Ultralydundersøkelse i svangerskapet og funn. Oversikt. Bakgrunn. Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ultralydundersøkelse i svangerskapet og funn. Oversikt. Bakgrunn. Bakgrunn"

Transkript

1 Ultralydundersøkelse i svangerskapet og funn Anne Kaasen Jordmor, førsteamanuensis og post doc. stipendiat, Jordmorsymposium Trondheim Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse 2 Bakgrunn Oversikt Ultralyd og oppdagelse av avvik Psykologisk stress Fysiologisk stress Betydning for foster/barn 6 artikler Hovedfunn Bakgrunn Alle gravide har tilbud om ultralydundersøkelse i uke 18 i svangerskapet benyttes av 98 % B. Backe TNL 1997;16:231-5 Ca 3-4 % av nyfødte har et signifikant avvik Aase JM. Diagnostic dysmorphology. NY 1990 Det er mulig å oppdage omtrent 50 % ved ultralydundersøkelse Lite kunnskap om foreldres reaksjon på oppdagelse av fosteravvik 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 4

2 Parental psychological distress after birth of a baby with prenatal and postnatal diagnosis of a congenital malformation, and after birth of a healthy baby Sum GHQ 28 score After birth 21. mai 2015 Anne Kaasen * P=0.018 Svangerskap og kortisol * Prenatal diagnosis 0-24 weeks Prenatal diagnosis weeks Prenatal diagnosis weeks Prenatal diagnosis 36 weeks + Posnatal diagnosis Healthy baby Skari H et al. Prenat Diagn 2006 Nov;26(11): En forbigående periode av økt kortisol nivå plasmakonsentrasjonen av CBG dobles Kirschbaum and Hellhammer, Psychoneuroendocrinology 1994 fritt kortisol i plasma er 2-3 ganger høyere enn hos ikke gravide De Weerth et al. Acta Obset Gynecol Scand 2007 kortisol i spytt øker fra svangerskapsuke til konsentrasjoner sent i svangerskapet som er mer enn doblet fra ikke gravid Allolio et al. Clin Endocrinol 1990 Døgnvariasjon er opprettholdt (høyt kortisol nivå om morgenen) Allolio et al. Clin Endocrinol mai 2015 Anne Kaasen 7 5 Hva vet vi om psykologisk stress? Distress hos ikke-gravide fører til betydelig endring i aktivitet i hypotalamus-hypofysebinyrebark aksen Wust et al. Psychoneuroendocrinology 2005 Kan tyde på at det er nødvendig med involvering av ego for aktivering Kajantie and Phillips, Psychoneuroendocrinology 2006 De fleste studiene av gravide er fra forskningslaboratorie situasjoner De Weerth and Buitelaar, Neurosci Biobehav Rev 2005 Lite forskning fra virkelige livssituasjoner 21. mai 2015 Anne Kaasen The hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA)- axis in pregnancy Norsk: Hypotalamus- Hypofyse- Binyre(bark)-aksen Abbreviations: ACTH Adrenocorticotropic hormone AVP Arginine-vasopressin CRH Corticotropin-releasing hormone 11β-HSD 2 11β-hydroxysteroiddehydrogenase type 2 PVN Paraventricular nuclei 21. mai 2015 Anne Kaasen 8 6

3 Fysiologisk reaksjon på stress o.a. Korrelasjon stress og kortisol i svangerskapet? antenatal depresjon kan være assosiert med økt kortisol nivå Kammerer et al. Arch Womens Ment Health 2006 økt kortisol nivå ved angst og depresjon i svangerskapet Evans et al. Arch Womens Ment Health 2008 økt kortisol i spytt om kvelden ved stress sent i svangerskapet, morgen verdi upåvirket Obel et al. Psychoneuroendocrinology 2005 Sammenheng foster - mor Man antar at maternelt kortisolnivå påvirker fosterutvikling Foster kortisol nivå 13 ganger lavere (11β-HSD2) De Weerth and Buitelaar, Neurosci Biobehav Rev % av variasjon i foster kortisol tilskrives mor De Weerth and Buitelaar, Neurosci Biobehav Rev 2005 Beskrevet sterk sammenheng mellom maternell plasma kortisol og kortisol i fostervann økte ved maternell angst (obs placenta som stress-sensitivt organ) Glover et al. Psychoneuroendocrinology mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 10 Hypothesis on Development Origins of Health and Disease (DOHaD) tidligere Barker hypotesen Føtal eksponering for høye konsentrasjoner av glukokortikoider (ved maternelt stress) representerer en mekanisme som relaterer føtal vekst og utvikling til sykdommer i voksen alder Foster som er utsatt for høyt kortisolnivå gjennom svangerskapet har høyt kortisolnivå som voksen Indikerer en endring i HHB-aksen Seckl JR. Eur J Endocrinol mai 2015 Anne Kaasen 11 Betydning for foster/barn Maternell depresjon (og kortisol) har innvirkning på fostervekst Diego et al. Early Hum Dev 2009 temperament til nyfødt Davis et al. Jam Acad Child Adolesc Psychiatry 2007 Maternelt stress innvirkning på fosterutvikling fosteravvik (Mulder et al. Early Hum Dev 2002) dødfødsel (Wisborg et al. BJOG 2008) langtidseffekt på HHB-aksen i barnet økt sårbarhet og patofysiologi i barn og ungdom endre programmering i hjernen O conner et al. Biol Psychiatry 2005 Van den Bergh et al. Neuropsychpharmacology 2008 Weinstock M. Neurosci Biobehav Rev mai 2015 Anne Kaasen 12

4 Ultralyd i svangerskapet, Norge 2011 Rutinetilbud uke 18, >98 % Fosterdiagnostikk (målrettet ultralyd, KUB uke , invasiv), 11 % Helsedirektoratets. Rapport Fosterdiagnostikk 2009 Klinisk indikasjon (?) Privat (?) Generelt tilbud om tidlig ultralyd diskuteres Avdekker ca 1,5 % fosteravvik ved rutineundersøkelsen Mål : Stress opplevelse hos foreldre etter ultralyd undersøkelse i svangerskapet Beskrive menn og kvinners reaksjon på oppdagelse av strukturelt fosteravvik ved ultralydundersøkelse, gjennom resten av svangerskapet og en tid etter fødsel/avbrudd. Få kunnskap som kan gi bedre omsorg 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 14 Metode Prospektiv, longitudinell studie med 5 målepunkt ( ) Inkludere mor og partner Psykometriske mål Fysiologiske mål Genetikk, personlighet, bakgrunnsdata, life events Sirkulasjonsmål (Doppler) hos foster og mor Metode 4 ulike grupper kvinner (totalt 370) Påvist fosteravvik, fortsetter svangerskap (n=91) Påvist fosteravvik, avbryter svangerskap (n=89) Ikke påvist fosteravvik, tidligere avvik foster/barn (n=79) Ikke påvist fosteravvik, ikke tidligere avvik (n=111) Totalt 326 menn 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 16

5 Metode GHQ-28, IES-22, EPDS (10) 5-HTT Kortisol i spytt og serum Kortisol bindings globulin (blod) Katekolaminer i urin Doppler: blodforsyning til morkaken og til fosteret FMSS Klassifisering av avvik 1. Dødelig eller alvorlig uten tigjengelig behandling, med eller uten prognostisk usikkerhet (n=49*, 27 % ) 2. Alvorlig med tilgjengelig behandling men alle med prognostisk usikkerhet (n=44*, 24 %) 3. Mindre alvorlig med tilgjengelig behandling som ofte gir et godt resultat, men alle med prognostisk usikkerhet (n=21*, 11 %) 4. Mindre alvorlig med tilgjengelig behandling som ofte gir et godt resultat, alle uten prognostisk usikkerhet (n=28, 16 %) 5. Alvorlighet ikke klassifisert; avventer videre undersøkelse (n=38*,21 %) * Prognostisk usikkerhet (kategori 1: 10 med prognostisk usikkerhet) 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 18 Artikkel 1 Utvalg N = 291 Mål: Undersøke bakgrunnsvariabler som er viktige for prediksjon av den psykologiske aktivering Studiegruppe Fosteravvik N = 180 Sammenlikningsgruppe Normal ultralyd N = mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 20

6 Resultater Konklusjon Studiegruppe (foster avvik) N= 180 Sammenlikningsgruppe (uten avvik) N=111 P-verdi Kvinner med påvist fosteravvik opplever klinisk signifikant akutt psykisk stress. IES Intrusion Avoidance Arousal Median (range) 25(1-35) 10 (0-34) 13 (0-35) Mean (SD) 22.1 (8.6) 11.1 (7.3) 14.6 (8.8) N Median (range) 8 (0-27) 1 (0-26) 3 (0-26) Mean (SD) 9.2 (6.3) 2.4 (4.0) 4.0 (4.6) N <0.001 <0.001 <0.001 GHQ Sum Case Score 7 (0-26) 8.1 (6.2) (0-24) 4.6 (4.6) 111 <0.001 EPDS Sum 12 (0-29) 12.3 (5.9) (0-17) 3.1 (3.1) 111 <0.001 Variabler med størst innvirkning på nivået av psykologisk stress: - svangerskapsvarighet - alvorlighetsgrad - prognostisk usikkerhet 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 22 Artikkel 2 Utvalg Studiegruppe (foster avvik) N = 180 Sammenlikningsgruppe (normal ultralyd) N = 111 SC/CBG N = 139 (77%) SC/CBG N = 111 (100%) SC/CBG og SalC N = 126 (70 %) SC/CBG og SalC N = 106 (96 %) Mål: Beskrive sammenhengen mellom psykologisk distress og nivå av kortisol i spytt og blod etter oppdagelse av fosteravvik. 21. mai 2015 Anne Kaasen 23 SalC N = 157 (87 %) SalC N = 106 (96 %) 21. mai 2015 Anne Kaasen 24

7 Resultat, artikkel 2 Konklusjon Median (range) Sal/C (nmol/l) 2.6 ( ) Studiegruppe (fosteravvik) Mean (SD) 3.2 (2.49) N 48 Sammenlikningsgruppe (normal ultralyd) Median (range) 2.3 ( ) Mean (SD) 2.5 (1.44) N P- verdi # ingen sammenheng mellom psykologisk stress og kortisolnivå ingen forskjell i kortisolnivå i studiegruppen sammenliknet med kvinner med normale ultralydfunn SC/CBG 0.40 ( ) 0.40 (0.09) ( ) 0.38 (0.06) Kan HHB-aksen ha en avdempet reaksjon på # Mann-Whitney test T-test psykologisk stress i andre trimester? 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 26 Artikkel 3 Utvalg 180 Med avvik 111 Normal ultralyd Mål: beskrive fedres psykologisk reaksjon på fosteravvik kort tid etter oppdagelse av avviket, og sammenlikne reaksjonen mellom menn og kvinner 155 Menn og kvinner 100 Menn og kvinner 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 28

8 Resultat Konklusjon Menn lavere psykologisk stresskår enn kvinner Avhengig av alvorlighet og usikkerhet av diagnose/prognose Wilcoxon Signed Ranks Test 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 30 Sofus-artikler, sirkulasjon Sirkulasjon (uteroplacentær og føtoplacentær) Psychological distress after recent detected of fetal malformation: short-term effect on second-trimester uteroplacental and fetoplacental circulation. BJOG 2011 Does antenatal maternal psychological distress affect placental circulation in the third trimester? PLoS One 2013 Maternal psychological distress and placental circulation in pregnancies after a previous offspring with congenital malformation. PLoS One 2014 N = 86 med fosteravvik, N = 98 uten fosteravvik Stor forskjell i psykologisk stressnivå mellom gruppene Ingen forskjell i sirkulasjon i livmorarterie eller navlearterie mellom gruppene. 21. mai 2015 Anne Kaasen 31 32

9 Sirkulasjon og psykologisk stress i normalt svangerskap Sirkulasjon Normalt svangerskap, tidligere avvik N = 104 (30 ukers svangerskap, ikke-røker) Intrusive tanker og emosjonelt distress vedrørende foster var assosiert med redusert føtoplacentær sirkulasjon i tredje trimester Forklaring på sammenheng mellom maternelt distress og redusert fostervekst? N = 74, GHQ-28, IES-22 og EPDS (svangerskapsuke 16 og 30) Høyt distressnivå i 2. trimester assosiert med sirkulasjon i 3. trimester som var høyere enn forventet sammenholdt med fosterets vekt Dette støtter ikke hypotesen om at redusert placentær sirkulasjon er forklaring på sammenhengen mellom maternelt distress og redusert fødselsvekt Har lengden på 5-HTT genet betydning for psykologisk stress nivå? Foreløpige resultater fra nye studier The length of the 5-HTT did not influence the psychological response (ANOVA) (n=144) A numerical pattern (p = 0.069): 5-HTT gene (N) Mean value of GHQ depression (95%CI) LL (37) 1.3 (0.29, 2.39) LS (78) 2.5 (1.77, 3.31) SS (29) 3.0 (1.73, 4.25) 21. mai 2015 Anne Kaasen mai 2015 Anne Kaasen 36

10 Foreløpige resultater: Psykologisk distress longitudinelt i svangerskapet Samarbeidspartnere IES Intrusion Time 1 Time 2 Time 3 Time 4 Fetal anomaly, N=48 Comparison group, N=106 Professor Guttorm Haugen (fostermedisin) Professor Ulrik F. Malt (psykosomatikk) Professor Jens Bollerslev (endokrinologi) Professor Tormod Næs (statistikk) Professor (em) Arvid Heiberg (genetikk) Overlege PhD, Hans Skari (kirurgi) Overlege, stipendiat Anne Helbig mai 2015 Anne Kaasen 38 Takk for oppmerksomheten 21. mai 2015 Anne Kaasen 39

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon

Detaljer

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris.

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Rønnaug Solberg, Leonid Pankratov, og Ola Didrik Saugstad. Pediatrisk Forskningsinstitutt og Institutt

Detaljer

Kan barn være utsatt for risiko før de er født?

Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Fagfellevurdert Mona Bekkhus Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Om prenatale virkningsmekanismer Mye av forskningen på atferdsvansker de siste femti-årene har fokusert på hvordan en risiko

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Rapport IS-1284 Alkohol og graviditet Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe Heftets tittel Utgitt Bestillingsnummer Alkohol og graviditet Hva er farlig

Detaljer

Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor

Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:20 Side 24 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 26-33 Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor Eirik Vangsøy Hansen 1,2, Marianne Fredriksen 3, Pétur B.

Detaljer

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Barn eksponert RUS -Effekter for på rus i barna svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Aline og Frydenberg barnevernsenter, avdeling Aline. Aline familieavdeling (3 team:barnevernkons.

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel 5. års studentoppgave. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Skrevet av: Elisabeth K. Hallem - mk05 Gyri Hagen - mk06 Veiledere: Ganesh

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Overgrep i barndommen

Overgrep i barndommen Overgrep Overgrep i barndommen en utfordring for jordmødre Gravide og fødende som har opplevd overgrep i barndommen trenger ofte mer oppfølging av jordmødre enn andre. Av Raija Dahlø, høgskolelektor, Høgskolen

Detaljer

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel malin eberhard-gran lege/seniorforsker, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Svangerskap og fødsel beskytter ikke mot psykiske vansker

Detaljer

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, R-bup Helse Øst og Sør, og Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport forskning 2011

Årsrapport forskning 2011 Årsrapport forskning 2011 Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF Innhold Oslo universitetssykehus HF... 2 Fra klinikkleder... 2 Forskning ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Stress og periodontal sykdom

Stress og periodontal sykdom V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 580 7 Nils Jacobsen Stress og periodontal sykdom Det er velkjent at stress i forbindelse med alvorlige psykiske påkjenninger kan føre til kroppslige

Detaljer

Risikovurdering for kromosomavvik En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen

Risikovurdering for kromosomavvik En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen Risikovurdering for kromosomavvik En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen Ingvild Aune Master of Public Health MPH 2008:11 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Barn av rusmisbrukere drøfting av sentrale risikofaktorer

Barn av rusmisbrukere drøfting av sentrale risikofaktorer Fagartikkel Henning Mohaupt Rogaland A-senter Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Fanny Duckert Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Kompetansesenter for Rusmiddelforskning

Detaljer

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie 2008 serie: stami-rapport årg. 9, nr.21 (2008) issn: 1502 0932 dato: 30/12/2008 Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie Forfattere: Jenny-Anne Sigstad Lie Eigil Gulliksen Rita Bast-Pettersen

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

En beskrivelse av de psykososiale aspektene ved å være BRCA1 mutasjonsbærer.

En beskrivelse av de psykososiale aspektene ved å være BRCA1 mutasjonsbærer. Å LEVE MED RISIKO FOR ARVELIG BRYST- OG EGGSTOKKREFT En beskrivelse av de psykososiale aspektene ved å være BRCA1 mutasjonsbærer. Ida Mette Rønning Masteroppgave Masterprogram i helsefag Studieretning

Detaljer

Forfattere Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (AFE): Linn Getz Anna Luise Kirkengen Irene Hetlevik Kontaktadresse: irene.hetlevik@ntnu.

Forfattere Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (AFE): Linn Getz Anna Luise Kirkengen Irene Hetlevik Kontaktadresse: irene.hetlevik@ntnu. Forfattere Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (AFE): Linn Getz Anna Luise Kirkengen Irene Hetlevik Kontaktadresse: irene.hetlevik@ntnu.no Ekstern bidragsyter Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur?

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? k Eirin Nygaard Rise Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? En prospektiv kohortstudie av 38 185 førstegangsfødende

Detaljer

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg Masteroppgave Mat, ernæring og helse 2011 Hvordan oppleves ernæringskommunikasjonen i svangerskapsomsorgen? En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon Av Mette Hanneborg Institutt

Detaljer

Langtidskonsekvenser av prematur fødsel Lungehelse og fysisk arbeidskapasitet

Langtidskonsekvenser av prematur fødsel Lungehelse og fysisk arbeidskapasitet Langtidskonsekvenser av prematur fødsel Lungehelse og fysisk arbeidskapasitet SAMMENDRAG Prematur fødsel forstyrrer viktige vekst og utviklingsprosesser med umiddelbare og langsiktige konsekvenser. Forløpet

Detaljer

DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie.

DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie. 5. års oppgave i stadium IV Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie. Av: Sigrid Solli, MK-09 Veileder:

Detaljer