MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL /11 09/298 SKIFTE AV SALGSBESTYRERE PÅ KIWI NORESUND U75 &18 3 3/11 11/9 NOREFJELLPORTEN CAFE - UTVIDET ÅPNINGSTID OG SKIFTE AV STEDFORTREDER U63 &18 4 4/11 11/15 SKJENKELØYVE FOR LAVVO VED QUALITY, BØSETER U63 &18 6 5/11 08/937 SAMARBEIDSAVTALE - RUSPOLITISK PLAN F60 &30 8 6/11 09/935 RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR VERKER OG BRUK VEDTEKTER OG VIDERE FRAMDRIFT /11 11/13 VALG AV SKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT /11 11/14 VALG AV OVERSKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT /11 11/31 STIPEND TIL VIDEREUTDANNING AV SYKEPLEIERE /11 11/20 SKATTEOPPKREVERS ÅRSRAPPORT & /11 11/32 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 DISPENSASJON GODKJENNING BARNEHAGE A10 & /11 11/60 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /11 11/61 EVENTUELT Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:11/59 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 FOLKETS TALERSTOL Ingen har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U75 &18 Arkivsaknr.:09/298 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /09 KOMMUNESTYRET /10 KOMMUNESTYRET /11 SKIFTE AV SALGSBESTYRERE PÅ KIWI NORESUND Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kiwi Buskerud as søker om godkjenning av Anette Samnøy og Siv-Iren Brateng som henholdsvis salgsbestyrer og stedfortreder ved sin avd. 526 Kiwi Noresund. Begge impliserte har bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivningen. Lensmannen er bedt om uttalelse, men svar derfra foreligger ikke ved utsendelse av møtedokumenter. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kiwi 526 Noresund gis salgsbevilling for salg av alkoholholdige drikker med et lavere alkoholinnhold enn 4,76 vol %, for perioden Som salgsbestyrer godkjennes: Anette Samnøy Som stedfortreder godkjennes: Siv-Iren Brateng Salgstiden for alkohol begrenses til på hverdager, og på lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. Salg skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Kontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av salgsbevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. Vedtaket er fattet under forutsetning av at lensmannen ikke har noen anmerkninger på de impliserte. Til saksliste 3

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:11/9 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 NOREFJELLPORTEN CAFE - UTVIDET ÅPNINGSTID OG SKIFTE AV STEDFORTREDER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Norefjellporten Cafè har per i dag slikt skjenkeløyve, vedtatt av Kommunestyret den og : Norefjellporten cafè gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til : Skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 i tidsrommet 10 21, og dessuten skjenking i sluttede selskaper fram til kl. 02. Skjenkearealet består av cafelokalene samt stedets 2 terasser. Evt. bord plassert i felles hall inngår ikke i skjenkearealet. Lone Aastrup er fortsatt skjenkestyrer, men stedets stedfortreder har sluttet i bedriften og søkes erstattet med Randi Synnøve Jørstad. Jørstad har tidligere innehatt slik rolle på Krøderen Kro, og har sin kunnskapsprøve i orden. Lensmannen uttaler om Jørstad: Har ennå ikke kommet med noen uttalelse. Norefjellporten cafè søker videre om å få utvidet sin generelle skjenketid til kl , da det særlig på fredagskvelder er en del etterspørsel etter dette. Saksbehandler ser ikke noe problem i dette, og ut fra et likebehandlingsprinsipp vil det være feil å avslå søknaden da Noresund Kro rett i nærheten, har anledning til å skjenke til kl på natta. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Randi Synnøve Jørstad godkjennes som stedfortredende skjenkestyrer, og skjenketiden utvides fra kl til kl Løyvevedtaket lyder etter dette som følger: Norefjellporten cafè gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til : Skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 i tidsrommet 10 23, og dessuten skjenking i sluttede selskaper fram til kl. 02. Til saksliste 4

5 Skjenkearealet består av cafelokalene samt stedets 2 terasser. Evt. bord plassert i felles hall inngår ikke i skjenkearealet. Som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder godkjennes Lone Aastrup og Randi Synnøve Jørstad Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. Vedtaket er fattet under forutsetning av at ikke lensmannen har noen anmerkninger. Til saksliste 5

6 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:11/15 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 SKJENKELØYVE FOR LAVVO VED QUALITY, BØSETER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Quality Spa Resort Norefjell med organisasjonsnummer søker om skjenkebevilling for perioden fram til Som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder søkes Terje Pedersen og Christoffer Ljungstrand godkjent. Skjenkested : Lavvo ved skiheisen og 20 meter radius utenfor Søknaden omfatter: Alle alkoholtyper Skjenking av øl og vin i tidsrommet: Brennevin i tidsrommet: Til dette er å bemerke at skjenking av brennevin i følge alkoholloven ikke kan starte før kl Formalia: Skjenkestyrers kunnskaper i alkohollovgivningen: OK Stedfortreders kunnskaper i alkohollovgivningen: Mangler kunnskapsprøve Lensmannens uttalelse om skjenkestyrers vandel: Ennå ikke mottatt Lensmannens uttalelse om stedfortreders vandel: Ennå ikke mottatt Mattilsynet har godkjent stedets kjøkken: I denne sammenheng dreier det seg om hotellets kjøkken, som jo er greit nok Andre kommentarer: Ingen Utfra ovenstående vil rådmannen foreslå at kommunestyret fatter følgende vedtak: Lavvo ved Quality Spa Resort Norefjell gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til Skjenking av øl og vin fra lavvo i tidsrommet Skjenking av brennevin fra lavvo i tidsrommet Som skjenkestyrer godkjennes Terje Pedersen Til saksliste 6

7 Som stedfortreder godkjennes Christoffer Ljungstrand Skjenkekontroller må påregnes. Unnlatelse av å sende inn årlige omsetningsoppgaver eller manglende skatt- og avgiftsinnbetaling, kan medføre inndragning av skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom kontrollørs eventuelle pålegg i henhold til alkoholloven ikke tas til følge. En inndragning kan være permanent eller tidsavgrenset, alt etter hvor grov overtredelsen har vært. Vedtaket er fattet under forutsetning av at lensmannen ikke har noen anmerkninger, og at Christoffer Ljungstrand avlegger og består kunnskapsprøve i alkoholloven. Til saksliste 7

8 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: F60 &30 Arkivsaknr.:08/937 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 SAMARBEIDSAVTALE - RUSPOLITISK PLAN Vedlegg: Undertegnet samarbeidsavtale med Kompetansesenter rus region sør. Saksopplysninger: I henhold til signaler gitt i Kommunestyret ved flere anledninger i forbindelse med behandling av skjenkesaker, har administrasjonen igangsatt et arbeid med tanke på å få til en helhetlig ruspolitisk plan for vår kommune. Vi har en plan som for lengst er foreldet, og Kommunestyret vedtok noen ruspolitiske retningslinjer i februar 2006 på bakgrunn av vedtak om å opprette Ruspolitisk utvalg i 2004, hvis formål nettopp skulle være å utarbeide en ruspolitisk plan. Etter dette har arbeidet gått noe i dvale, helt inntil NAV/sosialkontoret før jul på Fylkesmannens oppfordring søkte Kompetansesenteret for rus om midler til gjennomføring av planarbeidet. Søknaden resulterte i vedlagte samarbeidsavtale med Borgestadklinikken, hvor Kompetansesenter rus- region sør blant annet dekker kr ,- i lønnstilskudd til koordinator for arbeidet (Astrid Bøe) og oppholdsutgifter på 3 seminarer for koordinator og hennes arbeidsgruppe (Geir Waaler og Helge Skjeggerud). Vi vil med andre ord får betydelig hjelp til å utarbeide en ruspolitisk plan, til en svært lav kostnad for kommunen. Et annet pluss ved avtalen er at også Hallingdalskommunene deltar på det samme opplegget. Dette gir oss en god mulighet til å harmonisere vår ruspolitiske plan med kommunene rundt oss. Administrasjonen ser det som svært nyttig å få på plass en slik plan før hovedrevisjonen av våre skjenkeløyver sommeren På denne bakgrunn har ordfører og rådmann underskrevet avtalen på vegne av kommunen. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kommunestyret godkjenner den inngåtte avtalen med Kompetansesenter rus region sør. Til saksliste 8

9 Til saksliste 9

10 Til saksliste 10

11 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:09/935 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR VERKER OG BRUK VEDTEKTER OG VIDERE FRAMDRIFT Vedlegg: Forslag til vedtekter Saksopplysninger: I henhold til signaler gitt i Kommestyret, sist gang under behandlingen av budsjett 2011, har administrasjonen tatt tak i ønsket om en retaksering av de verker og bruk som allerede betaler eiendomsskatt i Krødsherad, samt taksering av verker og bruk som kommer inn under samme kategori, men som ennå ikke er skattlagt. I tillegg vil det bli foretatt en vurdering med tanke på å innføre eiendomsbeskatning av øvrige næringseiendommer i kommunen. Administrasjonen har hatt et møte med representant for firmaet Norkart Geoservice, som har sagt seg villig til å bistå oss i arbeidet med retaksering av verker og bruk. Denne gjennomgangen avdekket at dersom vi nå også skulle taksere øvrig næringseiendom, som jo var kommunestyrets intensjon, så ville vi ikke rukket tidsfristen 1. mars, som er nødvendig for at nye takster skal bli gjeldende i inneværende år. Norkart har derfor fått i oppdrag å konsentrere seg om å retaksere allerede eksisterende skatteobjekter, samt taksering av de verker og bruk som av ulike årsaker ikke tidligere er skattlagt. Blant disse kraftlinjer og diverse tele- og datanett. Øvrige næringseiendommer vil deretter bli gjennomgått, og kommunestyret vil få framlagt en sak i løpet av dette året, som muliggjør innføring av eiendomsskatt også på disse objektene fra og med budsjettåret Før vi kan igangsette takseringarbeidet må vi ha på plass vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Krødsherad kommune, og også ha oppnevnt en skattetakstnemd og en overskattetakstnemd (se de to påfølgende saker i denne innkalling). Vedtektsforslaget er utarbeidet på grunnlag av standardvedtekter anbefalt av KS. Hva angår kostnader og økonomi for å gjennomføre dette tiltaket, er det vanskelig å forutsi noe som helst. Vår kontakt i Norkart sier at kommunene gjennomsnittlig sitter igjen med ca. halvparten av inntekten fra eiendomsskatten i gjennomføringsåret. Administrasjonen vil derfor foreslå at våre kostnader til takseringsprosessen dekkes opp via økte inntekter fra eiendomskatten. Dersom dette viser seg ikke å bli tilstrekkelig, må Til saksliste 11

12 vi få komme tilbake med en sak om restfinansiering. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommunestyre godkjenner det framlagte forslag som vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Krødsherad kommune. Vedtektene trer i kraft fra og med Arbeidet med taksering/retaksering av verker og bruk startes opp umiddelbart. Når det gjelder eiendomsbeskatning av øvrig næringseiendom, vil dette bli lagt fram som egen sak i løpet av Krødsherad kommune benytter seg av firmaet Norkart Geoservice som besiktigelsesmenn/ konsulent for dette oppdraget. Kostnadene dekkes fortrinnsvis ved hjelp av økningen i inntekter fra eiendomskatten. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 12

13 Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Krødsherad kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. Til å foreta verdsettelse av verk og bruk i Krødsherad kommune i henhold til bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, velger kommunestyret en skattetakstnemnd og en overskattetakstnemnd. Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder, og et medlem) og overskattetakstnemnda skal bestå av seks medlemmer (leder, nestleder og fire medlemmer). Dessuten velges personlige varamedlemmer for alle. Kommunestyret utpeker leder og nestleder for hver nemnd. Ved lederens forfall rykker nestlederen opp som leder. Hvis et medlem fratrer for godt, velger kommunestyret en av varamedlemmene til å tre inn som fast medlem for resten av perioden. 2 Valgbarhet og ugildhet. Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan unnslå seg for valg. Et medlem er ugild til å delta i taksten 1. når han selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen, 2. når han er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under nr. 1 i oppeller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken, 3. når han er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor eller fosterbarn til en eier, 4. når han er verge for en person som nevnt under nr 1, 5. når han er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. Likedan er han inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil. 3 Sakkyndige for takstnemndene. Ekstern kompetanse. Det gjøres bruk av besiktigelsesmenn ved alminnelig omtaksering vedtatt i kommunestyret.. Til saksliste 13

14 Kap. II Taksten. 4. Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering m.v. Nemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelse og vedtagelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet. Protokoll for disse møter innheftes i takstprotokollen som føres av kommunalt personell. Vedtak, som treffes med alminnelig flertall, er av rettledende art. 5. Forberedelse av taksten, varsel. Det pålegger lederen å planlegge og lede arbeidet og beramme takstene. Han skal sørge for at eiendommens eier eller hans fullmektig blir varslet, så vidt mulig gis det en ukes varsel. Alminnelig taksering skal dessuten kunngjøres på forhånd i pressen. Kommunalt personell utfører alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene. Ved takstmennenes besiktigelse av eiendommen bør det om mulig foreligge liste over større maskiner og lignende. Lederen skal påse at det oppnås enhet i verdsettelsene. Er en takstmann ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal han snarest underrette lederen, som innkaller varamedlemmet. Lederen sørger for at hver av nemndmedlemmene får et ajourført avtrykk av bestemmelsene i Lov om eiendomsskatt og ett eksemplar av vedtektene. 6. Besiktigelse og protokollering. Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges. Hver nemnd fører forhandlingsprotokoll og takstprotokoll. Takstprotokollen må inneholde opplysning om når takst er holdt, hvilken eiendom det gjelder, og takstsummen. Den skal underskrives ved avslutningen av hvert møte. Skjema for takstprotokollen bør innrettes slik at det kan tas gjenparter/utskrifter til nødvendige underretninger. 7. Utleggelse og kunngjøring. Innen 1. desember det år alminnelig taksering avsluttes, utlegges det liste over samtlige takster til offentlig ettersyn i 4 uker. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelsen skjer. Kunngjøringen skal inneholde opplysning om fristen for begjæring av overtakst og hvem begjæringen skal sendes til. Til saksliste 14

15 Ved omtaksering i perioden mellom to alminnelige takseringer sendes gjenpart av takstprotokollen til eieren i rekommandert brev med angivelse av at krav om overtakst må være innkommet til kommunen innen 4 uker fra utsendelsen av takstdokumentet. (Jfr. eiendomsskatteloven 15). Kap. III Overtakst 8. Begjæring om overtakst. Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller av lederskapet innen 4 uker fra utleggelsen av skattetakstlisten. Begjæringen sendes til lederen i skattetakstnemnda/kommunen som snarest mulig etter utløpet av fristen oversender den til lederen i overskattetakstnemnda. 9. Overskattetakstnemnda Overtaksten utføres av samtlige medlemmer av overskattetakstnemnda, eventuelt med varamedlemmer, og ledes av lederen. Reglene i 4-7 for skattetakstnemnda får tilsvarende anvendelse så langt de passer. Hvis skattetakstnemnda har tilkalt sakkyndige etter bestemmelsen i vedtektenes 3, skal overskattetakstnemnda tilkalle en eller flere av de sakkyndige som ikke har bistått ved undertaksten. Overskattetakstnemnda fører særskilte protokoller, innrettet på samme måte som skattetakstnemndas protokoller. Når samtlige overtakster er avsluttet, utlegges protokollen til offentlig ettersyn i 4 uker på samme sted som skattetakstene har vært utlagt. Lederen kunngjør utleggelsen i pressen. Kap. IV Omtaksering. 10. Krav om omtaksering må sendes innen 1. november til kommunen, som besørger videresendt til vedkommende skattetakstnemndas leder. Ved omtaksering som foran nevnt, kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til tilsvarende anvendelse. Ved omtakseringen skal man så vidt mulig bruke samme vurderingsgrunnlag som ved siste alminnelige taksering. Til saksliste 15

16 Kap. V. Eiendomsskatten. 11. Forandring i skatten som følge av ny takst. Forandringer i eiendomsskatten som følge av forandret takstverdi på en eiendom, gjennomføres ved utligningen av eiendomsskatt for det skatteår som følger etter det år taksten ble avhjemlet. Blir taksten endret ved overtakst, omregnes skatten. Kap. VI. Forskjellige bestemmelser 13. Omkostninger ved omtaksering. Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den skattepliktige, skal denne svare omkostningene ved takseringen. 14. Utskrivingen av eiendomsskatten. Kommunens økonomiavdeling utregner eiendomsskatten og utskriver skattelistene. Til bruk hertil har økonomiavdelingen å holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige verk og bruk, deres takster og eiere. Eiendomsskatten skal så vidt mulig være utskrevet og skattesedler utsendt innen 1. mars i skatteåret. Økonomiavdelingen besørger utsendelsen. Skjemaet for lister, skattesedler m.m. fastsettes av rådmannen. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2 - to terminer, nemlig den og 01.11, og som innbetales til kommunekassen. 15. Omtaksering Kommunen plikter å foranledige takst avholdt straks når innberetning eller annet materiale viser at det er grunn for omtaksering. Kommunen plikter å innberette for lederskapet når der foreligger opplysninger som gir grunn til å anta at verdien av en eiendom er vesentlig endret. (Dette i henhold til Lov om eiendomsskatt 33 med noter) 16. Ikrafttredelsen av vedtektene. Disse vedtekter trer i kraft fra i henhold til kommunestyrevedtak av Til saksliste 16

17 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:11/13 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 VALG AV SKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til Lov om eiendomsskatt 33 med tilhørende noter, skal Kommunestyret velge en skattetakstnemd til gjennomføring og taksering av de eiendommer Kommunestyret bestemmer skal omfattes av beskattningen. Nemdas oppgaver er følgende: Utarbeide retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres for å sikre rettferdighet og likebehandling av de ulike objekter som skal takseres Beramme når takst skal finne sted Sørge for at eier, eller fullmektig for denne, blir orientert om når takst skal finne sted Ha ansvar for forhandlings- og takstprotokoller Innstille overfor Kommunestyret hvilke takstgrunnlag som bør benyttes Legge ut takstlistene til offentlig ettersyn Underette Overskattetakstnemda om eventuelle klagesaker Sekretær for skattetakstnemda vil være kontorleder ved rådmannskontoret. Skattetakstnemda skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, og Kommunestyret skal selv velge nemdas leder og nestleder. Det vil være en fordel om de som blir valgt inn i nemda har en viss kompetanse innen bygg og anlegg. Administrasjonen vil understreke nødvendigheten av at slik nemd raskt kommer på plass og oppfordrer derfor formannskapet som valgnemd å starte arbeidet med å finne kandidater så snart denne møteinnkallinga er mottatt. Saken legges fram for formannskapet som valgnemd uten innstilling. Til saksliste 17

18 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Navneforslag vil foreligge til kommunestyrets behandling. Til saksliste 18

19 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:11/14 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET /11 VALG AV OVERSKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til Lov om eiendomsskatt 33 med tilhørende noter, skal Kommunestyret velge en overskattetakstnemd til å behandle eventuelle klager på fastsatt eiendomsskattetakst. Overskattetakstnemda skal føre protokoller, og disse skal legges ut til offentlig ettersyn når de er ferdigstilt. Sekretær for overskattetakstnemda vil være kontorleder ved rådmannskontoret. Overskattetakstnemda skal bestå av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer, og Kommunestyret skal selv velge nemdas leder og nestleder. Det vil være en fordel om de som blir valgt inn i nemda har en viss kompetanse innen bygg og anlegg. Administrasjonen vil understreke nødvendigheten av at slik nemd raskt kommer på plass og oppfordrer derfor formannskapet som valgnemd å starte arbeidet med å finne kandidater så snart denne møteinnkallinga er mottatt. Saken legges fram for formannskapet som valgnemd uten innstilling. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Navneforslag vil foreligge til kommunestyrets behandling Til saksliste 19

20 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 430 Arkivsaknr.:11/31 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 STIPEND TIL VIDEREUTDANNING AV SYKEPLEIERE. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det vises til tidligere orientering til formannskapets medlemmer vedr. rekruttering av sykepleiere. Krødsherad kommune har i dag ikke tilstrekkelig antall sykepleiere ansatt i omsorgstjenesten. Dette medfører at vi er tvunget til en kostbar bakvakts ordning for sykepleiere, en kostnad som kan reduseres vesentlig, og gi oss mulighet til smartere bemanningsløsniner, hvis vi har flere fast tilsatte sykepleiere. Administrasjonen er kjent med at noen av våre fagarbeidere vurderer å gjennomføre sykepleierutdanning. For å gjennomføre slik utdanning, må de ha permisjon fra jobb, og således svært reduserte inntektsmuligheter i de 3 årene utdanningen varer. Rett til utdanningspermisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens Hvis det i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. Det er således ingen tvil om at en evt. permisjonssøknad for å gjennomføre utdanningen vil bli innvilget. Det som er hovedspørsmålet i denne sammenheng er hvorvidt Krødsherad kommune skal gi årlig utdanningsstipend av noe størrelse for å lokke noen av våre ansatte i omsorgstjenesten til å gjennomføre slik utdanning. Hvis vi som kommune yter vesentlig økonomisk støtte til utdanning, kan vi, i henhold til Hovedtariffavtalens 14.3, kreve bindingstid i Krødsherad kommune etter endt utdanning. Slikt krav om plikttjeneste er begrenset til maks. 2 år. Rådmannens kommentar: Rådmannen viser til tidligere drøftinger med formannskapet, sist i budsjettdebatten høsten 2010, hvor det også ble signalisert politisk vilje til å vurdere en stipendordning Til saksliste 20

21 for videreutdanning til sykepleier. Rådmannen er fullt ut klar over at vi innenfor Krødsherad kommune også har andre yrkesgrupper hvor vi fra tid til annen har store utfordringer med å skaffe fagpersonell. Det kan derfor være mulig at vi på sikt også bør vurdere utdanningsstipend for andre grupper hvis dette viser seg å gi positive resultater. Krødsherad kommune har en stabil og god fagarbeidergruppe i omsorg. Administrasjonen ser klart at det ville være en stor fordel å tilby våre fast tilsatte en studiepermisjon, med håp om at de også blir i vår personalgruppe som sykepleiere etter endt utdanning og bindingstid. Det ble i årsbudsjettet ikke avsatt midler til slik studiepermisjon. Når administrasjonen nå er kjent med at noen av våre ansatte i omsorgstjenesten seriøst vurderer å søke opptak på videreutdanning til sykepleier, synes det nødvendig å framlegge en egen sak vedr. vurdering av mulighet for stipendordning, på nåværende tidspunkt. Dette uavhengig av prosessen jobb smartere i Krødsherad kommune. Søknadsfristen for opptak til sykepleierhøgskolen er Rådmannen vil anbefale at Krødsherad kommune går inn for å gi årlig stipend kr ,- årlig i 3 år til fagarbeidere i omsorg som ønsker å gjennomføre sykepleierutdanning. Samtidig med dette bør kommunen forplikte seg til å tilrettelegge på best mulig måte slik at studentene også kan være i deltidsarbeid i Krødsherad kommunes omsorgstjeneste i studietiden. Av økonomiske årsaker bør stipendordningen i første omgang begrenses til 2 studenter årlig. Midler til dekning av stipend, begrenset oppad til kr ,- pr. år, må i tilfelle bevilges fra disposisjonsfond. Muligheten til å søke Krødsherad kommune om stipend kunngjøres blant fast ansatte i Krødsherad kommunes omsorgstjeneste. Melding om evt. innvilget permisjon med stipend forelegges formannskap til orientering. Midler fra disposisjonsfond avsettes tilsvarende innvilgede søknader, begrenset oppad til 2 studenter årlig i 3 år. Kriterier for evt. utvelgelse av stipend mottakere utarbeides av ledelsen i omsorgsetaten sammen med fagforeningsrepresentanter fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Rådmannen viser til foranstående og foreslår formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. For Krødsherad kommune er det svært viktig å styrke sykepleierbemanningen i omsorgstjenesten. På denne bakgrunn ønsker Krødsherad kommune å tilby fast ansatte fagarbeidere i omsorgssektoren i Krødsherad kommune kr årlig i 3 år i stipend for å gjennomføre videreutdanning til sykepleier. Til saksliste 21

22 I henhold til Hovedtariffavtalens gis de ansatte som nyter godt av ovenstående stipendordning en bindingstid på 2 år i omsorgssektoren i Krødsherad kommune. Av økonomiske årsaker begrenses stipendordningen i første omgang til 2 sykepleiestudenter årlig. Midler fra disposisjonsfond avsettes tilsvarende innvilgede søknader, begrenset oppad til 2 studenter årlig i 3 år. Kriterier for evt. utvelgelse av stipend mottakere utarbeides av ledelsen i omsorgsetaten sammen med fagforeningsrepresentanter fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet opg bekjentgjøres samtidig med intern utlysing av muligheten for å søke stipend. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører foreslo følgende tillegg: Krødsherad kommune, som arbeidsgiver, vil også kunne vurdere å gi tilsvarende tilbud til andre arbeidstakergrupper for nøkkelstillinger, som vi har vansker med å rekruttere til. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres. Til saksliste 22

23 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 203 &14 Arkivsaknr.:11/20 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 SKATTEOPPKREVERS ÅRSRAPPORT 2010 Vedlegg: Skatteoppkrevers rapport for 2010 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte rapport. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Skatteoppkrevers årsrapport tas til orientering. Til saksliste 23

24 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune Til saksliste 24

25 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i 1 regnskapsåret 100 % Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatteregnskap 30 % Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift 30 % Kontrollvirksomhet 15 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 15 % regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0 % Administrasjon 10 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering Skatteoppkreverfunksjon i Krødsherad har hatt til sammen 85% stilling frem til Fra overtok saksbehandler hele Skatteoppkreverfunksjon. Saksbehandler på området har 80 % stilling og ivaretar alt rundt skatteregnskap herunder også registrering og avstemming av lto, innfordring, informasjon/veiledning, forberedende kontrollvirksomhet og søknadsbehandling. Skatteoppkrever frem til som pr dato bare er regnskapssjef har kun foretatt attestasjon/anvisning og bankutbetaling. I tillegg kjøpes ressurser til arbeidsgiverkontroll hvor vi betaler 15 % av et kontrollørårsverk hos Modum kommune Ressurser og kompetanse Saksbehandler/Skatteoppkrever trives med SOFIE og har tilegnet seg god kompetanse gjennom forholdsvis lang erfaring innenfor områdene Kompetansen vedr skatteregnskapet er tilegnet gjennom kurs og nå over 12 års erfaring på området. Kompetansen vedr innfordringen er også tilegnet gjennom kurs, studiet innfordring av pengekrav ved høgskolen i Agder og 12 års erfaring. Deltar på kurs i regi av Skatt Sør vedr regnskap og innfordring, samt diverse andre kurs og møter innenfor områdene. Samarbeid via telefon/lokale møter med kollegaer i nabokommunene Modum og Sigdal gir et tilfredsstillende faglig miljø. Ressurser til arbeidsgiverkontroll har blitt kjøpt av Modum kommune som har kontrollører med god faglig kompetanse. Denne avtalen er sagt opp pr , da de ikke lengre har ressurser til å yte kontroll for andre enn egen kommune. Krødsherad og nabokommunen Sigdal står da uten kontrollør. Vi ønsker å komme inn i et samarbeid med flere kommuner, da området vedr kontroll er for stort i henhold til kompetansen som Skatteoppkreveren har. Håper å få iverksatt en dialog med nabokommunene og skattekontoret, avd Skien om en løsning. Ønske er eventuelt å opprette et Til saksliste 25

26 samarbeid mot Eiker /Drammensområdet. Vurderinger rundt et mer formelt samarbeid mellom kommunene Sigdal, Modum og Krødsherad var et tema sommer 2010, da Skatteoppkreveren i Sigdal sa opp sin stilling. Krødsherad og Sigdal signerte avtale om at Skatteoppkreveren i Krødsherad skulle overta begge kommunene, men avtalen ble veltet i tolvte time, da kontrollutvalget i Sigdal gikk imot løsningen. Dette ville vært til stor hjelp i forhold til fravær pga sykdom, ferie og diverse utfordringer ved å jobbe tett på innbyggerne i små kommuner. 1.2 Internkontroll Skatteoppkreverkontoret i Krødsherad har kun hatt 2 personer som har jobbet med skatteområdet, saksbehandler (80% stilling) som har foretatt det løpende daglige arbeidet, samt rapporterings og planleggingsoppgaver og skatteoppkrever (ca 5% stilling) som hovedsakelig i 2010 har hatt attestasjon/anvisning og utbetalingsoppgaver. En god arbeidsdeling innenfor denne ressursrammen er vanskelig og f.o.m har det blitt enda mer begrenset, da det kun er en person på skatteområdet. Det har av praktiske grunner vært lagt inn de samme fullmakter for kontorets 2 personer, herunder attestasjon, anvisning, innfordring mv.. Begge personer har også hatt samme tilgang til aktører, dvs fødselsnummer og organisasjonsnummer. Dessuten har begge personer hatt tilgang til samme rollesett. Nå er det kun skatteoppkrever (tidligere saksbehandler) som utfører alle rollene, men vi ser det som en fordel om regnskapssjef og de øvrige på kommunekassen har leseroller slik at de kan svare på spørsmål vedr skatt hvis skatteoppkrever ikke er tilstede. Sofie setter imidlertid sperrer i de tilfeller der ikke samme person kan attestere og anvise. Andre ansatte ved kommunekassa har fått tildelt kun leseroller. Kontrolløren på Modum som bistår med arbeidsgiverkontroll har også leserolle. Godkjenning av utbetalinger i bank er kun tildelt skatteoppkrever. I 2008 er det utarbeidet lokale rutinebeskrivelser for de fleste områder iht. pkt. 4 i Retningslinjer til utfylling av skatteoppkreverinstruksen kap Disse vil i løpet av 2011 bli korrigert, da det som tidligere nevnt kun nå er en person på skatteområdet 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Årsregnskap skatt 2010 Krødsherad kommune Likvider , ,2 Skyldig skattekreditorene , Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -4,41-4,2 Sum Arbeidsgiveravgift , Kildeskatt Personlige skatteytere Til saksliste 26

27 Selskapsskatt , ,7 Renter , ,11 Innfordring 18112,35-769,54 - Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 0,21 0,46 Sum Sum totalt 0 0 Totalt for hele 2010 er det hos skatteoppkreveren innbetalt kr ,- i skatter og avgifter til det særskilte skatteregnskapet som er fordelt mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og folketygden. Totalt innbetalte skatter og avgifter for 2009 var til sammenlikning kr ,-. Det har vært en generell økning i skatte/avgiftsgrunnlaget, dermed økning i innbetalingene. Ved å sammenlikne 2009 mot 2010 har arbeidsgiveravgiften økt med nesten 5,5 mill, skatt fra personlige skatteytere har økt med 6,2 mill. Selskapsskatten er fortsatt lavere enn året før ( 1,7 mill) Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Totalt i 2010 har kommunen fått overført kr ,- som er kr ,- mer enn kommunens anslåtte skatteinngang på kr ,-. Total overføring for 2009 var kr ,- og dette var 97,03% av daværende skatteanslag. Økningen i skatteinngangen i 2010 sammenliknet med 2009 utgjør en økning på kr ,- dvs ca 7,6% økning. Fordelingstallet til kommunen angir kommunens andel av innbetalt skatt og trygdeavgift. Fordelingstallene til kommunen (utsendt fra Skattedirektoratet) for forskuddspliktige har for inntektsåret 2009 økt noe for så å gå ned igjen for inntektsåret Foreløpig fordelingstall for inntektsåret 2010 er pr på 34,80 % I november 2010 viste korrigerte fordelingstall for forskuddspliktige en økning i kommunens andel av skatteinngangen for inntektsåret 2009 fra 34,80 % til 35,20 %. Dette utgjorde kr ,- mer til kommunen. Økning gjelder tilsvarende vedr korrigerte fordelingstall for etterskuddspliktige for inntektsåret Der økte kommunens andel fra 1,30 % til 1,40 %, noe som medførte kr ,- mer til kommunen. 1.4 Skatteutvalg Det er ikke lagt frem noen saker til skatteutvalget i løpet av Vi har noen saker inne vedr betalingstilbud og lempning. Disse er til behandling hos saksbehandlere med fullmakt til det i Skatt Sør. Et vedtak ble fattet i mai 2010, med oppgjør i form av innbetaling og lempning av noe renter. Til saksliste 27

28 Søknader om nedsettelse/ ettergivelse av restanser på billighetsmessig grunnlag har vært få de siste årene. Reglene om ettergivelse/ nedsettelse på bakgrunn av billighetsgrunner er strengt utformet, og skatteoppkrever prøver å holde en streng konsekvent linje i vurderingene. 2 Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2010 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Det har ikke vært avlagt noen besøk fra regional kontrollenhet i Årsregnskapet for 2010 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2009 Beskrivelse Beløp Avsetning margin for 2009, pr Avsetning margin for 2009 i periode 1-6 i = Sum avsetning marging for 2009 Bruk av margin for Innestående margin for Utbetalt overskytende forskudd for For lite avsatt margin for 2009 ( + ) For mye avsatt margin for 2009 ( - ) = Marginprosent Til saksliste 28

29 Prosentsats marginavsetning: 10 %. Gyldig fra: Kommentar til marginoppgjøret Marginavsetning for inntektsåret 2009 har totalt vært kr ,- for lite. Krødsherads andel av dette ved bruk av foreløpige fordelingstall forskuddspliktige 2009 (34,80 %) utgjorde kr ,- som gikk i fratrekk på periodisk oppgjør for oktober. Kommunen ble derfor skyldig skatteregnskapet kr ,- for oktober måned Marginavsetningen som gjøres månedlig skal ta høyde for utbetaling av tilgodebeløp etter skatteavregning vår og høst. Dersom innbetalt forskuddstrekk og forskuddskatt viser seg å være større enn reelle avregnede beløp, vil tilgodebeløpene ved avregning bli større. En del skatteytere fikk således i 2009 lavere liknet skatt enn det som lå til grunn for forskuddsutskrivningen. Krødsherad har hatt en marginavsetning på 10% i mange år. Det har i noen år nå vært for lite, men ser foreløpig ingen grunn til å endre, da det synes å være tilnærmet riktig marginavsetningsprosent sett opp mot reelle grunnlag for beregning. Ved en eventuell økning vil noe mindre bli fordelt månedlig til skattekreditorene, men sjansen for positivt oppgjør i oktober vil være større. Marginavsetning for inntektsåret 2010, pr kr ,- Gjeldende prosentsats: 10 % 3 Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser (forfalte debetkrav) pr for skatt og arbeidsgiveravgift Restanse sum pr. skatteart Herav berostilt restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt 0 Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt - person Forskuddstrekk Gebyr 0 Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør 0 0 Kildeskatt 0 0 Restskatt - person Restskatt Sum restanse diverse krav 0 0 Diverse krav 0 0 Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Til saksliste 29

30 3.1.2 Totale restanser (forfalte debetkrav) pr for skatt og arbeidsgiveravgift Restanse sum pr. skatteart Herav berostilt restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt 0 0 Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt - person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør 0 0 Kildeskatt 0 0 Restskatt - person Restskatt Sum restanse diverse krav 0 0 Diverse krav 0 0 Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Skatteart Restanse - sum pr. skatteart Restanse - sum pr. skatteart Endring Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt - person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt - person Restskatt Arbeidsgiveravgift: Restansen fra har gått ned grunnet nedbetalingsavtaler. Mye av restansen pr gjelder aga Har felles avtale med skatt sør og mva om nedbetaling av arbeidsgiveravgift vedr 4 bedrifter. Aga på disse utgjør totalt kr ,- Restanser på kr ,-. tilhører 3 konkursbo, som vil bli sluttført/avskrevet tidlig i Restanse vedr firma som utgjør kr ,- jobber med løsning - mulig konkursbegjæring Til saksliste 30

31 jan/feb Beløp kr ,- er fastsatt arbeidsgiveravgift på to personer via kontroll. Dette gjelder selvstendig næringsdrivende uten eiendeler. (Blir ikke avskrevet ved konkurs) Resten av restansen jobbes løpende med. Betaling kommer i bolker. Forsinkelsesrenter: Forsinkelsesrentene har økt grunnet påvente bla av konkursbo som skal avskrives, samt avtale om nedbetaling på 4 store bedrifter hvor hovedstolene dekkes først. Forskuddskatt: Beløpet utskrevet forskuddskatt 2009 på et firma, hvor vi har avtale på nedbetaling. Vil bli betalt i løpet av Forskuddskatt- person: Store forskuddskatter på flere enkeltpersoner. Sliter med innbetaling til forfall, da de ofte er feil utskrevet. Vanskelig for selvstendige å betale til forfall, da inntekten ofte kommer kun en til to ganger pr år, kornoppgjør/tømmeroppgjør med mer. Jobber med hardere innfordring her. Forskuddstrekk: Konkursbo som gjøres opp jan/feb 2011 utgjør kr ,- av den totale restansen. Har avtale med skatt sør om innbetaling vedr to bedrifter som til sammen skylder kr ,- Har tatt utlegg og vurderer konkursbegjæring på firma som skylder kr ,- Resten er små restanser som vil bli innbetalt. Innfordringsinntekter: Økning grunnet utlegg med intet til utlegg for å sikre at krav ikke blir foreldet. Foreløpig intet å hente ved innfordring. Restskatt- person: Av totale restanse tilhører kr ,- (22,4%) restskatt Restansen er knyttet til 53 personer hvorav 8 av disse er skjønnsliknet og utgjør kr ,- av den totale restansen til restskatt Mye av restskatten forfalt i nov og des 2010 og er ennå i en tidlig innfordringsfase. Restskatt 2008 utgjør kr ,- (12%). Restansen er knyttet til 11 personer. 4 av disse er skjønnsliknet med forholdsvis store beløp. Kr ,- tilhører en person som fikk ny utliknet skatt for 2008 etter kontroll i 2009/2010. Vil vanskelig la seg innfordre. Økning i restskatt person fra 2009 til 2010 skyldes også en tilbakebetaling vedr innbetaling av restskatt etter gjennomgang av konkursbo hvor personlig skatt var feilaktig trukket inn. Det jobbes aktivt med restansene vedr restskatt - person. Innfordring tar tid og flere er til vurdering om eventuelle lempninger / definering som vanskeligstilte /gjeldsordninger med mer. Flere er gjengangere uten eiendeler eller andre midler. Jobber med løsninger for disse. Restskatt: Fem firma som utgjør restansen. Har avtale med firma hvor restansen er på kr ,-. Blir betalt i feb. og april Beløp kr ,- er skjønnsliknet og er under konkursbehandling - vil bli avskrevet. Resterende jobbes aktivt med tidlig Kommentarer til restanser eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart Restskatt person Til saksliste 31

32 2008: Restskatt utgjør 52 % - 11 personer. Se kommentar over vedr restskatt person. Aga utgjør 10% - dette vil bli avskrevet i 2011 pga sluttbehandling konkursbo Forskuddsskatt - person utgjør 33% - tung innfordring. 2007: Restskatt utgjør 74 % - 10 personer. Store skjønnslikninger - tung innfordring. Restansen økte i 2010 grunnet endring av avregning etter kontroll. Forskuddskatt person utgjør resten av restansen tung innfordring. Samme som er skjønnsliknet. Beløp forskuddskatt og restskatt vedr en person tolket som vanskeligstilt vil bli ettergitt mars : Restskatt utgjør 75 % - 14 personer. Mange små fra utland, hvor beløp er for små for innfordring utland. Vil bli søkt avskrevet i Forskuddskatt person og forsinkelsesrenter utgjør resten av restansen tung innfordring. Samme som er skjønnsliknet. Beløp forskuddskatt og restskatt vedr en person tolket som vanskeligstilt vil bli ettergitt mars : Restskatt utgjør 57 %- 21 personer (samme personer som går igjen). Flere inn under gjeldsordninger og vil bli avskrevet etter utløpt tid. Fastsatt aga utgjør kr ,-. Dette etter arbeidsgiverkontroll. Vanskelig innfordring. Beløp forskuddskatt og restskatt vedr en person- tolket som vanskeligstilt vil bli ettergitt 2011 Lempede og utgiftsførte krav: Avskrivning 2010 totalt kr ,- Gjelder 2 firmaer hvor krav utgjorde kr ,-. Krav på firma ble avskrevet grunnet konkurs/bortfall av rettssubjekt. Rest kr ,- av avskrevet vedr to personer grunnet foreldelse og dødsbo hvor ingen overtar ansvaret. Ettergivelse 2010 totalt kr ,- Ettergivelse vedr 1 person grunnet søknad på innfordringsmessig grunnlag. Godtatt av Skatt Sør. Betalingstilbud vedr hovedstol med kr ,- dekket ved engangsinnbetaling. Påløpte renter kr ,- ble ettergitt. Nedsettelse 2010 av pensjonsgivende inntekt kr ,- Gjelder vedtak fra skattekontoret vedr restskatt/forskuddskatt personer Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år Restansen restskatt person og forskuddskatt- person utgjør største del av de samlede skatte/ avgiftsrestansene. Som det tidligere er nevnt er eldre restanser i stor grad knyttet til samme gjengangere over flere år. Disse har i stor grad blitt skjønnsliknet og har ingen inntekt/formue eller eiendeler. Passer på å fornye utlegg slik at kravene ikke blir foreldet og ser om nye arbeidsgivere/inntekter dukker opp. Jobber videre med saker mot vanskeligstilte/ personer som har gitt opp. Har i 2010 fått flere inn under gjeldsordninger. Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m og det er sikret at krav ikke har blitt foreldet. 3.2 Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Resultat pr Resultatkrav Forskuddsskatt (2009) 95,15 % 95% Forskuddstrekk (2009) 97,10 % 100% Arbeidsgiveravgift (2009) 96,31 % 100% Restskatt, personlige (2008) 83,99 % 88% Innfordret restskatt av sum krav 52,97% 55% Til saksliste 32

33 til innfordring siste år (2008) Skatteoppkrever er fornøyd med å oppnå resultatkravet vedr forskuddskatten for 2009, da vi tidligere år har ligget lavt der. Resultatkravet vedr arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 2009 ble ikke oppnådd. Grunnen til dette var at vi jobbet med løsning vedr en stor bedrift, men utfallet ble konkurs og kravene vil først bli avskrevet i Har avtale med 4 bedrifter, hvor restanse aga/trekk på 2 av de er oppgjort pr Resten vil bli ferdigbetalt i løpet av Resultatkrav vedr restskatt personlig og innfordret restskatt 2008 ble ikke oppnådd. Grunnen var ene og alene en endret fastsatt restskatt på bakgrunn av et stort bokettersyn på en person. Restskatten vil bli særdeles tung å innfordre. Beløpet var på hele ,- og veltet hele resultatet til skatteoppkreveren. Uten endringen ville vi nådd kravene med henholdsvis 89,71% på restskatt, personlig og 65,17% på innfordret. Avviket ble meldt til Skatt sør allerede den da første endringsavregning på person kom inn på restanseoversikten Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket innfordringsresultatet Arbeidslisten i Sofie følges opp, og skatteoppkrever synes det er lettere å følge opp restansene nå enn tidligere år. Debitortilpasset innfordring (DTI) er innført i 2010 vedr avregning Dette effektiviserer innfordringen, da skatteyterne er båset etter kriterier som skattedirektoratet har definert. Har nok ikke sett den fulle uttellingen av dette ennå, men vi tror det vil gi resultater over tid. Skatteoppkreveren har en mer gitt linje å følge og må melde avvik hvis vi velger andre løsninger. Telefoninkasso er et nyttig hjelpemiddel, og betalingsavtaler og utleggstrekk benyttes i stor grad, men noe mindre nå etter at DTI ble innført. Enhver mulighet for motregning av krav blir benyttet og samkjøring mellom til gode mva og skatteregnskapet er blitt et nyttig verktøy. Konkurs har blitt vurdert i en større grad enn tidligere. Selv om vi bare har begjært og ikke gått til konkurs, ser vi at effekten av dette er positivt. Innfordring er et tungt og langtekkelig arbeid, men over tid gir det positive resultater. Har slitt med enkelte bedrifter i 2010, men ser at vi nå nærmer oss løsninger på flere av disse. Gjengangere er tunge å jobbe med, men ser at løsninger vedr enkelte er under kontroll Omtale av spesielle forhold I 2010 har vi jobbet tett mot bedrifter som sliter med innbetalingene. Vi har sett nytten av virkemidlet som konkursbegjæringen er, og jobbet iherdig for å få løsninger til beste for kommune, bedrift og stat. Vi er en liten kommune og konkurser påvirker oss på mange måter. Har hatt tett samarbeid med Skatt Sør for å få til samkjørte løsninger i forhold til både mva og skatt/avgift. Dette har hatt god virkning på opprydding hos enkelte bedrifter. Dette samarbeidet med Skatt Sør er utrolig viktig å opprettholde. DTI er i en innføringsfase og ser ut til å være virkningsfullt. Men vi har mange av de samme gjengangerne som tidligere og der har ikke DTI noen virkning i forhold til innfordringen. Vi har imidlertid tatt tak i en del av disse og det har resultert i gjeldsordninger, lempningssaker og betalingstilbud, men har fortsatt en lang vei å gå for å få alle på rett spor. Mener som tidligere år at behandlingen av skatteyterne må bli bedre hos Skatt Sør. Skatteoppkreveren blir belastet med altfor mye arbeid som tilhører fastsetting. Folk kommer fortvilet og ber om hjelp, da de opplever det vanskelig og tungrodd å komme i kontakt med fastsetting. Endring av skattekort/forskuddskatt/ og klage på utliknet skatt er tidkrevende og vanskelig for de som ikke er vant til data og div pin koder. Vi er også en kommune med mange arbeidstakere fra utland som jobber sesong. Det er utrolig mye jobb rundt dette med hensyn til at de skal innmeldes og få d-nummer, skattekort og levering av selvangivelse. Disse burde også forhåndsliknes før de reiser fra landet. Alle spørsmål og problemer rundt dette havner her hos skatteoppkreveren, men skulle vært hos fastsetting. Bruker mye tid og ressurser som burde vært brukt på innfordring. Til saksliste 33

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene.

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene. Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. Til å foreta verdsettelse av verk og bruk i Leka kommune i henhold til

Detaljer

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 Gruppemøter kl:?? Offentlig versjon Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

Vedtekter. for skattetakster over. faste eiendommer i Risør kommune

Vedtekter. for skattetakster over. faste eiendommer i Risør kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Risør kommune (Vedtatt av bystyret 27.02.03) Kap. I. Skattetakstnemnder 1. Sammensetning og valg av sakkyndige takstnemnder 1.1 I henhold til bestemmelsene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE. K.sak 49/14

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE. K.sak 49/14 LEKA KOMMUNE Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE K.sak 49/14 Kap. I Sakkyndig nemnd. 1-1 Verdsettelse av eiendommen Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Leka kommune på bakgrunn

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Verdsettelse av eiendommer Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Leka kommune

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HALSA KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HALSA KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HALSA KOMMUNE KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1 Sammensetning og valg av takstnemndene Til å foreta verdsettelse av verker og bruk i Halsa kommune i henhold til bestemmelsene i byskattelovens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

HAMARØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER

HAMARØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER HAMARØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER Kap. I. Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. I medhold av byskatteloven 4 og 5, jf eiendomsskatteloven 33 velger

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 22.02.07 velger kommunestyret

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER.

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. KAP. I SAKKYNDIGE TAKSTNEMNDER. 1-1 Valg, sammensetning og valgperiode. I medhold av byskatteloven 4 og 5, jf.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Steinkjer kommune. I. Skattetakstnemnder.

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Steinkjer kommune. I. Skattetakstnemnder. Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Steinkjer kommune. Ka I. Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. Til å foreta verdsettelse av de faste eiendommer i Steinkjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2013...

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2013... VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2013... Kap. I Lovhjemmel 1. Vedtektene. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 11/294-8 232 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 velger kommunestyret sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 1 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av velger kommunestyret

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Nord-Aurdal kommune Revisjon 2013.03.18 Vedtatt i kommunestyret i møte 25.04.2013 i sak KS 31/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 10.12.2004, velger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015...

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015... VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015... Kap. I Lovhjemmel 1. Vedtektene. Grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Stange kommune

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EVENES KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1 Sammensetning og valg av nemnd KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND I medhold av byskatteloven 4 og 5 jfr. eiendomsskatteloven 33 velger kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg velger kommunestyret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE Kapittel I Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker 1-1. I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SØGNE KOMMUNE Fastsatt av Søgne kommunestyre 19.06.2008. Endret ( 14B) av kommunestyret 07.05.09 i sak K- 30/09 KAP. I LOVHJEMMEL 1. Vedtektene Vedtektene er gitt i medhold

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1

FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1 Side 10 av 69 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av velger

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 - Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 Innhold 1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd... 3 1.1 Sakkyndig nemnd... 3 1.2 Sakkyndig ankenemnd... 3 1.3 Møteplikt... 3 1.4 Oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse...

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

Vågsøy kommune EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT. Vedteken av Vågsøy kommunestyre K-sak 08/13

Vågsøy kommune EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT. Vedteken av Vågsøy kommunestyre K-sak 08/13 EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT Vedteken av Vågsøy kommunestyre 14.02.2013 K-sak 08/13 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE.

VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE. VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE. Kapittel 1 - utskriving av eiendomsskatt 1 Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Bergen der bystyret i medhold av

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune Kommunestyret K-sak 84/13 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2441-6 232 HK/RÅD/ERO 27.11.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Bystyret legger oppgaven med klagebehandlingen til sakkyndig ankenemnd.

Bystyret legger oppgaven med klagebehandlingen til sakkyndig ankenemnd. Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Vedtatt 11.12.13 av Lillesand bystyre i by sak xxx/13 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8A-3 velger bystyret en sakkyndig

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger bystyret én skattetakstnemnd, jf eiendomsskatteloven

Detaljer

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 Side 1 av 6 KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 25.01.2016 i sak 2/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune Vedtatt av kommunestyret 13. september 2016 Revidert 7.11.16 i medhold av vedtektenes 6-5 Revidert 13.12.16 i sak 160/16 i Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Stor-Elvdal kommune Stab og støtte Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, 232 14.11.2016 10568/2016 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune. Rådmannens forslag

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune. Rådmannens forslag Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune Rådmannens forslag 13.01.2017 Innholdsfortegnelse KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 4 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN... 5 KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND OG KLAGENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger bystyret en sakkyndig takstnemnd til å verdsette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg: Eksisterende vedtekter

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 )

Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 ) Side 1 av 6 Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 ) Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013 med endringer

Detaljer

Takstvedtekter for Åmli kommune. Gjelder fra 30. mars 2012 Endret av kommunestyret , sak K 13/172

Takstvedtekter for Åmli kommune. Gjelder fra 30. mars 2012 Endret av kommunestyret , sak K 13/172 Takstvedtekter for Åmli kommune Gjelder fra 30. mars 2012 Endret av kommunestyret 21.3.2013, sak K 13/172 INNHALD: 1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd... 3 1.1 Sakkyndig nemnd... 3 1.2 Sakkyndig ankenemnd...

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR RINGSAKER KOMMUNE AV 3.02.2016 Vedtektene er gitt i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane, 6.06.1975 nr. 29, 10 og vedtatt av Ringsaker kommunestyre den

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE Eiendomsskattevedtekter i Sigdal Kommune - revidert 22.09.2016 Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND / SAKKYNDIG ANKENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en Sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Arendal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14.

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14. Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Vedtatt i Nesset kommunestyre, 11.12.2014, sak 102/14. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4)

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer