Organisering og ressursbruk i FRISKLIVSATSINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering og ressursbruk i FRISKLIVSATSINGEN"

Transkript

1 Organisering og ressursbruk i FRISKLIVSATSINGEN en utfordring for kommunen? Ulsteinvik september 2013 Fræna Friskliv

2 Fræna Frisklivssentral Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging ift: Kosthold Fysisk aktivitet Tobakk KiD-kurs En del av kommunehelsetilbudet Avd. Fysioterapi og rehabilitering, som ligger under enheten Helse og Famile Hovedmål: Økt livskvalitet ved å styrke ressursene til den enkelte slik at den kan oppnå ønsket livsstilsendring

3 Hvordan vi kom i gang? Kommunen søkte på midler utlyst av fylket høsten 2010, og i den forbindelse ble arbeidet satt i gang. Arbeidsgruppe ble utnevnt av rådmannen etter vedtak i PLØK Lokaler Mandat: Liv Annika Iversen/Ragnhild Aas Mørkøre, folkehelsekoordinator Astrid Hagerup, sjeffysioterapeut Jan Morten Dale, leder forvaltningskontoret Petter Holen, kommunelege Kari Gagnat, prosjektleder Langtidsfrisk Tone Kristiansen Rånes, fysioterapeut Hvordan lokalisere en frisklivssentral (FLS) Lokaler Tilbud ved sentralen Samarbeidspartnere Interkommunalt samarbeid Forankring Økonomi Utarbeide rapport innen

4 Planleggingen av FLS Midlene fra Fylket kom og vi satte av 20 % av en fysioterapistilling til å ta planleggingen et steg videre (i ca 3 mnd). I løpet av 2011 hadde vi kommet langt, men fikk NEI i Kommunestyret til å opprette ny stilling Her oppstod det noe resignasjon i arbeidsgruppen. Hva gjør vi nå? - Så kom Ragnhild igjen fra Barselspermisjon ( ) Jenny i januar 2012 med friskt mot!

5 Oppstart og tilpassing Først nei - så JA!! Hvordan: Omgjøring av stillinger i Fysioterapiavd. + egeninnsats på til sammen 40 %. Folkehelsekoord. gikk inn med 20 % fra Kulturavd. Fikk opprustet rom i Helsesenteret Fikk kroner i åpningsgave fra ledelsen.. Samarbeid med en frivillig treningskontakt og tidligere fysioterapeut Målfrid Bakken Masse fleksibilitet! OG frie hender av sjefsfysioterapeut Astrid Hagerup som ville skape en Frisklivssentral, like mye som oss! Kultursjef Harry Hestad var også ganske grei

6 Det må være lov med kake til virkelig festlige anledninger har vi kommet frem til i etterkant av dette bildet..

7 Personalressurser Vi disponerer en 60 % stilling ved vår sentral, fordelt på 4 personer. 20 % stilling - Tone Kristiansen Rånes Leder ved FLS, Fysioterapeut; hovedansvar for Fræna Friskliv. Jobber med administrasjon, oppstartsmøter, har mange samtaler, tester og oppfølgingsarbeid mot henviste, tilrettelgger Bra mat kurs m.m. 10 % stilling Torunn Grønseth Fysioterapeut; har innetreningsgruppe, oppstartsmøter, mange samtaler, oppfølgingsarbeid mot henviste, tilrettelegger Bra mat kurs m.m. 10 % stilling Gabi Hasselgård Fysioterapeut; har ansvar for egentreningsgruppene, lager egentreningsprogram, noen samtaler, kontorarbeid (ajourholder permer og lister, kopierer materiell, sender ut brev etc.) tilrettelgger Bra mat kurs, m.m. 20 % stilling Ragnhild Aas Mørkøre Folkehelsekoordinator; ansvar for utegrupper + praktisk tilrettelegging av materiell/brosjyrer/plakater, oppstartsmøter, kontakt inn mot servicekontoret, internett, tilrettelgger Bra mat kurs, m.m.

8 Tone, Torunn, Gabi og Ragnhild

9 Aktivitetstilbud Egne tilbud Treningsgrupper, se timeplan Bra Mat kurs Røykesluttkurs på sikt Kurs i depresjonsmestring (KiD) Aktiv på Dagtid har vi bakt inn i programmet gratis deltaking for de fra FLS. Individuelle frie aktiviteter / egen aktivitet Samt hjelp fra en frivillig treningskontakt, som hadde vært på kurs hos oss i kommunen året før. Målfrid Bakken pensjonert fysioterapeut med et stort hjerte for frisklivstanken (bra jobba ELLEN HAMMER!)

10 TIMEPLAN FRÆNA FRISKLIV (FLS) MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG FLS Trening UTE Kl: Sted: Frisklivssentral, Helsesenteret APD - Trening INNE grupper og ind.trening Kl: Sted: SPINN Treningssenter,Elnesvågen APD Turgruppe UTE Kl: Sted: Buss-plass ved Fræna Ungd.skole FLS Trening INNE Kl: Sted: Frisklivssentral, Helsesenteret EGENTRENING I SAL Kl: Sted: Frisklivssentral, Helsesenteret APD Ridning Kl: Sted: Fræna Ridesenter, Moen. FLS - Trening UTE Kl: Sted: Frisklivssentral/ Helsesenteret EGENTRENING I SAL Kl: Sted: Frisklivssentral, Helsesenteret APD - Svømming Kl: Sted: Hustad skole FYSIO Hjertegruppe INNE I SAL Kl: Sted: Frisklivssentral/ Helsesenteret FYSIO - Hjertegruppe INNE I SAL Kl: Sted: Frisklivssentral/ Helsesenteret APD Svømming Kl: Sted: Fræna U.skole FLS = Frisklivssentralen sine egne gruppetimer. APD = Aktiv på Dagtid du kan bruke disse timene uten henvisning eller innmelding i APD, så lenge du er i FLS. FYSIO = Fysioterapiavdelinga sin egen hjertegruppe må ha henvisning for å bli med på disse. EGENTRENING I SAL = Salen til Frisklivssentralen og Fysioterapiavd. Frisklivssentralen Telefon: FRÆNA FRISKLIV

11 Oppstartsmøter - Vi samler opp henviste til et informasjonsmøter Et møte på ca 1 ½ time. Ca en gang per måned. Til sammen 5 stk til nå. Alle vi på FLS deler på å ha dette; da er vi oftest to stk per møte.

12 BRA MAT kurs Innleid kursholder/ernæringsterapeut Liv Annika Iversen + en eller to medhjelpere fra oss kveldstid/ dagtid Ca 20 deltakere våren 2013 Vi tenker å få til minst 1 kurs per halvår fremover

13 KID-kurs - i samarbeid med lokalt NAV-kontor for Fræna og Eide. Herunder ligger felles psykiatritjeneste som er ansvarlig for kurset. Gjennomført 1 kurs våren 2013 Psykiatritjenesten bytter på å ha kurs i begge kommuner høsten 2013 blir kurset i Eide. Planlegger 1 kurs per halvår fremover

14 Deltakerne: 15. november 2011 til 15. juni 2012: = ca 70 henvendelser ca 10 deltakere har trukket seg. Alderspennet er fra år Ca 70 % damer Ca 30 % menn Stort spenn i diagnoser; mye overvekt og fedme, diabetes, KOLS, høgt blodtrykk, kreft, depresjon, smerteproblematikk.

15 Hvem henviser? - Legene står for det meste av de henvisningene som kommer inn - Ca 64 % - Psykiatritjenesten ca 9 % - NAV ca 3 % - Kreftsykepleier ca 2 % - Henviser seg selv; ca 18 % - Ofte via Folkehelsekoordinator fra Astero, Muritunet og - ARRO-prosjektet ca 4 %

16 Fræna Frisklivssentral FRISKLIVSRESEPT Dato:... Namn:.. Adresse:.... Født.:....Telefon:.. Underskrift deltakar:.. Fysisk aktivitet Kosthald Tobakk Eg ynskjer tilvisning p.g.a.:.. Evt. begrensningar: Deltakar skal ha del 1. Deltakar kontaktar frisklivssentralen for å avtale frisklivssamtale på tlf eller tlf Tilvisar:.. Del 2 skal sendast til: Fræna Frisklivssentral Helsesenteret, 6440 Elnesvågen

17 Kontakten med legene: Vi har hatt innpass på legemøter i kommunen siden høsten 2011 der treffer vi både offentlige og private. De er veldig positive og henviser mye. Tilbakemeldingene vi får er bra. Vi gir legene skriftlig tilbakemelding etter fullført periode, om hvordan det går med de henviste. Enten via brev eller e-link.

18 Driften videre/kapasitet: Midler til drift er gjort plass til i budsjettet til Fysioterapiavdelinga, under Helse/Familie. Prioritering fra ledernivåene i disse avdelingene. Vi greier (nesten) å holde oss innenfor de rammene vi har, men har til tider strukket dette litt. I april måtte vi stoppe inntak av nye deltakere, og folk ble satt på venteliste til høsten.

19 Utfordringer Flytting av lokaler Stor pågang dilemma Hvordan prioritere? Kvalitet vs kapasitet Motivasjon hos deltakerne er ferksvare vs ventelister Hvordan øke ressursene? PROF-plana et hjelpemiddel? Hvordan synliggjøre behov for ressurser?

20 Håper noe av dette kan være nyttig for andre det er bare å spørre! Vi har fått god hjelp og veiledning fra andre FLS Surnadal, Volda og Molde, så takk til dere! Takk for oss