St. Magnus Nummer 4/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Magnus Nummer 4/2005"

Transkript

1 St. Magnus Nummer 4/2005 Se side 6 og 7 MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

2 Redaktørens hjørne... Kjære brødre! Alle kommer vi til veiskiller, mine brødre. Jeg står ved et av dem nå. Jeg har bestemt meg for å tre tilbake fra bladarbeidet i St. Magnus fra og med neste nummer. Det skal selvfølgelig ikke avholdes noe gravøl! Vi bør være tilfreds med all den forandring som gir kontinuitet i bladet vårt eller sågar gir et bedre produkt. Jeg tror allikevel ikke at jeg med mine holdninger til bladet og medarbeiderne har vært noen begrensning for dets utvikling. Akkurat nå er jeg ulidelig stor optimist på medlemsbladets vegne nettopp fordi det er Henning Lønn som tar over. Jeg vet at Henning vil sørge for et godt blad i mange år fremover, når jeg nå velger å stå over redaksjonsmøtene fra nyttår, og han tar over redaktørroret. Han har også vært med på dette ganske lenge nå, så han er meget godt kvalifisert for oppgaven, ikke minst på grunn av sin grafiske bakgrunn. Etter å ha lagt ned en god del arbeide gjennom mange år for å få St. Magni Medlemsblad dit vi nå kjenner det, og i visshet om at ett mål er nådd, slutter jeg med et lett hjerte. Jeg lover å ikke bli noen syvende far i huset heller. Som jeg har sagt så mange ganger før, et blad skapes ikke av en person. Styrken i bladet ligger i de mange og gode medarbeiderne vi har, Ordførende Mester, RoBo, Bjørn-Roger, ja, alle brødre, som så taktfast har gitt sitt. Noen mer enn andre, men sluttresultatet måles ikke på hver og en. Sluttproduktet, det ferdige bladet, det er det som betyr noe, og det har blitt til ved bidrag fra hele Logen. Litt romslig kan en si det har blitt til ved alles hjelp og tilstedeværelse. Jeg håper dette vil oppfattes dit hen at det er bidrag godt nok å være tilstede på et av de mange bildene i bladet. Og det er ikke tvil om at bladet har fått et bredere og mer variert innhold etter hvert, og nå er vi også mer fornøyd med kvalitetshevingen på billedmateriellet vårt. Jeg er sikker på at vi som Loge, som har et så tett samhold, har oppnådd alt dette i fellesskap! For meg blir det slutt nå, men slik har det vært til alle tider. Noen har kommet, andre har gått. Det har sjelden vært noen dramatikk i dette. Og all den tid vi har engasjerte og aktive brødre som gjerne gjør en innsats for Logen og bladet, vil det også bli lagt ned mye positivt arbeide i tiden fremover. Vi har egne hjemmesider. Jeg har også vært redaktør for disse sidene. Dette vil det foreløpig ikke bli noen forandringer på, så vidt jeg vet, så her vil jeg sannsynligvis fortsette å lage sidene våre for internett. Jeg vil takke alle i redaksjonen, og ikke minst for det gode samhold og den gode lag- og broderånd, og for det vi har klart å gjøre i fellesskap gjennom år. Så lenge har flere av oss faktisk arbeidet sammen til beste for bladet og Logen! Jeg tar av meg hatten for dere alle! Jeg kan ikke fremheve noen fremfor andre. Dere har vært helt fantastiske å arbeide sammen med! Så hjertelig takk til dere alle sammen! Og, det viktigste, jeg ønsker dere lykke til med bladet videre inn i fremtiden! En riktig God Jul og et fremgangsrikt og Godt Nytt År i 2006 ønskes dere alle, mine brødre! 2 St. Johanneslogen St. Magnus Nr Redaksjonen er avsluttet Bildene på forsiden er fra «Fest for våre damer. Foto: Ragnar Pettersen og H. Lønn. Redaksjonskomité: Asbjørn Brevad (redaktør) Tlf. privat: Bjørn Roger Hansen Tlf. privat: Øystein Andersen Tlf. privat: Kåre Sørby Tlf. privat: Jan Fredrik Been-Larsen Tlf. privat Henning Lønn Tlf.: Einar Stubberud (annonser) Tlf. privat: Roger Wilhem Steffensen (annonser) Tlf. privat: Bladets adresse: St. Magnus Medlemsblad Kasernegaten Gamle Fredrikstad Ansvarlig redaktør: Asbjørn Brevad E-post: Grafisk produksjon: Henning Lønn / V-trykk E-post: Trykk: Møklegaard Trykkeri as St. Magnus er medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus, Loge nr. 12 under Den Norske Frimurerorden. Org.nr.: Bankgiro nr.: Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 6. mars.

3 Ordførende Mester har ordet Abonnere på St. Magnus Medlemsbladet? Alle St. Magni brødre får bladet tilsendt. For andre brødre og interesserte er det nå anledning til å tegne abonnement. 4 nummer koster kr 100,- Send bestilling med navn og adresse til St. Magnus Medlemsbladet V/Henning Lønn Søren Wieses ve i Fredrikstad Kont nr.: Logeåret avsluttes med vårt julemøte den 5. desember og det er tid for å gjøre en liten oppsummering av året som er gått. Tar vi et tilbakeblikk, er restaureringen av stjernehimmelen det største enkeltprosjekt som er utført i løpet av Rødarummet er nyrestaurert, gulvene i gamle kaffesal og gamle sekretariatet er maskinvasket og skurt etter alle kunstens regler. Så og si alle vinduer i bygningen er malt innvendig i sommer, taker i spisesal og kaffesaler er malt og gamle elektriske ledninger og gammelt elektrisk utstyr er byttet, et arbeid som for øvrig pågår kontinuerlig. Med husinspektøren i spissen er det mange brødre som har deltatt i disse arbeider og vi er disse brødre stor takk skyldig. Det nedlegges et flott og stort arbeid for at våre bygninger skal vise seg i sin fineste skrud. Mitt opp i dette arbeid har vi også avviklet en vellykket Fest for våre damer med 82 festkledde mennesker tilstede. Ser vi fremover på logeåret som kommer, blir restaureringen av det utvendige tak på logebygningen det største prosjekt. Det er nettopp nedsatt et utvalg for å ta seg av dette. Den Norske Frimurerorden og Fylkeskonservatoren er innledningsvis blitt informert om prosjektet og vi vil be om tilbud fra seriøse firmaer i distriktet. Den foreløpige planen er å bli ferdig med dette i 2006 evt Vi er i ferd med å legge inn bredbånd til logebygningen og det vil bli investert i nytt datautstyr for Sekretæren. Det er også viktig at hele vårt dataanlegg sikres bedre mot virus og hackere. Fra nyttår blir det redaktørskifte i vår Medlemsblad. I neste nummer av bladet vil vi dekke dette utførlig. I januar kommer vi til å skifte kode på vårt alarmsystem og til evt. å skifte nøkler. Brødre og andre som har nøkler vil bli kontaktet om dette. Jeg vil ellers minne om vårt informasjonsmøte den 30. januar 2006, hvor du har anledning til å invitere familie, venner og bekjente med ledsagere til en orientering om frimureriet og vår loge St. Magnus. I Gamle kaffesal blir det satt opp en utstilling om frimureriet i Norge. Det er i høst kommet reviderte ritualer for alle grader. Disse skulle nå være vel innarbeidet og samkjørte hos samtlige embedsmenn, slik at de fra nyttår blir rutine. Vi er inne i adventstiden, mine brødre, og har nettopp avsluttet logeåret og gjør oss nu klar til å feire julen sammen med familie og venner og de som står vårt hjerte nært. Og alle er vi vel enige om at julen den skal feires slik som vi alltid har feiret den, på tradisjonelt vis. Og her har julen og Logen noe felles. Man holder på gamle tradisjoner, for tradisjoner gir trygghet og tilhørlighet. En trygghet vi trenger i den urolige tiden vi lever i. Det er derfor meget betryggende og oppløftende å kunne konstatere at frimureriet som er bygget nettopp på tradisjon blomstrer i Norge, til tross for skarp kritikk fra omverdenen. Tradisjoner virker samlende, og skaper trygghet og tilhørighet og setter rammer for vårt liv. Jeg håper du får en hyggelig og tradisjonsrik jul sammen med familie og venner og ønsker deg og dine en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år. Broderlig hilsen Peter. Spontan broderkontakt, knipset på Festen med damer Br. Torfinn Tvete t.v. og br. Ragnar Sten Pettersen t.h.. Foto: H.L. 3

4 Våre annonsører støtter oss i vårt arbeide med St. Magnus Medlemsbladet. Vil du annonsere? Kontakt Roger W. Steffensen på tlf.: FIDUCIA i Fredrikstad Nå er programmet for vårens møter i 2006 klart, og vi anbefaler alle å finne veien til Gamlebyen og Fiducia. Fredag 27. januar: Vanlig møte. Rådgivende ing. Jarl Flink kommer og kåserer om sitt arbeid på Baltikum. Fredag 31. mars: Vanlig møte. Sjøkaptein Carl Johan Holm kommer og kåserer om: Riddervesenet St. Johannesordenen. Fredag 28. april: Vanlig møte. Programmet ennå ikke fastlagt. Fredag 2. juni: Dagstur til Karlstad? Program følger senere. Det tas forbehold om at justeringer må foretas. ÅPENT ORIENTERINGSMØTE For interesserte søkende med ledsagere, inviterer logens Strukturutvalg til åpent orienteringsmøte om Frimureriet og om vår egen frimurerloge St. Magnus i logens lokaler: Mandag den 30. januar 2006 kl Har du som frimurerbroder et familiemedlem, en venn eller en nabo som kan tenke seg å være med deg til logens lokaler for å høre mer om frimureriet og om hvordan man evt. blir medlem, så inviter ham og ledsager til møtet. Orienteringen blir holdt av vår Ordførende Mester. Det blir en enkel servering etter orienteringen. Dessuten blir det anledning til besøke en bildeutstilling om Frimureriet som vi har fått utlånt av Ordenen og som oppstilles i Gamle kaffesal. Spesielt inviterte til dette orienteringsmøte er våre første-, annenog tredjegradsbrødre. Vi tør be om en forhåndspåmelding til dette arrangement for å få en oversikt. Påmeldingen kan gis til br. C.M. Bjørn Roger Hansen på tlf: / eller til br. Del.M. Sverre Nordli på tlf: / , eller evt. til Ordf.M. Peter Sæter på tlf / Julefest med barn Som alltid arrangeres det også i år julefest for barn i St. Magnus. Onsdag 28. desember 2005 kl Julenissen har tilsagt sin ankomst! Bevertning i følgetradisjonene. Skuff derfor ikke barna, men avsett denne dagen! Alle er hjertelig velkommen Hilsen CM korpset. 4

5 Sekretærens hjørne: Etter 11 år som logens sekretær, overlater jeg nå embedet til broder Mathis Nytrøen. Det har vært en utfordrende og givende oppgave å være sekretær i St. Magnus. Som sekretær lærer en logen å kjenne på pulsen, blir kjent med brødrene og har gleden av å følge de fleste i deres frimureriske vandring. Likeledes er det svært givende å være en del av det fellesskapet som logens kollegium er, med dyktige og inspirerende embedsmenn. Jeg ønsker broder Mathis lykke til som logens sekretær. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke brødrene i St. Magnus for den tillit de har vist meg ved å velge meg til Del. M., en utfordring som jeg med glede ser frem til som en del av mitt videre frimureriske arbeid. Med broderlig hilsen, Jan Fr. Been-Larsen. Nye brødre siden blad nr Vi ønsker våre nye brødre velkommen i vår loge! Tore Fagerås Opptatt M.nr.: 1443 Forfremmelser: Vidar Hansen Opptatt M.nr.: 1444 Kjell Vidar Jensen Opptatt M.nr.: 1445 II-grad: 1428 Lademoe, Ronny Julsen, Arild Grell, Håkon Næss, Ronny Øystein Steffensen, Roger Wilhelm III-grad: 1419 Christiansen, Bjørn Walther Borge,Asbjørn Johannessen, Øivind Hagelund, Freddy Svein Thoresen Opptatt M.nr.: 1446 Svein Dag Eggesbø (III-grad) Adoptert M.nr.: 1447 Per Olaf Sundby Opptatt M.nr.: 1448 IV/V-grad: 1401 Bingen, Stein Åge Tvete, Torfinn Nytrøen, Mathis Erik VI-grad: 1375 Sørby, Kåre VIII-grad: 1323 Huseby, Arne Installasjon av den 14. O.S.M. i rekken Av Bjørn Roger. Mens naturens drakt var i ferd med å skifte fra høst til vinter gjorde 300 festkledde brødre fra hele Norge og inviterte representanter fra de nærmeste naboland seg klare til å hylle den nye Stormesteren. Det synlige bevis på at frimureriet hadde fått en ny O.S.M. var lørdag 22. oktober 2005 da Ivar A. Skar bøyde hodet og Stormesterens rikt dekorerte halseskjede ble lagt over hans skuldrer av S.M.P. Halfdan Wiberg. Ivar A. Skar ble valgt den 8 oktober og er den 14. i rekken av Stormestere etter kong Oscar II. Han er 68 år gammel. Sin vandring i frimureriet startet han i St. Olaus til de tre Søiler i Fra 1993 og frem til 2003 var han Ordførende Mester i denne logen ble han R.o.K.m.d.R.K og fra 2004 var han Ivar A. Skar, vår nye O.S.M. Foto: Frimurerbladet/ Sturlason. Ordenens Bannerfører (O.B.F.). Han er representant til Grand Loge of North Carolina og har vært Viseordførende i Logedirektoriet. I den alminnelige verden var han direktør i Ege-tepper. Etter at S.M.P. hadde åpnet møtet, som ble avholdt i St. Johs. salen i Stamhusets 3. etg., ble den nye Stormesteren avhentet og ført inn i prosesjon. Vi opplevde en installasjon som var helt spesiell. Etter at installasjonen var gjennomført, åpnet og ledet den nye Stormesteren selv møtet i første grad. Tidligere har installasjoner av Stormestere vært avholdt i syvende grad. En positiv endring som inkluderer flere brødre til å delta ved slike installasjoner. Taffelet ble avsluttet i Stamhusets praktfulle rokokkosal, hvor måltidet dannet en verdig avslutning på en uforglemmelig dag. 5

6 Den store Julekoden Fra en av de mange juleforestillingene som finner steds rundt omkring på landets skoler nettopp i disse dager, fortelles det at ikke alt gikk etter planen. På en liten skole i Nord-Trøndelag skulle det obligatoriske julespillet om Josef og Maria og det lille Jesusbarnet spilles. Klassen hadde øvd lenge og vel, og etter hvert begynte replikkene å sitte. Lille Arne skulle spille vertshuseieren som beklageligvis skulle meddele de veifarende at vertshuset var fullt. Dette syntes lille Arne var oppriktig talt ganske ille. Flere ganger under prøvene hadde han i stedet sagt at husrom skulle vel la seg ordne. Det medførte stor frustrasjon hos lærer og medelever. Skolegutten ble gjentatte ganger instruert til å si at vertshuset var fullt, noe lille Arne fortsatt syntes var veldig trist. Premierekvelden kom, gymsalen fyltes med spente foreldre og elever. Julespillet kunne starte. Tiden kom da de reisende skulle banke på døren til vertshuset. Så de gjorde. Ut kommer en smilende vertshuseier med påklistret bart og sier Det æ nå fullt her ja, men dere kan vel kom inn på en kopp kaffe, ihvertfall. Hvordan det hele gikk videre forteller ikke soga noe om, men mulighet for en aldri så liten punktering av forestillingen var åpenbart til stede. Lille Arne gav selv bare uttrykk for en ikke så helt ukjent gjestfrihet som en ofte kan oppleve på de kantene av landet. Det var nå riktig for galt at de i det minste ikke skulle få seg en liten matbit om ikke noe annet. Vi kan koste på oss et smil av historien i en hektisk førjulstid, men samtidig bør vi unne oss å undre oss over om ikke lille Arne i virkeligheten hadde gjort en viktig oppdagelse. Var han egentlig på sporet av den store julekoden? Og nettopp koder er det noen av oss som har blitt bedre kjent med i det siste året. Flere av oss har nok lest den mye omtalte Dan Browns Da Vinci-koden. Der er koder et nøkkelord. Romanen er en forrykende og spennende religiøs thriller som tar utgangspunkt i en oppsiktsvekkende konspirasjonsteori nettopp om barnet i krybben, som vi i disse dager skal feire. Et sentralt element i historien er nettopp jakten på koder, ja selve KODEN som skal lede de to tegnekspertene Robert Langdon og Sophie Nevue til den store og skjulte sannheten. Om de til slutt finner den? Nei, det skal jeg ikke avsløre her. Men at boken er spennende og pirrer vår jakt etter den store koden, er ganske sikkert. Men også Bøkenes bok forteller om koder og tegn som blir gitt. Evangelisten Lukas forteller om gjeterne som får med seg en kode, et tegn de skal gå etter. De skal finne en stall, med en krybbe. Der skal det befinne seg et barn som ligger svøpt i mykt tøy. Evangelisten Matteus på sin side introduserer oss for stjernekoden. Vismennene fra Østerland har sett en stjerne på himmelen som de tyder å skulle være en stjerne som varsler om at en ny konge er født. Evangelisten Johannes er selve den store tegneksperten. Han løser koder og snakker i gåter. Han sier for eksempel: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Dette forkynner han i sitt juleevangelium, den såkalte Johannes-prologen, som innleder evangeliet etter Johannes. Evangelisten utfordrer oss til å ta del i dekodingen av julens mysterium. Noen mer enn tydelige ledetråder gir han oss likevel. Barnet i krybben, sier Johannes, er ditt og mitt lys som skinner for oss. Barnet er frelseren. Sendt til oss for å gi sannhet og lys. Til dette utfordres vi til å tro. Dette utfordres vi til å søke mot. Søke mot sannheten. Søke mot lyset som vil jage mørket bort. Mon tro om vi ikke da i virkeligheten nærmer oss nettopp selve svaret på den store julekoden. Den lille trøndergutten hadde på sitt enkle vis latt denne erkjennelsen få ta bolig nettopp der hvor lyset skal ha sin plass. Han kunne ikke stenge julekoden ute, men inviterte i stedet inn. En velsignet julefeiring til dere alle. Broder Tore Henrik Forsidebildene viser henholdsvis: Det store bilde øverst: Deltakerne på Festmøte med Damer, lørdag 12. november. Her samlet til et spesialmøte i logesalen før festtaffelet. Bildene nedenunder viser aftenens fire talere. Bildet i midten til venstre: Egil Sekkelsten jr. taler for maten. F.v. Hanne Sekkelsten, taler, Evy Sæter, Peter Sæter, Anne Tomtum, Lars Tomtum, Kari Brevik, Finn Ove Brandevold og Beate Falck-Næss. Bildet i midten til høyre: Inger Wille taler til herrene. Foran f.v. Marit Nytrøen, Mathis Erik Nytrøen og Randi Stokseth. Bak f.h. Leif Wille, taler og Leif Nyegaard-Larsen og Elsa Bakken (skjult). Bildet nederst til venstre: Anders Johan Krosby taler til damene. F.v. Veslemøy Sæter, Øyvind Johannessen, Jorunn Krosby, taler, Kristin Medberg Hansen og Hanne Sekkelsten. Bildet nederst til høyre: Peter Sæter taler til gjestene. F.v. Egil Sekkelsten jr., Evy Sæter, taler, Anne Tomtum (skjult), Lars Tomtum. Med ryggen til Ronny Øystein Næss og Beate Falck-Næss. 6

7 Vårt festmøte med damer ble nok en gang særdeles vellykket! 82 deltakere deltok på arrangementet, som virkelig ble en hyggelig og minnerik aften. Etter et kort, høytidelig møte i logesalen ledet av O.M. Peter Sæter, gikk vi tilbords. Toastmaster Karl- Erik Bilet ledet taffelet med sikker og humørfylt presisjon. Menyen var Gravet laks med sennepskrem, Lammestek med grønnsaker og Tilslørede bondepiker. OM Peter Sæter holdt hovedtalen ved bordet. Og i løpet av taffelet talte Anders Krosby til damene, Inger Wille til herrene, mens Egil Sekkelsten jr. avsluttet med å takke for maten. Alle taler til stort behag for deltakerne og hele taffelet akkompagnert, deriblant til de utvalgte sanger toastmaster utbød, av enmannsorkesteret Einar Solem. Musikken spilte opp til dans etter taffelet, og både dansegulvet og sofagruppene fyltes opp. Kari Brevik og vår kantor Lars Tomtum fremførte flere vakre sangnummer for et begeistret publikum. En virkelig vellykket festaften. For å sitere en ledsager: «Jeg visste at det var mange hyggelige og interessante mennesker med i Logen, men festen ble likevel en positiv overraskelse! Uten dødpunkter og kjedelige taler (som jeg kanskje hadde fryktet ) - i stedet en virkelig vellykket og positiv opplevelse!» 7

8 Besøk fra Sirius Del.M. Sverre Nordli taler til recipienden Tore Fagerås. Hyggelig besøk fra Sirius O.M. Kjell Ragnar Olsen hilses her av vår Del.M. Sverre Nordli. Videre fra v. O.M. i Borg Stewardsloge, Sverre Strand, O.M. Peter Sæter, S.N., og O.M. i Kronen, Øystein Andersen. Foran fra v. sitter Ragnar Sten Pettersen og Bjarne Grønli. Brødre fra St. Magnus og Sirius i skjønn forening under taffelet. Førstefadder, Kenneth Finnstad, fester St. Magnus -merket på recipiend Tore Fagerås. Annenfadder Sjur Lillegraven følger med. Reception Fadderne Del. M. Sverre Nordli og Br.T. Leif Wille sammen med recipiend Vidar Hansen. O.M. Peter Sæter ønsker recipienden Vidar Hansen hjertelig velkommen. T.h. annenfadder Del M. Sverre Nordli. 8 Receptionen var på en måte ekstraordinær, da datoen i følge arbeidsplanen var satt opp som studiegruppedag. Men på grunn av den store pågangen av nye recipiender var den gjort om til 1. grads reception.

9 Reception Dep.M. Sverre Hovland taler til recipiend Kjell Vidar Jensen. Førstefadder Steinar Haugsten gir recipiend Kjell Vidar Jensen Ordnens matrikkel. Annenfadder Knut Amundsen følger med. Besøk fra St. Nikolas Dep.M. Anders Johan Krosby taler til O.M. i St. Nikolas, Leif Ragnar Olstad. T.h. for Olstad ser vi O.M. i Borg Stewardsloge, Sverre Strand, O.M. Peter Sæter, O.M. i Kronen, Øystein Andersen og Dep. M. i St. Nikolas, Bjørn Kristen Mosseros. Annenfadder Bengt Petter Pedersen fester St.Magnus merket på recipiend Svein Thoresen. Førstefadder Terje Helsingeng følger med. 9

10 Vi hilser på Tom Sparre-Enger Litt om deg selv Vanskelig å beskrive seg selv, men kort fortalt : Jeg er født i Fredrikstad, oppvokst i Oslo. Utdannet meg i utlandet til Siviløkonom og juridisk studium i Norge. Etter noen års oppdrag utenlands, kom jeg tilbake til Fredrikstad i For 45 år siden gjorde jeg et fornuftig og godt valg, etter 8 års karrierejag i næringslivet. Jeg etablerte eget bedriftsøkonomisk rådgivningskontor, det første i Østfold. Virksomheten har gitt meg stor arbeidsglede og blitt en så viktig del av mitt liv både faglig og sosialt, at jeg i en alder av 76 år fremdeles gleder meg til hver eneste arbeidsdag. Jeg har vært aktiv i mange idretter, som turner til jeg var ca. 45 år. Idrett og friluftsliv har gitt meg mange og gode opplevelser og det viktigste av alt - en god helse. Et fantastisk godt og nært forhold til familien, til mine barn og barnebarn, har gitt livet en spesiell dimensjon. Både i og utenfor arbeidslivet har samvær med gode venner vært en berikelse. Har du det bra? Jeg har det veldig bra, er utrolig takknemlig for at jeg daglig kan utføre oppdrag for mine klienter og føle dette som en lykke. Jeg takker den Trefolds Store Mester for livet. Hvilke embeter har du hatt i Logen? Som det vel er kjent for brødrene, feiret jeg på høgtidsdagen i april mitt 50 årsjubileum som frimurer. I 39 av disse gode og interessante år var jeg særdeles aktiv som medlem av Logekollegiet. Jeg fungerte i forskjellige embeter under syv Ordførende Mestere, som henholdsvis ABB, CM, FBB, frem til funksjonen i Østen, som Delegert Mester. Jeg var aktiv i etablering av virksomheten i Logens Økonomi- og Plankomité og var i 11 år Logens Inspectores Aerarii. Stiftelse av Fiducia-foreningen og ledelse av denne de første årene ble også et hyggelig og minnerikt oppdrag. Fiducia er blitt en vellykkede forlengelse av arm logens arm, hvor våre pensjonerte brødre møtes sammen med sine livsledsagere og enker etter avdøde frimurere til koselige samvær og turer. Gjennom Fiducia får våre respektive en fornemmelse av vårt frimureriske arbeide. Arbeidet i Logen, Logens ånd, den unike arbeidsform og ritualene har gitt meg visjoner og verdifull innsikt i og kunnskap om vårt opphav og livets mening. Broderligheten, som vi møter i Logen, er unik, og har gitt meg støtte, gode opplevelser og minner. Mitt håp er at mine omgivelser har følt Logens påvirkning i min livsførsel. Jeg er takknemlig og glad for at jeg allerede i en alder av 25 år ble antatt som frimurerlærling. Hvilke andre interesser enn frimureriet har du? Jeg har i alle år vært aktiv i idrett og friluftsliv og mener selv at dette har vært avgjørende for lykken ved en svært god helse. Jeg har vært forunt og hatt glede av fritidssysler på hytter og hus og har aldri vært opprådd for aktiviteter. Reiser i inn og utland har styrket gleden over å bo i et fantastisk land. Hva slags form for ferie foretrekker du? Feriene tilbringer vi i vesentlig grad ved sjøen i sommerhalvåret, bor praktfullt på Saltnes ved Krogstadfjorden, vinteren på hytta på Sjusjøen og høst og vår i eget hus 10

11 i Spania. Jeg føler at livet har stelt godt med meg, og er utrolig takknemlig og inkluderer i takken en god familie. Hvilken kjent person kunne du tenke deg å treffe? Det kan være mange, men jeg er nok ikke av de som har sterke forbilder. Av nålevende personer har jeg i den senere tid hatt lyst til å treffe en gammel kjent fra gymnasietiden på Vestheim Gymnas i Oslo, tidligere utenriksminister, Thorvald Stoltenberg, nåværende leder for Norges Røde Kors. En av våre politikere, som jeg, tross ulikt politisk ståsted, har hatt sterk sympati for. Dette ønske har nok sammenheng med at et familiemedlem nylig traff ham i Brüssel og brakte en hilsen, til tross for at jeg ikke har møtt ham siden gymnasietiden - et utslag av aldersbetinget nostalgi, kanskje. Er det noe du angrer på i livet? Jeg er vel av de som lever i nuet og for fremtiden og føler at jeg er relativt flink til å legge dårlige opplevelser bak meg og husker de gode opplevelser. Antagelig har jeg glemt ting jeg burde angre på, men det kan i så fall være at jeg angrer på noe jeg ikke har fått gjort Det kan være drømmer, som jeg nok må avstå fra å trekke frem. Hva gjør deg glad? Familien betyr mye for meg og samvær med en nær og god familie og gode venner gjør noe med meg. Min profesjon er å være rådgiver og gleden ved å lykkes med råd er en stor tilfredsstillelse. Gleden ved å glede andre, er den største glede, har en klok forfatter sagt. Måtte det skje! Hvis du fikk oppfylt tre ønsker, hva ville det være? En fortsatt god helse - at mine etterkommere får et godt liv - og at Norge fortsatt skal være et godt land å leve i. Når overrasket du din kone sist? Spørsmålet burde vært besvart av Sigrun. Jeg antar at jeg nok overrasker min kone både positivt og negativt. Men jeg tror at reisen med Hurtigruten i sommer, etter noen års ventetid, i hvert fall gledet henne, selv om det ikke akkurat var en overraskelse. Hvordan opplever du Logen før og nå? Etter mange års aktiv deltakelse i logekollegiet, er det vel naturlig at logen nå oppleves noe annerledes. Men Logens fundament er den samme og, tror jeg, vil være det i overskuelig fremtid. Prioriteringen, som tidligere medførte fremmøte på om mulig alle møter og besøk og representasjon i andre loger, har endret seg. Familien har øket med barnebarn og for kort tid siden et oldebarn. Familien prioriteres i langt større grad enn tidligere. Egen møtefrekvens er derfor nedsatt. Men losjens idé og innhold lever like sterkt i meg. Deltakelsen i Logemøtene er stadig givende og samvær med brødrene alltid en stor glede. På dette området er det ingen forskjell på før og nå. Fremfor alt føler jeg en stor takknemlighet mot Logen og alle de brødre jag har møtt, for et sterkt og rikt logeliv. Bjørn Roger. Årsmøte i Sangforeningen i St. Magnus 24. november 2005 Møtet ble ledet av korets nye formann, Karl- Erik Bilet. 13 av korets medlemmer møtte frem, og Dep.M. Sverre Hovland var tilstede. Årsberetningen fokuserte på dirigentsituasjonen og om problemene med å finne en ny kantor og dirigent etter vår kjære broder Einar Jacobsens bortgang. Kjell Bertheau Johannessen har påtatt seg å lede koret midlertidig, med reservene Arne Sten og Bernt Gulliksen. Optimismen og viljen til å føre koret videre er stor, og øvingene forsetter som før hver torsdag kl Innbydelse til nye medlemmer blir annonsert gjennom St. Magnus medlemsblad og gitt til nye recepienter. Videre ble det fremmet ønske om å innøve enekelte sanger som sitter godt og som vi kan fremføre i Logen. Særlig da med tanke på neste år, da koret fyller 80 år. Korets økonomier tilfredstillende, og takket være utlodningen i Logen av bilder laget av Deler av det nye styret. F.v. Kjell Holme, John Simonsen, Karl-Erik Bilet og Erik Dypedal. Som alltid hyggelig taffel i sangforeningen. F.v. ser vi Einar Stubberud, Gunnar Grabner, Bernt Gulliksen, Tore Høye, John Simonsen, Morten Bjerkedal, Karl-Erik Bilet, Nils Thomas Stangeby og Gunnar Hammer. br. Bengt Pedersen og immrammet av br. Bjarne Tvete, får vi et kjærkomment tilskudd til økonomien. Regnskapet ble opplest og godkjent. Valget ga følgende resultat: Formann: Karl-Erik Bilet. Nestform.: Arne Sten Gulliksen. Sekretær: John Simonsen. Kasserer: Kjell Holme. Varamann: Erik Dypedal. Valgkomite: Kjell B. Johannessen og Harald Stenseth. Aftenens taffel bestod av ost og rødvin med kaffe og hjembakt kake til dessert. Gaver ble overrakt to jubilanter samt br. Kjell Bertheau Johannessen for hans entusiasme og innsats for koret. Kjell Bertheau Johannessen avrundet årsmøtet med musikkåseri om Mozart. Vi fikk høre mektige komposisjoner av denne enestående musikalske begavelse. John Simonsen, sekretær. Telefon Åpningstider: Mandag-fredag Torsdag Lørdag Vi fører: Livkjoler m/ tilbehør, mørk dress, smoking... 11

12 Nytt fra St. Andreaslogen Kronen Fra Øystein Andersen Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen St. Andreaslogen Kronens studiegruppe I April i år startet St. Andreaslogen instruksjonsmøter i IV/V-grad, ved at møtene ble holdt i lokalene til St. Johanneslogene. Første møtet ble holdt i lokalene til St. Johanneslogen Den gyldne Cirkel på Ski. Forrige møtet ble holdt den 4. oktober i våre møtelokaler i Gamlebyen i Fredrikstad. Dette møtet var lagt med spesiell vekt på den historiske bakgrunn for de de tanker og ideer som hersket på Carl den trettendes tid og som la grunnlag for utviklingen av hva vi i dag ser som St. Andreaslogen med sine grader. Aftenens foredragsholder var hentet fra Kristiansand, nemlig vår tidligere vikar for br. Taler, Arne Eltervaag. Hans solide kunnskaper og hans fremragende måte å presentere stoffet på, gjorde at de 40 deltagerne fikk en uforglemmelig opplevelse. Hans fremstilling av stoffet gjorde det hele forståelig på en annen måte enn hva som er mulig å tilegne seg under den korte instruksjon vi får av br. T. På et vanlig møte. Neste møte vil bli avviklet i lokalene til St. Johanneslogen Sirius 14. desember. Brødre med IV/V-grad og høyere vil også her få oppleve en introduksjon i St. Andreaslogens IV/V-grad som gjør senere besøk i graden langt mer interessant. Vi håper å se så mange som mulig på de kommende møtene i studiegruppen, da vi vet mange derved vil få inspirasjon til å komme på logemøtene. St. Andreaslogen Kronen i Sandefjord Fredag den 18. november ble det avviklet møte i VI-grad i lokalene til St. Andreaslogen Vestfold i Sandefjord. Bakgrunnen for dette var at vi på grunn av stor pågang av recipiender ønsket oss en ekstra møtedag. Dette var det umulig å få plass til i Stamhuset i Oslo, noe som gjorde at vi tok kontakt med våre brødre i Sandefjord. Etter å ha innehentet tillatelse fra Ordenen, ikke bare om møte 18. november, men også om møte 16. desember, ble de første turer tatt over fjorden for å ta lokalene der i øyesyn. Våre brødre i Vestfold stilte villig opp som hjelpere under avvikling av møtet. Av hensyn til at vi må rekke siste ferge fra Horten klokken 24.00, startet møtet klokken Dette viste seg å være praktisk, da det ble god tid til taffel og hyggelig samvær. Som alltid i Vestfold, ble det servert fisk. Denne gangen var det lettsaltet torsk. Til den 16. desember har vi bestilt lutefisk, hvilket er bekreftet o.k av kjøkkenet i Sandefjord. Som en kuriositet kan vi nevne at det på møtet den 16. desember skal adopteres tre brødre fra vår region, nemlig Ordførende Mester i Borg Stewardsloge, Sverre Strand, Ordførende Mester i St. Johanneslogen Sirius, Kjell Ragnar Olsen og Dep. Mester i St. Johanneslogen Sirius, Per Kval-Engstad. Dette blir litt spesielt for Sverre Strand, da han pr. i dag er medlem av St. Andreaslogen Vestfold. Han vil derfor i sin nåværende Loges lokaler bli adoptert til vår Loge. Antall recipiender denne aften vil bli fire. Vi håper vi også denne gangen vil få en fin opplevelse på den andre siden av fjorden. St. Andreaslogen Kronen ønsker alle brødre en god jul og et godt nytt år! 12 Høytidsdag i St. Andreaslogen Kronen Tirsdag 8. november feiret St. Andreaslogen Kronen sin fjerde høytidsdag. Det var, slik tradisjonen er, invitert gjester fra alle Loger i vår region, fra Vestfold og fra Sverige. Aftenens recipiend var Mathis Nytrøen fra St. Magnus. Som representant fra Den Norske Frimurerorden kom Ordenens Seglbevarer, Oddvar Davidsen. Som tidligere O.M. i St. Andreaslogen Akershus, vår tidligere Moderloge fra den tid vi var Broderforening og senere Deputasjonsloge, var han med sitt lokalkjenskap og sitt engasjement en kjær gjest. At vår tidligere O.M., Knut Arvid Astrup, hadde tatt turen helt fra Porsgrunn, satte vi selvsagt stor pris på. Fra Sverige fikk vi besøk av åtte brødre fra Vänersborg og Uddevalla. Spesielt var det hyggelig at Ordförande i Andreascirkeln Harry Hultén og den nyinstallerte Ordförande i Den Flammande Stjärnan, Nisse Holmdahl, kom til vår høytidsdag. Taffelet var som seg hør og bør, trivelig og preget av en god tone. Det ble hilsningstaler fra gjester og fra Logens O.M. og fra fungerende Dep.M. Frode Eriksen. Spesielt må det nevnes at vår tidligere O.M. i sin tale overrakte et maleri til Logen. Maleriet er i seg selv verd en egen artikkel og bør bli gjenstand for et nærmere studium. På vegne av våre brødre i Sverige overrakte Ordförande Harry Hultén, Jennische s minnemedalje til Ordførende Mester i St. Magnus, Peter Sæter og til vår Loges Ordførende Mester, Øystein Andersen. At denne medaljen ble tildelt disse er en bekreftelse på det vi kaller Det Grenseløse Frimurer.

13 O.M. Øystein Andersen med maleri-gaven. Foto: P. Sæter. At vi innen våre Loger på begge sider av den nasjonale grense kan føle at vi forvalter en felles arv, gjør at vi anspores til ytterligere å arbeide for at grenser er noe politisk, og derved ikke noe vi innen vår Orden skal trekke inn i vårt arbeide. Som vanlig ved et hyggelig taffel gikk tiden så altfor fort. Ifølge fremmøte O.M. Øystein Andersen taler til brødrene. F.h. O.M. i Borg Stewardsloge, Sverre Strand, O.M. Ola Horg Jacobsen, Ø.A., O.S.B. Finn Oddvar Davidsen. protokollen deltok 91 brødre på vår høytidsdag. Dette var bortimot det maksimale av hva vi klarte å få plass til i Logerummet. Vi i St. Andreaslogen Kronen takker alle som bidro til å gjøre høytidsdagen til et hyggelig minne. Aftenens recipiend, Mathis Erik Nytrøen, fremfører sin recipiendtale for O.M. Øystein Andersen. Foto: P. Sæter. Da himmelen kommer til jorda... Så er vi der igjen - høytiden som alle venter på... da enorme forventninger skal innfris... da familielykken er på sitt mest intense... julaften da nesten alle går i kirken... da himmelen kommer til jorda... Den gang det var nødvendig med lysskifte på vår jord, bragte Overmesteren lyset ned... for igjen å vende menneskets tanker mot himmelen. Derfor ble lyset omskapt til en Gudsmann, Jesusbarnet, så menneskene kunne forstå sannhetsforklaringen. Hans budskap var jo medmenneskelighet, kjærlighet, barmhjertighet og toleranse... fire grunnleggende egenskaper for din og min indre frihet. For deg og meg i denne førjulstid er vår oppgave fremfor alt: Bli sant menneske - tyd barn og stall! Målet for deg og meg er jo å bli lys, men ikke en selvstendig lyskilde. Du og jeg er faktisk kallet til å bli skikkelser som Menneskesønnens lys skinner gjennom. Og etterhvert som du og jeg foredler denne lysenergien i vårt indre, kan dette gi oss mer balanse mellom lys og mørke, altså en slags fullkommen likevekt. Dette er igjen stikkordet for livsharmoni, og det er jo det vi bestreber oss med... å komme i harmoni med alt... helt i fra oss selv i vårt eget indre, til balansen med Den Trefold Store Byggmester og våre medmennesker. Det er jo det guddommelige stoff som sammenbinder alle virkeligheter, og den evigvarende lyskilde gjennomtrenger nemlig mørke i den totale virkelighet. Skaperen er i alt... du og jeg er i Gud for Gud er i deg og meg, og det gir oss styrke. (Ref. betydningen av logeordene Jakin og Boaz.) Din og min sjel er nemlig en del av det helhetlige skaperverk, uløselig knyttet til Kilden. Julens budskap har noe å gjøre med vårt indre og ytre liv, lærens innerste kjerne... og med en himmel som kjennetegnes ved at menneskene gleder seg og deler. Julens evangelium handler om at himmelen kommer oss nær... julen synger ut om gledens, - tyd barn og stall! kjærlighetens og nådens budskap. Her ligger kanskje selve trøsten for alle som føler at jula er i ferd med å gå av hengslene på flere måter. Men så lenge det er livlinje, er det håp. Og så lenge det er håp, er det bare å koble inn fornuften. Og kobler man inn fornuften, så begynner ofte viljen å virke, og så blir ting gjort til Overmesterens ære og oss selv til gavn. La oss derfor styrke de gode krefter - la oss skape grobunn for alle de gode ting som får mennesker til å føle seg lykkelige. Og med julen for døren er det viktig at du og jeg har ekstra omtanke for våre medmennesker i den alminnelige verden. Du og jeg bør gripe fatt i denne førjulstid... men vi gir lite til våre medmennesker hvis vi bare gir av vår rikdom. Først når du og jeg gir av oss selv, gir vi virkelig noe. Vil vi gjøre noe meningsfullt for andre, må du og jeg gå ut av rollene våre og møte våre medmennesker i hverdagen. Det handler om å være en medvandrer i livet til én som like gjerne kunne ha vært din eller min søster, bror... Ja, la oss benytte tiden vel - la oss bære logens lys med oss ut i det daglige liv... la det lyse på mennesker vi møter i denne adventstid, medmennesker som sliter i hverdagen... la oss dele våre gleder med alle de som søker etter livsinnhold. La oss være et lysende medmenneske spesielt i denne førjulstid. Kanskje vi bør - du og jeg, kjære broder - ha enda litt mer perspektiv over livet vårt før kirkeklokkene ringer julen inn. Ha en velsignet julehøytid! RoBo 13

14 Räta Vinkeln Vänersborg. Den 130:e högtidsdagen. Fredag En verdig og vellykket feiring, med Måltidsloge som avslutning St. Johanneslogen Räta Vinklen i Vänersborg feiret sin 130. høytidsdag den 11. november, og fire representanter fra St. Magnus var invitert til å delta. Tradisjonen tro fikk vi en hyggelig mottakelse da vi ankom. På grunn av det store antall gjester (130) ble logesalen gjort om til spisesal etter logemøtet, og festsupéen ble inntatt som Måltidsloge. St. Magni brr. som deltok på feiringen. F.v. Bjørn Harald Lervang, Henning Lønn, Gunnar Aaberg (representerte også Kronen) og Trygve Olsen. Tekst og foto: H.L. En 130 års dag feires selv-sagt både med stil og etikette. Så også her i Räta Vinklen. En rekke prominente gjester var tilstede for å lykkeønske og hedre jubilanten. Fra oss var det br. Gunnar Aaberg som fremførte gratulasjonstalen, hvor han poengterte det nære og gode forholdet mellom oss og Räta Vinklen. Besøk logene imellom har foregått siden 70- tallet, med såvel personlig vennskap som gjensidig respekt og tillit som resultat. «Svartsoppa», laget av gåseblod og innmat - en eldgammel tradisjon og delikatesse - for noen. Her spiser Gunnar Aaberg (t.v.) ved siden av J. Andersson. Etter suppen ble det servert stekt gås og Is Surprice. Gunnar Aaberg holdt en flott gratulasjonstale og hilsen fra St. Andreaslogen Kronen og St. Magnus. Til venstre legenden Bengt Jennische (OHT f OM RV f K GPL) og t.h. O.M. i RV, Johnny Hagberg. Vi besøker St. Johanneslogen Kolbein til den opgaaende Sol 19. oktober sto besøk til Stamhuset og Polarstjerne-logen Kolbein på programmet. I alt 20 brødre med Del.M. Sverre Nordli i spissen tok turen, som virkelig ble en positiv opplevelse. I bussen sørget C.M. Bjørn Roger for tradisjonelt og stemningsskapende innhold. En busslast interesserte brødre. F.v. Bjørn Harald Christiansen, Mathis Erik Nytrøen, Bjarne Grønli, Bjørn Roger Hansen, Sverre Nordli, Roger Steffesen, Jon Sanne, Ronny Øystein Næss, Bjørn Walter Christiansen og Jan Roar Johansen. i sin hilsningstale. Hyggelig kaffe og prat brødrene i mellom avsluttet det hele, før bussen gikk hjemover kl Neste besøk hos Kolbein er onsdag 5. april. Deltakelse anbefales på det sterkeste! Vel fremme, ble vi som alltid tatt godt i mot av Kolbein. Aftenens møte foregikk i 1. grad. I det Polarstjernelogenes rituale skiller seg en del fra vårt, blir opplevelsen ekstra stor i det forskjellene fremhever og «forklarer» både vårt og deres rituale. St. Magni brødrene var etter møtet enige om at en tur til Kolbein burde være obligatorisk for alle 1. grads brødre; både for opplevelsen og forståelsens skyld. Etter møtet fulgte et utmerket taffel. Vi var denne gangen på fellesbesøk sammen med Gustav til den ledende Stjerne fra Drammen (St. Johannesloge nr. 3, og den eneste i landet som har beholdt svenske farger på mesterprydelsene). O.M. i Kolbein, Hans Jacob Lerkerød, poengterte viktigheten av å holde kontakt og besøke hverandre, og vår Del.M. Sverre Nordli bifallt dette Vår Del.M. Sverre Nordli overrakk O.M. i Kolbein, Hans Jacob Lerkerød, et St. Magnus glass. 14

15 Den 28. Høytidsdag i Valdisholm Broderforening Valdisholm Broderforening avholdt sin høytidsdag i Villa Nore på Mysen torsdag 10. november Anton Huseby og hans embedskollegium. Det opprinnelige forslaget til navn skulle ha vært Indre Østfold Br.forening. Tre tidligere Ordførende Brødre foran hvert sitt portrett: Fra venstre Ernst Løken, Arne Dahlstedt og Jan Roelse. Foto: P. Sæter. Samtlige loger som sognet til Østfold med moderlogen Sirius i spissen var representert. Fra vår loge møtte vår O.M. Peter Sæter. Utover disse var Den Faste Borg på Kongsvinger, Pudetia dep.loge i Arvika, broderforeningene Asker og Bærum samt Romerike representert. Møtet ble avholdt på ritualmessig måte med bl.a. avhenting av moderlogens Sirius O.M. Kjell Ragnar Olsen m/følge. Under møtet fikk vi sang av br. Svein Carlsen, et innslag som satte en ekstra spiss på et meget godt gjennomført møte. Innvendingen mot navnet var at man etter hvert ville få medlemmer også fra de søndre delene av Akershus. Navnet Valdisholm er hentet fra en liten holme som ligger 2 km. syd for Vamma Kraftstasjon. Holmen er m lang og m bred og hvor det på Håkon Håkonsens tid sto en borg. Stiftelsesdagen ble bestemt av O.S.M.i brev av 21. oktober 1977 til å være 17. november Broderforeningen har i dag 103 brødre fra i alt 18. forskjellige loger. ORDFØRENDE INSTALLASJON I UDDEVALLA Den nye Ordførende i Broderforeningen Den Flammande Stjärnan heter nå Nisse Holmdal. Han ble innsatt i sitt embede tirsdag 18.oktober Vår loge og St. Andreaslogen Kronen var representert med Ordførende Mester Peter Sæter og Ordførende Mester Øystein Andersen, samt brødrene Trygve Olsen, Gunnar Aaberg og undertegnede sammen med et sekstitalls svenske brødre. Vise Ordførende Sture Agnholm startet møtet på rituell måte med avhenting av Provinsial Mester Carl Rosenblad. Deretter ble den kommende Ordførende Nisse Holmdal ført inn i prosesjon. Installasjonen ble gjennomført etter et vakkert rituale. Etter installasjonen overtok den nye Ordførende ledelsen av møtet. Nisse Holmdal er 62 år gammel, av profesjon er han Riggmästare. Han har spesialisert seg på middelstore båter som han rigger ved sin egen bedrift som heter Proctormasts og ligger på Orust. Nisse Holmdal. Foto: P. Sæter. Brødre i samtale etter taffelet. Fra høyre ser vi bl.a. Gunnar Aaberg, Bjørn Roger Hansen i prat med O.M. i Fredrikshald, Per Håkon Helme. Foto: P. Sæter. Ordf. Br. Kjell Høntorp kom i sin tale inn på broderforeningens historie. Navnet Valdisholm ble i sin tid foreslått av br. Julelogen i St. Magnus: F.v. Jan Møller Jakobsen, Ronny Øystein Næss, Ronny Lademoe, Fred Gjerløv og Terje Knut Adolfsen. Foto: H.L. De 69 tilstedeværende til taffelet ble servert får i kål, som er tradisjon på Høytidsdagen. Bjørn Roger Svenske sangerbrødre underholder under taffelet i Uddevalla. Foto: P. Sæter. Sin frimurerske vandring startet han i Salomon a Troist Serrurest i Gøteborg. I denne logen ble han embetsmann i 1992 og virket der som bevoktende broder. Da han flyttet til Orust ble han valgt til vise Ordførende i Den Flammande Stjärnan og medlem i Föreningsrådet i Han ble så utvalgt til Ordførende i denne logen den Under taffelet kom Carl Rosenblad inn på utviklingen av det Svenske frimureri, som var i fin vekst. Han avsluttet med følgende råd til den nye ordførende: Du vil få bruk for alle dine gode egenskaper i den oppgaven du nå har påtatt deg, lykke til videre. Våre Ordførende Mestre stilte seg i rekken av gratulanter og ønsket han lykke til i arbeidet, og overrakte hver sin gave. Under møtet og taffelet var det brødre som gledet oss med vakker sang, noe som satte en ekstra spiss på møtet. Bjørn Roger 15

16 Våre Internett-sider leser du på adressen: B-blad Returadresse: St.Magnus, Kasernegt. 46, 1632 Gml. Fredrikstad TRADISJONELL JULELOGE I ST.MAGNUS 5. desember 2005 ble årets juleloge avholdt i St. Magnus. Julelogen i St. Magnus er alltid en spesiell opplevelse som gir en god følelse når vi går inn i den forestående julehøytid. Spesielt da Juleevangeliet ble lest og Svein Carlsen sang, godt akkompagnert av br. Kantor Lars Tomtum. 107 brødre var til stede i logemøtet, hvorav 103 deltok ved juletaffelet. Med så mange brødre blir det utvilsomt et taffel med et høytidlig preg og i broderlig tone, noe stemningen under taffelet tydelig bar budskap om. Dette følte nok også aftenens recipiend, Per Olaf Sundby og han faddere, brr. Bjørn-Harald Lervang og Tom Sparre- Enger. O.M. s tale til recipienden var preget av de store naturkatastrofene som har rammet deler av vår jord i 2005 og hvor skjørt liver er når slike katastrofer inntreffer. I slike situasjoner må vi vise omsorg, oppmerksomhet og kjærlighet. Vi må gi noe av oss selv; fra våre hjerter - til det beste for våre medmennesker og vise at vi mener noe med vårt Frimureri. Ønsker vi glede, så gi glede! Ønsker vi kjærlighet, så gi kjærlighet! er oppfordringen fra vår O.M. I tillegg må vi gi materielle gaver som trengs i en vanskelig livssituasjon. Aftenens innsamling gikk således i år til ofrene for jordskjelvkatastrofen i Pakistan. O.M. i Sirius, Kjell Ragnar Olsen, redegjorde for status og økonomi for byggeprosjektet i Moss, og han anmodet alle brødrene i Østfold om å støtte opp om dette prosjektet og gi en økonomisk håndstrekning. Dette fikk full støtte fra vår O.M., som ba brødrene være rause i denne forbindelse. Vår O.M. og hans embedskollegium, kantor og A-ledere gjennomførte logemøtet og taffelet med en presisjon og punktlighet som tydelig viser godt samarbeid og nøye planlegging i minste detalj. Det er også på sin plass å berømme kjøkkenpersonalet, det var rikelig med velsmakende god tradisjonell julemat. Serveringen gikk upåklagelig. Fra v. John Simonsen, Svein Veberg, Tom Roger Hansen, Morten Bjerkedal, Rolf Boye O. Borgersen, Morten Christophersen, Vidar Saxegård, Gunnar Grabner, Tom Eldar Andreassen og Leif Borger Thoresen og Bjørn Walther Christiansen. Fra v. Per Jørgen Christensen, Tore Henrik Medberg Hansen, Kåre Sørby, Svein Thoresen, Bengt Petter Pedersen og Carl Henrik Amundsen. O.M. Peter Sæter taler til recipiend og faddere. Fra v. Bjarne Grønli, Bjørn Harald Lervang, recipiend Per Olaf Sundby, Tom Sparre-Enger, Hans Anton Paulsen, Kristian Nordli, Knut Amundsen, Kåre Roald Severinsen (delvis skjult), Jan Roar Johansen, Hans Martin Brandstorp og Carl Henrik Amundsen. Brødre ved taffelet. Vi ser bl.a. f.v. Peter Kuran, Johan Lund, Arne Sten Gulliksen, Geir Dege og Johnny Johannessen. Helt foran Bjørn Kjelsaas Andersen. Aftenens recipiend flankert av f.v. førstefadder Bjørn Harald Lervang, recipiendens fetter Bjørn Øystein Sundby, recipiend Per Olaf Sundby og annenfadder Tom Sparre- Enger. Tekst: Jan Fr. Been-Larsen, S. Foto: H.L.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

St. Johanneslogen St. Magnus 100 års-jubileum i Orientering og bestillingsliste for logens medlemmer.

St. Johanneslogen St. Magnus 100 års-jubileum i Orientering og bestillingsliste for logens medlemmer. 100 års-jubileum i 2013 Orientering og bestillingsliste for logens medlemmer. St. Magnus er 100 år 16.april 2013 og i den forbindelse ble det nedsatt en Jubileumskomite i 2008 av daværende OM Peter Sæter

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Stokke Rotaryklubb. President Hans Martin Bærefjell

Stokke Rotaryklubb. President Hans Martin Bærefjell Stokke Rotaryklubb President Hans Martin Bærefjell Månedsbrev desember 2016 Møtedato: 1.12.16 Presidenten innledet med å ønske Solveig Olsen og Jan Brendalsmo (foredragsholder) velkommen. Merkedager: Steinar

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring Mandag 3.des Tirsdag 4.des Onsdag 5.des Torsdag 6.des Fredag 7.des Innkjøring Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15 Varm mat Vi baker lussekatter Innkjøring Mandag 10.des Tirsdag 11.des

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted MÅNEDSBREV FOR DESEMBER Da var bare 20 dager til jul, barna har nedtelling og endelig kan de åpne en og en luke i adventskalenderen sin. Eventyrskogen har mye å glede seg til i desember, og det går ikke

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer