P-sys H Hovedprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P-sys H02-300 Hovedprosjekt"

Transkript

1 P-sys H Hovedprosjekt Forprosjekt Avdeling for Ingeniør- og Naturfag H Hovedprosjekt vår 2014 Av Magnus Pihlstrøm Lars Magnus Kaasa Lars Fredrik Tvinde Øystein Berge

2 1.0 Referanseside TITTEL HO2-300 Hovedprosjekt RAPPORTNUMMER 1 DATO PROSJEKTTITTEL P-sys TILGJENGELIGHET Åpen ANTALL SIDER 19 (uten vedlegg) FORFATTERE Magnus Pihlstrøm (prosjektleder) Lars Magnus Kaasa Lars Fredrik Tvinde Øystein Berge OPPDRAGSGIVER Førde lufthavn Bringeland STYRINGSGRUPPE Joar Sande (prosjektansvarlig) SAMMENDRAG Dette er et forprosjekt i faget HO2-300 Hovedprosjekt ved HiSF-AIN våren Prosjektet er et samarbeid med Førde lufthavn Bringeland. Oppdragsgivers spesifikasjoner er å erstatte det nåværende parkeringsavgiftsystemet med et nytt. Det nye systemet skal regne hver bruker sin parkeringstid, basert på innog utregistreringer. I denne rapporten drøfter vi hvordan vi kan løse oppdragsgivers spesifisering. Gruppen har kommet frem til en teknisk løsning. Vi skal videre i vår bygge opp programvaren og modell etter planen som blir laget, og begrunnet, i denne rapporten. EMNEORD Bildegjenkjenning, OCR, OpenCV, JavaCV, Wampserver, Xampp 2

3 2.0 Forord Forord er skrevet med bakgrunn fra Emneomtale HO2-300 Bacheloroppgave. I løpet av vårsemesteret 3. året ved automasjonslinjen på Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), skal studentene gjennomføre et prosjekt i forbindelse med faget HO2-300 Hovedprosjekt vår Prosjektet er et fordypningsemne som skal vere praktisk og/eller teoretisk, helst eit utviklings- eller utgreiingsprosjekt for industrien/næringslivet eller offentleg forvaltning. Det oppfordres til å finne et prosjekt selv, eller finne en oppdragsgiver. Vår oppdragsgiver er Kjell Otto Gjesdal ved Førde lufthavn Bringeland. Det er krav om at prosjektet skal innbefatte prosjektbeskrivelse, forprosjekt, midtveispresentasjon, plakat, pressemelding og muntlig presentasjon. Noe som omfatter planlegging, kostnadsoverslag, litteraturstudiar, prosjektering, konstruksjon, større målingar/undersøkingar og utvikling av eventuell prototype. Sluttvurdering blir gjort ut ifra dokumentasjon og kvalitetssikring av resultatet. Gruppen består av 4 personer som det er anslått skal bruke 500 timer hver. Gruppen består av: Magnus Pihlstrøm Prosjektleder Lars Magnus Kaasa Student Lars Fredrik Tvinde Student Øystein Berge Student Styringsgruppe: Joar Sande Prosjektansvarlig Førde, Magnus Pihlstrøm Lars Magnus Kaasa Lars Fredrik Tvinde Øystein Berge 3

4 3.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Referanseside Forord Innholdsfortegnelse Fagterminologi og forkortelser Sammendrag Innledning Funksjonsbeskrivelse Ønsket funksjon Teknisk funksjon Ankomst og avgang Kunderegistrering Avvik Løsning på programvare Program for registrering Programalternativer Bibliotekalternativer Program for bildebehandling Ulike typer OCR Tesseract OCR Oppbygging av database Lagret database Registrering til database Konklusjon Framdriftsplan Tidsressurser Møteplan Budsjett Organisering Oppdragsgiver Styringsgruppen Prosjektgruppen Figurliste Bibliografi

5 15.0 Vedlegg

6 4.0 Fagterminologi og forkortelser HiSF HiSF-AIN SVV JAVA SWING Netbeans JavaCV CV (Computer Vision) OpenCV Bibliotek Algoritme Open source Wrapper Python C++ Database MySQL MySQL Lite php phpmyadmin Apache http server OCR (Optical Character Recognition) Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for Ingeniør og Naturfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Statens vegvesen Programmeringsspråk og metode Grafisk verktøysett for JAVA Utviklingsverktøy for JAVA, php, C/C++ Grensesnitt til Java som gir mulighet til å bruke CV-bibliotek Algoritmer for at datamaskin skal oppnå visuell forståelse av ett eller flere bilder Bibliotek med metoder for bruk i JAVAprogrammering Samling av funksjoner og klasser Gjenbrukbar funksjonalitet for programmering Software hvor kildekoden er åpen til offentligheten Grensesnitt som muliggjør bruk av bibliotek på tvers av programmeringsspråk Høynivå programmeringsspråk Programmeringsspråk Strukturert samling av relaterte data Program for databasekonstruksjon php webapplikasjon for insetting og oppdatering av egen MysSQL-database Programmeringsspråk for webutvikling Gratis php-skrevet program for administrering av MySql-database http server med åpen kildekode, utviklet for Windows og Unix Program/bibliotek som brukes til tegngjenkjenning fra bilder 6

7 5.0 Sammendrag Dette er et prosjekt i faget HO2-300 Hovedprosjekt, som er en del av 6. semester i utdanningen ved HiSF-AIN våren Denne rapporten handler om et automatisert avgiftsystem for parkeringen ved Førde lufthavn Bringeland. Spesifikasjonene fra Førde lufthavn er at vi skal kunne lage et program som gjør det mulig å regne parkeringstid basert på inn- og utregistreringer, for så at kunde kan betale avgift i ettertid. Fordelene med dette er at kundene vil betale for den faktiske tiden, det er ikke mulig å snike seg unna parkeringsavgift og oppdragsgiver vil unngå klagehåndtering som følge av utskrevne bøter. I denne rapporten drøfter vi løsninger på oppdragsgivers ønsker. Vi ser på muligheter for registrering av inn- og utkjøring ved hjelp av bildebehandling. Vi ser også på muligheter for bruk av databaser for å kunne knytte registrerte biler mot riktig eier. I en rapport i forbindelse med faget OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt høsten 2013, kom vi frem til at et slikt system ikke er mulig å montere ved oppdragsgivers parkeringsanlegg i løpet av vår studietid. I den rapporten så også på krav i henhold til lagring av personopplysninger. Vi ser på denne rapporten som en videreføring av rapporten fra høsten 2013 og vil derfor fokusere på å finne løsning på programvare. Vi har med denne rapporten en god plan til å lage en programvare. Vi skal senere i vår bygge en prototype for å kunne vise prinsippet på en god måte. 7

8 6.0 Innledning Dette er en forprosjektrapport for hovedprosjekt ved ingeniørutdanningen ved HiSF-AIN våren I forprosjektrapporten drøftes de muligheter det er for å gjennomføre hovedprosjektet. Prosjektgruppen består av Magnus Pihlstrøm, Lars Fredrik Tvinde, Øystein Berge og Lars Magnus Kaasa. Gruppen skal gjennomføre hovedprosjektet på oppdrag for Førde lufthavn Bringeland, med Kjell Otto Gjesdal som kontaktperson. Førde lufthavn vil ha et nytt system for å behandle parkeringsavgift. I dag er det en automat inne på terminalen der en må forhåndsbetale for parkeringsbillett, for så å legge denne i frontruten. Etter diskusjon om problemløsing mellom prosjektgruppen og Gjesdal, kom vi frem til en plan som er utgangspunktet for dette prosjektet. Vi vil lage et system som regner enkeltbilers parkeringstid, ved bruk av inn- og utregistreringer. Deretter regnes skyldig avgift, som betales på etterskudd. Det er en del hensyn som må tas i forbindelse med et slikt prosjekt. I rapport skrevet høsten 2013 i faget OR2-300 Prosjetstyring med prosjekt, konkluderte vi med at dette prosjektet er gjennomførbart ved hjelp av skiltgjenkjenning. Vi kom også frem til at det i løpet av vår studietid ikke er mulig å installere et slikt system, ved innkjøringen til Førde lufthavn. Problematikk som følge av Personopplysningsloven, som gir begrensinger til hvordan en programvare for registrering blir bygget opp, ble også kartlagt i rapporten fra høst Målet med denne rapporten er å finne en løsning for å kunne registrere kjøretøy, beregne parkeringstid og knytte kjøretøy opp mot en bruker. Ved hjelp av et program. 8

9 7.0 Funksjonsbeskrivelse Vi la en overordnet plan for hvordan systemet vårt skal fungere, før vi tenkte ut en mer detaljert virkemåte. 7.1 Ønsket funksjon Vi har diskutert hvordan vi lettest kan knytte en bil opp mot en bruker. Det som alle biler har felles, men som likevel er særegent, er registreringsnummer. Vi vil sammenligne registreringsnumrene mot en database med brukere. Skal vi kunne klare dette, må vi registrere bilene når de kjører inn på parkeringsplassen. For å kunne vite hvem som er parkert til hvert tidspunkt, må vi vite hvem som er knyttet til hver bil. Dette må gjøres ved hjelp av en database. Under arbeidet med en rapport vi skrev i faget OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt høsten 2013, tok vi kontakt med Statens Vegvesen (SVV) og forhørte oss om tilgang til deres kjøretøysdatabase. I denne databasen ligger all informasjon som er knyttet opp mot en bil, inkludert eier. Eneste måte å få tilgang til denne databasen, er ved å kjøpe en CD med innholdet. Problemet med dette er at informasjonen på denne CDen kun er oppdatert den dagen vi kjøper den. Dvs at biler som bytter eier etter vi har kjøpt CDen, står fortsatt registrert med den gamle eieren [1]. Alternativet er å lage vår egen database. Dette kan vi gjøre ved at brukeren registrerer seg selv. 7.2 Teknisk funksjon For å kunne registrere parkeringstid, har vi laget en plan over hvordan opplevelsen skal være for kunde. Gruppen har diskutert hvordan vi ser for oss at systemet vårt til slutt vil fungere. Dette er den planen vi kommer til å jobbe mot Ankomst og avgang Ved ankomst til lufthavnen, skal bilen registreres ved hjelp av et kamera som tar bilde av bilen. Vi skal lage et program som leser registreringsnummeret og gir oss eier av bilen og tidspunkt for anomst. Når en forlater etter endt parkering, vil bilen igjen bli registrert på samme måte som ved ankomst. Programmet vårt vil regne ut parkeringstid og avgift som skal betales. Det vil dermed være klargjort for å skrive ut faktura. 9

10 7.2.2 Kunderegistrering For å kunne knytte den registrerte informasjonen, som beskrevet over, må vi som nevnt tidligere ha en database. Inne på terminalen vil det være plassert en skjerm med et enkelt brukergrensesnitt. Der kan brukeren registrere informasjonen som kreves. Har brukeren registrert seg en gang tidligere, er det ikke nødvendig å gjøre noe. 7.3 Avvik Enkelte ganger kan det være svikt i registreringssystemet. Dette kan blant annet være pga vær, ved f.eks snø på registreringsskiltet, eller ved at skiltene er så skitne at det ikke er mulig å lese nummeret. Ved slike situasjoner, vil det fortsatt kunne være mulig å fylle inn informasjonen manuelt. En databehandler vil også ha tilgang til databasen og kan endre denne hvis det skulle oppstå feil. 8.0 Løsning på programvare Her drøfter vi mulighetene vi har når vi skal løse oppgavene beskrevet i 7.0 Funksjonsbeskrivelse. 8.1 Program for registrering Når en bil skal registreres ved inn- og utkjøring, har vi kommet frem til at vi skal ta bilde av bilene som passerer, for så å behandle bildet Programalternativer Vi har sett på program som Netbeans og Python. Når vi har valgt program, er det også viktig å tenke på hvilke biblioteker vi har tilgang til. Java er et programmeringsspråk vi har lært å bruke gjennom fag på skolen, ved bruk av Netbeans. Det at dette er et program vi kjenner fra før, gjør at det kan være en fordel å velge dette for å gjennomføre prosjektet. Det andre programmet vi har sett på, er Python. Python er et programmeringsspråk vi ikke har noe erfaring med. Det, sammen med at Python ikke er objektorientert, gjør at vi kommer til å fortsette med Netbeans som utgangspunkt [2]. Objektorientert programmering er en form for programmering med pakker. Dette gjør at en kan lage metoder, små programpakker, som en kan peke til og bruke senere i programmet [3]. Med dette blir programmet vårt mer oversiktlig og kompakt. 10

11 8.1.2 Bibliotekalternativer Etter undersøkelser og drøfting, har vi kommet frem til at OpenCV er et åpent bibliotek som brukes, både faglig og kommersielt, til bildebehandling. CV står for Computer Vision og er et fellesnavn for programmer som tillegner, prosesserer, analyserer og forstår bilder. OpenCV er en åpen kildekode innenfor denne kategorien. OpenCV er skrevet i C++, men har også grensesnitt for bruk i Java og Python [4]. Skal en bruke OpenCV i Java Netbeans, må en bruke det gjennom JavaCV. JavaCV er det som kalles en wrapper. Dette gjør at det er mulig å overføre metoder og kommandoer fra OpenCV til Java-biblioteket [5]. Med dette finner vi området som skal bildebehandles. Det klipper ut registreringsskiltet før det sendes videre til neste fase. 8.2 Program for bildebehandling For å ha mulighet til å hente ut og lese bokstavene som er i området Java-programmet vårt finner, må vi ha enda et program. Dette kan gjøres via OCR (Optical Character Recognintion). OCR-funksjonen er et bibliotek som inneholder algoritmer for tegngjenkjenning fra bilde, men det finnes også ferdige program som figur 8.1 viser. Disse er ofte brukt til å konvertere tekst fra et skannet dokument, slik at det kan redigeres i et tekstbehandlingsprogram, som for eksempel Word. Figur 8.1 Eksempel på program med OCR. Til venstre er det en PDF-fil som blir avlest, og til høyre er teksten skrevet inn i et Word-dokument. 11

12 8.2.1 Ulike typer OCR Det finnes i hovedsak to ulike typer prinsipp for OCR. Matrix matching og Feature extraction. Matrix matching baserer seg på å sammenligne hvert tegn sitt mønster med en mal. Det som er negativt med Matrix matching, er at teksttypen til det leste tegnet må være identisk med teksttypen i malen (se eksempel i figur 8.2). Det vil si; skal en lese en tekst skrevet i Times New Roman, må også malen være i Times New Roman. Figur 8.2 Eksempel Matrix matching. Der hvor tegntypen vi har tatt bildet av (Times New Roman) finnes som mal, får vi riktig resultat. Der hvor bildet er av en bokstav i Calibri, som ikke er en del av malen, får vi ikke noe resultat. Feature extraction er kanskje den mest brukte typen. Her prøver algoritmen å ignorere de mest variable delene i et tegn. Et eksempel, som vist i figur 8.3, er bokstaven H. Den består alltid av to parallelle linjer vertikalt og en linje horisontalt. I algoritmen vil den se etter likheter med det i malen, istedenfor at det skal være helt identisk [6]. Figur 8.3 Eksempel med Feature extraction. Programmet finner de to vertikale linjene og ser dermed likheten til bokstaven H. Dermed får vi i resultat med begge skrifttyper. Fordelen med feature extraction er at den vil fungere på flere skrifttyper ettersom algoritmen er mindre kresen småforskjeller. Ettersom registreringsnummer på bil er skrevet i flere skrifttyper [7], vil den sistnevnte algoritmen passe best for vårt formål. 12

13 8.2.2 Tesseract OCR Tesseract OCR er en tegngjenkjenningsmotor som ble utviklet av Hewlett Packard (HP) mellom 1985 og I senere tid ble teknologien kjøpt opp av Google, som forbedret koden, og la den ut som Open Source. Tesseract OCR regnes som den mest nøyaktige tegngjenkjenningsmotoren blant dem som er gratis [8]. Algoritmene brukt i Tesseract har etter hvert blitt veldig avanserte. Opprinnelig er koden skrevet i c/c++, men det finnes også en wrapper for Java. Denne wrapperen er kalt Tess4J [9]. Tesseract OCR blir jevnlig oppdatert. Det at godt etablerte selskaper og systemer, slik som Google, bruker dette [10], er et godt tegn. 8.3 Oppbygging av database For å finne en god løsning på hvordan databasedelen skal løses, har vi brukt tid på undersøkelse av mulige løsninger. Vi fant flere databaseprogrammer som kan gi oss den funksjonaliteten vi trenger, men bestemte oss for å undersøke innenfor for det vi har mest kunnskaper om fra før. Vi prøvde oss frem med programmer som Wampserver, Netbeans, MySQL workbench, Xampp, Notepad++ og Codelobster. Vi fokuserer i den videre drøftingen på det som er mest relevant Lagret database Planen var i første omgang å bare bruke MySQL workbench sammen med Java Netbeans, men vi ville sjekke om vi kunne finne en enklere løsning. Vi prøvde Xampp som er et open source program som inneholder Apache HTTP Server og MySQL database. Xampp tolker koding skrevet i PHP og Perl programmeringsspråk [11]. Samtidig som dette testet vi Wampserver, også det et open source program. Forskjellen på Xampp og Wampserver er ikke så store. De har stort sett de samme funksjonene, men litt ulike utforminger. Vi ble anbefalt av vår lærer Marcin Fojcik å bruke Wampserver. I følge han var Wampserver enklest å ta i bruk. Vi ville bruke den delen av Wampserver som heter PhpMyAdmin. PhpMyAdmin er et databaseprogram som inneholder MySQL lite.det er laget for å kunne administrere MySQLdatabasen ved bruk av en web-browser [12]. 13

14 8.3.2 Registrering til database Wampserver er et «alt-i-ett»-program. Derfor ville vi også bruke dette til ikke bare lagring, men også inntasting av informasjon. Ved hjelp av Apache HTTP Server kan vi lage et brukergrensesnitt. Siden denne delen av Wampserver bruker PHP-koding, noe vi ikke har hatt før, ble dette vanskeligere enn først antatt. Ved å bruke Java Netbeans, kan vi lage et SWING-program, det som brukeren skal registrere seg via. Java Netbeans har vi allerede kunnskap om og det blir derfor lettere å programmere brukergrensesnittet her, for så å koble opp mot databasen i PhpMyAdmin. 14

15 9.0 Konklusjon I løpet av forprosjektperioden har vi kommet frem til en god løsning for å kunne lage et program som oppnår oppdragsgivers spesifikasjoner. Ved å ta bilde av bilene ved inn- og utkjøring, og behandle disse bildene, finner vi ut hvor lenge bilene har vært parkert. Vi bruker Java til å finne feltet, registreringsskiltet, som skal tydes. Til dette bruker vi biblioteket til OpenCV. Selve lesingen gjøres med TesseractOCR med feature extractionmetoden. Databasen konstrueres i PhpMyAdmin som vi finner i Wampserver. Swing-programmet for innskriving til databasen, lager vi i i Netbeans. Hele programmet i sin helhet samles i en modell, som blir et grunnlag for Førde lufthavns videre søknadsprosess om et automatisk anlegg. Mål for videre arbeid blir å lage et program for bildegjenkjenning som kan knytte bil mot eier og registrere brukt parkeringstid. 15

16 10.0 Framdriftsplan Vi bruker programmet Merlin, lignende MS Project, for å planlegge vår fremdrift (se vedlegg 1). Fremdriften for gruppen kan følges på vår hjemmeside Tidsressurser I emneomtalen for H Bachelor vår 2014, står det at det er forventet et timeantall på 500 timer pr. student. Vi har en plan om å jobbe fra 0830 til 1400 hver ukedag (vedlegg 2) og på den måten holde en kontinuerlig fremdrift og forhindre at unødvendig tidsnød på slutten av prosjekttiden skal ødelegge for vår måloppnåelse. Noen dager kan være unntak fra vår ordinære plan, dette pga kurs, jobbintervju, sportsarrangementer osv. Gruppen har samlet sett tre forskjellige valgfag. De timene noen av oss har valgfag, vil de andre jobbe med prosjektet Møteplan Prosjektgruppen treffes hver ukedag. I tillegg er det planlagt internt statusmøte hver tirsdag kl Det vil også bli satt opp møter mellom prosjektgruppen og styringsgruppen, og prosjektgruppen og oppdragsgiver ved oppnåelse, eventuelt i forkant, av noen milepæler. Vi har også laget en gruppe på Facebook, slik at vi kan opprettholde kontakten hvis vi ikke skal jobbe på skolen, eller det er noen beskjeder som må ut Budsjett Utgiftene til dette prosjektet er små. Vi har budsjettert kostnadene på bygging av en modell. Totale utgifter er kr Dette klarer vi å dekke ved at skolen støtter med kr 1500, oppdragsgiver støtter med kr 2800 og vi har tilgang til noe materiell gratis, som vi ellers måtte betalt for. Detaljert informasjon finner en i vedlegg 4. 16

17 12.0 Organisering Figur 12.1 Organisasjonskart 12.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiveren vår er Førde lufthavn Bringeland ved Kjell Otto Gjesdal. Førde lufthavn er en regional flyplass i Gaular kommune. Flyplassen har besøkende i året og gjennomsnittlig syv avganger pr. dag. Førde lufthavn har i dag 35 ansatte. 17 fra Avinor, 9 fra Widerøe og 9 fra Securitas Styringsgruppen Styringsgruppen har det overordnede ansvaret under prosjektperioden. Den består av Joar Sande som er ansatt ved HiSF Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av avgangsstudenter ved HiSF. Medlemmene har forskjellig erfaring fra både arbeidslivet og drift av en organisasjon. 17

18 13.0 Figurliste Figur 8.1 Eksempel på program med OCR. 11 Figur 8.2 Eksempel Matrix matching. 12 Figur 8.3 Eksempel med Feature extraction. 12 Figur 12.1 Organisasjonskart Bibliografi [1] M. Knoff og J.-A. Saarnak, Interviewees, Bachelorprosjekt 2013/14. [Intervju]. 31 oktober [2] Python TM, «Python about,» Python TM, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. [3] A. Brunland, K. Hegna, O. C. Lingjærde og A. Maus, «Innføring i objektorientert programmering,» i Rett på Java, Oslo, Universitetsforlaget, 2011, p [4] itseez, «OpenCV About,» OpenCV, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. [5] S. Audet, «JavaCV,» [Internett]. Available: https://code.google.com/p/javacv/. [Funnet 13. februar 2014]. [6] OCRWizard, «How OCR Software Works,» OCRWizard, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. [7] T. Eng, «Uryddig vei til nye bilnummerskilt,» Typografi i Norge, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. [8] Ubuntu, «OCR - Optical Character Recognition,» Ubuntu, [Internett]. Available: https://help.ubuntu.com/community/ocr. [Funnet 13. februar 2014]. [9] Sourceforge.net, «Tess4J,» Sourceforge.net, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. [10] R. Smith, «An Overview of the Tesseract OCR Engine,» Google Inc.. [11] Apache Friends, «XAMPP Apache + MySQL + PHP + Perl,» Apache Friends, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. [12] «Start with Wampserver,» Wampserver, [Internett]. Available: [Funnet 13. februar 2014]. 18

19 15.0 Vedlegg 1. Gantt-skjema 2. Timeplan P-sys 3. Rapport OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt høst P-sys 4. Budsjett 5. Milepæler 6. Risikovurdering 19

P-sys, parkeringssystem med automatisk skiltgjenkjenning

P-sys, parkeringssystem med automatisk skiltgjenkjenning P-sys, parkeringssystem med automatisk skiltgjenkjenning Av (11) Magnus Pihlstrøm (15) Lars Fredrik Tvinde (16) Øystein Berge (9) Lars Magnus Kaasa P-sys, parking system with automatic number plate recognition

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Robot som 3D fres BACHELOROPPGAVE. Prosjektgruppe: FORPROSJEKTRAPPORT. Christian Marås Morten Sundsøy Svanhild Thomsen Lars Martin Gjeraker

Robot som 3D fres BACHELOROPPGAVE. Prosjektgruppe: FORPROSJEKTRAPPORT. Christian Marås Morten Sundsøy Svanhild Thomsen Lars Martin Gjeraker Robot som 3D fres BACHELOROPPGAVE FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektgruppe: Christian Marås Morten Sundsøy Svanhild Thomsen Lars Martin Gjeraker Referanseside TITTEL RAPPORTNR. DATO Bacheloroppgave HO2-300 Forprosjektrapport

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg Prosjektnummer 2E 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 2 2. Norske Hus Boligsystem AS 3 3. Problemstillingen 3 4.

Detaljer

PRESENTASJON BACHELOROPPGAVE 14E

PRESENTASJON BACHELOROPPGAVE 14E PRESENTASJON BACHELOROPPGAVE 14E Koordinatbasert dataregistrering og loggføring med Drupal, PHP og MySQL Alf Harald Saelevik 1 1 Om oppdragsgiver og prosjekt Pingvin sporstsdykkerklubb er en idrettsklubb

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

INF130 Databehandling og analyse

INF130 Databehandling og analyse 28.01.15 INF130 Databehandling og analyse Introduksjon Knut Kvaal 28.01.15 1.1 Administrasjon Gruppearbeid og øvinger Du skal registere deg for gruppe etc https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n4vqedksrkflh6273wk5zqd852me_mtshunh6dfzzma/edit?usp=sharing

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Forprosjektrapport. Nytt fergeleie Moss - Horten. Utarbeidet av gruppe H09B01 ved Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Nytt fergeleie Moss - Horten. Utarbeidet av gruppe H09B01 ved Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Nytt fergeleie Moss - Horten 2009 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag som har valgt å skrive hovedprosjekt om Moss-Horten forbindelsen. Hovedprosjektet

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

Argumenter fra kommandolinjen

Argumenter fra kommandolinjen Argumenter fra kommandolinjen Denne veiledningen er laget for å vise hvordan man kan overføre argumenter fra kommandolinjen til et program. Hvordan transportere data fra en kommandolinje slik at dataene

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon 1 MySQL MySQL kan lastes ned gratis fra Internett (dev.mysql.com/doc). Vi forklarer hvordan man laster ned og installerer verktøyet, og også hvordan man kommer i gang med å lage databaser i MySQL. Historikk

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Dokumentasjon av Installasjon

Dokumentasjon av Installasjon Vedlegg D Dokumentasjon av Installasjon Dette dokumentet tar for seg detaljert informasjon vedrørende installasjon nødvendig for delapplikasjonene i PySniff. Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. PYTHON

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Erfaring med praksisfag etter den gamle rammeplanen. Kristin F. Hetland Institutt for data- og realfag Høgskolen i Bergen

Erfaring med praksisfag etter den gamle rammeplanen. Kristin F. Hetland Institutt for data- og realfag Høgskolen i Bergen Erfaring med praksisfag etter den gamle rammeplanen Kristin F. Hetland Institutt for data- og realfag Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen 6700 studenter og 660 ansatte Bachelor programmer 3 år Masterprogrammer

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

F O R P RO S J E K T R A P P O R T

F O R P RO S J E K T R A P P O R T A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G F O R P RO S J E K T R A P P O R T Dato for levering: 01.02.2008 Versjon Nr. 1,72 Gruppe: 08-18 Webside: http://student.iu.hio.no/~s135462/hovedprosjekt/

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

En enkel database over utstyr og målinger ved HUS. Helge Pettersen, Helse Bergen. 04.11.2013 Helge Pettersen 1

En enkel database over utstyr og målinger ved HUS. Helge Pettersen, Helse Bergen. 04.11.2013 Helge Pettersen 1 En enkel database over utstyr og målinger ved HUS Helge Pettersen, Helse Bergen 04..203 Helge Pettersen Introduksjon Spørsmål : Hvordan skal man holde oversikt over modaliteter? I fem-seks forskjellige

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer