Fra sykehus til hjem-tidlig oppfølging av hjerneslag pasienter i Bergen kommune. v/kristi Rørlien teamleder/sykepleier Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra sykehus til hjem-tidlig oppfølging av hjerneslag pasienter i Bergen kommune. v/kristi Rørlien teamleder/sykepleier Bergen kommune"

Transkript

1 Fra sykehus til hjem-tidlig oppfølging av hjerneslag pasienter i Bergen kommune v/kristi Rørlien teamleder/sykepleier Bergen kommune

2 SLAGBEHANDLINGSKJEDEN - BERGEN UTVIKLINGSPROSJEKT og FORSKNINGSSTUDIE

3 Rehabilitering utenfor institusjon Rehabilitering utenfor institusjon (RUI) Innsatsteam rehabilitering (IT) Tverrfaglig team sammensatt av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier 12 fagpersoner, inndelt i 4 team Hele Bergen kommune Ergo- fysioterapi tjenesten

4 Rehabilitering utenfor institusjon Ikke vedtaksbasert tjeneste Tidsavgrenset tjeneste (inntil ca 3 mnd) Treng nødvendige helseopplysninger Bergen kommune

5 Målgruppe 1) Hjerneslagpasienter/hodeskade utskrevet fra sykehus (HUS og HDS) 2) Hjerneslagpasienter/hodeskade fra institusjon (innen 1 år) 3) Hjerneslagpasienter/hodeskade fra hjemmet (innen 1 år) (4)Andre nevrologiske sykdommer/skader;2013)) Bergen kommune

6 Brukerens behov Innsatsteamet kan ivareta bruker med sammensatte behov; emosjonelle, kognitive og motoriske vansker Sekundærforebyggende tiltak/livsstilsendring for å hindre utvikling av funksjonshemming eller kronisk sjukdom og forebygging av nye hjerneslag Bergen kommune

7 Rehabilitering på to arena hjemme/nærmiljø dagrehabilitering i kommunale lokaler kombinasjon dag/hjemme Bergen kommune

8 Poliklinikk 1-3 mnd Direkte fra sykehus (HUS, HDS) Telefonhenvisning (epikriser, rapporter o.l) Rehabilitering 2.linjetjeneste Telefonhenvisning (epikriser, rapporter o.l) Rehabilitering 1.linjetjeneste Elektronisk henvisning Utskrivings møte RUI Dagrehabilitering Hjemmerehab RUI videre Fase 1 Vurdering/ Kartlegging JA Fase 2/3 Rehabilitering RUI avslutter Poliklinikk 3 mnd Videre henvisning; F/E, institutt, o.l Elektronisk melding fast lege Sluttrapport Mål/tiltaksplan F/E, FVE, HSY, fastlege, bruker Elektronisk henvisning/ Telefonhenvisning Samarbeid med FVE, Hsy, e/f tjenesten, fastlege, logoped, synspedagog Informasjonsflyt

9 Fase 1: Kartlegging og vurdering. Innkomstsamtale Kartlegging av funksjonsendring etter skade: hjemmebesøk, spesifikke tester, observasjoner og samtaler i hjemmet og/ eller ved dagrehabilitering Vurdering av behov for videre rehabiliteringsoppfølging

10 Fase 2: Mål og tiltak Målsamtale. Utarbeide Rehabiliteringsplan Gjennomføring av ulike tiltak Jevnlig evaluering av mål og tiltak Planlegge veien videre

11 Fase 3: Oppsummering og Veien videre. Ny vurdering av funksjon. Sluttsamtale med evaluering av mål og tiltak, samt drøfting i forhold til videre behov. Skriftlig evaluering av mål og tiltak, samt skriftlig beskrivelse av sluttstatus i Rehabiliteringsplan. Dokumentet sendes bruker og eventuelt brukers fastlege.

12 Hvordan Nærteam: sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut Kontaktperson Faste og felles rutiner, arbeidsmetoder, arbeidsverktøy Nærhet, synlighet, ulike briller, åpen dialog Prioritering og nedprioritering Muntlig og skriftlig kommunikasjon

13 Teamsamarbeid Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess Henry Ford

14 Metodebok Metodebok for rehabilitering i Bergen kommune Metodeboken inneholder inntakskriterier, målgrupper, arbeidsprosessen ved døgnrehabilitering og oppfølging, samt plan for kompetanseutvikling.

15 Link til informasjon om Rehabilitering utenfor institusjon https://www.bergen.kommune.no/tjenestetil bud/helse/helsetjenester/ergoterapi/tilpasset -rehabilitering-for-innbyggere-som-errammet-av-hjerneslag-eller-hodeskade Bergen kommune

16 Link til prosjekt rapporten https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/a vdelinger/byradsavd-for-helse-ogomsorg/6505/6549/7663/7670/article Direkte lenke til selve rapporten er: https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/a rchive/00127/evalueringsrapport a.pdf

17 Hvis ingenting forandres, forandres ingenting. Fremskritt begynner med troen på at det som er nødvendig også er mulig.

18 Kilder St.meld.nr : Ansvar og meistring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk. Nasjonale faglige retningslinjer. Behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet, St.prp.nr.1 ( ): Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Rapport: Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelestjenesten på rehabiliteringsområdet. Helsedirektoratet Delplan til Omsorgsplan Nevroplan Helse- og omsorgsdepartementet.

19 Kilder Aasebø K. m.fl (2011). : Rapport fra et utviklingsprosjekt Dag- og oppsøkende rehabilitering Delprosjekt i Slagbehandlingskjeden- Bergen. Bergen kommune