklingsmodeller for lokalt bredbånd Et samarbeidsprosjekt mellom frivillig, off. og privat sektor HOYKOM Modernisering av sosialog barneverntenesta i Nordfjordkommunane HOYKOM Bredbånd og digitale mapper HOYKOM Samarbeidsportal for interkommunal samhandling og kompetanseutveksling HOYKOM eportfolio og digitale mapper som felles grunnlag for vurdering og tilrettelagt undervisning i hele grunnopplæringa HOYKOM Digital kommunesammenslåing - et forsøksprosjekt mellom to kommuner og næringslivet i en av dem Songdalen kommune Fredrikstad kommune Rådmannsgruppa i Nordfjord Nøtterøy kommune, Oppvekst og kultur - skole Lyngdal kommune Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen Hole kommune HOYKOM Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark HOYKOM Intelligente transportsystem for offentlig kollektivtrafikk HOYKOM 5 kommune samarbeid om digitale offentlige tjenester gjennom økt bruk av bredbånd HOYKOM Breie band på Voss i skule, barnehage og omsorgstun? HOYKOM Avjuvare urfolkssone - Tjenestedelt økonomifunksjon Helse Finnmark HF Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges teknisknaturvitenskapelige Vågan kommune Voss kommune Kautokeino kommune

8 HOYKOM Breiband i øvre Suldal Suldal kommune HOYKOM DIGITALT Karasjok kommune LÆREMIDDEL OM SAMISKE FORHOLD HOYKOM Det digitale landbrukskontor i Midt- Midt-Telemarkrådet, v/ Bø Kommune Telemark HOYKOM Digital Kunnskapsbase For HALLINGDAL Regionrådet for Hallingdal HOYKOM Digital kompetanse i Lillehammer kommune praksis HOYKOM Digital og fysisk kommunesammenslåing Aure og Tustna Aure kommune HOYKOM Digitalisering og harmonisering av tjenesteproduksjon i kommunene i Drammensregionen HOYKOM Digitalt og lokalt - ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Rådet for Drammensregionen Hordaland fylkeskommune, Kulturog idrettsavdelinga, Fylkesarkivet HOYKOM Distribusjon av Deichmanske bibliotek elektronisk mediearkiv i bibliotek HOYKOM Driftskvalitet for brebåndsnett Kommunenes sentralforbund HOYKOM Drøbak Bygningsbiografi Stiftelsen Follo HOYKOM Dynamisk integrasjon mellom campus og studiesentra HOYKOM Elektronisk byggesaksbehandling i Ofoten HOYKOM Etablering av felles fagsystemstøtte for interkommunal barneverntjeneste for Leka, Nærøy og Vikna kommuner HOYKOM Etablering, utprøving og utbygging av bredbåndsnettverk og bredbåndsanvendelser for kirken i Oslo, Asker og Bærum kommuner HOYKOM Felles IT-satsing i Ryfylke HOYKOM Felles fagsystemer via fiber (FFvF) HOYKOM Felles skolebredbånd i Torsken kommune museum Midt i Norden Byggsøk forum, v. Narvik kommune Vikna kommune Oslo kommune, Kirkelig fellesråd i Oslo Ryfylke IKS Dalanerådet Torsken kommune

9 HOYKOM Felles struktur for digitale servicekontor i Vest-Finnmarkregionen. Vest-Finnmark Regionråd, c/o Hammerfest kommune HOYKOM Filmarkivet.no med Norsk Filminstitutt åpne standarder HOYKOM Granvin og Voss på Voss kommune felles IKT-plattform HOYKOM Historien om Norge - bruk av medierikt undervisningsmateriale fra NRKs arkiv i historieundervisninga i videregående opplæring NRK, Arkiv & research HOYKOM INFORMASJONSPORT AL FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV I BJERKE BYDEL Årvoll skole HOYKOM Innføring av E-tjenester i Trondheim kommune Det Digitale Trøndelag HOYKOM Kommunal Sandefjord kommune Bredbåndsbasert ebuziness HOYKOM Kompetansetiltak i helse-nord-trøndelag og sosialsektoren i fylkeskommune distriktskommuner HOYKOM Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring og undring HOYKOM LoVe it - et regionalt kommunesamarbeid på tvers av regiongrenser mellom Hadsel og Vestvågøy kommune HOYKOM MODEFF - Modernisering og effektivisering av hjemmetjenester ved bruk av bredbåndsnett i Sola Kommune HOYKOM MinJournal - en ny generasjons publikumstjenester HOYKOM Multimedial Interaktiv Læringsarena HOYKOM Nettportal og IKTtjenester for kvensk språk- og kultur Bruk av IKT i kvensk revitaliseringsprogram Øksnes Kommune, Kultur og Fritid Vestvågøy kommune Sola Kommune, Sentraladministrasjone n Rikshospitalet - Radiumhospital HF, ITavdelingen Høgskolen i Agder, Fakultet for teknologi Porsanger kommune, Norsk senter for kvensk språk og kultur

10 HOYKOM Nettverkssamarbeide, mellom off. og priv. for bruk av felles portal og løsninger, - for eksisterende og planlagte ledninger/infrastruktur HOYKOM Oncolex - et oppslagsverk for oppdaterte prosedyrer og nasjonale registre innen diagnostikk og behandling av kreft HOYKOM Opplevelsesenter for kommunal informasjon HOYKOM Region-nett Vest- Finnmark - skoleportal som gir distriktsskolene kunnskapsløftet! HOYKOM Regionale geodatatjenester i Lofoten HOYKOM Ruteopplysningen 117troms.no og kart Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Fagområde for medisinsk informatikk Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Vest-Finnmark Regionråd, c/o Hammerfest kommune Vestvågøy kommune Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, samferdselsavdelinge HOYKOM Samarbeid om teknologisk løsning for IKT-baserte fagløsninger mellom Nesseby og Tana HOYKOM Selvbetjente kommunale løsninger i Follo HOYKOM Skole uten grenser og spisskompetanse på bredband HOYKOM Telemedisinke tjenester Gevinster, effekter og hemmende og fremmende faktorer. - Sammenstilling, analyse og anbefalinger Tana kommune/deanu Gielda Follorådet ved Ski kommune Ørland kommune, Avdeling for IKT Nasjonalt Senter for Telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF HOYKOM Tjenesteutvikling i eget Trådløst bredbåndsnett HOYKOM Trådløst bredbåndsnettverk ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, Radiumhospitalet Tranøy kommune Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Onkologisk avdeling

11 HOYKOM Utlån av lydbøker over Troms fylkesbibliotek Internett for avspilling på håndholdte digitale spillere HOYKOM Utvidet anvendelse av Åmot kommune bredbånd i ASPsamarbeidet i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot HOYKOM Vann på nett - Elektroniske tjenester Norsk institutt for vannforskning for en helhetlig vannforvaltning HOYKOM Virtuelle opplevelser på Øvre Eiker kommune vandring IDR-SAMF Makt, demokrati og idrett IDR-SAMF Demokrati og makt i den frivillig organiserte idretten - En studie av horisontale og vertikale demokrati- og maktprosesser IDR-SAMF Offentlig styring for frivillig idrett IDR-SAMF Demokrati og makt i den frivillig organiserte idretten i Norge - skisser til fire forskningsprosjekt IDR-SAMF Idrettsdemokratiet: deltakelse og diskurs IKTIP Quality of Service in ad hoc networks - ITEA INFRA Samordningsprosess Byggforsk og SINTEF IS-BILAT Structural biochemistry of DNA base repair IS-BILAT Fatigue crack initiation from micronotches in aluminium automotive components IS-BILAT Relating Causal Explanations: An analysis of the relation between levels of causal explanation and their metaphysics UNIFOB AS, Universitetsforskning Bergen Telemarksforsking - Bø Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmenne fag Institutt for samfunnsforskning Thales Norway AS SINTEF Teknologi og samfunn Rikshospitalet - Radiumhospital HF Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

12 IS-BILAT New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring - EnviTools Institutt for geofag, Universitetet i Oslo IS-BILAT Result and reflexivity. Analysis of norwegian mass media`s presentation of information about National Tests in school. Høgskolen i Agder, Fakultet for pedagogikk IS-BILAT A phenomenological study of skill acquisition and practical expertise related to Military Cold Weather Operations IS-BILAT Research stay at WEMPEC,UW in Madison IS-BILAT Epidemiology of Toxoplasma gondii infections on Svalbard IS-BILAT Sabbatical stay at Colorado School of Mines - Martin Landrø IS-BILAT Modelling of Circadian Rhythms Norges idrettshøgskole Energiomforming og elektriske anlegg, Elkraftteknikk, Institutt for Norges veterinærhøgskole, Institutt for arktisk veterinærmedisin Inst. for petroleumsteknologi og anv. geofysikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Universitetet i Stavanger, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet IS-BILAT Visiting Scholar at the Norsk institutt for by- Department of og regionforskning Geography, University of British Columbia IS-BILAT Mobility scholarship for Norges Gakushi Ishimura Handelshøyskole, Institutt for IS-BILAT The Economic Causes and Consequences of Norwegian Immigrant Citizenship samfunnsøkonomi Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Bergen

13 IS-BILAT DESIGN EVALUATION AND OPTIMIZATION THROUGH TESTING AND SIMULATION OF A PROTOTYPE HIGH PRESSURE WATER HYDRAULIC PUMP IS-BILAT Interrogating the 10p13 Amplicon in Basal Subtype Breast Cancer Høgskolen i Bergen, Avd. for ingeniørutdanning Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Inst. for kreftforskning IS-BILAT Advancing Sound-Field Prediction Techniques with Edge Diffraction Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Risk and Risk Management in Aquaand Agriculture IS-BILAT Cross-national circulation of the Balanced Scorecard concept: A comparative study of the concept's reception in different national settings IS-BILAT Genetic studies of Parkinson's disease in the Norwegian population IS-BILAT Genetic mechanisms of reproductive isolation in Draba fladnizensis Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Nevromedisin og bevegelse, Inst. for, Norges teknisknaturvitenskapelige Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo IS-BILAT A comparative study of land use and transport planning in 4 cities in four countries IS-BILAT Pollution transport and cloud effects IS-BILAT Leiv Eiriksson mobility grant for visit to UW Madison Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Norsk institutt for luftforskning Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse IS-BILAT Applied Risk Analysis and Monte Carlo Methods IS-BILAT Molecular mechanisms involved in control of DNA replication initiation in Escherichia coli Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Inst. for kreftforskning

14 IS-BILAT Teacher-Student Relationships in the USA and Norway IS-BILAT Cooperation with Cornell University, Ithaca, NY IS-BILAT Saami identity puzzles Saami reindeer nomadism and governmental policies IS-BILAT School Readiness in Norway and the United States IS-BILAT Institutionalization of Reform in Search for Good Governance: Does Culture Matter? Universitetet i Stavanger Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger Inst. f. administrasjonog organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen IS-BILAT The Leiv Eiriksson mobility programme 2005 Det Historisk-filosofisk fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Multi-annual variability of Institutt for akvatisk the pelagic-benthic biologi, Norges coupling off the shelf of Fiskerihøgskole the of the Canadian Basin, Arctic Ocean IS-BILAT Power transformer behaviour under switching operations IS-BILAT Researh cooperation on institutional analysis with Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomingtn IS-BILAT Visit for Collaboration at Department of Philosophy, Rutgers University IS-BILAT Training in the statistics and metodology of genetic epidemiology at Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics. Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges teknisknaturvitenskapelige Høgskolen i Bodø, Avdeling for samfunnsfag Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt

15 IS-BILAT New Organohalogen Contaminants and Metabolites in Norwegian Arctic Glaucous Gulls: Whole Body Distribution and Bioenergetic effects IS-BILAT Thyroid hormone transport proteins in Glaucous gull: Cloning, molecular profiling and competitive binding interactions of organic pollutants IS-BILAT The Other Langage in French-speaking litterature and cinema with a special focus on Québec IS-BILAT The right to control one's own life - myth or reality? A discoursetheoretic analysis of individual and collective stories IS-BILAT Environmental Characterization of Aquifers with Direct Push and Rotopercussion Sounding Methods IS-BILAT Molecular studies of a novel syndrome with diabetes and exocrine pancreas dysfunction IS-BILAT Rock properties of Paleozoic carbonate platform margins of the Arctic IS-BILAT Conflicting Human Rights - With a special emphasis on the conflict between freedom of expression and protection of privacy IS-BILAT Basic mechanism related to resuscitation injury in newborn infants Norsk Polarinstitutt Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Romansk institutt, Universitetet i Bergen Høgskolen i Nord- Trøndelag, Avd. for helsefag- Namsos Norges Geotekniske Institutt Seksjon for pediatri, Haukeland Universitetssykehus Institutt for Geologi, Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo IS-BILAT Diabetic foot ulcers: prevalence, risk factors and psychological wellbeing Seksjon for sykepleiervitenskap, Universitetet i Bergen based on the Nord- Trøndelag Health Study (HUNT)

16 IS-BILAT Research grant to visit the International Arctic Research Center IS-BILAT Oxygen Exchange and Transport Properties of Mixed Ionic Electronic Conductors for Low Temperature SOFC Electrodes UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT SIMS UC Berkeley Institutt for telematikk, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT The Challenge of Plagiarism and Academic Dishonesty in a US Context IS-BILAT Reasearch stay at two of the leading environments withing Physical Metallurgical reeaserch and Aluminium in particular IS-BILAT The interaction of rodents and sheep in Norwegian alpine rangeland IS-BILAT Detection and discrimination by parallel neural pathways in primate vision IS-BILAT The Morphology- Phonology Interface in Cognitive Linguistics: The Case of Russian Softening Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige NINA Hovedadm. Institutt for fysikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø IS-BILAT Leiv Erikson Havforskningsinstituttet IS-BILAT Establishment of Masters course in Aquatic Medicine/cosupervisor/involvment in evaluation of diagnostic tests for fish diseases Norges veterinærhøgskole IS-BILAT Research model development in alternative, complementary and integrative medicine: Linking a Norwegian strategy and US analysis tools. Medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

17 IS-BILAT Collaboration University of Texas Austin and NTNU in the field if CO2 capture by absorption IS-BILAT Reproduction and mapping of the cold water coral Lophelia pertusa IS-BILAT Roles of AQP1 water channels in chondrocytes IS-BILAT The Document Academy - Tromso- Berkeley - document theory, method and network IS-BILAT visiting scholar, Santa Barbara IS-BILAT Research Stay at Harvard University, September June 2006, working on a ph.d. project on The Causal Role of Genes IS-BILAT Development of a technique for rapid nondestructive on-line fat measurements in fatty fish species based on mobile NMR spectrometer IS-BILAT The use of single nucleotide polymorphisms (SNPs) gene markers in fishery and aquaculture management IS-BILAT Leiv Eiriksson Mobilitetsstipend for Øivind Hagen IS-BILAT Visiting researcher at Cornell University, Ithaca, Cornell. Visiting Prof. Ravi Kanbur, working with the PhD project on income inequality IS-BILAT Distributed Narrative for New Media Pedagogy Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Centre for Molecular Biology and Neuroscience, (CMBN) Dokumentasjonsvitens kap, Universitetet i Tromsø Religionsvitenskap, Institutt for, Universitetet i Tromsø Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Bioressurser Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi Seksjon for humanistisk informatikk

18 IS-BILAT Predictors of Changes in Depressive Symptoms, Suicidality, and Eating Problems in Adolescence and Early Adulthood IS-BILAT Raising to object in Norwegian IS-BILAT Adaptive evolution of myostatin in the family of Bovidae IS-BILAT Geophysical Fluid Dynamics - Guest professorship IS-BILAT Seismic Monitoring of CO2 injection IS-BILAT Simulating waves from boats in shallow waters using the COULWAVE solver for the Boussinesq equations. Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo UNIFOB AS - Avdeling for beregningsvitenskap, Universitetsforskning Bergen Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen SINTEF Petroleumsforskning AS, Reservoarteknologi Matematisk institutt, Universitetet i Bergen IS-BILAT Cognitive and neuroendocrine correlates of stress coping style in fish IS-BILAT Learning and evaluating production processes of artificial diets for the implementation on Norwegian aquaculture species as cod and halibut IS-BILAT Optimization issues in medical image processing and fiber tracking Universitetet for miljøog biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Nasjonalt institutt for ernærings- og, sjømatforskning (NIFES) Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen IS-BILAT Winter energetics and ecology of the northern fulmar (Fulmarus glacialis) IS-BILAT Mechanisms behind Toll- Det medisinske like receptor signalling and regulation Polarmiljøsenteret AS fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige

19 IS-BILAT Moral Responsibility and Practical Deliberation. My research is concerned with investigating the conditions for moral responsibility IS-BILAT Assessment of the state of the marine ecosystem and development of ecosystem indicators based on bottom-trawl data on demersal fish IS-BILAT Estimation algorithms for attitude determination of sounding rockets IS-BILAT Sabbathical (5 months) at University of California Santa Barbara IS-BILAT Development of new tools for aerosols particle research Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Havforskningsinstituttet, Senter for marine ressurser Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo IS-BILAT Time and Existence Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo IS-BILAT Effects of experimental hypothermia and rewaming on myocardial excitation-contraction coupling and intracellular calsium regulation IS-BILAT The establishment of applied mathematics as an academic field in the United States Anestesiavdelingen, Institutt for klinisk medisin Høgskolen i Agder, Fakultet for realfag IS-BILAT Exhaust emissions from Høgskolen i Agder - jet engines Grimstad IS-BILAT Phosphodiesterase regulated Rikshospitalet - Radiumhospital HF, compartmentalization of Fakultetsdivisjon camp dependent signaling in normal and failing cardiomyocytes IS-BILAT The role of economic incentives in achieving optimal quality of health care Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Unversitetet i Oslo

20 IS-BILAT Functional studies of a novel group of putative ligands in plants: Auxin, vascular patterning and root development, and the IDA-like genes Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo IS-BILAT Musical Gesture Experiments at McGill Musikkvitenskap, Avd. for, Universitetet i Oslo IS-BILAT Renal failure in ethylene glycol poisonings: The inhibitory role of oxalate crystals in mitochondrial respiratory function. Ullevål ssykehus IS-BILAT Communication in court evidential value of oral and immediate statement in court IS-BILAT Decision making, institutional arrangements and valuation of multifunctional (agricultural ) activities: land use within rural communities IS-BILAT Professor Pavel Karen - Visiting researcher at the Solid-State Chemistry Group at the Ohio State University, Columbus, Ohio, USA IS-BILAT Corporate accountability in an interdisciplinary and comparative perspective IS-BILAT Packaging the Presidency - Norwegian Style, a project within the Forum for Contemporary History framework of America in our hearts? - Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Institutt for fredsforskning, PRIO Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo IS-BILAT Monte Carlo simulation for radiation analyzers and gauges Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

21 IS-BILAT Peptide binding to HLA- DQ2 and development of blocking agents for the treatment of celiac disease IS-BILAT Integration of developmental and environmental forcing in life history models of planktonic organisms IS-BILAT Sub-study within the Occluded Artery Trial (OAT) and its angiographic substudy the Total Occlusion Study of Canada-2 (TOSCA-2) IS-BILAT Understanding and treating girlhood aggression IS-BILAT A research stay at UCD, Dept. of Agriculture and Resource Economics, as an integral part of my doctoral studies IS-BILAT OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural event IS-BILAT OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural events IS-BILAT Identification and pathogenic characterisation of putative trehalose utilization genes in Brucella melitensis IS-BILAT DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TURBULENT COMBUSTION NEAR A SOLID SURFACE Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Fakultetsdivisjon Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Medisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø SINTEF Energiforskning AS, Termisk energi og strømningsmaskiner

22 IS-BILAT The 2004 European Union: An International Organization to become a Federal State? - An American - European Union comparative study IS-BILAT Sabbatical at UCSB: publication and advances in trophic ecology, invasion biology and ecological parasitology IS-BILAT Inflammation and platelet reactivity in postmenopausal women IS-BILAT Human Security in the Arctic IS-BILAT Scientist exchange between SINTEF Fisheries and Aquaculture and The University of New Hampshire (USA) IS-BILAT Mesenchymal tumours in the gastrointestinal tractus - a retrospective study of mesenchymal tumours in gastrointestinal tract, IS-BILAT Finite-Difference Modelling of Viscoelastic Waves in Media with Orthorhombic Symmetry Institutt for samfunnsog markedsfag, Norges fiskerihøgskole Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole Gynekologi/obstetrikk, Klinisk medisin, Inst. for Instituitt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Fiskeriteknologi Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø SINTEF Petroleumsforskning AS, Seismikk og formasjonsfysikk IS-BILAT Ourbound mobility to Whitehead Institute for two postdoctoral scholars who will do bioinformatics research on regulatory RNA IS-BILAT Research in environmental engineering - personal mobility scholarship for Jon B. Manchester IS-BILAT Incomplete Women and Men? A Cultural Study of Childfree (Voluntarily Childless) Couples Interagon AS, Medisinsk Teknisk Senter Universitetet i Stavanger, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet UNIFOB AS, Universitetsforskning Bergen

23 IS-BILAT Pancreas Disease in Norwegian and Canadian Salmon stocks a review of occurrence and evaluation of diagnostic tests IS-BILAT Advanced analytical training in sediment biogeochemical techniques IS-BILAT Dr. Karin Laumann's research exchange from Institute of energy technology with Idaho National Laboratory USA IS-BILAT Inbound mobility: Professor Fredric C. Menz to CICERO IS-BILAT Active Control of Slender Structures for Marine Applications Norges veterinærhøgskole, Fagseksjon for akvatisk biologi Akvaplan Niva AS Institutt for energiteknikk - Halden CICERO Senter for klimaforskning Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Overseas fellowship for data production and presentation IS-BILAT Fellowship for visiting researcher - use of cosmogenic nuclides to solve problems in geomorphology and glacial geology IS-BILAT The genetic structure of Norwegian red deer IS-BILAT Upgrading and Characterisation of Heavy Oils. Overseas Fellowship - The University Alberta, Canada IS-BILAT Synchronizaton and Formation Control of Marine Craft UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Høgskolen i Telemark - Bø Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Expression of the prion protein gene in cell lines derived from sheep ileal Peyer?s patches Norges veterinærhøgskole

24 IS-BILAT Ageing future: Economic beliefs and attitudes toward the future of old age IS-BILAT Implementation of the Curvi-linear Princeton Ocean Model 2000 for the North Norwegian coast IS-BILAT Immigration, Belonging, and the (In-)Visibility of Difference: The Case of Polish Immigrants in Norway IS-BILAT O2 transport and utilization by skeletal muscle in man: Changes with aging, circulation and lung disease IS-BILAT G-protein coupled receptors in hypertension and hypertension related damages IS-BILAT Level set methods and total varitation method for diffusion tensor imaging IS-BILAT Intercultural Product Development - A Cross- Cultural Analysis on Product Development (PD) Processes in USA and Norway IS-BILAT Forskningstermin ved MIT IS-BILAT Joint research on forging and extrusion of aluminum alloys, including physical and numerical modeling IS-BILAT Integrated Liquefied Energy Chain IS-BILAT Molecular characterization of enterovirus infections among healthy Norwegian infants Medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Norges Fiskerihøgskole Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) Inst. f. sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen Matematisk institutt, Universitetet i Bergen Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag Institutt for matematiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for produktutvikling og materialer, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi

25 IS-BILAT Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds IS-BILAT Improving care for people with dementia through developing a collaborative multi center international research project USA - Norway IS-BILAT Detecting interactions and time lags among financial indicators by analyzing pairs of synoptic time series IS-BILAT Insurance and Risk Management IS-BILAT Personlig utenlandsstipend for Doroteaciro Iovino IS-BILAT Reassessing the diversity-performance link: A survivor based approach IS-BILAT Environmental analysis of the value chain of fish emphasising the fishing vessels IS-BILAT Trans-Atlantic Collaboration in Turfgrass Research for Golf Courses IS-BILAT Polymerisation mechanism study for some catalysts in olefin polymerisations IS-BILAT 8 mths stay at the Dep of Agricultural and Resource Economics, University California, Berkeley for coursework and research as part of PhD Norges veterinærhøgskole, Institutt for smådyrsjukdommer Sentralsjukehuset i Rogaland Høgskolen i Oslo, Avdelingen for ingeniørutdanning Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Planteforsk, Apelsvoll forskningssenter - Landvik Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Universitetet for miljøog biovitenskap, Institutt for økonomi og ressursforvaltning

26 IS-BILAT Recycling and remelting of light metals IS-BILAT Cooperation Norway- USA in the field of wind energy IS-BILAT GLACIER MAPPING FROM SATELLITE IMAGERY: NEW SURVEY OF GLACIER EXTENT AND CHANGE IN NORWAY -A PILOT STUDY FOR JOSTEDALSBREEN AND SVARTISEN IS-BILAT Development and testing of the Cultural Embeddedness of Products (CEP) concept and scale, its antecedents and effects IS-BILAT Proposal for sabbatical support for Gordon Hamilton in framework of GLIMS (GLobal Ice Measurements from Space) IS-BILAT Strengthening competence in research on health interventions: Collaboration with Stanford University and University of California, Davis IS-BILAT Overseas fellowship to visit Cornell University during Sabbatical 2005/ IS-BILAT Development of a new animal model for medically intractable epilepsy IS-BILAT Research stay at WEMPEC, University of Wisconsin, Madison, USA Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisknaturvitenskapelige Norges vassdrags-og energidirektorat, Hydrologisk avdeling Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Norsk Polarinstitutt HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen Høgskolen i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsfag Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo Energiomforming og elektriske anlegg, Elkraftteknikk, Institutt for

27 IS-BILAT Memory Optimization for Institutt for elektronikk Embedded Systems og telekommunikasjon, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Environmental impact of commersial cod culture: Effects on wild cod populations? IS-BILAT Reindeer herding in changing climate - application for Leiv Eirikson outbound mobility grant IS-BILAT The Cape Khoekhoe: The Appearance of a People Presumed Dead IS-BILAT Succession of aquatic invertebrates in recently deglaciated terrain: mapping the magnitude and impact of climate change IS-BILAT History of Scientific Instruments and Practices in India: A study of select particle accelerator facilities (~ ) IS-BILAT Transport mechanisms and photochemical degradation of persistent pollutants in the Arctic cryosphere IS-BILAT Modelling Thermal Effects in the Polymer Electrolyte Fuel Cell IS-BILAT Modelling of extensible, programming languageindependent abstract syntax trees in cooperation with Canada IS-BILAT Six months research stay for Anders Grinrød at Professor Leo Paquette's labs at the Ohio State University IS-BILAT Determination of perfluorinated chemicals in human serum and breast milk Fiskeriforskning AS Norges veterinærhøgskole, Institutt for arktisk veterinærmedisin Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Institutt for historie og klassiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Norsk institutt for luftforskning Institutt for energiteknikk - Kjeller Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen Universitetet i Stavanger, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for miljømedisin

28 IS-BILAT The Americanisationdiscourse of French Intellectuals IS-BILAT Collaborative Northern Shelf geo-inversion Studies IS-BILAT The Catholic Church in American History IS-BILAT Evaluation of vessel concepts for subsea operations in Northern Seas IS-BILAT Preservation of microbially-generated structures in pillow lavas of Precambrian oceanic crust IS-BILAT The efficacy of a computerized Motivational Interviewing (MI) package for dentally avoidant adolescents. A randomized clinical trial IS-BILAT Modeling and Control of Tensegrity Structures in Marine Systems Høgskolen i Volda Forsvarets forskningsinstitutt, Avdeling Maritime sytemer Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige Universitetet i Stavanger, Institutt for Petroleumsteknologi Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Senter for odontofobi, Universitetet i Bergen Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Coupled Cluster Theory Institutt for fysikk og (CCT) and Gamow Shell teknologi, Universitetet Model (GSM) for i Bergen Dripline Nuclei IS-BILAT International Collaboration on Spontaneous Imbibition and Waterfloods for Oil Recovery in Reservoir Rock at Various Wettabilities Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen IS-BILAT Understanding and prevention of unexplained stillbirths - US collaboration in the Femina study and the Norwegian Mother & Child Cohort Study Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi

29 IS-BILAT A Narrative History of the Winter on Sørøya IS-BILAT Partial Differential Equations IS-BILAT Geometry of n-body systems and noncommutative geometry IS-STP Wild, Adam, GB, STP, IT-FUNK Organisasjonsmessige løsninger for integrasjon av funksjonshemmede i distribuerte organisasjoner JORDMAT Økonomisk optimalisering av løsdriftsfjøs for mjølkeproduksjon KULTUREN Romanifolkets kultur, språk og historie KULTUREN Reisende spelemenn og tatermusikere MAT Fisk produser ved havbruk og kystfiske som mulig reservoar og vektor for spredning av humanpatogene virus som er årsak til epidemier i Norge MAT Development of a supersensitive receptorbased assay for dioxins in food and feed MENTAL The Two Faces of Sexual Abuse. How Can The Experience of Victims and Offenders Be Used To Prevent Sexual Abuse? MENTAL The Environmental Risk and Resilience Research Center Avventer registrering Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for matematiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Storbritannia NTNU Samfunnsforskning A/S, Studio Apertura Universitetet for miljøog biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo Norsk folkemusikksamling, Universitetet i Oslo Høgskolen i Agder, Sentraladministrasjone n Biosense Laboratories AS Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

30 MENTAL The Multi-Cultural Risk and Resilience Study MENTAL The causes and implementation of resilience MENTAL Risk, protective factors, resources and coping among Norwegian-born and ethnic minority adolescents MENTAL Protective factors, identity formation, and coping among adolescents NANOMAT Industriell produksjon av multiveggkarbonnanorør ved hjelp av lysbueovnsteknologi NANOMAT Produksjon av koniske karbonnanomateriale i plasmaovn og evaluering av deres egenskaper NANOMAT Funksjonell optiske og elektriske polymere filmer NANOMAT In-situ-karakterisering av nanostrukturerte filmer og overflater for avanserte keramiske membraner NANOMAT High efficiency Si-based solar cells employing nanostructured layers NANOMAT Heat Transferability in Nanofluids NANOMAT Formation of metal salt nanoparticles in supercritical hydrothermal aqueous solutions by molecular dynamics simulations NANOMAT Advanced transmission electron microscopy in catalysis Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Region øst og sør Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø n-tec AS Carbon Cones AS IgnisPhotonyx as NorECs Norwegian Electro Ceramics AS Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige

31 NANOMAT Nano-magnetoelectronic-Institutt for fysikk, mechanical systems Norges teknisknaturvitenskapelige NANOMAT Fermionic condensation in nanosensors NANOMAT Gentic approaches to complex materials NANOMAT Deponering av nanozeolitter i porøse, keramiske strukturer, og studie av dets potensiale som filter med porer i nedre nanometer området NANOMAT Nano-materials in novel electrodes for low cost alkaline cells NANOMAT Knowledge-based control of nano-sized particles and trace elements during crystallisation of silicon for photo-voltaic applications NANOMAT Accumulation of proteins at implant surfaces studied by reversible protein adsorption on nanospheres NANOMAT Development of customized barrier packaging by novel nanoparticle technology NANOMAT Nano science for new advanced metalhydrogen systems towards applications NANOMAT Nanostructured Polymer and Composite Particles: Mechanical Properties NANOMAT Delivery of liposomemembrane associated anticancer agents to solid tumors exemplified by Camptothecin liposomes Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo KeraNor AS SINTEF Materialer og kjemi, Energikonvertering og Materialer SINTEF Materialer og kjemi - Trondheim Institutt for biomedisin SINTEF Materialer og kjemi, Syntese og egenskaper Institutt for energiteknikk - Kjeller Institutt for konstruksjonsteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø

32 NANOMAT Nanoteknologi og funksjonelle materialer for sportsbekledning NORKLIMA Climate and Ocean in mid-to-high latitudes: Mechanisms of variability in PAleo and modern records PASIENT Effectiveness of acupuncture-care for treatment of hot flushes among postmenopausal women PES-EU Utarbeidelse av EUsøknad vedrørende prototyp test av mini- TBM for boring av sjakter for småkraftverk PES-EU Prosjektetableringsstøtt e til SUPRAQUA søknad PES-EU Prosjektetableringsstøtt e til AQUABAT-søknad PES-EU Posisjonerisngstøtte EUROCOLDCHAIN EU FP6 call 2004-Food-3A- Integrated project PES-EU CRAFT- Novel Tomography for Multiphase Measurements in the Gas Industry PES-EU Collective Research - Sustainable boating PES-EU IP - Developping Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-term Environment Studies PES-EU NEST - Theoretical Description of the Dielectric Properties of Water for Tomographic Use PES-EU Short Sea Shipping Vessels Concept Development PES-EU Short Sea Shipping Vessels Cargo Handling Norrøna Sport AS UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Sira-Kvina kraftselskap Sustainable Management International AS- SMI Sustainable Management International AS- SMI SINTEF Energiforskning AS Stiftelsen Polytec Agderforskning Naxys AS Stiftelsen Polytec LogIT a.s. LogIT a.s PES-EU Motorways of the Sea European Style LogIT a.s.

Norges forskningsråd Gruppen for internajonale stipend (IS) 1

Norges forskningsråd Gruppen for internajonale stipend (IS) 1 Matematisk modellering / Darmouth Medical School, Det teknisknaturvitenskapelige Gjesteforsker- 169283 num.metoder Modelling of Circadian Rhythms Christian I. Hong, post Hanover, NH fakultet, UIS stipend

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

De riktige valgene. Arvid Hallén

De riktige valgene. Arvid Hallén De riktige valgene Arvid Hallén De viktige spørsmålene Satser vi nok? Satser vi riktig? Utnytter vi ressursene effektivt? Får vi gode nok resultater og utnyttes de? Offentlige FoU-investeringer pr capita

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prosjektnumme Aktivitet/Progr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler r am 169269 DIV-INT Reisetilskudd og workshop - Institutt for sosiologi og Arnfinn J. Andersen Nettverkskapende arbeid innenfor

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Per Backe-Hansen Forskning relevant for vannforvaltning i Forskningsrådet

Detaljer

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Forskerseminar klinisk forskning 19.11.2012 Spesialrådgiver og NCP for Health Berit Nygaard, Norges forskningsråd Årets utlysning siste i FP7 Kliniske studier

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway Nøkkeltall for HSN 19.000 8 Tett på 700 000 innbyggere Utviklingsavtale med KD HSN Digital Regionalt forankret, HSN Partnerskap internasjonalt konkurransedyktig HSN Profesjon Fagområder // Folkemusikk

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge,

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, 12.12.2007 Innhold Evalueringsprosessen i NMP Enkelttema som hadde muligheter for prosjekter innen nanomedisin Oversikt norske

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Forslag til KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 KMB prosjekt Typisk varighet 5 år Utføres av FoU-institusjon Dr. grad inngår Finansiering fra Forskningsrådet

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010 Stemmerett stedkode Stemmerettsted Tilknytningskodenavn Antall 194.12.1.0 Rektor stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt 1 194.13.1.0 Forskning og nyskaping stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations!

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations! How do I Decide? What sort of biology excites and intrigues you? Is there a special organism group you are interested in? Are there special questions you are interested in? What are your career plans?

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Europa: et blått kontinent Policy setter agendaen Integrated Maritime Policy 2007 Integrated marine and maritime

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 03.06.2011

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 89/16 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 04.10.2016 Saksnr: 16/01321-4 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Strategy against sea lice, Fish farming industry of western Norway

Strategy against sea lice, Fish farming industry of western Norway Lusalaus Strategy against sea lice, Fish farming industry of western Norway February 10 th 2010 Paul Negaard Coordinator, sea lice project 2009 Very low levels of sea lice in fishfarms in spring 2009 Ekstraordinary

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø Wind-IRIS Vindturbin for forskning Øystein Lund Bø Energiforskning hos IRIS Perspektiv: Bærekraft, effektiv ressursutnyttelse, klima, næring Olje & Gass Automatisert Boring Flerfase reservoarteknologi

Detaljer

SIU. Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil Gro Tjore Avdelingsdirektør

SIU. Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil Gro Tjore Avdelingsdirektør SIU Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil 24.01.2014 Gro Tjore Avdelingsdirektør 2 Innhold Kort om SIU Samarbeid med Brasil CAPES-SIU programmet Science without borders UTFORSK 3 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano?

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Alf Håkon Hoel 1 Det globale bildet Arktis 2 Regler: Havretten fastslår... Hvem eier/bestemmer hva Hvem kan gjøre hva hvor Forvaltning skal baseres på...best

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

1. NCE Aquaculture 2. NCE Instrumentation 3. NCE Tourism - Fjord Norway 4. NCE Seafood Innovation Cluster 5. NCE Media 6. NCE Maritime CleanTech 7.

1. NCE Aquaculture 2. NCE Instrumentation 3. NCE Tourism - Fjord Norway 4. NCE Seafood Innovation Cluster 5. NCE Media 6. NCE Maritime CleanTech 7. 1. NCE Aquaculture 2. NCE Instrumentation 3. NCE Tourism - Fjord Norway 4. NCE Seafood Innovation Cluster 5. NCE Media 6. NCE Maritime CleanTech 7. NCE Culinology 8. NCE Eyde 9. NCE Micro- and Nanotechnology

Detaljer

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Opptak, fordelt på fakultet, studieprogram og nivå. Nivå Ramme 2014 Hvorav int.plasser 2014 Ramme vår 2015 Opptak med C garanti Fakultet for arkitektur og

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø Internasjonalt forskningssamarbeid Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø HOVEDGREP 1. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt

Detaljer

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 1 - Classification: Internal 2011-09-28Classification: 2011-09-13 mill boepd Vår strategi Opprettholde vårt

Detaljer

S 28/09 Vedlegg 1 Notat: Vurdering av fag innen matområdet

S 28/09 Vedlegg 1 Notat: Vurdering av fag innen matområdet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 28/09 Vedlegg 1 Notat: Vurdering av fag innen matområdet Flere dokumenter knyttet til fusjonsprosessen omtaler fag innen matområdet.

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling STANDARD AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2017 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN. SINTEF Energy Research

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN. SINTEF Energy Research Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Energi 21 trakk opp perspektivene Vannkraft får en viktig rolle 2 Energi21 og Klimaavtalen peker på energieffektivisering miljøvennlig kraft (inkl.

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2016 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet 7,7 1 637,2

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP. Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid

Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP. Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid 6.-7. februar, Lillehammer NORKLIMAs forskerkonferanse EU 6. rammeprogram Norske aktører har høy suksess i

Detaljer

Presentasjon NFAS konferanse 4 oktober. Autonome systemer

Presentasjon NFAS konferanse 4 oktober. Autonome systemer Presentasjon NFAS konferanse 4 oktober Autonome systemer Avanserte maritime operasjoner ved UiT Norges arktiske universitet Peter Wide Prof. Teknologi og Sikkerhet i Nordområdene Arbeidserfarenhet I nordnorge:

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer