Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse. NS3420, NS3451, NS3454 og NS3456

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse. NS3420, NS3451, NS3454 og NS3456"

Transkript

1 1 av 11 FORMÅL: UTFØRES AV: NÅR: HENVISNING: HJELPEMIDLER: DOKUMENTASJON: Sette aktuelle entreprenører inn i NTNU sine krav til utarbeidelse av FDV dokumentasjon. Entreprenør. Før overtakelse. NS3420, NS3451, NS3454 og NS3456 Ingen Ingen GJENNOMFØRING 1. På NTNU sine prosjekter, skal det leveres komplett FDV dokumentasjon. Dette skal leveres i henhold til «NS Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk». 2. Følgende mappestruktur i ZIP format, skal benyttes i så måte. Aktuelle FDVU-dokumentasjon arkiveres i riktige kataloger i denne mappestrukturen, og returneres Byggherren komplett. U00_FDV dokumentasjon_v105.zip 3. Mappestrukturens inndeling for FDVU-dokumentasjonen er basert på følgende standarder: 00.1_For brukerne - NS _For Driftsoperatørene - NS _Prosjektdokumentasjon - NS Fil navnene i FDVU-dokumentasjonen følger følgende arkiveringsstandard: 639 Bygg nummer _ Understrek 01 Kronologisk nummerering av filer i hver mappe Mellomrom XXX Beskrivende tekst _ Understrek Prosjektnummer Eksempel: 639_01 Datablad ventil_ Ferdig FDVU-dokumentasjon for prosjekter arkiveres på følgende serverområde hos byggherren: \\felles.ansatt.ntnu.no\adm\oe\ef\1_arkiv\fdvu dokumenter 6. Mal for FDVU-dokumentasjon er arkivert på følgende serverområde hos byggherren: \\felles.ansatt.ntnu.no\adm\oe\ef\3_prosedyrer og maler\håndbøker\fdv dokumentasjon M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

2 2 av Mappestrukturen for komplett FDVU-dokumentasjon inneholder følgende underkataloger SUB kataloger: U00_FDV dokumentasjon 00.1_Brukerne 1_Orientering 2_Renhold 3_Energi 4_Vann og avløp 5_Avfallshåndtering 6_Vakt og sikring 7_Utendørs 8_Diverse 00.2_Driftsoperatør 1_Orientering 2_Bygning 20_Byggning generelt 21_Grunn og fundamenter 211_Klargjøring av tomt 212_Byggegrop 213_Grunnforsterkning 214_Støttekonstruksjoner 215_Pelefundamentering 216_Direkte fundamentering 217_Drenering 218_Utstyr og komplettering 219_Andre deler av grunn og fundamenter 22_Bæresystemer 221_Rammer 222_Søyler 223_Bjelker 224_Avstivende konstruksjoner 225_Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner 226_Kledning og overflate 227_Skal ikke benyttes 228_Utstyr og komplettering 229_Andre deler av bæresystem 23_Yttervegger 231_Bærende yttervegg 232_Ikke-bærende yttervegg 233_Glassfasader 234_Dører 235_Utvendig kledning og overflate 236_Innvendig overflate 237_Solavskjerming 238_Utstyr og komplettering 239_Andre deler av yttervegg 24_Innervegger 241_Bærende innervegger 242_Ikke bærende innervegger 243_Systemvegger Glassfelt 244_Vinduer 244_Foldevegger 244_Dører 245_Skjørt 246_Kledning og overflate 247_Skal ikke benyttes 248_Utstyr og komplettering 249_Andre deler av innervegg M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

3 3 av 11 25_Dekker 251_Frittbærende dekker 252_Gulv på grunn 253_Oppforet gulv påstøp 254_Gulvsystemer 255_Gulvoverflate 256_Faste himlinger og overflatebehandling 257_Systemhimlinger 258_Utstyr og komplettering 259_Andre deler av dekker 26_Yttertak 261_Primærkonstruksjon 262_Taktekning 263_Glasstak 263_Overlys 263_Takluke 264_Takoppbygg 265_Gesimser 265_Takrenner og nedløp 266_Himling og innvendig overflate 267_Prefabrikerte takelementer 268_Utsyr og komplettering 269_Andre deler av yttertak 27_Fast inventar 271_Murte piper og ildsteder 272_Monteringsferdige ildsteder 273_Kjøkkeninnredning 274_Innredning og garnityr for våtrom 275_Skap og reoler 276_Bord 276_Sittebenker 276_Stolrader 277_Skilt og tavler 278_Utstyr og komplettering 279_Annet fast inventar 28_Trapper balkonger 281_Innvendig trapper 282_Utvendige trapper 283_Ramper 284_Balkonger og verandaer 285_Tribuner og amfier 286_Baldakiner og skjermtak 287_Andre rekkverk håndlister og fendere 288_Utstyr og komplettering 289_Andre trapper og balkonger 29_Andre bygningsmessige deler M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

4 4 av 11 Tegninger As built-tegninger 01_Arkitekt 02_RIB 03_VVS 04_Elektro 05_Tele og automatisering 06_Andre installasjoner 07_Utendørs 08_RIBrann 09_Lyd og akustikk 10_Landskapsarkitekt 11_Interiørarkitekt Tegninger 01_Arkitekt 02_RIB 03_VVS 04_Elektro 05_Tele og automatisering 06_Andre installasjoner 07_Utendørs 08_RIBrann 09_Lyd og akustikk 10_Landskapsarkitekt 11_Interiørarkitekt 3_VVS installasjoner 30_VVS-installasjoner generelt 31_Sanitær 311_Bunnledninger og sanitærinstallasjoner 312_Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 313_Skal ikke benyttes 314_Armaturer for sanitærinstallasjoner 315_Utstyr for sanitærinstallasjoner 316_Isolasjon av sanitærinstallasjoner 317_Skal ikke benyttes 318_Skal ikke benyttes 319_Andre deler av sanitærinstallasjoner 32_Varme 321_Bunnledninger for varmeinstallasjoner 322_Ledningsnett for varmeinstallasjoner 323_Skal ikke benyttes 324_Armaturer for varmeinstallasjoner 325_Utsyr for varmeinstallasjoner 326_Isolasjon av varmeinstallasjoner 33_Brannslokking 331_Installasjon for manuell brannslokking med vann 332_Installasjon for brannslokking med sprinkler 333_Installasjon for brannslokking med vanntåke 334_Installasjonfor brannslokking med pulver 335_Instalasjon for brannslokking med inertgass 336_Skal ikke benyttes 337_Skal ikke benyttes 338_Skal ikke benyttes 339_Andre deler av installasjoner for brannslokking M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

5 5 av 11 34_Gass og trykkluft 341_Installasjon til gass for bygningsdrift 342_Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg 343_Installasjoner til medisinske gasser 344_Skal ikke benyttes 345_Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg 346_Installasjon til medisinsk trykkluft 347_Vakuumsystemer 348_Skal ikke benyttes 349_Andre deler av installasjoner til gass og trykkluft 35_Prosesskjøling 351_Kjøleromssystemer 352_Fryseromssystemer 353_Kjølesystemer for virksomhet 354_Kjølesystemer for produksjon 355_Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner 356_Skal ikke benyttes 357_Skal ikke benyttes 358_Skal ikke benyttes 359_Andre deler av installasjoner for kulde og kjølesystemer 36_Luftbehandling 361_Kanalnett i grunnen for luftbehandling 362_Kanalnett for luftbehandling 363_Skal ikke benyttes 364_Utstyr for luftfordeling 365_Utstyr for luftbehandling 366_Isolasjon av installasjon for luftbehandling 367_Skal ikke benyttes 368_Skal ikke benyttes 369_Annet utstyr for luftbehandling 37_Komfortkjøling 371_Ledninger i grunnen for komfortkjøling 372_Ledningsnett for komfortkjøling 373_Skal ikke benyttes 374_Armaturer for komfortkjøling 375_Utstyr for komfortkjøling 376_Isolasjon av installasjon for komfortkjøling 377_Skal ikke benyttes 378_Skal ikke benyttes 379_Andre deler for komfortkjøling 38_Vannbehandling 381_Systemer for rensing av forbruksvann 382_Systemer for rensing av avløpsvann 383_Systemer for rensing av vann til svømmebasseng 384_Skal ikke benyttes 385_Skal ikke benyttes 386_Innendørs fontener og springvann 387_Skal ikke benyttes 388_Skal ikke benyttes 389_Andre deler for vannbehandling 39_Andre VVS-installasjoner M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

6 6 av 11 4_Elkraft 40_Elkraft generelt 41_Basisinsallasjon 411_Systemer for kableføring 412_Systemer for jording 413_Systemer for lynvern 414_Systemer for elkraftuttak 415_Skal ikke benyttes 416_Skal ikke benyttes 417_Skal ikke benyttes 418_Skal ikke benyttes 419_Andre basisinstallasjoner for elkraftuttak 42_Høyspent forsyning 421_Fordelingssystemer 422_Nettstasjoner 423_Skal ikke benyttes 424_Skal ikke benyttes 425_Skal ikke benyttes 426_Skal ikke benyttes 427_Skal ikke benyttes 428_Skal ikke benyttes 429_Andre deler for høyspent forsyning 43_Lavspent forsyning 431_System for elkraftinntak 432_Systemer for hovedfordeling 433_Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 434_Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 435_Elkraftfordeling til virksomhet 436_Skal ikke benyttes 437_Skal ikke benyttes 438_Skal ikke benyttes 439_Andre deler av lavspent forsyning 44_Lys 441_Skal ikke benyttes 442_Belysningsutstyr 443_Nødlysutstyr 444_Skal ikke benyttes 445_Skal ikke benyttes 446_Skal ikke benyttes 447_Skal ikke benyttes 448_Skal ikke benyttes 449_Andre deler av installasjoner til lys 45_Elvarme 451_Skal ikke benyttes 452_Varmeovner 453_Varmeelementer for innbygging 454_Vannvarmere og elektrokjeler 455_Skal ikke benyttes 456_Skal ikke benyttes 457_Skal ikke benyttes 458_Skal ikke benyttes 459_Annen elvarme 46_Reservekraft 461_Elkraftaggregater 462_Avbruddsfri kraftforsyning 463_Akkumulatoranlegg 464_Skal ikke benyttes 465_Skal ikke benyttes 466_Skal ikke benyttes 467_Skal ikke benyttes 468_Skal ikke benyttes 469_Andre deler for reservekraftforsyning M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

7 7 av 11 47_Skal ikke benyttes 48_Skal ikke benyttes 49_Andre elkraftinstallasjoner 5_Tele og automatisering 50_Tele og automatisering generelt 51_Basisinstallasjon 511_Systemer for kabelføring 512_Jording 513_Skal ikke benyttes 514_Inntakskabler for teleanlegg 515_Telefordelinger 516_Skal ikke benyttes 517_Skal ikke benyttes 518_Skal ikke benyttes 519_Andre basisinstallasjoner 52_Integrert kommunikasjon 521_Kabling for IKT 522_Nettutstyr 523_Sentralutstyr 524_Terminalutstyr 525_Skal ikke benyttes 526_Skal ikke benyttes 527_Skal ikke benyttes 528_Skal ikke benyttes 529_Andre deler for integrert kommunikasjon 53_Telefoni og personsøking 531_Skal ikke benyttes 532_Systemer for telefoni 533_Skal ikke benyttes 534_Systemer for porttelefoner 535_Systemer for høyttalende hustelefoner 536_Systemer for personsøking 537_Skal ikke benyttes 538_Skal ikke benyttes 539_Andre deler for telefoni og personsøking 54_Alarm og signalsystemer 541_Skal ikke benyttes 542_Brannalarm 543_Adgangskontroll innbrudds- og overfallsalarm 544_Pasientsignal 545_Uranlegg og tidsregistrering 546_Skal ikke benyttes 547_Skal ikke benyttes 548_Skal ikke benyttes 549_Andre deler for alarm og signal 55_Lyd og bilde 551_Skal ikke benyttes 552_Fellesantenner 553_Internfjernsyn 554_Lyddistribusjonsanlegg 555_Lydanlegg 556_Bilde og AV-systemer 557_Skal ikke brukes 558_Skal ikke brukes 559_Andre deler for lyd og bildesystemer M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

8 8 av 11 56_Automatisering 561_Skal ikke benyttes 562_Sentral driftskontroll og automatisering 563_Lokal automatisering 564_Buss-systemer 565_FDVUS Administrative systemer 566_Skal ikke benyttes 567_Skal ikke benyttes 568_Skal ikke benyttes 569_Andre deler for automatisering 57_Instrumentering 571_Kabling for instrumentering 572_Instrumentering for måling av mengde 573_Instrumentering for måling av trykk 574_Instrumentering for måling av temperatur 575_Instrumentering for måling av lengde 576_Instrumentering for måling av vekt 577_Instrumentering for måling av elektriske størrelser 578_Instrumentering for analyse 579_Annen instrumentering 58_Skal ikke benyttes 59_Andre installasjoner 6_Andre installasjoner 60_Andre installasjoner generelt 61_Prefabrikkerte rom 611_Prefabrikkerte kjølerom 612_Prefabrikkerte fryserom 613_Prefabrikkerte baderom 614_Prefabrikkerte skjermrom 615_Prefabrikkerte sjakter 616_Skal ikke benyttes 617_Skal ikke benyttes 618_Skal ikke benyttes 619_Andre prefabrikkerte rom 62_Person- og varetransport 621_Heiser 622_Rulletrapper 623_Rullebånd 624_Løftebord 625_Trappeheiser 626_Kraner 627_Fasade og takvask 628_Skal ikke benyttes 629_Annen person og varetransport 63_Transportanlegg for småvarer 631_Dokument og småvaretransportører 632_Transportanlegg for tørr og løs masse 633_Skal ikke benyttes 634_Skal ikke benyttes 635_Skal ikke benyttes 636_Skal ikke benyttes 637_Skal ikke benyttes 638_Skal ikke benyttes 639_Andre transportanlegg for småvarer 64_Sceneteknisk utstyr M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

9 9 av 11 65_Avfall og støvsuging 651_Utstyr for oppsamling og behandling av avfall 652_Sentralstøvsuger 653_Pneumatisk søppeltransport 654_Skal ikke benyttes 655_Skal ikke benyttes 656_Skal ikke benyttes 657_Skal ikke benyttes 658_Skal ikke benyttes 659_Andre installasjoner for avfall og støvsuging 66_Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 67_Løs spesialutrustning for virksomhet 68_Skal ikke benyttes 69_Andre tekniske installasjoner 7_Utendørs 70_Utendørs generelt 71_Bearbeidet terreng 711_Grovplanert terreng 712_Drenering 713_Forsterket grunn 714_Grøfter og groper for tekniske installasjoner 715_Skal ikke benyttes 716_Skal ikke benyttes 717_Skal ikke benyttes 718_Skal ikke benyttes 719_Annen terrengbearbeiding 72_Utendørs konstruksjoner 721_Støttemurer og andre murer 722_Trapper og ramper i terreng 723_Frittstående skjermtak, leskur mv 724_Svømmebassenger 725_Gjerder porter og bommer 726_Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner 727_Kummer og tanker for tekniske installasjoner 728_Skal ikke benyttes 729_Andre konstruksjoner utendørs 73_Utendørs røranlegg 731_Utendørs VA 732_Utendørs varme 733_Utendørs brannslokking 734_Utendørs gassinstallasjoner 735_Utendørs kjøling for idrettsbaner 736_Utendørs luftbehandlingsanlegg 737_Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi 738_Utendørs fontener og springvann 739_Andre utendørs røranlegg 74_Utendørs elkraft 741_Skal ikke benyttes 742_Utendørs høyspent forsyning 743_Utendørs lavspent forsyning 744_Utendørs lys 745_Utendørs elvarme 746_Utendørs reservekraft 747_Skal ikke benyttes 748_Skal ikke benyttes 749_Andre installasjoner for utendørs elkraft M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

10 10 av 11 75_Utendørs tele og automatisering 751_Skal ikke benyttes 752_Utendørs integrert kommunikasjon 753_Utendørs telefoni og personsøking 754_Utendørs alarm og signal 755_Utendørs lyd og bilde 756_Utendørs automatisering 757_Skal ikke benyttes 758_Skal ikke benyttes 759_Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering 76_Veier og plasser 761_Veger 762_Plasser 763_Skilter 764_Sikkerhetsrekkverk avvisere 765_Skal ikke benyttes 766_Skal ikke benyttes 767_Skal ikke benyttes 768_Skal ikke benyttes 769_Andre deler for veger og plasser 77_Parker og hage 771_Gressarealer 772_Beplantning 773_Utstyr 774_Skal ikke benyttes 775_Skal ikke benyttes 776_Skal ikke benyttes 777_Skal ikke benyttes 778_Skal ikke benyttes 779_Andre deler for parker og hager 78_Utendørs infrastruktur 781_Skal ikke benyttes 782_Skal ikke benyttes 783_Tilknytningtil eksterne nett for vannforsyning avløp og fjernvarme 784_Tilknytning til eksternt elkraftnett 785_Tilknytning til eksternt telenett 786_Skal ikke benyttes 787_Skal ikke benyttes 788_Skal ikke benyttes 789_Andre deler for utendørs infrastruktur 79_Andre utendørs anlegg 8_Brann 01_Nødprossedyrer a_branninstruks b_øvelse c_nødprossedyrer 02_Orienteringsplan 03_Brannkonsept 04_Brosjyrer 05_Rapporter og sluttkontroll 06_Brannhindrende tiltak Fysisk a_branntetting og isolering b_branndører og porter c_branskiller 07_Brannhindrende tiltak Tekniske installasjoner a_brannalarm og sentral b_brannventilasjon c_brannslokkeutstyr 08_Rømningsveier a_nødlys b_merking M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

11 11 av 11 9_Tegninger As built 01_Arkitekt 02_RIB 03_VVS 04_Elektro 05_Tele og automatisering 06_Andre installasjoner 07_Utendørs 08_RIBrann 09_Lyd og akustikk 10_Landskapsarkitekt 11_Interiørarkitekt Tegninger 01_Arkitekt 02_RIB 03_VVS 04_Elektro 05_Tele og automatisering 06_Andre installasjoner 07_Utendørs 08_RIBrann 09_Lyd og akustikk 10_Landskapsarkitekt 11_Interiørarkitekt 00.3_Prosjektdokumenter 1_Orientering 2_Beskrivelser 3_Tegninger skjemaer og tegningslister 4_Beregninger 5_Dokumentasjon endringer 6_Dokumentasjon materialer 7_Avvikling 00.4_Bilder M:\2016-Oppdrag\ NTNU datasentral\7-prod\f-brann_sikkerhet\bes\v3_.docx

Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse

Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse 1 av 11 FORMÅL: UTFØRES AV: NÅR: HENVISNING: HJELPEMIDLER: DOKUMENTASJON: Sette aktuelle entreprenører inn i NTNU sine krav til utarbeidelse av FDV dokumentasjon. Entreprenør. Før overtakelse. NS3420,

Detaljer

Vedlegg 4 Lagstruktur

Vedlegg 4 Lagstruktur Vedlegg 4 Lagstruktur Lagstruktur følger NS 3451(2009) og tverrfaglig merkesystem. For mer informasjon om hva innholde i de forskjellige lagene gjelder. Henvises til standardene. HOVEDDELER 2 Bygning 20

Detaljer

SAMLEARK KOSTNADSKALKYLE IHT. NS3453

SAMLEARK KOSTNADSKALKYLE IHT. NS3453 SAMLEARK KOSTNADSKALKYLE IHT. NS3453 PROSJEKTNR.: 2052 Entrepriseform: Nybygg PROSJEKTNAVN: Fase: Forprosjekt Tilbygg X Prisnivå: mars 2015 Påbygg Bruttoareal m2 (BTA): Nettoareal m2 (BTA): Brutto/Netto-faktor:

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

SYSTEMKODELISTE Tabell 2 - Bygning

SYSTEMKODELISTE Tabell 2 - Bygning Tabell 2 - Bygning 20 Bygning, generelt Omfatter bygningsmessige deler 21 Grunn og fundamenter Omfatter byggegrop, grunnforsterkning og fundamenter. 211 Klargjøring av tomt Omfatter alle deler av tomten

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Veileder for beregning av LCC

Veileder for beregning av LCC Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 3 1.1 LCC betraktninger i Kristiansand Eiendom... 3 1.2 LCC Web... 4 2. Beregning av LCC i programfase... 7 2.1 Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning...

Detaljer

SYSTEMKODELISTE Tabell 2 - Bygning

SYSTEMKODELISTE Tabell 2 - Bygning Tabell 2 - Bygning PA 0802 20 Bygning, generelt Omfatter bygningsmessige deler 21 Grunn og fundamenter Omfatter byggegrop, grunnforsterkning og fundamenter. Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Paviljongbygg - Tøyen. Elektrotekniske anlegg. ÅF Infrastruktur AS

Paviljongbygg - Tøyen. Elektrotekniske anlegg. ÅF Infrastruktur AS Paviljongbygg - Tøyen Elektrotekniske anlegg ÅF Infrastruktur AS PAVILJONGBYGG TØYEN, UIO 2 (9) Innhold 4 ELKRAFT RIE... 4 40 Elkraft, generelt... 4 41 Basisinstallasjoner for elkraft... 4 411 Systemer

Detaljer

Gunnhild Henriksen Leere Senior branningeniør. Brann Tiltaksklasse 3

Gunnhild Henriksen Leere Senior branningeniør. Brann Tiltaksklasse 3 Gunnhild Henriksen Leere Senior branningeniør Brann Tiltaksklasse 3 Om oss: Vi er en kompetanse bedrift innen fagområder som brann, HMS (helse, miljø og sikkerhet), FDV og kurs/opplæring. Vi har stor fokus

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Kirkevergen Knut Freidar Reksen kommer for å gi en orientering om bl.a. rehabiliteringen av Fillan kirke.

Kirkevergen Knut Freidar Reksen kommer for å gi en orientering om bl.a. rehabiliteringen av Fillan kirke. HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ALVØEN SKOLE

VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ALVØEN SKOLE VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ALVØEN SKOLE 1. Tilstandsrapport med kostnader 212 2. IK-Bygg 212 3. Fotoserie 4. Situasjonsplan med byggbenevnelse 5. Rapport fra Cytox 212 6. Lysmålinger

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Systemkoder. E11 11.05.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG. E10 07.05.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG

Systemkoder. E11 11.05.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG. E10 07.05.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG Systemkoder E11 11.05.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E10 07.05.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E09 25.05.11 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E08 12.02.10 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E07 26.06.09

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg GARNES UNGDOMSSKOLE

VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg GARNES UNGDOMSSKOLE VEDLEGG til sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg GARNES UNGDOMSSKOLE. Tilstandsrapport med kostnader 22 2. IK-Bygg 22 3. Fotoserie 4. Situasjonsplan med byggbenevnelse 5. Enøkrapport 999 6. Tilstand

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

Kravspesifikasjon drift og vedlikehold

Kravspesifikasjon drift og vedlikehold Kravspesifikasjon drift og vedlikehold Revisjon 5 09.01.17 Forord Denne kravspesifikasjonen er utarbeidet til bruk i prosjektering/bygging og vedlikehold av Hå kommune sin bygningsmasse. Der det ikke er

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Haugesund kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Haugesund kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Haugesund kirkelige fellesråd Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 01.09.2016 2015/62 340/2016 463 Saksbehandler: Kjetil Nordstrøm Tlf: 52 80 95 00 Saksnr Utvalg Møtedato Haugesund

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 198 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for

Detaljer

KAST UT G PI Ø REL O F

KAST UT G PI Ø REL O F FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Omsorgsboliger 2012 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 272 Felles kravspesifikasjon Oslo

Detaljer

NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet!

NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Vedlegg nr. 3 PRISSKJEMA TOTALENTREPRISE RØDTVET BARNEHAGE 9 AVDELINGER NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Prisskjemaer for de enkelte

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

FDV-nøkkelen. holte 24. UTGAVE ÅRGANG Forside_og_side_2.indd :44:40

FDV-nøkkelen. holte 24. UTGAVE ÅRGANG Forside_og_side_2.indd :44:40 FDV-nøkkelen holte 24. UTGAVE - 23. ÅRGANG - 2014 Forside_og_side_2.indd 1 11.12.2013 12:44:40 Holte FDV-nøkkelen 2014 24. utgave - 23. årgang Kjære abonnent! Dette er den 24. utgaven av FDV-nøkkelen fra

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet!

NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Vedlegg nr. 3 PRISSKJEMA TOTALENTREPRISE BRÅTENALLÉEN BARNEHAGE 8 AVDELINGER NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet! Prisskjemaer for de enkelte

Detaljer

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt.

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt. Iglemyr svømmehall - nsvarsmatrise prosjektering Vedlegg 10 Prosjektnr: nsv. Søker: Revisjon nr. Prosjektnavn: Dato: Sign: : nsvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

PA-anvisningen skal medtas som krav i rådgivernes/konsulentenes beskrivelser.

PA-anvisningen skal medtas som krav i rådgivernes/konsulentenes beskrivelser. Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark HF er inndelt etter fag tilpasset NS 3451- Bygningstabellen. For BIM prosjekter avtales organisering av FDV en nærmere. Dette avklares av byggherren. Dersom

Detaljer

RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN. Hele byggeperioden. Vanskeliggjør rømning og redningsarbeid.

RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN. Hele byggeperioden. Vanskeliggjør rømning og redningsarbeid. Prosjekt nr./navn; 802 00 385 Marienlyst Skole Dato; 23.11.2016 Rev.nr; 3 RISIKOVURDERING AV SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) I PROSJEKTERINGSFASEN For utfylling se veileder Bygningsdel Nr. Farekilder

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Sykehjem 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 184

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Sykehjem 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 184 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Sykehjem 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 184 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Sykehjem 2012 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller,

Detaljer

RIE. Rådgivende ingeniør elektro Ytelser

RIE. Rådgivende ingeniør elektro Ytelser RIE Rådgivende ingeniør elektro Ytelser Desember 2016 RIE RÅDGIVNINGS- OG PROSJEKTERINGSYTELSER Utarbeidet av RIF ved arbeidsgruppen: Birgit Soleng, Rambøll Tor Myhre, Sweco Einar Aaseth, Multiconsult

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

Etat for eiendom Tilstandsregistrering summert EIENDOMMENS NAVN

Etat for eiendom Tilstandsregistrering summert EIENDOMMENS NAVN Etat for eiendom Tilstandsregistrering summert EIENDOMMENS NAVN Objektnr: Risiko -9 Tilstandsgrad -3 Risiko = KG x S Konsekvenstype 1-9 (KT) (TG) KG=Konsekvensgr -3 S=Sannsynlighet -3 HMS=1-5 =Ingen avvik

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Kultursal Nittedal

Kultursal Nittedal 1. PROSJEKTORIENTERING 5 1.1 Innledning 5 1.1.1 Oppsummering 5 1.1.2 Byggherre 6 1.1.3 Engasjerte rådgivere 6 1.1.4 Entrepriseform 6 1.1.5 Offentlige forhold / Fremdrift 7 1.1.6 Adresseliste 7 1.2 Tomt

Detaljer

Vedlegg til Merkemanual Systemnummer, komponentkategorier og komponentkoder

Vedlegg til Merkemanual Systemnummer, komponentkategorier og komponentkoder Vedlegg til Merkemanual Systemnummer, komponentkategorier og komponentkoder Innhold 1. Systemnummer... 1 2. Komponentkategorier... 18 3. Komponentkoder... 20 1. Systemnummer Bygningsdelsnummer NS3451:2009

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter:

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter: ANBUDSSKJMA Rev. Dato: 21.5.24 KONTRAKT 214193- NTRPRIS TKNISK ANLGG ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 24 og følgende dokumenter:

Detaljer

Asker vgs ombygging bygg A, Etablering av nye lærerarbeidsplasser

Asker vgs ombygging bygg A, Etablering av nye lærerarbeidsplasser Asker vgs Ombygging bygg A Etablering av nye lærerarbeidsplasser 2016-01-22 1 Oppdatert etter interne KS EK MB EK 2016-01-21 0 Foreløpig utkast EK Dato Rev. nr Beskrivelse Utarbeidet av Kontroll av Godkjent

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef FDVU for boliger pr NS 3456 Morten Meyer, kvalitetssjef 13. Desember 2017 Dokumentasjon for hva Byggeprosess Driftsfase Næringsbygg Næringsbygg og bolig Bekreftelser for kontraktsmessig leveranse Grunnlag

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle Oversiktsrapport Prosjekt Bokollektiv Basert på mal bsn Guide 0.9 Omfattede faser Detaljprosjekt Rolle R3-01 : RIV - Rør Dato: 17.11.2015 Rapport laget av: alfred.mansanet.canet@enebakk.kommune.no Prosjektbeskrivelse:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument.

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument. Prosjektnavn Budsjettnavn Byggherre Dokument Budsjettdokument Tittel Investering I dette alternativet er det lagt opp til at eksisterende bygning benyttes etter samme mønster som i dag. Dato Revisjon nr.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

NORDSETER SKOLE , Hovedplan Nordseter skole, anbud.mpp. ID AktiAktivitetsnavn Start Slutt Varighet Foregående aktiviteter

NORDSETER SKOLE , Hovedplan Nordseter skole, anbud.mpp. ID AktiAktivitetsnavn Start Slutt Varighet Foregående aktiviteter 1 24.08.12 14.07.14 444 d? 2 FORPROSJEKT DEL II - PARTNERINGAVTALENE 24.08.12 06.11.12 53 d? 3 Tildelingsbeslutning Byggherre 24.08.12 24.08.12 0 d 4 Prosjektgjennomgang forprosjekt del I 28.08.12 06.09.12

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer