Dokumenthåndteringens. Men In Black

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenthåndteringens. Men In Black"

Transkript

1 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - SEPTEMBER 2005 Nicki Twang Canon Solution Business Dokumenthåndteringens Men In Black Jan Holm i Ibas: Digital Alzheimer CBC Romerike - vekst i 15 år IGM - Vil være der kunden er Verden er i farger JDF seminar for grafisk bransje Sikkerhet Riktig kompetanse gjør jobben enklere

2 REDAKTØRENS SPALTE Informasjonslogistikk For Canon ligger store deler av mor- rett informasjon, til rett person, på informasjonsdistribusjon enn tidli- gendagen utenfor vår egen kontroll. rett sted og i rett format. Dette er ikke gere. Hvorfor gjøre jobben selv når Den formes ikke av vår teknologi alltid lett med en fragmentert bransje en annen bedrift nylig har gjort en eller dokumentløsninger heller. Vår som ofte løper etter ulike standarder lignende prosessendring og imple- fremtid defineres kontinuerlig av og dermed reduserer utbredelse og mentering hvor kanskje 80% er næringslivets intense kamp om å innovativitet på området. Det kan veldig godt kjent for oss? Dette er gjøre forretninger i et stadig høyere kanskje sammenlignes med en kanskje den viktigste fordelen ved å tempo. situasjon hvor flyet er tilgjengelig, samarbeide med en leverandør som Utbredelsen av bredbånd er en men det ikke finnes flyplasser. har lang erfaring og et landsdek- Utgitt av Canon Norge as Hallagerbakken 110 PB 33 Holmlia 1201 Oslo Tlf.: Fax: indikator som i tiden fremover vil sørge for at vi alle kan gjøre mer online og raskere. Utflytting fra storbyene på grunn av høye boligpriser og pendling med høye bensinpriser er med å bidra til en arbeidsstyrke som helst ikke vil jobbe på kontor i byene. I en slik verden er tilgang Volumene i de tradisjonelle trykkerivirksomhetene synker, mens de arkbaserte skriverne i næringsbyggene og hjemme tar unna mer og mer. Dette er et tegn på at også det papirbaserte dokumentet lever etter just-in-time prinsippet som alt annet i år Henger du med? kende kompetansenettverk. Selv om vi har støtt på lignende problemstillinger hos andre bedrifter tidligere, blir alltid fordelene i praksis like unike som den enkelte bedrifts struktur og kultur. Toppledere prioriterer lønnsomhet, vekst, kundelojalitet, kostnads- Web: til informasjon mer kritisk enn tidli- Mange norske bedrifter sliter reduksjoner og minimalt tidsforbruk gere. med tungvinte rutiner og proses- ved lansering av nye produkter og Redaktør Vidar Vorpenes Vi som driver med print-ondemand har i mange år lovet verden ser. Mange spør oss om fordeler og ulemper med endringer og omlegginger. Mange har forestillinger om tjenester. Bedrifter som adopterer informasjonslogistikk har de beste forutsetninger for å oppnå akkurat Redaksjon Jan Kristiansen Johan Haugen at løsningene er kostbare, for store og for komplekse. Dette vitner om manglende forståelse for hva de kan oppnå og hvilken avkastning løsnin- dette. En sak er sikker; i tider hvor næringslivets regler stadig endrer seg, vil informasjonslogistikk og gode dokumenthåndteringsløsnin- Tom Witt gene kan gi. Liten innsikt gir mange ger hjelpe innovative bedrifter i alle Line Brenfelt Tanja Østerberg følelsen av å skulle finne opp hjulet selv, men Updates våkne lesere vil nok legge merke til et betydelig team bransjer med å ligge et hesthode foran de andre. Redaksjonssekretær Tone Wolmersen som står klare for å komme alle til unnsetning. Informasjonslogistikk handler Ta deg god tid til å lese resten av Update, men etter det: Førstemann til mål? Design Kaj Konrad Clausen om å finne den beste måten å flytte informasjon fra idéstadiet til forbrukeren på. Målet er hele tiden raskere, mer fleksibel og nytenkende Vidar Vorpenes Trykk Kampen Grafisk, eks. Print as 2

3 Digital Alzheimer? Manglende bevissthet omkring sikker lagring av digital informasjon kan gi skremmende senvirkninger. Lav bevissthet om sikker sletting går på personvernet løs. For omtrent ti år siden startet en stille digital flodbølge å oversvømme hverdagslivet for folk flest. En stadig større del av våre liv og vår hverdag oppbevares og langtidslagres på digitale medier, mens bevisstheten omkring konsekvensene av at disse dataene lett kan ødelegges fortsatt er veldig liten. Det finnes to særdeles utsatte grupper eiere av data: De som ønsker å ta vare på den for all ettertid og de som av ulike, praktiske grunner bevisst ønsker å bli kvitt sin digitale kunnskap og korrespondanse. I begge tilfeller regis- oppbygging som dagens operativsystemer har, uansett hvor hard medfart maskinen får. Format, fdisk og slettekommandoer fjerner faktisk ikke informasjon som er lagret på din datamaskin. Disse kommandoene bare endrer strukturen på disken, og lar det meste av dataene være intakt og mulig å rekonstruere med tilgjengelig programvareverktøy. Behov for bedre rutiner Jeg mener at både offentlige og private Da PC-ene ble folkeeie og fast inventar i hvert hjem var det først og fremst den tekstlige informasjonen som ble digital. Den gang fantes ikke e-post for folk flest, men med dette fantastiske verktøyet har papirbaserte brev langt på vei forsvunnet. Ungdommens favoritt SMS brukes i økende grad også i seriøs forretningsdrift, og MMS og instant messaging er på full fart inn i dagliglivet. Vår felles hukommelse Vi har alle hørt historiene om at når Jan Holm (35) er direktør for salg og marked i Ibas. Tidligere var han ansatt som markedsdirektør i Autonomy Nordic. Han har lengre erfaring i ledende posisjoner innenfor IT og Media fra selskaper som Telenor, Norges Eksportråd og konsulentselskapet Norske Interaktivitets Arkitekter. Han innehar en Bachelor innen Internasjonal markedsføring fra BI/NMH i Norge og Spania. tar backup av sine digitale medier for å sikre seg, men bevisstheten rundt trerer vi en skremmende mangel på bevissthet og rutiner i det offentlige, i næringslivet og i de private hjem. Et selskap som Ibas, som lever godt FÅ ER KLAR OVER AT DET ER NESTEN UMULIG Å FJERNE ALL INFORMASJON hele huset stod i lys lue, var det familiens billedalbum den snartenkte og kaldblodige moren prioriterte å få med seg. For bildene representerer det å oppbevare backup og ikke minst sørge for at backup-mediene virker etter hvert som den teknologiske utviklingen skjer. av å rekonstruere tapte data og å slette alle spor på en datamaskin, burde muligens ha holdt kjeft og heller gledet seg over all uforsiktighet og mangel på kunnskap. Manglende bevissthet rundt disse spørsmål kan imidlertid utvikles PÅ EN HARDDISK MED DEN STRUKTUR OG OPP- BYGGING SOM DAGENS OPERATIVSYSTEMER HAR, UANSETT HVOR HARD vår felleshukommelse for samfunnet som helhet men også for hvert enkelt individ. Filmfremkalling har blitt erstattet av digitale bilder og familievideoen befinner seg bare på DVD. Alt dette er vel og bra. Men bevisstheten Vår erfaring er at veldig lite av ødelagt, privat digital informasjon blir rekonstruert. En utbredt holdning synes å være at digitalt lagret informasjon er flyktig og at man må regne med at den fra tid til annen raderes bort for til et betydelig samfunnsproblem ikke minst for våre etterkommere. Dårlig datasikkerhet Svak datasikkerhet gjør private bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter og institusjoner mer sårbare. I ytterste konsekvens truer det i enkelte tilfeller også personvernet. Her etterlyser jeg arbeid med offentlige standarder for hvordan digital informasjon skal behandles og lagres. Både når de oppbevares hos eieren, og når maskinene de oppbevares på av en eller annen grunn avhendes. Det samme gjelder hvordan man skal agere dersom maskinen ufrivillig havarerer. Få er klar over at det er nesten umulig å fjerne all informasjon på en harddisk med den struktur og MEDFART MASKINEN FÅR. virksomheter burde ha bedre rutiner for datasletting ved for eksempel bytte av PC-utstyr. Det har skjedd at sensitive pasientopplysninger har havnet på avveie. Slik rutinene er i dag vil det trolig skje igjen. I første rekke synes behovet å være en økt bevissthet rundt temaet. Dette er aktuelt for alle som håndterer og lagrer sensitive personopplysninger, og i mange tilfeller går det på personvernet løs. For kyndige er det nemlig mulig å rekonstruere opptil 100 prosent av dataene eieren trodde var slettet eller ødelagt. Det bør være et tankekors for alle som skifter, eller planlegger å skifte, datamaskin. om hvordan vi skal ta vare på det som er vår historie når denne befinner seg på digitale medier, er skremmende liten. Det trengs ikke lenger en fatal husbrann før familiealbumet er ødelagt. Bare en feilkommando hos en fremmelig småskolegutt eller fars uforsiktige omgang med confirm delete -knappen kan være nok til at ferieminnene er borte for alltid. Mange all ettertid. Noe skal bort noe må sikres. Paradokset er at for oss, som har alle teknologiske muligheter til å dokumentere våre liv for all fremtid, skjer det stikk motsatte. Hvis ikke bevisstheten omkring sikker lagring av viktig digital informasjon øker, vil vår tid for våre etterkommere fremstå som en slags kollektiv samfunnsmessig Alzheimer. 3

4 Canon Business Center Nicki Twang Canon Business Center Romerike har en sentral beliggenhet i sitt store distrikt, like ved E6 på Skjetten. Avdelingen betjener Romerike, Oslo 9 og 10, Ytre Enebakk samt store deler av Hedmark fylke. Det stiller store krav til serviceavdelingen som reiser nesten km i året for å betjene kundene. Stig Lander Startet på null Morten Andreassen som er daglig leder for CBC Romerike, forteller at han som selger og Steinar Johansen som tekniker var de første ansatte på regionskontoret. Det ble startet opp i 1988 etter at den tidligere forhandleren gikk konkurs. Dessverre hadde en konkurrent kjøpt konkursboet med alle kundene og servicekontraktene, så avdelingen startet med null kunder og ingen maskiner ute på kontrakt. Det kom to andre over fra den tidligere forhandleren, så vi var fire stykker etter hvert, ved starten. Det var bare å begynne på bar bakke med å kontakte gamle kunder og skaffe nye. 90% tilbake Det møysommelige arbeidet har båret frukter. I dag er mer enn 90% av de som ble overtatt av konkurrenten tilbake i Canon Romerikes trygge favn. Selskapet har hatt vekst i 15 år og har en målsetning om å nå 50 millioner i omsetning i år. De har 70% av Romerikes største bedrifter som kunder. Andreassen mener at det er flere faktorer som har bidratt til de gode resultatene. Den første er den strategiske plasseringen av CBC Romerike, midt i distriktet. Det gjør at serviceteknikerne raskest mulig kan reise til kundene. Dernest berømmer han det tette, gode samarbeidet mellom salg og service. Det setter kundene stor pris på. Den tredje viktige suksessfaktoren er Canons merkenavn og innovative produkter. Canon er et av verdens mest innovative selskaper med stadig 4

5 Romerike - vekst i 15 år nye og forbedrede produkter. Men konkurrentene kommer raskt etter, så vi må utnytte det forspranget som skapes. Jobben starter først når kunden har undertegnet kontrakten Jeg har alltid sagt at vår viktigste jobb starter først når kunden undertegner kontrakten, sier Andreassen. Da starter salget av vår neste maskin, og den kjøper ikke kunden hvis de ikke har fått oppfølging av selger og tekniker i ettertid. Kvalitetsservice fra teknikerne, opplæring og i det hele tatt forsterkning av kunderelasjonen er meget viktig for å gjenomføre salg nummer to. Markedet har endret seg mye de siste årene. Tidligere var kundene opptatt av demonstrasjoner og avsjekking av spesifikasjoner og krav. Det skjer i mye mindre grad i dag. Produktene er mer og mer like og prisene på samme nivå. Kundene kjøper nå i større grad på relasjoner, servicekonsept, oppgraderingsmuligheter m.m. Derfor er det så viktig å ha et godt rykte, og naturligvis hjelper det at Canon har opp mot 30 % av totalmarkedet. Forenkler hverdagen De fleste bedrifter har store, udekkede behov for løsninger som kan forenkle hverdagen, fortsetter Andreassen. Våre løsninger hjelper dem med dokumentbehandling, foto, scanning, arkiv og gjenfinning. Med våre produkter og programvare blir kundene mer selvhjulpne og kan i mange sammenhenger klare seg uten reklamebyråer, repro- og trykkeri. Deres kostnadsnivå går radikalt ned, samtidig som de kan være mer fleksible med trykksaker i markedsføring og kundekontakter. Her er vår Solution Business -filosofi viktig. Den setter fokus på totalløsninger for kundene. Det er på denne sektoren vi venter vekst fremover. I dag er 8 9 % av vår omsetning Solution Business. Om et par år skal det bli minst 20% av en større omsetning. Utfordringen er at hovedmengden av bedriftene i distriktet er små. Det er et sprang i kompetansenivå å gå fra JEG HAR ALLTID SAGT AT VÅR VIKTIGSTE JOBB STARTER FØRST NÅR KUNDEN UNDERTEGNER KONTRAKTEN, DA STARTER SALGET AV VÅR NESTE MASKIN, OG DEN KJØPER IKKE KUNDEN HVIS DE IKKE HAR FÅTT OPPFØLGING AV SELGER OG TEKNIKER I ETTERTID. Morten Andreassen kopiering til å utnytte digital arbeidsflyt med scanning, epost, fakturaflyt over nettet, arkivering og gjenfinning. Men erfaringen viser at nettopp de som går den veien opplever en enklere hverdag med større effektivitet, og ikke minst kostnadsbesparelser. Ny teknologi gir bedre service, enklere hverdag for kundene og mer effektive arbeidsrutiner. Det er vår jobb å sørge for at distriktet kan dra nytte av slike løsninger, avslutter Morten Andreassen. Morten Andreassen, daglig leder for CBC Romerike. (Fotograf; Nicki Twang) En historie full av førstepriser Canon Business Center Romerike har 19 ansatte, hvorav 10 på serviceavdelingen og 6 selgere, 1 Solution Business Consultant og 2 i administrasjonen. Selskapet omsetter for opp mot 50 millioner i år. Deres største kunde i distriktet er AHUS (Akershus Universitetssykehus) med 150 kopi/printløsninger og et uttall av andre Canon-produkter. Plattformen i virksomheten er ellers ca maskiner omkring i distriktet på faste kontrakter. Totalt har nesten 3000 bedrifter handlet hos CBC Romerike. Regionskontoret har en historie full av interne førstepriser. Fem ganger er de blitt kåret til årets regionskontor i Canon. De har også hatt årets selger 3 ganger og årets tekniker 2 ganger. Dette sier kundene: Vi har vært kunder hos Canon Romerike i snart 20 år, og det ikke uten grunn. De er en av våre beste leverandører med glimrende service og oppfølging. Ledelse, salg og service står virkelig på for firmaet sitt, noe som kommer oss til gode. Vi har bare positive erfaringer, uansett om det gjelder småting eller viktigere leveranser. Reidun Hørlykke, Markt & co på Lørenskog. Kåre Vestgård AS er et lite trykkeri i Gardvik i Odalen. Som mann/konebedrift ble offset etter hvert for tungt med mye løfting av papir, og de gikk derfor over til kopi/print-løsning for noen år siden. Som produksjonsbedrift er vi ekstremt avhengig av utstyrets driftssikkerhet, sier Vestgaard. Og da vi senere fikk problemer med en maskin, opplevde vi en glimrende kundebehandling og en meget positiv innstilling til å løse våre problemer. Der og da fikk vi bekreftelse på vi at vi hadde valgt riktig leverandør - Canon. 5

6 Vil være der ku Institutt for grafiske medier(igm) er antagelig Norges fremste kompetansesenter på videreutdannelse innen papirbasert og elektronisk publisering. Instituttet tilbyr en rekke undervisningsopplegg for bedrifter og enkeltpersoner innen hele verdikjeden fra idé og design til ferdig trykksak eller web-side. Og naturligvis er IGM en av Canons viktigste samarbeidspartnere. Stig Lander Bygger opp avansert kompetanse på grafiske løsninger IGM ledes av veteranen Kjell Winge med mer enn 30 års erfaring fra grafisk bransje. Han forteller at instituttet har utviklet avanserte kurs med tanke på å bygge opp kompetansen hos deltagerne både med hensyn til dagens og morgendagens teknologi. Vår hovedoppgave er å hjelpe alle våre kunder å publisere på en mer effektiv måte, sier Winge. Det gjør vi ved å tilføre ny kunnskap innen områdene: Design (grafisk- og redaksjonell design) Fargestyring Digital arbeidsflyt Forskjellige publiseringsverktøy Trykksaksproduksjon Webproduksjon Prosjektledelse Nicki Twang 6

7 nden er Bygger egen kompetanse gjennom forskning og samarbeid Det er uhyre viktig for et kompetansesenter som IGM å holde seg oppdatert på ny teknologi og nye løsninger, fortsetter Winge. IGM er klassifisert av Forskningsrådet som et forskningsinstitutt og utfører oppdragsforskning i samarbeid med bedrifter. For tiden gjennomfører de et større prosjekt om kvalitetssikring av digitalt innhold. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Regnesentral og Høgskolen på Gjøvik. Ved prosjekter som dette bygger vi egen kompetanse som siden kommer bransjen til gode via kurs og seminarer, fastslår Winge. Utviklingen går så fort innen webteknologi og elektronisk distribusjon at vi må ligge et hestehode foran. IGM skal være både veiviser og pådriver i denne prosessen. Eksplosjon i publisering Aldri har så mange mennesker arbeidet med publisering, sier Winge. Det er bare det at de ikke lenger bare sitter i grafisk bransje. Den teknologiske utviklingen av publiseringsverktøyene på Mac og PC har gjort dem langt mer brukervennlige og enkle å benytte. Terskelen for utøverne ble mye lavere, noe som reduserte behovet for fagutdannet personell og ga lavere produksjonskostnader. Bedriftene (kundene) er i langt større grad blitt en del av verdiskapningen og kan nå selv utføre alt arbeidet frem til ferdig trykningsklar fil. Det har resultert i en eksplosjon i antall brukere og i publikasjoner på nett og papir. Forskjellen er at utviklerne nå sitter spredt omkring i bedrifter og offentlige virksomheter, mens de tradisjonelle grafiske bedriftene er blitt mer prosessorienterte og spesialiserte rundt storproduksjon. Knot er dyrt Dagens konkurransesamfunn krever mer av bedriftene og dermed av hver enkelt medarbeider, sier Winge videre. Kostnader må ned og oppmerksomhet opp rundt all reklame og informasjon. Brukerne må utnytte teknologien og de nye systemene bedre. Altfor ofte hører vi at jeg har ikke tid til å gå på kurs. Dermed fortsetter de å knote på tastene, bruker lengre tid og leverer dårlige resultater. I det lange løp er dette langt dyrere for bedriftene enn å bygge kompetansen med riktig opplæring. Vi kan lære dem å bruke systemene riktig, bli mer effektive og kreative og rett og slett lære kundene våre å lage gode informasjonsprodukter. Samarbeid med Canon en vinn-vinn situasjon Utviklingen i den grafiske bransjen er at utøverne mer og mer sitter rundt i bedrifter og offentlige virksomheter og er en stor del av verdiskapningen. Vi ønsker å være der kundene er, og samarbeidet med Canon bringer oss nettopp til det store, nye markedet for publisering. Canon er markedsleder på dette området, og vi i IGM er stolte over å samarbeide med Canon. Det er samtidig en vinn-vinn situasjon. Vi får adgang til et stort marked for opplæring og kompetansebygging. Canons kunder lærer seg å bruke systemene bedre, og dermed får Canon mer tilfredse kunder med mer effektive og bedre publiseringsløsninger. Kompetanse er en viktig del av en totalløsning. Samarbeidet går ut på at IGM tilbyr Canons kunder sine åpne- og bedriftsinterne kurs. Canon inkluderer IGMs studieretninger i sine tilbud og løsninger og sin kurskatalog. I tillegg samarbeider partene på seminarer, hvor de benytter respektive foredragsholdere. Samarbeidet starter opp for fullt i høst. Jeg har forhåpninger og tro på at det blir godt og fruktbart. Dokumenthåndtering, både elektronisk og på papir, er mye viktigere for virksomhetene enn folk tror. Det er selskapets hovedårer på informasjon og også deres kontaktpunkter med kunder og omverdenen. IGM og Canon skal sammen effektivisere disse arbeidsprosessene og få kundene til å utnytte Canons systemer bedre, avslutter instituttleder Kjell Winge. Institutt for grafiske Medier Institutt for grafiske medier (IGM) er den grafiske bransjens eget kompetansesenter. Det ble opprettet etter avtale mellom Visuell Kommunikasjon Norge, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Grafisk Forbund. Det var dermed organisasjoner både fra arbeidsgiverne og arbeidstagerne som sto bak dannelsen av denne stiftelsen. I 2004 overtok de Designskolen. IGM leverer et stort antall opplæringskurs, både åpne kurs i egne lokaler og bedriftsinterne. I tillegg tilbyr de nettkurs, samt deltids høyskolestudier i samarbeid med Høgskolen på Gjøvik. Dette er det eneste sted i Norge hvor studentene kan ta deltidsstudier og oppnå høyskolepoeng innen denne sektoren. Fargestyring 7

8 Canon Solution Business - Update benyttet en varm sommerdag i fellesferien til å intervjue Hans Jørgen Solli, en ellers meget travel leder for Canon Norges avdeling for løsningskonsulenter. Avdeling har på meget kort tid etablert seg som en betydelig norsk leverandør av programvare og tjenester med en årlig omsetning på ca. 50 millioner kroner. Og her får vi vite bakgrunnen for suksessen. kunden. Deretter presenter vi er et løsningsforslag for kunden, med utstyr, programvare og eventuell spesialtilpassing/utvikling av programvaren. Dette siste er spesielt viktig for prosesser som datafangst og arbeidsflyt, hvor virksomheter har helt forskjellige krav, slik at kundetilpasning blir kritisk. - Betyr det at alle deres løsninger er komplekse og dyre? Hva er egentlig en løsning for kunden? Noen begynner eksempelvis Stig Lander dokumentbehandling. Vi er basert i det små med en multifunksjons- i hovedkvarteret på Holmlia, men maskin for raskt og enkelt å kunne - Hva får deg til å sammenligne din det er i tillegg en Solution Business- lage gode, presentable årsrapporter avdeling med Men in Black, Solution konsulent ved hvert Canon Business eller andre viktige dokumenter. Så Business Manager Hans-Jørgen Solli? Center som jo er fordelt over hele oppdager kunden at det er nyttig å landet og som rapporterer faglig skanne inn dokumenter for så å sende Vi er eksperter i å løse problemer, til oss sentralt. Hver konsulent er dem med e-post i stedet for vanlig akkurat som filmheltene. Deres pro- CDIA-sertifisert (Certified Document post (snailmail). Etter å ha lagret blemer er på universnivå med ned- Imaging Architech), dvs autoriserte dokumentene en stund i vanlige filer, kjemping av romskurker, mens de spesialister på å planlegge, designe kommer behovet for å arkivere, syste- problemer vi løser er universelle. Vi og spesifisere optimale løsninger for matisere og ha bedre gjenfinning. Det eliminerer også bugs, men i forret- elektronisk dokumentbehandling og fører til behov for elektronisk arkiv, og ningsprosessene. Vi går inn i, rydder arbeidsflyt. på kort tid har kundens behov endret opp og frelser vår lille del av jorden Vi har to hovedoppgaver. Den seg fra en enkel løsning til å omfatte ved å fjerne flaskehalser og manuelle ene er ganske enkelt å bistå salgs- hele forretningsprosessen. rutiner hos våre kunder. En annen organisasjonen med å løse kun- likhet er at vi innehar internasjonal dens utfordringer rundt fagområdet Vår organisasjon må følge kunden kompetanse, mens MIB innehar gal- elektronisk dokument- og informa- i hele denne prosessen med behovs- aktisk kompetanse. sjonshåndtering. Den andre er å iva- endringer og kompetanseheving og reta kompetanseoppbyggingen i hele presentere fornuftige løsninger konti- - For å komme ned på jorden igjen. Hva er egentlig Canon Solution Business? organisasjonen, slik at alle forstår kundens forretningsprosesser omkring dokumentbehandling og får fokus på nuerlig. Det er programvareløsninger på hvert av disse trinnene, fra standardløsninger til spesialtilpasning. Hans Jørgen Solli, Solution Business Manager i Canon Solution Business i Canon er stort kontinuerlig løsningsorientering. Våre salgsansvarlige har naturligvis sett programvare og arbeidet med ingen problemer med å presentere å få disse produktene til å gjøre - La oss ta en ting av gangen. Hvordan enkle og delvis kompliserte løsninger mest mulig nytte hos våre kunder arbeider dere med kundene? for kundene, eventuelt med noe back- gjerne sammen med Canons mul- up fra lokal Solution Business-konsu- tifunksjonsmaskiner eller dokument- Som alle seriøse løsningsleverandø- lent. Vi kommer inn fra sentralt hold skannere. Vi har en egen avdeling rer starter vi innen Solution Business først når løsningsbehovene har vokst som kun jobber med dette. Denne med en behovsanalyse. Vi analyserer seg store eller er blitt mer komplekse. spesialistavdelingen håndterer stort dagens situasjon forretningspro- I tillegg styrer vi de store prosjektene sett alle prosjekter relatert til avansert sessene - og avstemmer dette med fra hovedkontoret på Holmlia. 8

9 dokumenthåndteringens Men in Black De nye satsingsområdene - Og dette representerer Canons nye eksempel) er bildet komplett. På alle disse områdene har vi avanserte Når kundene fokuserer på å effektivisere sine forretningsprosesser i sam- Tidligere arbeidet Canon mot innkjøpssjef, administrasjonssekretær satsingsområder? programvareløsninger, og vi er nesten arbeid med oss, får vi et kreativt, langt eller IT-ansvarlig. Når vi nå diskuterer alene i markedet om å kunne inte- og godt kundeforhold med suksessiv løsninger på hele forretningspro- Vårt tradisjonelle område i Canon grere dem i en totalløsning. utvikling av nye løsninger. sesser, er det med avdelingsledere Business Solution er kopi og print. Så kom datafangst med skanning, først hele dokumenter og senere avansert scanning med tekstgjenkjenning, - Hvordan har markedet tatt imot dere? Kundene er begeistret. Husk at 50 millioner i programvare og tjenester Et annet synlig resultat er at vår omset- og toppledere. Det stiller nye krav til Canons organisasjon, og en av våre viktigste utfordringer fremover blir dermed å heve nivået i hele vår såkalt OCR. Dokumentbehandling store deler av virksomhetene i Norge ning i første halvår i år er dobbelt av organisasjon på løsningsleveranser. berører nesten alle prosesser og sliter med trivielle arbeidsoppgaver budsjettet. Vi er allerede en betydelig Det gjør vi ved å ivareta kompetan- medarbeidere i en virksomhet, så på dokumentbehandling. De bruker norsk leverandør av programvare og seoppbygging i alle Canons Business arbeidsflyt er naturlig nok en vesentlig manuell registrering, arkiv i kjelleren, tjenester med estimert omsetning Centers selgere, teknikere og admi- faktor for organisatorisk og personlig kopierer og sender med internbud på denne sektoren i år på ca. 50 mil- nistrasjon. effektivitet. og/eller via post til faste forbindelser. lioner. Med elektronisk arkiv og distri- Vi går inn, rydder opp og hjelper Vi har også sterk støtte fra vår europeis- busjon av dokumenter (faktura og kundene å være effektive og spare - Hvilke utfordringer står dere foran nå? ke organisasjon. Solution Business er rekvisisjoner over et Intranett for unødvendig overtid og sykepenger. Vi en klar europeisk strategi og er innført har eksempler hvor en bedrifts kunder Vi tror at nesten samtlige Canon- i alle europeiske Canonland. Det måtte vente 24 timer på en kopi nå kunder har et latent behov innen gir oss nye ideer, bedre opplæring, får de den på 15 sekunder. Behovet er dokumentbehandling. Det skal vi se utveksling av erfaringer og ikke så stort at vi faktisk trenger flere Men på sammen med de kundeansvarlige. minst nye løsninger for kundene. In Black MIB. Det er første prioritet. Så, Men in Black are back! Nicki Twang 9

10 Verden er i farger Ikke bare er virkeligheten i farger digital utskrift i farger blir stadig mer attraktivt. Med ny teknologi kommer nye utfordringer: Har du problemer med at fargene dine blir forskjellige på skjerm og papir? Får du avvik mellom digitalt prøvetrykk og tradisjonelt trykket resultat? Bruker du mye tid og ressurser på å håndtere avvik? Magnus Blegen Så lenge farger blir oppfattet omtrent slik som forventet, er folk stort sett fornøyd. Imidlertid stiger kvalitetskravene med økt bruk av farger. For kun få år siden var et grafisk computersystem i stand til å produsere 256 forskjellige farger. Dette var fullt ut tilstrekkelig for de fleste brukere. I dag har de fleste nye computere kapasitet til å gjengi ekte farger, det vil si at de kan produsere 16,7 millioner farger. Profesjonelle miljøer har spesielle krav Utover dette har mange profesjonelle miljøer spesielle krav til høy kvalitet på sine utskrifter. Kunstnere og alle som er opptatt av kunst er opptatt av eksakt Kommersielle trykkere, grafiske bedrifter og fotobransjen har lenge vært opptatt av fargevitenskap og -styring fargegjengivelse. Kommersielle trykkere, grafiske bedrifter og fotobransjen har lenge vært opptatt av fargevitenskap og -styring. Mesteparten av dagens standarder for fargegjengivelse og utstyret som blir brukt for å kontrollere farger har derfor sitt utspring i disse industriene. Gjennom de siste 20 årene har imidlertid betydningen av farger bredt seg fra å berøre kun spesialiserte applikasjoner til å omfatte nær sagt alle aspekter av moderne computerbruk. Utstyrsuavhengig fargerom Digitale systemer som benytter farge henter informasjon fra en rekke digitale kilder. Bilder kan komme fra internett, en ekstern avsender eller fra en lokal skanner. Etter at det er prosessert, vil et dokument normalt sett komprimeres og sendes til en eller flere mottakere via et nettverk for å leses, editeres eller skrives ut. For å oppnå stabilitet i fargegjengivelsen i et slikt distribuert system, vil det være nødvendig å forstå og kontrollere måten de forskjellige maskinene som er involvert i kjeden behandler farger på. Hver enkelt skanner, monitor eller printer, oppfatter eller viser farger på forskjellige, utstyrsspesifikke, måter. En måte å utveksle fargebilder på er å kalibrere det utstyret som mottar og reproduserer bilder til et utstyrsuavhengig fargerom. Utvekslingen av bilder kan deretter gjøres i dette fargerommet, som i sin tur er konformt med internasjonale standarder. Spektral analyse Nå er det allikevel slik at farger representerer et viktig, men begrenset aspekt av objektene som omgir oss. Farger korresponderer til menneskelig oppfattelse av en overflate under gitte lysforhold. For en grafisk ekspert som ønsker å gjengi et fargebilde eksakt, blir det nødvendig å fremskaffe en mer komplett spektral analyse av et objekt. Dette krever i sin tur utstyr som er i stand til å fange opp multispektrale bilder. Et slikt multispektralt bilde kan også benyttes til å reprodusere et bilde av objektet, slik det ville ha fremstått under en gitt lyskilde. Canon har lang erfaring Canon har lang erfaring med fargestyring og leverer både hardware og software som gjør at du enkelt kan levere riktig kvalitet. Kundene forventer korrekte farger og du bør være best på å levere dem. Å være best i denne sammenheng innebærer ikke bare at du alltid kan levere forventet kvalitet, men samtidig at du kan produsere den uten ekstraordinær ressursbruk. HVER ENKELT SKANNER, MONITOR ELLER PRINTER, OPP- FATTER ELLER VISER FARGER PÅ FORSKJEL- LIGE, UTSTYRSSPESI- FIKKE, MÅTER. For mer info: 10

11 JDF seminar for grafisk bransje I en fullsatt sal med over 60 deltagere, hvorav halvparten grafiske bedrifter, gikk årets JDF seminar i regi av Institutt for grafiske medier av stabelen. Blant deltagerne var bl.a. Kampen Grafisk, PDC Tangen, Hjemmet Mortensen Trykkeri, RM Grafika, Erik Tanche Nilssen, Aller Trykk, Capella Media og Hjemmet Mortensen Forlag. Magnus Blegen Spørsmålet mange bedrifter stiller seg er følgende: Er JDF faktisk noe grafiske bedrifter kan få gevinster av i nærmeste framtid? Både teoretikere og praktikere var trommet sammen for å presentere status og flagge sine oppfatninger om hvor veien går videre. Hvor står vi i dag? KDI prosjektet presenterte sine foreløpige funn og status på utviklingsarbeidet ute i bedriften. Konklusjonene er at arbeidet med å lage et rammeverk for kvalitetssikring har vært fruktbart, men at standardiseringsarbeidet rundt JDF fortsatt har et langt stykke å gå. Creo, AGFA og Xerox presenterte deretter sine løsninger, men lyktes ikke helt med å gjennomføre demonstrasjoner grunnet tekniske problemer. Demonstrasjon fra Canon og EFI. Sammen med EFI holdt Canon en demonstrasjon av en direkte flyt fra Acrobat 7.0 direkte til EFI sin JDF Connector og videre til en CLC JDF ble vist i et praktisk scenario der en brosjyre lagret som PDF ble utvidet med metadata nødvendig for produksjonen og deretter sendt rett til JDF Connectoren og automatisk videre til den digitale utskriftsløsningen som produserte i henhold til instruksjonene lagt inn som JDF data. EFIs JDF Connector JDF Connectoren fra EFI har ikke vært vist tidligere i Europa. Kort fortalt er dette en JDF/JMF server som kunden kan legge ut via sine hjemmesider og bruke til å formidle maskininnstillinger til kundene sine, benytte som en mottakssentral for innkommende PDF filer og JDF informasjon, samt bruke til å dele ut JDF og JMF meldinger til interne systemer (MIS løsninger, ERP systemer m.m.), og selvsagt til å kommunisere med EFI Fiery Controllere og EFI Balance. EFI JDF Connectoren er foreløpig gratis og lanseres høsten Canons løsning fungerer med Acrobat For Canons kunder betyr den demonstrerte løsningen at de kan benytte bransjestandarden Adobe Acrobat 7.0, Version Que (følger med i Adobe CS pakken) og JDF Connectoren, samt Fiery Controllere og EFI Balance, til enkel arbeidsflyt, pre-flighting, mottak og produksjonsstyring. Fordelen er dermed at grafiske virksomheter kan velge å benytte standard Adobe komponenter i stedet for å måtte ty til egenutviklede og kostbare applikasjoner. Workshop Acrobat 7.0 -JDF Vi inviterer til Workshop på: Acrobat 7.0 EFI JDF Connector Canon digitale produksjonsløsninger Hos Canon Norge, Holmlia 10. oktober, kl Påmelding til innen 30. september 11

12 Trygg digitalisering Virusangrep, terror, tyveri og uforsiktige eller utro tjenere ligger som mørke skyer over mange bedrifter om dagen. Rask utbredelse av sentralt plasserte multifunksjonsmaskiner som deles av flere er vel med på å gjøre bildet enda mørkere. Vidar Vorpenes og Lars-Petter Pedersen - Stemmer dette, produktansvarlig Lars- Petter Pedersen? - Nei, men i alle virksomheter vil det alltid være en risiko for at noe kan skje. På de fleste moderne multifunksjonsmaskiner finnes det i dag flere måter å løse dette på. Vi i Canon har to standardfunksjoner som ivaretar dette. Den kanskje aller mest brukte funksjonen er å skrive til din personlige elektroniske postboks på maskinen for så taste inn din egen personlige id- kode for å få utskriften(e) ut. Den andre er det vi kaller secure print -funksjonen som tvinger brukeren til å lage et passord hver gang vedkommende skriver ut. Denne utskriften blir så 12

13 sendt direkte til maskinens minneområde slik at jobben aldri er innom maskinens harddisk. Brukeren må selvfølgelig også her gå til maskinen og taste angitt passord før utskriften blir prosessert. Videre så har vi sikkerhet i programvare for skanning og distribusjon hvor brukerne må logge seg på mailserveren før de får lov til å sende innskannede dokumenter fra seg. Uavhengige undersøkelser viser faktisk at opp til 70% av alle datatyverier i bedriften foregår innenfor egen organisasjon, så dette er funksjoner som bør tas i bruk. UAVHENGIGE UNDERSØKELSER VISER FAKTISK AT OPP TIL 70% AV ALLE DATATYVERIER I BEDRIFTEN FORE- GÅR INNENFOR EGEN ORGANISASJON, SÅ DETTE ER FUNKSJONER SOM BØR TAS I BRUK. Lars Petter Pedersen - Canon Hvis kunden tar sikkerhet alvorlig, skal det ikke være mulig for uautoriserte personer å kunne hacke seg inn i Canons maskiner eller via disse og videre inn i bedriftens nettverk Hvor lett er det egentlig å komme seg på hovedkontrollerne i maskinen er overraskelser sikkerhetsmessig. inn i kjernen av dagens multifunksjons- konstruert etter de strengeste krav til Sikkert betryggende for mange dette, maskiner for å slette eller hente data? Er sikkerhet. Hvilke andre rutiner kan Canon som men hva med tilgang til dokumenter for dette noe brukere har grunn til å være ledende leverandør av dokumenthåndte- å gjøre endringer? Det kan vel skade en bekymret for? Kan en IT-ansvarlig hos en kunde av ringsløsninger bistå kundene med for å bedrift hvis ikke den som sender et mer Canon virkelig være sikker på at ingen bedre nattesøvnen? eller mindre standard dokument, ikke vet - Hvis kunden tar sikkerhet alvorlig, uautoriserte brukere har tilgang til noen at det er gjort endringer? skal det ikke være mulig for uautori- eller alle funksjoner i multifunksjons- - Som tidligere nevnt er vi veldig opp- serte personer å kunne hacke seg maskinene? tatt av sikkerhet og vi føler at vi har - I dag er det helt vanlig å sende sen- inn i våre maskiner eller via disse og muligheten til å hjelpe våre kunder i sitive dokumenter ut på nettet enten i videre inn i bedriftens nettverk. Når en - Vi har i dag id-kode systemer inn- de aller fleste tilfeller når det gjelder form av en utskrift eller skanning. Det multifunksjonsmaskin blir satt opp i bygget i alle våre maskiner slik at temaet. Flere stikker gjerne innom er viktig å sørge for at informasjon kundens nettverk, er det i utgangs- it-avdelingene kan spore all bruk av eller ringer for å slå av en prat hvis som er konfidensiell forblir det også punket kunden selv som bestemmer utstyret. I maskinene er det i tillegg det er noe de lurer på. Vårt ønske er i etterkant. Det viktigste for oss er å hvor høy sikkerheten skal være. En mulig å filtrere brukere i nivåer slik at at kundene våre har forståelse for at levere maksimal trygghet til kundene multifunksjonsmaskin er i utgangs- det er enkelt å sperre uvedkommende sikkerhet er noe som de aller fleste har våre ved hjelp av kunnskap og riktige punktet ikke noe annerledes en andre ute. Vi har selvfølgelig også grundig behov for, og derfor setter temaet på produkter og totalløsninger. Vi kan noder i et nettverk. Det er også en dokumentert alt dette som gjelder agendaen internt i egen bedrift. tilby mange former for dokumentsik- del som lurer på om det er mulig å sikkerhet og multifunksjonsmaskiner, kerhet som inkluderer kryptering ved komme seg inn via telenettet hvis slik at enhver it-ansvarlig skal kunne utskrift eller skanning og som er enkle å ta i bruk. maskinen brukes som en faks. Det er imidlertid ikke mulig fordi arkitekturen føle seg trygg på at det som skal installeres ikke byr på ubehagelige For mer info: 13

14 Digitaltrykk på VISKOM Landsmøtet Helgen august ble årets landsmøte for VISKOMs medlemmer arrangert i Bergen. Canon Norge var med som sponsor og tok i bruk digitaltrykkløsninger for å tilføre ytterligere verdi til deltagerne. Vidar Vorpenes Målsetningen med det årlige VISKOM Landsmøtet er å gi deltagerne fra hele landet inspirasjon i forhold til ledelse og drift av egen bedrift, samt å øke følelsen av bransjefølelse og forståelse sier direktør Hanne Hægh prosjektleder for arrangementet. Forum for yngre ledere Forum for Yngre Ledere (FYL) er en Hele VISKOM Landsmøtet ble dekket gjennom Canons tre spesialutgaver av Update Søndag 28. august Et nyhetsmagsin fra VISKOM Landsmøtet 2005 Pål gleder seg til Stavanger Brutalt vellykket Bildespesial! nettverksgruppe i VISKOM som satser på faglig utvikling og påfyll til dagens og fremtidens ledere i visualiseringssektoren. FYL inviterte alle som ville starte helgen litt tidlig til sitt arrangement på Fløien. God stemning med ferske reker og hvitvin sammen med flott vær gjorde torsdagskvelden til en hyggelig opplevelse. Fredag Fredag morgen var hele 220 landsmøtedeltagere samlet for en rekke seanser med verdifullt faglig innhold. Bransjens egne presenterte sine definisjoner av dagens problemer og fremtidens utfordringer som mange visste å sette stor pris på. Innovativ tankegang når det gjelder nye produkter og tjenester var en av flere nøkler til økt lønnsomhet og lojale kunder for bransjen. Spennende paneldebatt Lørdagens program inneholdt en svært aktuell paneldebatt da VISKOM hadde samlet både kjente representanter fra den politiske arena, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt ledere fra to av Norges ledende grafiske virksomheter. Debatten som ble ledet av Dagblad-journalisten Eva Brattholm hadde næringspolitikk som tema. Verken Frp og SV eller LO og NHO ble enige denne gangen heller, men NHO og Frp høstet ikke uventet desidert mest applaus fra en fullsatt sal. Canon produserte eget møtemagasin Hele VISKOM Landsmøtet ble dekket gjennom Canons tre spesialutgaver av Update. Alt fra sosiale øyeblikk på Fløien og festmiddagen på lørdag til de mest faglige i storsalen ble gjennom hele helgen festet til papir via det siste skuddet på stammen innen digitaltrykkløsninger fra Canon. Mange satt rundt frokostbordene fordypet i våre journalistiske anstrengelser de tre dagene og mange eksemplarer ble nok med hjem som gode eksempler på hva produktive løsninger fra en av sponsorene kan levere. Vi mennesker er jo så enkle at det vi liker best å lese om, og se bilder av, er oss selv sier administrerende direktør Pål Stephensen i VISKOM Norge som takker Canon for det gode produktet vi leverte i Bergen. Kunnskap, mestring, lønnsomhet 5 på Madam Felle Dette er VISKOM (Visuell Kommunikasjon Norge): Visuell Kommunikasjon Norge (VISKOM) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for visualiseringssektoren. Visualiseringssektoren består av bedrifter som leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap. VISKOM organiserer i dag ca. 280 bedrifter. Den største andelen av VISKOMs medlemsbedrifter, kommer fra den tradisjonelle grafiske bransjen og representerer ca. 70 prosent av verdiskapingen innenfor denne sektoren. VISKOM er tilknyttet NHO. 14

15 Riktig kompetanse gjør jobben enklere Canon Norge tilbyr deg fra høsten 2005 av en rekke kurs innen det grafiske fagområdet. Vil du bli bedre til å jobbe med farger, bilder, dokumenter eller utskriftsproduksjon? Da har du nå muligheten til å skaffe deg den kompetansen du, eller medarbeiderne dine trenger. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dager Pris Sep Okt Nov Des Mac OS X IT for Macbruker Visuell kommunikasjon Dager Pris Sep Okt Nov Des Ide & kreativitet InDesign innf InDesign vid Som kunde trenger du bare å kontakte din faste kontaktperson hos Canon Norge og bestille Canons kurskatalog for mer informasjon, eller rett og slett bestille de kursene du vil gå på. Kompetanse gir overskudd! Grafisk design Digital bildebehandling Dager Pris Sep Okt Nov Des Photoshop trinn Photoshop trinn Photoshop trinn Kreativ Photoshop /10 1/ Fargestyring og digital arbeidsflyt Dager Pris Sep Okt Nov Des Fargestyring Digital fotografering PDF og Acrobat Pitstop Grafikk og tegning med Illustrator Dager Pris Sep Okt Nov Des Illustrator innf Illustrator vid Trykksakproduksjon Dager (t) Pris Print med kontroll av fargene 6 (30) /9 26/10. Undervisning en kveld pr. uke (onsdager). Kvalitetstrykk 3 (15) /9, 5/10 og 12/10. Tre kveldssamlinger (onsdager). 15

16 Returadresse: Canon Norge as, Hallagerbakken 110, PB 33 Holmlia, 1201 Oslo Visste du at... Canon Norge øker sine markedsandeler i kjerneområdene - kopi/ print stå på for å opprettholde vår posisjon og det akter vi selvsagt å gjøre. Vi takker våre kunder for tilliten! Les mer på finance/ Over 40 nye produkter fra CCI PIXMA-skriverne har hjulpet oss til å bli nummer 1 i markedet på blekkskrivere i 1. halvår. I høst skiftes nær sagt hele serien med produkter med stilig design, ny funksjonalitet og ikke minst - nytt blekk som garranterer en levetid på bilder på inntil 100 år. Få mange forhåndsordrer. Dette lover godt for en aktiv høst. Vi sees på Grafex 2005 Canon er i år godt representert på et av høydepunktene for den grafiske bransjen i Norden og Baltikum - GRAFEX. Canons målsetning med tilstedevæ- I høst ble det lansert over 40 nye spen- relsen på messen er å nok en gang å nende produkter fra CCI. Mandag 22. stå frem som en samarbeidspartner august var det klart for en av de stør- for aktørene som er opptatt av løs- ste produktlanseringer fra CCIs side ninger som markedet etterspør enten noensinne. Mer enn 40 nye produkter det er tradisjonelle trykkerier, hustryk- ble vist for pressen på pressekonfe- kerier, reklamebyråer eller copy shops. ranse på Refsnes Gods uten for Moss. Produksjonsløsningene viser stor Journalistene viste stor interesse rundt bredde og er komplettert med ferdig- Offisielle tall fra det norske analyse- produktene - ikke minst den nye EOS gjøringsutstyr. selskapet DM&R as viser en gledelig 5D som er det føste digitale speil- utvikling for Canon Norge når det reflekskameraet som er såklat full Skal du til GRAFEX så håper vi du gjelder kjerneområdene Kopi og frame. Det vil si at bildestørrelse er gjør en avtale med oss. Ta kon- Utskriftsløsninger. Canon har økt sine lik 35mm film. De nye kameraene i takt med Vidar Vorpenes (Vidar. andeler betydelig i 1H05 tross stadig IXUS og PowerShot serien ble også eller Bjørn tøffere konkurranse i markedet. godt mottatt. Frantsen Ferske tall fra DM&R as viser at no). For mer informasjon se: Canon innen Fargesegmentet har en en full oversikt over produktnyhetene markedsandel på 30,2% hvilket betyr på at Canon levere neste hver 3. enhet index.asp i det norske marked. Sammenlignet med samme periode i fjor betyr dette Også våre forhandlere blir presen- en reel vekst i enheter på hele 94,4%, tert de nye produktene. Tirsdag 30. tilsvarende en økning i markedsandel august var nærmere 200 forhandlere på 3,2 %-poeng. samlet på Latter på AkerBrygge for Innen svart/hvitt er utviklingen å bli oppdatert på høstens nyheter og også positiv, Canon hadde i 1H05 en bli underholdt av stand-up komiker vekst på 15,7 prosent i solgte enhe- Dagfinn Lyngbø. I Sandefjord var det ter i et totalmarket med tilnærmet 0 ca. 60 fremmøtte til produtklansering, vekst. Canons markedsandel ble på mens Trondheim, Bergen og flere 22,5% - opp 3,1 %-poeng i forhold til andre byer vil bli besøkt i september. i fjor. Totalt sett regner vi med at minst 600 Nye produkter og løsninger lanse- selgere hos våre forhandlere vil bli res i løpet høsten og forventningene presentert de nye produktene før de til nye positive tall for hele 2005 er kommer i butikk. Tilbakemeldingene høye vi har dog fortsatt stor respekt fra forhandlerene er som vanlig for våre konkurrenter og vet at vi må overveldene og aldri før har vi fått så Ønker du å gi oss tilbakemelding, eller vil du ha mer informasjon? Kontakt oss gjerne på Tlf.: Faks: Web:

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Pressemelding Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007: Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon utvider og styrker utvalget av DVD-kameraer

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk Pressemelding PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer i dag PIXMA ix7000 en avansert, førsteklasses A3-blekkskriver

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år!

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! En kan tenke at prisen på papir er så lave i dag, så

Detaljer

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007:

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007: Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500 Høyoppløste bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 22. februar 2007: Canon gjør nå kreative bildeutskrifter tilgjengelig for et bredere publikum,

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Print- dokumentløsninger

Print- dokumentløsninger Print- dokumentløsninger Sikre printløsninger.. Har DU et bevisst forhold til ditt papirforbruk? Hver nordmann bruker ca. 100 kg. papir i året Sikre printløsninger.. Myten Det papirløse kontor Forbruket

Detaljer

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Pressemelding Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Pressemelding Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Oslo, 1. september 2009: Canon lanserer i dag sitt nye digitale speilreflekskamera,

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Suksesshistorie fra en kunde. Vendelbo Cykler. webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder

Suksesshistorie fra en kunde. Vendelbo Cykler. webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder Suksesshistorie fra en kunde Vendelbo Cykler webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder CRM-SYSTEMET FØRTE TIL AT FORHANDLEREN BLE MER EFFEKTIV OG BEHOLDT FLERE KUNDER Den

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

storemore Stor lagringskapasitet

storemore Stor lagringskapasitet storemore Stor lagringskapasitet Finn ut hvordan du kan bli mer produktiv og bedre underholdt når du er på farten. Hva er StoreMore? Toshibas StoreMore er løsningen med stor lagringskapasitet for tilgang

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Pressemelding. Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller. Oslo, januar 2007: Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon oppdaterer i dag sin bestselgende PowerShot-serie

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

MYPENDIUM. mypendium IT-AVDELINGEN 2.0: FRA MONOPOLIST TIL PARTNER

MYPENDIUM. mypendium IT-AVDELINGEN 2.0: FRA MONOPOLIST TIL PARTNER MYPENDIUM mypendium IT-AVDELINGEN 2.0: FRA MONOPOLIST TIL PARTNER IT INDUSTRIALISERES. IT-AVDELINGEN MARGINALISERES. ELLER VOKSER INN I NYE UTFORDRINGER: BYTTER ROLLE, OPPGAVER OG KOMPETANSE. NOEN KALLER

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for Norsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor 1 Med Lexmark -pakken kan du skrive egendefinerte skript som tar seg av deler av papirarbeidsflyten. Du kan sette sammen slike egenutviklede skript med skanneinnstillinger (format, oppløsning, fargedybde,

Detaljer

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012

Lexmark Veiledning for ESF-programmer Q3 2012 Lexmark Veiledning for ESF-mer Q3 2012 Lexmark-mer Hjelp kundene dine med å få mest mulig ut av enkeltfunksjonsskriverne og multifunksjonsskriverne med funksjon for Lexmark-løsninger Lexmark-mene er utviklet

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE Adobe Fireworks CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale for Adobe

Detaljer

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Informatikkforskning grunnleggende for moderne samfunnsutvikling De fleste mennesker kan ikke tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon, pc og tilgang til internett.

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med

JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med JEG VIL KUNNE STOLE PÅ EN EFFEKTIV ARBEIDSFLYT med den høyeste sikkerheten FORBEDRER BANK- PROSESSENE FORBEDRER bankprosessene 2/3 DEN LETTESTE VEIEN TIL OPTIMALISERTE prosesser Selskaper innen finansnæringen

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer